Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

2

3 Innehållsförteckning Förändring - Förnyelse - Framtidstro...1 Grundutbildning...2 Tillströmning...3 Internationellt samarbete...7 Forskarutbildning...10 Forskning EU-forskning Ranking Personal Kompetensutveckling...16 Genombrottet Hedersdoktorer Stipendier och utmärkelser...18 LTH i media Ekonomi...22 Nyckeltal...26 LTHs styrelse...28

4

5 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förändring - Förnyelse - Framtidstro Det var mycket som förändrades under det gångna året. Nästan hela universitetsledningen byttes ut: prorektor, vicerektorer, förvaltningschef, planeringschef, personalchef och innovationsdirektör. Lunds universitets nya ordförande heter Margot Wallström. På LTH var vi mindre radikala och nöjde oss med en ny prorektor, Annika Mårtensson. Samtidigt har vi förmånen att kunna behålla Ulla Holst som vicerektor fram till pensioneringen under Vi fick en ny styrelse med styrelseordförande Michael Treschow, som tagit sig an uppgiften med entusiasm. LTHs organisation förnyades med en ny arbetsordning. Vi har nu även en ny budgetmodell på plats som fördelar både utbildnings- och fakultetsmedel på ett tydligt sätt. Sist men inte minst sjösatte vi vår nya strategiska plan. Här beskriver vi våra mål, strategier och prioriteringar för våra fyra huvuduppgifter. Precis som i en fotbollsmatch gäller det att matcha strategin med lämplig taktik. Det gäller att inte springa dit där bollen är utan dit bollen är på väg - att se framåt. 1. KUNSKAP FÖR FRAMTIDEN Den kanske viktigaste uppgiften för ett universitet är att vara kunskapsbärare att förvalta, att utveckla och ta fram ny kunskap genom forskning. Vi tycker att vi klarar denna uppgift mycket bra. Forskningen går som på räls. Eftersom en så stor andel av vår forskning är externfinansierad är vi givetvis glada för att vi kan attrahera så mycket forskningsmedel. LTH siktar redan nu mot att kunna använda ESS och MAX IV som arbetsredskap i forskningen. 2. MORGONDAGENS FORSKARE Den svenska forskningspolitiken är fortfarande sådan att den allra största delen av den akademiska forskningen utförs av forskarstuderande. Det är i sanning ett problembaserat arbetssätt eftersom doktoranden från första dagen arbetar som aktiv forskare. LTH arbetar nu strategiskt för att vårda forskarutbildningen lika bra som vi vårdar grundutbildningen. Vi ser ett glädjande trendbrott. I attitydundersökningar visas att naturvetenskap och teknik blir allt intressantare för ungdomar. Bland 80- och 90-talister samt hos Sveriges studenter är ingenjörsyrket mycket populärt. Fortfarande är det stor skillnad mellan män och kvinnor. Vi har alltså utmaningar kvar att arbeta med. 4. SAMVERKAN OCH PARTNERSKAP Tyvärr sätter lågkonjunkturen sina spår bland LTHs partnerföretag. Detta gäller flera branscher till exempel läkemedel och ICT (Information Communication Technology). Samtidigt skapas nya möjligheter. I januari 2012 tog Medicon Village över Astra Zenecas anläggning. Redan i slutet av året fanns det över 550 nya personer på plats i nya företag och konstellationer och då har universitetets cancerforskare inte flyttat in ännu. Sony Mobile arbetar tillsammans med Region Skåne och Lunds universitet för att möjliggöra ett forskningsinstitut inom mobilkommunikationsteknik och angränsande applikationsområden. Ett flaggskepp i LTHs samverkan med skolor och allmänhet är Vattenhallen Science Center LTH. Under året har vi haft nästan besökare. Vi är också mycket glada över samarbetet med den naturvetenskapliga fakulteten som driver planetariet. Vi tror att detta sätt att levandegöra naturvetenskap och teknik har stor betydelse för hela Lunds universitet. I vår strategiska plan skriver vi att vi förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Det gör vi genom att vi förändrar och förnyar med sikte på framtiden. Anders Axelsson Rektor LTH 3. STUDENTERNA OCH LÄRANDET Utbildningen går också som på räls med mycket högt söktryck. LTH har en bra genomströmning, god examination och studenter som är eftertraktade på arbetsmarknaden. Dessutom en fantastisk framtidsprognos med en förväntad stor ingenjörsbrist i regionen. Det är bara det att vi är för duktiga. Vi får inte ersättning för det vi producerar, vilket leder till den orimliga paradoxen att vi måste minska antagningen trots ett mycket stort behov av välutbildade tekniker. Otack är världens lön.

6 2 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Grundutbildning Det gångna året har för grundutbildningen vid LTH inneburit att vi har fortsatt den positiva trenden med högt söktryck till våra utbildningar och goda prestationer av studenterna. Antalet förstahandssökande per antagen på civilingenjörsutbildningarna var 2,0 vilket var högst i landet. Våra nyutexaminerade studenter är dessutom eftertraktade på arbetsmarknaden. Det omfattande kvalitetshöjande arbete som programansvariga och lärare har genomfört under en lång rad år har alltså visat sig ge god utdelning. Antalet helårsstudenter var högre än någonsin, hela 6 747, medan prestationsgraden* sjönk något men ändå nådde höga 86 %. Det betyder att våra studenter inte bara registreras på kurserna utan också lyckas väldigt väl med sina studier. Antalet examina minskade kraftigt vilket är en tillfällig effekt av 2007 års övergång från 4,5-åriga till 5-åriga yrkesutbildningar. Under 2012 har en del förändringar genomförts av organisationen inom grundutbildningen. Detta har medfört att en del nya programledare har engagerats liksom ledamöter och ordföranden i utbildningsnämnderna vilket har inneburit att nya inspirerande idéer har dykt upp. Under 2012 fattades det beslut om en ny läsårsindelning som ska fungera från och med hösten Ett stort arbete har lagts ner på att ta fram material till Högskoleverkets utvärdering där resultatet kommer att redovisas under 2013 för ingenjörs- och arkitektutbildningarna. Arbetet med detta var intensivt under hösten 2012, men gav oss alla en insikt om att våra utbildningar är något vi kan vara stolta över samtidigt som det gav underlag för framtida förändringar. Under 2012 har det ekonomiska utfallet för grundutbildningen blivit sämre då vi tyvärr inte får ersättning för alla de studieprestationer som görs vid LTH. Detta har lett till att en hel del fokus har hamnat på åtgärdsplaner inför framtiden, vilket kommer att leda till en del förändringar av programutbudet vid LTH. Förändringarna kommer dock också i förlängningen att ge utrymme för att omdana kurser och kursutbud. LTH präglas av en kultur där utbildning är i fokus i många sammanhang och där stora satsningar har gjorts för att säkerställa att studenterna ges goda förutsättningar att genomföra sina studier med kunskaper och erfarenheter som ger en bra bas för framtida arbete. LTH har exempelvis sin pedagogiska akademi för att ge lärare stöd när de vill satsa på den mer pedagogiska delen av karriären. Den pedagogiska utvecklingsenheten Genombrottet har många kurser som ger lärarna inspiration och pedagogiska verktyg. En annan viktig satsning är SI-stödet (SI = Supplemental Instruction) till studenter. Annika Mårtensson Prorektor *Prestationsgrad är ett mått på hur många poäng en student tagit i relation till hur många poäng en student varit registrerad på.

7 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Tillströmning Antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) och examina (EX) Civilingenjörsutbildning i HST HPR HPR/ HST(%) EX HST HPR HPR/ HST(%) EX Bioteknik Datateknik Ekosystemteknik Elektroteknik Industriell ekonomi Informations- och kommunikationsteknik Kemiteknik Lantmäteri Maskinteknik Medicin och teknik Riskhantering Teknisk fysik Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Väg- och vattenbyggnad Teknologie kandidatexamen 8 Summa civilingenjörsutbildning Arkitektutbildning Kandidatexamen i arkitektur Masterexamen i arkitektur 2 1 Brandingenjörsutbildning Industridesignutbildning Kandidatutbildning i industridesign Summa Ark, Br, ID Högskoleingenjörsutbildning i Bioteknik 1 Byggteknik Datateknik Elektroteknik 1 1 Elektroteknik med automationsteknik Multimediateknik 0 1 Programvaruteknik Summa högskoleingenjörsutbildning Masterutbildningar Industriellt byggande 1 Livsmedelsvetenskap 1 Brandteknik Industridesign Hållbar stadsgestaltning System på chips Trådlös kommunikation Fotonik Bioteknik Livsmedelsteknik och nutrition Livsmedelsinnovation o proddesign Nanovetenskap Energi och miljöeffektiva byggnader Vattenresurshantering Teknologie masterexamen 1 Summa masterutbildning Livsmedelsteknisk högskoleutbildning Basår Fristående kurser m m

8 4 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Varifrån kommer studenterna? Skåne Göteborg Stockholm Mellansverige Norrland Lund totalt Helsingborg totalt Teknisk fysik Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Elektroteknik Datateknik Infocom Maskinteknik Medicin och teknik Industriell ekonomi Väg och vatten Ekosystemteknik Lantmäteri Kemiteknik Bioteknik Arkitektur Industridesign Brandingenjör Datateknik hsk-ingenjör Byggteknik - järnvägsteknik Byggteknik med arkitektur Byggteknik - väg och trafik Tekniskt basår Teknisk bastermin Varför valdes LTH (%) Avgörande informationskällor för valet av LTH (%) LTH katalog Vänner Internet Familj Besök på LTH Nära hem Gott rykte Staden Lund

9 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Avgörande för att söka till LTH per program LTH katalog Vänner Internet Familj Besök på LTH Lund Totalt Helsingborg totalt Teknisk fysik Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Elektroteknik Datateknik Infocom Maskinteknik Industriell ekonomi Väg och Vatten Ekosystemteknik Lantmäteri Kemiteknik Bioteknik Medicin och teknik Arkitektur Industridesign Brandingenjör Byggteknik m. arkitektur Byggteknik - järnvägsteknik Byggteknik - väg o trafik Datateknik - hsk-ingenjör Tekniskt basår Teknisk bastermin Andel antagna kvinnor totalt (%) , Civilingenjörsutbildningar Högskoleingenjörsutbildningar Arkitektutbildningen Brandingenjörer Industridesign Magister/Master

10 6 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Per Göran Nilsson, LTHs kanslichef 2012 blir sista verksamhetsår vid LTH som kanslichef Per Göran PG Nilsson summerar. Under 2013 går han nämligen i pension, 67 år gammal. Han har haft den befattningen sedan Det känns lite konstigt men obevekligt, vid 67 år kan man inte vara chef längre, konstaterar han. Om 2012 säger han att den viktigaste uppgiften var en omläggning av systemet för fördelning av fakultetsmedel. För första gången kan nu fördelningen av de statliga forskningsanslagen (fakultetsmedlen) räknas fram från objektiva faktorer. LTHs rektor har dock fortfarande medel som kan läggas på strategiska satsningar. Grundutbildningen påverkar också fakultetsanslaget i den nya modellen. Engångskonsekvensen av införandet av det nya systemet kompenseras under en tvåårsperiod. PG Nilsson erkänner att tanken på ett liv utan LTH skärrat honom ett tag. Men nu hoppas han på en mjuk övergång med bibehållna nätverk. Dessutom har jag ju hus, trädgård, barnbarn, husvagn, modelljärnväg att pyssla med. Jag har börjat i gympagruppen Anders Pågar, där jag har fått ett nytt trevligt nätverk. Och så är jag ordförande i min villaförening sedan 30 år. Jag har klubbor men har inte lärt mig spela golf än, det dröjer nog Även grundutbildningens finansiering är nu verkligt genomskinlig för institutionerna. Där har dock antalet studenter ökat så mycket att statsanlaget inte räcker. Bristen för 2012 blev drygt 30 miljoner kronor och LTHs styrelse har tvingats till åtstramningar i antagningen. De åtgärderna bör skapa balans i utbildningsbudgeten inom två tre år. Överproduktionen av studenter har uppstått av den paradoxala orsaken att studenterna är för duktiga och stannar kvar samtidigt som effekterna av den extra terminen som infördes när utbildningen förlängdes från 4,5 till 5 år har slagit igenom fullt ut. Det är detta vi brottats allra mest med under 2012, förklarar PG Nilsson. Överproduktionen på cirka tusen studenter bör ner till ett par hundra. Och det är därför vi under 2013 tagit bort intaget på tekniskt basår och livsmedelsteknik. Utbildningen har en hög prestationsgrad, mycket få hoppar av, delvis på grund av lågkonjunkturen, och delvis på grund av åtgärder som satts in i form av bättre pedagogik och utvecklad matematikundervisning. Å andra sidan finns det gott om pengar på forskningssidan men därifrån kan man inte direkt föra över medel till utbildningen.

11 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Internationellt samarbete Andelen studenter på LTHs längre utbildningsprogram med utlandsstudier i form av utbytesstudier och/eller utlandsförlagt examensarbete i sin examen ökade, från 21,0 % år 2011 till 23,4 %. Nivåerna för 2012 var 22,0 % av civilingenjörerna (20,2 % år 2011) samt 33,7 % av arkitekterna (30,6 % år 2011). Även kandidatutbildningen i Industridesign har en hög andel, 31 %. Ännu uppnår LTH dock inte målen vare sig totalt eller på programnivå, men alla kurvor pekar åt rätt håll. Utbytesavtalen är tecknade antingen centralt på Lunds universitet eller på LTH. Under 2012 genomfördes en stor reform som innebar att alla utbytesplatser på de centrala avtalen fördelades ut på fakulteterna. Hösten 2012 kunde därför LTHs studenter söka samtliga tillgängliga platser vid ett tillfälle och i ett enda datorsystem. Effekten blev rekordmånga sökande inför läsåret 2013/2014. Detta är ett bra exempel på fördelarna med att sätta studenten i centrum och att decentralisera processer så att de länkas till utbildningsprogrammen. en unik och stark upplevelse för alla medverkande. Initiativet är ett strålande exempel på vad internationalisering inom en utbildning kan innebära. Antalet ansökningar till LTHs internationellt inriktade masterprogram blev en besvikelse, och under antagningsprocessen lyckades vi inte fånga upp tillräckligt många studenter. Antalet betalande studenter sjönk till knappt 30. Detta är långt från ett realistiskt mål på 100 betalande studenter. Under året blev det allt mer uppenbart att LTH står inför en stor och svår utmaning när det gäller att skapa attraktiva masterutbildningar som stärker verksamheten och som är ekonomiskt och studiesocialt bärkraftiga. Utbytesbalansen utvecklades svagt negativt, trots att LTH systematiskt hållit tillbaka antalet inresande studenter. LTH och Lund är helt enkelt väldigt populärt med bra kurser och en fin miljö för inresande utbytesstudenter! Nya studentutbytesavtal tecknades med LaTrobe University (Australien), École Polytechnique Montréal (Kanada) som tidigare legat på universitetsnivå samt Beihang University (Kina). Inom den programgemensamma specialiseringen Technology Management genomfördes under början av hösten kursen Internationell marknadsdriven produktutveckling förlagd till Zhejiang University i Hangzhou, Kina. I kursen deltog 40 svenska och 32 kinesiska studenter som i åtta team genomförde en innovationsprocess på temat Facilitate everyday life. Programledningen och de engagerade lärarna gjorde ett imponerande arbete innan och under kursen, som blev Per Warfvinge Vicerektor för internationella frågor

12 8 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Inkommande utbytesstudenter Europa Norden Nordamerika Asien Central- och Sydamerika Australien och Nya Zeeland Utbytesbalans Inkommande studenter Utresande studenter Masterstudenter

13 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE LTH-studenter utomlands Arkitektur Brandingenjör Datateknik Industridesign, master Industridesign, kandidat Info Com Elektroteknik Industriell ekonomi Bioteknik Kemiteknik Lantmäteri Maskinteknik Maskinteknik med teknisk design Riskhantering Teknisk fysik Teknisk matematik Väg- och vatten Ekosystemteknik Teknisk nanovetenskap Examensarbete Internships Erasmus Internships Praktikkurs Kinainriktningen Totalt Civilingenjörer, arkitekter, industridesigners med minst tre månaders organiserad utlandserfarenhet vid examen % av examina med utlandsstudier % av examina med utlandsstudier , ,6 33,1 30,8 25 LTH-mål 20,9 21,3 21,7 23, Program-mål 6,7 4,4 10 9,7 9, ,8 13,5 15,1 InfoCom Datateknik Lantmäteri Brandingenjör Elektroteknik Riskhantering Väg- och vatten Maskinteknik Teknisk matematik Kemiteknik Teknisk fysik Teknisk nanovetenskap Ekosystemteknik Bioteknik Industridesign, kandidat Arkitektur Industriell ekonomi % utland Ci, A, Id % utland Civilingenjörer

14 10 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Forskarutbildning Education Quality 2011 (EQ11) vars syfte var att höja kvaliteten på all utbildning inom Lunds universitet visade bland annat på att Lunds universitet bör fokusera på att förstärka kvaliteten inom forskarutbildningen. Detta är en viktig uppgift för den nya universitetsgemensamma utbildningsnämnden. Till nämnden har knutits en grupp som enbart ägnar sig åt frågor inom forskarutbildningen. Ett förslag till nya gemensamma föreskrifter för Lunds universitet har tagits fram under året. Styrelsen för LTH har uttryckt önskemål om en årlig rapportering av forskarutbildningen vid LTH. Ett antal nyckeltal har föreslagits av LTHs forskningsnämnder och ett statistiskt underlag togs fram av LTHs kansli. Institutioner och forskningsnämnder skrev rapporter som sammanställdes till en övergripande rapport Årsrapport för forskarutbildningen, LTH Under året har produktionen av doktorsexamina (88) inom LTH varit förhållandevis låg. Antalet antagna doktoranden (128) är lägre än under åren Doktorandsektionen vid Teknologkåren har bidragit till att forskningsnämnderna, forskningsberedningen och styrelsen för LTH har aktiva och engagerade ledamöter med starkt fokus på att förbättra utbildningen. Speciellt har man lagt ner mycket förtjänstfullt arbete i samband med sammanställningen av årsrapporten för Vid slutet av året lanserades en efterlängtad databas för kursplaner inom forskarutbildningen. Denna kommer att på ett bättre sätt synliggöra utbudet av forskarutbildningskurser. Doktoranderna har länge efterlyst ett större utbud av kurser på forskarutbildningsnivån. Under året har också en ny modell för fördelning av fakultetsmedel tagits fram vid LTH. Den nya modellen ger en bättre ersättning till institutionerna för de kurser som ges, vilket förhoppningsvis också kommer att resultera i ett större kursutbud. Ulla Holst Vicerektor för forskarutbildningen Forskarstuderande Antagna Andel kvinnor (%) , Doktorsexaminerade Andel kvinnor (%) Licexaminerade Andel kvinnor (%) 22, ,

15 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Patrik Nordbeck och Jonas Månsson, lektorer Läroboken Endimensionell analys har lovordats alltsedan den gavs ut av Patrik Nordbeck och Jonas Månsson på matematikcentrum vid LTH. Nu arbetar författarna på en uppföljare som redan vunnit pris trots att den ännu inte getts ut. Den nya boken heter Flerdimensionell analys och handlar om just det. Ämnet är komplicerat, men genom framställningen i form av en berättelse blir ämnet mer tillgängligt. Så löd bland annat motiveringen när boken fick Årets Kurslitteraturpris 2012 från förlaget Studentlitteratur. Genom boken hoppas Patrik Nordbeck och Jonas Månsson kunna attrahera och förklara matematikens underfundigheter för nyfikna studenter och andra intresserade. Det görs förutom genom berättelseförfarandet även med hjälp av pedagogiska illustrationer och en webbplats med extramaterial. Vi har samma filosofi i boken som under våra föreläsningar. Man måste fokusera på det viktigaste och våga välja ut - och välja bort. Genom att skriva bok tror jag att jag dessutom blir en bättre föreläsare, säger Jonas Månsson. Under 2012 har författarna förutom att undervisa lagt i princip all sin tid på boken. Båda har genom åren blivit utnämnda till Årets lärare vid ett flertal av LTHs civilingenjörssektioner samt blivit tilldelade Teknologernas pris till bästa pedagog. Förutom en- och flervariabelanalys undervisar de även i linjär algebra. Frågan är då vad de gör annorlunda jämfört med andra föreläsare och läroboksförfattare? Vi är alltid ordentligt förberedda och tydliga. Studenterna ska känna förtroende för oss och vi uppmuntrar dem att ställa frågor. Bekräftelsen från studenterna ger oss bättre självförtroende, vilket leder till en positiv utvecklingsspiral. Det finns visserligen redan flera böcker i flervariabelanalys. Men samtidigt som vi har gått och retat oss på flera amerikanska böcker eftersom de är alltför tjocka och pratiga, fick vi en fråga från Studentlitteratur om vi kunde skriva en lärobok på svenska. Förlaget tappar mark mot just utländska böcker, och därmed öppnades den här möjligheten, säger Patrik Nordbeck.

16 12 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Forskning LTH attraherar mycket externa forskningsmedel. Stora projektanslag från Vetenskapsrådet och Formas tillföll LTH. Energimyndigheten gav forskningen runt etanolproduktion från lignocellulosahaltiga material stora bidrag. Nanoteknikforskningen fortsätter utvecklas med stormsteg mot flera tillämpningar. Inom ramen för en EIT-KIC (Euopean Instiute och Innovation and Technology Knowledge Innovation Community) fortsätter arbetet med att skapa Foodbest, ett nätverk för livsmedelsvetenskap som samlar europeiska livsmedelsföretag, universitet och högskolor med ett starkt regionalt stöd. Just nu ingår sex noder från nio länder i nätverket. I detta sammanhang kan det nya svenska livsmedelsnätverket Food Science Sweden nämnas. Inom detta samarbetar LTH, SLU, Chalmers och forskningsinstitutet SIK. Det var en stor framgång för LTH då ett kompetenscentrum för kollektivtrafikforskning (K2) placerades i Lund. Tillsammans med Malmö högskola och Vägtrafikinstitutet lyckades vi hävda oss i konkurrensen med våra duktiga kollegor i Stockholm och Göteborg. Regeringen skjuter till fyra miljarder mer till forskning och innovation. Sammanlagt får MAX IV 100 miljoner kronor och ESS 525 miljoner kronor de kommande åren. Anslagen för innovation och forskning höjs successivt till 4 miljarder kronor, med full effekt Totalt omfattar det 11,5 miljarder åren Bland annat kommer en särskild satsning på livsvetenskaper, framförallt på forskning inom medicin och bioteknik. De årliga anslagen för forskning och utbildning till universitet och högskolor höjs successivt med 900 miljoner kronor med full effekt Regeringen satsar tre miljarder kronor under de kommande tio åren på svenska elitforskare. Man kommer att prioritera elitprogram för de duktigaste yngre forskare, rekrytering av internationella forskare och möjligheter för etablerade forskare att ägna sig åt högriskprojekt. Dessutom prioriteras grundforskning och de traditionella områdena medicin, teknik och naturvetenskap. Under året påbörjades en satsning inom maskinteknik- och materialteknikområdet. Tillsammans med Lunds universitet görs en stor investering i en förnyelse av motorlabb där världsledande förbränningsmotorforskning sker. Satsningen kommer att följas av investeringar inom materialteknik, produkt- och produktionsteknik. ESS och MAX IV är givetvis viktiga drivkrafter för denna utveckling. Under 2012 kom också de första beskeden om regeringens forsknings- och innovationsproposition. Sverige sticker ut bland de europeiska länderna med sin kraftiga satsning. Anders Axelsson Rektor, LTH

17 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE EU-forskning LTH OCH EU:S SJUNDE RAMPROGRAM FÖR FORSKNING LTH:s forskare fortsätter traditionen med att vara universitetets mest aktiva deltagare i EU:s ramprogram för forskning. Forskare vid LTH deltar i 15 av de 39 projekt som startat vid Lunds universitet under Dessa 15 projekt uppskattas bidra med 61 miljoner kronor till LTHs forskning. Det är stor bredd på både forskningsområden och aktiviteter i projekten. Bland de nya projekten år 2012 är de flesta fokuserade på att lösa ett identifierat forskningsproblem i ett flervetenskapligt samarbete mellan partner från minst tre olika europeiska medlemsländer. I projekten deltar ofta även forskningsinstitut, industri, myndigheter och andra intressenter. Liksom tidigare år finns de flesta projekten inom informationsteknologi, livsmedel och bioteknologi, nanovetenskap och materialforskning, se tabellen bredvid. Men forskare från LTH deltar även i projekt inom delprogrammen miljö och hälsa. Ett samarbetsprojekt inom nanoteknologi koordineras vid fasta tillståndets fysik. Förutom forskningsprojekt erbjuder ramprogrammet möjligheter för forskningsinfrastrukturer att samordnas och öppnas för användare, här deltar Lasercentrum vid LTH i ett projekt. I ett annat projekt får småföretag forskning utförd i samarbete med universitet. Forskarmobilitetsprogrammet Marie Curie har alltid varit populärt vid LTH. Bland årets projekt erbjuds två post docs möjlighet att ansluta sig till forskargrupper vid LTH, utländska doktorander kan ansöka till en internationell forskarskola samt ett projekt med personalutbyten mellan industri- och universitetspartner. I projekten samarbetar forskare på alla nivåer, från doktorander till professorer, med aktörer från andra verksamheter och länder. Det bidrar till att stora kontaktytor och nätverk skapas på en internationell arena. EU:s sjunde ramprogram Nya projekt under 2012 Miljö (Environment) 1 Hälsa (Health) 1 Informationsteknologi (Information and Communication Technologies) Livsmedel och bioteknologi (Food, Agriculture and Fisheries and Biotechnology) Marie Curie forskarmobilitet (Marie Curie Actions) 4 Nanoteknologi, materialforskning och industriprocesser (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies) Forskning för småföretag (Research for SME) 1 Forskningsinfrastruktur (Research infrastructure) 1 Antal Uppgifterna hämtade ur universitetets databas över forskningskontrakt ekontrakt Ranking Det finns mängder av både nationella och internationella rankingar av universitet och högskolor. Vi hävdar oss generellt mycket bra. Internationellt ligger Lunds universitet nästan alltid bland de 100 främsta universiteten i världen. I THE (Times Higher Education, nr 80), QS Worlds University Ranking (nr 71) och NTU Ranking (National Taiwan University, nr 77) är vi dessutom rankade som tvåa bland de nordiska universiteten. Ur de medieanalyser och anseendeanalyser, som gjorts av t ex SIFO, Ungdomsbarometern och TNS, framgår det att LTHs synlighet som Lunds Tekniska Högskola är jämförbar med Lunds universitets. Det kan väl sägas vara ett gott betyg åt en fakultet inom det stora universitetet. Under året presenterades Ungdomsbarometern där LTH hävdar sig bra. När ungdomar som valt LTH som sitt förstaval fick välja passande associationer, valde fler utbildningskvalitet än de som valt andra högskolor.

18 14 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Personal Under 2012 fortsätter den stadiga ökningen av andelen anställda som pågått sedan 2008 och vi är nu ungefär lika många anställda som år Personalsammansättningen är något annorlunda än för 8 år sedan då andelen teknisk och administrativ personal idag är lägre och gruppen post doc är betydligt större. År 2012 redovisar 176 post doc mot 74 år En stor ökning av andelen anställda sedan 2008 berör gruppen doktorander som nu är lika stor som 2004 med 468 anställda doktorander jämfört med 341 år Anställda vid LTH- heltidsekvivalenter Övrig personal Teknisk personal Professorer Postdoc Lektorer Gästlärare Doktorander 200 Administrativ personal Adjukter JÄMSTÄLLDHET, LIKABEHANDLING OCH MÅNGFALD En handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald (JäLM) har upprättats och fastställts. Handlingsplanen gäller för perioden och inriktningen är både strategiskt och operativt. Under 2012 har två nya Lise Meitner professorer tillträtt anställning som gästprofessor. LTH har även utdelat meriteringsstöd för ansökan avseende befordran till professor och antagning till docent för underrepresenterat kön (gäller både för 2012 och 2013). Andelen kvinnliga professorer under 2012 var 14 % (24 st) vilket är oförändrat sedan Antalet kvinnliga lektorer har under samma period minskat från 26 % till 25 % (48 st). Former för att kunna rekrytera och befordra fler kvinnliga universitetslektorer och professorer behöver identifieras, ett arbete som behöver prioriteras under Nytt för 2012 är att befattningen forskarassistent ersatts med meriteringsanställning. Antalet kvinnliga doktorander har i stort varit oförändrat de senaste tre åren och ligger på 32 %. Karriärmodeller behöver upprättas för samtliga anställningskategorier inom LTH, arbetet med karriärmodeller och planer kommer att utgöra ett led i arbetet med JäLM framöver. Detta arbete kommer att påbörjas under Jämförelse av andel kvinnor och män vid LTH Professor 250 Lektor 200 Adjunkt Meriteringsanställning Doktorandtjänst Antal män Antal kvinnor Antal män Antal kvinnor Antal män Antal kvinnor

19 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE NYTILLTRÄDDA PROFESSORER Under 2012 fick LTH 14 nya professorer varav 5 genom rekrytering och 9 genom befordran. Rekryterade Tom Rye, trafikplanering Björn Landfeldt, nätverksarkitekturer och tjänster Lars Bengtsson, industriell ekonomi med inriktning mot teknologistrategier och affärsmodeller Cristian Sminchisescu, tillämpad matematik med inriktning mot datorseende Mattias Kärrholm, arkitekturteori Universitetslektorer som befordrats till professor Anders Robertsson, reglerteknik Jacek Malec, datavetenskap Thore Husfeldt, datalogi Pierre Nugues, datavetenskap Eva Nordberg-Karlsson, bioteknik med inriktning mot molekylärbiologi Per Tunestål, förbränningsmotorer Jinming Zhou, mekanisk teknologi och verktygsmaskiner Fredrik Nilsson, förpackningslogistik Lovisa Björnsson, bioteknik med inriktning mot miljöbioteknik och bioenergi NYTILLTRÄDDA UNIVERSITETSLEKTORER 22 universitetslektorer rekryterades. 12 blev universitetslektor genom befordran från anställning som universitetsadjunkt eller biträdande universitetslektor. 3 blev universitetslektor genom omvandling eller företrädesrätt. NYA ADJUNGERADE LÄRARE MED ANKNYTNING UTANFÖR HÖGSKOLAN Adjungerade professorer Ana Rascon, industriell näringslära (Aventure AB) Haukur Ingason, brandteknik (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP) Kristina Mjörnell, byggnadsfysik (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP) tillträder 2013 Adjungerade universitetslektorer Daniel Mondoc, matematik (Malmö Borgarskola) Lena Smidfelt Rosqvist, trafikplanering med inriktning mot hållbara transporter (Trivector Traffic AB) Liisa Fransson, miljö- och energisystem (Lunds Energikoncernen AB) Svetlana Iantchenko, matematik (Malmö Borgarskola) NYA GÄSTPROFESSORER Ingvar Claesson, elektro- och informationsteknik (Blekinge Tekniska Högskola) Helen Petrie, Human Computer Interaction, Lise Meitnerprofessor (University of York, UK) Rebecca Seviour, acceleratorteknik, Lise Meitnerprofessor (Huddersfield University UK) Linda Price, högskolepedagogisk utveckling inom teknikvetenskap (The Open University, UK)

20 16 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Kompetensutveckling LTH erbjuder sina doktorander ett kursutbud som bl a inkluderar doktorandintroduktion, högskolepedagogik, vetenskapskommunikation och forskningsmetodik omfattade detta program 8 olika forskarutbildningskurser om sammanlagt 31 högskolepoäng (hp), i huvudsak engelskspråkiga. Kurserna gavs 1-4 gånger under året beroende på söktryck. Söktryck och genomströmning är generellt mycket höga och kursutvärderingarna är positiva. Under året tog 267 deltagande LTH-doktorander 1188 hp inom detta program, varav 267 hp inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska fortbildningen. docentförberedande kurser höst och vår, men också i en workshop för övriga handledare (t. ex inflyttade professorer). 56 handledare genomgick fortbildningen varav 50 för att söka docentur. Forskarna värderade kvalitén i vårens och höstens kurser till i genomsnitt 4,0 samt 4,4 på en femgradig skala. Under året genomfördes även en intervjuundersökning för att kvalitativt kartlägga hur forskarhandledning går till vid LTH, vilket rapporteras under Två internationella konferensbidrag rörande forskarhandledning vid LTH accepterades också. Under 2012 anordnade LTH vidare forskarhandledarfortbildning i enlighet med Lunds universitets och högskoleförordningens krav. Detta skedde främst inom ramen för fakultetens Genombrottet Den högskolepedagogiska fortbildningen för lärare utgör en viktig del av Genombrottets verksamhet. Under 2012 deltog 251 LTH-anställda (116 seniora lärare och 135 doktorander) i totalt 510 veckors behörighetsgivande utbildning. Därutöver har Genombrottet givit 69 veckors högskolepedagogisk utbildning för deltagare från övriga delar av Lunds universitet. Inom ramen för samtliga kurser redovisas projektrapporter kring olika högskolepedagogiska frågeställningar relaterade till undervisningen vid LTH. Flera av projekten har presenterats externt i olika sammanhang. Genombrottets pedagogiska utvecklingsverksamhet högskolepedagogisk utbildning, pedagogiskt konsultstöd, utvärderingar, högskolepedagogisk praktiknära forskning, kunskapsspridning och mötesplatser samt pedagogisk meritvärdering har under året uppmärksammats i hög utsträckning såväl nationellt som internationellt, genom ett flertal inbjudningar, key-notes, work-shops och seminarier samt besök vid LTH. Genombrottet har också sedan hösten 2012 en gästprofessor (20 %) i Engineering Education, Linda Price från Open University, med speciellt fokus på digitala resurser i undervisningen.

21 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Hedersdoktorer Renée Andersson har varit drivande när det gäller de svenska textilimportörernas miljöansvar hos sina underleverantörer. Under 15 år arbetade hon för Rädda Barnen i Afrika och Asien och är sedan början av 2000-talet anställd vid Indiska Magasinet i Stockholm. Hon kombinerar etik, miljömässighet och ekonomi för att uppnå hållbar utveckling samt är en stark röst såväl här hemma som i omvärlden när det gäller miljömässigt hållbar utveckling i utvecklingsländerna. Renée Andersson har aktivt stött avdelningen för biotekniks forskning kring biologisk behandling av textilindustrins avloppsvatten. Hon ingår i Roburs etiska råd och i regeringens råd för näringsliv och utveckling. Marcel Stive är professor i kustteknik och vetenskaplig chef vid Water Research Centre vid Tekniska universitetet i Delft, Nederländerna. Han har gjort betydande vetenskapliga insatser vad gäller vår förståelse för hur klimatförändringar kommer att påverka världens kustområden och har varit djupt involverad i IPCCs rapporter om klimatets inverkan på kustnära miljöer. Marcel Stive blev nyligen utnämnd av InterAcademy Council (en samverkansorganisation där mer än 100 nationella Vetenskapsorganisationer ingår) att leda en internationell vetenskaplig grupp för att ta fram en FNrapport om globala Crucial Water Issues med bidrag ifrån National Science Foundations i ett stort antal länder. Jan Rabaey har en lång och framgångsrik karriär inom områdena integrerade kretsar och trådlös kommunikation där hans kreativitet och sprudlande entusiasm bidragit till många innovationer, såsom InfoPad under 1990-talet. Hans senaste intresse är The Swarm: idén att alla föremål skall ha en trådlös uppkoppling vilket leder till att billjoner av ting samverkar för att uppnå en samlad upplevelse. Följdaktligen så fortsätter den trådlösa revolutionen, och den ger nu upphov till dessa svärmar av ting som både kommer att känna av och påverka vår omgivning vilket kommer att sudda ut gränserna mellan den fysiska verkligheten och cyberrymden. Med en doktorsgrad från Katholieke Universiteit Leuven i Belgien, är Jan Rabaey idag Professor vid University of California, Berkeley, och en av grundarna till Berkeley Wireless Research Center (BWRC). Sedan mitten av 1980-talet har hans intresse för och stöd av forskningen vid Lunds universitet varit en ständig källa till inspiration för oss.

22 18 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Stipendier och utmärkelser Professor Torleif Dahlin och hans grupp vid teknisk geologi, har fått utmärkelsen Telford Premium Award för deras artikel Mapping Landfill Gas Migration Using Resistitivity Monotoring. Bakom utmärkelsen står Institution of Civil Engineers i Storbritannien. Artikeln handlar om geoelektrisk mätning av gasläckor vid NSR:s deponi i Helsingborg. Andreas Norrmans, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, artikel Tax Aligned Global Supply Chains: Environmental Impact Illustrations, Legal Reflections and Crossfunctional Flow Charts som publicerats i International Journal of Physical Distribution & Logistics Management har vunnit pris som årets bästa artikel och valts till Highly Commended Award Winner av the Literati Network Awards for Excellence När stiftelsen Forska Sverige för första gången delar ut sin utmärkelse till en forskare som nått framstående resultat inom medicinsk forskning går den till professor Carl Borrebaeck. Han får utmärkelsen för sin banbrytande forskning inom medicin samt för sitt stora entreprenörskap. Patrik Nordbeck och Jonas Månsson, universitetslektorer på matematikcentrum, har vunnit Kurslitteraturpriset hos Studentlitteratur för Flerdimenensionell analys. Oskar Larsson, har utsetts till Årets Betongforskare av Tidskriften Betong. Robert Jönsson, universitetslektor brandteknik, mottog John L. Bryan Mentoring Award i USA. Karl-Erik Årzén, professor i reglerteknik valdes in i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Reglerteknikforskarna Andreas Stolt, Magnus Linderoth, Anders Robertsson och Rolf Johansson har vunnit första pris för sin artikel Force Controlled Robotic Assembly without a Force Sensor. Kimberly Dick Thelander, fasta tillståndets fysik, LTH, har tilldelats The Harold M. Manasevit Young Investigator Award för Innovative advances in MOVPE growth and characterization of III-V nanostructure materials. Magnus Borgström, fasta tillståndets fysik, LTH, har fått ett stipendium på kronor ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Färs & Frostas forskningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete har tilldelats Per Augustsson. Malin Sjöö, institutionen för livsmedelsteknik och Speximo AB, är länsvinnare 2012 för SKAPA Utvecklingsstipendium med projeketet - Stabilisering av hudkräm utan användning av tensider. Lunds universitets pedagogiska pris för framstående insatser i utbildningen gick till docent Nina Reistad, atomfysik. Professor emeritus Gustaf Olsson från LTH utnämndes den 13 oktober till hedersdoktor vid Universiti Teknologi Malaysia av ingen mindre än hennes kungliga höghet Zarith Sofiah. Detta bland annat för att ha publicerat boken Water and Energy vid IWA Publications (London). Carl Borrebaeck, professor i immunteknologi, belönas med en av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) guldmedaljer. Professor Jes La Cour Jansen, kemiteknik, har fått Vattenpriset av Föreningen Vatten. Arkitektskolans skolchef Christer Malmström är nominerad till Sienapriset 2012 för Stortorget i Visby. Två forskare från LTH utsågs till Wallenberg Academy Fellows av totalt fem från Lunds universitet och trettio från hela Sverige. Johan Malmström, docent i immunteknologi och Kimberly Dick Thelander, docent i fasta tillståndets fysik. Jakob Fahlstedt, LTH och Jens West, KTH får dela pris för 2012 års bästa examensarbete om kollektivtrafik till Brunnshög i Lund. Bakom priset står Kollektivtrafikakademin vid Lunds universitet, branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik och Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR). Birgitta Svenningsson får utmärkelsen årets nordiska aerosologist av Nordiska sällskapet för aerosolforskning. Det får hon tack vare in sina insatser för aerosolforskningen med fokus på klimat och miljö, och även för sina bidrag för det nordiska samarbetet inom aerosologi. Arkitektstudenten Emilie Dafgård vann andra pris i Malmö stads arkitekttävling Ungbo 12, för ombyggnadsförslag i Rosengård. Hon har gjort en lägenhetsmodul som kan placeras ovanpå miljonprogrammets platta hustak.

23 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Gustaf Lilja och Malin Karlsson, från avdelningen för teknisk logistik, tilldelas Logistikföreningen PLANs pris för 2011 års examensarbete inom logistik för sitt arbete från Technology Management. Linus Ludvigsson har skrivit ett av två vinnande bidrag i Prevents och AFA Försäkringspris Utmärkt arbetsmiljöuppsats. Han prisas för sitt examensarbete om riskhantering vid tillverkning av kolnanorör. SYSAV har delat ut stipendier till studenterna Caroline Steinwig med ett masterarbete om återvinning från matavfall, Ingrid Freese belönades för ett examensarbete i byggvetenskap om byggavfallshantering samt Linn Malmquist, som studerat biogas vid Avdelningen för VA-teknik. Viktor Stojanovski, som läser till högskoleingenjör i väg och trafik, vann Skanskas första studentpris för Sydsverige med sitt bidrag Den levande staden. Lovisa Hoff och Linda Widmark, brandingenjörsstudenter, fick stipendium av Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB. Stipendiet till ökad jämställdhet är instiftat till minne av professor Ove Pettersson. Jan Lampei, nyligen utbildad till industridesigner, vann i februari första pris i Green Furniture Award. Detta för sin lampa, Jarlamp, av begagnade burkar och lock och naturliga material i form av oljad ek. Ove Ljungs (Uteks förste ordförande) stipendium för bästa examensarbete 2012 har tilldelats Catarina Hersenius och Ulrika Möller för deras examensarbete: Operation and Maintenance of Offshore Wind Farms. Rambölls pris för 2012 års bästa examensarbete inom miljö går till Salar Haghighatafshar, institutionen för kemiteknik vid LTH. Fyra LTH-studenter från civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi har vunnit årets case-final i European BEST Engineering Competition (EBEC.) Fem studenter från Technology Management har vunnit pris för bästa studentbidrag till PMI Conference i Limerick, Irland. Carl-Magnus Eriksson vann Svensk Fjärrvärmes utmärkelse årets exjobb för en fallstudie från västra Skåne där han påvisat den regionala fjärrvärmens fördelar i ett arbete i miljö och energisystem. Arkitektstudenterna Selime Osman och Ilyas Awadh vann en arkitekttävling, Bullhorn - Cembrit Design Competition, i Helsingfors med deras tävlingsbidrag Papilio som inspirerats av en svärm fjärilar. Mattias Kroon, som läser nanovetenskap, fick stipendium av Skånes Livsmedelsakademi i samband med Livsmedelsakademins dag för att vidareutveckla och marknadsföra mobilappen KliMAT-guiden och recepttjänsten Cook n Smile. OBS! Listan är inte komplett.

24 20 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Marie-Claude Dubois, forskare År 2020 ska alla nybyggnationer vara nära noll-energihus i Europa. Eftersom LTH huserar många byggforskare inom ett brett spektrum, är det givet att flera är involverade i denna omställningsprocess. En av dessa är Marie-Claude Dubois, forskare i energi- och byggnadsdesign innebar för hennes del ett stort engagemang i EU-projektet IDES-EDU med syfte att höja kunskapsnivån om energieffektivt byggande bland ingenjörs- och arkitektstudenter. All kunskap om hur vi ska ställa om finns redan. Problemet är att utbildningen haltar. Hur kan vi ändra byggsektorn på bara sju år bara om inte alla bitar finns i utbildningen? undrar hon retoriskt. Projektet vill också ändra på det faktum att studenterna idag i alltför hög grad styrs av vad professorn på det egna lärosätet råkar vara specialist på. Spetskompetenserna måste komma fler till del. Marie-Claude Dubois egen specialitet är belysning och dagsljusintag i byggnader. Därför var hon ansvarig för denna del i EU-projektet som totalt involverade 15 universitet. Under 2012 avslutades hon tillsammans med Åke Blomsterberg och Kajsa Flodberg även en studie som visade hur energiförbrukningen på svenska kontors byggnader kan halveras med befintlig teknik och utan nya investeringskostnader.

25 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE LTH i media Mängden publicitet för LTH har varit ganska konstant de senaste åren. Första tabellen visar antalet gånger Lunds Tekniska Högskola nämns. Oftast handlar det om forskning, som är mer nyhetsgenererande än utbildning. Forskare fungerar också ofta som experter som kommenterar annan forskning. Generellt sätt kan man säga att LTH liksom universitetet i övrigt har många talespersoner som varierar över tid. Bland händelser som sticker ut under 2012 kan nämnas en laserljusteknik som kan göra det lättare att bota prostatacancer, ett nytt sätt att producera nanotrådar och nya rön inom functional food om bland annat att mjölk till maten är bra för blodsockret och att fet fisk och fiber skärper koncentration och minne. Tre rapporter om trafik; en studie som visar att kvinnor och fotgängare drabbas värst av vinterhalkan, en annan som visar att det är säkrare att åka bil än stadsbuss, och en ytterligare som fastslår att bilar i stadstrafik inte bör köra snabbare än 30 km/h. Figur 1 och 2 visar medietäckning i medier som i hög grad når de grupper som är viktiga för LTH och universitet. Det handlar om riksmedia såsom DN, SvD, Ekot, Aktuellt/Rapport, Ny Teknik och Dagens Medicin. Medieexponering av Lunds Tekniska Högskola kvartal/år Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Antal träffar Källa: Retriever Figur 1. Införda artiklar i prioriterad media totalt 2012 (antal) Medicin Sammhällsvetenskap Centralt Humaniora LTH Ekonomihögskolan Naturvetenskap ESS/Max IV Konst, musik och teater Övrigt Juridik Särskilda verksamheter Figur 2. Införda artiklar i prioriterad media Q1 Q2 Q3 Q4 Antal införanden Personer från LTH som uttalat sig (%)

26 22 LTH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Ekonomi De totala intäkterna för Lunds Tekniska Högskola uppgick för budgetåret 2012 till Mkr. Av detta var ca 725 Mkr externa forskningsmedel och 482 Mkr statsanslag för utbildning. För tredje året i rad har LTH avsevärt fler studenter i utbildning än vad anslaget avser. Under 2012 översteg antalet studenter uppdraget med drygt 15 %. Effekten av detta har blivit en kraftig underfinansiering av utbildningen. De negativa resultaten de senaste tre åren har därför reducerat myndighetskapitalet inom utbildning till ca 12 Mkr. Hälften av institutionerna uppvisar nu negativa myndighetskapital inom utbildningen. LTHs resultat vid bokslutet uppgick till -1,6 Mkr fördelat på ett underskott på 34,3 Mkr för utbildning och ett överskott på 32,7 Mkr för forskning. Resultatet innebär att myndighetskapitalet inom forskning fortsätter att öka och uppgår nu till ca 270 Mkr medan myndighetskapitalet inom utbildning närmar sig noll och under rådande omständigheter kommer bli kraftigt negativt under 2013! Förutbetalda intäkter har reducerats något i förhållande till föregående år och uppgår nu till 683 Mkr. Upplupna intäkter uppgår till 106 Mkr vilket är i samma storleksordning som föregående år. En viss avmattning av externa bidrag kan noteras. Under de närmaste åren kommer verksamheten inom LTHs utbildning att resultera i ett samlat underskott på minst 50 Mkr om inte nya resurser skjuts till eller att andra omständigheter medför att antalet studenter reduceras till att bättre motsvara uppdraget. För att inte underskottet ska bli ännu större kommer temporära minskningar i intaget av nya studenter att genomföras. Samtidigt planeras en översyn av utbildningsutbudet för att öka förutsättningarna för en bra schemaläggning och för att ge institutionerna gynnsammare ekonomiska villkor. I fördelningsbeslutet för 2013 sker fördelningen av fakultetsanslaget efter en ny fördelningsmodell. Därmed är fördelningssystemen för både forskning och utbildning nya och mer transparanta än tidigare och detta bör därmed skapa förutsättningar för en ännu tydligare budgetprocess. Personalkostnaderna fortsätter att öka i takt med att nya lärare och forskare anställs. Verksamheten håller på att närma sig den nivå som förväntas för att hittills inkomna bidrag ska användas inom avsedd tid. Per Göran Nilsson Kanslichef

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds universitet - i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter Nästan 3 000 forskarstuderande 6 800 anställda Omkring 650 professorer 800 universitetslektorer

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter 7 200 anställda - 820 professorer - 4 030 lärare/forskare och doktorander Omsättning 6,9 miljarder

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds universitet Grundat 1666 42 000 studenter 7 500 anställda - 830 professorer - 4 300 lärare/forskare och doktorander Omsättning 7,8 miljarder 1/3 utbildning,

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

Studentfacklig utbildningsdag

Studentfacklig utbildningsdag Studentfacklig utbildningsdag 22 oktober 2014 Anders Fällström Hur fungerar ett universitet Organisation Ekonomi Utbildningsstrategier 2010-2014 2014- Pågående arbetsgrupper Kvalitetsarbete Pedagogisk

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

ITinstitutionen bit för bit

ITinstitutionen bit för bit ITinstitutionen bit för bit Institutionen för informations teknologi: världs ledande med en unik bredd och ett djupt vetenskapligt kunnande INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONS TEKNOLOGI unik bredd och unikt

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Rymdteknik och utbildningar. Marta-Lena Antti Luleå tekniska universitet Uppsala 21 okt 2014

Rymdteknik och utbildningar. Marta-Lena Antti Luleå tekniska universitet Uppsala 21 okt 2014 Rymdteknik och utbildningar Marta-Lena Antti Luleå tekniska universitet Uppsala 21 okt 2014 Utbildning är grunden för forskning Civilingenjörsprogram rymdteknik Luleå tekniska universitet Masterprogram

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön

Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön Bakgrund LU bakgrund PM Jämställdhetsarbete avseende professorer (Nils Danielsson, vicerektor

Läs mer

Strategisk plan. Lunds Tekniska Högskola

Strategisk plan. Lunds Tekniska Högskola Strategisk plan Lunds Tekniska Högskola 2007 2011 Strat plan LTH - utkast-ver4.0.doc ;PGN Sidan 1 2006-12-04 LTH IDAG LTH utgör en central del av Lunds universitet. Detta ger LTH möjligheter att skapa

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland universitets- och högskolelärare

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland universitets- och högskolelärare INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET Undersökning bland universitets- och högskolelärare Projektnummer 1517352 Stockholm 2008-06-16 Ingemar Boklund UNDERSÖKNING BLAND UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLELÄRARE 1. Uppdraget

Läs mer

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Workshop F KVALITETSDRIVET 2016 Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Vilka är vi? Helene Elvstrand Programansvarig för Förskollärarprogrammet

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Program som studenten är antagen till

Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Program som studenten är antagen till Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 54 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen

Beslut om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@hsv.se

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-01-14

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-01-14 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2010 sid 1(7) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström student student

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal platser inkl. överintag

Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal platser inkl. överintag Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2008, urval 1 Sorterat efter lärosäte Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Sammanställning av enkätundersökning som underlag inför Högskoleverkets programutvärdering 2005 Gerd Olsson Per Warfvinge

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Örebro universitet Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Ansökan om rätt att utfärda psykologexamen Örebro universitet ges rätt att utfärda psykologexamen. Ansökan Örebro universitet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Naturvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Naturvetenskapliga området Verksamhetsplan för Naturvetenskapliga området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Naturvetenskapliga området Verksamhetsplan för Naturvetenskapliga området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för Naturvetenskapliga

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU ÅTTA FAKULTETER Och mer än 30 världsledande forskningsområden Åtta fakulteter på tre campus Ekonomihögskolan Humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

UNIVERSITETSDAGARNA ÖREBRO UNIVERSITETS ÖPPET HUS 9 10 MARS 2016

UNIVERSITETSDAGARNA ÖREBRO UNIVERSITETS ÖPPET HUS 9 10 MARS 2016 UNIVERSITETSDAGARNA ÖREBRO UNIVERSITETS ÖPPET HUS 9 10 MARS 2016 VÄLKOMMEN TILL ÖREBRO UNIVERSITET Universitetsdagarna är ett unikt tillfälle att se Örebro universitet från insidan. En dag fylld av möjligheter

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Hållbar utveckling i grundutbildningen vid Linnéuniversitetet

Hållbar utveckling i grundutbildningen vid Linnéuniversitetet Dnr: 2013/294-1.5 Rapport Hållbar utveckling i grundutbildningen vid Linnéuniversitetet Författare: Björn Idlinge och Johan Älvgren, Koordinatorer för hållbar utveckling December 2013 Innehåll Inledning

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2007

Årsredovisningsenkäten 2007 Årsredovisningsenkäten 2007 Skolnamn: Skolan för bioteknologi Skolchef: Stefan Ståhl Inskickad den: 2007-12-19 Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2007 godkännes:.............................

Läs mer

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Sida 1 Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Programnämnden för maskinteknik och design (MD) Examen Program med nyantagning 2012-13 Civ ing H ing Kandidat Magister

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen 300 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16 Utbildningsplan

Läs mer

Läkarutbildningen måste

Läkarutbildningen måste Läkarutbildningen måste Den här artikeln kan också läsas på Nylegitimerad svensk läkare får numera inte arbeta självständigt i Finland Det kommer att ske genomgripande förändringar av den svenska läkarutbildningen.

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 1013/2007-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme, 180 ECTS

Läs mer

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 1 Urank 22 mars 2011 Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet fortsätter att toppa Uranks lista över landets utbildningsinstitutioner.

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Lund Män september 2012 William Grevatt & Associates Lund - Män Number of Surveys: 755 2. Hemorten ligger i: Skåne 53% Blekinge 3% Småland 8% Halland 5% Göteborg med

Läs mer

VB: Högskoleverkets treårsuppföljning av Biologi - för kännedom Bifogade filer:

VB: Högskoleverkets treårsuppföljning av Biologi - för kännedom Bifogade filer: Dennis Jakobsson Från: Kurt-Allan Andersson Skickat: den 25 mars 2010 09:23 Till: Umeå Universitet Ämne: VB: Högskoleverkets treårsuppföljning av Biologi - för kännedom Bifogade filer: Biologi.doc Här

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm Handelshögskolan i Stockholm Kort om högskolan Handelshögskolan i Stockholm (HHS) är en privat högskola med knappt tjugo procent av intäkterna i statligt stöd. HHS grundades 1909 på initiativ av det svenska

Läs mer

Inledning. Antagningsprocess

Inledning. Antagningsprocess SISU HT 2011 Inledning Jag vill inleda med att tacka för förtroendet till mitt stipendium från IA. Det gav mig möjlighet att betala hyran på mitt boende under min termin i Shanghai samt gav mig utrymme

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

avdelningen MIA-träff 2012-05-04

avdelningen MIA-träff 2012-05-04 Nytt från Internationella avdelningen MIA-träff 2012-05-04 Avgiftsstudenter och LADOK mm Villkorligt antagna Två skäl: ej betalat avgift, ej grundläggande behörighet. Studenter som inte dokumenterat att

Läs mer

Välkommen till Ekosystemteknik/Environmental Engineering, W!

Välkommen till Ekosystemteknik/Environmental Engineering, W! Välkommen till Ekosystemteknik/Environmental Engineering, W! Grattis - Du har blivit antagen till civilingenjörsprogrammet Ekosystemteknik/Environmental Engineering vid LTH 2008! Du är därmed en mycket

Läs mer

Forskning & utveckling i kollektivtrafiken. Tjänsteinnovationer i kollektivtrafik

Forskning & utveckling i kollektivtrafiken. Tjänsteinnovationer i kollektivtrafik Forskning & utveckling i kollektivtrafiken Tjänsteinnovationer i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

Datum och tid för mötet: 2015-04-13, kl. 10.00 Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D

Datum och tid för mötet: 2015-04-13, kl. 10.00 Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D MINNESANTECKNINGAR Forskarutbildningsrådet Minnesanteckningar Forskarutbildningsrådet Datum och tid för mötet:, kl. 10.00 Plats för mötet Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D Närvarande: Frånvarande:

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Fakta & siffror 2010

Fakta & siffror 2010 Fakta & siffror 2010 Ett av de stora i Europa Produktion: Informationsenheten, Göteborgs universitet Foto: Göran Olofsson, Johan Wingborg Statistiska uppgifter är hämtade från Årsredovisningen 2009. Göteborgs

Läs mer

Utkast/Inspiration till nytt pedagogiskt tänkande

Utkast/Inspiration till nytt pedagogiskt tänkande Utkast/Inspiration till nytt pedagogiskt tänkande Olle Bälter, KTH CSC Första versionen Januari 2009. Denna revision Maj 2009. Ett av målen för 2012 i KTH:s utvecklingsplan är att KTH:s utbildning ska

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Beslut Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området migration.

Beslut Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området migration. Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.Sodling@hsv.se

Läs mer

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE Våra föreläsare och deras tillväxtnycklar Sedan 2010 har vi genomfört vårt populära tillväxtprogram och fler än 700 företagsledare och chefer

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Ingenjören i belysning januari 2013

Ingenjören i belysning januari 2013 Ingenjören i belysning januari 2013 Medlemsstruktur 2013 Totalt antal medlemmar Den 1 januari 2013 har Sveriges Ingenjörer 136 358 medlemmar, varav 20,7 procent är högskoleingenjörer. 24 procent av medlemmarna

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet handläggningsordning för pilotomgång 2013

Högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet handläggningsordning för pilotomgång 2013 Högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet handläggningsordning för pilotomgång 2013 Rektorsmötet 2013-03-05 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Diarienummer: 300-1045-12

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet

Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet 1 (10) 2009-05-11 Charlotte Rossland Utredare Regionalt utvecklingscentrum, RUC Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet Om projektets allmänna förutsättningar Regeringen gör en satsning

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 UF 21 SM 1001 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2009 I korta drag Antalet nybörjare oförändrat Bland doktoranderna

Läs mer

Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Program som studenten är antagen till

Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Program som studenten är antagen till Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 62 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg Fastställt av Budget för 2016 Sammanfattning Det här dokumentet redovisar Högskolan i Gävles budget för år 2016. Det finns också tabeller som visar anslagstilldelningen för de kommande tre åren. De tabellerna

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits Dnr: 1026/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng Master programme in Mathematics and Modelling,

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET ATT ANSTÄLLA VID LTH 3 Förord. Denna handbok ger en översiktlig beskrivning hur anställnings- och befordringsprocesserna för undervisande

Läs mer

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Sid 1 (23) Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Könsfördelningen vid Umeå universitet är förhållandevis jämn 1. Trots en jämn könsfördelning råder det en kvinnlig

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE

FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE GUVR Göteborgs universitets vetenskapliga råd September 22. Sid 1. Sammanfattning Forskningsbidragens storlek skiljer sig avsevärt mellan landets

Läs mer

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas.

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas. BESLUT 2011-03-14 Dnr SU 601-0358-11 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalspecialist Personalavdelningen Mall för ansökan om anställning som lärare vid Stockholms universitet. Gäller även ansökan

Läs mer

Uppsala universitet, rektor Box 256 751 05 Uppsala

Uppsala universitet, rektor Box 256 751 05 Uppsala Uppsala universitet, rektor Box 256 751 05 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 08-563

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH Bidrag för utbyte mellan industri och akademi 2 Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap,

Läs mer

Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation

Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation INFORMATION 1 2007-09-17 LTHs institutioner LTH Forskarutbildningsnämnden Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation From v.38 så kommer en ny version av LTHs applikation för bokning och anmälan

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation Bidra till framtiden genom gåva eller donation GÖTEBORGS VIKTIGASTE HUS FYLLER 100 ÅR MED DIN HJÄLP BLIR NÄSTA 100 ÅR ÄNNU VIKTIGARE Göteborgs universitet är idag ett av landets största lärosäten med över

Läs mer

Motion till riksdagen. 1989/90: Ub725. av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (båda c) Högskolan i Karlstad. Utbyggnad av ett universitet i Karlstad

Motion till riksdagen. 1989/90: Ub725. av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (båda c) Högskolan i Karlstad. Utbyggnad av ett universitet i Karlstad Motion till riksdagen 1989/90: av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (båda c) Högskolan i Karlstad Utbyggnad av ett universitet i Karlstad Om inga särskilda åtgärder vidtas kommer utvecklingen i Sverige att

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Helsingborg Män oktober 2013 William Grevatt & Associates Helsingborg - Män Number of Surveys: 162 2. Hemorten ligger i: Skåne 73% Blekinge 2% Småland 3% Halland 6%

Läs mer

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning / löpunmmer 2013-12-03 / 11 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Kort presentation av valberedningens förslag

Kort presentation av valberedningens förslag Kort presentation av valberedningens förslag Ordinarie ledamöter Helena Forslund Fredrik Karlsson Lars Tomsmark Katarina Stjernfeldt Mikael Lundgren Anna Lindahl Madeleine Johansson Personliga suppleanter

Läs mer

Matematikkunskaperna 2005 hos nybörjarna på civilingenjörsprogrammen vid KTH

Matematikkunskaperna 2005 hos nybörjarna på civilingenjörsprogrammen vid KTH Matematikkunskaperna 2005 hos nybörjarna på civilingenjörsprogrammen vid KTH bearbetning av ett förkunskapstest av Lars Brandell Stockholm oktober 2005 1 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer