Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunar Förstoringsprogram Version 8.0"

Transkript

1 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Skandinavisk distributör: Labyrinten Data AB Box FALKÖPING Tel: Fax: Manual version 046LMANP801 11/07/2007

2

3 Innehåll 1. Introduktion Om denna manual Vad är nytt? Nyckelfunktioner Kortkommandon Installera Lunar Uppgradering från en tidigare version Installation av enanvändarlicens Installation - Windows XP Installation - Windows Vista Produktaktivering Avinstallation av enanvändarlicens Avinstallera - Windows XP Avinstallera - Windows Vista Kom igång Att starta Lunar Lunar kontrollpanel Kontrollpanelens utseende Att få hjälp med en viss kontroll Förändra inställningar Problemet med förgrundsfönster Grundläggande kortkommandon i Lunar Förstoringskommandon Arbeta med förstoring Färger Framhäv fokus Översiktsläge Läsrad Flytta förstoringsområdet Listverktyget Använda kortkommandon Avsluta Lunar Summering av kortkommandon System...40

4 4. Applikationer Allmänna tips HTML-hjälp Windows-hjälp Internet Explorer Microsoft Excel Microsoft Word Att använda Lunar Förstoring Förstoringskontroller Ändra förstoringen Öka / Minska X och Y led Översiktsläget Automatisk förstoring Manuell förstoring Delförstoring Kantutjämning Färger Läsradsfunktionen Framhävning av fokus Dialogrutan Framhäv fokus Fasta områden Modifieringsläget Objektföljning Muspekare Dolphins listverktyg Listan Sorteringsmetod Vänsterklick Dokumentläsaren Dokumentläsarens verktygsfält Inställningar för Dokumentläsaren Inställningsfiler Applikationsspecifika inställningar Atlas Hantering av inställningsfiler Inloggningsdialogen i Windows Förstoring vid inloggning och avslut av Windows Guider Inställningsfiler Använd färginställningarna i Lunar...95

5 6. Menysystemet i Lunar Arkiv Skapa eller välj inställningsfil Återställ till standard Skapa eller välj situation Situationshantering Situationsinställningar Importera Hantering av inställningsfiler Avsluta Lunar Förstoring Förstoring på Förstoringsgrad Metod Inställningar Läsrad Färger på Färgschema Framhäv fokus Egenskaper Konfiguration Kortkommandon Windows-inställningar Kontrollpanel Diverse Dokumentläsaren Förstoringsmotor Atlas Applikationskommentarer Skapa eller välj Atlasfil Återställ Atlasfil till standard Hantering av Atlasfiler Återställ alla Atlasfiler Importera Uppdatera från Internet Uppdatera automatiskt Hjälp Hjälp Programinformation...163

6 7. Kortkommandon Förklaring till förkortningar Allmänna kommandon Listor Anpassade händelser Förstoring Modifiera förstoringsområde Läsrad Referens Nätverksinstallation Standard serverinstallation Installation på Terminal Server Produktaktivering för nätverksversion Installera Dolphin-pennan Tekniska kommentarer Allmänna tips för operativsystemet Allmänna tips Java-applikationer Adobe Reader Corel WordPerfect Felsökning Installations- och inställningsproblem Förstoringsrelaterade problem Mjukvarulicens och support Licensavtal för slutanvändare Produktsupport Ditt serienummer Rekommenderad hårdvara Fungerande operativsystem Ordförklaringar Register 207

7 7 K APITEL 1 Introduktion Dolphin Computer Access har ett enkelt mål: att skapa programvaror som ger personer med synnedsättning möjlighet att använda informationsteknologi i dess ursprungliga form. Genom att använda samma produkter som seende människor kan personer med en synnedsättning behålla sin självständighet inom utbildning, arbetsliv och fritid. Företag, skolor, högskolor och universitet kan ta del av kunskaper, ideer och expertis från personer med synnedsättning. 1.1 Om denna manual Dokumentationen för Lunar finns tillgänglig i svartskrift, i Microsoft Word-format och som en HTML-hjälpfil. Manualen i svartskrift innehåller de fyta första kapitlen av manualen samt licensvillkoren och ett kapitel om felsökning och support. Microsoft Word dokumentet och HTML-hjälpen innehåller all dokumentation. Dessa filer finns tillgängliga när Lunar har installerats. Manualen innehåller följande. 1. Introduktion. Detta kapitel tar upp några av de mest viktigaste funktionerna i Lunar och beskriver strukturen i denna manual. Här finns också information om vad som är nytt i denna version av Lunar. 2. Installera Lunar. Detta kapitel innehåller information om hur du installerar en enanvändarlicens av Lunar. För information om nätverksinstallation eller installation på Terminal Server eller Citrix-klient hänvisas till kapitlet Referens i den kompletta dokumentationen. Denna information finns även tillgänglig i HTML-format i mappen \Help på Lunar CD-skiva.

8 8 Introduktion 3. Kom igång. Detta kapitel innehåller grundläggande information för att komma i gång med Lunar. Grundläggande funktioner beskrivs kortfattat. 4. Applikationer. Detta kapitel ger användbara tips till vanligt förekommande applikationer och en introduktion ges till dessa. 5. Använda Lunar. Detta kapitel innehåller en detaljerad användarbeskrivning för användning av de olika funktionerna i Lunar. Kapitlet innehåller också ett antal handledningar, vilka alla tar upp olika egenskaper i Lunar. 6. Menysystemet. Detta kapitel innehåller information om hur man ändrar inställningarna i menysystemet i Lunar. För att du enkelt ska hitta är kapitlet strukturerat i samma ordning som i kontrollpanelen i Lunar. 7. Kortkommandon. Detta kapitel innehåller en förteckning över samtliga av kortkommandona som finns i Lunar. Dessa kortkommandon presenteras i ett antal tabeller. 8. Referens. Detta kapitel innehåller information om nätverksinstallation, tekniska noteringar för tredje parts applikationer och en felsökningsguide. 9. Mjukvarulicens och support. Detta kapitel innehåller information om mjukvarulicensen och information rörande teknisk support. Introduktion till Windows. Som ett tillägg till denna manual finns en separat guide med namnet "Introduktion till Windows". Guiden är främst tillägnad nybörjare i Windows

9 Introduktion 9 och ger en översikt av det grafiska gränssnittet. I guiden förklaras många av de termer som används i denna manual. Denna guide ger även grundläggande information om att använda Windows och förklarar en del andra funktioner i Lunar. Om du vill kan du läsa "Introduktion till Windows" i HTML-Hjälp format via Startmenyn under gruppen Lunar. 1.2 Vad är nytt? Lunar 8.0 från Dolphin är utvecklad utefter våra kunders önskemål. Alla funktioner och inställningar har designats så att ditt hjälpmedelsprogram ska vara så användarvänligt som möjligt. Flera nya kraftfulla funktioner har lagts till för att försäkra dig om att du kan utnyttja din dators prestanda maximalt oavsett vilken form av synnedsättning du har. Vad är nytt i version 8.0? Operativsystem som stöds i denna version av Lunar har ändrats. Lunar fungerar nu med Windows XP (SP2) och Windows Vista. Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0 och Windows 2000 stöds inte längre av Lunar. Behöver du använda någon av de gamla operativsystemen så måste du ha version 7 eller tidigare. 1.3

10 10 Introduktion Nyckelfunktioner Förstoring Text och grafik förstoras från 1,2 upp till 60 gånger originalets storlek. Färginställningar, med flertalet färgscheman att välja mellan samt möjlighet att själv designa egna scheman. Stort urval användarvänliga muspekare. Jämn rullning för läsning av långa dokument. Olika förstoringslägen: hel skärm; delad skärm; fönster; lupp; auto-lupp; fasta områden. Följning av Java fokus: fullständig åtkomst till Java-applikationer som stöder Java Access Bridge. Förstoring är tillgänglig redan vid Windows login-prompt. Framhävning av fokus för att extra tydligt visa muspekaren, textmarkören etc. på bildskärmen. 1.4 Kortkommandon Kortkommandon är en term som används i denna manual för att beteckna de tangenter eller tangentkombinationer på tangentbordet som du använder för att styra Lunar. Alla kortkommandon i denna manual beskrivs på följande sätt: För att göra något: Tryck TANGENT A + TANGENT B. Detta betyder att du ska hålla ned TANGENT A och medan den är nedtryckt trycka på TANGENT B för att utföra funktionen. Till exempel: För att öppna Lunar kontrollpanel: Tryck VÄNSTER KONTROLL + MELLANSLAG. Detta betyder att du ska hålla ned den vänstra kontroll-tangenten (Ctrl) och medan den är nedtryckt trycka på mellanslags-tangenten. När ett kortkommando tryck så fångas det upp av Lunar och skickas inte vidare till applikationen som du arbetar i.

11 Introduktion 11 I denna dokumentationl så förekommer uttrycket DOLPHIN-TANGENT. Precis som Kontroll, Shift och Alt är Dolphin-tangenten också en modifieringstangent och kan användas som en del av ett kortkommando. i kontrollpanelen i Lunar kan du välja mellan ett antal tangenter som ska vara Dolphin-tangenten. Som standard är Dolphin-tangeten inställd på CAPS LOCK.

12

13 13 K APITEL 2 Installera Lunar Detta kapitel innehåller information om hur du installerar en enanvändarlicens av Lunar. För information om nätverksinstallation eller installation på Terminal Server eller Citrix-klient hänvisas till kapitlet "Referens" i den kompletta dokumentationen. Denna information finns även tillgänglig i HTML-format i mappen \Help på Lunar CD-skiva. Att installera Lunar är lätt! Installationsguiden kommer att vägleda dig genom installationen av ett antal enskilda komponenter som tillsammans bildar din hjälpmedelsprogramvara. Några av dessa komponenter är nödvändiga, andra rekommenderas att installeras men är inte nödvändiga för att programmet ska fungera. I följande sektion kommer vi att kortfattat beskriva varje komponents roll innan vi går vidare med att beskriva de steg som behövs för att installera Lunar. Om du har köpt ett fullständigt datasystem (PC och programvara) direkt från din hjälpmedelsleverantör, är troligtvis Lunar redan installerad och klar att använda, vilket betyder att detta kapitel kan förbises. 2.1 Uppgradering från en tidigare version Om du redan har en tidigare version installerad på din dator så är det ändå bara att följa installationsinstruktionerna som om det var en ny installation. Du har möjlighet att välja om du vill skapa en ny installation och låta den gamla versionen ligga kvar orörd på hårddisken eller om du vill skriva över och ersätta den befintliga versionen med den nyare. Om du väljer att ersätta den gamla versionen kommer de flesta av de inställningar som du har gjort i din tidigare version att automatiskt importeras in i din nya version.

14 14 Installera Lunar 2.2 Installation av enanvändarlicens Med installation av enanvändarlicens menas att installera Lunar till en dator som används av den individ som licensen är registrerad till. Lunar måste installeras i samma konto/profil som den sedan ska köras i. En nätverksinstallation för en enanvändarlicens bör övervägas om: Användaren använder flera olika datorer. Användarens konto inte kan tilldelas temporära administrativa rättigheter under installationsförfarandet. Användaren saknar rättigheter att skriva till mappen "Program" inklusive underkatalger. Om detta inte kan göras så kan inte Lunar spara användarens inställningar. Om fler än en person vill använda Lunar på olika datorer eller är i behov av olika profiler på en och samma dator. Observera licensvillkoren vad som gäller för fleranvändarlicenser. Om du installerar i ett nätverk så rekommenderar vi att du först läser igenom sektionen om nätverksinstallation som finns i programvarans online-hjälp under kapitlet "Referens" Installation - Windows XP Installationen av Lunar i Windows XP kräver att du har hjälp av en systemadministratör eller en person med liknande rättigheter. För att kunna installera en nödvändig grafikmodul måste programmet ändra din dators hårdvaruinställningar som finns i registret i Windows XP. Installationsprogrammet från Dolphin kan inte ändra dessa inställningar om inte du har en systemadministratörs befogenheter. Om du inte har skapat en återställningspunkt rekommenderar vi att du skapar en sådan. Att upprätthålla en aktuell återställningspunkt är nästan lika viktigt som att göra regelbundna säkerhetskopior och bör ingå i det regelbundna underhållet av din dator. Följ dessa steg för en lyckad installation av Lunar: 1. Starta datorn och starta upp Windows precis som du brukar göra. 2. Systemadministratören, eller någon med liknande rättigheter ska logga in och ge administratörsbefogenheter till den användare som kommer att använda Lunar.

15 Installera Lunar Logga in som den användare som skall använda Lunar. 4. Sätt i installations-skivan i din CD-ROM enhet. Efter ett tag kommer installationsprogrammet automatiskt att starta. 5. När installationsprogrammet väl har startat blir du tillfrågad vilket språk du vill använda i den programvara som du vill installera. Sedan får du välja typ av installation; "Lokal" eller "Nätverk", "Lokal" är vald som standard. Om du vill installera en nätverksversion var vänlig och läs instruktionerna för nätverksinstallation. 6. En dialogruta med texten "Välkommen" som ger information om hur du ska använda installationsprogrammet visas. Var vänlig och följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja installationen av varje komponent. 7. Efter att installationsprogrammet har kopierat de nödvändiga filerna OCH om användaren arbetar under ett begränsat användarkonto så leta reda på och kör filen "dll_reg.cmd". Denna fil finns i mappen där Lunar är installerad. Detta kommer registrera vissa nödvändiga filer vilket innebär full funktionalitet. 8. Logga ut och starta om datorn. 9. Systemadministratören, eller någon annan med liknande rättigheter bör logga in och återställa användarens rättigheter till samma som de var tidigare. Installationen är nu fullständig. Du kan nu logga in som den registrerade användaren och starta Lunar. Vi hänvisar till avsnittet om felsökning (sidan 189) om du har problem med installationen Installation - Windows Vista Installationen av Lunar i Windows Vista kräver att du har hjälp av en systemadministratör eller en person med liknande rättigheter. För att kunna installera en nödvändig grafikmodul måste programmet ändra din dators hårdvaruinställningar som finns i registret i Windows Vista. Installationsprogrammet från Dolphin kan inte ändra dessa inställningar om inte du har en systemadministratörs befogenheter. VARNING: När installationsprogrammet startar kommer funktionen User Access Control (UAC) att be om din tillåtelse för att köra installationen. I detta steg erbjuds inget talstöd. Om talstöds krävs så rekommenderar vi att du använder Windows skärmläsaren. Windows skärmläsaren kan startas genom att trycka WINDOWS

16 16 Installera Lunar TANGENT + U (öppnar Windows Hjälpmedelscenter), och sedan ALT + K (eller genom att skriva "skärmläsaren" följt av Retur i Startmenyn). Följ dessa steg för en lyckad installation av Lunar: 1. Starta datorn och starta upp Windows precis som du brukar göra. 2. Systemadministratören, eller någon med liknande rättigheter ska logga in och tilldela administratörsbefogenheter till den användare som kommer att använda Lunar. 3. Logga in som den användare som skall använda Lunar. 4. Sätt i installations-skivan i din CD-ROM enhet. 5. Sök upp och kör filen "Setup.exe" på Lunar CD-skivan. Du kan göra detta antingen med hjälp av Windows Utforskaren och sedan navigera till rätt fil, eller genom att trycka WINDOWS TANGENT + R så att "Kör" dialogrutan öppnas. I denna dialogruta ska du skriva "x:\setup.exe". Bokstaven "x" ersätter du så att det matchar enhetsbeteckningen för din CD-ROM läsare. Tryck sedan på Retur. 6. En Windows Vista UAC dialogruta öppnas med informationen "Ett oidentifierat program vill komma åt datorn..." och syftar på "ds.exe". Välj "Tillåt" (ALT + A) för att fortsätta installationen. 7. När installationsprogrammet väl har startat blir du tillfrågad vilket språk du vill använda i den programvara som du vill installera. Sedan får du välja typ av installation; "Lokal" eller "Nätverk", "Lokal" är vald som standard. Om du vill installera en nätverksversion var vänlig och läs instruktionerna för nätverksinstallation. 8. En dialogruta med texten "Välkommen" som ger information om hur du ska använda installationsprogrammet visas. Var vänlig och följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja installationen av varje komponent. 9. Logga ut och starta om datorn. 10. Systemadministratören, eller någon annan med liknande rättigheter bör logga in och återställa användarens rättigheter till samma som de var tidigare. Installationen är nu fullständig. Du kan nu logga in som den registrerade användaren och starta Lunar. Vi hänvisar till avsnittet om felsökning (sidan 189) om du har problem med installationen.

17 Installera Lunar Produktaktivering För att erhålla en mjukvarulicens så måste Lunar aktiveras efter det att den har installerats. Man har 30 dagar på sig att aktivera programmet. Under den här tiden fungerar programmet normalt men är tidsbegränsat. Efter 30 dagar kommer programmet upphöra att fungera. VARNING - Genom att aktivera Lunar så godkänner du automatiskt användaravtalet. Aktiverar du inte mjukvaran kan du återlämna programmet där du köpte det och få pengarna tillbaka. Du har möjlighet att välja mellan "Aktivera nu" eller "Påminn mig senare". Aktivera nu. Om du har tillgång till Internet så är detta det absolut enklaste sättet att aktivera Lunar på. Du kan även välja att aktivera manuellt om du saknar Internetanslutning. Att aktivera via Internet är en helautomatisk process, där du endast behöver trycka på en knapp. Manuell aktivering medför att du måste kontakta din Dolphin-återförsäljare och ange din produktnyckel. Din Dolphin-återförsäljare kan utifrån din produktnyckel ge dig en aktiveringskod med vilken du kan aktivera Lunar med. Om du har en nätverks- eller fleranvändarlicens så ska du välja "Fleranvändarlicens" och sedan ange licenskoden som medföljde certifikatet tillhörande fleranvändarlicensen (studera instruktioner för nätverksinstallation i kapitlet "Referens" för ytterligare information). Aktivering via Internet. På detta vis erhåller du din mjukvarulicens genom att din Internetanslutning kopplar upp sig till Dolphins server. Om du har en Internetförbindelse är detta den snabbaste och enklaste metoden att använda. Manuell aktivering. Du måste kontakta din Dolphin-leverantör via telefon eller mail för att erhålla din mjukvarulicens i form av en aktiveringskod. Du kan också använda denna metod om du har tillgång till en dator med Internetförbindelse. Alternativt om du har tillgång till en dator med Internetanslutning så kan du följa dessa steg: 1. Välj "Manuell aktivering" och notera din produktnyckel.

18 18 Installera Lunar 2. Sätt i CD-skivan för Lunar i datorn som har en Internetförbindelse. Håll nere SHIFT-tangenten för att undvika att installationsprogrammet startar upp automatiskt. 3. Leta reda på och kör filen "dol_activate.exe". Denna ska finnas i mappen "dol_auth" på CD-skivan. 4. Ange din produktnyckel och tryck på "Aktivera nu". Detta startar aktiveringsprocessen och som ansluter till Dolphins server och slutligen kommer din aktiveringskod att visas. 5. Notera din aktiveringskod och återgå till din dator där du ska ange aktiveringskoden som en del i steget av den manuella aktiveringsprocessen. Påminn mig senare. Om du väljer "Påminn mig senare" så kommer du informeras med jämna mellanrum att produkten inte är aktiverad. Du kommer även informeras om antalet återstående dagar innan Lunar upphör att fungera. Om du vill aktivera Lunar kan du göra det genom att starta om Lunar eller genom att välja menyalternativet "Aktivera" från menyn "Hjälp" i <Produktname>s kontrollpanel. Om detta menyalternativ inte finns i hjälp-menyn betyder det att Lunar redan är aktiverad. Om du avinstallerar eller ominstallerar Lunar på samma dator så behöver du inte aktivera Lunar igen. Om du behöver en ytterligare aktiveringsmöjlighet så ska du kontakta din Dolphin-leverantör så kan de hjälpa dig. Aktiveringsprocessen skickar ingen information till Dolphin, annat än Lunar produktnyckel. 2.4 Avinstallation av enanvändarlicens Innan Lunar kan avinstalleras så måste du först avsluta Lunar. Gör så här för att avsluta Lunar: 1. Tryck VÄNSTER KONTROLL+MELLANSLAG för att öppna kontrollpanelen. 2. Tryck ALT+F4 för att avsluta Lunar.

19 Installera Lunar En dialogruta frågar om du verkligen vill avsluta Lunar. Bekräfta ditt val genom att trycka på Retur (eller tryck på Escape för att återgå till Lunar kontrollpanel). Ett alternativt sätt är att öppna kontrollpanelen och välja menyalternativet Avsluta Lunar från menyn Arkiv Avinstallera - Windows XP 1. Logga in som systemadministratör, eller som någon med liknande behörighet och ge behörighet till den användare som har installerat programvaran. 2. Logga in som användaren av programvaran. 3. Tryck på WINDOWS-tangenten (eller på KONTROLL+ESCAPE) för att öppna startmenyn och använd sedan piltangenterna för att välja alternativet "Kör..." och tryck på RETUR. Skriv "c:\program\dolphin\snova\dolcfgnt" -r och tryck på RETUR. (Ersätt ev. sökvägen så den matchar din dator). Du bör få ett meddelande som lyder "Interception driver successfully removed". Om du får något annat meddelande har du förmodligen inte den behörighet som krävs för att utföra dessa åtgärder. Om användaren har ett begränsat användarkonto och om filen "dll_reg.cmd" kördes manuellt i samband med installationen så ska "dll_unreg.cmd" som finns där Lunar är installerat köras. Detta kommer att avregistrera vissa filer som används av Lunar. 4. Tryck på WINDOWS tangenten (eller på KONTROLL+ESCAPE) för att öppna startmenyn. 5. Tryck I för att välja alternativet "Inställningar". 6. Tryck K för att gå till alternativet "Kontrollpanelen" i undermenyn till inställningar. 7. Använd sedan piltangenterna för att välja alternativet "Lägg till/ta bort program" och tryck sedan på RETUR. 8. Tryck på TABB en gång för att förflytta dig in i listan som visar vilka programvaror som är installerade i datorn. 9. Förflytta dig ned till namnet på den programvara som du vill avinstallera. 10. Tryck TABB för att komma till knappen "Ändra/Ta bort" och tryck sedan på MELLANSLAG för att aktivera den.

20 20 Installera Lunar Om Du har SAM och Dolphin Orpheus TTS installerade på din PC så kan du avinstallera dem också förutsatt att de inte används av en annan produkt som är installerad i datorn, till exempel Cicero. 11. Logga ut och starta om datorn. 12. Logga in som systemadministratör eller som någon med liknande behörighet och återställ användarens behörighet så som de var innan. Observera: om inte ett standard utseende används i Windows XP så kan stegen skilja sig något åt vad det gäller att hitta alternativet Lägg till/ta bort program Avinstallera - Windows Vista 1. Logga in som systemadministratör, eller som någon med liknande behörighet och ge behörighet till den användare som har installerat programvaran. 2. Logga in som användaren av programvaran. 3. Tryck WINDOWS TANGENTEN + R för att öppna Kör-dialogrutan. 4. Skriv "c:\program\dolphin\snova\dolcfgnt" -r och tryck på RETUR. (Om det behövs, ersätt sökvägen så att den matchar den aktuella datorn). Du bör få ett meddelande som lyder "Modulen för grafikhantering har fysiskt avinstallerats". Om du får något annat meddelande har du förmodligen inte den behörighet som krävs för att utföra dessa åtgärder. 5. Öppna Windows Startmeny. 6. Skriv "kontrollpanelen" och tryck på Retur. 7. Tryck tabb till du hamnar på alternativet "Avinstallera ett program" och tryck på RETUR. 8. Tryck på piltangenterna tills du hamnar på den Dolphin-programvara du önskar att avinstallera och tryck på RETUR. Om Du har SAM och Dolphin Orpheus TTS installerade på din PC så kan du avinstallera dem också förutsatt att de inte används av en annan produkt som är installerad i datorn, till exempel Cicero. 9. Logga ut och starta om datorn. 10. Logga in som systemadministratör eller som någon med liknande behörighet och återställ användarens behörighet så som de var innan.

21 Installera Lunar 21 Notera, tillvägagångssättet att avinstallera kan skilja sig något beroende på vilket tema och färgschema du använder i Windows. Ovanstående instruktioner passar då "Windows Vista" temat och färgschemat "Windows Vista Basic" används.

22

23 23 K APITEL 3 Kom igång Detta kapitel innehåller en introduktion till Lunar. Meningen är att ge dig den mest grundläggande informationen först så att du snabbt kan komma igång och arbeta med dina programvaror och ha Lunar körandes som en applikation i bakgrunden. Senare kapitel i manualen erbjuder mer detaljerad information om funktionerna i Lunar. Informationen i detta avsnitt utgår från att Lunar är nyinstallerad och att de applikationsspecifika inställningsfiler och Atlasfiler som används är de originalfiler som distribuerats av Dolphin. Om du har ytterligare inställningsfiler eller om du har ändrat någon av inställningarna i Lunar kanske inte denna manual längre stämmer överens med ditt system. En annan orsak till att manualen kanske ej stämmer med din installation kan även vara att du har uppgraderat från en tidigare version av Lunar där du förändrat inställningarna (din nya programvara importerar de flesta inställningarna från den gamla). 3.1 Att starta Lunar Lunar kan startas på följande tre alternativa sätt: Automatiskt Vid en standardinstallation (om "Automatisk" valdes i samband med installationen) placerar installationsprogrammet en genväg till Lunar i autostart-mappen. Lunar kommer då att startas så fort Windows har laddats färdigt. Lunar kommer inte startas automatiskt om du har installerat en demoversion av Lunar och valt "Automatisk installation". En genväg till programmet läggs dock upp på skrivbordet.

24 24 Kom igång Kortkommando Installationsprogrammet skapar automatiskt ett kortkommando så att du lätt ska kunna starta Lunar. Oberoende var i Windows du befinner dig kan du genom att trycka SHIFT + KONTROLL + L starta programmet. Från startmenyn Ett sista sätt är att starta Lunar från startmenyn: 1. Tryck på WINDOWS-tangenten eller KONTROLL+ESCAPE för att öppna Startmenyn. 2. Tryck på P eller använd piltangenterna för att öppna Program. 3. Tryck PIL NED tills du når mappen "Dolphin". 4. Tryck PIL HÖGER för att öppna mappen "Dolphin". 5. Tryck PIL NED tills du når alternativet Lunar. 6. Tryck på RETUR för att starta Lunar. Dolphin-Pen versionen av Lunar. Om du har Dolphin-pen utgåvan av Lunar så startas denna helt enkelt genom att du ansluter pennan till datorns USB-port. När pennan ansluts till USB-porten så hörs en ljudsignal som indikerar att Dolphin-pennan är detekterad och att Lunar startas upp. Om Dolphin-pennan är ansluten till datorns USB-port när datorn startas upp så kommer Lunar att startas automatiskt. Observera: om du håller nere VÄNSTER SHIFT så kan du hindra Dolphin-pennan att starta automatiskt. 3.2

25 Kom igång 25 Lunar kontrollpanel I denna manual avser Kontrollpanelen den dialogruta som innehåller alla inställningar för Lunar. Förväxla ej detta med Windows kontrollpanel. Kontrollpanelen är uppdelad i två delar: ett menysystem samt en grafisk del. Alla inställningar som finns tillgängliga i den grafiska delen av kontrollpanelen går också att nå i menysystemet. I menysystemet hittar du även andra inställningar, till exempel hur att skapa applikationsspecifika inställningar och hur att konfigurera kortkommandon. För att öppna kontrollpanelen: Tryck VÄNSTER KONTROLL + MELLANSLAG. eller klicka på programikonen i systemfältet. Om Kontrollpanelen redan är öppen kan du växla till den med ALT + TABB eller trycka VÄNSTER KONTROLL + MELLANSLAG. Kontrollpanelen finns även i ett format som kallas för "snabbmeny". Snabbmenyn innehåller alla alternativ du hittar i den normala kontrollpanelen fast i en popup-meny. För att öppna kontrollpanelens snabbmeny: Tryck DOLPHIN-TANGENT + MELLANSLAG. Som standard är DOLPHIN-TANGENTEN det samma som CAPS LOCK. För att stänga Kontrollpanelen, tryck på minimera-knappen eller tryck ESCAPE. När du stänger Kontrollpanelen fortsätter Lunar att arbeta i bakgrunden. Om du trycker ALT + F4 i kontrollpanelen dyker ett meddelandefönster upp på skärmen som frågar om du vill avsluta. Tips Om du inte vill att kontrollpanelen ska visas på aktivitetsfältet efter du tryckt på minimera-knappen finns en inställning för det i kontrollpanelen; menyn "Konfiguration" > "Kontrollpanel" > "Visa inte kontrollpanelen i aktivitetsfältet".

26 26 Kom igång Kontrollpanelens utseende Kontrollpanelen består av en menyrad och ett antal flikblad. Menyraden erbjuder åtkomst till alla inställningar i Lunar medan flikbladen endast innehåller de mest populära och frekvent använda inställningarna. För att växla mellan de olika flikbladen: Tryck KONTROLL+TAB. Alla fliksidorna har samma utseende, inställningarna finns direkt under knapparna och de nedrullningsbara listorna. Menysystemet innehåller samtliga inställningar som finns i flikbladen, plus en del andra inställningar. Menysystemet aktiveras genom att du trycker på ALT-tangenten. Detta placerar fokus på den första menyn längst åt vänster. Flytta sedan mellan de olika menyerna med hjälp av PIL VÄNSTER och PIL HÖGER. För att öppna en markerad meny trycker du på RETUR eller PIL NED. Tips: Det är möjligt att ändra kontrollpanelens utseende. Under menyn "Konfiguration" och menyalternativet "Kontrollpanel" så kan du välja mellan "Klassiskt utseende", "Visa endast menyer" eller "Grafiskt utseende". Alla inställningar som finns i kontrollpanelen tas upp längre fram i denna dokumentation. Fliksidan Förstoring Under flikbladet Förstoring i kontrollpanelen i Lunar kan du snabbt och enkelt komma åt de grundläggande inställningarna i förstoringssystemet.

27 Kom igång 27 Förstoringsgrad. Välj vilken grad av förstoring du önskar med denna rotationslista. Välj som minsta förstoringsgrad 2x (dubbelt så stort som originalutseendet) och som mest 60x (60 gånger större än originalutseendet). Ytterligare förstoringsgrader, till exempel lägre än 2x är också möjligt att välja men då måste funktionen "Delförstoring" vara aktiverad. Du kan aktivera delförstoring genom att markera kryssrutan "Delförstoring" i flikbladet "Förstoring" eller i dialogrutan under menyalternativet "Egenskaper" i menyn "Förstoring". Förstoringsmetoder Du växlar mellan de olika förstoringsmetoderna genom att trycka MELLANSLAG på knappen "Metod". Du kan också välja ett alternativ från den nedrullningsbara listan. Följnade metoder finns tillgängliga i Lunar: Hel skärm. Hel skärm fyller hela skärmen med ett förstorat stycke av den "verkliga" Windows-skärmen. Fönster. Fönster förstorar en del av den "verkliga" Windows-skärmen, precis som metoden "Hel skärm" förutom att det förstorade området visas i ett fönster som är fixerat till ett ställe på bildskärmen. Lupp. Lupp förstorar ett område på samma vis som metoden "Fönster" förutom att det förstorade området nu flyttar sig.

28 28 Kom igång Auto-lupp. Auto-lupp fungerar på samma vis som metoden "Lupp" förutom att det förstorade området automatiskt ändrar storlek beroende på vilket objekt som är i fokus och hur "stort" fokuset är. Auto-lupp är en funktion som kommer till sin rätta då man arbetar från tangentbordet och inte använder musen. Delad skärm Metoden "Delad skärm" delar in bildskärmen i två rektangulära områden, ett förstorat och ett icke-förstorat. Mellan dessa områden finns en avgränsningslinje. Du väljer själv var du vill ha den förstorade delen placerad i förhållande till den icke-förstorade delen av skärmbilden. Vänster: det förstorade området är till vänster sida av skärmbilden. Överkant: det förstorade området är längst upp på skärmbilden Höger: det förstorade området är till höger sida av skärmbilden Nederkant: det förstorade området är längst ned på skärmbilden. Färger. Den inbygda färgfunktionen i Lunar låter dig ändra färgerna för hela bildskärmen. Både områden som är förstorade respektive oförstorade på bildskärmen påverkas. Du kan välja att använda ett av de flera färgscheman som följer med i Lunar, eller att skapa ditt eget.

29 Kom igång 29 Tryck på knappen för att aktivera färgerna i Lunar. Du kan växla till ett annat färgschema genom att öppna den nedrullningsbara listan. Andra förstoringsinställningar tas upp längre fram i denna manual. Notera: Om förstoringen inte är aktiverad så är de flesta av förstoringskontrollerna inte tillgängliga (gråade). Du måste aktivera förstoringen innan några ändringar kan göras. Ett undantag är färgfunktionen som fungerar oberoende av om förstoringen är aktiverad eller inte. Fliksidan Cicero Om du har Cicero version 3.02 eller senare installerad på din dator så är Cicero tillgänglig direkt från kontrollpanelen i Lunar. Det innebär att du har direkt åtkomst till Cicero via Lunar och du kan exempelvis starta en ny skanning. Dolphin Cicero är en programvara för att skanna in och läsa upp alla typer av tryckta textdokument - allt med en enda tangenttryckning! Att få hjälp med en viss kontroll Varje dialogruta i kontrollpanelen innehåller en Hjälpknapp. En tryckning på denna knapp öppnar (beroende på var du befinner dig) ett lämpligt avsnitt i on-line hjälpen av denna manual. Du kan också få hjälp med en specifik inställning genom att tabulera till inställningen och sedan trycka F Förändra inställningar Medan du finjusterar Lunar för att passa dina behov kan du låta Kontrollpanelen vara öppen. Ändra den inställning du önskar, tryck på knappen "Verkställ" och sedan ALT+TABB för att gå tillbaka till din applikation. Inställningarna börjar gälla direkt du tryckt "Verkställ". Hoppa fram och tillbaka med ALT+TABB mellan Kontrollpanelen och din applikation och prova olika inställningar tills du blir nöjd. Om du förändrar en inställning via ett kortkommando, till exempel ändrar volym eller förstoringsgrad, uppdateras motsvarande inställning automatiskt i Kontrollpanelen. Inställningar via kortkommandon har alltid

30 30 Kom igång högre prioritet än inställningar gjorda via en dialog. De börjar gälla direkt när kommandot är utfört Problemet med förgrundsfönster Microsoft har introducerat en "spärr" i Windows som förhindrar applikationer (som till exempel Lunar) att öppna fönster (till exempel Kontrollpanelen) i förgrunden. Trots att vi lyckats gå runt detta i de flesta fall, så finns det fortfarande situationer där Kontrollpanelen öppnas, men ej hamnar i förgrunden (blir aktiv). Det mest påtagliga fallet är när du har startmenyn öppen och försöker öppna Kontrollpanelen. När detta händer kan det vara nödvändigt att stänga den meny du har öppen och trycka ALT+TABB för att göra Kontrollpanelen aktiv. Tip: Detta nya funktionssätt påverkar även andra applikationer. Om du har gjort något som du förväntar ska öppna ett fönster och inget händer, prova då att trycka ALT + ESCAPE för att hoppa runt mellan alla öppna fönster. 3.3 Grundläggande kortkommandon i Lunar Alla inställningar kan göras i kontrollpanelen, men de flesta av dessa finns åtkomliga direkt från tangentbordet via en tangentkombination - ett så kallat kortkommando. När du väl har lärt dig de mest grundläggande kortkommandona så märker du att det är mycket enklare och snabbare att arbeta med kortkommandon än att söka efter motsvarande inställning i kontrollpanelen Förstoringskommandon När Lunar startar upp för första gången är förstoringen inställd på 4 gånger, förstoringsmetoden "Hel skärm" är valt, kantutjämning aktiverad och färgfunktionen i Lunar avaktiverad. För att slå förstoringen på / av: Tryck VÄNSTER KONTROLL + NUMERISK RETUR

31 Kom igång 31 För att öka förstoringen: Tryck VÄNSTER KONTROLL + NUMERISK PLUS eller tryck DOLPHIN-TANGENTEN + MUSHJUL UPP För att minska förstoringen: Tryck VÄNSTER KONTROLL + NUMERISK MINUS eller tryck DOLPHIN-TANGENTEN + MUSHJUL NED. Som standard är Dolphin-tangenten CAPS LOCK. För att växla mellan de olika förstoringsmetoderna (hel skärm, fönster, lupp, auto-lupp och delad skärm): Tryck VÄNSTER KONTROLL + NUMERISK 7 För att växla färger på / av: Tryck VÄNSTER KONTROLL + NUMERISK Arbeta med förstoring Lunar erbjuder ett stort antal avancerade funktioner vilka underlättar ditt vardagliga användande i en uppförstorad miljö. Kantutjämning, färger, framhävning av fokus, rullning, läsrad och översiktsläge. I detta avsnitt tar vi kortfattat upp alla dessa funktioner Färger Den inbygda färgfunktionen i Lunar låter dig ändra färgerna för hela bildskärmen. Både områden som är förstorade respektive oförstorade på bildskärmen påverkas. Med färginställningarna i Lunar kan du välja mellan olika färdiga färgscheman, eller skapa din egen personliga färgkombination som passar just ditt öga bäst. Du kan applicera olika färgfilter och även ersätta oönskade färger som är jobbiga för ögat till mer behagligare färger som gör det lättare att läsa texten på bildskärmen Det kan vara värt att tillbringa tid med att att experimentera med olika färginställningar eftersom en inställning som du upplever är bra för dig

32 32 Kom igång underlättar din tid framför datorn. Ett bra färgval kan även göra stor skillnad för personer med läshandikapp. För att aktivera färgerna i Lunar. Öppna menyn "Förstoring" och välj menyalternativet "Färger på". Detta aktiverar det aktuella färgschemat som är valt i kontrollpanelen. För att växla färgschema. För att växla färgschema öppna menyn "Förstoring" och gå in under menyalternativet färgschema. Välj ett av alternativen i listan. Färgschemat tas i bruk direkt då du har tryckt på Retur. Skapa ett personligt färgschema. Om du inte är nöjd med något av de fördefinierade scheman som finns tillgängliga så finns möjligheten att skapa ditt eget personliga färgschema. För att göra detta så måste du först markera alternativknappen "Personliga färger" och sedan trycker du på knappen "Färginställningar". Dialogrutan "Färginställningar" visas nu på skärmen.

33 Kom igång 33 Det finns ett antal valalternativ i denna dialogruta. Starta med att markera alternativknappen "Traditionell" och prova sedan de andra alternativknapparna. Kryssrutan "Invertera ljusstyrka" växlar mellan den normala skärmbilden där mörk text visas på ljus botten och den motsatta med ljus text på mörk botten, som uppskattas av många användare. Notera att denna inställning inte förändrar vare sig färger eller färgmättnad, endast ljusstyrkan förändras. Till exempel blir ljus grön mörk grön. Reglagen "Kontrast" och "Ljusstyrka" fungerar mycket likt färgkontrollerna på en vanlig färg-tv. Prova att dra i reglagen så får du själv se effekten. Färgmättnad avgör mängden färg på skärmen. Om reglaget är inställt längst till vänster blir bildskärmens utseende svart och vitt (inga färger). Om reglaget ställs mer åt höger används fler färger. Färgschema påverkar den så kallade "paletten" i ditt bildskärmskort, vilket mappar om färgerna på olika sätt utan att ljusstyrkan påverkas. De tre alternativknapparna "Enfärgad", "Tvåfärgad" och "Trefärgad" avgör hur många olika färger du vill blanda in i ditt färgschema. Om

34 34 Kom igång alternativknappen "Enfärgad" är markerad kan du från den nedrullningsbara listrutan "Nyans" bestämma en färgton du vill ditt schema ska innehålla. När alternativknappen "Färgersättning" är markerad blir listrutorna "från" och "till" tillgängliga. Här kan du ersätta en viss färg mot en annan. Ange färgen du vill ersätta i listrutan "Från" och markera den färg du önskar att ersätta den med i listrutan "Till". Återställ till originalfärger genom att trycka på knappen "Återställ" (eller tryck på tangenten Escape). Alternativ för färgersättning visas nedan: När du har hittat ett färgschema som du är nöjd med kan du aktivera / avaktivera färgerna med hjälp av kortkommandot VÄNSTER KONTROLL + NUMERISK NOLL Framhäv fokus Med hjälp av funktionen "Framhäv fokus" kan du enklare hitta var någonstans på bildskärmen det aktuella fokuset befinner sig. Med hjälp av inställningarna i denna dialogruta kan du välja vilken fokustyp du vill framhäva och hur det framhävda fokuset ska se ut på bildskärmen. Exempel på fokustyper som går att framhäva extra tydligt på bildskärmen är muspekare och skrivmarkören.

35 Kom igång 35 Dialogrutan innehåller ett antal flikblad - ett för varje fokustyp. Funktionen "Framhäv fokus" finns även tillgänglig i Dolphins skärmläsare Hal, detta på grund av att seende personer som sitter bredvid ska kunna följa med på skärmen Översiktsläge Översiktsläget ger dig möjlighet att se var den förstorade delen för närvarande befinner sig på den "verkliga" skärmbilden. För att aktivera / avaktivera översiktsläget: Tryck VÄNSTER KONTROLL + MINDRE ÄN Läsrad Förstoringsläget "Läsrad" bryter ner innehållet i ett dokument och presenterar det med en textrad som rullar mjukt fram över skärmen. När du avslutar Läsraden så kan du välja mellan att återgå till samma position där du startade att läsa eller att flytta markören till det ställe där du slutade läsa. Det sista alternativet kan vara bra om du till exempel finner ett stavfel som du vill rätta till. Prova dessa kortkommandon: Funktion Aktivera läsraden från början Aktivera läsraden från aktuell fokusposition Aktivera läsraden, läs hela fönstret Starta / stoppa rullningen Justera hastigheten Flytta bakåt / framåt Avsluta Läsraden Avsluta läsraden och flytta fokus till aktuell position Kortkommando Vänster Kontroll + Numerisk komma Vänster kontroll + Vänster Shift + Numerisk 2 Vänster Kontroll + Numerisk 9 Mellanslag Pil upp / ned Pil vänster / höger Escape Numerisk Retur

36 36 Kom igång I Lunar kontrollpanel finns en dialogruta som innehåller diverse inställningar som påverkar utseendet då Läsraden är aktiv, till exempel textstorlek, typsnitt, färg och var på bildskärmen den rullande textremsan ska visas. Du finner dessa inställningar i kontrollpanelen under menyn Förstoring och menyalternativet "Läsrad". Prova att ändra de olika inställningarna och se vilken effekt du får i Läsraden. Kom ihåg att du kan trycka tangenten F1 i kontrollpanelen och du får då hjälp för den markerade kontrollen. Notera, det finns fler kortkommandon som är relaterade till Läsraden. Du kan läsa om dessa i den kompletta on-line hjälpen Flytta förstoringsområdet Du kan flytta det förstorade området med hjälp av tangentbordet istället för med musen. Följande kortkommandon finns tillgängliga: Funktion Tangenttryckning Rulla Höger Kontroll + Piltangenterna Flytta Höger Kontroll + Höger Shift + Piltangenterna

37 Kom igång 37 Hoppa till Höger Kontroll + Numerisk 1-9 Hoppa nedåt, uppåt, vänster Vänster Kontroll + Dolphin-tangent + och höger Numerisk 2, 4, 6 och 8 Vad det gäller att rulla förstoringen så kan du prova att trycka på samma piltangent igen ett flertal gånger (med HÖGER KONTROLL fortfarande nedtryckt) för att öka hastigheten. Tips Du kan spara en egen position för att sedan när som helst återkomma till samma position. Tryck HÖGER KONTROLL + NUMERISK NOLL för att spara skärmpositionen och tryck HÖGER KONTROLL + NUMERISK KOMMA för att flytta till den sparade positionen. 3.5 Listverktyget Listverktyget består av en dialogruta innehållande en lista med objekt. Dessa objekt kan sorteras och olika åtgärder kan utföras för var och ett av objekten i listan, till exempel kan du i en lista med hyperlänkar simulera ett höger- eller vänsterklick på den markerade länken. Följande listor finns färdiga att välja mellan: Länklista. Länklistan visar alla länkar som Lunar har detekterat i det aktuella dokumentet. För att öppna länklistan Tryck DOLPHIN-TANGENT + 1. Rubriklista. Rubriklistan visar alla rubriker som Lunar har detekterat i det aktuella dokumentet. För att öppna rubriklistan Ramlista. Tryck DOLPHIN-TANGENT + 2.

38 38 Kom igång Ramlistan visar alla ramar (frames) som Lunar har hittat i det aktuella dokumentet. Ramlistan är endast tillgänglig i HTML-dokument, till exempel Internet-sidor. För att öppna ramlistan Tryck DOLPHIN-TANGENT Använda kortkommandon När du trycker en tangent som utgör ett kortkommando i Lunar så skickas den inte vidare till applikationen utan Lunar "fångar" upp den. Det kan hända att ett kortkommando i Lunar krockar med ett kortkommando i din applikation. Om detta sker så finns det åtgärder du kan göra för att undvika detta problem. Avaktivera Lunar kortkommandon. Du kan avaktivera alla kortkommandon i Lunar (förutom kommandot som aktiverar dem igen) så att alla dina tangenttryckningar skickas vidare till applikationen som du arbetar med. För att växla kortkommandon på / av: Tryck VÄNSTER KONTROLL + 8. Om kortkommandona i Lunar är aktiverade kommer de att avaktiveras när du trycker kortkommandot ovan. Om de är avaktiverade så kommer de att aktiveras. Det är så här ett kommando fungerar som växlar mellan på / av. Släpp igenom tangent till applikationen. Denna funktion fungerar på samma sätt som ovanstående, förutom att kortkommanfona i Lunar automatiskt återaktiveras efter en tangenttryckning. Denna funktion kan vara smidig då du tillfälligt vill släppa igenom en tangenttryckning till din applikation. För att släppa igenom en tangent till applikationen: Tryck VÄNSTER KONTROLL + 7. Konfigurera kortkommandon. Varje kommando kan ha ett eller flera kortkommandon knutna till sig. Under menyn "Konfiguration" och menyalternativet "Kortkommandon" finns

39 Kom igång 39 dialogrutan "Konfigurera kortkommandon". Denna dialogruta låter dig bestämma vilka tangentkombinationer som ska vara kopplade till olika funktioner i Lunar. Det är ej nödvändigt att koppla tangentkombinationer till alla funktioner, du kan till exempel ta bort alla kortkommandon som du vet att du aldrig kommer att använda för att på så vis frigöra tangentkombinationer till andra applikationer. 3.7 Avsluta Lunar Det är ej nödvändigt att avsluta Lunar innan datorn stängs av, det görs automatiskt när Windows avslutas. Vill du av någon orsak avsluta Lunar mitt under en Windows-session gör du så här. 1. Tryck KONTROLL + MELLANSLAG för att öppna Kontrollpanelen. 2. Tryck ALT + F4 för att avsluta Lunar. 3. Bekräfta att du vill avsluta Lunar genom att trycka på RETUR ytterligare en gång. Om du inte vill avsluta ska du trycka på Escape. Alternativt kan du avsluta Lunar genom att välja alternativet Avsluta Lunar under menyn Arkiv i kontrollpanelen. Dolphin-pennan. Om du använder den version av Lunar som levereras på ett USB-minne (Dolphin-penna) så försöker Lunar att koppla från pennan automatiskt när du avslutar Lunar. Det är inte alltid möjligt, men om det lyckas så kommer du att höra en ljudsignal som indikerar att inställningarna är sparade till pennan och att du kan avlägsna den från datorns USB-port. Om du inte hör någon ljudsignal eller om inte Dolphin-pennan automatiskt är frånkopplad så rekommenderar vi att du använder dialogrutan "Säker borttagning av maskinvara" i Windows för att göra detta innan du avlägsnar pennan från USB-porten. 3.8 Summering av kortkommandon I detta kom-igång-kapitel har ett antal kortkommandon nämnts. För att underlätta för dig så har dessa kortkommandon summerats i ett antal tabeller nedan. Tabellerna har grupperats efter funktion så att du enkelt ska hitta vad du söker. För varje funktion listas två kortkommandon, ett för den numeriska uppsättningen (standard) och ett för funktionstangenterna (särskilt användbart för barbara datorer som saknar ett riktigt numeriskt tangentbord). Funktionstangenter förkortas som bara "F-tangenter" vidare i denna dokumentation.

40 40 Kom igång Du kan välja vilken av dessa kommandouppsättningar som ska användas från dialogrutan Konfigurera kortkommandon i kontrollpanelen i Lunar. En förteckning över samtliga kortkommandon hittar du i den kompletta on-line hjälpen System System: Funktion Numeriska tangenter Öppna kontrollpanelen Vänster Kontroll + Mellanslag Öppna kontrollpanelens Dolphin-tangent + snabbmeny Mellanslag Kontextkänslig hjälp (i F1 kontrollpanelen) Växla kortkommandon på / av Vänster Kontroll + 8 Släpp igenom tangent till Vänster Kontroll + applikationen 7 F-tangenter Vänster Kontroll + Mellanslag Dolphin-tangent + Mellanslag F1 Vänster Kontroll + 8 Vänster Kontroll + 7 Förstoring: Funktion Numeriska-tange nter Förstoring på / av Vänster Kontroll + Numerisk Retur Öka förstoring Vänster Kontroll + Numerisk Plus (eller Dolphin-tangent + Mushjul upp) Minska förstoring Vänster Kontroll + Numerisk Minus (eller Dolphin-tangent + Mushjul ned) F-tangenter Höger Kontroll + F1 Vänster Kontroll + F11 (eller Dolphin-tangent + Mushjul upp) Vänster Kontroll + F10 (eller Dolphin-tangent + Mushjul ned)

41 Kom igång 41 Växla förstoringsmetod (hel skärm, delad skärm, fönster, lupp och auto-lupp) Vänster Kontroll + Numerisk 7 Färger på / av Vänster Kontroll + Numerisk 0 Översiktläge på / av Vänster Kontroll + Mindre än (<) Höger Kontroll + F2 Höger Shift + F1 Vänster Kontroll + Mindre än (<) Läsrad Funktion Aktivera Läsrad (dokumentinnehåll från början) Aktivera Läsrad (från aktuell fokusposition) Numeriska tangenter Vänster Kontroll + Numerisk Komma Vänster Kontroll + Vänster Shift + Numerisk 2 Vänster Kontroll + Numerisk 9 F-tangenter Vänster Kontroll + F12 Höger Kontroll + Höger Shift + F12 Aktivera Läsrad (hela fönstret från början) Vänster Kontroll + F9 Starta / stoppa rullning Mellanslag Mellanslag Öka / minska hastighet Pil upp / ned Pil upp / ned Flytta framåt / bakåt Pil vänster / höger Pil vänster / höger Avsluta Läsrad från början Escape Escape Avsluta Läsrad vid aktuell position Numerisk Retur F11 Flytta förstoringen via tangentbordet Funktion Numeriska tangenter Rulla Höger Kontroll + Piltangenterna Flytta Höger Kontroll + Höger Shift + Piltangenterna Flytta till position Höger Kontroll + Numerisk 1-9 Hoppa till Vänster Kontroll + Dolphin-tangent + Numerisk 2, 4, 6 och 8 F-tangenter Höger Kontroll + Piltangenterna Höger Kontroll + Höger Shift + Piltangenterna Höger Kontroll + Numerisk 1-9 Vänster Kontroll + Dolphin-tangent + Numerisk 2, 4, 6 och 8