moduweb Användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "moduweb Användarmanual"

Transkript

1 moduweb Användarmanual

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Förteckning över ändringar... 6 Symbolförteckning... 7 Säkerhetsinstruktioner... 8 Viktiga anvisningar för användning Förord Produktstruktur Hänvisning till tillhörande dokument Hårdvara SAUTER EY-modulo Krav Nätverk Hårdvara Programvara Användargränssnitt Inloggning/utloggning Översikt navigering Språkval Huvudmeny Data-/innehållsområdet Sidfot Använda symboler Användare/användaradministration Skapa ny användare Användargrupper Duplicera användare Redigera användare Radera användare Inställningar Meddelanden Tidkanaler för sändning av meddelanden Tid/datum E-post Nätverk Reglerkretsar Larmrepresentation Larmstatus /86

4 Innehållsförteckning Historiska larm Larmdetaljer Framställning av anläggningen Datapunktlistor Anläggningsöversikt Anläggningens grafik Historisk datauppteckning Grafik, historiska data Tabeller, historiska data Export av historiska data Tidkanaler / Tidsprogram Kalenderprogram Installation och konfigurering Direkt förbindelse mellan DUC/PLC n och PC-manöverenheten PC-nätverkskonfigurering SAUTER CASE Sun Konfiguriering av en modu Visning av en automatiseringsenhet i browserfönstret Nätverksprinciper Ethernet TCP/IP BACnet/IP IP-adresser DHCP Zeroconf Portnummer DNS mdns IP-nätverk / LAN Modem Router Standardgateway HTTPS SMTP-server Mail2Fax, UMS Webservices Problemhantering Installation Drift av DUC/PLC n /86

5 Innehållsförteckning 6.3 Uppdatering av firmware Bildförteckning Tabellförteckning Litteratur- /källförteckning Använda förkortningar Index /86

6 Förteckning över ändringar Förteckning över ändringar Datum Utgåva granskning/version Ändring Kapitel Sida Beskrivning enligt V1.0.6V Uppdatering av bilderna samt anpassning av funktionaliteten till V Översättning till Svenska och anpassning till ver 2.1 6/86

7 Symbolförteckning Symbolförteckning Information Information med relevans för hanteringen av produkten. Internetlänk Hänvisningar till länkar eller tillämpningar på Internet. Varning Hänvisning resp. uppmaning till en högerklick med musen. Hänvisning resp. uppmaning till en vänsterklick med musen. Hänvisning resp. uppmaning till en dubbelklick på vänster musknapp. Fabriksinställningar 7/86

8 Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsinstruktioner Installationen av utrustningen SAUTER EY-modulo får endast utföras av en kvalificerad elektriker. Samtliga internationella, nationella, regionala och lokala säkerhetsföreskrifter och föreskrifter för förebyggande av olyckor måste alltid följas. Produkterna måste installeras så, att de kan användas och skötas på ett säkert sätt av lekmän. I tillämpliga fall måste utrustningen placeras i låsbara kopplingsskåp resp. kopplingslådor. Installationen måste ske på ett sådant sätt att människor, djur och miljö inte vid någon tidpunkt eller under några omständigheter kan utsättas för risker. Anläggningarna får endast tas i drift om det har säkerställts att anläggningen kan drivas på ett säkert sätt och att samtliga normer och riktlinjer uppfylls i full utsträckning. Kommunikationskablaget ska utföras fackmässigt och måste uppfylla kraven i standarderna EN , -2 och -3. Kommunikationskablaget måste befinna sig på avstånd från andra strömförande ledningar. Vad avser den elektriska säkerheten uppfyller utrustningen EY-modulo kraven i standarderna för utrustning EN och EN När det gäller standarderna EN 50178, EN 50310, EN 50110, EN 50274, EN 61140, EN x osv. måste det säkerställas att anläggningen uppfyller dessa. Produkterna i systemserien EY-modulo är inga felskyddade produkter resp. produkter som vid fel automatiskt övergår till ett säkert tillstånd. De är således inte lämpliga för säkerhetstillämpningar. Utrustningens programvara motsvarar klass A enligt IEC/EN bilaga H, och produkterna har ingen funktionell säkerhet. Produkterna får inte användas som säkerhetskritiska instrumentsystem (SIS Safety Instrumented System). Det har inte tagits hänsyn till kraven i standarderna IEC/EN 61508, IEC/EN 61511, IEC/EN & -2 osv. Produkterna motsvarar inte EU:s direktiv 2004/22/EG om mätinstrument, 92/1/EEG om temperaturkontroll i utrymmen i transportfordon, fryshus och frysrum innehållande djupfrysta livsmedel. 8/86

9 Viktiga anvisningar för användning Viktiga anvisningar för användning Användningen av handboken kräver vissa kunskaper inom områdena för byggnadsautomatisering, värme- och ventilationsanläggningar, reglerteknik och informationsteknik. Vid felaktig manövrering kan registrerade uppgifter eller också hela programmeringen för mätning, styrning och reglering på DUC/PLC n raderas oåterkalleligt. Nätverksanslutningens konfiguration bör endast utföras av utbildade fackmän och efter samråd med ansvarig IT-avdelning, eftersom det annars kan leda till negativ inverkan på hela det lokala nätverket. Bilderna på programmet som återges i den här handboken har framställts under Windows XP med en grafisk upplösning på 1280 x 1024 bildpunkter. Beroende på den grafiska upplösningen och det operativsystem som används kan den visade bilden i viss mån avvika från dessa. På grund av kortfristiga ändringar som görs efter det att den här handboken har utarbetats, kan det tyvärr inte uteslutas helt att enskilda bilder och beskrivningar avviker från den slutgiltiga programversionen. 9/86

10 Förord 1 Förord Automatiseringsenheterna SAUTER EY-modulo 5 utmärker sig genom en integrerad HTML-baserad webbserver som på ett förståeligt sätt och i full utsträckning möjliggör styrning, visualisering, analysering och larmning avseende anläggningen från valfri uppkopplad dator. Styrning sker direkt på plats via det lokala nätverket Ethernet (LAN), till exempel från kopplingsskåpet eller alternativt från Internet via router eller nätportar. Lämpliga att användas som manöverenheter för DUC/PLC n är skrivbordsdatorer, bärbara datorer, industridatorer, paneldatorer, instrumenttavlor med pekskärm samt mobila klienter som smarttelefoner eller handdatorer. På klientsidan behövs bara nätverksåtkomsten och ett lämpligt webbläsarprogram. De användargränssnitt som beskrivs nedan motsvarar en visning som har optimerats för datorer och jämförbara manöverenheter. För mobila klienter med mindre skärmar finns det ett speciellt användargränssnitt med reducerade grafiska element, vars visning är jämförbar med den hos handterminalen modu840. Nedan anges en del av moduwebs funktioner: Styrning: Testat och särskilt optimerat användargränssnitt med ergonomisk uppbyggnad. Självgenererande användargränssnitt vid anläggningsprojektering med SAUTER CASE Suite 2.0. Strukturerat tabellariskt och grafiskt användargränssnitt som baserar på BACnet SVO. Översiktlig visning av DUC/PLC ns driftstillstånd i form av konfigurerbara larm-, händelse- och felmeddelanden som sorteras i en lista efter aktuella prioriteter eller tiden då de uppstod. Intuitiv åtkomst till börvärden och parametrar för reglerkretsar. Parametrerbart veckoprogram med definiering av undantag för semester- och helgdagar. Direkt registrering, visning och export av utvalda data. Behovsbaserad cyklisk dataexport via e-post. BACnet webbtjänster. Direkt larmöverföring via e-post och SMS som kan definieras fritt. Elementär funktionalitet som ledningscentral. 10/86

11 Förord Nätverk: Anslutning till befintlig nätverksinfrastruktur under användning av standardiserade nätverkskomponenter. Plattformsoberoende klient-serverstruktur genom konsekvent användning av standardprogram (Windows, Linux, MAC OS, Unix.). Ortsoberoende drift; användargränssnittet överförs till arbetsplatsen. Styrning via kända webbläsare (Internet Explorer 7, Mozilla Firefox). Av den anledningen krävs ingen installation av licensprogramvara! krävs ingen särskild utbildning i användningen av programvaran! Fastigheter på olika platser (till exempel filialkedjor, spridda offentliga fastigheter) kan styras från en enda ledningscentral. Säkerhet: Implementerade är aktuella IT-säkerhetsstandarder som t.ex. integrerad brandvägg och SSL. Framtida programversioner kommer dessutom att stödja https och certifikat. Skyddad systemåtkomst genom legitimering med användarnamn och lösenord. Fördefinierade användarnivåer med olika åtkomsträttigheter och möjlighet till individuell åtkomst till enskilda verksamheter och delar av anläggningen. Journalföring av användaraktiviteterna. Service och underhåll: Effektivt installationsstöd genom integrerad 1:1 kablagetest med besiktningsprotokoll. Underhåll, uppdateringar och utvidgningar utförs uteslutande på DUC/PLC n. Alla anslutna manöverenheter även en underhållsdator som befinner sig på långt rumsligt avstånd uppdateras genast automatiskt (single source-princip). Fjärråtkomst och fjärrstyrning för analys, energiförvaltning, underhåll/service och anläggningsoptimering inom ramen för byggnadsförvaltning eller byggnadsservice sker direkt via företagets TCP/IP-nät. 11/86

12 Produktstruktur 2 Produktstruktur 2.1 Hänvisning till tillhörande dokument Webbservern moduweb är integrerad i enheten SAUTER EY-modulo 5. Respektive hårdvara samt monteringen av hårdvaran beskrivs i följande dokument: Typ Beteckning Dokumentnummer PDS SAUTER EY-modulo Handbok Hårdvarubeskrivning modu Bruksanvisning SAUTER EY-modulo Handbok SAUTER CASE Sun Idrifttagning/konfiguration Montageanvisning EY-AS A 2.2 Hårdvara SAUTER EY-modulo 5 DUC/PLC n, modu525 är en moduluppbyggd basstation i systemfamiljen SAUTER EY-modulo. Den används för styrning och reglering inom tekniken för byggnadsautomation enligt EN ISO Den har fritt programmerbara in- och utgångar, och korta cykeltider gör det även möjligt att lösa snabba styrtekniska uppgifter. På basstationen EY-modulo 525 har den sammanlagt 16 ingångar och 10 utgångar. Dessutom kan de fysiska in- och utgångarna utvidgas med olika I/O-moduler som kan tillfogas. DUC/PLC n ger också möjlighet till anslutning till främmande system genom tilläggbara kommunikationsmoduler. In- och utgångarna på DUC/PLC n kan även styras för hand med ytterligare direkta manöverelement som går lätt att använda. Den tillåter även separat placering av de direkta manöverelementeten inom området för installationens tyngdpunkt (dörren till kopplingsskåpet). Förutom styrningen via den integrerade webbservern moduweb som beskrivs i den här handboken, kan DUC/PLC n även styras via den grafiska manöverenheten modu840 som finns att som tillbehör. DUC/PLC n, modu525 är utan ytterligare åtgärder uppkopplingsbar och kan kommunicera med det standardiserade kommunikationsprotokollet BACnet/IP baserat på Ethernet enligt EN Programmering/parametrisering sker via en dator med programmet CASE Engine enligt IEC /86

13 Produktstruktur I DUC/PLC n ingår alla byggrupper och gränssnitt som behövs för drift, anslutning av utrustning samt kommunikation med andra stationer och med förvaltningsnivån. Kommunikationen sker via ett öppet bussystem med det normerade standardprotokollet BACnet. Som BACnet-server tillhandahåller den alla objekt som behövs för tillämpningarna inom byggnadsautomation, samt tillhörande egenskaper (Properties) med de nödvändiga tjänsterna (Services). Typiska användare (BACnet-klienter) av dessa informationer är öppna förvaltningssystem, manöverenheter, andra automatiseringsenheter som kan kommunicera med BACnet osv. I sin funktion som BACnet-klient stödjer DUC/PLC n överföring i ett icke-hierarkiskt nät. 2.3 Krav Nätverk DUC/PLC n EY-modulo 525 kommunicerar uteslutande via Ethernet-nätverk. För kommunikation med andra stationer eller med en ledningscentral används det öppna BACnet/IP-protokollet, och för kommunikationen mellan moduweb och manöverenheten används TCP/IP-protokollet. Om DUC/PLC n och manöverenheten inte skulle befinna sig i samma nätverk, måste det dessutom anges en lämplig standardnätport, genom vilken de andra nätverken eller de andra nätverkssegmenten kan nås. För sändning av meddelanden via e-post krävs ett användarkonto hos en e- postleverantör. Om e-postleverantörens SMTP-server inte befinner sig i samma nätverk, måste den servern också kunna nås via den angivna standardnätporten. Via detta e-postkonto skickas sedan förekommande meddelanden till den e-postadress som har angivits i användarinställningarna. Vid större avstånd mellan DUC/PLC n och ytterligare nätverkskomponenter krävs lämpliga router/switch för en stabil drift Hårdvara Användargränssnittet på moduweb kan startas i vanliga standardwebbläsare oberoende av plattformen. Det till grund liggande operativsystemet (Windows XP, Vista, Linux eller Unix) är oväsentligt. För kommunikationen mellan DUC/PLC n och datorn via Ethernet behövs ett lämpligt nätverkskort som är installerat på datorn (10/100MBit/s) samt motsvarande anslutningskabel för Ethernet (tvinnad parkabel med RJ45- kontakter, 8 pinnar). 13/86

14 Produktstruktur För användning i ett befintligt byggnadsnätverk måste det möjligtvis användas en extra hub eller switch för att koppla upp manöverenheten på nätverket. Tilläggskomponenten måste då kunna överföra oriktade broadcast-meddelanden. Användargränssnittet på moduweb är optimerat för webbläsarfönster med en upplösning på 800 x 600 bildpunkter Programvara Ett prestationskännetecken hos DUC/PLC n EY-modulo 5 är att det inte behövs någon licensprogramvara för driften. För drift och visualisering behövs endast en (standard-)webbläsare som till exempel Internet Explorer (> IE 7) eller Mozilla Firefox (> 2). Eftersom webbservern baserar på accepterade Internetstandarder (HTML), kan man utgå ifrån att alla webbläsare som motsvarar denna standard fungerar på samma sätt. Testerna har dock begränsats till dessa program. För styrning av DUC/PLC n SAUTER EY-modulo 5 måste webbläsaren stödja kakor, CSS och Javascript. Hanteringen av webbläsarprogrammen förutsätts vara tillräckligt bekant i och med att de samtidigt används för Internetåtkomst. För sändning av meddelanden vid händelser och för export av registrerade data kan DUC/PLC n skicka meddelanden automatiskt via ett e-postkonto som måste konfigureras. För mottagande av dessa meddelanden krävs en lämplig e-postklient (t.ex. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Lotus Notes, ) Båda program (webbläsare och e-postklient) är standardprogram och finns vanligtvis redan installerade på arbetsplatsdatorer. Ytterligare upplysningar och speciella instruktioner för hanteringen av dessa standardprogram finns i respektive handböcker och Internetbaserade stödtjänster som tillhandahålls av respektive programtillverkare. För den första konfigureringen av nätverksinställningarna för kablage- /hårdvarutesterna och för uppdateringen av DUC/PLC n fasta program behövs EY-modulo-konfigureringsverktyget SAUTER CASE Sun. Detta finns med bland verktygen i programpaketet SAUTER CASE Suite 2.1 och finns även tillgängligt som självständigt verktyg, till exempel för installatören på plats. För att kunna starta EY-modulo-konfigureringsverktyget måste en exekveringsmiljö för Java i en version >1.5 vara installerad. För uppdateringar av DUC/PLC ns fasta program kan styrdatorn eller en extern dator konfigureras som uppdateringsserver. För att göra detta behöver du en IIS-server (Internet Information Server). En sådan ingår redan i Microsofts operativsystem Windows NT Server, Windows /86

15 Produktstruktur Professional/Server/Advanced Server, Windows XP Professional, Windows 2003 Server och i diverse utgåvor av Windows Vista. För projekteringen av anläggningen och för den projektspecifika programmeringen av DUC/PLC n SAUTER EY-modulo 525 behövs en dator med Windows operativsystem och programpaketet SAUTER CASE (datorstödd SAUTER-teknik) Suite 2.1. Där skapas en objektinriktad hårdvarudefinition och anslutningsbeläggning samt viktiga beståndsdelar för funktionerna i regleringens MSR-plan, som programmet SAUTER CASE Suite sedan överför direkt till enheten via Ethernetanslutningen. Ytterligare upplysningar om programpaketet CASE Suite 2.1 och om programmeringen av DUC/PLC n finns i respektive dokumentationshandbok för SAUTER CASE Suite. 15/86

16 Användargränssnitt 3 Användargränssnitt 3.1 Inloggning/utloggning Styrningen av DUC/PLC n via den implementerade webbservern moduweb börjar med att man startar en lämplig webbläsare på manöverenheten. Sedan startar man moduweb genom att skriva in den önskade tjänsten (här: "http://") följd av den konfigurerade moduweb BACnet/IP-adressen (exempelvis: " ") och till slut lägger man till porten (här ":8080") i inmatningsraden i webbläsarfönstret på manöverdatorn. Alternativt kan moduweb startas enklare och snabbare via en länk under favoriter/bokmärken, såvida respektive länk har skapats och sparats där. Webbservern moduweb startas genom att skriva in IP-adressen i sifferformat, eftersom det normalt inte finns någon motsvarande DNS-uppgift på någon DNS-server som kan nås från det lokala nätverket och som kan knyta en URL-adress i klartext till den tilldelade IP-adressen i sifferformat. Alternativt kan även en namnupplösning baserad på mdns-tjänsten ske. I så fall måste dock ett lämpligt insticksprogram (t.ex. Bonjour) vara installerat. Då går det att kommunicera med DUC/PLC n via BACnet/IP-adressen med Enhetens namn.local Menysystemet på moduweb startar med inloggningssidan via webbgränssnittet. Användaren legitimerar sig på den här sidan med sitt användarnamn och sitt individuella lösenord. Upp till fem användare kan logga in sig samtidigt på webbservern moduweb, även från olika manöverenheter. Eventuella manöverenheter av typ modu840 till DUC/PLC n räknas då också med som självständiga användare av webbservern. En inloggad användare loggas automatiskt ut av systemet efter en viss tid utan aktivitet. Tiden kan väljas i menyn Inställningar under Användare. 16/86

17 Användargränssnitt Bild 1: Inloggning Varje användare får med sitt användarnamn och tillhörande lösenord individuella behörigheter och åtkomsträttigheter till webbserverns sidor och funktioner. Med hjälp av de fördefinierade användarprofilerna administratör, specialist, användare, gäst reglerar ett allmänt rollkoncept synligheten av och åtkomsten till webbserverns användarmenyer. Användare som är inloggade som administratör kan till exempel under menyn användaradministration dessutom lägga fast varje användares individuella åtkomstmöjligheter till enskilda verksamheter och datapunktnoder. Vid misslyckad inloggning kommer inloggningssidan upp på nytt och dessutom visas meddelandet Login failed (inloggningen misslyckades). Av säkerhetsskäl går det inte att logga in igen förrän om tio sekunder. Efter en lyckad inloggning visas en startsida med en översikt och den tillgängliga menystrukturen. Syftet med menystrukturen är en intuitiv och ergonomisk åtkomst för en heltäckande styrning, visualisering, analys och larmning på DUC/PLC n SAUTER EY-modulo /86

18 Användargränssnitt Bild 2: Startskärm 3.2 Översikt navigering Efter inloggningen är skärmen på webbservern moduweb uppdelad i olika områden. Språkval Huvudmeny Dataområde Sidfot I följande avsnitt förklaras de enskilda områdenas funktioner. De uppgifter som matas in via textrutor eller urvalslistor (t.ex. börvärden eller adressdetaljer) finns till en början endast i manöverenhetens lokala webbläsare. För att skicka dessa inmatade uppgifter till DUC/PLC ns webbserver, behövs dessutom en manuell bekräftelse, till exempel via knappen "Spara" eller symbolen för "Skicka". Först när den bekräftelsen har gjorts resp. när uppgifterna har överförts till webbservern har dessa informationer laddats på DUC/PLC n och kan bearbetas eller behandlas där. Om dataförbindelsen kopplas bort eller avbryts innan denna bekräftelse har skett resp. uppgifterna har överförts, går data förlorade. Webbläsarknappen "Ladda om (Mozilla) eller Uppdatera (MS Internet Explorer) laddar respektive sida på nytt från DUC/PLC ns webbserver. Efter ändring av (bör-)värden eller bekräftelse av larm osv. kan detta dock leda till fel på webbläsarens användargränssnitt, eftersom dessa ändringar till en början endast föreligger på webbläsarens användargränssnitt och ännu inte 18/86

19 Användargränssnitt på DUC/PLC ns egentliga webbserver. Om du vill uppdatera innehållet på sidan efter en manuell ändring, är det därför bättre att du använder motsvarande knapp Spara eller Skicka-knappen " " i dataområdet i moduwebs fönster i stället för de ovan nämnda webbläsarknapparna. Liksom i många standardtillämpningar kan även i moduweb visningens ordningsföljd på många användargränssnitt, till exempel för de aktuella larmmeddelandena, väljas av användaren. För det ändamålet kan man bestämma respektive sorteringskriterium genom att klicka med vänster musknapp på tabellens huvud. Genom att klicka en gång till på huvudet kastas ordningsföljden i respektive lista om Språkval Som standardspråk för moduweb står språken tyska, engelska och franska till förfogande. Dessa språk väljs via knapparna "DE", "EN" och "FR" som finns vid den övre kanten till höger i sidhuvudet. Det finns möjlighet att implementera ett fjärde språk enligt kundens önskemål vid projekteringen. Det språkalternativ som läggs till visas i så fall som extra menypunkt. I fråga om teckenuppsättningar stödjer moduweb redan teckenuppsättningen UTF8. Bara moduwebs interna registrering av historiska data är på grund av minnesresurserna för närvarande begränsad till teckenuppsättningarna för latinsk, grekisk och kyrillisk skrift. Vid behov av ytterligare teckenuppsättningar hjälper företaget SAUTER AG gärna till. Vid start av moduweb används det språk som har ställts in på styrdatorn. Den önskade språkversionen väljs med muspilen och vänster musknapp Huvudmeny Huvudmenyn befinner sig på vänster sida i moduwebs fönster. I huvudmenyn finns följande menyrubriker: Utloggning [användarnamn] Status Projektspecifika verksamheter (såvitt definierade via SVO med CASE) Datapunktlista Inställningar Extra tillbehör De huvudmenypunkter som inte är aktiva har en triangelsymbol som pekar åt höger före beteckningen. En aktiverad resp. öppnad menypunkt visas med en triangelsymbol som pekar nedåt. Dessa aktiverade menypunkter öppnar antingen en speciell undermeny på vänster sida där huvudmenyn finns, eller så förgrenar de direkt till den önskade sidan i det mellersta 19/86

20 Användargränssnitt dataområdet. De utvalda punkterna i aktiverade undermenyer markeras med fetstil. Huvudmenypunkten Status är standardmässigt öppnad och alla tillgängliga undermenypunkter visas. Den innehåller följande undermenyer: Översikt Reglerkretsar Larmstatus Historiska larm Menypunkten "Översikt ger en sammanfattning av anläggningens driftstillstånd genom att visa antalet larm- eller händelsemeddelanden för de datapunkter som finns på DUC/PLC n. I den här översikten visas samtidigt de för närvarande tillgängliga reglerkretsarna med det aktuella värdet, börvärdet och avvikelsen. Översiktssidan är samtidigt den startsida som visas efter inloggningen. Under "Reglerkretsar visas de (BACnet-) Loop-objekt som används i MSRplanen i form av en tabell. Beroende på användarrättigheterna kan börvärdena och de tillhörande relevanta reglerparametrarna enkelt ändras och optimeras via moduwebs användargränssnitt. Undermenyn "Larmstatus visar de aktuella och ännu inte kvitterade larmoch händelsemeddelandena i tabellform. Under "Historiska larm visas de senaste 64 larmmeddelanden som inte längre är aktiva och som redan har kvitterats av användaren i de fall detta krävs. Nedanför menyn "Status i huvudmenyn till vänster visas den tredje och fjärde nivån i den strukturerade visningen av anläggningen, baserat på BACnet SVO-objekten. Antalet uppgifter samt undermenystrukturen och dess beteckningar är projektspecifika. Menypunkten "Datapunkter står normalt endast till förfogande för användare med administratörsrättigheter. Om det inte har definierats någon strukturerad visning av anläggningen vid projekteringen, används den fullständiga, men ostrukturerade datapunktlistan för alla användare. Under huvudmenypunkten Inställningar kan, beroende på användarrättigheter, följande undermenypunkter väljas: Användare [användarnamn] Användaradministration Meddelanden E-post Datum/tid Nätverk 20/86

21 Användargränssnitt Data-/innehållsområdet Hela menyn "Inställningar står till exempel inte till förfogande för användare med de fördefinierade gästrättigheterna. Under undermenyn "Användare kan den inloggade användarens individuella uppgifter visas och ändras. Här anges till exempel e-postadressen för personliga meddelanden. Den användare som för närvarande är inloggad visas alltid inom hakparentes. Användare som är inloggade som administratör eller specialist kan visa och ändra de personliga uppgifterna för de övriga skapade användarna under menypunkten Användaradministration. Under menypunkten Användaradministration kan dessutom fler användare läggas till och användare kopieras eller tas bort helt och hållet. Under menypunkten "Meddelanden kan meddelandetypen bestämmas för de enskilda användarna enligt fem profiler som är identiska för alla användare för sändning av meddelanden vid händelser eller för cyklisk sändning av registrerade data. Under menypunkterna "E-post, "Datum/tid och Nätverk görs respektive parametriseringar för moduweb. Synligheten av dessa menypunkter är beroende av de aktuella användarrättigheterna. Av säkerhetsskäl är de reserverade för DUC/PLC ns administratörer. Huvudmenypunkten Extra tillbehör innehåller en visning av den aktuella väderprognosen, samt en översikt i tabellform över moduwebs interna fel, till exempel i kommunikationen via Ethernetgränssnittet. Visningen av den lokaliserade väderprognosen är ett första funktionsmönster som åskådliggör att väderprognosdata kan importeras till enheten SAUTER EY-modulo 525. Implementeringen av en sådan väderprognos i en proaktiv reglering är projektspecifik. I efterföljande versioner av moduweb är den här grafiska visningen av väderprognosen eventuellt inte längre tillgänglig, eller inte längre tillgänglig i den formen. Tillgängligheten av enskilda lokala orter för väderprognosen via väderservern från SAUTER kan i framtiden komma att erbjudas som avgiftsbelagd tilläggstjänst för byggnadens energioptimering. Det mellersta och största området i moduwebs fönster utgör dataområdet. I det här centrala dataområdet visualiseras indatamasker, dialogrutor, tabeller eller grafiska framställningar av anläggningen. Vid samtidig visning av tabeller och grafiska framställningar visas dessa i form av registerkort framför varandra. Registerkorten väljs via fliknavigeringen vid den övre kanten. Det aktiva registerkortet är alltid det främsta. Fliken på det aktiva registerkortet är, liksom dataområdets bakgrund, ljusgrå till färgen, medan de flikar som inte är aktiva visas i mörkgrått. 21/86

22 Användargränssnitt Sidfot Använda symboler Det nedersta området i moduwebs fönster utgörs av den gula sidfoten. Här visas det aktuella datumet och tiden samt det aktuella versionsnumret för DUC/PLC ns fasta program. Med symbolknappen kan man hoppa från varje sida direkt till den aktuella sidan "Larmstatus". För moduwebs användargränssnitt används symbolerna i nedanstående tabell för visualisering av driftstillstånden eller som kommandoknappar för att komma till andra informationssidor. Symbol Namn Beskrivning Larmikon Händelseikon Ikon för larm eller fel Varningsikon (OOS, OVR) OK-ikon Indikering av prioriteten för ett meddelande: fara för liv Indikering av prioriteten för ett meddelande: fara för egendom Indikering av prioriteten för ett meddelande: övervakning Indikering av prioriteten för ett meddelande: störningsmeddelande Signalering av ett larmmeddelande Signalering av ett händelsemeddelande Signalering av ett larm eller fel avseende en datapunkt. (Endast när den här larm- eller felhändelsen är knuten till ett Notification Class Object (objekt i meddelandeklass) överförs detta larm- eller felmeddelande som sådant till gränssnittet för larmstatus på moduweb.) Signalering av "Overridden" (överbelastning) eller "Out of Service" (ur drift) avseende en datapunkt. Observera: Vid den här signaleringen kan datapunktens momentanvärde avvika från visningen på moduweb! Signalerar "OK" på datapunktnivå. Meddelanden om faror som till exempel brandlarm, paniklarm. Prio Säkerhetsmeddelanden som till exempel inbrottslarm, dörrlarm. Prio Tekniska meddelanden som kräver omedelbar åtgärd. Prio Icke normalt driftstillstånd som dock inte kräver någon omedelbar reaktion. Prio /86

23 Användargränssnitt Symbol Namn Beskrivning Indikering av prioriteten för ett meddelande: underhållsmeddelande Indikering av prioriteten för ett meddelande: driftsmeddelande OK-knapp Hoppknapp Tabellknapp Knapp för grafisk framställning /diagram Knapp för avaktivering av diagram Knapp för tidsprogram Knapp för detaljvisning Knapp för överföring Hänvisning till att det krävs någon underhållsåtgärd. Prio Byte av driftstillstånd, t.ex. återgång till normalt tillstånd. Prio Signalerar "OK" Länk till aktuell sida, sortering av tabeller Val av visning i tabellform Val av grafisk framställning av den registrerade datapunkten, alternativt aktivering av eller hopp till en (ny) datapunktregistrering Med den här knappen avbryts den historiska registreringen av en datapunkt och redan sparade värden raderas Aktivering av eller hopp till datapunktens tidsprogram Hopp till en sida med detaljerade uppgifter resp. egenskaper avseende respektive objekt Bekräftelse av manuell inmatning och sändning av detta värde till DUC/PLC n Knapp för automatisk drift Indikering av att datapunkten är i manuell drift, och kommandoknapp för övergång till automatisk drift Tab. 1: Översikt över de använda symbolerna och symbolknapparna Aktiverade kommandoknappar visas mörkgråa. Ljusgråa kommandoknappar indikerar en ej aktiverad funktionalitet. I moduwebs navigering visas generellt hoppknappar (länkar) i mörkgrått med text i negativ visning (ljusare). 3.3 Användare/användaradministration I undermenyn Användare under menypunkten Inställningar i huvudmenyn kan varje användare (utom användare med gäståtkomst) visa och ändra sina egna personliga uppgifter för sin profil. Efter undermenypunkten Användare visas namnet på den användare som för närvarande är inloggad inom hakparentes. När man väljer undermenyn Användare kommer indatamasken "Användarinställningar" upp i dataområdet. 23/86

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

SAUTER EY-modulo 5 Lokal manöverenhet modu840

SAUTER EY-modulo 5 Lokal manöverenhet modu840 SAUTER EY-modulo 5 Lokal manöverenhet modu840 Handbok Innehåll 1 Säkerhetsinstruktioner 5 2 Viktiga anvisningar för användning 7 2.1 Använda förkortningar 7 2.2 Tillhörande dokument 8 2.3 Tillbehör 8 3

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra.

moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra. moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra. 2 Jag vill se hela bilden. moduweb Vision ger mig full åtkomst till installationen. Bekvämt och tydligt. Vill

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Konfiguration övriga klienter

Konfiguration övriga klienter Konfiguration övriga klienter (ej Outlook) till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 9 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Certifikat i Mac OS X... 3 2.1. SwUPKI Policy

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 1. Inloggning GOLDen GATE har en inbyggg webbserver. För att få tillträde till denna krävs en webb-läsare med stöd för java.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn)

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn) ANVÄNDA EXCEL WEB Beskrivning av startsidan och dess grundläggande funktioner Beskrivning av startsidan Startsidan erbjuder följande funktioner: Statusinformation Inloggning (om du är inloggad eller utloggad)

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Installationsanvisning Bredband

Installationsanvisning Bredband Installationsanvisning Bredband Innehållsförteckning: Inkoppling av ADSL 2 Inkoppling av FIBER 3 Aktivera din Internetuppkoppling 4 Eksjö Energi tipsar: Skaffa dig ett G-Mailkonto 5 Eksjö Energi tipsar:

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Kom-igång-guide Administratör

Kom-igång-guide Administratör Kom-igång-guide för Administratör 1 Rev 1.1 Kom-igång-guide Administratör Innehåll Introduktion 2 Ordförklaringar 2 Skapa ett konto på Mina Sidor på Arbetet 3 Aktivera Office 365 i Telia Business Apps

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Asgari of Sweden 720PRO. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror.

Asgari of Sweden 720PRO. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror. Asgari of Sweden 720PRO Snabbmanual För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror www.asgariofsweden.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förberedelser... 3 Inställning av

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5 INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP Ver. 2.5 KOM IGÅNG Kom igång NORDIC-SYSTEM WEBB-001/002 ger dig möjlighet att skapa en mängd olika funktioner, styra och programmera dina

Läs mer

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben TIDOMAT smartone Säkerhet via webben Säkerhetssystemet smartone: Har en webbserver integrerad i Centralenheten. Består av en Centralenhet och Dörrmiljöer samt valfria produkter som nätverkskamera och GSM

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Kom igång med... MultiMailer2007

Kom igång med... MultiMailer2007 Kom igång med... MultiMailer2007 Innehåll Allmänt... 3 Installation... 3 Från Internet...3 Från CD...4 Konfigurering av ditt e-postkonto... 5 Om du har en brandvägg...6 Sammanfattning...7 Snabbstart...

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Logga in via datorn OBS!

Logga in via datorn OBS! Kamera manual Synology NAS Kamera manual Synology NAS Logga in via datorn Logga in via telefon (Enkel) Login Byt anläggning Inspelningar Livevy Logga in via telefon (Avancerat) Login Byt anläggning Översikt

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Forms and Favorites. Version 5.2. Administratörshandbok

Forms and Favorites. Version 5.2. Administratörshandbok Forms and Favorites Version 5.2 Administratörshandbok Augusti 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Dela Skrivbord 7 3.1 Dela Skrivbords huvudfönster............................... 7 3.1.1

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-03 Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Instruktioner för Axxell's Trådlösa Nät

Instruktioner för Axxell's Trådlösa Nät Tobias Ahlfors Revisionshistorik Revision 1.1 2 Dec 2014 Innehållsförteckning Snabbguide... 1 Instruktioner... 1 Steg 1 - Network and Sharing Center... 1 Steg 2 - Skapa en ny nätverksprofil...

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer