Vård och omsorg om äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård och omsorg om äldre"

Transkript

1 Vård och omsorg om äldre Pär Schön Aging Research Center Karolinska Institutet Stockholms universitet Äldreforskningens Hus Dagens föreläsning: Åldrandet generellt Demografisk utveckling Hur mår de äldre? Socialpolitiska konsekvenser Vård och omsorg om äldre 1

2 Expressen, När blir man gammal? Några vanliga gränser när åldrandet diskuteras: Yngre äldre = 65+ Äldre äldre = 80+ Tredje och fjärde åldern (Laslett, 1989) Livsloppet delas in i fyra åldrar, där ålderdomen delas in i tredje och fjärde åldern. De mest sjuka äldre (2011) Olika livsfaser 1:a åldern 2:a åldern 2

3 Olika livsfaser 3:e åldern Olika livsfaser 4:e åldern 9 3

4 Förväntad medellivslängd vid födseln Kvinnor Män Källa: SCB 2007 Medellivslängd vid 65 år Women Men Difference 4

5 Demografisk utveckling 1913 Lag om allmän pension vid 67 år Medellivslängd Kvinnor 58 år Män 56 år 1976 Sänkt pensionsålder 65 år Medellivslängd Kvinnor 77 år Män 72 år 2010 Medellivslängd Kvinnor 83,3 år Män 79,5 år Framtida pensionsålder? år? Demografisk utveckling Sverige har en av världens äldsta befolkningar 5,4% ( ) är 80+ (år 2011) I åldern 80 år och äldre: är nästan dubbelt så många kvinnor som män bor 78% av kvinnorna ensamma bor 38% av männen ensamma 71% av männen bor med sin hustru när de dör 26% av kvinnorna bor med sin man när de dör Antal 80 år och äldre i Sverige Källa: SCB 5

6 Frequency Percent Andelen 80 år och äldre Källa: 18 Procent 80 år och äldre Japan Sweden More developed regions Source; Antal personer 90+ i Sverige Women years Men years Women 95+ years Men 95+ years

7 Frequency Prognos antal personer 90+ i Sverige Women years Men years Women years Men years Women 100+ years Men 100+ years Beroendekvoten Antal personer år per äldre (80+) personer år per Ratio 20-64/80+ years 50 Sverige Finland Norge 40 Danmark Island Norden Russian Federation Lithuania Estonia Latvia Source: esa.un.org 7

8 160 Ratio 20-64/80+ years Ratio 20-64/65+ Ratio 20-64/80+ years 140 Indien Kina 80 Norden 60 Europa 40 Japan Source: esa.un.org Maximal livslängd 8

9 Hur gamla kan vi bli? Livslängden kommer att fortsätta öka linjärt ( Optimisterna ). Ökningarna i livslängden kommer att accelerera dramatiskt ( Futuristerna ). Ökningarna i livslängd kommer snart att avta ( Realisterna ). Men de blir ju friskare? 9

10 Namn Efternamn 22 oktober Swedish Panel Study of Livning Conditions of the Oldest Old (SWEOLD) Riksrepresentativ studie bland de allra äldsta (77+). Genomförts 1992, 2002 och Huvudsak besöksintervjuer, men även indirekta intervjuer och telefonintervjuer. Svarsfrekvens >85% (n ). Intervjuerna inkluderar frågor om hälsa, familjeförhållanden, livsstil och andra levnadsförhållanden, fysiska och kognitiva funktionstester. Slutsatser: Inga tecken på hälsoförbättringar bland de allra äldsta i Sverige under perioden 1992 till Problem med värk, psykiska besvär och nedsatt mobilitet har ökat och lungfunktionen försämrats mellan 1992 och Självskattad hälsa och fysisk funktionsförmåga oförändrad. Trots det har andelen med ADL-problem minskat (särskilt efter 2002). 10

11 Äldrevård hellre dör jag Aftonbladet

12 Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:01 ISSN

13 Antal personer 80+ Antal personer (65+) med hemtjänst Antal personer (65+) i särskilt boende Antal sjukhusplatser i akutvården (alla åldrar) (Source: The national board of health and welfare) Kvarboendepolitikens fyra vågor talet: Ivar Lo-Johansson; Hemvård i stället för vårdhem talet: Socialtjänstlagen; Bo hemma så länge som möjligt talet: Ädelreformen; Kvarboende på säbo talet: Vårdhemmet i hemmet Källa: Lennarth Johansson 13

14 Västerbottens-Kuriren Andel personer 80+ med hemtjänst respektive säbo 2001 och , ,2 21,7 20,7 18,3 18, ,6 16, Hemtjänst riket Hemtjänst Stockholms stad Särskilt boende riket Särskilt boende Stockholms stad Källa: Socialstyrelsen Slutsatser Boendetiderna i säbo generellt allt kortare mellan 2006 och Markant ökning av andelen personer som flyttar in och dör efter en kort tid avled var femte person inom en månad efter inflyttning till säbo (jmf med 2006 då det tog sju månader innan en femtedel hade dött). 14

15 Diskussion Hospiceplatser för äldre döende personer? Boendetider och vägen igenom säbo är ett understuderat ämne. Implikationer för planering, organisering, behov, dimensionering och innehåll i säbo. Hypoteser och fortsatt forskning Högre behovströskel? Förändring i könsfördelning (fler män)? Akutsjukvården? Symptom på att systemen är pressade och trimmade? Den svenska modellen Generellt/universellt välfärdssystem. Svensk vård och omsorg är offentligt finansierad via skatten. Äldreomsorgen framförallt kommunal skatt. Används av alla med behov, oberoende socioekonomisk status och ekonomi. Äldreomsorgen ligger under kommunernas ansvar. Kommunalt självstyre innebär bl.a. att kommunerna själva bestämmer skattenivån och hur generösa de ska vara. Sjukvård ligger under landstingets ansvar. 15

16 Vård och omsorg om äldre Formell Kommun Landsting Informell Familj/anhöriga (ingen lagstiftad skyldighet) Grannar Privat köpt hjälp Organisationer (t.ex. Röda korset) Ansvarsområden för dagens vård och omsorg om äldre Stat Övergripande hälso- och sjukvårdspolitik Utövar tillsyn av hälso- och sjukvård samt omsorg genom Socialstyrelsen (from den 1 juni ny myndighet) Landsting Primärvård Öppenvård Sluten vård Läkarvård vid äldreboenden Hemsjukvård Rehab Kommun Hemtjänst Särskilt boende Dagverksamhet Trygghetslarm Hemsjukvård Rehab Nu har hemsjukvården kommunaliserats! (utom i Stockholm) Särskilt boende för äldre SÄBO (Kräver biståndsbeslut) Servicehus Ålderdomshem Korttidsboenden Gruppbostäder Sjukhem Vård- och omsorgsboenden 16

17 Lagar och mål Riksdag och regering lagstiftar och formulerar övergripande mål för vård och omsorg om äldre Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763) Socialtjänstlagen (SoL) (1980:620) Hälso- och sjukvårdslagen Hälso- och sjukvårdslagen 2 : Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen 4 kap 1 : Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 17

18 Socialtjänsten i Sverige Regleras av Socialtjänstlagen Den offentliga äldreomsorgen är behovsprövad (myndighetsbeslut krävs) Hemtjänst: 9% av 65+, 20% av 80+ Särskilt boende: 7% av 65+, 17% av 80+ Offentligt finansierad via skatter (avgifter täcker ca 3 procent av den egentliga kostnaden) Övergripande funktioner och tillsyn Socialstyrelsen ger stöd i tolkningen av lagstiftning, samt utövar tillsyn HSL och SoL Ny tillsynsmyndighet från och med den 1 juni 2013 Inspektionen för vård och omsorg. Hur får man äldreomsorg? Kommunala biståndshandläggare fattar beslut. Tjänstemän som står för myndighetsutövningen inom äldreomsorgen. Arbetar på delegation av politikerna i social- eller stadsdelsnämnden. Tar emot, utreder, bedömer och beslutar kring ansökningar om stöd och hjälp. 18

19 LÄMPLIG BEMANNING - i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:10 19

20 Källa: DI, Dagens problem Kvalitet brist på resurser Bemanning Platser Ledarskap Ojämlikhet 20

21 Framtida utmaningar? Dilemman och målkonflikter! Äldrevårdens problem och utmaningar Prioriteringar utifrån ekonomi inte behov Ökat gap mellan behov och resurser Ökat gap mellan förväntningar och resurser Vård- och omsorgssystemet är inte utformat för skröpliga och multisjuka äldre Samordning och samverkan mellan vårdens och omsorgens huvudmän (landstingen och kommunerna) Social QrageNR 5,

22 Tack för uppmärksamheten! Pär Schön Aging Research Center (ARC) Karolinska institutet/stockholms universitet Stockholms läns Äldrecentrum Gävlegatan Stockholm Tel: Mail: 22

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa En kunskapssammanställning av KvinnorKan KAPITEL 1 2 Copyright 2014 KvinnorKan Producerad med stöd av Ungdomsstyrelsen, Stockholm Författarna ansvarar för innehållet

Läs mer

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kristina Larsson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2006:9 ISSN 1401-5129 Förord Den så kallade kvarboendeprincipen, det vill

Läs mer

Trappan mellan kvarboende och flytt. Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma

Trappan mellan kvarboende och flytt. Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma Trappan mellan kvarboende och flytt Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter.

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG

BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG En översikt av aktuell forskning om biståndshandläggarnas yrkesroll och organisering Eva Norman Pär Schön Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2005:4

Läs mer

Juni 2014. Strävan efter ett liv i själv ständighet. en översikt av äldres vård och omsorg, tillståndet i äldreomsorgen.

Juni 2014. Strävan efter ett liv i själv ständighet. en översikt av äldres vård och omsorg, tillståndet i äldreomsorgen. Juni 2014 Strävan efter ett liv i själv ständighet en översikt av äldres vård och omsorg, tillståndet i äldreomsorgen Dan Andersson Strävan efter ett liv i själv ständighet en översikt av äldres vård och

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Rapport av Ulrika Lorentzi November 2011 Statistiken

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Framtidens äldreomsorg behov och finansiering. Rapport från GysingeAkademin 2011

Framtidens äldreomsorg behov och finansiering. Rapport från GysingeAkademin 2011 Framtidens äldreomsorg behov och finansiering Rapport från GysingeAkademin 2011 1 2012 PRO och Eva Åhlström Produktion: Bilda Förlag & Idé Text: Eva Åhlström Omslagsfoto: Maja Fröman Tryck: TMG Sthlm,

Läs mer

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada?

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? En tillsyn av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården till personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Genomförd vid fyra stadsdelsnämnder

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1. Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1. Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1 Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Stor utmaning att tillgodose framtida behov Äldreboom

Läs mer

Omsorg när du blir gammal - från ord till handling

Omsorg när du blir gammal - från ord till handling Omsorg när du blir gammal - från ord till handling En äldreomsorg i världsklass? Om vägen dit. Rapport från dialogseminarier i Stockholms stads äldreomsorg hösten 2008/2009 Sven Erik Wånell, Äldrecentrum

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg 2 Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Monica Nordström Anna Dunér 3 FoU i Väst

Läs mer