Lunar Förstoringsprogram Version 9.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunar Förstoringsprogram Version 9.0"

Transkript

1 Lunar Förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Manual version 046LGUGP901 03/03/2008

2

3 Innehåll 1. Introduktion Om denna manual Nyckelfunktioner Vad är nytt? Kortkommandon Installera Lunar Uppgradering från en tidigare version Installation av enanvändarlicens Installation - Windows XP Installation - Windows Vista Produktaktivering Avinstallation av enanvändarlicens Avinstallera - Windows XP Avinstallera - Windows Vista Kom igång Att starta Lunar Lunar kontrollpanel Kontrollpanelens utseende Att få hjälp med en viss kontroll Förändra inställningar Problemet med förgrundsfönster Grundläggande kortkommandon i Lunar Förstoringskommandon Arbeta med förstoring Färger Framhäv fokus Översiktsläge Läsrad Flytta förstoringsområdet Listverktyget Listverktyget Använda kortkommandon Avsluta Lunar Summering av kortkommandon System...37

4 4. Applikationer Allmänna tips HTML-hjälp Windows-hjälp Internet Explorer Microsoft Excel Microsoft Word Mjukvarulicens och support Licensavtal för slutanvändare Produktsupport Ditt serienummer Rekommenderad hårdvara Fungerande operativsystem Register 57

5 5 K APITEL 1 Introduktion Dolphin Computer Access har ett enkelt mål: att skapa programvaror som ger personer med synnedsättning möjlighet att använda informationsteknologi i dess ursprungliga form. Genom att använda samma produkter som seende människor kan personer med en synnedsättning behålla sin självständighet inom utbildning, arbetsliv och fritid. Företag, skolor, högskolor och universitet kan ta del av kunskaper, ideer och expertis från personer med synnedsättning. 1.1 Om denna manual Dokumentationen för Lunar finns tillgänglig i svartskrift, i Microsoft Wordformat och som en HTML-hjälpfil. Manualen i svartskrift innehåller de fyra första kapitlen av manualen samt licensvillkoren och ett kapitel om felsökning och support. Microsoft Word dokumentet och HTML-hjälpen innehåller all dokumentation. Dessa filer finns tillgängliga när Lunar har installerats. Manualen innehåller följande. 1. Introduktion. Detta kapitel tar upp några av de mest viktigaste funktionerna i Lunar och beskriver strukturen i denna manual. Här finns också information om vad som är nytt i denna version av Lunar. 2. Installera Lunar. Detta kapitel innehåller information om hur du installerar en enanvändarlicens av Lunar. För information om nätverksinstallation eller installation på Terminal Server eller Citrix-klient hänvisas till kapitlet Referens i den kompletta dokumentationen. Denna information finns även tillgänglig i HTML-format i mappen \Help på Lunar CD-skiva.

6 6 Introduktion 3. Kom igång. Detta kapitel innehåller grundläggande information för att komma i gång med Lunar. Grundläggande funktioner beskrivs kortfattat. 4. Applikationer. Detta kapitel ger användbara tips till vanligt förekommande applikationer och en introduktion ges till dessa. 5. Använda Lunar. Detta kapitel innehåller en detaljerad användarbeskrivning för användning av de olika funktionerna i Lunar. Kapitlet innehåller också ett antal handledningar, vilka alla tar upp olika egenskaper i Lunar. 6. Menysystemet. Detta kapitel innehåller information om hur man ändrar inställningarna i menysystemet i Lunar. För att du enkelt ska hitta är kapitlet strukturerat i samma ordning som i kontrollpanelen i Lunar. 7. Kortkommandon. Detta kapitel innehåller en förteckning över samtliga av kortkommandona som finns i Lunar. Dessa kortkommandon presenteras i ett antal tabeller. 8. Referens. Detta kapitel innehåller information om nätverksinstallation, tekniska noteringar för tredje parts applikationer och en felsökningsguide. 9. Mjukvarulicens och support. Detta kapitel innehåller information om mjukvarulicensen och information rörande teknisk support. Introduktion till Windows. Som ett tillägg till denna manual finns en separat guide med namnet "Introduktion till Windows". Guiden är främst tillägnad nybörjare i Windows

7 Introduktion 7 och ger en översikt av det grafiska gränssnittet. I guiden förklaras många av de termer som används i denna manual. Denna guide ger även grundläggande information om att använda Windows och förklarar en del andra funktioner i Lunar. Om du vill kan du läsa "Introduktion till Windows" i HTML-Hjälp format via Startmenyn under gruppen Lunar. 1.2 Nyckelfunktioner Förstoring Text och grafik förstoras från 1,2 upp till 60 gånger originalets storlek. Färginställningar, med flertalet färgscheman att välja mellan samt möjlighet att själv designa egna scheman. Stort urval användarvänliga muspekare. Jämn rullning för läsning av långa dokument. Olika förstoringslägen: hel skärm; delad skärm; fönster; lupp; autolupp; fasta områden. Följning av Java fokus: fullständig åtkomst till Java-applikationer som stöder Java Access Bridge. Förstoring är tillgänglig redan vid Windows login-prompt. Framhävning av fokus för att extra tydligt visa muspekaren, textmarkören etc. på bildskärmen. 1.3 Vad är nytt? Lunar 9.0 från Dolphin är utvecklad utefter våra kunders önskemål. Alla funktioner och inställningar har designats så att ditt hjälpmedelsprogram ska vara så användarvänligt som möjligt. Flera nya funktioner har lagts till för att försäkra dig om att du kan utnyttja din dators prestanda maximalt oavsett vilken form av synnedsättning du har. Vad är nytt i version 9.0? Listverktyget

8 8 Introduktion Listverktyget har ändrat utseende och visar nu flera olika typer av objekt i ett och samma fönster. De olika objekten listas under flikar - en flik för varje typ av objekt. Under den första fliken "Summering" visas vilka olika typer och antal objekt som har detekterats. För att öppna listverktyget Tryck DOLPHIN-TANGENT + TABB. Lunar minns vilken flik du senast hade öppen och du hamnar automatiskt under den senast besökta fliken när du öppnar listverktyget, under förutsättning att du inte har avslutat och startat upp en ny session av programvaran. De traditionella kortkommandona DOLPHIN-TANGENT + 1, DOLPHIN- TANGENT + 2 och så vidare fungerar fortfarande. Trycker du exempelvis DOLPHIN-TANGENT + 1 för att lista länkar så öppnas listverktyget med fokus på fliken Länkar. Om du vill växla till en annan flik för att se vilka andra typer av objekt som har listats så trycker du KONTROLL + TABB. Listverktyget är tillgängligt i Microsoft Word, Microsoft Excel och Internet Explorer. Microsoft Word

9 Introduktion 9 Stöd för Microsoft Word har finslipats. I Microsoft Word när mushjulet eller rullningslisten används för att rulla dokumentet så följer skärmläsaren med och detekterar fokus. 1.4 Kortkommandon Kortkommandon är en term som används i denna manual för att beteckna de tangenter eller tangentkombinationer på tangentbordet som du använder för att styra Lunar. Alla kortkommandon i denna manual beskrivs på följande sätt: För att göra något: Tryck TANGENT A + TANGENT B. Detta betyder att du ska hålla ned TANGENT A och medan den är nedtryckt trycka på TANGENT B för att utföra funktionen. Till exempel: För att öppna Lunar kontrollpanel: Tryck VÄNSTER KONTROLL + MELLANSLAG. Detta betyder att du ska hålla ned den vänstra kontroll-tangenten (Ctrl) och medan den är nedtryckt trycka på mellanslags-tangenten. När ett kortkommando tryck så fångas det upp av Lunar och skickas inte vidare till applikationen som du arbetar i. I denna dokumentation så förekommer uttrycket DOLPHIN-TANGENT. Precis som Kontroll, Shift och Alt är Dolphin-tangenten också en modifieringstangent och kan användas som en del av ett kortkommando. i kontrollpanelen i Lunar kan du välja mellan ett antal tangenter som ska vara Dolphin-tangenten. Som standard är Dolphin-tangeten inställd på CAPS LOCK.

10

11 11 K APITEL 2 Installera Lunar Detta kapitel innehåller information om hur du installerar en enanvändarlicens av Lunar. För information om nätverksinstallation eller installation på Terminal Server eller Citrix-klient hänvisas till kapitlet "Referens" i den kompletta dokumentationen. Denna information finns även tillgänglig i HTML-format i mappen \Help på Lunar CD-skiva. Att installera Lunar är lätt! Installationsguiden kommer att vägleda dig genom installationen av ett antal enskilda komponenter som tillsammans bildar din hjälpmedelsprogramvara. Några av dessa komponenter är nödvändiga, andra rekommenderas att installeras men är inte nödvändiga för att programmet ska fungera. I följande sektion kommer vi att kortfattat beskriva varje komponents roll innan vi går vidare med att beskriva de steg som behövs för att installera Lunar. Om du har köpt ett fullständigt datasystem (PC och programvara) direkt från din hjälpmedelsleverantör, är troligtvis Lunar redan installerad och klar att använda, vilket betyder att detta kapitel kan förbises. 2.1 Uppgradering från en tidigare version Om du redan har en tidigare version installerad på din dator så är det ändå bara att följa installationsinstruktionerna som om det var en ny installation. Du har möjlighet att välja om du vill skapa en ny installation och låta den gamla versionen ligga kvar orörd på hårddisken eller om du vill skriva över och ersätta den befintliga versionen med den nyare. Om du väljer att ersätta den gamla versionen kommer de flesta av de inställningar som du har gjort i din tidigare version att automatiskt importeras in i din nya version.

12 12 Installera Lunar 2.2 Installation av enanvändarlicens Med installation av enanvändarlicens menas att installera Lunar till en dator som används av den individ som licensen är registrerad till. Lunar måste installeras i samma konto/profil som den sedan ska köras i. En nätverksinstallation för en enanvändarlicens bör övervägas om: Användaren använder flera olika datorer. Användarens konto inte kan tilldelas temporära administrativa rättigheter under installationsförfarandet. Användaren saknar rättigheter att skriva till mappen "Program" inklusive undermappar. Om detta inte kan göras så kan inte Lunar spara användarens inställningar. Om fler än en person vill använda Lunar på olika datorer eller är i behov av olika profiler på en och samma dator. Observera licensvillkoren vad som gäller för fleranvändarlicenser. Om du installerar i ett nätverk så rekommenderar vi att du först läser igenom sektionen om nätverksinstallation som finns i programvarans online-hjälp under kapitlet "Referens" Installation - Windows XP Installationen av Lunar i Windows XP kräver att du har hjälp av en systemadministratör eller en person med liknande rättigheter. För att kunna installera en nödvändig grafikmodul måste programmet ändra din dators hårdvaruinställningar som finns i registret i Windows XP. Installationsprogrammet från Dolphin kan inte ändra dessa inställningar om inte du har en systemadministratörs befogenheter. Om du inte har skapat en återställningspunkt rekommenderar vi att du skapar en sådan. Att upprätthålla en aktuell återställningspunkt är nästan lika viktigt som att göra regelbundna säkerhetskopior och bör ingå i det regelbundna underhållet av din dator. Följ dessa steg för en lyckad installation av Lunar: 1. Starta datorn och starta upp Windows precis som du brukar göra. 2. Systemadministratören, eller någon med liknande rättigheter ska logga in och ge administratörsbefogenheter till den användare som kommer att använda Lunar.

13 Installera Lunar Logga in som den användare som skall använda Lunar. 4. Sätt i installationsskivan i din CD-enhet. Efter ett tag kommer installationsprogrammet automatiskt att starta. 5. När installationsprogrammet väl har startat blir du tillfrågad vilket språk du vill använda i den programvara som du vill installera. Sedan får du välja typ av installation; "Lokal" eller "Nätverk", "Lokal" är vald som standard. Om du vill installera en nätverksversion var vänlig och läs instruktionerna för nätverksinstallation. 6. En dialogruta med texten "Välkommen" som ger information om hur du ska använda installationsprogrammet visas. Var vänlig och följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja installationen av varje komponent. 7. Efter att installationsprogrammet har kopierat de nödvändiga filerna OCH om användaren arbetar under ett begränsat användarkonto så leta reda på och kör filen "dll_reg.cmd". Denna fil finns i mappen där Lunar är installerad. Detta kommer att registrera vissa nödvändiga filer vilket innebär full funktionalitet. 8. Logga ut och starta om datorn. 9. Systemadministratören, eller någon annan med liknande rättigheter bör logga in och återställa användarens rättigheter till samma som de var tidigare. Installationen är nu fullständig. Du kan nu logga in som den registrerade användaren och starta Lunar. Vi hänvisar till avsnittet om felsökning om du har problem med installationen Installation - Windows Vista Installationen av Lunar i Windows Vista kräver att du har hjälp av en systemadministratör eller en person med liknande rättigheter. För att kunna installera en nödvändig grafikmodul måste programmet ändra din dators hårdvaruinställningar som finns i registret i Windows Vista. Installationsprogrammet från Dolphin kan inte ändra dessa inställningar om inte du har en systemadministratörs befogenheter. VARNING: När installationsprogrammet startar kommer funktionen User Access Control (UAC) att be om din tillåtelse för att köra installationen. I detta steg erbjuds inget talstöd. Om talstöd krävs så rekommenderar vi att du använder Windows skärmläsaren. Windows skärmläsaren kan startas genom att trycka WINDOWS

14 14 Installera Lunar TANGENT + U (öppnar Windows Hjälpmedelscenter), och sedan ALT + K (eller genom att skriva "skärmläsaren" följt av Retur i Startmenyn). Följ dessa steg för en lyckad installation av Lunar: 1. Starta datorn och starta upp Windows precis som du brukar göra. 2. Systemadministratören, eller någon med liknande rättigheter ska logga in och tilldela administratörsbefogenheter till den användare som kommer att använda Lunar. 3. Logga in som den användare som skall använda Lunar. 4. Sätt i installationsskivan i din CD-enhet. 5. Sök upp och kör filen "Setup.exe" på Lunar CD-skivan. Du kan göra detta antingen med hjälp av Windows Utforskaren och sedan navigera till rätt fil, eller genom att trycka WINDOWS TANGENT + R så att "Kör" dialogrutan öppnas. I denna dialogruta ska du skriva "x:\setup.exe". Bokstaven "x" ersätter du så att det matchar enhetsbeteckningen för din CD-ROM läsare. Tryck sedan på Retur. 6. En Windows Vista UAC dialogruta öppnas med informationen "Ett oidentifierat program vill komma åt datorn..." och syftar på "ds.exe". Välj "Tillåt" (ALT + A) för att fortsätta installationen. 7. När installationsprogrammet väl har startat blir du tillfrågad vilket språk du vill använda i den programvara som du vill installera. Sedan får du välja typ av installation; "Lokal" eller "Nätverk", "Lokal" är vald som standard. Om du vill installera en nätverksversion var vänlig och läs instruktionerna för nätverksinstallation. 8. En dialogruta med texten "Välkommen" som ger information om hur du ska använda installationsprogrammet visas. Var vänlig och följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja installationen av varje komponent. 9. Logga ut och starta om datorn. 10. Systemadministratören, eller någon annan med liknande rättigheter bör logga in och återställa användarens rättigheter till samma som de var tidigare. Installationen är nu fullständig. Du kan nu logga in som den registrerade användaren och starta Lunar. Vi hänvisar till avsnittet om felsökning om du har problem med installationen.

15 Installera Lunar Produktaktivering För att erhålla en mjukvarulicens så måste Lunar aktiveras efter det att den har installerats. Man har 30 dagar på sig att aktivera programmet. Under den här tiden fungerar programmet normalt men är tidsbegränsat. Efter 30 dagar kommer programmet upphöra att fungera. VARNING - Genom att aktivera Lunar så godkänner du automatiskt användaravtalet. Aktiverar du inte mjukvaran kan du återlämna programmet där du köpte det och få pengarna tillbaka. Du har möjlighet att välja mellan "Aktivera nu" eller "Påminn mig senare". Aktivera nu. Om du har tillgång till Internet så är detta det absolut enklaste sättet att aktivera Lunar på. Du kan även välja att aktivera manuellt om du saknar Internetanslutning. Att aktivera via Internet är en helautomatisk process, där du endast behöver trycka på en knapp. Manuell aktivering medför att du måste kontakta din Dolphin-återförsäljare och ange din produktnyckel. Din Dolphin-återförsäljare kan utifrån din produktnyckel ge dig en aktiveringskod med vilken du kan aktivera Lunar med. Om du har en nätverks- eller fleranvändarlicens så ska du välja "Fleranvändarlicens" och sedan ange licenskoden som medföljde certifikatet tillhörande fleranvändarlicensen (studera instruktioner för nätverksinstallation i kapitlet "Referens" för ytterligare information). Aktivering via Internet. På detta vis erhåller du din mjukvarulicens genom att din Internetanslutning kopplar upp sig till Dolphins server. Om du har en Internetförbindelse är detta den snabbaste och enklaste metoden att använda. Manuell aktivering. Du måste kontakta din Dolphin-leverantör via telefon eller mail för att erhålla din mjukvarulicens i form av en aktiveringskod. Du kan också använda denna metod om du har tillgång till en dator med Internetförbindelse. Alternativt om du har tillgång till en dator med Internetanslutning så kan du följa dessa steg: 1. Välj "Manuell aktivering" och notera din produktnyckel.

16 16 Installera Lunar 2. Sätt i CD-skivan för Lunar i datorn som har en Internetförbindelse. Håll nere SHIFT-tangenten för att undvika att installationsprogrammet startar upp automatiskt. 3. Leta reda på och kör filen "dol_activate.exe". Denna ska finnas i mappen "dol_auth" på CD-skivan. 4. Ange din produktnyckel och tryck på "Aktivera nu". Detta startar aktiveringsprocessen och som ansluter till Dolphins server och slutligen kommer din aktiveringskod att visas. 5. Notera din aktiveringskod och återgå till din dator där du ska ange aktiveringskoden som en del i steget av den manuella aktiveringsprocessen. Påminn mig senare. Om du väljer "Påminn mig senare" så kommer du informeras med jämna mellanrum att produkten inte är aktiverad. Du kommer även informeras om antalet återstående dagar innan Lunar upphör att fungera. Om du vill aktivera Lunar kan du göra det genom att starta om Lunar eller genom att välja menyalternativet "Aktivera" från menyn "Hjälp" i Lunars kontrollpanel. Om detta menyalternativ inte finns i hjälp-menyn betyder det att Lunar redan är aktiverad. Om du avinstallerar eller ominstallerar Lunar på samma dator så behöver du inte aktivera Lunar igen. Om du behöver en ytterligare aktiveringsmöjlighet så ska du kontakta din Dolphin-leverantör så kan de hjälpa dig. Aktiveringsprocessen skickar ingen information till Dolphin, annat än Lunar produktnyckel. 2.4 Avinstallation av enanvändarlicens Innan Lunar kan avinstalleras så måste du först avsluta Lunar. Gör så här för att avsluta Lunar: 1. Tryck VÄNSTER KONTROLL+MELLANSLAG för att öppna kontrollpanelen. 2. Tryck ALT+F4 för att avsluta Lunar.

17 Installera Lunar En dialogruta frågar om du verkligen vill avsluta Lunar. Bekräfta ditt val genom att trycka på Retur (eller tryck på Escape för att återgå till Lunar kontrollpanel). Ett alternativt sätt är att öppna kontrollpanelen och välja menyalternativet Avsluta Lunar från menyn Arkiv Avinstallera - Windows XP 1. Logga in som systemadministratör, eller som någon med liknande behörighet och ge behörighet till den användare som har installerat programvaran. 2. Logga in som användaren av programvaran. 3. Tryck på WINDOWS-tangenten (eller på KONTROLL+ESCAPE) för att öppna startmenyn och använd sedan piltangenterna för att välja alternativet "Kör..." och tryck på RETUR. Skriv "c:\program\dolphin\snova\dolcfgnt" -r och tryck på RETUR. (Ersätt ev. sökvägen så den matchar din dator). Du bör få ett meddelande som lyder "Interception driver successfully removed". Om du får något annat meddelande har du förmodligen inte den behörighet som krävs för att utföra dessa åtgärder. Om användaren har ett begränsat användarkonto och om filen "dll_reg.cmd" kördes manuellt i samband med installationen så ska "dll_unreg.cmd" som finns där Lunar är installerat köras. Detta kommer att avregistrera vissa filer som används av Lunar. 4. Tryck på WINDOWS tangenten (eller på KONTROLL+ESCAPE) för att öppna startmenyn. 5. Tryck I för att välja alternativet "Inställningar". 6. Tryck K för att gå till alternativet "Kontrollpanelen" i undermenyn till inställningar. 7. Använd sedan piltangenterna för att välja alternativet "Lägg till/ta bort program" och tryck sedan på RETUR. 8. Tryck på TABB en gång för att förflytta dig in i listan som visar vilka programvaror som är installerade i datorn. 9. Förflytta dig ned till namnet på den programvara som du vill avinstallera. 10. Tryck TABB för att komma till knappen "Ändra/Ta bort" och tryck sedan på MELLANSLAG för att aktivera den.

18 18 Installera Lunar Om Du har SAM och Dolphin Orpheus TTS installerade på din PC så kan du avinstallera dem också förutsatt att de inte används av en annan produkt som är installerad i datorn, till exempel Cicero. 11. Logga ut och starta om datorn. 12. Logga in som systemadministratör eller som någon med liknande behörighet och återställ användarens behörighet så som de var innan. Observera: om inte ett standard utseende används i Windows XP så kan stegen skilja sig något åt vad det gäller att hitta alternativet Lägg till/ta bort program Avinstallera - Windows Vista 1. Logga in som systemadministratör, eller som någon med liknande behörighet och ge behörighet till den användare som har installerat programvaran. 2. Logga in som användaren av programvaran. 3. Tryck WINDOWS TANGENTEN + R för att öppna Kör-dialogrutan. 4. Skriv "c:\program\dolphin\snova\dolcfgnt" -r och tryck på RETUR. (Om det behövs, ersätt sökvägen så att den matchar den aktuella datorn). Du bör få ett meddelande som lyder "Modulen för grafikhantering har fysiskt avinstallerats". Om du får något annat meddelande har du förmodligen inte den behörighet som krävs för att utföra dessa åtgärder. 5. Öppna Windows Startmeny. 6. Skriv "kontrollpanelen" och tryck på Retur. 7. Tryck tabb till du hamnar på alternativet "Avinstallera ett program" och tryck på RETUR. 8. Tryck på piltangenterna tills du hamnar på den Dolphin-programvara du önskar att avinstallera och tryck på RETUR. Om Du har SAM och Dolphin Orpheus TTS installerade på din PC så kan du avinstallera dem också förutsatt att de inte används av en annan produkt som är installerad i datorn, till exempel Cicero. 9. Logga ut och starta om datorn. 10. Logga in som systemadministratör eller som någon med liknande behörighet och återställ användarens behörighet så som de var innan.

19 Installera Lunar 19 Notera, tillvägagångssättet att avinstallera kan skilja sig något beroende på vilket tema och färgschema du använder i Windows. Ovanstående instruktioner passar då "Windows Vista" temat och färgschemat "Windows Vista Basic" används.

20

21 21 K APITEL 3 Kom igång Detta kapitel innehåller en introduktion till Lunar. Meningen är att ge dig den mest grundläggande informationen först så att du snabbt kan komma igång och arbeta med dina programvaror och ha Lunar körandes som en applikation i bakgrunden. Senare kapitel i manualen erbjuder mer detaljerad information om funktionerna i Lunar. Informationen i detta avsnitt utgår från att Lunar är nyinstallerad och att de applikationsspecifika inställningsfiler, Atlasfiler och skriptfiler som används är de originalfiler som distribuerats av Dolphin. Om du har ytterligare inställningsfiler eller om du har ändrat någon av inställningarna i Lunar kanske inte denna manual längre stämmer överens med ditt system. En annan orsak till att manualen kanske ej stämmer med din installation kan även vara att du har uppgraderat från en tidigare version av Lunar där du förändrat inställningarna (din nya programvara importerar de flesta inställningarna från den gamla). 3.1 Att starta Lunar Lunar kan startas på följande tre alternativa sätt: Automatiskt Vid en standardinstallation (om "Automatisk" valdes i samband med installationen) placerar installationsprogrammet en genväg till Lunar i autostart-mappen. Lunar kommer då att startas så fort Windows har laddats färdigt. Lunar kommer inte startas automatiskt om du har installerat en demoversion av Lunar och valt "Automatisk installation". En genväg till programmet läggs dock upp på skrivbordet.

22 22 Kom igång Kortkommando Installationsprogrammet skapar automatiskt ett kortkommando så att du lätt ska kunna starta Lunar. Oberoende var i Windows du befinner dig kan du genom att trycka SHIFT + KONTROLL + L starta programmet. Från startmenyn Ett sista sätt är att starta Lunar från startmenyn: 1. Tryck på WINDOWS-tangenten eller KONTROLL+ESCAPE för att öppna Startmenyn. 2. Tryck på P eller använd piltangenterna för att öppna Program. 3. Tryck PIL NED tills du når mappen "Dolphin". 4. Tryck PIL HÖGER för att öppna mappen "Dolphin". 5. Tryck PIL NED tills du når alternativet Lunar. 6. Tryck på RETUR för att starta Lunar. Dolphin-Pen versionen av Lunar. Om du har Dolphin-pen utgåvan av Lunar så startas denna helt enkelt genom att du ansluter pennan till datorns USB-port. När pennan ansluts till USB-porten så hörs en ljudsignal som indikerar att Dolphin-pennan är detekterad och att Lunar startas upp. Om Dolphin-pennan är ansluten till datorns USB-port när datorn startas upp så kommer Lunar att startas automatiskt. Observera: om du håller nere VÄNSTER SHIFT så kan du hindra Dolphin-pennan att starta automatiskt. 3.2 Lunar kontrollpanel I denna manual avser Kontrollpanelen den dialogruta som innehåller alla inställningar för Lunar. Förväxla ej detta med Windows kontrollpanel. Kontrollpanelen är uppdelad i två delar: ett menysystem samt en grafisk del. Alla inställningar som finns tillgängliga i den grafiska delen av kontrollpanelen går också att nå i menysystemet. I menysystemet hittar du

23 Kom igång 23 även andra inställningar, till exempel hur att skapa applikationsspecifika inställningar och hur att konfigurera kortkommandon. För att öppna kontrollpanelen: Tryck VÄNSTER KONTROLL + MELLANSLAG. eller klicka på programikonen i systemfältet. Om Kontrollpanelen redan är öppen kan du växla till den med ALT + TABB eller trycka VÄNSTER KONTROLL + MELLANSLAG. Kontrollpanelen finns även i ett format som kallas för "snabbmeny". Snabbmenyn innehåller alla alternativ du hittar i den normala kontrollpanelen fast i en popup-meny. För att öppna kontrollpanelens snabbmeny: Tryck DOLPHIN-TANGENT + MELLANSLAG. Som standard är DOLPHIN-TANGENTEN det samma som CAPS LOCK. För att stänga Kontrollpanelen, tryck på minimera-knappen eller tryck ESCAPE. När du stänger Kontrollpanelen fortsätter Lunar att arbeta i bakgrunden. Om du trycker ALT + F4 i kontrollpanelen dyker ett meddelandefönster upp på skärmen som frågar om du vill avsluta. Tips Om du inte vill att kontrollpanelen ska visas på aktivitetsfältet efter du tryckt på minimera-knappen finns en inställning för det i kontrollpanelen; menyn "Konfiguration" > "Kontrollpanel" > "Visa inte kontrollpanelen i aktivitetsfältet" Kontrollpanelens utseende

24 24 Kom igång Kontrollpanelen består av en menyrad och ett antal flikblad. Menyraden erbjuder åtkomst till alla inställningar i Lunar medan flikbladen endast innehåller de mest populära och frekvent använda inställningarna. För att växla mellan de olika flikbladen: Tryck KONTROLL+TABB. Alla fliksidorna har samma utseende, inställningarna finns direkt under knapparna och de nedrullningsbara listorna. Menysystemet innehåller samtliga inställningar som finns i flikbladen, plus en del andra inställningar. Menysystemet aktiveras genom att du trycker på ALT-tangenten. Detta placerar fokus på den första menyn längst åt vänster. Flytta sedan mellan de olika menyerna med hjälp av PIL VÄNSTER och PIL HÖGER. För att öppna en markerad meny trycker du på RETUR eller PIL NED. Tips: Det är möjligt att ändra kontrollpanelens utseende. Under menyn "Konfiguration" och menyalternativet "Kontrollpanel" så kan du välja mellan "Klassiskt utseende", "Visa endast menyer" eller "Grafiskt utseende". Alla inställningar som finns i kontrollpanelen tas upp längre fram i denna dokumentation. Fliksidan Förstoring Under flikbladet Förstoring i kontrollpanelen i Lunar kan du snabbt och enkelt komma åt de grundläggande inställningarna i förstoringssystemet. Förstoringsgrad. Välj vilken grad av förstoring du önskar med denna rotationslista. Välj som minsta förstoringsgrad 2x (dubbelt så stort som originalutseendet) och som mest 60x (60 gånger större än originalutseendet). Ytterligare förstoringsgrader, till exempel lägre än 2x är också möjligt att välja men då måste funktionen "Förstoring under 2x" vara aktiverad. Du kan aktivera förstoring under 2x genom att markera kryssrutan "Förstoring

25 Kom igång 25 under 2x" i flikbladet "Förstoring" eller i dialogrutan under menyalternativet "Egenskaper" i menyn "Förstoring". Förstoringsmetoder Du växlar mellan de olika förstoringsmetoderna genom att trycka MELLANSLAG på knappen "Metod". Du kan också välja ett alternativ från den nedrullningsbara listan. Följnade metoder finns tillgängliga i Lunar: Hel skärm. Hel skärm fyller hela skärmen med ett förstorat stycke av den "verkliga" Windowsskärmen. Fönster. Fönster förstorar en del av den "verkliga" Windows-skärmen, precis som metoden "Hel skärm" förutom att det förstorade området visas i ett fönster som är fixerat till ett ställe på bildskärmen. Lupp. Lupp förstorar ett område på samma vis som metoden "Fönster" förutom att det förstorade området nu flyttar sig. Auto-lupp. Auto-lupp fungerar på samma vis som metoden "Lupp" förutom att det förstorade området automatiskt ändrar storlek beroende på vilket objekt som är i fokus och hur "stort" fokuset är. Auto-lupp är en funktion som kommer till sin rätta då man arbetar från tangentbordet och inte använder musen. Delad skärm Metoden "Delad skärm" delar in bildskärmen i två rektangulära områden, ett förstorat och ett icke-förstorat. Mellan dessa områden finns en avgränsningslinje. Du väljer själv var du vill ha den förstorade delen placerad i förhållande till den icke-förstorade delen av skärmbilden.

26 26 Kom igång Vänster: det förstorade området är till vänster sida av skärmbilden. Överkant: det förstorade området är längst upp på skärmbilden Höger: det förstorade området är till höger sida av skärmbilden Nederkant: det förstorade området är längst ned på skärmbilden. Färger. Den inbygda färgfunktionen i Lunar låter dig ändra färgerna för hela bildskärmen. Både områden som är förstorade respektive oförstorade på bildskärmen påverkas. Du kan välja att använda ett av de flera färgscheman som följer med i Lunar, eller att skapa ditt eget. Tryck på knappen för att aktivera färgerna i Lunar. Du kan växla till ett annat färgschema genom att öppna den nedrullningsbara listan. Andra förstoringsinställningar tas upp längre fram i denna manual. Notera: Om förstoringen inte är aktiverad så är de flesta av förstoringskontrollerna inte tillgängliga (gråade). Du måste aktivera förstoringen innan några ändringar kan göras. Ett undantag är färgfunktionen som fungerar oberoende av om förstoringen är aktiverad eller inte. Fliksidan Cicero Om du har Cicero version 3.02 eller senare installerad på din dator så är Cicero tillgänglig direkt från kontrollpanelen i Lunar. Det innebär att du har

27 Kom igång 27 direkt åtkomst till Cicero via Lunar och du kan exempelvis starta en ny skanning. Dolphin Cicero är en programvara för att skanna in och läsa upp alla typer av tryckta textdokument - allt med en enda tangenttryckning! Att få hjälp med en viss kontroll Varje dialogruta i kontrollpanelen innehåller en hjälpknapp. En tryckning på denna knapp öppnar (beroende på var du befinner dig) ett lämpligt avsnitt i on-line hjälpen av denna manual. Du kan också få hjälp med en specifik inställning genom att tabulera till inställningen och sedan trycka F Förändra inställningar Medan du finjusterar Lunar för att passa dina behov kan du låta Kontrollpanelen vara öppen. Ändra den inställning du önskar, tryck på knappen "Verkställ" och sedan ALT+TABB för att gå tillbaka till din applikation. Inställningarna börjar gälla direkt du tryckt "Verkställ". Hoppa fram och tillbaka med ALT+TABB mellan Kontrollpanelen och din applikation och prova olika inställningar tills du blir nöjd. Om du förändrar en inställning via ett kortkommando, till exempel ändrar volym eller förstoringsgrad, uppdateras motsvarande inställning automatiskt i Kontrollpanelen. Inställningar via kortkommandon har alltid högre prioritet än inställningar gjorda via en dialog. De börjar gälla direkt när kommandot är utfört Problemet med förgrundsfönster Microsoft har introducerat en "spärr" i Windows som förhindrar applikationer (som till exempel Lunar) att öppna fönster (till exempel Kontrollpanelen) i förgrunden. Trots att vi lyckats gå runt detta i de flesta fall, så finns det fortfarande situationer där Kontrollpanelen öppnas, men ej hamnar i förgrunden (blir aktiv). Det mest påtagliga fallet är när du har startmenyn öppen och försöker öppna Kontrollpanelen. När detta händer kan det vara nödvändigt att stänga den meny du har öppen och trycka ALT+TABB för att göra Kontrollpanelen aktiv.

28 28 Kom igång Tips: Detta nya funktionssätt påverkar även andra applikationer. Om du har gjort något som du förväntar ska öppna ett fönster och inget händer, prova då att trycka ALT + ESCAPE för att hoppa runt mellan alla öppna fönster. 3.3 Grundläggande kortkommandon i Lunar Alla inställningar kan göras i kontrollpanelen, men de flesta av dessa finns åtkomliga direkt från tangentbordet via en tangentkombination - ett så kallat kortkommando. När du väl har lärt dig de mest grundläggande kortkommandona så märker du att det är mycket enklare och snabbare att arbeta med kortkommandon än att söka efter motsvarande inställning i kontrollpanelen Förstoringskommandon När Lunar startar upp för första gången är förstoringen inställd på 4 gånger, förstoringsmetoden "Hel skärm" är valt, kantutjämning aktiverad och färgfunktionen i Lunar avaktiverad. För att slå förstoringen på / av: Tryck VÄNSTER KONTROLL + NUMERISK RETUR För att öka förstoringen: Tryck VÄNSTER KONTROLL + NUMERISK PLUS eller tryck DOLPHIN-TANGENTEN + MUSHJUL UPP För att minska förstoringen: Tryck VÄNSTER KONTROLL + NUMERISK MINUS eller tryck DOLPHIN-TANGENTEN + MUSHJUL NED. Som standard är Dolphin-tangenten CAPS LOCK. För att växla mellan de olika förstoringsmetoderna (hel skärm, fönster, lupp, auto-lupp och delad skärm): Tryck VÄNSTER KONTROLL + NUMERISK 7

29 Kom igång 29 För att växla färger på / av: Tryck VÄNSTER KONTROLL + NUMERISK Arbeta med förstoring Lunar erbjuder ett stort antal avancerade funktioner vilka underlättar ditt vardagliga användande i en uppförstorad miljö. Kantutjämning, färger, framhävning av fokus, rullning, läsrad och översiktsläge. I detta avsnitt tar vi kortfattat upp alla dessa funktioner Färger Den inbyggda färgfunktionen i Lunar låter dig ändra färgerna för hela bildskärmen. Både områden som är förstorade respektive oförstorade på bildskärmen påverkas. Med färginställningarna i Lunar kan du välja mellan olika färdiga färgscheman, eller skapa din egen personliga färgkombination som passar just ditt öga bäst. Du kan applicera olika färgfilter och även ersätta oönskade färger som är jobbiga för ögat till mer behagligare färger som gör det lättare att läsa texten på bildskärmen Det kan vara värt att tillbringa tid med att experimentera med olika färginställningar eftersom en inställning som du upplever är bra för dig underlättar din tid framför datorn. Ett bra färgval kan även göra stor skillnad för personer med läshandikapp. För att aktivera färgerna i Lunar. Öppna menyn "Förstoring" och välj menyalternativet "Färger på". Detta aktiverar det aktuella färgschemat som är valt i kontrollpanelen. För att växla färgschema. För att växla färgschema öppna menyn "Förstoring" och gå in under menyalternativet färgschema. Välj ett av alternativen i listan. Färgschemat tas i bruk direkt då du har tryckt på Retur. Skapa ett personligt färgschema. Om du inte är nöjd med något av de fördefinierade scheman som finns tillgängliga så finns möjligheten att skapa ditt eget personliga färgschema. För att göra detta så måste du först markera alternativknappen "Personliga

30 30 Kom igång färger" och sedan trycker du på knappen "Färginställningar". Dialogrutan "Färginställningar" visas nu på skärmen. Det finns ett antal valalternativ i denna dialogruta. Starta med att markera alternativknappen "Traditionell" och prova sedan de andra alternativknapparna. Kryssrutan "Invertera ljusstyrka" växlar mellan den normala skärmbilden där mörk text visas på ljus botten och den motsatta med ljus text på mörk botten, som uppskattas av många användare. Notera att denna inställning inte förändrar vare sig färger eller färgmättnad, endast ljusstyrkan förändras. Till exempel blir ljus grön mörk grön. Reglagen "Kontrast" och "Ljusstyrka" fungerar mycket likt färgkontrollerna på en vanlig färg-tv. Prova att dra i reglagen så får du själv se effekten. Färgmättnad avgör mängden färg på skärmen. Om reglaget är inställt längst till vänster blir bildskärmens utseende svart och vitt (inga färger). Om reglaget ställs mer åt höger används fler färger. Färgschema påverkar den så kallade "paletten" i ditt bildskärmskort, vilket mappar om färgerna på olika sätt utan att ljusstyrkan påverkas.

31 Kom igång 31 De tre alternativknapparna "Enfärgad", "Tvåfärgad" och "Trefärgad" avgör hur många olika färger du vill blanda in i ditt färgschema. Om alternativknappen "Enfärgad" är markerad kan du från den nedrullningsbara listrutan "Nyans" bestämma en färgton du vill ditt schema ska innehålla. När alternativknappen "Färgersättning" är markerad blir listrutorna "från" och "till" tillgängliga. Här kan du ersätta en viss färg mot en annan. Ange färgen du vill ersätta i listrutan "Från" och markera den färg du önskar att ersätta den med i listrutan "Till". Återställ till originalfärger genom att trycka på knappen "Återställ" (eller tryck på tangenten Escape). Alternativ för färgersättning visas nedan: När du har hittat ett färgschema som du är nöjd med kan du aktivera / avaktivera färgerna med hjälp av kortkommandot VÄNSTER KONTROLL + NUMERISK NOLL Framhäv fokus Med hjälp av funktionen "Framhäv fokus" kan du enklare hitta var någonstans på bildskärmen det aktuella fokuset befinner sig. Med hjälp av inställningarna i denna dialogruta kan du välja vilken fokustyp du vill framhäva och hur det framhävda fokuset ska se ut på bildskärmen.

32 32 Kom igång Exempel på fokustyper som går att framhäva extra tydligt på bildskärmen är muspekare och skrivmarkören. Dialogrutan innehåller ett antal flikblad - ett för varje fokustyp. Funktionen "Framhäv fokus" finns även tillgänglig i Dolphins skärmläsare Hal, detta på grund av att seende personer som sitter bredvid ska kunna följa med på skärmen Översiktsläge Översiktsläget ger dig möjlighet att se var den förstorade delen för närvarande befinner sig på den "verkliga" skärmbilden. För att aktivera / avaktivera översiktsläget: Tryck VÄNSTER KONTROLL + MINDRE ÄN Läsrad Förstoringsläget "Läsrad" bryter ner innehållet i ett dokument och presenterar det med en textrad som rullar mjukt fram över skärmen. När du avslutar Läsraden så kan du välja mellan att återgå till samma position där du startade att läsa eller att flytta markören till det ställe där du slutade läsa. Det sista alternativet kan vara bra om du till exempel finner ett stavfel som du vill rätta till. Prova dessa kortkommandon: Funktion Aktivera läsraden från början Aktivera läsraden från aktuell fokusposition Aktivera läsraden, läs hela fönstret Starta / stoppa rullningen Justera hastigheten Flytta bakåt / framåt Avsluta Läsraden Kortkommando Vänster Kontroll + Numerisk komma Vänster kontroll + Vänster Shift + Numerisk 2 Vänster Kontroll + Numerisk 9 Mellanslag Pil upp / ned Pil vänster / höger Escape

33 Kom igång 33 Avsluta läsraden och flytta fokus till aktuell position Numerisk Retur I Lunar kontrollpanel finns en dialogruta som innehåller diverse inställningar som påverkar utseendet då Läsraden är aktiv, till exempel textstorlek, typsnitt, färg och var på bildskärmen den rullande textremsan ska visas. Du finner dessa inställningar i kontrollpanelen under menyn Förstoring och menyalternativet "Läsrad". Prova att ändra de olika inställningarna och se vilken effekt du får i Läsraden. Kom ihåg att du kan trycka tangenten F1 i kontrollpanelen och du får då hjälp för den markerade kontrollen. Notera, det finns fler kortkommandon som är relaterade till Läsraden. Du kan läsa om dessa i den kompletta on-line hjälpen Flytta förstoringsområdet Du kan flytta det förstorade området med hjälp av tangentbordet istället för med musen. Följande kortkommandon finns tillgängliga: Rulla Funktion Tangenttryckning Höger Kontroll + Piltangenterna

34 34 Kom igång Flytta Höger Kontroll + Höger Shift + Piltangenterna Hoppa till Höger Kontroll + Numerisk 1-9 Hoppa nedåt, uppåt, vänster och höger Vänster Kontroll + Dolphin-tangent + Numerisk 2, 4, 6 och 8 Vad det gäller att rulla förstoringen så kan du prova att trycka på samma piltangent igen ett flertal gånger (med HÖGER KONTROLL fortfarande nedtryckt) för att öka hastigheten. Tips Du kan spara en egen position för att sedan när som helst återkomma till samma position. Tryck HÖGER KONTROLL + NUMERISK NOLL för att spara skärmpositionen och tryck HÖGER KONTROLL + NUMERISK KOMMA för att flytta till den sparade positionen. 3.5 Listverktyget Listverktyget består av en dialogruta innehållande en lista med objekt. Dessa objekt kan sorteras och olika åtgärder kan utföras för var och ett av objekten i listan, till exempel kan du i en lista med hyperlänkar simulera ett höger- eller vänsterklick på den markerade länken. Följande listor finns färdiga att välja mellan: Länklista. Länklistan visar alla länkar som Lunar har detekterat i det aktuella dokumentet. För att öppna länklistan Tryck DOLPHIN-TANGENT + 1. Rubriklista. Rubriklistan visar alla rubriker som Lunar har detekterat i det aktuella dokumentet. För att öppna rubriklistan Ramlista. Tryck DOLPHIN-TANGENT + 2.

35 Kom igång 35 Ramlistan visar alla ramar (frames) som Lunar har hittat i det aktuella dokumentet. Ramlistan är endast tillgänglig i HTML-dokument, till exempel Internet-sidor. För att öppna ramlistan Tryck DOLPHIN-TANGENT Listverktyget Listverktyget visar flera olika typer av objekt i ett och samma fönster. De olika objekten listas under flikar - en flik för varje typ av objekt. Under den första fliken "Summering" visas vilka olika typer och antal objekt som har detekterats. För att öppna listverktyget Tryck DOLPHIN-TANGENT + TABB. Lunar minns vilken flik du senast hade öppen och du hamnar automatiskt under den senast besökta fliken när du öppnar listverktyget, under förutsättning att du inte har avslutat och startat upp en ny session av programvaran. Listverktyget är tillgängligt i Microsoft Word, Microsoft Excel och Internet Explorer. 3.7 Använda kortkommandon När du trycker en tangent som utgör ett kortkommando i Lunar så skickas den inte vidare till applikationen utan Lunar "fångar" upp den. Det kan hända att ett kortkommando i Lunar krockar med ett kortkommando i din applikation. Om detta sker så finns det åtgärder du kan göra för att undvika detta problem. Avaktivera Lunar kortkommandon. Du kan avaktivera alla kortkommandon i Lunar (förutom kommandot som aktiverar dem igen) så att alla dina tangenttryckningar skickas vidare till applikationen som du arbetar med.

36 36 Kom igång För att växla kortkommandon på / av: Tryck VÄNSTER KONTROLL + 8. Om kortkommandona i Lunar är aktiverade kommer de att avaktiveras när du trycker kortkommandot ovan. Om de är avaktiverade så kommer de att aktiveras. Det är så här ett kommando fungerar som växlar mellan på / av. Släpp igenom tangent till applikationen. Denna funktion fungerar på samma sätt som ovanstående, förutom att kortkommandona i Lunar automatiskt återaktiveras efter en tangenttryckning. Denna funktion kan vara smidig då du tillfälligt vill släppa igenom en tangenttryckning till din applikation. För att släppa igenom en tangent till applikationen: Tryck VÄNSTER KONTROLL + 7. Konfigurera kortkommandon. Varje kommando kan ha ett eller flera kortkommandon knutna till sig. Under menyn "Konfiguration" och menyalternativet "Kortkommandon" finns dialogrutan "Konfigurera kortkommandon". Denna dialogruta låter dig bestämma vilka tangentkombinationer som ska vara kopplade till olika funktioner i Lunar. Det är ej nödvändigt att koppla tangentkombinationer till alla funktioner, du kan till exempel ta bort alla kortkommandon som du vet att du aldrig kommer att använda för att på så vis frigöra tangentkombinationer till andra applikationer. 3.8 Avsluta Lunar Det är ej nödvändigt att avsluta Lunar innan datorn stängs av, det görs automatiskt när Windows avslutas. Vill du av någon orsak avsluta Lunar mitt under en Windows-session gör du så här. 1. Tryck KONTROLL + MELLANSLAG för att öppna Kontrollpanelen. 2. Tryck ALT + F4 för att avsluta Lunar. 3. Bekräfta att du vill avsluta Lunar genom att trycka på RETUR ytterligare en gång. Om du inte vill avsluta ska du trycka på Escape. Alternativt kan du avsluta Lunar genom att välja alternativet Avsluta Lunar under menyn Arkiv i kontrollpanelen.

37 Kom igång 37 Dolphin-pennan. Om du använder den version av Lunar som levereras på ett USB-minne (Dolphin-penna) så försöker Lunar att koppla från pennan automatiskt när du avslutar Lunar. Det är inte alltid möjligt, men om det lyckas så kommer du att höra en ljudsignal som indikerar att inställningarna är sparade till pennan och att du kan avlägsna den från datorns USB-port. Om du inte hör någon ljudsignal eller om inte Dolphin-pennan automatiskt är frånkopplad så rekommenderar vi att du använder dialogrutan "Säker borttagning av maskinvara" i Windows för att göra detta innan du avlägsnar pennan från USB-porten. 3.9 Summering av kortkommandon I detta kom-igång-kapitel har ett antal kortkommandon nämnts. För att underlätta för dig så har dessa kortkommandon summerats i ett antal tabeller nedan. Tabellerna har grupperats efter funktion så att du enkelt ska hitta vad du söker. För varje funktion listas två kortkommandon, ett för den numeriska uppsättningen (standard) och ett för funktionstangenterna (särskilt användbart för bärbara datorer som saknar ett riktigt numeriskt tangentbord). Funktionstangenter förkortas som bara "F-tangenter" vidare i denna dokumentation. Du kan välja vilken av dessa kommandouppsättningar som ska användas från dialogrutan Konfigurera kortkommandon i kontrollpanelen i Lunar. En förteckning över samtliga kortkommandon hittar du i den kompletta online hjälpen System System: Funktion Numeriska tangenter Öppna kontrollpanelen Vänster Kontroll + Mellanslag Öppna kontrollpanelens Dolphin-tangent + snabbmeny Mellanslag Kontextkänslig hjälp (i F1 kontrollpanelen) F-tangenter Vänster Kontroll + Mellanslag Dolphin-tangent + Mellanslag F1

38 38 Kom igång Växla kortkommandon på / av Vänster Kontroll + 8 Släpp igenom tangent till Vänster Kontroll + applikationen 7 Vänster Kontroll + 8 Vänster Kontroll + 7 Förstoring: Funktion Numeriskatangenter Förstoring på / av Vänster Kontroll + Numerisk Retur Öka förstoring Vänster Kontroll + Numerisk Plus (eller Dolphintangent + Mushjul upp) Minska förstoring Vänster Kontroll + Numerisk Minus (eller Dolphintangent + Mushjul ned) Växla förstoringsmetod (hel Vänster Kontroll + skärm, delad skärm, fönster, Numerisk 7 lupp och auto-lupp) Färger på / av Vänster Kontroll + Numerisk 0 Översiktläge på / av Vänster Kontroll + Mindre än (<) F-tangenter Höger Kontroll + F1 Vänster Kontroll + F11 (eller Dolphin-tangent + Mushjul upp) Vänster Kontroll + F10 (eller Dolphin-tangent + Mushjul ned) Höger Kontroll + F2 Höger Shift + F1 Vänster Kontroll + Mindre än (<) Läsrad Funktion Aktivera Läsrad (dokumentinnehåll från början) Aktivera Läsrad (från aktuell fokusposition) Numeriska tangenter Vänster Kontroll + Numerisk Komma Vänster Kontroll + Vänster Shift + Numerisk 2 F-tangenter Vänster Kontroll + F12 Höger Kontroll + Höger Shift + F12

39 Kom igång 39 Aktivera Läsrad (hela fönstret från början) Vänster Kontroll + Numerisk 9 Vänster Kontroll + F9 Starta / stoppa rullning Mellanslag Mellanslag Öka / minska hastighet Pil upp / ned Pil upp / ned Flytta framåt / bakåt Pil vänster / höger Pil vänster / höger Avsluta Läsrad från början Escape Escape Avsluta Läsrad vid aktuell position Numerisk Retur F11 Flytta förstoringen via tangentbordet Funktion Numeriska tangenter Rulla Höger Kontroll + Piltangenterna Flytta Höger Kontroll + Höger Shift + Piltangenterna Flytta till position Höger Kontroll + Numerisk 1-9 Hoppa till Vänster Kontroll + Dolphin-tangent + Numerisk 2, 4, 6 och 8 Spara position Höger Kontroll + Numerisk 0 Flytta till sparad position Höger Kontroll + Numerisk Komma F-tangenter Höger Kontroll + Piltangenterna Höger Kontroll + Höger Shift + Piltangenterna Höger Kontroll + Numerisk 1-9 Vänster Kontroll + Dolphin-tangent + Numerisk 2, 4, 6 och 8 Höger Kontroll + Numerisk 0 Höger Kontroll + Numerisk Komma Listverktyget: Funktion Länkar Rubriker Ramar Numeriska tangenter Dolphin-tangent 1 Dolphin-tangent 2 Dolphin-tangent 3 F-tangenter Dolphin-tangent 1 Dolphin-tangent 2 Dolphin-tangent 3

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

ZoomText 9.1 Snabbguide

ZoomText 9.1 Snabbguide ZoomText 9.1 Snabbguide 2 Välkommen till ZoomText 9.1... 4 Systemkrav... 4 Installation av ZoomText... 5 Aktivera ZoomText... 5 Starta ZoomText... 7 ZoomTexts kontrollpanel... 8 Starta och stänga av...

Läs mer

Snabbguide. ZoomText v. 10. www.insyn.se

Snabbguide. ZoomText v. 10. www.insyn.se Snabbguide ZoomText v. 10 www.insyn.se Innehåll Välkommen till ZoomText 10 5 Systemkrav 5 Installation av ZoomText 6 Aktivera ZoomText 6 Starta ZoomText 7 ZoomText s kontrollpanel 8 Starta och stänga

Läs mer

ZoomText. Snabbguide. version

ZoomText. Snabbguide. version ZoomText Snabbguide version 10 Innehåll Välkommen till ZoomText 10... 2 Läsningsverktygsfält...35 Systemkrav... 3 Installation av ZoomText... 4 Aktivera ZoomText... 5 Starta ZoomText... 7 ZoomText s kontrollpanel...

Läs mer

JAWS for Windows. Snabbstart guide. Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C

JAWS for Windows. Snabbstart guide. Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C JAWS for Windows Snabbstart guide Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C Publicerad av Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Dolphin EasyProducer Användarmanual

Dolphin EasyProducer Användarmanual Dolphin EasyProducer Användarmanual Upphovsrättigheter Copyright 2007 Dolphin Computer Access Ltd. Alla rättigheter reserverade. All teknisk dokumentation i tryckt eller elektronisk form, vilken gjorts

Läs mer

ZoomText 10.1. Snabbguide. version

ZoomText 10.1. Snabbguide. version ZoomText Snabbguide version 10.1 Innehåll Välkommen till ZoomText 10.1... 2 Systemkrav... 3 Installation av ZoomText... 4 Starta ZoomText... 5 Aktivera ZoomText... 6 Stöd för pekskärm... 8 ZoomText s

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

Datorn som stöd och hjälp för funktionshindrade

Datorn som stöd och hjälp för funktionshindrade Datorn som stöd och hjälp för funktionshindrade 2 Förord I Sverige har vi kommit jämförelsevis långt i processen att introducera datorn som ett kraftfullt och användbart arbetsredskap i alla typer av utbildning,

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

JAWS för Windows. Snabbstart guide. Freedom Scientific, Inc. Mars 2010. Part # 440458-001 Rev B

JAWS för Windows. Snabbstart guide. Freedom Scientific, Inc. Mars 2010. Part # 440458-001 Rev B JAWS för Windows Snabbstart guide Freedom Scientific, Inc. Mars 2010 Part # 440458-001 Rev B PUBLISERAD AV Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1. Användarhandbok

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1. Användarhandbok Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Användarhandbok 1999 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Användarhandbok för Windows Den här användarhandboken, samt den

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

J URIDISK INFORMATION

J URIDISK INFORMATION J URIDISK INFORMATION Copyright 2006 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får överföras, kopieras, reproduceras, lagras i arkivsystem eller översättas till något språk

Läs mer

Windbag. Textbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Windbag. Textbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Windbag Textbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Windbag\Windbag2 144 SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL:

Läs mer

Saida. Ordprediktion. Innehåll

Saida. Ordprediktion. Innehåll Saida Ordprediktion Innehåll Saida i korthet.... 2 Kom igång snabbt.... 2 Installation.... 2 Start... 3 Saida och flera språk... 3 Att använda talsyntes... 3 Om ordlistorna och stavningskontrollen i Saida..

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

i R e a d o c h i R e a d N o w

i R e a d o c h i R e a d N o w H a n d b o k i R e a d o c h i R e a d N o w Version 1.3 Horb, Juni 2012 Handy Tech All rights reserved ICAP AB, Karl Johansgatan 42 414 59 Göteborg Tel 031-704 3099 Fax 031-704 3096 E-Mail: info@icap.nu

Läs mer

Dolphin Guide Användarmanual

Dolphin Guide Användarmanual Dolphin Guide Användarmanual www.dolphinguide.com 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...1 2. Om denna användarmanual...7 3. Hur man installerar Guide...8 3.1 Innan du installerar Guide...8

Läs mer

Användarhandbok version 8.00

Användarhandbok version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd- eller dvd-skivan och dokumentationen inte har

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Telofax 6.2 Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Glamsen utveckling 2000 2 Innehållsförteckning SÅ HÄR FUNGERAR TELOFAX...5 INMATNING...7 ÄNDRA...8 KOPIERA...9 LEVERANTÖRSBEDÖMNING...10

Läs mer