- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-"

Transkript

1 att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma fötter och kartnaglar- finnes i s. Hagerlöfs sedan 16 år välkända Sub, vers iv för liktornar, deraf äfven under naglarne,, hudförhårdnader. kylknölar, nageltrång, kart- och inväxta naglar il. l kr. il. 1: 1)0 pr större burk med, anvisning, intyg och garanti. Order till S. Hagerlöf,, - Stockholm, utföres a 1: 1)0:s burkar. Märk' Många tusen ha under år~ns lopp blifvit botade ochöfver 50 pers 0- ners intyg och flera tidnmgars rekommendationer för S. Hagerlöfs Subversiv och behandling finnas att bese för dem som vilja hafva bot för ofvannämnda åkommor. Östra Jernvägsgatan 10. Behandling af och råd för dylika åkommor 1/29-1 /23. Försäljningen öppen från 8 f. m.-8 e. m. Födelsemärken, vårtor, finnar, fräknar, kyla i hufvud, händer och fötter, -för sol, blåst och kyla ömtåligt ansigte, med röd, rödblå, rödfläckig eller uppsvälld näsa, kinder eller öron, med hetta, rodnad och stickning vid ombyte af kall och varm luft, samt förtärande af vissa varma maträtter etc., hudutslag, fnassel, qvisslor och lefverfläckar botas genom yttre behandling med vätskor (utan bandage) af Hagerlöf. Östra Jernvägsgatan 10 (vid Centralstationen). OBS. Äfven gamla kylskador botas. Nya kylskador botas på några få '<lagar. Se här ett vitsord: Undertecknad, som haft större födelsemärke, rödt och blått och något i svart, å venstra kinden, nära ögat, har genom Herr S. Hagerlöfs medel blifvit befriad derifrån sedan år 1881, och då jag fortfarande är fri från nämda märke, är -det mig särdeles kärt rekommendera Herr Hagerlöfs medel mot dylika lyten. Assertorp i April Johanna Strutz. \ Hundratals intyg finnas att bese för dem, som vilja hafva bot för ofvannämda åkommor, söm icke allenast vitsorda att samtliga kunnat botas af Hagerlöf utan äfven hårets affallande, hufvudvärk och sjuka rinnande ögon genom yttre behandling. Mottagning för behandling söckendagar kl. 1/ Extra tid för behandling kan erhållas på aftonen. OB S. Särskild t mottagningsrum för damer. 3

2 - 34- s. Xamberg, le Hamngatan (vid Norrmalmstorg) nedra botten. Smärtfri Tanduttagning. Träffaskl och 6-7. Anmälan oxa söfning helst kl ilundgrens Fiskredskaps-Affär! ~ 5 MYNTGATAN 5, Allm. tel. 7022, -.m rekommenderar hos Herrar Amatörer, Yrkesfiskare och Återiorsäljare ett rikligt försedt och väl sorteradt lager af DIf Alla sorters Fiskredskap -.m af verkligt prima beskaffenhet till de mest moderata -.m priser. - Dessutom ~ Hängmattor, starka och välgjorda, i största urval. ou»: Litografierad priskurant i bokformat gratis på begäran: Obs.! Återförsäljare erhålla betydlig rabatt.

3 Fru Wilhelmina Almgren,.. ',' född Ohlsson, -ii~' St.och:hol:rn, ~~isbelönt med med~l~, i::). N:o 1 Klara Östra Kyrkogata, Lon~~ förfärdigar alla sorters.gnid::, Sil(ver-och Silkes-Broderier, såsom Messhakar, Antipendier, Kalkdukar, Bokpallar, Hand- & Psalmböcker, Fanor, Standarer, Vapen, Ordensdekorationer, Uniformer, Schabraker, Möbler, Klädningar, Monogrammer, Bokstäfvsr till Mössor, Krans' och Bukettband IJ;l. m. Beställningar å Prestkappor, Mess-skjortor och Altardukar emottagas äfven, Broderier transporteras och renoveras. Lektioner gifvas per timme, månad eller längre tid. Eleven får dervid uteslutande sy å egna arbeten samt rita och uppsätta desamma. Allm. telefon AXEL :J::>ETTERSONS Likkistfabrik och Begrafningsbyrå, 32 Å G-ö'tga'tan 32 Å. Telefon N:o Ombesörjer allt som tillhor begrafningar fort och billigt, Lager af välgjorda Ek-,och Furuklstor, Svepningar, Svepnlngsartlklar m. m., allt till fabrikspris. Ordres från landsorten expedieras med första lägenhet;

4 - 36- a~~~~al~%)~~å~.~ Lager af Normal-Lakan, Örngått, Kamel filtar, Sof Rockar, Kragar, Manschetter, Kravatter, Hängslen, Garner, Platina-Lampor, Ozogen. YLLE REGIMEN. Bästa skydd mot köld och värme ~ äro:r's eve~~ Normal-U nderkläder. Prisbelönta med 6 Guldmedaljer. Illustrerad Katalog gratis, Fabriks-hederlag hos: G. Vidinghoff, 19 Drottninggatan, Stockholm. Stockholm. Vasagatan 22 A, Göteborg. Södra Hamngatan 47..siu»: telefon 4678, i förbindelse med rikstelef. Kontorstid: 1/210-3 o Allm; telefon. Bikstelefon. Kontorstid: 9-2 och 4-7. Advokat-och Inkasso-affär. Utför rättegångar och ombesörjer alla andra slags juridiska uppdrag samt meddelar soliditetsupplysningar om affärsmän och firmor inom Sverige och i utlandet.

5 r~---" :E)~.:~ ~ ~ :B~~~~~~~~ Bogserings- och Transport-Aktiebolag l 53 Gamla Kungsholmsbrogatan 53., Rikstelefon 564. Allm. telefon Verkställer bogseringar och varutransporter med pråmar, så väl i Mälaren som Saltsjön. Uthyr ångare och pråmar. Upplag och försäljning af tegel, sand och grus. ' Utför nybyggnad et och reparationer af slupar och pråmar vid Sätra varf. su«telefon Bokföringsbyrän 29B Drottninggatan 2 tro verkställer uppläggning af böcker, bokföringar och bokslut i alla brancher samt meddelar råd och upplysningar.i allt hvad till bokföring hörer. Prima referenser och strän,g diskretion! Mottagningstid: f. m. Högaktningsfullt Al:rna Öberg, 29 B Drottninggatan 2 -tre

6 - 38- COROB4~ S"pecialaffärför belysningsartiklar, Utställning och Minutförsäljning : H a ffi n g a t a n 2OA, Försäljer alla slags belysningsartiklar så- 'som Ljus-, Gas- och Elektriska Kronor, såväl enkla som combinerade, Amplar, Tak- och Fotlampor, Vägglystrar, Vestibul-, Trapp- och Ytterbelysningar m. m. i Kristall och Metall, Affären ställer till allmänhetens förfogande ett rikhaltigt urval af endast redbara smakfulla varor i nyastesnönster till verkligt billiga, men absolut bestämda priser. Till. Hotell, Bestaurationer, Butiker och andra offentliga lokaler, älvensom privata bostäder, här och i landsorten, levereras fullständig belysningsarmatur samt uppsättes af en Stockholms Elektricitets- eller Gasverk antagen entreprenör; solidt, elegant och ytterst billigt!. Kostnadsförslag etc. lemnas beredmlh'gt..

7 Ak Anderssons. Grafmonument.- 3,9-1;iebe>1age"t Mekaniska Stenhuggeri.,. 23 Oref-Thuregatan,23.STOCKHOLM.. '.,, Såndstensarbeten. af blågrå, grön~töd och svart granit, " ~,',!t Marmorskifvor till möbler, marmor och sandsten. Lavoi ruppsatser,,. Serveringsbord. Maskinhyflade Slipstenar Trappsteg, Pilastrar, och Plansten. Kvarnstenar Engelsk tlles, m. m. ~LA-U-:-,,:, -~"'" A1.11; 1;i:l:.];- "b111igas"te, priser. -;,, ;, " Största lagret i Skandinavien af ' G ~H ~At:F't:JV.'=AocH' fa:f:~~&~c~~~ ~D~A'E.H ~ w. ffi ~ ~ till billiga priser hos Aktie bolaget And~rssonsMekaniska Stenhuggeri 23 Gref-Thuregatan STOCKHOLM. \'

8 SJ ÖFÖ RSÄKRIN GS- AK TIEBO LAGET GAUTHIOD Göteborg. Stiftad t år Grundfond Kr. 600,000 Reserv-.och Dispositionsfond " 544,200 Meddelar sjöförsäkringar å Fartyg, Varor, Frakter och andra föremål äfvensom vid Landttransportrisker på liberala vilkor. General-Agentur emot billiga premier och Stockhoen: HARALD WULLFF. Kontor: Drakensgränd 1. Allm. Telef I I Bostad: Grefgatan 50. ",, Medagent: HUGO MATTSSON. Slottsbacken 6. ' Allm. Telefon

9 - 41- / BRANDFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET ~OBB~A~I).Sundsvall. Stiftadt år Inbetaldt kapital Kronor 1,050,000. Garantifond " 3,150,000. Försäkringsfond,..." 80,000. Summa fonder Kronor 4,280,000. LIFFÖ RSÄKRIN GS-AKTIEBO LAGET ~OBB~A~I) Sundsvall. Stiftadt år Inbetaldt kapital Kronor 200,000: ~ Garantifond " 600,000: - Lifförsäkringsfond " 154,381: 10. Summa fonder Kronor 954,381: 10. General- Agentttr Stockholm: Kontor: Drakensgränd 1. Allmänna Telefon Bostad: Grefgatan 50. ",,4243.

10 - 42- Utländska "annonser. DELAROOUE (Henri). Bokleverantör JUVELERARE. Feraud et Rousset. Delar af ädla metaller för juvelerare och guldsmeder, 167 och 16\l Rue S:t Denis" Paris. FÖRLAGSBOKHANDLAR& Från Frankrike. till Utrikesdepartementet. Bokhandel och Antiqvariat. Månatlig katalog sändes på begäran., Uppköper boksamlingar. Quai Voltaire, 21. PARIS. LONGEVILLE VINER.,ROBINEAUDet tie i COGNAC. ~ PLANTSKOLA. ","00 di: """ " IVINCENT~LEBRETON, Hedersdiplom Paris 1891~' innehafvare af plantskola vid La Pyra-»Grand Prix> Nizza mide-trelaze pres Augers (Mains-et- Firman antager driftiga 'ombud på, "Loire). platser, där den ej redan är representerad. Särskild' odling af unga träd plantor af == ' " =-11 allaslag: fruktträd, skogsträd, rosen- KONJAK. buskar, rhododendrum, kamelior etc. Katalog N:r 15 sändes på begäran. AUDRY (A) EDMDND et Cie, Cognac. VINER. COUTANSEAUX grundad 1767, f Saintes. TRÄDSKOLA. DAUVESSE, aine, (D.) Officier af. Medjidieorden.. Orleans (Loiret) Frankrike. Fruktträd, plantor af barr- och löfträd. Rosenträd m. m. Etcport. Katalog sändes franko på begäran. FllRA Un (J.) & Cie DESTILLATÖRER och HANDLANDE Chäteau-de-Souillac, Cognac (Frankrike.) Egare af vingårdar och speditörer af de finaste gamla konjakssorter., Agenter antagas. KONSERVER. Levesque (Louis) & Cia, Nantes (Frankrike). Specialitet: Inlagda sardiner. ' FRÖ OCH BLOMSTERHAND LARE. DAVY. Hederspris - Guld- 'och silfvermedaljer. Mycket ~tor 'odling af köksväxt- och blomsterfrön. Odling enligt kontrakt. BEAUFORT (Maine et Loire).

11 }' RÖHAN DL AR E. Utländska annonser.,bl01us'terhan.dlare. VILMORIN7ANDRIEUX VILM ORIN~AND RIEUX o.' * & Cie o. * & Cie Kontor och Lager i Paris: Kontor och Lager i Paris: 4, Quai de la Megisserie, 4 4, Quai de la Megisserie, 4 43 Trädgårdar Yerrieres-le-Buiseon (8-&-0), i Massy- Palaiseau (8-&-0), och i Antibes [Alpes-Mariiimee}. ' VÄXTFRÖ. Sädes frö med storafkastning. POTATIS. Förbättrade Sockerrör. FODER}'RÖ. Blandningar för ängar. BLOMSTERFRÖ. BLOMSTERLÖKAR. SMULTRONPLANTOR. Träd., Busk- och Orange frö för drifhus och friluftsodling. De, största' belöningar på alla frariska och utländska utställningar. Utställningen i 'Pa~is i878 tv'" Grands Prix och tre guldmedaljer. Utställningen i Paris 1889 tre Grands Prix, tre guldmedaljer och en silfvermedalj. Katalog san des franco. Trädgårdar Verrieres-le-Buieson (8-&-0), i Massy- Palaiseau (8-&-0), och i Antibes (Alpes-Maritimes)., VÄXTFRÖ. Sädesfrö med stor afkastning, POTATIS. }'örbättrade sockerrör. FODERFRÖ. Blandningar föl', ängar. BLOMSTERFRÖ. BLOMSTERLÖKAR. SMUL TRONPLAN'TOR. Träd., Busk- och O~angefl'ö för drifhus och friluftsodling. De största belöningar på alla franska och utländska utställningar. Utställningen i Paris 1878 två Grands Prix och tre guldmedaljer., Utställningen i Paris 1889 tre Grands Prix, tre guldmedaljer 'och en silfvermedalj. Katalog sändes franko, ~IJ.'i;AR,~. i' J ÄRNBR UK. JANVIER ~(Eug.)II MOREAUX (CHARLES). Tillverkare af, kikare och pincenez'er ii Charleville (Ardennes) France, i Mores-du-Jura, France.!;... Segelsömmare- och repslagarehandskar Påhthga om.bud antagas. : med plåtskifvor, picardiskt mönster. ii - Portativahärdar.- Blåsbälgar.-,ORGLAR OCH HARMONIER. Formor. - Häftyg. - Drejhakar.- ALEXANDRE ~ ~ara & fils: =~tertri;ssor~.~,', ~_-=~~= Orglar för kyrkor och salonger, orgel- BO'l'JlNDE'A}' STAMNING. harmonier från 100 fr. till 8,000 fr., ',',,, Medaljer vid alla expositioner. Il DO k to r,c H E RV IN, Rue Lafaytte, 81,' PARIS. III Katalog på begäran.,82 Avenue Victor Bugo; PARIS.

12 44 METALLRINGAR. SAC. G. Utländska förr 12,Rue Portefoin, och för närvarande Boulevard de Strasbourg 64, PARIS. Firman grundad Ende fabrikant af bästa metallringar till snörhål för skor och korsetter, med följande märken: o Z Cin af jern Ax JNTN GB O P OBL B Lejon OH A 1/2 Fjäril T et O T et O A - Likaledes ringar till adresslappar, presenningar, tält, damasker o. s. v. PENNSKAFT. BAC. G. förr 12,Rue Portefoin, och för närvarande Boulevard de Strasbourg 64, PARIS. Pennskaft, pennor, ritstift, o. s. v. (Se utförligare under rubrik Metallringar). Lager af pennor från sia Cie francaise de Boulogne> s. M. Fabriks- grundad PLANAT dl> P,,,,,,,,, c- J<S'~cS? Cognac. märke. Agent i Stockholm: John Grangren. & Cia annonser. KONDITORI. JAOQUIN FRERES, 12 Rue Pernelle, Paris. Kanderade frukter och kryddor, gummikonfekt, dessert- och chocoladkonfekt, kastanjer, på mekanisk väg försilfrade konfektyrer etc. RICHARD FRERES. Precisionsinstrument och instrument för vetenskapliga ändamål. Tillverkare af registreringsapparater. Fournissörer för alla regeringar. Grand Prix vid Världsutställningen i Paris Impasse Fessart, 8. Paris. M E KA NI el BY G G M Ä. s T AR E. ALAUZET (P.) Firma: ve ALAUZET et TIQUET. Tryckerimaskiner 87, rue Notre-Dame-des-Ohamps, Paris. KOGNAK. MARIE BRIZARD et ROGER i Cognac. SOnHNEH Fernissa Bränvln, Fernissa. FRERESI för målare och för industriella ändamål. Första belöningar vid alla expositioner. Rue des Filles-du Calvaire, 19, Paris.

13 Utländska annonser Poleringsmedel för metaller. Specialitet: Röda färger och kompositioner för polering och glanskning af alla metaller, glas, ben, pärlemor, celluloid, horn, buffel etc. Rikhaltigaste lager af alla rekvisita för förnicklare, försilfrare, förgyllare och polerare.. Illustrerad katalog sändes franko. Export. S. G R A U E R & C I E. Fabrikörer i Puteaux pres Paris Fabriksmärket inregistreradt. FRANSKA VEKAR. Fabrik vid jernvägsstation. Firman JEUNE T, grundad JEUNET FILS sin faders eftertrådare. Rue de la Procession, 12 (Impasse Sainte Felicite, 3 bis ). F'.A. R.. I S. Våra vekar finnas hos alla kortvaruhandlare, kommissionärer och specerihandlare. Misstro efterapningar! Alla våra askar ~~(l,.~f!.irn_p_el_n_j_el_lll_e_t~v~nteur. ". II '. MATERIEL FÖR MUR- & TAKTEGELBRUK. I :a C> "U'"I... E: T ~ CIE I I Byggmästare-Mekanici. (Patent S. G. D. G.) Specialitet: Maskiner tö'r mur- och taktegel. Guldmedaljer 28, rue des Ecluses-Saint-Martin -vid Världsutställningarna' Paris 1878,. II Allwte~'pen 1885, Ib--- ParIS PARIS. Specialkatalog sändes franko på begäran. FABRIK FÖR POSITIV AF ALLA SLAG. Medaljer of l:sta klassen vid Världsutställningarna i Paris _._ AFFÄREN GRUNDLAGD LIMONAIRE FRERES ÅNGFABRIK: PARIS - Avenue Daumesnil, PARIS LONDON 150, Great College street - Camden Toion, SPECIALITETER FÖR DANSLOKALER OCH MARKNADER.

14 F. d. firnorna BUFFET, CRAMPON et Cie samt P. GOUMAS et Cie.. EVETTE ET SCHtEFF'ER, Passage du Grand-Cerf, 18 et 20, PARIS. 26 Old Bond Street, and 4, Royal Exhange Buildings, LONDON, VERKSTAD MANTES SEINE-ET-OISE. Leverantörer till Konservatoriet,.Franska Musik-Akademien samt /'i\j"'~ff'" 'E:};'" (~&e~! '.~..PAB.\~ /.~ BREVETES Guldmedalj, Paris Hedersdiplom, Antwerpen Medaljer vid alla ut~tällningar. Fra'nska såväl som utländska regimenten. Guldmedalj, Barcelona Hedersdiplom, Bologna ytl.llt Enda "Grand Prix" vid Expositionen i Paris Förläggare af ~~Mo:ni t.eu:r :c::l.usica.l~ ~ tidning för militärmusik. - Denna publikation, som utgifves sedan 1827, är den fullständigaste som existerar; den omfattar arrangementer af alla de stora mästarnes arbeten, orkestrerade af de mest framstående musikdirektörer. Kataloger sändas franko.

15 I Utländska annonser. 47 G. HERMANN &DEBATISTE'S FÖRENADE VERKSTÄDER. GRUNDLAGDA Nuvarande innehafvare: E D. G R E I S S, Konstruktör och Mekaniker. Rue de Charenton 162, pa R I S, UPPFINNARE af maskiner för ehokoladtillverkning. 6 Hedersdiplom, 10 Guldmedalj VidVärldsutställningen i Paris 1889: 2 Guldmedaljer. er: Paris , Wien 1873, Phila- delphia Bordeaux 1882, Antwerpen Edinburgh spe c i a Ii t et: Maskiner för till verkning af Chokolad, Färger, Tvål, Tryckfärg, Glasmästarkitt. Uppsatt mer än 1800 chokoladfabriker och sålt Elfva tusen maskiner intill den 31 december Illustrerade kataloger sändas gratis. Talrika medaljer i guld, silfver och koppar. Heåersdi-ptom; F. d. Firman A. ENFER Jeune. Innehafvare : BARBIER, VIVE'Z & O:ie. 16 Rue de Bulason S:t Louis PARIS. Expositionen i Parts De högsta b elönlugur tilldelade denna industri. Enda belönade firman. Klass 66. Flyttbara och fasta ässjor. blåsbälgar. ventiler, luftpumpar, smidesdelar och smidesverktyg. Ässjor och specialtänger för bandsågar. Blåsbälgar. Den nyaste, enklaste och yppersta modell. Flera storlekar motsvarande alla olika behof. Rörlig härd för bandsågar. Kan anbringas på vanliga ässjor. Flyttbara ässjor. Det bästa system med 2 bläster, tillförande luf.ten midt på eller från sidan. - Att användas vid bruk. På dessa ässjor kan bredvid-: stående rörliga härd anbringas.

16 - 48- Register öfver de i,adresskalendern upptagna annonser. (De romerska siffrorna liiinvisa till de bill annonserna före Nyllkenlletsregistret.) Åccidenstryckeri, A. L. Normans Boktr.- Bokförlag, P. Herzog X bol.. IX Bokslut. råd och upplysningar 37 Advokater 8,11, 12, 13, 36 Boktryckeri IX AfIoppsledningar 19,31, VII se Idun ä kartan Ahlqvist, C. J. Gustafsbergs Porslins- Bomullsremmar - se Carl Jacobsen & fabriks detaljförsäljning 24 C:o (kartong) ä extra blad Aktiebolaget Anderssons Mekaniska Sten- Borstar, tand- och hår- 10 huggeri Bosättningsaffär VIn Aktiebolaget Frigga VIII Bot mot ömma fötter och kartnaglar Aktiebolaget Gustafsbergs Fabriks In- Brandförsäkringsbolaget Fenix,(kartong) tressenter Aktiebolaget J. O. Wengströms Mek. 24 ä extra blad Brandförsäkringsbolaget Norrland 41 Snickerifabrik (kartong) extra blad Brand- o. Lifförsäkr. Aktiebolaget Svea Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet.. II se främre permens innersida Aktiebolaget Stockholms Bryggerier Brandredskap - se Carl Jacobsen & C:o, Almgren, Wilhelmina, Fru, Guld-, Silf- (kartong) å extra blad ver- & Silkesbrodös 35 Brodös, guld- och silfver- 35 Anderson, C. G., Smöraffär 26 Brädgårdar - se J. O. Wengström, (kar- Anderssons Mek. Stenhuggeri, Akt. boj. 39. tong) extra blad Annonser, utländska Bryggerier, Aktiebolagets Stockholms.. 18 Antiqvitetshandel VIn Byggnadssmide 19 Arbetskläder 2 Byggnadssnickeri (kartong) extra blad Arbetsmaskiner 31 Byggnadsspik 15 Arboga Margarinfabrik Artificiella blommor å kartan 28 Carbolineum, Original Artificiella gödningsämnen 15 Cement 15 Aseptinfabrikater 10,29 Cementgjuteri II Asfalttjära 15 Central-Tryckeriet... IX Askfabrik-se A.L.Normans Boktr.-boJ. IX Cigarrer & Cigarretter Clauseu, C., Gasapparatutställning 22 VII Badhuset, Stora, i Stockholm 16 Cokes VI, vn Bandager och Bråckband 23 Cornicher 20 Bayerskt öl 18 Coröna, belysningsartiklar 38 Begrafningsbyrå 35 Distribution af cirkulär och tidskrifter IV Belysningsartiklar,. I d Coröna kläd Duschappara ter. 25 Bengers å läk norma un er a er 14 Dynamoborstar. 7 ens rs a are Döfhet botas genom massagebehandling 32 Berggren, D. & J., Bogserings- och transportbolag 37 Dörrstängare _ se Numa Peterson efter kartan i texten Bergström, K. A.,.Massör Bergström, Paul U., Skrädderi och Klä- 32 Eau de Cologne, tillverkning & försäljdeshandel 2 ning 10 Björkenstam, Fr., - se Stockholms Ex- Ekdahl, A. W., Pianoexposition III pressbyrå IV Eldfast tegel och sten 15, 24. Björklund, Rudolf, Tapetmagasin 20 Elektricitetsbehandling 16 Blanksmörja 10 Elektriska apparater tillverkas och for- Bleck- och Plätslageribolag, Sthlms nya 25 säljas 7, 31, XII Blommor, Artificiella 28 Elektriskbelysning,apparaterför7,31,38,XII Blomsterhandel ; Elektrisk Belysnings-Entreprenör, Heil- Blomsterlökar, Haarlemska I bom, Aug XII Bläck 10 Elektrisk Belysnings Entreprenör, Löf- Bogserings- och transport-aktiebolag quist Hjalmar 7 Boije, C. O., Lärftskramhandlare 20 Elektromotorer 6 Bokbinderiarbeten V, X. Emigrantbefordran, Hvita Stjernlinien.. 7 Bokföringsbyrå 37 Engelska tiles 39

17 49 - (De romerska siffrorna hänvisa till de blot annonserna före l\yflkenbetsregistret.) Eriksons, J. E.,' Mek. Verkstads-aktie- Gustafsbergs Porslinsfabriks minutförbolag 30, 31 säljning : Express, Svensk, Aktiebolag" Göteborg XI Gymnastikanstalt '.' 16, 32 Expressbyrå, Stockholms IV Gymnastikinredningar - se J. O. Weng- Extraktorer - se Carl Jacobsen' & C:o ström (kartong) extra blad (kartong) extra blad Gödningsämnen 15 Farmaceutiska artiklar - se Numa Pe- Hagerlöf, S., Behandl. af ömma fötter 33 terson efter kartan i texten Hamberg, S., Smärtfri tanduttagning Fenix, Brandförsäkringsaktiebolag (kar- Hamburger-Bryggeriet c tong) extra blad Heilborns, Aug., Elektrieitäts-Byrå XII, Feychting, G. R. Jernkramhandel 19 Hellberg, Carl V., Jur. Affärsbyrå 11 F~rmor, upplysning om XII Hellberg, Frithio], - se Idun å kartan FIskredskapsaffär 34 Hellström, J. E. Akerberg & Hellströms Flyttbara jernvägar - Fröleen, John - 1 Metallaktiebolag 4 Flyttningar verkställas IV Herrekiperingsaffär 2 Foderkakor, Linfrö- Raps-, m. fl. - se Herzog, P., Bokbinderi '... X Wahlin & C:o, 15 Hollenius, J. F., Jur. Affärsbyrå 8' Fogelhandlare 26 Hvita Stjernlinien 7 Fotogenkök 25 Hyresbyrå, Stockholms, å kartan och sid. 9 Fotogenmotorer 6, 31 Hängmattor c Fotografiska Artiklar - se Numa Pe- Höganäs eldf. tegel, lerkärl & rör terson... efter kartan i texten Idun, praktisk veckotidn. för kvinnan Fotokemigrafisk Anstalt IX h h t.. k t F d ikso Emil ')9 oc emme a ar an r~ 1'1 n,. nn : :... - Iduns Bok- och Stentryckerier ii kartan Frigga, Aktiebolaget och Fngga-maga- III' t' k' J l' SI... k t..' VIII umma rons ammer, u lus 001', a ar an ~.lllet :... Inkasseringar verkställas 8, Il, 12, 13,36,XII Frohandel, Svensons I I h t r f tl" d kt t 22 Fröleen, John, Flyttbara jernvägar och n- oc u vex mg a u an s. myn.... t' l 1 Instrumentmakare 23 jernvagsma ene I käll d' k. l' 8 Fylgia,olycksfallforsäkril1gsaktiebolaget s a ar rrc a..... (kartong, extra blad Jacobsen, Carl, & C:o (kartong) extra blad Fårkött 26 Jacoby, G. L., Kil'. Instrnmentmakare 23 Färgeri : J ernkramhandel 19 Förtenning Jernvägar, flyttbara 'l, Förtullningar IV Jernvägsmateriel - se Fröleen, J04n.. l G h H 'k A t' f b 'k t 29 Johnsson, F., Fältskärsmästare 14 ans, enn, ~ep III a 1'1 a er J 'd' k d tfö XII Gasapparatutställmng VII un IS a npp rag u oras,,,,, Gasglödljus - se Numa Peterson, efter Kaminer - se Julius Slöör å kartan kartan, i texten Kappfabrik, - se sista permens innersida Gaskronor, Coröna 38, VII Kemisk tvättanstalt 17 Gasmaskins-Vedsågeri VII Kemiska reagenser & utensilier - se Gas-, Vatten- och Afloppsledningar ut- Numa Peterson... efter kartan i texten foras 19, 31, VII Kirurgisk Instrumentmakare 23 Gasverkskoks VII Kläder, färdiggjorda ~ Gauthiod, Sjöförsäkringsbolag, 40 Klädeshandel c... 2 Gips ; Kochs dynamoborstar -; 7 Gjutgodshandel, Julins Slöör å kartau Kokapparater - se Julius Slöör å kartan Glasbruks, Kosta, försäljn-magasin v.. 3 Kokapparater - se C. Clausen VII Glycerinbad 15 Kokspisar - se Julius Slöör il kartan Glödlampor 7,31 Kol- och kokshandlare VI, VII Golf trä - se J. O. Wengström. (kar- Konsthandel : VIII. tong) extra blad Konstslöjdföremål VIII Gosskläder 2 Konst- och Skönfärgeri 17 Grafvårdar 22, 39 Kontorsbokfabrik X Grus 37 Koppel, Arthur - se Fröleen, John.., l GrönvalIs Bryggeri 18 Korkfabrik 13 Guilletmots, Louis, "I'ändstickor 14 Kosta Glasbruks försäljningsmagasin 3 Guld-, Silfver- och Silkesbrodös 35 Kraftfoderämnen '- se Wahliu & C:o 15 Gustafsbergs Porslinsfabrik 24 Kristallserviser 3 4

18 (De romerska siffrorna hänvisa till de blå annonserna föl'e Nyflkellhetsregistret.) ' Kvarnstenar 39 Munktells lokomobiler och ångtröskverk Kylskador 33 - se Carl Jacobsen & C:o (kartong) Köpmansbyrån, Svenska XII extra blad Mynt, Utländskt, in- och utvexlas L acave y C:a, Vinhan dlare 5 Möbleri ffä VIn La Fleuriste, Blomsterhandel 23 o ermgsa ar. Lampglas _ 3 Nattrockar Lampor och lampartiklar 38 Neumiillers Bryggeri 18- Landtbruksredskap - se Carl Jacobsen Normal-Underkläder 36 & C:o (kartong) extra blad Normans, A. L., Boktryckeri-Aktiebolag IX - se Julius Slöör å kartan Norrland,Brand-och Lifförsäkringsbolag 41 Lemon, Adolf - se GuilIetmot, Louis 14 Ntirnbergs Bryggeri 18- Lerrör 15 Nycander & Fahlcrantz, Advokatfirma 13 Lergods, Höganäs' 15 01' W hl' & C 1~ L b d l f 28 jor - se a m ; o: L~ffse ~ip~ppeb'te ~rng al d.. 4'1 Olsson, P. E., VII l orsa srmgs o age 01'1' an Olycksfallförsäkringsaktiebolaget Fylgia Lifförsäkringsbolaget Thule å kartan (kartong) extra blad Lifförsäkringsbolag, Svea, se f:~~e i~~~rsida Ost 2& Likkistfabrik 35 Oxkött 2& Liktornar, kylknölar m. m. botas 33 Palmqvist, C. J., Plåtslagare 25 Lind, J., Pappershandel en gros 28 Papp - se Wahlin & C:o 1& Lindmansson, J. A. V., Bokbinderi... V Pappersaffär eu gros, J. Lind 28 Liniering verkställes X Pappershandel III Lithografisk anstalt - A. L. Normans IX Parfymer 1(} Ljus-, gas- och elektriska kronor(coröna) 38 Parian-porslin 24 Lokomobiler - se Carl Jacobsen & C:o Parkettgolf - se J. O. Wengström (kar- (kartong) extra blad. tong) extra blad Lund, Th., Kappfabrik, sista permensinnersida Pensionskassa, Minuthandelsföreningens 27 Lundgrens Fiskredskapsaffär 34 Peterson, Numa se efter kartan i texten Lundström, Joh. & C:o VI Petroleum-Motorer & Lärftskramhandel, 20 Pettersons, Axel, likkistfabrik och be- Löfquist, H~.almar, Elektrisk belysnings- grafningsbyrå 3& entreprenör 7 Pianinon, sjelfspelande.. III,.- K kf b 'k 13 Pianoexposition III m.a,gnussons or a n... p' hl B'. 18: M. lik 94 le s ryggen. ~ ajo l a ~ Pilsner-Bier 18. Maltdrycker 18 PI J l' SI.... k t Mannstaedt, Hans, Schäffers & Buden- ogar - se u lus 001'... a ar an b k " l 6 Plåtslagare 25 ergs omnnssiona ager Porslinsfabriker & porslinshandel 24 Manometrar 6 P tföl if b 'k V " d 2 or o jra n. M ans kl a er Pressenningar _ se Wahlin & C:o 15. :Y.1:argarinfabrik, Arboga å kartan Pråmar byggas, uthyras och repareras 37 Marmorsleifvor Maskiner _ se Carl Jacobsen II, & C:o 39 P l b k f" l sa m o s or ag X -' (kartong) extra blad Redskapshandel - Carl Jacobsen & C:o Massagebehandling 16,32 (kartong) extra blad: Mejerikärl - se Julius Slöör å kartan - Julius Slöör å kartan, Mejerimaskiner - se Carl Jacobsen & Regnkappor, Vattentäta 2: C:o (kartong) extra blad Remmar, väfda bomulls- - se Carl Ja- Mejeripreparater 15 cobsen & C:o (kartong) extra blad Mekanisk-gymnastiska Institutet Rheumatiska sjukdomar 32 Mekanisk snickerifabrik (kartong) extra blad Ringledningar 19, 31- Mekaniska Verkstäder 30, 31 Risacks,f.d.,Konst-o.skönfärgeri&Kem. Mekaniskt. Stenhuggeri... 22, 39 Tvättanstalt 17 Metal!-aktlebolag, J. E. Akerberg & Hell- Ritmaterialier III strams 4 Rullgardinsfabrik 20< Metall- & Messingsarbeten 4, 19 Rödfärg 15 Metalltryckning 25 Sand 31' Minuthandelsforeningens Pensionskassa 27 Sandberg & C.o, J. A., f. d. Risaeks Munksjö papp - se Wahlin &C:o 15 konst- och skönfårgeri.. lr

19 (De romerska siffrorna hänvisa till 51 - de blå annonserna före Nyfikenhetsregistret.) Sandstensarbeten 39 Tapeter och Bårder.: Schiött, Th., Blomsterfabrikant 28 Tegel 15, 37 Schäffet&Budenbergskommissionslager 6 Tegel, eldfast 15,24 Sellin, Im., Advokatbyrå Thule, Lifförsäkringsbolag å kartan Silkesbrodös 35 Tiles, Engelska 39 Sill : 26 Tjulander & C:o, Vinhandel, 21 Sicmens & Halske - se Erikson, J. E. 31 Tjära 15, 26 Sjukgymnastik ' 16 Transportaktiebolag, Bogserings- och 37 'Sjukvårdsartiklar - se Numa Peterson Tricot-varor, Maskiner för tillverkning af 30 efter kartan i texten Trävaror - se J. q. Wengström (kar- Sjukvårdsartiklar - se G. L. Jacoby.. 23 tong) extra blad Sjöf6rsäkringsbolaget Gauthiod 40 Tröskverk - se Carl Jacobsen & C:o Sjögren, P '. A., Gas- och Vattenlednings- (kartong) extra blad entreprenor 19 - se Julius Slöör å kartan Skolmateriel III Tvålfabrikater 10,29 Skrifmlllterialil?r IIITvättanstalt, Kemisk Skrädderi-Etablissement 2 Tändstickor 14,22 Skånska Cement- Aktie-Bolaget - se W ah - Uthyrning af Bostads- o. affårslägenlin: & C.o 15 heter, se Sthlms hyresbyrå å kartan o. sid. 9 Skånska Cementgjuteriet IIi Utländska annonser Skönfårgare Utländskt mynt in- och utvexlas 22 Slipstenar Slåtter- & Skördemaskiner - se Carl J a- 39 Utvexlinz o. invexling.> af utländskt mynt 22 cobsen & C:o (kartong) extra blad Wahlin & C:o ' 15 - se Julius Slöör å kartan Vaselin 15 - se Wahlin& C.o 15 Vatten-, Gas- & Afloppsledningar 19, 31, VII. Slö ör, Julius, Redskapshandel å kartan Vattenkurbehandling 16 Smöraffär, Vattenmätare.. 6 Snickerifabrik, Mekanisk (kartong) extra blad Vedsågeri, VII Sockerbruks-Aktie-Bolaget i Stockholm 21 Wengströms Mek. Snickerifabrik (kar- Soliditetsupplysningar... XII, 36 tong) extra blad Speditörer IV Wennerström, John, Utländskt myntin- Sprutor - se Carl Jacobsen & C:o och utvexlas 22 (kartong) extra blad Ventiler 6 Stenhuggeri 22, 39 Wester & Norgren 22 Stenkolshandlare VI, VII White Star Line 7 Stentryckeri, se Iduns Bok- o. sten- Vidinghoff, G., Generaldepöt för Nortryckeri å kartan mal- Ylle beklädnad 36 Stickmaskiner 30 Villor - se J. O. Wengström (kartong) Stil- & Stereotyp-Gjuteri, A. L. Normans IX extra blad Stockholms Badhus-Aktiebolag 16 Viner, Spanska 5 Bryggerier, Aktiebolaget Viner & Spirituosa, 21 ;' Expressbyrå IV Wiren, A. G., Parfym fabrik 10 Hyresbyrå. å kartan o. sid. 9 Wullff, Harald, Generalagenturer för Nya Bleck- & Plåtslag-bol. 25 Brand-, Lif- och Sjöförsäkringar 40, 41 Sturebadet 16 Vågar, vigter och målkärl - se Numa Stämplar af Kautschuk IX I Peterson efter kartan i texten Subversiv för liktornar ni. m. 331 YII N I d kläd 3 Svanström & C:o III e-i orma un er a er :... 6 Svea, se främre permens innersida Åkerberg, J. E., & Hellströms Metall- Svenska Juridiska Byråns Aktiebolag 36 o aktiebolag... 4 Svenska Köpmansbyrån XII 4-ngmaskiner 31 Svensk Express. Aktiebolag, Göteborg XI Angmaskiner, Carl Jacobsen & C:o (kar- Svensons Fröhandel I. tong) extra blad SårbehandlIng.. 14 Angpanne-armatur 6 Säkerhetständstickor 14, 221 O,ob Al b kfö b o 37 I. erg, ma, o ormgs yra. Takspånsolja, : : Tanduttagning, smärtfri 34 Omrna fötter, bot för.: w----

20 - 52- Utländska annonser. Alauzet, P. 44 Alexandre pere & fils Bac, G. 44 Bandsågar 47 Barbier, Vivez & C:ie 47 Blomsterhandlare 42, 43 Blåsbälgar 43, 47 Blåsinstrument 46 Botande af stamning 43 Boulet & C:ie 45 Brizard et Roger, M. 44 Bränvin 44 Kikare. Kitt, maskiner för till verkning af. Konditori. Konserver. Levesque & q:ie. Limonaire Freres. Longeville Robineaud & C:ie. Luftpumpar. Chervin, Doktor, botar stamning 43 Chokoladfabriksuppsättare 47 Chokoladmaskiner 47 Cognac 42, 44, 4442Orglar. Coutanseaux aiue. 4~ I Pennskaft..: D auvesse, D Planat & C:Ie 44 DDalvy,Frö- Hoch blomsterhandlare 42 Plantskola 42 e aroque,. P l' d l f" t Il 4r-. Destillatörer 42 o ermgeme e or me a er D POSItIV 45 Edmond et C:ie 42 Precisionsinstrument 44 Evette et Sehseffer ; R' 1Char d F reres '. 44 Favraud & C:ie 42 Sardiner 42 Feraud. et Rousset Smid esver kt yg. 47 FFröh ermssa dl St amnmg. b o t as :. 43 ro an are....., Soöhnee Freres 44 Färger, maskiner för tillv. af.. 47 Förlagsbokhandlare 42 Tegelbruk, Materialler för 45 Glasmästarekitt, maskiner för tillv. af 47 Tryckerimaskiner Tryckfärg, maskiner för tillverkning af Grangren, John, Cognac 44 Trädskola 42 Grauer & C:ie 45 Tvål, maskiner för tillverkning af 47 Greiss, Ed. 47 Handskar med plåtskifvor 43 Vekar 45 Hermann (G.) & Debatiste 47 Ventiler 47 J. F' 44 Vetenskapliga instrument 44 acqulll reres.vilmoriu - Andrieux 43 Janvier, E. 43 Vincent Lebreton 42 Jernbruk J eunet Fils V' mer , Juvelerare 42 Xssjor Maskiner för tillverkning af chokolad, färger, glasmästarekitt, tryckfärg, tvål 47 Mekaniei - byggmästare 44, 45 Metallringar 44 Moreaux, Ch 43 Musikinstrument 43, >{><S

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter

Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter ~ 63- PAUL ubergström ", 74 'o 76 Drottninggatan, 74 O 76 I _ Hörnet al Kungsgatan, n. b., 1. O. 2..tr. I.. Afdelningar för STOC KH o LM. Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk- P- -p 762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, T1 Q. Fo l k s k O l e l a r a r n es p e n s i o n s- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) inrättning. (Se sid. 694.) kr. 479,354:

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

POSTHUSET, KUMLA. ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27. 27:e årgången

POSTHUSET, KUMLA. ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27. 27:e årgången POSTHUSET, KUMLA ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27 1956 27:e årgången BANKJE~ ar genom SIna stora resurser banken för alla slags bankaffärer. Å sparmedel lå'mnas högsta ränta. V år Dlåltid intaga

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer