IDEP/CN8 för Intrastat Handbok SCB Utrikeshandel Version: 2012 Datum: Handbok IDEP/CN8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDEP/CN8 för Intrastat Handbok 2012. 2011-2012 SCB Utrikeshandel Version: 2012 Datum: 2011-12-12. Handbok IDEP/CN8"

Transkript

1 Handbok IDEP/CN8 Programvara för Intrastat-rapportering

2 Välkommen som användare av IDEP/CN8 för Intrastat 1 Allmänt om IDEP/CN Tidsplan för Intrastatrapportering till SCB Terminologi Intrastat Org.nr Ombud Användare Rapport Varupost CN8 koder Egna koder Hur handboken är utformad Systemkrav Hämta och installera/uppdatera programmet För dig som inte har IDEP/CN8 installerat För dig som har IDEP/CN8 installerat Fristående installation Nätverksinstallation Installationsprocedur för server Installationsprocedur för klient Flytta en IDEP installation Starta programmet Navigera i programmet Grundinställningar Registrera din organisation Inställningar för att sända rapport via e-post Sänd automatiskt via e-post Sänd manuellt via e-post Inställningar för att sända rapport via webböverföring Proxyserver inställningar Menyvalet Rapport Registrera/redigera Skapa rapporthuvudet Registrera varupostuppgifter Referensnr Landkod Transaktionstyp... 28

3 Varukodsmodell CN8 varukod Varubeskrivning Ann. kvant. enl CN Nettovikt Valutakod Fakturavärde SEK Manuell registrering av varuposter Spara varupost som varupostmodell Kopiera varuposter Import av varuposter Ändra rapport Godkänn rapport Internt utdata Sänd rapport Sänd rapport via e-post Sänd rapport via webböverföring Omsändning av rapport Utdata logg Överföringsreferens Översikt Lista Sortera efter landkod Sortera efter org.nr Sortera efter varukod Sortera efter referensnr.: Menyvalet Åtgärder Menyvalet Modeller Nettovikt beräknings faktor Varupostmodeller Varukodsmodeller Kopiera information Menyvalet Parter Org.nr Användare Ombud Byt aktivt org.nr Menyvalet Import Importformat Skapa ett importformat Uppgifter som krävs för godkänd import av varuposter Exempel på importfiler Använd importfunktionen Multi-import Skapa ett multi-import format Tillämpliga fält Uppgifter som krävs för godkänd multi-import... 59

4 Använd Multi-import Visa importlogg Menyvalet System Växelkurser Uppdatera växelkurser automatiskt Uppdatera växelkurser manuellt Administrativa parametrar Välj skrivare Skärmbildsinställning Inställningar Insamlingsmyndighet Menyvalet Underhåll Arkivering Arkivera Återställ från arkiv Ta bort rapporthuvud Backup Idepdata Återställ backup Städa upp Konvertera installation Visa konverteringslogg Hämta uppdatering från webbplats Installera språk Kontrollera/hämta uppdatering vid programstart Menyvalet CN Officiella texter vs. Självförklarande texter Officiella texter Självförklarande texter Välj nomenklatur för visst år Ange sökord Hierarkisk sökning Minimal sekvens Exportera markerad text Lägg till/ta bort kapitel Menyvalet Fönster Menyvalet Hjälp Loggfiler Avinstallera programmet... 78

5 1 Allmänt om IDEP/CN8 Intrastat Data Entry Package/Combined Nomenclature 8 Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig myndighet för insamling, bearbetning och publicering av EU-varuhandelsstatistik till Intrastat-systemet. Som ett hjälpmedel för redovisning av Intrastat tillhandahåller SCB gratis årligen uppgiftslämnare programvaran IDEP/CN8. CN8 varukoder och texter uppdateras och integreras årligen i IDEP. Texterna baseras på den årliga publiceringen i The Official Journal of CN8 (utgiven av Eurostat, EU:s statistik kontor). IDEP/CN8 utges i en ny version i december/januari varje år. Rapportering kan då göras för nytt år samt föregående år. Registrering av uppgifter sker antingen genom manuell registrering eller via import av datafiler från företagets ekonomi-, fakturerings- eller logistiksystem. Programmet validerar automatiskt angivna uppgifter. Det finns plocklistor, modeller, hjälptexter och alla officiella varukoder med texter är sökbara och åtkomliga via CN8 delen. Överföring av rapporter till SCB kan göras automatiskt i programmet. IDEP skapar rapporten, krypterar filen och sänder den automatiskt till SCB via användarens e- postsystem eller via webböverföring. På SCB finns en automatisk mottagningsfunktion som sänder en kvittens till avsändaren när meddelandet mottagits. IDEP/CN8-programmet kan också användas av ombud som fått uppdrag att upprätta Intrastatrapporter för en eller flera uppgiftsskyldiga organisationer. 5 (78)

6 2 Tidsplan för Intrastatrapportering till SCB Referensmånad Senaste datum December /1 Januari 20/2 Februari 19/3 Mars 19/4 April 18/5 Maj 19/6 Juni 18/7 Juli 20/8 Augusti 18/9 September 18/10 Oktober 19/11 November 17/12 December 18/ (78)

7 3 Terminologi 3.1 Intrastat I och med att Sverige blev medlem i EU och del av den inre marknaden, upphörde möjligheten att från tulldokument hämta uppgifter till statistik om Sveriges varuhandel med övriga medlemsstater. Inom EU har man som ersättning utvecklat ett statistiksystem för att direkt från företagen samla in uppgifter om in- och utförsel av varor mellan medlemsstaterna. Systemet kallas Intrastat och har varit i drift sedan den 1/ Intrastatsystemet är baserat på grundläggande EU-regler som gäller i samtliga länder, men den praktiska tillämpningen skiljer sig något mellan medlemsländerna. I Sverige ansvarar Statistiska centralbyrån (SCB) för hela Intrastatundersökningen. Månadsvisa uppgifter om Sveriges export och import av varor med utlandet finns inlagda i Sveriges Statistiska Databaser som är gratis tillgängliga för statistikanvändare. Ingång till databaserna sker via 3.2 Org.nr. Är det företag eller organisation i Sverige som efter beslut av SCB skall lämna Intrastat-uppgifter. Org.nr. identifieras genom organisationsnummer + tilläggssiffror. Viktigt! som tilläggssiffror anger du 00 för redovisning på huvudnivå. Detta gäller om du inte specifikt har begärt hos SCB att redovisa på undernivåer. (Ex. 01, 02, 03 osv.) 3.3 Ombud Ett företag som fått i uppdrag av ett eller flera org.nr. att för deras räkning lämna Intrastat redovisning. 3.4 Användare Någon som är definierad i IDEP/CN8-programmet och därmed har tillgång till det. Olika användare kan ha olika behörigheter. Behörigheterna specificerar om en användare har tillgång till en bestämd uppsättning av funktioner eller ej. Om du är programmets enda användare, kan du alltid arbeta med en standardanvändare som heter IDEP som har tillgång till alla funktioner. 7 (78)

8 3.5 Rapport En rapport innehåller samtliga statistiska uppgifter avseende ett bestämt org.nr., en bestämd referensperiod och ett bestämt flöde (införsel eller utförsel). En rapport består av ett huvud och ett antal varuposter. Rapporthuvudet avseende ett bestämt org.nr. identifieras genom: - referensperioden (månad) - flödet (införsel/utförsel) - typ av uppgifter (ny rapport eller nollrapport) 3.6 Varupost Kan ses som en transaktion (t ex avseende en faktura). En varupost kan också innehålla aggregerade uppgifter för flera transaktioner (det innebär att varuposter som har samma uppgifter förutom vikt och värde slås samman i en varupost). En varupost identifieras genom ett löpnr. i rapporten. 3.7 CN8 koder Kombinerad nomenklatur8. De 8 siffrorna används i alla EU:s medlemsstater. Programmets CN8-del förser användarna med lättåtkomliga rutiner för att finna de rätta varukoderna för de varor som de handlar med. Koder och texter uppdateras och integreras årligen i IDEP. Texterna baseras på den årliga publiceringen i The Official Journal of CN8 (utgiven av Eurostat, EU:s statistik kontor). 3.8 Egna koder Det är möjligt att i programmet skapa en tabell, vilken ger ett samband mellan den beteckning på varan som används inom företaget och den officiella CN8-koden. (Som exempel kan nämnas artikelnummer som kopplas till korrekt CN8-kod.) 4 Hur handboken är utformad Handboken har upprättats med programmets menystruktur som bas. Detta innebär att avsnittens rubriker fr.o.m. avsnitt 10 Menyvalet Rapport refererar till de menyval som finns i programmet. Avsnitten innan beskriver systemkrav, installation och grundinställningar i programvaran. 8 (78)

9 5 Systemkrav Dator med Microsoft operativsystem Windows 2000, XP, 2003 Server, VISTA, 2008 Server eller Windows 7. - Bildskärm med minst 800x600 upplösning - 70 MB ledigt utrymme på hårddisken - Möjlighet att sända e-postmeddelanden eller göra webböverföringar. 9 (78)

10 6 Hämta och installera/uppdatera programmet Observera att du måste ha administratörsrättigheter på datorn för att installera IDEP/CN8. Det krävs inte administratörsrättigheter för att använda eller uppdatera programmet. IDEP/CN8 kan installeras/uppdateras Online via webbplatsen för Intrastat, och uppdateras Online inifrån programmet. Offline installation kan ske genom att ladda ner hela programmet i en ZIP-fil från webbplatsen för Intrastat eller beställa programmet på CD-ROM. Installation/uppdatering kan göras fristående lokalt på en dator eller som server i ett nätverk. 6.1 För dig som inte har IDEP/CN8 installerat Alt.1 Alt.2 Alt.3 Installera Online från webbplatsen för Intrastat: Ladda ner hela programmet i en ZIP-fil och installera Offline: Spara ZIP-filen på din hårddisk och använd WinZip-programmet för att extrahera och spara installationsmappen Öppna installationsmappen och dubbelklicka på filen Setup.exe för att installera IDEP/CN8 Beställ en IDEP/CN8-CD från SCB: Ange namn- och adressuppgifter i ett e-postmeddelande till 6.2 För dig som har IDEP/CN8 installerat Alt.1 Alt.2 Alt.3 Uppdatera till ny version inifrån IDEP/CN8: Logga in i IDEP/CN8 Gå sedan till Underhåll och därefter Hämta uppdatering från webbplats. Ladda ner hela programmet i en ZIP-fil: Spara ZIP-filen på din hårddisk och använd WinZip-programmet för att extrahera och spara installationsmappen Öppna installationsmappen och dubbelklicka på filen Setup.exe för att uppdatera IDEP/CN8 Beställ en IDEP/CN8-CD från SCB: Ange namn- och adressuppgifter i ett e-postmeddelande till 10 (78)

11 6.3 Fristående installation Innebär att programmet installeras/uppdateras lokalt på en dator för att köras av en användare i taget. Sätt i CD-skivan, normalt startar installationen automatiskt, om inte, öppna CD- ROM enheten i utforskaren och dubbelklicka på filen SETUP.EXE Markera på vilket/vilka språk du vill installera IDEP/CN8, svenska och/eller engelska. Klicka på Starta. Anm: Om du har förra årets version installerad visas ett *-tecken efter texten för val av språk samt sökvägen var IDEP/CN8 finns installerad på datorn eller på nätverket. Installationsproceduren kommer då automatiskt att göra en uppdatering. Det innebär att alla tidigare gjorda rapporter, e- postinställningar, växelkurslista, importformats-, varukodsmodells-,varupostmodells- och nettoviktsdefinitioner kopieras över till årets version. 11 (78)

12 För installationstyp markera valet Fristående eller Server och klicka på Nästa. 12 (78)

13 Välj installationsmapp. Klicka på Nästa. Programmet installeras (78)

14 6.4 Nätverksinstallation IDEP/CN8 kan installeras/uppdateras för att användas i en fleranvändarmiljö. Då kan flera personer samtidigt arbeta med Intrastat-rapportering från olika arbetsstationer, men i samma installation av programmet. Denna s.k. klient/server miljö skapas genom att man först installerar programmet som server och sedan installerar klienter. En klientinstallation installerar endast en genväg till existerande IDEP serverinstallation och ev. nödvändiga Microsoft Windows systemfiler om dem saknas Installationsprocedur för server Installation eller uppdatering görs i en delad nätverksmapp. Antingen direkt på serverdatorn eller från en annan dator som har en anslutning till nätverksenheten. Sätt i CD-skivan, normalt startar installationen automatiskt, om inte, öppna CD- ROM enheten i utforskaren och dubbelklicka på filen SETUP.EXE Markera på vilket/vilka språk du vill installera IDEP/CN8, svenska och/eller engelska (om du har förra årets version installerad visas ett *-tecken efter texten, vilket innebär att befintlig serverinstallation uppdateras). Om du har förra årets version installerad visas också sökvägen var IDEP/CN8 server finns installerad på nätverket. Installationsproceduren kommer då automatiskt att göra en uppdatering. Det innebär att alla tidigare gjorda rapporter, e-postinställningar, växelkurslista, importformats-, varukodsmodells-, varupostmodells- och nettoviktsdefinitioner kopieras över till årets version. Klicka på Starta. Om du inte har en föregående version, välj alternativet Fristående eller Server och följ instruktionerna på skärmen. Efter avslutad installation. Dela ut Idep_Cn8 mappen med fulla behörigheter. Idep_Cn8 mappen ligger normalt under C:\Intrastat\ 14 (78)

15 6.4.2 Installationsprocedur för klient Först måste IDEP/CN8 vara installerad på server. En klientinstallation installerar endast en genväg till existerande IDEP/CN8 serverinstallation och ev. nödvändiga Microsoft Windows systemfiler om dem saknas. Datorn för klienten måste ha nätverksanslutning till den delade nätverksmappen där IDEP/CN8 finns installerad. Sätt i CD-skivan på klienten, normalt startar installationen automatiskt, om inte, öppna CD-ROM enheten i utforskaren och dubbelklicka på filen SETUP.EXE Om du har förra årets version installerad visas sökvägen var IDEP/CN8 serverinstallation finns installerad på nätverket. Installationsproceduren kommer då automatiskt att göra en uppdatering (notera att serverinstallation måste uppdateras innan klientuppdatering kan göras). Klicka på Starta. Om du inte har någon föregående version, välj alternativet Klient. Ange sökvägen till nätverksmappen för serverinstallationen (notera att serverinstallation måste var gjord innan klientinstallation kan göras). 6.5 Flytta en IDEP installation Under installationsproceduren i samband med ominstallation eller uppdatering av programmet går det att flytta en fristående installation till en annan plats lokalt på datorn eller till en plats på nätverket. Det går också att flytta en serverinstallation av IDEP till en annan plats på nätverket. I de fall en serverinstallation av IDEP flyttas måste genvägen till IDEP.exe på klient datorerna uppdateras. 15 (78)

16 7 Starta programmet Du kan starta IDEP/CN8 via Windows Start knapp genom att välja program och sedan välja IDEP/CN8 eller genom att dubbelklicka på IDEP-ikonen på Windows skrivbord. IDEP är förvalt vilket innebär att programmet startar med CN8 (varukoder) integrerat. CN8 kan även startas separat. I användarnamn är IDEP standard användare och då behövs inget lösenord. Klicka på OK knappen för att starta programmet. Nertill på inloggningssidan finns en länk till SCB:s Intrastat webbplats. 16 (78)

17 8 Navigera i programmet När programmet startar, visas standardmässigt en huvudskärmbild med programnamn, aktivt org.nr. och namn i titeln. Menyfälten visar huvudfunktioner, undermenyer med fler funktioner nås genom att klicka på en huvudfunktion i menyn. I de flesta skärmbilder i programmet finns en Hjälpknapp. Om du klickar på den får du information och instruktioner om just den bilden. Hjälpfönstret kan vara öppet samtidigt som du jobbar i en funktion. Storleken på hjälpfönstret kan ändras genom att dra i sidomarginalerna. För att flytta markören mellan fält kan TAB-tangenten användas eller musen. Det går även att flytta markören med Enter-tangenten om rutan Enter som TAB är markerad i Menyvalet System / Skärmbildsinställning I varje skärmbild finns ett verktygsfält med knappar för direkt access till funktioner och åtgärder. När musmarkören placeras på en knapp visas en text som beskriver funktionen eller åtgärden. Du aktivera en funktion eller en åtgärd (Lägg till, Ändra, Fråga, Ta bort, Skriv ut etc.) för en funktion på olika sätt: Via menyvalet Åtgärder. Via en verktygsknapp. Via en F-unktionstangent. Genom att högerklicka i aktuell skärmbild. 17 (78)

18 9 Grundinställningar Innan rapportering kan påbörjas måste vissa grundinställningar i programmet göras. 9.1 Registrera din organisation Gå till menyvalet Parter / Org.nr. Klicka på + knappen i verktygsfältet (alt. Åtgärder / Lägg till eller <F4>). Fyll i den information som begärs i bilden Lägg till Org.nr. parametrar 18 (78)

19 Obligatoriska uppgifter är: Org.nr + tillnr: Ditt företags organisationsnummer samt tilläggssiffror, skrivet i en följd (12 siffror). Viktigt! som tilläggssiffror anger du 00 för redovisning på huvudnivå. Detta gäller om du inte specifikt har begärt hos SCB att redovisa på undernivåer. (Ex. 01, 02, 03 osv.) Organisationsnamn: Företagets/organisationens namn. Kontaktperson: Fullständigt namn på den som handlägger Intrastat-rapportering för angivet org.nr. Telefonnr.: Till den som handlägger Intrastat-rapportering för angivet org.nr. E-postadress: Till den som handlägger Intrastat-rapportering för angivet org.nr. Uppgiftsskyldig införsel.: Ange 1 om uppgiftsskyldigt för införsel eller 0 om ej uppgiftsskyldigt. Uppgiftsskyldig utförsel.: Ange 1 om uppgiftsskyldigt för utförsel eller 0 om ej uppgiftsskyldigt. 19 (78)

20 9.2 Inställningar för att sända rapport via e-post Gå till menyvalet System / Inställningar. Det finns två metoder att sända IDEP rapporter via e-post, automatiskt eller manuellt Sänd automatiskt via e-post Rutan Sänd automatiskt via e-post ska vara markerad. IDEP skapar rapporten och infogar den automatiskt i en fil i ett e-postmeddelande. Via kryssrutan Avancerat kan du byta e-postmetod (MAPI/SMTP) och ange om utgående e-postserver kräver användarverifiering. Som standard är MAPI e-post definierat. Om så är fallet behöver du inte göra något i denna bild. 20 (78)

21 Om det däremot står SMTP e-post ska följande inställningar vara definierade: Avsändande e-postadress: Ange e-postadress för den som sänder IDEP rapporten. Server för utg. e-post (SMTP): Ange namn eller IP-nr. för din utgående e- postserver. Om du är osäker kan du kontakta din lokala systemadministratör eller din Internetleverantör. Serverportnr. (SMTP): Vanligtvis är det portnr. 25 som också är fördefinierat i IDEP. Om du är osäker kan du kontakta din lokala systemadministratör eller din Internetleverantör. Server för utgående e-post kräver verifiering: Om e-postserver kräver identifiering av avsändare ska rutan vara markerad samt uppgifter om användarnamn och lösenord ifyllda. Loggning påslagen: Markera rutan om du vill att information om automatiska e- postsändningar ska sparas. Om logging är aktiverat skapas en loggfil i programmappen för IDEP under /Idep_Cn8/Se/Log i en fil med namn IDEP_DDMMÅÅÅÅ.log. Loggfilen kan vara till hjälp vid felsökning vid ev. problem att sända. Se även Proxyserver inställningar, avsnitt (78)

22 Knappen Standard återställer de fördefinierade inställningarna som följer med i IDEP. Avancerat: Markera rutan för att byta e-postmetod (MAPI/SMTP), ange uppgifter om utgående e-postserver kräver användarverifiering. MAPI e-post: Metoden MAPI, Messaging Application Programming Interface, använder e-posttjänster som redan finns installerade i datorn. För användare är denna metod enklast att använda eftersom IDEP automatiskt hämtar uppgifter om standard e-postkonto ifrån inställningarna i e-postprogrammet på datorn. IDEP väljer denna metod som standard, förutsatt att e-postprogrammet stöder MAPI. SMTP e-post: Metoden SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, innebär att IDEP inte går via ev. e-postklient på användarens dator. IDEP skapar e-postmeddelandet och sänder det direkt till den utgående e-postservern (SMTP) som är angiven i e- postinställningar i IDEP Sänd manuellt via e-post IDEP skapar rapporten i en fil i den utdatamapp som är definierad i menyvalet System / Administrativa parametrar. Inga uppgifter ska anges i inställningarna, notera endast att rutan Sänd automatiskt via e-post inte är markerad. När du ska sända IDEP-rapporten måste du själv infoga filen i ett e-postmeddelande till SCB med adress, 22 (78)

23 9.3 Inställningar för att sända rapport via webböverföring Webböverföring är en valbar överföringsmetod som automatiskt laddar upp Intrastatrapport till SCB. Kommunikation sker över säkerhetsprotokollet HTTPS. Överföring mellan uppgiftslämnare och SCB är krypterad och insynsskyddad. För att aktivera denna möjlighet, gå till menyvalet System / Administrativa parametrar Ändra till Ja i Via webböverföring För varje sändning returnerar mottagningssystemet på SCB ett svarsmeddelande till e-postadress som angetts i menyvalet Parter / Org.nr. Om webböverföring är aktiverat visas Inställningar för webböverföring i menyvalet System / Inställningar. 23 (78)

24 9.4 Proxyserver inställningar IDEP-funktioner som ansluter till Internet, t.ex. Sänd automatiskt via e-post, Sänd automatiskt via webböverföring, Hämta uppdatering från webbplats eller Ladda ner växelkurser kanske inte fungerar p.g.a. säkerhetsrestriktioner om ditt nätverket använder en Proxyserver för att ansluta till Internet. I menyvalet System / Inställningar under fliken Proxyserver inställningar kan du ange om det lokala nätverket använder en Proxyserver för att ansluta till Internet. Om det finns standard inställningar på datorn kan dessa användas genom att klicka på knappen Om du inte vet hur det lokala nätverket ansluter till Internet bör du kontakta din systemadministratör. 24 (78)

25 10 Menyvalet Rapport Innehåller funktioner för att skapa, godkänna, sända, skriva ut och lista rapporter Registrera/redigera Åtgärder för att skapa och redigera Intrastat-rapporter är koncentrerade till menyvalet Rapport / Registrera/redigera. Observera att en rapport består av ett rapporthuvud och en eller flera varuposter. 25 (78)

26 Skapa rapporthuvudet Gå till Rapport / Registrera/redigera Klicka på + knappen i verktygsfältet (alt. Åtgärder / Lägg till eller <F4>) för att skapa ett rapporthuvud. Ange rapporttyp, N för nyrapport eller 0 för nollrapport (om du inget har att redovisa för referensperioden), I för införsel eller U för utförsel samt referensperiod ÅÅÅÅMM). Klicka Lägg till för att spara. Anm. När du skapar ett rapporthuvud eller ändrar i ett befintligt och det inte finns någon uttagen rapport för föregående månad med samma flöde (införsel eller utförsel), kommer du att få ett meddelande som påpekar just detta. Detta meddelande visas inte när du skapar den första rapporten. För att ändra rapport, se avsnitt Ändra rapport 26 (78)

27 Registrera varupostuppgifter Varuposter kan läggas till i en ny rapport direkt efter skapandet av rapporthuvudet eller senare i en existerande rapport. Du kan du registrera varuposter på två sätt: Manuell registrering av varuposter Import av varuposter 27 (78)

28 Referensnr. I detta fält som är frivilligt kan uppgift om t.ex. fakturanr.,ordernr. eller annan uppgift anges som är kopplat till varuposten. Om referensnr. har angivits för varuposter i en rapport kan man via Åtgärder / Rapport per ref. nr. visa och skriva ut en rapport summerad på fakturavärde och antal varuposter per referensnr Landkod Vid utförsel anges landkoden för det sist kända mottagande EU-landet. Vid införsel anges landkoden för det avsändande EU-landet. När markören står i fältet kan du klicka på Pilen vilket ger dig en plocklista med samtliga möjliga värden. Du kan plocka ett värde från listan genom att placera markören över önskat värde och enkelklicka Transaktionstyp Ange ensiffrig kod som visar vilken typ av transaktion som varit aktuell för respektive varupost. När markören står i fältet kan du klicka på Pilen vilket ger dig en plocklista med samtliga möjliga värden. Du kan plocka ett värde från listan genom att placera markören över önskat värde och enkelklicka Varukodsmodell Du kan arbeta med interna varukoder i stället för de officiella CN8-koderna. I IDEP kan man definiera ett samband mellan egna varukoder och motsvarande CN8-kod mha varukodsmodeller CN8 varukod Combined Nomenclature8, dessa 8-ställiga sifferkoder används i alla EU:s medlemsstater för identifikation av varor för rapportering av EU-varuhandel till Intrastat. Du kan hitta rätt kod i CN8 med hjälp av sökord genom att klicka på symbolen för kikare. Du tar med dig vald CN8-kod och varubeskrivning till varupostbilden genom att dubbelklicka på koden. Koder och texter uppdateras och integreras årligen i IDEP. Texterna baseras på den årliga publiceringen i The Official Journal of CN8 utgiven av Eurostat, EU:s statistik kontor. 28 (78)

29 Varubeskrivning Även när du registrerar CN8-koden själv (utan att gå in i CN8-programmet) kommer den självförklarande texten att visas i fältet varubeskrivning Ann. kvant. enl CN8 För vissa CN8-koder ska annan kvantitet anges, t.ex. liter, styck, par. När du anger en sådan kod i fältet CN8 vaukod visas fältet Ann. kvant. enl CN8 och enheten för annan kvantitet Nettovikt Ange varupostens nettovikt exklusive emballage. För vissa CN8-nummer är nettovikt en frivillig uppgift. När du anger ett sådant nummer i fältet CN8 varukod ändras texten Nettovikt till Frivillig nettovikt och det är nu möjligt att lämna fältet tomt Valutakod Valutakod EUR kan aktiveras som standard om angiven landkod är ett Euroland vid manuell varupost registrering. Aktivering görs i System / Administrativa parametrar, se avsnitt 15.2 Administrativa parametrar När IDEP installeras följer det med en fil med valutakoder och månadskurser för innevarande- och föregående år för alla EU-medlemsstater som inte är med i EMU samt Euro och Amerikanska dollar. Listan för valutakoder i varupostbilden visar omräkningskursen för den senast uppdaterade månaden, om du har användning av ytterligare valutor kan de läggas till via menyvalet System / Växelkurser. Du kan använda listan i inmatningsbilden för varuposter genom att välja en valutakod och ange ett fakturavärde i den valutan. IDEP räknar då automatiskt om värdet till SEK i fältet Fakturavärde SEK relaterat till månadskursen för rapporteringsmånaden. T.ex. om rapporten är för perioden då hämtar IDEP automatiskt växelkursen för december 2009 för den angivna valutakoden från filen med växelkurser som följde med installationen. Vid varje inloggning kontrollerar IDEP Online mot webbplatsen för Intrastat om det finns en nyare fil med växelkurser att hämta. Om så är fallet sker uppdatering automatiskt. Du kan även uppdatera växelkurser inifrån IDEP, se avsnitt Uppdatera växelkurser automatiskt Om Online uppdatering inte är möjlig p.g.a. säkerhetsrestriktioner i användarens system måste kurser uppdateras manuellt se avsnitt 15.1 Växelkurser 29 (78)

30 Fakturavärde SEK Är det fakturerade beloppet för varan i SEK, inklusive kostnader för frakt och försäkring om dessa enligt leveransvillkoren ingår i fakturan. Om ett fakturabelopp saknas, ska varorna rapporteras till det belopp som skulle ha fakturerats vid normal försäljning eller normalt köp. Moms och eventuella punktskatter ska inte ingå. Som omräkningskurs används antingen dagskursen för leveransen eller den tullkurs som fastställs för månaden. Terminssäkrade kurser får däremot inte användas. Aktuella växelkurser kan uppdateras Online eller manuellt till IDEP, se avsnitt 15.1 Växelkurser Manuell registrering av varuposter När markören står i ett fält i vilket du skall fylla i en kod kan du klicka på pilknappen till höger om fältet eller trycka F2, vilket ger dig en plocklista med samtliga möjliga värden. Du kan plocka ett värde från listan genom att placera markören över önskat värde och enkelkllicka. I IDEP finns flera funktioner för att underlätta manuell datainförsel av varuposter: Nettovikt beräkn.faktor Varupostmodeller Varukodsmodeller Kopiera information Växelkurser Spara varupost som varupostmodell Kopiera varuposter En hjälp knapp finns i dem flesta funktioner, du kan även nå hjälp genom att trycka funktionstangent F1. Texten innehåller en kort beskrivning över aktuell funktion och en förklaring över användningen och avsikten med skärmbildens fält. Det går även att klicka på? i skärmbildens övre högra hörn och sedan klicka på en fältrubrik för att visa avsikten för just detta fält. 30 (78)

31 För att lägga till varuposter i rapporten. Klicka på + knappen i verktygsfältet (alt. Åtgärder / Lägg till eller <F4>). Registrera uppgifterna för varupost ett. När detta är gjort, klicka på Lägg till för att spara. Du får automatiskt upp en ny registreringsbild för varupost två. När du inte vill registrera fler varuposter, klicka på Avbryt.. Du kan även spara en varupost som en varupostmodell och kopiera varuposter. När du lagt till varuposter kommer du tillbaka till Lägg till varuposter rapport. I listan kan du se att en ny varupost har lagts till, du ser listan i ändringsläge. Om du vill ändra uppgifterna i en viss varupost, placera markören över denna varupost och dubbelklicka. 31 (78)

IDEP/CN8 för Intrastat Snabbguide 2012. 2011-2012 SCB Utrikeshandel Version: 2012 Datum: 2011-12-12. IDEP/CN8 snabbguide

IDEP/CN8 för Intrastat Snabbguide 2012. 2011-2012 SCB Utrikeshandel Version: 2012 Datum: 2011-12-12. IDEP/CN8 snabbguide IDEP/CN8 snabbguide Välkommen som användare av IDEP/CN8 för Intrastat. För att du så smidigt som möjligt ska komma igång med programmet kommer de grundläggande funktionerna att beskrivas steg för steg

Läs mer

Intrastatregistrering och -rapportering

Intrastatregistrering och -rapportering INTRASTATREGISTRERING OCH -RAPPORTERING Intrastatregistrering och -rapportering INNEHÅLL 1 OM INTRASTAT... 2 2 INSTÄLLNINGAR FÖR INTRASTAT... 3 3 INTRASTATREGISTRERING... 5 4 RAPPORTUTSKRIFT... 6 5 INTRASTATRAPPORTERING...

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

e-line automatisk e-post

e-line automatisk e-post e-line automatisk e-post Pyramid Business Studio från 3.40A (2011-01-03) e-line - automatisk e-post I Pyramid e-line finns flera funktioner för att skapa automatiska e-postmeddelande. Några tekniska förutsättningar

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

Installationsguide Unifaun Transport

Installationsguide Unifaun Transport Installationsguide Unifaun Transport med Visma Administration 500, 1000, 2000 eller Visma Förening samt Visma Integration (version 5.11 eller nyare). 2012-01-23 2 Innehåll 1 Förberedelser... 3 1.1 Förberedelser

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN

ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN FINANSINSPEKTIONEN BILAGA VIII 1 (6) ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN Innehåll: 1. Allmänt 2. Installation 3. Arbetsböckernas struktur och funktioner 3.1. Allmänt 3.2. Allmänna uppgifter

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Kom igång med... MultiMailer2007

Kom igång med... MultiMailer2007 Kom igång med... MultiMailer2007 Innehåll Allmänt... 3 Installation... 3 Från Internet...3 Från CD...4 Konfigurering av ditt e-postkonto... 5 Om du har en brandvägg...6 Sammanfattning...7 Snabbstart...

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Användarhandledning för koppling av dokument

Användarhandledning för koppling av dokument nvändarhandledning Modul: lla vser: Koppla dokument i 3L 2006 1[11] nvändarhandledning för koppling av dokument Olika typer av dokument kan kopplas till poster i en 3L-databas. Exempelvis kan en eller

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC. PKS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC. PKS5000PC kan köras under XP och Windows 7. Windows XP eller Windows 7 (32 bit). Minimum hårdvarukrav är interminne

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

EPOST2 Version 2.00 Ett enkelt e-postprogram med stöd för talsyntes

EPOST2 Version 2.00 Ett enkelt e-postprogram med stöd för talsyntes EPOST2 Version 2.00 Ett enkelt e-postprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INSTALLATION... 2 PROGRAMINFORMATION... 2 PROGRAMMET

Läs mer

Välkommen som anställd till Malmö högskola

Välkommen som anställd till Malmö högskola 1(9) Välkommen som anställd till Malmö högskola Alla användare på Malmö högskola ska logga in på nätverket med en personlig datoridentitet. När du är inloggad kan du komma åt dem tjänster och funktioner

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Flex - Manual. Innehåll

Flex - Manual. Innehåll Flex Manual Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Startsida... 5 Specificera & ladda upp indatafil... 6 Välj information... 7 Namnge & godkänn beställning... 8 Hämta beställning... 9 Välj

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 1.3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad är VisitLog?... 3 3 Innan du börjar... 3 4 Administration... 4 4.1 Lokala inställningar... 4 4.1.1 Skrivarinställningar... 4 4.1.2

Läs mer

Installation av CABAS

Installation av CABAS Quick start Installation av CABAS 1. Börja med att försäkra dig om att du har användarnamn och lösenord för CABAS. 2. OBS! Användarnamnet och dess lösenord är personligt. Om ni behöver fler användare av

Läs mer