Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Mer gynnsamt investera i företagande SKATTER. Nytt avdrag gynnar små bolag i behov av nytt kapital. Det nya investeraravdraget passar privatpersoner som vill skjuta till pengar till familjeföretag och andra mindre företag. Avdraget är ett sätt att belöna den som bidrar till ökad företagsamhet. Sidan 3-5 Håll utkik efter inbjudan till vår reseträff Toscana! Merbjudande Bra börsår att vänta PORTFÖLJ. Det kommer att bli ett bra börsår. Den bedömningen gör bankens investeringsstrateger. Taktisk paus i budgetbråk POLITIK. Den amerikanska budgetöverenskommelsen som träffades är inte en långsiktig lösning på USA:s finanspolitiska problem. Långt ifrån. Senare i år väntar kongressval, vilket påverkar budgetförhandlingarna. Sidan 7-8 Rykande het olja RÅVAROR. Den amerikanska skifferboomen är omdiskuterad. Olje- och gasproducenterna påverkas av det nya utbudet, liksom prisbilden på energi. Har Europa dragit en nitlott? Ta med vädret i kalkylen Sidan 6 Sidan 9-11 RISK. Väderlek och klimat är svåra att förutse men viktiga i många kalkyler. Räkna med fortsatt nederbörd. Sidan Möt våren till havs Gå ombord på ett kryssningsfartyg i Venedig i mitten av april. Du reser bekvämt och hamnstäderna vid det Adriatiska havet har mycket att erbjuda. sidan 15 Läs Placeringsnytt nu bara på webben Tips Den tidigare Månadsrapporten har bytt namn till Placeringsnytt. Det är nu en placeringsrapport anpassad för att läsas direkt på webben. placeringsnytt Även artiklarna som du precis skrivit ut finns att läsa där. Tänk på miljön och undvik onödiga utskrifter! Redaktionen Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Håll ut, lite till, lite längre Med ett helt nytt år framför oss spirar optimismen lite extra. Många av oss planerar att i år är året då det ska ske. Det kan vara en mängd olika saker. Vi lovar oss själva att vi ska träna mer, äta nyttigare, spara mer eller göra det där vi drömt om. På landets gym är det just nu fullt med människor som skall få det att hända. Dock brukar det snart lugna ner sig. I februari brukar ordningen vara återställd och det är betydligt mindre folk på anläggningarna. Många satsar hårt i början för att sedan tröttna ganska snabbt. Samma sak gäller dem som ska lägga om kosten. Vi går ut hårt men orkar inte hålla i och snart är vi tillbaka i våra gamla vanor. En slutsats vi kan dra utifrån vår samlade erfarenhet är att det kan vara bättre att gå ut lite försiktigt och därefter försöka hitta en strategi som håller lite längre. Detta är sunt förnuft, men inte sällan tappar vi bort oss och glömmer av det. På samma sätt fungerar vi ofta när det kommer till sparande och kapitalförvaltning. Ofta är vi aningen för kortsiktiga i vårt sparande. För det mesta påverkas vi aningen för starkt av den marknad vi precis har haft bakom oss. Med ett positivt börsår i ryggen där börsen steg strax över 20 procent extrapolerar vi gärna denna utveckling och ser det som en trend som bör gälla även framåt. Det ser vi inte minst hos olika experter i deras prognoser där förväntningarna inför börsåret 2014 speglas. Även jag som har förvaltat kapital i många år kan dela experternas uppfattning. Vad man trots allt inte får glömma är att det finns en osäkerhet i alla prognoser och att var och en ska se till sin egen situation innan man följer experternas råd. Börsprognoser liknar på många sätt väderprognoser. Det finns en historik och sannolikheter att utgå ifrån. I detta nummer av nyhetsbrevet har vi tittat lite närmare på konsten att förutse vädret, och konsekvenserna av dessa prognoser. Ett intressant område som ägnats stort utrymme i olika makroanalyser på senare tid är skifferolja. Med ett högt oljepris skulle utökad användning av denna energiform kunna få stor ekonomisk betydelse för en mängd länder och industrier. Just nu pågår en intensiv miljödebatt kring detta. Här kan det vara värt att vara lite påläst då det kan få betydelse för ditt sparande framåt, vilket speglas i en av månadens artiklar. Håll nu i kost- och träningslöftena längre än till februari. Även en liten, men återkommande kost- och träningsinsats kan ha stor betydelse för hälsan! Att investera i den egna hälsan fortsätter att vara ett av de allra bästa privatekonomiska råden som finns att ge. Daniel Ljungström, Chief Investment Officer Daniel Ljungström Chief Investment Officer Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Nya medel ger växtkraft SKATTER. Den 1 december 2013 trädde en ny lagstiftning i kraft som ger positiva skatteeffekter för privatpersoner som vill investera i mindre företag. Tanken med det så kallade investeraravdraget är att öka tillgången till riskvilligt kapital i mindre bolag. Att placera pengar i småbolag innebär ofta ett högt risktagande, men skatterabatten som följer med investeraravdraget är till för att balansera den risken. Det här är något helt nytt. Du får ett direkt avdrag när du investerar i ett bolag. Investeraravdraget kan vara tungan på vågen som gör att man vågar satsa i ett bolag som känns lite osäkert, säger Henrik Bingåker, skattejurist på Swedbank. Genom att stimulera investeringar på det här sättet finns goda möjligheter att tillgången på kapital ökar och att det blir en förbättrad tillväxt bland småföretagen. Det nya avdraget är extra lämpligt för investerare som gjort stora vinster privat eftersom avdraget kan kvittas mot privata kapitalvinster, som exempelvis reavinster på fastigheter, tillägger Henrik Bingåker. Fysiska personer som köper andelar i mindre aktiebolag när det bildas, eller när bolaget ger ut nya aktier, får ta del av investeraravdraget. Högsta investering som ger skatterabatt är 1,3 miljoner kronor per person och år. Avdrag får göras med hälften av det satsade beloppet, upp till kronor per år. Med en skattesats på kapital på 30 procent innebär det att avdraget är värt 15 procent av det investerade beloppet. Det betyder upp till kr i sänkt skatt per år. Vilka blir de flitigaste användarna av det nya avdraget? Jag tror att investeraravdraget kommer att bidra till att entreprenörer gör investeringar i det egna bolaget, familjeföretaget eller annan närstående verksamhet där det finns behov av kapital. Avdraget kommer troligen att underlätta företagsetableringar. De som startar nya bolag och behöver kapital kommer nu lättare att kunna skjuta till egna pengar, samt locka externa investerare. Det kan också handla om rena investeringar för privatpersoner som tror mycket på bolagen och tack vare avdraget blir villiga att ta en lite större risk än tidigare. Men det är viktigt att de ser det som en långsiktig investering. Andelarna måste behållas i minst fem år, annars måste investeraravdraget återföras i sin helhet, konstaterar Henrik Bingåker. Henrik Bingåker, skattejurist på Swedbank. Mer information om investeraravdraget finns hos Skatteverket. Stefan Hällberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Frågor och svar om investeraravdraget Vad innebär avdraget? Den som investerar kapital i mindre bolag får en skattelättnad som kommer att stimulera sådana satsningar. Det kan hjälpa till att finansiera företagens utveckling och öka sysselsättningen. Avdraget är kopplat till att bolaget får in nytt kapital. Varför införs avdraget? Det ska göra det lättare för mindre bolag att hitta finansiering så att de kan växa och anställa fler. Vem kan få avdrag? Fysiska personer, privatpersoner, som satsar pengar i bolag vid starten eller nyemission av aktier kan få investeraravdrag. Tillskottet ska vara kontant. Kan flera personer investera i samma bolag? Ja, investeringar upp till 20 miljoner kronor per år och bolag kan ge rätt till investeraravdrag. Hur stor är skattelättnaden? Skattelättnaden blir 15 procent av det satsade beloppet och högst kronor per person och år för den som investerar 1,3 miljoner kronor. Tekniskt sett får man avdrag med halva beloppet i inkomstslaget kapital där skattesatsen är 30 procent. Vilka företag går det att investera i? Mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar, men inte med enskilda firmor och handelsbolag. Bolagen får inte vara börsnoterade på exempelvis Nasdaq OMX, men kan handlas på mindre listor som till exempel Aktietorget och First North. Vad avses med ett mindre bolag? Ett bolag räknas som mindre när det har färre än 50 anställda i medeltal (inklusive delägare) och högst 80 miljoner kronor i nettoomsättning eller balansomslutning. Vilka krav ställs i övrigt på företaget? Företaget måste så gott som uteslutande driva rörelse. Det räcker inte att exempelvis förvalta värdepapper. Bolaget måste också ha en lönesumma på minst kronor och måste ha minst ett fast driftsställe i Sverige. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 När får avdraget göras? Utgångspunkten är att avdraget görs det år aktierna betalas. Men om företaget inte har hunnit börja driva rörelse eller inte har tillräcklig lönesumma under betalningsåret får avdraget i stället göras året efter, om villkoren då är uppfyllda. Måste investeraren behålla aktierna någon viss tid? Ja, ägaren måste behålla aktierna minst fem år efter betalningsåret. Om de överlåts tidigare återförs skatterabatten. Kan bolaget dela ut vinst i samband med investeraravdrag? Ja, men det finns begränsningar. Belopp upp till ett särskilt framräknat jämförelsebelopp kan delas ut, utan att det påverkar investeraravdraget. Denna gräns gäller hela tiden från två år innan till fem år efter aktieköpet. Om bolaget delar ut för mycket måste investeraren betala tillbaka hela avdraget. Källor: Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Bra början på nytt börsår Stockholmsbörsen fortsätter uppåt under Men uppgången blir troligen inte lika stor som under förra året. Det tror Swedbanks investeringsstrateger i månadskommentaren för januari. Vi är fortsatt positiva till aktiemarknaden. Vi tror att stigande företagsvinster inte bara kan försvara dagens aktiekurser utan också motivera en totalavkastning på cirka 10 procent 2014, säger investeringsstrategen Arturo Arques. Swedbank väljer att ligga kvar med en övervikt för aktier med 10 procentenheter i Private Bankings modellportfölj. Anledningen är att den ekonomiska återhämtningen ser ut att fortsätta. Swedbank tror att aktier kommer utvecklas bättre än räntebärande även med hänsyn till risken. Främst på grund av de förväntade stigande företagsvinsterna, och Swedbanks prognoser om avkastningen på obligationer. Modellportföljen ligger fortsatt överviktad i USA, men övervikten är neddragen från 4 till 2 procentenheter. Högre värderingar Att vi drar ner övervikten något är för att markera att värderingarna på aktiemarknaden har gått upp. Den amerikanska centralbanken har beslutat att börja trappa ned stödköpen av statsoch bostadsobligationer. Därför kommer vi sannolikt få se en uppgång i de globala räntorna, men det kommer vara en kontrollerad och långsam uppgång. Skälet till att man slutar med stödköpen är att ekonomin blir bättre och då behövs inte stimulanserna. Budgetdiskussionen i USA är numera avklarad, vilket innebär att den amerikanska marknaden får lite lugn och ro. Dessutom har amerikansk statistik överraskat positivt under hösten. I Europa ligger modellportföljen överviktad med 2 procentenheter från att tidigare ha varit neutral. Anledningen är delvis att det har kommit bättre ekonomisk statistik, till exempel ett starkare inköpschefsindex. En annan anledning är att räntespreaden mellan Tyskland och de problemtyngda länderna Spanien, Italien och Grekland har minskat. De lägre värderingarna på aktiemarknaden i Europa och tecknen på ekonomisk återhämtning gör att vi nu tycker att man kan öka exponeringen något. På tillväxtmarknader är portföljen fortfarande underviktad med 4 procent. Många av tillväxtmarknaderna ligger fortfarande under den långsiktiga trenden, och flera av dem lider av för hög inflation. Nedtrappningen av de amerikanska stimulanserna kommer göra det svårare för tillväxtmarknader att finansiera sina stora budgetunderskott. Kina oroar också. Där behöver man strama åt på grund av den alltför höga kredittillväxten. Det råder en osäkerhet kring Kinas möjligheter att hålla tillväxten uppe runt 7 procent, säger Arturo Arques. Måns Widman Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 USA: Verkliga lösningar på stora problem dröjer På finansmarknaderna suckade man lättat när en amerikansk budgetöverenskommelse nåddes i slutet av december. Men det handlar som vanligt inte om en långsiktig lösning. Inför kongressvalen i november pågår ett politiskt rävspel. Frida Wallnor, politisk expert på Swedbank Robur, förklarar varför. Frida, du är nyss hemkommen från en researchresa till Washington DC där de politiska och strategiska förhandlingarna kring den amerikanska finanspolitiken fortsätter under Hur är ditt generella intryck av läget i kongressen? Min bedömning är att förutsättningarna för att vi ska få se en mer konstruktiv kongress 2014 jämfört med 2013 är dåliga främst med tanke på den prestige och den oenighet som råder mellan Demokraterna och Republikanerna i sakfrågor. Det faktum att man står inför ett kongressval i november gör inte direkt saken bättre. Dessutom är president Obamas ställning svagare än någonsin, vilket bland annat beror på hur han i höstas hanterade förberedelserna inför en möjlig militär insats i Syrien. Allt fler ser honom som en så kallad lame duck, det vill säga en handlingsförlamad president, trots att tre år återstår av hans mandatperiod. Frida Wallnor, politisk expert på Swedbank Robur Du säger oenighet - man kom ju ändå överens om budgeten för 2014 i slutet av december hur kan det komma sig? Jag skulle inte säga att det handlar om ett positivt trendbrott utan att budgetuppgörelsen snarare var en del av Republikanernas strategi inför de kommande kongressvalen. Partiet fick skulden när statsapparaten tvingades stänga ner i oktober och något liknande har man inte råd att upprepa under 2014 om man ska kunna behålla majoriteten i Representanthuset. Det tycks partiet ha insett. Dessutom spelar sjukvårdsreformen, Obamacare, en viktig roll med tanke på de tekniska problem som uppstått under införandet av reformen, vilket skapat negativ publicitet för Demokraterna och presidenten. Republikanerna vill inte distrahera mediernas och väljarnas fokus bort från detta genom att bråka kring budgetfrågor. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Så vad innebär det för utsikterna för finanspolitiken 2014? Om införandet av Obamacare fortsätter att krångla har jag svårt att se att Republikanerna kommer ställa till några större marknadspåverkande event likt det som skedde 2013 innan kongressvalen i november, av nyss nämnd anledning. Å ena sidan minskar det givetvis risken för näraliggande marknadsoro, men det betyder å andra sidan inte att jag tror på några konstruktiva framsteg under året vi kommer knappast få se någon grand bargain som tar tag i de verkliga underliggande problemen. Vilka övriga frågor tror du kommer stå i fokus på kongressens dagordning under året? Jag tänker framför allt på två frågor som kommer ha stor vikt även för övriga världssamfundet 2014 frihandel och kärnuppgörelsen med Iran som riskerar att påverkas negativt av USA:s kongress. Skulle exempelvis kongressen inte ge president Obama det mandat som han behöver för att slutförhandla frihandelsavtalen TPP respektive TTIP (med Stillahavsländer respektive med EU) finns risk för att förhandlingarna bryter samman. När det sedan gäller Iran finns ett stort missnöje inom båda partierna mot den nu gällande tillfälliga fredsuppgörelsen om Irans kärnenergiprogram. Det pratas om att kongressen till och med vill införa ännu hårdare sanktioner mot Iran, snarare än att ta bort de nu gällande, vilket skulle kunna förstöra för möjligheterna att finna en permanent lösning av konflikten i sommar kan som sagt bli ett nytt händelserikt politiskt år i USA. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 Oljerusch med konsekvenser Rekordsnabb utvinning av skifferolja och gas är på god väg att göra USA självförsörjande vad gäller energi. Hur påverkas Europa av att USA seglat upp som världens största olje- och gasproducent? Privatpersoner och företag vallfärdar till North Dakota där skifferolja och gas utvinns i snabb takt. Alla vill få en del av det svarta guldet. Dagens amerikanska oljeboom har likheter med guldrushen i Klondike i slutet av 1800-talet. Den nya borrtekniken, som kallas fracking, gör att man kan utvinna olja och naturgas ur skiffer, på ett mycket mer effektivt sätt än tidigare. Man har även förfinat tekniken för horisontell borrteknik så att det går att borra under områden som tidigare var otillgängliga. Under de senaste två åren har USA varit det land där oljeproduktionen växt snabbast i världen. Vid årsskiftet gick man, enligt prognoser av bland annat energikonsultfirman PIRA och tidningen The Economist, förbi Ryssland och blev världens största producent av olja och naturgas. Det innebär att det nu pågår en historisk förändring av energiproduktionen i USA, vilket påverkar både landets ekonomi och den globala energi- och klimatpolitiken. Konkurrensfördelar vs miljökonsekvenser Den snabbt ökande produktionen av olja och gas har framför allt stor betydelse för den amerikanska hemmamarknaden, som får tillgång till billig energi, främst genom gasen. Det är mycket positivt för de amerikanska företagen som därigenom kan få en konkurrensfördel gentemot exempelvis europeiska bolag, säger Jarle Sjo, investeringsdirektör på ODIN Fonder och ansvarig förvaltare för branschfonderna ODIN Offshore och ODIN Maritim. Ju mer energi USA producerar själva, desto mindre behöver de importera, vilket kan ha en negativ inverkan på oljebolag i andra länder. Eftersom gaspriserna i USA har fallit kraftigt beroende på ett ökat utbud av skiffergas, så har amerikansk kol blivit mindre konkurrenskraftigt i USA. Därför exporteras kolet till Europa där gaspriserna är högre och där kol kan konkurrera med gas. Det är negativt för miljön och leder till att kolpriserna i Europa går ner, menar Jarle Sjo. Gasexport möjlig? Prisskillnaderna mellan amerikansk och europeisk olja är mindre än mellan amerikansk och europeisk gas. Priset på gas i USA är 4,5 dollar, medan gasen i Europa kostar cirka 11 dollar och i Japan ännu mer. Den billiga amerikanska gasen kan dock inte exporteras för närvarande, vilket gör att gaspriserna utanför USA kan förbli höga. Inom fyra till fem år kan terminaler ha hunnit byggas som möjliggör en export av gas från USA. Jarle Sjo Fracking En ny borrteknik som kallas fracking (hydraulic fracturing) har möjliggjort den snabba utvecklingen på USA:s energimarknad. Vid fracking skjuter man in en blandning av keramisk sand, kemikalier och vatten ner i berglagren där de under högt tryck frigör oljan och naturgasen. Metoden att utvinna skifferolja, som på svenska heter hydraulisk spräckning, har funnits sedan 1940-talet. Men i kombination med möjligheten att borra horisontellt sköt skifferoljevinningen fart i slutet av 1990-talet. Ett lågt oljepris gjorde dock att den verkliga tillväxten lät vänta på sig till mitten av 2000-talet, då oljepriset steg kraftigt och gjorde brytningen av skifferolja lönsam. Sedan dess har produktionen sjufaldigats i USA. Trots att skifferproduktionen är marginell i förhållande till konventionell energiproduktion har den kraftiga ökningen av amerikansk skiffergas redan fått stor påverkan på USA:s energimarknad. Skiffergasen stod för 1 procent av den amerikanska naturgasproduktionen år Tio år senare utgjorde den 20 procent av marknaden, och om 20 år beräknas andelen ha stigit till 45 procent. Den amerikanska energiboomen kommer att tillföra ungefär 500 miljarder dollar till USA:s ekonomi fram till 2020 och skapa 1,7 miljoner nya jobb, enligt en färsk rapport från McKinsey Global Institute. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9

10 Kan den snabbt ökande utvinningen av skifferolja och gas leda till att traditionella offshorebolag slås ut? Vi behöver produktionsökningen i USA, men det kommer ändå inte att räcka. Både skifferolja och olja som utvinns på traditionellt sätt kommer att behövas i framtiden. Den nuvarande oljeproduktionen faller med fyra till sex procent varje år. Vi måste hela tiden hitta nya fält för att möta den stigande globala efterfrågan. Mycket talar för att Kina och Indien kommer att stå för den största ökningen i energiförbrukning de närmaste tio åren. Vad bör man som investerare tänka på i ljuset av den snabba skifferutvinningen i USA? Amerikanska företag som producerar skifferolja och skiffergas tjänar bra med pengar. Även servicebolagen till olje- och gasbolagen som jobbar onshore i USA går mycket bra. Utsikterna är mer osäkra för servicebolagen till oljebolag som producerar offshore. Det beror på att det finns en rädsla för att oljebolagen ska minska sina investeringar i offshore för att kunna öka utdelningen till aktieägarna. Ett tydligt bevis för detta är att aktierna i företag inom US Oil Service sektorn stigit med 39 procent det senaste året, medan företagen inom Norsk Oil Service bara gått upp med 4 procent. På kort sikt blir det nog fortsatt oroligt för många av Oil Service bolagen som arbetar offshore. Men om oljebolagen minskar sina investeringar så kommer oljepriserna att stiga. Då tror vi att oljebolag återigen börjar investera mer, vilket ger ett ökat intresse för placeringar i servicebolag som är exponerade mot offshore, säger Jarle Sjo. Stefan Hällberg Massiv miljökritik mot fracking På ytan ser den nya borrtekniken ut som en framgångssaga. Men det finns ett stort frågetecken och det är vilka följdverkningar frackingen får för miljön. Den kemikaliecocktail som används för att få ut gasen och oljan ur skifferberget är ofta hemlig. Den kan innehålla flera hundra olika substanser. Många ämnen är hälsofarliga och kan vara cancerframkallande, skadliga för luftvägarna, nervsystemet och njurarna. Kritiken mot fracking handlar om flera saker, bland annat att grundvattnet kan förgiftas när kemikalier sprutas ut långt under markytan. Giftiga ämnen kan frigöras ur skiffret, jordskalv kan orsakas och landskapet kan påverkas. När dessa tidigare outnyttjade fossila bränslekällor exploateras, kan det också bli mindre lönsamt med alternativa energikällor som vind- och solenergi. Ett exempel är att tyska Bosch i våras lämnade solcellsbranschen delvis på grund av utvinningen av amerikansk skiffergas. Företaget menade att efterfrågan på energieffektiv och grön teknik kommer att minska beroende på det ökande intresset för skiffergasen. Vilka är de största riskerna med utvinning av skiffergas? Vid hydraulisk spräckning (fracking) kan det uppstå vibrationer som skapar sprickor i berggrunden som leder till att närliggande grundvattenmagasin och fastigheter skadas. Grundvattnet kan bli förorenat och grundvattentryck samt grundvattennivå kan förändras. Marken kan i samband med borrning och utvinning påverkas negativt. Kemikalieläckage kan uppstå i samband med hydraulisk spräckning. Störande buller och transporter från borrplatser. Läckage av metan från borrhål, rörledningar, ventiler med mera. Studier från USA indikerar att flera procent av den producerade gasen läcker ut till atmosfären. Källa: SGU (Statens Geologiska Undersökning) Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10

11 Vi har olja kvar att ta upp Den nya frackingtekniken revolutionerar den amerikanska energimarknaden. Kommer frackingen att slå ut europeiska oljebolag som utvinner på traditionellt sätt offshore? Vi frågade Robert Karlsson, vd på Shelton Petroleum, hur han ser på utvecklingen i USA. Hur påverkas oljebolagen i Europa av den snabbt ökande amerikanska skifferproduktionen? USA är ännu inte självförsörjande vad gäller oljan, så vi ser inga konkurrensproblem. Och vad gäller den billiga gasen har de ännu inga möjligheter att exportera den. Jag har svårt att se att den europeiska marknaden på kort sikt påverkas negativt av skifferutvinningen i USA. Det är inte särskilt troligt. Vilka effekter får USA:s oljeboom för Europa? Vi ser ett tydligt teknikgenombrott där stora kvantiteter ny olja blir möjlig att utvinna. Globalt sett är det alltid bra om billiga energikällor kan börja användas. På många sätt är det positivt att USA leder utvecklingen. Vi i Europa får tillgång till bra utprovad teknik utan att själva behöva ta stora utvecklingskostnader. Det finns många fält i Europa med stora tillgångar på skiffer. Men det finns också mycket olja kvar att utvinna på traditionellt vis i exempelvis Ryssland, vilket gör att man ännu inte haft anledning att titta så mycket på skifferutvinning. Finns det ändå inte en risk att europeiska oljebolag får svårt att klara sig på grund av den snabbt ökande energiproduktionen i USA? Betydelsen av skifferolja och skiffergas överdrivs ibland i medierna. Den nya tekniken att utvinna skiffer kommer inte att ta över och slå ut dagens offshorebolag. Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om en produktionsteknik, inte en ny produkt. Det traditionella sättet att utvinna olja är och kommer att utgöra den centrala delen i oljesektorn, även om okonventionell olja och gas har ökat den senaste tiden. Kommer bolaget du leder att förändra sin verksamhet med tanke på det som händer i USA? Vårt fokus är att fortsätta att utvinna olja på konventionellt sätt. Vi har mycket olja kvar att ta upp innan vi behöver börja utvinna skiffer. Men vi har formationer på våra fält som kan passa för frackning och horisontell borrning. Vi undersöker om det finns bra möjligheter att använda de här metoderna och håller oss hela tiden à jour med vad som händer inom området. Robert Karlsson, vd på Shelton Petroleum Fakta Shelton Petroleum är ett svenskt börsnoterat bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland samt Ukraina. I Ryssland äger bolaget tre licenser i Volga-Ural-regionen i Basjkirien och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoyefältet. I Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz, två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Stefan Hällberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 11

12 Investera kallt i ändrad väderlek Tycker du att det har varit en för mild vinter? Oroar du dig för en regnig sommar? Det finns många skäl att oroa sig för vädret som investerare. I många branscher kan den med med bäst koll på vädret bli den stora vinnaren. I många branscher är väderberoendet stort. Energibolag mäter till exempel temperatur och följer vattenflödet till sina dammar i realtid, och lantbrukare väntar på exakt rätt tillfälle för att så och skörda. Men även för mindre företag och privata investerare spelar vädret en viktig roll. Den milda vintern i år har till exempel bidragit till att många skogsägare inte kunnat göra de virkesuttag de planerat. Ingen vill köra sönder mark med tunga skogsmaskiner, säger Per Skargren, ansvarig för bankens skogs-och lantbrukssegment, som tillägger att markägare och skogsbolag avverkar efter bärighet. Högt belägna områden prioriteras när det är blött och fuktigt för att kunna avverka kontinuerligt. Per Skargren, ansvarig för bankens skogsoch lantbrukssegment Riskfyllt väderomslag Inom lantbruket är väderberoendet dubbelt. Förutom att vara beroende av den lokala väderleken är lantbrukare ofta minst lika beroende av vädret på andra sidan jordklotet, eftersom priserna på jordbruksvaror bestäms på en världsmarknad, säger Per Skargren. För kreditgivning och affärsstöd är riskhantering och likviditetsplanering viktig, Att hålla sig uppdaterad om vädret kan i vissa lägen bli en fråga om överlevnad, säger Per Skargren, som tillägger att diversifiering är ett sätt att hantera risker och bli mindre säsongs- och väderberoende. Eller skaffa sig extra bra koll, i den mån det är möjligt. Det är en internationell trend att företag som säljer lokala vädertjänster till lantbrukare. Stora datamängder och omfattande analys är vardagsmat i näringen. Och inom skogsbruket studerar man vilka typ av träd och vilka gallringsmetoder som klarar storm och olika temperaturer bäst. I ett varmare klimat kan skogen växa fortare men risken för skadeinsekter ökar. Nya tjänster utvecklas Sveriges kompetenscentrum när det gäller väder finns hos SMHI i Norrköping. Och det var länge sedan som land- och sjörapporten, och väderprognosen i SVT, var det som verksamheten cirkulerade kring. Vi säljer allt fler specialanpassade tjänster till företag i olika branscher. Ett exempel är inom sjöfarten. Vi hjälper rederier hålla koll på hela flottor av fartyg, inklusive lasten som kan vara både känslig och värdefull, säger Christer Åkerlund. Christer Åkerlund, affärsutvecklare, SMHI Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 12

13 Även försäkringsbolag som återförsäkrar last har därmed också ett intresse av våra tjänster, säger Christer Åkerlund, som säger att fler arbetar proaktivt med vädertjänster, men att det finns mer att göra. Intresset ökar efter stora olyckor och naturkatastrofer. Energibolagen, som har väder som en del av sin kärnverksamhet, gör en stor del av analysarbetet själva. Vid ombyggnad av dammar finns långsiktiga klimathänsyn med i kalkylen. Skogsindustrin har lärt sig en del i samband med de senaste årens stormar, liksom de försäkringsbolag som försäkrar fastigheter i översvämningsdrabbade områden. Försäkringsbolagen arbetar för mer förebygga skador, men det går trögt att ända på systemet. Förvånansvärt ofta är det först efter skadan är skedd som försäkringsbolag kontaktar oss för att få uppgifter kring omständigheterna vid skadetillfället. Det finns bolag som jobbar proaktivt, men de är få, säger Christer Åkerlund. Eget ansvar premieras På sikt kan du kanske få en premierabatt på din båtförsäkring om du prenumererar på en vädertjänst, som förhoppningsvis bidrar till att du kan förebygga skador, genom att till exempel kontrollera förtöjningarna i tid. Ditt eget ansvar är stort när det kommer till väder. Väderkaos i vardagen är ingen samhällskris i ordets verkliga bemärkelse. MSB, myndigheten för samhällsberedskap, följer väderutvecklingen, men det ska vara extrema förhållanden som ska till. Dagligt väderkaos är inget som ligger inom ramen för vårt uppdrag. Det är först när vädret innebär fara för människors liv och hälsa, eller att samhällets infrastruktur är hotad som det blir en fråga för oss, säger Alexandra Nordlund, en av myndighetens analytiker. MSB följer utvecklingen, men att det krävs något extraordinärt, som till exempel ett askmoln över Island, Det dagliga väderkaoset och väderstationernas prognoser får vi själva hålla koll på och dra egna slutsatser ifrån. Halvklart, väst nordväst, - 5 Ellen Karlberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 13

14 Bygg där huset kan stå kvar Sten Bergström, professor på SMHI, förespråkar långsiktigt hållbar stadsplanering. Har vädret verkligen blivit sämre och eller upplever vi det som sämre till följd av fler nyheter och mer information om klimatet? Det är en bra fråga. Stormarna har inte blivit fler, däremot har vi fått dokumenterat mer regn och fler skyfall, säger Sten Bergström, som själv upplever att medierna har blivit mer intresserade av att rapporter om både klimat och väder. Men även om vädret inte blivit riktigt så ombytligt som vi tror, har konsekvenserna av olika naturfenomen blivit mer allvarliga på grund av samhällsutvecklingen, enligt professorn. Sårbarheten för extremt väder har ökat. Stadsplanerare och fastighetsbolag kalkylerar med risken för skyfall när de bygger nytt. Men den gamla befintliga bebyggelsen är svårare att hantera ur risksynpunkt. Den översvämning som drabbade Köpenhamn den 2 juli 2011 är ett talande exempel. På två timmar gick värden för en miljard euro upp i rök. De gamla potatiskällarna i Köpenhamn byggdes för ett ändamål. Men nu var de fyllda med IT-konsulter och butiker. Det bidrog till att så stora värden förstördes, säger Sten Bergström, som för närvarande anlitas som expert vid stora infrastrukturinvesteringar, till exempel ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Forskarsamhället är överens om att växthuseffekten finns och att det pågår en klimatförändring. Samtidigt finns delade meningar om hur snabbt den går. Havsnivån stiger för närvarande med drygt tre millimeter per år. Detta kompenseras genom landhöjning i norra och mellersta Sverige, men inte längst i söder. På hundra år kan det handla om en meters havsnivåhöjning i Skåne. Det måste man ta hänsyn till i olika byggprojekt, vilket kan leda till impopulära beslut i dag. Men byggnader bör byggas på säker grund för att kunna stå kvar på samma plats under överskådlig framtid, säger Sten Bergström. Sten Bergström, professor, SMHI I Göteborg finns det framtida risker kring det sjönära boendet. Ellen Karlberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 14

15 Många motiv på spännande rutt Boka in resan den april och följ med på en oförglömlig kryssning till Adriatiska havet och det tidigare stordömet Venedigs övärld. Antikens och medeltidens handelsmän och erövrare visar vägen. Resan börjar den 15 april med flyg från Stockholm till Venedig. Efter landning vid lunchtid åker sällskapet direkt till fartyget. Här väntar sköna dagar ombord, med dagliga anlöp i större och mindre hamnar, med intressanta utfärder och föredrag varvade med pauser då vila, sol och kanske bad gör resan angenäma. Under resan genom den vackra arkipelagen besöker vi några av Dalmatiens och Istriens intressantaste hamnar; vi anlöper Sibenik, Korcula, Kotor i Montenegro, Dubrovnik, Split och Pula. I priset ingår: Flyg Stockholm - Munchen/Venedig - Venedig/Munchen/Stockholm med Lufthansa, inklusive alla kända skatter Kryssning i vald hyttkategori inkl helpension med måltidsdryck (vin, öl eller softdrinks) ombord Transfers enligt programmet och svensk reseledare samt föredragsprogram ombord Många upptäcktsfärder börjar i Venedig. Kanske även din? Vem får Mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer? Ta då kontakt med din rådgivare. Erbjudande för Mer-kunder per hyttkategori (priser angivna i SEK/person): Executive Suite kr - Mer-pris: kr Owners Suite kr - Mer-pris: kr Junior Suite kr - Mer-pris: kr Deluxe Stateroom kr - Mer-pris: kr Superior Stateroom kr - Mer-pris: kr Standard Stateroom kr - Mer-pris: kr Standard Single kr - Mer-pris: kr Insideshytt e/d kr - Mer-pris: kr Tillkommer: Utflykter à kr/pers (ej obligatoriskt) samt personliga utgifter i baren. Bokningar och förfrågningar: Axtours Ålandsvägen 36, Mariehamn Tel: E-post: Vid bokning uppge kod: Mer Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 15

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Bra börsår att vänta PORTFÖLJ. Det kommer att bli ett bra börsår. Den bedömningen gör bankens investeringsstrateger. Taktisk paus i budgetbråk POLITIK. Den amerikanska budgetöverenskommelsen som träffades

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Råvaror, någon? USA gör entré PLACERINGAR. Den amerikanska ekonomin är på gång igen. Den långa räntan har gått upp den senaste tiden, vilket alla placerare bör ta hänsyn till. Samtidigt påverkar det spända

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Lägg ner med finess Deklarera enkelt, smart och rätt SKATT. Ett bra tips inför deklarationen kan vara att se över hur dina tillgångar är placerade. I synnerhet om du har tillgångar i utlandet. Private

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Klappar sätter fart på tillväxten MAKRO. Hushållen konsumerar som mest i december och det bidrar till ekonomins tillväxt. En snörik jul kan få sporthandeln på fötter. Hushållen måste känna framtidstro

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Nya tag väntar efter Italienkris MARKNAD. Italienska valet blev en rysare som dämpade riskaptiten på marknaden. Det konstaterar Cecilia Skingsley, som är ny chefekonom på Swedbank. Hon har arbetat länge

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Krönikan Börshandlade fonder lyfter FOND. De börshandlade fonderna börjar få fotfäste på den svenska marknaden. En fördel är att de kan handlas över börsen som en aktie. Nu lanseras tre egna. Sidan 4 Fotbolls-EM

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. S-ledaren Stefan Löfven talade om jobben den första maj, men undvek regeringsfrågan. Jobb viktigare än skatter Kommer jobbet alltid i första hand? Så vill de påverka din framtid POLITIK. En kartläggning

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Premiepensionen ingen flopp Experten: Hållbarhetsfonder vinner i längden FONDER. Köper du hållbarhetsfonder med hjärtat eller av finansiella skäl? Anna Nilsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur,

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

INSIKT. Från 0 till 640 miljoner. Ett magasin från Carnegie Privatbank. ETF-SKOLA: RÄTT EXPONERING OCH SÄNKTA KOSTNADER

INSIKT. Från 0 till 640 miljoner. Ett magasin från Carnegie Privatbank. ETF-SKOLA: RÄTT EXPONERING OCH SÄNKTA KOSTNADER TRIMMAD! IDÉER, ANALYSER & REPORTAGE INSIKT SKATT & JURIDIK: När lönar sig utlandsflytten? Ett magasin från Carnegie Privatbank. SOMMAREN 213 Förpackningar ska lyfta Stora Enso Superinvesterarnas väg till

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars 2014. Spänt läge

En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars 2014. Spänt läge Kapitalmarknaden Intervju JM:s vd om trycket på bomarknaden Placerat Ökad tro på tillväxtmarknader Experterna Tips inför deklarationen En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars 2014

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. USA på rätt spår Exklusivt läge med rabatt BOSTAD. Nu är det köpläge på fritidshus. I flera attraktiva kustområden har priserna fallit kraftigt. De som har pengar och vågar trotsa lågkonjunkturen kan fynda

Läs mer

Placeringsutsikter maj 2015

Placeringsutsikter maj 2015 Jaga inte slutspurten i börsrallyt Världens börser har i genomsnitt stigit procent om året i svenska kronor sedan 9. Det är en avkastning långt över det vanliga. Stockholmsbörsen utmärker sig som en av

Läs mer

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension!

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension! Knepen som ger dig en högre pension! PENSION. Snart dimper det orange kuvertet ner i brevlådan. Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi på Swedbank, ger råd om hur du bör justeraplaceringarna inför

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Så gick det för Sverige under krisåret

Så gick det för Sverige under krisåret Så gick det för Sverige under krisåret Det är fortfarande en grå morgon för svensk ekonomi. Efter att krisen var ett faktum i slutet av 2008 låg ett av de tyngsta åren någonsin framför oss. Nu är krisen

Läs mer