Årsredovisning Umeå kommun 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Umeå kommun 2014"

Transkript

1 Årsredovisning Umeå kommun 2014

2 Befolkningsökning i Umeå januari 1974 sammanlades Holmsund, Sävar, Hörnefors, Holmön och Umeå kommuner UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

3 3 Innehållsförteckning Innehåll 4 Gränslös samverkan och ökad effektivitet 6 Ledamöter, mandatfördelning och kommunorganisation Årsredovisning 2014 Produktion: Ekonomifunktionen och kommunikationsfunktionen, Umeå kommun Layout: Pondus Kommunikation Omslagsbild: Patrick Trädgårdh Övriga bilder: Anna Flatholm, Fredrik Larsson, Tina Jonsson Jaakko J. Salo, Erland Segerstedt, Thomas Henriksson Förvaltningsberättelse Verksamhet i kommunen och kommunens bolag 10 Omvärldsanalys 14 Utbildning 18 Social omsorg 21 Kultur och fritid 25 Planering och samhällsbyggande 28 Hållbar utveckling 31 Kraftverksamhet 33 Måluppfyllelse mot medborgare 68 Medarbetare 77 Beskrivning av kommunkoncernens företag 99 Finansiell analys Umeå kommun och koncernen 122 Fem år i sammandrag/så används pengarna Ekonomisk redovisning 124 Resultaträkning/Kassaflödesanalys 126 Balansräkning 127 Tillämpade redovisningsprinciper 132 Noter 142 Driftsredovisning 143 Investeringsredovisning 146 Revisionsberättelse 148 Begrepp och nyckeltal 3

4 Gränslös samverkan och ökad effektivitet Kulturen satte onekligen sin prägel på Utöver ett imponerande utbud resulterade kulturhuvudstadsåret i en mycket positiv utveckling för besöksnäringen. Bland annat ökade antalet gästnätter första halvåret med 20 procent. Press- och visningsresorna under perioden januari mars 2014 resulterade i 569 publiceringar till ett samlat pressvärde av 75 mnkr. Fortsatt uppmärksamhet kommer det att bli för Umeås nya mötesplats Väven. Umeå kommun valde att inviga sina ytor i Väven med en 14 dagar lång kulturfolkfest, som startade den 21 november. Programmet skapades av personer från kommunala verksamheter, föreningslivet och andra grupper med det gemensamma målet att erbjuda ett utbud med något för alla. Premiärveckorna bjöd på 142 publika arrangemang, bland annat olika föreställningar, barnaktiviteter, invigning av Kvinnohistoriskt museum och filmvisningar. Umeå kultur bedömer att personer besökte de kommunala ytorna på Vävens plan 1 till 4 under de två veckorna. Fjolåret kännetecknades också av olika typer av samverkan. Ett exempel är Kvarkenhamnar, ett aktiebolag som ägs till hälften vardera av Umeå Kommunföretag och Vasa Stad och som ska sköta driften av de båda hamnarna. Detta bedöms kunna 4 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

5 effektivisera och förstärka affärsutvecklingen och leda till ökade volymer av gods och passagerare över Kvarken. Med Kvarkenhamnar uppstår möjligheter till bland annat stordriftsfördelar inom produktion och administration, minskat investeringsbehov, ökad konkurrensförmåga, samordning av marknadsföring/affärsutveckling och sam ordning med miljömål. Både Vasa och Örnsköldsvik är med i det samarbete som Näringslivsservice har tagit initiativ till inom Cleantech (teknik, tjänster och innovationer inom miljö- och energiområdet). Det tvååriga projektet Funktionell arbetsmarknad Umeå-Örnsköldsvik avslutades i oktober. Projektet finansierades av Umeåregionen och hade två projektledare, en placerad i Örnsköldsvik och en i Umeå. Samtliga projektmål uppfylldes, och arbete pågår på flera håll med att arbeta vidare med det projektet resulterat i. Umeå kommun har också blickat i andra väderstreck. En it-driftsamverkan med Skellefteå är etablerad med gemensam nämnd från och med den 1 juli Inom ramen för Umeåregionen har ett samverkansavtal slutits med samtliga kommuner. Avtalet stärker incitamenten för och kraven på att söka gemensamma lösningar som minskar kostnaderna för våra kommuner. Även inom den kommunala organisationen görs åtgärder för ökad samverkan. Skapandet av en enda förvaltning följdes 2014 av ett avskaffande av kommundelsnämnderna. Deras ansvarsområden har överförts till för- och grundskolenämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, individ- och familjenämnden samt äldrenämnden. Fördelar med denna nyordning är likvärdighet för medborgarna och undvikande av dubbelarbete. Effektivitet är viktigt med tanke på de stora ekonomiska utmaningar som kommunen står inför. Vi måste fokusera på vårt förbättringsarbete, där målet är att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt, på rätt plats och i rätt tid. En avgörande faktor i sammanhanget är att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och prestationsförmåga. Genom lyssnande och delaktighet frigörs idéer, kunskap, förbättringar och lärande. Allt annat vore slöseri med kraften hos kommunens medarbetare. Hans Lindberg (S) ordförande, kommunstyrelsen UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

6 Kommunfullmäktige Marie-Louise Rönnmark (S), ordförande Marianne Löfstedt (M), vice ordförande Carin Nilsson (S), vice ordförande Mandatfördelning Socialdemokraterna 25 Moderata samlingspartiet 13 Vänsterpartiet 7 Miljöpartiet de gröna 6 Folkpartiet liberalerna 5 Centerpartiet 4 Kristdemokraterna 4 Arbetarpartiet 1 6 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

7 Kommunstyrelsen* Lennart Holmlund (S), ordförande Anders Ågren (M), vice ordförande Marie-Louise Rönnmark (S), andre vice ordförande Christer Lindvall (S), ledamot Eva Andersson (S), ledamot Hans Lindberg (S), ledamot Åsa Ögren (S), ledamot Gunilla Berglund (M), ledamot Elmer Eriksson (M), ledamot Mattias Larsson (C), ledamot Nasser Mosleh (MP), ledamot Lasse Jacobson (V), ledamot Tamara Spiric (V), ledamot Veronica Kerr (KD), ledamot Peder Westerberg (FP), ledamot * Uppgifter om ordförande och ledamöter samt mandatfördelning gäller för mandatperioden som avslutades UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 Ersättare Tomas Wennström (S) Margareta Rönngren (S) Andreas Lundgren (S) Lena Karlsson Engman (S) Peter Burström (S) Ingela Wallrud (S) Mattias Sehlstedt (V) Daniel Kallos (V) Stefan Nordström (M) Tina Lindsten (M) Marianne Löfstedt (M) Ulrica Westerlund (FP) Sven-Olov Edvinsson (C) Sture Eriksson (KD) Alireza Mosahafi (MP) 7

8 Nämndernas ordförande* Beatrice Årebrandt (S), Holmsund-Obbola kommundelsnämnd Bengt Holm (S), Sävar kommundelsnämnd Ingela Wallrud (S), Hörnefors kommundelsnämnd Eva Andersson (S), socialnämnden Tomas Wennström (S), kulturnämnden Lennart Arvidsson (V), fritidsnämnden Åsa Ögren (S), byggnadsnämnden Lena Karlsson Engman (S), miljö- och hälsoskyddsnämnden Lasse Jacobson (V), tekniska nämnden Margareta Rönngren (S), för- och grundskolenämnden Hans Lindberg (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Åke Lindgren (S), överförmyndarnämnden * Uppgifter om ordförande och ledamöter samt mandatfördelning gäller för mandatperioden som avslutades Stadsdirektörens ledningsgrupp 2014 Jonas Jonsson, stadsdirektör Ann-Christine Gradin, skoldirektör, för- och grundskolan Ewa Klingefors-Hedlund, socialdirektör Margaretha Alfredsson, samhällsbyggnadsdirektör Johan Gammelgård, administrativ direktör Susanne Aidanpää, ekonomidirektör Birgitta Forsberg, personaldirektör Fredrik Lindegren, kulturchef Håkan Kemi, skoldirektör, gymnasie- och vuxenutbildningen Jan Bergman, kommunikationsdirektör Roland Carlsson, näringslivschef Stefan Hildingsson, fritidschef 8 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

9 Kommunkoncernens organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kulturnämnd Valnämnd Byggnadsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Revision Jämställdhetsutskott Fritidsnämnd Socialnämnd Moderbolag Umeå Kommunföretag AB För- och grundskolenämnd Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Holmsund-Obbola kommundelsnämnd Hörnefors kommundelsnämnd Uppdragsföretag Sävar kommundelsnämnd Teknisk nämnd Överförmyndarnämnd Verksamhet Andel av verksamhetskostnad % Vård och omsorg, äldre: Särskilt boende, SOL 1,9 6,4 Hjälp i hemmet 23,7 22,8 Vård och omsorg, funktion: LSS-boende 14,9 15,0 Hjälp i hemmet, SOL 35,4 30,7 Personlig assistent, LSS/LASS 83,6 80,0 Individ- och familjeomsorg: Vårdinsatser, barn/unga 69,4 69,8 Vårdinsatser, vuxna 84,8 83,5 Fritid: Idrotts- och fritidsanläggningar 8,3 7,4 Dotterbolag AB Bostaden i Umeå Hörnefors Företagscentrum AB Infrastruktur i Umeå AB Kompetensspridning i Umeå AB Kulturhuvudstadsbolaget i Umeå AB Umeå Energi AB Umeå Hamn AB Umeå Parkerings AB Umeå Vatten och Avfall AB Västerbottens Museum AB Dotterbolag som avvecklats under 2014 Dragonens Idrotts och Mässcentrum AB UKF Bussprojekt AB UKF Software AB Intressebolag Kvarkenhamnar AB Väven i Umeå AB European CBRNE Training Centre AB Norrlandsoperan AB Nolia AB Visit Umeå AB Uminova Innovation AB Uminova Expression AB Umeå Folkets Husförening U.P.A NLC Ferry AB/OY UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

10 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Umeås befolkningsökning ligger på en fortsatt hög nivå, men takten måste öka om kommunen ska uppnå visionen om invånare år Bostadsbyggandet har tagit fart, vilket är positivt med tanke på behoven hos en ökande befolkning. Större inflyttning Umeå hade invånare vid årsskiftet, efter att befolkningen under 2014 ökat med personer. Umeås ökning ger en 20:e plats bland kommunerna i Sverige. Noteras kan att flyttningsnettot var närmare 700 personer under förra året, vilket i huvudsak beror på ett betydligt förbättrat resultat mot övriga Sverige. Inflyttningen från övriga landet har ökat, medan utflyttningen är i stort sett oförändrad. Överskottet från utlandet är fortsatt högt. Nettotillskottet från övriga länet ligger stabilt runt 350 personer per år. Antalet födda var det lägsta på många år och hamnade för 2014 på strax över barn. Antalet döda varierar inte så mycket över tid, och födelsenettot blev 588 personer. Sysselsättningen ökade mer än i riket Sysselsättningen i Umeå ökade med personer under Det motsvarar en ökning med 1,8 procent från året innan, vilket var dubbelt så mycket som i riket i stort (0,9 procent). 10 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

11 Sysselsättningsökningen i Umeå var på samma nivå som i Uppsala och Linköping, medan exempelvis Lund, Örebro och Jönköping hade blygsammare ökningar. Även Gävle och Sundsvall uppvisade en mindre ökning än Umeå. I Västerås och Luleå ökade sysselsättningen med 2,1 procent, alltså något mer än i Umeå. Sett över längre tid har sysselsättningen i Umeå ökat kraftigt. Bakom detta ligger bland annat en hög byggverksamhet, en växande it-sektor och tillväxt inom företagstjänster, hotell och restauranger. Förvaltningsberättelse Den öppna arbetslösheten i Umeå uppgick i januari 2015 till personer (3,3 procent) vilket är lägre än riksgenomsnittet, 4,4 procent. Ungdomsarbetslösheten var vid samma tidpunkt 4,7 procent, jämfört med rikets 5,8 procent. Högre takt i byggandet Under 2014 färdigställdes 578 bostäder, varav ett 80-tal var småhus. Det är något mer än under 2013 och en efterlängtad ökning från de tidigare årens bottennivåer, men inte alls tillräckligt mot bakgrund av den bristsituation som råder. Mer än hälften av flerbostadshuslägenheterna som byggts är hyresrätter, en tredjedel är bostadsrätter och övriga är äganderätter samt en mindre del är ombyggnationer. Byggandet rör framförallt Öbacka Strand, Sandåkern och Tomtebo, men det har även producerats bostäder på Haga, Nydalahöjd och i centrala staden. I byggandet ingår ett äldreboende med 60 lägenheter. Det har färdigställts ovanligt få småhus under 2014 men många hus är under produktion, som blir färdigställda kommande år. Omkring 900 lägenheter beräknas bli klara i år, och mer än hälften är hyresrätter. Även för 2016 och åren därefter ligger produktionsplanerna mycket högt. Generell bostadsbrist Vid en tillväxt på personer per år ligger bostadsbehovet i kommunen på cirka 500 nya bostäder per år. De senaste årens byggande har legat betydligt lägre samtidigt som tillväxten har varit högre är personer och ungdomskullarna ovanligt stora. Det har lett till en bristsituation. Detta är ett problem i hela landet, men Umeå har trots allt hållit sig väl framme i jämförelse med andra universitetsorter. Hög investeringstakt 2014 har präglats av en hög aktivitet i näringslivet och byggsektorn med nya investeringar och nyrekryteringar av anställda. Nya jobb har främst skapats inom byggsektorn, it-branschen och företagstjänster. Den höga investeringsverksamheten har, förutom nya bostäder, även innefattat tillkomsten av nya butiker, nya kommersiella lokaler och kulturhuset Väven. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

12 Förvaltningsberättelse Tillväxt gav tredjeplats I Företagarnas och UCs årliga undersökning Årets företagarkommun placerade sig Umeå på tredje plats i landet, mätt i företagens ekonomiska tillväxt. Företagarnas undersökning visar inte bara att det finns många duktiga företagare utan även bra förutsättningar att utveckla lönsamma företag i Umeå. En studie visar att Umeås it-företag behöver rekrytera över personer den kommande treårsperioden. Flygplatsen slog rekord Intresset för kulturhuvudstadsåret bidrog sannolikt till att Umeå Airport under 2014 var en av Sveriges snabbast växande flygdestinationer. Flygplatsen passerade för första gången årspassagerare. Befolkningsutveckling i Umeå kommun År Antal Förändring Födda Döda Födelsenetto Inflyttning Utflyttning Flyttnetto Därav mot egna länet annat län utlandet UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

13 Umeå 2014: Ett framgångsrikt kulturhuvudstadsår 2014 var året då världens ögon riktades mot Umeå och gav staden möjlighet att visa upp sin kreativa kraft. Umeå smygstartade kulturhuvudstadsåret som värd för SM-veckan i vintersport. Den första månaden präglades av ett intensivt förberedelsearbete inför invigningshelgen. I slutet av januari bytte stora delar av centrala Umeå skepnad när kulturhuvudstadsåret invigdes i tre dagar. Höjdpunkten för firandet blev ceremonin Burning Snow på Umeälvens is Umeåbor och gäster från hela Europa lockades till stadens centrum. Programverksamheten omfattade tusentals evenemang inklusive ett 40-tal festivaler. Kulturjournalisterna är eniga om att utbudet i Umeå under 2014 har varit massivt, högklassigt och med lokal förankring. Under året som europeisk kulturhuvudstad har kulturlivet i Umeå utvecklats tillsammans med resten av Europa. Bildmuseet, NorrlandsOperan, Umeå teaterförening och många andra lokala arrangörer har lyft sig med stöd från Umeå2014. Elektra, Norrlandsoperans stora utomhusuppsättning, blev en publiksuccé. Alla föreställningar blev utsålda och kritikerna var lyriska. Förvaltningsberättelse Programmet för kulturhuvudstadsåret var uppbyggt kring de åtta samiska årstiderna. Umeå2014-teamet producerade själva invigningshelgen, de åtta årstidsceremonierna och avslutningsshowen Northern Light. Umeå2014 har arbetat med de kännetecken som genomsyrat kulturhuvudstadsåret: jämställdhet, tillgänglighet, miljö/hållbarhet och medskapande. För att öka intresset, medvetenheten och kunskapen om samer, Sapmi och Umeås samiska kulturarv har Umeå2014 i samarbete med samiska representanter genomfört projektet Samiskt kunskapsspår. Att knyta kommunikationen till årstiderna visade sig vara en framgångsrik strategi. Ett nära samarbete med Visit Umeå har resulterat i att Umeå2014 kunnat ta emot många utländska journalistbesök. Umeå har synts och hörts långt ut i världen. Bara till invigningen kom cirka 200 journalister, varav ett hundratal internationella. Umeås synlighet i medier runt om världen passerade 2 miljarder unika besökare under perioden 1 november januari PR-värdet för samma period är 380 mnkr. Redan i maj hade 67 procent av Umeåborna tagit del av kulturhuvudstadsårets evenemang, enligt SCB. Bildmuseet ökade sitt besöksantal med 30 procent under perioden januari till november. Biljettcentrum noterade en 52-procentig ökning av biljettförsäljningen under Besöksnäringen har noterat en ökning av antalet gästnätter med 24,4 procent och antalet resenärer via Umeå Airport ökade med 5 procent. Vilka effekter kulturhuvudstadsåret har lett till håller på att utvärderas av EU, Stats kontoret och PwC, men det står klart att året har öppnat upp för många sam arbeten. 23 statliga myndigheter har samverkat med Umeå2014. De sex sponsringsavtal som tecknades under 2013 plus ett tillkommande avtal ledde till att det totala sponsrings värdet uppgick till 32 mnkr. Samarbetet med de fyra nordliga länen har fortsatt. Kulturhuvudstadskontor fanns i Piteå, Skellefteå, Härnösand, Örnsköldsvik och Sundsvall. Även Östersund var delaktigt genom att uppmärk samma en av årstids invigningarna i samband med Skidskytte-VM. Den 13 december arrangerades Umeå2014:s grand finale på Rådhustorget med en mängd artister och fantasifulla ljusprojektioner. Cirka personer kom för att se showen, som inte bara var en avrundning av Umeå2014. Scenprogrammets många unga artister kunde bekräfta att Umeå är en kulturstad som blickar framåt. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

14 Förvaltningsberättelse Utbildning För- och grundskolenämnden har fortsatt att prioritera förbättrade studieresultat, ökad likvärdighet och en trygg och kreativ arbetsmiljö. Många elever söker sig till den kommunala gymnasie skolan, inte minst de olika idrottsutbildningarna. Trygghet och trivsel En elevenkät riktad till elever i förskoleklass till och med årskurs sex, visar att eleverna fortsätter att i hög grad känna sig trygga och trivas i skolan. De största förbättringarna rör de allra yngsta eleverna när det gäller att få sätta upp egna mål för skolarbetet och få en ökad variation på undervisningen. Generellt är flickor mer nöjda än pojkar. Ett identifierat förbättringsområde är kategorin arbetsro i klassrummet, som minskat sedan förra mätningen Positivt i hälsoenkät I februari fick alla ungdomar i årskurs 7 10 och gymnasiet möjlighet att besvara Unga 14, en folkhälsoenkät om elevernas hälsa och mående i skolan, på fritiden och hemma. Det var hög svarfrekvens, 79 procent. Rapporten visar att de allra flesta unga i Umeå kommun upplever att de bestämmer över sitt liv och sin vardag och är trygga i sitt bostadsområde. 14 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

15 Flickorna drar ifrån Andelen elever i åk 9 från Umeås kommunala grundskolor som är behöriga till något program i gymnasieskolan är för tredje året i rad 89 procent. Andelen elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen har varit relativt oförändrat under den senaste treårs perioden, ca 80 procent. Det genomsnittliga meritvärdet är även det oförändrat 217 poäng (211 poäng på riksnivå). Flickors meritvärde 2014 är 235, pojkars 203. Trenden i Umeå är att skillnaden mellan flickors och pojkars meritvärde ökar, medan det minskar i riket. Skolverkets tillsyn avslutad För förskoleverksamheternas del ansåg Skolverket i april 2014 att de påtalade bristerna inom kvalitetsuppföljning och modersmålsstöd är avhjälpta. Inom grundskolan har beslut om åtgärder inom påtalade bristområden fattats, exempelvis nya rutiner för anmälan om kränkande behandling. Förvaltningsberättelse Tidiga insatser Under hösten 2014 förstärkte de kommunala grundskolorna arbetet med tidiga insatser, genom tidig screening av barn i förskoleklass och årskurserna 1 3 för att fånga alla barn i behov av stöd inom läs- och skrivområdet. Samverkansrutiner för området Unga (för- och grundskola, gymnasieskola, IFO Unga samt funktionsnedsättningar Unga) har arbetats fram med barnkonventionen som grund. Samverkansmöten bör hållas inom 14 dagar. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

16 Förvaltningsberättelse Karriärtjänster Den 1 januari 2014 tillträdde de första 31 förstelärarna inom för- och grundskolan, och under året rekryterades ytterligare cirka 60 förstelärare. Tillsättningarna grundar sig på skolområdesvisa analyser. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt, få en förbättrad undervisning för elever samt nå nationella mål och goda resultat. Övriga satsningar Andra aktiviteter för högre måluppfyllelse har till exempel varit förbättringar i strukturer i undervisningen för nyanlända elever, deltagande i SKL:s matematiksatsning PISA 2015, genomförande av ferieskola, deltagande i PRIO och samordning av studie- och yrkesvägledning. Samverkan med lärarhögskolan vid Umeå universitet har pågått under året. Gymnasieskolan Den kommunala gymnasieskolan (UGS) har ca 79 procent av marknaden, vilket är oförändrat. Antalet sökande till yrkesprogram har ökat mest, och även idrottsutbildningarna har ett högt söktryck. Under året kom förfrågningar om att starta fler idrottsutbildningar. Dragonskolan har förstärkt sin position som den mest attraktiva gymnasieskolan i regionen. Några skäl är en stark idrottsprofil, nyrenoverad skola, ett teknikcentrum i världsklass och ett rykte om trivsel, hög kvalitet och ett brett programutbud. Umeå kommuns övriga tre gymnasieskolor har inte kunnat fylla sina organisationsplatser fullt ut. Den ökade elevtillströmningen till Umeå från andra kommuner innebär ökade krav på elevhemsboende både vad gäller volym och kvalitet. Yrkes-SM Under två dagar i maj arrangerades Yrkes-SM, som lockade besökare. 75 procent av de ungdomar som tillfrågades under dagarna säger sig ha fått ett ökat intresse för yrkesutbildningar. Förstelärare Närmare 30 förstelärare anställdes i augusti. Tjänsterna löper på tre år, och efter utvärdering ska beslut fattas om hur arbetet med karriärtjänster ska utvecklas vidare. Studie- och yrkesvägledning Uppdraget att samordna kommunens studie- och yrkesvägledning i syfte att skapa bättre förutsättningar för eleverna har pågått under året. En skolgemensam vägledningschef har rekryterats. 16 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

17 Idrottshall Budgetfullmäktige har beslutat att prioritera byggandet av en idrottshall kopplad till Midgårdsskolan, förhoppningsvis kan byggstart ske under Vuxenutbildning Största efterfrågan gäller främst behörighetskurser och yrkesutbildningar inom vård, mark/anläggning och bygg. Inom många områden är de sökande betydligt fler än antalet platser. Tydligt är också ett växande behov hos elever som har gått ut nya gymnasieskolan och behöver komplettera kurser för att nå en gymnasieexamen. Förvaltningsberättelse Nya yrkeshögskoleutbildningar har startats och några befintliga utbildningar har fått klartecken för nya intag. Söktrycket har varit över förväntan, exempelvis har tandsköterske utbildningen haft 143 sökande till 33 platser. Arbetsmarknad Den tidigare uppdelningen mellan unga och vuxna inom VIVA arbetsmarknad har upphört. Arbetsmarknadsenheten har arbetat med personer under året, varav drygt hälften har kunnat gå vidare till egen försörjning. Ferieverksamheten hade under året drygt 700 personer i jobb och 27 personer i ferieskolan. De flesta (127 stycken) arbetade inom äldreomsorgen. Introduktion Verksamheten har inte kunnat nå upp till det avtal som finns angående hur många nyanlända som ska tas emot och etableras i kommunen. Främst skälet är bostadsbrist. En översyn av barnomsorgen för flyktingbarn har lett till att den egna förskoleavdelningen Tellus avskaffats. Nyanlända barn kommer istället att ingå i ordinarie förskoleverksamhet. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

18 Förvaltningsberättelse Social omsorg Året inom vård och omsorg har i stor utsträckning präglats av arbete med ekonomi och förbättringsarbete avseende arbetsmiljö och arbetsvillkor. Ett exempel är den stora satsning som påbörjats utifrån de 25 mnkr som beviljades av kommunfullmäktige för att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Ekonomiska utmaningar Socialnämnden uppvisar en negativ budgetavvikelse. Äldreomsorg har haft en ekonomi i balans, medan handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg vid årets slut fortfarande hade ett bekymmersamt ekonomiskt läge. Trenden avseende försörjningsstödkostnader är fortsatt positiv. Inkluderat de projektmedel socialnämnden fått, uppvisar nämnden en budget i balans. Utsatta EU-medborgare Under våren 2014 uppstod en för Umeå kommun ny situation, då ett större antal utsatta EU-medborgare utan etablering på reguljär bostads- eller arbetsmarknad anlände till Umeå. Tre lägerbildningar uppstod under våren/sommaren och den huvudsakliga för sörjningskällan för dessa individer har under året varit tiggeri i gatumiljö. Utöver att socialtjänsten hanterat orosanmälningar har ett hundratal hemresor beviljats inom ramen för akut bistånd. Såväl privatpersoner som ideell sektor har uppvisat ett stort 18 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

19 engagemang för dessa individer, och socialnämnden har under året gått in med förenings bidrag till ideell sektor för att stödja engagemanget. Företeelsen har inneburit ett stort arbete med att samordna både kommunala verksamheter och ideell sektor. I samverkan med ideell sektor har två av de tre lägerbildningarna lösts ut. Under hösten fastslogs att frågan, på grund av att den påverkar i stort sett alla kommunala verksamheter och många av de kommunala bolagen, ska hanteras och samordnas på högsta kommunledningsnivå. Samordning och likställighet Under hösten genomfördes planenligt nedläggning av de tre kommundelsnämnderna samtidigt som socialnämnden delades upp i äldrenämnd respektive individ- och familjenämnd. För verksamheterna har detta dels inneburit en viss administrativ belastning samtidigt som förutsättningarna för samordning och likställighet bedöms kunna öka. Förvaltningsberättelse Brukarfokus En brukarenkät om hur handikappomsorgen bedrivs har genomförts under året, och verksamheten arbetar för att utveckla brukarnas inflytande. I område vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har de flesta verksamheterna regelbundna husmöten där brukarna ges tillfälle att förmedla synpunkter och idéer. Arbete med förstärkt brukarmedverkan pågår inom området i samarbete med kranskommunerna. Daglig verksamhet inom verksamhetsområdet utvecklar metod och teknik för brukare att kunna vara mer självständiga i sin sysselsättning. Socialpsykiatrin har forum för brukarinflytande på samtliga enheter. Barn och unga Individ- och familjeomsorg för barn/unga har två övergripande målsättningar: 100 procent av förhandbedömningarna ska vara avslutade inom 14 arbetsdagar. Antalet barnavårdsutredningar med handläggningstid över 4 månader ska vara noll (om det inte finns synnerliga skäl). Utmaningarna på dessa områden har varit mycket stora och verksamheten har inte nått upp till målvärdena, men arbetet har börjat ge resultat. Verksamheten har också prioriterat att barn, ungdomar och föräldrar ska erbjudas ett samordnat stöd när de är i behov av stöd från flera olika aktörer. Viktiga verktyg är samverkansrutiner för skola och socialtjänst samt samordnade planer tillsammans med landstinget. Försörjning Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat. Antalet barn som lever i hushåll som uppbär försörjningsstöd har minskat jämfört med föregående år (-1 procent). 65 personer står i kö för bostad och därmed är nollvisionen för hemlöshet inte uppnådd, vilket främst beror på en svår bostadsmarknad. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

20 Förvaltningsberättelse Prevention Antalet fallolyckor inom äldreomsorgens vårdboenden har minskat jämfört med 2013, och därmed är målvärdet uppnått. Däremot har antalet fallavvikelser ökat, vilket sannolikt beror på en tidigare underrapportering av fall. Andelen personer som har fått en årlig läkemedelsgenomgång på de särskilda boendena har minskat från 92 procent 2013 till 90 procent Minskningen förklaras av att en boendeenhet inte har haft några läkemedelsgenomgångar, vilket också gäller nyinflyttade i ett vårdboende för äldre. Risken för fall har minskat. Risken är lägre i Sverige i stort, men de boende i Umeå får såväl planerade som utförda åtgärder i större utsträckning jämfört med Sverige som helhet. Risken för undernäring är oförändrad jämfört med 2013, medan risken för trycksår har minskat. 20 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

21 Förvaltningsberättelse Kultur och fritid Kulturhuvudstadsårets många arrangemang och premiären för kommunens verksamheter i Väven satte färg på För Umeå fritid sträckte sig verksamheten under året från olika SM-tävlingar till fortsatta breddsatsningar. Ny organisation för Umeå kultur antogs under året, och under bemanningsprocessen erbjöds alla medarbetare lämna en intresseanmälan om önskad plats i organisationen. Umeå kommuns verksamheter i Väven hade premiär , och under invignings perioden genomfördes 145 gratisarrangemang under 14 dagar med närmare besökare. Under september till och med december genomfördes runt 100 visningar och studiebesök i Väven för bland andra Umeås föreningar, andra kommuner, lokala, regionala och nationella organisationer samt privata grupper. Intresset för att se Vävens lokaler håller i sig. På uppdrag av kulturnämnden påbörjades en översyn av kulturfestivalerna. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

22 Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att tillföra fastighets- och verksamhetsmedel till Väven för åren 2014 och I december fattades beslut att separera verksamhetsmedel (kulturnämnden) från hyreskostnad (kommunstyrelsen). Överenskommelse mellan Umeå kultur och Kungliga biblioteket om depåverksamhetens framtida lokalisering i Idun 1 upprättades under året. Stängningen av stadsbiblioteket under tre månader påverkade resultatmåtten negativt i form av lägre utlåningssiffror och besökare. I slutet av juni undertecknades överenskommelser om driftsupport till Väven med Umeå folkets hus och Teaterföreningen/ Biljettcentrum. Graffitifestivalen Avalanche 2014 genomfördes augusti. Under 2014 fattades beslut om tre större konstnärliga gestaltningsuppdrag, två i Väven och ett i det nya badhuset Navet. Intraprenaden Grubbebiblioteket upphörde Under kulturhuvudstadsåret genomfördes ett antal större projekt med förstärkt finansiering från kulturhuvudstadsutskottet. Fritidsgårdar Fritid unga hade under året en aktiv roll i kommunens lokala förebyggande råd. Fritidsgårdarna bidrog till ökad spontanverksamhet genom att hålla idrottshallarna öppna under helgkvällar. Lovverksamhet prioriterades under året liksom aktiviteter inom sociala medier för att nå ungdomar för dialog. Ett nationellt projekt med riktade insatser för ungdomar med funktionsnedsättning genomfördes på Hamnmagasinet. Föreningsstöd Föreningsbyrån var delaktig i den framgångsrika SM-veckan vinter i januari, och i början av augusti genomfördes SM i friidrott. Ett annat arrangemang med stöd från föreningsbyrån var Kulturverkets Fair Game, där musik, fotboll och teater blandades på Gammlia idrottscenter. En förstudie har genomförts tillsammans med Göteborg och Malmö kommuner för att utreda möjligheten att konstruera ett nytt boknings- och bidragssystem. Föreningsbyrån har arbetat med implementering av projekten Drop In och Fritid för alla. Ett inkluderingsbidrag har införts för att få fler föreningar att skapa aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. 22 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Stora satsningar på skolan och det sociala området PRESSMEDDELANDE Umeå 2011-05-24 Stora satsningar på skolan och det sociala området Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 Det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, juni 211 I rapporten redovisas bostadsbyggandet omfattning, sammansättning och lokalisering

Läs mer

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag Sida 1 av 6 91 Diarienr: KS-2017/00588 Yttrande med anledning av överklagat beslut av fullmäktige 2017-06-19 (KS- 2017/00599) angående: Försäljning av delar av Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

BARNKONSEKVENSANALYSER ÅTERKOPPLING UPPDRAG I INDIVID OCH FAMILJENÄMNDEN KRING UMEÅ KOMMUNS ÅTGÄRDER BARNFATTIGDOM

BARNKONSEKVENSANALYSER ÅTERKOPPLING UPPDRAG I INDIVID OCH FAMILJENÄMNDEN KRING UMEÅ KOMMUNS ÅTGÄRDER BARNFATTIGDOM Umeå kommun Folkhälsoråd 2016-09-09 Enheten stöd och utveckling, Socialtjänsten BARNKONSEKVENSANALYSER ÅTERKOPPLING UPPDRAG I INDIVID OCH FAMILJENÄMNDEN KRING UMEÅ KOMMUNS ÅTGÄRDER BARNFATTIGDOM Tidigare

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Lund i siffror 2009:03 1 (9) pendlingen har utvecklats det senaste året. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.

Lund i siffror 2009:03 1 (9) pendlingen har utvecklats det senaste året. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-5546 Jens.nilson@lund.se, 46-5869 (9) Inledning Lund står sig relativt väl i den lågkonjunktur som drabbat Sverige. Lunds attraktivitet som studie-, boende- och arbetsort

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Organisation och styrning i Göteborgs Stad

Organisation och styrning i Göteborgs Stad Organisation och styrning i Göteborgs Stad INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE 2017-03-29 LISBETH NILSSON Avdchef IFO/FH Stadsledningskontoret En hållbar stad öppen för världen Göteborg en växande framtidsstad

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 8 Kristdemokraterna 5 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning i samarbetskommunerna i västra Värmland Tillgänglighet

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer