ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE

2

3 SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan var helt färdigbyggd till skolstarten i augusti. Vi började bygga en ny förskola på Mons Backe. Kils kommun, byalag och Värmlandstrafik invigde resecentrum i Fagerås. Frykstahöjden fick ett utegym och en tillgänglighetsanpassad väg till utsiktsplatsen. Vi avsatte extrapengar för att göra Gröna torget till en upplevelsepark.

4

5 INVESTERINGAR Kils kommun har gjort stora investeringar de tre senaste åren. År 2014 investerade vi för 81 miljoner kronor, varav 50 miljoner gick till sista etappen av ombyggnaden av Sannerudsskolan. KILS EKONOMI I KORTHET Kommunens resultat 2014 var +58,5 miljoner kronor. Största delen av det positiva resultatet berodde på att kommunen sålde de kommunala bolagen till kommun koncernens nybildade moderbolag Samhälls nytta i Kil AB. VI NÅDDE ÖVERSKOTTSMÅLET Kommunallagen säger att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt. I Kil ska resultatet vara minst 2,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det motsvarar ungefär KILS KOMMUN 5

6 15 miljoner kronor som kommunen ska ha i överskott. År 2014 blev överskottet 9,6 procent. ÖVERSKOTT ÄR TRYGGHET Precis som ett vanligt hushåll behöver kommunen ha pengar kvar på kontot när räkningarna är betalda. Vi måste ha marginaler för oförutsedda händelser och för investeringar. När kommunen går med vinst är det möjligt att satsa på till exempel skolor och förskolor och slippa låna till investe ringar. För att Sannerudsskolan skulle bli färdig behövde kommunen ändå låna 57 miljoner kronor. HÄR ÄR KOMMUNENS INKOMSTER KILS KOMMUN Det mesta av kommunens intäkter är skattepengar från invånarna. Kommunfullmäktige bestämmer hur stor skattesatsen ska vara - det vill säga hur mycket av varje tjänad hundralapp du betalar i 6

7 KILS KOMMUN 7

8 kommunalskatt. I Kil är skattesatsen 34:99 kr och 34:90 kr om man inte är medlem i Svenska kyrkan. En annan intäktskälla är avgifter och taxor, till exempel barnomsorgsavgift eller taxor för vatten och sophämtning. Dessutom får kommunen olika bidrag från staten. Ibland är de öronmärkta för vissa ändamål. Tillsammans ska intäkterna finansiera kommunens tjänster till medborgarna. Dessutom ska det finnas en del kvar till buffert, minst 2,5 procent, men helst mer. Totalt hade Kils kommun 752 miljoner kronor i intäkter. Av dem kom 463 miljoner från skatter och 145 miljoner från statsbidrag och 144 miljoner från avgifter och taxor. KILS KOMMUN 8

9 Skatter och stadsbidrag Pengar från staten Avgifter och taxor KILS KOMMUN 9

10

11 OCH HÄR ÄR UTGIFTERNA - KOMMUNENS TJÄNSTER En kommun måste ha vissa verksamheter, till exempel skola och barnomsorg och omsorg för funktionshindrade och gamla. Vi använder 81 % av intäkterna till dessa verksamheter. Kils kommun använde totalt 748 miljoner kronor Personalkostnaderna står för mer än hälften av kostnaderna. KOMMUNENS FÖRDELNING 2014 Socialnämnden Överförmyndare m.m. Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Tekniska nämnden Barn- och utbildningsnämnden KILS KOMMUN 11

12 SÅ HÄR FÖRDELAS HUNDRA KRONOR AV DINA SKATTEPENGAR Skola och förskola 45,28 kr Vård och omsorg 32,38 kr

13 Övrig politisk verksamhet 5,30 kr Gator och vägar 3,01 kr Bygglov, livsmedelstillsyn, m m 0,56 kr Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kost färdtjänst 13,47 kr

14 KILS KOMMUN 14

15 SÅ HÄR MYCKET KOSTADE SERVICEN Verksamhet (kr/år) Kil Förskoleplats Grundskoleplats Gymnasieplats Hemtjänst, per brukare Plats i särskilt boende Individ- och familjeomsorg, kr per invånare KVALITETSMÅL Att nå målen är inte bara att hålla budget. Varje verksamhet har kvalitetsmål för att se till att de använder kommunens resurser på bästa sätt. Några exempel på uppnådda mål: Kils kommun ska stärka sin ekonomi (soliditet). Minska dyra externa placeringar för barn och unga genom smarta egna lösningar. Grundskolan ska vara till 100 procent avgiftsfri. Servicegaranti för leverans av dricksvatten. Minst 25 procent av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska. Minska bilåkandet i tjänsten. KILS KOMMUN 15

16 KILS KOMMUN 16

17 SÅ HÄR GICK DET FÖR VERKSAMHETERNA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Resultatet blev 10,3 miljoner kronor. Antalet barn i förskola och särskola ökade, men minskade i de andra verksamheterna. Behovet av extra hjälp till elever med särskilda behov har ökat. Förskolan erbjöd barnomsorg på obekväm arbetstid och kostnaderna för skolskjuts blev högre än förväntat. Sannerudsskolan blev helt klar. Vi skapade två nya förskoleavdelningar och började bygga en ny förskola på Mons backe. KOMMUNSTYRELSEN Resultatet blev kronor. Överskottet berodde bland annat på föräldraledigheter. Kommunstyrelsen ska leda, samordna och följa upp kommunens ekonomi och verksamheter. Kultur- och fritid, samt kost och näringsliv sorterar också under kommunstyrelsen, liksom energirådgivningen som delas med tre grannkommuner. KILS KOMMUN 17

18 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Resultatet blev kronor. Överskottet berodde bland annat på fler bygglov. Antalet bygglov kommer troligen att öka när många vill bygga på nya bostadsområdet Lövenstrand. SAMVERKANSNÄMNDEN Resultatet blev + 0 kr. Nämnden hjälper övriga förvaltningar och kommunala bolag med IT-tjänster och support. SOCIALNÄMNDEN KILS KOMMUN Resultatet blev +1,6 miljoner kronor. Det berodde till största delen på att nämnden tidigare betalat in för höga arbetsgivaravgifter, pengar som man nu fick tillbaka. Arbetet med att minska dyra placeringar för barn och ungdom i andra kommuner 18

19 var framgångsrikt. Nämnden arbetar med att hitta familjehem i Kils kommun. Antalet hemtjänsttimmar ökade. Socialnämnden inrättade en ny tjänst för att hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning och en ny grön omsorgsgård i daglig verksamhet. TEKNISKA NÄMNDEN Resultat blev kronor. I vatten- och avloppsverksamheten var det underskott, även om reningsverkets driftkostnader har blivit lägre sedan man trimmade verket. Energieffektivisering minskade kostnaderna vid Sannerudsskolan. Tekniska nämnden gjorde stora investeringar 2014, bland annat för cykelvägar, utegym, gatubelysning och renovering av lekparker. Det största projektet är starten av den nya förskolan vid Mons Backe, som ska bli klar hösten KILS KOMMUN 19

20 KILS KOMMUN 20

21 PÅ GÅNG I KOMMUNEN 2015 Byggstart för villor, parhus och radhus i Lövenstrands nya områden: Runnevål, Viksta by, Skommita och Tallåsen. På Skommita-Tallåsen kan det också bli lägenheter. Vi börjar utveckla Gröna torget till en upplevelse park. Förskolan på Mons Backe blir klar under hösten. Kommunen tar emot fler ensamkommande flyktingbarn. Vi byter ut de analoga trygghetslarmen till digitala trygghetslarm. KIL PÅ RÄTT SPÅR Kommunfullmäktige i Kil antog 2011 en vision och gemensam värdegrund för kommunen. Kils kommun ska vara den trygga mötesplatsen, en kraftkälla för utveckling och välmående samt den familjevänliga och omhändertagande kommunen KILS KOMMUN 21

22 KILS KOMMUN 22

23 med valfrihet. För att uppnå visionen ska samhällsplaneringen vara inriktad på hållbar utveckling och utgå från människans behov. Värdegrunden talar om respekt för alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Alla ska känna sig bemötta med värdighet och respekt. Alla verksamheter ska arbeta för jämställdhet och mångfald. De gemensamma resurserna ska användas effektivt och medborgarna ska få bra service och goda tjänster till så låg kostnad som möjligt. Värdegrunden ska genom syra allt arbete i kommunen. MER INFORMATION Du hittar årsredovisningen i sin helhet på kil.se och även som film på kil.se/play. Du som vill veta mer om hur kommunen fungerar eller hur ekonomin ser ut är välkommen att kontakta oss eller läsa mer på vår webbplats, kil.se. KILS KOMMUN 23

24 Nu har du fått en första inblick i Kils kommuns ekonomi. Läs mer i årsredovisningen 2014 på kil.se

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Skövde kommun är en stor arbetsplats och arbetsgivare. Här samlas många olika yrkesgrupper och verksamheter som skiljer sig åt på alla möjliga sätt. Ändå har vi

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Fakta om. Östersunds kommun

Fakta om. Östersunds kommun Fakta om Östersunds kommun Vår vision: Ett hållbart Östersund! Hållbart ur ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 2 Våra fyra roller Serviceleverantör Östersunds kommuns verksamhet

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen 1 2 Hur fördelar Borås Stad pengar till sina kommundelar? Varför kan en kommundel få mer pengar per invånare än

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Så vill vi förändra Region Skåne

Så vill vi förändra Region Skåne Så vill vi förändra Region Skåne Regionpolitiskt kortprogram 2014-2018 Vänsterpartiet Region Skåne vskane.se Innehåll Sjukvård sid 3 Arbetsmarknad och landsbygdspolitik sid 8 Kollektivtrafik och kultur

Läs mer

Hur lång är väntetiden för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?

Hur lång är väntetiden för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Vingåker 20 dagar (*siffror saknas) Medel 22 dagar Median 20 dagar Min 0 dag Max 122

Läs mer