Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (66) Sammanträdestid Kl Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Peter Holmqvist, Sigge Jungell, 32 a) Timo Siikaluoma, Ulla Sehlstedt, 32 b) Agneta Sundqvist Högberg, 32 c) Ulla Fors Nilsson, 32 d) Bertil Falkerby, 32 f) Plats och tid för justering Kommunstyrelseförvaltningen jk, Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Sven-Erik Bodén Justerare... John Åberg... Ylva Bergstedt-Johansson BEVIS OM JUSTERING Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset, entréplan. Myndighet Datum när anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Ulla Johansson

2 2 (66) Förteckning över närvaro, tjänstgöring, reservationer, omröstningar m.m. PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare SOCIALDEMOKRATERNA - Ordinarie (21) Elisabet Lassen Mikael Sjölund Annelie Markemo X X X Tjänstgör t.o.m Ja Nej Tjänstgör fr.o.m. John Åberg X Justerare Åsa Sjödén Gunder Lidén - Linnéa Stenklyft Sven-Göran Johansson Lillemor Edholm X R Angelica Holmberg - Marie-Louise Andersson X X X X Sven-Erik Bodén X Ordförande Lennart Önblad Jerry Pehrsson Cathrine Näsmark Birgitta Forsberg Tommy Svensson Curt Noppa Rolf Granquist - Åsa Nilsson Sture Ragnarsson - Ersättare (11) Susanne Lindahl X X Reza Alborzi X X Katrin Tjärnberg - Morgan Pierre - Monica Mähler - Nils Michael Eriksson - Kennet Modén - - Britha Gillisson X X Lars-Olof Holmlund - Torbjörn Persson - - X X X X X X X X Terese Leifsdotter -

3 3 (66) PARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare Tjänstgör t.o.m. VÄNSTERPARTIET - Ordinarie (3) Birgitta Lind Thomas Tejle Maj-Lis Andersson - Ersättare (2) Marie Hansson Kjell-Åke Sjöström X X X X X Ja Nej Tjänstgör fr.o.m. - Ordinarie (7) Bengt Sörlin X R Lena Asplund - Kerstin Franzén X R T.o.m. 38 Sven-Olov Gradin X R Folke Lindgren X R Daniel Fäldt X R Inger Eriksson X R - Ersättare (4) Hans Tenglund - Kerstin Svensson X X R T.o.m. 38 Assar Kallin X X Fr.o.m. 39 Håkan Naesström X X Fr.o.m. 39 CENTERPARTIET - Ordinarie (4) Maria Wennberg X R Ingemar Jonsson X R Paul Höglund X R Monica Tirri X R T.o.m Ersättare (2) Nils-Erik Bodin X X Fr.o.m. 39 Ingbritt Hedin X

4 4 (66) ARTI När- Tjg. RESERVATION OMRÖST- ANTECKNING Namn varo ers. NING Justerare Tjänstgör t.o.m Ja Nej Tjänstgör fr.o.m. VÄSTRAINITIATIVET FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS BÄSTA - Ordinarie (4) Karin Jansson Borg X R T.o.m. 39 Gunilla Fluur X R T.o.m. 39 Jörgen Åslund X R Lars Jonasson X T.o.m Ersättare (2) Anders Bergman - Roger Johansson X X R FOLKPARTIET - Ordinarie (2) Leif Östberg X R Eva Halling X R - Ersättare (2) Ewa Palmberg Leif Palmberg X MILJÖPARTIET DE GRÖNA - Ordinarie (2) Malin Spjuth - Lo Högberg - - Ersättare (2) X Fr.o.m. 36 T.o.m. 39 Margareta Alton X X R Ylva Bergstedt Johansson X X R Justerare KRISTDEMOKRATERNA - Ordinarie (1) Göran Solsjö X R - Ersättare (2) Gunlög Jacobsson X Malin Skarin X T.o.m. 39 SVERIGEDEMOKRATERNA - Ordinarie (1) Hans Karlsson X R - Ersättare (2) Torbjörn Eriksson -

5 5 (66) Ärendelista Paragraf Sida 1 Val av justerare Medborgarförslag Gatubelysning längs Djupöspåret från Hågestavägen till hamnmagasinen Medborgarförslag Näringslivsstimulerande åtgärder Medborgarförslag Påverka vägverket att bygga cykelväg längs riksväg 87 mellan Långsele och Sollefteå Medborgarförslag Inrätta ett Kommunens kulturpersonlighet pris Medborgarförslag Kretsloppstänkande i Sollefteå kommun Muntliga informationer Medborgarförslag Översyn av regelverk för offentlig livsmedelskontroll för ideella föreningar Motion Sidointäkter till gymnasiet Motion Gratulationskort till nyblivna pappor Motion Utökat färdtjänstområde Motion Ersättning av vindkraftsproduktion i Sollefteå kommun Bildande av destinationsutvecklingsbolag Höga Kusten AB Begäran om beslut avseende tillstyrkan angående lokalisering av vindkraft vid Ranasjö, Sollefteå kommun Ombudgetering av investeringsmedel från 2013 till Årsredovisning 2013 för Solatum Hus&Hem AB, uppdrag till stämmoombud Motion Ta makten över maten i offentlig sektor Motion Centerpartiet kräver landsbygdssäkring

6 6 (66) 19 Motion Uppsägning av avtal, ingångna och kommande, rörande Utvecklingsmedel/vindkraft/bygdemedel Interpellation Värdegrund m.m. i skolan Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Morgan Pierre (S) Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden, Morgan Pierre (S) Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Katrin Tjärnberg (S) Avsägelse av uppdrag som ledamot i individ- och omsorgsnämnden, Katrin Tjärnberg (S) Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunförbundet Västernorrland, Emma Linder (MP) Val av ledamot till Sollefteå Förvaltaren AB styrelse, Tora Larsson (S) Val av ersättare till Sollefteå förvaltaren AB styrelse, Nils-Gunnar Molin (S) Val av ersättare till Sollefteå Förvaltaren AB styrelse, Peder Ragnarsson (S) Delgivningar Val av justerare John Åberg (S) och Ylva Bergstedt-Johansson (MP) väljs till justerare.

7 7 (66) 26 KS/88/2014 (20) Medborgarförslag - Gatubelysning längs Djupöspåret från Hågestavägen till hamnmagasinen s beslut Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Kerstin Olsson, Sollefteå har lämnat följande medborgarförslag. Mitt förslag är att gatulyse bör uppsättas från Hågestavägen till hamnmagasinen. Vi är många äldre boende på Djupövägen och Solgården, som promenerar på Djupöspåret. Jag föreslår att Sollefteå kommun beslutar att åtgärda det under sommaren. Kerstin Olsson, Sollefteå Beslutsunderlag Medborgarförslag från Kerstin Olsson, Djupövägen 23 C, Sollefteå,

8 8 (66) 27 KS/87/2014 (4) Medborgarförslag Näringslivsstimulerande åtgärder s beslut Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Britha Gillisson, Långsele har lämnat följande medborgarförslag. Små företag har ofta svårt att få banklån till investeringar. Om det ändå bedöms kunna få låna så är lånevillkoren avskräckande. Medlemsbanken JAK kan vara ett alternativ. KOMMUNALT STÖDSPAR När en kommun väljer att stödspara i JAK, innebär det möjlighet för lokala organisationer att få tillgång till räntefritt lånekapital. Rent praktiskt öppnar kommunen ett konto i JAK och sätter in en summa pengar. I kommunen finns en organisation som vill låna pengar. Organisationen gör en ansökan om lån hos JAK men har svårt att finansiera både amortering och sparande. De kan då vända sig till kommunen med en förfrågan om Stödspar, vilket innebär att kommunen istället sparar åt kommunen. Därmed minskar organisationens månadsbetalning. Pengarna tillhör fortfarande kommunen och riskerar inte att förloras. För organisationen tillkommer en lånekostnad motsvarande 3-4 procent effektiv ränta. Med vänlig hälsning Britha Gillisson Beslutsunderlag Medborgaförslag från Britha Gillisson, Östmansvägen 13,Långsele,

9 9 (66) 28 KS/86/2014 (20) Medborgarförslag Påverka Vägverket att bygga cykelväg långs riksväg 87 mellan Långsele och Sollefteå s beslut Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Britha Gillisson och Peter Hagberg, Långsele har lämnat följande medborgarförslag. Friskvård är av vikt i dagens samhälle med tanke på att människan blir allt mer stillasittande och bekväm. Läkare och forskare varnar för konsekvenserna om inte människorna rör sig mer. Idag handlar det mycket om att förebygga och främja en god hälsa med tanke på att Sollefteå kommuns invånare också blir allt äldre. Människor med mindre bra hälsa kostar kommunen mycket pengar. En liten del i att främja god hälsa är att bygga en cykelväg mellan Långsele och Sollefteå. I Sollefteå har kommunen satsat på cykelvägar. Idag finns det en cykelväg mellan Bäckaskog och Långsele, och den cykelvägen skulle kunna förlängas så att den sträcker sig hela vägen till Sollefteå. Detta skulle kunna vara en del i Sollefteås satsning för att främja en god hälsa hos invånarna. En annan av fördelarna är att det är bättre för miljön om folk cyklar istället för att åka bil. Dessutom är inte kollektivtrafiken optimalt utbyggd för dem som pendlar mellan Långsele Sollefteå. NTF säger: Njut av livet Cykla till jobbet. Undertecknade har gjort en icke vetenskaplig undersökning och frågat en del människor utanför ICA och Konsum i Långsele om de skulle använda cykelbanan mellan Långsele och Sollefteå om det fanns någon. Merparten av de tillfrågade tycker det skulle vara en bra idé att bygga en cykelbana och att de då skulle kunna tänka sig att cykla istället för att ta bilen om det fanns en säker cykelväg mellan orterna. Britha Gillisson och Peter Hagbergs medborgarförslag: Att: Undertecknade föreslår att Sollefteå kommun påverkar vägverket i syfte att bygga en cykelväg mellan Långsele och Sollefteå längs riksväg 87. Har ni några frågor går det bra att ta kontakt med undertecknade. Med vänliga hälsingar Britha Gillisson och Peter Hagberg, Långsele Beslutsunderlag Medborgarförslag från Britha Gillisson och Peter Hagberg, Östmansvägen 13,Långsele,

10 10 (66) 29 KS/81/2014 (9) Medborgarförslag Inrätta ett Kommunens kulturpersonlighet pris s beslut Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Lárus Lárusson, Sollefteå har lämnat följande medborgarförslag. Jag föreslår att Sollefteå Kommun inrättar ett Kommunens kulturpersonlighet pris. Priset skall uppmärksamma personer som bor i kommunen och arbetar, professionellt eller ideellt, med att främja kultur inom kommunen. De som kan komma ifråga för ett sådant pris kan vara tex musiker, författare, bildkonstnärer för att nämna några kategorier. Även duktiga och drivande ledare inom kultursektorn skall kunna få detta pris. Körledare, organisatörer och andra som bidrar till att stärka och uppmärksamma kulturens värde skall kunna få detta pris. Starka kulturpersonligheter helt enkelt. Priset kan bestå av en skulptur, framtagen för detta ändamål, och en summa pengar. Jag som föreslår detta heter: Lárus Lárusson Beslutsunderlag Medborgarförslag från Lárus Lárusson, Långgatan 56b, Sollefteå,

11 11 (66) 30 KS/64/2014 (2) Medborgarförslag Kretsloppstänkande i Sollefteå kommun s beslut Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Debora Brundin, Näsåker har lämnat följande medborgarförslag. Jag vill väcka frågan om container för gamla textilier. Hörde att de skickas med sopor till förbränning. Är det inte slöseri med jordens resurser? Jag vill gärna se i vår kommun ett kretsloppstänkande. Detsamma gäller för färskt matavfall. Återvinning i form av kompostering är mitt förslag! Med vänlig hälsning Debora Brundin Beslutsunderlag Medborgarförslag från Debora Brundin, Pelle Molins väg 5, Näsåker,

12 12 (66) 31 KS/104/2014 (16) Interpellation Andelen ekologiska livsmedel och mat vid upphandling s beslut Interpellationen besvaras vid fullmäktiges sammanträde i april. Ärendebeskrivning Margareta Alton (MP) har lämnat följande interpellation. Mål när det gäller andel ekologiskt vid uppköp av livsmedel och mat Det finns nationella mål när det gäller upphandling av livsmedel. Vi har i alla partier fått förfrågan om hur det ser ut i vår kommun. Och svaret har inte varit helt klart. Runt 13 % har vi läst. Vi brukar ofta jämföra oss med Kramfors och där ser det bättre ut och man jobbar målmedvetet mot 25 %. Det gör man även i Landstinget. Både Kramfors och Sollefteå har anställda kostchefer. Har Sollefteå som mål och ambition att höja andelen ekologiskt i den mat som serveras i skolor och inom äldrevården? Hur ser i så fall målet ut och hur jobbar man för att nå dit? Finns krav på andel ekologiskt med när vi upphandlar mat på tex Nipan och Hågesta? Marareta Alton Miljöpartiet i Sollefteå Beslutsunderlag Interpellation från Margareta Alton (MP)

13 13 (66) 32 KS/65/2014 (2.2) Muntliga informationer s beslut Informationerna noteras. Ärendebeskrivning a) Peter Holmqvist, chef för tillväxtavdelningen i Örnsköldsviks kommun samt Sigge Jungell, konsult - Destinationsbolag Höga Kusten AB Information lämnas om bakgrunden till och arbetet med förslag om bildande av ett destinationsbolag som stategiskt ska jobba med turistfrågor i ägarkommunerna Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik. Visionen är att området ska bli en internationell attraktionskraft som skapar tillväxt, jobb och inflyttning. Målet är att samla styrkorna inom kommunerna och fokusera mot ett gemensamt mål. b) Timo Siikalouma, VD och Ulla Sehlstedt ekonomichef - Årsredovisning 2013 m.m. Solatum gör en genomgång av årsredovisning Det budgeterade resultat var 0,5 mnkr och det verkliga resultatet blev 2,5 mnkr. 1,019 mnkr delas ut till ägarna. Varje år mäter Solatum hur hyresgästerna upplever den service bolaget lämnar. Målet är att värdet ska vara 4,3 på en femgradig skala. Vid årsskiftet uppnåddes denna siffra. 81,5 % av hyresgästerna som svarade på enkäten var nöjda med den service man fick av hyresvärden. c) Agneta Sundqvist Högberg, personalstrateg - Medarbetarenkät 2013 Syftet med medaretarenkäten är att kartlägga kommunens arbetsklimat och arbetsmiljö samt att arbeta med förbättringar. Enkäten genomfördes under perioden och totalt medarbetare har besvarat den. Enkäten omfattar alla förvaltningar samt Solatum Hus&Hem. d) Ulla Fors Nilsson, chefsekonom - Kommunernas Kvalitet i Korthet KKiK Sollefteå är med i mätningen för andra året. Totalt är 220 kommuner med. Resultatet från mätningarna 2013 presenteras. En sammanställning har också lämnats till nämnderna.

14 14 (66) Forts. 32 De områden som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet är: Kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i kommunen Kommunens delaktighet och kommunens information Kommunens effektivitet Kommunen som samhällsutvecklare e) Åsa Sjödén, barn- och skolnämndens ordförande - Barn- och skolnämndens verksamhet Skolan har cirka elever, cirka 850 barn i förskolan samt drygt 500 anställda. En presentation av verksamheter, olika pedagogiska utvecklingsprojekt, kompetensutvecklingar m.m. presenteras. f) Bertil Falkerby, revisionens ordförande - Revisionsrapport Personalresurserna inom äldreomsorgen En sammanfattning av rapporten lämnas. Revisorernas bedömning är att vård- och äldrenämnden inte fullt säkerställer ett ändamålsenligt och effektivt personalutnyttjande. Nämndens kontroll och uppföljning kan utvecklas. g) Johnny Högberg, kommunchef - Telefoniavtal Nytt telefoniavtal är tecknat med Telia. Kommunen kommer genom detta att spara ca 30 % eller cirka kr per år. - 3G- och 4G-näten Telia har som mål att satsningen på 3G- och 4G-näten ska göra att 93 % av hushållen ska ha tillgång till minst 3G i slutet av Jämställdhetspriset 2013 Reveljen har fått kommunens jämställdhetspris Victor/Victoria för sina betydande insatser inom mångfalds- och jämställdhetsarbetet. - Inflyttarträff Cirka 60 medborgare deltog i kommunens lunchträff på Hullsta Gård i mars för medborgare som flyttat till vår kommun under Personalstatistik 88,4 % av medarbetarna har heltidstjänster. Rikssnittet är 72 %. Sjuktalet 2013 är 5,5 %, det lägsta i Ångermanland. Siffran för riket är 5,9 %.

15 15 (66) Forts Föreläsning för personal inom äldreomsorgen Cirka 150 medarbetare inom äldreomsorgen deltog i föreläsningen Ett levande värdigt liv livet ut med Jane Lindell Ljunggren

16 16 (66) 33 KS/211/2013 (2) Medborgarförslag Översyn av regelverk för offentlig livsmedelskontroll för ideella föreningar s beslut Medborgarförslaget bifalls. Ärendebeskrivning Ylva Bergstedt Johansson, Sollefteå har lämnat följande medborgarförslag. På hembygdsgårdar i Sollefteå kommun bedrivs servering i skiftande slag både till omfång och också utformning. Dessa serveringar är ofta den enda källan, förutom medlemsavgifter, till inkomster föreningarna har, utöver att varje förening får ett bidrag från kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden med kronor per år. Servering, olika aktiviteter och program samt underhåll av föremål, mark och hus sköts av ideellt arbetande personer som dessutom ofta är i övre medelåldern. Att underhålla och hålla det gemensamma kulturarvet levande kostar pengar. Visserligen kan föreningarna i en del fall söka medel för vissa investeringar av större karaktär, som t.ex. att byta tak, från Länsstyrelsen/bygdemedel, men det är ingen självklarhet att de kan få ta del av dessa. Varje förening har ständig översyn av ekonomin för att dra ned på kostnader för att ha en god hushållning med de medel som föreningarna har att disponera. Många gånger får underhåll och utveckling av verksamheter stryka på foten för att fasta kostnader måste betalas. En av dessa fasta avgifter för några föreningar är Offentlig Livsmedelskontroll. En kostnad på 930 kronor och uppåt i kontrollavgift kan tyckas vara lite pengar men för hembygdsföreningarna är det mycket pengar. Vid inspektioner på hembygdsgårdar har dessa föreningar fått förelägganden om hur de skall vara klädda, byte av skor, hur de skall hantera matvaror, temperatur på kyl och frys, särskilda toaletter för kökspersonal, hantering av disk, skriva faroanalyser över tillredning av tunnbrödsmörgåsar och tillredning av skördesoppa, skriva flödesschema samt skriva schema över internkontroll. Man kan nästan tro att föreningarna är ett livsmedelsföretag med kommersiell verksamhet och inte en ideell förening. Undertecknad hemställer om att Sollefteå kommun genomför en översyn av regler och avgifter för offentlig livsmedelskontroll och hur de skall gälla för ideella föreningar. Ylva Bergstedt Johansson

17 17 (66) Forts. 33 Förvaltningen har inhämtat yttrande i ärendet från samhällsbyggnadskontoret. Av yttrandet framgår bland annat: - Som livsmedelsföretag klassas enligt livsmedelslagstiftningen en verksamhet som bedrivs med viss kontinuitet och en viss grad av organisation oberoende av verksamhetens juridiska form, - Fyra hembygdsgårdar i kommunen är klassade som livsmedelsföretag, - Samma krav ställs inte vid kontroll av en hembygdsgård som av t.ex. en restaurang - Kontrolltiden för en gård är begränsad till en timme årligen. - Skyldighet föreligger enligt avgiftsförordningen att ta ut kontrollavgifter - Timtaxan är 930 kronor och är fastställd av kommunfullmäktige. Förvaltningens synpunkter Enligt förvaltningens uppfattning är det rimligt att grundläggande hygienkrav ställs på verksamheter som tillhandahåller mat till allmänheten, oavsett i vilken form verksamheten bedrivs. Den offentliga livsmedelskontrollens syfte är att säkerställa detta. Utförandet av livsmedelskontroll regleras med utgångspunkt i en gemensam EU-lagstiftning som gäller för livsmedelshantering oavsett verksamhetsform. Med hänsyn till hembygdsgårdarnas förhållandevis begränsade verksamhet ställer man, såvitt framgår av samhällsbyggnadskontorets yttrande, lägre kontrollkrav på dessa än på mer omfattande verksamheter. Något utrymme i övrigt för särskild regeltillämpning när det gäller ideella föreningar finns inte. Mot ovanstående bakgrund anser förvaltningen inte att det finns bärande skäl för att göra den översyn som föreslås i medborgarförslaget. Kommunstyrelsens föreslag Medborgarförslaget bifalls. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Ylva Bergstedt Johansson, Sollefteå oktober 2013 Samhällsbyggnadskontorets yttrande Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

18 18 (66) 34 KS/226/2013 (13) Motion Sidointäkter till gymnasiet s beslut Motionen avslås. Reservation Bengt Sörlin (M), Kerstin Franzén (M), Sven-Olov Gradin (M), Folke Lindgren (M), Daniel Fäldt (M), Inger Eriksson (M), Kerstin Svensson (M), Maria Wennberg (C), Ingemar Jonsson (C), Paul Höglund (C), Monica Tirri (C), Leif Östberg (FP), Eva Halling (FP), Göran Soljö (KD), Hans Karlsson (SD). Ärendebeskrivning Bengt Sörlin (M) har lämnat följande motion till fullmäktige. Jag har tagit möjligheten att följa en lärare under en arbetsdag vilket har varit mycket givande och lärorikt. Under en av dessa dagar blev jag upplyst om en som jag ser det felaktig hantering av pengar inom barn och skolförvaltningen. Våra praktiska gymnasikurser behöver träning i det yrke man utbildas mot vilket omfattar allt från kundbemötande till ekonomiska beräkningar för att kunna ge kunden ett fast pris som ofta förekommer ute på marknaden. Därför utför våra elever med handledning av lärare uppdrag åt allmänheten i ringa omfattning. Naturligtvis betalar kunden för reservdelar /material men även en liten del för utfört arbete. Detta kan generera ett litet överskott som idag går tillbaks till förvaltningen. Dessa praktiska utbildningar är ofta beroende av dyra verktyg och övrig utrustning för att kunna erbjuda eleverna en adekvat utbildning i det de kommer möta ute på arbetsplatserna. Därför föreslår jag fullmäktige besluta Att de gymnasieutbildningar där verksamheten kan generera ett ekonomiskt tillskott skall kunna använda detta som hel eller del av investeringar som krävs för att bibehålla eller öka kvalliten i utbildningen. Yttrande på motionärens förslag har inhämtats från barn- och skolnämnden. Av protokoll från nämndens utskott framgår att de intäkter som kommer från arbeten utförda inom ett gymnasieprogram tillfaller detta program. Intäkterna ska användas till att täcka de kostnader som arbetet medfört och om överskott uppstår får detta användas till något som gagnar det programmet. I de program som kan ge intäkter har dessa också budgeterats.

19 19 (66) Forts. 34 Förvaltningens bedömning Enligt barn- och skolnämndens yttrande är Bengt Sörlins förslag redan genomfört på det sättet att intäkter från arbeten tillfaller det program som gjort arbetet. Nettointäkt från arbetet används för att utveckla verksamheten. Bengt Sörlin har i sin motion angett att intäkt ska kunna användas för investeringar. Särskilda regler gäller för investeringar och överskott på driftbudget kan inte överföras till investeringar. Däremot kan särskilda medel avsättas för investeringar och dessa finansieras under investeringens livslängd genom kapitalkostnader i driftbudgeten. Då nettointäkten vid nämnda arbeten av barn- och skolförvaltningen bedöms som relativt små borde det räcka med att intäkterna används samma år, precis som nu sker. Kommunstyrelsens förslag Motionen avslås. Förslag under fullmäktiges sammanträde 1 Kommunstyrelsens förslag Förslaget biträds av Åsa Sjödén och Elisabet Lassen (S) 2 Leif Östberg (FP) föreslår att beslutet ska vara: Motionen anses besvarad. Förslaget biträds av Bengt Sörlin (M) och Ingemar Jonsson (C) Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Motion från Bengt Sörlin (M) Barn- och skolnämndens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

20 20 (66) 35 KS/224/2013 (2) Motion Gratulationskort till nyblivna pappor s beslut Motionen avslås. Ärendebeskrivning Eva Halling (FP) har lämnat följande motion. Sverige har världens generösaste föräldraförsäkring, på gott och ont. På gott - att föräldrar ha möjlighet att vara hemma med sina barn, att det går att kombinera familjeliv och yrkesliv för både män och kvinnor och naturligtvis att barnen får knyta an till sina föräldrar. Nackdelen med den långa föräldraförsäkringen är att kvinnor, i den ålder då arbetsliv och karriär ofta tar fart, kan vara hemma med barn i flera år, och bara gästspela på arbetsplatsen. Under 2012 tog kvinnor ut 76,3 procent av föräldradragarna och män 23,7 procent. Den som har tagit ut flest föräldradagar fortsätter även i större utsträckning att VABa och arbeta deltid. Den stora skillnaden i mäns och kvinnors livsinkomst grundläggs under småbarnsåren. Folkpartiet Liberalerna anser att ett jämnare uttag av föräldradagarna gynnar kvinnors möjlighet till makt och inflytande i samhället och även deras ekonomiska frihet Även män förlorar på det ojämna uttaget av föräldradagar. Det mest uppenbara är så klart att de förlorar i kontakten med sina barn, något som kan vara svårt att ta igen senare. Men en annan nackdel som män har av det låga uttaget är att de i vårdnadstvister oftare förlorar vårdnaden om barnen. Inom många partier pågår debatten om att lagstifta om fler dagar vikta åt den ena föräldern. En tvådelning, en tredelad föräldraförsäkring, en till pappamånad... förslagen är många. Det vore så klart önskvärt att kunna undvika en lagstiftning om detta, men jag tror att lagstiftning är en tidsfråga om inte utvecklingen mot ett mer jämnt uttag av föräldradragarna ökar drastiskt. En oväntad bieffekt man fick på Island när man införde tredelad föräldraförsäkring var att våld i nära relationer minskade. Det finns bara fördelar med jämnare uttag av föräldradagarna. Vad kan vi, som lokalpolitiker i Sollefteå, göra för detta?

21 21 (66) Forts. 35 Vi kan skicka ut ett gratulationskort till alla nyblivna fäder med information om föräldraförsäkringen. Där kan stå hur stor löneskillnaden är mellan män och kvinnor och att det ojämna uttaget av föräldraförsäkringen cementerar detta. Det kan innehålla lokal statistik och information om vinsterna med jämnare uttag. (Kanske får de gladare och nöjdare partners också, men det är inte säkert.) Därför föreslår jag att: Sollefteå kommun tar fram ett gratulationskort som skickas till nyblivna fäder i kommunen. Detta kort innehåller gratulation till det nya barnet och information om vad en mer jämn fördelning av föräldradagarna har för positiva effekter. Eva Halling (FP) Förvaltningens bedömning Inkomstskillnader mellan mannen och kvinnan medför att familjerna ofta förlorar mer ekonomiskt på att pappan tar ut föräldradagar, vilket torde vara en bidragande orsak till det fortfarande ojämna uttaget av dagar. Det är bland annat mot den bakgrunden tveksamt om ett gratulationskort till papporna med det av motionären föreslagna innehållet skulle få den eftersträvade effekten. Dessutom är frågan om påverkansåtgärder för ändrat uttag av föräldrapenning inte något primärt kommunalt ansvar, utan ankommer närmast på andra myndigheter och opinionsbildare. Mot den bakgrunden föreslår förvaltningen att motionen avslås. Kommunstyrelsens förslag Motionen avslås. Förslag under fullmäktiges sammanträde 1 Kommunstyrelsens förslag Förslaget biträds av Elisabet Lassen (S) och Jörgen Åslund (ViSKB) 2 Eva Halling (FP) föreslår att motionen bifalls Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Motion från Eva Halling (FP) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll

22 22 (66) 36 KS/31/2014 (19.8) Motion Utökat färdtjänstområde s beslut 1 Punkten 1 i motionen tillstyrks Kommunen föreslår Kollektivtrafikmyndigheten att genomföra en utredning omfattande länsfärdtjänst för länets alla kommuner. 2 Punkten 2 i motionen avslås Ärendebeskrivning Bengt Sörlin (M) har lämnat följande motion. Kommunerna och landstinget i västernorrland förutom Sundsvall är i startgroparna att gemensamt upphandla den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst, sjukresor och viss skolskjuts) I dag gäller färdtjänsttillståndet inom kommungränsen, vill man åka utanför gäller riksfärdtjänst. På andra ställen i Sverige har man utökat färdtjänsttillståndet att gälla inom regions eller länsgräns vilket underlättar för resenären samt innebär minskade kostnader för riksfärdtjänst. Just nu arbetar kollektivtrafikmyndigheten med att se hur man kan öppna upp färdtjänst och sjukresor för allmäna kolektivtrafikresenärer dvs de som inte har färdtjänsttillstånd. En utökning av det område inom vilket färdtjänsttillståndet gäller skulle innebära en enklare administration samt ökade möjliheter att linjelägga färdtjänst och sjukresor inom länet. Därför föreslår jag fullmäktige besluta 1 Att i samarbete med kollektivtrafikmyndigheten skyndsamt utreda vilka ekonomiska effekter en utökning av färdtjänstområdet skulle få. 2 Att Sollefteå kommun föreslår kollektivtrafikmyndigheten att upphandla färdtjänst och sjukresor med ett utökat trafikområde att gälla som Västernorrlands län. Bengt Sörlin Moderaterna

23 23 (66) Forts. 36 Förvaltningens bedömning Länsfärdtjänst finn inom ett antal län omfattande hela länet, större del av länet eller hela länet kompltterat med områden i angränsande län. Några exempel är: - Region Jämtland där länsfärdtjänsten omfattar alla kommuner utom Östersunds kommun. - Östergötlands län, bland annat Motala kommun, möjliggör färdtjämnst till och från andra kommuner inom länet samt inom andra kommuner i länet. - Länsfärdtjänst Region Halland Särskild kollektivtrafik för resor inom Sverige men utanför ditt färdtjänstområde. Gäller för resor i Hallands län och angränsande kommuner Mölndal, Mark, Svenljunga, Gislaved, Ljungby, Markaryd, Örkelljunga, Ängelholm och Båstad kommuner. Därutöver ingår även göteborgsregionen (Göteborg, Härryda, Partille, Lerum, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner) samt del av norra Skåne (Helsingborg och Höganäs kommuner). Det är av intresse att för kommunens del utreda ett utökat färdtjänstområde omfattande hela Västernorrlands län. En sådan utredning ska även inbegripa Socialförvaltningen inte minst avseende bedömning av eventuellt förändrade kostnader års kostnader Total färdtjänst inklusive arbetsresor handikappomsorgen kr (enbart färdtjänst kr) Total kostnad riksfärdtjänst kr varav kr inom länet via KTM beställningscentral. Ett vidare förslag om att ge Kollektivtrafikmyndigheten uppdrag att upphandla färdtjänst och sjukresor med ett utökat trafikområde för kommunen kräver först att utredning med kostnadsberäkning utförts Sammanfattningsvis är det av intresse att för kommunens del utreda ett utökat färdtjänstområde omfattande hela Västernorrlands län. Kommunstyrelseförvaltningen ser dock helst att det bör omfatta alla kommuner i länet för att verka för en samsyn och ett enklare förfarande för alla länets färdtjänstresenärer.

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy Bilagor 1-10 Innehållsförteckning Sidan Bilaga 1. Jämtlandskommunernas policy 1-8 Bilaga 2. Bygdemedel från vindkraft 9-10 Bilaga 3. Bygdepeng exempel från Sollerön, Härjedalen och Strömsund 10 Bilaga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-17 1 (45) Plats och tid Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 17 juni 2013, kl. 18.30 21:10. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Ersättare Ingemar Ehn (FP) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

2011-11-10 2013-05-07 1 (49)

2011-11-10 2013-05-07 1 (49) 2011-11-10 2013-05-07 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 7 maj, 2013, kl. 09.00 15.15, Ajournering 09.40 10.00, 12.30-13.30, 14.40 14.55 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktige

Handlingar till Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Datum 2013-11-13 Sida 1(1) Kommunfullmäktige Ina Lindström Handlingar till Kommunfullmäktige Måndag den 25 november 2013 13.15 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8. Sammanträdet

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer