Bilaga teknik och speed hinder Working Equitation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga teknik och speed hinder Working Equitation"

Transkript

1 Bilaga teknik och speed hinder Working Equitation 1. Tunna/2 tunnor 2. Tre tunnor 3. Träbro 4. Enkelslalom 5. Parallellslalom 6. Fålla 7. Lydnadshinder 8. Grind 9. Flytta mugg 10. Klocka i korridor 11. Bord 12. Ryggning i mönster 13. Sidvärts över bom. 14. Lans ur tunna 15. Lans i tunna 16. Ring 17. Vattenhinder 18. Bank 1. Tunna / Två tunnor Hindret består av två tunnor placerade tre (3), fyra (4) eller fem (5) meter från varandra. Avståndet mäts från tunnans centrum till den andra tunnans centrum. Alternativ 1) Hästen ska komma in i angiven gångart mellan tunnorna och utföra en volt runt den högra tunnan. När ryttaren fullgjort volten och passerar mellan tunnorna ska ryttaren byta riktning, göra omställning och börja volten åt vänster runt den vänstra tunnan. När volten åt vänster är fullgjord ska passage ske rakt ut mitt emellan tunnorna. Hindret kan ridas omvänd väg, enligt banskiss. Alternativ 2) När båda volterna är genomförda gör ryttaren halt mellan tunnorna och ryggar hästen volterna i samma ordning som tidigare och gör halt igen mellan tunnorna för att sedan direkt fortsätta i föreskriven gångart. LE-LD - tio (10) meters volter, trav enkel tunna kan användas för volt och rids i skritt alternativt trav LC-LA - åtta till tio (8-10) meters volter LC-LB - trav, med eller utan avsaktning 1-3 skrittsteg LA - galopp med 1-3 skrittsteg, eller en volt i skritt/trav och en volt i galopp. LE-LA - endast alternativ 1 får användas Medelsvår - sex till åtta (6-8) meters volt, galopp med avsaktning 1-3 skrittsteg eller byte i språnget enligt banskiss Svår tre till sex (3-6) meters volt, galopp med byte i språnget.

2 - Precisionen och lättheten i omställning/gångartsväxling/byte i språnget, rätt ridväg mitt mellan tunnorna, formen och symmetrin på volterna samt spårning och bibehållen bjudning och aktivitet. - För att kunna få mer än godkänt betyg krävs att omställning/gångartsväxling/byte i språnget sker med precision på rätt ställe, samt tydlig ställning/böjning samt spårning i båda volterna. - Flytet och villigheten i ryggningen då den ingår. 2. Tre tunnor Hindret består av tre tunnor placerade på de tre spetsarna av en regelbunden triangel med sidor på tre (3) meter. Längden av triangelns sida mäts från centrum av tunnan. Avståndet mellan tunnorna är tre (3) meter men får ökas till fyra (4) eller fem (5) meter i Lätt klass. Hindret ska passeras på följande sätt: hästen kommer in mellan tunnorna på det sätt och i den gångart som angivits i banskissen. Den ska runda tunnan placerad till höger (eller vänster beroende på banskiss) och ska sedan fortsätta till nästa tunna och utföra omställning, gångartsväxling eller galoppombyte över den tänkta linjen mellan tunna ett och två och därefter runda den andra tunnan. Sen ska den närma sig den sista tunnan och utföra en ny omställning, gångartsväxling eller galoppombyte på det tänkta spåret mellan tunna två och tre och därefter utföra ett fullt varv runt den sista tunnan och lämna hindret från samma punkt där övningen började. Alla tre volterna ska vara av samma storlek och symmetri LE-LD - skritt. LC-LB - trav, med eller utan avsaktning 1-3 skrittsteg i omställningen, alternativt volt ett (1) och tre (3) i trav och volt två (2) i skritt LA - galopp, med eller utan avsaktning 1-3 skrittsteg i omställningen, alternativt volt ett (1) och tre (3) i galopp och volt två (2) i skritt eller trav Medelsvår - galopp, med avsaktning 1-3 skrittsteg eller byte i språnget enligt banskiss. Svår - galopp, byte sker i språnget. - Precisionen och lättheten i omställning/bytet, rätt ridväg mitt mellan tunnorna, formen och symmetrin på volterna samt spårning och bibehållen aktivitet. symmetrin är viktigare än storleken på volterna. - För att kunna få mer än godkänt betyg krävs att omställning/gångartsväxling/byte i språnget sker med precision på rätt ställe, samt tydlig ställning/böjning samt spårning i samtliga volter.

3 3. Träbro Hindret består av en träbro som ska vara konstruerad av kraftigt material med räcken på båda sidor och vars yta är halksäkrad. Rekommenderade mått på bron är minst fyra (4) meter lång, en och en halv (1.5) meter bred och tjugo till sextio (20-60) centimeter hög på sin högsta punkt. Bredden får dock inte minskas till mindre än en(1) meter och ska vara väl infångad. För att bron ska få användas i speedmomentet ska den vara minst en och en halv (1,5) meter bred. Hästen måste skritta över bron i teknikmomentet och det får inte vara annan gångart så länge någon hov befinner sig på bron. Valfri gångart i speedmomentet. LE-LA - längd och höjd på bro får halveras. - Taktmässigheten och avspändheten i skritten och övergångar samt hästens förtroende inför hindret. Tveksamhet inför beträdandet av hindret ger ett lägre betyg. 4. Enkelslalom Hindret består av fem (5) stycken cirka två meter höga stolpar/pinnar, fästade i en fot som inte är fastsatt i marken, placerad på en rak linje med ett avstånd om sex (6) meter från varandra. Ingångsriktningen anges på banskiss. Färre antal stolpar får användas på 20x40 meters bana, dock minst tre stycken. LE-Medelsvår - avståndet får ökas med jämna meter mellan stolparna/pinnarna, upp till tio (10) meter. Hindret ska passeras i på banskissen angiven gångart. Varje riktningsändring ska sammanfalla med en omställning alternativt byte i språnget eller övergång. Såväl ställning och böjning i skritt och trav ska alltid överensstämma med kurvan som hästen gör runt stolparna/pinnarna. Vid bibehållen galopp ska ställningen/böjningen alltid vara densamma. Omställning/byte i språnget ska ske mitt mellan stolparna/pinnarna. LE-LB - trav, med eller utan avsaktning 1-3 skrittsteg eller varannan båge i skritt, enligt banskiss. LA - bibehållen galopp eller avsaktning 1-3 skrittsteg med rättvänd galopp i varje båge alternativt med skritt eller trav varannan båge. Medelsvår galopp med avsaktning 1-3 skrittsteg med rättvänd galopp i varje båge alternativt med byte i språnget. Svår - galopp, byte sker i språnget.

4 - Symmetrin i bågarna samt spårning, harmoni och precision, kvaliteten i gångartsväxlingar, omställningar/ byten i sprången. - För att kunna få mer än godkänt betyg krävs att omställning/gångartsväxling/byte i språnget sker med precision på rätt ställe, samt tydlig ställning/böjning och spårning i bågarna. För godkänt betyg i Medelsvår-Svår krävs att samtliga byten i språnget är rena. 5. Parallellslalom Hindret består av sju stycken, c:a två meter höga, stolpar/pinnar fästa i en fot som inte är fäst i marken, utplacerade på två parallella linjer på ett bestämt avstånd. Det inbördes avståndet mellan stolparna/pinnarna i varje rad ska vara sex (6) meter. Stolpe/pinne nummer två (2) ska vara placerad halvvägs mellan stolpe/pinne nummer ett (1) och nummer (3). Stolpe/pinne nummer fyra (4) ska vara placerad halvvägs mellan stolpe/pinne nummer tre (3) och fem (5). Stolpe/pinne nummer sex (6) ska vara placerad halvvägs mellan stolpe/pinne nummer fem (5) och sju (7). Det innebär att stolpe/pinne ett (1), tre (3), fem (5) och sju (7) är placerade på samma linje och övriga på en parallell linje sex (6) meter ifrån. Hindret ska passeras på följande sätt: Bågarna ska utföras som dressyrens serpentiner över medellinjen där hästen ska utföra halva cirklar runt stolparna/pinnarna i nummerordning enligt ovan, samt i riktning som angetts i banskiss. Omställning/övergång/byte i språnget ska ske mitt emellan stolparna/pinnarna. LE-LA - antalet stolpar/pinnar ska minskas till 5 och avståndet får ökas med jämna meter upp till 10 meter. Medelsvår-Svår - antalet stolpar/pinnar kan minskas till 5 av utrymmesskäl. LC-LB - trav, med eller utan avsaktning 1-3 skrittsteg eller varannan båge i skritt, enligt banskiss LA - galopp, med eller utan avsaktning 1-3 skrittsteg alternativt varannan båge i annan gångart, enligt banskiss Medelsvår - galopp med avsaktning 1-3 skrittsteg eller byte i språnget, enligt banskiss Svår - galopp med byte i språnget. - Symmetrin i bågarna samt spårning, harmoni och precision och kvaliteten i omställningar/gångartsväxlingar/byten i sprången. - För tidigt eller för sen omställning/byte i förhållande till mittpunkten mellan tunnorna. För att kunna få mer än godkänt betyg krävs att omställning/byte sker med precision på rätt ställe, samt tydlig ställning/böjning samt spårning i båda volterna.

5 6. Fålla Detta hinder består av en cirkelformad inhägnad med en öppning för in- och utgång som omsluter en annan inhägnad eller enbart ett objekt. Den inre inhägnaden kan innehålla tittobjekt såsom reklam, konstgjort djur, buskar/växter. Mått på ingång och ridutrymme ska vara minst en och en halv (1,5) meter. Yttercirkelns diameter bör vara minst åtta (8) meter upp till LA och minst sex (6) meter i Medelsvår/Svår Alternativ 1) Hindret utförs genom att i för klassen föreskriven gångart rida ett varv i fållan och rida ut. Alternativ 2) I för klassen föreskriven gångart rida två varv i fållan, med varvbyte mellan första och andra volten genom att i nära anslutning till fållan göra en volt tillbaka (LE-LA) alternativt byta i språnget och utföra en vändning/arbetspiruett (Medelsvår-Svår) och rida in igen åt motsatt håll. Vid utförande i skritt skall varvbytet ske med en liten volt tillbaka (LE-LB), bakdelsvändning (LA) eller skrittpiruett Medelsvår-Svår). Vid varvbyte skall samma gångart behållas i båda varven. LE-LA - skritt eller trav, enligt banskiss Medelsvår och Svår - galopp, enligt banskiss Vid speedmomentet genomförs fållan enbart med ett varv - Hästens avspändhet och förtroende inför hindret, bibehållen bjudning och aktivitet. - Vändningen vid varvbyte ingår i bedömningen men volterna står för huvuddelen av betyget Oavsett klass kan ryttaren alltid välja att genomföra hindret i skritt, med minst godkänt betyg vid väl utfört hinder även om banskissen anger trav alternativt galopp. 7. Hoppning Rättuppstående hinder på trettio till sextio (30-60) centimeters höjd placerad mellan två hinderstöd med eller utan infångare. Hinder ska bestå av enbart bommar eller av plank, rishäck, halmbalar etcetera med bom liggandes överst. Sax får inte användas. Marklinje ska finnas. - Hästen ska närma sig och hoppa över detta hinder naturligt, självsäkert och med bjudning i av ryttaren valfri gångart. - Aktiviteten och rytmen hos hästen, förtroendet inför hindret, följsamhet hos ryttaren och användandet av hjälper inför hindret. Sitsen är valfri men ryttaren ska vara följsam och understödja hästen med korrekta hjälper framför, över och efter hindret Vägran på hinder inom maxtid medför alltid underkänt betyg

6 8. Grind Grinden ska vara av stabil konstruktion och stängas med ett handtag. Två upprättstående grindstolpar ska finnas på ömse sidor av grinden. Grindhålet ska vara minst två meter brett. Grinden ska gå att öppnas åt båda hållen. Hindret ska passeras på följande sätt: Hästen ska använda sig av angiven gångart enligt banskiss och anridningen ska alltid ske vinkelrätt mot hindret och sedan närma sig grinden de sista stegen i skritt, steg för steg, medan den ställer sig vid sidan av grinden -vänster eller höger beroende på åt vilket håll den öppnas. Ryttaren lyfter därefter upp handtaget med sin ena hand. Ryttaren ska gå igenom ingången utan att släppa grinden. Det är tillåtet att hålla i själva grinden istället för i handtaget under förflyttningen. När hela hästen har passerat genom grinden ska ryttaren flytta hästen ett par steg för att stänga grinden. Ryttaren ska därmed lägga på handtaget och under stillastående avsluta hindret. Vid speed är det tillåtet att släppa grinden med handen under utförandet. REPGRIND Detta hinder är vanligt förekommande i speeden i samtliga svårighetsgrader och får användas även i teknikmomentet LE-Msv behöver repgrind inte genomföras med enhandsfattning men byte av hand är inte tillåtet. I Svår klass är endast enhandsfattning tillåten. Det är inte tillåtet att svinga repet över hästens eller ryttarens huvud Genomförandet är identiskt med fast grind. LE-LD - Grind får inte förekomma - Hästens aktivitet ska vara lugn, kontinuerlig och utan tvekan. - Hästen ska vara medveten om och delta i öppnandet och stängandet av grinden och inte visa några tecken på osäkerhet eller spändhet. - Ryttarens agerande ska vara lätt, otvunget, precist och utan att tveka. - Ryttaren får inte släppa grinden när han öppnar och stänger grinden. Domarna ska bestraffa detta med ett lägre betyg. - Ryttaren håller genom hela genomförandet med repgrind handtaget i handen och det får aldrig träs över armen, vilket i så fall avbryts av domare och erhåller betyget noll (0). Tappas grindhandtaget får ryttaren försöka få tag på det igen och slutföra hindret inom föreskriven maxtid trettio (30) sekunder.

7 9. Flytta mugg Hindret består av två stycken stolpar/pinnar med ett inbördes avstånd av 1,2-1,5 meter. På en av stolparna/pinnarna placeras en upp och nedvänd mugg. Ryttaren närmar sig hindret i angiven gångart rakt framifrån. Ryttaren gör halt mitt emellan stolparna och flyttar muggen från den ena stolpen till den andra med arbetshanden som befinner sig närmast muggen som skall flyttas. Ryttaren lämnar därefter hindret i föreskriven gångart. - Hästen ska närma sig hindret avspänt och med förtroende, precisionen in till halten och stillheten i halten medan muggen flyttas 10. Klocka i korridor Hindret består av: Alternativ 1) Rak korridor med två bommar/ribbor, med en längd av cirka fyra (4) meter, placerad på två stöd med en höjd på tjugo till sextio (20-60) centimeter och på ett mellanrum av 1,2 till en och en halv (1,5) meter mellan bommarna. Bommar/ribbor kan ersättas av dressyrstaket. En klocka placeras i mitten av korridorens ände på en höjd av cirka två (2) meter. Bommar/ribbor kan ersättas av dressyrstaket Alternativ 2) L-formad korridor, i övrigt som ovan. Hindret ska passeras på följande sätt: hästen närmar sig korridoren, kommer in och fortsätter fram till slutet. Ryttaren gör halt, ringer i klockan och ryggar därefter hästen ut till det att bogarna lämnat korridoren. Ryttaren lämnar hindret på utsidan av hindret. LE-LA- endast en och en halv (1,5) meter bred, rak korridor får användas. Gångart vid genomförande av hindret enligt banskiss. Om ingen markering eller notering finns på banskiss väljer ryttaren själv transportgångart alternativt skritt. Bedömning - Hästens avspändhet och förtroende inför hindret, flytet och jämnheten i hästens ryggning och dess följsamhet för ryttarens hjälper, korrekt väg. - Islag av hinderdel ger ett lägre betyg medan vältning av hinderdel ger ett underkänt betyg. - Rider ryttaren igenom hindret efter genomförandet räknas detta som fel väg och uteslutning.

8 11. Bord Hindret består av ett bord med en ungefärlig höjd om åttio till hundra (80-100) centimeter och en bordsskiva med en sida/diameter om ungefär åttio till hundra (80-100) centimeter på vilket en tillbringare/kanna ska placeras. Tillbringare/kanna i glasmaterial får inte användas. Hindret fullgörs på följande sätt: Ryttaren rider fram till bordet, gör halt med hästens sida nära bordet och står stilla under hela momentet, tar tag i och höjer kannan ovanför sitt huvud och placerar det åter på bordet. Fortsätter sedan vidare i föreskriven gångart. - Förtroendefullt och utan spändhet i anridningen mot bordet, uppställningen, närheten till bordet samt stillheten och avspändheten under hela utförandet. Kannan måste stå kvar upprätt på bordet vid återställandet. Om inte, är betyget 0. Detsamma gäller om kannan ramlar ner på marken innan ryttaren lyckats plocka upp den från bordet. 12. Ryggning i mönster Detta hinder finns i två varianter: Alternativ 1) En "L" formad korridor med två stycken, cirka fyra (4) meter långa sidor med en bredd av 1,2-1,5 meter. Sidorna av hindret är byggda av slanor/bommar som går att riva, på cm höjd. Ekipaget ska gå in genom hela i korridoren och ringa i klockan i andra ändan eller hämta en mugg och därefter rygga ut samma väg och i förekommande fall göra halt och hänga koppen åter vid utgång på sista stolpe på samma sida. Därefter fortsätta bakåt tills hela ekipaget är utanför hindret och sedan fortsätta till nästa hinder. Alternativ 2) Dubbel uppsättning, lika antal stolpar/pinnar på vardera sida, som bildar en korridor på en och en halv (1,5) meters bredd. Antalet stolpar/pinnar är tre på varje sida och ett avstånd av tre (3) meter mellan varje stolpe. Ryttaren rider in i enligt banskiss fastställd gångart och gör halt mitt emellan stolparna i korridorens ände. Ryttaren tar en mugg från den stolpe/pinne som är närmast ryttarens arbetshand och ryggar tillbaka runt stolparna/pinnarna på samma sida som denne tog muggen. Ryttaren gör sedan halt mellan de första stolparna/pinnarna i korridoren och placerar muggen på samma sidas stolpe/pinne som ryggningen utförts på. Därefter fortsätta bakåt tills hela ekipaget är utanför hindret och sedan fortsätta till nästa hinder. LE-LA - detta hinder ska inte användas. Medelsvår - behöver inte genomföras med enhandsfattning.

9 - Flytet och jämnheten i hästens ryggning, dess följsamhet för ryttarens hjälper, korrekt väg. Vid islag ges ett lägre betyg och vid nedslag ges ett underkänt betyg. Om stolpen/pinnen välts där muggen sedan ska placeras ger domaren signal att fortsätta till nästa hinder och betyget blir noll (0). Om hästen välter ner hinderdel och kliver utanför med samtliga benpar måste hästen tillbaka in i korridoren och fullfölja hindret inom trettio (30) sekunder, annars räknas det som ej fullföljt hinder och noll (0) poäng. 13. Sidvärts med bom Detta hinder består av tre till fyra (3-4) meter lång(a) bom(mar) placerade på en höjd av fem till tio (5-10) centimeter över marken, alternativt direkt på marken. Alternativ 1) Hästen ska passera över hindret i en sidvärtsrörelse med bakbenen på ena sidan bom(mar) och frambenen på den andra sidan. Både fram- och bakben ska korsas. Alternativ 2) Hästen ska passera i en sidvärtsrörelse mellan 2 parallella bommar som ligger på ett avstånd om en och en halv till två (1,5-2) meter LE-LD - LC-LB - LA - får inte användas. endast alternativ 2 får användas, utförs i skänkelvikning. endast enkel bom, utförs i skänkelvikning. Kan upprepas för andra skänkeln som annat hinder på banan. Msv 1 bom eller 2 bommar med några meters skritt mellan får användas Används två bommar kan de ridas som ett enda hinder med ett gemensamt betyg alternativt som två separata hinder. Svår klass L-form får användas - Hästens förtroende inför och vid genomförandet av hindret. Korsandet av benparen samt vinkeln mot bommarna. Nittio (90) graders tvärning/vinkel mot bommarna ska eftersträvas men får inte vara på bekostnad av bjudningen, flytet och lättheten i utförandet av rörelsen. Korrekt utförande i skänkelvikning alternativt sluta, där en korrekt utförd sluta ger ett högre betyg. Om hästen trampar över bommen med ett helt benpar måste ryttaren börja om i nytt försök, Sker övertramp med ett ben är betyget underkänt. Tre (3) inte godkända försök eller trettio (30) sekunder är lika med noll (0) poäng i LC-Medelsvår. Medför uteslutning i Svår klass.

10 Hinder/Ridning med Lans. Gemensamt för lans ur tunna, ring och lans i tunna gäller att domare eller i förekommande fall banbyggaren avgör om dessa tre hinder ska bedömas och benämnas tillsammans som hinderdel a, b och c eller om varje moment ska ha egen bedömning. Egen bedömning rekommenderas i Lätta klasser och i klasser där ridning över mellanliggande hinder sker med lans. LE-LD - hinder med lans får inte förekomma LC-LA - av ryttaren valfri gångart används. Medelsvår och Svår klass - ridning med lans sker i galopp. Lansen ska vara mellan en och en halv (1.5) och två och en halv (2,5) meter lång och får vara avsmalnad i ena änden men inte spetsig. Lans får inte stå i tunna under period då aktuell tunna ingår i annat hinder. Greppet om lansen ska vara med tummen överst. 14. Lans ur tunna Ryttaren ska närma sig tunnan innehållande lansen, i föreskriven alternativt valfri gångart och med bibehållen gångart plocka upp den utan att hästen reagerar negativt.. - Förtroendet inför hindret och anridningen, dess reaktion till lansens rörelse och ryttarens lugn, kontroll, korrekthet och lätthet i hanterandet av lansen. - Hästen får inte bromsa upp eller förändra rörelserna på något sätt och ska inte reagera negativt på tunnan eller när ryttaren plockar upp lansen. Lans som tappas medför 0 p på hindret Ridning med lans över/genom andra hinder: Lätt klass - får inte förekomma Medelsvår - får användas på max fem (5) hinder Svår - får förekomma på valfritt antal hinder Vid tappande av lans ger domaren signal att tillfälligt avbryta ritten så att funktionär kan lämna lansen åter till ryttaren. Domaren ger ny startsignal och påföljden är alltid noll (0) poäng på det närmast följande hindret.

11 15. Lans i tunna Hindret ska vara samma eller likadant som i hinder 14, med den enda skillnaden att lansen ska placeras i tunnan. - Anridningen till hindret, hästens reaktion till lansens rörelse och ryttarens lugn, korrekthet och lätthet i hanterandet av lansen. - Hästen får inte bromsa upp eller förändra rörelserna på något sätt och ska inte reagera för tunnan eller när ryttaren sätter ner lansen i tunnan. - Ryttaren sätter ner lansen genom att låta den glida ner i tunnan och släpper den inte förrän den når botten. Lansen lämnas med ändarna i samma riktning (upp-ner) som när lansen togs ur tunnan. Hindret ska anses genomfört utan anmärkning även om lansen landar på tunnans botten och studsar ut ur tunnan. Lans som tappas medför noll (0) 0 poäng på hindret. 16. Ringen Hindret består av en ring med en diameter på cirka 15 centimeter som ska fångas med lansen. Ringen placeras på valfri höjd mellan en (1)-en och en halv (1,5) meter och kan hållas på plats av en ställning, exempelvis på högsta punkten av en konstgjord tjur eller ett hinderstöd. Med lansen som ryttaren tidigare plockat upp ur tunnan, rider ryttaren mot hindret i föreskriven gångart, träffar och tar med sig ringen på lansen. Träffen ska simuleras likt en attack med lansen mot en tjur, dock på ett lugnt och kontrollerat sätt. - Hästens förtroende inför hindret och reaktion på rörelsen av lansen. Jämnt tempo samt bibehållen linje vid passerandet av hindret ska premieras - Vid anridningen mot hindret ska ryttaren alltid bibehålla ett naturligt och avslappnat förhållningssätt. Om man missar ringen, trots en korrekt anridning och försök att fånga ringen, kan hindret ändå bedömas som godkänt, då det viktigaste är hur man närmar sig/tar sig an hindret Vid tappande av lans innan ringen fångats ger domaren signal att tillfälligt avbryta ritten så att funktionär kan lämna lansen åter till ryttaren. Domaren ger ny startsignal och påföljden är alltid noll (0) poäng på det närmast följande hindret.

12 17. Vattenhinder Vattenhindrets bredd bör vara minst 1,5 gånger hindrets längd, med ett vattendjup på cirka tio till tjugofem (10-25) centimeter och liknar hoppningens vattengrav alternativt vattenfylld pulvermangrav. Marken före och i vattenhindret måste vara fast och halkfri. Om den trampas upp under klassens gång, måste sand fyllas på och alla håligheter stampas till. Dåliga markförhållanden medför avsevärd risk för olyckor. Gångarten är alltid valfri men ska vara en pågående rörelse under hela utförandet. - Hästens förtroende inför vattenhindret där passerandet ska ske naturligt och utan tvekan eller ta notis över att gå igenom vattnet - Ryttaren ska vara följsam och understödja hästen med korrekta hjälper framför och genom hindret, utan behov av användning av större hjälper eller ansträngning. Vägran på hinder inom maxtid medför alltid underkänt betyg 18. Bank Detta är ett hinder likt det som används i fälttävlan och hoppning. Det startar med en ramp (som liknar inledningen av träbron) och leder till en plattform på cirka två till fyra (2-4) meter meters längd och bredd samt cirka sextio (60) centimeter hög och som avslutas med ett lodrätt stup. Gångarten är alltid valfri men ska vara en pågående rörelse under hela utförandet. - Hästens avspändhet och förtroende inför hindret och samspelet mellan ryttare och häst. Hästen skall med bibehållen bjudning ta sig an hindret vid ryttarens signal och därefter hoppa omedelbart, utan att stanna upp innan avsprånget. Sitsen är valfri men ryttaren ska vara följsam och understödja hästen med korrekta hjälper framför, över och efter hindret. Vägran på hinder inom maxtid medför alltid underkänt betyg.

WE-hinder för banskisser. WE-kommittén 2010 Jan Gustafsson

WE-hinder för banskisser. WE-kommittén 2010 Jan Gustafsson WE-hinder för banskisser WE-kommittén 2010 Jan Gustafsson Dokument som behövs! TR 10 Hinderbyggnad Banbyggar instruktioner Detta dokument Grindar Repgrind Grinden skall vara av stabil konstruktion och

Läs mer

TREC PTV anvisningar för uppgifter www.trecsverige.se

TREC PTV anvisningar för uppgifter www.trecsverige.se PTV anvisningar för uppgifter 1 TREC PTV anvisningar för uppgifter www.trecsverige.se PTV anvisningar för uppgifter 2 Välkommen att läsa nya PTV anvisningar för uppgifter. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Arbetar min häst korrekt? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbetar min häst korrekt? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbetar min häst korrekt? Av Henrik Johansen Detta test på hur din häst arbetar tar ca tre minuter och bör ingå i uppvärmningen varje dag. Du måste veta vad du vill när du sitter

Läs mer

BILAGA 1 DRESSYR. Beskrivning Rörelser och Bedömning

BILAGA 1 DRESSYR. Beskrivning Rörelser och Bedömning BILAGA 1 DRESSYR Beskrivning Rörelser och Bedömning Bedömning av utförda rörelser sker i 10 gradig skala för varje utförd del av momentet samt med helhetsbetyg avseende takt, balans, självbärighet och

Läs mer

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.)

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.) Bouleträning Bouleteknik Målet i boule är kasta sina klot på ett sådant sätt att de gör störst nytta. Detta är svårt att göra om man inte har full kontroll över kloten. Visst kan dåliga klot studsa rätt

Läs mer

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 1 Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 Generella bestämmelser: Tävlingen skall årligen genomföras i enlighet med hundförarförbundets allmänna anvisningar och riktlinjer för SM-arrangemang.

Läs mer

Ändringar i TR III 2015

Ändringar i TR III 2015 Ändringar i TR III 2015 Moment Ändring/nyheter Syfte Ordet han förändrat till ryttaren i de flesta fall eller till vem det berör. 300 Allmänt Mera utförlig beskrivning av vad en Tydlighet hopptävling är

Läs mer

Svenska Morganhästföreningens Reglemente för kvalitetsbedömning

Svenska Morganhästföreningens Reglemente för kvalitetsbedömning Svenska Morganhästföreningens Reglemente för kvalitetsbedömning Gällande från 2012-06-03 Innehåll 1. Kvalitetsbedömning... 1 1.1 Idé och mål... 1 1.2 4-årstest... 1 1.3 5-årstest... 1 1.4 Deltagande hästar...

Läs mer

Kapitel 10: Sidvärtsrörelser

Kapitel 10: Sidvärtsrörelser Kapitel 10: Den här övningen (öppna) har så många förtjänster att jag räknar den som alpha och omega bland alla övningar för hästen som syftar till att utveckla fullständig lösgjordhet och perfekt rörlighet

Läs mer

UPPSALA PONNYKLUBB TEORI För Ryttarmärke 1

UPPSALA PONNYKLUBB TEORI För Ryttarmärke 1 UPPSALA PONNYKLUBB TEORI För Ryttarmärke 1 HÄSTENS DELAR Nosrygg Ganash Hals Manke Länd Rygg Kors Svansrot Bringa Bog Bakknä Underarm Framknä Kastanj Has Skenben Kota Krona Skenben Karled Hov Så här är

Läs mer

TREC PTV anvisningar för uppgifter Debutklass

TREC PTV anvisningar för uppgifter Debutklass PTV anvisningar för uppgifter, Debutklass 1 TREC PTV anvisningar för uppgifter Debutklass www.trecsverige.se PTV anvisningar för uppgifter, Debutklass 2 PTV anvisningar för uppgifter, Debutklass Dokumentet

Läs mer

Lärarmanual för Simkampen

Lärarmanual för Simkampen Lärarmanual för Simkampen Lärarmanualen är tänkt att använda som ett hjälpmedel vid simundervisningen inför Sim- kampen. Materialet innehåller ett antal övningar med skiftande svårighetsgrad och förslag

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSKÖRNING MED HÄST OCH VAGN

TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSKÖRNING MED HÄST OCH VAGN TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSKÖRNING MED HÄST OCH VAGN 1 Utbildar Arrangerar SM i kuskar - plöjning domare - skogskörning funktionärer - brukskörning banbyggare - Nordiskt mästerskap Teckningar: Sture Magnusson,

Läs mer

Förslag till kvalitetsbedömning Morganhästar Innehåll

Förslag till kvalitetsbedömning Morganhästar Innehåll Förslag till kvalitetsbedömning Morganhästar Innehåll 1. 4-ÅRSTEST/kvalitetsbedömning... 1 1.1 Idé och mål... 1 1.2 Deltagande hästar... 1 1.3 Ansvar (hästägarförsäkran)... 1 2. BEDÖMNINGSREGLEMENTE...

Läs mer

Vanliga avdrag i rallylydnad

Vanliga avdrag i rallylydnad Vanliga avdrag i rallylydnad SAMMANSTÄLLNING AV VANLIGA AVDRAG FRÅN DOMARKONFERENSEN 2014 GENERELLA AVDRAG Sträckt koppel -1 SK Nosar kortvarigt på marken, banmaterial eller person -1 NOS Hunden som tillfälligt

Läs mer

Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens ANG URLASTNING/ LASTNING

Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens ANG URLASTNING/ LASTNING TR X, Working Equitation Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens ANG URLASTNING/ LASTNING TR1 frågeställning Från TS ANG BENÄMNING TÄVLING Lokal, regional, nationell Urlastning/ Lastning/ledande

Läs mer

Olika överlinjer/ olika bommar

Olika överlinjer/ olika bommar Olika överlinjer/ olika bommar Alla hästar är olika. Har din sadel rätt sittpunkttill din hästs överlinje? För att din sadel skall passa hästen, ligga stilla och sätta dig på rätt plats så måste man ta

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Innehållsförteckning ÖVNINGSFÖRRÅD (LÄTT NIVÅ)...2 1. Kasta-fånga/Jag och bollen...2 2. Kasta - fånga/vi två och bollen...3 3. Kasta-fånga/Vi och bollen i rummet...3 4. Studsa/Jag och bollen...3 5. Studsa/Vi

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser III Hoppning

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser III Hoppning TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser III Hoppning Gäller fr o m 1 januari 2012 CODE OF CONDUCT 1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. 2. Hästens välbefinnande

Läs mer

Ny tävlingsform på prov: Hestamennska FT

Ny tävlingsform på prov: Hestamennska FT Ny tävlingsform på prov: Hestamennska FT Förutsättningar, mål och syfte Tanken bakom denna nya tävlingsform är att den ska ha ett positivt inflytande på hästmannaskapet och ridningen av islandshästen och

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser III Hoppning

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser III Hoppning TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser III Hoppning Gäller fr o m 1 januari 2009 CODE OF CONDUCT 1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. 2. Hästens välbefinnande

Läs mer

Att visa häst vid hand 2011 Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen

Att visa häst vid hand 2011 Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen Att visa häst vid hand 2011 Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen ATT VISA HÄST VID HAND Unga hästar visas vid hand många gånger under uppväxten: som föl, vid rådgivande bedömning av unga hingstar,

Läs mer

Säkerhetsaspekter och inlärning av WE-hinder

Säkerhetsaspekter och inlärning av WE-hinder saspekter och inlärning av WE-hinder Grupparbete - C-tränarutbildning i Working Equitation 2015/2016 WE-hinder 1. Tunna/2 tunnor...3 2. Tre tunnor...3 3. Träbro...3 4. Enkelslalom...4 5. Parallellslalom...4

Läs mer

BMX tränings- kompendium

BMX tränings- kompendium 2014 BMX tränings- kompendium Skapat av: Mikael Johnsson, Filip Svanberg och Robin Mattsson Innehåll 1. Uppvärmningar... 4 1.1 Uppvärmning på bana variant 1... 4 1.2 Uppvärmning på bana variant 2.... 4

Läs mer

Träningssplan: vecka 1-6

Träningssplan: vecka 1-6 Träningssplan: vecka 1-6 Här följer ett träningspass för hela kroppen som passar nybörjare. Passet är utvecklat för att passa din livsstil och tack vare det kan du träna när och var du vill och behöver

Läs mer

Kamratbanan på Rävnäs Lägergård Vi som sett till att kamratbanan blivit verklighet är Biståndsgruppen Interfant.

Kamratbanan på Rävnäs Lägergård Vi som sett till att kamratbanan blivit verklighet är Biståndsgruppen Interfant. Kamratbanan på Rävnäs Lägergård Vi som sett till att kamratbanan blivit verklighet är Biståndsgruppen Interfant. Bea Eriksson Jennifer Rydmark Linda Magnusson Maria Andersson Anna Holgersson Sanna Porres

Läs mer

SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET

SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLEMENTE V Övriga tävlingsformer Datum: 2015-01-01 Utgåva 10 Förändrade delar i reviderade avsnitt markeras genom ett vertikalt streck i vänster marginal. 5 ÖVRIGA

Läs mer

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 "Box Position Mät ut med hjälp av pinnen: lite mer än axelbrett mellan fötterna, pinnen ska gå i linje med fotens inre sida och axelns yttre sida. Aktiv Sidoböjning

Läs mer

Ellinor Rasmusson Steg 3 Svensk Galopp. Startboxträning. Ellinor Rasmusson 2012-10-11

Ellinor Rasmusson Steg 3 Svensk Galopp. Startboxträning. Ellinor Rasmusson 2012-10-11 Startboxträning Ellinor Rasmusson 2012-10-11 1 Inledning Jag har valt att skriva om startboxträning, då jag tycker att det är en viktig del av unghästarnas träning. Jag vill lära mig mer om det för att

Läs mer

Lite om westerntävlingar

Lite om westerntävlingar Lite om westerntävlingar Western Horsemanship Klassen börjar med ett individuellt program, och därefter rider alla deltagarna i klassen samtidigt för bedömning. Ryttaren bedöms för sin sits, hållning och

Läs mer

PROTOKOLL BRUKSRIDNING

PROTOKOLL BRUKSRIDNING PROTOKOLL BRUKSRIDNING 2012-04-01 JUF Funktionskontroll Hästens kondition, rykt och hovvård Domare Max Visning av hästen vid hand Max Utrustningens kondition, tillpassning och sadling Max Uppsittning Max

Läs mer

Mikroträning kondition och snabbhet

Mikroträning kondition och snabbhet Mikroträning kondition och snabbhet Omfattning: Mikroträning kondition och snabbhet Mål: Tidsuttag: Övningsledare: Deltagare: Hänvisning: Utrustning: Övrigt: Öka kroppens syreupptagningsförmåga och snabbhet.

Läs mer

Skapa aktiviteter där alla barn är aktiva undvik långa köer. Skapa variation i innehållet utgångspunkten är rörelseglädje och kul verksamhet

Skapa aktiviteter där alla barn är aktiva undvik långa köer. Skapa variation i innehållet utgångspunkten är rörelseglädje och kul verksamhet Grundläggande principer för träningspasset: Skapa aktiviteter där alla barn är aktiva undvik långa köer. Skapa variation i innehållet utgångspunkten är rörelseglädje och kul verksamhet Välj lekar och övningar

Läs mer

TRÄNA OCH ERÖVRA TEKNIKMÄRKET

TRÄNA OCH ERÖVRA TEKNIKMÄRKET TRÄNA OCH ERÖVRA TEKNIKMÄRKET HANDLEDARHÄFTE KNATTE BRONS SILVER GULD TEKNIKMÄRKET Satsa på Teknikmärket. Det utvecklar din spelare och lägger grunden till en bättre ishockey. Teknikmärket är ett roligt

Läs mer

Domaranvisningar Träningsklass 2016

Domaranvisningar Träningsklass 2016 Domaranvisningar Träningsklass 2016 Struken skylt utgår, -18 införs -18 poäng ersätter struken skylt. Det ska tydligt anges i protokollet, så att den tävlande förstår att något blivit rejält tokigt och

Läs mer

utan » Sluta tjafsa med din häst. Bestäm dig för vad som verkligen betyder något och strunta i resten « svante andersson

utan » Sluta tjafsa med din häst. Bestäm dig för vad som verkligen betyder något och strunta i resten « svante andersson Vardag utan konflikter Har du problem med att din häst inte lyssnar? Har den en olat som du inte får bukt med? Eller når du och din häst inte dom resultaten som du tycker att ni borde? Lugn, då är du långt

Läs mer

http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536

http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536 http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536 Organisation Yta: 20-25x20-25 meter. 12-15 spelare, varav 2 eller 3 är jägare. Bollar och västar. Anvisningar 2 eller 3 spelare har västar synliga

Läs mer

Lär dig göra marklyft

Lär dig göra marklyft Lär dig göra marklyft Marklyft är en bra övning för din kropp. I ett enda lyft använder du alla muskler. Så greppa en skivstång! Vi visar hur du får till dina marklyft. Marklyft 1 Före lyftet Stå med fötterna

Läs mer

Buhundspelen 2015 Hökensås

Buhundspelen 2015 Hökensås Buhundspelen 2015 Hökensås Buhundspelen Buhundspelen är en inofficiell tävling som arrangeras av NBR och består av tre olika grenar. I varje gren får hunden ett visst antal poäng som läggs ihop till en

Läs mer

Örebro Fältrittklubbs utbildningsplan vid ridskolan i Karlslund

Örebro Fältrittklubbs utbildningsplan vid ridskolan i Karlslund Örebro Fältrittklubbs utbildningsplan vid ridskolan i Karlslund 5 gånger enligt särskild plan för respektive kategori Nybörjare - Skritt, de enklaste hjälperna, start och stopp. - Styra hästen. - De enklaste

Läs mer

= anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller joker. = spelarens väg med boll

= anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller joker. = spelarens väg med boll Teckenförklaring X = anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = försvarande spelare, spelare i försvarande lag eller i ett annat lag. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller

Läs mer

Sträck ut efter träningen

Sträck ut efter träningen Sträck ut efter träningen När du har tränat är det dags igen. Hoppar du över stretchingen får du lättare ömma, styva och korta muskler. Det är viktigt att uttänjningen sker i en lugn och behärskad takt.

Läs mer

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening På Ryttargården tar vi emot elever på alla nivåer från nybörjare till tävlingsryttare. Vårt motto är att erbjuda en hög kvalité på ridutbildningen med utbildade

Läs mer

SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLEMENTE IV

SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLEMENTE IV SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLEMENTE IV TRAB Datum: Utgåva: Förändrade delar i reviderade avsnitt markeras genom ett vertikalt streck i vänster marginal. 2017-01-01 12 1 4 TÄVLINGSREGLER TRAB

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VARPAN! ALLMÄNT OM VARPA NÅGRA ORD OM STENVARPA KASTBANAN OCH DESS MARKERINGAR

VÄLKOMMEN TILL VARPAN! ALLMÄNT OM VARPA NÅGRA ORD OM STENVARPA KASTBANAN OCH DESS MARKERINGAR VÄLKOMMEN TILL VARPAN! ALLMÄNT OM VARPA Varpa är en precisionsidrott som kan utövas av vem som helst, oavsett ålder eller kön. I varje fall när det gäller varpa som motions- och familjeidrott. Som tävlingsidrott

Läs mer

Kallblodig unghästutställning På Gävletravet, söndagen den 6/9-2015

Kallblodig unghästutställning På Gävletravet, söndagen den 6/9-2015 Kallblodig unghästutställning På Gävletravet, söndagen den 6/9-2015 Arrangörer: Sleipner Gävle Dagens Domare är Camilla Röste Pris 10kr TIDSPROGRAM FÖR DAGEN 08:00 Inskrivningen öppnar 2014 års Best In

Läs mer

TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSRIDNING

TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSRIDNING TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSRIDNING SYFTE MED TÄVLINGSFORMEN: En tävlingsform där alla raser kan delta. Syftet är att utbilda ryttare och häst för att ekipaget ska kunna hantera olika situationer genom att

Läs mer

Uppvärmning: Uppvärmning (startar varje träningspass)

Uppvärmning: Uppvärmning (startar varje träningspass) Grattis detta är ditt träningsprogram för sommaren. Detta är utformat så att du ska komma tillbaks stark och minimera skador när säsongen börjar igen. Om man vilar från träning hela sommaren måste man

Läs mer

General Rules Of Pocket Billiards

General Rules Of Pocket Billiards General Rules Of Pocket Billiards Nedanstående regler är antagna av SBF den 20:e juni 1999 3. ALLMÄNNA POOL BILJARD REGLER Dessa Allmänna Pool Biljardregler gäller alla pooldiscipliner, om inte annat anges

Läs mer

Hästen delar. Ryttarmärke 3. Hovens delar

Hästen delar. Ryttarmärke 3. Hovens delar Hästen delar Ryttarmärke 3 Hovens delar Ridlära Lodrät sits. I den lodräta siten går det en lodrät linje som går genom axel-höft-häl. Sedan går den en rak linje från armbågen-handen-hästens mun. Bakifrån

Läs mer

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN Av Marie Hansson - Känns hunden för snabb? - Har du svårt att hinna dit du vill på banan? Själva kärnan i lösningen på problemet borde väl vara att förkorta din väg? Ju svårare

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2011

RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2011 RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2011 Kvalitetsbedömningens syfte är att se till hästens anlag och hälsotillstånd, d.v.s. fungera som en varudeklaration. Ponnyer deltog för första

Läs mer

Att tänka på inför friidrottstävling

Att tänka på inför friidrottstävling Att tänka på inför friidrottstävling Före tävling Tävlingar får ni reda på via friidrottsgruppen eller så läser ni själva på Smålands Friidrottsförbunds hemsida www.smfif.se och där under Tävlingar. Då

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Hunter Klasser Snabb och enkel förklaring av klasserna. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

LYCKA TILL! För ytterligare information: Annamari Jääskeläinen Ungdomsansvarig. Finlands Handbollförbund

LYCKA TILL! För ytterligare information: Annamari Jääskeläinen Ungdomsansvarig. Finlands Handbollförbund Det är meningen att utföra teknikmärket som en del av handbollsspelarens vardagliga träning. Det är meningen att utföra övningarna på träningar under tränarens ledning. Man behöver inte gå igenom alla

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Om att sätta mål Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Om att sätta mål Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Om att sätta mål Av Henrik Johansen Det ska vara ryttaren som tänker en tanke, ryttarens huvud som ger en signal till kroppen, ryttarens kropp som ger en signal till hästen, och

Läs mer

Riddagbok för Lucky 2002-03

Riddagbok för Lucky 2002-03 Riddagbok för Lucky 2002-03 020919 Blev beordrad att vara med på lektion. Red på Lucky. Det gick alldeles utmärkt. Lyckades få honom att arbeta i rätt form i hela 45 min! Får mycket beröm av min ridlärare

Läs mer

Frågor - Högstadiet. Grupp 1. Jetline. Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet)

Frågor - Högstadiet. Grupp 1. Jetline. Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) Grupp 1 Jetline Mät och räkna: Före eller efter: Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) Var under turen känner du dig tyngst? Lättast? Spelar

Läs mer

Detaljregler bruksprov 2015

Detaljregler bruksprov 2015 Detaljregler bruksprov 2015 SvRFs tävlingsreglemente är gällande om inte annat anges i detta detaljreglemente. Begreppet gångarter är att jämställa med dressyr vid tolkning av SvRFs TR. I provet ingående

Läs mer

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2014.

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2014. SLU Box 7070 750 07 UPPSALA Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010 470 03 65 BESLUT 2014 02 19 Reg. Nr. 411 14801 13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

superviktig hos både dig och hästen

superviktig hos både dig och hästen UTVECKLANDE» förbättra din och hästens balans RYTTARE: Johanna Blomdahl ÅLDER: 29 NIVÅ: LA HÄST: Wilma STAM: Bugatti Hilltop- 1778 Nonius -14 ÅLDER: 10 år NIVÅ: LA Är du inte själv i balans är det väldigt

Läs mer

Teambuilding Innehåll: Det finns tre olika typer av teambuildingövningar:

Teambuilding Innehåll: Det finns tre olika typer av teambuildingövningar: Sida 1 av 6 Teambuilding Innehåll: Det finns tre olika typer av teambuildingövningar: Bryt isen Oväntad information Äta kolasnören Det stora trasslet Kom ihåg- leken Samarbeta Dvärg, jätte, trollkarl Amazonas

Läs mer

---------------Tävlingsreglemente för Morgan-Riks----------(Senast ändrad 2009-08- 04)

---------------Tävlingsreglemente för Morgan-Riks----------(Senast ändrad 2009-08- 04) ---------------Tävlingsreglemente för Morgan-Riks----------(Senast ändrad 2009-08- 04) Innehållsförteckning: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VISNINGSKLASSER DRESSYR HOPPNING HUNTER PLEASURE WESTERN PLEASURE WESTERN

Läs mer

Hoppfunktionärer! Funktionär vid framhoppningen

Hoppfunktionärer! Funktionär vid framhoppningen Funktionär vid framhoppningen Hoppfunktionärer! Vi är väldigt glada för all hjälp! Vi är en ideell förening och är i stort behov av stöd. Den här lilla instruktionen är till hjälp för dig som är tävlingsfunktionär

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

Tävlingsreglemente. Gäller från och med 1 januari 2015 III HOPPNING

Tävlingsreglemente. Gäller från och med 1 januari 2015 III HOPPNING Tävlingsreglemente Gäller från och med 1 januari 2015 III HOPPNING 1 CODE OF CONDUCT 1 Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. 2 Hästens välbefinnande ska alltid komma

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Hopprep 2016

Tävlingsbestämmelser Hopprep 2016 Tävlingsbestämmelser Hopprep 2016 Vid frågor gällande Tävlingsbestämmelser Hopprep kontakta i första hand Kajsa Murmark (kajsa.murmark@telia.com). Följande dokument ska läsas tillsammans med Tekniskt reglemente,

Läs mer

Tävlingsreglemente för Morganriks

Tävlingsreglemente för Morganriks Innehållsförteckning Sida 1 Arrangemang... 2 2 Visningsklasser... 5 3 Dressyr... 9 4 Hoppning... 10 5 Hunter Pleasure... 12 6 Western Pleasure... 13 7 Western riding... 14 8 Reining... 16 9 Trail... 17

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120 Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Skidskytteträning för ungdomar

Skidskytteträning för ungdomar Skidskytteträning för ungdomar - ett förslag på hur ungdomsträningen kan bedrivas. 1 Innehållsförteckning: Årsplanering 3 Grundträningsperiod 4 Grundträningsperiod -plan 5 Kombinationsträning, Tävlingsförberedelser

Läs mer

Innan passningen. Riktning och höjd

Innan passningen. Riktning och höjd Innan passningen Titta upp innan du får bollen så du ser passningsalternativen Dölj passningen för motståndarna så länge som möjligt Använd passningsfinten vid behov det gör motståndarna osäkra Luras även

Läs mer

3. Innebandyövningar. I klubbens bibliotek finns det ytterligare material i ämnet. Här följer några förslag på grundläggande övningar:

3. Innebandyövningar. I klubbens bibliotek finns det ytterligare material i ämnet. Här följer några förslag på grundläggande övningar: 3. Innebandyövningar På internet finns ett brett utbud av innebandyövningar att hämta. På www.tibk.nu finns länkar till olika innebandyövningar under menyn Länkar Instruktion/Övningar. I klubbens bibliotek

Läs mer

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort!

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! S TRÄNA HEMMA PROGRAM 28 SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! Kom i form hemma Vi träffar många personer som tränar mycket och som är motiverade och som har

Läs mer

Lekar. Namnlekar. Lekens namn Stå i en ring

Lekar. Namnlekar. Lekens namn Stå i en ring Lekar Lek har stor betydelse för barns utveckling och är därför en viktig del av friidrottsskolan. Genom att leka olika typer av rörelselekar utvecklar barn och ungdomar sin rörlighet, balans, koordination

Läs mer

Pedagogik & Metodik Verktygslåda. Uppvärmningslekar: Senast uppdaterad 2006-03-21

Pedagogik & Metodik Verktygslåda. Uppvärmningslekar: Senast uppdaterad 2006-03-21 Pedagogik & Metodik Verktygslåda Uppvärmningslekar: Namn: Brokull Genomförande: När man blir kullad ställer man sig som en bro, man blir befriad genom att kompisen kryper under. Namn: Plåsterkull Genomförande:

Läs mer

KUNSKAPS. Dra nytta av. VÄLDOFTANDE» livet med häst

KUNSKAPS. Dra nytta av. VÄLDOFTANDE» livet med häst VÄLDOFTANDE» livet med häst Att övning och erfarenhet ger färdighet är inget nytt, eller hur? Gör ett test; lägg ihop alla år av hästkunskap, stallbestyr och ridlektioner som du och dina stallkamrater

Läs mer

Testa din förmåga att röra en kroppsdel och hålla andra helt stilla. Sätt score för varje del: 0=Klarar; 1=Klarar inte.

Testa din förmåga att röra en kroppsdel och hålla andra helt stilla. Sätt score för varje del: 0=Klarar; 1=Klarar inte. Test Protokoll : GG Fysiska tester Kropp och hälsa 1. Kroppslängd Mät din kroppslängd när du står uppsträckt barfota. Kroppslängd 2. Kroppsvikt Mät helst kroppsvikten naken på morgonen efter toalettbesök

Läs mer

1 Ormen (Dribbla + Skott) Beskrivning: Förste spelaren i ledet springer i högt tempo med boll och dribblar genom konerna. Efter några koner gör nästa

1 Ormen (Dribbla + Skott) Beskrivning: Förste spelaren i ledet springer i högt tempo med boll och dribblar genom konerna. Efter några koner gör nästa 1 Ormen (Dribbla + Skott) Förste spelaren i ledet springer i högt tempo med boll och dribblar genom konerna. Efter några koner gör nästa spelare samma sak. Osv Högt tempo i löpningar. Bollen ska behandlas

Läs mer

SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLEMENTE V

SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLEMENTE V SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLEMENTE V Övriga tävlingsformer Datum: Utgåva: Förändrade delar i reviderade avsnitt markeras genom ett vertikalt streck i vänster marginal. 2016-04-01 11 1 5 ÖVRIGA

Läs mer

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna.

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna. Tips Lära känna varandra Vid första träffen är det viktigt att man lär känna varandra. Det ger trygghet för hela gruppen och individen. Alla kommer också att lära sig namnen fortare vilket är bra för både

Läs mer

Ändringar i TR II 2015

Ändringar i TR II 2015 Ändringar i TR II 2015 Moment Ändring/nyheter Syfte Ordet han förändrat till ryttaren i de flesta fall eller till vem det berör. Syfte Grenbeskrivning Moment 200 Dressyrtävling Detta TR innehåller regler

Läs mer

LIDINGÖLOPPET 10 KILOMETER CLAIRE 25, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA

LIDINGÖLOPPET 10 KILOMETER CLAIRE 25, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA LIDINGÖLOPPET 10 KILOMETER CLAIRE 25, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA Jag har varit sjuk och vill få hjälp att komma tillbaka till löpningen och en frisk, vältränad kropp. Jag ska springa Lidingö Tjejlopp 10

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Namn:. 5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Inledning Nu skall du studera hur man avbildar verkligheten. Vad skall man göra det för? undrar du eftersom du skall ifrågasätta allt.

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2014

RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2014 RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2014 Kvalitetsbedömningens syfte är att se till hästens anlag och hälsotillstånd, d.v.s. fungera som en varudeklaration. Ponnyer deltog för första

Läs mer

Buhundspelen 2012 Ullared. 7/7 kl 16.00 Apelskolans idrotssplats Skolvägen 12 Ullared

Buhundspelen 2012 Ullared. 7/7 kl 16.00 Apelskolans idrotssplats Skolvägen 12 Ullared Buhundspelen 2012 Ullared 7/7 kl 16.00 Apelskolans idrotssplats Skolvägen 12 Ullared Buhundspelen Buhundspelen är en tävling som arrangeras av NBR och består av tre olika grenar. I varje gren får hunden

Läs mer

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS UTBILDNINGSSKALA

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS UTBILDNINGSSKALA DISTANSHÄSTEN I SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS UTBILDNINGSSKALA Foto Ulf Lonäs Behöver distanshästen/ryttaren dressyrträning? Yvonne Ekelund, Stall Peak HB Uppsats för B-tränare vinter 2012/2013 stallpeak@passagen.se

Läs mer

Tävlingsinstruktioner Alleby Ridklubb

Tävlingsinstruktioner Alleby Ridklubb Tävlingsinstruktioner Alleby Ridklubb Gemensamma instruktioner Tävlingsledare Roller: (representant styrelsen) 1st Ansvarig från styrelsen (om ingen annan anvisas) Funktionskläder Alleby Tillsätt arbetsgrupp:

Läs mer

Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04

Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04 Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04 Välj mellan att träna de Fysiska styrkeövningarna eller att Löpträna. Försök att variera. Utför minst 5 grenar på fysikövningarna utöver uppvärmning. Poängräkning

Läs mer

Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens 320 Hinder / Generellt / Plastbom. Vanlig träbom, måste användas som toppbom.

Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens 320 Hinder / Generellt / Plastbom. Vanlig träbom, måste användas som toppbom. TR III Hoppning Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens 320 Hinder / Generellt / Plastbom Behöver inte vara i samma färg. 323 Vattengravar/ Hinder med vatten Vanlig träbom, målad i samma

Läs mer

T-tunika med formremsa i halsringningen

T-tunika med formremsa i halsringningen Du behöver: begagnade tyger. Jag har en gardin och ett par shorts. Symaskin och matchande tråd, pappersoch tygsax, knappnålar, måttband, strykjärn och strykbräda, mellanlägg/fliselin till halsremsan. Synål.

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR NORDISK LAGKAPP I LIVRÄDDNING

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR NORDISK LAGKAPP I LIVRÄDDNING Svenska Livräddningssällskapet, SLS TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR NORDISK LAGKAPP I LIVRÄDDNING 2010-02-19 Svenska Livräddningssällskapet, SLS 1(11) Innehållsförteckning Kap Sid ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Snabbhetsträning. Upplands Distriktslag -94. Vid frågor, kontakta Jonas på: 1 info@footballspeedacademy.com

Snabbhetsträning. Upplands Distriktslag -94. Vid frågor, kontakta Jonas på: 1 info@footballspeedacademy.com Snabbhetsträning Upplands Distriktslag -94 1 info@footballspeedacademy.com Innehållsförteckning Information!!!!!!!! 3 Uppvärmning!!!!!!!! 3 Mobility/Flexibility!!!!!!!!! 3 Activation!!!!!!!!!! 6 Precompetition!!!!!!!!!!

Läs mer

ATT TRÄNA TVÅÅRINGAR. Fördjupningsarbete Amatörtränarkursen steg 3 Januari -05. Mari Falker Norin Ulrika Nordgren Ann-Carin Svedberg

ATT TRÄNA TVÅÅRINGAR. Fördjupningsarbete Amatörtränarkursen steg 3 Januari -05. Mari Falker Norin Ulrika Nordgren Ann-Carin Svedberg ATT TRÄNA TVÅÅRINGAR Fördjupningsarbete Amatörtränarkursen steg 3 Januari -05 Mari Falker Norin Ulrika Nordgren Ann-Carin Svedberg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning.3 2. Litteraturgenomgång 4 3. Intervjuer

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Spaniel. Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Spaniel. Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Spaniel Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Spaniel 2014 Målsättning Ett working test är en inofficiell tävling

Läs mer

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Engelsk stafett

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Engelsk stafett Engelsk stafett Övning nr. 2 4 lag med 3-5 spelare i varje lag. Sätt ut koner där bollen ska ligga (som visas på bilden). o Avstånd mellan koner ska vara ungefär 5-8 meter Spelarna tilldelas varsitt nummer.

Läs mer

Den som äger bollen äger spelet

Den som äger bollen äger spelet Den som äger bollen äger spelet Spelide Färjestadens GoiF Fotboll, vad är det? Fotboll är ganska enkelt, men ändå komplext i all sin enkelhet Spelsystem Ett spelsystem kan man säga är ett lags spelide

Läs mer

PM Riksläger 2016 Allmän information Kontrol markering: Kontrol Definition: Kartritare: Banläggare: Observera!

PM Riksläger 2016 Allmän information Kontrol markering: Kontrol Definition: Kartritare: Banläggare: Observera! PM Riksläger 2016 Allmän information Kontrollmarkering: Vid varje kontroll sitter en orange/vitt snitsel med kodsiffra (se bild). Kontroll Definition: Kontrolldefinition finns tryckt på kartan. Kartritare:

Läs mer

ISSÄKERHET. Isen förändras hela tiden på grund av inverkan av väder och strömmar, och kan brista på hemvägen fastän det bar på utvägen.

ISSÄKERHET. Isen förändras hela tiden på grund av inverkan av väder och strömmar, och kan brista på hemvägen fastän det bar på utvägen. ISSÄKERHET Innan man ger sig ut på is bör man alltid testa underlaget noggrant med ispik eller isbill. Isen förändras hela tiden på grund av inverkan av väder och strömmar, och kan brista på hemvägen fastän

Läs mer