KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V A P R I L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V A P R I L 2 0 0 7"

Transkript

1 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V A P R I L Fortsatta ökningar för KRAV

2 Sedan första mars arbetar jag som utbildningsansvarig på KRAV. Utbildningar har redan ingått i KRAVs verksamhet, men nu vill vi ta ett mer strukturerat grepp kring detta för att på bästa sätt möta våra kunders behov. En process jag tycker det ska bli mycket spännande att få delta i. Jag är utbildad lärare, men kommer närmast från läkemedelsföretaget Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB där jag bland annat arbetat som utbildare och säljare. Mina arbetsuppgifter på KRAV består i ett första skede främst av att göra en inventering av vilka utbildningar vi i dagsläget kan erbjuda. Jag vill också be om Din hjälp; kontakta mig gärna om idéer kring utbildningar som Du ser behov av. När vi har en samlad bild kommer vi att presentera detta så att Du lätt ska kunna ta del av det smörgåsbord av utbildningar som vi kan erbjuda. Staffan Carlberg Ledare KRAV Utbildning Telefon: Redaktör: Solweig Wall Ellström Tel: Formgivning: José Barrios Lancellotti Ansvarig utgivare: Pia Högström Utgiven av KRAV, Box Uppsala Tel: e-post: - webb: Omslagets foto: David Giese Repro och tryck: Grafiska Punkten, Växjö Foto: Jann Lipka/Svensk mjölk Fortsatta ökningar för KRAV Allt fler djur föds upp enligt KRAVs regler och försäljningen av KRAVmärkta produkter fortsätter att öka. Det visar den nya statistiken från KRAV. Under 2006 godkändes hela 924 nya KRAV-märkta artiklar. Det är fler än något tidigare år. Vid utgången av året fanns det KRAV-certifierade artiklar, en nettoökning med nästan 300 stycken jämfört med föregående år. Marknadens intresse avspeglas också i försäljningssiffrorna slutade försäljningsvärdet för ekologiska produkter på 2 miljarder kronor i grossistled, en ökning med cirka 100 miljoner kronor jämfört med föregående år. De varugrupper som växer mest är mejeri, kaffe och kolonial. Även inom lantbruket pekar de flesta kurvor uppåt för KRAV. Den största ökningen, på 7,5 procent, stod antalet mjölkkor för. Totalt uppgick de till Antalet nöt för köttproduktion ökade med 6 procent och slaktkycklingar med 2 procent, medan antalet värphöns i stort sett blev oförändrat. Minskade gjorde däremot antalet KRAV-godkända grisar och lamm (med 7 respektive 2 procent). Den KRAV-godkända arealen var oförändrad och uppgick till hektar, inklusive naturbeten. Ytterligare statistik, inklusive utvecklingstrender, marknadsandelar i detaljhandeln och siffror på läns- och kommunnivå finns nu uppdaterade på adressen Även internationellt växer ekologiskt. Läs mer i den nyutgivna rapporten The world of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2007 på adressen Vårt digitala rapportverktyg för marknadsstatistik har förbättrats med stöd av Jordbruksverket, besök: APRIL 2007

3 Notiser Gruppcertifiering av storhushåll och restaurang Ett sätt att visa vad man gör Gruppcertifiering av restaurangkedjor och storkök är sedan årsskiftet en ny möjlighet i KRAVs regler. Det är ett billigare och smidigare sätt för certifiering, menar Maria Karlman. Hon arbetar på Aranea Certifiering och har haft i uppdrag från KRAV att utarbeta de nya reglerna för gruppcertifieringen. Genom certifiering blir det lätttare att visa både för sig själv och för personalen liksom för gäster eller innevånare i kommunen att man gör något positivt för miljön. Och dessutom får du en tredjepartscertifiering som visar att ditt arbete fungerar som det är tänkt, säger Maria Karlman. En tredjepartscertifiering ger ökad trovärdighet, menar hon. Gruppcertifieringen förutsätter att de restauranger eller storhushåll som är med utgör en avgränsad enhet. Det ska finnas gemensamma system för inköp och för uppföljning. Dokumentationen ska vara samlad på en plats så att en huvudkontroll kan göras där. Då behövs bara stickprovskontroller av marknadsföring, skyltning, märkning och lagerhållning på de enskilda platserna. Men hur gör man när det blivit fel? Det uppkommer alltid sådana situationer, till exempel när det kommer något annat än det man beställt, säger Maria Karlman. Men om det kommer konventionell mjölk till skolan istället för KRAV-märkt, då kan man skriva en skylt där det står Idag är mjölken inte KRAV- godkänd. Händelsen ska också dokumenteras så att den går att följa upp i kontrollen. Gruppcertifiering fungerar bra när en kommun, kommundel eller restaurangkedja till exempel vill registrera att de byter ut ett antal råvaror så att de alltid ska vara KRAV-godkända. Kommunerna Ludvika, Borlänge och Smedjebacken har prövat gruppcertifiering under några år i ett pilotprojekt Maria Karlman Certifierare Aranea Certifiering AB med gott resultat. De började med att registrera några KRAV-godkända livsmedel och har sedan fyllt på. Gruppcertifiering kan också fungera bra för till exempel kedjor som vill registrera samma livsmedel eller har frukost eller kafé. Maria Karlman rekommenderar också att enskilda skolor och förskolor som är med i certifieringen hör med andra om det går att göra gemensamma inköp och ordna med gemensam uppföljning så att gruppcertifiering blir möjlig. Då blir det billigare för var och en, och kanske kan det också inspirera fler att arbeta med KRAVmärkta produkter. Det blir också smidigt och lätt när man kan arbeta tillsammans. Det underlättar både administrativt och ekonomiskt, avslutar Maria Karlman. Pris av Gastronomiska Akademien KRAV var en av pristagarna när Gastronomiska Akademien i januari delade ut 2006 års utmärkelser. Priset är ett erkännande till alla företag som anslutit sig till KRAV. De har genom mod och envishet visat att det är möjligt att göra högklassig mat som är bra för såväl människor som djur och miljö, sa Lena Söderberg, vd för KRAV, i ett pressmeddelande i anslutning till utdelningen. Gastronomiska Akademien tilldelade KRAV Akademiens diplom för Framgångsrik utveckling av miljövänlig matproduktion hemma och utomlands till stor nytta för konsumenter och producenter. Utdelningen ägde rum under högtidliga former vid Operakällaren i Stockholm. Även det KRAV-anslutna företaget Stigtomta slakteri tilldelades ett diplom för mer än 100-årig tillverkning med hög kvalitet i produktionen. Världens första KRAVmärkta julbord I början av december serverade konsumentföreningen Svea ett provsmakningsjulbord för sina medlemmar i Uppsala bestående av enbart KRAV-märkt mat. Eftersom julbordet erhöll ett certifikat på att det tillagats i enlighet med KRAVs regler, kan det också erkännas som det allra första KRAV-godkända julbordet. Konsumenterna vill veta mer om lunchmaten Det viktigaste i valet av lunchställe är att maten är god. Men för en relativt stor grupp, 33 procent, är det också avgörande att maten är producerad med omsorg om miljön, djuren och människorna. Och drygt hälften skulle vilja veta mer om miljömärkning av rätter, till exempel KRAV-märkning. Det visar en undersökning som Matvalet låtit göra. Bakom Matvalet står Sveriges Konsumenter, SNF, Centrum för folkhälsa och Svenskt Sigill. Läs mer på Matvalets webbplats ( APRIL

4 Regler djur Lättare att anmäla djurhållning KRAV ändrar sina regler för att certifieringsorganen lättare ska kunna ta emot en stor mängd djurhållare samtidigt. Ett problem har varit regel som kräver att djurhållningen ska ha anmälts till certifieringsorganet minst tre månader innan planerad karensstart och att kontrollbesök ska göras innan karensstarten kan påbörjas. Just detta kan bli svårt att hinna med för certifieringsorganet när många anmäler sig samtidigt. KRAV har därför ändrat regel Kravet på att anmälan måste göras tre månader i förväg har tagits bort och i fortsättningen blir det upp till certifieringsorganet att avgöra i vilka fall som kontrollbesök behöver genomföras före karensstart. KRAV öppnar för konkurrens Idag är det bara till KRAVs dotterbolag Aranea Certifiering som du kan vända dig för att få din produktion certifierad enligt KRAVs regler. Men senast första juli öppnas möjligheten för fler certifieringsföretag att erbjuda certifiering enligt KRAVs regler. Ett viktigt skäl till detta är att kunder med flera olika certifieringar önskar få dem utförda av samma företag. Självklart måste vi lyssna på kunderna, man ska lätt kunna kombinera KRAV-certifiering med andra certifieringar, säger Lena Söderberg, vd på KRAV. Ett annat skäl är att marknaden växer och då kan det vara svårt för ett enda certifieringsföretag att klara alla nya kunder som vill få sin produktion KRAV-certifierad. Men det är också bra för KRAVs dotterbolag att bli konkurrensutsatt, menar Lena Söderberg. Det är alltid lättare att utveckla en verksamhet när man har någon att mäta sig mot. Nästa steg blir att skriva avtal med certifieringsorganen. Vi för nu diskussioner med flera intresserade företag, både inom och utom Sverige. Jag är övertygad om att det redan under 2007 kommer att finnas minst två företag som erbjuder KRAV-certifiering, säger Lena Söderberg. SMAK berättar i annonser att de kan erbjuda KRAV-certifiering i höst. Fjäderfä ska tillfälligt hållas inne Inför flyttfågelsäsongen beslutade Jordbruksverket att från 7 mars höja skyddsnivån för fjäderfä söder om Dalälven. Det innebär att fjäderfän ska hållas inne. Vistelse på veranda som har helt tak och är avgränsad från kontaktmöjligheter med vilda fåglar med väv eller på annat sätt är också tillåtet. Den höjda skyddsnivån gäller till i mitten av maj, men kan förlängas eller förkortas beroende på smittskyddsläget. Följ utvecklingen på Jordbruksverkets webbplats ( så får du som är KRAV-ansluten fjäderfäproducent veta när det åter går att släppa ut fåglarna. Det är viktigt att KRAVgodkända fjäderfä får tillgång till sin utevistelse så snart smittskyddslagstiftningen tillåter. Foto: Gudrun Helmfrid Förändringar av sanktionssystemet När KRAV öppnar sitt regelverk för flera certifieringsorganisationer är det viktigt att du behandlas likvärdigt, oavsett vilket certifieringsföretag du väljer. Därför har KRAV utarbetat ett nytt system för sanktioner. Det måste till exempel gå att se i reglerna vilken sanktion man får om man inte följer en viss regel. Grundtanken är att dela in avvikelserna i två typer sådana som är mindre och sådana som är större och där det finns risk för underkännande. För din del kommer du att märka förändringen av sanktionssystemet främst genom att du måste visa på en lösning för varje avvikelse du får. För att stänga avvikelsen och vara fortsatt godkänd ska du, ganska omgående, analysera varför det blev fel och hur du ska undvika att det sker igen. Din möjlighet att få dispens kommer också att försvinna. En orsak till det är att det annars finnas risk för att certifieringsorganen gör olika bedömning om när det går att få dispens. En annan orsak är att certifieringsorgan inte får ge dispens från regler som också finns i EUs förordning för ekologisk produktion. Men undantag kan behöva finnas och därför har KRAV, i vissa regler, nu istället talat om i själva regeltexten när undantag får göras. På det viset blir det tydligare vad som gäller, både för KRAV-anslutna, för certifieringsorgan och inte minst för konsumenter. 4 - APRIL 2007

5 Regler djur Klimat och regionalt ursprung KRAV öppnar för tilläggsmärkning Just nu förbereder KRAV några idéer som ska diskuteras på medlemsmötet den 26 april. Det handlar om tilläggsmärkning med information om till exempel klimat och regionalt ursprung. Vi vill att ekologiska producenter som ligger i framkant och går ännu längre än KRAVs regler ska kunna kommunicera detta, säger Lena Söderberg, vd för KRAV. Vi ändrar inte de grundläggande KRAV-reglerna, men kan tänka oss olika sorters tilläggsmärkning. För att internationell handel med ekologiskt ska kunna växa kan tilläggsmärkning visa sig vara ett bra verktyg för att utveckla fler mervärden. Redan nu bidrar du till mindre koldioxidutsläpp Foto: Jonas Forsberg/Naturfotograferna Tillfälligt undantag vid utfodring av idisslare i vissa län För att underlätta för de KRAVanslutna djurhållare, som i somras drabbades hårt av dåliga väderförhållanden, har KRAV infört ett undantag i reglerna för grovfoder. Undantaget innebär att du utöver de fem procent konventionellt foder som reglerna anger för idisslare får utfodra dem med ytterligare 10 procent konventionellt grovfoder per år i 12 län under perioden 7 december 2006 till och med 15 juni Undantaget innebär också att idisslarna under enstaka dagar får utfodras med 100 procent konventionellt foder. Undantaget gäller bara om det inte går att få tag i certifierat ekologiskt grovfoder. De 12 länen är: Västerbottens, Norrbottens, Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Gotlands, Skånes, Hallands, Västra Götalands, Värmlands, Västernorrlands och Jämtlands län. De regler som ändrats är & i Regler för KRAV-certifierad produktion utgåva januari Genom din KRAV-godkända produktion bidrar du till att minska koldioxidutsläppen redan idag. I KRAV-godkänd produktion används ju ingen konstgödsel som kräver mycket energi vid framställning och transport. Dessutom äter de KRAV-godkända djuren mindre industriförädlat foder, som kräver stora insatser av energi och långa transporter. I stället äter de större andel foder från den egna gården. Forskningen tyder på att allt detta kompenserar de extra körningar som bonden kan behöva göra för ogräsbekämpning. En annan fördel är att ekologiskt odlad jord också kan fungera som en extra effektiv fälla för koldioxiden i luften. Det har forskarna kommit fram till i ett 15-årigt forskningsprojekt vid Rodale-institutet i USA. Allt lantbruk skulle kunna bidra till att minska växthuseffekten genom att öka mullhalten i marken. Då skulle åkerjorden kunna används som en så kallad kolfälla. Genom att öka mullhalten i jorden, alltså jordens innehåll av multnande växtdelar, laddar man jorden med det kol som växterna innehåller och när växterna bryts ner kommer en del kol att bindas i mullen och inte oxidera till koldioxid. Det här ger också bördigare jord på köpet. Projektet vid Rodale-institutet visar att mullhaltshöjningen är extra effektiv i ekologiskt lantbruk. Genom din KRAV-godkända produktion bidrar du redan idag till att minska koldioxidutsläppen. Foto: José Barrios Lancellotti Uppbundna djur Nötkreatur på små jordbruksföretag får hållas bundna även efter år 2010 om det inte är möjligt att hålla dem i grupper som är lämpade för deras särskilda behov. Och det gäller även för djurhållare som börjar med ekologisk produktion i år. Jordbruksverket kommer att ta fram en för mjölkkor anpassad definition av vad ett litet jordbruksföretag är. APRIL

6 Notiser AC Nielsen kan sälja statistik om KRAVmärkt Nu kan AC Nielsen erbjuda statistik om KRAV-märkta produkter. AC Nielsen är en global leverantör av försäljningsstatistik från detaljhandeln. De får sina uppgifter genom att KRAV levererar EAN-koder för KRAV-märkta produkter. Så nu kan ni som redan köper försäljningsstatistik från AC Nielsen göra tilläggsbeställningar. Det går att se försäljningsutvecklingen ner på butikskoncept, t ex ICA Maxi. Foto: Jakob Falkerby Svar på remiss om djuromsorg Det är viktigt med ett vetenskapligt stöd vid utformningen av djuromsorgsregler men det är också så att viss praxis, till exempel ekologisk produktion, ställer nya frågor för forskningen. Det skriver KRAV i sitt remisssvar till en rapport som ingår i det internationella forskningsprojektet Welfare Quality. Ett projekt som ska leda till förslag om en förbättrad djuromsorg. KRAV poängterar också att det är viktigt att få med miljö- och konsumentorganisationer i utformningen av regler för djurhållning. KRAV menar vidare att det etablerade system som finns, med en oberoende tredjepartscertifiering (ekologisk produktion enligt KRAVs regler och EUs förordning, liksom IP-certifiering), är ett bättre alternativ än det föreslagna neutrala informationssystemet. Svar på remiss om svenska miljömål Det är en brist att ekologisk produktion knappast nämns i Jordbruksverkets underlagsrapport inför miljömålsutredningen. Det poängterar KRAV i sitt remissvar till verket. KRAV skriver bland annat att ekologisk produktion representerar en annan strategi för att genomföra miljöinriktade åtgärder. De metoder som utvecklas kan dessutom komma till nytta även i konventionell produktion. Ett exempel är biologiska och termiska betningsmedel. Nu finns det efterfrågan på ekologiska kläder och från årsskiftet har KRAV regler som gör det möjligt att tala om att råvaran är KRAV-certifierad. Bilden visar Ekovaruhusets modevisning på Gastro Nord förra året. KRAV-certifierad texilråvara Ekologisk textil är hot. Levi Strauss & Co, Marks & Spencer och Wal- Mart har till exempel lanserat ekologiska kollektioner. I Sverige finns en rad småföretag och nyetablerade designers liksom flera stora företag som redan har eller är på gång med ekologisk textil. På global nivå omsätter försäljningen av ekologisk bomull en miljard dollar per år och väntas stiga till 2,8 miljarder år 2008 (källa: Svenska Naturskyddsföreningen). Tidigare hade KRAV regler för hela kedjan i textilproduktionen. Men från och med i år omfattar reglerna endast råvaran, till exempel bomull, lin, silke eller ull. Andra regelverk tar vid i den senare delen av produktionen. Färdiga produkter kan därför inte märkas med Kontaktuppgifter: KRAV-märket. Däremot finns det möjlighet att ange att råvaran är KRAVcertifierad. Men då måste också den färdiga produkten vara certifierad av något av de två företag som KRAV samarbetar med, SIS Miljömärkning (Svanen) och Bra Miljöval. Det är alltså till dem man vänder sig för att få produkter certifierade. KRAV-certifiering av själva råvaran utförs än så länge bara av Aranea Certifiering. KRAVs regler för textilråvara är i grunden samma som för livsmedelsråvaror men med några tillägg. För bomull får till exempel vattenanvändningen vid produktionen inte långsiktigt bidra till en sänkning av grundvattennivån. Mer information hittar du på Aranea Certifiering, Ewa Bellbrant Bra Miljöval, Frida Hök SIS Miljömärkning, Anders Moberg APRIL 2007

7 Notiser KRAV vill underlätta för småskaliga producenter Vi försöker hitta sätt att underlätta för småskaliga producenter, säger Kjell Sjödahl Svensson som arbetar med regler på KRAV. Reglerna är idag inte anpassade till småskalig produktion, i synnerhet inte för dem som trots en liten volym har ett stort sortiment. Men nu har KRAVs styrelse beslutat att utreda vad som går att göra. Goda förslag har redan kommit in. Det kan finnas lösningar som gör certifieringen smidigare för såväl producenterna som för certifieringsföretagen och då kan kanske även priset bli lägre, säger Kjell Sjödahl Svensson. Regler som KRAV inte rår över kräver mer arbete. Enligt EU-förordningen är det inte tillåtet med gruppcertifiering av jordbruk och Innan den nya EU-förordningen för ekologisk produktion antogs av EUs ministrar i december arbetade KRAV intensivt för att försöka påverka den. De nya reglerna som börjar gälla 2009 har dock stora briser. GMO-frågan har inte fått någon lösning, konsumenter och producenter garanteras inte något inflytande över regelutformningen, riskbaserad kontroll blir inte tillåten och en obligatorisk märkning med EUs logotyp införs. Men på några punkter har arbetet gett resultat. Från början fanns det inskränkningar i hur man skulle få använda privata märkningar och hur ekologiska produkter skulle få marknadsföras. Dessa skrivningar försvann efter massiva protester. Vi la ut vårt remissvar på KRAVs hemsida och skickade det till de andra remissinstanserna, berättar Kjell Sjödahl Svensson som arbetar med regler på KRAV. Dessutom översatte vi svaret till Foto: David Giese livsmedelsförädling eller att besöka lågriskföretag mer sällan. Därför arbetar KRAV för att försöka påverka EU-lagstiftningen i en riktning som är bättre anpassad till småskalig produktion. Protester påverkade förordning engelska och skickade det till våra internationella kontakter i Europa. Vi skrev en debattartikel tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen och Ekologiska Lantbrukarna och vi lyckades få dåvarande jordbruksministern Ann-Christin Nykvist att stödja vårt förslag. KRAV drev också frågan om märkning av ekologiska ingredienser i konventionella produkter. Även Jordbruksdepartementet bestämde sig för att driva den frågan. Resultatet blev visserligen en urvattnad variant, men det är ändå en början, säger Kjell Sjödahl Svensson. KRAV har nu kontaktat svenska EUparlamentariker inför den omröstning som sker i mars Vi argumenterar för att EU ska ta tag i detaljreglerna, som är bilagor till förordningen idag. Om de beslutar sig för att göra det kommer KRAV att satsa krut på att de ska bli så bra som möjligt, säger Kjell Sjödahl Svensson. Dina pengar förmeras Visste du att KRAV bedriver en omfattande verksamhet som riktar sig till konsumenter, skolelever och opinionsbildare? Den sker i projektform under namnet KRAV Konsument och med en budget på över en miljon kronor per år. Hur har vi råd med det? Jo, KRAV står för bara en fjärdedel av kostnaderna. De pengarna kommer från licensavgifterna till KRAV. Och med dem som grundplåt har vi kunnat få statliga bidrag för marknadsfrämjande åtgärder. På så vis har en del av dina licenspengar fyrfaldigats i en satsning som ökar efterfrågan på KRAV-märkta produkter. Inom KRAV Konsument svarade vi förra året på e-post och telefonsamtal, distribuerade konsumentbroschyrer och faktasammanställningar, höll föredrag, gav stöd åt andra marknadsaktörer, producerade konsumenttidningen KRAVMÄRKT, webbsidor och utställningsskärmar samt säljstöd i form av hyllkantskyltar. Dessutom har vi två läromedel på KRAVs webbplats. Att KRAV-märket är känt och att det är naturligt för de flesta att vända sig till KRAV för att få reda på vad ekologisk mat är för något, det märker de som arbetar inom KRAV Konsument tydligt. Och för varje år hör allt fler konsumenter, elever och opinionsbildare av sig. Eko på fem minuter KRAV har anmält företaget Människans resurser till Konsumentverket för att de marknadsför en apparat som på fem minuter ska omvandla konventionell mat till ekologisk. Konsumentverket som anser att marknadsföringen är uppenbart oskälig har begärt att företaget ska bevisa att reklamen stämmer eller dra tillbaka den. APRIL

8 E K O N O M I S K F Ö R E N I N G Postadress: KRAV Box 1037, Uppsala Besöksadress: Kungsängsgatan 12 Tel: Fax: Webb: E-post: Stor inspiration på Biofach Lena Söderberg, KRAVs vd, besökte Biofach i Nürnberg i februari. Här berättar hon om sina intryck. Foto: Lena Söderberg iofach är världens i särklass största mässa för ekologiska livsmedel B och andra jordbruksprodukter utställare i sju stora hallar och ett 30- tal seminarier visar än en gång hur stor den ekologiska världen blivit. Något som underströks när vår globala sam- verkansorganisation IFOAM under mässan släppte världsstatistiken och uppskattade att försäljningsökningen för 2006 var hela 20 procent! Många svenska företag och organisationer fanns på plats, men tyvärr inte i så hög grad som utställare. Den svenska montern var alltför liten bredvid den enorma danska. Här behövs en kraftsamling till kommande år för att få svenska företag att inse möjligheterna till ökad handel. Ekologiska hygienprodukter har blivit stort och fyllde nu en hel egen hall. Däremot såg vi inte mycket av de i Sverige så heta textilierna. Det var också mindre av morötter i montrarna och mer sval design. Ekologiskt har blivit flashigt och samtidigt har tilläggsmärkningar i form av geografiskt ursprung, social hänsyn och annat blivit allt vanligare. EU-kommissionär Mariann Fischer Boel var på plats och talade engagerat om ekologisk produktion. Hon berättade att man nu bestämt sig för att redan till 2009 ta fram ett nytt EUmärke att sätta på produkter som uppfyller lagstiftningen. Ett märke som ska vara tydligare för konsumenter vad det handlar om. Jag åkte hem mycket inspirerad och vi har nu bestämt att till nästa år försöka ordna skräddarsydda studieresor för intresserade svenska företag. Boka redan nu in februari 2008 för Biofach! Uppskattat KRAV-event i Sälen I ett blåsigt och kallt Sälen passar det med varmt kaffe som har inbyggd medmänsklig omtanke. Med denna övertygelse samlades KRAV, Rättvisemärkt och Löfbergs Lila till ett gemensamt event i Sälenfjällen under en av sportlovsveckorna. I två dagar serverades kaffe till frusna skidåkare i Tandådalen och Hundfjället. Många stannade länge för att reda ut varför det inte finns Rättvisemärkta jeans eller varför bönder med KRAV-märkt produktion inte får använda konstgödsel. Det är så härligt att berätta om en produkt som är både KRAV- och Rättvisemärkt. Det ger en extra kick för mig, sade Lena Rodin som är marknadskoordinator på Löfbergs Lila och en av deltagarna i evenemanget. I två dagar serverades kaffe till frusna skidåkare i Tandådalen och Hundfjället. Foto: Kajsa Friberg KRAV-märket är känt av 96 procent av befolkningen och står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Märket finns på närmare ekologiska matvaror. Märket visar att varan är producerad enligt KRAVs regler, utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, GMO eller onaturliga tillsatser.

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion Ekologisk produktion Varför matchar inte utbudet efterfrågan? en kortversion Foto: Johan Ascard Producentpriset för ekologiskt producerade jordbruksprodukter är betydligt högre än för konventionellt producerade

Läs mer

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling Jordbruksinformation 7 2010 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Om alla 130 000 invånare i Örebro under ett år äter 20 000 000 st ekologiska ägg istället för konventionella skulle det bidra till: Minskad användning

Läs mer

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006 Bilaga 1 Slutlig Rådspromemoria 2006-12-08 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Rådets möte den 19-21 december 2006 Dagordningspunkt 3a och 3b Rubrik: 3. Ekologiska produkter: a) Förslag

Läs mer

2013-03-31. Ska övernattning accepteras annat än som en yttersta nödåtgärd måste följande kriterier vara uppfyllda:

2013-03-31. Ska övernattning accepteras annat än som en yttersta nödåtgärd måste följande kriterier vara uppfyllda: 2013-03-31 Synpunkter på förslagen till nya KRAV-regler KRAVs text i svart. Ekologiska Lantbrukarnas kommentarer i rött. Många kapitel i KRAVs regelverk omfattas av översynen, även om förändringarna i

Läs mer

Förslag till nya Allmänna regler 2015

Förslag till nya Allmänna regler 2015 Förslag till nya Allmänna regler 2015 Läsanvisning Dokumentet innehåller förslag till nya allmänna regler kapitel 2, 3 och 20 samt ny bilaga 7. Dessutom innehåller dokumentet förslag till mindre tillägg

Läs mer

Omställning. av Åsa Rölin

Omställning. av Åsa Rölin LING PÅ D O S K A S N Ö R G EKOLOGISK Omställning av Åsa Rölin FRILAND Omställning - förutsättningar och strategi Text: Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Skaraborg Foto framsida: Elisabeth Ögren En ekologisk

Läs mer

Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel:

Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel: 1 februari 2016 Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel: - KRAV-certifiering utanför EU Svara senast 31 mars till regler@krav.se Hjälp oss att göra våra regler bättre! KRAVs styrka

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

Omläggning till ekologisk grönsaksodling

Omläggning till ekologisk grönsaksodling Ekologisk odling av grönsaker på friland Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Foto: Åsa Rölin Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Text

Läs mer

Jordbruksinformation10 2013. Starta eko Kyckling

Jordbruksinformation10 2013. Starta eko Kyckling Jordbruksinformation10 2013 Starta eko Kyckling Starta eko kyckling Text och foto: Åsa Odelros Kyckling är mager och nyttig mat och konsumtionen av kycklingkött ökar stadigt. De ekologiska kycklingarna

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker Miljöförvaltningen Tillverkningsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-19 Handläggare Petter Jonsson Telefon: 08-50829745 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-06-14 p. 9 Ekologiska påståenden på

Läs mer

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V D E C E M B E R 2 0 0 6

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V D E C E M B E R 2 0 0 6 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V D E C E M B E R 2 0 0 6 Glimtar från marknaden Kampanj för Även om takten under 2004

Läs mer

Grossisterna. En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn

Grossisterna. En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn Grossisterna En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn Av: Linnéa Iseland Mars - april 2001 På uppdrag/under ledning av: Kristina Sjöholm, projektledare

Läs mer

Jordbruksinformation 9 2010. Starta eko Potatis

Jordbruksinformation 9 2010. Starta eko Potatis Jordbruksinformation 9 2010 Starta eko Potatis Börja odla ekologisk potatis Text och foto (där inget annat anges): Katarina Holstmark, Jordbruksverket Foto omslag (vänster): Åsa Rölin Det finns en efterfrågan

Läs mer

Livsmedelsförsörjning på planetens villkor -Kan ekologiskt och närproducerat minska sårbarheten?

Livsmedelsförsörjning på planetens villkor -Kan ekologiskt och närproducerat minska sårbarheten? Title Body text 1 Livsmedelsförsörjning på planetens villkor -Kan ekologiskt och närproducerat minska sårbarheten? Mats Alfredson Anna Jiremark Eskilstuna 14 mars 2013 2 3 Att agera för en framtid på en

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:43 LS 0906-0526 1 (2) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:22 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att göra Stockholms län till en GMO-fri zon Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson

Läs mer

2011-03-30 LS 0906-0526. Motion 2009:22 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att göra Stockholms län till en GMO-fri zon

2011-03-30 LS 0906-0526. Motion 2009:22 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att göra Stockholms län till en GMO-fri zon Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 Ankom Stockholms läns landsting 2011-03-30 LS 0906-0526 2011-03» 3 0 j lanostingssrvrelsew Dnr. Landstingsstyrelsen j 1 1-04- 1 2 * 0 44

Läs mer

Korastning javisst, men hur?

Korastning javisst, men hur? Korastning javisst, men hur? Jordbruksinformation 12 2002 Korastning javisst, men hur? Motionera mera det kommer sannolikt att bli mottot för landets uppbundna ekologiska kor. Detta gäller inte bara mjölkkor

Läs mer

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 10 Slakt Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 167 Alla som hanterar KRAV-certifierade djur ansvarar för att varje djur mår bra och för att djuren ska kunna bete sig naturligt. Det är viktigt

Läs mer

VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det?

VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det? VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det? För att du ska veta att maten är ekologisk räcker det att det står ekologisk på förpackningen. Eller så kikar du efter de här två märkena,

Läs mer

Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346

Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346 Beslutsförslag 2014-11-17 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Daniel Helsing Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

SLC:s kommande miljöprogram har nu gått på utlåtanderunda

SLC:s kommande miljöprogram har nu gått på utlåtanderunda SLC:s kommande miljöprogram har nu gått på utlåtanderunda Utkastet till nytt miljöprogram för SLC följer i stort sett tidigare ståndpunkter i GMO-frågan, men när det gäller kärnkraften innebär texten i

Läs mer

KRAV-aktuellt. White Guide 2014 Lilla Bjers gårdskrog vann pris för Årets Hållbara Gastronomi sid 3. läs också

KRAV-aktuellt. White Guide 2014 Lilla Bjers gårdskrog vann pris för Årets Hållbara Gastronomi sid 3. läs också MARS 2014 KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV White Guide 2014 Lilla Bjers gårdskrog vann pris för Årets Hållbara Gastronomi sid 3 Sista KRAV-aktuellt! Nu flyttar din information från

Läs mer

Synpunkter på förslag till genomförande av EUs jordbruksreform

Synpunkter på förslag till genomförande av EUs jordbruksreform MARIA DIRKE Tel & fax 0155 21 74 79 E-post maria.dirke@ekolantbruk.se 8 mars 2004 Till Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på förslag till genomförande av EUs jordbruksreform Ekologiska

Läs mer

KRAV-aktuellt. Ekologiskt lantbruk har ett försprång

KRAV-aktuellt. Ekologiskt lantbruk har ett försprång KRAV-aktuellt OKTOBER- 2009 NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Ekologiskt lantbruk har ett försprång Det ekologiska jordbruket har kommit en bit på väg och har ett försprång, säger forskaren Johanna

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Vad ska till för att öka konsumtionen? Utmaningar och erfarenheter Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Axelsson M. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Ingår

Läs mer

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Under 2013 har Jordbruksverket tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, genomfört Förenklingsresan. Vi har besökt lantbrukare

Läs mer

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 SAMMANFATTNING - Överraskande många företag med produkter av hög kvalitet och stor potential inom restaurangsektorn. - Stort engagemang och öppenhet hos de flesta att utvecklas

Läs mer

Etiska och sociala krav vid Upphandling

Etiska och sociala krav vid Upphandling Etiska och sociala krav vid Upphandling Rolf Robèrt Etiska och sociala krav - bakgrund Rättsläget avseende möjligheten att ställa etiska och sociala krav i samband med offentlig upphandling har länge varit

Läs mer

IP SIGILL MJÖLK. Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ

IP SIGILL MJÖLK. Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01 IP SIGILL MJÖLK Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ Copyright/Upphovsrätten

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen

Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen 2012-07-06 1 (5) Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen 1. Vad innebär det att alla svenska kor ska gå ut på bete? Djurskyddsförordningen säger att nötkreatur för mjölkproduktion och som är äldre

Läs mer

Hjälp oss att göra våra regler bättre!

Hjälp oss att göra våra regler bättre! Remiss, förslag till nya regler för Djurhållning, kapitel 5 2015-01-30 Svara senast 31 mars 2015 Svara till regler@krav.se Hjälp oss att göra våra regler bättre! KRAVs styrka är vår breda förankring bland

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

KRAVs text i svart. Blå text är från Ekologiska Lantbrukarna i Skåne. Vi försöker tänka praktiskt vad som är realistiskt och bra för djuren.

KRAVs text i svart. Blå text är från Ekologiska Lantbrukarna i Skåne. Vi försöker tänka praktiskt vad som är realistiskt och bra för djuren. Synpunkter på förslagen till nya KRAV-regler KRAVs text i svart. Blå text är från Ekologiska Lantbrukarna i Skåne. Vi försöker tänka praktiskt vad som är realistiskt och bra för djuren. Kapitel 10 Slakt

Läs mer

Ekologisk hållbarhet och klimat

Ekologisk hållbarhet och klimat Ekologisk hållbarhet och klimat Foto: UN Photo/Eskinder Debebe Läget (2015) Trenden Mängden koldioxid i atmosfären, en av orsakerna till växthuseffekten, är högre idag än på mycket länge, sannolikt på

Läs mer

Grannen slår inte sin åker vad kan Länsstyrelsen göra?

Grannen slår inte sin åker vad kan Länsstyrelsen göra? Nyhetsbrev 8 2014 Landsbygden Information från Näringslivsenheten och Enheten för jordbrukarstöd och veterinär Grannen slår inte sin åker vad kan Länsstyrelsen göra? Länsstyrelsen får en hel del telefonsamtal

Läs mer

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning 1. 100 % av foderstaten ska vara svenskodlad a) Kravet kan antingen uppfyllas genom egen eller närliggande foderproduktion eller genom att välja

Läs mer

Introduktion Mjölby 2010-11-17. Stina Olofsson, Jordbruksverket projektledare Greppa Näringen

Introduktion Mjölby 2010-11-17. Stina Olofsson, Jordbruksverket projektledare Greppa Näringen Introduktion Mjölby 2010-11-17 Stina Olofsson, Jordbruksverket projektledare Greppa Näringen Greppa Näringens kurser för rådgivare Introduktionskurs 2 dagar (obligatorisk) Jordbrukets miljöpåverkan Verktyg

Läs mer

Färre KRAV-slakterier ska möta ökad efterfrågan

Färre KRAV-slakterier ska möta ökad efterfrågan Färre KRAV-slakterier ska möta ökad efterfrågan Swedish Meats är helt dominerande på de stora djurslagen och har rationaliserat hårt. MARIA ALARIK och YLVA ÅKERFELDT Ekokötts reklamkampanj för ekologiskt

Läs mer

Jordbruksinformation 8 2015. Starta eko. Potatis

Jordbruksinformation 8 2015. Starta eko. Potatis Jordbruksinformation 8 2015 Starta eko Potatis Börja odla ekologisk potatis Text och foto (där inget annat anges): Katarina Holstmark, Jordbruksverket Foto omslag (vänster): Åsa Rölin Det finns en efterfrågan

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01

IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01 IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01 IP SIGILL FRUKT & GRÖNT Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker med tillval för klimatcertifiering

Läs mer

Statens Jordbruksverk

Statens Jordbruksverk Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-7986/12 Konsekvensutredning på grund av ändringar av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd Statens

Läs mer

IP SLAKT Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01. Sigill Kvalitetssystem AB IP SLAKT STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS

IP SLAKT Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01. Sigill Kvalitetssystem AB IP SLAKT STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01 Sigill Kvalitetssystem AB STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS GRAFISK FORM OCH PRODUKTION Sigill Kvalitetssystem AB Foto Hans Jonsson Sigill Kvalitetssystem

Läs mer

Matematik ute ett nytt rum för lärande

Matematik ute ett nytt rum för lärande Matematik ute ett nytt rum för lärande Nyfiken på att lära in matematik ute? (F- år 9) Mattelekar - vi hittar matematiken runt oss (förskolan) Workshop vid Inspirationsplats Stockholm vecka 44 2006 Birgitta

Läs mer

3 juni 2003. Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm. Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel Ert Dnr Fi2003/1069

3 juni 2003. Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm. Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel Ert Dnr Fi2003/1069 PETER EINARSSON Tel & fax 0477 401 60 E-post peter.einarsson@ekolantbruk.se 3 juni 2003 Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel

Läs mer

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP NÖT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad nötproduktion. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

1 Bakgrund. Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra.

1 Bakgrund. Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra. Djuromsorgspolicy 1 Bakgrund Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra. Om Skånemejerier Skånemejerier grundades år 1964 av skånska bönder

Läs mer

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR INNEHÅLL Inledning 5 ATT FÖLJA DINA DRÖMMAR 7 Framtiden 8 Hur jag ser på framtiden Hur jag inte vill att min framtid ska se ut Min mardrömsframtid

Läs mer

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se Certifiering enligt IP bör leda till lägre riskklass IP är en standard för kvalitetssäkring av livsmedelskedjan som omfattar livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar, se bilaga 1. Standarden ägs

Läs mer

Störst på ekologisk drift och robot

Störst på ekologisk drift och robot FOTO: PERARNE FORSBERG Störst på ekologisk drift och robot Det var svårt att säga nej till den bättre kalkyl som det ekologiska alternativet erbjöd när SörbNäs AB projekterades. CHRISTINA FORLIN EN ENORM

Läs mer

Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm. n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet.

Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm. n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet. Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet.se 2015-04-27 Ert dnr: N2015/2191/J Vårt dnr: 2015/0011/1 Naturskyddsföreningens

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev mars 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativet tar position till 2050 Hagainitiativet

Läs mer

Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST

Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST Vad är Länsstyrelsen? Det finns 21 län i Sverige. Ett län är ett stort område som består av flera kommuner. Länsstyrelsen är en myndighet som är med och bestämmer i länet.

Läs mer

KRAV-aktuellt. Ekologiskt fortsätter att gå bra! Prenumerera på nyheter: www.krav.se/prenumeration. Juni - 2009

KRAV-aktuellt. Ekologiskt fortsätter att gå bra! Prenumerera på nyheter: www.krav.se/prenumeration. Juni - 2009 KRAV-aktuellt Juni - 2009 NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Ekologiskt fortsätter att gå bra! Prenumerera på nyheter: www.krav.se/prenumeration några ord Foto: Thomas Carlgren Hallå Tobias Wåhlén

Läs mer

Regional balans för ekologiskt foder

Regional balans för ekologiskt foder Lantbruksekonomen 3 november 2011 Lars Jonasson, Agr Dr Haraldsmåla gård 370 17 Eringsboda Tel: 0457-46 10 53 Regional balans för ekologiskt foder Tre regionala marknadsbalanser har upprättats för ekologiska

Läs mer

Borlänge är en miljökommun som vågar gå före!

Borlänge är en miljökommun som vågar gå före! Borlänge är en miljökommun som vågar gå före! Kan man upphandla närodlat? En av landets vanligaste frågor Svaret är: Ja och nej Transporter Kvalitet Näringslivsutveckling Från mittcirkeln gör endast

Läs mer

1(4) Miljöförvaltningen. Äggkampanj. Landskrona stad 2010. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010:6. Miljöförvaltningen.

1(4) Miljöförvaltningen. Äggkampanj. Landskrona stad 2010. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010:6. Miljöförvaltningen. 1(4) Äggkampanj Landskrona stad 2010 Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010:6 261 80 Landskrona 2(4) Äggkampanj vecka 13, år 2010 genomförde i samarbete med 11 av Landskronas livsmedelsbutiker

Läs mer

Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt

Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt SIFO-undersökning Oktober 2010 Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt Nästan alla konsumenter, 99 procent, känner till KRAV-märket och

Läs mer

Hur styr miljöersättningen för ekologisk produktion?

Hur styr miljöersättningen för ekologisk produktion? Hur styr miljöersättningen för ekologisk produktion? effekter på marknad och miljö Rapport 2010:1 Den certifierade ekologiska produktionen har ökat mellan 2006 och 2008 samtidigt som vi har betalat ut

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

Bättre lönsamhet och mindre risk men växtodlarna tvekar att lägga om

Bättre lönsamhet och mindre risk men växtodlarna tvekar att lägga om Bättre lönsamhet och mindre risk men växtodlarna tvekar att lägga om Ekostödet och oberoendet av insatsmedel jämnar ut intäkterna mellan åren. Det verkar som att lönsamheten är bättre i ekologisk produktion

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Övergripande kost- och måltidspolicy Finspångs kommun

Övergripande kost- och måltidspolicy Finspångs kommun Övergripande kost- och måltidspolicy Finspångs kommun 2016-01-18 Remissversion F I N S P Å N G S K O M M U N Kost- och måltidspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Ekologiska spannmålsmarknaden 2015

Ekologiska spannmålsmarknaden 2015 Ekologiska spannmålsmarknaden 2015 - Vad är på gång och vilka rörelser finns på marknaden i Sverige, EU och USA? Olle Ryegård, Agroidé AB Inledning Totalproduktionen av svensk certifierad säljbar ekologisk

Läs mer

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Nedan följer en reseberättelse om resan vi gjorde till Mocambique i januari månad.

Nedan följer en reseberättelse om resan vi gjorde till Mocambique i januari månad. Inledning Resedagbok från Mocambique Inledning Nedan följer en reseberättelse om resan vi gjorde till Mocambique i januari månad. Jag beskriver vad vi gjorde på resan och jag kommer även att skriva om

Läs mer

Ledningssystem för KRAV-certifierade skolrestauranger i Örebro kommun

Ledningssystem för KRAV-certifierade skolrestauranger i Örebro kommun Ledningssystem för KRAV-certifierade skolrestauranger i Örebro kommun 1. Kedja översikt Kedjans namn: Skolrestauranger Ansvarig och kontaktperson för KRAV-certifiering: Madelene Lagerlöf Internrevisorer:

Läs mer

Beviljade verksamhetsstöd 2016

Beviljade verksamhetsstöd 2016 Beviljade verksamhetsstöd 2016 Organisation Verksamhet 2016 Beviljat belopp 1 Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en paraplyorganisation med 28 medlemsorganisationer som arbetar för konsumenternas

Läs mer

Reglerna i remissen inte är i ordningsföljd vad gäller numrering. Placeringen är dock rätt.

Reglerna i remissen inte är i ordningsföljd vad gäller numrering. Placeringen är dock rätt. Fjäderfä Läsinstruktion Detta är förslaget till nya regler för delavsnitt Fjäderfä i kapitel 5, Djurhållning. Observera att numreringen av reglerna ännu inte är klar. Istället har vi har valt att behålla

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Lokal mat och logistik - hur ser framtidens distributionssystem ut?

Bibliografiska uppgifter för Lokal mat och logistik - hur ser framtidens distributionssystem ut? Bibliografiska uppgifter för Lokal mat och logistik - hur ser framtidens distributionssystem ut? Författare Milestad R. Utgivningsår 2009 Tidskrift/serie Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden Nr/avsnitt

Läs mer

Ekologisk djurproduktion

Ekologisk djurproduktion Ekologisk djurproduktion Introduktionskurs för rådgivare Uppsala, 2016-01-20 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Mjölk loket i den ekologiska

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Kontroll och kunskap ger säker mat

Kontroll och kunskap ger säker mat Kontroll och kunskap ger säker mat Matsäkerhet hör till Martin & Serveras viktigaste arbetsuppgifter. Rutiner, kontroller och uppföljningar är en del av vårt dagliga jobb. Du ska alltid känna dig trygg

Läs mer

Formas Fokuserar Aktuell debatt i pocketformat

Formas Fokuserar Aktuell debatt i pocketformat Formas Fokuserar Aktuell debatt i pocketformat Arbetsuppgifter till Formas Fokuserar Jordbruk som håller i längden Ekosystemtjänster i ett hållbart jordbruk Av Henrik Smith I vilka fyra olika grupper brukar

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY I den här utställningen får du veta hur grisuppfödningen går till på Källunda Gård och hur vi arbetar för att grisarna ska ha det bra samtidigt som de kommer till nytta i jordbruket. På den här sidan ser

Läs mer

GRUNDAD 2006 NR 3 DECEMBER 2006

GRUNDAD 2006 NR 3 DECEMBER 2006 med siktet på en hållbar utveckling EN TTI IDNING UTTGI IVEN AV LLUDVI IKA KOMMUNS REFFERENSGRUPP FFÖR KOSTT OCH EKOLLOGI ISKA VAROR GRUNDAD 2006 NR 3 DECEMBER 2006 Ludvika nionde bästa kommun i landet

Läs mer

Sammanfattning av Svenskt Växtskydds synpunkter och förslag:

Sammanfattning av Svenskt Växtskydds synpunkter och förslag: Stockholm 2014-09-01 Remissyttrande Ert Dnr: M2013/2065/Ke Vårt Dnr: SV/2/14 Miljödepartementet Kemikalieenheten 103 33 Stockholm Förslag till ny nationell reglering om avgifter för ansökningar som rör

Läs mer

Måltidspolicy. Kommunfullmäktige 2014-06-16 79. A different Kinda life

Måltidspolicy. Kommunfullmäktige 2014-06-16 79. A different Kinda life Måltidspolicy Kommunfullmäktige 2014-06-16 79 A different Kinda life Förord Maten och måltiden är mycket viktig i allas våra liv. Maten skapar engagemang. Måltiden är något att samlas kring, en naturlig

Läs mer

Tyska Robin Wood protesterar mot sca:s hantering av fsc

Tyska Robin Wood protesterar mot sca:s hantering av fsc Ett nyhetsbrev från Naturskyddsföreningens skogsnätverk maj/juni 2011 Tyska Robin Wood protesterar mot sca:s hantering av fsc Miljömedvetna tyska konsumenter har länge svävat i tron att det svensktillverkade

Läs mer

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen.

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen. Tillsyn 4/12 Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG www.kemikalieinspektionen.se Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet

Läs mer

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport 2013-06- 05 Sofia Stoor 840327-0104 stoorsofia@gmail.com Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Kommunikationsavdelningen Kvalificerad yrkespraktik inom samhällsvetenskapliga

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Sammanfattning av utställningen. En del i projektet Minska matsvinnet i Knivsta kommun

Sammanfattning av utställningen. En del i projektet Minska matsvinnet i Knivsta kommun Sammanfattning av utställningen Vår härliga matresa En del i projektet Minska matsvinnet i Knivsta kommun Projektet Minska matsvinnet Produktion och konsumtion av livsmedel står för en stor miljöpåverkan,

Läs mer

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö Lärandet Kunskapscentret ska utveckla lärandet om hållbar utveckling samt ge Halmstads skolor en ny arena att luta sig mot för att nå uppsatta mål. Lekfullhet Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Mat- och måltidsvision för Munkedal kommun

Mat- och måltidsvision för Munkedal kommun Mat- och måltidsvision för Munkedal kommun Vi vill erbjuda våra matgäster goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas och serveras av kunnig och serviceinriktad personal. Maten skall vara lagad

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Analys av kompetensutvecklingen

Analys av kompetensutvecklingen Analys av kompetensutvecklingen inom landsbygdsprogrammet - Fördjupning av rapport 1:3 Efter rådgivning menar cirka procent att de har förändrat sitt arbetssätt oberoende av om det var en konsult eller

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer