Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning?"

Transkript

1 Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett Sofia Distansundervisning vänder sig till elever under studieår 6-9. Blanketter och information kan hämtas på vår hemsida (www.sofiadistans.nu) eller beställas från oss. För att skolmaterial ska hinna fram till skolstart, måste ansökan vara inne före 1 juni. För studier som påbörjas till vårterminen gäller 15 november. Det finns 3 olika anmälningsblanketter a) Elev i utlandet som studerar heltid b) Elev i utlandet som läser enstaka ämnen c) Elev i Sverige Hur fyller jag i anmälningsblanketten? Elevens namn: Personnummer: Tidigare skola: Adress utlandet: Skriv hela namnet och stryk under tilltalsnamnet. Fyll i tio siffror. Skriv skolans namn, ort och studieår. Har ni inte adress/telefonnummer i utlandet, glöm inte att komplettera med detta senare. Betyg: Bifoga kopia på senaste betyg. I Sverige får man sitt första betyg efter höstterminen år 8. Väntar ni på aktuellt betyg då ansökan görs, glöm inte att skicka in detta senare. Reser eleven ut mitt i terminen eller till vårterminen, vill vi ha ett skriftligt omdöme från den aktuella skolan. Det är bra att veta vilka moment eleven klarat av före utresan. Foto: Läsår: Bifoga ett nytaget foto. Läraren har glädje av att se eleven på bild. Vid heltidsstudier, ange om eleven bara skall läsa en termin. I enstaka ämne gäller ansökan för ett helt läsår. Elevens språkval: Studieår 6 gör eleverna ett obligatoriskt språkval. Eleven fortsätter med samma språkval studieåren 6-9, Nivå2. Önskar eleven inte läsa ett nytt språk, används tiden till att förstärka kunskaperna i svenska och engelska, kryssa i sv/en. I sv/en ges inget betyg. Studieår 8 kan man börja läsa ett nybörjarspråk. Språket studeras under 2 år, studieår 8 och 9, Nivå 1. Eleven kan välja mellan de språk Sofia Distans erbjuder. Önskar eleven läsa landets språk, och detta inte ingår i vår ordinarie undervisning, kan språket vara ett lokalt val (=elevens val). Slöjd, musik, hemkunskap, teknik och slutbetyg När i grundskolan ovan nämnda ämnen studeras varierar. Eleven väljer mellan textil och trä/metallslöjd. Man kan byta efter en termin. Sofia Distans har slöjd och musik under studieår 6, 7, 8 och 9. Hemkunskap läser man på Sofia Distans år 8 och 9. Om eleven har slutbetyg i något ämne skall detta tydligt framgå av betyget. Framgår det ej att betyget är ett slutbetyg, kontaktar sökanden själv betygsgivande skola för korrigering.

2 Kostnader: a) Fyll i vem som betalar elevavgiften, företag eller privatperson Katarina-Sofia Stadsdelsnämnd fakturerar arbetsgivare/förälder på uppdrag av Sofia Distansundervisning. Faktureringsadress i Sverige är att föredra. När fakturan kommer, glöm inte att ange fakturanummer och stadsdelsnämndens postgiro. Om ni befinner er i utlandet följ de anvisningar som finns på fakturan. b) Alla svenska medborgare kan ansöka om statsbidrag för distansstudier, se bilaga 1. Ansökan om statsbidrag för studieavgiften skall fyllas i och medfölja ansökningsblanketten. Statsbidraget tillfaller Sofia Distans. Om Skolverket avslår ansökan eller svenskt medborgarskap saknas, fyll då i vem som betalar studieavgiften. Om elev inte påbörjar undervisningen, står vårdnadshavare/företag för de kostnader som uppstått i samband med ansökan och utskick av studiematerial. Sofia Distans debiterar vårdnadshavare/företag. Studiematerial: Ange vart studiematerialet ska skickas och ert utresedatum. Ange även sommaradress i Sverige, så vi kan nå er. Glöm inte att ange om försändelsen inte får sändas före ett angivet datum. Befinner ni inte er på plats när vi skickar iväg materialet, kan det hända att mottagarlandet returnerar paketet, om det inte hämtas ut. Visst material är märkt referensexemplar och är ett lån som skickas tillbaka till Sofia Distans efter avslutade studier. Vårdnadshavare/-skola ser till att materialet skickas tillbaka till Sofia Distans. Vårdnadshavarens namnteckning: Vårdnadshavare skriver under elevens ansökan. Det räcker med en vårdnadshavares namnteckning. Namnförtydliga genom att texta namnet bredvid. Samtliga handlingar skickas till Sofia Distansundervisning. Blankett för statligt bidrag för elev i utlandet Alla svenska medborgare kan söka statligt bidrag. Bidrag söker man på en särskild blankett som Skolverket har tagit fram. Bilagan skall medfölja ansökningsblanketten a) På blanketten från Skolverket, Uppgifter om elev i svensk utbildning i utlandet, för heltidsstudier (bilaga 1) finns på sidan två anvisningar om villkoren för behörighet att söka bidrag. Läs igenom dem och kryssa på sidan 1 för lämplig kategori. Glöm inte att i utrymmet nedtill skriva namn på företag, studier, kulturarbete etc. som är aktuellt i utlandet. Söker ni av sociala skäl, ange orsak och skicka med de intyg som behövs. b) Blanketten från Skolverket, Svenska på distans, skall användas när man söker bidrag för enstaka ämne. Här krävs endast svenskt medborgarskap. Ingen juridisk bindning till Sverige är således nödvändig. Ange alla siffror i personnumret och skriv datum på bilagan. Sofia Distans tar inte på sig ansvaret att driva ansökan om statligt bidrag. Om Skolverket avslår ansökan, informeras föräldrarna av Skolverket. Kopia av detta brev går till Sofia Distans. Därför är det viktigt att föräldrar på anmälningsblanketten anger om ansökan skall annulleras vid avslag. Då vet vi om beslutet kommer att överklagas eller om ansökan dras tillbaka. Kontakta oss om något är oklart! Med vänlig hälsning Sofia Distansundervisning

3 Elevuppgifter SOFIA DISTANSUNDERVISNING Anmälningsblankett 2004/05 Enstaka ämnen Elevens namn: (OBS! stryk under tilltalsnamnet) Personnummer:.... Pojke Flicka Tidigare skolutbildning och skola:..... Vårdnadshavare:.... Adress Sverige:...Postadress... Tel. Sverige:... Fax Sverige:... E-post:... (sommaradress, tel.)..... Adress utlandet: Tel. utlandet:... Fax:... Fax arbetet utlandet:... E-post:... Distansstudier OBS! Bifoga kopia på senaste betyg i de ämnen ansökan avser. Om betyg inte finns vid ansökningstillfället, glöm ej att komplettera med detta senare. Bifoga även ett nytaget Foto på eleven. För att kunna bedriva undervisning i enstaka ämne krävs tillgång till Internet. Svenska vanlig kurs: studieår: Svenska som andra språk (Sv2): studieår: Annat ämne/n:. studieår: Anmälan avser läsåret:./....

4 Studierna kommer att bedrivas: på egen hand med förälder som handledare. Land/ ort.. eller som elev på ort i utlandet, där handledning ges. Land/ ort:... Handledares namn:... Kostnader ( A + B) A. Elevavgift Avgiften är kr per påbörjat läsår. Ytterligare ämne/n kostar 1250 kr per ämne. Avgiften betalas av föräldrar/företag/kommun eller organisation mot faktura som skickas ut av stadsdelsnämnden Katarina-Sofia. Kontaktperson och faktureringsadress för elev- och anmälningsavgift på kr är:.... Organisationsnr/personnr:... B. Studieavgift För studieavgiften kan alla svenska medborgare ansöka om statsbidrag, se bilaga 1. Ansökan om statsbidrag skall fyllas i och medfölja anmälningsblanketten. Statsbidraget tillfaller Sofia Distans. Ansöker hos Skolverket om statsbidrag för distansstudier. Om elev ej påbörjar undervisningen, står vårdnadshavare/företag för de kostnader som uppstått i samband med ansökan och utskick av studiematerial. Sofia Distans debiterar vårdnadshavare/företag. Förälder ansvarar för retur av referensmaterial efter avslutade studier till adress nedan. Kursmaterial Sofia Distans ser till att läromedel finns på plats till skolstart, om ansökan kommit in före 1 juni Kursmaterialet skickas till: skolföreningen angiven adress i Sverige sommaradress i Sverige privatadress utomlands annan adress, ange separat hämtas Utresedatum: Ort och datum:..... Vårdnadshavarens namnteckning:... Vårdnadshavarens namnförtydligande:... Ansökan sänds till: SOFIA DISTANS, att: Sybille Seyd, Barnängsg 12, Stockholm

5 UPPGIFTER om elev i svensk utbildning i utlandet Datum SVENSKA PÅ DISTANS (enstaka ämnen) Eleven Efternamn, tilltalsnamn Personnr.(år, mån, dag, nr) Utdelningsadress (utomlands) Ortsadress (utomlands) Land Elevens målsman Efternamn, tilltalsnamn Personnr.(år, mån, dag, nr) Yrke/titel Utdelningsadress Ortsadress Medborgarskap Utdrag ur SFS 1994: För att bidrag skall lämnas gäller att minst en av elevens vårdnadshavare, eller om eleven är myndig en av föräldrarna, är svensk medborgare och använder i sitt umgänge med eleven svenska som det dagliga umgängesspråket.

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet Information till elever och föräldrar om svensk undervisning i utlandet 2 (12) Förord Att flytta utomlands - vilket äventyr, vilken chans! De flesta barn upplever det nog så, medan andra oroar sig för

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet

Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet Läs först igenom Anvisningar till elevuppgifter Ansökan avser svensk utlandsskola eller distansundervisning vilken

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13 Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13 1 Inloggningssida http://intagning.nykoping.se 1. Högst upp till vänster har du två boxar som kommer att följa med på alla sidor när du gör dina

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Så går det till att adoptera

Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Inledning Före adoptionen Varje adoption ska vara till barnets bästa... 3 Vem får adoptera?... 3 Föräldrautbildning... 4 Medgivandeutredning...

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer