Vårutskick inkl. vaktlista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårutskick 2015. inkl. vaktlista"

Transkript

1 Vårutskick 2015 inkl. vaktlista Innehåll: Styrelse och revisorer 2015, inkl. styrelsens ansvarsområden sidan 2 Årets arbetsdagar för hamnen, sjöbodarna och Sjöbacka 3 Övrig information 4 Protokoll fört vid Önnereds Båtlags årsmöte Båtlagskalendern 11 Priser och avgifter för Regler för vakthållning 14 Vaktlista 15 Snabbfakta om Önnereds Båtlag Hamnen byggd Antal medlemmar ca 650. Antal båtplatser: 293. Anmälningsavgift för nya medlemmar 100:-. Årsavgift 250:-. Plusgirokonto: Önnereds Hamnväg 20, Västra Frölunda. Tfn till klubbstugan: Maximal båtstorlek/plats: 1. 5,0 x 2 m Antal 97 Maxdjup 0,5 m 2. 6,5 x 2,5 m " 42 0,6 m 3. 8,5 x 2,75 m " 85 1,5 m 4. 9,5 x 3,25 m " 55 1,75 m 5. 11,0 x 3,75 m " 14 2,00 m Klubbstugan kan bokas av medlem som äger/hyr bryggplats i hamnen eller vinterplats på Sjöbacka under tiden 1 oktober-30 april via Helena och Peter Malmström, eller Kostnad 500 kronor/dygn eller 0-5 timmar från 300 kronor. 1

2 Styrelse och revisorer 2015 Ordförande C-G Hjort V. ordförande Peter Ahlstedt Kassör Gunilla Adamsson Sekreterare Charlotte Flodin Ledamöter Thord Nilsson Lennart Falck Ingemar Löfving Suppleanter Thomas Oskarsson Eddy Nilsson Claes Wenzelberg Revisorer Åse Kopp Johansson Per-Åke Andréasson Suppleant Kjell Jonasson Ansvarsområden inom styrelsen : * Medlemsregister, köp, sälj, hyra, hyra ut, vaktlista, klubbstugan, expedition, Ingemar Löving vinteruppläggning på hamnplan Charlotte Flodin Gunilla Adamsson * Underhåll och drift samt ansvar för arbetskvällar, utrustning, gräsytor, Thord Nilsson hamnplan, sjöbodar, förråd, sopcontainer, kärror Claes Wenzelberg * Bryggor med utrustning, slip Thomas Oskarsson Eddy Nilsson * Sjöbacka inklusive uppläggning/sjösättning, arbetsdagar, debitering Peter Ahlstedt Anders Collin * Miljöansvar, miljöstationer, spolplatta Lennart Falck * Hemsidan Thord Nilsson 2

3 Årets arbetsdagar för hamnen, sjöbodarna och Sjöbacka Arbetsdagar är planerade enligt nedanstående. De pågår mellan klockan och Kom arbetsklädd och ta gärna med egna redskap. Medlemmar (hyrare) har förmånen/skyldigheten att göra arbetsdagar. De är obligatoriska. Vid utebliven närvaro debiteras 400 kronor. Av årets faktura framgår när du har arbetsdagar och vaktgång. För dem som ingår i gruppen köpa-byta-hyra-hyra ut bryggplatser blir det slutliga ansvaret klart först när den karusellen är avslutad. De som blir berörda kommer att meddelas. Hamnen Arbetet består av underhållsarbeten i hamnen, på klubbstuga och förråd, trädgårdsarbete, städning m.m. VÅR HÖST Datum Bryggplatsnummer Datum Bryggplatsnummer 13 april D33-D48 21 september E02-E12, A0-A06 20 april B34, D49-D64 28 september A07-A21 27 april D65-D77, DA2 19 oktober A22-A37 Är du förhindrad att delta på din arbetsdag så ring i god tid till arbetsledaren Thord Nilsson Han försöker då finna en annan arbetsdag. Sjöbodar Arbetsdagar för sjöbodarna är 4 maj för nummer 1-8 och 14 september för nummer Arbetet består av städning, underhållsarbete, trädgårdsarbete m.m. Är du förhindrad att delta på din arbetsdag så ring i god tid till arbetsledaren Anders Hedlund, tfn Han försöker då finna en annan arbetsdag. Sjöbacka Sjösättning från Sjöbacka sker april och 9-10 maj och upptagning blir det september, 3-4 oktober och 24 oktober. Se även bifogad anmälningsblankett. Arbetsdagar på Sjöbacka är 18 maj och 7 september. Arbetet består av städning, underhållsarbete, placering av vaggor, pallningsvirke m.m. Det är förbjudet att ha el inkopplad då ingen vistas i eller i närheten av båten. Risken för brand är uppenbar och brand i en båt kan snabbt sprida sig till fler båtar. Bommen vid infarten till Sjöbacka ska låsas efter varje passage. 3

4 Övrig information Kort om sånt som är bra att känna till: Damseniorerna träffas varje tisdag kl. 11 i klubbstugan, se kalendarium. Herrseniorerna träffas varje onsdag kl. 10 i klubbstugan, se kalendarium. Markera din plats som gästplats genom att markera grönt med den rödgröna skylten på bryggan när du ger dig ut på långsegling. Notera beräknad ankomstdag i liggaren. Tilläggning på nockarna är bara tillåten för i- och urlastning. Anmäl ändringar av uppgifter i medlemsregistret till Bryggplatskö På årsmötet i februari presenterades en tabell över intresset av att köpa/sälja/hyra och hyra ut bryggplatser. Den dagsaktuella situationen är denna: INTRESSEANMÄLNINGAR 2015 Storlek Summa Sälja Köpa Byta till Hyra Hyra ut (varav 25 hyr) Högsta M-nr för köpta platser STORLEK: Flest år i byteskön Högsta M-nr för hyra plats Antal år som medlem >20 4 Ett medlemsnummer ger endast rätt till en båtplats i hamnen. Medlem med befintlig båtplats idag kan alltså inte köpa ytterligare plats på samma medlemsnummer. Detta gäller såväl i en eventuell yttre hamn som i den gamla hamnen. All andrahandsuthyrning av platser i hamnen ska förmedlas via styrelsen. Medlemmar som uppdagas med att hyra ut sin plats på egen hand kan uteslutas ur föreningen. Expeditionen Expeditionen hålls öppen på tisdagar 5 och 19 maj samt 8, 15 och 22 september klockan Vid dessa tillfällen kan du som är båtplatsägare eller båtplatshyrare köpa nycklar (200:- för ägare resp. 400:- för hyrare), klubbvimplar (150:-) och dekaler, samt i maj boka jolleplats och i september uppläggningsplats på hamnplan. 4

5 Anmälan om vinterplats i sjön kan göras via e-post till Vinterliggare ska förtöja båten på ostsidan av bryggan, så långt in mot land som möjligt. Detta för att minska påfrestning på bryggorna. Styrelsen vill uppmana medlemmarna att logga in sig på båtlagets hemsida. För att få information mellan utskicken och få reda på aktuella händelser i hamnen och föreningen finns webbsidan på Här planerar vi även att förmedla intressant information från föreningens styrelsemöten. På webbsidan finns även en anslagstavla för byten av hamnvaktsdag. För att få mer än allmän information krävs en registrering för att få lösenord. Information om detta finns under "logga in". Ny lag avseende tömning av holdingtank. Från den 1 april gäller lagstiftning om att holdingtankar måste tömmas i därför avsedda tömningsstationer. Önnereds Fiskehamnsförening har färdigställt en sådan anläggning, och Önnereds Båtlag har i samarbete gemensam tömningsstation med fiskehamnsföreningen. Varje enskild båtägare kan köpa en nyckel av Stig Kjellberg, Önnereds Fiskehamnsförening, tel för 150 kr + moms. Därefter utgår en årsavgift på 200 kr för obegränsat antal tömningar. Ytterliggare information kan erhållas i samband med köp av nyckel. Avfallshantering/Miljöstationer Miljöstationerna i hamnen och på Sjöbacka får bara användas för miljöfarligt avfall, t ex oljor, oljefilter, övriga vätskor, färgburkar och batterier. Annat skräp tas hem till egen tunna. Lämna inget skräp under båten. Miljöstationerna kan inte ta hand om gamla nödraketer. Göteborgs Stad Miljö kräver att båtägare täcker marken under båten med presenning eller liknande innan skrapning och målning av botten. Töm färgresterna i behållaren för färgrester i miljöstationen. Använd endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger för fritidsbåtar. (se bifogade brev från Göteborgs Stad Miljö på nästa sida). Vi vill påminna om de regler som gäller på våra uppläggningsplatser. Miljöförvaltningen gör oanmälda besiktningar och då är det enkelt att se att vi har en del förbättringar att göra. Det är troligt att vite kan utdömas mot Båtlaget. Dvs vi får betala för de som inte sköter sig. Styrelsen har inte tänkt sig att uppträda som poliser utan vi räknar med att beslutade regler följs. De som har behov att slipa ner sina båtbottnar förväntar vi oss att man förbereder detta, så att vi kan följa de regler som finns. Observera att det är helt förbjudet att tvätta ur färgpenslar i handfaten på såväl yttre som inre toaletten i klubbstugan. 5

6 Miljöskyddsavdelningen Handläggare: Helena Martinell Önnereds Båtlag Tfn: 031/ Att: Per Ahlberg E-post: Önnereds Hamnväg Västra Frölunda Diarienr: 05143/06 Beslut enligt miljöbalken Önnereds Båtlag, Önnereds Hamnväg Beslut Miljönämnden förelägger Önnereds Båtlag med org.nr att följande regler tillkännages för hamnens kunder, medlemmar eller motsvarande. Ni har genom skrivelse daterad den 18 september 2006 beretts möjlighet att yttra Er i ärendet. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap 9 och 2 kap 3. Beslutet går att överklaga, se bilaga. - Endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger får användas. - Vid skrapning och slipning av båtar ska färgflagor och slipdamm samlas upp och lämnas på miljöstation. Lägg något under båten så att färgflagor och slipdamm inte tränger ner i marken. (Slipmaskin med filter/behållare kan underlätta uppsamlingen). - Vid målning av båtar ska marken täckas så att färgspill kan omhändertas. - Färgburkar, olja och andra kemikalier får ej lämnas kvar under båten eller på uppställningsplatsen. - Avfall och farligt avfall ska samlas upp och lämnas vid hamnens miljöstation. - T ex färgrester, förbrukad konserveringsvätska, olja och slipdamm. - Avspolning av båtar får endast ske över spolplatta/på anvisad plats. - Bullerstörande arbeten får inte utföras mellan kl till Båtar får inte ställas upp med mast inom hamnens område så att störning uppstår från bl a slående fall eller vinande oljud vid blåst. 6

7 Den traditionella midsommarfesten För varje år blir vårt midsommarfirande allt mer populärt och lockar deltagare från en stor del av västra Göteborg. Det tycker vi är roligt men det ställer också större krav på arrangörerna och behovet av frivilliga insatser före, under och efter firandet ökar. Vi vädjar därför till våra medlemmar att hjälpa till det kan gälla allt från att klä och resa stången till att röja upp efteråt. Vi behöver också bidrag från medlemmar i form av lotterivinster för att kunna betala lekledare/musiker. Anmäl er som medhjälpare till Agneta och Sten-Gunnar Andersson, tfn Så här ser programmet för midsommarfirandet på midsommarafton ut: Samling för att klä och resa midsommarstången Gemensamt firande i hamnen. Dans, lekar, dricka, varm korv. Lotter med fina vinster. Som vanligt är det fri entré och gott väder! Så här förtöjer man vid en y-bom! Fäll gärna ner badstegen då du lämnar båten, det underlättar om någon skulle ha otur och falla i vattnet. 7

8 Protokoll fört vid Önnereds Båtlags årsmöte, Anders Collin hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet antog det anslagna medlemsregistret, där alla närvarande prickat av sig, som röstlängd. Därefter godkändes dagordningen. 3. Till ordförande för mötet valdes Björn Hallin. 4. Till sekreterare för mötet valdes C-G Hjort 5. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Ida Wahlqvist och Ulf Palm. 6. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 7. Verksamhetsberättelsen, vilken var utsänd med årsmöteshandlingarna, godkändes av stämman. Resultat- och balansräkning, vilka också var utsända med årsmöteshandlingarna, fastställdes av stämman. Revisionsberättelsen lästes upp av Björn Hallin och godkändes av stämman. 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år Mötesordföranden frågade stämman om 9 kunde delas upp i pkt.a och pkt.b. Under pkt.a skulle motionen om medlemskap i SBU behandlas, och därefter under pkt. b skulle insatser, budget och årsavgift fastställas. Stämman godkände denna arbetsordning. 9 a. Styrelsen föredrog motionen om medlemskap i SBU. Stämman uttryckte tveksamhet till att Båtlaget skulle betala ca kr årligen för möjligheten att få SBU som borgenär till en handlingsfrihet att låna pengar, som eventuellt aldrig skulle ske. Inför en oförutsedd situation, eller behovet av att utnyttja ett SBU-medlemskap krävde stämman en mer detaljerad beskrivning. Stämman beslutade återremittera motionen till styrelsen. 9 b. Styrelsens förslag till budget för 2015 fastställdes av stämman. Insatser och årsavgift fastställdes i enlighet med förslag i årsmöteshandlingarna. Det framfördes önskemål att budgeten ska skickas ut med årskmöteshandlingarna. På fråga vad medlemsavgiften ska täcka för utgifter, informerades att den ska täcka utgifter för administration. 10. Motion ang. Vaggor på Sjöbacka. Rolf Dagborn föredrog sin motion innebärande snävare tidsrymd mellan arbetsdagar och sjösättning/upptagning på Sjöbacka. Anders Collin svarade att styrelsen tillstyrker motionen och att motionärens syfte redan tillgodosetts i årsmötesutskickets kalendarium. Stämman beslutade bifalla motionen. Motion ang. Muddringsdjup i hamnen. Rolf Dagborn föredrog sin motion innebärande återställande av muddringsdjupet 2 meter, främst i tillfartsrännan. Anders Collin svarade att det hittills ej varit möjligt att dumpa några muddringsmassor. Nu har det dock uppenbarat sig två möjligheter. Dels att till en kostnad av ca 600 kr/kubikmeter mottager ett byggföretag muddermassorna, samt dels en teknisk lösning som bryggföreningen vid lilla Dansholmen nu 8

9 prövar. Den lösningen innebär att man spontar nära strandremsan och lägger muddermassorna mellan spont och strandremsa. Båtlaget har idag vattendomen både i hamnen och tillfartsrännan, men måste söka ett igångsättningstillstånd. I den allmänna diskussionen restes förslaget att frågan skulle återremitteras till styrelsen, och trots att det är Båtlaget som har vattendomen skulle styrelsen kontakta våra grannföreningar för att göra gemensam sak. Stämman beslutade återremittera motionen till styrelsen. Motion ang. Vinterplatser i hamnen. Styrelsen föredrog sin motion innebärande att ej tillåta vinterliggning i hamnen för båtar större än plats 3. I efterföljande diskussion framfördes att Båtlaget då bla skulle tappa en del av sin verksamhet. Det framfördes också att styrelsen bör ta ett större ansvar för att förtöjningsreglerna efterlevs. Stämman beslutade att återremittera frågan till styrelsen, och att styrelsen har handlingsfrihet att införa en avgift för utnyttjande av klubbstugan och hamnens övriga faciliteter för permanent boende i hamnen. Motion ang.förslag till stadgeändringar. Mötesordförande frågade stämman om denna motion kunde ställas under proposition exkl frågan om arv av medlemsnummer. Därigenom skulle behandlingen av nästa motion ge svaret på frågan om ja eller nej till arv av medlemsnummer. Stämman godkände denna propositionsordning. C-G Hjort föredrog stadgegruppens förslag till omarbetade stadgar. Under diskussionen framfördes synpunkten att införande av familjemedlemskap borde ses över. Stämman beslutade anta motionen. Motion ang. Stadgegruppens förslag. Thord Nilsson föredrog motionen som en majoritet av styrelsen stod bakom. Den innebar att möjligheten att ärva medlemsnumret inte skulle vara möjlig, samt att stadgarna bör granskas av en extern jurist. Härefter förevar en större diskussion varvid stämman slutligen enades att konstatera att de skilda köreglerna för hyra respektive köpa/byta bryggplats kanske skapade icke önskvärda effekter. Stämman beslutade återremmittera frågan till styrelsen, med uppdrag att se över köreglerna och återkomma med förslag. Nuvarande tillämpning av köreglerna gäller under utredningstiden. Beträffande frågan om en extern jurist meddelade stadgegruppen att man var bekväm med kompetensen inom gruppen enär Ralf Marek både undervisat och skrivit läroböcker i ämnet. Stämman beslutade att detta var tillräckligt. 11. Stämman antog valberedningens förslag enligt nedan: Ordförande C-G Hjort Nyval 2 år Ledamöter Gunilla Adamsson Vald 2014 Ingemar Löfving Fyllnadsval 1 år Lennart Falck Vald 2014 Charlotte Flodin Omval 2 år Peter Ahlstedt Omval 2 år Thord Nilsson Vald 2014 Suppleanter Thomas Oskarsson Omval 1 år Eddy Nilsson Omval 1 år Claes Wenzelberg Nyval 1 år Revisorer Åse Kopp Omval 1 år Per-Åke Andreasson Nyval 1 år Revisorssuppleant Kjell Jonasson Nyval 1 år 12. På förslag från årsmötet valdes valberedningen bestående av Ulf Palm (sammankallande), Anders Collin och Bengt Olof Magnusson. 9

10 13. Anders Collin informerade om planerad verksamhet för Vad gäller hamnen pågår en diskussion med skattemyndigheten att kunna bygga upp en reparationsfond och därmed slippa skatta för eventuella överskott i bokföringen. Räddningsstegar är införskaffade och ska monteras på bryggorna i hamnen innan sjösättningen. Akterpålar ska justeras. Det har införskaffats nya dörrar till sjöbodarna, som efter målning ska monteras. Vad gäller Sjöbacka är den stora frågan om lyftalternativ dominerande. Därutöver pågår renovering av diverse hjälpmedel för av- och påmastning samt förvaring. Styrelsen påminde också om kravet att täcka marken under båten vid skrapning och målning av båtbotten. Det informerades att de båtägare som har holdingtank kan köpa en nyckel, samt mot en årlig avgift, fritt kan tömma sina tankar i en nyinstallerad anläggning i Önnereds fiskehamn. Informerades att deponering av bottensprutat vatten på spolplattan i hamnen kostar Båtlaget pengar. Därför ska vanlig renspolning av båtarna i övrigt ej samlas upp. Det finns detaljerad instruktion om detta vid spolplattan som ska följas. Det begärdes av medlem att det skulle föras till protokollet att styrelsen fortsätter utreda frågan om att bygga en balkong till klubbstugan. Det uttrycktes önskemål om att Båtlagets lösa flytbryggor (som avses användas på Sjöbacka vid annat lyftalternativ) i mellantiden används som vågbrytare utanför A- och B-bryggorna. Styrelsen fick uppdraget att utreda med grannföreningarna om att starta Båtsamverkan, och i samband med detta starta upp en kommunikationsfunktion via facebook. 14. Ulf Palm redogjorde för pågående arbete inom Önnereds Bryggplatsförening (ÖBPF). En detaljplan ska komma till stånd från 2016 i vårt område. På fråga vad detta skulle innebära tidsmässigt, svarade Ulf att man får räkna med att bygglov tar ett par månader, en vattendom ca 1,5 till 2 år och totalt säkert 3-4 år. I detta sammanhang nämnde Ulf att representanter för styrelsen i Önneredsviken Marina (Wallenstams bryggor)har ställt frågan om Bryggplatsföreningen kunde tänka sig att införliva deras bryggor i en framtida nybyggd hamn. 15. Inga övriga frågor fanns anmälda. C-G Hjort tackade avgående styrelseordföranden Anders Collin för hans engagemang i styrelsearbetet med en blomma och gåva. Bo Löfving avtackades (genom Ingemar Löfving) för sitt mångåriga uppdrag som revisor, även han med blomma och gåva. Avgående styrelsesuppleanten Jörgen Svensson var ej närvarande men mötet applåderade även honom. 16. Ordföranden Björn Hallin tackade styrelsen för dess arbete under det gångna verksamhetsåret samt till sist årsmötet för uppmärksamheten, önskade oss alla en trevlig båtsommar och förklarade därefter årsmötet avslutat. Önnered Vid protokollet C-G Hjort Justeras Ida Wahlqvist Ulf Palm 10

11 Båtlagskalender 2015 Dag April Maj Juni, juli, aug September Oktober 1 Herrseniorer Inga Damseniorer Damseniorer aktiviteter, förutom; Midsommar 19 juni. 2 Herrseniorer 3 Upptagning Sjöbacka 4 A-dag sjöbodar 1-8 Upptagning Sjöbacka 5 Expedition Damseniorer 6 Herrseniorer Damseniorer 7 Damseniorer A-dag Sjöbacka Herrseniorer 8 Herrseniorer Expedition Damseniorer 9 Sjösättning Sjöbacka Herrseniorer 10 Sjösättning Sjöbacka Damseniorer Upptagning Sjöbacka 13 A-dag hamnen Herrseniorer Upptagning Damseniorer D33 - D48 Sjöbacka 14 Damseniorer A-dag sjöbodar Herrseniorer 15 Herrseniorer Sista dag för sjösättning från hamnplan 9-16 Expedition Damseniorer 16 Herrseniorer Sjösättning Sjöbacka A-dag Sjöbacka 19 Sjösättning Sjöbacka Expedition Damseniorer A-dag hamnen A22-A37 Damseniorer 20 A-dag hamnen D49 - D64 Herrseniorer 21 Damseniorer A-dag hamnen Herrseniorer E02-E12, A0-A06 22 Herrseniorer Expedition Damseniorer 23 Herrseniorer 24 Upptagning Sjöbacka Damseniorer 27 A-dag hamnen Herrseniorer A-dag hamnen Damseniorer D65 - D77, DA2 A07-A21 28 Damseniorer Herrseniorer 29 Herrseniorer Damseniorer 30 Herrseniorer 31 XXX XXX 11

12 Priser och avgifter 2015 Samtliga priser och avgifter inkluderar 25 % moms. Priser inom parentes anger tidigare års avgift. Hamnen Båtplats typ Insatsens värde vid köp/försäljning Hamnavgift exkl. årsavgift inkl Miljöavgift 100kr Hyresavgift exkl. årsavgift inkl Miljöavgift 100kr kr 700 kr kr kr 800 kr kr kr 950 kr kr kr 1100 kr kr kr kr kr Den som hyr en plats skall vara medlem och betala en hyra som framräknas som hamnavgiften + 10 % av insatsens värde. Övriga avgifter Bryggplatsägare Bryggplatshyrare Övr. medlem Års/medlemsavgift 250 kr 250 kr 250 kr Jolleplats 400 kr 400 kr 400 kr Uppläggningsplats hamnplan Vinterplats i sjön 1/11-31/3 (för boende i båt utredning pågår) 700 kr Sen anmälan, dvs efter sista expeditionskvällen, 350 kr extra 100 % hamnavgift 700 kr Sen anmälan, dvs efter sista expeditionskvällen, 350 kr extra 100 % hamnavgift kr Sen anmälan, dvs efter sista expeditionskvällen, 550 kr extra Nycklar 200 kr Deposition 400 kr -- Klubbvimpel 150 kr 150 kr 150 kr Förtöjningsboj 100 kr 100 kr 100 kr Påminnelseavgift 100 kr 100 kr 100 kr Utebliven närvaro vid arbetsdag Sen sjösättning från hamnplan (efter 15 maj) Hyra av klubbstuga 400 kr 400 kr 200 kr /påbörjad vecka 200 kr /påbörjad vecka 200 kr /påbörjad vecka Heldag 500kr (med tält 1000 kr) 0-3 timmar-300kr Anmälningsavgift (ny medlem) kr Nycklar, jolleplatser mm säljs vid expeditionstillfällena. Elförbrukning för vinterplats i sjön debiteras till 1:20kr/kWh med avläsning på separata mätare. Avläsning och betalning lämnas av vinterliggarna senast 20 dec. 12

13 Sjöbacka Då Kynningsrud höjt sina priser för lyft och sjösättning och troligtvis kommer att höja dem ytterligare, kommer Båtlaget framgent att debitera den faktiska lyftkostnaden. Alternativa lyftalternativ är under utredning av styrelsen. Uppläggningsplats Insatsens värde Platsavgift inkl Mastavgift typ vid köp/försäljn Miljöavgift 200kr kr 600 kr 125 kr kr 725 kr 125 kr kr 850 kr 125 kr kr 975 kr 125 kr Nycklar 100 kr Deposition 400 kr Uppläggningsplats typ Tilläggskostnad för den som hyr är 15 % av insatsens värde Kostnad och tid för tillfälligt lyft/sjösättning 2 15 % x = 450 kr Särskild överenskommelse 3 15 % x = 555 kr med Anders Collin 4 15 % x = 650 kr 5 15 % x = 765 kr Den som hyr plats på Sjöbacka betalar en hyra som framräknas som platsavgiften + lyft/sjösättningsavgift + 15 % av insatsens värde. Nycklar säljs av Anders Collin. Sjöbodar Alla sjöbodar är Insatsens värde vid Avgift för sjöbod av samma typ köp/försäljning Sjöbod kr kr 13

14 Regler för vakthållning Vaktlista, se nästa sida. Observera att det vaktdatum som stod på fakturan var preliminärt eftersom köp/byte/hyr-karusellen då inte var slutförd. Kontrollera ditt vaktdatum i denna vaktlista så att du inte missar din vakt! Varje bryggplatsinnehavare är skyldig att gå vakt. Vid uthyrning av bryggplats är den som hyr platsen vaktskyldig. I vaktrapporten är specificerat de åtgärder som vakterna är skyldiga att utföra. Utnyttja detta tillfälle att dra Ditt strå till stacken för allas säkerhet och trevnad genom att noggrant utföra dessa åtgärder. Observera att det endast är föreningens medlemmar som är försäkrade via Önnereds Båtlag under vaktgång. Vaktlaget skall bestå av två personer som fyllt 18 år. Dessa ska inneha medlemskap i Önnereds Båtlag eller ha nära anknytning därtill. Den som står överst på listan är vaktchef och ansvarar för arbetet. Han skall även ringa till nästa kvälls vakter för att påminna dessa om vaktskyldigheten. Vakt får inte gå ensam. Vakt som uteblir från sitt pass skall sökas per telefon. Om kontakt inte nås skall detta meddelas till ordförande C-G Hjort, tfn för överenskommelse om att vaktpasset skall avbrytas. Den som uteblir från sin vakt skall enligt årsmötesbeslut debiteras kr. Byt gärna inbördes (kan göras via hemsidan) men anteckna alla ändringar i den lista som ligger på skrivbordet i vaktlokalen. Om den vaktskyldige inte kan ta sin vakt åligger det denne att skaffa en ersättare. Hamnen bevakas från den 4 maj till den 30 september mellan klockan och Pingstafton och midsommarafton sköts av Båtlaget. 14

15 :59 VAKT 2015 E.xls VAKTLISTA ÅR 2015 ÖNNEREDS BÅTLAG MAJ SEPTEMBER 1 ti 2 on 3 to 4 fr 5 lö 6 sö 7 må 8 ti 9 on 10 to 11 fr 12 lö 13 sö 14 må 15 ti 16 on 17 to 18 fr 19 lö 20 sö 21 må 22 ti 23 on 24 to 25 fr 26 lö 27 sö 28 må 29 ti 30 on JUNI JULI AUGUSTI DAT NAMN TEL DAT NAMN TEL DAT NAMN TEL DAT NAMN TEL DAT NAMN TEL Englund Mait Johansson Per-Arne Antblad Andrea fr 1 må Engelbrektsson Jan on Johansson Ove lö Nilverius Ulf Johansen Louice Engström Bengt Sandgren Peter Novenius Stefan Stenson Johan lö 2 ti Eriksson Karin to Johansson Robert sö Nordén Mats Tomingas Linda Eriksson Krister Jonasson Kjell Ahlstedt Peter sö 3 on Eriksson Leif fr Johansson Tore må Nyman Robert Nilsson Lars Larsson Yvonne Ernsjöö Staffan Jonsson Jan Jonason Per-Magnus Almgren Peter må Conrad Anette to Evenås Thomas lö Josefsson Dennis ti Ohlsson Bengt Wahlbäck Mats Berggren Tor Faleslätt Laila Jurland Jan Gustafsson Jenny Wedelin Bengt ti Bergfelt Carina fr Floback Thomas sö Jurland Brigitta on Oldhage Siv-Britt Wassen Hans Bergström Jonas Carlsson Per-Axel Milthon-Edoff Malin Dahlqvist Magnus Wekell Lars on Bergsten Lars lö Frosthammar Per-Anders må Karlsson Håkan to Olsson Peter Wenzelberg Claes Berntsson Eva Lagerstrand Ernie Börjesson Dan Oskarsson Johan Wernefalk Håkan to Hammarclou Leif sö Fägerlind Gun ti Eliasson Kent fr Oskarsson Ingemar Wessberg Robert Holmstedt Stefan Gunnarsson Lars Sahlström Bo Palm Nils Attman Ola fr Bertilsson Göran må Granhed Lena on Kimmelid Irene lö Oskarsson Thomas Westerberg Bengt-Olof Björk Conny Gunnarzon Erlandh Kopp Åse Palmqvist Per Bo Högström lö Berton Martin ti Gustafson Patrik to Kopp Leif sö Pauli Arne Westin Susanne Martinsson Bo Gustavsson Leif Karlsson Torbjörn Lindkqvist Anton Wiberg Nils sö Blomqvist Stefan on Gustavsson Tore fr Kopp Marianne må Persson Ingemar Widén Karl-Erik Boqvist Paul Tammert Yngve Kristensson Lennart Bokhammar Niclas Winterhag Jan må Westman Christer to Hagberg Klas lö Kristensson Birger ti Persson Lars-Göran Zacharoff Kent Bruhn Ulla Hallin Björn Samuelsson Monica Peterson Charlotte Ziegler Hans Dieter ti Brandt Klas fr Jeansson Anders sö Nilsson Tomas on Peterson Sune Zacharoff Lars Abrahamsson Bertil Hansson Lennart Lager Sven-Olof Johansson Eva Åkerman Johan on Hjalmarsson Thomas lö Hansson Per må Kullander Lizzie to Pettersson Christina Ågren Ylva Hansson Per o Anders Ganelius Per Pettersson Jan Bruhn Joakim to Stefan Kristoffersson sö Hastler Göran ti Leander Lövoll Eva fr Pettersson Jan-Erik Åkervall Bo Linders Johan Fischer Ingrid o Peter Lepik Andrus Henriksson Arne Wenzelberg Nils fr Börgeson Gunnar må Hedlund Anders on Leijon Susanne lö Premmert Maria Hermansson Daniel Börjesson Allan Sjöstedt Jan Zachrisson Tore Rand Kalle lö Börgesson Ralph ti Hellström Niclas to Scotting Ursula sö Rissler-Åkesson Göran Ahlmark Gun Borkman Hans Östermark Anna-Lisa William-Olsson Björn Rollfelt Harry Uhlén Mårten sö Börjesson Filip on Skoglund Annika fr Lundberg Birgitta må Rådbo Marie Ahlström Björn Carlander Catharina Hjort C-G Lundegren John Berntsson Martin Albert Lisa må Börjesson Yngve to Öström Birger lö Lundgren Inge ti Rönnberg Sture Albert Gustav Carlson Johan Båtlaget Midsommarafton 0 Lundgren Sven-Erik Röstberg Kerstin Alstrin Mats ti Carlsson Gösta fr Båtlaget Midsommarafton 0 19 sö Lundin Claes on Taflin Eva Albinsson Jan Pettersson Percy Hjort Pontus Svensson Jörgen Hedlund Bengt Åke Godmark Sofia on Carlsson Lars-Christer lö Hjärth Lloyd må Löfving Ingemar to Zachrisson Håkan Andersson Bengt Christiansson Lars-Inge Tammert Ditte Myllylä Marjo Ekelund Niclas Andersson Magnus to Christiansson Yvonne sö Berntsson Ulrica ti Magnusson Barbro fr Sandgren Carin Andersson Britta Claesson Thor Andréasson Beryl Magnusson Stina Börjesson Elin Myhrberg Maja fr Claesson Sven må Nilsson Lännart on Magnusson Bengt Olof lö Scotting Owe Östermark Otto Båtlaget Pingstafton 0 Holmqvist Lars Svensson Arne Scotting Ulf Andréasson Mikael lö Båtlaget Pingstafton 0 23 ti Holmstedt Stefan to Malmström Peter sö Sellhed Göran/Gabriele Andreasson Henry Collin Anders Olsson Bengt-Göran Holmén Jonas Kjellander Rasmus Broberg Ulf sö Corneliusson Jarl on Hultgren Bo fr Marcusson Karl-Erik må Petersson Sivert Andreasson Per-Åke Johansson Thomas 0 Hägglund Bo Östberg Erik Nilsson Eddy Hjort Linus må Corsman Andreas to Hultgren Monica lö Marek Rikard ti Hultkrantz Peter Antonsson Arne Dahlgren Gunnar Christiansson Christopher Melldahl Leif Ståhl Anders Axelsson Anna-Karin ti Dagborn Rolf fr Israelsson Björn sö Mattisson Lars on Stigendal Daniel Axelsson Per Danerås Sven Johansson Martin Milthon Ralph Stålberg Thomas Backman Bror-Lorentz on Dahlström Anders lö Johansson Amanda må Milthon Carl to Svensk Ingmar Back Åke Börjesson Henrik Johansson Pär Börjesson Samuel Svennevid Lennart Backman Anders to Drewitz Tage sö Johansson Frida ti Müller Sverker fr Svennevid David Backman Hans Bernhard Sven-Olof Johansson Lisbeth Mörck Jan Svensson Jarl Backman Katarina fr Dybeck Tom må Johansson Håkan on Niklasson Rolf lö Svensson Berggren Ulrika Andersson Roland Eklund Annika Johansson Martin Nilsson Thord Svensson Marie Hallin Anna lö Eggelind Evert ti Johansson Christer to Nilsson Göran sö Swärd Reino Bengtsson Lars Hedlund Lars G Dyrevik Jonas Adamsson Per sö Eklund Louise fr Nilsson Henrik må Isaksson Tord

Vårutskick 2014. inkl. vaktlista

Vårutskick 2014. inkl. vaktlista Vårutskick 2014 inkl. vaktlista Innehåll: Styrelse och revisorer 2014, styrelsens ansvarsområden sidan 2 Årets arbetsdagar för hamnen, sjöbodarna och Sjöbacka 3-4 Övrig information 4 Protokoll fört vid

Läs mer

Årsmöte i Önnereds Båtlag

Årsmöte i Önnereds Båtlag Årsmöte i Önnereds Båtlag 2013 Innehåll: Kallelse till årsmöte sid. 2 Föredragningslista samt valberedningens förslag 3 Verksamhetsberättelse för år 2012 4 Ekonomisk redovisning 5 Styrelsens förslag till

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Augustiutskick 2015. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande med god uppslutning. Ett stort tack riktas till arrangörerna av firandet.

Augustiutskick 2015. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande med god uppslutning. Ett stort tack riktas till arrangörerna av firandet. Augustiutskick 2015 I skrivande stund har värmen äntligen kommit till oss på västkusten. Juli som normalt är den stora båtmånaden både frös och blåste bort. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande

Läs mer

Augustiutskick 2013. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2013. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2013 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Vi hoppas på att sommaren stannar hos oss ännu ett tag. Inför kommande höst och vinter finner ni i detta utskick information

Läs mer

Årsmöte i Önnereds Båtlag

Årsmöte i Önnereds Båtlag Årsmöte i Önnereds Båtlag 2016 Innehåll: Kallelse till årsmöte sid. 2 Föredragningslista samt valberedningens förslag 3 Verksamhetsberättelse för år 2015 4 Ekonomisk redovisning, räkenskapsåret 2015 5

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Vårutskick inkl. vaktlista

Vårutskick inkl. vaktlista Vårutskick 2016 inkl. vaktlista Innehåll: Styrelse och revisorer 2016, inkl. styrelsens ansvarsområden sidan 2 Årets arbetsdagar för hamnen, sjöbodarna och 3 Övrig information 4 Protokoll fört vid Önnereds

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL IK VAVD Mötets öppnande Ordföranden, Ann Axelsson, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL IK VAVD Mötets öppnande Ordföranden, Ann Axelsson, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. ÅRSMÖTESPROTOKOLL IK VAVD 2016 03 07 Plats: Närvarande: Klubblokalen medlemmar, närvarolista bifogas 1 Mötets öppnande Ordföranden, Ann Axelsson, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 7 Skoghalls Båtsällskap SBS 041124 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 24 november 2004, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare. Protokoll från SSS årsmöte 2013 Datum: 19 februari, 2013 Tid: 19.00 20.00 Plats: Klubbhuset, Bångs 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA ÄRENDE: PLATS: Ordinarie föreningsstämma Gothia Arena Högsbo Basket, Västra Frölunda DATUM: 2015-04-20 kl. 18.00 NÄRVARANDE: från styrelsen: Karl-Erik Edvardsson Bengt Allan

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista Protokoll Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: 2017-02-13 Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Nils Nilsson hälsade alla välkomna

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2014. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 20 medlemmar. Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Protokoll Årsmöte. Årsmöte, Brännögården söndagen den 6 mars 2016

Protokoll Årsmöte. Årsmöte, Brännögården söndagen den 6 mars 2016 Protokoll Årsmöte Årsmöte, Brännögården söndagen den 6 mars 2016 Närvarande: 29 personer inklusive styrelsen var närvarande på årsmötet. 26 av dessa var röstberättigade. 1 Mötets öppnande Matts Eriksson

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011, Revingehed, Skåne,

PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011, Revingehed, Skåne, PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011, Revingehed, Skåne, 1 Mötets öppnande samt val av ordförande SAHF:s ordförande Håkan Mattsson hälsade

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING 2009-02-04 Närvarande: Charlotte Ståhl, Gunilla Augustsson, Bengt Augustsson, Anne-Marie Bruno, Kaj Josefsson, Carl-Eric Thors, Niclas Holmberg,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 Mötets öppnande Peter Fägersten hälsar alla välkomna och inleder mötet med en tyst minut för hedersmedlemmen

Läs mer

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2015-03-14 på Glimmingen, 1. Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll vid årsmöte 2009-11-08

Protokoll vid årsmöte 2009-11-08 Söråkers Båtsällskap Protokoll vid årsmöte 2009-11-08 1. Ordföranden Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Nordin. 3. Till sekreterare för

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Närvarande: Nichlas Strandberg (ordf.), Peter Eklund, Martin Åberg, Marie Johansson, Fredrik Eytzinger, Barbro Lorentzon, (sekr.) Frånvarande: Tomas Eriksson,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2013-11-21, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2013-11-21, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2013-11-21, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 71 stycken medlemmar 2. Parentationer. inga 3. Fastställande om

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem

Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem 1 Mötets öppnande Roland Andersson öppnar mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset.

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Närvarande: 25 deltagare. 1. Årsmötets öppnande Ordförande Robin Gustavsson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

PROTOKOLL. Valdes Margona Andersson till ordförande och Ove Hägglund till sekreterare. 3 Val av två medlemmar att justera protokollet.

PROTOKOLL. Valdes Margona Andersson till ordförande och Ove Hägglund till sekreterare. 3 Val av två medlemmar att justera protokollet. PROTOKOLL Årsmöte med Skandinaviska Klubben Fredag den 24 februari 2012. SKK:s lokaler i Las Palmas 94 närvarande medlemmar, 4 fullmakter. 1 Ordföranden öppnar årsmötet. Klubbens ordförande Jens Ole Jespersen

Läs mer

Årsstämma Protokoll från årsstämma den 17 april 2016 kl på Skogsgläntans odlingslott.

Årsstämma Protokoll från årsstämma den 17 april 2016 kl på Skogsgläntans odlingslott. Årsstämma 2016 Protokoll från årsstämma den 17 april 2016 kl. 11.00 på Skogsgläntans odlingslott. 1.Val av ordförande för mötet Jan Sylvan väljs till ordförande för mötet. 2. Val av sekreterare för mötet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 2 mars 2014 Kl. 15.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 2 mars 2014 Kl. 15.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 2 mars 2014 Kl. 15.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer