Kompetensutveckling. Våren 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutveckling. Våren 2010"

Transkript

1 Kompetensutveckling Våren 2010

2 Boka genom att ringa: Sid 2 sförteckning Kompetensutveckling för Näringslivet IT och Data utbildning Excel - introduktion Excel grund & påbyggnad Site Studio IT introduktion PowerPoint Truck & Travers m.m. Sax- & Skylift utbildning Ställningsbyggnation Traversförarutbildning Truckförarutbildning B Truckförarutbildning C Tekniska utbildningar CE-märkning Ritningsläsning och mätteknik - grund Robotteknik Svetsning PLC-Programmering grund AutoCad/Inventor Arbetsmiljöutbildningar ADR - Farligt gods - grundutbildning Bättre arbetsmiljö Föreståndare för hantering av brandfarlig vara Heta Arbeten Systematiskt Brandskyddsarbete Ledning och personalutveckling Att arbeta i projekt Bokföring & Visma SPCS Försäljning grund & avancerad Ledar-/gruppledarutveckling Språk Engelska - konversation Engelska för Tekniker Tyska - konversation Har Du behov eller intresse i annan kurs än som presenteras i katalogen? Hör av dig! Nuvab, Älggatan 2, Tfn

3 Sid 3 Kompetensutveckling för näringslivet Information Anmäl dig och/eller dina medarbetare genom att e-posta, ringa eller faxa till oss. Vi kontaktar alla som anmält sitt intresse före kursstart för att bekräfta att intresse kvarstår. Efter att bekräftelse har skickats ut är anmälan bindande! Vid avanmälan mindre än en vecka före kursstart debiteras 75% av kursavgiften Nuvab bygger sitt låga pris på ett visst antal deltagare. Om antalet deltagare minskar pga. sena avhopp måste vi få tid att flytta kursstarten eller avboka kursledaren Fördelar med Nuvabs utbildningar Passar både stora och små företag Till konkurrenskraftiga priser & hög kvalitet Möjliggör kompetensutveckling av personal på hemmaplan Resor och traktamenten minimeras och fler kan utbildas till samma kostnad Utbildningen kan förläggas på tid som passar företagets produktion Medlemsföretagen får gratis rådgivning i utbildningsfrågor Ett värdeskapande erfarenhetsbyte mellan de olika företagens anställda fördjupas och möjliggörs, och även mellan näringslivet och utbildarna. Som medlem i Nuvab har du alltid möjlighet att påverka utbudet och komma med egna initiativ. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Désirée: Rådet för kompetensutveckling Planering av vårens utbildningar och kurser har skett i samråd med Rådet för kompetensutveckling. Rådet representerar Nuvabs medlemmar och har som uppgift att: Samordna och initiera utbildningar Vara Nuvabs öron och ögon och återkoppla idéer, behov och synpunkter till Nuvab Verka för en breddning och ökad strukturering av Nuvabs utbildningsinsatser Informera och marknadsföra Nuvabs utbildningar både internt och externt Stimulera medlemsföretagens kompetensutveckling Kompetensutvecklingsrådet: Håkan Helgesson, Metsä Tissue AB Ronny Söderlund, Stålöv AB Mats Ekenmo, Pallco AB AnnKatrin Karlberg, Småföretagarna Veronica Löfgren Sapa Profiler AB Christer Sääf, Kvillsfors Fönster Annika Edvardsson, kommun Johanna Donker, Blickpunkt Désirée Källqvist, Nuvab Börje Cronvall, Nuvab

4 Boka genom att ringa: Sid 4 Excel - introduktion Totalt sex timmar Två tillfällen kr kr Kursmaterial tillkommer Sex - tio deltagare Njudungsgymnasiet Njudungsgymnasiet Förstå grunderna i kalkylprogrammet Excel. Självständigt kunna arbeta med färdiga kalkyler. Med hjälp av minnesanteckningar och exempel, självständigt kunna skapa egna kalkyler och grafiska presentationer Grundläggande kunskap och hantering av Excel. Nuvab, Älggatan 2, Tfn

5 Sid 5 Excel - grund/alt. påbyggnad Totalt nio timmar Fyra tillfällen kr kr Kursmaterial tillkommer Sex - tio deltagare Njudungsgymnasiet Njudungsgymnasiet Grund: Förstå grunderna i kalkylprogrammet Excel. Självständigt kunna arbeta med färdiga kalkyler. Med hjälp av minnesanteckningar och exempel självständigt kunna skapa egna kalkyler och grafiska presentationer Påbyggnad: Självständigt kunna skapa egna kalkyler. Med hjälp av minnesanteckningar och exempel förstå och kunna använda de mer avancerade funktionerna i kalkylprogrammet Grund: Redigera kalkylblad Formler Cellreferenser Formatera kalkylblad/ celler Använda arbetsboken Personliga anpassningar av verktygsfältet Funktioner Grafisk presentation Excel och word tillsammans Påbyggnad: Register/ databasfunktioner Skydda kalkylblad 3 D formler, konsolidering Pivottabeller Funktioner, (OM; LETARD mm) Formulärverktygsfälten Makron

6 Boka genom att ringa: Sid 6 Site Studio Totalt 15 timmar uppdelat enligt önskemål kr kr Kursmaterial tillkommer Sju åtta deltagare Njudungsgymnasiet Njudungsgymnasiet Att självständigt kunna skapa och underhålla en webbplats. Deltagarna ska efter kursen behärska grunderna i Site Studio och själva kunna bygga och utveckla sin hemsida. Genom Site Studio får du ökad synlighet på Internet. Med den inbyggda publiceringsfunktionen är det lätt att uppdatera din hemsida och hålla den aktuell. Introduktion till Site Studio Skapa en webbplats Använda konceptmallarna Text och stycken Formatering Skapa länkar Bilder/bildgalleri Automatiska menyer Använda färgschema Lämplig strukturering av webbplats Sökoptimering Publicering Nuvab, Älggatan 2, Tfn

7 Sid 7 IT introduktion Totalt 21 timmar sju tillfällen kr kr Kurslitteratur tillkommer Sex - tio deltagare Njudungsgymnasiet Njudungsgymnasiet Efter utbildningen ska deltagarna erhållit grundläggande datakunskaper, för att kunna använda programmen i Officepaketet Mapp och filhantering Skapa, flytta och radera mappar Spara filer i rätt mapp Word Ändra utseende på text Rättstavning Klipp och klistra Styckeformat Tabbar Sidhuvud och sidfot Infoga bilder Excel Formler Ändra utseende på text Talformat Sortera Rader och kolumner Diagram Utskrift PowerPoint Mallar och guider Bildspel m.m. Publisher Presentationsmaterial Outlook Skicka och ta emot e-post Bifoga filer Kontakter Använda sökverktyg för att hitta information Internet Informationssökning

8 Boka genom att ringa: Sid 8 PowerPoint Totalt sex timmar två tillfällen kr kr Kurslitteratur tillkommer Sex - åtta deltagare Njudungsgymnasiet Njudungsgymnasiet Att effektivt kunna utforma snygga OH-presentationer och bildspel Förkrav: Grundläggande datakunskap. Introduktion till Power Point Texthantering Tabbar, indrag och punktlista Clipart Rita i PowerPoint Diagram Organisationsschema Arbeta i olika visningslägen Importera från andra program Mallar och guider Utskrift Bildspel Nuvab, Älggatan 2, Tfn

9 Sid 9 Sax - & Skylift utbildning En heldag kr kr Teoribok, teoretiskt och praktiskt slutprov samt utbildningsbevis ingår Minst sju deltagare Peter Winding Kursens mål är att utbilda deltagaren till en säker och ekonomisk förare Utbildningen är fördelad med fyra timmars teori och fyra timmars praktiskt körning Beroende av behov används skylift och/eller saxlift. Arbetsmiljölagen Olika typer av arbetsplattformar Konstruktion Skötsel och daglig tillsyn Arbetssätt Säkerhet m.m.

10 Boka genom att ringa: Sid 10 Ställningsbyggnation (Allmän utbildning 2-9 meter) En heldag kr kr Material, provkostnad, intyg samt förtäring ingår Minst sex deltagare Dan Stridh/Jan Svensson Njudungsgymnasiet Syftet med kursen är att deltagarna skall erhålla bevis för att bygga ställning upp till 9 m enl. AFS 1990:12 ändring 2004:4 Kunskapsprov kommer att utföras i enlighet med RBK:s (Rådet för Bygg- Kompetens) föreskrifter och kommer att leda till ett kompetensbevis efter godkänd tentamen. Målgrupp: Alla som bygger, ändrar och river ställningar upp till 9 meters höjd och arbetsledare Utbildningen genomförs av godkända lärare och godkänt kursmaterial. Förståelse av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställning Säkerhet Förebyggande riskåtgärder Säkerhetsåtgärder i förhållande av väder Belastning Alla som bygger, ändrar och river ställningar i sin yrkesverksamhet är från och med 1 Juli 2006 skyldig att kunna uppvisa certifikat/ kompetensbevis Nuvab, Älggatan 2, Tfn

11 Sid 11 Traversförarutbildning Mål En heldags teori samt praktisk träning och prov kr kr Kursmaterial, förarbevis & utbildningsbevis ingår Minst sju deltagare Peter Winding Kranförarutbildning enl. AFS 2006:6. ISO & ISO Kursdeltagaren skall genom utbildningen skaffa sig kunskap om traversens konstruktion och arbetssätt samt belastningsgränser, gällande säkerhetsbestämmelser, lagar och förordningar. Färdighet att manövrera travers på ett säkert sätt Målgrupp: Personal som i sitt arbete utför lyft och transporter med traverser som är hytt, kabel eller radiomanövrerade F.o.m. 1 juli 2007 En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Teoretisk del Säkerhetsföreskrifter Radiomanövrering Materialkännedom Praktisk del Lyftinrättningar och redskap i verkstaden Skyddsföreskrifter Manuell körning från travershytt - om behov föreligger Körning efter signalschema Genomgång och körning av travers via radiomanövrering Koppla, lyfta och ställa last Stabilisera svängande last Praktiska körprov i produktionsmiljö

12 Boka genom att ringa: Sid 12 Truckförarutbildning B Tre dagar, varav två heldagar teori och en dag praktik Utbildningens teori kan även genomföras via Internet - etruck kr kr Lunch och kaffe ingår teoridagarna Minst sju deltagare Enligt AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) får endast truck användas av den som har tillräckliga kunskaper och som innehar arbetsgivarens tillstånd Detta innebär att föraren ska ha genomgått utbildning med teori och körträning Truckföraren ska ha den utbildning som täcker samtliga trucktyper han eller hon ska befatta sig med. Utbildningskravet gäller även dem som bara använder truck tillfälligtvis eller under kortare perioder Trucktyper och konstruktion Ergonomi Truckens arbetssätt Daglig tillsyn Material- och godshantering Arbetarskydd och interna regler Trafiklagstiftning Farligt gods Peter Winding Praktiken genomförs på respektive företag Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt slutprov Följande trucktyper omfattas av utbildningen: Motviktstruck 10 ton, åkstaplare stående/ sittande, skjutstativtruck, plocktruck höglyftande, smalgångstruck, fyrvägstruck. Nuvab, Älggatan 2, Tfn

13 Sid 13 Truckförarutbildning C (förkrav = B-utbildning) En heldag kr kr Lunch och kaffe och kursmaterialingår Minst sju deltagare Peter Winding Praktiken genomförs på respektive företag Att ge deltagarna kunskap och kompetens för att kunna framföra truck/ arbetsmaskin på ett säkert och effektivt sätt. Enligt AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) får endast truck användas av den som har tillräckliga kunskaper och som innehar arbetsgivarens tillstånd Truckföraren ska ha den utbildning som täcker samtliga trucktyper han eller hon ska befatta sig med. Utbildningskravet gäller även dem som bara använder truck tillfälligtvis eller under kortare perioder Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt slutprov Maskinens konstruktion Maskinens arbetssätt Daglig tillsyn Material- och godshantering Arbetarskydd och interna regler Trafiklagstiftning Följande trucktyper omfattas av utbildningen: Motviktstruck med lyftkapacitet över 10 ton och specialmaskiner (ex. hjullastare)

14 Boka genom att ringa: Sid 14 CE märkning En - två dagar Kursen är uppdelad så du kan välja att medverka enbart dag 1 (teoretisk) eller både dag 1 och 2. Enbart dag 1: kr Dag 1 & 2: kr Enbart dag 1: kr Dag 1 & 2: kr Lunch, kaffe och utbildningsmaterial ingår. Minst sju deltagare Automation Solution el. likvärdig. Dan Assarsson. Kunskaper i vad som krävs för att CE-märka sin produkt/maskin/linje. Känna till och kunna tolka direktiven. CE-märkning innebär att: kraven på säkerhet, hälsa och miljö är uppfyllda för alla direktiv produkten berörs av. föreskriven procedur för kontroll av konstruktion och tillverkning följts. Målgrupp: Företagsledning, projektledare, skyddsombud, el och mekaniska konstruktörer, säljare, inköpare samt andra personer som direkt eller indirekt kommer i kontakt med kraven på CE-märkning, ex. personer som deltar i framtagandet av dokumentation. Ur et Produktansvar och produktsäkerhet Krav i EG-direktiv och nya föreskrifter Produktionsanpassad säkerhet Systemtänkande samt skyddsprinciper Produktionslinjer Ombyggnad av maskiner Praktikfall Det nya maskindirektiv 2006/42/EG publicerades den 9 juni Och från och med den 29 december 2009 ska man tillämpa det nya direktivet. Nuvab, Älggatan 2, Tfn

15 Sid 15 Ritningsläsning och mätteknik - grund Totalt 18 timmar upplägg enligt överenskommelse kr kr Minst sex deltagare Njudungsgymnasiet Mål Att deltagarna ska förstå och kunna läsa en ritning. Ritningsläsning Mätteknik med inriktning mot kvalitet Utbildningen ska ge deltagarna kunskap i: att kunna läsa arbetsbeskrivningar och arbetsinstruktioner samt förstå enklare skisser och ritningar att kunna mäta med de mest förekommande mätdonen att förstå hur viktigt rätt kvalitet är för företaget

16 Boka genom att ringa: Sid 16 Robotteknik Totalt 20 timmar kr kr Fyra - sex deltagare Kursledare: Lars Merkert Njudungsgymnasiet Kursens syfte är att öka förståelsen för hur robotar arbetar samt att ge operatören större kännedom om i driftsättning av robotar vid drift- eller produktions stopp på ett säkert sätt avseende person- och maskinsäkerhet Motorman XRC eller ABB SC4+ En robots principiella uppbyggnad: roboten, programmeringsenheten och styrsystemet Joggning av roboten: axelvis och i koordinat systemen, Bas, Global, Objekt och Tool Förståelse för verktygets TCP Förståelse för Work- Objekt Hantering av digitala in- och utsignaler Enkel programmering med MoveL, MoveJ och MoveC Förståelse för program uppbyggnad och robotens rörelsemönster Nuvab, Älggatan 2, Tfn

17 Sid 17 Svetsning Enligt överenskommelse Enligt överenskommelse Kursledare: Montico Kompetensutveckling, alt. Njudungsgymnasiet. Att utifrån företagets behov erbjuda den typ och omfattning av svetsutbildning som krävs för att tillfredställa behovet Nuvab kan i samarbete med ett antal utbildningsföretag erbjuda svetsutbildning Enligt överenskommelse Kursens innehåll och inriktning kan varieras utifrån era önskemål Exempel på utbildningar kan vara: grundläggande MIG- aluminium TIG - aluminium MAG aluminium Även svetsning i andra material ex. rostfri och olegerad plåt Certifieringsutbildning med prövning enligt ISO Ta kontakt med Nuvab för att diskutera dina behov och önskemål

18 Boka genom att ringa: Sid 18 PLC-Programmering Totalt 20 timmar Enligt överenskommelse kr kr Fyra - sex deltagare Kursledare: Lars Merket Njudungsgymnasiet Programmering och felsökning, industriella processer Efter kursen har du grundläggande kunskaper i hur PLC-styrda maskiner är uppbyggda och hur de kan programmeras. Du lär dig dessutom hur effektiv felsökning genomförs. Målgrupp: Utbildningen riktar sig till personal som är verksam i organisationer med styrda maskiner. Deltagarna kan vara mekaniker, elektriker med arbete inom drift och underhåll eller konstruktion. PLC-programmering med olika programmeringsverktyg och metoder Felsökning (siemens och mitsubishi) Praktiska övningar med både simulering och verkliga maskiner Nuvab, Älggatan 2, Tfn

19 Sid 19 AutoCad/Inventor Totalt 18 timmar Enligt överenskommelse kr kr Viss dokumentation ingår Fyra - fem deltagare Kursledare: Stefan Wencel Att kunna grunderna i två respektive tredimensionellt ritande. Efter kursen kan du skapa och redigera 2D alt. 3D ritningar, måttsätta samt göra layouter för utskrift. OBS! Utbildningen kräver en god datavana AutoCAD Grunderna i AutoCAD Kommandon Toolbars Ritverktyg och redigering Autotracking (ej i LT) Målsättning och text Mallar Lagerhantering Blockhantering Layout och utskrifter Inventor Att navigera i en modell Modellering Geometriska villkor Skapa 3D-Solid Skissverktyg Övningsexempel

20 Boka genom att ringa: Sid 20 ADR - Farligt Gods - grundutbildning En halvdag kr kr Viss dokumentation ingår Kursintyg till företag och respektive deltagare utfärdas Minst åtta deltagare MiljöKonsult Bengt Gustavsson Utbildning enligt 1.3 ADR-S Utbildningen är för personer som hanterar farligt gods inom företaget samt de som kommer i kontakt med farligt gods i samband med omlastning av fordon Målgrupp: Alla som är delaktiga i transport, lastare, lossare, speditionspersonal, truckförare etc Det är idag krav på: Allmän utbildning Funktionsspecifik utbildning Säkerhetsutbildning för alla som kommer i kontakt med farligt gods i sitt arbete Allmän utbildning FNrekommendationer Internationella regler Nationella bestämmelser Klassificering Förpackning/ märkning Funktionsspecifik utb. Kontroll av kolli Transporthandlingar Transportkrav/ restriktioner Märkning av vagnar och lastbärare Lastsäkring Utbildningskrav Ansvar och tillsyn Företagsinterna rutiner Säkerhetsutbildning Risker med farligt gods Olyckor med spill Transportskydd Brandsläckning Nuvab, Älggatan 2, Tfn

21 Sid 21 Bättre Arbetsmiljö Tre heldagar Sammanlagt 18 timmar kr kr Kursmaterial ingår. Minst 10 deltagare, max 20. Kursledare Prevent Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna: - Samverka i arbetsmiljöfrågor - Identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder - Följa och överblicka sambandet mellan god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling - Söka information och kunna omsätta det i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Målgrupp: Arbetsgivare arbetsledare, chefer och skyddsombud m.fl. Personer som enligt lagen har juridiskt ansvar för arbetsmiljön Arbetsform: Utbildarna varvar föreläsning med att låta deltagarna arbeta i grupp med fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer. Utbildarna är vanligtvis Arbetsskyddsingenjörer dag 1 och 2, och beteendevetare dag 3. Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter Chefer och skyddsombuds roller Att identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön Hur genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete Hur förändringsarbete påverkar grupper och individer Riskbedömningar Upprätta en handlingsplan

22 Boka genom att ringa: Sid 22 Föreståndare för hantering av brandfarlig vara En heldag kr kr Viss dokumentation ingår Höglandets Räddningstjänstförbund Efter avslutad kurs ska deltagaren ha erhållit kunskaper och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser om förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt Målgrupp: Föreståndare för hantering av brandfarlig vara av mindre omfattning och/eller Arbetsledare, chefer och företagsledare Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller fler föreståndare utsedda, där hantering av dessa varor förekommer i en sådan omfattning att tillstånd krävs. Föreståndshavaren ska ha god kunskap om varorna och riskerna som hantering innebär Brandteori och brandförlopp Brandfarliga varors egenskaper Lagen och förordning om brandfarliga varor Sprängämnesinspektionens och räddningsverkets föreskrifter Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara Tillsyn och kontrollrutiner Ansvarsfrågor vid Heta Arbeten Brandsläckningsutrustning Beredskap vid olyckor Nuvab, Älggatan 2, Tfn

23 Sid 23 Heta Arbeten En heldag kr kr Teoribok och block med säkerhetsregler samt certifikat ingår. Höglandets Räddningstjänstförbund Efter utbildningen ska kursdeltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Målgrupp: Anställda och entreprenörer som utför Heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som beställer Heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat Brandteori Brandskyddsansvar & organisation Säkerhetsregler & tillståndsblanketter Ansvar & försäkringar Heta arbeten, tätskikt Praktik

24 Boka genom att ringa: Sid 24 Systematiskt brandskyddsarbete, SBA-kontrollutbildning En halvdag 780 kr 900 kr Kurskompendium ingår Minst tio deltagare Höglandets Räddningstjänstförbund Deltagarna ska efter genomgången kurs ha sådana kunskaper att hon/ han kan arbeta systematisk med brandskyddet Målgrupp: Ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och fastigheter samt andra ansvariga inom en organisation/företag I lagen om skydd mot olyckor ställs krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete Lagstiftning Vad är Systematiskt Brandskyddsarbete? Brandförlopp och brandrisker Byggnadstekniskt brandskydd Kontrollinstruktioner Praktiskt handhavande av checklista Nuvab, Älggatan 2, Tfn

25 Sid 25 Att arbeta i projekt - en introduktion Totalt tio timmar Fem tillfällen kr kr Inkl. kursbok Att ge en grundläggande kunskap i vilka faktorer som påverkar ett projektarbete. Kursen lyfter frågor kring varför en gemensam grundsyn på arbetsformen och lite grundläggande kunskap i projektarbete behövs för att målen ska nås i tid, inom budget och med hälsan i behåll. Deltagarna får en bra introduktion för att kunna driva framgångsrika* projekt. Hur skapas ett projekt Modeller Kravspec Projektplan Projektledarens roll och uppgifter Kommunikation Pedagogik Perspektiv Detaljplanering, delegering och ansvar Hantering av projekt och dess deltagare Utvärdering och uppföljning av projekt Minst sju deltagare Marie Schön

26 Boka genom att ringa: Sid 26 Bokföring och Visma SPCS Totalt 21 timmar Sju tillfällen á 3 timmar kr kr Minst sex deltagare Alf Bjerhag Syftet med kursen är att ge deltagarna en grundläggande kunskap i bokföring och bokföringsprogrammet Visma SPCS. Bokföring - vad är det? Genomgång i grundläggande bokföring. Genomgång av företagsoch programinställningar Kontoplan Registrering av artiklar och kunder Grundläggande bokföring Förstå listor Utskrifter Säkerhetskopiering Nuvab, Älggatan 2, Tfn

27 Sid 27 Försäljning - Grund och/eller Avancerad En heldag kr kr Minst sex deltagare Maxab Marcus Ax Grund: Deltagarna skall efter genomförd utbildning kunna sälja och bemöta sina kunder på ett professionellt sätt. Bli medvetna om sitt eget sätt att kommunicera och vilken påverkan de har på sin omgivning. Kunna hantera en god säljteknik som leder tillnöjda kunder. Målgrupp: Alla som har kundkontakt t.ex butik-, bil-, och industriförsäljning Avancerad: Vi går igenom det senaste i säljteknik. Visar på hur säljare skall anpassa sin säljteknik efter var kunden befinner sig i sin beslutsprocess. Tränar förhandlingsteknik. Gör en lättare test på säljstil. Tar upp olika tillträdesstrategier och hur säljaren ska agera. Grundkurs sälj Säljteknik Förhandlingsteknik Hur jag kommunicerar Sälj och personlighetstester Avancerad Sälj Säljteknik Förhandlingsteknik Kundstrategier Tillträdesstrategier Hur jag kommunicerar Olika tester et anpassas deltagare och branscher. Målgrupp: Säljare som sålt några år (alla branscher).

28 Boka genom att ringa: Sid 28 Ledar och gruppledarutveckling Grund: Tre dagar med två fyra veckors mellanrum Påbyggnad: två + två + en dag. Steg ett: kr Steg två: kr Steg ett: kr Steg två: kr Åtta till tolv deltagare Håkan Widlund Utbildningen byggs upp på fyra perspektiv: Navigera att balansera verksamhetens krav på resultat med människors behov och intresse Dirigera att initiera aktiviteter och driva mot målen för verksamheten Planera att skapa en stabil grund för sitt ledarskap Motivera att bygga kontaktnät och skapa tillit Målgrupp: Dag 1-3. Nya eller tilltänkta chefer Dag 4-8: Deltagare som gått grundutb. och/eller har en tids erfarenhet av ledarskapsarbete. Programmet pågår under cirka 12 månader sammanlagt. Nuvab, Älggatan 2, Tfn Grund Dag 1 Ledarrollen och dess komplexitet Situationsanpassat ledarskap Idéförsäljning och retorik Dag 2 Riktlinjer för öppen och rak kommunikation Ledarens olika kommunikationssituationer Hantera olika typer av konflikter Dag 3 Gruppen dynamik och effektivitet Skapa engagemang i den egna arbetsgruppen Driva och motivera sig själv och andra Påbyggnad Dag 4 Planera och genomföra personligt utvecklingssamtal Att hantera de svåra samtalen Mänskliga reaktioner Dag 5 Informationsstrategier Presentationsteknik Att leda lärandet Dag 6 Gruppsykologi Gruppens inre samspel Leda i en mångkulturell värld Dag 7 Förändringsledarskap Att möta motstånd i verksamhetsutveckling Resultatskapande processen Dag 8 Målstyrning Strategisk arbete Organisationen Jämställt arbetsliv

29 Sid 29 Engelska - konversation Totalt 30 timmar tio tillfällen kr kr Minst fem deltagare Kurslitteratur tillkommer Madelaine Hermansson Njudungsgymnasiet Att behärska grunderna i engelska språket samt få ett centralt ordförråd, för att kunna kommunicera på ett adekvat sätt i många yrkesmässiga och personliga sammanhang Träna att kommunicera på engelska Utöka ordförrådet Hörförståelse All kommunikation sker på engelska, med utgångspunkt från varje deltagares yrkesmässiga behov och önskemål.

30 Boka genom att ringa: Sid 30 Engelska - för tekniker/affärsengelska Totalt 30 lektionstimmar á 45 min sex x tre lektion två x sex lektioner kr kr Kurslitteratur och CD/ kassettmaterial ingår Fika och lunch ingår Minst fem deltagare LIP Kursdeltagarna ska utöka sitt ordförråd i teknisk engelska, relevant för den egna yrkesverksamheten Kursdeltagarna ska dessutom förbättra sin självkänsla och säkerhet inför kontakter med engelsktalande Repetition och uppfräschning av befintliga kunskaper Konversation med infödd pedagog Teknisk engelska, relevant för kursdeltagarnas respektive verksamhetsområde och med utgångspunkt i företagsinternt material Företags- resp. arbetsplatspresentation Telefonträning Träning inför olika sociala situationer, t ex besök & mässor Enklare skrift, t ex e-postkommunikation Övrigt enligt överenskommelse mellan lärare och kursdeltagare Kursens föregås av ett kunskapsprov och en intervju. Utifrån dessa görs en nivåbedömning som ligger till grund för lärarens planering av undervisningen Nuvab, Älggatan 2, Tfn

31 Sid 31 Tyska - konversation Totalt ca 30 timmar kr kr Kurslitteratur material ingår Fika (och lunch heldagarna), ingår Minst sex deltagare Ulrike Dück Kursdeltagarna ska utöka sitt ordförråd i tyska, relevant för det egna behovet Kursdeltagarna ska dessutom förbättra sin självkänsla och säkerhet inför kontakter med tysktalande Med språkträning får du verktyg att kunna kommunicera på ett adekvat sätt i många yrkesmässiga och personliga sammanhang samt agera i olika situationer, skapa kontakter och utveckla affärsrelationer. Repetition och uppfräschning av befintliga kunskaper Konversation med infödd pedagog Företags- resp. arbetsplatspresentation Telefonträning Träning inför olika sociala situationer, t ex besök & mässor Enklare skrift, t ex e-postkommunikation Övrigt enligt överenskommelse mellan lärare och kursdeltagare

32 Boka genom att ringa: Sid 32 Anmälan utbildning Vilken kurs vill ni anmäla till?. Vilket Företag gäller det?. Hur många personer vill ni anmälan?. Namn på dem ni vill anmäla. Kontaktperson på Företaget: Namn:. Telefonnummer och e-post:. Speciella önskemål om ex. starttider eller veckodagar?. Anmälan Anmäl dig och/eller dina medarbetare genom att e-posta, ringa eller faxa till oss. Det finns också ett anmälningsformulär på vår hemsida som du kan använda. Vi kontaktar alla som anmält sitt intresse före kursstart för att bekräfta att intresse kvarstår. Efter att bekräftelse har skickats ut är anmälan bindande! Vid avanmälan mindre än en vecka före kursstart debiteras 75% av kursavgiften. Mer information, kontakta Désirée på: Tfn: E-post: Nuvab, Älggatan 2, Tfn

33 Sid 33 Vilka behov av kompetensutveckling har Ni? Vårt mål är att erbjuda näringslivet i skräddarsydda utbildningar med hög kvalitet. Vi arbetar för att hålla bra priser och är också mycket noggranna med att utvärdera och se att de kurser vi anordnar är av hög kvalitet. Återkoppla till oss vad ni tycker är bra och vad som kan bli bättre. Alla idéer och förslag på utbildningar och tematräffar är välkomna! Vill Ni ha stöd och rådgivning i ert interna arbete med kompetensutveckling? Hör av Er. Nuvab har kompetens inom Strategisk kompetensförsörjning och ger gärna råd och hjälper till i dessa frågor hos just Er! För mer information, kontakta Désirée på Nuvab. Hur ser kompetensförsörjningen ut hos er de närmaste åren?

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Sooner or later those who win are those who think they can. - Richard Bach Våren 2011 Anmäl genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2 sförteckning

Läs mer

Kompetensutveckling Hösten 2007

Kompetensutveckling Hösten 2007 Kompetensutveckling Hösten 2007 Boka genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2 sförteckning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Kompetensutveckling

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag gör alltid det jag inte kan i hopp om att lära mig det PABLO PICASSO Hösten 2013 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594 93 Nuvab,

Läs mer

Kompetensutveckling Våren 2008

Kompetensutveckling Våren 2008 Kompetensutveckling Våren 2008 Boka genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2 sförteckning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kompetensutveckling för Näringslivet

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Den som tror att kompetens och utbildning är samma sak, är offer för inbillning Hösten 2012 Anmäl genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT.

KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT. KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT www.dalamitt.se Räddningstjänstförbundet Dala Mitt tillhandahåller utbildningar för medlemskommunerna Kurser Grundläggandebrandskyddsutbildning SBA utbildning

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Källa: Lily Tomlin Hösten

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet If you can dream it, you can do it! Våren 2016 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594 93 sförteckning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Läs mer

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov.

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Uppdragsutbildningar Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Truckutbildning (A, B och C) A-, B- eller C-utbildning

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningstillfällen hösten 2010 Delta i handikapprörelsens Läs mer på Handikappförbundens webbplats ww I höst öppnas möjligheterna! Det är glädjande för oss att meddela att ni nu

Läs mer

Officepaketet. Word steg1-1dag. www.infomediatech.com - Baltzarsgatan 37 Malmö

Officepaketet. Word steg1-1dag. www.infomediatech.com - Baltzarsgatan 37 Malmö Officepaketet Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i hela Office. Paketet antingen tar du hela paketet och sparar in pengar eller så tar du en kurs som du är intresserad av Word

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14 Inbjudan till Datakurser för personal, HT14 Uppdaterat 2014-11-06 Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14 Under HT14 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande kurser: Windows 7

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt.

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009 De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. I katalogen framgår om kursen är en kravkurs och till vilka den vänder sig.

Läs mer

Kompetensprov Förare med mer än 4200 timmars erfarenhet kan avlägga ett kompetensprov och erhålla yrkesbeviset direkt.

Kompetensprov Förare med mer än 4200 timmars erfarenhet kan avlägga ett kompetensprov och erhålla yrkesbeviset direkt. Maskinutbildningar Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter skall alla som arbetar med truckar och mobila maskiner ha utbildning för att göra detta på ett säkert sätt (AFS 2006:4). Det

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet 1 (9) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Syfte

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

KURSKATALOG Förarutbildning våren 2009

KURSKATALOG Förarutbildning våren 2009 KURSKATALOG Förarutbildning våren 2009 Välj bland vårens kurser från Toyota Material Handling! Toyota Material Handlings syfte med utbildning är att få fram säkra, effektiva och ansvarskännande truckförare,

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

Utbilda dig med Linde. Kurskatalog 2015

Utbilda dig med Linde. Kurskatalog 2015 Utbilda dig med Linde Kurskatalog 2015 Innehållförteckning Varför utbilda dig hos Linde? Truckförarutbildning A,B, C, D A-utbildning B-utbildning C-utbildning D-utbildning E-truck Working eco Kranutbildning

Läs mer

Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner

Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner Safety of Machinery Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag Dag 1 Grundkurs i CE-märkning inkl. nya maskindirektivet

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Välj rätt kurs med. Atlet Utbildning

Välj rätt kurs med. Atlet Utbildning Välj rätt kurs med Atlet Utbildning Att arbeta säkert på rätt sätt. Att hjälpa företag reda ut och uppfylla snåriga krav. Det är vad vi lär ut. Vi ger även inblick i, och förståelse för, varför regelverket

Läs mer

Aktuella Sweboatkurser

Aktuella Sweboatkurser Aktuella Sweboatkurser NU vänder konjunkturen bekräftas av fler och fler ekonomer. Att ha rätt kunskaper kommer att bli en avgörande faktor för företagen i båtbranschen för att kunna ha ett försprång i

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB i Skara. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan.

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan. Bättre arbetsmiljö Föreläsningsbilder Art nr: 885 Senast uppdaterat: februari 2015. Fallen till deltagare och handledare finns på www.prevent.se/fallbanken. För att läsa materialen behöver du ha programmet

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs Del 1 - KUP113 - Inloggning & Övningar - Navigering, sökningar & skapa favoriter - Grundmoduler & Rutiner - Genvägar & Övningar

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Inbjudan till Datakurser för personal, HT13 Uppdaterat 2013-08-29 Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Under HT13 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande utbildningar: Nyheter

Läs mer

Inför din utbildning till maskin- eller kranförare

Inför din utbildning till maskin- eller kranförare Inför din utbildning till maskin- eller kranförare TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom transportbranschen. TYA-SKOLAN är vår enhet för utbildning. Skolan har

Läs mer

beslutade den 26 september 2013. Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 tredje stycket gymnasieförordningen

beslutade den 26 september 2013. Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 tredje stycket gymnasieförordningen 2013-09-26 1 (12) Dnr: 62-2013:589 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:161) om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 5-7 maj 2015. Kursen vänder sig till den som vill

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

SSG ACADEMY. SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05. Caroline Nilsson

SSG ACADEMY. SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05. Caroline Nilsson SSG ACADEMY SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05 Caroline Nilsson SSG ACADEMY 2 SSG ACADEMY Utbildningar inom teknik & underhåll, inköp, arbetsmiljö & säkerhet och miljö Framtagna och utvecklas

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1

Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1 Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1 (onsdagen den 4/12 kl 13:00-16:00) Tid: ca 3 timmar Pris: 495:- inklusive fika Innehåll: Föreläsning på engelska om kommunikation med fokus på interkulturell

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

MOBILA ARBETSMASKINER

MOBILA ARBETSMASKINER MOBILA ARBETSMASKINER Ämnet mobila arbetsmaskiner behandlar olika typer av jordförflyttande och lyftande anläggningsmaskiner, deras utrustning samt hur de hanteras vid olika typer av anläggningsarbete.

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare www.sverigesbyggindustrier.se/kurs www.sverigesbyggindustrier.se/kurs Kompetensutveckling Seminarier Kurser E-learning Drygt 500 kursstarter per år

Läs mer

Att arbeta med truckar och maskiner

Att arbeta med truckar och maskiner Att arbeta med truckar och maskiner TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom transportbranschen. TYA-SKOLAN är vår enhet för utbildning. Skolan har en mycket omfattande

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Vi på Helsa Företagshälsovård hoppas kunna inspirera dig och din arbetsplats till godare

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs - KUP113 - Beskrivning av Pyramids uppbyggnad - Navigering, funktionstangenter - Hjälpfunktioner och support - Delsystem

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

Välkomna. Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson

Välkomna. Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson Välkomna Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson 031-786 1136 0705-640457 annhild.larsson@gu.se Arbetsmiljö är lokaler, maskiner och utrustning farliga ämnen arbetets organisation arbetsuppgifternas

Läs mer

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Datum 2013-03-25 rev 3 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig. Utbildningen bygger på de delar,

Läs mer

GODSHANTERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GODSHANTERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GODSHANTERING Ämnet godshantering behandlar godshantering med hjälp av truckar, maskiner och olika typer av lastbärare. Det behandlar också lastning, lossning och lastsäkring av gods samt lagar och andra

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. Branschanpassade utbildningar för proffs HETA ARBETEN. BIG Academy och BIG Academy Products TRUCKUTBILDNING BULTPPISTOL

UTBILDNINGSKATALOG. Branschanpassade utbildningar för proffs HETA ARBETEN. BIG Academy och BIG Academy Products TRUCKUTBILDNING BULTPPISTOL UTBILDNINGSKATALOG Branschanpassade utbildningar för proffs BULTPPISTOL TRUCKUTBILDNING HLR, FÖRSTA HJÄLPEN FALLSKYDD, ARBETSPLATTFORMAR SÄKRA LYFT, STÄLLNINGSBYGGNATION HETA ARBETEN BIG Academy och BIG

Läs mer

Information om utbildning

Information om utbildning Datum 2014-10-07 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att förberedas på kraven, som svetsansvarig/ svetskoordinator. Utbildningen

Läs mer

Bas P och Bas U 1 dag

Bas P och Bas U 1 dag Bas P och Bas U 1 dag Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden. Vi

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Två utbildningsträffar, tillsammans med andra företag, som ger dig kunskap och praktiska verktyg i att utveckla ditt företag.

Två utbildningsträffar, tillsammans med andra företag, som ger dig kunskap och praktiska verktyg i att utveckla ditt företag. Affärsutveckling Hitta och förfina ditt företags konkurrenskraft! Bygg målmedvetet, långsiktigt och framgångsrikt! Analysmodeller och praktisk vägledning! MÅLGRUPP: Ledning, ledningsgrupp MÅLSÄTTNING:

Läs mer

KURSER I STOCKHOLM. Hösten 2010

KURSER I STOCKHOLM. Hösten 2010 KURSER I STOCKHOLM Hösten 2010 Välkommen till Move & Walk Assistans utbildningar! Vi på Move & Walk Assistans vill att du som anställd ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Vi värnar därför om den personliga

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

KURSER I GÖTEBORG. Hösten 2010

KURSER I GÖTEBORG. Hösten 2010 KURSER I GÖTEBORG Hösten 2010 Välkommen till Move & Walk Assistans utbildningar! Vi på Move & Walk Assistans vill att du som anställd ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Vi värnar därför om den personliga

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 9 Datorlåda...9 Bildskärm...9 Tangentbordet...10 Pekdon eller

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 9 Datorlåda...9 Bildskärm...9 Tangentbordet...10 Pekdon eller mus...12 Optisk

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

MOBILA ARBETSMASKINER

MOBILA ARBETSMASKINER MOBILA ARBETSMASKINER Ämnet mobila arbetsmaskiner behandlar olika typer av jordförflyttande och lyftande anläggningsmaskiner, deras utrustning samt hur de hanteras vid olika typer av anläggningsarbete.

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

TRUCK 1 - TRUCK 2 - etruck. Utbildningsmaterial. truckförare. Komplett, pedagogiskt och lättanvänt

TRUCK 1 - TRUCK 2 - etruck. Utbildningsmaterial. truckförare. Komplett, pedagogiskt och lättanvänt TRUCK 1 - TRUCK 2 - etruck Utbildningsmaterial för truckförare Komplett, pedagogiskt och lättanvänt MA-systems utbildningsmaterial för truckförare: Nya möjligheter att effektivt utbilda säkra truckförare

Läs mer

Pivottabeller i Excel } Med e-learning

Pivottabeller i Excel } Med e-learning I samarbete med Pivottabeller i Excel } Med e-learning Pivottabeller är det mest kraftfulla verktyget i Excel. Fler och fler lär sig fördelarna med att använda dem. Oavsett om du arbetar inom ekonomi,

Läs mer

Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Kapitel 1 Microsoft Word 2000 ADM1205 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfiler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n... XI Kapitel

Läs mer

Bygg på din kompetens

Bygg på din kompetens Utbildning Malmö Göteborg Norrköping Stockholm Örnsköldsvik Affärs/entreprenadjuridik X X X X Avtal/offerter X X X Arbeta smartare med officepaketet X X X Bokning för småföretagare X X X Företagsekonomi

Läs mer

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet SSG Entré kommer att vara en förutsättning för att arbeta åt ABB. Från och med 1 januari

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Excel för självlärda } Med e-learning

Excel för självlärda } Med e-learning I samarbete med Excel för självlärda } Med e-learning Har du lärt dig Excel på egen hand utan att gå på en kurs? Då är detta kursen för dig. Det finns många smarta genvägar, snabbare arbetssätt och effektiva

Läs mer

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte PLÅTSLAGERI Ämnet plåtslageri behandlar grundläggande planering och genomförande av plåtslageriarbeten. Det behandlar arbetsmetoder inom såväl byggnads- som ventilationsplåtslageri. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Gemensam bas för chefer och skyddsombud Varsågod en kostnadsfri utbildning för bättre arbetsmiljö! Som delaktig i arbetsmiljöarbetet finns stora möjligheter att påverka

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer