Förslag till nya Allmänna regler 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till nya Allmänna regler 2015"

Transkript

1 Förslag till nya Allmänna regler 2015 Läsanvisning Dokumentet innehåller förslag till nya allmänna regler kapitel 2, 3 och 20 samt ny bilaga 7. Dessutom innehåller dokumentet förslag till mindre tillägg i kapitel 4, 9, 11, 12 och 16. Texten är en jämförelse med samma kapitel i Regler för KRAV-certifierad produktion utgåva Förslag till ändringar i regeltexten är markerad enligt följande: blå understruken text är ny text och blå genomstruken text är borttagen text. Observera att en del regeltext i detta dokument är markerad som ny fast den egentligen bara bytt plats (på grund av ny kapitelstruktur). Det synliggörs i ändringen i regelnummret eller att det finns en grön förklarande text. I kapitel 1 anges endast rubrikerna. Texten under respektive rubrik kan läsas dels i KRAVs tryckta regelbok 2014 och på KRAVs hemsida, 1 Inledning KRAVs målsättning Den ekologiska produktionens målsättning Om KRAV-märket och dess mervärden Vi ser över våra regler fortlöpande Kommande remisser Påverkan på andra regelverk Kontaktpersoner Kundansvariga Vill du bli certifierad enligt KRAVs regler? Läsanvisning Vilka delar i KRAVs regler berör dig? Definitioner KRAV ekonomisk förening Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 1 av 69

2 2 Allmänna regler för certifiering I kapitel 2detta kapitel finns allmänna regler för certifiering som rör alla som är KRAV-anslutna till certifiering enligt KRAVs regler. KRAVs regler har skapats för att visa hur du kan bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet enligt den ekologiska produktionens målsättning. Certifiering enligt KRAVs regler är ett sätt för dig att öka trovärdigheten i din verksamhet gentemot kunder och konsumenter. Att skriva ettingå avtal om att följa KRAVs regler är ett frivilligt åtagande som är öppet för alla. KRAV har rätt att utan att tillfråga de anslutna eller någon annan förändra reglerna för alla anslutna för i syfte att bevara värdet av KRAV-märkningen (K). Kapitlets innehåll: Avsnitt 2.1: är en iintroduktion till att följa KRAVs regler och annan nationell lagstiftning. Avsnitt : handlar om ccertifieringens olika delar;. åtagandenom åtaganden, kontroll, vad som händer om du inte följer reglerna inte följs och samt om möjligheter att överklaga certifieringsorganets beslut. Avsnitt :1 handlar om aavtalsfrågor. Avtalen reglerar ansvar och skyldigheter för KRAV-anslutna företag, certifieringsorgan, och KRAV ekonomisk förening. Frågor som tas upp är rör bland annat avgifter, uppsägning av avtal, sekretess och hantering av personuppgifter samt avtal med underleverantörtredje part. Avsnitt innehåller de regler för verksamheten som är lika för alla anslutna företag. Det är regler om hantering och särhållning av produkter, rengöring och regler om sociala villkor samt en generell regel om att du ska följa lagen. Avsnitt innehåller regler för förpackningar och miljöskydd. Regler för miljöskydd finns i avsnitt 2.17 för de regelområden som inte tillhör lantbruk och i kapitel 3 för regelområdena inom lantbruk, alltså växtodling, växthus, svampodling, djurhållning och biodling. Avsnitt 2.18 innehåller energiregler som gäller för alla anslutna. Definitioner Produkt: Allt från levande eller obearbetade jordbruksprodukter till bearbetade förpackade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål. Tredje partunderleverantör: En underleverantör är ett företag som inte är KRAV-anslutet och som anlitas av ett KRAV-anslutet företag för att hantera eller bearbeta KRAV-certifierade produkter. Då ska ett avtal tecknas mellan den KRAV-anslutne och underleverantören.ett företag som anlitas av ett KRAV-anslutet företaget för viss hantering av KRAV-certifierade produkter. Certifieringsorganet och det anslutna företaget är de två parterna. Den tredje Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 2 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 2 av 69

3 parten är det konventionella företaget som den KRAV-anslutna anlitar. 2.1 Vad det innebär att följa KRAVs reglervara KRAV-ansluten Det här avsnittet beskriver kort vad det innebär när duatt ansluter ansluta ditt företag till certifiering enligt KRAVs regler, och samt för vilka olika regelområden du ditt företag kan certifieras Företag som måste vara KRAV-certifierade Företag ska vara KRAV-certifierade om de - producerar produkter som de använder, märker eller marknadsför med KRAVs namn eller märke - förädlar produkter som de använder, märker eller marknadsför med KRAVs namn eller märke - förvarar produkter som de använder, märker eller marknadsför med KRAVs namn eller märke - importerar eller inför produkter från ett annat land och använder, märker eller marknadsför dessa produkter med KRAVs namn eller märke - marknadsför KRAV-certifierade produkter och använder sitt eget namn eller varumärke. Undantagna från kravet på certifiering är butiker och grossister som enbart hanterar obrutna förpackningar samt vissa underleverantörer och vendingföretag som har slutit avtal med ett KRAV-anslutet företag enligt regel 2.11 respektive Regelområden regler anpassade till olika sorters produktion KRAVs regler är dels allmänna, dels anpassade till olika typer av verksamhet. När du åtar dig att följa KRAVs regler gör du det för ett eller flera regelområden. De olika regelområdena som finns för närvarande är: Hantering av KRAV-produkter avsnitt 2.14 Växtodling kapitel 4 Växthus avsnitt 4.6 Svampodling avsnitt 4.7 Djurhållning kapitel 5 Biodling kapitel 6 Vattenbruk kapitel 7 Vildväxande produktion kapitel 8 Livsmedelsförädling kapitel 9 Slakt kapitel 10 Fodertillverkning kapitel 11 Produktionshjälpmedel kapitel 12 Textil, hudar läder och skinn kapitel 13 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 3 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 3 av 69

4 Butik kapitel 14 Restaurang och Storhushåll kapitel 15 Import och införsel kapitel 16 Fiske kapitel 17 Marknadsföring avsnitt 20.7 Marknadsföring av kaffe eller öl som serveras av annan aktör avsnitt 20.8 Frivillig ursprungsmärkning avsnitt 20.9 Du som endast lagrar och/eller hanterar KRAV-certifierade produkter ska vara certifierad enligt regelavsnitt 9.15 (livsmedelsförädling), regelavsnitt 11.6 (fodertillverkning) eller regelavsnitt 12.6 (produktionshjälpmedel) beroende på typ av produkt. Du som är lantbrukare och förädlar KRAV-certifierade råvaror ska följa reglerna i kapitel 9 oavsett om det rör sig om dina egna eller andras råvaror. Om du låter ett annat, ej KRAV-certifierat, företag förädla och/eller hantera dina råvaror enligt vad som är tillåtet i regel 2.11, ska du ha ett avtal med denna underleverantör. Du som har en gårdsbutik och köper in andras produkter som du säljer i lösvikt eller under eget namn ska följa reglerna i kapitel 14, med undantag för kravet på ett brett sortiment (regel ) Ansökan Ansök till ett godkänt certifieringsorgan om du vill bli certifierad enligt KRAVs regler för växtodling, förädling, eller något annat av de olika regelområdena. Vilka regelområden du kan välja bland framgår av regel Du som ansöker om KRAV-anslutning förbinder dig att: följa de delar av KRAVs regler som din ansökan gäller (EU/K) lämna kompletta ansökningshandlingar till certifieringsorganet (EU) betala avgifter för den aktuella certifieringen till certifieringsorganet (EU) och licens till KRAV. Se även regel (K) På De regler som gäller finns på KRAVs webbplats, Reglerna kan också beställas från KRAVs kontor i Uppsala. Du ska använda den senaste versionen av reglerna. KRAV har som mål att meddela den anslutne i god tid när reglerna för KRAV-certifierad produktion ändras. Målet är att meddela detta senast 3 månader innan de nya reglerna träder i kraft. KRAVs hemsida räknar upp finns en lista över vilka godkända certifieringsorgan som är godkända. Du kan få Certifieringsorganen tillhandahåller ansökningshandlingar och information om gällande regler och priser från certifieringsorganen. För de flesta verksamheter kan du lämna in din ansökan när som helst under året. Har du en produktion som kräver karenstid ska certifieringsorganet meddela när din produktion kan bli godkänd. För vildväxande produktion, (kapitel 8) finns ett senaste ansökningsdatum på våren för att certifieringsorganet ska kunna planera och utföra Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 4 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 4 av 69

5 revision kontroll i tid. Detta datum står i certifieringsorganets ansökningshandlingar för varje år Följa rätt version av reglerna Du ska använda den senaste versionen av reglerna. Den finner du på KRAVs webbplats, KRAV har som mål att meddela den anslutne i god tid när reglerna för KRAV-certifierad produktion ändras. Målet är att meddela detta senast 3 månader innan de nya reglerna träder i kraft Frivilligt att vara ansluten Att vara KRAV-ansluten är ett frivilligt åtagande som står är öppet för alla som följer KRAVs regler och certifieringsorganets avtal. (EU/K) Följa regler och regeländringar Anslutning innebär att du ska följa KRAVs gällande regler och de ändringar som sker i dessa. Du kan få stöd av material på KRAVs hemsidawebbplats KRAVs regler följer EU-förordning 834/2007 Följer du KRAVs regler följer du också EUs förordning om ekologisk produktion. Du behöver inte särskilt förvissa dig om att du följer förordningen för de KRAV-märkta produkterna, eftersom KRAVs regler är skrivna utformade för att följa den. Om förordningen och KRAVs regler ändå skulle skilja sig, gäller har förordningen företräde. Följande av KRAVs regelområden har ingen motsvarighet i förordningen: del av kapitel 11 fodertillverkning gällande foder till sällskapsdjur (avsnitt i kapitel 11); kapitel 13 Ttextil, hudar, läder och skinn (kapitel 13); kapitel 14 Bbutik (kapitel 14, ); kapitel 15 Rrestauranger och storhushåll (kapitel 15); och kapitel 17 Ffiske (kapitel 17) KRAV-märkning vid ekologisk produktion i Sverige i relation till andra ekologiska regelverk Du får inte KRAV-märka produkter som är producerade i Sverige om råvarorna är certifierade enligt ett annat ekologiskt regelverk än KRAVs regler. Vid import och införsel gäller särskilda regler för att du ska kunna KRAV-märka produkter, se kapitel 16 Import och införsel Följa Följ lagen Du ska följa alla lagar och förordningar som gäller för din verksamhet. De är överordnade KRAVs regler för KRAVcertifierad produktion. Tänk särskilt på lagar och förordningar som rör arbets-, miljö- och djurskydd. (EU) Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 5 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 5 av 69

6 Du ska visa att du följer gällande lagstiftning genom att redovisa att du har ett kvalitetsledningssystem eller löpande genomför en fungerande egenkontroll. (K) 2.2 Certifiering Certifikat Detta Det här avsnittet berättar beskriver hur anslutna företag får sitt certifikat, det vill säga det intyget som visar för vilka regelområden företaget är certifierat. Utan certifikat får du inte sälja produkter med KRAVs namn och märke. Tänk särskilt på Lämna din ansökan i tillräckligt god tid förså att certifieringsorganet hinner ska hinna hantera den innan du vill börja med KRAV-certifierad verksamhet. Respektive certifieringsorgan informerar om när du måste lämna ansökan och om eventuella avgifter för ifall att det exempelvis krävs en ny revision kontroll efter en ändring av verksamheten. (K) Du måste ha ett certifikat Du får inte sälja produkter med KRAVs namn eller märke innan du av certifieringsorganet fått det underskrivna anslutningsavtalet och ett certifikat för det regelområde som din verksamhet omfattar (se regel 2.7.3) av certifieringsorganet. Innan För att certifieringsorganet kan ska utfärda ett certifikat krävs en revision kontroll av din verksamhet och att resultatet av revisionen kontrollen är godkänt. (EU) Certifikatet gäller i ett års tid. (K) Tänk särskilt på Partihandlare som hanterar KRAV-märkta eller EU-ekologiska produkter måste ha en certifiering enligt EUförordningen, eller en certifiering som omfattar hantering enligt KRAVs regler. Butiker med flera som enbart säljer färdigförpackade varor till konsument behöver inte vara certifierade. Partihandlare som hanterar KRAV-märkta eller EU-ekologiska produkter måste ha en certifiering enligt EUförordningen, eller en certifiering omfattande hantering enligt KRAVs regler Ansöka om nya certifikat för nya regelområden för att få nytt certifikat Du måste ansöka om och få ett nytt certifikat från certifieringsorganet för ny verksamhet som berörs av ett regelområde som du inte tidigare ansökt varit certifierad för. De olika regelområdena framgår av regel Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 6 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 6 av 69

7 2.2.3 Anmäla ändringar Du åtar dig som ansluten attska informera certifieringsorganet om alla väsentliga ändringar av i verksamheten. (EU) En väsentlig ändring är till exempel att verksamheten flyttar, att ägarförhållandena ändras eller att du byter ut den person som du har angivit som din kontaktperson för KRAVs regler. En väsentlig ändring kan även vara att du ändrar en certifierad produktion så att information som du tidigare lämnat om produktionen och som har betydelse för certifieringen inte längre stämmer. Du måste ansöka om och få ett särskilt nytt skriftligt beslut från certifieringsorganet förandra ändringar som ska anmälas till ditt certifieringsorgan är vid tillägg av: ny Ny brukningsenhet/ladugård/växthus. (EU) nya Nya skiften. (EU) nytt Nytt djurslag. (EU) ny Ny produktionsplats. (EU) ny Ny produktionslinje. (EU) nya Nya processer. (EU) Meddela nya produkter till KRAV Om du är certifierad för ett eller flera av regelområdena vattenbruk, livsmedelsförädling, slakt, fodertillverkning, produktionshjälpmedel eller import och införsel ska du anmäla till KRAV vilka KRAV-certifierade produkter du tänker sälja, innan du börjar marknadsföra dem. Du ska även avregistrera produkter som inte längre säljs som KRAVcertifierade. Anmälan görs via KRAVs hemsidawebbplats. Se även regel (K) Ditt certifieringsorgan verifierar att uppgifterna är korrekta när de gör revisionkontroll. (K) 2.3 Dina åtaganden som certifierad Det här avsnittet beskriver Ddinaitt ansvarsområden som certifierad. Dessa omfattar innebär bland annat att du ska ha en kontaktperson, att du ska dokumenterar hur du följer KRAVs regler, att du ska anmälaer avvikelser och samt att du ska ser till att alla berörda inom verksamheten vet vad KRAV-certifieringen innebär Informera personalen Du ska informera alla berörda inom verksamheten om vad KRAV-certifieringen innebär. Du ansvarar för att all personal som hanterar KRAV-certifierade produkter känner till kraven de krav som ställs på verksamheten produktionen tillräckligt väl för att de ska kunna följa reglerna. (EU) Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 7 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 7 av 69

8 2.3.2 Kontaktperson Utse Du ska utse en kontaktperson för varje produktionsplats som omfattas av avtalet om certifiering enligt KRAVs regler. Du ska meddela certifieringsorganet kontaktpersonens namn. Kontaktpersonen ska vara väl insatt både i KRAVs regler och i den verksamhet som bedrivs på produktionsplatsen. Du ska även meddela certifieringsorganet kontaktpersonens namn. (K) Dokumentationskrav Du ska ddokumentera hur du uppfyller KRAVs regler och ha dokumentationen tillgänglig på det vis som certifieringsorganet begär. Certifieringsorganet har rätt att kräva att du har den dokumentation som certifieringsorganet det anser sig behöva. Du ska löpande dokumentera de produkter och råvaror som du köper in till den KRAV-certifierade produktionen. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om vad du har köpt, hur mycket du har köpt samt vem eller vilket företag som levererat produkterna eller råvarorna. Du ska som KRAV-ansluten också löpande dokumentera de KRAVcertifierade varor du säljer på samma sätt, det vill säga vad du sålt, hur mycket och till vem eller vilket företag. (EU) För ett lantbruksföretag gäller kravet på dokumentation för hela brukningsenheten. För att inköpta råvaror och produkter ska kunna räknas som KRAV-certifierade måste det tydligt framgå att de är det på fakturor eller följesedlar som du ska ha tillgängliga vid revision. (EU) Du ska spara dokumentationen i två år så att certifieringsorganet kan kontrollera den. (K) Anmäla avvikelser Anmäl så snabbt som möjligt till certifieringsorganet om du eller någon annan av ett eller annat skäl råkar bryta mot reglerna för KRAV-certifierad produktion inom din verksamhet så att det leder till en stor avvikelse (se regel 2.5.3). Du ska göra det oavsett vem som brutit mot reglerna och oavsett om det varit av misstag eller inte. (EU) Informera köpare om ändringar Om en produkt som varit KRAV-certifierad inte längre är det ska du omedelbart korrigera din information om produkten så att dina kunder inte riskerar att vilseledas. Det kan vara nödvändigt att du aktivt informerar köparna, bland annat för att undvika felaktig marknadsföring. Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 8 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 8 av 69

9 2.3.6 Ekonomiskt ansvar gentemot köpare Du har som säljare av produkter med KRAVs namn eller märke det fulla ansvaret för att KRAVs regler följs i den KRAV-certifierade produktionen. Ditt företag får ta eventuella ekonomiska konsekvenser gentemot köparen om du levererar produkter som KRAV-certifierade fast de inte är det. (K) 2.4 Revision Kontroll av KRAV-certifierad produktion Certifieringsorganet har rätt att när som helst kontrollera att du följer KRAVs regler. Under sådana så kallade revisioner kontroller inspekterar certifieringsorganet din verksamhet för inom de regelområden som du antingen redan du har anmält att du är eller har ansökt om att bli certifierad förvill få certifierade. Ett kvalitetsledningssystem eller motsvarande gör ofta revisionen kontrollen och bedömningen enklare. Tänk särskilt påkravet på att införa rutiner för att följa KRAVs regler i ditt kvalitetsledningssystem gäller endast de anslutna som har ett kvalitetsledningssystem. Om certifieringsorganet hittar avvikelser ska du rätta till felen om det går och förebygga att de upprepas (se avsnitt 2.5.) Du kan överklaga certifieringsorganets beslut (se avsnitt 2.6) Årlig kontroll Ditt certifieringsorgan ska varje år göra minst en kontroll av din KRAV-certifierade verksamhet. (EU) För verksamheter med djurhållning behövs i genomsnitt fler kontrollbesök än i annan KRAV-certifierad produktion. Under de två första åren som KRAV-certifierad djurhållare ska du ha två årliga kontrollbesök. Detta för att säkerställa att reglerna följs både under stallperioden och under betesperioden. Från och med tredje året som KRAV-certifierad djurhållare gör ditt certifieringsorgan minst ett årligt kontrollbesök (se även reglerna och ). (K) Oanmälda och föranmälda kontroller Certifieringsorganet har rätt attkan genomföra oanmälda eller föranmälda kontroller och extra revisioner kontroller när som helst under avtalstiden. (EU) Certifieringsorganet ska göra 10 procent oanmälda kontroller och 10 procent riskbaserade extrakontroller (dessa behöver inte vara oanmälda) fördelat på alla anslutna företag. (EU) På djurgårdar ska certifieringsorganet göra 30 procent oanmälda extrakontroller varje år, till exempel vid kritiska tidpunkter. Certifieringsorganet fördelar dessa oanmälda kontroller dels enligt en riskbedömning och dels helt slumpmässigt (se även regel ). (K) Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 9 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 9 av 69

10 För slakterier (med undantag av mindre slakterier) ska certifieringsorganet göra en årlig oanmäld extrakontroll med fokus på hantering av levande djur (se även regel ) (K) Tillträde Certifieringsorganet har rätt att inspektera och få dokumentation om all verksamhet som du som KRAV-ansluten bedriver om certifieringsorganet anser att det behövs för att kunna certifiera den anmälda produktionen. Du ska lämna all information om verksamheten som certifieringsorganet begär, till exempel olika handlingar, certifikat och bokföring (EU) låta certifieringsorganet få tillträde till marker, växthus, stallar, lager, tillverknings- och produktionslokaler, försäljningsställen, serveringsställen och andra platser som ingår i verksamheten. (EU) Provtagning Certifieringsorganet har skyldighet att provta produkter och odlingsmark hos 5 procent av alla certifierade företag samt vid misstanke om att reglerna inte följs. Proverna ska analyseras med avseende på otillåtna substanser såsom t.ex. förbjudna bekämpningsmedel, GMO, livsmedelstillsatser och läkemedel. Om certifieringsorganet ber om detta så ska du genomföra analys av mark, råvaror, produkter eller annat som ingår i den aktuella produktionen. (EU) 2.5 Om du inte följer reglerna inte följs Det här avsnittet handlar om avvikelser. Syftet med att utfärda avvikelser är att få verksamheten att fungera bättre, att tydligt visa när KRAVs regler inte uppfyllsföljs, att förhindra att produkter som inte uppfyller reglerna kommer ut på marknaden samt att förhindra att KRAV-märkets trovärdighet skadas. Tänk särskilt på Sekretess gäller inte mellan certifieringsorgan när de utreder avvikelser. Tvärtom är certifieringsorganen skyldiga att mellan sig vara öppna med uppgifter så att alla avvikelser kan redas ut. Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 10 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 10 av 69

11 2.5.1 Vad en avvikelse äravvikelser En avvikelse är när verksamheten inte följer en av KRAVs -regler, helt eller delvis. Det är normalt att en verksamhet har mindre avvikelser. Det viktiga är att du upptäcker och avhjälper dina avvikelser samt att du förebygger så att de inte sker på nyttupprepade avvikelser Din revisor upprättar en aavvikelserapport När en revisor upptäcker en avvikelse, ska revisorn dokumentera avvikelsen. Varje avvikelse ska dokumenteras i ett separat dokumentsom en händelse. Detta kallas för att upprätta en avvikelserapporten upprättas. Det finns tre grader av avvikelser:; mindre, större och avstängningsgrundande Att släcka en avvikelse Du åtgärdar en avvikelse i två steg genom att du dels avhjälper avhjälpa det aktuella problemet och dels förebygger förebygga så att avvikelsen inte händer igenupprepas. Du ska redovisa Vad vad du har gjort ska du redovisa för revisorn, som sedan ska bedöma om problemet verkligen är avhjälpt och om de förebyggande åtgärderna är tillräckliga. När revisorn godkänner åtgärderna är avvikelsen släckt. Exakt hur avvikelser släcks varierar beroende på om det är en mindre, större eller avstängningsgrundande avvikelse Du får Att släcka avhjälpa avvikelsen direkt om det är möjligt I vissa fall kan revisorn släcka en avvikelse åtgärdas omgående så att den kan släckas medan revisorn fortfarande är på plats. Avvikelserapportn ska dock alltid upprättas. På det viset blir det enkelt att se om ett problem återkommer Mindre avvikelser En mindre avvikelse är när din verksamhet inte uppfyller ett något enstaka enskilt skall-krav i en av KRAVs- reglerel. Vid en mindre avvikelse ska du inom 28 arbetsdagar lämna ett skriftligt svar till revisorn. Svaret ska innehålladär ska du redovisa: en beskrivning av vad du har gjort för att rätta till felet, det vill säga vilken avhjälpande åtgärd du gjort vidtagit vilka förebyggande åtgärder du kommer att vidta så för att avvikelsen inte ska upprepas. Ditt certifieringsorgan ska sedan inom fem arbetsdagar meddela om de beslutat att godkänna dina åtgärder. När certifieringsorganet har godkänt dina åtgärder är avvikelsen släckt. Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 11 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 11 av 69

12 Om dina åtgärder mot en mindre avvikelse inte kan godkännas Om certifieringsorganet inte godkänner ditt svar, meddelar de dig att avvikelsen klassas som en större avvikelse och ärendet hanteras enligt avsnitt för större avvikelser. Om certifieringsorganet anser att ditt svar endast delvis löser problemet delvis, men ändå inte helt och hållet löser problemet, får de begära in kompletterande information. Certifieringsorganet bestämmer Hur hur lång tid du har på dig att svara bestämmer certifieringsorganet Kontroll av dina åtgärder Certifieringsorganet kommer vid nästa revision kontroll att granska att du har avhjälpt och förebyggt avvikelsen så att den inte händer igenupprepas. Om det visar sig att du inte har avhjälpt eller inte har förebyggt avvikelsen så som du har sagt uppgett i ditt skriftliga svar, ska revisorn hantera avvikelsen som en större avvikelse Större avvikelser Du kan få en större avvikelse av någon av följande orsaker: Du har en avvikelse som innebär att du på ett allvarligt sätt låtit bli att följa en mer omfattande regel eller en grupp regler som reglerar gäller närstående närliggande frågor. Endast ii kapitel 5 är de regler som normalt ger en större avvikelse markerade. Du har vid samma ett enskilt kontrolltillfälle fått minst 6 mindre avvikelser mot som rör krav regler i samma kapitel eller totalt minst 10 mindre avvikelser. Du bedriver produktion eller verksamhet som strider mot gällande lagar och föreskrifter inom det regelområde där du är certifierad. (se regel 2.12). Arbetsvillkor eller sociala villkor är undermåliga (se avsnitt 2.13). Du har inte avhjälpt eller förebyggt en mindre avvikelse. Vilka regelområden som finns för närvarande framgår av regel Större avvikelse som kan åtgärdas Större avvikelse som kan avhjälpas Om ditt certifieringsorgan bedömer att avvikelsen kan avhjälpas begär de en skriftlig åtgärdsplan från dig. Du ska lämna den till certifieringsorganet inom sju arbetsdagar. I planen ska du beskriva: hur du ska avhjälpa felet vad som var orsaken till avvikelsen vilka förebyggande åtgärder du kommer att vidta som hindrar att liknande problem uppkommer igenför att avvikelsen inte ska upprepas. Ditt certifieringsorgan ska inom fem arbetsdagar meddela om de beslutat att godkänna din åtgärdsplan. Om ditt certifieringsorgan beslutar att godkänna denna planen godkänns följer certifieringsorganet upp planen den genom en extra revision kontroll inom 28 arbetsdagar från den ursprungliga revisionenkontrollen. Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 12 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 12 av 69

13 Certifieringsorganet har rätt att ta betalt för denna extra revisionkontroll. Det kan bli nödvändigt med ny karens Om din åtgärdsplan mot en större avvikelse inte kan godkännas Om certifieringsorganet inte accepterar din åtgärdsplan ska de besluta att underkänna produktionen ifråga helt eller delvis. Ärendet hanteras som en större avvikelse som inte kan avhjälpas (se regel ). Certifieringsorganet får begära in kompletterande svar om man bedömer att du är nära en tillfredsställande lösning Om du inte följt din åtgärdsplan för att släcka avvikelsen Om en större avvikelse inte är åtgärdad vid den uppföljande revisionenkontrollen, underkänns den berörda produktionen, helt eller delvis, omedelbart och till dess att avvikelsen är släckt. När avvikelsen är släckt påbörjas en ny karenstid för produktion som har karenstider Större avvikelse som inte kan avhjälpas Om certifieringsorganet bedömer att avvikelsen inte kan avhjälpas ska de besluta att underkänna produktionen helt eller delvis. Du ska inom sju arbetsdagar informera certifieringsorganet om: vilka åtgärder du genomfört som ett resultat av underkännandet,. Ttill exempel att du meddelat dina kunder att en produkt inte längre är KRAV-certifierad. För att produktionen åter ska kunna bli godkänd ska du lämna in en plan där du beskriver: beskriva vad som var orsaken till avvikelsen lämna in en plan med vilka förebyggande åtgärder du kommer att vidta som hindrar att liknande problem uppkommer igenför att avvikelsen inte ska upprepas. Om certifieringsorganet beslutar att godkänna denna planen godkänns så följer certifieringsorganet upp planen den genom en extra revision kontroll inom 28 arbetsdagar från den ursprungliga revisionenkontrollen. Certifieringsorganet har rätt att ta betalt för denna extra revisionkontroll. Om certifieringsorganet har underkänt mark eller djur krävs ny karenstid enligt reglerna och (EU) Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 13 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 13 av 69

14 2.5.4 Avstängningsgrundande avvikelser Vid riktigt allvarliga avvikelser kan du stängas av under 1 3 år då du inte får vara KRAV-ansluten. Skäl för att Du kan bli avstängd är på grund av att produktionen allvarligt strider mot Den ekologiska produktionens målsättning (se kapitel 1) i något av dessa avseenden: genom att du Du har medvetet använt otillåtna kemiska produkter i växtodling. du Du har gjort allvarliga avsteg från djuromsorgsregler. du Du har medvetet använt genetiskt modifierade organismer, (GMO), eller GMO-produkter. du Du har medvetet använt otillåtna tillsatser i KRAV-certifierade livsmedel. eller omföljande kan också leda till avstängning: : Att du förtalar eller sprider felaktig information om KRAV. Att du medvetet påstår att en icke ej KRAV-certifierad råvara eller produkt är KRAV-certifierad.. du Att upprepar en större avvikelse upprepas för tredje gången inom fem år.. Att du agerar på annat sätt som riskerar att skada KRAV som organisation eller KRAV-märkningens värde. I detta fall beslutar KRAV om avstängning efter att ditt certifieringsorgan gjort en utredning av ditt agerande. Efter en avstängning kan du begära anslutning på samma villkor som en vid nyanslutennyanslutning. Under avstängningstiden kan du inte bli KRAV-ansluten av något certifieringsorgan Tillfälligt underkännande Din produktion kan underkännas tillfälligt, helt eller delvis, om certifieringsorganet hittar en större avvikelse eller en avstängningsgrundande avvikelse hos dig. Det tillfälliga underkännandet görs medan avvikelsen utreds för att felaktiga produkter inte ska nå marknaden Underkännande En helt underkänd produktion innebär att ditt certifikatet är blir tillbakadraget. E helt och hållet, medan en delvis underkänd produktion innebär att certifikatet är blir delvis tillbakadraget. Ett bbeslutet från certifieringsorganet anger i dessa så fall vilka delar av produktionen som underkännandet omfattar. Det kan till exempel handla om vissa skiften eller vissa produkter KRAVs rätt till skadestånd Om du agerat så att KRAV i betydande omfattning måste gå iningripa och agera för att skydda sitt varumärke kan du bli ersättningsskyldig för de merkostnader som detta orsakar KRAV. (K) Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 14 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 14 av 69

15 2.6 Du kanatt överklaga certifieringsorganets beslut Du har rätt att överklaga certifieringsorganets beslut. Ditt överklagande ska vara skriftligt och skickas till certifieringsorganet. Desss certifieringskommitté som sedan beslutarfattar sedan beslut om överklagandet. (EU) Det är bara du och ditt KRAV-anslutna företag som kan överklaga ett beslut i ett enskilt certifieringsärende. Överklagandet ska ha inkommit till certifieringsorganet senast tre veckor efter att du tagit emot det beslutet som du överklagar. (K) Om det kommer fram ny information har certifieringsorganet rätt att ompröva ett beslut även om du inte överklagat. Vill du klaga på ett certifieringsorgan ska du vända dig direkt till certifieringsorganet. Har du synpunkter på KRAVs regler vänder du dig till KRAV. 2.7 Avtalsfrågor Här kan du läsadet här avsnittet handlar om de formella delarna i avtalet mellan en KRAV-ansluten och certifieringsorganet. Avsnittet tar upp avtal, uppsägning av avtal, avgifter och, ekonomisk redovisning. och uppsägning av avtal,. Avsnittet tar även upp byte av certifieringsorgan, sekretess, hur personuppgifter hanteras samt avtal med tredje part KRAV-anslutning Efter att certifieringsorganet tagit emot och behandlat din kompletta ansökan måste Du är KRAV-ansluten när certifieringsorganet tagit emot och behandlat din kompletta ansökan och både du och certifieringsorganet har skrivit på underteckna ett anslutningsavtal. Först då blir du KRAV-anslutenet. Du ansvarar för att den information du lämnar i ansökningshandlingarna eller i senare till certifieringsorganet information är korrekt. (EU) Avtalet med certifieringsorganet Ditt avtal med certifieringsorganet reglerar bland annat: (K) vilka uppgifter och hur du ska redovisar till certifieringsorganet och hur redovisningen ska ske uppsägningstider övriga villkor kring uppsägning av avtal. Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 15 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 15 av 69

16 Uppsägning av avtal När avtalet upphör ska drar certifieringsorganet omedelbart dra tillbaka alla giltiga certifikat och liknande. Du får efter det inte märka produkter med därefter inte använda KRAVs märke eller på något annat sätt hänvisa till KRAV. Förstör Du ska även förstöra eller skicka tillbaka allt material som antyder att verksamheten är certifierad enligt KRAVs regler till certifieringsorganet. Produkter får Du får inte längre heller marknadsföras produkter som KRAVcertifierade. (K) Certifieringsorganet har rätt att under sex månader efter att avtalet upphört kontrollera att det inte sker någon otillbörlig användning av eller hänvisning till KRAVs namn och märke inte används otillbörligt. Det betyder bland annat att certifieringsorganet har rätt att ta del av företagets bokföring, och samt att kontrollera lagerutrymmen lager- och förpackningsutrymmen. (K) Om du slutar tillverka KRAV-certifierade produkter, men vill fortsätta sälja de du har kvar i lager så måste du också fortsätta att vara KRAV-ansluten och ha ett giltigt avtal med certifieringsorganet om certifiering enligt Regler för KRAV-certifierad produktion Licens- och certifieringsavgiften Priset för en KRAV-certifiering består av: - licensavgift till KRAV ekonomisk förening - certifieringsavgiften till certifieringsorganet. Du ska betala en licensavgift för rätten att använda KRAVs regler och KRAV-märket enligt en prislista som fastställs varje år. Du kommer att faktureras via det certifieringsorgan som utför KRAV-certifieringen såvida du inte är certifierad för ett eller flera av regelområdena vattenbruk, livsmedelsförädling, slakt, fodertillverkning, produktionshjälpmedel eller import och införsel. (se Då fakturerar KRAV dig för licensavgiften när du redovisat värdet av de KRAV-certifierade produkter du sålt (försäljningsvärdet) enligt regel ). (K) Utöver licensavgiften ska du betala certifieringsorganet för deras certifieringstjänster. (EU) Du ska betala licensavgiften till KRAV även om du väljer att inte sätta KRAV-märket på dina produkter. (K) Utöver licensavgiften ska du betala certifieringsorganet för deras certifieringstjänster. (EU) Redovisning av försäljningsvärden Du som är certifierad för ett eller flera av följande regelområdena: Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 16 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 16 av 69

17 vattenbruk livsmedelsförädling slakt fodertillverkning produktionshjälpmedel import och införsel ska senast den 15 mars varje år redovisa föregående kalenderårs försäljningsvärde för dina KRAV-certifierade produkter. Du ska redovisa värdena via KRAVs hemsidawebbplats, (klicka på Produktrapportering). KRAVs fakturering för licensen ske i två steg, först en preliminärfaktura som baseras på föregående års försäljning och sedan en slutfaktura där KRAV krediterar eller fakturerar mer beroende på redovisningen av föregående år. 2.8 Byte av certifieringsorgan Här Det här avsnittet kan du läsa handlar om vad som gäller om du vill att ett nytt annat certifieringsorgan som är ackrediterat för KRAV-certifiering ska tar över certifieringen av din verksamhet från ditt nuvarande (gamla) certifieringsorgan. Tänk särskilt på Regler om sekretess gäller inte mellan certifieringsorgan i samband med att en kund byter certifieringsorgan eller när certifieringsorgan utreder avvikelser Ansökan om byte av certifieringsorgan Om du ska vill byta certifieringsorgan så ska du ansöka till det nya certifieringsorganet om förflyttning av certifieringen. Det nya certifieringsorganet ska då säkerställa med dig att din verksamhet inte är underkänd av ditt nuvarande certifieringsorgan. (EU) När du har fått den nya certifieringen ska du skriftligt säga upp avtalet med ditt gamla tidigare certifieringsorgan. I samband med att du får ett nytt certifikat så rapporterar det nya certifieringsorganet detta till KRAV. (K) Dokumentationskrav vid byte av certifieringsorgan När du ska byta certifieringsorgan ska du lämna in följande dokumentation till det nya certifieringsorganet: (EU) Besöks- eller revisionsrapport kontrollrapport från den senaste revisionenkontrollen. Samtliga avvikelser och uppgifter om korrigerande åtgärder från de fyra senaste fyra årens revisionerkontroller. Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 17 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 17 av 69

18 Kopia på gällande KRAV-certifikat. Vad i din verksamhet som är KRAV-certifierat, i karens 1:aförsta årets karens, 2:aandra årets karens, EU-ekologiskt eller konventionellt Om du har certifierad växtodling ska du även lämna en skiftesredovisning med tillhörande karta, markera 1:aförsta årets karens, 2:aandra årets karens, EUekologiskt eller konventionellt. Om du har certifierad djurhållning ska du även ange antal djur av olika slag och eventuella pågående karenstider för djuren Ny revision kontroll vid byte av certifieringsorgan Det nya certifieringsorganet granskar underlagen och avgör om de måste göra en revision kontroll på plats innan de kan ställa ut ett nytt certifikat. Samtliga avvikelser ska vara åtgärdade innan du kan få ett nytt certifikat. Det gäller både avvikelser som det gamla tidigare certifieringsorganet hittat och sådana som det nya certifieringsorganet hittar. (K) 2.9 Sekretess Om du inte lämnat tillstånd till att lämna ut information om affärsverksamhet och produktionsmetoder får inte varken certifieringsorganet eller KRAV lämna ut detta till någon annan, förutom i följande fall (EU): Certifieringsorganet och KRAV har rätt att lämna ut information oom certifieringsorganet eller KRAV man kan visa att informationen redan var allmänt känd på annat sätt än genom att KRAV eller certifieringsorganet brutit mot anslutningsavtalet. (K) Certifieringsorganet och KRAV har rätt att offentliggöra information om en domstol eller myndighet kräver det. Certifieringsorganet och KRAV ska då snarast underrätta dig som ansluten om att man har offentliggjort den informationen. (EU) KRAV får använda uppgifter om och från dig som ansluten även om uppgifterna annars skulle vara sekretessbelagda för om syftet är att utveckla den ekologiska marknaden genom att till exempel publicera exempelvis publicering av statistik. KRAV har rätt att göra det även om uppgifterna annars skulle vara sekretessbelagda. En förutsättning är att KRAV får bara använda rätten så att det inte går att identifiera dig som är ansluten. (K) Certifieringsorganet och KRAV har rätt att lämna ut uppgifter om och hur den anslutne bryter mot KRAVs regler. (EU) Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 18 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 18 av 69

19 Certifieringsorganen får ska lämna uppgifter till varandra i samband med att en kund byter certifieringsorgan eller i samband med att de utreder avvikelser Hantering av personuppgifter För att kunna informera om vilka företag som är anslutna till certifiering enligt KRAVs regler och för att kunna arbeta rationellt effektivt har för certifieringsorganen och KRAV register över samtliga anslutna. med Där finns uppgifter om namn, adress, kontaktperson(er), och verksamhetens art och certifierade produkter. (EU) Publicering av uppgifter Den information KRAV och certifieringsorganen har kan de lägga ut den information de har på sina respektive webbplatser. Syftet med att publicera denna typ av uppgifter är att köpare ska hitta KRAV-certifierade företag och produkter. (K) (IAC) Samtycke till hantering av personuppgifter Genom att du skriver underunderteckna anslutningsavtalet går du med pågodkänner du certifieringsorganets och KRAVs hantering av personuppgifter. (K) Du kan ta tillbaka ditt Ändrat samtyckesamtycke eller ändring av uppgifter Om du vill ta tillbaka ditt samtycke och inte längre vill att dina personuppgifter ska hanteras på detta sätt eller om du vill rätta felaktiga uppgifter i certifieringsorganets eller KRAVs register så ska du kontakta certifieringsorganet och KRAV. (K) Rätt till uppgifterna information På din begäran ska certifieringsorganet eller KRAV kunna tala om hur de behandlat dina personuppgifter, för vilket ändamål de använt dem, vilka uppgifter om dig som finns registrerade, varifrån dessa uppgifter kommer, samt till vem eller vilka de lämnar ut uppgifterna till. (K) 2.11 Avtal med tredje partsamarbete med underleverantör Tredje part är företag som inte är KRAV-anslutet och anlitas av ett KRAV-anslutet företag för att på ett eller annat sätt hantera KRAV-certifierade produkter. Då ska ett avtal tecknas mellan den KRAV-anslutne och tredje parten. Det ska göras innan den tredje parten hanterar KRAV-certifierade produkter. Detta här avsnittet beskriver när du Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 19 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 19 av 69

20 som KRAV-ansluten lantbrukare kan tillämpa det ska finnasavtal med tredje partunderleverantör och hur sådana avtal ska se ut När avtal ska finnaskrävs Du får som KRAV-ansluten lantbrukare anlita en underleverantör för någon del av din KRAV-certifierade produktion, utan att underleverantören behöver vara ansluten till KRAV-certifiering. Certifieringsorganet gör då kontroll hos underleverantören som en del av kontrollen av din verksamhet. (K) En förutsättning är att det rör sig om så pass enkel verksamhet att du kan ansvara för att KRAVs regler följs. Exempel på sådana verksamheter är lagring av produkter eller enklare bearbetning av råvaror som torkning av spannmål, rensning av utsäde eller tillverkning av sylt. (K) Vid enklare bearbetning ska alla ingredienser som ingår i produkten vara producerade av dig. Undantag är vegetabilier och tillåtna tillsatser (enligt bilaga 2) som får vara inköpta. Avtal med underleverantör kan inte tillämpas för slakt. (K) Om både ditt lantbruksföretag och det anlitade företaget är KRAV-anslutna behövs inget avtal. (EU) Du ska teckna avtal med tredje part i följande fall (EU): Marknadsföringsavtal. Om tredje part marknadsför dina produkter under sitt eget varumärke och produkterna tillverkas av dig som KRAV-ansluten så ska du teckna ett avtal med marknadsföraren. Företag certifierade enligt kapitel 15 restaurang kan inte teckna marknadsföringsavtal. (EU) Lagringsavtal. Om du anlitar en tredje part för att lagra produkter eller råvaror och de lagras i enskilda enheter, lådor, containrar eller liknande behöver de kontrolleras enligt EU-förordningen. Genom ett avtal med tredje part uppfyller du de villkoren. Entreprenadavtal. Om du som KRAV-ansluten lantbrukare låter en tredje part hantera (till exempel lagra eller torka spannmål eller jämförbar råvara) eller förädla råvaror som du har producerat så ska du teckna ett avtal. (EU) Avtal för packning och märkning på utländsk packplats. Om du som KRAV-ansluten till regelområde import och införsel låter en leverantör utanför Sverige som inte är KRAV-ansluten packa och KRAV-märka dina produkter ska du teckna ett avtal med leverantören. Leverantören ska vara godkänd av något annat certifieringsorgan som utför ekologisk certifiering. (EU) Anmälan Om du anlitar en underleverantör till någon del av den KRAV-certifierade lantbruksproduktionen, är du skyldig att anmäla detta och sluta avtal med underleverantören innan samarbetet påbörjas. Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 20 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 20 av 69

21 Innehåll i avtal med tredje part Avtalet mellan dig som KRAV-ansluten och företaget som utgör tredje part underleverantören ska måste innehålla åtminstone följande: Att underleverantören ska åta sig att tillämpa relevanta delar av KRAVs regler. Att Tredje partunderleverantören ska ger certifieringsorganet rätt att göra revision kontroll av sin den aktuella verksamheten, enligt de villkor som framgår av dessa regler. Tredje part ska åta sig att tillämpa relevanta delar av KRAVs regler. Att Eeventuella avvikelser som certifieringsorganet konstaterar hos tredje partunderleverantören ansvarar du förär ditt ansvar som KRAV-ansluten. Att Tredje partunderleverantören har inte har rätt att använda KRAVs namn och märke, förutom vid marknadsföringsavtal Förteckning över tredjepartsavtal underleverantörer Du ska upprätthålla en lättöverskådlig förteckning över vilka de tredjeparts-avtalunderleverantörer med vilka du har ingått avtal Entreprenadavtal Om du som är KRAV-ansluten lantbrukare anlitar ett företag som inte är KRAV-anslutet för någon form av hantering eller förädling av råvarorna som du sedan får tillbaka ska du teckna ett avtal med företaget där det förbinder sig att följa KRAVs regler. Du som är KRAV-ansluten ansvarar för att företaget följer KRAVs regler och du ska alltid anmäla entreprenadavtal till certifieringsorganet. Entreprenadavtal kan inte användas för slakt Fall nnär inget avtal ej krävsbehövs Åkerier och andra transportföretag får transportera KRAV-certifierade produkter utan att ha ett särskilt avtal med den KRAV-certifierade lantbrukaren. Både den KRAV-anslutene som ansvarar för lastning av produkterna och den KRAV-anslutne som tar emot dem ska kontrollerar att transporten skett på ett korrekt sätt. ett certifieringsorgan. Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 21 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 21 av 69

22 3 Allmänna verksamhetsregler för alla KRAVanslutna I detta kapitel finns de verksamhetsregler som rör alla företag som är anslutna till certifiering enligt KRAVs regler. Kapitlets innehåll: 3.1: Regler om sociala villkor 3.2: Regler om hantering och särhållning av produkter 3.3: Reglerar om godkännande av ämnen och material 3.4: Regler om minskad miljö- och hälsopåverkan vid hygienarbete 3.5: Regler om förpackningar 3.6: Regler för miljö- natur- och kulturskydd : Energiregler uppdelat utifrån producentgrupp Definitioner Anställning: Överenskommelse om utbyte mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan vara tillsvidareanställning, provanställning eller tidsbegränsad anställning. Bekämpningsmedel: Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. Bekämpningsmedel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. För att få säljas och användas måste bekämpningsmedel vara godkända av Kemikalieinspektionen. Biocid: Kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är framställt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Desinfektion: Behandling av lokaler, materiel eller personer med fysikaliska eller kemiska medel så i syfte att eliminera risken för överföring av smitta. Detta innebär inte att alla mikroorganismer avlägsnats eller avdödats (som sker vid sterilisering) utan att mängden potentiellt patogena mikroorganismer reduceras så långt att smittrisken elimineras. Även behandling av luft och vatten för att hindra spridning av smitta räknas till desinficering. Grundläggande mänskliga rättigheter: Rättigheter som regleras i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 22 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 22 av 69

23 Kemikaliesekretariatets SIN-lista: Kemikaliesekretariatet (ChemSec, The International Chemical Secretariat), är en ideell organisation som grundades 2002 av fyra miljöorganisationer. ChemSec strävar efter att nå bred acceptans i samhället av de viktigaste principerna om försiktighet, substitution, att förorenaren betalar samt om rätten att veta. Som del i det arbetet har man upprättat en lista över miljö- och hälsoskadliga kemikalier som är särskilt angelägna att avveckla, SIN-listan. Ett SIN-ämne uppfyller EUs kriterier för särskilt farliga ämnen, SVHC. Du hittar den på länken Lätt arbete: Enkla arbetsuppgifter som till exempel enkelt skördearbete, sortering eller ogräsrensning. Det kan till exempel utföras som feriearbete eller praktik. Miljömärkt produkt: Produkt med Svanen, Bra Miljöval eller motsvarande oberoende trepart-miljömärkning. Rengöring: Process för att avlägsna smuts på exempelvis golvytor och produktionsutrustning. Kan ske genom torra eller våta metoder mekanisk eller hydromekanisk bearbetning. Hjälpmedel inkluderar olika verktyg som borstar, trasor eller högtryckstvätt. Ofta används rengöringsmedel för att lösa fett och smuts. Dessa är kemiskt sett oftast detergenter. Skadedjursbekämpning: Användning av en fysikalisk, biologisk eller kemisk metod (med biocid) för att förebygga skada på exempelvis livsmedel eller egendom. Teknologiska nanomaterial: Antropogena nanomaterial undantaget de som bildas vid traditionella livsmedelsprocesser. Hit räknas inte nanomaterial som förekommer naturligt i miljön (t.ex. vulkanisk aska), som förekommer naturligt i livsmedel (t.ex. monosackarider, aminosyror och fettsyror) och som bildas oavsiktligt (t.ex. mjöl eller homogeniserad mjölk). Växtskyddsmedel: Används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. De har som uppgift att skydda växter eller växtdelar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter, med mera Social hänsyn Som KRAV-ansluten ska du se till att det inte förekommer brott mot mänskliga rättigheter eller andra fall av social orättvisa i samband med produktionen Sociala villkor Du och alla dina leverantörer ska Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 23 av 69 Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Sida 23 av 69

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker Miljöförvaltningen Tillverkningsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-19 Handläggare Petter Jonsson Telefon: 08-50829745 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-06-14 p. 9 Ekologiska påståenden på

Läs mer

Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel:

Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel: 1 februari 2016 Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel: - KRAV-certifiering utanför EU Svara senast 31 mars till regler@krav.se Hjälp oss att göra våra regler bättre! KRAVs styrka

Läs mer

Beslut om uppsagt avtals begränsade gällandetid. Avser EU-ekologisk certifiering

Beslut om uppsagt avtals begränsade gällandetid. Avser EU-ekologisk certifiering Kundnummer: 92640677 Gothemsgården Gotland AB C/o Mikael Tranefalk Skogsfrugränd 23 167 62 Bromma Kundnummer: 92640677 Organisationsnummer: 556822-4736 Anga Suderbys 824 623 72 Katthammarsvik Tel: 0768-11

Läs mer

22.3 Rutin för internrevision i kök

22.3 Rutin för internrevision i kök Kommunstyrelsen Datum 1 (6) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad Karin Lundell, 016-710 23 54 22.3 Rutin för i kök Datum för : Kökets besöksadress: Kökets telefonnummer: Kökets KRAV-ansvarig:

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: Införda ändringar Avsnitten 5.8, betalning av faktura utsänd av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Läs mer

KRAVs text i svart. Blå text är från Ekologiska Lantbrukarna i Skåne. Vi försöker tänka praktiskt vad som är realistiskt och bra för djuren.

KRAVs text i svart. Blå text är från Ekologiska Lantbrukarna i Skåne. Vi försöker tänka praktiskt vad som är realistiskt och bra för djuren. Synpunkter på förslagen till nya KRAV-regler KRAVs text i svart. Blå text är från Ekologiska Lantbrukarna i Skåne. Vi försöker tänka praktiskt vad som är realistiskt och bra för djuren. Kapitel 10 Slakt

Läs mer

Checklista. lista. Ja Nej Allmänt Vi serverar inga rödlistade fiskar eller skaldjur.

Checklista. lista. Ja Nej Allmänt Vi serverar inga rödlistade fiskar eller skaldjur. lista Version 2016-04-01 Enhetsnamn: Revisor: Ja Nej 15.1.4 Allmänt Vi serverar inga rödlistade fiskar eller skaldjur. Vi använder WWF:s fiskguide Vi serverar inga livsmedel som är märkta att de är framställda

Läs mer

2013-03-31. Ska övernattning accepteras annat än som en yttersta nödåtgärd måste följande kriterier vara uppfyllda:

2013-03-31. Ska övernattning accepteras annat än som en yttersta nödåtgärd måste följande kriterier vara uppfyllda: 2013-03-31 Synpunkter på förslagen till nya KRAV-regler KRAVs text i svart. Ekologiska Lantbrukarnas kommentarer i rött. Många kapitel i KRAVs regelverk omfattas av översynen, även om förändringarna i

Läs mer

Ledningssystem för KRAV-certifierade skolrestauranger i Örebro kommun

Ledningssystem för KRAV-certifierade skolrestauranger i Örebro kommun Ledningssystem för KRAV-certifierade skolrestauranger i Örebro kommun 1. Kedja översikt Kedjans namn: Skolrestauranger Ansvarig och kontaktperson för KRAV-certifiering: Madelene Lagerlöf Internrevisorer:

Läs mer

IP SLAKT Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01. Sigill Kvalitetssystem AB IP SLAKT STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS

IP SLAKT Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01. Sigill Kvalitetssystem AB IP SLAKT STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01 Sigill Kvalitetssystem AB STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS GRAFISK FORM OCH PRODUKTION Sigill Kvalitetssystem AB Foto Hans Jonsson Sigill Kvalitetssystem

Läs mer

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP NÖT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad nötproduktion. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill

Läs mer

1 Märkning och marknadsföring

1 Märkning och marknadsföring Publicerad på KRAV (http://www.krav.se) Hem > Utskriftsvänlig > 1 Märkning och marknadsföring Reglerna i det här kapitlet syftar till att öka och underlätta försäljningen av KRAV-certifierade produkter

Läs mer

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare 1. Introduktion Denna avtalsbilaga reglerar former för verifiering av att villkor följs som gäller för företag som ingått avtal med Svenskt Kött kring

Läs mer

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006 Bilaga 1 Slutlig Rådspromemoria 2006-12-08 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Rådets möte den 19-21 december 2006 Dagordningspunkt 3a och 3b Rubrik: 3. Ekologiska produkter: a) Förslag

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag. Version: 2016-05-11

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag. Version: 2016-05-11 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag Version: 2016-05-11 Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB SBSC dok 120762003 Införda ändringar Bilaga 1 och 2 Innehållsförteckning 1 Omfattning...3

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

Till dig som vill göra fältförsök med genetiskt modifierade växter

Till dig som vill göra fältförsök med genetiskt modifierade växter Till dig som vill göra fältförsök med genetiskt modifierade växter Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter i miljön för andra ändamål än att släppa ut dem på marknaden (fältförsök) kräver

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se Certifiering enligt IP bör leda till lägre riskklass IP är en standard för kvalitetssäkring av livsmedelskedjan som omfattar livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar, se bilaga 1. Standarden ägs

Läs mer

Omställning. av Åsa Rölin

Omställning. av Åsa Rölin LING PÅ D O S K A S N Ö R G EKOLOGISK Omställning av Åsa Rölin FRILAND Omställning - förutsättningar och strategi Text: Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Skaraborg Foto framsida: Elisabeth Ögren En ekologisk

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

Omläggning till ekologisk grönsaksodling

Omläggning till ekologisk grönsaksodling Ekologisk odling av grönsaker på friland Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Foto: Åsa Rölin Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Text

Läs mer

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 10 Slakt Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 167 Alla som hanterar KRAV-certifierade djur ansvarar för att varje djur mår bra och för att djuren ska kunna bete sig naturligt. Det är viktigt

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Avtalsvillkor. 1 Inledning. 2 Definitioner. 3 Villkorens tillämpningsområde. 4 Kvalificeringsvillkor. Egendeklaration av registrerade produkter

Avtalsvillkor. 1 Inledning. 2 Definitioner. 3 Villkorens tillämpningsområde. 4 Kvalificeringsvillkor. Egendeklaration av registrerade produkter Avtalsvillkor 1 Inledning BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som registreras i BASTA-systemet får inte innehålla ämnen med egenskaper enligt avtalade

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01

IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01 IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01 IP SIGILL FRUKT & GRÖNT Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker med tillval för klimatcertifiering

Läs mer

Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15

Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15 Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15 Läsanvisning I regeltexten nedan har strukturen och numreringen på reglerna ändrats för att bättre stämma överens med KRAVs skrivregler för

Läs mer

EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter.

EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter. EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter. kött, ÄGG & MJÖLK 100 % svenskt. NU BLIR DET ENKLARE ATT HITTA SVENSKA LIVSMEDEL, RÅVAROR

Läs mer

Allmänna villkor (2016:1)

Allmänna villkor (2016:1) Allmänna villkor (2016:1) 1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB tillhandahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla

Läs mer

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä 1 (6) Inspektionsdatum: Inspektionsbesökets dnr: UPPGIFTER OM DJURHÅLLNINGSPLATSEN Ansvarig aktör för djurhållningsplatsen Telefon E-post Adress Kommun Djurhållningsplatsens adress (om annan än ovan) Lägenhetssignum

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar 1(10) 2014-05-06 Dnr 6.2.17-4464/14 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar Fastställd 2014-05-06 Jordbruksverket

Läs mer

Härmed intygas att försäljning av folköl och/eller tobak har upphört Från och med (datum):

Härmed intygas att försäljning av folköl och/eller tobak har upphört Från och med (datum): Försäljningsställe Namn på butik, kiosk eller restaurang: Gatuadress: Telefon: Postnummer och postort: E-postadress: Avanmälan gäller Tobak Folköl Ägare/Faktureringsadress Bolagsnamn: Gatuadress: Telefon:

Läs mer

Vad händer nu inom ReVAQ? Framtidsarbete och kontinuitet. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Vad händer nu inom ReVAQ? Framtidsarbete och kontinuitet. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Vad händer nu inom ReVAQ? Framtidsarbete och kontinuitet En lägesrapport av Annika Ekvall & Matz Sandström SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Dagens föredrag: 1. Manual och certifieringsregler för

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

MÄRKNING OCH HANTERING

MÄRKNING OCH HANTERING Gäller från 2009-11-01 MÄRKNING OCH HANTERING REGLER FÖR HANTERING AV IP SIGILL-RÅVAROR OCH MÄRKNING MED SVENSKT SIGILL Grafisk form och produktion Condesign Communications AB 2009-10 foto Frans Hällqvist,

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

HACCP first aid kit Tio steg för säker ost

HACCP first aid kit Tio steg för säker ost OST HACCP first aid kit Tio steg för säker ost Tio steg för säker ost Hantverksmässigt tillverkad ost ska man njuta av. Även du som tillverkare ska kunna njuta och känna dig trygg med att din ost är säker.

Läs mer

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion Ekologisk produktion Varför matchar inte utbudet efterfrågan? en kortversion Foto: Johan Ascard Producentpriset för ekologiskt producerade jordbruksprodukter är betydligt högre än för konventionellt producerade

Läs mer

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling Jordbruksinformation 7 2010 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

Tillsyn av båtklubbar 2014

Tillsyn av båtklubbar 2014 Sida 1 (7) Bild: Blästring av båtbottenfärg med kolsyreis Tillsyn av båtklubbar 2014 stockholm.se Tillsyn av båtklubbar 2014 Dnr: Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Pendar Behnood Sida 2 (7) Bakgrund

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och dokumentation.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och dokumentation. Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och dokumentation. Prövning av om fastighetsmäklaren vid marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter PM 18.01 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2001-10-03 Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Bakgrund PuL, personuppgiftslagen, trädde i kraft hösten 1998. Övergångsvis,

Läs mer

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen 1(6) BILAGA TILL VÄGLEDNING MED DNR 38-4673/10 2010-04-16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

IP SIGILL MJÖLK. Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ

IP SIGILL MJÖLK. Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01 IP SIGILL MJÖLK Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ Copyright/Upphovsrätten

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 2 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Innehåll 1. Bakgrund och syfte 3 2. Definitioner 4 3. Regelverket

Läs mer

KRAVs GMO-risklista - Livsmedel

KRAVs GMO-risklista - Livsmedel 2015-07-01 KRAVs GMO-risklista - Livsmedel Bakgrund KRAV-anslutna företag måste kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget gjort

Läs mer

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Om alla 130 000 invånare i Örebro under ett år äter 20 000 000 st ekologiska ägg istället för konventionella skulle det bidra till: Minskad användning

Läs mer

AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM

AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM 1. BAKGRUND 1.1 Enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (med de ändringar som följer av förordningen (2014:1078) om ändring

Läs mer

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regelförslag KRAV Kommande tilläggskrav för socialt ansvar för samtliga produkter eller råvaror

Regelförslag KRAV Kommande tilläggskrav för socialt ansvar för samtliga produkter eller råvaror 2016-02-01 Remiss socialt ansvar Regelförslag KRAV Kommande tilläggskrav för socialt ansvar för samtliga produkter eller råvaror Definitioner Andrapartsverifiering Andrapartsverifiering är när verifiering

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Beslut Diarienr 1 (15) 2015-12-16 347-2015 Hemköpskedjan AB Norra stationsgatan 80 C 171 54 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Datainspektionens

Läs mer

Riksdagen har den 27 april 2011 gett till känna att regeringen bör förbjuda kastrering av smågrisar utan bedövning så snart det finns

Riksdagen har den 27 april 2011 gett till känna att regeringen bör förbjuda kastrering av smågrisar utan bedövning så snart det finns Konsekvensutredning 2012-06-04 Landsbygdsdepartementet Konsekvensutredning till förslaget om ändring av 25 djurskyddsförordningen (1988:539) Sammanfattning I denna konsekvensutredning analyseras ett förslag

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Bekämpningsmedel. 2008:1 Tillsyn av bekämpningsmedel 2008 - ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Bekämpningsmedel. 2008:1 Tillsyn av bekämpningsmedel 2008 - ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen Miljö- och hälsoskyddskontoret Bekämpningsmedel 2008:1 Tillsyn av bekämpningsmedel 2008 - ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen Inventeringen är utförd av Miljö- och hälsoskyddskontoret, Norrköpings

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATPERSONER

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATPERSONER ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATPERSONER 1 Allmänt 11 12 13 HiSekai AB, org nr 556979-8613, ( AddTruly ) gör det möjligt för konsumenter att skänka pengar till välgörande ändamål i samband med köp via webben AddTruly

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015.

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Regler för KRAV-certifierad produktion, utgåva 2015. Jämförelse med samma kapitel, utgåva 2014. Understruken text är ny, genomstruken borttagen.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna?

Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna? Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna? Så här får båtbottenfärg användas allmänna regler Under 2014 såldes 56 ton bekämpningsmedel/aktiv substans för användning i båtbottenfärger för fritidsbåtar.

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 738-2011 Landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 724-2011 Hälso- och sjukvårdnämnden Region Gotland 621 81 Visby Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016.

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Orkla Health AS, org. nr. 919 661 356 (Orkla Health) ger dig tillgång till Nutrilett Willpower Group på följande villkor.

Läs mer

Egentillsyn. med haccp

Egentillsyn. med haccp Egentillsyn med haccp Du som driver ett livsmedelsföretag måste utöva tillsyn på din verksamhet. Den så kallade egentillsynen. Det som ingår i egentillsynen ska finnas beskrivet i ett egenkontrollprogram.

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall 2016-01-22 562-609-2016 1(2) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 Skrotbilarna Gbg AB Orrekullagatan 6 42530 Hisings Kärra Tillstånd till transport av farligt avfall Beslut Länsstyrelsen ger

Läs mer

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall.

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall. BESLUT 1 (6) Datum 2016-01-22 Beteckning 5622-1101-2016 Enheten för miljöskydd Linn Knutmejer 010-223 14 12 Securitas Sverige AB Lindhagensplan 70 10229 Stockholm Tillstånd till transport av farligt avfall

Läs mer

Bekämpningsmedel. projekt R A P P O R T. Tillsynsprojekt 2008. Maria Mattsson. oktober 2008

Bekämpningsmedel. projekt R A P P O R T. Tillsynsprojekt 2008. Maria Mattsson. oktober 2008 projekt R A P P O R T oktober 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Bekämpningsmedel Tillsynsprojekt 2008 Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon:

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

8 Vildväxande produktion

8 Vildväxande produktion 8 Vildväxande produktion Vildväxande produktion är omfattar växter som kan samlas i skog och mark och alger från sjöar och hav som har insamlats utan att någon odlar dem. Kommentar [p1]: Allmän kommentar

Läs mer

Frågor och svar om EU:s nya syn på odling av genetiskt modifierade organismer

Frågor och svar om EU:s nya syn på odling av genetiskt modifierade organismer MEMO/10/325 Bryssel den 13 juli 2010 Frågor och svar om EU:s nya syn på odling av genetiskt modifierade organismer Varför antar kommissionen det här lagstiftningspaketet idag och vad ingår? I mars 2010

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan.

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Grundförutsättningar Med grundförutsättningar menas: Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Syftet är både att

Läs mer