Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (66) Sammanträdestid Kl Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Peter Holmqvist, Sigge Jungell, 32 a) Timo Siikaluoma, Ulla Sehlstedt, 32 b) Agneta Sundqvist Högberg, 32 c) Ulla Fors Nilsson, 32 d) Bertil Falkerby, 32 f) Plats och tid för justering Kommunstyrelseförvaltningen jk, Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Sven-Erik Bodén Justerare... John Åberg... Ylva Bergstedt-Johansson BEVIS OM JUSTERING Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset, entréplan. Myndighet Datum när anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Ulla Johansson

2 2 (66) Förteckning över närvaro, tjänstgöring, reservationer, omröstningar m.m. PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare SOCIALDEMOKRATERNA - Ordinarie (21) Elisabet Lassen Mikael Sjölund Annelie Markemo X X X Tjänstgör t.o.m Ja Nej Tjänstgör fr.o.m. John Åberg X Justerare Åsa Sjödén Gunder Lidén - Linnéa Stenklyft Sven-Göran Johansson Lillemor Edholm X R Angelica Holmberg - Marie-Louise Andersson X X X X Sven-Erik Bodén X Ordförande Lennart Önblad Jerry Pehrsson Cathrine Näsmark Birgitta Forsberg Tommy Svensson Curt Noppa Rolf Granquist - Åsa Nilsson Sture Ragnarsson - Ersättare (11) Susanne Lindahl X X Reza Alborzi X X Katrin Tjärnberg - Morgan Pierre - Monica Mähler - Nils Michael Eriksson - Kennet Modén - - Britha Gillisson X X Lars-Olof Holmlund - Torbjörn Persson - - X X X X X X X X Terese Leifsdotter -

3 3 (66) PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare Tjänstgör t.o.m. VÄNSTERPARTIET - Ordinarie (3) Birgitta Lind Thomas Tejle Maj-Lis Andersson - Ersättare (2) Marie Hansson Kjell-Åke Sjöström X X X X X Ja Nej Tjänstgör fr.o.m. - Ordinarie (7) Bengt Sörlin X R Lena Asplund - Kerstin Franzén X R T.o.m. 38 Sven-Olov Gradin X R Folke Lindgren X R Daniel Fäldt X R Inger Eriksson X R - Ersättare (4) Hans Tenglund - Kerstin Svensson X X R T.o.m. 38 Assar Kallin X X Fr.o.m. 39 Håkan Naesström X X Fr.o.m. 39 CENTERPARTIET - Ordinarie (4) Maria Wennberg X R Ingemar Jonsson X R Paul Höglund X R Monica Tirri X R T.o.m Ersättare (2) Nils-Erik Bodin X X Fr.o.m. 39 Ingbritt Hedin X

4 4 (66) ARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare Tjänstgör t.o.m Ja Nej Tjänstgör fr.o.m. VÄSTRAINITIATIVET FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS BÄSTA - Ordinarie (4) Karin Jansson Borg X R T.o.m. 39 Gunilla Fluur X R T.o.m. 39 Jörgen Åslund X R Lars Jonasson X T.o.m Ersättare (2) Anders Bergman - Roger Johansson X X R FOLKPARTIET - Ordinarie (2) Leif Östberg X R Eva Halling X R - Ersättare (2) Ewa Palmberg Leif Palmberg X MILJÖPARTIET DE GRÖNA - Ordinarie (2) Malin Spjuth - Lo Högberg - - Ersättare (2) X Fr.o.m. 36 T.o.m. 39 Margareta Alton X X R Ylva Bergstedt Johansson X X R Justerare KRISTDEMOKRATERNA - Ordinarie (1) Göran Solsjö X R - Ersättare (2) Gunlög Jacobsson X Malin Skarin X T.o.m. 39 SVERIGEDEMOKRATERNA - Ordinarie (1) Hans Karlsson X R - Ersättare (2) Torbjörn Eriksson -

5 5 (66) Ärendelista Paragraf Sida 1 Val av justerare Medborgarförslag Gatubelysning längs Djupöspåret från Hågestavägen till hamnmagasinen Medborgarförslag Näringslivsstimulerande åtgärder Medborgarförslag Påverka vägverket att bygga cykelväg längs riksväg 87 mellan Långsele och Sollefteå Medborgarförslag Inrätta ett Kommunens kulturpersonlighet pris Medborgarförslag Kretsloppstänkande i Sollefteå kommun Muntliga informationer Medborgarförslag Översyn av regelverk för offentlig livsmedelskontroll för ideella föreningar Motion Sidointäkter till gymnasiet Motion Gratulationskort till nyblivna pappor Motion Utökat färdtjänstområde Motion Ersättning av vindkraftsproduktion i Sollefteå kommun Bildande av destinationsutvecklingsbolag Höga Kusten AB Begäran om beslut avseende tillstyrkan angående lokalisering av vindkraft vid Ranasjö, Sollefteå kommun Ombudgetering av investeringsmedel från 2013 till Årsredovisning 2013 för Solatum Hus&Hem AB, uppdrag till stämmoombud Motion Ta makten över maten i offentlig sektor Motion Centerpartiet kräver landsbygdssäkring

6 6 (66) 19 Motion Uppsägning av avtal, ingångna och kommande, rörande Utvecklingsmedel/vindkraft/bygdemedel Interpellation Värdegrund m.m. i skolan Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Morgan Pierre (S) Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden, Morgan Pierre (S) Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Katrin Tjärnberg (S) Avsägelse av uppdrag som ledamot i individ- och omsorgsnämnden, Katrin Tjärnberg (S) Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunförbundet Västernorrland, Emma Linder (MP) Val av ledamot till Sollefteå Förvaltaren AB styrelse, Tora Larsson (S) Val av ersättare till Sollefteå förvaltaren AB styrelse, Nils-Gunnar Molin (S) Val av ersättare till Sollefteå Förvaltaren AB styrelse, Peder Ragnarsson (S) Delgivningar Val av justerare John Åberg (S) och Ylva Bergstedt-Johansson (MP) väljs till justerare.

7 7 (66) 26 KS/88/2014 (20) Medborgarförslag - Gatubelysning längs Djupöspåret från Hågestavägen till hamnmagasinen s beslut Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Kerstin Olsson, Sollefteå har lämnat följande medborgarförslag. Mitt förslag är att gatulyse bör uppsättas från Hågestavägen till hamnmagasinen. Vi är många äldre boende på Djupövägen och Solgården, som promenerar på Djupöspåret. Jag föreslår att Sollefteå kommun beslutar att åtgärda det under sommaren. Kerstin Olsson, Sollefteå Beslutsunderlag Medborgarförslag från Kerstin Olsson, Djupövägen 23 C, Sollefteå,

8 8 (66) 27 KS/87/2014 (4) Medborgarförslag Näringslivsstimulerande åtgärder s beslut Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Britha Gillisson, Långsele har lämnat följande medborgarförslag. Små företag har ofta svårt att få banklån till investeringar. Om det ändå bedöms kunna få låna så är lånevillkoren avskräckande. Medlemsbanken JAK kan vara ett alternativ. KOMMUNALT STÖDSPAR När en kommun väljer att stödspara i JAK, innebär det möjlighet för lokala organisationer att få tillgång till räntefritt lånekapital. Rent praktiskt öppnar kommunen ett konto i JAK och sätter in en summa pengar. I kommunen finns en organisation som vill låna pengar. Organisationen gör en ansökan om lån hos JAK men har svårt att finansiera både amortering och sparande. De kan då vända sig till kommunen med en förfrågan om Stödspar, vilket innebär att kommunen istället sparar åt kommunen. Därmed minskar organisationens månadsbetalning. Pengarna tillhör fortfarande kommunen och riskerar inte att förloras. För organisationen tillkommer en lånekostnad motsvarande 3-4 procent effektiv ränta. Med vänlig hälsning Britha Gillisson Beslutsunderlag Medborgaförslag från Britha Gillisson, Östmansvägen 13,Långsele,

9 9 (66) 28 KS/86/2014 (20) Medborgarförslag Påverka Vägverket att bygga cykelväg långs riksväg 87 mellan Långsele och Sollefteå s beslut Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Britha Gillisson och Peter Hagberg, Långsele har lämnat följande medborgarförslag. Friskvård är av vikt i dagens samhälle med tanke på att människan blir allt mer stillasittande och bekväm. Läkare och forskare varnar för konsekvenserna om inte människorna rör sig mer. Idag handlar det mycket om att förebygga och främja en god hälsa med tanke på att Sollefteå kommuns invånare också blir allt äldre. Människor med mindre bra hälsa kostar kommunen mycket pengar. En liten del i att främja god hälsa är att bygga en cykelväg mellan Långsele och Sollefteå. I Sollefteå har kommunen satsat på cykelvägar. Idag finns det en cykelväg mellan Bäckaskog och Långsele, och den cykelvägen skulle kunna förlängas så att den sträcker sig hela vägen till Sollefteå. Detta skulle kunna vara en del i Sollefteås satsning för att främja en god hälsa hos invånarna. En annan av fördelarna är att det är bättre för miljön om folk cyklar istället för att åka bil. Dessutom är inte kollektivtrafiken optimalt utbyggd för dem som pendlar mellan Långsele Sollefteå. NTF säger: Njut av livet Cykla till jobbet. Undertecknade har gjort en icke vetenskaplig undersökning och frågat en del människor utanför ICA och Konsum i Långsele om de skulle använda cykelbanan mellan Långsele och Sollefteå om det fanns någon. Merparten av de tillfrågade tycker det skulle vara en bra idé att bygga en cykelbana och att de då skulle kunna tänka sig att cykla istället för att ta bilen om det fanns en säker cykelväg mellan orterna. Britha Gillisson och Peter Hagbergs medborgarförslag: Att: Undertecknade föreslår att Sollefteå kommun påverkar vägverket i syfte att bygga en cykelväg mellan Långsele och Sollefteå längs riksväg 87. Har ni några frågor går det bra att ta kontakt med undertecknade. Med vänliga hälsingar Britha Gillisson och Peter Hagberg, Långsele Beslutsunderlag Medborgarförslag från Britha Gillisson och Peter Hagberg, Östmansvägen 13,Långsele,

10 10 (66) 29 KS/81/2014 (9) Medborgarförslag Inrätta ett Kommunens kulturpersonlighet pris s beslut Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Lárus Lárusson, Sollefteå har lämnat följande medborgarförslag. Jag föreslår att Sollefteå Kommun inrättar ett Kommunens kulturpersonlighet pris. Priset skall uppmärksamma personer som bor i kommunen och arbetar, professionellt eller ideellt, med att främja kultur inom kommunen. De som kan komma ifråga för ett sådant pris kan vara tex musiker, författare, bildkonstnärer för att nämna några kategorier. Även duktiga och drivande ledare inom kultursektorn skall kunna få detta pris. Körledare, organisatörer och andra som bidrar till att stärka och uppmärksamma kulturens värde skall kunna få detta pris. Starka kulturpersonligheter helt enkelt. Priset kan bestå av en skulptur, framtagen för detta ändamål, och en summa pengar. Jag som föreslår detta heter: Lárus Lárusson Beslutsunderlag Medborgarförslag från Lárus Lárusson, Långgatan 56b, Sollefteå,

11 11 (66) 30 KS/64/2014 (2) Medborgarförslag Kretsloppstänkande i Sollefteå kommun s beslut Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Debora Brundin, Näsåker har lämnat följande medborgarförslag. Jag vill väcka frågan om container för gamla textilier. Hörde att de skickas med sopor till förbränning. Är det inte slöseri med jordens resurser? Jag vill gärna se i vår kommun ett kretsloppstänkande. Detsamma gäller för färskt matavfall. Återvinning i form av kompostering är mitt förslag! Med vänlig hälsning Debora Brundin Beslutsunderlag Medborgarförslag från Debora Brundin, Pelle Molins väg 5, Näsåker,

12 12 (66) 31 KS/104/2014 (16) Interpellation Andelen ekologiska livsmedel och mat vid upphandling s beslut Interpellationen besvaras vid fullmäktiges sammanträde i april. Ärendebeskrivning Margareta Alton (MP) har lämnat följande interpellation. Mål när det gäller andel ekologiskt vid uppköp av livsmedel och mat Det finns nationella mål när det gäller upphandling av livsmedel. Vi har i alla partier fått förfrågan om hur det ser ut i vår kommun. Och svaret har inte varit helt klart. Runt 13 % har vi läst. Vi brukar ofta jämföra oss med Kramfors och där ser det bättre ut och man jobbar målmedvetet mot 25 %. Det gör man även i Landstinget. Både Kramfors och Sollefteå har anställda kostchefer. Har Sollefteå som mål och ambition att höja andelen ekologiskt i den mat som serveras i skolor och inom äldrevården? Hur ser i så fall målet ut och hur jobbar man för att nå dit? Finns krav på andel ekologiskt med när vi upphandlar mat på tex Nipan och Hågesta? Marareta Alton Miljöpartiet i Sollefteå Beslutsunderlag Interpellation från Margareta Alton (MP)

13 13 (66) 32 KS/65/2014 (2.2) Muntliga informationer s beslut Informationerna noteras. Ärendebeskrivning a) Peter Holmqvist, chef för tillväxtavdelningen i Örnsköldsviks kommun samt Sigge Jungell, konsult - Destinationsbolag Höga Kusten AB Information lämnas om bakgrunden till och arbetet med förslag om bildande av ett destinationsbolag som stategiskt ska jobba med turistfrågor i ägarkommunerna Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik. Visionen är att området ska bli en internationell attraktionskraft som skapar tillväxt, jobb och inflyttning. Målet är att samla styrkorna inom kommunerna och fokusera mot ett gemensamt mål. b) Timo Siikalouma, VD och Ulla Sehlstedt ekonomichef - Årsredovisning 2013 m.m. Solatum gör en genomgång av årsredovisning Det budgeterade resultat var 0,5 mnkr och det verkliga resultatet blev 2,5 mnkr. 1,019 mnkr delas ut till ägarna. Varje år mäter Solatum hur hyresgästerna upplever den service bolaget lämnar. Målet är att värdet ska vara 4,3 på en femgradig skala. Vid årsskiftet uppnåddes denna siffra. 81,5 % av hyresgästerna som svarade på enkäten var nöjda med den service man fick av hyresvärden. c) Agneta Sundqvist Högberg, personalstrateg - Medarbetarenkät 2013 Syftet med medaretarenkäten är att kartlägga kommunens arbetsklimat och arbetsmiljö samt att arbeta med förbättringar. Enkäten genomfördes under perioden och totalt medarbetare har besvarat den. Enkäten omfattar alla förvaltningar samt Solatum Hus&Hem. d) Ulla Fors Nilsson, chefsekonom - Kommunernas Kvalitet i Korthet KKiK Sollefteå är med i mätningen för andra året. Totalt är 220 kommuner med. Resultatet från mätningarna 2013 presenteras. En sammanställning har också lämnats till nämnderna.

14 14 (66) Forts. 32 De områden som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet är: Kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i kommunen Kommunens delaktighet och kommunens information Kommunens effektivitet Kommunen som samhällsutvecklare e) Åsa Sjödén, barn- och skolnämndens ordförande - Barn- och skolnämndens verksamhet Skolan har cirka elever, cirka 850 barn i förskolan samt drygt 500 anställda. En presentation av verksamheter, olika pedagogiska utvecklingsprojekt, kompetensutvecklingar m.m. presenteras. f) Bertil Falkerby, revisionens ordförande - Revisionsrapport Personalresurserna inom äldreomsorgen En sammanfattning av rapporten lämnas. Revisorernas bedömning är att vård- och äldrenämnden inte fullt säkerställer ett ändamålsenligt och effektivt personalutnyttjande. Nämndens kontroll och uppföljning kan utvecklas. g) Johnny Högberg, kommunchef - Telefoniavtal Nytt telefoniavtal är tecknat med Telia. Kommunen kommer genom detta att spara ca 30 % eller cirka kr per år. - 3G- och 4G-näten Telia har som mål att satsningen på 3G- och 4G-näten ska göra att 93 % av hushållen ska ha tillgång till minst 3G i slutet av Jämställdhetspriset 2013 Reveljen har fått kommunens jämställdhetspris Victor/Victoria för sina betydande insatser inom mångfalds- och jämställdhetsarbetet. - Inflyttarträff Cirka 60 medborgare deltog i kommunens lunchträff på Hullsta Gård i mars för medborgare som flyttat till vår kommun under Personalstatistik 88,4 % av medarbetarna har heltidstjänster. Rikssnittet är 72 %. Sjuktalet 2013 är 5,5 %, det lägsta i Ångermanland. Siffran för riket är 5,9 %.

15 15 (66) Forts Föreläsning för personal inom äldreomsorgen Cirka 150 medarbetare inom äldreomsorgen deltog i föreläsningen Ett levande värdigt liv livet ut med Jane Lindell Ljunggren

16 16 (66) 33 KS/211/2013 (2) Medborgarförslag Översyn av regelverk för offentlig livsmedelskontroll för ideella föreningar s beslut Medborgarförslaget bifalls. Ärendebeskrivning Ylva Bergstedt Johansson, Sollefteå har lämnat följande medborgarförslag. På hembygdsgårdar i Sollefteå kommun bedrivs servering i skiftande slag både till omfång och också utformning. Dessa serveringar är ofta den enda källan, förutom medlemsavgifter, till inkomster föreningarna har, utöver att varje förening får ett bidrag från kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden med kronor per år. Servering, olika aktiviteter och program samt underhåll av föremål, mark och hus sköts av ideellt arbetande personer som dessutom ofta är i övre medelåldern. Att underhålla och hålla det gemensamma kulturarvet levande kostar pengar. Visserligen kan föreningarna i en del fall söka medel för vissa investeringar av större karaktär, som t.ex. att byta tak, från Länsstyrelsen/bygdemedel, men det är ingen självklarhet att de kan få ta del av dessa. Varje förening har ständig översyn av ekonomin för att dra ned på kostnader för att ha en god hushållning med de medel som föreningarna har att disponera. Många gånger får underhåll och utveckling av verksamheter stryka på foten för att fasta kostnader måste betalas. En av dessa fasta avgifter för några föreningar är Offentlig Livsmedelskontroll. En kostnad på 930 kronor och uppåt i kontrollavgift kan tyckas vara lite pengar men för hembygdsföreningarna är det mycket pengar. Vid inspektioner på hembygdsgårdar har dessa föreningar fått förelägganden om hur de skall vara klädda, byte av skor, hur de skall hantera matvaror, temperatur på kyl och frys, särskilda toaletter för kökspersonal, hantering av disk, skriva faroanalyser över tillredning av tunnbrödsmörgåsar och tillredning av skördesoppa, skriva flödesschema samt skriva schema över internkontroll. Man kan nästan tro att föreningarna är ett livsmedelsföretag med kommersiell verksamhet och inte en ideell förening. Undertecknad hemställer om att Sollefteå kommun genomför en översyn av regler och avgifter för offentlig livsmedelskontroll och hur de skall gälla för ideella föreningar. Ylva Bergstedt Johansson

17 17 (66) Forts. 33 Förvaltningen har inhämtat yttrande i ärendet från samhällsbyggnadskontoret. Av yttrandet framgår bland annat: - Som livsmedelsföretag klassas enligt livsmedelslagstiftningen en verksamhet som bedrivs med viss kontinuitet och en viss grad av organisation oberoende av verksamhetens juridiska form, - Fyra hembygdsgårdar i kommunen är klassade som livsmedelsföretag, - Samma krav ställs inte vid kontroll av en hembygdsgård som av t.ex. en restaurang - Kontrolltiden för en gård är begränsad till en timme årligen. - Skyldighet föreligger enligt avgiftsförordningen att ta ut kontrollavgifter - Timtaxan är 930 kronor och är fastställd av kommunfullmäktige. Förvaltningens synpunkter Enligt förvaltningens uppfattning är det rimligt att grundläggande hygienkrav ställs på verksamheter som tillhandahåller mat till allmänheten, oavsett i vilken form verksamheten bedrivs. Den offentliga livsmedelskontrollens syfte är att säkerställa detta. Utförandet av livsmedelskontroll regleras med utgångspunkt i en gemensam EU-lagstiftning som gäller för livsmedelshantering oavsett verksamhetsform. Med hänsyn till hembygdsgårdarnas förhållandevis begränsade verksamhet ställer man, såvitt framgår av samhällsbyggnadskontorets yttrande, lägre kontrollkrav på dessa än på mer omfattande verksamheter. Något utrymme i övrigt för särskild regeltillämpning när det gäller ideella föreningar finns inte. Mot ovanstående bakgrund anser förvaltningen inte att det finns bärande skäl för att göra den översyn som föreslås i medborgarförslaget. Kommunstyrelsens föreslag Medborgarförslaget bifalls. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Ylva Bergstedt Johansson, Sollefteå oktober 2013 Samhällsbyggnadskontorets yttrande Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

18 18 (66) 34 KS/226/2013 (13) Motion Sidointäkter till gymnasiet s beslut Motionen avslås. Reservation Bengt Sörlin (M), Kerstin Franzén (M), Sven-Olov Gradin (M), Folke Lindgren (M), Daniel Fäldt (M), Inger Eriksson (M), Kerstin Svensson (M), Maria Wennberg (C), Ingemar Jonsson (C), Paul Höglund (C), Monica Tirri (C), Leif Östberg (FP), Eva Halling (FP), Göran Soljö (KD), Hans Karlsson (SD). Ärendebeskrivning Bengt Sörlin (M) har lämnat följande motion till fullmäktige. Jag har tagit möjligheten att följa en lärare under en arbetsdag vilket har varit mycket givande och lärorikt. Under en av dessa dagar blev jag upplyst om en som jag ser det felaktig hantering av pengar inom barn och skolförvaltningen. Våra praktiska gymnasikurser behöver träning i det yrke man utbildas mot vilket omfattar allt från kundbemötande till ekonomiska beräkningar för att kunna ge kunden ett fast pris som ofta förekommer ute på marknaden. Därför utför våra elever med handledning av lärare uppdrag åt allmänheten i ringa omfattning. Naturligtvis betalar kunden för reservdelar /material men även en liten del för utfört arbete. Detta kan generera ett litet överskott som idag går tillbaks till förvaltningen. Dessa praktiska utbildningar är ofta beroende av dyra verktyg och övrig utrustning för att kunna erbjuda eleverna en adekvat utbildning i det de kommer möta ute på arbetsplatserna. Därför föreslår jag fullmäktige besluta Att de gymnasieutbildningar där verksamheten kan generera ett ekonomiskt tillskott skall kunna använda detta som hel eller del av investeringar som krävs för att bibehålla eller öka kvalliten i utbildningen. Yttrande på motionärens förslag har inhämtats från barn- och skolnämnden. Av protokoll från nämndens utskott framgår att de intäkter som kommer från arbeten utförda inom ett gymnasieprogram tillfaller detta program. Intäkterna ska användas till att täcka de kostnader som arbetet medfört och om överskott uppstår får detta användas till något som gagnar det programmet. I de program som kan ge intäkter har dessa också budgeterats.

19 19 (66) Forts. 34 Förvaltningens bedömning Enligt barn- och skolnämndens yttrande är Bengt Sörlins förslag redan genomfört på det sättet att intäkter från arbeten tillfaller det program som gjort arbetet. Nettointäkt från arbetet används för att utveckla verksamheten. Bengt Sörlin har i sin motion angett att intäkt ska kunna användas för investeringar. Särskilda regler gäller för investeringar och överskott på driftbudget kan inte överföras till investeringar. Däremot kan särskilda medel avsättas för investeringar och dessa finansieras under investeringens livslängd genom kapitalkostnader i driftbudgeten. Då nettointäkten vid nämnda arbeten av barn- och skolförvaltningen bedöms som relativt små borde det räcka med att intäkterna används samma år, precis som nu sker. Kommunstyrelsens förslag Motionen avslås. Förslag under fullmäktiges sammanträde 1 Kommunstyrelsens förslag Förslaget biträds av Åsa Sjödén och Elisabet Lassen (S) 2 Leif Östberg (FP) föreslår att beslutet ska vara: Motionen anses besvarad. Förslaget biträds av Bengt Sörlin (M) och Ingemar Jonsson (C) Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Motion från Bengt Sörlin (M) Barn- och skolnämndens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

20 20 (66) 35 KS/224/2013 (2) Motion Gratulationskort till nyblivna pappor s beslut Motionen avslås. Ärendebeskrivning Eva Halling (FP) har lämnat följande motion. Sverige har världens generösaste föräldraförsäkring, på gott och ont. På gott - att föräldrar ha möjlighet att vara hemma med sina barn, att det går att kombinera familjeliv och yrkesliv för både män och kvinnor och naturligtvis att barnen får knyta an till sina föräldrar. Nackdelen med den långa föräldraförsäkringen är att kvinnor, i den ålder då arbetsliv och karriär ofta tar fart, kan vara hemma med barn i flera år, och bara gästspela på arbetsplatsen. Under 2012 tog kvinnor ut 76,3 procent av föräldradragarna och män 23,7 procent. Den som har tagit ut flest föräldradagar fortsätter även i större utsträckning att VABa och arbeta deltid. Den stora skillnaden i mäns och kvinnors livsinkomst grundläggs under småbarnsåren. Folkpartiet Liberalerna anser att ett jämnare uttag av föräldradagarna gynnar kvinnors möjlighet till makt och inflytande i samhället och även deras ekonomiska frihet Även män förlorar på det ojämna uttaget av föräldradagar. Det mest uppenbara är så klart att de förlorar i kontakten med sina barn, något som kan vara svårt att ta igen senare. Men en annan nackdel som män har av det låga uttaget är att de i vårdnadstvister oftare förlorar vårdnaden om barnen. Inom många partier pågår debatten om att lagstifta om fler dagar vikta åt den ena föräldern. En tvådelning, en tredelad föräldraförsäkring, en till pappamånad... förslagen är många. Det vore så klart önskvärt att kunna undvika en lagstiftning om detta, men jag tror att lagstiftning är en tidsfråga om inte utvecklingen mot ett mer jämnt uttag av föräldradragarna ökar drastiskt. En oväntad bieffekt man fick på Island när man införde tredelad föräldraförsäkring var att våld i nära relationer minskade. Det finns bara fördelar med jämnare uttag av föräldradagarna. Vad kan vi, som lokalpolitiker i Sollefteå, göra för detta?

21 21 (66) Forts. 35 Vi kan skicka ut ett gratulationskort till alla nyblivna fäder med information om föräldraförsäkringen. Där kan stå hur stor löneskillnaden är mellan män och kvinnor och att det ojämna uttaget av föräldraförsäkringen cementerar detta. Det kan innehålla lokal statistik och information om vinsterna med jämnare uttag. (Kanske får de gladare och nöjdare partners också, men det är inte säkert.) Därför föreslår jag att: Sollefteå kommun tar fram ett gratulationskort som skickas till nyblivna fäder i kommunen. Detta kort innehåller gratulation till det nya barnet och information om vad en mer jämn fördelning av föräldradagarna har för positiva effekter. Eva Halling (FP) Förvaltningens bedömning Inkomstskillnader mellan mannen och kvinnan medför att familjerna ofta förlorar mer ekonomiskt på att pappan tar ut föräldradagar, vilket torde vara en bidragande orsak till det fortfarande ojämna uttaget av dagar. Det är bland annat mot den bakgrunden tveksamt om ett gratulationskort till papporna med det av motionären föreslagna innehållet skulle få den eftersträvade effekten. Dessutom är frågan om påverkansåtgärder för ändrat uttag av föräldrapenning inte något primärt kommunalt ansvar, utan ankommer närmast på andra myndigheter och opinionsbildare. Mot den bakgrunden föreslår förvaltningen att motionen avslås. Kommunstyrelsens förslag Motionen avslås. Förslag under fullmäktiges sammanträde 1 Kommunstyrelsens förslag Förslaget biträds av Elisabet Lassen (S) och Jörgen Åslund (ViSKB) 2 Eva Halling (FP) föreslår att motionen bifalls Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Motion från Eva Halling (FP) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

22 22 (66) 36 KS/31/2014 (19.8) Motion Utökat färdtjänstområde s beslut 1 Punkten 1 i motionen tillstyrks Kommunen föreslår Kollektivtrafikmyndigheten att genomföra en utredning omfattande länsfärdtjänst för länets alla kommuner. 2 Punkten 2 i motionen avslås Ärendebeskrivning Bengt Sörlin (M) har lämnat följande motion. Kommunerna och landstinget i västernorrland förutom Sundsvall är i startgroparna att gemensamt upphandla den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst, sjukresor och viss skolskjuts) I dag gäller färdtjänsttillståndet inom kommungränsen, vill man åka utanför gäller riksfärdtjänst. På andra ställen i Sverige har man utökat färdtjänsttillståndet att gälla inom regions eller länsgräns vilket underlättar för resenären samt innebär minskade kostnader för riksfärdtjänst. Just nu arbetar kollektivtrafikmyndigheten med att se hur man kan öppna upp färdtjänst och sjukresor för allmäna kolektivtrafikresenärer dvs de som inte har färdtjänsttillstånd. En utökning av det område inom vilket färdtjänsttillståndet gäller skulle innebära en enklare administration samt ökade möjliheter att linjelägga färdtjänst och sjukresor inom länet. Därför föreslår jag fullmäktige besluta 1 Att i samarbete med kollektivtrafikmyndigheten skyndsamt utreda vilka ekonomiska effekter en utökning av färdtjänstområdet skulle få. 2 Att Sollefteå kommun föreslår kollektivtrafikmyndigheten att upphandla färdtjänst och sjukresor med ett utökat trafikområde att gälla som Västernorrlands län. Bengt Sörlin Moderaterna

23 23 (66) Forts. 36 Förvaltningens bedömning Länsfärdtjänst finn inom ett antal län omfattande hela länet, större del av länet eller hela länet kompltterat med områden i angränsande län. Några exempel är: - Region Jämtland där länsfärdtjänsten omfattar alla kommuner utom Östersunds kommun. - Östergötlands län, bland annat Motala kommun, möjliggör färdtjämnst till och från andra kommuner inom länet samt inom andra kommuner i länet. - Länsfärdtjänst Region Halland Särskild kollektivtrafik för resor inom Sverige men utanför ditt färdtjänstområde. Gäller för resor i Hallands län och angränsande kommuner Mölndal, Mark, Svenljunga, Gislaved, Ljungby, Markaryd, Örkelljunga, Ängelholm och Båstad kommuner. Därutöver ingår även göteborgsregionen (Göteborg, Härryda, Partille, Lerum, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner) samt del av norra Skåne (Helsingborg och Höganäs kommuner). Det är av intresse att för kommunens del utreda ett utökat färdtjänstområde omfattande hela Västernorrlands län. En sådan utredning ska även inbegripa Socialförvaltningen inte minst avseende bedömning av eventuellt förändrade kostnader års kostnader Total färdtjänst inklusive arbetsresor handikappomsorgen kr (enbart färdtjänst kr) Total kostnad riksfärdtjänst kr varav kr inom länet via KTM beställningscentral. Ett vidare förslag om att ge Kollektivtrafikmyndigheten uppdrag att upphandla färdtjänst och sjukresor med ett utökat trafikområde för kommunen kräver först att utredning med kostnadsberäkning utförts Sammanfattningsvis är det av intresse att för kommunens del utreda ett utökat färdtjänstområde omfattande hela Västernorrlands län. Kommunstyrelseförvaltningen ser dock helst att det bör omfatta alla kommuner i länet för att verka för en samsyn och ett enklare förfarande för alla länets färdtjänstresenärer.

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 11.00 11.50 Ajournering Kl. 11.35-11.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, stf kommunchef Lena

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (57) Datum Tid Kl. 13.00 17.35 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Bengt

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.05 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 3 närvarande Jerry Mähler, äldreomsorgschef 3

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.55 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 27-28 närvarande Ulf Jonasson, ekonom 27-28 Ulla

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt 9919 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.35 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Jerry Mähler, vård- och äldreförvaltningen 1 Närvarande Mikael Holmsten, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Johnny Högberg, kommunchef 27 närvarande Björn Osberg, organisationskonsulent 28 Ulla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (30) Sammanträdestid Kl. 13.00 15.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Plats och tid för justering Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg,

Läs mer

B-salen kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 13.00-15.35 Plats Beslutande B-salen kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Kollektivtrafikmyndigheten 14: närvarande Hans Fälldin administrativ chef Sture

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Nilsson och Leif Svensson Vasallen AB 8 närvarande Ulla Ullstein, kommunplanerare

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin 1 (16) Datum Tid Kl. 14.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Bengt-Åke Biller, kommunchef, 184-194 Britta Själander, sekreterare,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2012-08-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 132 Motion om allmänpolitisk debatt 133 Motion om krav på upphandling av livsmedel 134 Skaftåsens vindkraftsanläggning

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 - Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO Mia

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (7) Datum Tid Kl. 13.00-14.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Underskrifter Sekreterare... Ulla Johansson Ordförande... Birgitta Forsberg

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 9 Datum 2013-08-09 Diarienr Elin Persson 073-053 07 85 Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionen Tid: 2013-08-15,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2009-05-25 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Ramselerummet, Sollefteå kommunhus. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande:... Marie-Louise Andersson. Justerare: Helen Palm

Ramselerummet, Sollefteå kommunhus. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande:... Marie-Louise Andersson. Justerare: Helen Palm 1 (9) Datum och tid: kl. 10:15-11:45 Plats Beslutande Ramselerummet, Sollefteå kommunhus Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande Underskrifter Sekreterare:...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Mari Runesson, anhörigkonsulent, administrativt servicecenter 3 närvarande Lotta Berglund,

Läs mer

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen.

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen. PROTOKOLL 1(5) Byggnadsnämnden 2008-11-19 Byggnadsnämndens arbetsutskott Au 455 Dnr 85233 Delbetänkande PRÖVNING AV VINDKRAFT (20U 2008:86) Remiss från KS2008/461-40 BESLUT Byggnadsnämnden överlämnar nedan

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västernorrlands län PROTOKOLL 2014-09-18 09-22 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: SOLLEFTEÅ Plats: Sessionssalen, Nybrogatan 15 Dnr:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Sollefteå kommun Kommunfullmäktige

Sollefteå kommun Kommunfullmäktige 1(32) Sammanträdestid kl. 14.00-16.30 Sammanträdesplats Beslutande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, stf kommunchef, 92-109 Fredrik

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (11) Datum Tid Kl. 14.00 15.20 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Mattias Axelsson, förvaltningsekonom Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 15.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Kommunstyrelsen 2014-02-03. Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Kommunstyrelsen 2014-02-03. Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Plats och tid Notariet, kommunhuset, den 3 februari 2014 kl 17.30-18.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Tid och plats för justering Ingemar Svanström

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer