moduweb Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "moduweb Användarmanual"

Transkript

1 moduweb Användarmanual

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Förteckning över ändringar... 6 Symbolförteckning... 7 Säkerhetsinstruktioner... 8 Viktiga anvisningar för användning Förord Produktstruktur Hänvisning till tillhörande dokument Hårdvara SAUTER EY-modulo Krav Nätverk Hårdvara Programvara Användargränssnitt Inloggning/utloggning Översikt navigering Språkval Huvudmeny Data-/innehållsområdet Sidfot Använda symboler Användare/användaradministration Skapa ny användare Användargrupper Duplicera användare Redigera användare Radera användare Inställningar Meddelanden Tidkanaler för sändning av meddelanden Tid/datum E-post Nätverk Reglerkretsar Larmrepresentation Larmstatus /86

4 Innehållsförteckning Historiska larm Larmdetaljer Framställning av anläggningen Datapunktlistor Anläggningsöversikt Anläggningens grafik Historisk datauppteckning Grafik, historiska data Tabeller, historiska data Export av historiska data Tidkanaler / Tidsprogram Kalenderprogram Installation och konfigurering Direkt förbindelse mellan DUC/PLC n och PC-manöverenheten PC-nätverkskonfigurering SAUTER CASE Sun Konfiguriering av en modu Visning av en automatiseringsenhet i browserfönstret Nätverksprinciper Ethernet TCP/IP BACnet/IP IP-adresser DHCP Zeroconf Portnummer DNS mdns IP-nätverk / LAN Modem Router Standardgateway HTTPS SMTP-server Mail2Fax, UMS Webservices Problemhantering Installation Drift av DUC/PLC n /86

5 Innehållsförteckning 6.3 Uppdatering av firmware Bildförteckning Tabellförteckning Litteratur- /källförteckning Använda förkortningar Index /86

6 Förteckning över ändringar Förteckning över ändringar Datum Utgåva granskning/version Ändring Kapitel Sida Beskrivning enligt V1.0.6V Uppdatering av bilderna samt anpassning av funktionaliteten till V Översättning till Svenska och anpassning till ver 2.1 6/86

7 Symbolförteckning Symbolförteckning Information Information med relevans för hanteringen av produkten. Internetlänk Hänvisningar till länkar eller tillämpningar på Internet. Varning Hänvisning resp. uppmaning till en högerklick med musen. Hänvisning resp. uppmaning till en vänsterklick med musen. Hänvisning resp. uppmaning till en dubbelklick på vänster musknapp. Fabriksinställningar 7/86

8 Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsinstruktioner Installationen av utrustningen SAUTER EY-modulo får endast utföras av en kvalificerad elektriker. Samtliga internationella, nationella, regionala och lokala säkerhetsföreskrifter och föreskrifter för förebyggande av olyckor måste alltid följas. Produkterna måste installeras så, att de kan användas och skötas på ett säkert sätt av lekmän. I tillämpliga fall måste utrustningen placeras i låsbara kopplingsskåp resp. kopplingslådor. Installationen måste ske på ett sådant sätt att människor, djur och miljö inte vid någon tidpunkt eller under några omständigheter kan utsättas för risker. Anläggningarna får endast tas i drift om det har säkerställts att anläggningen kan drivas på ett säkert sätt och att samtliga normer och riktlinjer uppfylls i full utsträckning. Kommunikationskablaget ska utföras fackmässigt och måste uppfylla kraven i standarderna EN , -2 och -3. Kommunikationskablaget måste befinna sig på avstånd från andra strömförande ledningar. Vad avser den elektriska säkerheten uppfyller utrustningen EY-modulo kraven i standarderna för utrustning EN och EN När det gäller standarderna EN 50178, EN 50310, EN 50110, EN 50274, EN 61140, EN x osv. måste det säkerställas att anläggningen uppfyller dessa. Produkterna i systemserien EY-modulo är inga felskyddade produkter resp. produkter som vid fel automatiskt övergår till ett säkert tillstånd. De är således inte lämpliga för säkerhetstillämpningar. Utrustningens programvara motsvarar klass A enligt IEC/EN bilaga H, och produkterna har ingen funktionell säkerhet. Produkterna får inte användas som säkerhetskritiska instrumentsystem (SIS Safety Instrumented System). Det har inte tagits hänsyn till kraven i standarderna IEC/EN 61508, IEC/EN 61511, IEC/EN & -2 osv. Produkterna motsvarar inte EU:s direktiv 2004/22/EG om mätinstrument, 92/1/EEG om temperaturkontroll i utrymmen i transportfordon, fryshus och frysrum innehållande djupfrysta livsmedel. 8/86

9 Viktiga anvisningar för användning Viktiga anvisningar för användning Användningen av handboken kräver vissa kunskaper inom områdena för byggnadsautomatisering, värme- och ventilationsanläggningar, reglerteknik och informationsteknik. Vid felaktig manövrering kan registrerade uppgifter eller också hela programmeringen för mätning, styrning och reglering på DUC/PLC n raderas oåterkalleligt. Nätverksanslutningens konfiguration bör endast utföras av utbildade fackmän och efter samråd med ansvarig IT-avdelning, eftersom det annars kan leda till negativ inverkan på hela det lokala nätverket. Bilderna på programmet som återges i den här handboken har framställts under Windows XP med en grafisk upplösning på 1280 x 1024 bildpunkter. Beroende på den grafiska upplösningen och det operativsystem som används kan den visade bilden i viss mån avvika från dessa. På grund av kortfristiga ändringar som görs efter det att den här handboken har utarbetats, kan det tyvärr inte uteslutas helt att enskilda bilder och beskrivningar avviker från den slutgiltiga programversionen. 9/86

10 Förord 1 Förord Automatiseringsenheterna SAUTER EY-modulo 5 utmärker sig genom en integrerad HTML-baserad webbserver som på ett förståeligt sätt och i full utsträckning möjliggör styrning, visualisering, analysering och larmning avseende anläggningen från valfri uppkopplad dator. Styrning sker direkt på plats via det lokala nätverket Ethernet (LAN), till exempel från kopplingsskåpet eller alternativt från Internet via router eller nätportar. Lämpliga att användas som manöverenheter för DUC/PLC n är skrivbordsdatorer, bärbara datorer, industridatorer, paneldatorer, instrumenttavlor med pekskärm samt mobila klienter som smarttelefoner eller handdatorer. På klientsidan behövs bara nätverksåtkomsten och ett lämpligt webbläsarprogram. De användargränssnitt som beskrivs nedan motsvarar en visning som har optimerats för datorer och jämförbara manöverenheter. För mobila klienter med mindre skärmar finns det ett speciellt användargränssnitt med reducerade grafiska element, vars visning är jämförbar med den hos handterminalen modu840. Nedan anges en del av moduwebs funktioner: Styrning: Testat och särskilt optimerat användargränssnitt med ergonomisk uppbyggnad. Självgenererande användargränssnitt vid anläggningsprojektering med SAUTER CASE Suite 2.0. Strukturerat tabellariskt och grafiskt användargränssnitt som baserar på BACnet SVO. Översiktlig visning av DUC/PLC ns driftstillstånd i form av konfigurerbara larm-, händelse- och felmeddelanden som sorteras i en lista efter aktuella prioriteter eller tiden då de uppstod. Intuitiv åtkomst till börvärden och parametrar för reglerkretsar. Parametrerbart veckoprogram med definiering av undantag för semester- och helgdagar. Direkt registrering, visning och export av utvalda data. Behovsbaserad cyklisk dataexport via e-post. BACnet webbtjänster. Direkt larmöverföring via e-post och SMS som kan definieras fritt. Elementär funktionalitet som ledningscentral. 10/86

11 Förord Nätverk: Anslutning till befintlig nätverksinfrastruktur under användning av standardiserade nätverkskomponenter. Plattformsoberoende klient-serverstruktur genom konsekvent användning av standardprogram (Windows, Linux, MAC OS, Unix.). Ortsoberoende drift; användargränssnittet överförs till arbetsplatsen. Styrning via kända webbläsare (Internet Explorer 7, Mozilla Firefox). Av den anledningen krävs ingen installation av licensprogramvara! krävs ingen särskild utbildning i användningen av programvaran! Fastigheter på olika platser (till exempel filialkedjor, spridda offentliga fastigheter) kan styras från en enda ledningscentral. Säkerhet: Implementerade är aktuella IT-säkerhetsstandarder som t.ex. integrerad brandvägg och SSL. Framtida programversioner kommer dessutom att stödja https och certifikat. Skyddad systemåtkomst genom legitimering med användarnamn och lösenord. Fördefinierade användarnivåer med olika åtkomsträttigheter och möjlighet till individuell åtkomst till enskilda verksamheter och delar av anläggningen. Journalföring av användaraktiviteterna. Service och underhåll: Effektivt installationsstöd genom integrerad 1:1 kablagetest med besiktningsprotokoll. Underhåll, uppdateringar och utvidgningar utförs uteslutande på DUC/PLC n. Alla anslutna manöverenheter även en underhållsdator som befinner sig på långt rumsligt avstånd uppdateras genast automatiskt (single source-princip). Fjärråtkomst och fjärrstyrning för analys, energiförvaltning, underhåll/service och anläggningsoptimering inom ramen för byggnadsförvaltning eller byggnadsservice sker direkt via företagets TCP/IP-nät. 11/86

12 Produktstruktur 2 Produktstruktur 2.1 Hänvisning till tillhörande dokument Webbservern moduweb är integrerad i enheten SAUTER EY-modulo 5. Respektive hårdvara samt monteringen av hårdvaran beskrivs i följande dokument: Typ Beteckning Dokumentnummer PDS SAUTER EY-modulo Handbok Hårdvarubeskrivning modu Bruksanvisning SAUTER EY-modulo Handbok SAUTER CASE Sun Idrifttagning/konfiguration Montageanvisning EY-AS A 2.2 Hårdvara SAUTER EY-modulo 5 DUC/PLC n, modu525 är en moduluppbyggd basstation i systemfamiljen SAUTER EY-modulo. Den används för styrning och reglering inom tekniken för byggnadsautomation enligt EN ISO Den har fritt programmerbara in- och utgångar, och korta cykeltider gör det även möjligt att lösa snabba styrtekniska uppgifter. På basstationen EY-modulo 525 har den sammanlagt 16 ingångar och 10 utgångar. Dessutom kan de fysiska in- och utgångarna utvidgas med olika I/O-moduler som kan tillfogas. DUC/PLC n ger också möjlighet till anslutning till främmande system genom tilläggbara kommunikationsmoduler. In- och utgångarna på DUC/PLC n kan även styras för hand med ytterligare direkta manöverelement som går lätt att använda. Den tillåter även separat placering av de direkta manöverelementeten inom området för installationens tyngdpunkt (dörren till kopplingsskåpet). Förutom styrningen via den integrerade webbservern moduweb som beskrivs i den här handboken, kan DUC/PLC n även styras via den grafiska manöverenheten modu840 som finns att som tillbehör. DUC/PLC n, modu525 är utan ytterligare åtgärder uppkopplingsbar och kan kommunicera med det standardiserade kommunikationsprotokollet BACnet/IP baserat på Ethernet enligt EN Programmering/parametrisering sker via en dator med programmet CASE Engine enligt IEC /86

13 Produktstruktur I DUC/PLC n ingår alla byggrupper och gränssnitt som behövs för drift, anslutning av utrustning samt kommunikation med andra stationer och med förvaltningsnivån. Kommunikationen sker via ett öppet bussystem med det normerade standardprotokollet BACnet. Som BACnet-server tillhandahåller den alla objekt som behövs för tillämpningarna inom byggnadsautomation, samt tillhörande egenskaper (Properties) med de nödvändiga tjänsterna (Services). Typiska användare (BACnet-klienter) av dessa informationer är öppna förvaltningssystem, manöverenheter, andra automatiseringsenheter som kan kommunicera med BACnet osv. I sin funktion som BACnet-klient stödjer DUC/PLC n överföring i ett icke-hierarkiskt nät. 2.3 Krav Nätverk DUC/PLC n EY-modulo 525 kommunicerar uteslutande via Ethernet-nätverk. För kommunikation med andra stationer eller med en ledningscentral används det öppna BACnet/IP-protokollet, och för kommunikationen mellan moduweb och manöverenheten används TCP/IP-protokollet. Om DUC/PLC n och manöverenheten inte skulle befinna sig i samma nätverk, måste det dessutom anges en lämplig standardnätport, genom vilken de andra nätverken eller de andra nätverkssegmenten kan nås. För sändning av meddelanden via e-post krävs ett användarkonto hos en e- postleverantör. Om e-postleverantörens SMTP-server inte befinner sig i samma nätverk, måste den servern också kunna nås via den angivna standardnätporten. Via detta e-postkonto skickas sedan förekommande meddelanden till den e-postadress som har angivits i användarinställningarna. Vid större avstånd mellan DUC/PLC n och ytterligare nätverkskomponenter krävs lämpliga router/switch för en stabil drift Hårdvara Användargränssnittet på moduweb kan startas i vanliga standardwebbläsare oberoende av plattformen. Det till grund liggande operativsystemet (Windows XP, Vista, Linux eller Unix) är oväsentligt. För kommunikationen mellan DUC/PLC n och datorn via Ethernet behövs ett lämpligt nätverkskort som är installerat på datorn (10/100MBit/s) samt motsvarande anslutningskabel för Ethernet (tvinnad parkabel med RJ45- kontakter, 8 pinnar). 13/86

14 Produktstruktur För användning i ett befintligt byggnadsnätverk måste det möjligtvis användas en extra hub eller switch för att koppla upp manöverenheten på nätverket. Tilläggskomponenten måste då kunna överföra oriktade broadcast-meddelanden. Användargränssnittet på moduweb är optimerat för webbläsarfönster med en upplösning på 800 x 600 bildpunkter Programvara Ett prestationskännetecken hos DUC/PLC n EY-modulo 5 är att det inte behövs någon licensprogramvara för driften. För drift och visualisering behövs endast en (standard-)webbläsare som till exempel Internet Explorer (> IE 7) eller Mozilla Firefox (> 2). Eftersom webbservern baserar på accepterade Internetstandarder (HTML), kan man utgå ifrån att alla webbläsare som motsvarar denna standard fungerar på samma sätt. Testerna har dock begränsats till dessa program. För styrning av DUC/PLC n SAUTER EY-modulo 5 måste webbläsaren stödja kakor, CSS och Javascript. Hanteringen av webbläsarprogrammen förutsätts vara tillräckligt bekant i och med att de samtidigt används för Internetåtkomst. För sändning av meddelanden vid händelser och för export av registrerade data kan DUC/PLC n skicka meddelanden automatiskt via ett e-postkonto som måste konfigureras. För mottagande av dessa meddelanden krävs en lämplig e-postklient (t.ex. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Lotus Notes, ) Båda program (webbläsare och e-postklient) är standardprogram och finns vanligtvis redan installerade på arbetsplatsdatorer. Ytterligare upplysningar och speciella instruktioner för hanteringen av dessa standardprogram finns i respektive handböcker och Internetbaserade stödtjänster som tillhandahålls av respektive programtillverkare. För den första konfigureringen av nätverksinställningarna för kablage- /hårdvarutesterna och för uppdateringen av DUC/PLC n fasta program behövs EY-modulo-konfigureringsverktyget SAUTER CASE Sun. Detta finns med bland verktygen i programpaketet SAUTER CASE Suite 2.1 och finns även tillgängligt som självständigt verktyg, till exempel för installatören på plats. För att kunna starta EY-modulo-konfigureringsverktyget måste en exekveringsmiljö för Java i en version >1.5 vara installerad. För uppdateringar av DUC/PLC ns fasta program kan styrdatorn eller en extern dator konfigureras som uppdateringsserver. För att göra detta behöver du en IIS-server (Internet Information Server). En sådan ingår redan i Microsofts operativsystem Windows NT Server, Windows /86

15 Produktstruktur Professional/Server/Advanced Server, Windows XP Professional, Windows 2003 Server och i diverse utgåvor av Windows Vista. För projekteringen av anläggningen och för den projektspecifika programmeringen av DUC/PLC n SAUTER EY-modulo 525 behövs en dator med Windows operativsystem och programpaketet SAUTER CASE (datorstödd SAUTER-teknik) Suite 2.1. Där skapas en objektinriktad hårdvarudefinition och anslutningsbeläggning samt viktiga beståndsdelar för funktionerna i regleringens MSR-plan, som programmet SAUTER CASE Suite sedan överför direkt till enheten via Ethernetanslutningen. Ytterligare upplysningar om programpaketet CASE Suite 2.1 och om programmeringen av DUC/PLC n finns i respektive dokumentationshandbok för SAUTER CASE Suite. 15/86

16 Användargränssnitt 3 Användargränssnitt 3.1 Inloggning/utloggning Styrningen av DUC/PLC n via den implementerade webbservern moduweb börjar med att man startar en lämplig webbläsare på manöverenheten. Sedan startar man moduweb genom att skriva in den önskade tjänsten (här: "http://") följd av den konfigurerade moduweb BACnet/IP-adressen (exempelvis: " ") och till slut lägger man till porten (här ":8080") i inmatningsraden i webbläsarfönstret på manöverdatorn. Alternativt kan moduweb startas enklare och snabbare via en länk under favoriter/bokmärken, såvida respektive länk har skapats och sparats där. Webbservern moduweb startas genom att skriva in IP-adressen i sifferformat, eftersom det normalt inte finns någon motsvarande DNS-uppgift på någon DNS-server som kan nås från det lokala nätverket och som kan knyta en URL-adress i klartext till den tilldelade IP-adressen i sifferformat. Alternativt kan även en namnupplösning baserad på mdns-tjänsten ske. I så fall måste dock ett lämpligt insticksprogram (t.ex. Bonjour) vara installerat. Då går det att kommunicera med DUC/PLC n via BACnet/IP-adressen med Enhetens namn.local Menysystemet på moduweb startar med inloggningssidan via webbgränssnittet. Användaren legitimerar sig på den här sidan med sitt användarnamn och sitt individuella lösenord. Upp till fem användare kan logga in sig samtidigt på webbservern moduweb, även från olika manöverenheter. Eventuella manöverenheter av typ modu840 till DUC/PLC n räknas då också med som självständiga användare av webbservern. En inloggad användare loggas automatiskt ut av systemet efter en viss tid utan aktivitet. Tiden kan väljas i menyn Inställningar under Användare. 16/86

17 Användargränssnitt Bild 1: Inloggning Varje användare får med sitt användarnamn och tillhörande lösenord individuella behörigheter och åtkomsträttigheter till webbserverns sidor och funktioner. Med hjälp av de fördefinierade användarprofilerna administratör, specialist, användare, gäst reglerar ett allmänt rollkoncept synligheten av och åtkomsten till webbserverns användarmenyer. Användare som är inloggade som administratör kan till exempel under menyn användaradministration dessutom lägga fast varje användares individuella åtkomstmöjligheter till enskilda verksamheter och datapunktnoder. Vid misslyckad inloggning kommer inloggningssidan upp på nytt och dessutom visas meddelandet Login failed (inloggningen misslyckades). Av säkerhetsskäl går det inte att logga in igen förrän om tio sekunder. Efter en lyckad inloggning visas en startsida med en översikt och den tillgängliga menystrukturen. Syftet med menystrukturen är en intuitiv och ergonomisk åtkomst för en heltäckande styrning, visualisering, analys och larmning på DUC/PLC n SAUTER EY-modulo /86

18 Användargränssnitt Bild 2: Startskärm 3.2 Översikt navigering Efter inloggningen är skärmen på webbservern moduweb uppdelad i olika områden. Språkval Huvudmeny Dataområde Sidfot I följande avsnitt förklaras de enskilda områdenas funktioner. De uppgifter som matas in via textrutor eller urvalslistor (t.ex. börvärden eller adressdetaljer) finns till en början endast i manöverenhetens lokala webbläsare. För att skicka dessa inmatade uppgifter till DUC/PLC ns webbserver, behövs dessutom en manuell bekräftelse, till exempel via knappen "Spara" eller symbolen för "Skicka". Först när den bekräftelsen har gjorts resp. när uppgifterna har överförts till webbservern har dessa informationer laddats på DUC/PLC n och kan bearbetas eller behandlas där. Om dataförbindelsen kopplas bort eller avbryts innan denna bekräftelse har skett resp. uppgifterna har överförts, går data förlorade. Webbläsarknappen "Ladda om (Mozilla) eller Uppdatera (MS Internet Explorer) laddar respektive sida på nytt från DUC/PLC ns webbserver. Efter ändring av (bör-)värden eller bekräftelse av larm osv. kan detta dock leda till fel på webbläsarens användargränssnitt, eftersom dessa ändringar till en början endast föreligger på webbläsarens användargränssnitt och ännu inte 18/86

19 Användargränssnitt på DUC/PLC ns egentliga webbserver. Om du vill uppdatera innehållet på sidan efter en manuell ändring, är det därför bättre att du använder motsvarande knapp Spara eller Skicka-knappen " " i dataområdet i moduwebs fönster i stället för de ovan nämnda webbläsarknapparna. Liksom i många standardtillämpningar kan även i moduweb visningens ordningsföljd på många användargränssnitt, till exempel för de aktuella larmmeddelandena, väljas av användaren. För det ändamålet kan man bestämma respektive sorteringskriterium genom att klicka med vänster musknapp på tabellens huvud. Genom att klicka en gång till på huvudet kastas ordningsföljden i respektive lista om Språkval Som standardspråk för moduweb står språken tyska, engelska och franska till förfogande. Dessa språk väljs via knapparna "DE", "EN" och "FR" som finns vid den övre kanten till höger i sidhuvudet. Det finns möjlighet att implementera ett fjärde språk enligt kundens önskemål vid projekteringen. Det språkalternativ som läggs till visas i så fall som extra menypunkt. I fråga om teckenuppsättningar stödjer moduweb redan teckenuppsättningen UTF8. Bara moduwebs interna registrering av historiska data är på grund av minnesresurserna för närvarande begränsad till teckenuppsättningarna för latinsk, grekisk och kyrillisk skrift. Vid behov av ytterligare teckenuppsättningar hjälper företaget SAUTER AG gärna till. Vid start av moduweb används det språk som har ställts in på styrdatorn. Den önskade språkversionen väljs med muspilen och vänster musknapp Huvudmeny Huvudmenyn befinner sig på vänster sida i moduwebs fönster. I huvudmenyn finns följande menyrubriker: Utloggning [användarnamn] Status Projektspecifika verksamheter (såvitt definierade via SVO med CASE) Datapunktlista Inställningar Extra tillbehör De huvudmenypunkter som inte är aktiva har en triangelsymbol som pekar åt höger före beteckningen. En aktiverad resp. öppnad menypunkt visas med en triangelsymbol som pekar nedåt. Dessa aktiverade menypunkter öppnar antingen en speciell undermeny på vänster sida där huvudmenyn finns, eller så förgrenar de direkt till den önskade sidan i det mellersta 19/86

20 Användargränssnitt dataområdet. De utvalda punkterna i aktiverade undermenyer markeras med fetstil. Huvudmenypunkten Status är standardmässigt öppnad och alla tillgängliga undermenypunkter visas. Den innehåller följande undermenyer: Översikt Reglerkretsar Larmstatus Historiska larm Menypunkten "Översikt ger en sammanfattning av anläggningens driftstillstånd genom att visa antalet larm- eller händelsemeddelanden för de datapunkter som finns på DUC/PLC n. I den här översikten visas samtidigt de för närvarande tillgängliga reglerkretsarna med det aktuella värdet, börvärdet och avvikelsen. Översiktssidan är samtidigt den startsida som visas efter inloggningen. Under "Reglerkretsar visas de (BACnet-) Loop-objekt som används i MSRplanen i form av en tabell. Beroende på användarrättigheterna kan börvärdena och de tillhörande relevanta reglerparametrarna enkelt ändras och optimeras via moduwebs användargränssnitt. Undermenyn "Larmstatus visar de aktuella och ännu inte kvitterade larmoch händelsemeddelandena i tabellform. Under "Historiska larm visas de senaste 64 larmmeddelanden som inte längre är aktiva och som redan har kvitterats av användaren i de fall detta krävs. Nedanför menyn "Status i huvudmenyn till vänster visas den tredje och fjärde nivån i den strukturerade visningen av anläggningen, baserat på BACnet SVO-objekten. Antalet uppgifter samt undermenystrukturen och dess beteckningar är projektspecifika. Menypunkten "Datapunkter står normalt endast till förfogande för användare med administratörsrättigheter. Om det inte har definierats någon strukturerad visning av anläggningen vid projekteringen, används den fullständiga, men ostrukturerade datapunktlistan för alla användare. Under huvudmenypunkten Inställningar kan, beroende på användarrättigheter, följande undermenypunkter väljas: Användare [användarnamn] Användaradministration Meddelanden E-post Datum/tid Nätverk 20/86

21 Användargränssnitt Data-/innehållsområdet Hela menyn "Inställningar står till exempel inte till förfogande för användare med de fördefinierade gästrättigheterna. Under undermenyn "Användare kan den inloggade användarens individuella uppgifter visas och ändras. Här anges till exempel e-postadressen för personliga meddelanden. Den användare som för närvarande är inloggad visas alltid inom hakparentes. Användare som är inloggade som administratör eller specialist kan visa och ändra de personliga uppgifterna för de övriga skapade användarna under menypunkten Användaradministration. Under menypunkten Användaradministration kan dessutom fler användare läggas till och användare kopieras eller tas bort helt och hållet. Under menypunkten "Meddelanden kan meddelandetypen bestämmas för de enskilda användarna enligt fem profiler som är identiska för alla användare för sändning av meddelanden vid händelser eller för cyklisk sändning av registrerade data. Under menypunkterna "E-post, "Datum/tid och Nätverk görs respektive parametriseringar för moduweb. Synligheten av dessa menypunkter är beroende av de aktuella användarrättigheterna. Av säkerhetsskäl är de reserverade för DUC/PLC ns administratörer. Huvudmenypunkten Extra tillbehör innehåller en visning av den aktuella väderprognosen, samt en översikt i tabellform över moduwebs interna fel, till exempel i kommunikationen via Ethernetgränssnittet. Visningen av den lokaliserade väderprognosen är ett första funktionsmönster som åskådliggör att väderprognosdata kan importeras till enheten SAUTER EY-modulo 525. Implementeringen av en sådan väderprognos i en proaktiv reglering är projektspecifik. I efterföljande versioner av moduweb är den här grafiska visningen av väderprognosen eventuellt inte längre tillgänglig, eller inte längre tillgänglig i den formen. Tillgängligheten av enskilda lokala orter för väderprognosen via väderservern från SAUTER kan i framtiden komma att erbjudas som avgiftsbelagd tilläggstjänst för byggnadens energioptimering. Det mellersta och största området i moduwebs fönster utgör dataområdet. I det här centrala dataområdet visualiseras indatamasker, dialogrutor, tabeller eller grafiska framställningar av anläggningen. Vid samtidig visning av tabeller och grafiska framställningar visas dessa i form av registerkort framför varandra. Registerkorten väljs via fliknavigeringen vid den övre kanten. Det aktiva registerkortet är alltid det främsta. Fliken på det aktiva registerkortet är, liksom dataområdets bakgrund, ljusgrå till färgen, medan de flikar som inte är aktiva visas i mörkgrått. 21/86

22 Användargränssnitt Sidfot Använda symboler Det nedersta området i moduwebs fönster utgörs av den gula sidfoten. Här visas det aktuella datumet och tiden samt det aktuella versionsnumret för DUC/PLC ns fasta program. Med symbolknappen kan man hoppa från varje sida direkt till den aktuella sidan "Larmstatus". För moduwebs användargränssnitt används symbolerna i nedanstående tabell för visualisering av driftstillstånden eller som kommandoknappar för att komma till andra informationssidor. Symbol Namn Beskrivning Larmikon Händelseikon Ikon för larm eller fel Varningsikon (OOS, OVR) OK-ikon Indikering av prioriteten för ett meddelande: fara för liv Indikering av prioriteten för ett meddelande: fara för egendom Indikering av prioriteten för ett meddelande: övervakning Indikering av prioriteten för ett meddelande: störningsmeddelande Signalering av ett larmmeddelande Signalering av ett händelsemeddelande Signalering av ett larm eller fel avseende en datapunkt. (Endast när den här larm- eller felhändelsen är knuten till ett Notification Class Object (objekt i meddelandeklass) överförs detta larm- eller felmeddelande som sådant till gränssnittet för larmstatus på moduweb.) Signalering av "Overridden" (överbelastning) eller "Out of Service" (ur drift) avseende en datapunkt. Observera: Vid den här signaleringen kan datapunktens momentanvärde avvika från visningen på moduweb! Signalerar "OK" på datapunktnivå. Meddelanden om faror som till exempel brandlarm, paniklarm. Prio Säkerhetsmeddelanden som till exempel inbrottslarm, dörrlarm. Prio Tekniska meddelanden som kräver omedelbar åtgärd. Prio Icke normalt driftstillstånd som dock inte kräver någon omedelbar reaktion. Prio /86

23 Användargränssnitt Symbol Namn Beskrivning Indikering av prioriteten för ett meddelande: underhållsmeddelande Indikering av prioriteten för ett meddelande: driftsmeddelande OK-knapp Hoppknapp Tabellknapp Knapp för grafisk framställning /diagram Knapp för avaktivering av diagram Knapp för tidsprogram Knapp för detaljvisning Knapp för överföring Hänvisning till att det krävs någon underhållsåtgärd. Prio Byte av driftstillstånd, t.ex. återgång till normalt tillstånd. Prio Signalerar "OK" Länk till aktuell sida, sortering av tabeller Val av visning i tabellform Val av grafisk framställning av den registrerade datapunkten, alternativt aktivering av eller hopp till en (ny) datapunktregistrering Med den här knappen avbryts den historiska registreringen av en datapunkt och redan sparade värden raderas Aktivering av eller hopp till datapunktens tidsprogram Hopp till en sida med detaljerade uppgifter resp. egenskaper avseende respektive objekt Bekräftelse av manuell inmatning och sändning av detta värde till DUC/PLC n Knapp för automatisk drift Indikering av att datapunkten är i manuell drift, och kommandoknapp för övergång till automatisk drift Tab. 1: Översikt över de använda symbolerna och symbolknapparna Aktiverade kommandoknappar visas mörkgråa. Ljusgråa kommandoknappar indikerar en ej aktiverad funktionalitet. I moduwebs navigering visas generellt hoppknappar (länkar) i mörkgrått med text i negativ visning (ljusare). 3.3 Användare/användaradministration I undermenyn Användare under menypunkten Inställningar i huvudmenyn kan varje användare (utom användare med gäståtkomst) visa och ändra sina egna personliga uppgifter för sin profil. Efter undermenypunkten Användare visas namnet på den användare som för närvarande är inloggad inom hakparentes. När man väljer undermenyn Användare kommer indatamasken "Användarinställningar" upp i dataområdet. 23/86

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion 2.00 eller senare

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion 2.00 eller senare Manual för webbsida GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion.00 eller senare. ALLMÄNT Aggregatet har inbyggd webbserver för att kunna övervaka, göra inställningar

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 8 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... 10 2.1 Webbläsare... 10 2.2 Hårdvara... 11 2.3 Internet... 11

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Webbkonfiguratorn Ställa in telefonen via datorn Webbkonfiguratorn är webbgränssnittet för din telefon. Med hjälp av den kan du göra

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04 Network Scanner Tool R3.1 Användarguide Version 3.0.04 Copyright 2000-2004 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 7 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... 9 2.1 Webbläsare...9 2.2 Hårdvara... 10 2.3 Internet... 10 3

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer