Årsmöte i Önnereds Båtlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte i Önnereds Båtlag"

Transkript

1 Årsmöte i Önnereds Båtlag 2013 Innehåll: Kallelse till årsmöte sid. 2 Föredragningslista samt valberedningens förslag 3 Verksamhetsberättelse för år Ekonomisk redovisning 5 Styrelsens förslag till priser och avgifter år Årets arbetsdagar för hamnen, sjöbodarna och Sjöbacka 8 Övrig information 9 Båtlagskalendern 11 Anmälningsblankett för sjösättning på Sjöbacka 12 Anmälningsblankett för köpa-sälja-byta-hyra-hyra ut 13 1

2 Kallelse till årsmöte för Önnereds Båtlag år 2013 Ordinarie allmänt årsmöte hålls i Åkeredskyrkan måndag 18 februari klockan I anslutning till årsmötet kommer båtlagsflaggor och dekaler att säljas. Samåk, cykla eller promenera gärna då antalet parkeringsplatser är begränsat. Hjärtligt välkomna! Januari 2013 Styrelsen, Önnereds Båtlag 2

3 Föredragningslista 1. Årsmötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande för årsmötet 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5. Val av sekreterare för årsmötet 6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 7. Föredragning av verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse samt fråga om balansräkningens och resultaträkningens fastställande. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Fastställande av insatser, budget och årsavgift 10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleant 11. Tillsättande av valberedning 12. Information om planerad verksamhet Information från Önnereds Bryggplatsförening 14. Motioner 15. Övriga frågor 16. Årsmötet avslutas Valberedningens förslag till styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleant 2013 för Önnereds Båtlag: Ordförande Anders Collin Nyval 1 år Ledamöter Gunilla Adamsson Vald 2012 Ida Wahlqvist Vald 2012 Sverker Malmberg Omval 2 år Charlotte Flodin Omval 2 år Peter Ahlstedt Nyval 2 år Lennart Falck Fyllnadsval 1 år Suppleanter Thomas Oskarsson Omval 1 år Eddy Nilsson Omval 1 år Jörgen Svensson Omval 1 år Revisorer Bo Löfving Omval 1 år Åse Kopp Nyval 1 år Revisorssuppleant Per-Åke Andreasson Nyval 1 år /Per-Åke Andréasson, Ulf Palm, Thord Nilsson 3

4 Verksamhetsberättelse 2012 Så var dags att sammanfatta vad som hänt under 2012: - Isen var hård mot våra akterpålar men med hjälp av inhyrd entreprenör ersattes och riktades akterpålar efter behov. Provisoriska Y-bommar ersattes med nya pålar. - Våren kom och det blev hopp i tillvaron igen. Sommaren kom, men blev väl inte riktigt vad vi båtägare hoppats på. Vi får leva på hoppet att kommande sommar blir bättre, som vi sa förra året. - Midsommarfirandet avlöpte som vanligt med mycket folk och ett enastående arbete. Ett stort tack till Er alla som ställer upp och hjälper till. - Sommaren avlöpte lugnt och många var ute på olika håll. Vi hade några gästande båtar i hamnen. I slutet av sommaren drabbades vi av stölder i våra båtar vilket tyvärr har fortsatt under vintern både på hamnplan och Sjöbacka. - Höstens upptagning på Sjöbacka löstes på ett utmärkt sätt. I stället för att köra med hängande last blev det en stillastående kran som föregående år. Förra årets ändring av platserna gjorde att det gick lätt och bekvämt. Tack Anders Collin! - Seniorträffarna är självgående som vanligt. - Våra spolplattor - Vi har fått krav på oss att ta vattenprov på utgående vatten från dem. Kravet kommer från Göteborg Stads Miljö och skall utföras under hösten Planer och förhoppningar gällande utbyggnad av hamnen ligger kvar. Berörda parter vet att vi vill bygga ut, så vi är inte bortglömda. - Vår hemsida är nu åter aktiv. Styrelsen kommer att informera alltmer via hemsidan. - Vi skall vara rädda om vår fina förening, stort tack till er medlemmar som ställer upp och hjälper till att hålla hamnen i fint skick. Ni gör ett jättebra jobb Till sist vill jag tacka vår styrelse som lägger ner ett stort arbete. Styrelsen har under året samlats vid nio styrelsemöten och tre plockmöten. Avslutningsvis vill jag tacka för mig som lämnar mitt uppdrag inom styrelsen i samband med årsmötet. Peter Malmström Ordförande 4

5 Ekonomisk redovisning, räkenskapsåret

6 Styrelsens förslag till priser och avgifter 2013 Samtliga priser och avgifter inkluderar 25 % moms. Priser inom parentes anger tidigare års avgift. Hamnen Båtplats typ Insatsens värde vid köp/försäljning Hamnavgift exkl. årsavgift inkl Miljöavgift 100kr Hyresavgift exkl. årsavgift inkl Miljöavgift 100kr kr 700 kr (600) kr kr 800 kr (700) kr kr 950 kr (800) kr kr 1100 kr (925) kr kr kr (1025) kr Den som hyr en plats skall vara medlem och betala en hyra som framräknas som hamnavgiften + 10 % av insatsens värde. Övriga avgifter Bryggplatsägare Bryggplatshyrare Övr. medlem Års/medlemsavgift 250 kr 250 kr 250 kr Jolleplats 400 kr 400 kr 400 kr Uppläggningsplats hamnplan 700 kr (600) Höjs inför vintern 2013/2014 Vinterplats i sjön 1/11-15/4 100 (50) % hamnavgift Höjs inför vintern 2013/ kr (600) Höjs inför vintern 2013/ (50) % hamnavgift Höjs inför vintern 2013/ kr (1000) Nycklar 200 kr Deposition 400 kr -- Klubbvimpel 150 kr 150 kr 150 kr Förtöjningsboj 100 kr 100 kr 100 kr Påminnelseavgift 100 kr 100 kr 100 kr Utebliven närvaro vid arbetsdag Sen sjösättning från hamnplan (efter 15 maj) Hyra av klubbstuga 400 kr 400 kr 100 kr /påbörjad vecka 100 kr /påbörjad vecka 100 kr /påbörjad vecka Heldag 500kr (med tält 1000 kr) 0-3 timmar-300kr Anmälningsavgift (ny medlem) kr Nycklar, jolleplatser mm säljs vid expeditionstillfällena. Elförbrukning för vinterplats i sjön debiteras till 1:20kr/kWh med avläsning på separata mätare. Avläsning och betalning lämnas av vinterliggarna senast 20 dec. 6

7 Sjöbacka Önnereds Båtlag debiterar den faktiska lyftkostnaden från Nordic Crane. Alternativa lyftalternativ är under utredning av styrelsen. Uppläggningsplats Insatsens värde Platsavgift inkl Mastavgift typ vid köp/försäljn Miljöavgift 100kr kr 600 kr 125 kr kr 725 kr 125 kr kr 850 kr 125 kr kr 975 kr 125 kr Nycklar 100 kr Deposition 400 kr Uppläggningsplats typ Tilläggskostnad för den som hyr är 15 % av insatsens värde Kostnad och tid för tillfälligt lyft/sjösättning 2 15 % x = 450 kr Särskild överenskommelse 3 15 % x = 555 kr med Anders Collin 4 15 % x = 650 kr 5 15 % x = 765 kr Den som hyr plats på Sjöbacka betalar en hyra som framräknas som platsavgift + lyft/sjösättningsavgift + 15 % av insatsens värde. Nycklar säljs av Anders Collin. Sjöbodar Alla sjöbodar är Insatsens värde vid Avgift för sjöbod av samma typ köp/försäljning Sjöbod kr kr Snabbfakta om Önnereds Båtlag Hamnen byggd Antal medlemmar 670. Antal båtplatser: 289. Anmälningsavgift för nya medlemmar 100:-. Årsavgift 250:-. Plusgirokonto: Önnereds Hamnväg 20, Västra Frölunda. Tfn till klubbstugan: Maximal båtstorlek/plats: 1. 5,0 x 2 m Antal 93 Maxdjup 0,5 m 2. 6,5 x 2,5 m " 42 0,6 m 3. 8,5 x 2,75 m " 85 1,5 m 4. 9,5 x 3,25 m " 55 1,75 m 5. 11,0 x 3,75 m " 14 2,00 m Klubbstugan kan bokas av bryggplatsägare under tiden 1 oktober-30 april via Helena och Peter Malmström, eller Kostnad 500 kronor/dygn eller 0-5 timmar från 200 kronor. 7

8 Årets arbetsdagar för hamnen, sjöbodarna och Sjöbacka Arbetsdagar är planerade enligt nedanstående. De pågår mellan klockan och Kom arbetsklädd och ta gärna med egna redskap. Medlemmar (hyrare) har förmånen/skyldigheten att göra arbetsdagar. De är obligatoriska. Vid utebliven närvaro debiteras 400 kronor. Av årets faktura framgår när du har arbetsdagar och vaktgång. För dem som ingår i gruppen köpa-byta-hyra-hyra ut bryggplatser blir det slutliga ansvaret klart först när den karusellen är avslutad. De som blir berörda kommer att meddelas. Hamnen Arbetet består av underhållsarbeten i hamnen, på klubbstuga och förråd, trädgårdsarbete, städning m.m. VÅR HÖST Datum Bryggplatsnummer Datum Bryggplatsnummer 15 april A56-A73 2 september B32-B47 22 april B0-B15 9 september B48-B63 29 april B16-B31 16 september B64-B79 Är du förhindrad att delta på din arbetsdag så ring i god tid till arbetsledaren Sverker Malmberg, tfn Han försöker då finna en annan arbetsdag. Sjöbodar Arbetsdagar för sjöbodarna är 6 maj för nummer och 10 september för nummer 1-8. Arbetet består av städning, underhållsarbete, trädgårdsarbete m.m. Är du förhindrad att delta på din arbetsdag så ring i god tid till arbetsledaren Anders Hedlund, tfn Han försöker då finna en annan arbetsdag. Sjöbacka Sjösättning från Sjöbacka sker april och 4-5 maj och upptagning blir det september, 5-6 oktober och 19 oktober. Se även bifogad anmälningsblankett. Arbetsdagar på Sjöbacka är 27 maj och 26 augusti. Arbetet består av städning, underhållsarbete, placering av vaggor, pallningsvirke m.m. Det är förbjudet att ha el inkopplad då ingen vistas i eller i närheten av båten. Risken för brand är uppenbar och brand i en båt kan snabbt sprida sig till fler båtar. Bommen vid infarten till Sjöbacka ska låsas efter varje passage. 8

9 Övrig information Önskemål om att köpa-sälja-byta-hyra-hyra ut bryggplatser eller sälja sjöbod i hamnen Önskemål anmäls på blanketten som finns med i detta utskick. Blanketten sänds till Charlotte Flodin senast 9 februari Anmäl helst via e-post, det underlättar administrationen kring det hela. E-postadress eller vanlig postadress finns att finna längst ner på s. 10 i detta utskick. Om du inte hört något före den 25 mars så kan du inte räkna med någon plats OBS! Du som vill byta plats skall förnya din anmälan varje år annars mister du din plats i kön. Vaktschema Vaktschemat fastställs först när platsbyten och uthyrningar är färdiga. Årets vaktschema meddelas i samband med vårutskicket som skickas ut under april månad. Expeditionen Expeditionen hålls öppen följande tisdagskvällar 7 och 21 maj samt under hösten 3, 10, 17 september. Öppettiderna är På våren kan man köpa dekal för jolleplats samt båtlagsflaggor, nycklar och båtlagsdekaler. Nycklar får endast köpas av de medlemmar som äger plats eller hyr plats under aktuell säsong. På hösten kan man köpa uppläggningsplats på hamnplan eller anmäla vinterplats i sjön. Anmälan om vinterplats kan också göras via e-post till Ny jolleplats ska vara betald innan jollen läggs på plats. Jollar ska vara försedda med gällande årsmärke efter vårens expeditionskvällar. Hyr ut Din båtplats! Om du inte behöver din båtplats i sommar - hyr ut den. Det finns många medlemmar som gärna vill hyra en plats. Då känns det inte bra att se outnyttjade platser vid bryggorna. MEN du måste låta Båtlaget sköta uthyrningen! Lånar eller hyr du ut platsen på egen hand så kan du efter årsmötesbeslut bli utesluten ur Båtlaget och förlora rätten till din plats. OBS! Sista dag för sjösättning från hamnplan är 15 maj. Därefter utgår en extra avgift på 100 kr per påbörjad vecka. Damseniorer/herrseniorer Damseniorerna fortsätter att träffas tisdagar klockan och herrseniorerna onsdagar klockan Första träffarna för våren äger rum 8 resp. 9 januari. Även lediga icke-seniorer är välkomna. Se datum i båtlagskalendern längre fram i utskicket. Medlem De som enbart är medlemmar och inte har betalat in medlemsavgiften avförs ur medlemsregistret före nästa årsskifte. 9

10 Midsommarfirande Midsommarfirandet på hamnplan är populärt! Agneta och Sten-Gunnar Andersson gör det mesta jobbet men vi vädjar till alla medlemmar om hjälp med att ställa i ordning inför firandet. Anmäl er som medhjälpare till Agneta och Sten-Gunnar Andersson tfn eller till Roy Johansson tfn Miljö Miljöstationerna i hamnen och på Sjöbacka får bara användas för det miljöfarliga avfallet, t ex oljor, oljefilter, övriga vätskor, färgburkar och batterier. Annat skräp tas hem till egen tunna. Miljöstationerna kan inte ta hand om gamla nödraketer! Göteborgs Stad Miljö kräver att båtägare tar hand om färgrester i samband med vårrustning av sina båtar. Tänk på att täcka marken under båten med presenning eller liknande innan skrapning och målning av botten. Töm färgresterna i behållaren för färgrester i miljöstationen. Ta hand om åror, centerbord, vindsurfingmaster i hamnskjulet och täckningsvirke osv. som inte ligger under båtarna på Sjöbacka om du vill behålla det. Efter 1 mars körs kvarvarande bråte till återvinningsstationen. E-post, mobilnummer och adressändringar Ett stort antal medlemmar har lämnat e-postadresser och mobilnummer, vilket har varit till god hjälp när det varit viktigt att snabbt komma ut med information. Vi är tacksamma om ännu fler lämnar sina e-postadresser och mobilnummer. ni ger besked om ändringar i vanliga postadressen, e-postadressen eller telefonnummer. OBS! Lämna inga adressändringar via plusgirobetalningar. Endast ett hemnummer, ett mobilnummer och en e-postadress per medlem. Meddela uppgifterna till Sixten Sjöberg Ange ditt medlemsnummer då det underlättar för oss att hitta dig i registret. 10

11 Båtlagskalender våren 2013 Dag Februari Mars April Maj 1 Sista dag att lämna in anmälan om sjösättning 2 Båtmässan öppnar Damseniorer 3 Herrseniorer 4 Sjösättning Sjöbacka 5 Damseniorer Damseniorer Sjösättning Sjöbacka 6 Herrseniorer Herrseniorer A-dag sjöbodar nr Expedition Damseniorer 8 Herrseniorer 9 Damseniorer 10 Båtmässan stänger Herrseniorer Damseniorer Damseniorer 13 Herrseniorer Herrseniorer Sjösättning Sjöbacka 14 Sjösättning Sjöbacka Damseniorer 15 A-dag hamnen A56- A73 Sista dag för sjösättning från hamnplan Herrseniorer 16 Damseniorer 17 Herrseniorer 18 Årsmöte Åkeredskyrkan 19 Damseniorer Damseniorer 20 Herrseniorer Herrseniorer 21 Expedition Damseniorer 22 A-dag hamnen B0-B15 Herrseniorer 23 Damseniorer 24 Herrseniorer Damseniorer Damseniorer 27 Herrseniorer Herrseniorer A-dag Sjöbacka 28 Damseniorer 29 XXX A-dag hamnen B16- B31 30 XXX Damseniorer 31 XXX XXX Herrseniorer 11

12 Anmälan Sjösättning Sjöbacka Anmälan med namn, medlemsnummer och vilken dag Du vill sjösätta kan ske per e-post till: eller sänd blanketten ifylld till Anders Collin, Valldavägen 477 A, Vallda. Det är också möjligt att lägga blanketten i markerad låda i klubbstugan. 13 april 14 april 4 maj 5 maj Senast den 1 april skall anmälan ha inkommit. Jag önskar sjösätta min båt med inhyrd mobilkran den: Start klockan Sjösättningen börjar på lördagar från öster, på söndagar från väster. OBS! Båtägare som inte anmält sjösättningsdag får vänta till sista dagen om övriga dagar är fulltecknade. Arbetsdagen är den 27 maj och startar kl Innan dess bör du städa av din egen plats och ta med dig hem allt som inte hör hemma på miljöstationen, även tomma olje- och glykoldunkar. Namn. Medlemsnummer Min e-postadress är... Till sist är vi tacksamma för om Du som inte märkt upp var lyftet på båten skall göras och antecknat hur vaggan/bockarna skall stå i förhållande till mittlinjen, gör det före sjösättningen. Då går det mycket enklare att ta upp båten till hösten och placera den rätt från början. Tack på förhand! 12

13 Anmälan Sälja-köpa-byta-hyra-hyra ut bryggplats/sälja sjöbod i hamnen. Namn..Medlemsnummer.. E-postadress Hemtfn: Mobiltfn:. Jag önskar: Max båtstorlek Maxdjup Storlek 1 5x2m 0,5 m 2 6,5x2,5m 0,6 m 3 8,5x2,75m 1,5 m 4 9,5x3,25m 1,75 m 5 11x3,75m 2,0 m Köpa bryggplats Byta min plats till annan storlek Hyra bryggplats Hyra ut min bryggplats storlek med platsnummer. Sälja min bryggplats storlek med platsnummer. Sälja min sjöbod nummer Kryssa i Dina önskemål. Rangordna om Du kan tänka Dig flera alternativ. Anmälan sändes senast den 9 februari till undertecknad. Du kan även sända in Dina önskemål via e-post men var noga med specifikationen. Om Du inte har hört något senast den 25 mars kan Du inte räkna med någon plats i år. ÖNNEREDS BÅTLAG c/o Charlotte Flodin tfn: Snäckeskärsgatan VÄSTRA FRÖLUNDA e-post: 13

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet SVALLVÅGEN Nummer 3, 2012 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Information från årsmötet. Vi var 84 närvarande medlemmar. Sven-Erik Hult satt ordförande.

Läs mer

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset.

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 3/2014 Årets sista nummer av TAMPEN Ett år till har snart passerat och båtarna står inbäddade på land. Än så länge har det inte kommit någon

Läs mer

Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge

Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge Nr 1 2015 Ägare Västerhaninge Båtsällskap Box 91, 137 22 Västerhaninge Bankgironummer 5703-9125 Organisationsnummer 812401-1605

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

Sätra Båt. Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2. Seglarskola 2015. Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47

Sätra Båt. Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2. Seglarskola 2015. Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47 Sätra Båt Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47 Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2 Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till årsmöte i klubbhuset torsdagen den 26 februari

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver göras avseende spolplatta, mastkran, lyft och transportfordon

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014. Årgång 33 Nr.1 2014 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014. Plats: Folkets Hus, Varberg (GSH bjuder på kaffe) Tid kl. 19.00 Dagordning enligt stadgarna: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se RODRET 1 År 2005 2005-03-17 Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se AVSKED Vår gamla kran redo för avfärd Som ni kanske hört har vi kommit

Läs mer

Sjösättningsdags Extra medlemsmöte

Sjösättningsdags Extra medlemsmöte Nr. 2 2007 Sjösättningsdags Extra medlemsmöte Informationsblad Nr. 2 2007 Årgång 32 Ägare: Västerhaninge Båtsällskap, Box 91, 137 22 Västerhaninge Pg nr 283089-1 Bg.nr. 5703-9125 Redaktör och ansvarig

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer