Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Mer gynnsamt investera i företagande SKATTER. Nytt avdrag gynnar små bolag i behov av nytt kapital. Det nya investeraravdraget passar privatpersoner som vill skjuta till pengar till familjeföretag och andra mindre företag. Avdraget är ett sätt att belöna den som bidrar till ökad företagsamhet. Sidan 3-5 Håll utkik efter inbjudan till vår reseträff Toscana! Merbjudande Bra börsår att vänta PORTFÖLJ. Det kommer att bli ett bra börsår. Den bedömningen gör bankens investeringsstrateger. Taktisk paus i budgetbråk POLITIK. Den amerikanska budgetöverenskommelsen som träffades är inte en långsiktig lösning på USA:s finanspolitiska problem. Långt ifrån. Senare i år väntar kongressval, vilket påverkar budgetförhandlingarna. Sidan 7-8 Rykande het olja RÅVAROR. Den amerikanska skifferboomen är omdiskuterad. Olje- och gasproducenterna påverkas av det nya utbudet, liksom prisbilden på energi. Har Europa dragit en nitlott? Ta med vädret i kalkylen Sidan 6 Sidan 9-11 RISK. Väderlek och klimat är svåra att förutse men viktiga i många kalkyler. Räkna med fortsatt nederbörd. Sidan Möt våren till havs Gå ombord på ett kryssningsfartyg i Venedig i mitten av april. Du reser bekvämt och hamnstäderna vid det Adriatiska havet har mycket att erbjuda. sidan 15 Läs Placeringsnytt nu bara på webben Tips Den tidigare Månadsrapporten har bytt namn till Placeringsnytt. Det är nu en placeringsrapport anpassad för att läsas direkt på webben. placeringsnytt Även artiklarna som du precis skrivit ut finns att läsa där. Tänk på miljön och undvik onödiga utskrifter! Redaktionen Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Håll ut, lite till, lite längre Med ett helt nytt år framför oss spirar optimismen lite extra. Många av oss planerar att i år är året då det ska ske. Det kan vara en mängd olika saker. Vi lovar oss själva att vi ska träna mer, äta nyttigare, spara mer eller göra det där vi drömt om. På landets gym är det just nu fullt med människor som skall få det att hända. Dock brukar det snart lugna ner sig. I februari brukar ordningen vara återställd och det är betydligt mindre folk på anläggningarna. Många satsar hårt i början för att sedan tröttna ganska snabbt. Samma sak gäller dem som ska lägga om kosten. Vi går ut hårt men orkar inte hålla i och snart är vi tillbaka i våra gamla vanor. En slutsats vi kan dra utifrån vår samlade erfarenhet är att det kan vara bättre att gå ut lite försiktigt och därefter försöka hitta en strategi som håller lite längre. Detta är sunt förnuft, men inte sällan tappar vi bort oss och glömmer av det. På samma sätt fungerar vi ofta när det kommer till sparande och kapitalförvaltning. Ofta är vi aningen för kortsiktiga i vårt sparande. För det mesta påverkas vi aningen för starkt av den marknad vi precis har haft bakom oss. Med ett positivt börsår i ryggen där börsen steg strax över 20 procent extrapolerar vi gärna denna utveckling och ser det som en trend som bör gälla även framåt. Det ser vi inte minst hos olika experter i deras prognoser där förväntningarna inför börsåret 2014 speglas. Även jag som har förvaltat kapital i många år kan dela experternas uppfattning. Vad man trots allt inte får glömma är att det finns en osäkerhet i alla prognoser och att var och en ska se till sin egen situation innan man följer experternas råd. Börsprognoser liknar på många sätt väderprognoser. Det finns en historik och sannolikheter att utgå ifrån. I detta nummer av nyhetsbrevet har vi tittat lite närmare på konsten att förutse vädret, och konsekvenserna av dessa prognoser. Ett intressant område som ägnats stort utrymme i olika makroanalyser på senare tid är skifferolja. Med ett högt oljepris skulle utökad användning av denna energiform kunna få stor ekonomisk betydelse för en mängd länder och industrier. Just nu pågår en intensiv miljödebatt kring detta. Här kan det vara värt att vara lite påläst då det kan få betydelse för ditt sparande framåt, vilket speglas i en av månadens artiklar. Håll nu i kost- och träningslöftena längre än till februari. Även en liten, men återkommande kost- och träningsinsats kan ha stor betydelse för hälsan! Att investera i den egna hälsan fortsätter att vara ett av de allra bästa privatekonomiska råden som finns att ge. Daniel Ljungström, Chief Investment Officer Daniel Ljungström Chief Investment Officer Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Nya medel ger växtkraft SKATTER. Den 1 december 2013 trädde en ny lagstiftning i kraft som ger positiva skatteeffekter för privatpersoner som vill investera i mindre företag. Tanken med det så kallade investeraravdraget är att öka tillgången till riskvilligt kapital i mindre bolag. Att placera pengar i småbolag innebär ofta ett högt risktagande, men skatterabatten som följer med investeraravdraget är till för att balansera den risken. Det här är något helt nytt. Du får ett direkt avdrag när du investerar i ett bolag. Investeraravdraget kan vara tungan på vågen som gör att man vågar satsa i ett bolag som känns lite osäkert, säger Henrik Bingåker, skattejurist på Swedbank. Genom att stimulera investeringar på det här sättet finns goda möjligheter att tillgången på kapital ökar och att det blir en förbättrad tillväxt bland småföretagen. Det nya avdraget är extra lämpligt för investerare som gjort stora vinster privat eftersom avdraget kan kvittas mot privata kapitalvinster, som exempelvis reavinster på fastigheter, tillägger Henrik Bingåker. Fysiska personer som köper andelar i mindre aktiebolag när det bildas, eller när bolaget ger ut nya aktier, får ta del av investeraravdraget. Högsta investering som ger skatterabatt är 1,3 miljoner kronor per person och år. Avdrag får göras med hälften av det satsade beloppet, upp till kronor per år. Med en skattesats på kapital på 30 procent innebär det att avdraget är värt 15 procent av det investerade beloppet. Det betyder upp till kr i sänkt skatt per år. Vilka blir de flitigaste användarna av det nya avdraget? Jag tror att investeraravdraget kommer att bidra till att entreprenörer gör investeringar i det egna bolaget, familjeföretaget eller annan närstående verksamhet där det finns behov av kapital. Avdraget kommer troligen att underlätta företagsetableringar. De som startar nya bolag och behöver kapital kommer nu lättare att kunna skjuta till egna pengar, samt locka externa investerare. Det kan också handla om rena investeringar för privatpersoner som tror mycket på bolagen och tack vare avdraget blir villiga att ta en lite större risk än tidigare. Men det är viktigt att de ser det som en långsiktig investering. Andelarna måste behållas i minst fem år, annars måste investeraravdraget återföras i sin helhet, konstaterar Henrik Bingåker. Henrik Bingåker, skattejurist på Swedbank. Mer information om investeraravdraget finns hos Skatteverket. Stefan Hällberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Frågor och svar om investeraravdraget Vad innebär avdraget? Den som investerar kapital i mindre bolag får en skattelättnad som kommer att stimulera sådana satsningar. Det kan hjälpa till att finansiera företagens utveckling och öka sysselsättningen. Avdraget är kopplat till att bolaget får in nytt kapital. Varför införs avdraget? Det ska göra det lättare för mindre bolag att hitta finansiering så att de kan växa och anställa fler. Vem kan få avdrag? Fysiska personer, privatpersoner, som satsar pengar i bolag vid starten eller nyemission av aktier kan få investeraravdrag. Tillskottet ska vara kontant. Kan flera personer investera i samma bolag? Ja, investeringar upp till 20 miljoner kronor per år och bolag kan ge rätt till investeraravdrag. Hur stor är skattelättnaden? Skattelättnaden blir 15 procent av det satsade beloppet och högst kronor per person och år för den som investerar 1,3 miljoner kronor. Tekniskt sett får man avdrag med halva beloppet i inkomstslaget kapital där skattesatsen är 30 procent. Vilka företag går det att investera i? Mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar, men inte med enskilda firmor och handelsbolag. Bolagen får inte vara börsnoterade på exempelvis Nasdaq OMX, men kan handlas på mindre listor som till exempel Aktietorget och First North. Vad avses med ett mindre bolag? Ett bolag räknas som mindre när det har färre än 50 anställda i medeltal (inklusive delägare) och högst 80 miljoner kronor i nettoomsättning eller balansomslutning. Vilka krav ställs i övrigt på företaget? Företaget måste så gott som uteslutande driva rörelse. Det räcker inte att exempelvis förvalta värdepapper. Bolaget måste också ha en lönesumma på minst kronor och måste ha minst ett fast driftsställe i Sverige. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 När får avdraget göras? Utgångspunkten är att avdraget görs det år aktierna betalas. Men om företaget inte har hunnit börja driva rörelse eller inte har tillräcklig lönesumma under betalningsåret får avdraget i stället göras året efter, om villkoren då är uppfyllda. Måste investeraren behålla aktierna någon viss tid? Ja, ägaren måste behålla aktierna minst fem år efter betalningsåret. Om de överlåts tidigare återförs skatterabatten. Kan bolaget dela ut vinst i samband med investeraravdrag? Ja, men det finns begränsningar. Belopp upp till ett särskilt framräknat jämförelsebelopp kan delas ut, utan att det påverkar investeraravdraget. Denna gräns gäller hela tiden från två år innan till fem år efter aktieköpet. Om bolaget delar ut för mycket måste investeraren betala tillbaka hela avdraget. Källor: Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Bra början på nytt börsår Stockholmsbörsen fortsätter uppåt under Men uppgången blir troligen inte lika stor som under förra året. Det tror Swedbanks investeringsstrateger i månadskommentaren för januari. Vi är fortsatt positiva till aktiemarknaden. Vi tror att stigande företagsvinster inte bara kan försvara dagens aktiekurser utan också motivera en totalavkastning på cirka 10 procent 2014, säger investeringsstrategen Arturo Arques. Swedbank väljer att ligga kvar med en övervikt för aktier med 10 procentenheter i Private Bankings modellportfölj. Anledningen är att den ekonomiska återhämtningen ser ut att fortsätta. Swedbank tror att aktier kommer utvecklas bättre än räntebärande även med hänsyn till risken. Främst på grund av de förväntade stigande företagsvinsterna, och Swedbanks prognoser om avkastningen på obligationer. Modellportföljen ligger fortsatt överviktad i USA, men övervikten är neddragen från 4 till 2 procentenheter. Högre värderingar Att vi drar ner övervikten något är för att markera att värderingarna på aktiemarknaden har gått upp. Den amerikanska centralbanken har beslutat att börja trappa ned stödköpen av statsoch bostadsobligationer. Därför kommer vi sannolikt få se en uppgång i de globala räntorna, men det kommer vara en kontrollerad och långsam uppgång. Skälet till att man slutar med stödköpen är att ekonomin blir bättre och då behövs inte stimulanserna. Budgetdiskussionen i USA är numera avklarad, vilket innebär att den amerikanska marknaden får lite lugn och ro. Dessutom har amerikansk statistik överraskat positivt under hösten. I Europa ligger modellportföljen överviktad med 2 procentenheter från att tidigare ha varit neutral. Anledningen är delvis att det har kommit bättre ekonomisk statistik, till exempel ett starkare inköpschefsindex. En annan anledning är att räntespreaden mellan Tyskland och de problemtyngda länderna Spanien, Italien och Grekland har minskat. De lägre värderingarna på aktiemarknaden i Europa och tecknen på ekonomisk återhämtning gör att vi nu tycker att man kan öka exponeringen något. På tillväxtmarknader är portföljen fortfarande underviktad med 4 procent. Många av tillväxtmarknaderna ligger fortfarande under den långsiktiga trenden, och flera av dem lider av för hög inflation. Nedtrappningen av de amerikanska stimulanserna kommer göra det svårare för tillväxtmarknader att finansiera sina stora budgetunderskott. Kina oroar också. Där behöver man strama åt på grund av den alltför höga kredittillväxten. Det råder en osäkerhet kring Kinas möjligheter att hålla tillväxten uppe runt 7 procent, säger Arturo Arques. Måns Widman Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 USA: Verkliga lösningar på stora problem dröjer På finansmarknaderna suckade man lättat när en amerikansk budgetöverenskommelse nåddes i slutet av december. Men det handlar som vanligt inte om en långsiktig lösning. Inför kongressvalen i november pågår ett politiskt rävspel. Frida Wallnor, politisk expert på Swedbank Robur, förklarar varför. Frida, du är nyss hemkommen från en researchresa till Washington DC där de politiska och strategiska förhandlingarna kring den amerikanska finanspolitiken fortsätter under Hur är ditt generella intryck av läget i kongressen? Min bedömning är att förutsättningarna för att vi ska få se en mer konstruktiv kongress 2014 jämfört med 2013 är dåliga främst med tanke på den prestige och den oenighet som råder mellan Demokraterna och Republikanerna i sakfrågor. Det faktum att man står inför ett kongressval i november gör inte direkt saken bättre. Dessutom är president Obamas ställning svagare än någonsin, vilket bland annat beror på hur han i höstas hanterade förberedelserna inför en möjlig militär insats i Syrien. Allt fler ser honom som en så kallad lame duck, det vill säga en handlingsförlamad president, trots att tre år återstår av hans mandatperiod. Frida Wallnor, politisk expert på Swedbank Robur Du säger oenighet - man kom ju ändå överens om budgeten för 2014 i slutet av december hur kan det komma sig? Jag skulle inte säga att det handlar om ett positivt trendbrott utan att budgetuppgörelsen snarare var en del av Republikanernas strategi inför de kommande kongressvalen. Partiet fick skulden när statsapparaten tvingades stänga ner i oktober och något liknande har man inte råd att upprepa under 2014 om man ska kunna behålla majoriteten i Representanthuset. Det tycks partiet ha insett. Dessutom spelar sjukvårdsreformen, Obamacare, en viktig roll med tanke på de tekniska problem som uppstått under införandet av reformen, vilket skapat negativ publicitet för Demokraterna och presidenten. Republikanerna vill inte distrahera mediernas och väljarnas fokus bort från detta genom att bråka kring budgetfrågor. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Så vad innebär det för utsikterna för finanspolitiken 2014? Om införandet av Obamacare fortsätter att krångla har jag svårt att se att Republikanerna kommer ställa till några större marknadspåverkande event likt det som skedde 2013 innan kongressvalen i november, av nyss nämnd anledning. Å ena sidan minskar det givetvis risken för näraliggande marknadsoro, men det betyder å andra sidan inte att jag tror på några konstruktiva framsteg under året vi kommer knappast få se någon grand bargain som tar tag i de verkliga underliggande problemen. Vilka övriga frågor tror du kommer stå i fokus på kongressens dagordning under året? Jag tänker framför allt på två frågor som kommer ha stor vikt även för övriga världssamfundet 2014 frihandel och kärnuppgörelsen med Iran som riskerar att påverkas negativt av USA:s kongress. Skulle exempelvis kongressen inte ge president Obama det mandat som han behöver för att slutförhandla frihandelsavtalen TPP respektive TTIP (med Stillahavsländer respektive med EU) finns risk för att förhandlingarna bryter samman. När det sedan gäller Iran finns ett stort missnöje inom båda partierna mot den nu gällande tillfälliga fredsuppgörelsen om Irans kärnenergiprogram. Det pratas om att kongressen till och med vill införa ännu hårdare sanktioner mot Iran, snarare än att ta bort de nu gällande, vilket skulle kunna förstöra för möjligheterna att finna en permanent lösning av konflikten i sommar kan som sagt bli ett nytt händelserikt politiskt år i USA. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 Oljerusch med konsekvenser Rekordsnabb utvinning av skifferolja och gas är på god väg att göra USA självförsörjande vad gäller energi. Hur påverkas Europa av att USA seglat upp som världens största olje- och gasproducent? Privatpersoner och företag vallfärdar till North Dakota där skifferolja och gas utvinns i snabb takt. Alla vill få en del av det svarta guldet. Dagens amerikanska oljeboom har likheter med guldrushen i Klondike i slutet av 1800-talet. Den nya borrtekniken, som kallas fracking, gör att man kan utvinna olja och naturgas ur skiffer, på ett mycket mer effektivt sätt än tidigare. Man har även förfinat tekniken för horisontell borrteknik så att det går att borra under områden som tidigare var otillgängliga. Under de senaste två åren har USA varit det land där oljeproduktionen växt snabbast i världen. Vid årsskiftet gick man, enligt prognoser av bland annat energikonsultfirman PIRA och tidningen The Economist, förbi Ryssland och blev världens största producent av olja och naturgas. Det innebär att det nu pågår en historisk förändring av energiproduktionen i USA, vilket påverkar både landets ekonomi och den globala energi- och klimatpolitiken. Konkurrensfördelar vs miljökonsekvenser Den snabbt ökande produktionen av olja och gas har framför allt stor betydelse för den amerikanska hemmamarknaden, som får tillgång till billig energi, främst genom gasen. Det är mycket positivt för de amerikanska företagen som därigenom kan få en konkurrensfördel gentemot exempelvis europeiska bolag, säger Jarle Sjo, investeringsdirektör på ODIN Fonder och ansvarig förvaltare för branschfonderna ODIN Offshore och ODIN Maritim. Ju mer energi USA producerar själva, desto mindre behöver de importera, vilket kan ha en negativ inverkan på oljebolag i andra länder. Eftersom gaspriserna i USA har fallit kraftigt beroende på ett ökat utbud av skiffergas, så har amerikansk kol blivit mindre konkurrenskraftigt i USA. Därför exporteras kolet till Europa där gaspriserna är högre och där kol kan konkurrera med gas. Det är negativt för miljön och leder till att kolpriserna i Europa går ner, menar Jarle Sjo. Gasexport möjlig? Prisskillnaderna mellan amerikansk och europeisk olja är mindre än mellan amerikansk och europeisk gas. Priset på gas i USA är 4,5 dollar, medan gasen i Europa kostar cirka 11 dollar och i Japan ännu mer. Den billiga amerikanska gasen kan dock inte exporteras för närvarande, vilket gör att gaspriserna utanför USA kan förbli höga. Inom fyra till fem år kan terminaler ha hunnit byggas som möjliggör en export av gas från USA. Jarle Sjo Fracking En ny borrteknik som kallas fracking (hydraulic fracturing) har möjliggjort den snabba utvecklingen på USA:s energimarknad. Vid fracking skjuter man in en blandning av keramisk sand, kemikalier och vatten ner i berglagren där de under högt tryck frigör oljan och naturgasen. Metoden att utvinna skifferolja, som på svenska heter hydraulisk spräckning, har funnits sedan 1940-talet. Men i kombination med möjligheten att borra horisontellt sköt skifferoljevinningen fart i slutet av 1990-talet. Ett lågt oljepris gjorde dock att den verkliga tillväxten lät vänta på sig till mitten av 2000-talet, då oljepriset steg kraftigt och gjorde brytningen av skifferolja lönsam. Sedan dess har produktionen sjufaldigats i USA. Trots att skifferproduktionen är marginell i förhållande till konventionell energiproduktion har den kraftiga ökningen av amerikansk skiffergas redan fått stor påverkan på USA:s energimarknad. Skiffergasen stod för 1 procent av den amerikanska naturgasproduktionen år Tio år senare utgjorde den 20 procent av marknaden, och om 20 år beräknas andelen ha stigit till 45 procent. Den amerikanska energiboomen kommer att tillföra ungefär 500 miljarder dollar till USA:s ekonomi fram till 2020 och skapa 1,7 miljoner nya jobb, enligt en färsk rapport från McKinsey Global Institute. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9

10 Kan den snabbt ökande utvinningen av skifferolja och gas leda till att traditionella offshorebolag slås ut? Vi behöver produktionsökningen i USA, men det kommer ändå inte att räcka. Både skifferolja och olja som utvinns på traditionellt sätt kommer att behövas i framtiden. Den nuvarande oljeproduktionen faller med fyra till sex procent varje år. Vi måste hela tiden hitta nya fält för att möta den stigande globala efterfrågan. Mycket talar för att Kina och Indien kommer att stå för den största ökningen i energiförbrukning de närmaste tio åren. Vad bör man som investerare tänka på i ljuset av den snabba skifferutvinningen i USA? Amerikanska företag som producerar skifferolja och skiffergas tjänar bra med pengar. Även servicebolagen till olje- och gasbolagen som jobbar onshore i USA går mycket bra. Utsikterna är mer osäkra för servicebolagen till oljebolag som producerar offshore. Det beror på att det finns en rädsla för att oljebolagen ska minska sina investeringar i offshore för att kunna öka utdelningen till aktieägarna. Ett tydligt bevis för detta är att aktierna i företag inom US Oil Service sektorn stigit med 39 procent det senaste året, medan företagen inom Norsk Oil Service bara gått upp med 4 procent. På kort sikt blir det nog fortsatt oroligt för många av Oil Service bolagen som arbetar offshore. Men om oljebolagen minskar sina investeringar så kommer oljepriserna att stiga. Då tror vi att oljebolag återigen börjar investera mer, vilket ger ett ökat intresse för placeringar i servicebolag som är exponerade mot offshore, säger Jarle Sjo. Stefan Hällberg Massiv miljökritik mot fracking På ytan ser den nya borrtekniken ut som en framgångssaga. Men det finns ett stort frågetecken och det är vilka följdverkningar frackingen får för miljön. Den kemikaliecocktail som används för att få ut gasen och oljan ur skifferberget är ofta hemlig. Den kan innehålla flera hundra olika substanser. Många ämnen är hälsofarliga och kan vara cancerframkallande, skadliga för luftvägarna, nervsystemet och njurarna. Kritiken mot fracking handlar om flera saker, bland annat att grundvattnet kan förgiftas när kemikalier sprutas ut långt under markytan. Giftiga ämnen kan frigöras ur skiffret, jordskalv kan orsakas och landskapet kan påverkas. När dessa tidigare outnyttjade fossila bränslekällor exploateras, kan det också bli mindre lönsamt med alternativa energikällor som vind- och solenergi. Ett exempel är att tyska Bosch i våras lämnade solcellsbranschen delvis på grund av utvinningen av amerikansk skiffergas. Företaget menade att efterfrågan på energieffektiv och grön teknik kommer att minska beroende på det ökande intresset för skiffergasen. Vilka är de största riskerna med utvinning av skiffergas? Vid hydraulisk spräckning (fracking) kan det uppstå vibrationer som skapar sprickor i berggrunden som leder till att närliggande grundvattenmagasin och fastigheter skadas. Grundvattnet kan bli förorenat och grundvattentryck samt grundvattennivå kan förändras. Marken kan i samband med borrning och utvinning påverkas negativt. Kemikalieläckage kan uppstå i samband med hydraulisk spräckning. Störande buller och transporter från borrplatser. Läckage av metan från borrhål, rörledningar, ventiler med mera. Studier från USA indikerar att flera procent av den producerade gasen läcker ut till atmosfären. Källa: SGU (Statens Geologiska Undersökning) Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10

11 Vi har olja kvar att ta upp Den nya frackingtekniken revolutionerar den amerikanska energimarknaden. Kommer frackingen att slå ut europeiska oljebolag som utvinner på traditionellt sätt offshore? Vi frågade Robert Karlsson, vd på Shelton Petroleum, hur han ser på utvecklingen i USA. Hur påverkas oljebolagen i Europa av den snabbt ökande amerikanska skifferproduktionen? USA är ännu inte självförsörjande vad gäller oljan, så vi ser inga konkurrensproblem. Och vad gäller den billiga gasen har de ännu inga möjligheter att exportera den. Jag har svårt att se att den europeiska marknaden på kort sikt påverkas negativt av skifferutvinningen i USA. Det är inte särskilt troligt. Vilka effekter får USA:s oljeboom för Europa? Vi ser ett tydligt teknikgenombrott där stora kvantiteter ny olja blir möjlig att utvinna. Globalt sett är det alltid bra om billiga energikällor kan börja användas. På många sätt är det positivt att USA leder utvecklingen. Vi i Europa får tillgång till bra utprovad teknik utan att själva behöva ta stora utvecklingskostnader. Det finns många fält i Europa med stora tillgångar på skiffer. Men det finns också mycket olja kvar att utvinna på traditionellt vis i exempelvis Ryssland, vilket gör att man ännu inte haft anledning att titta så mycket på skifferutvinning. Finns det ändå inte en risk att europeiska oljebolag får svårt att klara sig på grund av den snabbt ökande energiproduktionen i USA? Betydelsen av skifferolja och skiffergas överdrivs ibland i medierna. Den nya tekniken att utvinna skiffer kommer inte att ta över och slå ut dagens offshorebolag. Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om en produktionsteknik, inte en ny produkt. Det traditionella sättet att utvinna olja är och kommer att utgöra den centrala delen i oljesektorn, även om okonventionell olja och gas har ökat den senaste tiden. Kommer bolaget du leder att förändra sin verksamhet med tanke på det som händer i USA? Vårt fokus är att fortsätta att utvinna olja på konventionellt sätt. Vi har mycket olja kvar att ta upp innan vi behöver börja utvinna skiffer. Men vi har formationer på våra fält som kan passa för frackning och horisontell borrning. Vi undersöker om det finns bra möjligheter att använda de här metoderna och håller oss hela tiden à jour med vad som händer inom området. Robert Karlsson, vd på Shelton Petroleum Fakta Shelton Petroleum är ett svenskt börsnoterat bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland samt Ukraina. I Ryssland äger bolaget tre licenser i Volga-Ural-regionen i Basjkirien och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoyefältet. I Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz, två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Stefan Hällberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 11

12 Investera kallt i ändrad väderlek Tycker du att det har varit en för mild vinter? Oroar du dig för en regnig sommar? Det finns många skäl att oroa sig för vädret som investerare. I många branscher kan den med med bäst koll på vädret bli den stora vinnaren. I många branscher är väderberoendet stort. Energibolag mäter till exempel temperatur och följer vattenflödet till sina dammar i realtid, och lantbrukare väntar på exakt rätt tillfälle för att så och skörda. Men även för mindre företag och privata investerare spelar vädret en viktig roll. Den milda vintern i år har till exempel bidragit till att många skogsägare inte kunnat göra de virkesuttag de planerat. Ingen vill köra sönder mark med tunga skogsmaskiner, säger Per Skargren, ansvarig för bankens skogs-och lantbrukssegment, som tillägger att markägare och skogsbolag avverkar efter bärighet. Högt belägna områden prioriteras när det är blött och fuktigt för att kunna avverka kontinuerligt. Per Skargren, ansvarig för bankens skogsoch lantbrukssegment Riskfyllt väderomslag Inom lantbruket är väderberoendet dubbelt. Förutom att vara beroende av den lokala väderleken är lantbrukare ofta minst lika beroende av vädret på andra sidan jordklotet, eftersom priserna på jordbruksvaror bestäms på en världsmarknad, säger Per Skargren. För kreditgivning och affärsstöd är riskhantering och likviditetsplanering viktig, Att hålla sig uppdaterad om vädret kan i vissa lägen bli en fråga om överlevnad, säger Per Skargren, som tillägger att diversifiering är ett sätt att hantera risker och bli mindre säsongs- och väderberoende. Eller skaffa sig extra bra koll, i den mån det är möjligt. Det är en internationell trend att företag som säljer lokala vädertjänster till lantbrukare. Stora datamängder och omfattande analys är vardagsmat i näringen. Och inom skogsbruket studerar man vilka typ av träd och vilka gallringsmetoder som klarar storm och olika temperaturer bäst. I ett varmare klimat kan skogen växa fortare men risken för skadeinsekter ökar. Nya tjänster utvecklas Sveriges kompetenscentrum när det gäller väder finns hos SMHI i Norrköping. Och det var länge sedan som land- och sjörapporten, och väderprognosen i SVT, var det som verksamheten cirkulerade kring. Vi säljer allt fler specialanpassade tjänster till företag i olika branscher. Ett exempel är inom sjöfarten. Vi hjälper rederier hålla koll på hela flottor av fartyg, inklusive lasten som kan vara både känslig och värdefull, säger Christer Åkerlund. Christer Åkerlund, affärsutvecklare, SMHI Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 12

13 Även försäkringsbolag som återförsäkrar last har därmed också ett intresse av våra tjänster, säger Christer Åkerlund, som säger att fler arbetar proaktivt med vädertjänster, men att det finns mer att göra. Intresset ökar efter stora olyckor och naturkatastrofer. Energibolagen, som har väder som en del av sin kärnverksamhet, gör en stor del av analysarbetet själva. Vid ombyggnad av dammar finns långsiktiga klimathänsyn med i kalkylen. Skogsindustrin har lärt sig en del i samband med de senaste årens stormar, liksom de försäkringsbolag som försäkrar fastigheter i översvämningsdrabbade områden. Försäkringsbolagen arbetar för mer förebygga skador, men det går trögt att ända på systemet. Förvånansvärt ofta är det först efter skadan är skedd som försäkringsbolag kontaktar oss för att få uppgifter kring omständigheterna vid skadetillfället. Det finns bolag som jobbar proaktivt, men de är få, säger Christer Åkerlund. Eget ansvar premieras På sikt kan du kanske få en premierabatt på din båtförsäkring om du prenumererar på en vädertjänst, som förhoppningsvis bidrar till att du kan förebygga skador, genom att till exempel kontrollera förtöjningarna i tid. Ditt eget ansvar är stort när det kommer till väder. Väderkaos i vardagen är ingen samhällskris i ordets verkliga bemärkelse. MSB, myndigheten för samhällsberedskap, följer väderutvecklingen, men det ska vara extrema förhållanden som ska till. Dagligt väderkaos är inget som ligger inom ramen för vårt uppdrag. Det är först när vädret innebär fara för människors liv och hälsa, eller att samhällets infrastruktur är hotad som det blir en fråga för oss, säger Alexandra Nordlund, en av myndighetens analytiker. MSB följer utvecklingen, men att det krävs något extraordinärt, som till exempel ett askmoln över Island, Det dagliga väderkaoset och väderstationernas prognoser får vi själva hålla koll på och dra egna slutsatser ifrån. Halvklart, väst nordväst, - 5 Ellen Karlberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 13

14 Bygg där huset kan stå kvar Sten Bergström, professor på SMHI, förespråkar långsiktigt hållbar stadsplanering. Har vädret verkligen blivit sämre och eller upplever vi det som sämre till följd av fler nyheter och mer information om klimatet? Det är en bra fråga. Stormarna har inte blivit fler, däremot har vi fått dokumenterat mer regn och fler skyfall, säger Sten Bergström, som själv upplever att medierna har blivit mer intresserade av att rapporter om både klimat och väder. Men även om vädret inte blivit riktigt så ombytligt som vi tror, har konsekvenserna av olika naturfenomen blivit mer allvarliga på grund av samhällsutvecklingen, enligt professorn. Sårbarheten för extremt väder har ökat. Stadsplanerare och fastighetsbolag kalkylerar med risken för skyfall när de bygger nytt. Men den gamla befintliga bebyggelsen är svårare att hantera ur risksynpunkt. Den översvämning som drabbade Köpenhamn den 2 juli 2011 är ett talande exempel. På två timmar gick värden för en miljard euro upp i rök. De gamla potatiskällarna i Köpenhamn byggdes för ett ändamål. Men nu var de fyllda med IT-konsulter och butiker. Det bidrog till att så stora värden förstördes, säger Sten Bergström, som för närvarande anlitas som expert vid stora infrastrukturinvesteringar, till exempel ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Forskarsamhället är överens om att växthuseffekten finns och att det pågår en klimatförändring. Samtidigt finns delade meningar om hur snabbt den går. Havsnivån stiger för närvarande med drygt tre millimeter per år. Detta kompenseras genom landhöjning i norra och mellersta Sverige, men inte längst i söder. På hundra år kan det handla om en meters havsnivåhöjning i Skåne. Det måste man ta hänsyn till i olika byggprojekt, vilket kan leda till impopulära beslut i dag. Men byggnader bör byggas på säker grund för att kunna stå kvar på samma plats under överskådlig framtid, säger Sten Bergström. Sten Bergström, professor, SMHI I Göteborg finns det framtida risker kring det sjönära boendet. Ellen Karlberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 14

15 Många motiv på spännande rutt Boka in resan den april och följ med på en oförglömlig kryssning till Adriatiska havet och det tidigare stordömet Venedigs övärld. Antikens och medeltidens handelsmän och erövrare visar vägen. Resan börjar den 15 april med flyg från Stockholm till Venedig. Efter landning vid lunchtid åker sällskapet direkt till fartyget. Här väntar sköna dagar ombord, med dagliga anlöp i större och mindre hamnar, med intressanta utfärder och föredrag varvade med pauser då vila, sol och kanske bad gör resan angenäma. Under resan genom den vackra arkipelagen besöker vi några av Dalmatiens och Istriens intressantaste hamnar; vi anlöper Sibenik, Korcula, Kotor i Montenegro, Dubrovnik, Split och Pula. I priset ingår: Flyg Stockholm - Munchen/Venedig - Venedig/Munchen/Stockholm med Lufthansa, inklusive alla kända skatter Kryssning i vald hyttkategori inkl helpension med måltidsdryck (vin, öl eller softdrinks) ombord Transfers enligt programmet och svensk reseledare samt föredragsprogram ombord Många upptäcktsfärder börjar i Venedig. Kanske även din? Vem får Mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer? Ta då kontakt med din rådgivare. Erbjudande för Mer-kunder per hyttkategori (priser angivna i SEK/person): Executive Suite kr - Mer-pris: kr Owners Suite kr - Mer-pris: kr Junior Suite kr - Mer-pris: kr Deluxe Stateroom kr - Mer-pris: kr Superior Stateroom kr - Mer-pris: kr Standard Stateroom kr - Mer-pris: kr Standard Single kr - Mer-pris: kr Insideshytt e/d kr - Mer-pris: kr Tillkommer: Utflykter à kr/pers (ej obligatoriskt) samt personliga utgifter i baren. Bokningar och förfrågningar: Axtours Ålandsvägen 36, Mariehamn Tel: E-post: Vid bokning uppge kod: Mer Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 15

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Bra börsår att vänta PORTFÖLJ. Det kommer att bli ett bra börsår. Den bedömningen gör bankens investeringsstrateger. Taktisk paus i budgetbråk POLITIK. Den amerikanska budgetöverenskommelsen som träffades

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Nordeas börsbarometer Januari 2015

Nordeas börsbarometer Januari 2015 Nordeas börsbarometer Januari 2015 Ingela Gabrielsson, privatekonom Fredrik Wilander, chefstrateg Andelen börsoptimister minskar Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Genomsnitt: +6,82%

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

För lite eller för mycket olja?

För lite eller för mycket olja? För lite eller för mycket olja? De fossila bränslena är till stor del boven i dramat om växthuseffekten och hotet mot vårt klimat. Vi har under några hundra år släppt ut kol (CO 2 ) som det tagit naturen

Läs mer

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna: Deloitte AB Besöksadress: Hjälmaregatan 3 Postadress: Box 386 201 23 Malmö Memo Tel: 075-246 41 00 Fax: 075-246 41 10 www.deloitte.se Datum: 2013-11-22 Till: Från: Ämne: Peter Gönczi AktieTorget AB Magnus

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Finansiell månadsrapport för september månad år 2014

Finansiell månadsrapport för september månad år 2014 Ledningsstaben 2014-10-15 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för september

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Moditys pristro kort, medel och lång sikt

Moditys pristro kort, medel och lång sikt Juni 2015 Moditys pristro kort, medel och lång sikt Kraftläget inför sommaren och hösten Vi har en mycket hög kraftbalans inför sommaren. Det betyder att vi har mycket vatten i systemet och det är högst

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2011. I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2011. I korthet: Strategi under april Säkerhetsavståndet till krutdurken var tillräckligt Krutdurken förblev oantänd av hotande gnistor under april. I arabvärlden fortsätter konflikten i Libyen på i princip oförändrad

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Råvaror, någon? USA gör entré PLACERINGAR. Den amerikanska ekonomin är på gång igen. Den långa räntan har gått upp den senaste tiden, vilket alla placerare bör ta hänsyn till. Samtidigt påverkar det spända

Läs mer

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Helsingborg stämmer Kommuninvest Helsingborgs stad stämmer Kommuninvest och vill ha tillbaka pengar som med förlust placerats i amerikanska kommunobligationer.

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015

Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015 2015-02-25 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015 Rapporten

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 2014 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Shelton

Läs mer

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014 Ledningsstaben 2015-01-23 Dnr RS 2015-13 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för december

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Anette Jönsson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Effekter av klimatförändringar i Öresundsregionen

Anette Jönsson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Effekter av klimatförändringar i Öresundsregionen Anette Jönsson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Effekter av klimatförändringar i Öresundsregionen Beslutsunderlag, information & kunskap SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Fuktcentrums informationsdag 2014-11-21

Fuktcentrums informationsdag 2014-11-21 Introduktion Hur bygger vi fuktsäkert för framtiden? Fuktcentrums informationsdag 2014-11-21 Översvämning Bilden av hur översvämningsrisken vid sjöar och vattendrag förändras varierar mellan olika delar

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer