Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0"

Transkript

1 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Manual version 046UMANP901 03/03/2008

2

3 Innehåll 1. Introduktion Om denna manual Nyckelfunktioner Vad är nytt? Kortkommandon Installera Supernova Komponenter Supernova Synthesiser Access Manager (SAM) Dolphin Orpheus TTS Uppgradering från en tidigare version Installation av enanvändarlicens Installation - Windows XP Installation - Windows Vista Produktaktivering Avinstallation av enanvändarlicens Avinstallera - Windows XP Avinstallera - Windows Vista Kom igång Att starta Supernova Supernova kontrollpanel Kontrollpanelens utseende Att få hjälp med en viss kontroll Förändra inställningar Problemet med förgrundsfönster Grundläggande kortkommandon i Supernova Förstoringskommandon Talkommandon Ändra talnivå Arbeta med förstoring Färger Framhäv fokus Översiktsläge Läsrad Flytta förstoringsområdet...47

4 3.5 Arbeta med tal Taleko Läskommandon Löpande läsning Få mer information Avancerade talinställningar Arbeta med punktdisplay Virtuellt fokus Listverktyget Listverktyget Använda kortkommandon Tangenthjälp Avsluta Supernova Summering av kortkommandon Applikationer Allmänna tips Applikationskommentarer HTML-hjälp Windows-hjälp Internet Explorer Kortkommandon i IE Outlook Express Microsoft Office Microsoft Excel Microsoft Word Att använda Supernova Förstoring Förstoringskontroller Ändra förstoringen Öka / Minska X och Y led Översiktsläget Automatisk förstoring Manuell förstoring Förstoring under 2x Kantutjämning Färger Läsradsfunktionen Framhävning av fokus Dialogrutan Framhäv fokus Fasta områden Modifieringsläget Objektföljning...110

5 Muspekare Tal Talkontroller Grundläggande kommandon Automatiskt tal Manuellt tal Löpande läsning Löpande läsning Plus Klicka och läs löpande Punkt Knappar Punktkontroller Navigera Markörförflyttning (cursor routing) Attribut Statusceller Utökad visning Litterär- och datorpunktskrift Punktlayout Tangentbordsinmatning Virtuellt fokus Konceptet med virtuellt fokus Växla mellan virtuellt- och normalt fokus Flytta runt i ett fönster Använd läskommandon Flytta till andra fönster Utföra musoperationer Aktivera en kontroll Flytta till viss plats Sökfunktionen Interagera med kontroller Att flytta runt på en skärmbild som förändras Applikationsspecifika tangenter i virtuellt fokusläge Listverktyget Lista över ikoner i systemfältet Anpassade listor Listan Sorteringsmetod Vänsterklick Högerklick Skicka VF till Dokumentläsaren Dokumentläsarens verktygsfält Inställningar för Dokumentläsaren Inställningsfiler Applikationsspecifika inställningar...178

6 5.7.2 Atlas Hantering av inställningsfiler Inloggningsdialogen i Windows Förstoring vid inloggning och avslut av Windows Tal vid inloggning och avslut av Windows Synthesiser Access Manager (SAM) Konfigurera SAM Konfigurera en SAM-drivrutin Detektera enheter Guider Inställningsfiler Använda tal- och punktnivåer Läsa HTML-innehåll Använd färginställningarna i Supernova Menysystemet i Supernova Arkiv Skapa eller välj inställningsfil Återställ till standard Skapa eller välj situation Situationshantering Situationsinställningar Importera Hantering av inställningsfiler Avsluta Supernova Förstoring Förstoring på Förstoringsgrad Metod Inställningar Läsrad Färger på Färgschema Framhäv fokus Fasta områden Egenskaper Tal Tal på Tangentbordstal Talnivå Skärmbevakningar på Uppläsning Taleko Dokumentinställningar Löpande läsning Plus...245

7 6.3.9 Klicka och läs löpande Egenskaper Konfigurera talnivå Val av språk och röst Egna röster Skärmbevakningar Punkt Punkt på Tecken Markör Layout Punktinmatning Statusceller Punktnivå Fasta punktområden på Punktfönster Egenskaper Fasta punktområden Tal och punktnivå Konfiguration Kortkommandon Windows-inställningar Kontrollpanel Diverse Talsyntes Punktdisplay SAM Tangentbord Dokumentläsaren Förstoringsmotor Globala detekteringsinställningar Atlas Applikationskommentarer Skapa eller välj Atlasfil Återställ Atlasfil till standard Hantering av Atlasfiler Återställ alla Atlasfiler Importera Uppdatera från Internet Uppdatera automatiskt Hjälp Hjälp Programinformation...314

8 7. Kortkommandon Förklaring till förkortningar Generella kommandon Listor Talsyntes Läskommandon Anpassade händelser Virtuellt fokus Textinmatning Förstoring Modifiera förstoringsområde Läsrad Punkt Kortkommandon för punktdisplayer Alva Baum Blazie Engineering Handy Tech Papenmeier Pulse Data TeleSensory Tieman Referens Nätverksinstallation Standard serverinstallation Installation på Terminal Server Produktaktivering för nätverksversion Installera Dolphin-pennan Tekniska kommentarer Allmänna tips för operativsystemet Allmänna tips Java-applikationer Adobe Reader Corel WordPerfect Felsökning Installations- och inställningsproblem Förstoringsrelaterade problem Talrelaterade problem Punktrelaterade problem...408

9 9. Mjukvarulicens och support Licensavtal för slutanvändare Produktsupport Ditt serienummer Rekommenderad hårdvara Fungerande operativsystem Ordförklaringar Register 425

10

11 11 K APITEL 1 Introduktion Dolphin Computer Access har ett enkelt mål: att skapa programvaror som ger personer med synnedsättning möjlighet att använda informationsteknologi i dess ursprungliga form. Genom att använda samma produkter som seende människor kan personer med en synnedsättning behålla sin självständighet inom utbildning, arbetsliv och fritid. Företag, skolor, högskolor och universitet kan ta del av kunskaper, ideer och expertis från personer med synnedsättning. 1.1 Om denna manual Dokumentationen för Supernova finns tillgänglig i svartskrift, i Microsoft Word-format och som en HTML-hjälpfil. Manualen i svartskrift innehåller de fyra första kapitlen av manualen samt licensvillkoren och ett kapitel om felsökning och support. Microsoft Word dokumentet och HTML-hjälpen innehåller all dokumentation. Dessa filer finns tillgängliga när Supernova har installerats. Manualen innehåller följande. 1. Introduktion. Detta kapitel tar upp några av de mest viktigaste funktionerna i Supernova och beskriver strukturen i denna manual. Här finns också information om vad som är nytt i denna version av Supernova. 2. Installera Supernova. Detta kapitel innehåller information om hur du installerar en enanvändarlicens av Supernova. För information om nätverksinstallation eller installation på Terminal Server eller Citrix-klient hänvisas till kapitlet Referens i den kompletta dokumentationen. Denna information finns även tillgänglig i HTML-format i mappen \Help på Supernova CD-skiva.

12 12 Introduktion 3. Kom igång. Detta kapitel innehåller grundläggande information för att komma i gång med Supernova. Grundläggande funktioner beskrivs kortfattat. 4. Applikationer. Detta kapitel ger användbara tips till vanligt förekommande applikationer och en introduktion ges till dessa. 5. Använda Supernova. Detta kapitel innehåller en detaljerad användarbeskrivning för användning av de olika funktionerna i Supernova. Kapitlet innehåller också ett antal handledningar, vilka alla tar upp olika egenskaper i Supernova. 6. Menysystemet. Detta kapitel innehåller information om hur man ändrar inställningarna i menysystemet i Supernova. För att du enkelt ska hitta är kapitlet strukturerat i samma ordning som i kontrollpanelen i Supernova. 7. Kortkommandon. Detta kapitel innehåller en förteckning över samtliga av kortkommandona som finns i Supernova. Dessa kortkommandon presenteras i ett antal tabeller. 8. Referens. Detta kapitel innehåller information om nätverksinstallation, tekniska noteringar för tredje parts applikationer och en felsökningsguide. 9. Mjukvarulicens och support. Detta kapitel innehåller information om mjukvarulicensen och information rörande teknisk support. Introduktion till Windows. Som ett tillägg till denna manual finns en separat guide med namnet "Introduktion till Windows". Guiden är främst tillägnad nybörjare i Windows

13 Introduktion 13 och ger en översikt av det grafiska gränssnittet. I guiden förklaras många av de termer som används i denna manual. Denna guide ger även grundläggande information om att använda Windows och förklarar en del andra funktioner i Supernova. Om du vill kan du läsa "Introduktion till Windows" i HTML-Hjälp format via Startmenyn under gruppen Supernova. 1.2 Nyckelfunktioner Förstoring Text och grafik förstoras från 1,2 upp till 60 gånger originalets storlek. Färginställningar, med flertalet färgscheman att välja mellan samt möjlighet att själv designa egna scheman. Stort urval användarvänliga muspekare. Jämn rullning för läsning av långa dokument. Olika förstoringslägen: hel skärm; delad skärm; fönster; lupp; autolupp; fasta områden. Följning av Java fokus: fullständig åtkomst till Java-applikationer som stöder Java Access Bridge. Förstoring är tillgänglig redan vid Windows login-prompt. Framhävning av fokus för att extra tydligt visa muspekaren, textmarkören etc. på bildskärmen. Tal Tal och punktstöd i Windows Terminal Server och Citrix MetaFrame sessioner. Tillgängligt via 'tjocka klienter' och klienter som fjärrkörs (tunna). Navigera utan problem på Internet och i andra Windows-applikationer med virtuellt fokus. Fungerar även i applikationer där det är svårt eller nästan omöjligt att arbeta bara med tangentbordet. Dokumentläsare för läsning av långa dokument. Dolphin-produkter rullar automatiskt skärmbilden i Excel, Word, WordPad, NotePad och Internet Explorer för att försäkra användare av skärmläsare att aktuell information alltid är synlig på bildskärmen. Navigera rad- eller kolumnvis i tabeller på Internet. Omfattande on-line- och kontextkänslig hjälp.

14 14 Introduktion Läser eller stavar all text på skärmen: dokument, menyer, Internetsidor, e-post. Läser ikoner och grafik på Internet och annonserar information om teckensnitt och teckenstil. Talar medan du skriver, tecken för tecken, ord för ord eller både och. Inkluderar två talsynteser: Dolphin Orpheus TTS och Microsofts MSAPI talsyntes. Fungerar även bra med andra SAPI-kompatibla talsynteser (SAPI 4 och 5). Välj mellan 12 Dolphin Orpheus TTS språk: Danska, Engelska (Brittisk och Amerikansk), Finska, Franska, Grekiska, Holländska, Italienska, Kantonesiska, Katalanska, Mandarin, Norska, Polska, Portugisiska, Spanska (Latin och Kastilianska) Svenska och Tyska. Nya språk utvecklas kontinuerligt. Välj mellan olika standardröster i Dolphin Orpheus TTS, eller skapa din egen personliga. Med hjälp av talnivåer kan du välja hur mycket information som Supernova ska förse dig med. Dolphins listverktyg erbjuder ett enkelt sätt att lista upp länkar, ramar, kontroller och rubriker etc. Du kan också lista upp ikonerna i systemfältet. Punkt Snabb punktutmatning. Fungerar automatiskt med ett stort antal punktdisplayer och anteckningshjälpmedel (note takers). Riktig information om formatering, stil och fysisk layout. Programmerbara tangenter på punktdisplayen. Med hjälp av punktnivåer kan du ställa in mängden information som ska visas på punktdisplayen. 1.3 Vad är nytt? Supernova 9.0 från Dolphin är utvecklad utefter våra kunders önskemål. Alla funktioner och inställningar har designats så att ditt hjälpmedelsprogram ska vara så användarvänligt som möjligt. Flera nya kraftfulla funktioner har lagts till för att försäkra dig om att du kan utnyttja din dators prestanda maximalt oavsett vilken form av synnedsättning du har.

15 Introduktion 15 Vad är nytt i version 9.0? Internet Explorer Dolphin har skrivit om koden för Microsoft Internet Explorer Document Object Model (DOM). Detta innebär bland annat snabbare, mer konsekvent och tillförlitlig navigering när du läser Internetsidor med hjälp av det virtuella fokuset. Supernova kommer ihåg positionen hos det virtuella fokuset även då du växlar mellan olika programvaror eller mellan olika flikar då du använder fliksurfning i Internet Explorer. Det innebär att du inte tvingas börja om att läsa från sidans topp bara för att fokus tillfälligt har flyttats från Internetsidan. Skärmläsaren behandlar nu länkar som enskilda objekt då du förflyttar det virtuella fokuset uppåt och nedåt radvis. Det innebär att du alltid kan aktivera en länk direkt utan att behöva flytta det virtuella fokuset med pil höger/vänster längs med den aktuella raden. Kortkommandon för att snabbt hoppa mellan olika element på en Internetsida har justerats så det är enklare att skilja på, och komma ihåg de olika kortkommandona. Studera avsnittet "Kortkommandon i IE" i kapitlet "Applikationer" för mer information. Listverktyget

16 16 Introduktion Listverktyget har ändrat utseende och visar nu flera olika typer av objekt i ett och samma fönster. De olika objekten listas under flikar - en flik för varje typ av objekt. Under den första fliken "Summering" visas vilka olika typer och antal objekt som har detekterats. För att öppna listverktyget Tryck DOLPHIN-TANGENT + TABB. Skärmläsaren minns vilken flik du senast hade öppen och du hamnar automatiskt under den senast besökta fliken när du öppnar listverktyget, under förutsättning att du inte har avslutat och startat upp en ny session av programvaran. De traditionella kortkommandona DOLPHIN-TANGENT + 1, DOLPHIN- TANGENT + 2 och så vidare fungerar fortfarande. Trycker du exempelvis DOLPHIN-TANGENT + 1 för att lista länkar så öppnas listverktyget med fokus på fliken Länkar. Om du vill växla till en annan flik för att se vilka andra typer av objekt som har listats så trycker du KONTROLL + TABB. Listverktyget är tillgängligt i Microsoft Word, Microsoft Excel och Internet Explorer. Klippbordshändelser

17 Introduktion 17 Supernova ger nu talstöd då klippbordsfunktioner används. Du informeras när text och objekt har kopierats, klippts ut och klistrats in. Inställningar för klippbordshändelser finns under menyn "Tal" under menyalternativet "Egenskaper" i Supernovas kontrollpanel. Microsoft Word Stöd för Microsoft Word har finslipats. I Microsoft Word, då mushjulet eller rullningslisten används för att rulla dokumentet så följer skärmläsaren med och detekterar fokus. Punktutmatningen har förbättrats vid tabellnavigering och då celler markeras inuti tabeller. Punktdisplayen visar på ett korrekt sätt de markerade cellerna när celler i en kolumn markeras. Punkttabeller Nya och uppdaterade punkttabeller har lagts till i Supernova, bland annat för Franska, Svenska och Norska. 1.4 Kortkommandon Kortkommandon är en term som används i denna manual för att beteckna de tangenter eller tangentkombinationer på tangentbordet som du använder för att styra Supernova. Alla kortkommandon i denna manual beskrivs på följande sätt: För att göra något: Tryck TANGENT A + TANGENT B. Detta betyder att du ska hålla ned TANGENT A och medan den är nedtryckt trycka på TANGENT B för att utföra funktionen. Till exempel: För att öppna Supernova kontrollpanel: Tryck VÄNSTER KONTROLL + MELLANSLAG. Detta betyder att du ska hålla ned den vänstra kontroll-tangenten (Ctrl) och medan den är nedtryckt trycka på mellanslags-tangenten. När ett kortkommando tryck så fångas det upp av Supernova och skickas inte vidare till applikationen som du arbetar i.

18 18 Introduktion I denna dokumentation så förekommer uttrycket DOLPHIN-TANGENT. Precis som Kontroll, Shift och Alt är Dolphin-tangenten också en modifieringstangent och kan användas som en del av ett kortkommando. i kontrollpanelen i Supernova kan du välja mellan ett antal tangenter som ska vara Dolphin-tangenten. Som standard är Dolphin-tangeten inställd på CAPS LOCK.

19 19 K APITEL 2 Installera Supernova Detta kapitel innehåller information om hur du installerar en enanvändarlicens av Supernova. För information om nätverksinstallation eller installation på Terminal Server eller Citrix-klient hänvisas till kapitlet Referens i den kompletta dokumentationen. Denna information finns även tillgänglig i HTML-format i mappen \Help på Supernova CD-skiva. Att installera Supernova är lätt! Installationsguiden kommer att vägleda dig genom installationen av ett antal enskilda komponenter som tillsammans bildar din hjälpmedelsprogramvara. Några av dessa komponenter är nödvändiga, andra rekommenderas att installeras men är inte nödvändiga för att programmet ska fungera. I följande sektion kommer vi att kortfattat beskriva varje komponents roll innan vi går vidare med att beskriva de steg som behövs för att installera Supernova. Om du har köpt ett fullständigt datasystem (PC och programvara) direkt från din hjälpmedelsleverantör, är troligtvis Supernova redan installerad och klar att använda, vilket betyder att detta kapitel kan förbises. 2.1 Komponenter Var och en av de komponenter som tillsammans bygger upp din programvara installeras i en bestämd ordning. En beskrivning av varje komponent uppgift följer nu Supernova Supernova är skärmläsaren och förstoringsprogrammet. Detta program tillhandahåller hjälpmedelsverktygen och användargränssnittet som möjliggör tillgänglighet till datorn. Det måste installeras.

20 20 Installera Supernova Synthesiser Access Manager (SAM) SAM ombesörjer för att det automatiska och intelligenta delandet av talsynteser och punktdisplayer mellan olika hjälpmedel fungerar. Man skulle kunna säga att SAM är själva nervsystemet i produkten som kontinuerligt skickar information till datorn om vad som ska konverteras till punkt till din punktdisplay och vad som ska matas ut i form av syntetiskt tal till din talsyntes. SAM innehåller egna drivrutiner för mängder av olika talsynteser och punktdisplayer, om inte dessa drivrutiner finns så kommer inte heller din talsyntes och/eller punktdisplay att fungera. SAM måste således installeras för att Supernova ska kunna fungera Dolphin Orpheus TTS Att installera Orpheus är valfritt. Orpheus är en flerspråkig talsyntes som följer med din programvara. Orpheus är kompatibel med Dolphins Synthesiser Access Manager, SAM. Denna programmodul (SAM) tillåter delning av en talsyntesresurs mellan flera program med talstöd. Observera att installationen av Orpheus inte betyder att du måste använda Orpheus som din talsyntes i alla lägen. När som helst är det möjligt att på enkelt sätt skifta mellan alternativa talsynteser (och punktdisplayer). 2.2 Uppgradering från en tidigare version Om du redan har en tidigare version installerad på din dator så är det ändå bara att följa installationsinstruktionerna som om det var en ny installation. Du har möjlighet att välja om du vill skapa en ny installation och låta den gamla versionen ligga kvar orörd på hårddisken eller om du vill skriva över och ersätta den befintliga versionen med den nyare. Om du väljer att ersätta den gamla versionen kommer de flesta av de inställningar som du har gjort i din tidigare version att automatiskt importeras in i din nya version.

21 Installera Supernova Installation av enanvändarlicens Med installation av enanvändarlicens menas att installera Supernova till en dator som används av den individ som licensen är registrerad till. Supernova måste installeras i samma konto/profil som den sedan ska köras i. En nätverksinstallation för en enanvändarlicens bör övervägas om: Användaren använder flera olika datorer. Användarens konto inte kan tilldelas temporära administrativa rättigheter under installationsförfarandet. Användaren saknar rättigheter att skriva till mappen "Program" inklusive undermappar. Om detta inte kan göras så kan inte Supernova spara användarens inställningar. Om fler än en person vill använda Supernova på olika datorer eller är i behov av olika profiler på en och samma dator. Observera licensvillkoren vad som gäller för fleranvändarlicenser. Om du installerar i ett nätverk så rekommenderar vi att du först läser igenom sektionen om nätverksinstallation som finns i programvarans online-hjälp under kapitlet "Referens" Installation - Windows XP Installationen av Supernova i Windows XP kräver att du har hjälp av en systemadministratör eller en person med liknande rättigheter. För att kunna installera en nödvändig grafikmodul måste programmet ändra din dators hårdvaruinställningar som finns i registret i Windows XP. Installationsprogrammet från Dolphin kan inte ändra dessa inställningar om inte du har en systemadministratörs befogenheter. Om du inte har skapat en återställningspunkt rekommenderar vi att du skapar en sådan. Att upprätthålla en aktuell återställningspunkt är nästan lika viktigt som att göra regelbundna säkerhetskopior och bör ingå i det regelbundna underhållet av din dator. Följ dessa steg för en lyckad installation av Supernova: 1. Starta datorn och starta upp Windows precis som du brukar göra.

22 22 Installera Supernova 2. Systemadministratören, eller någon med liknande rättigheter ska logga in och ge administratörsbefogenheter till den användare som kommer att använda Supernova. 3. Logga in som den användare som skall använda Supernova. 4. Sätt i installationsskivan i din CD-enhet. Efter ett tag kommer installationsprogrammet automatiskt att starta. 5. När installationsprogrammet väl har startat blir du tillfrågad vilket språk du vill använda i den programvara som du vill installera. Sedan får du välja typ av installation; "Lokal" eller "Nätverk", "Lokal" är vald som standard. Om du vill installera en nätverksversion var vänlig och läs instruktionerna för nätverksinstallation. 6. En dialogruta med texten "Välkommen" som ger information om hur du ska använda installationsprogrammet visas. Var vänlig och följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja installationen av varje komponent. 7. Efter att installationsprogrammet har kopierat de nödvändiga filerna OCH om användaren arbetar under ett begränsat användarkonto så leta reda på och kör filen "dll_reg.cmd". Denna fil finns i mappen där Supernova är installerad. Detta kommer att registrera vissa nödvändiga filer vilket innebär full funktionalitet. 8. Logga ut och starta om datorn. 9. Systemadministratören, eller någon annan med liknande rättigheter bör logga in och återställa användarens rättigheter till samma som de var tidigare. Installationen är nu fullständig. Du kan nu logga in som den registrerade användaren och starta Supernova. Vi hänvisar till avsnittet om felsökning (sidan 398) om du har problem med installationen Installation - Windows Vista Installationen av Supernova i Windows Vista kräver att du har hjälp av en systemadministratör eller en person med liknande rättigheter. För att kunna installera en nödvändig grafikmodul måste programmet ändra din dators hårdvaruinställningar som finns i registret i Windows Vista. Installationsprogrammet från Dolphin kan inte ändra dessa inställningar om inte du har en systemadministratörs befogenheter. VARNING: När installationsprogrammet startar kommer funktionen User Access Control (UAC) att be om din tillåtelse för att köra

23 Installera Supernova 23 installationen. I detta steg erbjuds inget talstöd. Om talstöd krävs så rekommenderar vi att du använder Windows skärmläsaren. Windows skärmläsaren kan startas genom att trycka WINDOWS TANGENT + U (öppnar Windows Hjälpmedelscenter), och sedan ALT + K (eller genom att skriva "skärmläsaren" följt av Retur i Startmenyn). Följ dessa steg för en lyckad installation av Supernova: 1. Starta datorn och starta upp Windows precis som du brukar göra. 2. Systemadministratören, eller någon med liknande rättigheter ska logga in och tilldela administratörsbefogenheter till den användare som kommer att använda Supernova. 3. Logga in som den användare som skall använda Supernova. 4. Sätt i installationsskivan i din CD-enhet. 5. Sök upp och kör filen "Setup.exe" på Supernova CD-skivan. Du kan göra detta antingen med hjälp av Windows Utforskaren och sedan navigera till rätt fil, eller genom att trycka WINDOWS TANGENT + R så att "Kör" dialogrutan öppnas. I denna dialogruta ska du skriva "x:\setup.exe". Bokstaven "x" ersätter du så att det matchar enhetsbeteckningen för din CD-ROM läsare. Tryck sedan på Retur. 6. En Windows Vista UAC dialogruta öppnas med informationen "Ett oidentifierat program vill komma åt datorn..." och syftar på "ds.exe". Välj "Tillåt" (ALT + A) för att fortsätta installationen. 7. När installationsprogrammet väl har startat blir du tillfrågad vilket språk du vill använda i den programvara som du vill installera. Sedan får du välja typ av installation; "Lokal" eller "Nätverk", "Lokal" är vald som standard. Om du vill installera en nätverksversion var vänlig och läs instruktionerna för nätverksinstallation. 8. En dialogruta med texten "Välkommen" som ger information om hur du ska använda installationsprogrammet visas. Var vänlig och följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja installationen av varje komponent. 9. Logga ut och starta om datorn. 10. Systemadministratören, eller någon annan med liknande rättigheter bör logga in och återställa användarens rättigheter till samma som de var tidigare. Installationen är nu fullständig. Du kan nu logga in som den registrerade användaren och starta Supernova.

24 24 Installera Supernova Vi hänvisar till avsnittet om felsökning (sidan 398) om du har problem med installationen. 2.4 Produktaktivering För att erhålla en mjukvarulicens så måste Supernova aktiveras efter det att den har installerats. Man har 30 dagar på sig att aktivera programmet. Under den här tiden fungerar programmet normalt men är tidsbegränsat. Efter 30 dagar kommer programmet upphöra att fungera. VARNING - Genom att aktivera Supernova så godkänner du automatiskt användaravtalet. Aktiverar du inte mjukvaran kan du återlämna programmet där du köpte det och få pengarna tillbaka. Du har möjlighet att välja mellan "Aktivera nu" eller "Påminn mig senare". Aktivera nu. Om du har tillgång till Internet så är detta det absolut enklaste sättet att aktivera Supernova på. Du kan även välja att aktivera manuellt om du saknar Internetanslutning. Att aktivera via Internet är en helautomatisk process, där du endast behöver trycka på en knapp. Manuell aktivering medför att du måste kontakta din Dolphin-återförsäljare och ange din produktnyckel. Din Dolphin-återförsäljare kan utifrån din produktnyckel ge dig en aktiveringskod med vilken du kan aktivera Supernova med. Om du har en nätverks- eller fleranvändarlicens så ska du välja "Fleranvändarlicens" och sedan ange licenskoden som medföljde certifikatet tillhörande fleranvändarlicensen (studera instruktioner för nätverksinstallation i kapitlet "Referens" för ytterligare information). Aktivering via Internet. På detta vis erhåller du din mjukvarulicens genom att din Internetanslutning kopplar upp sig till Dolphins server. Om du har en Internetförbindelse är detta den snabbaste och enklaste metoden att använda. Manuell aktivering. Du måste kontakta din Dolphin-leverantör via telefon eller mail för att erhålla din mjukvarulicens i form av en aktiveringskod. Du kan också använda denna metod om du har tillgång till en dator med Internetförbindelse.

25 Installera Supernova 25 Alternativt om du har tillgång till en dator med Internetanslutning så kan du följa dessa steg: 1. Välj "Manuell aktivering" och notera din produktnyckel. 2. Sätt i CD-skivan för Supernova i datorn som har en Internetförbindelse. Håll nere SHIFT-tangenten för att undvika att installationsprogrammet startar upp automatiskt. 3. Leta reda på och kör filen "dol_activate.exe". Denna ska finnas i mappen "dol_auth" på CD-skivan. 4. Ange din produktnyckel och tryck på "Aktivera nu". Detta startar aktiveringsprocessen och som ansluter till Dolphins server och slutligen kommer din aktiveringskod att visas. 5. Notera din aktiveringskod och återgå till din dator där du ska ange aktiveringskoden som en del i steget av den manuella aktiveringsprocessen. Påminn mig senare. Om du väljer "Påminn mig senare" så kommer du informeras med jämna mellanrum att produkten inte är aktiverad. Du kommer även informeras om antalet återstående dagar innan Supernova upphör att fungera. Om du vill aktivera Supernova kan du göra det genom att starta om Supernova eller genom att välja menyalternativet "Aktivera" från menyn "Hjälp" i Supernovas kontrollpanel. Om detta menyalternativ inte finns i hjälp-menyn betyder det att Supernova redan är aktiverad. Om du avinstallerar eller ominstallerar Supernova på samma dator så behöver du inte aktivera Supernova igen. Om du behöver en ytterligare aktiveringsmöjlighet så ska du kontakta din Dolphin-leverantör så kan de hjälpa dig. Aktiveringsprocessen skickar ingen information till Dolphin, annat än Supernova produktnyckel. 2.5 Avinstallation av enanvändarlicens Innan Supernova kan avinstalleras så måste du först avsluta Supernova. Gör så här för att avsluta Supernova: 1. Tryck VÄNSTER KONTROLL+MELLANSLAG för att öppna kontrollpanelen.

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

JAWS for Windows. Snabbstart guide. Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C

JAWS for Windows. Snabbstart guide. Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C JAWS for Windows Snabbstart guide Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C Publicerad av Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

ZoomText. Snabbguide. version

ZoomText. Snabbguide. version ZoomText Snabbguide version 10 Innehåll Välkommen till ZoomText 10... 2 Läsningsverktygsfält...35 Systemkrav... 3 Installation av ZoomText... 4 Aktivera ZoomText... 5 Starta ZoomText... 7 ZoomText s kontrollpanel...

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Vad kan man göra med PDF Professional?

Vad kan man göra med PDF Professional? Snabbguide Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats till standard när dokument ska utbytas mellan olika plattformar och datormiljöer. Det finns över 200 miljoner PDF-dokument

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 40 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Windows 7 och Office 2010 - nyheter

Windows 7 och Office 2010 - nyheter DC LÄROMEDEL Windows 7 och Office 2010 - nyheter Windows 7 Office 2010 Nyheter W710N-3 Windows 7 och Office 2010 -nyheter, upplaga 3 DC LÄROMEDEL Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 fax 042-12

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 14 1.1 Paketbeskrivning... 14 1.2 Välkommen till Krusader!... 14. 2 Funktioner 17

Innehåll. 1 Inledning 14 1.1 Paketbeskrivning... 14 1.2 Välkommen till Krusader!... 14. 2 Funktioner 17 2 Innehåll 1 Inledning 14 1.1 Paketbeskrivning...................................... 14 1.2 Välkommen till Krusader!................................. 14 2 Funktioner 17 3 Användargränssnitt 21 3.1 Användargränssnitt

Läs mer

Komma igång med grunderna

Komma igång med grunderna Komma igång med grunderna Komma igång Tobii Communicator Komma igång med grunden Gäller Tobii Communicator version 4.6 eller senare. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer