Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Bra börsår att vänta PORTFÖLJ. Det kommer att bli ett bra börsår. Den bedömningen gör bankens investeringsstrateger. Taktisk paus i budgetbråk POLITIK. Den amerikanska budgetöverenskommelsen som träffades är inte en långsiktig lösning på USA:s finanspolitiska problem. Långt ifrån. Senare i år väntar kongressval, vilket påverkar budgetförhandlingarna. Sidan 7-8 Rykande het olja Ta med vädret i kalkylen Mer gynnsamt investera i företagande SKATTER. Nytt avdrag gynnar små bolag i behov av nytt kapital. Det nya investeraravdraget passar privatpersoner som vill skjuta till pengar till familjeföretag och andra mindre företag. Avdraget är ett sätt att belöna den som bidrar till ökad företagsamhet. Sidan 3-5 Sidan 6 RÅVAROR. Den amerikanska skifferboomen är omdiskuterad. Olje- och gasproducenterna påverkas av det nya utbudet, liksom prisbilden på energi. Har Europa dragit en nitlott? Sidan 9-11 RISK. Väderlek och klimat är svåra att förutse men viktiga i många kalkyler. Räkna med fortsatt nederbörd. Sidan Krönikan Kom i form året runt! Krönika av Andrée Lundin Sidan 2 Merbjudande Möt våren till havs Gå ombord på ett kryssningsfartyg i Venedig i mitten av april. Du reser bekvämt och hamnstäderna vid det Adriatiska havet har mycket att erbjuda. sidan 15 Läs Placeringsnytt nu bara på webben Tips Den tidigare Månadsrapporten har bytt namn till Placeringsnytt. Det är nu en placeringsrapport anpassad för att läsas direkt på webben. placeringsnytt Även artiklarna som du precis skrivit ut finns att läsa där. Tänk på miljön och undvik onödiga utskrifter! Redaktionen Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Håll ut, lite till, lite längre Med ett helt nytt år framför oss spirar optimismen lite extra. Många av oss planerar att i år är året då det ska ske. Det kan vara en mängd olika saker. Vi lovar oss själva att vi ska träna mer, äta nyttigare, spara mer eller göra det där vi drömt om. På landets gym är det just nu fullt med människor som skall få det att hända. Dock brukar det snart lugna ner sig. I februari brukar ordningen vara återställd och det är betydligt mindre folk på anläggningarna. Många satsar hårt i början för att sedan tröttna ganska snabbt. Samma sak gäller dem som ska lägga om kosten. Vi går ut hårt men orkar inte hålla i och snart är vi tillbaka i våra gamla vanor. En slutsats vi kan dra utifrån vår samlade erfarenhet är att det kan vara bättre att gå ut lite försiktigt och därefter försöka hitta en strategi som håller lite längre. Detta är sunt förnuft, men inte sällan tappar vi bort oss och glömmer av det. På samma sätt fungerar vi ofta när det kommer till sparande och kapitalförvaltning. Ofta är vi aningen för kortsiktiga i vårt sparande. För det mesta påverkas vi aningen för starkt av den marknad vi precis har haft bakom oss. Med ett positivt börsår i ryggen där börsen steg strax över 20 procent extrapolerar vi gärna denna utveckling och ser det som en trend som bör gälla även framåt. Det ser vi inte minst hos olika experter i deras prognoser där förväntningarna inför börsåret 2014 speglas. Även jag som har förvaltat kapital i många år kan dela experternas uppfattning. Vad man trots allt inte får glömma är att det finns en osäkerhet i alla prognoser och att var och en ska se till sin egen situation innan man följer experternas råd. Börsprognoser liknar på många sätt väderprognoser. Det finns en historik och sannolikheter att utgå ifrån. I detta nummer av nyhetsbrevet har vi tittat lite närmare på konsten att förutse vädret, och konsekvenserna av dessa prognoser. Ett intressant område som ägnats stort utrymme i olika makroanalyser på senare tid är skifferolja. Med ett högt oljepris skulle utökad användning av denna energiform kunna få stor ekonomisk betydelse för en mängd länder och industrier. Just nu pågår en intensiv miljödebatt kring detta. Här kan det vara värt att vara lite påläst då det kan få betydelse för ditt sparande framåt, vilket speglas i en av månadens artiklar. Håll nu i kost- och träningslöftena längre än till februari. Även en liten, men återkommande kost- och träningsinsats kan ha stor betydelse för hälsan! Att investera i den egna hälsan fortsätter att vara ett av de allra bästa privatekonomiska råden som finns att ge. Andrée Lundin, Chef Private Banking på Varbergs Sparbank. Andrée Lundin Chef Private Banking Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Nya medel ger växtkraft SKATTER. Den 1 december 2013 trädde en ny lagstiftning i kraft som ger positiva skatteeffekter för privatpersoner som vill investera i mindre företag. Tanken med det så kallade investeraravdraget är att öka tillgången till riskvilligt kapital i mindre bolag. Att placera pengar i småbolag innebär ofta ett högt risktagande, men skatterabatten som följer med investeraravdraget är till för att balansera den risken. Det här är något helt nytt. Du får ett direkt avdrag när du investerar i ett bolag. Investeraravdraget kan vara tungan på vågen som gör att man vågar satsa i ett bolag som känns lite osäkert, säger Magnus Kårén, jurist på Varbergs Sparbank. Genom att stimulera investeringar på det här sättet finns goda möjligheter att tillgången på kapital ökar och att det blir en förbättrad tillväxt bland småföretagen. Det nya avdraget är extra lämpligt för investerare som gjort stora vinster privat eftersom avdraget kan kvittas mot privata kapitalvinster, som exempelvis reavinster på fastigheter, tillägger Magnus. Fysiska personer som köper andelar i mindre aktiebolag när det bildas, eller när bolaget ger ut nya aktier, får ta del av investeraravdraget. Högsta investering som ger skatterabatt är 1,3 miljoner kronor per person och år. Avdrag får göras med hälften av det satsade beloppet, upp till kronor per år. Med en skattesats på kapital på 30 procent innebär det att avdraget är värt 15 procent av det investerade beloppet. Det betyder upp till kr i sänkt skatt per år. Vilka blir de flitigaste användarna av det nya avdraget? Jag tror att investeraravdraget kommer att bidra till att entreprenörer gör investeringar i det egna bolaget, familjeföretaget eller annan närstående verksamhet där det finns behov av kapital. Avdraget kommer troligen att underlätta företagsetableringar. De som startar nya bolag och behöver kapital kommer nu lättare att kunna skjuta till egna pengar, samt locka externa investerare. Det kan också handla om rena investeringar för privatpersoner som tror mycket på bolagen och tack vare avdraget blir villiga att ta en lite större risk än tidigare. Men det är viktigt att de ser det som en långsiktig investering. Andelarna måste behållas i minst fem år, annars måste investeraravdraget återföras i sin helhet, konstaterar Magnus Kårén. Magnus Kårén, jurist på Varbergs Sparbank Mer information om investeraravdraget finns hos Skatteverket. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Frågor och svar om investeraravdraget Vad innebär avdraget? Den som investerar kapital i mindre bolag får en skattelättnad som kommer att stimulera sådana satsningar. Det kan hjälpa till att finansiera företagens utveckling och öka sysselsättningen. Avdraget är kopplat till att bolaget får in nytt kapital. Varför införs avdraget? Det ska göra det lättare för mindre bolag att hitta finansiering så att de kan växa och anställa fler. Vem kan få avdrag? Fysiska personer, privatpersoner, som satsar pengar i bolag vid starten eller nyemission av aktier kan få investeraravdrag. Tillskottet ska vara kontant. Kan flera personer investera i samma bolag? Ja, investeringar upp till 20 miljoner kronor per år och bolag kan ge rätt till investeraravdrag. Hur stor är skattelättnaden? Skattelättnaden blir 15 procent av det satsade beloppet och högst kronor per person och år för den som investerar 1,3 miljoner kronor. Tekniskt sett får man avdrag med halva beloppet i inkomstslaget kapital där skattesatsen är 30 procent. Vilka företag går det att investera i? Mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar, men inte med enskilda firmor och handelsbolag. Bolagen får inte vara börsnoterade på exempelvis Nasdaq OMX, men kan handlas på mindre listor som till exempel Aktietorget och First North. Vad avses med ett mindre bolag? Ett bolag räknas som mindre när det har färre än 50 anställda i medeltal (inklusive delägare) och högst 80 miljoner kronor i nettoomsättning eller balansomslutning. Vilka krav ställs i övrigt på företaget? Företaget måste så gott som uteslutande driva rörelse. Det räcker inte att exempelvis förvalta värdepapper. Bolaget måste också ha en lönesumma på minst kronor och måste ha minst ett fast driftsställe i Sverige. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 När får avdraget göras? Utgångspunkten är att avdraget görs det år aktierna betalas. Men om företaget inte har hunnit börja driva rörelse eller inte har tillräcklig lönesumma under betalningsåret får avdraget i stället göras året efter, om villkoren då är uppfyllda. Måste investeraren behålla aktierna någon viss tid? Ja, ägaren måste behålla aktierna minst fem år efter betalningsåret. Om de överlåts tidigare återförs skatterabatten. Kan bolaget dela ut vinst i samband med investeraravdrag? Ja, men det finns begränsningar. Belopp upp till ett särskilt framräknat jämförelsebelopp kan delas ut, utan att det påverkar investeraravdraget. Denna gräns gäller hela tiden från två år innan till fem år efter aktieköpet. Om bolaget delar ut för mycket måste investeraren betala tillbaka hela avdraget. Källor: Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Bra början på nytt börsår Stockholmsbörsen fortsätter uppåt under Men uppgången blir troligen inte lika stor som under förra året. Det tror Swedbank och Sparbankernas investeringsstrateger i månadskommentaren för januari. Vi är fortsatt positiva till aktiemarknaden. Vi tror att stigande företagsvinster inte bara kan försvara dagens aktiekurser utan också motivera en totalavkastning på cirka 10 procent 2014, säger Aktiespecialisten Hannes Bernéus. Swedbank och Sparbankerna väljer att ligga kvar med en övervikt för aktier med 10 procentenheter i Private Bankings modellportfölj. Anledningen är att den ekonomiska återhämtningen ser ut att fortsätta. Swedbank och Sparbankerna tror att aktier kommer utvecklas bättre än räntebärande även med hänsyn till risken - främst på grund av de förväntade stigande företagsvinsterna och sina prognoser om avkastningen på obligationer. Modellportföljen ligger fortsatt överviktad i USA, men övervikten är neddragen från 4 till 2 procentenheter. Hannes Bernéus, Aktiespecialist på Varbergs Sparbank Högre värderingar Att vi drar ner övervikten något är för att markera att värderingarna på aktiemarknaden har gått upp. Den amerikanska centralbanken har beslutat att börja trappa ned stödköpen av statsoch bostadsobligationer. Därför kommer vi sannolikt få se en uppgång i de globala räntorna, men det kommer vara en kontrollerad och långsam uppgång. Skälet till att man slutar med stödköpen är att ekonomin blir bättre och då behövs inte stimulanserna. Budgetdiskussionen i USA är numera avklarad, vilket innebär att den amerikanska marknaden får lite lugn och ro. Dessutom har amerikansk statistik överraskat positivt under hösten. I Europa ligger modellportföljen överviktad med 2 procentenheter från att tidigare ha varit neutral. Anledningen är delvis att det har kommit bättre ekonomisk statistik, till exempel ett starkare inköpschefsindex. En annan anledning är att räntespreaden mellan Tyskland och de problemtyngda länderna Spanien, Italien och Grekland har minskat. De lägre värderingarna på aktiemarknaden i Europa och tecknen på ekonomisk återhämtning gör att vi nu tycker att man kan öka exponeringen något. På tillväxtmarknader är portföljen fortfarande underviktad med 4 procent. Många av tillväxtmarknaderna ligger fortfarande under den långsiktiga trenden, och flera av dem lider av för hög inflation. Nedtrappningen av de amerikanska stimulanserna kommer göra det svårare för tillväxtmarknader att finansiera sina stora budgetunderskott. Kina oroar också. Där behöver man strama åt på grund av den alltför höga kredittillväxten. Det råder en osäkerhet kring Kinas möjligheter att hålla tillväxten uppe runt 7 procent, säger Hannes. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 USA: Verkliga lösningar på stora problem dröjer På finansmarknaderna suckade man lättat när en amerikansk budgetöverenskommelse nåddes i slutet av december. Men det handlar som vanligt inte om en långsiktig lösning. Inför kongressvalen i november pågår ett politiskt rävspel. Frida Wallnor, politisk expert på Swedbank Robur, förklarar varför. Frida, du är nyss hemkommen från en researchresa till Washington DC där de politiska och strategiska förhandlingarna kring den amerikanska finanspolitiken fortsätter under Hur är ditt generella intryck av läget i kongressen? Min bedömning är att förutsättningarna för att vi ska få se en mer konstruktiv kongress 2014 jämfört med 2013 är dåliga främst med tanke på den prestige och den oenighet som råder mellan Demokraterna och Republikanerna i sakfrågor. Det faktum att man står inför ett kongressval i november gör inte direkt saken bättre. Dessutom är president Obamas ställning svagare än någonsin, vilket bland annat beror på hur han i höstas hanterade förberedelserna inför en möjlig militär insats i Syrien. Allt fler ser honom som en så kallad lame duck, det vill säga en handlingsförlamad president, trots att tre år återstår av hans mandatperiod. Frida Wallnor, politisk expert på Swedbank Robur Du säger oenighet - man kom ju ändå överens om budgeten för 2014 i slutet av december hur kan det komma sig? Jag skulle inte säga att det handlar om ett positivt trendbrott utan att budgetuppgörelsen snarare var en del av Republikanernas strategi inför de kommande kongressvalen. Partiet fick skulden när statsapparaten tvingades stänga ner i oktober och något liknande har man inte råd att upprepa under 2014 om man ska kunna behålla majoriteten i Representanthuset. Det tycks partiet ha insett. Dessutom spelar sjukvårdsreformen, Obamacare, en viktig roll med tanke på de tekniska problem som uppstått under införandet av reformen, vilket skapat negativ publicitet för Demokraterna och presidenten. Republikanerna vill inte distrahera mediernas och väljarnas fokus bort från detta genom att bråka kring budgetfrågor. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Så vad innebär det för utsikterna för finanspolitiken 2014? Om införandet av Obamacare fortsätter att krångla har jag svårt att se att Republikanerna kommer ställa till några större marknadspåverkande event likt det som skedde 2013 innan kongressvalen i november, av nyss nämnd anledning. Å ena sidan minskar det givetvis risken för näraliggande marknadsoro, men det betyder å andra sidan inte att jag tror på några konstruktiva framsteg under året vi kommer knappast få se någon grand bargain som tar tag i de verkliga underliggande problemen. Vilka övriga frågor tror du kommer stå i fokus på kongressens dagordning under året? Jag tänker framför allt på två frågor som kommer ha stor vikt även för övriga världssamfundet 2014 frihandel och kärnuppgörelsen med Iran som riskerar att påverkas negativt av USA:s kongress. Skulle exempelvis kongressen inte ge president Obama det mandat som han behöver för att slutförhandla frihandelsavtalen TPP respektive TTIP (med Stillahavsländer respektive med EU) finns risk för att förhandlingarna bryter samman. När det sedan gäller Iran finns ett stort missnöje inom båda partierna mot den nu gällande tillfälliga fredsuppgörelsen om Irans kärnenergiprogram. Det pratas om att kongressen till och med vill införa ännu hårdare sanktioner mot Iran, snarare än att ta bort de nu gällande, vilket skulle kunna förstöra för möjligheterna att finna en permanent lösning av konflikten i sommar kan som sagt bli ett nytt händelserikt politiskt år i USA. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 Oljerusch med konsekvenser Rekordsnabb utvinning av skifferolja och gas är på god väg att göra USA självförsörjande vad gäller energi. Hur påverkas Europa av att USA seglat upp som världens största olje- och gasproducent? Privatpersoner och företag vallfärdar till North Dakota där skifferolja och gas utvinns i snabb takt. Alla vill få en del av det svarta guldet. Dagens amerikanska oljeboom har likheter med guldrushen i Klondike i slutet av 1800-talet. Den nya borrtekniken, som kallas fracking, gör att man kan utvinna olja och naturgas ur skiffer, på ett mycket mer effektivt sätt än tidigare. Man har även förfinat tekniken för horisontell borrteknik så att det går att borra under områden som tidigare var otillgängliga. Under de senaste två åren har USA varit det land där oljeproduktionen växt snabbast i världen. Vid årsskiftet gick man, enligt prognoser av bland annat energikonsultfirman PIRA och tidningen The Economist, förbi Ryssland och blev världens största producent av olja och naturgas. Det innebär att det nu pågår en historisk förändring av energiproduktionen i USA, vilket påverkar både landets ekonomi och den globala energi- och klimatpolitiken. Konkurrensfördelar vs miljökonsekvenser Den snabbt ökande produktionen av olja och gas har framför allt stor betydelse för den amerikanska hemmamarknaden, som får tillgång till billig energi, främst genom gasen. Det är mycket positivt för de amerikanska företagen som därigenom kan få en konkurrensfördel gentemot exempelvis europeiska bolag, säger Jarle Sjo, investeringsdirektör på ODIN Fonder och ansvarig förvaltare för branschfonderna ODIN Offshore och ODIN Maritim. Ju mer energi USA producerar själva, desto mindre behöver de importera, vilket kan ha en negativ inverkan på oljebolag i andra länder. Eftersom gaspriserna i USA har fallit kraftigt beroende på ett ökat utbud av skiffergas, så har amerikansk kol blivit mindre konkurrenskraftigt i USA. Därför exporteras kolet till Europa där gaspriserna är högre och där kol kan konkurrera med gas. Det är negativt för miljön och leder till att kolpriserna i Europa går ner, menar Jarle Sjo. Gasexport möjlig? Prisskillnaderna mellan amerikansk och europeisk olja är mindre än mellan amerikansk och europeisk gas. Priset på gas i USA är 4,5 dollar, medan gasen i Europa kostar cirka 11 dollar och i Japan ännu mer. Den billiga amerikanska gasen kan dock inte exporteras för närvarande, vilket gör att gaspriserna utanför USA kan förbli höga. Inom fyra till fem år kan terminaler ha hunnit byggas som möjliggör en export av gas från USA. Jarle Sjo Fracking En ny borrteknik som kallas fracking (hydraulic fracturing) har möjliggjort den snabba utvecklingen på USA:s energimarknad. Vid fracking skjuter man in en blandning av keramisk sand, kemikalier och vatten ner i berglagren där de under högt tryck frigör oljan och naturgasen. Metoden att utvinna skifferolja, som på svenska heter hydraulisk spräckning, har funnits sedan 1940-talet. Men i kombination med möjligheten att borra horisontellt sköt skifferoljevinningen fart i slutet av 1990-talet. Ett lågt oljepris gjorde dock att den verkliga tillväxten lät vänta på sig till mitten av 2000-talet, då oljepriset steg kraftigt och gjorde brytningen av skifferolja lönsam. Sedan dess har produktionen sjufaldigats i USA. Trots att skifferproduktionen är marginell i förhållande till konventionell energiproduktion har den kraftiga ökningen av amerikansk skiffergas redan fått stor påverkan på USA:s energimarknad. Skiffergasen stod för 1 procent av den amerikanska naturgasproduktionen år Tio år senare utgjorde den 20 procent av marknaden, och om 20 år beräknas andelen ha stigit till 45 procent. Den amerikanska energiboomen kommer att tillföra ungefär 500 miljarder dollar till USA:s ekonomi fram till 2020 och skapa 1,7 miljoner nya jobb, enligt en färsk rapport från McKinsey Global Institute. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9

10 Kan den snabbt ökande utvinningen av skifferolja och gas leda till att traditionella offshorebolag slås ut? Vi behöver produktionsökningen i USA, men det kommer ändå inte att räcka. Både skifferolja och olja som utvinns på traditionellt sätt kommer att behövas i framtiden. Den nuvarande oljeproduktionen faller med fyra till sex procent varje år. Vi måste hela tiden hitta nya fält för att möta den stigande globala efterfrågan. Mycket talar för att Kina och Indien kommer att stå för den största ökningen i energiförbrukning de närmaste tio åren. Vad bör man som investerare tänka på i ljuset av den snabba skifferutvinningen i USA? Amerikanska företag som producerar skifferolja och skiffergas tjänar bra med pengar. Även servicebolagen till olje- och gasbolagen som jobbar onshore i USA går mycket bra. Utsikterna är mer osäkra för servicebolagen till oljebolag som producerar offshore. Det beror på att det finns en rädsla för att oljebolagen ska minska sina investeringar i offshore för att kunna öka utdelningen till aktieägarna. Ett tydligt bevis för detta är att aktierna i företag inom US Oil Service sektorn stigit med 39 procent det senaste året, medan företagen inom Norsk Oil Service bara gått upp med 4 procent. På kort sikt blir det nog fortsatt oroligt för många av Oil Service bolagen som arbetar offshore. Men om oljebolagen minskar sina investeringar så kommer oljepriserna att stiga. Då tror vi att oljebolag återigen börjar investera mer, vilket ger ett ökat intresse för placeringar i servicebolag som är exponerade mot offshore, säger Jarle Sjo. Stefan Hällberg Massiv miljökritik mot fracking På ytan ser den nya borrtekniken ut som en framgångssaga. Men det finns ett stort frågetecken och det är vilka följdverkningar frackingen får för miljön. Den kemikaliecocktail som används för att få ut gasen och oljan ur skifferberget är ofta hemlig. Den kan innehålla flera hundra olika substanser. Många ämnen är hälsofarliga och kan vara cancerframkallande, skadliga för luftvägarna, nervsystemet och njurarna. Kritiken mot fracking handlar om flera saker, bland annat att grundvattnet kan förgiftas när kemikalier sprutas ut långt under markytan. Giftiga ämnen kan frigöras ur skiffret, jordskalv kan orsakas och landskapet kan påverkas. När dessa tidigare outnyttjade fossila bränslekällor exploateras, kan det också bli mindre lönsamt med alternativa energikällor som vind- och solenergi. Ett exempel är att tyska Bosch i våras lämnade solcellsbranschen delvis på grund av utvinningen av amerikansk skiffergas. Företaget menade att efterfrågan på energieffektiv och grön teknik kommer att minska beroende på det ökande intresset för skiffergasen. Vilka är de största riskerna med utvinning av skiffergas? Vid hydraulisk spräckning (fracking) kan det uppstå vibrationer som skapar sprickor i berggrunden som leder till att närliggande grundvattenmagasin och fastigheter skadas. Grundvattnet kan bli förorenat och grundvattentryck samt grundvattennivå kan förändras. Marken kan i samband med borrning och utvinning påverkas negativt. Kemikalieläckage kan uppstå i samband med hydraulisk spräckning. Störande buller och transporter från borrplatser. Läckage av metan från borrhål, rörledningar, ventiler med mera. Studier från USA indikerar att flera procent av den producerade gasen läcker ut till atmosfären. Källa: SGU (Statens Geologiska Undersökning) Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10

11 Vi har olja kvar att ta upp Den nya frackingtekniken revolutionerar den amerikanska energimarknaden. Kommer frackingen att slå ut europeiska oljebolag som utvinner på traditionellt sätt offshore? Vi frågade Robert Karlsson, vd på Shelton Petroleum, hur han ser på utvecklingen i USA. Hur påverkas oljebolagen i Europa av den snabbt ökande amerikanska skifferproduktionen? USA är ännu inte självförsörjande vad gäller oljan, så vi ser inga konkurrensproblem. Och vad gäller den billiga gasen har de ännu inga möjligheter att exportera den. Jag har svårt att se att den europeiska marknaden på kort sikt påverkas negativt av skifferutvinningen i USA. Det är inte särskilt troligt. Vilka effekter får USA:s oljeboom för Europa? Vi ser ett tydligt teknikgenombrott där stora kvantiteter ny olja blir möjlig att utvinna. Globalt sett är det alltid bra om billiga energikällor kan börja användas. På många sätt är det positivt att USA leder utvecklingen. Vi i Europa får tillgång till bra utprovad teknik utan att själva behöva ta stora utvecklingskostnader. Det finns många fält i Europa med stora tillgångar på skiffer. Men det finns också mycket olja kvar att utvinna på traditionellt vis i exempelvis Ryssland, vilket gör att man ännu inte haft anledning att titta så mycket på skifferutvinning. Finns det ändå inte en risk att europeiska oljebolag får svårt att klara sig på grund av den snabbt ökande energiproduktionen i USA? Betydelsen av skifferolja och skiffergas överdrivs ibland i medierna. Den nya tekniken att utvinna skiffer kommer inte att ta över och slå ut dagens offshorebolag. Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om en produktionsteknik, inte en ny produkt. Det traditionella sättet att utvinna olja är och kommer att utgöra den centrala delen i oljesektorn, även om okonventionell olja och gas har ökat den senaste tiden. Kommer bolaget du leder att förändra sin verksamhet med tanke på det som händer i USA? Vårt fokus är att fortsätta att utvinna olja på konventionellt sätt. Vi har mycket olja kvar att ta upp innan vi behöver börja utvinna skiffer. Men vi har formationer på våra fält som kan passa för frackning och horisontell borrning. Vi undersöker om det finns bra möjligheter att använda de här metoderna och håller oss hela tiden à jour med vad som händer inom området. Robert Karlsson, vd på Shelton Petroleum Fakta Shelton Petroleum är ett svenskt börsnoterat bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland samt Ukraina. I Ryssland äger bolaget tre licenser i Volga-Ural-regionen i Basjkirien och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoyefältet. I Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz, två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Stefan Hällberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 11

12 Investera kallt i ändrad väderlek Tycker du att det har varit en för mild vinter? Oroar du dig för en regnig sommar? Det finns många skäl att oroa sig för vädret som investerare. I många branscher kan den med med bäst koll på vädret bli den stora vinnaren. I många branscher är väderberoendet stort. Energibolag mäter till exempel temperatur och följer vattenflödet till sina dammar i realtid, och lantbrukare väntar på exakt rätt tillfälle för att så och skörda. Men även för mindre företag och privata investerare spelar vädret en viktig roll. Den milda vintern i år har till exempel bidragit till att många skogsägare inte kunnat göra de virkesuttag de planerat. Ingen vill köra sönder mark med tunga skogsmaskiner, säger Per Skargren, ansvarig för bankens skogs-och lantbrukssegment, som tillägger att markägare och skogsbolag avverkar efter bärighet. Högt belägna områden prioriteras när det är blött och fuktigt för att kunna avverka kontinuerligt. Per Skargren, ansvarig för bankens skogsoch lantbrukssegment Riskfyllt väderomslag Inom lantbruket är väderberoendet dubbelt. Förutom att vara beroende av den lokala väderleken är lantbrukare ofta minst lika beroende av vädret på andra sidan jordklotet, eftersom priserna på jordbruksvaror bestäms på en världsmarknad, säger Per Skargren. För kreditgivning och affärsstöd är riskhantering och likviditetsplanering viktig, Att hålla sig uppdaterad om vädret kan i vissa lägen bli en fråga om överlevnad, säger Per Skargren, som tillägger att diversifiering är ett sätt att hantera risker och bli mindre säsongs- och väderberoende. Eller skaffa sig extra bra koll, i den mån det är möjligt. Det är en internationell trend att företag som säljer lokala vädertjänster till lantbrukare. Stora datamängder och omfattande analys är vardagsmat i näringen. Och inom skogsbruket studerar man vilka typ av träd och vilka gallringsmetoder som klarar storm och olika temperaturer bäst. I ett varmare klimat kan skogen växa fortare men risken för skadeinsekter ökar. Nya tjänster utvecklas Sveriges kompetenscentrum när det gäller väder finns hos SMHI i Norrköping. Och det var länge sedan som land- och sjörapporten, och väderprognosen i SVT, var det som verksamheten cirkulerade kring. Vi säljer allt fler specialanpassade tjänster till företag i olika branscher. Ett exempel är inom sjöfarten. Vi hjälper rederier hålla koll på hela flottor av fartyg, inklusive lasten som kan vara både känslig och värdefull, säger Christer Åkerlund. Christer Åkerlund, affärsutvecklare, SMHI Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 12

13 Även försäkringsbolag som återförsäkrar last har därmed också ett intresse av våra tjänster, säger Christer Åkerlund, som säger att fler arbetar proaktivt med vädertjänster, men att det finns mer att göra. Intresset ökar efter stora olyckor och naturkatastrofer. Energibolagen, som har väder som en del av sin kärnverksamhet, gör en stor del av analysarbetet själva. Vid ombyggnad av dammar finns långsiktiga klimathänsyn med i kalkylen. Skogsindustrin har lärt sig en del i samband med de senaste årens stormar, liksom de försäkringsbolag som försäkrar fastigheter i översvämningsdrabbade områden. Försäkringsbolagen arbetar för mer förebygga skador, men det går trögt att ända på systemet. Förvånansvärt ofta är det först efter skadan är skedd som försäkringsbolag kontaktar oss för att få uppgifter kring omständigheterna vid skadetillfället. Det finns bolag som jobbar proaktivt, men de är få, säger Christer Åkerlund. Eget ansvar premieras På sikt kan du kanske få en premierabatt på din båtförsäkring om du prenumererar på en vädertjänst, som förhoppningsvis bidrar till att du kan förebygga skador, genom att till exempel kontrollera förtöjningarna i tid. Ditt eget ansvar är stort när det kommer till väder. Väderkaos i vardagen är ingen samhällskris i ordets verkliga bemärkelse. MSB, myndigheten för samhällsberedskap, följer väderutvecklingen, men det ska vara extrema förhållanden som ska till. Dagligt väderkaos är inget som ligger inom ramen för vårt uppdrag. Det är först när vädret innebär fara för människors liv och hälsa, eller att samhällets infrastruktur är hotad som det blir en fråga för oss, säger Alexandra Nordlund, en av myndighetens analytiker. MSB följer utvecklingen, men att det krävs något extraordinärt, som till exempel ett askmoln över Island, Det dagliga väderkaoset och väderstationernas prognoser får vi själva hålla koll på och dra egna slutsatser ifrån. Halvklart, väst nordväst, - 5 Ellen Karlberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 13

14 Bygg där huset kan stå kvar Sten Bergström, professor på SMHI, förespråkar långsiktigt hållbar stadsplanering. Har vädret verkligen blivit sämre och eller upplever vi det som sämre till följd av fler nyheter och mer information om klimatet? Det är en bra fråga. Stormarna har inte blivit fler, däremot har vi fått dokumenterat mer regn och fler skyfall, säger Sten Bergström, som själv upplever att medierna har blivit mer intresserade av att rapporter om både klimat och väder. Men även om vädret inte blivit riktigt så ombytligt som vi tror, har konsekvenserna av olika naturfenomen blivit mer allvarliga på grund av samhällsutvecklingen, enligt professorn. Sårbarheten för extremt väder har ökat. Stadsplanerare och fastighetsbolag kalkylerar med risken för skyfall när de bygger nytt. Men den gamla befintliga bebyggelsen är svårare att hantera ur risksynpunkt. Den översvämning som drabbade Köpenhamn den 2 juli 2011 är ett talande exempel. På två timmar gick värden för en miljard euro upp i rök. De gamla potatiskällarna i Köpenhamn byggdes för ett ändamål. Men nu var de fyllda med IT-konsulter och butiker. Det bidrog till att så stora värden förstördes, säger Sten Bergström, som för närvarande anlitas som expert vid stora infrastrukturinvesteringar, till exempel ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Forskarsamhället är överens om att växthuseffekten finns och att det pågår en klimatförändring. Samtidigt finns delade meningar om hur snabbt den går. Havsnivån stiger för närvarande med drygt tre millimeter per år. Detta kompenseras genom landhöjning i norra och mellersta Sverige, men inte längst i söder. På hundra år kan det handla om en meters havsnivåhöjning i Skåne. Det måste man ta hänsyn till i olika byggprojekt, vilket kan leda till impopulära beslut i dag. Men byggnader bör byggas på säker grund för att kunna stå kvar på samma plats under överskådlig framtid, säger Sten Bergström. Sten Bergström, professor, SMHI I Göteborg finns det framtida risker kring det sjönära boendet. Ellen Karlberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 14

15 Många motiv på spännande rutt Boka in resan den april och följ med på en oförglömlig kryssning till Adriatiska havet och det tidigare stordömet Venedigs övärld. Antikens och medeltidens handelsmän och erövrare visar vägen. Resan börjar den 15 april med flyg från Stockholm till Venedig. Efter landning vid lunchtid åker sällskapet direkt till fartyget. Här väntar sköna dagar ombord, med dagliga anlöp i större och mindre hamnar, med intressanta utfärder och föredrag varvade med pauser då vila, sol och kanske bad gör resan angenäma. Under resan genom den vackra arkipelagen besöker vi några av Dalmatiens och Istriens intressantaste hamnar; vi anlöper Sibenik, Korcula, Kotor i Montenegro, Dubrovnik, Split och Pula. I priset ingår: Flyg Stockholm - Munchen/Venedig - Venedig/Munchen/Stockholm med Lufthansa, inklusive alla kända skatter Kryssning i vald hyttkategori inkl helpension med måltidsdryck (vin, öl eller softdrinks) ombord Transfers enligt programmet och svensk reseledare samt föredragsprogram ombord Många upptäcktsfärder börjar i Venedig. Kanske även din? Vem får Mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer? Ta då kontakt med din rådgivare. Erbjudande för Mer-kunder per hyttkategori (priser angivna i SEK/person): Executive Suite kr - Mer-pris: kr Owners Suite kr - Mer-pris: kr Junior Suite kr - Mer-pris: kr Deluxe Stateroom kr - Mer-pris: kr Superior Stateroom kr - Mer-pris: kr Standard Stateroom kr - Mer-pris: kr Standard Single kr - Mer-pris: kr Insideshytt e/d kr - Mer-pris: kr Tillkommer: Utflykter à kr/pers (ej obligatoriskt) samt personliga utgifter i baren. Bokningar och förfrågningar: Axtours Ålandsvägen 36, Mariehamn Tel: E-post: Vid bokning uppge kod: Mer Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 15

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Mer gynnsamt investera i företagande SKATTER. Nytt avdrag gynnar små bolag i behov av nytt kapital. Det nya investeraravdraget passar privatpersoner som vill skjuta till pengar till familjeföretag och

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Centralbankerna och marknaderna 1 AKTIEANALYS 2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Ett år med två halvor 2016 hur ska vi summera detta märkliga år? Politiskt

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag

Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag Bilaga 1 b till Hemställan om Investeraravdrag Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag 1 Ingen saklig skillnad från förslaget till riskkapitalavdrag. 9 Ingen saklig skillnad från förslaget till

Läs mer

Nordeas börsbarometer Januari 2015

Nordeas börsbarometer Januari 2015 Nordeas börsbarometer Januari 2015 Ingela Gabrielsson, privatekonom Fredrik Wilander, chefstrateg Andelen börsoptimister minskar Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Genomsnitt: +6,82%

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 5 339 mnkr. Det är en ökning med 124 mnkr sedan förra månaden, och 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

Marginellt ökad aktieandel. Positiv

Marginellt ökad aktieandel. Positiv Tellus Midas Strategi under oktober Kraftig nedgång gav köptillfälle I korthet: Månaden inleddes i kraftig mollstämning. Tron på en ekonomisk återhämtning i Europa försvann helt. Konflikten i Ukraina,

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Världsekonomin är i kris och kortsiktigt kvartalstänkande förvärrar många av dagens miljöproblem.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Nordeas börsbarometer Oktober 2013

Nordeas börsbarometer Oktober 2013 Nordeas börsbarometer Oktober 2013 Ingela Gabrielsson, privatekonom Henrik Lundin, chefsstrateg 2013-10-25 Andelen börspessimister ökar kraftigt Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Jämfört

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

INVESTERINGSGUIDE FÖR ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE: Dags att uppdatera grundantaganden? ANNA BORGERYD

INVESTERINGSGUIDE FÖR ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE: Dags att uppdatera grundantaganden? ANNA BORGERYD INVESTERINGSGUIDE FÖR ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE: Dags att uppdatera grundantaganden? ANNA BORGERYD ANNA BORGERYD Styrelseordförande i familje företaget Polarbröd, ansvarig för koncernstrategin som bland

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Mitt sätt att bli informerad. Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna

Mitt sätt att bli informerad. Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna Mitt sätt att bli informerad Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna Vilka informationskällor finns Det finns två olika källor: Interna källor

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer