- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-"

Transkript

1 att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma fötter och kartnaglar- finnes i s. Hagerlöfs sedan 16 år välkända Sub, vers iv för liktornar, deraf äfven under naglarne,, hudförhårdnader. kylknölar, nageltrång, kart- och inväxta naglar il. l kr. il. 1: 1)0 pr större burk med, anvisning, intyg och garanti. Order till S. Hagerlöf,, - Stockholm, utföres a 1: 1)0:s burkar. Märk' Många tusen ha under år~ns lopp blifvit botade ochöfver 50 pers 0- ners intyg och flera tidnmgars rekommendationer för S. Hagerlöfs Subversiv och behandling finnas att bese för dem som vilja hafva bot för ofvannämnda åkommor. Östra Jernvägsgatan 10. Behandling af och råd för dylika åkommor 1/29-1 /23. Försäljningen öppen från 8 f. m.-8 e. m. Födelsemärken, vårtor, finnar, fräknar, kyla i hufvud, händer och fötter, -för sol, blåst och kyla ömtåligt ansigte, med röd, rödblå, rödfläckig eller uppsvälld näsa, kinder eller öron, med hetta, rodnad och stickning vid ombyte af kall och varm luft, samt förtärande af vissa varma maträtter etc., hudutslag, fnassel, qvisslor och lefverfläckar botas genom yttre behandling med vätskor (utan bandage) af Hagerlöf. Östra Jernvägsgatan 10 (vid Centralstationen). OBS. Äfven gamla kylskador botas. Nya kylskador botas på några få '<lagar. Se här ett vitsord: Undertecknad, som haft större födelsemärke, rödt och blått och något i svart, å venstra kinden, nära ögat, har genom Herr S. Hagerlöfs medel blifvit befriad derifrån sedan år 1881, och då jag fortfarande är fri från nämda märke, är -det mig särdeles kärt rekommendera Herr Hagerlöfs medel mot dylika lyten. Assertorp i April Johanna Strutz. \ Hundratals intyg finnas att bese för dem, som vilja hafva bot för ofvannämda åkommor, söm icke allenast vitsorda att samtliga kunnat botas af Hagerlöf utan äfven hårets affallande, hufvudvärk och sjuka rinnande ögon genom yttre behandling. Mottagning för behandling söckendagar kl. 1/ Extra tid för behandling kan erhållas på aftonen. OB S. Särskild t mottagningsrum för damer. 3

2 - 34- s. Xamberg, le Hamngatan (vid Norrmalmstorg) nedra botten. Smärtfri Tanduttagning. Träffaskl och 6-7. Anmälan oxa söfning helst kl ilundgrens Fiskredskaps-Affär! ~ 5 MYNTGATAN 5, Allm. tel. 7022, -.m rekommenderar hos Herrar Amatörer, Yrkesfiskare och Återiorsäljare ett rikligt försedt och väl sorteradt lager af DIf Alla sorters Fiskredskap -.m af verkligt prima beskaffenhet till de mest moderata -.m priser. - Dessutom ~ Hängmattor, starka och välgjorda, i största urval. ou»: Litografierad priskurant i bokformat gratis på begäran: Obs.! Återförsäljare erhålla betydlig rabatt.

3 Fru Wilhelmina Almgren,.. ',' född Ohlsson, -ii~' St.och:hol:rn, ~~isbelönt med med~l~, i::). N:o 1 Klara Östra Kyrkogata, Lon~~ förfärdigar alla sorters.gnid::, Sil(ver-och Silkes-Broderier, såsom Messhakar, Antipendier, Kalkdukar, Bokpallar, Hand- & Psalmböcker, Fanor, Standarer, Vapen, Ordensdekorationer, Uniformer, Schabraker, Möbler, Klädningar, Monogrammer, Bokstäfvsr till Mössor, Krans' och Bukettband IJ;l. m. Beställningar å Prestkappor, Mess-skjortor och Altardukar emottagas äfven, Broderier transporteras och renoveras. Lektioner gifvas per timme, månad eller längre tid. Eleven får dervid uteslutande sy å egna arbeten samt rita och uppsätta desamma. Allm. telefon AXEL :J::>ETTERSONS Likkistfabrik och Begrafningsbyrå, 32 Å G-ö'tga'tan 32 Å. Telefon N:o Ombesörjer allt som tillhor begrafningar fort och billigt, Lager af välgjorda Ek-,och Furuklstor, Svepningar, Svepnlngsartlklar m. m., allt till fabrikspris. Ordres från landsorten expedieras med första lägenhet;

4 - 36- a~~~~al~%)~~å~.~ Lager af Normal-Lakan, Örngått, Kamel filtar, Sof Rockar, Kragar, Manschetter, Kravatter, Hängslen, Garner, Platina-Lampor, Ozogen. YLLE REGIMEN. Bästa skydd mot köld och värme ~ äro:r's eve~~ Normal-U nderkläder. Prisbelönta med 6 Guldmedaljer. Illustrerad Katalog gratis, Fabriks-hederlag hos: G. Vidinghoff, 19 Drottninggatan, Stockholm. Stockholm. Vasagatan 22 A, Göteborg. Södra Hamngatan 47..siu»: telefon 4678, i förbindelse med rikstelef. Kontorstid: 1/210-3 o Allm; telefon. Bikstelefon. Kontorstid: 9-2 och 4-7. Advokat-och Inkasso-affär. Utför rättegångar och ombesörjer alla andra slags juridiska uppdrag samt meddelar soliditetsupplysningar om affärsmän och firmor inom Sverige och i utlandet.

5 r~---" :E)~.:~ ~ ~ :B~~~~~~~~ Bogserings- och Transport-Aktiebolag l 53 Gamla Kungsholmsbrogatan 53., Rikstelefon 564. Allm. telefon Verkställer bogseringar och varutransporter med pråmar, så väl i Mälaren som Saltsjön. Uthyr ångare och pråmar. Upplag och försäljning af tegel, sand och grus. ' Utför nybyggnad et och reparationer af slupar och pråmar vid Sätra varf. su«telefon Bokföringsbyrän 29B Drottninggatan 2 tro verkställer uppläggning af böcker, bokföringar och bokslut i alla brancher samt meddelar råd och upplysningar.i allt hvad till bokföring hörer. Prima referenser och strän,g diskretion! Mottagningstid: f. m. Högaktningsfullt Al:rna Öberg, 29 B Drottninggatan 2 -tre

6 - 38- COROB4~ S"pecialaffärför belysningsartiklar, Utställning och Minutförsäljning : H a ffi n g a t a n 2OA, Försäljer alla slags belysningsartiklar så- 'som Ljus-, Gas- och Elektriska Kronor, såväl enkla som combinerade, Amplar, Tak- och Fotlampor, Vägglystrar, Vestibul-, Trapp- och Ytterbelysningar m. m. i Kristall och Metall, Affären ställer till allmänhetens förfogande ett rikhaltigt urval af endast redbara smakfulla varor i nyastesnönster till verkligt billiga, men absolut bestämda priser. Till. Hotell, Bestaurationer, Butiker och andra offentliga lokaler, älvensom privata bostäder, här och i landsorten, levereras fullständig belysningsarmatur samt uppsättes af en Stockholms Elektricitets- eller Gasverk antagen entreprenör; solidt, elegant och ytterst billigt!. Kostnadsförslag etc. lemnas beredmlh'gt..

7 Ak Anderssons. Grafmonument.- 3,9-1;iebe>1age"t Mekaniska Stenhuggeri.,. 23 Oref-Thuregatan,23.STOCKHOLM.. '.,, Såndstensarbeten. af blågrå, grön~töd och svart granit, " ~,',!t Marmorskifvor till möbler, marmor och sandsten. Lavoi ruppsatser,,. Serveringsbord. Maskinhyflade Slipstenar Trappsteg, Pilastrar, och Plansten. Kvarnstenar Engelsk tlles, m. m. ~LA-U-:-,,:, -~"'" A1.11; 1;i:l:.];- "b111igas"te, priser. -;,, ;, " Största lagret i Skandinavien af ' G ~H ~At:F't:JV.'=AocH' fa:f:~~&~c~~~ ~D~A'E.H ~ w. ffi ~ ~ till billiga priser hos Aktie bolaget And~rssonsMekaniska Stenhuggeri 23 Gref-Thuregatan STOCKHOLM. \'

8 SJ ÖFÖ RSÄKRIN GS- AK TIEBO LAGET GAUTHIOD Göteborg. Stiftad t år Grundfond Kr. 600,000 Reserv-.och Dispositionsfond " 544,200 Meddelar sjöförsäkringar å Fartyg, Varor, Frakter och andra föremål äfvensom vid Landttransportrisker på liberala vilkor. General-Agentur emot billiga premier och Stockhoen: HARALD WULLFF. Kontor: Drakensgränd 1. Allm. Telef I I Bostad: Grefgatan 50. ",, Medagent: HUGO MATTSSON. Slottsbacken 6. ' Allm. Telefon

9 - 41- / BRANDFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET ~OBB~A~I).Sundsvall. Stiftadt år Inbetaldt kapital Kronor 1,050,000. Garantifond " 3,150,000. Försäkringsfond,..." 80,000. Summa fonder Kronor 4,280,000. LIFFÖ RSÄKRIN GS-AKTIEBO LAGET ~OBB~A~I) Sundsvall. Stiftadt år Inbetaldt kapital Kronor 200,000: ~ Garantifond " 600,000: - Lifförsäkringsfond " 154,381: 10. Summa fonder Kronor 954,381: 10. General- Agentttr Stockholm: Kontor: Drakensgränd 1. Allmänna Telefon Bostad: Grefgatan 50. ",,4243.

10 - 42- Utländska "annonser. DELAROOUE (Henri). Bokleverantör JUVELERARE. Feraud et Rousset. Delar af ädla metaller för juvelerare och guldsmeder, 167 och 16\l Rue S:t Denis" Paris. FÖRLAGSBOKHANDLAR& Från Frankrike. till Utrikesdepartementet. Bokhandel och Antiqvariat. Månatlig katalog sändes på begäran., Uppköper boksamlingar. Quai Voltaire, 21. PARIS. LONGEVILLE VINER.,ROBINEAUDet tie i COGNAC. ~ PLANTSKOLA. ","00 di: """ " IVINCENT~LEBRETON, Hedersdiplom Paris 1891~' innehafvare af plantskola vid La Pyra-»Grand Prix> Nizza mide-trelaze pres Augers (Mains-et- Firman antager driftiga 'ombud på, "Loire). platser, där den ej redan är representerad. Särskild' odling af unga träd plantor af == ' " =-11 allaslag: fruktträd, skogsträd, rosen- KONJAK. buskar, rhododendrum, kamelior etc. Katalog N:r 15 sändes på begäran. AUDRY (A) EDMDND et Cie, Cognac. VINER. COUTANSEAUX grundad 1767, f Saintes. TRÄDSKOLA. DAUVESSE, aine, (D.) Officier af. Medjidieorden.. Orleans (Loiret) Frankrike. Fruktträd, plantor af barr- och löfträd. Rosenträd m. m. Etcport. Katalog sändes franko på begäran. FllRA Un (J.) & Cie DESTILLATÖRER och HANDLANDE Chäteau-de-Souillac, Cognac (Frankrike.) Egare af vingårdar och speditörer af de finaste gamla konjakssorter., Agenter antagas. KONSERVER. Levesque (Louis) & Cia, Nantes (Frankrike). Specialitet: Inlagda sardiner. ' FRÖ OCH BLOMSTERHAND LARE. DAVY. Hederspris - Guld- 'och silfvermedaljer. Mycket ~tor 'odling af köksväxt- och blomsterfrön. Odling enligt kontrakt. BEAUFORT (Maine et Loire).

11 }' RÖHAN DL AR E. Utländska annonser.,bl01us'terhan.dlare. VILMORIN7ANDRIEUX VILM ORIN~AND RIEUX o.' * & Cie o. * & Cie Kontor och Lager i Paris: Kontor och Lager i Paris: 4, Quai de la Megisserie, 4 4, Quai de la Megisserie, 4 43 Trädgårdar Yerrieres-le-Buiseon (8-&-0), i Massy- Palaiseau (8-&-0), och i Antibes [Alpes-Mariiimee}. ' VÄXTFRÖ. Sädes frö med storafkastning. POTATIS. Förbättrade Sockerrör. FODER}'RÖ. Blandningar för ängar. BLOMSTERFRÖ. BLOMSTERLÖKAR. SMULTRONPLANTOR. Träd., Busk- och Orange frö för drifhus och friluftsodling. De, största' belöningar på alla frariska och utländska utställningar. Utställningen i 'Pa~is i878 tv'" Grands Prix och tre guldmedaljer. Utställningen i Paris 1889 tre Grands Prix, tre guldmedaljer och en silfvermedalj. Katalog san des franco. Trädgårdar Verrieres-le-Buieson (8-&-0), i Massy- Palaiseau (8-&-0), och i Antibes (Alpes-Maritimes)., VÄXTFRÖ. Sädesfrö med stor afkastning, POTATIS. }'örbättrade sockerrör. FODERFRÖ. Blandningar föl', ängar. BLOMSTERFRÖ. BLOMSTERLÖKAR. SMUL TRONPLAN'TOR. Träd., Busk- och O~angefl'ö för drifhus och friluftsodling. De största belöningar på alla franska och utländska utställningar. Utställningen i Paris 1878 två Grands Prix och tre guldmedaljer., Utställningen i Paris 1889 tre Grands Prix, tre guldmedaljer 'och en silfvermedalj. Katalog sändes franko, ~IJ.'i;AR,~. i' J ÄRNBR UK. JANVIER ~(Eug.)II MOREAUX (CHARLES). Tillverkare af, kikare och pincenez'er ii Charleville (Ardennes) France, i Mores-du-Jura, France.!;... Segelsömmare- och repslagarehandskar Påhthga om.bud antagas. : med plåtskifvor, picardiskt mönster. ii - Portativahärdar.- Blåsbälgar.-,ORGLAR OCH HARMONIER. Formor. - Häftyg. - Drejhakar.- ALEXANDRE ~ ~ara & fils: =~tertri;ssor~.~,', ~_-=~~= Orglar för kyrkor och salonger, orgel- BO'l'JlNDE'A}' STAMNING. harmonier från 100 fr. till 8,000 fr., ',',,, Medaljer vid alla expositioner. Il DO k to r,c H E RV IN, Rue Lafaytte, 81,' PARIS. III Katalog på begäran.,82 Avenue Victor Bugo; PARIS.

12 44 METALLRINGAR. SAC. G. Utländska förr 12,Rue Portefoin, och för närvarande Boulevard de Strasbourg 64, PARIS. Firman grundad Ende fabrikant af bästa metallringar till snörhål för skor och korsetter, med följande märken: o Z Cin af jern Ax JNTN GB O P OBL B Lejon OH A 1/2 Fjäril T et O T et O A - Likaledes ringar till adresslappar, presenningar, tält, damasker o. s. v. PENNSKAFT. BAC. G. förr 12,Rue Portefoin, och för närvarande Boulevard de Strasbourg 64, PARIS. Pennskaft, pennor, ritstift, o. s. v. (Se utförligare under rubrik Metallringar). Lager af pennor från sia Cie francaise de Boulogne> s. M. Fabriks- grundad PLANAT dl> P,,,,,,,,, c- J<S'~cS? Cognac. märke. Agent i Stockholm: John Grangren. & Cia annonser. KONDITORI. JAOQUIN FRERES, 12 Rue Pernelle, Paris. Kanderade frukter och kryddor, gummikonfekt, dessert- och chocoladkonfekt, kastanjer, på mekanisk väg försilfrade konfektyrer etc. RICHARD FRERES. Precisionsinstrument och instrument för vetenskapliga ändamål. Tillverkare af registreringsapparater. Fournissörer för alla regeringar. Grand Prix vid Världsutställningen i Paris Impasse Fessart, 8. Paris. M E KA NI el BY G G M Ä. s T AR E. ALAUZET (P.) Firma: ve ALAUZET et TIQUET. Tryckerimaskiner 87, rue Notre-Dame-des-Ohamps, Paris. KOGNAK. MARIE BRIZARD et ROGER i Cognac. SOnHNEH Fernissa Bränvln, Fernissa. FRERESI för målare och för industriella ändamål. Första belöningar vid alla expositioner. Rue des Filles-du Calvaire, 19, Paris.

13 Utländska annonser Poleringsmedel för metaller. Specialitet: Röda färger och kompositioner för polering och glanskning af alla metaller, glas, ben, pärlemor, celluloid, horn, buffel etc. Rikhaltigaste lager af alla rekvisita för förnicklare, försilfrare, förgyllare och polerare.. Illustrerad katalog sändes franko. Export. S. G R A U E R & C I E. Fabrikörer i Puteaux pres Paris Fabriksmärket inregistreradt. FRANSKA VEKAR. Fabrik vid jernvägsstation. Firman JEUNE T, grundad JEUNET FILS sin faders eftertrådare. Rue de la Procession, 12 (Impasse Sainte Felicite, 3 bis ). F'.A. R.. I S. Våra vekar finnas hos alla kortvaruhandlare, kommissionärer och specerihandlare. Misstro efterapningar! Alla våra askar ~~(l,.~f!.irn_p_el_n_j_el_lll_e_t~v~nteur. ". II '. MATERIEL FÖR MUR- & TAKTEGELBRUK. I :a C> "U'"I... E: T ~ CIE I I Byggmästare-Mekanici. (Patent S. G. D. G.) Specialitet: Maskiner tö'r mur- och taktegel. Guldmedaljer 28, rue des Ecluses-Saint-Martin -vid Världsutställningarna' Paris 1878,. II Allwte~'pen 1885, Ib--- ParIS PARIS. Specialkatalog sändes franko på begäran. FABRIK FÖR POSITIV AF ALLA SLAG. Medaljer of l:sta klassen vid Världsutställningarna i Paris _._ AFFÄREN GRUNDLAGD LIMONAIRE FRERES ÅNGFABRIK: PARIS - Avenue Daumesnil, PARIS LONDON 150, Great College street - Camden Toion, SPECIALITETER FÖR DANSLOKALER OCH MARKNADER.

14 F. d. firnorna BUFFET, CRAMPON et Cie samt P. GOUMAS et Cie.. EVETTE ET SCHtEFF'ER, Passage du Grand-Cerf, 18 et 20, PARIS. 26 Old Bond Street, and 4, Royal Exhange Buildings, LONDON, VERKSTAD MANTES SEINE-ET-OISE. Leverantörer till Konservatoriet,.Franska Musik-Akademien samt /'i\j"'~ff'" 'E:};'" (~&e~! '.~..PAB.\~ /.~ BREVETES Guldmedalj, Paris Hedersdiplom, Antwerpen Medaljer vid alla ut~tällningar. Fra'nska såväl som utländska regimenten. Guldmedalj, Barcelona Hedersdiplom, Bologna ytl.llt Enda "Grand Prix" vid Expositionen i Paris Förläggare af ~~Mo:ni t.eu:r :c::l.usica.l~ ~ tidning för militärmusik. - Denna publikation, som utgifves sedan 1827, är den fullständigaste som existerar; den omfattar arrangementer af alla de stora mästarnes arbeten, orkestrerade af de mest framstående musikdirektörer. Kataloger sändas franko.

15 I Utländska annonser. 47 G. HERMANN &DEBATISTE'S FÖRENADE VERKSTÄDER. GRUNDLAGDA Nuvarande innehafvare: E D. G R E I S S, Konstruktör och Mekaniker. Rue de Charenton 162, pa R I S, UPPFINNARE af maskiner för ehokoladtillverkning. 6 Hedersdiplom, 10 Guldmedalj VidVärldsutställningen i Paris 1889: 2 Guldmedaljer. er: Paris , Wien 1873, Phila- delphia Bordeaux 1882, Antwerpen Edinburgh spe c i a Ii t et: Maskiner för till verkning af Chokolad, Färger, Tvål, Tryckfärg, Glasmästarkitt. Uppsatt mer än 1800 chokoladfabriker och sålt Elfva tusen maskiner intill den 31 december Illustrerade kataloger sändas gratis. Talrika medaljer i guld, silfver och koppar. Heåersdi-ptom; F. d. Firman A. ENFER Jeune. Innehafvare : BARBIER, VIVE'Z & O:ie. 16 Rue de Bulason S:t Louis PARIS. Expositionen i Parts De högsta b elönlugur tilldelade denna industri. Enda belönade firman. Klass 66. Flyttbara och fasta ässjor. blåsbälgar. ventiler, luftpumpar, smidesdelar och smidesverktyg. Ässjor och specialtänger för bandsågar. Blåsbälgar. Den nyaste, enklaste och yppersta modell. Flera storlekar motsvarande alla olika behof. Rörlig härd för bandsågar. Kan anbringas på vanliga ässjor. Flyttbara ässjor. Det bästa system med 2 bläster, tillförande luf.ten midt på eller från sidan. - Att användas vid bruk. På dessa ässjor kan bredvid-: stående rörliga härd anbringas.

16 - 48- Register öfver de i,adresskalendern upptagna annonser. (De romerska siffrorna liiinvisa till de bill annonserna före Nyllkenlletsregistret.) Åccidenstryckeri, A. L. Normans Boktr.- Bokförlag, P. Herzog X bol.. IX Bokslut. råd och upplysningar 37 Advokater 8,11, 12, 13, 36 Boktryckeri IX AfIoppsledningar 19,31, VII se Idun ä kartan Ahlqvist, C. J. Gustafsbergs Porslins- Bomullsremmar - se Carl Jacobsen & fabriks detaljförsäljning 24 C:o (kartong) ä extra blad Aktiebolaget Anderssons Mekaniska Sten- Borstar, tand- och hår- 10 huggeri Bosättningsaffär VIn Aktiebolaget Frigga VIII Bot mot ömma fötter och kartnaglar Aktiebolaget Gustafsbergs Fabriks In- Brandförsäkringsbolaget Fenix,(kartong) tressenter Aktiebolaget J. O. Wengströms Mek. 24 ä extra blad Brandförsäkringsbolaget Norrland 41 Snickerifabrik (kartong) extra blad Brand- o. Lifförsäkr. Aktiebolaget Svea Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet.. II se främre permens innersida Aktiebolaget Stockholms Bryggerier Brandredskap - se Carl Jacobsen & C:o, Almgren, Wilhelmina, Fru, Guld-, Silf- (kartong) å extra blad ver- & Silkesbrodös 35 Brodös, guld- och silfver- 35 Anderson, C. G., Smöraffär 26 Brädgårdar - se J. O. Wengström, (kar- Anderssons Mek. Stenhuggeri, Akt. boj. 39. tong) extra blad Annonser, utländska Bryggerier, Aktiebolagets Stockholms.. 18 Antiqvitetshandel VIn Byggnadssmide 19 Arbetskläder 2 Byggnadssnickeri (kartong) extra blad Arbetsmaskiner 31 Byggnadsspik 15 Arboga Margarinfabrik Artificiella blommor å kartan 28 Carbolineum, Original Artificiella gödningsämnen 15 Cement 15 Aseptinfabrikater 10,29 Cementgjuteri II Asfalttjära 15 Central-Tryckeriet... IX Askfabrik-se A.L.Normans Boktr.-boJ. IX Cigarrer & Cigarretter Clauseu, C., Gasapparatutställning 22 VII Badhuset, Stora, i Stockholm 16 Cokes VI, vn Bandager och Bråckband 23 Cornicher 20 Bayerskt öl 18 Coröna, belysningsartiklar 38 Begrafningsbyrå 35 Distribution af cirkulär och tidskrifter IV Belysningsartiklar,. I d Coröna kläd Duschappara ter. 25 Bengers å läk norma un er a er 14 Dynamoborstar. 7 ens rs a are Döfhet botas genom massagebehandling 32 Berggren, D. & J., Bogserings- och transportbolag 37 Dörrstängare _ se Numa Peterson efter kartan i texten Bergström, K. A.,.Massör Bergström, Paul U., Skrädderi och Klä- 32 Eau de Cologne, tillverkning & försäljdeshandel 2 ning 10 Björkenstam, Fr., - se Stockholms Ex- Ekdahl, A. W., Pianoexposition III pressbyrå IV Eldfast tegel och sten 15, 24. Björklund, Rudolf, Tapetmagasin 20 Elektricitetsbehandling 16 Blanksmörja 10 Elektriska apparater tillverkas och for- Bleck- och Plätslageribolag, Sthlms nya 25 säljas 7, 31, XII Blommor, Artificiella 28 Elektriskbelysning,apparaterför7,31,38,XII Blomsterhandel ; Elektrisk Belysnings-Entreprenör, Heil- Blomsterlökar, Haarlemska I bom, Aug XII Bläck 10 Elektrisk Belysnings Entreprenör, Löf- Bogserings- och transport-aktiebolag quist Hjalmar 7 Boije, C. O., Lärftskramhandlare 20 Elektromotorer 6 Bokbinderiarbeten V, X. Emigrantbefordran, Hvita Stjernlinien.. 7 Bokföringsbyrå 37 Engelska tiles 39

17 49 - (De romerska siffrorna hänvisa till de blot annonserna före l\yflkenbetsregistret.) Eriksons, J. E.,' Mek. Verkstads-aktie- Gustafsbergs Porslinsfabriks minutförbolag 30, 31 säljning : Express, Svensk, Aktiebolag" Göteborg XI Gymnastikanstalt '.' 16, 32 Expressbyrå, Stockholms IV Gymnastikinredningar - se J. O. Weng- Extraktorer - se Carl Jacobsen' & C:o ström (kartong) extra blad (kartong) extra blad Gödningsämnen 15 Farmaceutiska artiklar - se Numa Pe- Hagerlöf, S., Behandl. af ömma fötter 33 terson efter kartan i texten Hamberg, S., Smärtfri tanduttagning Fenix, Brandförsäkringsaktiebolag (kar- Hamburger-Bryggeriet c tong) extra blad Heilborns, Aug., Elektrieitäts-Byrå XII, Feychting, G. R. Jernkramhandel 19 Hellberg, Carl V., Jur. Affärsbyrå 11 F~rmor, upplysning om XII Hellberg, Frithio], - se Idun å kartan FIskredskapsaffär 34 Hellström, J. E. Akerberg & Hellströms Flyttbara jernvägar - Fröleen, John - 1 Metallaktiebolag 4 Flyttningar verkställas IV Herrekiperingsaffär 2 Foderkakor, Linfrö- Raps-, m. fl. - se Herzog, P., Bokbinderi '... X Wahlin & C:o, 15 Hollenius, J. F., Jur. Affärsbyrå 8' Fogelhandlare 26 Hvita Stjernlinien 7 Fotogenkök 25 Hyresbyrå, Stockholms, å kartan och sid. 9 Fotogenmotorer 6, 31 Hängmattor c Fotografiska Artiklar - se Numa Pe- Höganäs eldf. tegel, lerkärl & rör terson... efter kartan i texten Idun, praktisk veckotidn. för kvinnan Fotokemigrafisk Anstalt IX h h t.. k t F d ikso Emil ')9 oc emme a ar an r~ 1'1 n,. nn : :... - Iduns Bok- och Stentryckerier ii kartan Frigga, Aktiebolaget och Fngga-maga- III' t' k' J l' SI... k t..' VIII umma rons ammer, u lus 001', a ar an ~.lllet :... Inkasseringar verkställas 8, Il, 12, 13,36,XII Frohandel, Svensons I I h t r f tl" d kt t 22 Fröleen, John, Flyttbara jernvägar och n- oc u vex mg a u an s. myn.... t' l 1 Instrumentmakare 23 jernvagsma ene I käll d' k. l' 8 Fylgia,olycksfallforsäkril1gsaktiebolaget s a ar rrc a..... (kartong, extra blad Jacobsen, Carl, & C:o (kartong) extra blad Fårkött 26 Jacoby, G. L., Kil'. Instrnmentmakare 23 Färgeri : J ernkramhandel 19 Förtenning Jernvägar, flyttbara 'l, Förtullningar IV Jernvägsmateriel - se Fröleen, J04n.. l G h H 'k A t' f b 'k t 29 Johnsson, F., Fältskärsmästare 14 ans, enn, ~ep III a 1'1 a er J 'd' k d tfö XII Gasapparatutställmng VII un IS a npp rag u oras,,,,, Gasglödljus - se Numa Peterson, efter Kaminer - se Julius Slöör å kartan kartan, i texten Kappfabrik, - se sista permens innersida Gaskronor, Coröna 38, VII Kemisk tvättanstalt 17 Gasmaskins-Vedsågeri VII Kemiska reagenser & utensilier - se Gas-, Vatten- och Afloppsledningar ut- Numa Peterson... efter kartan i texten foras 19, 31, VII Kirurgisk Instrumentmakare 23 Gasverkskoks VII Kläder, färdiggjorda ~ Gauthiod, Sjöförsäkringsbolag, 40 Klädeshandel c... 2 Gips ; Kochs dynamoborstar -; 7 Gjutgodshandel, Julins Slöör å kartau Kokapparater - se Julius Slöör å kartan Glasbruks, Kosta, försäljn-magasin v.. 3 Kokapparater - se C. Clausen VII Glycerinbad 15 Kokspisar - se Julius Slöör il kartan Glödlampor 7,31 Kol- och kokshandlare VI, VII Golf trä - se J. O. Wengström. (kar- Konsthandel : VIII. tong) extra blad Konstslöjdföremål VIII Gosskläder 2 Konst- och Skönfärgeri 17 Grafvårdar 22, 39 Kontorsbokfabrik X Grus 37 Koppel, Arthur - se Fröleen, John.., l GrönvalIs Bryggeri 18 Korkfabrik 13 Guilletmots, Louis, "I'ändstickor 14 Kosta Glasbruks försäljningsmagasin 3 Guld-, Silfver- och Silkesbrodös 35 Kraftfoderämnen '- se Wahliu & C:o 15 Gustafsbergs Porslinsfabrik 24 Kristallserviser 3 4

18 (De romerska siffrorna hänvisa till de blå annonserna föl'e Nyflkellhetsregistret.) ' Kvarnstenar 39 Munktells lokomobiler och ångtröskverk Kylskador 33 - se Carl Jacobsen & C:o (kartong) Köpmansbyrån, Svenska XII extra blad Mynt, Utländskt, in- och utvexlas L acave y C:a, Vinhan dlare 5 Möbleri ffä VIn La Fleuriste, Blomsterhandel 23 o ermgsa ar. Lampglas _ 3 Nattrockar Lampor och lampartiklar 38 Neumiillers Bryggeri 18- Landtbruksredskap - se Carl Jacobsen Normal-Underkläder 36 & C:o (kartong) extra blad Normans, A. L., Boktryckeri-Aktiebolag IX - se Julius Slöör å kartan Norrland,Brand-och Lifförsäkringsbolag 41 Lemon, Adolf - se GuilIetmot, Louis 14 Ntirnbergs Bryggeri 18- Lerrör 15 Nycander & Fahlcrantz, Advokatfirma 13 Lergods, Höganäs' 15 01' W hl' & C 1~ L b d l f 28 jor - se a m ; o: L~ffse ~ip~ppeb'te ~rng al d.. 4'1 Olsson, P. E., VII l orsa srmgs o age 01'1' an Olycksfallförsäkringsaktiebolaget Fylgia Lifförsäkringsbolaget Thule å kartan (kartong) extra blad Lifförsäkringsbolag, Svea, se f:~~e i~~~rsida Ost 2& Likkistfabrik 35 Oxkött 2& Liktornar, kylknölar m. m. botas 33 Palmqvist, C. J., Plåtslagare 25 Lind, J., Pappershandel en gros 28 Papp - se Wahlin & C:o 1& Lindmansson, J. A. V., Bokbinderi... V Pappersaffär eu gros, J. Lind 28 Liniering verkställes X Pappershandel III Lithografisk anstalt - A. L. Normans IX Parfymer 1(} Ljus-, gas- och elektriska kronor(coröna) 38 Parian-porslin 24 Lokomobiler - se Carl Jacobsen & C:o Parkettgolf - se J. O. Wengström (kar- (kartong) extra blad. tong) extra blad Lund, Th., Kappfabrik, sista permensinnersida Pensionskassa, Minuthandelsföreningens 27 Lundgrens Fiskredskapsaffär 34 Peterson, Numa se efter kartan i texten Lundström, Joh. & C:o VI Petroleum-Motorer & Lärftskramhandel, 20 Pettersons, Axel, likkistfabrik och be- Löfquist, H~.almar, Elektrisk belysnings- grafningsbyrå 3& entreprenör 7 Pianinon, sjelfspelande.. III,.- K kf b 'k 13 Pianoexposition III m.a,gnussons or a n... p' hl B'. 18: M. lik 94 le s ryggen. ~ ajo l a ~ Pilsner-Bier 18. Maltdrycker 18 PI J l' SI.... k t Mannstaedt, Hans, Schäffers & Buden- ogar - se u lus 001'... a ar an b k " l 6 Plåtslagare 25 ergs omnnssiona ager Porslinsfabriker & porslinshandel 24 Manometrar 6 P tföl if b 'k V " d 2 or o jra n. M ans kl a er Pressenningar _ se Wahlin & C:o 15. :Y.1:argarinfabrik, Arboga å kartan Pråmar byggas, uthyras och repareras 37 Marmorsleifvor Maskiner _ se Carl Jacobsen II, & C:o 39 P l b k f" l sa m o s or ag X -' (kartong) extra blad Redskapshandel - Carl Jacobsen & C:o Massagebehandling 16,32 (kartong) extra blad: Mejerikärl - se Julius Slöör å kartan - Julius Slöör å kartan, Mejerimaskiner - se Carl Jacobsen & Regnkappor, Vattentäta 2: C:o (kartong) extra blad Remmar, väfda bomulls- - se Carl Ja- Mejeripreparater 15 cobsen & C:o (kartong) extra blad Mekanisk-gymnastiska Institutet Rheumatiska sjukdomar 32 Mekanisk snickerifabrik (kartong) extra blad Ringledningar 19, 31- Mekaniska Verkstäder 30, 31 Risacks,f.d.,Konst-o.skönfärgeri&Kem. Mekaniskt. Stenhuggeri... 22, 39 Tvättanstalt 17 Metal!-aktlebolag, J. E. Akerberg & Hell- Ritmaterialier III strams 4 Rullgardinsfabrik 20< Metall- & Messingsarbeten 4, 19 Rödfärg 15 Metalltryckning 25 Sand 31' Minuthandelsforeningens Pensionskassa 27 Sandberg & C.o, J. A., f. d. Risaeks Munksjö papp - se Wahlin &C:o 15 konst- och skönfårgeri.. lr

19 (De romerska siffrorna hänvisa till 51 - de blå annonserna före Nyfikenhetsregistret.) Sandstensarbeten 39 Tapeter och Bårder.: Schiött, Th., Blomsterfabrikant 28 Tegel 15, 37 Schäffet&Budenbergskommissionslager 6 Tegel, eldfast 15,24 Sellin, Im., Advokatbyrå Thule, Lifförsäkringsbolag å kartan Silkesbrodös 35 Tiles, Engelska 39 Sill : 26 Tjulander & C:o, Vinhandel, 21 Sicmens & Halske - se Erikson, J. E. 31 Tjära 15, 26 Sjukgymnastik ' 16 Transportaktiebolag, Bogserings- och 37 'Sjukvårdsartiklar - se Numa Peterson Tricot-varor, Maskiner för tillverkning af 30 efter kartan i texten Trävaror - se J. q. Wengström (kar- Sjukvårdsartiklar - se G. L. Jacoby.. 23 tong) extra blad Sjöf6rsäkringsbolaget Gauthiod 40 Tröskverk - se Carl Jacobsen & C:o Sjögren, P '. A., Gas- och Vattenlednings- (kartong) extra blad entreprenor 19 - se Julius Slöör å kartan Skolmateriel III Tvålfabrikater 10,29 Skrifmlllterialil?r IIITvättanstalt, Kemisk Skrädderi-Etablissement 2 Tändstickor 14,22 Skånska Cement- Aktie-Bolaget - se W ah - Uthyrning af Bostads- o. affårslägenlin: & C.o 15 heter, se Sthlms hyresbyrå å kartan o. sid. 9 Skånska Cementgjuteriet IIi Utländska annonser Skönfårgare Utländskt mynt in- och utvexlas 22 Slipstenar Slåtter- & Skördemaskiner - se Carl J a- 39 Utvexlinz o. invexling.> af utländskt mynt 22 cobsen & C:o (kartong) extra blad Wahlin & C:o ' 15 - se Julius Slöör å kartan Vaselin 15 - se Wahlin& C.o 15 Vatten-, Gas- & Afloppsledningar 19, 31, VII. Slö ör, Julius, Redskapshandel å kartan Vattenkurbehandling 16 Smöraffär, Vattenmätare.. 6 Snickerifabrik, Mekanisk (kartong) extra blad Vedsågeri, VII Sockerbruks-Aktie-Bolaget i Stockholm 21 Wengströms Mek. Snickerifabrik (kar- Soliditetsupplysningar... XII, 36 tong) extra blad Speditörer IV Wennerström, John, Utländskt myntin- Sprutor - se Carl Jacobsen & C:o och utvexlas 22 (kartong) extra blad Ventiler 6 Stenhuggeri 22, 39 Wester & Norgren 22 Stenkolshandlare VI, VII White Star Line 7 Stentryckeri, se Iduns Bok- o. sten- Vidinghoff, G., Generaldepöt för Nortryckeri å kartan mal- Ylle beklädnad 36 Stickmaskiner 30 Villor - se J. O. Wengström (kartong) Stil- & Stereotyp-Gjuteri, A. L. Normans IX extra blad Stockholms Badhus-Aktiebolag 16 Viner, Spanska 5 Bryggerier, Aktiebolaget Viner & Spirituosa, 21 ;' Expressbyrå IV Wiren, A. G., Parfym fabrik 10 Hyresbyrå. å kartan o. sid. 9 Wullff, Harald, Generalagenturer för Nya Bleck- & Plåtslag-bol. 25 Brand-, Lif- och Sjöförsäkringar 40, 41 Sturebadet 16 Vågar, vigter och målkärl - se Numa Stämplar af Kautschuk IX I Peterson efter kartan i texten Subversiv för liktornar ni. m. 331 YII N I d kläd 3 Svanström & C:o III e-i orma un er a er :... 6 Svea, se främre permens innersida Åkerberg, J. E., & Hellströms Metall- Svenska Juridiska Byråns Aktiebolag 36 o aktiebolag... 4 Svenska Köpmansbyrån XII 4-ngmaskiner 31 Svensk Express. Aktiebolag, Göteborg XI Angmaskiner, Carl Jacobsen & C:o (kar- Svensons Fröhandel I. tong) extra blad SårbehandlIng.. 14 Angpanne-armatur 6 Säkerhetständstickor 14, 221 O,ob Al b kfö b o 37 I. erg, ma, o ormgs yra. Takspånsolja, : : Tanduttagning, smärtfri 34 Omrna fötter, bot för.: w----

20 - 52- Utländska annonser. Alauzet, P. 44 Alexandre pere & fils Bac, G. 44 Bandsågar 47 Barbier, Vivez & C:ie 47 Blomsterhandlare 42, 43 Blåsbälgar 43, 47 Blåsinstrument 46 Botande af stamning 43 Boulet & C:ie 45 Brizard et Roger, M. 44 Bränvin 44 Kikare. Kitt, maskiner för till verkning af. Konditori. Konserver. Levesque & q:ie. Limonaire Freres. Longeville Robineaud & C:ie. Luftpumpar. Chervin, Doktor, botar stamning 43 Chokoladfabriksuppsättare 47 Chokoladmaskiner 47 Cognac 42, 44, 4442Orglar. Coutanseaux aiue. 4~ I Pennskaft..: D auvesse, D Planat & C:Ie 44 DDalvy,Frö- Hoch blomsterhandlare 42 Plantskola 42 e aroque,. P l' d l f" t Il 4r-. Destillatörer 42 o ermgeme e or me a er D POSItIV 45 Edmond et C:ie 42 Precisionsinstrument 44 Evette et Sehseffer ; R' 1Char d F reres '. 44 Favraud & C:ie 42 Sardiner 42 Feraud. et Rousset Smid esver kt yg. 47 FFröh ermssa dl St amnmg. b o t as :. 43 ro an are....., Soöhnee Freres 44 Färger, maskiner för tillv. af.. 47 Förlagsbokhandlare 42 Tegelbruk, Materialler för 45 Glasmästarekitt, maskiner för tillv. af 47 Tryckerimaskiner Tryckfärg, maskiner för tillverkning af Grangren, John, Cognac 44 Trädskola 42 Grauer & C:ie 45 Tvål, maskiner för tillverkning af 47 Greiss, Ed. 47 Handskar med plåtskifvor 43 Vekar 45 Hermann (G.) & Debatiste 47 Ventiler 47 J. F' 44 Vetenskapliga instrument 44 acqulll reres.vilmoriu - Andrieux 43 Janvier, E. 43 Vincent Lebreton 42 Jernbruk J eunet Fils V' mer , Juvelerare 42 Xssjor Maskiner för tillverkning af chokolad, färger, glasmästarekitt, tryckfärg, tvål 47 Mekaniei - byggmästare 44, 45 Metallringar 44 Moreaux, Ch 43 Musikinstrument 43, >{><S

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

- 39- Kong!. Hof-Leverantör, 48 Regeringsgatan 48.

- 39- Kong!. Hof-Leverantör, 48 Regeringsgatan 48. - 39- Kong!. Hof-Leverantör, Kirurgisk Instrumentmakare och Bandagist, 48 Regeringsgatan 48. Prisbelönad i In- och Utlandet. FÖ1-järcligar och håller ständigt lager af alla slags banclager och kirurgiska

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

Dagsverke. n i 10 tim arbete

Dagsverke. n i 10 tim arbete Värderingsinstrument öfver den kostnad, som erfodras till utflyttnings verkställande af nedannämnde delegares i Jernäs skifteslag byggnader m. m. ; författadt år 1908. Dagsverke n i 10 tim arbete Handtverks-

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt Brunkebergstorg 12 STOCKHOLM Afdelning för rrthyrning af: VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt VILLOR. Afdelningar för: Inackorderingar, Försäljning af Affärer, Platsanskaffning

Läs mer

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 Bränninge bruk Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s.

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s. RKSDAGEN.,~, Första Kammaren. De la Gardie, R., Grefve, Landsh., Norr- ~ malmsgatan 1 B... Abelin, er. R., Generallöjtn.jn- L:a Vattug.14. De Man" A. B., Brukseg., n. O. Trädgårdsg.8.. Adelsköld, C. A.,

Läs mer

-18- .Brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128.

-18- .Brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128. -18- GUSTAF CARLBERG, T r ä var u h aild l a r e..'.brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128. Lager af Örbyhus Ångsågs

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg.

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg. 122 Jäderholm-Kampf. Förestånd. för Gymnastiskt-Ortopedi- Kabinettet för utrikes brefvexling, Myntt. 2. ska Institutet, n. Brunkebergstorg 13j Kaeding, F., Kungl. Hofskräddare, n. Norra träffas derstädes

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn:

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn: Juridiskt namn: Exempelbolaget AB Organisationsnummer: 556730-7367 Bolagsform: Aktiebolag Bildat datum: 1917-01-16 Registreringsdatum: 1917-02-11 F-Skatt: Registrerad Registreringsdatum: 1994-01-11 Moms:

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå STOCKHOLMS STADSMUSEUM 328 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fas t ighet Falken 2 Stadsdel Ostermalm Adress Riddargatan 40 Fastighetsäg ~~~~e~i$.hamar- ~öretag/verks/anst/ Robert Sandberg snickeri,

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Kerr och Frni E. M A Lit B E R G, Ramirisörer, Brudkladsel och Damfrisering verkställes saval i hemmen som i vara lokaler. an PS A

Kerr och Frni E. M A Lit B E R G, Ramirisörer, Brudkladsel och Damfrisering verkställes saval i hemmen som i vara lokaler. an PS A (vackra och välgjorda) af renaste, preparerade h&r, i alla färger, till de billigaste priser i riket, såsom Damperuker fr. 15 kr., LBsbenor fr. 5 kr., Flator fr. 3 kr., Chignoaer fr. 4 kr., Mlrknutar fr.

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

- se af~ren Astrup. troskaserneii.

- se af~ren Astrup. troskaserneii. Abrahainsson, A. J., Hyrkovakt. vid Franska A. Kyrk., L1. Södra Humlegårdsg. 13. - A., Restanratör, n. Norrlandsgatan 13. - T. D., e. o. Stationsskrifvare, n. Gamla Aas, O., Skomaliare, s. Pilgatan 21.

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

Falu Einät AB org. nr: 556002-8473 Box 213 791 25 FALUN. Energinnarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna

Falu Einät AB org. nr: 556002-8473 Box 213 791 25 FALUN. Energinnarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna ENERGIMARKNADS1NSPEKTIONEN Ank. 2015-07- 2 D/Dnr Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Falun, 2015-07-13 Till förvaltningsrätten i Linköping ÖVERKLAGANDE Klagande: Falu Einät AB org. nr:

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

FHT-Marin, Arne Ahlström 1

FHT-Marin, Arne Ahlström 1 FHT-Marin, Arne Ahlström 1 Guglielmo Marconi Född i Bologna 1874 Död i Rom 1937 FHT-Marin, Arne Ahlström 2 Vad händer i Sverige efter Marconis uppfinning av radion? * Marinens korvett Balder besöker 1899

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen Protokoll fört vid Avd no 33 s ordn möte Söndagen den 14 Jan 1917..1 Mötet öppnades kl 11 f. m. av Ordf O, W. Andersson..2 Föregående mötes prot föredrogs o godkändes.3 Den bordlagda frågan, om ersättning

Läs mer

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bild Bildtext Byline Emblem Frälsningsarméns emblem vapen Fanan Frälsningsarméns fana Fatmomakke Frälsningssoldater, Bagare Frälsningsarméns Bönekåta,

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det - 41-, - 42 - \ il /, meddelar' försäkring ap spegelglas, ~. ~, dörrar, trymåer o. s. v... f ~ _. Slu~~pJan.,~3 B (R.äl1tmästarehuse.n,, \' Stockholm. '\ ' ' Rikstel. 4~ 24. Allm. tel, 26 96, 20658. ~

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22 070

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2013

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2013 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2013 Datum: 2013-02-02, 13.00- cirka 15.00 Plats: Kirsebo Närvarande: Staffan Gadd Anja Wadén Peter Kornevi Alexander Ebbinghaus Fredrik Holmkvist Kasper

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Ank. 2015-07- 2 7 D/Dnr

Ank. 2015-07- 2 7 D/Dnr ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Ank. 2015-07- 2 7 D/Dnr Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Ljusdal den 13 juli 2015 Till förvaltningsrätten i Linköping ÖVERKLAGANDE Klagande: Ljusdal Elnät

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer