Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center"

Transkript

1 Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning och utredning om äldre och åldrande: inom geriatrisk medicin, psykologi socialgerontologi socialt arbete Tidningen Äldre i centrum www. aldrecentrum.se

2 Går det att beräkna vilken bemanning som behövs? Mats Thorslund Aging Research Center Karolinska Institutet/Stockholms Universitet Sven Erik Wånell Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

3 Vad säger forskningen? Den genomgång Socialstyrelsen gjorde under arbetet med riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom visade att det inte finns någon forskning som kan ge evidens för viss storlek på ett grupp-boende för personer med demens-sjukdom, inte heller för vilken bemanning som är lämplig.

4 Kan man uttala sig om vilken bemanning som behövs? En vanlig invändning: Det beror på Vilka som bor där Vilka som jobbar där Hur huset ser ut

5 Risk med en norm Tak snarare än golv Oflexibelt med norm

6 Finns det samband mellan kvalitet och bemanning? Det går inte att sätta likhetstecken mellan antalet anställda och god äldreomsorg (barn- och äldreminister Maria Larsson i en intervju med Uppsala tidning; 10/ )

7 LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 2010:10

8 Vårt uppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige i Stockholms stad att utreda vilken bemanning som är lämplig i vårdoch omsorgsboenden specifikt avsedda för personer med demenssjukdom.

9 Lämplig i förhållande till vad? Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom Tillägget i socialtjänstlagen (5 kap, 4 ): Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Stockholms stads kvalitetskriterier till sina utförare

10 Exempel på stadens kvalitetskriterier Utevistelse/promenad (två ggr/vecka á 60 min) Egen tid med kontaktperson (60 min/vecka) Gå på toa (med hjälp) vid behov Hjälp vid måltider Begränsad nattfasta Dusch varje dag för den som vill Ökad möjlighet till heltidstjänster

11 Metoder Tidsberäkna kvalitetskraven i stadens avtal Vinjettstudie: Femtiotalet enhetschefer fick bemanna ett fiktivt gruppboende med nio boende (vinjettstudie) Expertgrupp/konsensusgrupp Deltagande observation

12 Resultat Det går att beräkna lämplig bemanning

13 De femtio cheferna Medel och medianvärde: tre personal dagtid för nio boende Räknat med måttet vårdbiträden/boende: Medelvärde: 1,2 Medianvärde: 1 Maxvärde: 1,5 Lägsta värde: 0,7

14 De femtio cheferna Antal sjuksköterskor per boende Medelvärde: 0,35 Median: 0,3 Maxvärde: 0,6 Lägsta: 0,05 Sjuksköterskebemanning dagtid vardagar: Medelvärde 1,0, median 0,75

15 Expertgruppen Lägst tre personal dagtid och över middagen (dvs. fram till kl. 18) för ett gruppboende med nio boende Dagtid behövs lägst 0,7 sjuksköterska Om maximalt sex gruppboenden i samma hus så räcker en sjuksköterska övrig tid Sammantaget innebär det en bemanning om 1,2 omvårdnadspersonal * /boende *) vårdbiträde/undersköterska och sjuksköterska

16 Övrig personal 0,25 chef/boendeenhet givet att sjuksköterskan på boendet är daglig handledare 0,2 administratör/boendeenhet bemanningen dagtid vardagar med arbets-terapeut och sjukgymnast bör vara 0,5, vilket kan innebära att fyra boendeenheter delar på en sjukgymnast och en arbetsterapeut

17 Deltagande observation En begränsad studie, omfattande sex gruppboende i Stockholm Valdes därför att de hade bedömts ha bra ledning och kompetent personal Granskning såväl dag-, kväll- som nattetid

18 En målbild Att få vakna och gå upp i sin egen takt, äta frukost när det passar en, få hjälp att utföra vardagssysslor, få komma ut i friska luften och få tillfälle till särskilda aktiviteter efter intresse och egna önskemål, få äta middag inte klockan fyra utan halv sex, få lägga sig när man själv vill

19 Bilder från tre boenden Det värsta med att sitta så här är att man blir kissnödig men inte kan få någon hjälp säger en av de tre boende som inte har en demenssjukdom. Stödet vid måltiderna blir för begränsat, men de flesta klarar av att äta själva. Det finns inte tid till individuella aktiviteter, frånsett att en dam får en kvarts försenad promenad. Planerad gemensam aktivitet genomförs inte. På kvällen bara 1½ i tjänst till kl 20, sedan bara 1, så de boende måste börja läggas redan strax efter kl. 18.

20 Händelsefattigt De boende vaknar i sin egen takt på morgonen. Personalens tid går till att hjälpa dem på deras rum, de som sitter i köket lämnas i huvudsak ensamma. Den enda individuella aktivitet som hinns med är att en person får ett pussel. Vid lunchtid finns två personal och en som delar sig mellan två enheter. För några som kan äta själv eller snabbt fått hjälp av personalen blir lunchen en lång väntan. Avdukningen börjar medan flera äter. Två anhöriga berättade att de boende inte kommer ut, åtminstone inte under höst/vinter, och att det är mycket dåligt med aktiviteter. Personalen berättade också att det inte finns tid för individuella aktiviteter. Middagen blev besvärlig eftersom två personal skulle mata tre av de boende och de övriga behövde påputtning. När klockan är åtta är bara två uppe, larmen tjuter i hela korridoren. Alla har dörrlarm, sänglarm och rörelsedetektor. Vid halv nio måste de sista lägga sig, en vill inte men måste eftersom alla måste ligga innan nattpersonalen går på.

21 Tiden räcker för den personliga omvårdnaden, men Personalen välutbildad. Under dagtid arbetar 2 personal per våning och en går mellan våningarna och hjälper till med uppstigningarna. Vid måltiderna visar sig bemanningen otillräcklig. En dam blir helt bortglömd under frukosten. En dam som sover under lunchen äter inget. Några av de boende får personlig uppmärksamhet, och en får en 40 minuters promenad. Några kräver mycket uppmärksamhet och får det, medan de andra inte blir sedda. Tid för personliga samtal finns inte. Den som ska dela sin tid mellan två boendeenheter hinner med den studerade enheten bara 1 timme, beroende av att mycket hände på den andra enheten. Gav en del problem, bl.a. att hon gav en person fel frukost så att en annan blev utan sin invanda. De flesta läggs före klockan 20, alla måste ligga före beroende av nattbemanningen.

22 Undantaget Ett av boendena hade en hög bemanning jämfört med de övriga fem studerade gruppboendena, en skillnad som märks: Alla får det individuella stöd de behöver vid måltiderna. Alla får gå på toaletten när de behöver, även om de har inkontinenshjälpmedel. Den som behöver gångträning får det många gånger under dagen. De boende talar mycket med varandra. Personalen hinner sitta ner med de boende. De äldre får relativt mycket egen tid, när de sitter och samtalar, gångtränar, promenerar utomhus, bakar mm. När kvällspersonalen kommer i tjänst på eftermiddagen går de ut på promenad med de boende, hjälper dem med ärenden mm. Det finns tid för personalen till reflektionsmöten kring arbetet och vad som ska göras.

23 Slutsats från observationerna Bemanning lägre än 3 personal: Klarar inte fullt ut omvårdnad, t.ex. att hjälpa alla att äta eller att den äldre får lägga sig vid den tid den äldre själv väljer Klarar inte individuella aktiviteter Bemanning 3 personal eller mer: Klarar så väl individuell omvårdnad som gemensamma och individuella aktiviteter

24 Personalen och de boende Personalens kunskap Det går inte att dra ned på antalet undersköterskor/ vårdbiträden om alla har en god kompetens. Däremot kan man behöva öka sjuksköterskebemanningen om omsorgspersonalens kompetens är låg. Vårdtyngd Det måste finnas möjlighet att anpassa bemanningen efter vårdtyngd, exempelvis om under en period alla behöver hjälp med att äta.

25 Huset och natten Vardag och helg Bemanningen helg kan vara något lägre än vardag eftersom vissa uppgifter inte görs på helgerna (t.ex. personalmöten, städ, tvätt). Besök av anhöriga kan minska behovet av personaltid. Natt Om gruppboendet ligger i ett hus med annan närliggande enhet, är det då möjligt att dela nattpersonal, givet moderna larmsystem?

26 Hur är bemanningen nu? Nationella data saknas om bemanning i boenden särskilt avsedda för personer med demenssjukdom Data från Stockholm antyder en bemanning om 0,75-1 personal per boende, således vanligen lägre än den vi sett som lämplig

27 Dags för fortsatt forskning Socialstyrelsen konstaterade att det saknas nationell och internationell forskning kring såväl lämpligt antal boende som lämplig bemanning Vår studie har granskats och bekräftats av olika aktörer, men studiedesignen bör prövas igen och utvecklas

28 Frågor att diskutera 1. Hur mycket betyder olika faktorer, såsom personalens kompetens, lokalernas utformning, verksamhetens ledning och organisation, de boendes behov och tillgång på volontärer och anhöriginsatser för bemanningen?

29 Fråga 2 Med en lägre bemanning än den vi räknat fram, hur hanterar man den situationen, vad prioriteras bort? hur påverkar det möjligheterna att uppfylla värdegrunden samt? att uppnå en säker hälso- och sjukvård?

30 Fråga 3 Hur ser bemanningen ut idag, Vilka ekonomiska konsekvenser får utredningens bedömning av lämplig bemanning?

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Natten är också en del av dygnet.

Natten är också en del av dygnet. RAPPORT: 2005:3 Natten är också en del av dygnet. Sociala enheten 2005-02-09 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18922-2004 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin Vadstena kommun kvalitet i äldreomsorg Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Syfte...3 3.1. Revisionsfrågor...3 3.2. Metod...3 3.3. Revisionskriterer/utgångspunkter...3

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO r-i fin BESLUT jngpektjongn fgrvgnj och Omsorg 2015-02-18 Dnr 8.7.l-636l/20l5-1 1(10) Avdelning mitt Tove Hedåberg Tove.Hedaberg@ivo.se Örebro kommun Tg1"2013 v 2.3 Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2).

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2). KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lennart Gröndal Datum 2014-03-24 Diarienummer ALN-2014-0087.30 Äldrenämnden Synpunkter på granskning av hemvården i Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN En studie om gränsytor i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre Inger Weurlander Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:02 ISSN 1401-5129

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs

Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs Behov och resurser för yngre personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD Fördjupat anhörigstöd - Stöd till anhöriga på Östermalm vars närstående flyttat till vård och omsorgsboende Eva Norman Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Att ha eller inte ha inflytande - det är frågan. Brukares uppfattning om individuellt arbetssätt med social dokumentation i äldreomsorgen

Att ha eller inte ha inflytande - det är frågan. Brukares uppfattning om individuellt arbetssätt med social dokumentation i äldreomsorgen Att ha eller inte ha inflytande - det är frågan Brukares uppfattning om individuellt arbetssätt med social dokumentation i äldreomsorgen Charlotte Nyberg Utredare Äldreomsorgen i Centrum Augusti 2007 Sammanfattning

Läs mer

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Inga-Lill Petterson Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Äldreomsorgens personal med fokus på

Läs mer