E-fakturaprojektet inom SLL 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-fakturaprojektet inom SLL 2005"

Transkript

1 Projektrapport nr 23/2005 E-fakturaprojektet inom SLL 2005 E-fakturaprojektet inom Landstingsstyrelsens förvaltning har i enlighet med Landstingsdirektörens direktiv infört en lösning för elektroniskt fakturaflöde inom LSF. Ramavtal med systemleverantörerna innebär att samtliga förvaltningar och bolag inom SLL kan avropa. Locum AB har infört samma lösning, Karolinska, SLSO m fl har påbörjat införandeprojekt. Projektet har genomförts inom budget- och tidsram. Säkerhet och effektivitet har ökat i fakturahanteringen, rutiner och roller har stramats upp. För att ytterligare säkra upp behörighetshanteringen bör inloggning med etjänstekort övervägas. Inför det fortsatta införandet av e-fakturor inom SLL är det viktigt att lokalt ansvariga är observanta på utbildningsbehovet och tillgodoser detta. Postadress: Landstingsrevisorerna, Stockholms läns landsting, Box 22230, Stockholm Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, Stockholm, T Rådhuset Telefon: Fax: E-post: Hemsida:

2 Revisionskontoret Sammanfattning Landstinget bedrev ett e-handelsprojekt enligt Toppledarforummodellen. Utvecklingen av elektronisk handel gick dock inte så snabbt bl a för att leverantörernas satsning på e-handelslösningar skedde långsammare än väntat. Det konkreta resultatet av satsningen på e- handelsprojektet inom Stockholms läns landsting (SLL) har hittills varit en gemensam artikeldatabas 1 för SLL. Revisionskontoret har i olika rapporter följt utvecklingen av e-handel: Nr 6/97 Elektronisk handel inom Stockholms läns landsting, 1998 PM, bilaga 6 till Årsrapport för Landstingsstyrelsen; 1999 PM, bilaga 4 till Årsrapport för Landstingsstyrelsen; Rapport nr 13/00 Elektronisk handelprojektet inom SLL. Nr 2/02 Koncernperspektiv beträffande IT-området. Den lösning för elektronisk fakturahantering som nu är under införande på många förvaltningar/bolag i landstinget kan betraktas som ett steg på vägen mot elektronisk handel. Lösningen innebär scanning av pappersfakturor för att åstadkomma ett elektroniskt fakturaflöde. Projektet med att ta fram och införa en sådan lösning inom Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) har genomförts i enlighet med av Landstingsdirektören givna projektdirektiv. Syfte: Ökad säkerhet och effektivitet i fakturahanteringen Enligt projektdirektiven är syftet med projektet att få ner tidsåtgången för distribution av fakturor mellan den centrala redovisningen och de verksamhets- och resultatansvariga som finns geografiskt utspridda inom LSF och få en ökad säkerhet och effektivitet i fakturahanteringen. Intentionen har också varit att projektresultatet skulle vara användbart för andra förvaltningar/bolag som avser att gå in i e-fakturahantering. Granskningens syfte Införande av ett elektroniskt fakturaflöde har strategisk betydelse för säkerhet och effektivitet i fakturahanteringen. Revisionskontoret har översiktligt granskat projektets effekter vad gäller ingångna avtal, kostnadsbild och ansvarsstruktur samt om uppsatta mål uppnåtts. Iakttagelser Projektet har genomförts inom given tidplan och inom den givna kostnadsramen 2,5 Mkr. Syftet med projekt har också uppnåtts. Ingångna ramavtal kan avropas av samtliga förvaltningar och bolag inom SLL. 1 En databas med uppgifter om samtliga centralt upphandlade förbrukningsartiklar.

3 Revisionskontoret Projektmål uppnådda Inga effektmål i ekonomiska termer, ingen nyttokalkyl i projektet Den lösning som implementerats på Landstingsstyrelsens förvaltning tillämpas också inom andra förvaltningar och bolag inom SLL. Läget vid intervjutillfällena i januari 2005: Landstingsstyrelsens förvaltning har infört e-faktura. Locum AB har infört e-fakturor. Karolinska Universitetssjukhuset har infört e-fakturor inom två divisioner, Stockholms läns sjukvårdsområde har pilotprojekt inom tre vårdcentraler och halva beroendevården, Danderyds sjukhus AB planerar att starta ett införandeprojekt. Säkerhet och effektivitet i fakturahanteringen har ökat i och med införandet av e-fakturaflödet, rutiner och roller har stramats upp. Några effektmål i ekonomiska termer framgår inte av projektdirektiven. Någon nyttokalkyl har ej tagits fram. Enligt landstingets projektmodell 2 skall en nyttokalkyl tas fram under varje projekts etableringsfas och förankras hos projektägaren (finansiären) innan beslut om projektstart. Här skall tydligt framgå vem som är ansvarig för realisering av nyttan samt hur denna ska följas upp. Systemägare utsedd, förvaltningsplan beslutad Allt loggas och kan ses av alla som hanterar fakturan Ansvarsroller Central systemägare är finansdirektören. Systemägaren har det ekonomiska och funktionella ansvaret för systemet, liksom även för säkerheten. En förvaltningsplan för e-fakturasystemet har beslutats av systemägaren, vilket innebär att förutsättningar för en fungerande systemförvaltning finns. Säkerhet I systemet finns bra loggningsfunktioner som visar exakt vem som gjort vad och när med en faktura, samt var i organisationen den befinner sig. Denna logg kan ses av alla som har behörighet i e-faktura systemet. Lösenordsdistributionen till nya användare bör anpassas till de krav som uttrycks i landstingets informationssäkerhetsriktlinjer. Lösenordsdistribution och inloggning bör göras säkrare Beträffande inloggning sker den med användaridentitet och lösenord, ett förfarande som bör göras säkrare med smarta kort. En sådan möjlighet kommer att finnas inom SLL. Beslut om införande av det s k etjänstekortet förväntas inom kort tas av Landstingsfullmäktige. Utanordningen sker som tidigare i ekonomisystemet Raindance och 2 PROJEKTiL som beslutats i november 2003 av landstingsdirektören

4 Revisionskontoret påverkas alltså inte av det elektroniska fakturaflödet. Attestinstruktioner Landstingsstyrelsens förvaltning kommer att se över sina attestinstruktioner, men tillsvidare anser man att den gamla hanteringen måste vara kvar eftersom inte alla fakturor hanteras i e-fakturasystemet. Karolinska kommer att skriva om attestinstruktionerna Locum AB har inför övergången till e-fakturahantering sett över sina attestinstruktioner. Enhetliga fakturahanteringsrutiner etablerade Användarinformation och -utbildning viktig för systemacceptans Verksamhetsnytta En säkrare och mer enhetlig fakturahanteringsprocess, med enhetliga rutiner som blir bestående eftersom systemet nu är uppbyggt kring dessa. Systemet medverkar med automatik till att tvåhandsprincipen tillämpas, vilket är ett viktigt säkerhetskrav. Användarsynpunkter Elektroniskt fakturaflöde innebär ett annat sätt att arbeta en viss utbildning av användarna behövs. Tillgången till datorer och konkreta övningar har givit bättre resultat än enbart en teoretisk genomgång av flödet. Utbildningen inom LSF omfattade en halv dag, dock utan tillgång till egna datorer. (Bedömningen hade gjorts att det för skulle bli svårt/dyrt att inom tillgänglig tid utbilda nästan 800 personer framför varsin dator). Användarsynpunkterna beträffande nyttan av systemet är inom LSF delade. Locum AB som i sitt projekt genomfört en intensiv utbildningsinsats, med genomgång av systemet, företagets fakturaflöde samt övningar direkt med egna fakturor i datorn, har idag (tre månader senare) ett system som fungerar mycket bra och helt nöjda användare. Revisionskontorets rekommendationer För varje projekt ska innan beslut om projektstart en nyttokalkyl tas fram. Ansvaret för hur nyttan ska realiseras samt hur den ska följas upp ska vara tydligt. Föreskrifterna i landstingets informationssäkerhetsriktlinjer beträffande lösenordsrutiner måste efterlevas. För att ytterligare säkra upp behörighetshanteringen bör, så snart de s k etjänstekorten implementerats inom SLL, en övergång till inloggning med dessa övervägas. Inför det fortsatta införandet av e-fakturor inom SLL är det viktigt att lokalt ansvariga är observanta på utbildningsbehovet och tillgodoser detta innan e-faktura rutinen införs.

5 Revisionskontoret Personer som är osäkra i sin roll behöver medvetandegöras om vad ansvaret innebär. De personer som känner osäkerhet beträffande e-fakturasystemet Contempus måste få tillräckligt stöd i inledningsskedet 3 för att inte e-fakturahanteringen skall försvåra arbetet med fakturor i stället för att underlätta det. 3 Inom Karolinska ger fakturahandläggarna de nya Contempusanvändarna individuell handledning.

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby Revisionsrapport 2004-09-24 Ante Strängby Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Jämtlands läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 1.1 Sammanfattade

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. Bakgrund till enkäten... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Avgränsningar, definitioner...

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Övergripande IT- och informationssäkerhet

Övergripande IT- och informationssäkerhet Övergripande IT- och informationssäkerhet Landstinget Dalarna 4 februari 2011 PwC Technology Risk Services Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Christian Svensson Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Driftprojekt inom Miljönämnden Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01 RAPP Driftprojekt inom Miljönämnden.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL I LANDSTINGETS GEMENSAMMA KUND- OCH LEVERANTÖRSPROCESSER

INTERN STYRNING OCH KONTROLL I LANDSTINGETS GEMENSAMMA KUND- OCH LEVERANTÖRSPROCESSER För kännedom Landstingsstyrelsen Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky IT-chef Ante Grubbström Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman T.f. Landstingsdirektör Helena Söderquist INTERN STYRNING OCH

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor 1 Revisionsrapport* Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor Landstinget Halland 2006-10-23 Rolf Aronsson *connectedthinking 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER...3

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer