Utbilda dig med Linde. Kurskatalog 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbilda dig med Linde. Kurskatalog 2015"

Transkript

1 Utbilda dig med Linde Kurskatalog 2015

2 Innehållförteckning Varför utbilda dig hos Linde? Truckförarutbildning A,B, C, D A-utbildning B-utbildning C-utbildning D-utbildning E-truck Working eco Kranutbildning Liftutbildning Ansvarsutbildning E-bakgavellyft Utbildning i evakueringssystem Farligt gods 1.3 Egenkontroll pallställage Kontaktuppgifter

3 Välutbildade truckförare är bättre truckförare Ökad säkerhet. Ökad lönsamhet. Ökad arbetsglädje. Någon som inte ställer upp på det? Allt det här blir resultatet när välutbildade truckförare använder sitt arbetsredskap. Och just för att trucken är truckförarens viktigaste verktyg är utbildning så viktigt. För säkerhetens skull. Med välutbildade förare vid ratten minskar riskerna för olyckor och skador på godset. För lönsamhetens skull. Förare med rätt utbildning jobbar effektivare för att de hanterar sin truck på rätt sätt. För arbetsglädjens skull. Du vet själv hur det är. När du är skicklig på det du gör och behärskar ditt instrument, kanske till och med får beröm för det då är det mycket roligare att jobba. Det lönar sig alltid att investera i rätt kompetens och ökad kunskap. Den som ska börja som truckförare får en trygg grund att stå på. Och för den som redan är utbildad kan det vara värt att ställa sig frågan är det läge att jag uppdaterar min kunskap? För den som är bra, kan ju alltid bli lite bättre. Nu vet du hur vi ser på utbildning och kompetens. Vi utbildar över hela Sverige. Välkommen. Bli en skicklig truckförare utbilda dig hos Linde På Linde utbildar erfarna och inspirerande lärare hundratals truckförare varje år. Vårt mål är att var och en som gått en utbildning hos oss ska bli säker och effektiv i sitt yrke, trivas på jobbet och känna stort ansvar. Utbildningen leder till ett brett och djupt kunnande. Man blir en skicklig truckförare, helt enkelt. Våra utbildningar vänder sig till den ordinarie truckförare, reservpersonal, underhållspersonal och andra truckanvändare. Utbildningarna följer TLP 10 (Truckläroplan 10), som är utvecklad för truckförarutbildning. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska ge truckförare lämplig utbildning för sin arbetsuppgift.

4 Grundutbildning A, B, C och D TLP 10 är indelad i fyra utbildningar A, B, C och D. Vilken utbildning du ska gå beror på vilken typ av truck du kör. Utbildningens innehåll och längd är anpassad efter trucktypernas användningsområden och hur svåra truckarna är att hantera. Utbildningen omfattar: Säkerhetsbestämmelser Trafiklagar och - bestämmelser Truckens konstruktion Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar De vanligaste trucktyperna och deras manöverorgan Hantering av hälso- och miljöfarligt gods Säkerhetskontroll och dagligt underhåll Ett ergonomiskt riktigt arbetssätt Företagsinterna trafik- och säkerhetsbestämmelser Logistik och ekonomi A-utbildning: Täcker låglyftande truck, höglyftande ledtruck. B-utbildning: Omfattar bl a motviktstruck (ingen begränsning på lyftkapacitet) och skjutstativtruck samt trycktyperna som ingår i A-utbildningen. C-utbildning: En påbyggnadsutbildning som omfattar alla specialmaskiner som inte ingår i A-, B- eller D-kategorin, t ex hjullastare som i huvudsak används med gaffelarmar mm. D-utbildning: Drag- och flaktruck samt terminaldragtruck. Företagsanpassad utbildning Vi genomför även företagsanpassade truckförarutbildningar enligt TLP 10. Vi utbildar på alla trucktyper och anpassar utbildningar efter varje förare, företag och arbetssituation. Repetitionsutbildning Kunskap är en färskvara som behöver uppdateras. Skickliga truckförare repeterar sina grundkunskaper och fortbildar sig med jämna mellanrum. Vi rekommenderar en repetitionsutbildning efter 3-5 år. E-truck Idag sker största delen av grundutbildningen på digital väg via E-truck. Eleverna får en kod, loggar in på en hemsida, får sina frågor via datorn och kan svara med läroböcker som stöd. Steg två är att man träffas i en större grupp, repeterar teorin tillsammans och gör övningsuppgifter. Den teoretiska delen avslutas med ett slutprov, på samma sätt som när man tar körkort för bil. Där efter väntar praktikprovet, som förutom uppkörning även innefattar daglig tillsyn och skötsel.

5 A-utbildning enligt truckläroplan TLP 10 A1 Låglyftande plocktruck Förarlyft 1,20 m A2 Ledstaplare med eller utan åkplatta A3 Låglyftande åktruck stående eller sittande. A4 Låglyftare med eller utan åkplatta. A5 Drag- /fla Innehåll: Trafik, säkerhet, trucktyper samt deras användningsområden, truckens konstruktion, ett ergonomiskt arbetssätt. Kursen innehåller även Daglig tillsyn och skötsel av truck, gods och materialhantering. Tidsåtgång: 2 dagar enligt följande: 1 dag gemensam teori och 1 dag praktisk övning på de vanligaste förekommande B1 trucktyperna. MotviktstruckTidsåtgången för den praktiska B2 Höglyftande delen anpassas efter elevens B3 Skjutstativtruck förkunskaper. åkstaplare Kompetensprov: Utbildningen innehåller både teoretiskt Stående och eller praktiskt sittande kompetensprov. Pris: Pris/elev Antal elever från samma företag kr kr 5 eller fler B5 Smalgångstruck Repetitionsutbildning: Kontakta oss för offert. Webbutbildning, 320 kr/elev tillkommer på ovanstående priser. Alla priser är inklusive material, bok mm. B6 Fyrvägstruck B4 Höglyfta plocktruc Lyfthöjd över Observera att C1 om Truck föraren över 10 ska ton använda sig av trucktyper C2 Hjullastare som återfinns i både C3a A- Containertruck och B-utbildningen ska C3b Timmertruck B-utbildning väljas. Om man kompletterar sin utbildning med fler trucktyper inom samma utbildningsdel ska först det teoretiska provet genomföras med godkänt. För komplettering från A- till B-utbildning måste man gå igenom hela B-utbildningen. Det är viktigt att analysera hela utbildningsbehovet innan utbildningsdel väljs. Vi hjälper er gärna med det. TLP 10 är framtagen i samarbete med Arbetsmarknadens parter, MaskinLeverantörerna och TYA. C4 Sidlastare C5 Grensletruck C6 Terminaldragtruck C7 Teleskoplastare

6 A1 Låglyftande plocktruck Förarlyft 1,20 m A2 Ledstaplare med eller utan åkplatta A3 Låglyftande åktruck stående eller sittande. A4 Låglyftare med eller utan åkplatta. B-utbildning enligt truckläroplan TLP 10 A5 Drag- /flaktruck B1 Motviktstruck B2 Höglyftande åkstaplare Stående eller sittande B3 Skjutstativtruck B4 Höglyftande plocktruck Lyfthöjd över 1,2 m B5 Smalgångstruck B6 Fyrvägstruck Innehåll: Trafik, säkerhet, trucktyper samt deras användningsområden, truckens konstruktion, ett ergonomiskt arbetssätt. Kursen innehåller även Daglig tillsyn och skötsel av truck, gods och materialhantering. Tidsåtgång: 1 dag gemensam teori och 1-3 dagar praktik på de vanligaste förekommande trucktyperna. Tidsåtgången för den praktiska delen anpassas efter elevens förkunskaper. Kompetensprov: Utbildningen innehåller både teoretiskt och praktiskt kompetensprov. C1 Truck över 10 ton Pris: Pris/elev Antal elever från samma företag kr kr kr 5 9 C2 Hjullastare C3a Containertruck C3b Timmertruck C4 Sidlastare C5 Grensletruck kr 10 eller fler Repetitionsutbildning: Kontakta oss för offert. C6 Terminaldragtruck C7 Teleskoplastare Webbutbildning, 320 kr/elev tillkommer på ovanstående priser. Alla priser är inklusive material, bok mm. D1 Drag- /flaktruck D2 Terminaldragtruck Observera att om föraren ska använda sig av truck typer som återfinns i både A- och B-utbildningen ska B-utbildning väljas. Om man kompletterar sin utbildning med fler trucktyper inom samma utbildningsdel ska först det teoretiska provet genomföras med godkänt. För komplettering från A- till B-utbildning måste man gå igenom hela B-utbildningen. Det är viktigt att analysera hela utbildningsbehovet innan utbildningsdel väljs. Vi hjälper er gärna med det. TLP 10 är framtagen i samarbete med Arbetsmarknadens parter, MaskinLeverantörerna och TYA.

7 B4 Höglyftande plocktruck Lyfthöjd över 1,2 m B5 Smalgångstruck B6 Fyrvägstruck C-utbildning enligt truckläroplan TLP 10 C1 Truck över 10 ton C2 Hjullastare C3a Containertruck C3b Timmertruck C4 Sidlastare C5 Grensletruck C6 Terminaldragtruck C7 Teleskoplastare För C-utbildningen bör man ha genomgått B-utbildningen som grund. Detta är dock inget krav enligt TLP 10. Innehåll: Trafik, säkerhet, trucktyper samt deras användningsområden, truckens konstruktion, ett ergonomiskt arbetssätt. Kursen innehåller även Daglig tillsyn och skötsel av truck, gods och materialhantering. Tidsåtgång: 2 dagar enligt följande: 1 dag gemensam teori och 1 dag specialinriktad praktik per trucktyp. Tidsåtgången för den praktiska delen anpassas efter elevens förkunskaper. D1 Drag- /flaktruck Kompetensprov: Utbildningen innehåller både teoretiskt och praktiskt kompetensprov. Pris: Kontakta oss för offert. D2 Terminaldragtruck Det är viktigt att analysera hela utbildningsbehovet innan utbildningsdel väljs. Vi hjälper er gärna med det. TLP 10 är framtagen i samarbete med Arbetsmarknadens parter, MaskinLeverantörerna och TYA.

8 C4 Sidlastare C5 Grensletruck C6 Terminaldragtruck C7 Teleskoplastare D-utbildning enligt truckläroplan TLP 10 D1 Drag- /flaktruck D2 Terminaldragtruck D-utbildningen har tillkommit som en ny kategori i TLP 10. Drag- och flaktruck samt samt terminaldragtruck är inte truckar enligt Arbetsmiljöverkets definition i AFS utan har av tradition funnits med i utbildningen. Naturligtvis fortsätter vi att erbjuda en anpassad utbildning för dessa maskintyper. Innehåll: Trafik, säkerhet, trucktyper samt deras användningsområden, truckens konstruktion, ett ergonomiskt arbetssätt. Kursen innehåller även Daglig tillsyn och skötsel av truck, gods och materialhantering. Tidsåtgång: 2 dagar enligt följande: 1 dag gemensam teori och 1 dag specialinriktad praktik per trucktyp. Tidsåtgången för den praktiska delen anpassas efter elevens förkunskaper. Kompetensprov: Utbildningen innehåller både teoretiskt och praktiskt kompetensprov. Pris: Kontakta oss för offert. Det är viktigt att analysera hela utbildningsbehovet innan utbildningsdel väljs. Vi hjälper er gärna med det. TLP 10 är framtagen i samarbete med Arbetsmarknadens parter, MaskinLeverantörerna och TYA. Working Eco-Driving Med denna utbildning av Truck och Maskinförare i ett ekonomiskt körsätt får man en möjlighet att påverka både bränslekostnader och miljö i en positv riktning. Våra instruktörer använder sig av ett utbildningspaket som STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund tagit fram och anpassas efter företag och maskinpark. Utbildningen tar bla upp följande. Miljöpåverkan, Växthuseffekt,Klimatförändringar Attityder Förändrat körsätt Logistik Vikten av underhåll på maskinen Vi tittar också på hur man kör idag och tillsammans tar fram förslag på förändringar för både föraren och företaget som sedan följs upp efter ca en månad. Tidsåtgång: 1 dag Pris: kr/deltagare

9 Kranutbildning med lastkoppling Utbildningen ger dig som förare utav en kranutrustning kunskap om hur kranen skall användas på ett säkert sätt samt underhåll och kontroll. Vi lägger även stor vikt på Lastkopplardelen, här går vi igenom olika lyftredskap samt hur vi genomför lyftet säkert. Utbildningen följer SS-ISO Kranförarutbildning samt SS-ISO 23853:2006 Lastkopplare. Tidsåtgång: 1-2 dagar Pris kr/deltagare A2 Ledstaplare med eller utan åkplatta Ansvarsutbildning Riktar sig till arbetsledare och chefer som leder och övervakar arbete med truckar, liftar och kranar. Utbildningen ger dig som arbetsledare ökade kunskaper om Arbetsmiljölagen, gällande föreskrifter och var man hittar information som gör att du blir tryggare i din roll på arbetsplatsen. Tidsåtgång: 1 dag Pris: 2500 kr/deltagare A3 Låglyftande åktruck A4 Låglyftare Liftutbildning/mobila plattformar stående eller sittande. med eller utan åkplatta. E-Bakgavellyft Linde kan även erbjuda en teoretisk utbildning för dig som använder bakgavellyft och behöver en dokumentation på teoridelen. Det som behövs är en dator med internet och Adobe Flashplayer installerat. Tidsåtgång: 1 timme A5 Drag- /flaktruck Pris 200 kr/licens Utbildning i evakueringssystem För höglyftande plocktruckar med över 3 meters lyfthöjd. Utbildningen vänder sig till alla som kommer att använda en lift i sitt arbete. Vi går igenom konstruktion, B2 Höglyftande B3 Skjutstativtruck säkert användande åkstaplare och daglig tillsyn. Både Stående teori eller och sittande praktik enligt SS-ISO 18878:2013 och LLP (Liftläroplanen). Innehåll: Genomgång av material. Teori och praktik med extra betoning på säker truckhantering. Eleven ska ha full kontroll på vad Hon/Han gör i en kritisk situation algångstruck Tidsåtgång: 1 dag Pris kr/deltagare B6 Fyrvägstruck B4 Höglyftande plocktruck Lyfthöjd över 1,2 m Tidsåtgång: 1 dag Pris kr/deltagare

10 Farligt Gods 1.3 Vilket gods har truckföraren på sina gafflarna? Vet föraren hur han ska hantera en olycka? Varje person som arbetar med farligt gods vid transporter måste utbildas i bestämmelser kring farligt gods. Utbildningen är relevant till personer med arbetsuppgifter/ansvarsområden som ex. förpackar, mottar, lastar och lossar farligt gods. Utbildningen är indelad i Allmänt, Funktionsspecifik och Säkerhetsutbildning. Tidsåtgång: ca 4 tim Pris kr/deltagare Egenkontroll av pallställ Att genomföra besiktning av sitt pallställage innebär att man i god tid och innan en olycka sker kan upptäcka fel och brister som kan åtgärdas innan olyckan är framme. Standarden SS-EN 15635:2008, som numera finns i svensk översättning, tydliggör ansvaret och ansvarsfördelningen för leverantören respektive brukaren av pallställ och lagerinredning. Tidsåtgång: Efter behov Pris: Kontakta oss för offert

11 Linde utbildar i hela Sverige Hur är det med utbildning av dina truckförare? Vi utbildar på alla truckar, oavsett fabrikat. Och vi gör det över hela Sverige. Vill du komma till oss? Eller ska vi komma till dig? Välj själv. Kontaktuppgifter till våra utbildare och servicechefer finns här nedan. Investera i utbildning det lönar sig alltid. Örebro Huvudkontor Örnsköldsvik Linde Material Handling AB Box 1305 Maskingatan Örebro Tel Fax Gävle Truckförarutbildning Kent Ohlson Örebro Stockholm Service Tomm Holm Servicechef Göteborg Jönköping Linköping Malmö Stockholm Göteborg Malmö Örnsköldsvik Linde Material Handling AB Stålgatan 5A Rosersberg Tel Fax Linde Material Handling AB Kårebogatan Göteborg Tel Fax Linde Material Handling AB Olsgårdsgatan 8A Malmö Tel Fax Nordtruck AB Box Örnsköldsvik Tel Fax Truckförarutbildning Truckförarutbildning Truckförarutbildning Truckförarutbildning Tore Mattsson Service Mikael Manderbacka Servicechef Kent Ohlson Service Jan Tillback Servicechef Ted Nilsson Service Peter Dittlau Servicechef Kjell-Ivan Wallin Service Sten-Arne Sjöberg - Servicechef Produktion Q Smultron Reklambyrå

Att investera i säkra förare är en lönsam investering...

Att investera i säkra förare är en lönsam investering... Att investera i säkra förare är en lönsam investering......och visste du att skadorna på trucken endast utgör en tiondel av den totala kostnaden vid en olycka. KURSKATALOG Förarutbildning våren 2014 Toyotas

Läs mer

Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka?

Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka? Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka? Kostnaden för skador på trucken utgör endast en tiondel av den totala kostnaden. KURSKATALOG Förarutbildning hösten 2013 Toyotas kvalitetssäkrade utbildning,

Läs mer

FÖRARUTBILDNING & SÄKERHET

FÖRARUTBILDNING & SÄKERHET FÖRARUTBILDNING & SÄKERHET Rätt utbildning sänker era totalkostnader KURSKATALOG Förarutbildning våren 2015 Toyotas kvalitetssäkrade utbildning, analys och rådgivning hjälper dig att sänka era totalkostnader

Läs mer

Välj rätt kurs med. Atlet Utbildning

Välj rätt kurs med. Atlet Utbildning Välj rätt kurs med Atlet Utbildning Att arbeta säkert på rätt sätt. Att hjälpa företag reda ut och uppfylla snåriga krav. Det är vad vi lär ut. Vi ger även inblick i, och förståelse för, varför regelverket

Läs mer

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10 C2 Hjullastare Riktlinjer för truckförares C3a Containertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C3b Timmertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C4 Sidlastare C5 Grensletruck C7 Teleskoplastare D1 Drag- /flaktruckd2

Läs mer

CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR

CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE VÅRT MÅL ÄR ATT ÖKA KUNNANDET SÅVÄL TEORETISKT SOM PRAKTISKT, VILKET INNEBÄR EN ÖKAD SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN,

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Källa: Lily Tomlin Hösten

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Den som tror att kompetens och utbildning är samma sak, är offer för inbillning Hösten 2012 Anmäl genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag gör alltid det jag inte kan i hopp om att lära mig det PABLO PICASSO Hösten 2013 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594 93 Nuvab,

Läs mer

Kompetensutveckling. Våren 2010

Kompetensutveckling. Våren 2010 Kompetensutveckling Våren 2010 Boka genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2 sförteckning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kompetensutveckling för Näringslivet

Läs mer

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm N YA BILLIFTAR SOM TAR DIG UPP 26 METER PÅ NOLLTID ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum Lipac stödjer Situation Stockholm Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag en nyckel till framgång Nytt centralt

Läs mer

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Yrkesförarutbildning Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Landets BÄSTA yrkesförarutbildning Yrkesförarutbildningen i Sjöbo På yrkesförarutbildningen i Sjöbo

Läs mer

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda! KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor. VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på VI HJÄLPER SVERIGES BYGGARE ATT UTFÖRA SITT JOBB ÄNNU BÄTTRE Würth hela vägen bygg Vi ser till att du får TID ÖVER till att göra det du är bäst på Bra, Bättre, Bäst betala för den kvalitet du behöver Rätt

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet Inspecta Academy Innehåll Innehåll Inspecta Academy Välkommen till nya möjligheter och utmaningar 3 Seminarier Naturliga mötesplatser för branschen

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station Kurskatalog 2012 Innehåll Nytt & nygammalt 1 Priser & villkor 2 Säkerhet 3 Brandfarliga varor föreståndare 3 Brandutbildning mera av allt 3 Grundkurs Livsmedelshygien och egenkontroll 4 Säker station 4

Läs mer

Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd

Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd Om Crux Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker och i slutna utrymmen. Verksamheten startade 1987

Läs mer

Supply Chain Institute. utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma

Supply Chain Institute. utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma Supply Chain Institute utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma Supply Chain Institute sförteckning Inledning...4 Logistikens grunder...5 Effektivt inköp...5 Övergripande tullkunskap...6

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Informationsfolder för AB Ekmans Bilskola

Informationsfolder för AB Ekmans Bilskola Informationsfolder för AB Ekmans Bilskola ekman_broschyr.indd 1 2014-12-14 13:48:53 ekman_broschyr.indd 2 2014-12-14 13:48:54 Vad roligt att du ska ta körkort. Nedan listar vi de olika steg som krävs för

Läs mer