Kompetensutveckling. Våren 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutveckling. Våren 2010"

Transkript

1 Kompetensutveckling Våren 2010

2 Boka genom att ringa: Sid 2 sförteckning Kompetensutveckling för Näringslivet IT och Data utbildning Excel - introduktion Excel grund & påbyggnad Site Studio IT introduktion PowerPoint Truck & Travers m.m. Sax- & Skylift utbildning Ställningsbyggnation Traversförarutbildning Truckförarutbildning B Truckförarutbildning C Tekniska utbildningar CE-märkning Ritningsläsning och mätteknik - grund Robotteknik Svetsning PLC-Programmering grund AutoCad/Inventor Arbetsmiljöutbildningar ADR - Farligt gods - grundutbildning Bättre arbetsmiljö Föreståndare för hantering av brandfarlig vara Heta Arbeten Systematiskt Brandskyddsarbete Ledning och personalutveckling Att arbeta i projekt Bokföring & Visma SPCS Försäljning grund & avancerad Ledar-/gruppledarutveckling Språk Engelska - konversation Engelska för Tekniker Tyska - konversation Har Du behov eller intresse i annan kurs än som presenteras i katalogen? Hör av dig! Nuvab, Älggatan 2, Tfn

3 Sid 3 Kompetensutveckling för näringslivet Information Anmäl dig och/eller dina medarbetare genom att e-posta, ringa eller faxa till oss. Vi kontaktar alla som anmält sitt intresse före kursstart för att bekräfta att intresse kvarstår. Efter att bekräftelse har skickats ut är anmälan bindande! Vid avanmälan mindre än en vecka före kursstart debiteras 75% av kursavgiften Nuvab bygger sitt låga pris på ett visst antal deltagare. Om antalet deltagare minskar pga. sena avhopp måste vi få tid att flytta kursstarten eller avboka kursledaren Fördelar med Nuvabs utbildningar Passar både stora och små företag Till konkurrenskraftiga priser & hög kvalitet Möjliggör kompetensutveckling av personal på hemmaplan Resor och traktamenten minimeras och fler kan utbildas till samma kostnad Utbildningen kan förläggas på tid som passar företagets produktion Medlemsföretagen får gratis rådgivning i utbildningsfrågor Ett värdeskapande erfarenhetsbyte mellan de olika företagens anställda fördjupas och möjliggörs, och även mellan näringslivet och utbildarna. Som medlem i Nuvab har du alltid möjlighet att påverka utbudet och komma med egna initiativ. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Désirée: Rådet för kompetensutveckling Planering av vårens utbildningar och kurser har skett i samråd med Rådet för kompetensutveckling. Rådet representerar Nuvabs medlemmar och har som uppgift att: Samordna och initiera utbildningar Vara Nuvabs öron och ögon och återkoppla idéer, behov och synpunkter till Nuvab Verka för en breddning och ökad strukturering av Nuvabs utbildningsinsatser Informera och marknadsföra Nuvabs utbildningar både internt och externt Stimulera medlemsföretagens kompetensutveckling Kompetensutvecklingsrådet: Håkan Helgesson, Metsä Tissue AB Ronny Söderlund, Stålöv AB Mats Ekenmo, Pallco AB AnnKatrin Karlberg, Småföretagarna Veronica Löfgren Sapa Profiler AB Christer Sääf, Kvillsfors Fönster Annika Edvardsson, kommun Johanna Donker, Blickpunkt Désirée Källqvist, Nuvab Börje Cronvall, Nuvab

4 Boka genom att ringa: Sid 4 Excel - introduktion Totalt sex timmar Två tillfällen kr kr Kursmaterial tillkommer Sex - tio deltagare Njudungsgymnasiet Njudungsgymnasiet Förstå grunderna i kalkylprogrammet Excel. Självständigt kunna arbeta med färdiga kalkyler. Med hjälp av minnesanteckningar och exempel, självständigt kunna skapa egna kalkyler och grafiska presentationer Grundläggande kunskap och hantering av Excel. Nuvab, Älggatan 2, Tfn

5 Sid 5 Excel - grund/alt. påbyggnad Totalt nio timmar Fyra tillfällen kr kr Kursmaterial tillkommer Sex - tio deltagare Njudungsgymnasiet Njudungsgymnasiet Grund: Förstå grunderna i kalkylprogrammet Excel. Självständigt kunna arbeta med färdiga kalkyler. Med hjälp av minnesanteckningar och exempel självständigt kunna skapa egna kalkyler och grafiska presentationer Påbyggnad: Självständigt kunna skapa egna kalkyler. Med hjälp av minnesanteckningar och exempel förstå och kunna använda de mer avancerade funktionerna i kalkylprogrammet Grund: Redigera kalkylblad Formler Cellreferenser Formatera kalkylblad/ celler Använda arbetsboken Personliga anpassningar av verktygsfältet Funktioner Grafisk presentation Excel och word tillsammans Påbyggnad: Register/ databasfunktioner Skydda kalkylblad 3 D formler, konsolidering Pivottabeller Funktioner, (OM; LETARD mm) Formulärverktygsfälten Makron

6 Boka genom att ringa: Sid 6 Site Studio Totalt 15 timmar uppdelat enligt önskemål kr kr Kursmaterial tillkommer Sju åtta deltagare Njudungsgymnasiet Njudungsgymnasiet Att självständigt kunna skapa och underhålla en webbplats. Deltagarna ska efter kursen behärska grunderna i Site Studio och själva kunna bygga och utveckla sin hemsida. Genom Site Studio får du ökad synlighet på Internet. Med den inbyggda publiceringsfunktionen är det lätt att uppdatera din hemsida och hålla den aktuell. Introduktion till Site Studio Skapa en webbplats Använda konceptmallarna Text och stycken Formatering Skapa länkar Bilder/bildgalleri Automatiska menyer Använda färgschema Lämplig strukturering av webbplats Sökoptimering Publicering Nuvab, Älggatan 2, Tfn

7 Sid 7 IT introduktion Totalt 21 timmar sju tillfällen kr kr Kurslitteratur tillkommer Sex - tio deltagare Njudungsgymnasiet Njudungsgymnasiet Efter utbildningen ska deltagarna erhållit grundläggande datakunskaper, för att kunna använda programmen i Officepaketet Mapp och filhantering Skapa, flytta och radera mappar Spara filer i rätt mapp Word Ändra utseende på text Rättstavning Klipp och klistra Styckeformat Tabbar Sidhuvud och sidfot Infoga bilder Excel Formler Ändra utseende på text Talformat Sortera Rader och kolumner Diagram Utskrift PowerPoint Mallar och guider Bildspel m.m. Publisher Presentationsmaterial Outlook Skicka och ta emot e-post Bifoga filer Kontakter Använda sökverktyg för att hitta information Internet Informationssökning

8 Boka genom att ringa: Sid 8 PowerPoint Totalt sex timmar två tillfällen kr kr Kurslitteratur tillkommer Sex - åtta deltagare Njudungsgymnasiet Njudungsgymnasiet Att effektivt kunna utforma snygga OH-presentationer och bildspel Förkrav: Grundläggande datakunskap. Introduktion till Power Point Texthantering Tabbar, indrag och punktlista Clipart Rita i PowerPoint Diagram Organisationsschema Arbeta i olika visningslägen Importera från andra program Mallar och guider Utskrift Bildspel Nuvab, Älggatan 2, Tfn

9 Sid 9 Sax - & Skylift utbildning En heldag kr kr Teoribok, teoretiskt och praktiskt slutprov samt utbildningsbevis ingår Minst sju deltagare Peter Winding Kursens mål är att utbilda deltagaren till en säker och ekonomisk förare Utbildningen är fördelad med fyra timmars teori och fyra timmars praktiskt körning Beroende av behov används skylift och/eller saxlift. Arbetsmiljölagen Olika typer av arbetsplattformar Konstruktion Skötsel och daglig tillsyn Arbetssätt Säkerhet m.m.

10 Boka genom att ringa: Sid 10 Ställningsbyggnation (Allmän utbildning 2-9 meter) En heldag kr kr Material, provkostnad, intyg samt förtäring ingår Minst sex deltagare Dan Stridh/Jan Svensson Njudungsgymnasiet Syftet med kursen är att deltagarna skall erhålla bevis för att bygga ställning upp till 9 m enl. AFS 1990:12 ändring 2004:4 Kunskapsprov kommer att utföras i enlighet med RBK:s (Rådet för Bygg- Kompetens) föreskrifter och kommer att leda till ett kompetensbevis efter godkänd tentamen. Målgrupp: Alla som bygger, ändrar och river ställningar upp till 9 meters höjd och arbetsledare Utbildningen genomförs av godkända lärare och godkänt kursmaterial. Förståelse av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställning Säkerhet Förebyggande riskåtgärder Säkerhetsåtgärder i förhållande av väder Belastning Alla som bygger, ändrar och river ställningar i sin yrkesverksamhet är från och med 1 Juli 2006 skyldig att kunna uppvisa certifikat/ kompetensbevis Nuvab, Älggatan 2, Tfn

11 Sid 11 Traversförarutbildning Mål En heldags teori samt praktisk träning och prov kr kr Kursmaterial, förarbevis & utbildningsbevis ingår Minst sju deltagare Peter Winding Kranförarutbildning enl. AFS 2006:6. ISO & ISO Kursdeltagaren skall genom utbildningen skaffa sig kunskap om traversens konstruktion och arbetssätt samt belastningsgränser, gällande säkerhetsbestämmelser, lagar och förordningar. Färdighet att manövrera travers på ett säkert sätt Målgrupp: Personal som i sitt arbete utför lyft och transporter med traverser som är hytt, kabel eller radiomanövrerade F.o.m. 1 juli 2007 En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Teoretisk del Säkerhetsföreskrifter Radiomanövrering Materialkännedom Praktisk del Lyftinrättningar och redskap i verkstaden Skyddsföreskrifter Manuell körning från travershytt - om behov föreligger Körning efter signalschema Genomgång och körning av travers via radiomanövrering Koppla, lyfta och ställa last Stabilisera svängande last Praktiska körprov i produktionsmiljö

12 Boka genom att ringa: Sid 12 Truckförarutbildning B Tre dagar, varav två heldagar teori och en dag praktik Utbildningens teori kan även genomföras via Internet - etruck kr kr Lunch och kaffe ingår teoridagarna Minst sju deltagare Enligt AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) får endast truck användas av den som har tillräckliga kunskaper och som innehar arbetsgivarens tillstånd Detta innebär att föraren ska ha genomgått utbildning med teori och körträning Truckföraren ska ha den utbildning som täcker samtliga trucktyper han eller hon ska befatta sig med. Utbildningskravet gäller även dem som bara använder truck tillfälligtvis eller under kortare perioder Trucktyper och konstruktion Ergonomi Truckens arbetssätt Daglig tillsyn Material- och godshantering Arbetarskydd och interna regler Trafiklagstiftning Farligt gods Peter Winding Praktiken genomförs på respektive företag Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt slutprov Följande trucktyper omfattas av utbildningen: Motviktstruck 10 ton, åkstaplare stående/ sittande, skjutstativtruck, plocktruck höglyftande, smalgångstruck, fyrvägstruck. Nuvab, Älggatan 2, Tfn

13 Sid 13 Truckförarutbildning C (förkrav = B-utbildning) En heldag kr kr Lunch och kaffe och kursmaterialingår Minst sju deltagare Peter Winding Praktiken genomförs på respektive företag Att ge deltagarna kunskap och kompetens för att kunna framföra truck/ arbetsmaskin på ett säkert och effektivt sätt. Enligt AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) får endast truck användas av den som har tillräckliga kunskaper och som innehar arbetsgivarens tillstånd Truckföraren ska ha den utbildning som täcker samtliga trucktyper han eller hon ska befatta sig med. Utbildningskravet gäller även dem som bara använder truck tillfälligtvis eller under kortare perioder Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt slutprov Maskinens konstruktion Maskinens arbetssätt Daglig tillsyn Material- och godshantering Arbetarskydd och interna regler Trafiklagstiftning Följande trucktyper omfattas av utbildningen: Motviktstruck med lyftkapacitet över 10 ton och specialmaskiner (ex. hjullastare)

14 Boka genom att ringa: Sid 14 CE märkning En - två dagar Kursen är uppdelad så du kan välja att medverka enbart dag 1 (teoretisk) eller både dag 1 och 2. Enbart dag 1: kr Dag 1 & 2: kr Enbart dag 1: kr Dag 1 & 2: kr Lunch, kaffe och utbildningsmaterial ingår. Minst sju deltagare Automation Solution el. likvärdig. Dan Assarsson. Kunskaper i vad som krävs för att CE-märka sin produkt/maskin/linje. Känna till och kunna tolka direktiven. CE-märkning innebär att: kraven på säkerhet, hälsa och miljö är uppfyllda för alla direktiv produkten berörs av. föreskriven procedur för kontroll av konstruktion och tillverkning följts. Målgrupp: Företagsledning, projektledare, skyddsombud, el och mekaniska konstruktörer, säljare, inköpare samt andra personer som direkt eller indirekt kommer i kontakt med kraven på CE-märkning, ex. personer som deltar i framtagandet av dokumentation. Ur et Produktansvar och produktsäkerhet Krav i EG-direktiv och nya föreskrifter Produktionsanpassad säkerhet Systemtänkande samt skyddsprinciper Produktionslinjer Ombyggnad av maskiner Praktikfall Det nya maskindirektiv 2006/42/EG publicerades den 9 juni Och från och med den 29 december 2009 ska man tillämpa det nya direktivet. Nuvab, Älggatan 2, Tfn

15 Sid 15 Ritningsläsning och mätteknik - grund Totalt 18 timmar upplägg enligt överenskommelse kr kr Minst sex deltagare Njudungsgymnasiet Mål Att deltagarna ska förstå och kunna läsa en ritning. Ritningsläsning Mätteknik med inriktning mot kvalitet Utbildningen ska ge deltagarna kunskap i: att kunna läsa arbetsbeskrivningar och arbetsinstruktioner samt förstå enklare skisser och ritningar att kunna mäta med de mest förekommande mätdonen att förstå hur viktigt rätt kvalitet är för företaget

16 Boka genom att ringa: Sid 16 Robotteknik Totalt 20 timmar kr kr Fyra - sex deltagare Kursledare: Lars Merkert Njudungsgymnasiet Kursens syfte är att öka förståelsen för hur robotar arbetar samt att ge operatören större kännedom om i driftsättning av robotar vid drift- eller produktions stopp på ett säkert sätt avseende person- och maskinsäkerhet Motorman XRC eller ABB SC4+ En robots principiella uppbyggnad: roboten, programmeringsenheten och styrsystemet Joggning av roboten: axelvis och i koordinat systemen, Bas, Global, Objekt och Tool Förståelse för verktygets TCP Förståelse för Work- Objekt Hantering av digitala in- och utsignaler Enkel programmering med MoveL, MoveJ och MoveC Förståelse för program uppbyggnad och robotens rörelsemönster Nuvab, Älggatan 2, Tfn

17 Sid 17 Svetsning Enligt överenskommelse Enligt överenskommelse Kursledare: Montico Kompetensutveckling, alt. Njudungsgymnasiet. Att utifrån företagets behov erbjuda den typ och omfattning av svetsutbildning som krävs för att tillfredställa behovet Nuvab kan i samarbete med ett antal utbildningsföretag erbjuda svetsutbildning Enligt överenskommelse Kursens innehåll och inriktning kan varieras utifrån era önskemål Exempel på utbildningar kan vara: grundläggande MIG- aluminium TIG - aluminium MAG aluminium Även svetsning i andra material ex. rostfri och olegerad plåt Certifieringsutbildning med prövning enligt ISO Ta kontakt med Nuvab för att diskutera dina behov och önskemål

18 Boka genom att ringa: Sid 18 PLC-Programmering Totalt 20 timmar Enligt överenskommelse kr kr Fyra - sex deltagare Kursledare: Lars Merket Njudungsgymnasiet Programmering och felsökning, industriella processer Efter kursen har du grundläggande kunskaper i hur PLC-styrda maskiner är uppbyggda och hur de kan programmeras. Du lär dig dessutom hur effektiv felsökning genomförs. Målgrupp: Utbildningen riktar sig till personal som är verksam i organisationer med styrda maskiner. Deltagarna kan vara mekaniker, elektriker med arbete inom drift och underhåll eller konstruktion. PLC-programmering med olika programmeringsverktyg och metoder Felsökning (siemens och mitsubishi) Praktiska övningar med både simulering och verkliga maskiner Nuvab, Älggatan 2, Tfn

19 Sid 19 AutoCad/Inventor Totalt 18 timmar Enligt överenskommelse kr kr Viss dokumentation ingår Fyra - fem deltagare Kursledare: Stefan Wencel Att kunna grunderna i två respektive tredimensionellt ritande. Efter kursen kan du skapa och redigera 2D alt. 3D ritningar, måttsätta samt göra layouter för utskrift. OBS! Utbildningen kräver en god datavana AutoCAD Grunderna i AutoCAD Kommandon Toolbars Ritverktyg och redigering Autotracking (ej i LT) Målsättning och text Mallar Lagerhantering Blockhantering Layout och utskrifter Inventor Att navigera i en modell Modellering Geometriska villkor Skapa 3D-Solid Skissverktyg Övningsexempel

20 Boka genom att ringa: Sid 20 ADR - Farligt Gods - grundutbildning En halvdag kr kr Viss dokumentation ingår Kursintyg till företag och respektive deltagare utfärdas Minst åtta deltagare MiljöKonsult Bengt Gustavsson Utbildning enligt 1.3 ADR-S Utbildningen är för personer som hanterar farligt gods inom företaget samt de som kommer i kontakt med farligt gods i samband med omlastning av fordon Målgrupp: Alla som är delaktiga i transport, lastare, lossare, speditionspersonal, truckförare etc Det är idag krav på: Allmän utbildning Funktionsspecifik utbildning Säkerhetsutbildning för alla som kommer i kontakt med farligt gods i sitt arbete Allmän utbildning FNrekommendationer Internationella regler Nationella bestämmelser Klassificering Förpackning/ märkning Funktionsspecifik utb. Kontroll av kolli Transporthandlingar Transportkrav/ restriktioner Märkning av vagnar och lastbärare Lastsäkring Utbildningskrav Ansvar och tillsyn Företagsinterna rutiner Säkerhetsutbildning Risker med farligt gods Olyckor med spill Transportskydd Brandsläckning Nuvab, Älggatan 2, Tfn

21 Sid 21 Bättre Arbetsmiljö Tre heldagar Sammanlagt 18 timmar kr kr Kursmaterial ingår. Minst 10 deltagare, max 20. Kursledare Prevent Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna: - Samverka i arbetsmiljöfrågor - Identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder - Följa och överblicka sambandet mellan god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling - Söka information och kunna omsätta det i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Målgrupp: Arbetsgivare arbetsledare, chefer och skyddsombud m.fl. Personer som enligt lagen har juridiskt ansvar för arbetsmiljön Arbetsform: Utbildarna varvar föreläsning med att låta deltagarna arbeta i grupp med fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer. Utbildarna är vanligtvis Arbetsskyddsingenjörer dag 1 och 2, och beteendevetare dag 3. Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter Chefer och skyddsombuds roller Att identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön Hur genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete Hur förändringsarbete påverkar grupper och individer Riskbedömningar Upprätta en handlingsplan

22 Boka genom att ringa: Sid 22 Föreståndare för hantering av brandfarlig vara En heldag kr kr Viss dokumentation ingår Höglandets Räddningstjänstförbund Efter avslutad kurs ska deltagaren ha erhållit kunskaper och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser om förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt Målgrupp: Föreståndare för hantering av brandfarlig vara av mindre omfattning och/eller Arbetsledare, chefer och företagsledare Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller fler föreståndare utsedda, där hantering av dessa varor förekommer i en sådan omfattning att tillstånd krävs. Föreståndshavaren ska ha god kunskap om varorna och riskerna som hantering innebär Brandteori och brandförlopp Brandfarliga varors egenskaper Lagen och förordning om brandfarliga varor Sprängämnesinspektionens och räddningsverkets föreskrifter Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara Tillsyn och kontrollrutiner Ansvarsfrågor vid Heta Arbeten Brandsläckningsutrustning Beredskap vid olyckor Nuvab, Älggatan 2, Tfn

23 Sid 23 Heta Arbeten En heldag kr kr Teoribok och block med säkerhetsregler samt certifikat ingår. Höglandets Räddningstjänstförbund Efter utbildningen ska kursdeltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Målgrupp: Anställda och entreprenörer som utför Heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som beställer Heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat Brandteori Brandskyddsansvar & organisation Säkerhetsregler & tillståndsblanketter Ansvar & försäkringar Heta arbeten, tätskikt Praktik

24 Boka genom att ringa: Sid 24 Systematiskt brandskyddsarbete, SBA-kontrollutbildning En halvdag 780 kr 900 kr Kurskompendium ingår Minst tio deltagare Höglandets Räddningstjänstförbund Deltagarna ska efter genomgången kurs ha sådana kunskaper att hon/ han kan arbeta systematisk med brandskyddet Målgrupp: Ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och fastigheter samt andra ansvariga inom en organisation/företag I lagen om skydd mot olyckor ställs krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete Lagstiftning Vad är Systematiskt Brandskyddsarbete? Brandförlopp och brandrisker Byggnadstekniskt brandskydd Kontrollinstruktioner Praktiskt handhavande av checklista Nuvab, Älggatan 2, Tfn

25 Sid 25 Att arbeta i projekt - en introduktion Totalt tio timmar Fem tillfällen kr kr Inkl. kursbok Att ge en grundläggande kunskap i vilka faktorer som påverkar ett projektarbete. Kursen lyfter frågor kring varför en gemensam grundsyn på arbetsformen och lite grundläggande kunskap i projektarbete behövs för att målen ska nås i tid, inom budget och med hälsan i behåll. Deltagarna får en bra introduktion för att kunna driva framgångsrika* projekt. Hur skapas ett projekt Modeller Kravspec Projektplan Projektledarens roll och uppgifter Kommunikation Pedagogik Perspektiv Detaljplanering, delegering och ansvar Hantering av projekt och dess deltagare Utvärdering och uppföljning av projekt Minst sju deltagare Marie Schön

26 Boka genom att ringa: Sid 26 Bokföring och Visma SPCS Totalt 21 timmar Sju tillfällen á 3 timmar kr kr Minst sex deltagare Alf Bjerhag Syftet med kursen är att ge deltagarna en grundläggande kunskap i bokföring och bokföringsprogrammet Visma SPCS. Bokföring - vad är det? Genomgång i grundläggande bokföring. Genomgång av företagsoch programinställningar Kontoplan Registrering av artiklar och kunder Grundläggande bokföring Förstå listor Utskrifter Säkerhetskopiering Nuvab, Älggatan 2, Tfn

27 Sid 27 Försäljning - Grund och/eller Avancerad En heldag kr kr Minst sex deltagare Maxab Marcus Ax Grund: Deltagarna skall efter genomförd utbildning kunna sälja och bemöta sina kunder på ett professionellt sätt. Bli medvetna om sitt eget sätt att kommunicera och vilken påverkan de har på sin omgivning. Kunna hantera en god säljteknik som leder tillnöjda kunder. Målgrupp: Alla som har kundkontakt t.ex butik-, bil-, och industriförsäljning Avancerad: Vi går igenom det senaste i säljteknik. Visar på hur säljare skall anpassa sin säljteknik efter var kunden befinner sig i sin beslutsprocess. Tränar förhandlingsteknik. Gör en lättare test på säljstil. Tar upp olika tillträdesstrategier och hur säljaren ska agera. Grundkurs sälj Säljteknik Förhandlingsteknik Hur jag kommunicerar Sälj och personlighetstester Avancerad Sälj Säljteknik Förhandlingsteknik Kundstrategier Tillträdesstrategier Hur jag kommunicerar Olika tester et anpassas deltagare och branscher. Målgrupp: Säljare som sålt några år (alla branscher).

28 Boka genom att ringa: Sid 28 Ledar och gruppledarutveckling Grund: Tre dagar med två fyra veckors mellanrum Påbyggnad: två + två + en dag. Steg ett: kr Steg två: kr Steg ett: kr Steg två: kr Åtta till tolv deltagare Håkan Widlund Utbildningen byggs upp på fyra perspektiv: Navigera att balansera verksamhetens krav på resultat med människors behov och intresse Dirigera att initiera aktiviteter och driva mot målen för verksamheten Planera att skapa en stabil grund för sitt ledarskap Motivera att bygga kontaktnät och skapa tillit Målgrupp: Dag 1-3. Nya eller tilltänkta chefer Dag 4-8: Deltagare som gått grundutb. och/eller har en tids erfarenhet av ledarskapsarbete. Programmet pågår under cirka 12 månader sammanlagt. Nuvab, Älggatan 2, Tfn Grund Dag 1 Ledarrollen och dess komplexitet Situationsanpassat ledarskap Idéförsäljning och retorik Dag 2 Riktlinjer för öppen och rak kommunikation Ledarens olika kommunikationssituationer Hantera olika typer av konflikter Dag 3 Gruppen dynamik och effektivitet Skapa engagemang i den egna arbetsgruppen Driva och motivera sig själv och andra Påbyggnad Dag 4 Planera och genomföra personligt utvecklingssamtal Att hantera de svåra samtalen Mänskliga reaktioner Dag 5 Informationsstrategier Presentationsteknik Att leda lärandet Dag 6 Gruppsykologi Gruppens inre samspel Leda i en mångkulturell värld Dag 7 Förändringsledarskap Att möta motstånd i verksamhetsutveckling Resultatskapande processen Dag 8 Målstyrning Strategisk arbete Organisationen Jämställt arbetsliv

29 Sid 29 Engelska - konversation Totalt 30 timmar tio tillfällen kr kr Minst fem deltagare Kurslitteratur tillkommer Madelaine Hermansson Njudungsgymnasiet Att behärska grunderna i engelska språket samt få ett centralt ordförråd, för att kunna kommunicera på ett adekvat sätt i många yrkesmässiga och personliga sammanhang Träna att kommunicera på engelska Utöka ordförrådet Hörförståelse All kommunikation sker på engelska, med utgångspunkt från varje deltagares yrkesmässiga behov och önskemål.

30 Boka genom att ringa: Sid 30 Engelska - för tekniker/affärsengelska Totalt 30 lektionstimmar á 45 min sex x tre lektion två x sex lektioner kr kr Kurslitteratur och CD/ kassettmaterial ingår Fika och lunch ingår Minst fem deltagare LIP Kursdeltagarna ska utöka sitt ordförråd i teknisk engelska, relevant för den egna yrkesverksamheten Kursdeltagarna ska dessutom förbättra sin självkänsla och säkerhet inför kontakter med engelsktalande Repetition och uppfräschning av befintliga kunskaper Konversation med infödd pedagog Teknisk engelska, relevant för kursdeltagarnas respektive verksamhetsområde och med utgångspunkt i företagsinternt material Företags- resp. arbetsplatspresentation Telefonträning Träning inför olika sociala situationer, t ex besök & mässor Enklare skrift, t ex e-postkommunikation Övrigt enligt överenskommelse mellan lärare och kursdeltagare Kursens föregås av ett kunskapsprov och en intervju. Utifrån dessa görs en nivåbedömning som ligger till grund för lärarens planering av undervisningen Nuvab, Älggatan 2, Tfn

31 Sid 31 Tyska - konversation Totalt ca 30 timmar kr kr Kurslitteratur material ingår Fika (och lunch heldagarna), ingår Minst sex deltagare Ulrike Dück Kursdeltagarna ska utöka sitt ordförråd i tyska, relevant för det egna behovet Kursdeltagarna ska dessutom förbättra sin självkänsla och säkerhet inför kontakter med tysktalande Med språkträning får du verktyg att kunna kommunicera på ett adekvat sätt i många yrkesmässiga och personliga sammanhang samt agera i olika situationer, skapa kontakter och utveckla affärsrelationer. Repetition och uppfräschning av befintliga kunskaper Konversation med infödd pedagog Företags- resp. arbetsplatspresentation Telefonträning Träning inför olika sociala situationer, t ex besök & mässor Enklare skrift, t ex e-postkommunikation Övrigt enligt överenskommelse mellan lärare och kursdeltagare

32 Boka genom att ringa: Sid 32 Anmälan utbildning Vilken kurs vill ni anmäla till?. Vilket Företag gäller det?. Hur många personer vill ni anmälan?. Namn på dem ni vill anmäla. Kontaktperson på Företaget: Namn:. Telefonnummer och e-post:. Speciella önskemål om ex. starttider eller veckodagar?. Anmälan Anmäl dig och/eller dina medarbetare genom att e-posta, ringa eller faxa till oss. Det finns också ett anmälningsformulär på vår hemsida som du kan använda. Vi kontaktar alla som anmält sitt intresse före kursstart för att bekräfta att intresse kvarstår. Efter att bekräftelse har skickats ut är anmälan bindande! Vid avanmälan mindre än en vecka före kursstart debiteras 75% av kursavgiften. Mer information, kontakta Désirée på: Tfn: E-post: Nuvab, Älggatan 2, Tfn

33 Sid 33 Vilka behov av kompetensutveckling har Ni? Vårt mål är att erbjuda näringslivet i skräddarsydda utbildningar med hög kvalitet. Vi arbetar för att hålla bra priser och är också mycket noggranna med att utvärdera och se att de kurser vi anordnar är av hög kvalitet. Återkoppla till oss vad ni tycker är bra och vad som kan bli bättre. Alla idéer och förslag på utbildningar och tematräffar är välkomna! Vill Ni ha stöd och rådgivning i ert interna arbete med kompetensutveckling? Hör av Er. Nuvab har kompetens inom Strategisk kompetensförsörjning och ger gärna råd och hjälper till i dessa frågor hos just Er! För mer information, kontakta Désirée på Nuvab. Hur ser kompetensförsörjningen ut hos er de närmaste åren?

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Den som tror att kompetens och utbildning är samma sak, är offer för inbillning Hösten 2012 Anmäl genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Källa: Lily Tomlin Hösten

Läs mer

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda! KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor. VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig

Läs mer

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007.

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. Allmän information Kurser/utbildningar Seminarier Språkutbildning Övriga interna kurser Övrig information Innehåll Allmän information... 4

Läs mer

FÖRARUTBILDNING & SÄKERHET

FÖRARUTBILDNING & SÄKERHET FÖRARUTBILDNING & SÄKERHET Rätt utbildning sänker era totalkostnader KURSKATALOG Förarutbildning våren 2015 Toyotas kvalitetssäkrade utbildning, analys och rådgivning hjälper dig att sänka era totalkostnader

Läs mer

Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka?

Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka? Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka? Kostnaden för skador på trucken utgör endast en tiondel av den totala kostnaden. KURSKATALOG Förarutbildning hösten 2013 Toyotas kvalitetssäkrade utbildning,

Läs mer

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station Kurskatalog 2012 Innehåll Nytt & nygammalt 1 Priser & villkor 2 Säkerhet 3 Brandfarliga varor föreståndare 3 Brandutbildning mera av allt 3 Grundkurs Livsmedelshygien och egenkontroll 4 Säker station 4

Läs mer

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab.

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab. Kurskatalog Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se www.idcab.se Kurskatalogen är en sammanställning av de utbildningar som genomförs,

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet Inspecta Academy Innehåll Innehåll Inspecta Academy Välkommen till nya möjligheter och utmaningar 3 Seminarier Naturliga mötesplatser för branschen

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande Företags hälsa ett nyhetsbrev från Företagshälsan i Jönköping AB Företagshälsan kan tillsammans med Alice Survey, erbjuda Er en webbaserad enkät för att få svar på medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö.

Läs mer

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 6 2 0 0 8 God Jul och Gott Nytt 2009 Nuvab tackar härmed för det gångna året, då vi bl.a. har firat

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND

UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND INNEHÅLL ADMINISTRATION Begravningsadministration...4 Begravningslagstiftningen...5 Kundservice...6 Medling...7 FASTIGHETER Kyrkogårdens byggnader...8

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer