IDEP/CN8 för Intrastat Handbok SCB Utrikeshandel Version: 2012 Datum: Handbok IDEP/CN8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDEP/CN8 för Intrastat Handbok 2012. 2011-2012 SCB Utrikeshandel Version: 2012 Datum: 2011-12-12. Handbok IDEP/CN8"

Transkript

1 Handbok IDEP/CN8 Programvara för Intrastat-rapportering

2 Välkommen som användare av IDEP/CN8 för Intrastat 1 Allmänt om IDEP/CN Tidsplan för Intrastatrapportering till SCB Terminologi Intrastat Org.nr Ombud Användare Rapport Varupost CN8 koder Egna koder Hur handboken är utformad Systemkrav Hämta och installera/uppdatera programmet För dig som inte har IDEP/CN8 installerat För dig som har IDEP/CN8 installerat Fristående installation Nätverksinstallation Installationsprocedur för server Installationsprocedur för klient Flytta en IDEP installation Starta programmet Navigera i programmet Grundinställningar Registrera din organisation Inställningar för att sända rapport via e-post Sänd automatiskt via e-post Sänd manuellt via e-post Inställningar för att sända rapport via webböverföring Proxyserver inställningar Menyvalet Rapport Registrera/redigera Skapa rapporthuvudet Registrera varupostuppgifter Referensnr Landkod Transaktionstyp... 28

3 Varukodsmodell CN8 varukod Varubeskrivning Ann. kvant. enl CN Nettovikt Valutakod Fakturavärde SEK Manuell registrering av varuposter Spara varupost som varupostmodell Kopiera varuposter Import av varuposter Ändra rapport Godkänn rapport Internt utdata Sänd rapport Sänd rapport via e-post Sänd rapport via webböverföring Omsändning av rapport Utdata logg Överföringsreferens Översikt Lista Sortera efter landkod Sortera efter org.nr Sortera efter varukod Sortera efter referensnr.: Menyvalet Åtgärder Menyvalet Modeller Nettovikt beräknings faktor Varupostmodeller Varukodsmodeller Kopiera information Menyvalet Parter Org.nr Användare Ombud Byt aktivt org.nr Menyvalet Import Importformat Skapa ett importformat Uppgifter som krävs för godkänd import av varuposter Exempel på importfiler Använd importfunktionen Multi-import Skapa ett multi-import format Tillämpliga fält Uppgifter som krävs för godkänd multi-import... 59

4 Använd Multi-import Visa importlogg Menyvalet System Växelkurser Uppdatera växelkurser automatiskt Uppdatera växelkurser manuellt Administrativa parametrar Välj skrivare Skärmbildsinställning Inställningar Insamlingsmyndighet Menyvalet Underhåll Arkivering Arkivera Återställ från arkiv Ta bort rapporthuvud Backup Idepdata Återställ backup Städa upp Konvertera installation Visa konverteringslogg Hämta uppdatering från webbplats Installera språk Kontrollera/hämta uppdatering vid programstart Menyvalet CN Officiella texter vs. Självförklarande texter Officiella texter Självförklarande texter Välj nomenklatur för visst år Ange sökord Hierarkisk sökning Minimal sekvens Exportera markerad text Lägg till/ta bort kapitel Menyvalet Fönster Menyvalet Hjälp Loggfiler Avinstallera programmet... 78

5 1 Allmänt om IDEP/CN8 Intrastat Data Entry Package/Combined Nomenclature 8 Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig myndighet för insamling, bearbetning och publicering av EU-varuhandelsstatistik till Intrastat-systemet. Som ett hjälpmedel för redovisning av Intrastat tillhandahåller SCB gratis årligen uppgiftslämnare programvaran IDEP/CN8. CN8 varukoder och texter uppdateras och integreras årligen i IDEP. Texterna baseras på den årliga publiceringen i The Official Journal of CN8 (utgiven av Eurostat, EU:s statistik kontor). IDEP/CN8 utges i en ny version i december/januari varje år. Rapportering kan då göras för nytt år samt föregående år. Registrering av uppgifter sker antingen genom manuell registrering eller via import av datafiler från företagets ekonomi-, fakturerings- eller logistiksystem. Programmet validerar automatiskt angivna uppgifter. Det finns plocklistor, modeller, hjälptexter och alla officiella varukoder med texter är sökbara och åtkomliga via CN8 delen. Överföring av rapporter till SCB kan göras automatiskt i programmet. IDEP skapar rapporten, krypterar filen och sänder den automatiskt till SCB via användarens e- postsystem eller via webböverföring. På SCB finns en automatisk mottagningsfunktion som sänder en kvittens till avsändaren när meddelandet mottagits. IDEP/CN8-programmet kan också användas av ombud som fått uppdrag att upprätta Intrastatrapporter för en eller flera uppgiftsskyldiga organisationer. 5 (78)

6 2 Tidsplan för Intrastatrapportering till SCB Referensmånad Senaste datum December /1 Januari 20/2 Februari 19/3 Mars 19/4 April 18/5 Maj 19/6 Juni 18/7 Juli 20/8 Augusti 18/9 September 18/10 Oktober 19/11 November 17/12 December 18/ (78)

7 3 Terminologi 3.1 Intrastat I och med att Sverige blev medlem i EU och del av den inre marknaden, upphörde möjligheten att från tulldokument hämta uppgifter till statistik om Sveriges varuhandel med övriga medlemsstater. Inom EU har man som ersättning utvecklat ett statistiksystem för att direkt från företagen samla in uppgifter om in- och utförsel av varor mellan medlemsstaterna. Systemet kallas Intrastat och har varit i drift sedan den 1/ Intrastatsystemet är baserat på grundläggande EU-regler som gäller i samtliga länder, men den praktiska tillämpningen skiljer sig något mellan medlemsländerna. I Sverige ansvarar Statistiska centralbyrån (SCB) för hela Intrastatundersökningen. Månadsvisa uppgifter om Sveriges export och import av varor med utlandet finns inlagda i Sveriges Statistiska Databaser som är gratis tillgängliga för statistikanvändare. Ingång till databaserna sker via 3.2 Org.nr. Är det företag eller organisation i Sverige som efter beslut av SCB skall lämna Intrastat-uppgifter. Org.nr. identifieras genom organisationsnummer + tilläggssiffror. Viktigt! som tilläggssiffror anger du 00 för redovisning på huvudnivå. Detta gäller om du inte specifikt har begärt hos SCB att redovisa på undernivåer. (Ex. 01, 02, 03 osv.) 3.3 Ombud Ett företag som fått i uppdrag av ett eller flera org.nr. att för deras räkning lämna Intrastat redovisning. 3.4 Användare Någon som är definierad i IDEP/CN8-programmet och därmed har tillgång till det. Olika användare kan ha olika behörigheter. Behörigheterna specificerar om en användare har tillgång till en bestämd uppsättning av funktioner eller ej. Om du är programmets enda användare, kan du alltid arbeta med en standardanvändare som heter IDEP som har tillgång till alla funktioner. 7 (78)

8 3.5 Rapport En rapport innehåller samtliga statistiska uppgifter avseende ett bestämt org.nr., en bestämd referensperiod och ett bestämt flöde (införsel eller utförsel). En rapport består av ett huvud och ett antal varuposter. Rapporthuvudet avseende ett bestämt org.nr. identifieras genom: - referensperioden (månad) - flödet (införsel/utförsel) - typ av uppgifter (ny rapport eller nollrapport) 3.6 Varupost Kan ses som en transaktion (t ex avseende en faktura). En varupost kan också innehålla aggregerade uppgifter för flera transaktioner (det innebär att varuposter som har samma uppgifter förutom vikt och värde slås samman i en varupost). En varupost identifieras genom ett löpnr. i rapporten. 3.7 CN8 koder Kombinerad nomenklatur8. De 8 siffrorna används i alla EU:s medlemsstater. Programmets CN8-del förser användarna med lättåtkomliga rutiner för att finna de rätta varukoderna för de varor som de handlar med. Koder och texter uppdateras och integreras årligen i IDEP. Texterna baseras på den årliga publiceringen i The Official Journal of CN8 (utgiven av Eurostat, EU:s statistik kontor). 3.8 Egna koder Det är möjligt att i programmet skapa en tabell, vilken ger ett samband mellan den beteckning på varan som används inom företaget och den officiella CN8-koden. (Som exempel kan nämnas artikelnummer som kopplas till korrekt CN8-kod.) 4 Hur handboken är utformad Handboken har upprättats med programmets menystruktur som bas. Detta innebär att avsnittens rubriker fr.o.m. avsnitt 10 Menyvalet Rapport refererar till de menyval som finns i programmet. Avsnitten innan beskriver systemkrav, installation och grundinställningar i programvaran. 8 (78)

9 5 Systemkrav Dator med Microsoft operativsystem Windows 2000, XP, 2003 Server, VISTA, 2008 Server eller Windows 7. - Bildskärm med minst 800x600 upplösning - 70 MB ledigt utrymme på hårddisken - Möjlighet att sända e-postmeddelanden eller göra webböverföringar. 9 (78)

10 6 Hämta och installera/uppdatera programmet Observera att du måste ha administratörsrättigheter på datorn för att installera IDEP/CN8. Det krävs inte administratörsrättigheter för att använda eller uppdatera programmet. IDEP/CN8 kan installeras/uppdateras Online via webbplatsen för Intrastat, och uppdateras Online inifrån programmet. Offline installation kan ske genom att ladda ner hela programmet i en ZIP-fil från webbplatsen för Intrastat eller beställa programmet på CD-ROM. Installation/uppdatering kan göras fristående lokalt på en dator eller som server i ett nätverk. 6.1 För dig som inte har IDEP/CN8 installerat Alt.1 Alt.2 Alt.3 Installera Online från webbplatsen för Intrastat: Ladda ner hela programmet i en ZIP-fil och installera Offline: Spara ZIP-filen på din hårddisk och använd WinZip-programmet för att extrahera och spara installationsmappen Öppna installationsmappen och dubbelklicka på filen Setup.exe för att installera IDEP/CN8 Beställ en IDEP/CN8-CD från SCB: Ange namn- och adressuppgifter i ett e-postmeddelande till 6.2 För dig som har IDEP/CN8 installerat Alt.1 Alt.2 Alt.3 Uppdatera till ny version inifrån IDEP/CN8: Logga in i IDEP/CN8 Gå sedan till Underhåll och därefter Hämta uppdatering från webbplats. Ladda ner hela programmet i en ZIP-fil: Spara ZIP-filen på din hårddisk och använd WinZip-programmet för att extrahera och spara installationsmappen Öppna installationsmappen och dubbelklicka på filen Setup.exe för att uppdatera IDEP/CN8 Beställ en IDEP/CN8-CD från SCB: Ange namn- och adressuppgifter i ett e-postmeddelande till 10 (78)

11 6.3 Fristående installation Innebär att programmet installeras/uppdateras lokalt på en dator för att köras av en användare i taget. Sätt i CD-skivan, normalt startar installationen automatiskt, om inte, öppna CD- ROM enheten i utforskaren och dubbelklicka på filen SETUP.EXE Markera på vilket/vilka språk du vill installera IDEP/CN8, svenska och/eller engelska. Klicka på Starta. Anm: Om du har förra årets version installerad visas ett *-tecken efter texten för val av språk samt sökvägen var IDEP/CN8 finns installerad på datorn eller på nätverket. Installationsproceduren kommer då automatiskt att göra en uppdatering. Det innebär att alla tidigare gjorda rapporter, e- postinställningar, växelkurslista, importformats-, varukodsmodells-,varupostmodells- och nettoviktsdefinitioner kopieras över till årets version. 11 (78)

12 För installationstyp markera valet Fristående eller Server och klicka på Nästa. 12 (78)

13 Välj installationsmapp. Klicka på Nästa. Programmet installeras (78)

14 6.4 Nätverksinstallation IDEP/CN8 kan installeras/uppdateras för att användas i en fleranvändarmiljö. Då kan flera personer samtidigt arbeta med Intrastat-rapportering från olika arbetsstationer, men i samma installation av programmet. Denna s.k. klient/server miljö skapas genom att man först installerar programmet som server och sedan installerar klienter. En klientinstallation installerar endast en genväg till existerande IDEP serverinstallation och ev. nödvändiga Microsoft Windows systemfiler om dem saknas Installationsprocedur för server Installation eller uppdatering görs i en delad nätverksmapp. Antingen direkt på serverdatorn eller från en annan dator som har en anslutning till nätverksenheten. Sätt i CD-skivan, normalt startar installationen automatiskt, om inte, öppna CD- ROM enheten i utforskaren och dubbelklicka på filen SETUP.EXE Markera på vilket/vilka språk du vill installera IDEP/CN8, svenska och/eller engelska (om du har förra årets version installerad visas ett *-tecken efter texten, vilket innebär att befintlig serverinstallation uppdateras). Om du har förra årets version installerad visas också sökvägen var IDEP/CN8 server finns installerad på nätverket. Installationsproceduren kommer då automatiskt att göra en uppdatering. Det innebär att alla tidigare gjorda rapporter, e-postinställningar, växelkurslista, importformats-, varukodsmodells-, varupostmodells- och nettoviktsdefinitioner kopieras över till årets version. Klicka på Starta. Om du inte har en föregående version, välj alternativet Fristående eller Server och följ instruktionerna på skärmen. Efter avslutad installation. Dela ut Idep_Cn8 mappen med fulla behörigheter. Idep_Cn8 mappen ligger normalt under C:\Intrastat\ 14 (78)

15 6.4.2 Installationsprocedur för klient Först måste IDEP/CN8 vara installerad på server. En klientinstallation installerar endast en genväg till existerande IDEP/CN8 serverinstallation och ev. nödvändiga Microsoft Windows systemfiler om dem saknas. Datorn för klienten måste ha nätverksanslutning till den delade nätverksmappen där IDEP/CN8 finns installerad. Sätt i CD-skivan på klienten, normalt startar installationen automatiskt, om inte, öppna CD-ROM enheten i utforskaren och dubbelklicka på filen SETUP.EXE Om du har förra årets version installerad visas sökvägen var IDEP/CN8 serverinstallation finns installerad på nätverket. Installationsproceduren kommer då automatiskt att göra en uppdatering (notera att serverinstallation måste uppdateras innan klientuppdatering kan göras). Klicka på Starta. Om du inte har någon föregående version, välj alternativet Klient. Ange sökvägen till nätverksmappen för serverinstallationen (notera att serverinstallation måste var gjord innan klientinstallation kan göras). 6.5 Flytta en IDEP installation Under installationsproceduren i samband med ominstallation eller uppdatering av programmet går det att flytta en fristående installation till en annan plats lokalt på datorn eller till en plats på nätverket. Det går också att flytta en serverinstallation av IDEP till en annan plats på nätverket. I de fall en serverinstallation av IDEP flyttas måste genvägen till IDEP.exe på klient datorerna uppdateras. 15 (78)

16 7 Starta programmet Du kan starta IDEP/CN8 via Windows Start knapp genom att välja program och sedan välja IDEP/CN8 eller genom att dubbelklicka på IDEP-ikonen på Windows skrivbord. IDEP är förvalt vilket innebär att programmet startar med CN8 (varukoder) integrerat. CN8 kan även startas separat. I användarnamn är IDEP standard användare och då behövs inget lösenord. Klicka på OK knappen för att starta programmet. Nertill på inloggningssidan finns en länk till SCB:s Intrastat webbplats. 16 (78)

17 8 Navigera i programmet När programmet startar, visas standardmässigt en huvudskärmbild med programnamn, aktivt org.nr. och namn i titeln. Menyfälten visar huvudfunktioner, undermenyer med fler funktioner nås genom att klicka på en huvudfunktion i menyn. I de flesta skärmbilder i programmet finns en Hjälpknapp. Om du klickar på den får du information och instruktioner om just den bilden. Hjälpfönstret kan vara öppet samtidigt som du jobbar i en funktion. Storleken på hjälpfönstret kan ändras genom att dra i sidomarginalerna. För att flytta markören mellan fält kan TAB-tangenten användas eller musen. Det går även att flytta markören med Enter-tangenten om rutan Enter som TAB är markerad i Menyvalet System / Skärmbildsinställning I varje skärmbild finns ett verktygsfält med knappar för direkt access till funktioner och åtgärder. När musmarkören placeras på en knapp visas en text som beskriver funktionen eller åtgärden. Du aktivera en funktion eller en åtgärd (Lägg till, Ändra, Fråga, Ta bort, Skriv ut etc.) för en funktion på olika sätt: Via menyvalet Åtgärder. Via en verktygsknapp. Via en F-unktionstangent. Genom att högerklicka i aktuell skärmbild. 17 (78)

18 9 Grundinställningar Innan rapportering kan påbörjas måste vissa grundinställningar i programmet göras. 9.1 Registrera din organisation Gå till menyvalet Parter / Org.nr. Klicka på + knappen i verktygsfältet (alt. Åtgärder / Lägg till eller <F4>). Fyll i den information som begärs i bilden Lägg till Org.nr. parametrar 18 (78)

19 Obligatoriska uppgifter är: Org.nr + tillnr: Ditt företags organisationsnummer samt tilläggssiffror, skrivet i en följd (12 siffror). Viktigt! som tilläggssiffror anger du 00 för redovisning på huvudnivå. Detta gäller om du inte specifikt har begärt hos SCB att redovisa på undernivåer. (Ex. 01, 02, 03 osv.) Organisationsnamn: Företagets/organisationens namn. Kontaktperson: Fullständigt namn på den som handlägger Intrastat-rapportering för angivet org.nr. Telefonnr.: Till den som handlägger Intrastat-rapportering för angivet org.nr. E-postadress: Till den som handlägger Intrastat-rapportering för angivet org.nr. Uppgiftsskyldig införsel.: Ange 1 om uppgiftsskyldigt för införsel eller 0 om ej uppgiftsskyldigt. Uppgiftsskyldig utförsel.: Ange 1 om uppgiftsskyldigt för utförsel eller 0 om ej uppgiftsskyldigt. 19 (78)

20 9.2 Inställningar för att sända rapport via e-post Gå till menyvalet System / Inställningar. Det finns två metoder att sända IDEP rapporter via e-post, automatiskt eller manuellt Sänd automatiskt via e-post Rutan Sänd automatiskt via e-post ska vara markerad. IDEP skapar rapporten och infogar den automatiskt i en fil i ett e-postmeddelande. Via kryssrutan Avancerat kan du byta e-postmetod (MAPI/SMTP) och ange om utgående e-postserver kräver användarverifiering. Som standard är MAPI e-post definierat. Om så är fallet behöver du inte göra något i denna bild. 20 (78)

21 Om det däremot står SMTP e-post ska följande inställningar vara definierade: Avsändande e-postadress: Ange e-postadress för den som sänder IDEP rapporten. Server för utg. e-post (SMTP): Ange namn eller IP-nr. för din utgående e- postserver. Om du är osäker kan du kontakta din lokala systemadministratör eller din Internetleverantör. Serverportnr. (SMTP): Vanligtvis är det portnr. 25 som också är fördefinierat i IDEP. Om du är osäker kan du kontakta din lokala systemadministratör eller din Internetleverantör. Server för utgående e-post kräver verifiering: Om e-postserver kräver identifiering av avsändare ska rutan vara markerad samt uppgifter om användarnamn och lösenord ifyllda. Loggning påslagen: Markera rutan om du vill att information om automatiska e- postsändningar ska sparas. Om logging är aktiverat skapas en loggfil i programmappen för IDEP under /Idep_Cn8/Se/Log i en fil med namn IDEP_DDMMÅÅÅÅ.log. Loggfilen kan vara till hjälp vid felsökning vid ev. problem att sända. Se även Proxyserver inställningar, avsnitt (78)

22 Knappen Standard återställer de fördefinierade inställningarna som följer med i IDEP. Avancerat: Markera rutan för att byta e-postmetod (MAPI/SMTP), ange uppgifter om utgående e-postserver kräver användarverifiering. MAPI e-post: Metoden MAPI, Messaging Application Programming Interface, använder e-posttjänster som redan finns installerade i datorn. För användare är denna metod enklast att använda eftersom IDEP automatiskt hämtar uppgifter om standard e-postkonto ifrån inställningarna i e-postprogrammet på datorn. IDEP väljer denna metod som standard, förutsatt att e-postprogrammet stöder MAPI. SMTP e-post: Metoden SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, innebär att IDEP inte går via ev. e-postklient på användarens dator. IDEP skapar e-postmeddelandet och sänder det direkt till den utgående e-postservern (SMTP) som är angiven i e- postinställningar i IDEP Sänd manuellt via e-post IDEP skapar rapporten i en fil i den utdatamapp som är definierad i menyvalet System / Administrativa parametrar. Inga uppgifter ska anges i inställningarna, notera endast att rutan Sänd automatiskt via e-post inte är markerad. När du ska sända IDEP-rapporten måste du själv infoga filen i ett e-postmeddelande till SCB med adress, 22 (78)

23 9.3 Inställningar för att sända rapport via webböverföring Webböverföring är en valbar överföringsmetod som automatiskt laddar upp Intrastatrapport till SCB. Kommunikation sker över säkerhetsprotokollet HTTPS. Överföring mellan uppgiftslämnare och SCB är krypterad och insynsskyddad. För att aktivera denna möjlighet, gå till menyvalet System / Administrativa parametrar Ändra till Ja i Via webböverföring För varje sändning returnerar mottagningssystemet på SCB ett svarsmeddelande till e-postadress som angetts i menyvalet Parter / Org.nr. Om webböverföring är aktiverat visas Inställningar för webböverföring i menyvalet System / Inställningar. 23 (78)

24 9.4 Proxyserver inställningar IDEP-funktioner som ansluter till Internet, t.ex. Sänd automatiskt via e-post, Sänd automatiskt via webböverföring, Hämta uppdatering från webbplats eller Ladda ner växelkurser kanske inte fungerar p.g.a. säkerhetsrestriktioner om ditt nätverket använder en Proxyserver för att ansluta till Internet. I menyvalet System / Inställningar under fliken Proxyserver inställningar kan du ange om det lokala nätverket använder en Proxyserver för att ansluta till Internet. Om det finns standard inställningar på datorn kan dessa användas genom att klicka på knappen Om du inte vet hur det lokala nätverket ansluter till Internet bör du kontakta din systemadministratör. 24 (78)

25 10 Menyvalet Rapport Innehåller funktioner för att skapa, godkänna, sända, skriva ut och lista rapporter Registrera/redigera Åtgärder för att skapa och redigera Intrastat-rapporter är koncentrerade till menyvalet Rapport / Registrera/redigera. Observera att en rapport består av ett rapporthuvud och en eller flera varuposter. 25 (78)

26 Skapa rapporthuvudet Gå till Rapport / Registrera/redigera Klicka på + knappen i verktygsfältet (alt. Åtgärder / Lägg till eller <F4>) för att skapa ett rapporthuvud. Ange rapporttyp, N för nyrapport eller 0 för nollrapport (om du inget har att redovisa för referensperioden), I för införsel eller U för utförsel samt referensperiod ÅÅÅÅMM). Klicka Lägg till för att spara. Anm. När du skapar ett rapporthuvud eller ändrar i ett befintligt och det inte finns någon uttagen rapport för föregående månad med samma flöde (införsel eller utförsel), kommer du att få ett meddelande som påpekar just detta. Detta meddelande visas inte när du skapar den första rapporten. För att ändra rapport, se avsnitt Ändra rapport 26 (78)

27 Registrera varupostuppgifter Varuposter kan läggas till i en ny rapport direkt efter skapandet av rapporthuvudet eller senare i en existerande rapport. Du kan du registrera varuposter på två sätt: Manuell registrering av varuposter Import av varuposter 27 (78)

28 Referensnr. I detta fält som är frivilligt kan uppgift om t.ex. fakturanr.,ordernr. eller annan uppgift anges som är kopplat till varuposten. Om referensnr. har angivits för varuposter i en rapport kan man via Åtgärder / Rapport per ref. nr. visa och skriva ut en rapport summerad på fakturavärde och antal varuposter per referensnr Landkod Vid utförsel anges landkoden för det sist kända mottagande EU-landet. Vid införsel anges landkoden för det avsändande EU-landet. När markören står i fältet kan du klicka på Pilen vilket ger dig en plocklista med samtliga möjliga värden. Du kan plocka ett värde från listan genom att placera markören över önskat värde och enkelklicka Transaktionstyp Ange ensiffrig kod som visar vilken typ av transaktion som varit aktuell för respektive varupost. När markören står i fältet kan du klicka på Pilen vilket ger dig en plocklista med samtliga möjliga värden. Du kan plocka ett värde från listan genom att placera markören över önskat värde och enkelklicka Varukodsmodell Du kan arbeta med interna varukoder i stället för de officiella CN8-koderna. I IDEP kan man definiera ett samband mellan egna varukoder och motsvarande CN8-kod mha varukodsmodeller CN8 varukod Combined Nomenclature8, dessa 8-ställiga sifferkoder används i alla EU:s medlemsstater för identifikation av varor för rapportering av EU-varuhandel till Intrastat. Du kan hitta rätt kod i CN8 med hjälp av sökord genom att klicka på symbolen för kikare. Du tar med dig vald CN8-kod och varubeskrivning till varupostbilden genom att dubbelklicka på koden. Koder och texter uppdateras och integreras årligen i IDEP. Texterna baseras på den årliga publiceringen i The Official Journal of CN8 utgiven av Eurostat, EU:s statistik kontor. 28 (78)

29 Varubeskrivning Även när du registrerar CN8-koden själv (utan att gå in i CN8-programmet) kommer den självförklarande texten att visas i fältet varubeskrivning Ann. kvant. enl CN8 För vissa CN8-koder ska annan kvantitet anges, t.ex. liter, styck, par. När du anger en sådan kod i fältet CN8 vaukod visas fältet Ann. kvant. enl CN8 och enheten för annan kvantitet Nettovikt Ange varupostens nettovikt exklusive emballage. För vissa CN8-nummer är nettovikt en frivillig uppgift. När du anger ett sådant nummer i fältet CN8 varukod ändras texten Nettovikt till Frivillig nettovikt och det är nu möjligt att lämna fältet tomt Valutakod Valutakod EUR kan aktiveras som standard om angiven landkod är ett Euroland vid manuell varupost registrering. Aktivering görs i System / Administrativa parametrar, se avsnitt 15.2 Administrativa parametrar När IDEP installeras följer det med en fil med valutakoder och månadskurser för innevarande- och föregående år för alla EU-medlemsstater som inte är med i EMU samt Euro och Amerikanska dollar. Listan för valutakoder i varupostbilden visar omräkningskursen för den senast uppdaterade månaden, om du har användning av ytterligare valutor kan de läggas till via menyvalet System / Växelkurser. Du kan använda listan i inmatningsbilden för varuposter genom att välja en valutakod och ange ett fakturavärde i den valutan. IDEP räknar då automatiskt om värdet till SEK i fältet Fakturavärde SEK relaterat till månadskursen för rapporteringsmånaden. T.ex. om rapporten är för perioden då hämtar IDEP automatiskt växelkursen för december 2009 för den angivna valutakoden från filen med växelkurser som följde med installationen. Vid varje inloggning kontrollerar IDEP Online mot webbplatsen för Intrastat om det finns en nyare fil med växelkurser att hämta. Om så är fallet sker uppdatering automatiskt. Du kan även uppdatera växelkurser inifrån IDEP, se avsnitt Uppdatera växelkurser automatiskt Om Online uppdatering inte är möjlig p.g.a. säkerhetsrestriktioner i användarens system måste kurser uppdateras manuellt se avsnitt 15.1 Växelkurser 29 (78)

30 Fakturavärde SEK Är det fakturerade beloppet för varan i SEK, inklusive kostnader för frakt och försäkring om dessa enligt leveransvillkoren ingår i fakturan. Om ett fakturabelopp saknas, ska varorna rapporteras till det belopp som skulle ha fakturerats vid normal försäljning eller normalt köp. Moms och eventuella punktskatter ska inte ingå. Som omräkningskurs används antingen dagskursen för leveransen eller den tullkurs som fastställs för månaden. Terminssäkrade kurser får däremot inte användas. Aktuella växelkurser kan uppdateras Online eller manuellt till IDEP, se avsnitt 15.1 Växelkurser Manuell registrering av varuposter När markören står i ett fält i vilket du skall fylla i en kod kan du klicka på pilknappen till höger om fältet eller trycka F2, vilket ger dig en plocklista med samtliga möjliga värden. Du kan plocka ett värde från listan genom att placera markören över önskat värde och enkelkllicka. I IDEP finns flera funktioner för att underlätta manuell datainförsel av varuposter: Nettovikt beräkn.faktor Varupostmodeller Varukodsmodeller Kopiera information Växelkurser Spara varupost som varupostmodell Kopiera varuposter En hjälp knapp finns i dem flesta funktioner, du kan även nå hjälp genom att trycka funktionstangent F1. Texten innehåller en kort beskrivning över aktuell funktion och en förklaring över användningen och avsikten med skärmbildens fält. Det går även att klicka på? i skärmbildens övre högra hörn och sedan klicka på en fältrubrik för att visa avsikten för just detta fält. 30 (78)

31 För att lägga till varuposter i rapporten. Klicka på + knappen i verktygsfältet (alt. Åtgärder / Lägg till eller <F4>). Registrera uppgifterna för varupost ett. När detta är gjort, klicka på Lägg till för att spara. Du får automatiskt upp en ny registreringsbild för varupost två. När du inte vill registrera fler varuposter, klicka på Avbryt.. Du kan även spara en varupost som en varupostmodell och kopiera varuposter. När du lagt till varuposter kommer du tillbaka till Lägg till varuposter rapport. I listan kan du se att en ny varupost har lagts till, du ser listan i ändringsläge. Om du vill ändra uppgifterna i en viss varupost, placera markören över denna varupost och dubbelklicka. 31 (78)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Att arbeta i agresso Smart Client

Att arbeta i agresso Smart Client Att arbeta i agresso Smart Client En anvisning/manual för att komma igång att arbeta i agresso Smart Client. Förklaringar till menyer och uppsättning. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Uppdaterad:

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

1 2 3 4 5 För att kunna installera och använda programmet krävs följande: En dator med Windows XP, Vista, Windows 7 eller Windows 8. En skrivare installerad under Windows. Sätt i Cd:n och kör installationsprogrammen

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Rev 20020305 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 3 Läsanvisningar 4 Programvara 4 1. Produktadministration

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2 Mamut Lön Handbok del 1 och 2 Förord Mamut Lön Handbok är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

ALEPH ver. 16. Lån. Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping

ALEPH ver. 16. Lån. Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. VERKTYGSFÄLT... 1 2.1 tagarverktygsfält... 1 2.2 Exemplarverktygsfält... 2 3. LÅNTAGARE... 2 3.1 Sök låntagare... 4

Läs mer

CRM/Säljstöd Handbok. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100429)

CRM/Säljstöd Handbok. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100429) CRM/Säljstöd Handbok Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.1 - (100429) CRM-handbok för Pyramid Business Studio Handbok för CRM/Säljstöd Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04 Network Scanner Tool R3.1 Användarguide Version 3.0.04 Copyright 2000-2004 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig

Läs mer