Vid många utgrävningar är ben den absolut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid många utgrävningar är ben den absolut"

Transkript

1 Benen berättar susanna eklund Vid många utgrävningar är ben den absolut största fyndkategorin, oavsett om det är en gravplats eller en boplats som undersöks. Därför har osteologerna (os = latin för ben) en viktig roll i tolkningen av platsen. De kan ofta identifier vilka arter benen kommer från. Vid Påljungshage deltog de två osteologerna Emma Sjöling och Ylva Bäckström redan i fältarbetet. Det var oerhört värdefullt att de kunde göra preliminära bedömningar direkt på plats och säga om det var människoben eller djurben. De påbörjade en första basregistrering och valde ut lämpliga benbitar att skicka för datering. Den stora delen av analysen utfördes sedan inne på kontoret. Fågel, fisk eller mittemellan? Den första frågan arkeologerna brukar ställa till osteologen är: Är det människa eller djur? Om det visar sig vara djurben undrar man naturligtvis från vilken djur- Figur 67. Osteolog i fält. I Påljungshage deltog arkeologer med osteologisk specialkompetens redan under fältarbetsfasen. Foto: Ann Lindkvist, SAU.

2 Benen berättar 87 man funderar över hur själva kremeringen gått till. Vid Påljungshage var de flest benen gulvita, vilket innebär att de hade utsatts för förhållandevis hög temperatur. Åldersgrupp Fetus Infant Infans I Ålder 0 9 månader i uterus 0 1 år 1 6 år Huvud, axlar, knä och tå Vilken del av människan eller djuret är det man har hittat? Är det fingerspetsen kraniet eller lårbenet? Det är ganska vanligt att man hittar extra många fragment från skalltak och lårben. Men frågan är om man faktiskt har begravt mest av just dessa ben, eller om de helt enkelt är lättare att identifiera Vid Påljungshage hittades fragment från kranium, bål, extremiteter, hand och fot i de flest gravar som innehåller en större mängd ben. Däremot hittade vi nästan aldrig benen från hela individen. Den sammanlagda volymen efter en vuxen individ varierar mellan 1,5 och 3 kg. Benmängden i de undersökta gravarna varierade mellan 0,18 gram och drygt 2 kilo, och bara i fyra av dem översteg benvikten ett kilo. Detta väcker naturligtvis frågor kring den dåtida begravningsritualen (se mer i kapitlet Gravfältet vid Påljungshage) Gammal eller ung? Utifrån skelettresterna kan man göra en ungefärlig uppskattning av hur gammal personen blev. Människor är inte som träd med årsringar, men man kan undersöka tändernas slitage (om man nu hittar tänder) Infans II Juvenilis Yngre adult Medelålders adult 7 14 år år år år Äldre adult 50 år + Adult 20 år + Figur 69. De osteologiska analyserna kan inte visa de avlidnas exakta ålder. Istället görs bedömningar av vilka ungefärliga åldersgrupper som de tillhör. och morfologiska förändringar på leder. Man tittar också på kraniedelarnas sammanväxning. Det blir ingen exakt åldersanalys, men osteologerna brukar dela in livet i olika ålderskategorier. Vid Påljungshage fanns det 16 gravar som innehöll vuxna, 10 som innehöll barn, 5 i kategorin ungdom/ vuxna och en ungdom. En tredjedel av de gravlagda var alltså barn. Oftast saknas spädbarn nästan helt, och om de förekommer brukar de sakna gravgåvor. Barnadödligheten var störst under första levnadsåret. Vi vet från den antike romerske författaren Plinius att ett barn där inte ansågs ha någon själ förrän det fic sina första tänder. Om barnet dog tidigare skulle det därför inte kremeras. I sju av de nio stensättningar vars storlek understeg 2 meter i diameter var de gravlagda barn. Endast tre barn låg i gravar som var över två meter i

3 88 Påljungshage forntid i Nyköpingstrakten Figur 70. Plan över begravningar där de avlidnas ålder varit möjlig att bedöma utifrån benmaterialet. Det förefaller som att barngravarna anlagts i de centrala delarna. Digital bearbetning: Susanna Eklund, SAU. Åldersgrupper Okänd ålder Barn Ungdom Ungdom/Vuxen Vuxen Medelålders vuxen Äldre vuxen Stensättning utan begravning m

4 Benen berättar 89 diameter. Dessa tre hör till ålderskategorin infans II, d v s åldern 7 14 år. Det verkar alltså finna ett visst samband mellan den gravlagdes ålder och gravöverbyggnadens storlek de små gravarna verkar ha varit vikta för barnen, sånär som på två undantag. Två vuxna människor har också begravts i en mindre grav. Var de småvuxna eller hade det på något annat sätt status jämbördigt med ett barn? Hursomhelst verkar det vara ett mönster att små människor begravs i små gravar. Kvinna eller man? De gravlagdas kön är betydligt svårare att fastställa utifrån det hårt fragmenterade benmaterialet i brandgravarna. Det har varit svårt att hitta de könsindikerande bitarna såsom ögonbryn och delar av höften, men i 14 fall har osteologerna lyckats göra en könsbedömning, även om den är något osäker. De lyckades identifier sex troliga kvinnor och åtta troliga män. Inom samtliga tre delområden på gravfältet finns såväl män som kvinnor i alla olika åldersgrupper. Hursomhelst: vi har såväl barn som vuxna, ungdomar och riktigt gamla, män och kvinnor. Alla kategorier finn representerade vid Påljungshage. Inga köns- och åldersgrupper var begränsade till något särskilt delområde eller någon viss gravgrupp, men när det gäller samband mellan de gravlagda och specifik gravgåvor kunde vissa mönster skönjas. Metallföremål, keramik, harts och djurben hittades i såväl barngravar som begravningar med vuxna män och kvinnor. Djurbenen var dock betydligt vanligare i vuxengravar. Endast i en barngrav fanns det djurben. Flinta har bara påträffat i mansgravar. Hur ska olika grupperingar på ett gravfält egentligen förstås och vad representerar de olika grupperna? Har invånarna från en viss by, en familj, eller en viss samhällsgrupp begravts tillsammans? Vid Åbygravfältet vid Västerhaninge i Södermanland har man med hjälp av den osteologiska analysen kunnat identifier ett spännande genetiskt särdrag (suturalben) hos fler av de begravda som visar att de troligen var släkt. Den sociala identiteten kan ha varit viktig också efter döden. Eftersom de olika gravgrupperna vid Påljungshage verkar ha existerat samtidigt, sida vid sida, så ligger det nära till hands att anta att de representerar olika byar, gårdar eller släkter. Personliga livsöden Ibland kan osteologerna också upptäcka sjukdomar, åldersförändringar, ledsjukdomar eller genetiska betingade sjukdomar som t ex dvärgväxt. Man kan också se spår av närings- eller vitaminbrist. Vid Påljungshage visade det sig, föga förvånande, att de personer som uppnått en hög ålder verkar ha haft problem med sina kroppar. Flera av de gamla hade spår av osteofyter, bentillväxt som bildas som resultat av förslitningar i brosket. Beroende på var de sitter kan de hindra ledens rörelseförmåga eller orsaka smärta.

5 90 Påljungshage forntid i Nyköpingstrakten Figur 71. Könsbedömda individer på gravfältet. Det kan skönjas en tendens till att mansgravarna ligger i söder och kvinnogravaran i norr. Man måste dock betänka att könsbedömningar inte varit möjliga att göra på alla de gravlagda. Digital bearbetning Susanna Eklund, SAU. Könsfördelning Man? Kvinna? Stensättning Grav m

6 Benen berättar 91 Osteoporos eller benskörhet var också ganska vanligt förekommande hos de äldre. Någon individ hade synbara ledförändringar på fötter och händer och även artrit förekommer. En kvinna led av upprepade beninflammatione. Hos en av de begravda hittade osteologerna helt sammanväxta alveoler, det vill säga hålrummen i käken för tändernas rötter. Personen måste alltså ha varit tandlös under en längre tid och lyckats överleva utan att ha ätit fast föda. Hos en annan individ har man noterat förändringar i ögonhålorna, nålfin perforeringar eller hål, vilka associeras järnbristanemi. Järnbristanemi kan uppkomma av olika anledningar men ofta samverkar en eller fler faktorer. Undernäring, omfattande blodförlust, diarrésjukdomar, och parasitinfektioner anses dock vara bland de främsta orsakerna. Genom den osteologiska analysen kommer vi således närmare individerna i det annars ganska opersonliga arkeologiska materialet. Tillsammans med den arkeologiska tolkningen kan man också komma fram till spännande slutsatser. Trots att de skelettrester som tillvaratogs vid Påljungshage utsatts för höga temperaturer vid kremeringen, samt att benen var hårt fragmenterade lyckades våra osteologer ändå utvinna en hel del matnyttig information. Lästips Figur 72. Bilden visar en ovanligt väl bevarad kremation från en bronsåldersurna till vänster och ett nästan helt, obränt skelett av människa till höger. Foto: Gabriel Hildebrand, RAÄ. During, Ebba Osteologi: Benens vittnesbörd. Gamleby, Arkeo-förlaget.

7 Påljungshage forntid i Nyköpingstrakten r edakt ör: jonas wikbor g omsl agsbild: gö te göransson omsl aget s baksida: måns sjöber g sau skrifter 22

Ben från Vedeby, Karlskrona

Ben från Vedeby, Karlskrona Ben från Vedeby, Karlskrona Osteologisk analys av benmaterial från slutundersökningen av Vedeby, RAÄ 68, Karlskrona socken i Karlskrona kommun, Blekinge län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:55

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ NÄTET?

VAD HÄNDER PÅ NÄTET? Folkhälsans förbund r.f. VAD HÄNDER PÅ NÄTET? En kartläggning av finlandssvenska barns och ungdomars erfarenheter av andras och eget beteende på internet 2014 Stina Forsberg och Sarah Storm Innehåll Inledning...

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Raä. 125 och. socken

Raä. 125 och. socken Arkeologiska undersökningar av stensättning och röse på Burholmen Del av projektet: Maritima näringsstrukturer och kulturmiljöer i Ångermanland 800-1800. Exemplet Risöfjärden/Skagshalvön. Raä 125 och 126

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Studiehandledning Tid för det meningsfulla

Studiehandledning Tid för det meningsfulla Studiehandledning Tid för det meningsfulla Bodil Jönsson Trots att vi numera är så bra på att hitta på frågor själva, kan det underlätta med en studiehandledning som ger en struktur att hålla sig till

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa - är sedan 1993 Stockholms läns landstings

Läs mer

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Innehåll Inledning... 4 Dödligt våld... 7 Misshandel... 11 Personrån... 15 Sexualbrott... 17 Hot och trakasserier... 21 Bilagor...

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer