Servicehandbok. Felsökning Avd 3 (32) Laddningssystem \(;~ 111~ 240, 260

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicehandbok. Felsökning 1975-1980. Avd 3 (32) Laddningssystem \(;~ 111~ 240, 260"

Transkript

1 Servicehandbok Felsökning.. Avd 3 (32) Laddningssystem \(;~ 111~ 240,

2 ". c Beställningsnummer: TP 30117/ 1 Rätt till ändringar förbehålles

3 nnehåll Provinstrument " 2 Kopplingsschema Strömförsörjning, årsmodell Regulator:er Kontaktregulatorn: Specifikationer och arbetssätt Transistorregulatorn: Specifikationer och arbetssätt Generatorer (Specifikationer, inre kopplingsschema och effektkurva.) Bil Årsmodell Motortyp Generatortyp B20A Marchal 35 A B 20 F USA Marchal 55 A B 30 F USA B 21 A Bosch 35 A o B 21 A. E. F Marchal 55 A B 27 A. E, F Marchal 55 A s- 21 A, E, F Bosch 55 A B 21 A, E, F Marchal 55 A B 27 A. E, F Marchal 55 A B 21 A. E; F Bosch 55 A o D 20, D 24 Bosch 55 AO B 21 F Japan Bosch 7P A O B 27 E Marchal 70 A Felsökning Felsökning på laddningssystemet Provning av generator i provbänk Provning av laddningsregulator Komponentprovning med lindnings- och likriktarprovare Komponentprovning med ohm-mätare Kodnyckel till färger på ledningar flödesschema Spänningslöst Stomanslutning Systemspänning Spänning lägre än systemspänning _... ~ } Strömflöde

4 Provinstrument Provinstrument Volvo Volt-Amptest Användningsområde: Felsökning på laddningssystemet. nstrumentet har inbyggd summer som kan användas vid provning av lösa dioder och för kontakt och avbrottsprov på ledningar. Vid diodprovning med summer ska den ljuda i ledriktningen och vara tyst i spärriktningen. Bosch lindnings- och likriktarprovare Användningsområde: Alla förekommande mätningar i generatorn. nstrumentet arbetar med växelspänning och kan testa diodernas förmåga att likrikta ström utan att statorlindningen tas bort. Universalohm-mätare Användningsområde: Resistansmätning och provning av lösa dioder. nstrumenttypen mäter från ca 1 fl till 10 k fl Lågohm-mätare Användningsområde: Resistansmätning, speciellt lämplig för statorlindningarna. Mäter från 0,05 fl till 500 fl

5 Provinstrument Provlampa En provlampa ansluten i serie med ett 12 V batteri kan också användas vid provning av lösa dioder. Lampan ska lysa i diodens ledriktning och vara släckt i spärriktningen. Mothåll för generator-remskiva Mothåll då remskivans mutter ska lossas, speciellt om remskivan är av pressad plåt och inte håller att spänna fast i ett skruvstycke. Batteri och kylvätskeprovare Optisk provare för kontroll av batteriets syravikt och kylvätskans fryspunkt. Provaren är temperaturkompenserad. 3

6 Grupp 32 Laddningssystem Kopplingsschema Kopplingsschema Säkring nr 5 nstrument Körriktningsvisare Kontroll-, varningslampor Bältespåminnare A Startmotor B Tändlås C Laddningskontrollampa D Laddningsregulator E Generator F Säkringsdosa t. r Tändningen tillslagen (motorn går inte) Generatorn laddar

7 A B Grupp 32 Laddningssystem Kopplingsschema C S8 ~~~;: Gn R D E F 5 2

8 Kopplingsschema B Säkring nr Körriktningsvisare nstrument Kontroll-, varningslampor Bältespåminnare Relä, bränslepump (insprutningsmotor) A Startmotor B Tändlås C Laddningskontrollampa D Laddningsregulator E Generator F Säkringsdosa D Tändningen tillslagen (motorn går inte) Generatorn laddar 6

9 A B Grupp 32 Laddningssystem Kopplingsschema c D E F

10 Kopplingsschema C lli';jl~nr~ej".. Säkring nr 13 nstrument G Körriktningsvisare ""... Magnetventil, förgasare Relä, bränslepump (insprutningsmotor) Bältespåminnare A Startmotor B Skarvstycke C Tändlås D Laddningskontrollampa E Laddningsregulator F Generator ( E Tändningen tillslagen (motorn_ g~r inte) Generatorn laddar ( 8

11 Kopplingsschema A B c D -c Gn R E F G

12 Kontaktregulator Kontaktregulator Specifikationer Beteckning Bosch AD V Förutsättningar Fulladdat batteri Temperatur vid regulatorn C Provningsvärden Generatorns varvtal r s (4000 rimin) Motorns varvtal ca 33 r s (2000 rimin) Generatorns belastning A Reglerspänning, mellan B+ och D- på generatorn: Kall regulator (avläsning inom 1 min)... 13,9-14,8 V Varm regulator (körd 30 min) ,8-14,3 V Reglertolerans Belasta 35 A generatorn med 28 A (märkeffekt -20%) 55 A generatorn med 44 A Reglerspänningen får nu vara O till 0,45 volt lägre än föregående avläsning. r= o Regulatorns arbetssätt D- D-r--- ( ( D +/ _:=J Tändningen tillslagen, motorn går inte En ström går från batteriet via tändlåset genom varningslampan och regulatorn, till bilens stomme genom rotorlindningen. Denna lilla ström ger upphov till det magnetfält i rotorlindningen som behövs för att generatorn ska börja ladda. Regulatorfunktion Regulatorn arbetar inte, strömmen passerar det nedre kontaktläget (2)och kontaktdrosseln (L)till rotorlindningen. 10

13 r= , D- O-~- ~~~~~~~~~,!' OF Grupp 32 Laddningssvstem Kontaktregulator Motorn igång, reglering på övre reglerområdet men stomansluts genom det övre kontaktläget (3). Rotorlindningen blir då strömlös och spänningen sjunker. När spänningen har stigit över 14,8 volt dras ankaret i spänningspolen R 2 till sitt översta läge och D+ / 61 -ström- r= ,, , 1~~--~~~~~roD 2,! Ol::+j==6:()o l...---!!!!!!!!!!...-_~ 12!:l us7 Reglering i praktiken Då regulatorn arbetar växlar kontakten läge mycket hastigt. nedre kontaktläget (2) får rotorlindningen maximal magnetiseringsström. När kontakten är mellan övre och nedre läget går strömmen genom motståndet R 1 (medel magnetisering). övre kontakt läget (3) får rotorlindningen ingen magnetiseringsström. Temperaturkompensering Eftersom batteriet kräver högre laddningsspänning vid lägre temperaturer är regulatorn försedd med en bimetallfjäder som vid sjunkande temperatur ökar trycket mot nedre kontaktläget så att spänningen höjs. 11

14 -- Grupp 32 Laddningssystem Transistorregu/ator Transistorregulator Specifikationer Beteckning Bosch EF 14 V 3B alt. Marchal Förutsättningar Fulladdat batteri: Temperatur vid regulatorn C Provningsvärden Generatorns varvtal r s (6000 rimin) Motorns varvtal ca 50 r s (3000 rimin) Generatorns belastning A Reglerspänning, mellan B+ och D- på generatorn: Kall regulator (avläsning inom 1 min)... 13,7-14,5 V Varm regulator (körd 15 min)... 13,5-14,1 V Reg/erto/erans Belasta 55 A generatorn med 47 A (märkeffekt x 0,85) 70 A generatorn med 60 A Reglerspänningen får nu vara O till 0,3 volt lägre än föregående avläsning. Regulatorns arbetssätt r= fl DF e+~ c=~h D+i.. ~ Tändningen tillslagen, motorn går inte En ström går från batteriet via tändlåset genom varningslampan och regulatorn, till bilens stomme genom rotorlindningen. Denna lilla ström ger upphov till det magnetfält i rotorlindningen som behövs för att generatorn ska börja ladda. Regu/atorfunktion regulatorn går strömmen in vid D+ och till transistor (T 2) genom emittern (E) och ut genom basen (B~ Tran sistorn "leder då" ström ut genom kollektoruttaget (K) till transistor (T 1) som" öppnar" och ger ström till rotorlindningen. 12

15 Transistorregulator :-~-~~-~- ~-~~--~-~D-~~--~~~~~-~-D i DF O CJ-1--t! o+i!~~~~~~~ l! ~ n Motorn igång, reglering på övre reglerområdet När spänningen hos transistor (T 3):s bas har stigit till regulatorns övre reglerområde leder zenerdioden (Z) och transistorn blir ledande (genom uttag K). När transistorn (T 3) leder stryps (T 2) som i sin tur styr (T 1 ) Rotorlindningens magnetfält upphör och generatorns spänning sjunker. r= fl O+i. l ~ _.~ Reglering i praktiken Regleringen sker i praktiken kontinuerligt och OF strömmen blir steglöst variabel. Temperaturkompensering Eftersom batteriet kräver högre laddningsspänning vid lägre temperaturer är regulatorn försedd med en termistor, ett motstånd som påverkas av temperaturen och höjer reglerspänningen vid sjunkande temperatur. 13

16 Generator Bil 240 Generator Arsmodell Motortyp B20A ~ ~~~ ~DF CD Generatorns anslutningar Generatorns inre koppling 1 Effektdioder 2 Magnetiseringsdioder 3 Statorlindning 4 Magnetlindning med elborstar \29496 Specifikationer Typ Max. strömstyrka Max. effekt Max. varvtal Rotationsriktning Utväxling, motor-generator Min. diameter, släpringar Max. tillåtet radialkast, släpringar rotorstomme Borstfjäderkraft Min. längd elborstar Ätdragningsmoment, fästskruvar mutter för remskiva S.E.V. Marchal A14/ 30A A 490 W 250 r i s (15000 r i m) Medurs 1:2 34 mm 0,07 mm 0,05 mm 1,3-2,5 N (0,13-0,25 kp) 5 mm 4 Nm (0,4 kpm) 40 Nm (4 kpm) Provningsvärden Resistans, rotorlindning stator Strömstyrka vid 14 V (minvärde) * Lågohmmeter bör användas. 4,9-5,4 Q 0,20-0,25 Ql fas* 21 A vid 33,3 r s (2000 ri min) 28 A vid 50 r s (3000 r i min) 32 A vid 66,7 r s (4000 r i min) 14

17 Grupp 32 laddningssystem Generator särtagen generator A 40 8, , ,3 41, ,3 66,7 r/s r/min Motorvarv o O ~ J ' J " ~ "., ,7 33,3 J.;'... """" ~ l..- """ 14 V r/m i n 50 66,7 83, ,7 133,3 r/s Generatorvarv Effektkurva

18 Generator Bil Arsmodell Motortyp B 20 F USA B 30 F USA ~-- ~wo ~DF Generatorns anslutningar Generatorns inre koppling 1 Effektdioder \ 2 Magnetiseringsdioder 3 Statorlindning 4 Magnetlindning med elborstar Specifikationer Typ Max. strömstyrka Max. effekt Max. varvtal Rotationsriktning Utväxling, motor-generator Min. diameter, släpringar Max. tillåtet radialkast, släpringar rotorstomme Borstfjäderkraft Min. längd, elborstar Åtdragningsmoment, fästskruvar mutter för remskiva S.E.v. Marchal A14 / 55A A 770 W 225 r s (13500 r i min) Medurs 1:2,2 34 mm 0,07 mm 0,05 mm 1,3-2,5 N (0,13-0,25 kp) 5 mm 4 Nm (0,4 kpm) 40 Nm (4 kpm) Provningsvärden Resistans, rotorlindning stator Strömstyrka vid 14 V (minvärde) * Lågohmmeter bör användas. 3,5-4,3 S2 0,17-0,23 S2 / fas* 36 A vid 33,3 r s (2000 rimin) 48 A vid 50 r s (3000 r i min) 54 A vid 66,7 r s (4000 r i min) 16

19 Generator särtagen generator 60 8, , ,3 41, ,3 66,7 r/s r/min Motorvarv 50 L",o ~ J", V o O il 1/ 1/ r/min 16,7 33, ,7 83, ,7 133,3 r/s Generatorvarv Effektkurva '

20 Generator Bil Arsmodell Motortyp B21A B L- --_ OF 0-0+ l U Generatorns inre koppling Generatorns anslutningar 1 Effektdioder 2 Magnetiseringsdioder 3 Statorlindning 4 Magnetlindning med elborstar 5 Kondensator Speci:fikati.oner 'TWP......, Max. strömsty,rka MaX'. effekt Max:. v.anltal Rntationsriktning UtlYäXJim'!T,. motor-generator Min. diameter, släpringar Max. tillåtet radialkast, släpringar rotorstomme Borstfjäderkraft Min. längd, el borsta r Atdragningsmoment, fästskruvar mutter för remskiva Bosch K 1 14 V 35 A 20 O A 490W 225 ri s (13500 r i min) Medurs 1: ,03 mm 0,05 mm 3--4 N (0,3--0,4 kp) 5 mm 4 Nm (0,4 kpm) 40 Nm (4 kpm) Provningsvärden Resistans, rotorlindning stator Strömstyrka vid 14 V (minvärde) * Lågohmmeter bör användas. 4--4,4 fl 0,26--0,29 fl / fas* 22 A vid 33,3 r s (2000 r i min) 30 A vid 50 r s (3000 ri min) 33 A vid 66,7 r s (4000 ri min) 18

21 Generator särtagen generator 7,6 15, ,7 30,3 37,9 45,5 53 r/s Motorvarv r/min " f' 1/ J ~ 1,,11"'" L"oo V 10 J " O O r/min 16,7 33, ,7 83, ,7 r/s Generatorvarv Effektkurva 19

22 Generator Bil Årsmodell Motortyp B 21 A. E, F B 27 A. E, F Anm. Generatorerna på B 21 och B 27 har olika fästöron 0- ' ~~ Generatorns inre koppling Generatorns anslutningar Effektdioder 2 Magnetiseringsdioder 3 Statorlindning 4 Magnetlindning med elborstar 5 Kondensator Specifikationer Typ Max. strömstyrka Max. effekt Max. varvtal Rotationsriktning Utväxling, motor-generator Min. diameter, släpringar Max. tillåtet radialkast, släpringar rotorstomme Borstfjäderkraft Min. längd, elborstar Ätdragningsmoment, fästskruvar mutter för remskiva.... S.E.V. Marchal A 14 / 55A , A 770 W 225 ri s (13500 rimin) Medurs 1:2,2 34 mm 0,07 mm 0,05 mm 1,3-2,5 N (0,13-0,25 kp) 5 mm 4 Nm (0,4 kpm) 40 Nm (4 kpm) Provningsvärden Resistans, rotorlindning stator : Strömstyrka vid 14 V (minvärde) ,5-4,3 S2 0,17-0,23 S2/fas* 35 A vid 33,3 r s (2000 r i min) 48 A vid 50 r s (3000 r i min) 53 A vid 66,7 r s (4000 r i min) * Lågohmmeter bör användas. 20

23 Generator särtagen generator 7,6 15,2 22, , 9 45, ,6 r/s Motorvarv A r/m in V O O ,7 33) 50 66,7 Effektkurva , , r/ min 133,3 r/s Generatorvarv

24 ~ Grupp 32 Laddningssystem Generator Bil 240 Årsmodell Motortyp B 21 A. E, F B+ OF L.----+=~-----t-~ -l L- r-----i (!).!j - Generatorns inre koppling Generatorns anslutningar 1 Effektdioder 2 Magnetiseringsdioder 3 Statorlindning 4 Magnetlindning med elborstar 5 Kondensator Specifikationer Typ Max. strömstyrka Max. effekt Max. varvtal Rotationsriktning Utväxling, motor-generator Min. diameter, släpringar Max. tillåtet rad ialkast, släpringar rotorstomme Borstfjäderkraft Min. längd, elborstar Atdragningsmoment, fästskruvar mutter för remskiva Bosch K 1 14 V 55 A 20 O A 770 W 225 r/s (13500 r / min) Medurs 1:2 31,5 mm 0,03 mm 0,05 mm 3-4 N (0,3-0,4 kp) 5 mm 4 Nm (0,4 kpm) 40 Nm (4 kpm) Provningsvärden Resistans, rotorlindning stator Strömstyrka vid 14 V (minvärde) * Lågohmmeter bör användas. 4-4,4 52 ~ 0,14-0,15 52 / fas* 36 A vid 33,3 r /s (2000 r/min) 47 A vid 50 r/s (3000 r/min) 52A vid 66,7 r/s (4000 r / min) 22

25 Generator särtagen generator A 60 7, , ,3 37,9 45,S 53 r/s Motorvarv r/min SO 14 V o O ,7 33,3 50 Effektkurva ,7 83, r/min ,7 r/s Generatorvarv

26 Generator Bil Årsmodell Motortyp B 21 A. E, F B 27 A. E, F 0- ". 'OF Generatorns anslutningar ~~ Generatorns inre koppling 1 Effektdioder 2 Magnetiseringsdioder 3 Statorlindning 4 Magnetlindning med el borsta r 5 Kondensator Specifikationer Typ Max. strömstyrka Max. effekt..... Max. varvtal Rotationsriktning Utväxling, motor-generator.... Min. diameter, släpringar.... Max. tillåtet radialkast, släpringar rotorstomme Borstfjäderkraft Min. längd, elborstar.... Atdragningsmoment, fästskruvar.... mutter för remskiva.... S.E.V. Marchal C1455A , A 770 W 250 ris (15000 ri min) Medurs 1:2,2 34 mm 0,07 mm 0,05 mm 1,3-2,5 N (0,13--0,25 kp) 5 mm 4 Nm (0,4 kpm) 40 Nm (4 kpm) Provningsvärden Resistans, rotorlindning.... stator.... Strömstyrka vid 14 V (minvärde).... * Lågohmmeter bör användas. 4-4,4.Q 0,17--0,23.Q/fas* 36 A vid 33,3 r s (2000 rimin) 48 A vid 50 r s (3000 ri min) 53 A vid 66,7 r s (4000 rimin) 24

27 Generator särtagen generator , , ,7 30,3 37, 9 45, ,6 r/s Motorvarv r/min if 1/ " '' ~ L;' f" """ 14 V O O 7 T ,7 33, , , ,7 Effektkurva r/min 133,3 r/s Generatorvarv 25 7

28 Generator Bil Årsmodell Motortyp B 2 1 A. E, F " B+ OF 0-0+ l ~~~-0--~ L- LJ Generatorns inre koppling Generatorns anslutningar 1 Effektdioder 2 Magnetiseringsdioder 3 Statorlindning 4 Magnetlindning med elborstar 5 Kondensator Speeifikationer Typ Max. strömstyrka M;ax. effekt , Max. varvtal Rotationsriktning , Utväxling, motor-generator , Min. diameter, släpringar Max. tillåtet radialkast, släpringar rotorstomme Borstfjäderkraft , Min. längd, elborstar Ätdragningsmoment, fästskruvar mutter för remskiva Bosch K1 14 V 55 A 20 O A now 225 r/s (13500 r/min) Medurs 1:2 31,5 mm 0,03 mm 0,05 mm 3-4 N (0,3-0,4 kp) 5 mm 4 Nm (0,4 kpm) 40 Nm (4 kpm) Provningsvärden Resistans, rotorlindning stator Strömstyrka vid 14 V (minvärde) * Lågohmmeter bör användas. 4-4,4 S2 0,14-0,15 S2 /fas* 36 A vid 33,3 r/s (2000 r/min) 47 A vid 50 r/s (3000 r/min) 52 A vid 66,7 r/s (4000 r/min) 26

29 Grupp 32 /addningssystem Generator särtagen generator A 60 7, , , ,3 37,S 45,S 53 r/s M t r/min o orvarv SO 14 V o O ,7 33, SO 66,7 83,3 Effektkurva r/min ,7 r/s Generatorvarv

30 -- Grupp 32 Laddningssystem Generator Bil Arsmodell Motortyp D 20, D L- L- OF 0-0+ l,, U Generatorns inre koppling Generatorns anslutningar 1 Effektdioder 2 Magnetiseringsdioder 3 Statorlindning 4 Magnetlindning med elborstar 5 Kondensator Specifikationer Typ.... Max. strömstyrka Max. effekt Max. varvtal Rotationsriktning Utväxling, motor""i:jenerator Min. diameter, släpringar..... Max. tillåtet radialkast, släpringar rotorstomme Borstfjäderkraft Min. längd, elborstar Atdragningsmoment, fästskruvar mutter för remskiva Bosch K1 14 V 55 A 20 O A 770 W 225 ris (13500 ri min) Medurs 1:2,45 31,5 mm 0,03 mm 0,05 mm 3-4 N (0,3-0,4 kp) 5 mm 4 Nm (0,4 kpm) 40 Nm (4 kpm) Provningsvärden Resistans, rotorlindning stator Strömstyrka vid 14 V (minvärde) ,4 S2 0,14-0,15 S2 fas* 36 A vid 33,3 r s (2000 ri min) 47 A vid 50 ri s (3000 r i min) 52 A vid 66,7 r s (4000 ri min) * Lågohmmeter bör användas. 28

31 Generator särtagen generator A60 6, , ,4 27, ,8 47,6 r/s r/min. Motorvarv V r/min. 16,7 33, ,7 83, ,7 r/s Generatorvarv Effektkurva "

32 Generator Bil Årsmodell Motortyp B 21 F Japan,, D+ L =uJ--- D- OF ~ Generatorns inre koppling l, '29106 Generatorns anslutningar 1 Effektdioder 2 Magnetiseringsdioder 3 Statorlindning 4 Magnetlindning med elborstar 5 Kondensator Specifikationer Typ Max. strömstyrka Max. effekt Max. varvtal Rotationsriktning Utväxling, motor--generator Min. diameter, släpringar Max. tillåtet radialkast, släpringar rotorstomme Borstfjäderkraft Min. längd, elborstar Ätdragningsmoment, fästskruvar mutter för remskiva Bosch N1 14 V 70A 20 O A 980W 225 ris (13500 rimin) Medurs 1:2,2 31,5 mm 0,03 mm 0,05 mm 3-4 N (0,3--0,4 kp) 5 mm 4 Nm (0,4 kpm) Nm (3,5-4,5 kpm) Provningsvärden Resistans, rotorlindning stator Strömstyrka vid 14 V (minvärde) ,4 S2 ca 0,1 S2/fas* 46 A vid 33,3 r s (2000 rimin) 58 A vid 50 r s (3000 rimin) 64 A vid 66,7 r s (4000 rimin) * Lågohmmeter bör användas. 30

33 Generator särtagen generator A BO 7,6 15,2 22,7 30,3 37,9 45, ,6 68,2 r/s, Motorvarv r/min V o O ,7 33, ,7 B3, BOOO ,6 133, r/s Generatorvarv 150 r/min Effektkurva

34 Generator Bil Årsmodell Motortyp B 27 E 0 - ' OF, (D' ~~ Generatorns anslutningar Generatorns inre koppling 1 Effektdioder 2 Magnetiseringsdioder 3 Statorlindning 4 Magnetlindning med elborstar 5 Kondensator Specifikationer Typ Max. strömstyrka Max. effekt Max. varvtal Rotationsriktning Utväxling, motor-generator Min. diameter, släpringar Max. tillåtet radialkast, släpringar rotorstomme Borstfjäderkraft.... Min. längd, el borstar : Åtdragningsmoment, fästskruvar mutter för remskiva SEV Marchal D14/70A A 980 W 250 ris (15000 rim) Medurs 1:2,2 34 mm 0,07 mm 0,05 mm 1,3-2,5 N (0,13--0,25 kp) 5 mm 4 Nm (0,4 kpm) 40 Nm (4 kpm) Provningsvärden Resistans, rotorlindning stator Strömstyrka vid 14 V (minvärde) * Lågohmmeter bör användas. 3-5 fl 0,08--0,18 fl/fas* 46 A vid 33,3 r s (2000 rimin) 62 A vid 50 r s (3000 rimin) 68 A vid 66,7 r s (4000 rimin) 32

35 r Grupp 32 Laddningssystem Generator särtagen generator A 80 7,6 15,2 22,7 30, r/s Motorvarv r/min 70 V ~ 14V / V L 40 1 ll f 10 O o O r/min 16, O , , ris Generatorvarv Effektkurva 129'23 33

36 - Grupp 32 Laddningssystem Felfökning på laddningssystemet Felsökning på laddningssystemet Förord till felsökning A. Vid laddningsproblem när felsymptom saknas ska komplett felsökning utföras. Om bara t.ex. spänningskontroll ska göras kan man,.. givetvis gå direkt till: A6 Mätning av laddningsspänningen med obelastad generator. A 7 Mätning av laddningsspänningen med belastad generator. A 1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Kontroll av generatorrem Strömförlustkontroll Syraviktskontroll Batteriladdning Batteriprovning Mätning av laddningsspänningen med obelastad generator Mätning av laddningsspänningen med belastad generator nnehåll AS Spänningsfallskontroll Ag Eliminering av spänningsfall A 10 Generatorbelastning i bil med förbrukare (tabell) A 11 Generatorbelastning med justerbart belastningsmotstånd (schema) A 12 Kontroll av generatorspänning vid belastning A 13 Separering av generatorfel från regulatorfel A 14 Kontroll av regulatorns ledningsmatta A 15 Kontroll av helgjuten ledningsmatta Kundintervju Symptom och orsaker 1 Batteriet helt eller delvis urladdat Fläktremmen dåligt spänd Strömförlust Batteriet felaktigt Fel på likriktare eller smutsiga släpringar Fel på regulatorn Ledningar mellan batteri och generator eller mellan batteri och stomme har lossat eller skadats (spänningsfall) För mycket strömförbrukare inkopplade 4 Varningslampan lyser med full styrka vid högre motorvarv Fläktremmen sönder Regulatorn felaktig Felaktiga likriktare, smutsiga släpringar Kortslutning i rotorlindning eller "OF ledningen" till stommen Ledning 0+ / 61 kortsluten till stomme 2 Varningslampan lyser inte då motorn stannats och tändningen är tillslagen Säkringen sönder - kontrollera Glödlampan sönder - kontrollera Elborstarna utslitna Avbrott i rotorlindningen Fel på regulatorn Ledningar har lossat eller skadats 5 Varningslampan lyser med full styrka då motorn stannats med tändning tillslagen men glöder eller blinkar då motorn är igång '- Fläktremmen dåligt spänd Fel på regulatorn Dåliga ledningsanslutningar (spänningsfall) Avbrott i en diod i generatorn 3 Varningslampan lyser då motorn stannats och tändningen slagits ifrån 34 Kortsluten plusdiod i generatorn (Batteriet måste kopplas bort för att det inte ska bli urladdat)

37 Felsökning på laddningssystemet Kontroll av generatorrem Kontrollera remspänningen och byt remmen om det behövs. AT Om remmen är OK ' l {> Kontrollera att ingen strömförlust förekommer. Se A2. ' _ Strömförlustkontroll Obs! Om batteriet är smutsigt, spola av det med ljummet vatten och torka rent så att inga krypströmmar kan uppstå. nga strömförbrukare får dra ström när tändningen är avstängd. A2 Klockans strömförbrukning är i detta sammanhang inte mätbar. Klockan drar ca 5 ma och som jämförelse drar en testlampa ca 230 ma. Prova så här: Tändningen och alla strömförbrukare frånslagna. Lossa batteriets minuspolsko och anslut en testlampa mellan polskon och polbulten. Testlampan får inte lysa. (Strömmar mindre än ca 100 ma kan bara konstateras med milliamperemätare.) Om provlampan lyser l ell~ _g_lb_'d_e_r ~ Om provlampan {> är släckt Kolla att belysningen i motorrum, bagagerum, handskfack och kupeär avstängda Kolla att ingen kortslutning föreligger ~ ' Mät syravikten. Se A3 35

38 Felsökning på laddningssystemet Syraviktskontroll Mät svravikten i samtliga celler: Om syravikten är mycket lägre i en cell Om syravikten är lägre än 1,21 Om syravikten är 1,21-1,28 Cellen är troligen kortsluten. Prova batteriet Se A5 Ladda batteriet Se A4 Prova batteriet Se A5 A3 Laddningsgrad Syravikt (+20 0 C) Spänning Fulladdat.... 1, Halvladdat , Urladdat , Batteriladdning Ladda batteriet med 5-6 A i ca 10 tim. Mät syravikten i samtliga celler: 12,7 Volt 12,3 Volt 11,6 Volt Syravikten för fulladdat batteri är 1,28 (+20 0 C). Skillnaden mellan högsta och lägsta värde i cellerna max. 0,03 enheter. Om skillnaden mellan högsta och lägsta värde i cellerna överstiger 0,03 enheter Byt batteri och prova Se A5 A4 Om inte batteriet blir fulladdat men syravikten,är jämn mellan cellerna Om batteriet fortfarande inte tar laddning Batteriet är sulfaterat. Är sulfateringen lindrig kan den brytas ner med ytterligare laddning i 10 timmar Byt batteri och prova L-Se A_5 J A5 Batteriprovning 1 ) Obs! Batteriets syravikt ska vara minst 1,21 (A3). Ta bort minusledningen (anslutning nr 1) från tändspolen. Kör runt motorn med startmotorn i 10 sek. ~h avläs startspänningen som inte får understiga 9,5 Volt. Se om det bubblar i cellerna när startmotorn körs. Spänningen är lägre än 9,5 Volt eller det bubblar i någon cell. Byt batteri och prova igen Spänningen är 9,5 Volt och högre Batteriet OK, mät laddningsspänningen, Se A6 1) Finns batteriprovare kan den användas istället

39 Felsökning på laddningssystemet Mätning av laddningsspänningen med obelastad generator Obs! Batteriets syravikt ska vara minst 1,21 (A3). Anslut en voltmeter till batteriets poler. Kör motorn med 33,3 r s (2000 r i min) nga andra elförbrukare än möjligen varselljus ska vara inkopplade. Spänningen ska va ra 13,5-14,5 V (vid +20oC, varm regulator)' Spänningen är högre än 14,5 Volt Spänningen är 13,5-14,5 Volt A6 Överladdning: Byt relä och mät igen, fortfarande! för högt, i l se A 13 eller A 14 Skriv upp erhållen spänning och mät vid belastning. Se A7 Spänningen är Spänningsfall - Se A8 -l lägre än 13,5 Volt eller för låg laddning - Se ~, Vid andra temperaturer se sid 43. Mätning av laddningsspänningen med belastad generator Obs! Batteriets syravikt ska vara minst 1,21 (A3). Voltmetern fortfarande ansluten mellan batteriets poler. Kör motor med 33,3 r s (2000 r m). Belasta generatorn enligt tabell, se A 1 O. Avläs spänningen och jämför med föregående mätning. Max. spänningsänkning 0.4 V. Är skillnaden från föregående mätning mindre än 0,4 Volt Är skillnaden större än 0,4 Volt Spänningsfallskontroll re> Laddningen OK Spänningsfall - Se A8 eller för låg laddning - Se A 12 Pluskretsen Anslut en voltmätare med mätområde Q-4 Volt mellan generatorns B+ och batteriets pluspol. Kör motorn med 33,3 r s (2000 r / min). Belasta enligt tabell, se A 1 O Är spänningsfallet mera än 0,2 Volt Kolla ledningen från generatorns re> B+ till startmotorn och vidare till batteriets pluspol så anslutningarna inte är lösa eller oxiderade. Se A9 A7 Minuskretsen Anslut voltmetern mellan generatorstommen och batteriets minuspol. Mätområde Q-4 volt. Kör motorn med 33,3 r s (2000 r i min) Belasta enligt tabell, se A,...1.,:.0 --,. Är spänningsfallet Kolla anslutningarna mellan battemera än 0,2 Volt riets minuspol, bilens stomme och motorn så att de inte är lösa eller oxiderade.. Se A9 37 AB

40 .,.-- Grupp 32 Laddningssystem Felfökning på /addningssystemet Eliminering av spänningsfall Kontrollera alla ledningsanslutningar. A9 Brotscha polbultar och pol-skor om de är oxiderade Kontrollera att ledningarna sitter fast i ledningsskorna. Dra fast alla lösa anslutningar. Kontrollera stomledningen mellan batteriet, motorn och karossen. Kontrollera B+ anslutningarna på startmotorn och generatorn. Hänvisning från AS Spänningen var lägre än 13,5 V -{> Mät en!. A6 igen Spänningen fortfarande lägre än 13,5 V - Separera generatorfel frånregulatorfel Se A 12 Hänvisning från A 7 Spänningssänkningen var större än 0,4 V -{> Mät en!. A6, A7 igen Spänningssänkningen fortfarande större än 0,4 V - Separera generatorfel från regulatorfel Se A 12 Generatorbelastning i bil med förbrukare A10 Bil Motor Generatorns märkeffekt nkopplade strömförbrukare Belastningsström (A) 240 Förgasarmotor (30A) 35A Motor 2 Halvljus + parkljus 12 Elbakruta + 12 = 26A 240 Förgasarmotor 55A 260 Motor 2 Halvljus + parkljus 12 Elbakruta 12 Fläkt (läge 3 på std 2 på CUl + 9 = 35A 240 nsprutningsmotor 55A 260 Motor 12 Halvljus + parkljus 12 Elbakruta Diesel 55A 240 nsprutningsmotor 70A 260 = 36A Motor O Halvljus + parkljus 12 Elbakruta 12 Vindrutetorkare (läge 2, bladen lyfta från rutan) 2 Fläkt (läge 3 på std 2 på CUl + 9 = 36A Motor 12 Halvljus + parkljus 12 Elbakruta 12 Fläkt (läge 3 på std, 2 på CUl + 9 = 45A '" 38

41 Fe/sökning på /addningssystemet Amperemeter Generator Belastningsmotstånd \ Generatorbelastning med justerbart belastningsmotstånd Batteri All Används ett justerbart belastningsmotstånd och amperemeter, ska fasta förbindningar användas till amperemetern, om inte tång-amperemeter används. Med förbindningar av typ krokodilklämma kan spänningsfall uppstå som påverkar mätresultatet. Separering av generat orfel från regulatorfel A12 Lossa stickproppen från regulatorn och anslut en överkopplingsledning mellan D+ och DF (röd och grön ledning alt. brun och vit). Voltmetern ansluten mellan B+ på generatorn och generatorns stomme. + Belasta generatorn enligt tabell, se A 1 O. Kör motorn med 33,3 r s (2000 r / min). - Voitmetern visar mer än 15 V Voltmetern visar mindre än 15 V Generatorn felfri. Byt regulatorn. Kolla spänningen efteråt. Se A6 och A7. Fe' p' gene"'o," ell e, på,e9""-1 torns ledningsmatta. Se A 13 eller A 14 Kontroll av regulatorns ledningsmatta (ej helgjuten) A13 Är ledningsmattan försedd med kontaktstycke i båda ändar, ta bort den från bilen och prova med ohmmätare eller summer för avbrott och kortslutning. Är ledningsmattan felfri Fel på generatorn.l. V _Ä_r_l_ed_n_i_n_g_sm_a_tt_a_n_---l1 ~ Se A 14 helgjuten 39

42 Felsökning på laddningssystemet Kontroll av helgjuten ledningsmatta A14 Lossa kontakten på spänningsregulatorn. Anslut en ohmmätare och kolla först att D- ledningen är ansluten till generatorns stomme. Kör motorn med 25 r s (1500 r/ min). Kolla sedan rotorresistansen mellan DF och D- som ska vara ca 4D. Beroende på borstarnas kondition kan 4-1 OD anses normalt. R Rotorresistansen är. lägre än 4 D Rotorresistansen är högre än 10 D Ta isär generatorn och undersök den närmare Elborstar med ledningsmatta felaktig eller avbrott i rotorlindningen Kundintervju A15 Om inte något fel kan påvisas i strömförsörjningssystemet så försök få kunden att berätta om sitt körsätt och sin användning av bilens el utrustning. Vid mycket korta körningar och hög strömförbrukning behöver batteriet emellanåt en extra uppladdning. 40

43 Provning av generator Provning av generator provbänk utan regulator 81 Förutsättningar Obs! Batteriet får inte laddas från batteri laddare under provningen. (Avläst spänning blir då felaktig.) För att inte dioderna ska skadas vid provningen gäller: Generatorn måste provas tillsammans med batteri. Batteriet får inte kopplas från förrän generatorn stannats helt Använd fasta förbindningar och undvik anslutningar av typ "krokodilklämma" för amperemätaren, eftersom spänningsfall då kan uppstå som påverkar mätresultatet. Amperemeter Belastningsmotstånd Provningsförfarande 82 Batteriet ska vara laddat. Anslut generatorn enligt principschemat. Före effektprovningen ska generatorn varmköras till driftstemperatur (ca +600C). Batteri Varmkörning Obs! Då generatorn körs utan regulator måste belastningsmotståndet justeras så att spänningen ligger på ca 14 V. Belastning 35 A Generator A 55 A Generator, A 70 A Generator A Varvtal r s (3500 rimin) Temperatur ca +600C på generatorhuset Tid för varmkörning ca 2 min. 83 Kontroll av generatorström Gör två mätningar. Kör generatorn med r s (2000 rimin) generatorvarv 67 r s (4000 rimin) generatorvarv Reglera spänningen till 14 volt med belastningsmotståndet. Avläs strömstyrkan och jämför effektdiagrammet för respektive generator. Generatorn ska nu minst lämna ström enligt effektdiagrammet. Se specifikationer för respektive generator. Kontrollampan får inte glöda eller lysa vid provningen. Glödande kontrollampa tyder på att någon diod är felaktig. Max tillåten spänningskillnad mellan B+ och D+ 161 är 0,5 V. 41

44 Provning av /addningsregu/ator Provning av laddningsregulator i provbänk eller bil C1 Förutsättningar Batteriet får inte laddas från batteri laddare under provningen. (Avläst reglerspänning blir då felaktig.) För att inte dioderna ska skadas vid provningen gäller: Regulatorn får bara kopplas till och från då generatorn stannats helt. Generator och regulator måste provas tillsammans med batteri. Batteriet får inte kopplas från förrän generatorn stannats helt C2 Obs! Använd fasta förbindningar och undvik anslutningar av typ "krokodilklämma" för amperemätaren, eftersom spänningsfall då kan uppstå som påverkar mätresultatet. C3 Amperemeter Belastningsmotstånd \ Provningsförfarande Batteriet ska vara laddat. Anslut regulatorn enligt principschemat. Regulatoranslutningarna ska vändas nedåt. Regulatorns omgivningstemperatur ca +25 C. Batteri Kontaktregulator Bosch AD V C4 Reg/erspänning Kör generatorn med i provbänk: 67 r s (4000 rimin) i bil (motorvarvr. ca 33 r s (2000 rimin) Belasta generatorn med 3-7 A. Avläs reglerspänningen mellan B+ och D- på generatorn: Kall regulator (avläsning inom 1 min) ,9-14,8 V Varm regu lator (körd 30 min.) ,8-14,3 V Reg/erto/erans Belasta 35 A generatorn med 28 A (märkeffekt - 20 %) 55 A generatorn med 44 A Reglerspänningen får nu vara O till 0,45 volt lägre än föregående avläsning. 42

45 Provning av laddningsregulator v ,5 15 ~~ 4" " 13 2 c:.- 0~ ~ O C Spännings-temperaturdiagram f ör varm kontaktregulator Temperaturkompensering, kontaktregulator C5 Obs! Spänningen gäller för varm regulator (körd 30 min.) mellan B+ och D- på generatorn. Om regulatorns omgivningstemperatur är annan än +25 C kan spännings-temperaturdiagrammet användas. Ex. temperaturen vid regulatorn är + 10o C. Spänningen ska då vara 14 till 14,4 V. Spänningens minvärde vid olika temperaturer Temp 1 Ca Spänning (V) 1Temperatur vid regulatorn - 20 ±O ,3 14,1 13,9 13,6 13,3 Transistorregulator Bosch EF 14 V 3B och Marchal 14 V C Reglerspänning Kör generatorn med i provbänk: 100 r s (6000 r /min.) i bil (motorvarv) : a 50 r s (3000 r/min.) Belasta generatorn med 5-10 A. Avläs reglerspänningen mellan B+ och D- på generatorn: Kall regulator (avläsning inom 1 min.)... 13,7-14,5 V Varm regulator (körd 15 min.) ,5-14,1 V Reglertolerans Belasta 55 A generatorn med 47 A (märkeffekt x 0,85) 70 A generatorn med 60 A Reglerspänningen får nu vara O till 0,3 V lägre än föregående avläsning ~--~~ ~~~~ Temperaturkompensering, transistor regulator Obs! Spänningen gäller varm regulator (körd 15 min.)mellan B+ och D- på generatorn. C7 Om regulatorns omgivningstemperatur är annan än +25 C kan spännings-temperaturdiagrammet användas. Ex. temperaturen vid regulatorn är + 10o C. Spänningen ska då vara 13,7-14,2 V. 12~~~~~~~~1-~ ~~~~ O o C Spännings-temperaturdiagram för varm t ransistorregulator Spänningens minvärde vid olika temperaturer Temp 1 (Ca) - 20 ±O Spänning (V) 14,2 13,9 13,6 13,2 12,7 1Temperatur vid regulatorn 43

46 Komponentprovning med lindnings och likriktarprovare., Komponentprovning med lindnings- och likriktarprovare M ätning med Bosch lindnings- och likriktarprovare D1 Statorns fasledningar behöver inte tas bort från diodernas anslutningspunkter eftersom instrumentet arbetar med växelspänning och mäter diodernas förmåga att likrikta strömmen. Märkning av generatorn D2 Märk upp främre och bakre lagerskölden mot statorringen så att de kommer rätt vid hopsättningen. Borttagning av remskivan Ta bort remskivan, använd vid behov mothåll. D3 Ta bort de genomgående skruvarna som håller ihop generatorn. särtagning av generatorn D4 Sätt fast generatorn i ett skruvstycke och skilj främre lagerskölden från stator och bakre lagersköld med två skruvmejslar. Obs! Skruvmejslarna får inte stickas in djupare än ca 2 mm, för att inte statorlindningarna skall skadas.

47 Komponentprovning med lindnings och likriktarprovare L D- DF D ~---~ l Obs! Specialfall Detta gäller Bosch N 1 14 V 70 A 20 med parvis parallellkopplade effektdioder. Vid test av stator och effektdioder måste statorns fasanslutningar och diodernas parallellkoppling tas bort och komponenterna provas separat. D5 Positiva effektdioder D6 Anslut provspetsarna 1) mellan B+ och diodernas anslutningspunkter (tre mätningar). Avläs på övre fältet (stor likriktarsymbol). Grönt fält - felfri likriktare Rött fält - felaktig likriktare (avbrott) Nolläge - felaktig likriktare (kortslutning). O O Negativa effektdioder D7 Anslut provspetsama 1) mellan D- och diodernas anslutningspunkter (tre mätningar). Avläs på övre fältet (stor likriktarsymbol). Grönt fält - felfri likrikt~re Rött fält - felaktig likriktare (avbrott) Nolläge - felaktig likriktare (kortslutning). \\?l O O O, ' M agnetiseringsdioder D8 Anslut provspetsarna 1) mellan D+ / 61, och diodernas anslutningspunkter (tre mätningar). Avläs på undre fältet (liten likriktarsymbol). Grönt fält - felfri likriktare Rött fält - felaktig likriktare (avbrott) Nolläge - felaktig likriktare (kortslutning). 1) Det har ingen betydelse om provspetsarna skiftas. 4 5

48 Komponentprovning med lindnings och likriktarprovare 09 Provning av losstagna likriktare med 40 V provspänning Röd provspets är plus och svart är minus. Avläs på skalans vänstra sida 0-1 ma. Diodens tillstånd Anslut provspetsarna till diodhöljet och diodens anslutningsledningar. Är dioden felfri ska instrumentet visa 1 ma i ledriktningen och O ma i spärriktningen. O ma i båda riktningarna - Avbrott 1 ma i båda riktningarna - Kortslutning Max. läckström i spärriktningen är 0,8 ma vid +25 C på likriktarhöljet. Fastställning av diodens polaritet Plusdiod 010 Anslut svart provspets till diodhöljet och röd provspets ti ll diodens anslutningsledning. Visaren ska slå över till 1 ma Minusdiod Anslut röd provspets till diodens hölje och svart provspets till anslutningsl edningen. Visaren ska slå över till 1 ma. o 0-2 D * O O... [-.:.:==~:-=.::::_--_ _.. ~ ~ _lo '"... ti<l--t-::7l--t---\tvr«" l... ' ~~, ~~-+-t---~ ',.....," l " Stator Resistansmätning 011 Anslut provspetsarna mellan statorns fasanslutningar (tre mätningar). Avläs på skalans högra sida 0-2 S2. Resistansen ska vara samma vid alla tre mätningarna. Se testvärde för respektive generator. Överledningsprov med 40 V Spänning 012 Obs! Detta prov kan endast utföras om minuslikriktarna är felfria! Anslut den svarta provspetsen till statorstommen. Tryck den röda provspetsen mot diodernas anslutningspunkter (tre mätningar). Avläs på skalans vänstra sida 0-1 ma. Är isolationen felfri gör visaren ett litet utslag åt vänster pga. normalläckström hos minuslikriktarna. Visaren slår mot vänster ändläge - dålig isolation hos statorlindningen. 46

49 Komponentprovning med lindnings och likriktarprovare ~ 0-20-"- \\il a JffJ O O Rotor Resistansmätning Anslut provspetsarna till släpringarna. Avläs på skalans högra sida 0-20 fl, se testvärde för respektive generator. Är resistansen låg (ca 1 fl) - Kortslutning. Är resistensen hög (00 fl) - Avbrott. 013 \\ila Jf!;" O O Överledningsprov med 40 V spänning 014 Anslut provspetsarna mellan rotorns stomme och en av släpringarna. Avläs på skalans vänstra sida 0-1 ma. Är isolationen felfri ska visaren stå på noll. Svarvning 015 Är släpringarna brända eller skadade ska de svarvas. Se till att släpringarnas diameter blir större än minsta tillåtna diameter. Å tgärder efter svarvningen Kontrollera rundheten med indikatorklocka och putsa släpringarna med fint vattenslippapper Elborstar 016 Mät borstlängden mellan borstens anliggningsyta och borsthållaren. Byt borstarna om de är slitna eller skadade. 47

50 Komponentprovning med lindnings och likriktarprovare ~0 ". o o Överledningsprov med 40 V spänning 017 Kontrollera att elborstarna är isolerade från va randra, och att plusborsten är isolerad från stommen. Minusborsten ska vara ansluten till stommen. Står visaren på noll är isolationen god. Står visaren på 1 ma föreligger god kontakt Lager Borttagning Byt lager om de är slitna eller skadade. Använd avdragare för att dra av lagret. 018 Ditsättning 019 Använd en hylsa som pressar på lagrets innerring vid ditsättningen

51 Komponentprovning med ohm-mätare Komponentprovning med ohm-mätare Saknas diodprovare kan ohm-mätare användas vid test av generatorns komponenter Diodprovning Använd en universalohm-mätare vid provningen av dioderna. Anm. En provlampa med 12 V strömkälla eller en summer med inbyggda batterier går också att använda vid diodprovningen. E Resistansmätning E2 Vid resistansmätning på statorlindningarna bör en lågohm mätare användas. Mätområde från t.ex. 0,05 fl Borttagning av remskivan Ta bort remskivan, använd vid behov mothåll. E3 Ta bort de genomgående skruvarna som håller ihop generatorn. Märkning av generatorn E4 Märk upp främre och bakre lagerskölden mot statorringen så att de kommer rätt vid hopsättningen. 49

52 Komponentprovning med ohm-mätare,.. särtagning av generatorn E5 Sätt fast generatorn i ett skruvstycke och skilj främre lagerskölden från stator och bakre lagersköld med två skruvmejslar. Obs! Skruvmejslarna får inte stickas in djupare än ca 2 mm, för att inte statorlindningarna skall skadas J Förberedelser Statorns fasledningar måste tas bort från diodernas an slutningspunkter eftersom t.ex. en kortsluten diod spolierar övriga mätresultat E D- DF D+ E7, L.. =-.J l Obs! Specialfall På Bosch N 1 14 V 70 A 20 måste också diodernas parallellkoppling tas bort. l E8 Diodtest Sätt mätväljaren i läge S2 x 10, Dioden ska ha låg resistans i ledriktningen och hög resistans i spärriktningen (00 S2), Är det hög resistans i båda riktningarna föreligger avbrott Är det låg resistans i båda riktningarna föreligger kortslutning. Ledriktning Spärriktning

53 Komponentprovning med ohm-mätare l i i L ,-- ---~ Positiva effektdioder E9 Anslut provspetsarna mellan B+ och diodernas anslutningspunkter (tre mätningar). Skifta provspetsarna och gör tre mätningar till. =:J::=:=ii::J--l i i ~ Negativa effektdioder E10 Anslut provspetsarna mellan 0- och diodernas anslutningspunkter (tre mätningar). Skifta provspetsarna och gör tre mätningar till. l i i ----~ Magnetiseringsdioder E11 Anslut provspetsarna mellan 0+ / 61 och diodernas an slutningspunkter (tre mätningar). Skifta provspetsarna och gör tre mätningar till. Loss- och fastlödning av diodanslutningar E12 Använd en väl uppvärmd lödkolv på minst 100 W vid lödningar på dioderna och håll om diodens utgående anslutning med en näbbtång för att leda bort skadlig värme. 5 1

54 Komponentprovning med ohm-mätare Grupp 32 Laddningssystem Komponentprovning med ohm-mätare fl ~ JO -,, " Stator Resistansmätning E13 Anslut provspetsarna mellan statorns fasledningar (tre mätningar). Resistansen ska vara samma vid alla tre mätningarna. Se provvärde för respektive generator. Överledningstest på statorn Sätt mätväljaren i läge.f2 x E14 Anslut en provspets till statorns stomme och den andra till en fasanslutning. nstrumentet ska visa hög resistans (00.f2). Vid överledningstest kan också en glimlampa med 40 V spänning användas. Rotor Resistansmätning Sätt mätväljaren i läge.f2 x 1. Anslut provspetsarna till släpringarna. Se provvärde för respektive generator. Är resistensen för låg (ca 1.f2) - Kortslutning. Är resistansen för hög (00.f2) - Avbrott. E15 Överledningstest på rotorn Sätt mätväljaren i läge.f2 x E16 Anslut provspetsarna mellan en släpring och rotorns stomme. nstrumentet ska visa hög resistans (00.f2). Vid överledningstest kan också en glimlampa med 40 V spänning användas. 52

55 Komponentprovning med ohm-mätare Svarvning ET7 Är släpringarna brända eller skadade ska de svarvas. Se till att släpringarnas diameter blir större än minsta tillåtna diameter. Å tgärder efter svarvningen Kontrollera rundheten med indikatorklocka och putsa släpringarna med fint vattenslippapper. Elborstar E18 Mät borstlängden mellan borstens anliggningsyta och borsthållaren. Byt borstarna om de är slitna eller skadade. Överledningsprov på elborstarna E19 Kontrollera att el borstarna är isolerade från varandra, och att plusborsten är isolerad från stommen. Minusborsten ska vara ansluten till stommen. Står visaren på O S2 föreligger god kontakt.. Står visaren på 00 S2 är isolationen god. Vid överledningsprov kan också en glimlampa med 40 V spänning användas. lager Borttagning Byt lager om de är slitna eller skadade. Använd avdragare för att dra av lagret. E20 Ditsättning E2T Använd en hylsa som pressar på lagrets innerring vid ditsättningen. Borttagning Ditsättning

56 ,.

57

58

59 - ' ".

60 p

Avd 3 (31,32) Batteri, Generatorer PERSONVAGNAR. 140 och 164 VERKSTADS HAN BOK.

Avd 3 (31,32) Batteri, Generatorer PERSONVAGNAR. 140 och 164 VERKSTADS HAN BOK. Avd 3 (31,32) PERSONVAGNAR Batteri, Generatorer 140 och 164 VERKSTADS HAN BOK. ,.;,. \.;.' ~,~ i.... Grupp 31 Batteri INNEHÄLLSFÖRTECKNING Beskrivning... 4 Reparationsanvisningar....4 Grupp 32 Generator

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

GPS- och Elmöte 27 maj 2008

GPS- och Elmöte 27 maj 2008 GPS- och Elmöte 27 maj 2008 Teoretiska grunder och definitioner Storhet Beteckning Enhet Beteckning Ström I ampere A Spänning U volt V Resistans R motstånd Ω Effekt P kraft W, kw Energi E utfört arbete

Läs mer

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL HUVUDEGENSKAPER... s.3 Teknik för effektmaximering... s.3 Tre olika laddningsmetoder... s.3 MPPT effektmaximering... s.3 Utjämningsladdning... s.3 Underhållsladdning...

Läs mer

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI KAPITEL 1 ELLÄRA Reviderad: 20050816 Inledning Som ni vet går allt på elektricitet även röntgenapparater. Därför inleds röntgenteknikkursen med en kort presentation av ellärans

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ.

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ. BRUKSANVISNING GRATULERAR till köpet av din nya professionella laddare med switchteknik och batterikontrollinstrument. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

4:7 Dioden och likriktning.

4:7 Dioden och likriktning. 4:7 Dioden och likriktning. Inledning Nu skall vi se vad vi har för användning av våra kunskaper från det tidigare avsnittet om halvledare. Det är ju inget självändamål att tillverka halvledare, utan de

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 ANV206 Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 OBS! LÄS INSTRUKTIONSBOKEN OCH SÄKERHETSMANUALEN INNAN DU ANVÄNDER DIN BATTERILADDARE. Laddning av syrabatterier och GEL-batterier batteriladdaren

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Elektronisk tändning, VAPE, En monteringsanvisning

Elektronisk tändning, VAPE, En monteringsanvisning Elektronisk tändning, VAPE, En monteringsanvisning Många känner osäkerhet inför att själva utföra installationen av VAPE tändning/generator, eller POWERDYNAMO som de även kallas, på sin gamla JAWA eller

Läs mer

EMK och inre resistans - tvåpolen

EMK och inre resistans - tvåpolen elab009a EMK och inre resistans - tvåpolen Namn Datum Handledarens sign. Laboration I den här laborationen skall du undersöka vad en tvåpol är och hur den fungerar. Viktiga begrepp att förstå är emk och

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon. Batteri Lampa Strömbrytare Tungelement Motstånd Potentiometer Fotomotstånd Kondensator Lysdiod Transistor Motor Mikrofon Högtalare Ampèremeter 1 1. Koppla upp kretsen. Se till att motorns plus och minuspol

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

NING, MEN VISSA OVANLIGA FEL KAN

NING, MEN VISSA OVANLIGA FEL KAN MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

Mätningar på transistorkopplingar

Mätningar på transistorkopplingar Ellab015A Mätningar på transistorkopplingar Namn Datum Handledarens sign. Laboration Varför denna laboration? Transistorn är en av de allra viktigaste komponenterna inom elektroniken. I den här laborationen

Läs mer

Mät spänning med en multimeter

Mät spänning med en multimeter elab002a Mät spänning med en multimeter Namn atum Handledarens sign Elektrisk spänning och hur den mäts Elektrisk spänning uppstår när elektriska laddningar separeras från varandra Ett exempel är statisk

Läs mer

LTC MPPT-regulator 10Amp. LTC MPPT-regulator 20 Amp. Manual

LTC MPPT-regulator 10Amp. LTC MPPT-regulator 20 Amp. Manual LTC MPPT-regulator 10Amp LTC MPPT-regulator 20 Amp Manual 1. Säkerhetsanvisningar 2. Instruktioner för MPPT-regulatorn 2.1 Översikt 2.2 Översiktsbild 2.3 Funktioner 2.4 MPPT-tekniken 3. Planering av solcellssystem

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR ELEKTOTEKNIK Inlämningstid Kl: 1 MSKINKONSTUKTION KTH TENTMENSUPPGIFTE I ELEKTOTEKNIK MED SV Elektroteknik MF117 11 1 18 Kl: 14: 17: För godkänt fordras c:a 5% av totalpoängen. Du får lämna salen tidigast

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

Förklaring: Stickkontakten måste anslutas för att lamporna ska tändas.

Förklaring: Stickkontakten måste anslutas för att lamporna ska tändas. XC 800 Ingen lampa tänds när laddaren ansluts enbart till batteriet Förklaring: Laddaren måste även kopplas mot ett batteri för att lamporna ska tändas. Ingen lampa tänds när laddaren ansluts till vägguttaget

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

Magneter. En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter.

Magneter. En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter. Magneter En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter. Om man lägger en magnetnål på en rörlig hållare ställer nålen in sig i nordsydlig

Läs mer

Servicehandbok. Reparation och underhåll 1976-1978. Avd. 4 (43) Växellådor M 45. M 46 240.260

Servicehandbok. Reparation och underhåll 1976-1978. Avd. 4 (43) Växellådor M 45. M 46 240.260 Servicehandbok Reparation och underhåll Avd. 4 (43) Växellådor M 45. M 46 240.260 1976-1978 Väx ella d a M45 c Växellåda M 46 M 45, M 46 Innehåll Specifikationer. Specialverktyg.. Innehåll... Sida 3 4

Läs mer

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I 6. Likströmskretsar 6.1 Elektrisk ström, I Elektrisk ström har definierats som laddade partiklars rörelse mer specifikt som den laddningsmängd som rör sig genom en area på en viss tid. Elström kan bestå

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

CTEK MXTS 70 MXTS 70 12V/70A 24V/35A PROGRAM. Ca/Ca- fulladdat. (Ah och info) START PAUSE MODE. Ah & info SET. Amp AGM POWER- AGM GEL NORMAL-

CTEK MXTS 70 MXTS 70 12V/70A 24V/35A PROGRAM. Ca/Ca- fulladdat. (Ah och info) START PAUSE MODE. Ah & info SET. Amp AGM POWER- AGM GEL NORMAL- CTEK MXTS 70 MXTS 70 24V/35A POWERLAMPA MODE-knapp FELINDIKERINGSLAMPA TEMPERATURSENSORLAMPA StaRT-/PauSEknapp NORMAL- PROGRAM START PAUSE NORMAL Ca/Ca AGM GEL MODE AGM POWER Amp LÅGSTRÖMSLAMPA supplyprogram

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktigt före monteringen... 2 Förberedelser... 3 Placering Styrenhet...3 Magnetkontakter...3 Anslutning

Läs mer

Konstantspänningslikriktare.

Konstantspänningslikriktare. Konstantspänningslikriktare. Sidan 1 av 8 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med hjälp av naturlig konvektion.

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

TSTE93 Analog konstruktion

TSTE93 Analog konstruktion Komponentval Flera aspekter är viktiga Noggranhet TSTE9 Analog konstruktion Fysisk storlek Tillgänglighet Pris Begränsningar pga budget Föreläsning 5 Kapacitanstyper Kent Palmkvist Resistansvärden ES,

Läs mer

Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED

Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED Som rubriken säger skall denna artikel handla om en möjlighet att få ett mätinstrument att visa mer info än vad som är brukligt. När jag har bytt ut

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

Modifieringsförslag till Moody Boost

Modifieringsförslag till Moody Boost Modifieringsförslag till Moody Boost Moody Boost (MB) är en mycket enkel krets, en transistor och ett fåtal passiva komponenter- Trots det finns det flera justeringar som du kan göra för att få pedalen

Läs mer

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier M200 Batteriladdare För blysyra batterier Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier SE INTRODUKTION Vi gratulerar till din nya professionella primärswitchade

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan.

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan. STOLVÅG VEH-200-EC VEH-200-EC är krön / verifierbar och kalibrerad 200 kg / 100 g. (Samma våg kan levereras icke krön / verifierbar för andra kapaciteter) Anm Från senare delen av 2004 levereras vågen

Läs mer

LED i st f glödlampor i båtlanternor www.lundvall.org

LED i st f glödlampor i båtlanternor www.lundvall.org Page 1 of 6 LED i st f glödlampor i (segel-)båtlanternor Internationella sjötrafikbestämmelser säger om segelfartyg under 12m längd (löa): Segelfartyg på väg ska föra sidolanternor och akterlanterna. På

Läs mer

Skötselinstruktion LF322E

Skötselinstruktion LF322E Skötselinstruktion LF322E Utgåva Feb-13 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR ELEKTROTEKNIK Inlämningstid Kl: 1 MSKINKONSTRUKTION KTH TENTMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVR Elektroteknik MF1017 013 10 31 Kl: 14:00 17:00 Du får, som hjälpmedel, använda räknedosa, kursens lärobok

Läs mer

Exterior 90. Bruksanvisning

Exterior 90. Bruksanvisning Exterior 90 Bruksanvisning SV Innehållsförteckning Du har fått en Permobil Exterior 90 För att du skall få största möjliga nytta av stolen är det viktigt att den används på rätt sätt. Vi vill därför att

Läs mer

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1 Manual / Handhavande Certified Series SSFTEQXMAA SSF 1014 typ A grade 3 miljöklass 1 SSF1014 type A grade 3 environmental class 1 S ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / BEGRÄNSNINGAR För alla brandlarmssystem där krav

Läs mer

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd 1 26-03-09 09:54:52 Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC KAL. 7D46/D48/7D56. För bästa resultat läs instruktionerna

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 212 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - +

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - + Föreläsning 1 Vad är en elektrisk spänning? Det finns två grundläggande fysikaliska begrepp som inte kan förklaras på ett enkelt sätt. Massa Elektrisk laddning Inom eltekniken börjar vi med elektrisk laddning.

Läs mer

User manual PT919 PT866 PT860 PT845 PT739 PT737 PT731 PT730 PT727 PT726 PT725 PT723 PT721 PT720

User manual PT919 PT866 PT860 PT845 PT739 PT737 PT731 PT730 PT727 PT726 PT725 PT723 PT721 PT720 User manual PT919 PT866 PT860 PT845 PT739 PT737 PT731 PT730 PT727 PT726 PT725 PT723 PT721 PT720 1 Introduktion SVENSKA 131 www.philips.com/welcome. och roligare att raka sig. Allmän beskrivning (Bild 1)

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202

Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL202 / Tentamen / 030322 / BHä 1 (5) Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202 Examinator och kursansvarig: Bengt

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

Linjett-tips. Av Margaretha och Kjell Björklund L33, nr 33, Marelin Tel. 08 776 23 00 Med tack till DELAB för medverkan!

Linjett-tips. Av Margaretha och Kjell Björklund L33, nr 33, Marelin Tel. 08 776 23 00 Med tack till DELAB för medverkan! Linjett-tips Av Margaretha och Kjell Björklund L33, nr 33, Marelin Tel. 08 776 23 00 Med tack till DELAB för medverkan! Häckstagsträckare Hur många gånger har inte haländan kommit i kläm när man öppnat

Läs mer

ARCUS i praktiken. Praktikfall: Mätningar på trefasmotorer på bänk.

ARCUS i praktiken. Praktikfall: Mätningar på trefasmotorer på bänk. Praktikfall: Mätningar på trefasmotorer på bänk. ARCUS löser ett antal problem både vid mätning på motorer i drift och på bänk vid kontroll och reparation. Mätningar på bänk eller golv i reparationsverkstaden

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Lektion Elkraft: Dagens innehåll

Lektion Elkraft: Dagens innehåll Lektion Elkraft: Dagens innehåll Ställverk 5MT000: Automation - Lektion 5 - Elkraft och elsäkerhet p. 1 Lektion Elkraft: Dagens innehåll Ställverk Elektriska maskiner 5MT000: Automation - Lektion 5 - Elkraft

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

Vad finns i lådan. 1 LEDX cobra pannlampa 1 LEDX huvudställning 1 Li Ion batteri 1 batteriladdare 1 manual

Vad finns i lådan. 1 LEDX cobra pannlampa 1 LEDX huvudställning 1 Li Ion batteri 1 batteriladdare 1 manual Vad finns i lådan 1 LEDX cobra pannlampa 1 LEDX huvudställning 1 Li Ion batteri 1 batteriladdare 1 manual Gratulerar till ditt val av LEDX pannlampa. Lampan har tagits fram med fokus på bra ljus, låg vikt

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

MOM690 Mikroohmmeter

MOM690 Mikroohmmeter Mikroohmmeter A Megger Group Company Mikroohmmeter En viktig del i underhållet av högspänningsbrytare och frånskiljare är resistansmätning. Sedan många år ingår instrument för resistansmätning av högströmskontakter

Läs mer

Multifunktionstestlampa 6-24V No: K 151

Multifunktionstestlampa 6-24V No: K 151 Fördelar med multifunktionell provningslampa K 151: Omedelbar polaritets-indikering med röd /grön LED-indikering Ej om-polning eller om-klämning av kontakterna för att bestämma polaritet Driftstesta elektriska

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

OLJEBRÄNNARE RL 28 RL 38 RL 50

OLJEBRÄNNARE RL 28 RL 38 RL 50 OLJEBRÄNNARE RL 28 RL 38 RL 50 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Oljebrännarens huvuddelar 4 Måttskisser 5 Ett-rörs, två-rörs anläggning 8 LED Panel 14 Hjälp vid fel 15 Sprängskisser 24 2 Denna instruktion ska förvaras

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras:

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: MONTERINGSANVISNING FÖRBEREDELSER För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: LÄMPLIG ANSLUT- PUNKT FUNKTION SPÄNNING NINGSPUNKT A spänningsmatning

Läs mer

Roterande elmaskiner

Roterande elmaskiner ISY/Fordonssystem LABORATION 3 Roterande elmaskiner Likströmsmaskinen med tyristorlikriktare och trefas asynkronmaskinen (Ifylles med kulspetspenna ) LABORANT: PERSONNR: DATUM: GODKÄND: (Assistentsign)

Läs mer

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN.

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VID FÖRSTA UPPLADDNING SKALL BATTERIET LADDAS I 24 TIMMAR. NÄR BATTERIET HÅLLER PÅ ATT BLI URLADDAT HÖRS

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR EEKTOTEKK nlämningstid Kl: MASKKOSTKTO KTH TETAMESPPGFTE EEKTOTEKK MED SVA Elektroteknik MF06 0 0 8 kl: 9:00 3.00 Du får lämna salen tidigast timme efter tentamensstart. Du får, som hjälpmedel, använda

Läs mer

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar Kapitel: 25 Ström, motstånd och emf (Nu lämnar vi elektrostatiken) Visa under vilka villkor det kan finnas E-fält i ledare Införa begreppet emf (electromotoric force) Beskriva laddningars rörelse i ledare

Läs mer

MOTORTESTER COMPACT TR-1000

MOTORTESTER COMPACT TR-1000 MOTORTESTER COMPACT TR-1000 BRUKSANVISNING ALLMÄNT MOTORTESTER COMPACT TR 1000 är ett instrument för säker och snabb felsökning av elmotorer, stator och rotor. Mätprincipen är enkel och fel identifieras

Läs mer

Avancerad ph-mätare 8601

Avancerad ph-mätare 8601 Avancerad ph-mätare 8601 Med extern givare och möjlighet till PC-uppkoppling via RS-232 interface. (ver. 1.0. injektor solutions 2005) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. FUNKTIONSBESKRIVNING...

Läs mer

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Färdig koppling D1 R2 IC1 R1 D2 R3 D3 R7 R5 T1 T2 R6 T3 R6 Uppgiften innehåller: Namn Värde Utseende Antal R1 11 kω brun, brun, svart, röd, brun 1 st R2 120

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

4:8 Transistorn och transistorförstärkaren.

4:8 Transistorn och transistorförstärkaren. 4:8 Transistorn och transistorförstärkaren. Inledning I kapitlet om halvledare lärde vi oss att en P-ledare har positiva laddningsbärare, och en N-ledare har negativa laddningsbärare. Om vi sammanfogar

Läs mer

ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL

ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL INTRODUKTION Tackvare att Odyssey till fullo utnyttjar alla fördelar med AGM-teknologin (Absorbed Glass Mat) så får man två batterier i ett. Batteriet kan djupurladdas i cykliska

Läs mer

Servicehandbok. och underhåll. Reparation M45,M46 240,260 1976-1978. Växellådor

Servicehandbok. och underhåll. Reparation M45,M46 240,260 1976-1978. Växellådor Servicehandbok Reparation och underhåll Växellådor M45,M46 240,260 1976-1978 Växellåda M 45 Växellåda M 46 M 45, M 46 lnnehåll Specifikationer Specialverktyg nnehåll Sida 4 o O Arbete i bil Byte av bakre

Läs mer

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd Kopplingsövningar Det här kapitlet har vi kallat "Prova på". Prova på Det är till för att du ska bekanta dig med det kopplingsbord - breadboard som du ska arbeta med och det universalinstrument av god

Läs mer

PEDAGOGISK PLANERING för ELEKTRICITET och MAGNETISM

PEDAGOGISK PLANERING för ELEKTRICITET och MAGNETISM Namn: Klass: 2012-01-10 PEDAGOGISK PLANERING för ELEKTRICITET och MAGNETISM Ämne: Fysik Årskurs/termin: År7 /vt 2012 v 2-6 Ansvarig pedagog: Britt-Mari Karlsson, Ing-Mari Ängvide Inledning: Naturvetenskapen

Läs mer

P Om 2 av de 3 storheterna P, U eller I är kända kan den tredje räknas ut enligt följande formler (se bilden):

P Om 2 av de 3 storheterna P, U eller I är kända kan den tredje räknas ut enligt följande formler (se bilden): Allmänt om strömförbrukning Allmänt om strömförbrukning VIKTIGT! För att inte batterierna ska ta skada måste generatorns laddningskapacitet vara anpassad till strömförbrukningen. Batterier, generator och

Läs mer

Servicehandbok. och underhåll. Reparation 1975- 240 / 260. Bakhjulsupphängning

Servicehandbok. och underhåll. Reparation 1975- 240 / 260. Bakhjulsupphängning Servicehandbok Reparation och underhåll Bakhjulsupphängning 240 / 260 1975- lnnehåll Stid Arbetsrnomnt r o 83:::l,lxl[i'ä lo Grupp 65 Momentstag och / eller bussningar, byte 3 A1-Ab Tvärstag och /eller

Läs mer

Kompletterande fakta Rekommendationer för generator- och batterikapacitet

Kompletterande fakta Rekommendationer för generator- och batterikapacitet Kompletterande fakta 1. Allmänt Denna information syftar till att ge en vägledning för rätt val av generator och batterier. Strömförbrukningen i fordonet ökar ständigt och för att kunna behålla en fortsatt

Läs mer

Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000.

Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000. Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000. Välkommen! Tack för att du köpt en NRS förstärkare. Vi är övertygad om att du kommer att mycket glädje av denna produkt i många år

Läs mer

RRun. TDME-POWER marine. TDME serie marine dieselmotor MANUAL. Innehåll VIKTIG INFORMATIONOM

RRun. TDME-POWER marine. TDME serie marine dieselmotor MANUAL. Innehåll VIKTIG INFORMATIONOM RRun TDME-POWER marine TDME serie marine dieselmotor MANUAL 1. Förord 2. Allmänt 3. Motor komponenter 4. Användar Instruktioner 4.1 Starta motorn 4,2 Körnings instruktioner 4,3 Avstängnings proceduren

Läs mer

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Läs mer

BATTERILADDARE BC300

BATTERILADDARE BC300 BATTERILADDARE BC300 Lämplig för 12 V bly-syrabatterier, förslutna batterier, fritidsbatterier eller gelbatterier med en kapacitet mellan 4 och 100 Ah. 29 INLEDNING Pro-User BC300 ingår i en serie avancerade

Läs mer