Kurser & Utbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser & Utbildningar"

Transkript

1 Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag gör alltid det jag inte kan i hopp om att lära mig det PABLO PICASSO Hösten 2013

2 Sid 2 Anmäl genom att ringa: Nuvab, Älggatan 2B, Tfn

3 Sid 3 sförteckning Välkommen! IT och Data utbildning Excel grund & påbyggnad IT introduktion PowerPoint Producera ditt företags egen Facebooksida (vid önskemål av utb. i andra datorprogram, kontakta Nuvab) Truck, lift och travers Sax- & Skylift utbildning Traversförarutbildning Truckförarutbildning B Hjullastare/Truckförarutbildning C Tekniska utbildningar CE-märkning Ritningsläsning och mätteknik - grund Robotteknik AutoCAD BAS-P och BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnare) Arbetsmiljöutbildningar ADR - Farligt gods - grundutbildning Bättre arbetsmiljö, BAM Föreståndare för hantering av brandfarlig vara Heta Arbeten Systematiskt Brandskyddsarbete Ledning och personalutveckling Projektledning, grund Coachande Ledarskap Ledar-/gruppledarutveckling Arbetsrätt Förhandlingsteknik Presentationsteknik Språk Engelska - konversation Engelska för Tekniker Tyska - konversation

4 Sid 4 Anmäl genom att ringa: Hej och välkommen till Nuvabs utbildningar! Ring oss om du har några frågor eller vill veta mer om någon av våra utbildningar (du hittar också mer information på vår hemsida, Praktisk information Hur anmäler jag mig/mina medarbetare? Anmäl dig och/eller dina medarbetare genom att e-posta, ringa till oss. Det går också att anmäla direkt via vår hemsida Vi kontaktar alla som anmält sitt intresse före kursstart för att bekräfta att intresse kvarstår. Efter att bekräftelse har skickats ut är anmälan bindande! Vad gäller om jag får förhinder? (avbokningsregler) Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart faktureras 100% av kursavgiften. En plats får gärna överlåtas till någon annan om den anmälda personen fått förhinder. Nuvab har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Nuvab bygger sitt låga pris på ett visst antal deltagare. Om antalet deltagare minskar pga. sena avhopp måste vi få tid att flytta kursstarten eller avboka kursledaren. Varför välja Nuvabs utbildningar? Passar både stora och små företag Konkurrenskraftiga priser & hög kvalitet Kompetensutveckling på hemmaplan Resor och traktamenten minimeras Utbildningen kan förläggas på tid som passar företaget Medlemsföretagen får personlig & gratis rådgivning i utbildningsfrågor Som medlem i Nuvab har du också alltid möjlighet att påverka utbudet och komma med egna initiativ. Rådet för kompetensutveckling Planering av höstens kurser har skett i samråd med Rådet för kompetensutveckling. Rådet representerar Nuvabs medlemmar och har som uppgift att: Samordna och initiera utbildningar Vara Nuvabs öron och ögon och återkoppla idéer, behov Verka för en breddning och ökad struktur av utbildningsinsatserna Informera och marknadsföra Nuvabs utbildningar Stimulera medlemsföretagens kompetensutveckling Kompetensrådet: Håkan Helgesson, Metsä Tissue AB Marie Svensson, Stålöv AB Therese Bomberg, Pallco AB AnnKatrin Karlberg, Småföretagarna Lotta Karlsson, Inwido Produktion AB Magnus Olofsgård, Sapa Profiler AB Annika Edvardsson, kommun Representant Svensk Handel Désirée Källqvist, Nuvab Nuvab, Älggatan 2B, Tfn Börje Cronvall, Nuvab

5 Sid 5 Excel - grund/alt. påbyggnad Totalt nio timmar kr kr Kursmaterial tillkommer Sex - tio deltagare Lärare Njudungsgymnasiet Grund: Förstå grunderna i kalkylprogrammet Excel. Självständigt kunna arbeta med färdiga kalkyler. Med hjälp av minnesanteckningar och exempel självständigt kunna skapa egna kalkyler och grafiska presentationer Påbyggnad: Självständigt kunna skapa egna kalkyler. Med hjälp av minnesanteckningar och exempel förstå och kunna använda de mer avancerade funktionerna i kalkylprogrammet Grund: Redigera kalkylblad Formler Cellreferenser Formatera kalkylblad/ celler Använda arbetsboken Personliga anpassningar av verktygsfältet Funktioner Grafisk presentation Excel och word tillsammans Påbyggnad: Register/ databasfunktioner Skydda kalkylblad 3 D formler, konsolidering Pivottabeller Funktioner, (OM; LETARD mm) Formulärverktygsfälten Makron

6 Sid 6 Anmäl genom att ringa: IT introduktion Totalt 18 timmar sex tillfällen kr kr Kurslitteratur tillkommer Sex - tio deltagare Lärare Njudungsgymnasiet Efter utbildningen ska deltagarna erhållit grundläggande datakunskaper, för att kunna använda programmen i Officepaketet Mapp och filhantering Skapa, flytta och radera mappar Spara filer i rätt mapp Word Ändra utseende på text Rättstavning Klipp och klistra Styckeformat Tabbar Sidhuvud och sidfot Infoga bilder Excel Formler Ändra utseende på text Talformat Sortera Rader och kolumner Diagram Utskrift PowerPoint Mallar och guider Bildspel m.m. Outlook Skicka och ta emot e-post Bifoga filer Kontakter Använda sökverktyg för att hitta information Internet Informationssökning Nuvab, Älggatan 2B, Tfn

7 Sid 7 PowerPoint Totalt nio timmar tre tillfällen Att effektivt kunna utforma snygga OH-presentationer och bildspel Introduktion till Power Point Texthantering Tabbar, indrag och punktlista Clipart Rita i PowerPoint Diagram kr kr Kurslitteratur tillkommer Sex - åtta deltagare Organisationsschema Arbeta i olika visningslägen Importera från andra program Mallar och guider Utskrift Lärare Bildspel Njudungsgymnasiet Förkrav: Grundläggande datakunskap.

8 Sid 8 Anmäl genom att ringa: Facebook - skapa ditt företags egen Facebook-sida Två halvdagar Under kursen arbetar ni på egen bärbar dator direkt i Facebook Skapa ett konto Skapa en Företagssida på Facebook. Ni lär er hantera och skapa er egen Facebooksida. Bilder Texter m.m kr kr Kursledare Chrille Peterson Varför ska företaget ha en Facebooksida? Ni kommer närmare kunderna Över 500 miljoner användare rör sig aktivt på Facebook. I Sverige har vi över fyra miljoner aktiva Facebookanvändare, det är alltså nästan halva Sveriges befolkning Det är betydligt fler som hänger på/följer Facebook än som tittar på TV. Ni kan rikta och styra er reklam/information och nå rätt målgrupper Kostnader låga (arbetstid för administratör m.m.) Bra komplement till annan reklam och marknadsföring OBS! Det krävs att deltagarna har bärbar dator med trådlöst nternet. Nuvab, Älggatan 2B, Tfn

9 Sid 9 Sax - & Skylift utbildning En heldag kr kr Teoribok, teoretiskt och praktiskt slutprov samt utbildningsbevis ingår Minst åtta deltagare Lärare Peter Winding Kursens mål är att utbilda deltagaren till en säker och ekonomisk förare Utbildningen är fördelad med fyra timmars teori och fyra timmars praktiskt körning Beroende av behov används skylift och/eller saxlift. Arbetsmiljölagen Olika typer av arbetsplattformar Konstruktion Skötsel och daglig tillsyn Arbetssätt Säkerhet

10 Sid 10 Anmäl genom att ringa: Traversförarutbildning En dag, teori och praktisk träning samt prov kr kr Kursmaterial, förarbevis & utbildningsbevis ingår Minst åtta deltagare Lärare Peter Winding Mål Kranförarutbildning enl. AFS 2006:6. ISO & ISO Kursdeltagaren skall genom utbildningen skaffa sig kunskap om traversens konstruktion och arbetssätt samt belastningsgränser, gällande säkerhetsbestämmelser, lagar och förordningar. Färdighet att manövrera travers på ett säkert sätt Målgrupp: Personal som i sitt arbete utför lyft och transporter med traverser som är hytt, kabel eller radiomanövrerade Teoretisk del Säkerhetsföreskrifter Radiomanövrering Materialkännedom Praktisk del Lyftinrättningar och redskap i verkstaden Skyddsföreskrifter Manuell körning från travershytt - om behov föreligger Körning efter signalschema Genomgång och körning av travers via radiomanövrering Koppla, lyfta och ställa last Stabilisera svängande last Praktiska körprov i produktionsmiljö Nuvab, Älggatan 2B, Tfn

11 Sid 11 Truckförarutbildning B Tre dagar, varav två heldagar teori och en dag praktik Utbildningens teori kan även genomföras via Internet - etruck kr kr Lunch och kaffe ingår teoridagarna Minst åtta deltagare Lärare Enligt AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) får endast truck användas av den som har tillräckliga kunskaper och som innehar arbetsgivarens tillstånd Detta innebär att föraren ska ha genomgått utbildning med teori och körträning Truckföraren ska ha den utbildning som täcker samtliga trucktyper han eller hon ska befatta sig med. Utbildningskravet gäller även dem som bara använder truck tillfälligtvis eller under kortare perioder Trucktyper och konstruktion Ergonomi Truckens arbetssätt Daglig tillsyn Material- och godshantering Arbetarskydd och interna regler Trafiklagstiftning Farligt gods Peter Winding Praktiken genomförs på respektive företag Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt slutprov Följande trucktyper omfattas av utbildningen: Motviktstruck, åkstaplare stående/ sittande, skjutstativtruck, plocktruck höglyftande, smalgångstruck, fyrvägstruck. Truck A Låglyftande truckar och ledstaplare Utbildning 2 dagar Kostnad: kr exkl. moms, för medlemmar Nuvab. Mer info, se vår hemsida eller kontakta oss

12 Sid 12 Anmäl genom att ringa: Hjullastare - Truckförarutbildning C Nyhet: C-utbildningen är en separata utbildning enligt TLP10. Utbildningen är på 2 dagar, och det finns idag inga förkrav på B-utbildning. Två heldagar (en dag teori och en dag praktik) kr kr Lunch och kaffe och kursmaterial ingår Minst åtta deltagare Lärare Peter Winding Praktiken genomförs på respektive företag Att ge deltagarna kunskap och kompetens för att kunna framföra truck/ arbetsmaskin på ett säkert och effektivt sätt. Enligt AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) får endast truck användas av den som har tillräckliga kunskaper och som innehar arbetsgivarens tillstånd Truckföraren ska ha den utbildning som täcker samtliga trucktyper han eller hon ska befatta sig med. Utbildningskravet gäller även dem som bara använder truck tillfälligtvis eller under kortare perioder Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt slutprov Maskinens konstruktion Maskinens arbetssätt Daglig tillsyn Material- och godshantering Arbetarskydd och interna regler Trafiklagstiftning Nuvab, Älggatan 2B, Tfn

13 Sid 13 CE märkning En - två dagar. Kursen är uppdelad så du kan välja att medverka enbart dag 1 (teoretisk) eller både dag 1 och 2 (praktisk) Enbart dag 1: ca kr Dag 1 & 2: ca kr Enbart dag 1: Dag 1 & 2: ca kr ca kr Lunch, kaffe och utbildningsmaterial ingår. Minst åtta deltagare Lärare JL Sweden. Dan Assarsson. Kunskaper i vad som krävs för att CE-märka sin produkt/maskin/linje. Känna till och kunna tolka direktiven. CE-märkning innebär att: kraven på säkerhet, hälsa och miljö är uppfyllda för alla direktiv produkten berörs av. föreskriven procedur för kontroll av konstruktion och tillverkning följts. Målgrupp: Företagsledning, projektledare, skyddsombud, el och mekaniska konstruktörer, säljare, inköpare samt andra personer som direkt eller indirekt kommer i kontakt med kraven på CE-märkning, ex. personer som deltar i framtagandet av dokumentation. Ur et Produktansvar och produktsäkerhet Krav i EG-direktiv och nya föreskrifter Produktionsanpassad säkerhet Systemtänkande samt skyddsprinciper Produktionslinjer Ombyggnad av maskiner Praktikfall Det nya maskindirektiv 2006/42/EG publicerades den 9 juni Och från och med den 29 december 2009 ska man tillämpa det nya direktivet.

14 Sid 14 Anmäl genom att ringa: Ritningsläsning och mätteknik - grund Totalt 18 timmar upplägg enligt överenskommelse kr kr En till fem deltagare Utbildningen ska ge deltagarna kunskap i: att kunna läsa arbetsbeskrivningar och arbetsinstruktioner samt förstå enklare skisser och ritningar att kunna mäta med de mest förekommande mätdonen att förstå hur viktigt rätt kvalitet är för företaget Ritningsläsning Mätteknik med inriktning mot kvalitet Nuvab, Älggatan 2B, Tfn

15 Sid 15 Robotteknik Totalt 20 timmar kr kr Tre - fyra deltagare/grupp Kursledare: Lars Merkert Alt. Unik Utbildning/Swerob Kursens syfte är att öka förståelsen för hur robotar arbetar samt att ge operatören större kännedom om i driftsättning av robotar vid drift- eller produktions stopp på ett säkert sätt avseende person- och maskinsäkerhet Motorman XRC eller ABB SC4+, eller ABBs IRB 2400 med styrsystem IRC5 En robots principiella uppbyggnad: roboten, programmerings enheten och styrsystemet Joggning av roboten: axelvis och i koordin systemen, Bas, Global, Objekt och Tool Förståelse för verktygets TCP Förståelse för Work- Objekt Hantering av digitala in- och utsignaler Enkel programmering med MoveL, MoveJ och MoveC Förståelse för program uppbyggnad och robotens rörelsemönster

16 Sid 16 Anmäl genom att ringa: AutoCad Totalt 18 timmar med deltagare finns kr kr Viss dokumentation ingår. Fyra till fem deltagare Lärare Lärcentrum/ SWComputers (Stefan Wencel) Att kunna grunderna i tvårespektive tredimensionellt ritande. Efter kursen kan du skapa och redigera 2D- alt. 3Dritningar, måttsätta samt göra layouter för utskrift. Grunderna i AutoCAD Kommandon Toolbars Ritverktyg och redigering Autotracking (ej i LT) Målsättning och text Mallar Lagerhantering Blockhantering Layout och utskrifter Nuvab, Älggatan 2B, Tfn

17 Sid 17 BAS-P och BAS-U- Byggarbetsmiljösamordnare En dag (kan med fördel förlängas på två dagar, främst för dem som saknar tidigare utb. i arbetsmiljö) med deltagare finns kr (ca kr för två dagar) kr Dokumentation och intyg på genomförd utbildning ingår. Lärare Vi arbetar med olika aktörer beroende av målgrupp. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmiljöansvaret i byggprocessen och om vilka uppgifter som ingår i de olika rollerna. Deltagare ska efter utbildningen kunna fungera som BAS-P/BAS-U i förhållande till tidigare erfarenhet och kompetens. De förändringar i arbetsmiljölagstiftningen som trädde i kraft 1 jan 2009 innebär bl.a. att byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U). Den som utses till BAS ska ha utbildning, kompetens och erfarenhet. För arbeten som utförs där konsumenttjänstlagen är tillämplig (privatpersoner) gäller särskilda regler som innebär att en entreprenör under vissa förutsättningar övertar det ansvar som normalt ligger på byggherren. Lagen Arbetsmiljö Roller och ansvar Arbetsmiljöplan och samordning Praktisk hantering Kunskapstest. (innehållet kan variera något beroende på målgrupp och kursledare) Kunskapskraven på den som ska vara BAS är omfattande och vill du vara BAS efter 1 januari 2011 måste du dessutom kunna styrka din kompetens. BAS = byggarbetsmiljösamordnare BAS kan delas in i två kategorier: BAS-P = byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering BAS-U = byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnadsoch anläggningsarbetet

18 Sid 18 Anmäl genom att ringa: ADR - Farligt Gods - grundutbildning En halvdag kr kr Viss dokumentation ingår Kursintyg till företag och respektive deltagare utfärdas Minst åtta deltagare Utbildning enligt 1.3 ADR-S Utbildningen är för personer som hanterar farligt gods inom företaget samt de som kommer i kontakt med farligt gods i samband med omlastning av fordon Målgrupp: Alla som är delaktiga i transport, lastare, lossare, speditionspersonal, truckförare etc Det är idag krav på: Allmän utbildning Funktionsspecifik utbildning Säkerhetsutbildning för alla som kommer i kontakt med farligt gods i sitt arbete Allmän utbildning FNrekommendationer Internationella regler Nationella bestämmelser Klassificering Förpackning/ märkning Funktionsspecifik utb. Kontroll av kolli Transporthandlingar Transportkrav/ restriktioner Märkning av vagnar och lastbärare Lastsäkring Utbildningskrav Ansvar och tillsyn Företagsinterna rutiner Säkerhetsutbildning Risker med farligt gods Olyckor med spill Transportskydd Brandsläckning Nuvab, Älggatan 2B, Tfn

19 Sid 19 Bättre Arbetsmiljö Tre heldagar sammanlagt 18 timmar kr kr Kursmaterial ingår. Minst åtta deltagare, max 15 Kursledare Olika aktörer bl.a. Mimer konsulting Bo Wiklund Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna: - Samverka i arbetsmiljöfrågor - Identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder - Följa och överblicka sambandet mellan god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling - Söka information och kunna omsätta det i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Målgrupp: Arbetsgivare arbetsledare, chefer och skyddsombud m.fl. Personer som enligt lagen har juridiskt ansvar för arbetsmiljön Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter Chefer och skyddsombuds roller Att identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön Hur genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete Hur förändringsarbete påverkar grupper och individer Riskbedömningar Upprätta en handlingsplan

20 Sid 20 Anmäl genom att ringa: Föreståndare för hantering av brandfarlig vara En heldag kr kr Viss dokumentation ingår Lärare Höglandets Räddningstjänstförbund Efter avslutad kurs ska deltagaren ha erhållit kunskaper och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser om förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt Målgrupp: Föreståndare för hantering av brandfarlig vara av mindre omfattning och/eller Arbetsledare, chefer och företagsledare Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller fler föreståndare utsedda, där hantering av dessa varor förekommer i en sådan omfattning att tillstånd krävs. Föreståndshavaren ska ha god kunskap om varorna och riskerna som hantering innebär Brandteori och brandförlopp Brandfarliga varors egenskaper Lagen och förordning om brandfarliga varor Sprängämnesinspektionens och räddningsverkets föreskrifter Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara Tillsyn och kontrollrutiner Ansvarsfrågor vid Heta Arbeten Brandsläckningsutrustning Beredskap vid olyckor Nuvab, Älggatan 2B, Tfn

21 Sid 21 Heta Arbeten En heldag kr kr Teoribok och block med säkerhetsregler samt certifikat ingår. Efter utbildningen ska kursdeltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Målgrupp: Anställda och entreprenörer som utför Heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som beställer Heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret. Brandteori Brandskyddsansvar & organisation Säkerhetsregler & tillståndsblanketter Ansvar & försäkringar Heta arbeten, tätskikt Praktik Lärare Höglandets Räddningstjänstförbund Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat

22 Sid 22 Anmäl genom att ringa: Systematiskt brandskyddsarbete, SBA-kontrollutbildning En halvdag 950 kr kr Deltagarna ska efter genomgången kurs ha sådana kunskaper att hon/ han kan arbeta systematisk med brandskyddet Målgrupp: Ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och fastigheter samt andra ansvariga inom en organisation/företag Lagstiftning Vad är Systematiskt Brandskyddsarbete? Brandförlopp och brandrisker Byggnadstekniskt brandskydd Kontrollinstruktioner Praktiskt handhavande av checklista Kurskompendium ingår Minst tio deltagare Lärare Höglandets Räddningstjänstförbund I lagen om skydd mot olyckor ställs krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete Nuvab, Älggatan 2B, Tfn

23 Sid 23 Projektledning grund Fem halvdagar ( ) kr kr Inkl. kursmaterial Åtta -15 deltagare Deltagaren ska få grundläggande kunskaper och förståelse för mål, syfte, arbetssätt, resursfördelning, ansvarsfördelning, uppföljning och rapportering. Mål Ge kunskaper om projektarbete och förståelse för projektledarens/ projektdeltagarens betydelse för hela projektets framgång. Ge kunskaper och verktyg i att planera och genomföra ett projekt på ett strukturerat och effektivt sätt. Ge kunskaper om projektorganisationens roller, ansvarsfördelning och samspel i grupper. Ge insikt om rollen som projektledare. Målgrupp Utbildningen vänder sig till medarbetare som leder mindre projekt/förstudier och behöver ökad insikt i projektarbete. Vad är ett projekt? Projektformens tillämpning, dess begrepp och utveckling. Centrala moment vid projektarbete. Företagens organisation och samspel mellan projekt och linje. Projektorganisationen och dess roller. Viktiga arbetsuppgifter under projektets genomförande. Förändringsprojekt i den egna verksamheten vad krävs för att leda och vilka steg/aktivteter behövs för att det ska lyckas. Att förstå vikten av att förvalta resultatet. Projektavslut och överlämning av projektets resultat. Vid behov/intresse kan även projektledning på specialistnivå genomföras. För mer information kring detta, kontakta Nuvab

24 Sid 24 Anmäl genom att ringa: Coachande ledarskap Fem utbildningsdagar (genomförs under fyra månader, dag tre-fyra genomförs som internat) kr Priset inkluderar frukost, lunch och fika. Priset inkluderar hotell och middag under lunch--lunch aktiviteten. Kurslitteratur ingår i priset. Kursledare Unik Utbildning Denna kurs är första steget av en serier, som kan byggas på vid behov och intresse. För mer information, ta kontakt med Nuvab. Att få förtroendet och möjligheten att bli chef/ledare för en grupp eller avdelning är både spännande och roligt. Det innebär också större krav på att ta ansvar och kunna hantera olika situationer i sitt ledarskap. Målet med utbildningen är att utveckla trygga ledare med verktyg för att professionellt kunna utöva sitt ledarskap. Tillsammans med andra kursdeltagare lär du dig att handskas med rollen, att vara chef eller ledare. Med ett coachande förhållningssätt engagerar du dina medarbetare till att självständigt uppnå både individuella och gemensamma mål. Genom självinsikt och kännedom om dina medarbetare kan du situationsanpassat tilllämpa ledarskapet utifrån organisationens behov och utveckling. Perspektiv på ledarskap och grundläggande utgångspunkter Hur fungerar en organisation? Bolagens uppbyggnad Vad är ett coachande ledarskap och dess förhållningssätt Det coachande samtalet, struktur och genomförande Professionellt förhållningssätt, etiska överväganden, gränsdragningar Att arbeta målorienterat och processinriktat med ett CF, att balansera mellan att driva och delegera. Workshop med praktisk träning Effektivt lagbyggande ink FIRO-teorin Självinsikt och agerande istället för reagerande (JTI-modellen/MBTI Stresshantering genom Mental träning Nuvab, Älggatan 2B, Tfn

25 Sid 25 Ledar och gruppledarutveckling Grund: Tre dagar med två fyra veckors mellanrum Vid behov och intresse genomförs även en Påbyggnad: två + två + en dag (fem dagar sammanlagt) kr kr Inkl. kursmaterial Åtta till tolv deltagare Kursledare Nuvab samverkar med olika aktörer. Bl.a. Håkan Widlund, Ledarskaparna i Växjö. Utbildningen byggs upp på fyra perspektiv: Navigera att balansera verksamhetens krav på resultat med människors behov och intresse Dirigera att initiera aktiviteter och driva mot målen för verksamheten Planera att skapa en stabil grund för sitt ledarskap Motivera att bygga kontaktnät och skapa tillit Målgrupp: Dag 1-3. Nya eller tilltänkta chefer Dag 4-8: Deltagare som gått grundutb. och/eller har en tids erfarenhet av ledarskapsarbete. Grund Dag 1 Ledarrollen och dess komplexitet Situationsanpassat ledarskap Idéförsäljning och retorik Dag 2 Riktlinjer för öppen och rak kommunikation Ledarens olika kommunikationssituationer Hantera olika typer av konflikter Dag 3 Gruppen dynamik och effektivitet Skapa engagemang i den egna arbetsgruppen Driva och motivera sig själv och andra Påbyggnad Dag 4 Planera och genomföra personligt utvecklingssamtal Att hantera de svåra samtalen Mänskliga reaktioner Dag 5 Informationsstrategier Presentationsteknik Att leda lärandet Dag 6 Gruppsykologi Gruppens inre samspel Leda i en mångkulturell värld Dag 7 Förändringsledarskap Att möta motstånd i verksamhetsutveckling Resultatskapande processen Dag 8 Målstyrning Strategisk arbete Organisationen Jämställt arbetsliv

26 Sid 26 Anmäl genom att ringa: Arbetsrätt Två dagar kr kr Sju till tio deltagare Kurslitteratur tillkommer. Lärare Bo Wiklund Under två dagar får deltagarna de baskunskaper som en ledare behöver. De får ökad insikt om när de skall agera och hur de bör agera. Arbetsrätten upplevs ofta komplicerad. I denna kurs tolkar vi den svenska arbetsrätten med hjälp av kursbok, praktikfall och aktuella tidningsartiklar. Vi undersöker också hur Arbetsdomstolens domar bildar slutlig rättspraxis. Kursen innehåller föreläsningar och gemensamma diskussioner och tolkningar. Tonvikten i kursen ligger på att förklara vad som avses med arbetsrättsligt korrekt tänkande och agerande Kort om arbetsrättens historik och framväxt Anställningsavtal Medbestämmandelagen Diskrimineringslagen (ny från 2009) Lag om anställningsskydd (anställningsformer, omplacering, svåra uppsägningsfall m.m.) Arbetsmiljölagen (SAM, viktiga AFS:as, rehab m.m.) Lag om facklig förtroendeman Integritetsskydd i arbetslivet. Målgrupp: Chefer, arbetsledare, HRhandläggare/specialister m. fl. Nuvab, Älggatan 2B, Tfn

27 Sid 27 Förhandlingsteknik Två dagar kr kr Minst åtta deltagare Kurslitteratur tillkommer Kursledare Jacob Mannheimer. Han har bl.a. lång erfarenhet av effektiviseringsprojekt för industri- och handelsföretag och är en uppskattad kursledare för utbildningar inom inköp, logistik och supply chain. Att bli en framgångsrik förhandlare kräver både övning och självinsikt och framför allt att förstå sin egen och motpartens situation. Kursens syfte är att förstå och kunna påverka de olika faktorer som styr händelseförloppet i en affärsförhandling och kunna genomföra en förhandling med bättre självförtroende. Målgrupp Kurserna genomförs i ett inköpsperspektiv och passar därför bra för inköpare, projektledare i investeringsprojekt och andra som arbetar med offerter, avtal och leverantörsförhandlingar. Personer i säljbefattningar har här en bra möjlighet att lära sig hur inköpare tänker och arbetar och ger därför också god nytta för säljare. et i utbildningen varvas mellan teorigenomgångar och praktiska övningar. Utbildningen omfattar två dagar och har som mål att deltagarna i rollen som förhandlare skall utveckla en trygghet i struktur, strategi och taktik för att kunna bemästra och hantera de förhandlingssituationer som man till vardags behöver kunna hantera. Efter kursen skall deltagarna kunna använda praktiska metoder och förstärka förhandlingspositionen för sitt företag i förhandlingar och avtal. Strategiska val inför förhandlingar Förhandlingsförberedelser Förhandlingsövningar Den personliga förhandlingsstilen, inkl individuell analys av deltagarna Ekonomi vid förhandlingar Förhandlingsprocessen

28 Sid 28 Anmäl genom att ringa: Presentationsteknik En dag (åtta timmar) kr kr Åtta till tio deltagare Föreläsningsanteckningar ingår samt fika och lunch Efter kursens slut ska du som deltagare känna dig tryggare i hur du kommunicerar och i hur du utför en presentation som når ut och intresserar mottagarna. Under kursen får du också erfarenhet och kunskap i vad du gör rätt och vad du kan göra bättre (retorik m.m.) Teori varvas med praktiska övningar. Intressant på 3 sek Använd din kropp och röst på rätt sätt Fokus på rätt saker Verktyg Säljande presentationer Nuvab, Älggatan 2B, Tfn

29 Sid 29 Engelska - konversation Totalt 30 timmar kr kr Minst sex deltagare Kurslitteratur tillkommer Att behärska grunderna i engelska språket samt få ett centralt ordförråd, för att kunna kommunicera på ett adekvat sätt i många yrkesmässiga och personliga sammanhang Träna att kommunicera på engelska Utöka ordförrådet Hörförståelse All kommunikation sker på engelska, med utgångspunkt från varje deltagares yrkesmässiga behov och önskemål.

30 Sid 30 Anmäl genom att ringa: Engelska - för tekniker/affärsengelska Totalt 30 lektionstimmar á 45 min sex x tre timmar två x sex timmar kr kr Minst sex deltagare Kurslitteratur tillkommer Kursdeltagarna ska utöka sitt ordförråd i teknisk engelska, relevant för den egna yrkesverksamheten Kursdeltagarna ska dessutom förbättra sin självkänsla och säkerhet inför kontakter med engelsktalande Repetition och uppfräschning av befintliga kunskaper Konversation med infödd pedagog Teknisk engelska, relevant för kursdeltagarnas respektive verksamhetsområde och med utgångspunkt i företagsinternt material Företags- resp. arbetsplatspresentation Telefonträning Träning inför olika sociala situationer, t ex besök & mässor Enklare skrift, t ex e-postkommunikation Övrigt enligt överenskommelse mellan lärare och kursdeltagare Grundläggande kunskaper i språket krävs Nuvab, Älggatan 2B, Tfn

31 Sid 31 Tyska - konversation Totalt ca 30 timmar kr kr Kurslitteratur material ingår Fika (och lunch heldagarna), ingår Minst sex deltagare Lärare Ulrike Dück Kursdeltagarna ska utöka sitt ordförråd i tyska, relevant för det egna behovet Kursdeltagarna ska dessutom förbättra sin självkänsla och säkerhet inför kontakter med tysktalande Med språkträning får du verktyg att kunna kommunicera på ett adekvat sätt i många yrkesmässiga och personliga sammanhang samt agera i olika situationer, skapa kontakter och utveckla affärsrelationer. Repetition och uppfräschning av befintliga kunskaper Konversation med infödd pedagog Företags- resp. arbetsplatspresentation Telefonträning Träning inför olika sociala situationer, t ex besök & mässor Enklare skrift, t ex e-postkommunikation Övrigt enligt överenskommelse mellan lärare och kursdeltagare

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Den som tror att kompetens och utbildning är samma sak, är offer för inbillning Hösten 2012 Anmäl genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Källa: Lily Tomlin Hösten

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de upphandlade utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Arbetsmiljö...

Läs mer

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007.

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. Allmän information Kurser/utbildningar Seminarier Språkutbildning Övriga interna kurser Övrig information Innehåll Allmän information... 4

Läs mer

Utan spaning - ingen aning!

Utan spaning - ingen aning! Utan spaning - ingen aning! Exempel på utbildningar, kurser och föreläsningar för företag I foldern hittar du exempel på kurser, utbildningar och föreläsningar som kan anordnas för företag och organisationer.

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för

Läs mer

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda! KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor. VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig

Läs mer

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab.

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab. Kurskatalog Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se www.idcab.se Kurskatalogen är en sammanställning av de utbildningar som genomförs,

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Supply Chain Institute. utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma

Supply Chain Institute. utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma Supply Chain Institute utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma Supply Chain Institute sförteckning Inledning...4 Logistikens grunder...5 Effektivt inköp...5 Övergripande tullkunskap...6

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station Kurskatalog 2012 Innehåll Nytt & nygammalt 1 Priser & villkor 2 Säkerhet 3 Brandfarliga varor föreståndare 3 Brandutbildning mera av allt 3 Grundkurs Livsmedelshygien och egenkontroll 4 Säker station 4

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Windows Office. IT-Grund med Windows. Excel 2010 Lycksele 13/8 2012 Jokkmokk 20/8 2012 Kiruna 20/3 2013. Word 2010

Windows Office. IT-Grund med Windows. Excel 2010 Lycksele 13/8 2012 Jokkmokk 20/8 2012 Kiruna 20/3 2013. Word 2010 Windows Office IT-Grund med Windows Vill du lära dig hur en dator verkligen fungerar? Du kommer att få lära dig många tidsbesparande funktioner och möjligheter med operativsystemet Windows 7. Att få grundläggande

Läs mer