- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-"

Transkript

1 att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma fötter och kartnaglar- finnes i s. Hagerlöfs sedan 16 år välkända Sub, vers iv för liktornar, deraf äfven under naglarne,, hudförhårdnader. kylknölar, nageltrång, kart- och inväxta naglar il. l kr. il. 1: 1)0 pr större burk med, anvisning, intyg och garanti. Order till S. Hagerlöf,, - Stockholm, utföres a 1: 1)0:s burkar. Märk' Många tusen ha under år~ns lopp blifvit botade ochöfver 50 pers 0- ners intyg och flera tidnmgars rekommendationer för S. Hagerlöfs Subversiv och behandling finnas att bese för dem som vilja hafva bot för ofvannämnda åkommor. Östra Jernvägsgatan 10. Behandling af och råd för dylika åkommor 1/29-1 /23. Försäljningen öppen från 8 f. m.-8 e. m. Födelsemärken, vårtor, finnar, fräknar, kyla i hufvud, händer och fötter, -för sol, blåst och kyla ömtåligt ansigte, med röd, rödblå, rödfläckig eller uppsvälld näsa, kinder eller öron, med hetta, rodnad och stickning vid ombyte af kall och varm luft, samt förtärande af vissa varma maträtter etc., hudutslag, fnassel, qvisslor och lefverfläckar botas genom yttre behandling med vätskor (utan bandage) af Hagerlöf. Östra Jernvägsgatan 10 (vid Centralstationen). OBS. Äfven gamla kylskador botas. Nya kylskador botas på några få '<lagar. Se här ett vitsord: Undertecknad, som haft större födelsemärke, rödt och blått och något i svart, å venstra kinden, nära ögat, har genom Herr S. Hagerlöfs medel blifvit befriad derifrån sedan år 1881, och då jag fortfarande är fri från nämda märke, är -det mig särdeles kärt rekommendera Herr Hagerlöfs medel mot dylika lyten. Assertorp i April Johanna Strutz. \ Hundratals intyg finnas att bese för dem, som vilja hafva bot för ofvannämda åkommor, söm icke allenast vitsorda att samtliga kunnat botas af Hagerlöf utan äfven hårets affallande, hufvudvärk och sjuka rinnande ögon genom yttre behandling. Mottagning för behandling söckendagar kl. 1/ Extra tid för behandling kan erhållas på aftonen. OB S. Särskild t mottagningsrum för damer. 3

2 - 34- s. Xamberg, le Hamngatan (vid Norrmalmstorg) nedra botten. Smärtfri Tanduttagning. Träffaskl och 6-7. Anmälan oxa söfning helst kl ilundgrens Fiskredskaps-Affär! ~ 5 MYNTGATAN 5, Allm. tel. 7022, -.m rekommenderar hos Herrar Amatörer, Yrkesfiskare och Återiorsäljare ett rikligt försedt och väl sorteradt lager af DIf Alla sorters Fiskredskap -.m af verkligt prima beskaffenhet till de mest moderata -.m priser. - Dessutom ~ Hängmattor, starka och välgjorda, i största urval. ou»: Litografierad priskurant i bokformat gratis på begäran: Obs.! Återförsäljare erhålla betydlig rabatt.

3 Fru Wilhelmina Almgren,.. ',' född Ohlsson, -ii~' St.och:hol:rn, ~~isbelönt med med~l~, i::). N:o 1 Klara Östra Kyrkogata, Lon~~ förfärdigar alla sorters.gnid::, Sil(ver-och Silkes-Broderier, såsom Messhakar, Antipendier, Kalkdukar, Bokpallar, Hand- & Psalmböcker, Fanor, Standarer, Vapen, Ordensdekorationer, Uniformer, Schabraker, Möbler, Klädningar, Monogrammer, Bokstäfvsr till Mössor, Krans' och Bukettband IJ;l. m. Beställningar å Prestkappor, Mess-skjortor och Altardukar emottagas äfven, Broderier transporteras och renoveras. Lektioner gifvas per timme, månad eller längre tid. Eleven får dervid uteslutande sy å egna arbeten samt rita och uppsätta desamma. Allm. telefon AXEL :J::>ETTERSONS Likkistfabrik och Begrafningsbyrå, 32 Å G-ö'tga'tan 32 Å. Telefon N:o Ombesörjer allt som tillhor begrafningar fort och billigt, Lager af välgjorda Ek-,och Furuklstor, Svepningar, Svepnlngsartlklar m. m., allt till fabrikspris. Ordres från landsorten expedieras med första lägenhet;

4 - 36- a~~~~al~%)~~å~.~ Lager af Normal-Lakan, Örngått, Kamel filtar, Sof Rockar, Kragar, Manschetter, Kravatter, Hängslen, Garner, Platina-Lampor, Ozogen. YLLE REGIMEN. Bästa skydd mot köld och värme ~ äro:r's eve~~ Normal-U nderkläder. Prisbelönta med 6 Guldmedaljer. Illustrerad Katalog gratis, Fabriks-hederlag hos: G. Vidinghoff, 19 Drottninggatan, Stockholm. Stockholm. Vasagatan 22 A, Göteborg. Södra Hamngatan 47..siu»: telefon 4678, i förbindelse med rikstelef. Kontorstid: 1/210-3 o Allm; telefon. Bikstelefon. Kontorstid: 9-2 och 4-7. Advokat-och Inkasso-affär. Utför rättegångar och ombesörjer alla andra slags juridiska uppdrag samt meddelar soliditetsupplysningar om affärsmän och firmor inom Sverige och i utlandet.

5 r~---" :E)~.:~ ~ ~ :B~~~~~~~~ Bogserings- och Transport-Aktiebolag l 53 Gamla Kungsholmsbrogatan 53., Rikstelefon 564. Allm. telefon Verkställer bogseringar och varutransporter med pråmar, så väl i Mälaren som Saltsjön. Uthyr ångare och pråmar. Upplag och försäljning af tegel, sand och grus. ' Utför nybyggnad et och reparationer af slupar och pråmar vid Sätra varf. su«telefon Bokföringsbyrän 29B Drottninggatan 2 tro verkställer uppläggning af böcker, bokföringar och bokslut i alla brancher samt meddelar råd och upplysningar.i allt hvad till bokföring hörer. Prima referenser och strän,g diskretion! Mottagningstid: f. m. Högaktningsfullt Al:rna Öberg, 29 B Drottninggatan 2 -tre

6 - 38- COROB4~ S"pecialaffärför belysningsartiklar, Utställning och Minutförsäljning : H a ffi n g a t a n 2OA, Försäljer alla slags belysningsartiklar så- 'som Ljus-, Gas- och Elektriska Kronor, såväl enkla som combinerade, Amplar, Tak- och Fotlampor, Vägglystrar, Vestibul-, Trapp- och Ytterbelysningar m. m. i Kristall och Metall, Affären ställer till allmänhetens förfogande ett rikhaltigt urval af endast redbara smakfulla varor i nyastesnönster till verkligt billiga, men absolut bestämda priser. Till. Hotell, Bestaurationer, Butiker och andra offentliga lokaler, älvensom privata bostäder, här och i landsorten, levereras fullständig belysningsarmatur samt uppsättes af en Stockholms Elektricitets- eller Gasverk antagen entreprenör; solidt, elegant och ytterst billigt!. Kostnadsförslag etc. lemnas beredmlh'gt..

7 Ak Anderssons. Grafmonument.- 3,9-1;iebe>1age"t Mekaniska Stenhuggeri.,. 23 Oref-Thuregatan,23.STOCKHOLM.. '.,, Såndstensarbeten. af blågrå, grön~töd och svart granit, " ~,',!t Marmorskifvor till möbler, marmor och sandsten. Lavoi ruppsatser,,. Serveringsbord. Maskinhyflade Slipstenar Trappsteg, Pilastrar, och Plansten. Kvarnstenar Engelsk tlles, m. m. ~LA-U-:-,,:, -~"'" A1.11; 1;i:l:.];- "b111igas"te, priser. -;,, ;, " Största lagret i Skandinavien af ' G ~H ~At:F't:JV.'=AocH' fa:f:~~&~c~~~ ~D~A'E.H ~ w. ffi ~ ~ till billiga priser hos Aktie bolaget And~rssonsMekaniska Stenhuggeri 23 Gref-Thuregatan STOCKHOLM. \'

8 SJ ÖFÖ RSÄKRIN GS- AK TIEBO LAGET GAUTHIOD Göteborg. Stiftad t år Grundfond Kr. 600,000 Reserv-.och Dispositionsfond " 544,200 Meddelar sjöförsäkringar å Fartyg, Varor, Frakter och andra föremål äfvensom vid Landttransportrisker på liberala vilkor. General-Agentur emot billiga premier och Stockhoen: HARALD WULLFF. Kontor: Drakensgränd 1. Allm. Telef I I Bostad: Grefgatan 50. ",, Medagent: HUGO MATTSSON. Slottsbacken 6. ' Allm. Telefon

9 - 41- / BRANDFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET ~OBB~A~I).Sundsvall. Stiftadt år Inbetaldt kapital Kronor 1,050,000. Garantifond " 3,150,000. Försäkringsfond,..." 80,000. Summa fonder Kronor 4,280,000. LIFFÖ RSÄKRIN GS-AKTIEBO LAGET ~OBB~A~I) Sundsvall. Stiftadt år Inbetaldt kapital Kronor 200,000: ~ Garantifond " 600,000: - Lifförsäkringsfond " 154,381: 10. Summa fonder Kronor 954,381: 10. General- Agentttr Stockholm: Kontor: Drakensgränd 1. Allmänna Telefon Bostad: Grefgatan 50. ",,4243.

10 - 42- Utländska "annonser. DELAROOUE (Henri). Bokleverantör JUVELERARE. Feraud et Rousset. Delar af ädla metaller för juvelerare och guldsmeder, 167 och 16\l Rue S:t Denis" Paris. FÖRLAGSBOKHANDLAR& Från Frankrike. till Utrikesdepartementet. Bokhandel och Antiqvariat. Månatlig katalog sändes på begäran., Uppköper boksamlingar. Quai Voltaire, 21. PARIS. LONGEVILLE VINER.,ROBINEAUDet tie i COGNAC. ~ PLANTSKOLA. ","00 di: """ " IVINCENT~LEBRETON, Hedersdiplom Paris 1891~' innehafvare af plantskola vid La Pyra-»Grand Prix> Nizza mide-trelaze pres Augers (Mains-et- Firman antager driftiga 'ombud på, "Loire). platser, där den ej redan är representerad. Särskild' odling af unga träd plantor af == ' " =-11 allaslag: fruktträd, skogsträd, rosen- KONJAK. buskar, rhododendrum, kamelior etc. Katalog N:r 15 sändes på begäran. AUDRY (A) EDMDND et Cie, Cognac. VINER. COUTANSEAUX grundad 1767, f Saintes. TRÄDSKOLA. DAUVESSE, aine, (D.) Officier af. Medjidieorden.. Orleans (Loiret) Frankrike. Fruktträd, plantor af barr- och löfträd. Rosenträd m. m. Etcport. Katalog sändes franko på begäran. FllRA Un (J.) & Cie DESTILLATÖRER och HANDLANDE Chäteau-de-Souillac, Cognac (Frankrike.) Egare af vingårdar och speditörer af de finaste gamla konjakssorter., Agenter antagas. KONSERVER. Levesque (Louis) & Cia, Nantes (Frankrike). Specialitet: Inlagda sardiner. ' FRÖ OCH BLOMSTERHAND LARE. DAVY. Hederspris - Guld- 'och silfvermedaljer. Mycket ~tor 'odling af köksväxt- och blomsterfrön. Odling enligt kontrakt. BEAUFORT (Maine et Loire).

11 }' RÖHAN DL AR E. Utländska annonser.,bl01us'terhan.dlare. VILMORIN7ANDRIEUX VILM ORIN~AND RIEUX o.' * & Cie o. * & Cie Kontor och Lager i Paris: Kontor och Lager i Paris: 4, Quai de la Megisserie, 4 4, Quai de la Megisserie, 4 43 Trädgårdar Yerrieres-le-Buiseon (8-&-0), i Massy- Palaiseau (8-&-0), och i Antibes [Alpes-Mariiimee}. ' VÄXTFRÖ. Sädes frö med storafkastning. POTATIS. Förbättrade Sockerrör. FODER}'RÖ. Blandningar för ängar. BLOMSTERFRÖ. BLOMSTERLÖKAR. SMULTRONPLANTOR. Träd., Busk- och Orange frö för drifhus och friluftsodling. De, största' belöningar på alla frariska och utländska utställningar. Utställningen i 'Pa~is i878 tv'" Grands Prix och tre guldmedaljer. Utställningen i Paris 1889 tre Grands Prix, tre guldmedaljer och en silfvermedalj. Katalog san des franco. Trädgårdar Verrieres-le-Buieson (8-&-0), i Massy- Palaiseau (8-&-0), och i Antibes (Alpes-Maritimes)., VÄXTFRÖ. Sädesfrö med stor afkastning, POTATIS. }'örbättrade sockerrör. FODERFRÖ. Blandningar föl', ängar. BLOMSTERFRÖ. BLOMSTERLÖKAR. SMUL TRONPLAN'TOR. Träd., Busk- och O~angefl'ö för drifhus och friluftsodling. De största belöningar på alla franska och utländska utställningar. Utställningen i Paris 1878 två Grands Prix och tre guldmedaljer., Utställningen i Paris 1889 tre Grands Prix, tre guldmedaljer 'och en silfvermedalj. Katalog sändes franko, ~IJ.'i;AR,~. i' J ÄRNBR UK. JANVIER ~(Eug.)II MOREAUX (CHARLES). Tillverkare af, kikare och pincenez'er ii Charleville (Ardennes) France, i Mores-du-Jura, France.!;... Segelsömmare- och repslagarehandskar Påhthga om.bud antagas. : med plåtskifvor, picardiskt mönster. ii - Portativahärdar.- Blåsbälgar.-,ORGLAR OCH HARMONIER. Formor. - Häftyg. - Drejhakar.- ALEXANDRE ~ ~ara & fils: =~tertri;ssor~.~,', ~_-=~~= Orglar för kyrkor och salonger, orgel- BO'l'JlNDE'A}' STAMNING. harmonier från 100 fr. till 8,000 fr., ',',,, Medaljer vid alla expositioner. Il DO k to r,c H E RV IN, Rue Lafaytte, 81,' PARIS. III Katalog på begäran.,82 Avenue Victor Bugo; PARIS.

12 44 METALLRINGAR. SAC. G. Utländska förr 12,Rue Portefoin, och för närvarande Boulevard de Strasbourg 64, PARIS. Firman grundad Ende fabrikant af bästa metallringar till snörhål för skor och korsetter, med följande märken: o Z Cin af jern Ax JNTN GB O P OBL B Lejon OH A 1/2 Fjäril T et O T et O A - Likaledes ringar till adresslappar, presenningar, tält, damasker o. s. v. PENNSKAFT. BAC. G. förr 12,Rue Portefoin, och för närvarande Boulevard de Strasbourg 64, PARIS. Pennskaft, pennor, ritstift, o. s. v. (Se utförligare under rubrik Metallringar). Lager af pennor från sia Cie francaise de Boulogne> s. M. Fabriks- grundad PLANAT dl> P,,,,,,,,, c- J<S'~cS? Cognac. märke. Agent i Stockholm: John Grangren. & Cia annonser. KONDITORI. JAOQUIN FRERES, 12 Rue Pernelle, Paris. Kanderade frukter och kryddor, gummikonfekt, dessert- och chocoladkonfekt, kastanjer, på mekanisk väg försilfrade konfektyrer etc. RICHARD FRERES. Precisionsinstrument och instrument för vetenskapliga ändamål. Tillverkare af registreringsapparater. Fournissörer för alla regeringar. Grand Prix vid Världsutställningen i Paris Impasse Fessart, 8. Paris. M E KA NI el BY G G M Ä. s T AR E. ALAUZET (P.) Firma: ve ALAUZET et TIQUET. Tryckerimaskiner 87, rue Notre-Dame-des-Ohamps, Paris. KOGNAK. MARIE BRIZARD et ROGER i Cognac. SOnHNEH Fernissa Bränvln, Fernissa. FRERESI för målare och för industriella ändamål. Första belöningar vid alla expositioner. Rue des Filles-du Calvaire, 19, Paris.

13 Utländska annonser Poleringsmedel för metaller. Specialitet: Röda färger och kompositioner för polering och glanskning af alla metaller, glas, ben, pärlemor, celluloid, horn, buffel etc. Rikhaltigaste lager af alla rekvisita för förnicklare, försilfrare, förgyllare och polerare.. Illustrerad katalog sändes franko. Export. S. G R A U E R & C I E. Fabrikörer i Puteaux pres Paris Fabriksmärket inregistreradt. FRANSKA VEKAR. Fabrik vid jernvägsstation. Firman JEUNE T, grundad JEUNET FILS sin faders eftertrådare. Rue de la Procession, 12 (Impasse Sainte Felicite, 3 bis ). F'.A. R.. I S. Våra vekar finnas hos alla kortvaruhandlare, kommissionärer och specerihandlare. Misstro efterapningar! Alla våra askar ~~(l,.~f!.irn_p_el_n_j_el_lll_e_t~v~nteur. ". II '. MATERIEL FÖR MUR- & TAKTEGELBRUK. I :a C> "U'"I... E: T ~ CIE I I Byggmästare-Mekanici. (Patent S. G. D. G.) Specialitet: Maskiner tö'r mur- och taktegel. Guldmedaljer 28, rue des Ecluses-Saint-Martin -vid Världsutställningarna' Paris 1878,. II Allwte~'pen 1885, Ib--- ParIS PARIS. Specialkatalog sändes franko på begäran. FABRIK FÖR POSITIV AF ALLA SLAG. Medaljer of l:sta klassen vid Världsutställningarna i Paris _._ AFFÄREN GRUNDLAGD LIMONAIRE FRERES ÅNGFABRIK: PARIS - Avenue Daumesnil, PARIS LONDON 150, Great College street - Camden Toion, SPECIALITETER FÖR DANSLOKALER OCH MARKNADER.

14 F. d. firnorna BUFFET, CRAMPON et Cie samt P. GOUMAS et Cie.. EVETTE ET SCHtEFF'ER, Passage du Grand-Cerf, 18 et 20, PARIS. 26 Old Bond Street, and 4, Royal Exhange Buildings, LONDON, VERKSTAD MANTES SEINE-ET-OISE. Leverantörer till Konservatoriet,.Franska Musik-Akademien samt /'i\j"'~ff'" 'E:};'" (~&e~! '.~..PAB.\~ /.~ BREVETES Guldmedalj, Paris Hedersdiplom, Antwerpen Medaljer vid alla ut~tällningar. Fra'nska såväl som utländska regimenten. Guldmedalj, Barcelona Hedersdiplom, Bologna ytl.llt Enda "Grand Prix" vid Expositionen i Paris Förläggare af ~~Mo:ni t.eu:r :c::l.usica.l~ ~ tidning för militärmusik. - Denna publikation, som utgifves sedan 1827, är den fullständigaste som existerar; den omfattar arrangementer af alla de stora mästarnes arbeten, orkestrerade af de mest framstående musikdirektörer. Kataloger sändas franko.

15 I Utländska annonser. 47 G. HERMANN &DEBATISTE'S FÖRENADE VERKSTÄDER. GRUNDLAGDA Nuvarande innehafvare: E D. G R E I S S, Konstruktör och Mekaniker. Rue de Charenton 162, pa R I S, UPPFINNARE af maskiner för ehokoladtillverkning. 6 Hedersdiplom, 10 Guldmedalj VidVärldsutställningen i Paris 1889: 2 Guldmedaljer. er: Paris , Wien 1873, Phila- delphia Bordeaux 1882, Antwerpen Edinburgh spe c i a Ii t et: Maskiner för till verkning af Chokolad, Färger, Tvål, Tryckfärg, Glasmästarkitt. Uppsatt mer än 1800 chokoladfabriker och sålt Elfva tusen maskiner intill den 31 december Illustrerade kataloger sändas gratis. Talrika medaljer i guld, silfver och koppar. Heåersdi-ptom; F. d. Firman A. ENFER Jeune. Innehafvare : BARBIER, VIVE'Z & O:ie. 16 Rue de Bulason S:t Louis PARIS. Expositionen i Parts De högsta b elönlugur tilldelade denna industri. Enda belönade firman. Klass 66. Flyttbara och fasta ässjor. blåsbälgar. ventiler, luftpumpar, smidesdelar och smidesverktyg. Ässjor och specialtänger för bandsågar. Blåsbälgar. Den nyaste, enklaste och yppersta modell. Flera storlekar motsvarande alla olika behof. Rörlig härd för bandsågar. Kan anbringas på vanliga ässjor. Flyttbara ässjor. Det bästa system med 2 bläster, tillförande luf.ten midt på eller från sidan. - Att användas vid bruk. På dessa ässjor kan bredvid-: stående rörliga härd anbringas.

16 - 48- Register öfver de i,adresskalendern upptagna annonser. (De romerska siffrorna liiinvisa till de bill annonserna före Nyllkenlletsregistret.) Åccidenstryckeri, A. L. Normans Boktr.- Bokförlag, P. Herzog X bol.. IX Bokslut. råd och upplysningar 37 Advokater 8,11, 12, 13, 36 Boktryckeri IX AfIoppsledningar 19,31, VII se Idun ä kartan Ahlqvist, C. J. Gustafsbergs Porslins- Bomullsremmar - se Carl Jacobsen & fabriks detaljförsäljning 24 C:o (kartong) ä extra blad Aktiebolaget Anderssons Mekaniska Sten- Borstar, tand- och hår- 10 huggeri Bosättningsaffär VIn Aktiebolaget Frigga VIII Bot mot ömma fötter och kartnaglar Aktiebolaget Gustafsbergs Fabriks In- Brandförsäkringsbolaget Fenix,(kartong) tressenter Aktiebolaget J. O. Wengströms Mek. 24 ä extra blad Brandförsäkringsbolaget Norrland 41 Snickerifabrik (kartong) extra blad Brand- o. Lifförsäkr. Aktiebolaget Svea Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet.. II se främre permens innersida Aktiebolaget Stockholms Bryggerier Brandredskap - se Carl Jacobsen & C:o, Almgren, Wilhelmina, Fru, Guld-, Silf- (kartong) å extra blad ver- & Silkesbrodös 35 Brodös, guld- och silfver- 35 Anderson, C. G., Smöraffär 26 Brädgårdar - se J. O. Wengström, (kar- Anderssons Mek. Stenhuggeri, Akt. boj. 39. tong) extra blad Annonser, utländska Bryggerier, Aktiebolagets Stockholms.. 18 Antiqvitetshandel VIn Byggnadssmide 19 Arbetskläder 2 Byggnadssnickeri (kartong) extra blad Arbetsmaskiner 31 Byggnadsspik 15 Arboga Margarinfabrik Artificiella blommor å kartan 28 Carbolineum, Original Artificiella gödningsämnen 15 Cement 15 Aseptinfabrikater 10,29 Cementgjuteri II Asfalttjära 15 Central-Tryckeriet... IX Askfabrik-se A.L.Normans Boktr.-boJ. IX Cigarrer & Cigarretter Clauseu, C., Gasapparatutställning 22 VII Badhuset, Stora, i Stockholm 16 Cokes VI, vn Bandager och Bråckband 23 Cornicher 20 Bayerskt öl 18 Coröna, belysningsartiklar 38 Begrafningsbyrå 35 Distribution af cirkulär och tidskrifter IV Belysningsartiklar,. I d Coröna kläd Duschappara ter. 25 Bengers å läk norma un er a er 14 Dynamoborstar. 7 ens rs a are Döfhet botas genom massagebehandling 32 Berggren, D. & J., Bogserings- och transportbolag 37 Dörrstängare _ se Numa Peterson efter kartan i texten Bergström, K. A.,.Massör Bergström, Paul U., Skrädderi och Klä- 32 Eau de Cologne, tillverkning & försäljdeshandel 2 ning 10 Björkenstam, Fr., - se Stockholms Ex- Ekdahl, A. W., Pianoexposition III pressbyrå IV Eldfast tegel och sten 15, 24. Björklund, Rudolf, Tapetmagasin 20 Elektricitetsbehandling 16 Blanksmörja 10 Elektriska apparater tillverkas och for- Bleck- och Plätslageribolag, Sthlms nya 25 säljas 7, 31, XII Blommor, Artificiella 28 Elektriskbelysning,apparaterför7,31,38,XII Blomsterhandel ; Elektrisk Belysnings-Entreprenör, Heil- Blomsterlökar, Haarlemska I bom, Aug XII Bläck 10 Elektrisk Belysnings Entreprenör, Löf- Bogserings- och transport-aktiebolag quist Hjalmar 7 Boije, C. O., Lärftskramhandlare 20 Elektromotorer 6 Bokbinderiarbeten V, X. Emigrantbefordran, Hvita Stjernlinien.. 7 Bokföringsbyrå 37 Engelska tiles 39

17 49 - (De romerska siffrorna hänvisa till de blot annonserna före l\yflkenbetsregistret.) Eriksons, J. E.,' Mek. Verkstads-aktie- Gustafsbergs Porslinsfabriks minutförbolag 30, 31 säljning : Express, Svensk, Aktiebolag" Göteborg XI Gymnastikanstalt '.' 16, 32 Expressbyrå, Stockholms IV Gymnastikinredningar - se J. O. Weng- Extraktorer - se Carl Jacobsen' & C:o ström (kartong) extra blad (kartong) extra blad Gödningsämnen 15 Farmaceutiska artiklar - se Numa Pe- Hagerlöf, S., Behandl. af ömma fötter 33 terson efter kartan i texten Hamberg, S., Smärtfri tanduttagning Fenix, Brandförsäkringsaktiebolag (kar- Hamburger-Bryggeriet c tong) extra blad Heilborns, Aug., Elektrieitäts-Byrå XII, Feychting, G. R. Jernkramhandel 19 Hellberg, Carl V., Jur. Affärsbyrå 11 F~rmor, upplysning om XII Hellberg, Frithio], - se Idun å kartan FIskredskapsaffär 34 Hellström, J. E. Akerberg & Hellströms Flyttbara jernvägar - Fröleen, John - 1 Metallaktiebolag 4 Flyttningar verkställas IV Herrekiperingsaffär 2 Foderkakor, Linfrö- Raps-, m. fl. - se Herzog, P., Bokbinderi '... X Wahlin & C:o, 15 Hollenius, J. F., Jur. Affärsbyrå 8' Fogelhandlare 26 Hvita Stjernlinien 7 Fotogenkök 25 Hyresbyrå, Stockholms, å kartan och sid. 9 Fotogenmotorer 6, 31 Hängmattor c Fotografiska Artiklar - se Numa Pe- Höganäs eldf. tegel, lerkärl & rör terson... efter kartan i texten Idun, praktisk veckotidn. för kvinnan Fotokemigrafisk Anstalt IX h h t.. k t F d ikso Emil ')9 oc emme a ar an r~ 1'1 n,. nn : :... - Iduns Bok- och Stentryckerier ii kartan Frigga, Aktiebolaget och Fngga-maga- III' t' k' J l' SI... k t..' VIII umma rons ammer, u lus 001', a ar an ~.lllet :... Inkasseringar verkställas 8, Il, 12, 13,36,XII Frohandel, Svensons I I h t r f tl" d kt t 22 Fröleen, John, Flyttbara jernvägar och n- oc u vex mg a u an s. myn.... t' l 1 Instrumentmakare 23 jernvagsma ene I käll d' k. l' 8 Fylgia,olycksfallforsäkril1gsaktiebolaget s a ar rrc a..... (kartong, extra blad Jacobsen, Carl, & C:o (kartong) extra blad Fårkött 26 Jacoby, G. L., Kil'. Instrnmentmakare 23 Färgeri : J ernkramhandel 19 Förtenning Jernvägar, flyttbara 'l, Förtullningar IV Jernvägsmateriel - se Fröleen, J04n.. l G h H 'k A t' f b 'k t 29 Johnsson, F., Fältskärsmästare 14 ans, enn, ~ep III a 1'1 a er J 'd' k d tfö XII Gasapparatutställmng VII un IS a npp rag u oras,,,,, Gasglödljus - se Numa Peterson, efter Kaminer - se Julius Slöör å kartan kartan, i texten Kappfabrik, - se sista permens innersida Gaskronor, Coröna 38, VII Kemisk tvättanstalt 17 Gasmaskins-Vedsågeri VII Kemiska reagenser & utensilier - se Gas-, Vatten- och Afloppsledningar ut- Numa Peterson... efter kartan i texten foras 19, 31, VII Kirurgisk Instrumentmakare 23 Gasverkskoks VII Kläder, färdiggjorda ~ Gauthiod, Sjöförsäkringsbolag, 40 Klädeshandel c... 2 Gips ; Kochs dynamoborstar -; 7 Gjutgodshandel, Julins Slöör å kartau Kokapparater - se Julius Slöör å kartan Glasbruks, Kosta, försäljn-magasin v.. 3 Kokapparater - se C. Clausen VII Glycerinbad 15 Kokspisar - se Julius Slöör il kartan Glödlampor 7,31 Kol- och kokshandlare VI, VII Golf trä - se J. O. Wengström. (kar- Konsthandel : VIII. tong) extra blad Konstslöjdföremål VIII Gosskläder 2 Konst- och Skönfärgeri 17 Grafvårdar 22, 39 Kontorsbokfabrik X Grus 37 Koppel, Arthur - se Fröleen, John.., l GrönvalIs Bryggeri 18 Korkfabrik 13 Guilletmots, Louis, "I'ändstickor 14 Kosta Glasbruks försäljningsmagasin 3 Guld-, Silfver- och Silkesbrodös 35 Kraftfoderämnen '- se Wahliu & C:o 15 Gustafsbergs Porslinsfabrik 24 Kristallserviser 3 4

18 (De romerska siffrorna hänvisa till de blå annonserna föl'e Nyflkellhetsregistret.) ' Kvarnstenar 39 Munktells lokomobiler och ångtröskverk Kylskador 33 - se Carl Jacobsen & C:o (kartong) Köpmansbyrån, Svenska XII extra blad Mynt, Utländskt, in- och utvexlas L acave y C:a, Vinhan dlare 5 Möbleri ffä VIn La Fleuriste, Blomsterhandel 23 o ermgsa ar. Lampglas _ 3 Nattrockar Lampor och lampartiklar 38 Neumiillers Bryggeri 18- Landtbruksredskap - se Carl Jacobsen Normal-Underkläder 36 & C:o (kartong) extra blad Normans, A. L., Boktryckeri-Aktiebolag IX - se Julius Slöör å kartan Norrland,Brand-och Lifförsäkringsbolag 41 Lemon, Adolf - se GuilIetmot, Louis 14 Ntirnbergs Bryggeri 18- Lerrör 15 Nycander & Fahlcrantz, Advokatfirma 13 Lergods, Höganäs' 15 01' W hl' & C 1~ L b d l f 28 jor - se a m ; o: L~ffse ~ip~ppeb'te ~rng al d.. 4'1 Olsson, P. E., VII l orsa srmgs o age 01'1' an Olycksfallförsäkringsaktiebolaget Fylgia Lifförsäkringsbolaget Thule å kartan (kartong) extra blad Lifförsäkringsbolag, Svea, se f:~~e i~~~rsida Ost 2& Likkistfabrik 35 Oxkött 2& Liktornar, kylknölar m. m. botas 33 Palmqvist, C. J., Plåtslagare 25 Lind, J., Pappershandel en gros 28 Papp - se Wahlin & C:o 1& Lindmansson, J. A. V., Bokbinderi... V Pappersaffär eu gros, J. Lind 28 Liniering verkställes X Pappershandel III Lithografisk anstalt - A. L. Normans IX Parfymer 1(} Ljus-, gas- och elektriska kronor(coröna) 38 Parian-porslin 24 Lokomobiler - se Carl Jacobsen & C:o Parkettgolf - se J. O. Wengström (kar- (kartong) extra blad. tong) extra blad Lund, Th., Kappfabrik, sista permensinnersida Pensionskassa, Minuthandelsföreningens 27 Lundgrens Fiskredskapsaffär 34 Peterson, Numa se efter kartan i texten Lundström, Joh. & C:o VI Petroleum-Motorer & Lärftskramhandel, 20 Pettersons, Axel, likkistfabrik och be- Löfquist, H~.almar, Elektrisk belysnings- grafningsbyrå 3& entreprenör 7 Pianinon, sjelfspelande.. III,.- K kf b 'k 13 Pianoexposition III m.a,gnussons or a n... p' hl B'. 18: M. lik 94 le s ryggen. ~ ajo l a ~ Pilsner-Bier 18. Maltdrycker 18 PI J l' SI.... k t Mannstaedt, Hans, Schäffers & Buden- ogar - se u lus 001'... a ar an b k " l 6 Plåtslagare 25 ergs omnnssiona ager Porslinsfabriker & porslinshandel 24 Manometrar 6 P tföl if b 'k V " d 2 or o jra n. M ans kl a er Pressenningar _ se Wahlin & C:o 15. :Y.1:argarinfabrik, Arboga å kartan Pråmar byggas, uthyras och repareras 37 Marmorsleifvor Maskiner _ se Carl Jacobsen II, & C:o 39 P l b k f" l sa m o s or ag X -' (kartong) extra blad Redskapshandel - Carl Jacobsen & C:o Massagebehandling 16,32 (kartong) extra blad: Mejerikärl - se Julius Slöör å kartan - Julius Slöör å kartan, Mejerimaskiner - se Carl Jacobsen & Regnkappor, Vattentäta 2: C:o (kartong) extra blad Remmar, väfda bomulls- - se Carl Ja- Mejeripreparater 15 cobsen & C:o (kartong) extra blad Mekanisk-gymnastiska Institutet Rheumatiska sjukdomar 32 Mekanisk snickerifabrik (kartong) extra blad Ringledningar 19, 31- Mekaniska Verkstäder 30, 31 Risacks,f.d.,Konst-o.skönfärgeri&Kem. Mekaniskt. Stenhuggeri... 22, 39 Tvättanstalt 17 Metal!-aktlebolag, J. E. Akerberg & Hell- Ritmaterialier III strams 4 Rullgardinsfabrik 20< Metall- & Messingsarbeten 4, 19 Rödfärg 15 Metalltryckning 25 Sand 31' Minuthandelsforeningens Pensionskassa 27 Sandberg & C.o, J. A., f. d. Risaeks Munksjö papp - se Wahlin &C:o 15 konst- och skönfårgeri.. lr

19 (De romerska siffrorna hänvisa till 51 - de blå annonserna före Nyfikenhetsregistret.) Sandstensarbeten 39 Tapeter och Bårder.: Schiött, Th., Blomsterfabrikant 28 Tegel 15, 37 Schäffet&Budenbergskommissionslager 6 Tegel, eldfast 15,24 Sellin, Im., Advokatbyrå Thule, Lifförsäkringsbolag å kartan Silkesbrodös 35 Tiles, Engelska 39 Sill : 26 Tjulander & C:o, Vinhandel, 21 Sicmens & Halske - se Erikson, J. E. 31 Tjära 15, 26 Sjukgymnastik ' 16 Transportaktiebolag, Bogserings- och 37 'Sjukvårdsartiklar - se Numa Peterson Tricot-varor, Maskiner för tillverkning af 30 efter kartan i texten Trävaror - se J. q. Wengström (kar- Sjukvårdsartiklar - se G. L. Jacoby.. 23 tong) extra blad Sjöf6rsäkringsbolaget Gauthiod 40 Tröskverk - se Carl Jacobsen & C:o Sjögren, P '. A., Gas- och Vattenlednings- (kartong) extra blad entreprenor 19 - se Julius Slöör å kartan Skolmateriel III Tvålfabrikater 10,29 Skrifmlllterialil?r IIITvättanstalt, Kemisk Skrädderi-Etablissement 2 Tändstickor 14,22 Skånska Cement- Aktie-Bolaget - se W ah - Uthyrning af Bostads- o. affårslägenlin: & C.o 15 heter, se Sthlms hyresbyrå å kartan o. sid. 9 Skånska Cementgjuteriet IIi Utländska annonser Skönfårgare Utländskt mynt in- och utvexlas 22 Slipstenar Slåtter- & Skördemaskiner - se Carl J a- 39 Utvexlinz o. invexling.> af utländskt mynt 22 cobsen & C:o (kartong) extra blad Wahlin & C:o ' 15 - se Julius Slöör å kartan Vaselin 15 - se Wahlin& C.o 15 Vatten-, Gas- & Afloppsledningar 19, 31, VII. Slö ör, Julius, Redskapshandel å kartan Vattenkurbehandling 16 Smöraffär, Vattenmätare.. 6 Snickerifabrik, Mekanisk (kartong) extra blad Vedsågeri, VII Sockerbruks-Aktie-Bolaget i Stockholm 21 Wengströms Mek. Snickerifabrik (kar- Soliditetsupplysningar... XII, 36 tong) extra blad Speditörer IV Wennerström, John, Utländskt myntin- Sprutor - se Carl Jacobsen & C:o och utvexlas 22 (kartong) extra blad Ventiler 6 Stenhuggeri 22, 39 Wester & Norgren 22 Stenkolshandlare VI, VII White Star Line 7 Stentryckeri, se Iduns Bok- o. sten- Vidinghoff, G., Generaldepöt för Nortryckeri å kartan mal- Ylle beklädnad 36 Stickmaskiner 30 Villor - se J. O. Wengström (kartong) Stil- & Stereotyp-Gjuteri, A. L. Normans IX extra blad Stockholms Badhus-Aktiebolag 16 Viner, Spanska 5 Bryggerier, Aktiebolaget Viner & Spirituosa, 21 ;' Expressbyrå IV Wiren, A. G., Parfym fabrik 10 Hyresbyrå. å kartan o. sid. 9 Wullff, Harald, Generalagenturer för Nya Bleck- & Plåtslag-bol. 25 Brand-, Lif- och Sjöförsäkringar 40, 41 Sturebadet 16 Vågar, vigter och målkärl - se Numa Stämplar af Kautschuk IX I Peterson efter kartan i texten Subversiv för liktornar ni. m. 331 YII N I d kläd 3 Svanström & C:o III e-i orma un er a er :... 6 Svea, se främre permens innersida Åkerberg, J. E., & Hellströms Metall- Svenska Juridiska Byråns Aktiebolag 36 o aktiebolag... 4 Svenska Köpmansbyrån XII 4-ngmaskiner 31 Svensk Express. Aktiebolag, Göteborg XI Angmaskiner, Carl Jacobsen & C:o (kar- Svensons Fröhandel I. tong) extra blad SårbehandlIng.. 14 Angpanne-armatur 6 Säkerhetständstickor 14, 221 O,ob Al b kfö b o 37 I. erg, ma, o ormgs yra. Takspånsolja, : : Tanduttagning, smärtfri 34 Omrna fötter, bot för.: w----

20 - 52- Utländska annonser. Alauzet, P. 44 Alexandre pere & fils Bac, G. 44 Bandsågar 47 Barbier, Vivez & C:ie 47 Blomsterhandlare 42, 43 Blåsbälgar 43, 47 Blåsinstrument 46 Botande af stamning 43 Boulet & C:ie 45 Brizard et Roger, M. 44 Bränvin 44 Kikare. Kitt, maskiner för till verkning af. Konditori. Konserver. Levesque & q:ie. Limonaire Freres. Longeville Robineaud & C:ie. Luftpumpar. Chervin, Doktor, botar stamning 43 Chokoladfabriksuppsättare 47 Chokoladmaskiner 47 Cognac 42, 44, 4442Orglar. Coutanseaux aiue. 4~ I Pennskaft..: D auvesse, D Planat & C:Ie 44 DDalvy,Frö- Hoch blomsterhandlare 42 Plantskola 42 e aroque,. P l' d l f" t Il 4r-. Destillatörer 42 o ermgeme e or me a er D POSItIV 45 Edmond et C:ie 42 Precisionsinstrument 44 Evette et Sehseffer ; R' 1Char d F reres '. 44 Favraud & C:ie 42 Sardiner 42 Feraud. et Rousset Smid esver kt yg. 47 FFröh ermssa dl St amnmg. b o t as :. 43 ro an are....., Soöhnee Freres 44 Färger, maskiner för tillv. af.. 47 Förlagsbokhandlare 42 Tegelbruk, Materialler för 45 Glasmästarekitt, maskiner för tillv. af 47 Tryckerimaskiner Tryckfärg, maskiner för tillverkning af Grangren, John, Cognac 44 Trädskola 42 Grauer & C:ie 45 Tvål, maskiner för tillverkning af 47 Greiss, Ed. 47 Handskar med plåtskifvor 43 Vekar 45 Hermann (G.) & Debatiste 47 Ventiler 47 J. F' 44 Vetenskapliga instrument 44 acqulll reres.vilmoriu - Andrieux 43 Janvier, E. 43 Vincent Lebreton 42 Jernbruk J eunet Fils V' mer , Juvelerare 42 Xssjor Maskiner för tillverkning af chokolad, färger, glasmästarekitt, tryckfärg, tvål 47 Mekaniei - byggmästare 44, 45 Metallringar 44 Moreaux, Ch 43 Musikinstrument 43, >{><S

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Gamla bagerier i Umeå - området

Gamla bagerier i Umeå - området 1 Gamla bagerier i Umeå - området Anderssons Bageri, J. A. Nygatan 46 Tel. 114 1939 -- Fru H. M. Andersson Anderssons Bageri, J. A. Nygatan 46 Tel. 114 1943 ## - 1885 startade innehavarens far ambulerande

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6. Källströ!U-Lagerberg. 197 Källström, K. F., Postvaktbetj., st. Tyska Köster, K. M., Husegarinna, ö. Grefgatan 27. StaHplan 2. - se äfven Cöster. - A. R.: Vaktmäst. vid Gasverket, n. Klara- Köttbesigtningslokal,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Höjer-e-Inedals Tvättinrättning. 147. Höjer C. M., Revisor i Statskontoret, n. Höökenberg, N. H., Kontorsskrifv, i Trafikavid Bagares gata 1. styrelsen. n. Klarabergsgatan 72. b Hök, M., D:rsenka, s. Göthgatan

Läs mer

cour ANSEAUX Utländska annonser. J. CESBRON ALAUZET (Vvep JET TIQUET '111 atne, AUDRY (A,) EDMOND et Cie, V. FOURNIER et c-, NAVARRE (CH.

cour ANSEAUX Utländska annonser. J. CESBRON ALAUZET (Vvep JET TIQUET '111 atne, AUDRY (A,) EDMOND et Cie, V. FOURNIER et c-, NAVARRE (CH. - 53- Utländska annonser. Från. Fran.krike. MEKANICI, KONS'fRUKTÖRER'11 ALAUZET (Vvep JET TIQUET '111 Tryckmaskiner. I 87 Rue Notre-Dame des Champs, PARIS. II ~~ ~ -_. _~_c'='=11 I' COGNAC. ' AUDRY (A,)

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Ur, Optiker och Guldsmeds - affärer i Umeå

Ur, Optiker och Guldsmeds - affärer i Umeå 1 Ur, Optiker och Guldsmeds - affärer i Umeå Berg Guldsmed, K. E. Renmarksepl. Tel. 240 1912 2 Bergs Guldsmedsaffär, K. E. Renmarksespl. Tel. 240 1916 Bergs Guldsmedsaffär, K. E. Renmarksespl. Tel. 240

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185 Löwenström-vMalm. 185 M. L~w~nstIöm, N. T., Enkefru, Ö. Stureg. 15. Magnusson, P., H~ttma~.are.. s. ~ornsg. 3. Lowmg, Osc., Boktryckare; Stockholms - U. C.. Husegarmna. o. Linnegatan 49. affisch- och accidenstryckeri,

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W kl. 9-11 *) Platserna N:ris 371-990 saljas ej vid vanliga föreet&llningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris fran kl. 12 midd., till förhöjdt pris sam ma dag f. m.; tili enkelt förköpspris

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59. Bäckström-Camarch. 65 Bäckström, J. C., Barnmorska, s. Götgatan 7. Börsföreningen, Börsen, ingång från Slottsb. - C. G., Bokh. st. Gaffelgränd 1. Börstidningen. Byrå, n. Sinålandsgatan 6 B. - Ivar, Bokh.,

Läs mer

Nybyggarna i Snättringe

Nybyggarna i Snättringe Nybyggarna i Snättringe År 1917 skedde, som tidigare berättats, den största avstyckningen från Snättringe gård. Den skulle komma att betyda början till Snättringe samhälle. Först i början gick försäljningen

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60 Sidan 1 År 1858 den 17 December har undertecknad Kronolänsman med biträde af Nämndemännen Lars Håkansson i Fyrby och Johan Magnusson i Björklund, besett och wärderat nedannämnde åbyggnad å Fristad Östergården

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 GFJCK Z/B FRÅN QY L_L_EN BERG & KOM P. (f. d. P. N. WOHLIN) Rio 25 Sierra Rggafan Rzo 25 STOCKHOLM. Allm. Telefon 1062. Riks-Telefon 742. STOCKHOLM,ÅCCIDENS-TRVCKER

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 j FRÅN %N0aaxö fängj? IQ,VAKTIEBOLAG1887 i Från hvarje i priskuranten omnämnd tionsort har jag 3 qvalitéer, primarsüperiol extra, på lager. Der någon af dessa qvalitéer

Läs mer

:.(Skr~)Jfibetga.Stenkols- och Lerindustti"~fiHeb;~ ~~L: ',."~_-'-"- Y.-,~" "'.,', ',- ",-,,: "o,: " " -,, -, " ",," :".:",,,'-'-',' e.

:.(Skr~)Jfibetga.Stenkols- och Lerindustti~fiHeb;~ ~~L: ',.~_-'-- Y.-,~ '.,', ',- ,-,,: o,:   -,, -,  ,, :.:,,,'-'-',' e. ~tgijlllrid RYS.TEDt~... >:'S~\.CKH9LM, Vasag.~>t.an}:i3.~ ;, äjaclres~:'g'ottstedt:.rikstelefon372-32 Ur StocktiOl~sf(!lef~~':~7 l\'~.c~ ;i.,

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 232 Rönnbä.ck-Saldeen. Rönnbä.ck, Arv., Magasinsbokh., s. Hög- Back, Ebba, Fröken, ö. Gref-Thureg. 38. bergsgatan 12. - J. C. Th., Grosshandlare; firma: Th, Rönne, C. N., Bokh., n. Mä.ster-Samuelsg. 17.

Läs mer

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. o Skeppsbron, o 168 IsbergJacobsson. Isberg, Carl, Fil. D:r; Komminister i Kat. Allm. väg. 10; bodar: n. Näckströmsförs., s. Katarina v. Kyrkog. 2. gatan 1 (Berns Salong), Djurg. Allm., P. G. W., Justitieråd,

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45 Ansvarig utgivare: Inger Ingesson från Gustaf Westerlunds släktförening Släktmötet i Härnösand Så var det då genomfört det 20:de släktmötet. Det genomfördes i ett sommarfagert

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Arvika Kedjan Final A-Final

Arvika Kedjan Final A-Final Arvika Kedjan 2012 2012-07-14 Final A-Final 1 Anders Brolund Arvika Skyttegille (VÄ) 233 143 376 (30) 2 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 234 142 376 (27) 3 Donald Johansson Ale Skf (BD) 229 141 370 4 Jane

Läs mer

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor,

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor, 60 Bådningskontor-Cadier. Bådningskontor, se Budningskontor. 36; verkställer ritningar, nybyggnader Bång, J. A., Bruksegare, Jl. Hamngatan 10. och reparationer. Hvarje resp. kund - Johanna, Enkefru, s.

Läs mer

- 39- Kong!. Hof-Leverantör, 48 Regeringsgatan 48.

- 39- Kong!. Hof-Leverantör, 48 Regeringsgatan 48. - 39- Kong!. Hof-Leverantör, Kirurgisk Instrumentmakare och Bandagist, 48 Regeringsgatan 48. Prisbelönad i In- och Utlandet. FÖ1-järcligar och håller ständigt lager af alla slags banclager och kirurgiska

Läs mer

Brand-nch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.:

Brand-nch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.: 84 Diiben -Edelswärd. Diiben', L A., v. Enkefriherrinna, n, Karl- Ebbes bruks gjutgodsförsäljning, st. Stora bergsvägen 12. Nygatan 23. - J. A" von, Frih., Löjtn. vid flottan, Ebbesen, J. C., Bokhållare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Källström-Lagerberg. 179 Källström, J. A., Vaktmåst. i Riksbanken, Körner, J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - st. Je:ntorget 8~. se stafnmg med KJ. och Re. Köster, ~1. ~., Handelsidk., Ö. GreCgatan 27.

Läs mer

af Riksdagen för Stockholms stad.

af Riksdagen för Stockholms stad. R I KSD A G EN. Ledamöter af Riksdagen för Stockholms stad. Första Kammaren. Carlson, A. V., Bokförlägg., n. Dav. Bag.g. 20....... E. W., Grosshandl., ö. Karlavägen 10 A. Almstrom, R., Fabriksidkare, n.

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

OVERBY CUP apr 2008

OVERBY CUP apr 2008 5-5 apr 2008 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan.

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan. 358 Upplysningar i juridiska angelägenheter-wadström. Upplysningar i juridiska angelägenheter åt lander, C. T., för staden: andre stadsmindre bemedlade lemnas af P. Pihlgren ' läkarens expedition; för

Läs mer

Fukta gumm,it och jäst supple~entet vid Adresskalendern. GRATIS-SUPPLEMENT TILL P. A. HULDBERGS FÖR 1S93~

Fukta gumm,it och jäst supple~entet vid Adresskalendern. GRATIS-SUPPLEMENT TILL P. A. HULDBERGS FÖR 1S93~ Obs.. \ Fukta gumm,it och jäst supple~entet vid Adresskalendern. GRATIS-SUPPLEMENT ' TILL P. A. HULDBERGS ADRESS- KALENDE'R FÖR STOCKHOLMS ST AD 1S93~ INNEHÅLLAND:BJ ANMÄI.JDA FÖRÄNDRINGAR, RÄTTELSER OCH

Läs mer

Till höger ses en av stadens första tobaksaffärer, Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel, som i början av 1900-talet låg invid dåvarande hotell

Till höger ses en av stadens första tobaksaffärer, Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel, som i början av 1900-talet låg invid dåvarande hotell Till höger ses en av stadens första tobaksaffärer, Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel, som i början av 1900-talet låg invid dåvarande hotell Grand. Till vänster ses stadens dåvarande polisstyrka,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Kallmossen 1. Efter kom Nordströms hit ifrån Gäddsjö.

Kallmossen 1. Efter kom Nordströms hit ifrån Gäddsjö. Kallmossen 1 1. 1869 kom bysmeden Anders Hällström f 1840, hit ifrån Österfärnebo, med hustru Johanna Öbrink f 1842, fick sonen Axel och dotter Katarina. 1872 kom smeddrängen Per Lundberg hit ifrån Torsåker.

Läs mer

CIRKLEN" SVENSK KUNST MALERIER OG SKULPTURE VESTERBROGADE 58 GEORG KLEIS UDSTILLEDE KØBENHAVN. MCMXVIII

CIRKLEN SVENSK KUNST MALERIER OG SKULPTURE VESTERBROGADE 58 GEORG KLEIS UDSTILLEDE KØBENHAVN. MCMXVIII CIRKLEN" SVENSK KUNST MALERIER OG SKULPTURE UDSTILLEDE VESTERBROGADE 58 GEORG KLEIS KØBENHAVN. MCMXVIII " v 3 CIRKELN KONSTN AK ERNAS FORSALJIN1NGSA B BIBLIOTEKSGAT29 111:10550 ramn AT 26412 STOCKHOLM

Läs mer

Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja

Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja NYTT FRÅN BÔXEKNUTEN NUMMER 20 Våren 2015 Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja UTGIVET AV GLASBRUKSMUSEET MINNENAS SURTE En fotografisk kulturskatt Ett urval bland

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

E. Ehrenheim P J von t d. Statsråd, n. Klara Bergsgatan Ehrensvärd, C. A., Grefve, Landsh., Grana

E. Ehrenheim P J von t d. Statsråd, n. Klara Bergsgatan Ehrensvärd, C. A., Grefve, Landsh., Grana RIKSDAGEN. Första Kammaren. A* Abelin, G. R., Generallöjtn., Grand Hôtel. Adlersparre, R., Bruksegare, Grand Htitel. Adelsköld, C. A., Godsegare, n. O. Trädgårdsgatan 2 B. Afzelius, F. G., Seminariiadj.,

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

Västerås XC

Västerås XC Västerås XC 2014-06-01 Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 3 varv x 1,9 km = 5,7 km. Start: 10:00:00. 350 LUNDH Noa Almby IK 351 HÄGGMARK Tage Eskilstuna CK 352 MÅRD Filip en Cykloteket RT 353 AXELSSON Elias

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Margarethakedjan 2008

Margarethakedjan 2008 Margarethakedjan 2008 Ronny Nilsson, segrare 2007 Foto: Lennart Broman Lördag 19 juli Söndag 20 juli Fagersberget, Piteå http://www.kedjan2008.pskf.se Inbjudan Piteå skytteförening inbjuder härmed alla

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2010 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2010 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2010 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 27 augusti 2010 Anna Agardh Kristian Ahlberg Josefin

Läs mer

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Generation 1 1. Maja Lisa Nilsdotter. Maja Lisa föddes 1803-03-27 i Gissebo, Hjorted (H). Hon dog 1882-10-20 i Ekedalen, Hjorted (H), 79 år gammal. Hon begravdes 1882-10-27.

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 grafuinututfun-um? -r 7 Ãongl. ñøfieveranlörer 24 Drottninggatan 24 S T O C K H O L M. _Alngesytabnijk för Skjortor, Kragar, Manschettetr och m. m. :Ghemisatfser

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Tre monument av Johan Fredrik Åbom

Tre monument av Johan Fredrik Åbom Tre monument av Johan Fredrik Åbom Fredrik Alskog Arkitekten Johan Fredrik Åbom (1817-1900) var en av sin samtid mycket uppskattad arkitekt. Åbom var en mångsidig yrkesman och ritade bland annat teatrar,

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

JÄMJÖ 32. BINGA Binga by Ej inlöst Tid: Nyare tid Fyndår: Före 1828 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 3 mynt Slutmynt: Tyskland, Braunschweig, Wilhelm

JÄMJÖ 32. BINGA Binga by Ej inlöst Tid: Nyare tid Fyndår: Före 1828 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 3 mynt Slutmynt: Tyskland, Braunschweig, Wilhelm JÄMJÖ 32. BINGA Binga by Fyndår: Före 1828 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 3 mynt Slutmynt: Tyskland, Braunschweig, Wilhelm (1603-1642), tåler u å (1620-31) Fyndomständigheter: "En Bonde uti Binga by fann också

Läs mer

l' ' Militär (kijertdi~nklie~~lalet

l' ' Militär (kijertdi~nklie~~lalet , ', ", \. -41 - \ l' ' Militär (kijertd~nklie~~lalet -- Automobilkostym- Hästsport- afdelning, afdelning, ~. ~ ~! Bindslöjds- "Käpp- BL Paraply-" ~ C". P f ~ ~ igarr- ". ar ym - " 1 gl C" " k ädderi R

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Storängen Inventering 1979: Bedömningar enligt kulturhistorisk byggnadsinventering 1979. Hela området bedömdes som omistlig kulturmiljö.

Storängen Inventering 1979: Bedömningar enligt kulturhistorisk byggnadsinventering 1979. Hela området bedömdes som omistlig kulturmiljö. Gatuadress Inventering 1979 Arkitekt Byggår Husets namn, känd person, verksamhet e d Hörnv 3 Per Tjäder 1944 Hörnv 5 okänd 1938 Hörnv 6 värdefull G H Sandberg 1907 Medborgarskolan 1968-2003 Hörnv 8 S B

Läs mer

'Sörm:m"--Toelander;301

'Sörm:m--Toelander;301 'Sörm:m"--Toelander;301 ~ör:inal!,_t. M, A'g.ent~. Regeringsg. 4. Si1auv;on,Ida,_ F:ökeu;.?~tllr~g.a~an 28;.. - C. R., Bokh., n. Biblroteksgatan 7. - J. H., v. Häradshöfding, Kngsfisk1a.l, o.' - Fritz

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE STARTLISTA XC KLASS: Pojkar 13-14 2X3,7 = 7,4 KM 09:30 Färg på nummerlapp: Vit 2010-09-26 11 Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE19961130 12 Lucas Eriksson Borås CA SWE19960410 13 Robin Thyrstedt Kolmårdens

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

Kulturslinga i Vimmerby stad

Kulturslinga i Vimmerby stad Kulturslinga i Vimmerby stad 19 18 17 16 14 15 15 15 20 21 22 23 24 25 26 27 1 13 2 3 10 12 11 1. Stadshuset Invigt 1976 Lyftet, skulptur av Henry Gustafsson 1984 2. Båtsmansbacken Äldre bebyggelse med

Läs mer