INTERNET EXPLORER HAL och SUPERNOVA version 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNET EXPLORER HAL och SUPERNOVA version 7"

Transkript

1 INTERNET EXPLORER HAL och SUPERNOVA version 7 Dokumentet är tillägnat användare av våra skärmläsningsprogramvaror Hal och Supernova version 7.01 och senare. Dokumentet fungerar även utmärkt som en guide för användare av version 6, men en del namn och funktioner finns endast i version 7 och senare. Dokumentet är att betrakta som en lathund och kompletterar endast skärmläsarens användarmanual. För att lyckas bra med ditt surfande så krävs till exempel att du åtminstone har grundkunskaper i vad virtuellt fokus är, hur man flyttar runt på skärmen med virtuellt fokus samt hur man interagerar med olika typer av kontroller med hjälp av virtuellt fokus, till exempel hur att klicka på länkar, hur att välja ett objekt i en listruta eller hur att mata in text i ett skrivfält. Dokumentet får användas fritt, förutsatt att det är relaterat till användning, demonstration eller utbildning av Dolphin-programvaror. Materialet får inte användas i kommersiella syften. Kontakta Labyrinten vid eventuella frågor. Är du i behov av teknisk support så ska du kontakta din hjälpmedelsleverantör. Dolphin-programvaror skiljer mellan den vänstra och den högra av tangenterna Ctrl och Shift. I detta dokument betyder Ctrl att du ska hålla nere den vänstra Ctrl-tangenten och Shift betyder att du ska hålla nere den vänstra Shift-tangenten. Internetsidor kan variera enormt mycket i utseende och användarvänlighet. En Internetsida du tidigare inte har besökt kan jämföras med problematiken det innebär att lära sig hantera en programvara du aldrig tidigare stött på. Tänk på det, och surfa lugnt! Innehållsförteckning... INTERNET EXPLORER HAL och SUPERNOVA version Internet Explorer Uppdatera dina Atlasfiler... 2 Felmeddelande... 2 ClearType... 2 Rekommenderade inställningar i Internet Explorer... 2 Rekommenderade inställningar i Hal/Supernova... 3 Auto virtuellt fokus... 3 Dokumentinställningar... 3 Framhäv fokus... 3 Klicka och läs löpande... 3 Tal- och punktnivåer... 4 Lär dig behärska virtuellt fokus... 4 Grundläggande navigeringskommandon... 4 Klicka-kommandon... 5 Formulär... 5 Formulärläge... 5 Läs etikett... 5 Sökfunktionen... 5 Listverktyget... 6 Tabeller... 6 Markera text... 7 Macromedia Flash... 7 Applikationskommentarer... 7 Mer navigeringskommandon... 8 Internet Explorer kommandon... 8 WebFormator Labyrinten Data AB Sida 1 av 9

2 Internet Explorer 7 För att kunna använda Internet Explorer 7 krävs Hal/Supernova version 6.53 eller senare version. Användare av Hal/Supernova 6.03 och tidigare rekommenderas att använda Internet Explorer 6. Uppdatera dina Atlasfiler Om du har version 6.5x eller 7.01 av Hal/Supernova så bör du först och främst hämta hem Atlasfilen för Internet Explorer 7. Det gör du via menyn "Atlas" och menyalternativet "Uppdatera från Internet" i Hal/Supernovas kontrollpanel. Felmeddelande Med version 7.01 av Hal/Supernova kan det uppstå en konflikt mellan två filer med samma namn; "PSAPI.DLL". Internet Explorer 7 installerar filen PSAPI.DLL till \WINDOWS\system32 katalogen. En äldre version av PSAPI.DLL finns i mappen där Hal/Supernova är installerad. Konflikten är inte allvarlig men kan orsaka att ett felmeddelande dyker upp i Internet Explorer 7. Om du får detta felmeddelande så kan du själv enkelt lösa problemet genom att radera filen PSAPI.DLL från mappen där Hal/Supernova är installerad. PSAPI.DLL i \WINDOWS\system32 katalogen ska du dock inte röra! Felet är åtgärdat i 7.03 av Hal/Supernova. ClearType För att undvika en oskarp bild, samt för att säkerställa att skärmläsarens detekteringssystem fungerar så som det är programmerat ska du avaktivera användning av "ClearType" i Internet Explorer 7. Du hittar denna inställning i menyn Verktyg, menyalternativet Internet alternativ och under fliken Avancerat. Rekommenderade inställningar i Internet Explorer För optimalt resultat rekommenderas Internet Explorer 6 eller senare version. Rekommendationerna nedan är endast rekommendationer och inte nödvändiga att utföra för att din Dolphin skärmläsare ska fungera tillsammans med Internet Explorer. Rekommendationerna kan dock innebära att sidor som innehåller mycket grafik, animeringar, flash etc. läses in snabbare av Hal/Supernova beroende på att detekteringssystemet i Hal/Supernova får mindre objekt på skärmen att behöva bry sig om. Genom att följa dessa rekommendationer garanteras också ett så snabbt och responsivt system som möjligt. Rekommendationer: Avaktivera funktionerna: Visa videoklipp i webbsidor (endast IE 6), Aktivera verktygsfältet Bild (endast IE 6) och Visa animeringar i webbsidor (IE 6 & IE 7). Vill du gå ett steg längre kan du även avaktivera Visa bilder. Dessa inställningar återfinns under fliken Avancerat i dialogrutan Internet-alternativ i Internet Explorer Labyrinten Data AB Sida 2 av 9

3 Rekommenderade inställningar i Hal/Supernova Auto virtuellt fokus Hal och Supernova aktiverar automatiskt virtuellt fokus när du startar Internet Explorer. Detta beror på att Dolphin förutsätter att du vill kunna navigera Internetsidor med hjälp av piltangenterna och övriga navigeringskommandon och få informationen på Internetsidan uppläst med en talsyntes. Bara lugn, du kan fortfarande i detta läge klicka på objekt, mata in text i skrivfält och mycket mera. Om du trots allt inte vill att virtuellt fokus automatiskt ska aktiveras så kan du trycka kortkommandot Vänster Ctrl 4. Skärmläsaren kommer ihåg ditt senaste val och kommer alltid att starta upp med samma inställning. Om du arbetar med tangentbordet så rekommenderar vi att låta denna funktion (Auto-VF) vara påslagen. Om du har Supernova och arbetar med hjälp av musen så rekommenderar vi att du stänger av Auto VF. Dokumentinställningar I kontrollpanelen i Hal/Supernova under menyn Tal finns menyalternativet Dokumentinställningar. Här finns inställningar som uteslutande påverkar hur skärmläsaren uppför sig i Internet Explorer. Standardinställningar är ofta gott nog, men du kanske hittar någon specifik inställning du vill ändra på. Vi tänker inte ta upp dessa inställningar i detta dokument utan hänvisar istället till respektive skärmläsares dokumentation. Följande kryssrutor finns i denna dialogruta: Vänta till sida är laddad, Expandera förkortningar, Expandera akronymer, Ignorera uppdatering av sidor, Ignorera uppdatering av ActiveX, Annonsera tabeller med kantlinjer, Annonsera tabeller med rubriker, Annonsera verktygstext hos kontroll, Annonsera etikett hos kontroll, Annonsera titel hos kontroll och Visa länkars URL i länklistan. Framhäv fokus Vi har gjort det enkelt för synsvaga och fullt seende personer genom att en färgad markering förtydligar var på bildskärmen talsyntesen för närvarande läser, det vill säga var positionen hos det virtuella fokuset är. Både Hal och Supernova rullar sidor nedåt och uppåt automatiskt. På det viset är aktuell information alltid synlig på bildskärmen, även det en stor fördel för personer som vill kunna följa med på bildskärmen. Om du vill avaktivera denna funktion eller ändra utseendet på den färgade markeringen (som standard är gul) öppnar du först Hal/Supernovas kontrollpanel. Öppna menyn Förstoring. Välj menyalternativet Framhäv fokus. Växla till fliken Virtuellt fokus. I den vänstra kolumnen finns inställningar som påverkar utseendet då du navigerar teckenvis framåt / bakåt (med pil vänster / höger). I den högra kolumnen bestämmer du hur den aktuella raden som är i fokus ska visas på skärmen då du navigerar uppåt / nedåt (med pil upp / ned). Klicka och läs löpande Musanvändare som använder Supernova kan finna funktionen Klicka och läs löpande mycket användbar. Istället för att använda tangentbordet för att navigera dit man vill läsa kan man klicka med musens mittknapp (mushjulet nedåt) och talsyntesen börjar läsa direkt från den position du klickade. Ett ytterligare klick på musens mittknapp och talsyntesen slutar att läsa. Kontrollera först att menyalternativet klicka och läs löpande är förbockat under menyn tal i Supernovas kontrollpanel. Om denna funktion inte är aktiverad så flyttas det virtuella fokuset till den position som du klickat på, men talsyntesen börjar inte läsa vidare nedåt på sidan Labyrinten Data AB Sida 3 av 9

4 Tal- och punktnivåer Om du tycker att du får för mycket eller för lite information från talsyntesen så kan du ändra detta genom att byta till en annan talnivå. En talnivå avgör mängden tal som ska annonseras. En låg talnivå gör kanske så att du inte får reda på att du har hamnat på en hyperlänk. För att växla talnivå tryck Caps Lock Plus. Börja gärna med en hög nivå, till exempel Hög. Om du anser att du får för mycket information så kan du sänka till Medium eller Låg. Mängen information som visas på punktdisplayen kan ställas in separat genom att växla punktnivå. För att växla punktnivå tryck Caps Lock Shift Plus. En inte allt för ovanlig inställning är en låg punktnivå, till exempel Låg eller Minimum och en hög talnivå, till exempel Medium. Tips: För den avancerade användaren så erbjuds möjligheten att ändra på befintliga tal- och punktnivåer samt att skapa helt egna individanpassade! Lär dig behärska virtuellt fokus Användare som har använt våra skärmläsare sedan lång tid tillbaka är vana vid att växla virtuellt fokus på / av genom att trycka på numerisk minus. Men på Internet ska man istället överlåta detta till skärmläsaren att avgöra när det behöver göras! Om du vill mata in text i ett skrivfält eller aktivera en kontroll (till exempel trycka på en länk eller en knapp) ska du använda något av de många kommandon som erbjuds i virtuellt fokus och som listas längre fram i detta dokument. De flesta kortkommando du använder för att flytta runt markören i till exempel ett ordbehandlingsprogram fungerar på samma sätt även i virtuellt fokus, till exempel Ctrl Home för att flytta till början av sidan och Ctrl Pil höger / vänster för att flytta ett ord framåt / bakåt. De flesta läskommandona i Hal/Supernova fungerar också på samma sätt då du befinner dig i virtuellt fokus, till exempel Numerisk 6 för att läsa rad och Num 0 för att annonsera fokus. För att lära sig behärska det virtuella fokuset ordentligt rekommenderar vi att studera kapitel 5.4 Virtuellt fokus i Supernovas manual (kapitel 4.4 i Hal manualen). Manualen finns i MS Wordformat i mappen docs där din Dolphin-programvara är installerad, till exempel C:\Program\Dolphin\snova\docs\Sno00046.doc (Hal00046.doc för Hal). Grundläggande navigeringskommandon Vänster / höger ett tecken Vänster / höger ett ord Rad upp / rad ned Början / slutet av rad Hoppa framåt Hoppa bakåt Sidans början Sidans slut Nästa objekt Föregående objekt Växla flik (fliksurfning i IE 7) Pil vänster / Pil höger Ctrl Pil vänster / Ctrl Pil höger Pil upp / Pil ned Home / End Ctrl Pil ned Ctrl Pil upp Ctrl Home Ctrl End Tabb Shift Tabb Ctrl Tabb 2007 Labyrinten Data AB Sida 4 av 9

5 Klicka-kommandon Vänsterklicka på en länk Vänsterklicka på en knapp, kryssruta eller alternativknapp Högerklicka Flytta muspekaren till virtuellt fokus Insert Retur Delete Höger Ctrl Delete Formulär Normalt sett så kan du inte mata in text då du befinner dig i virtuellt fokus. För att tala om för skärmläsaren att du vill mata in text i ett skrivfält så ska du då virtuellt fokus befinner sig på ett skrivfält trycka på Returtangenten så tangentbordet tillfälligt låses upp. När du är färdig så trycker du på Tabb-tangenten och skärmläsaren återgår till virtuellt fokus och omöjliggör vidare inmatning. Vid nästa eventuella skrivfält så gör du om denna procedur och så vidare. Formulärläge Om du befinner dig på en Internetsida med flera skrivfält i rad så kan det vara smidigt att slippa trycka på Retur varje gång du vill mata in text. När funktionen "Formulärläge" är aktiverad kommer din skärmläsare automatiskt möjliggöra inmatning i skrivfält, förutsatt att du har tabbat dig till skrivfältet. Formulärläge aktiveras med kommandot Caps Lock Retur. Samma kortkommando avaktiverar formulärläget. Läs etikett Nedanstående kommandon är bra i de fall skärmläsaren inte annonserar en tydlig beskrivning av det aktuella skrivfältet (om ingen tilläggstext läses upp). Det är ju en fördel att veta om det är telefonnummer eller förnamn man ska fylla i. Läs etikett ovanför Caps Lock Numerisk 8 Läs etikett till vänster Caps Lock Numerisk 7 Läs etikett till höger Läs etikett nedanför Ej fördefinierat* Ej fördefinierat* * Dessa kommandon är som standard inte kopplade till någon tangentkombination. Vill du göra det så finner du dem i kategorin Läskommandon under menyn Konfiguration och menyalternativet Kortkommandon i Hal/Supernovas kontrollpanel. Sökfunktionen En av de mest användbara funktionerna i virtuellt fokus är sökfunktionen. Med hjälp av sökfunktionen kan du söka efter valfri text på Internetsidor. Kommandot för att initiera sökfunktionen är F3. Talsyntesen bekräftar genom att annonsera ordet Sök. I detta skede syns inget skrivfält som indikerar att du ska mata in text, men bara lugn allt är i sin ordning. Skriv in texten du önskar söka efter. För att sedan starta sökningen trycker du på Retur. Sökfunktionen söker från aktuell position och nedåt på sidan. Även information som befinner sig långt ner på sidan och kanske inte ens är synlig på skärmen inkluderas i sökningen. Om din Dolphin-programvara hittar texten du har sökt efter så placeras det virtuella fokuset där och talsyntesen läser upp den aktuella raden som texten befinner sig på Labyrinten Data AB Sida 5 av 9

6 Du kan använda F2 för att söka efter samma text som du senast sökte efter, fast uppåt i dokumentet. F4 söker efter nästa förekomst av ditt sökkriteria längre ner i dokumentet. Ditt senaste sökkriteria sparas internt i en minnesbuffert ända tills du avslutar Windows eller stänger av din skärmläsare. Det innebär att du kan repetera föregående sökning på en helt ny Internetsida genom att bara trycka på F2 eller F4. Du kan avbryta en pågående sökningen genom att trycka på Escape. Tips: Vill du läsa upp vad du har skrivit i det osynliga sökfältet så kan du med fördel använda kommandot Läs rad Numerisk 6. Listverktyget Med hjälp av Listverktyget kan du snabbt få en lista över av en viss typ av objekt på den aktuella sidan. Du kan till exempel lista alla länkar på en sida. Objekten kan sorteras och olika åtgärder utföras för var och ett av objekten i listan. Du kan till exempel utföra ett klick på en av länkarna. Länklista Caps Lock 1 Rubriklista Caps Lock 2 Ramlista Caps Lock 3 Kontroller (t ex skrivfält, knappar) Caps Lock 5 Tabellista Caps Lock Shift 1 Tabeller Som standard måste tabeller ha synliga kantlinjer för att din Dolphin-programvara ska godkänna att det är en riktig tabell. Anledningen till detta är främst att tabeller som saknar kantlinjer oftast används för rena layoutändamål (för att positionera text), och är därför oftast inte av intresse. Om du av någon anledning önskar ändra på denna skärmläsarlogik - kanske just på grund av att tabeller du önskar navigera i saknar kantlinjer så kan du göra detta i dialogrutan Dokumentinställningar (se sidan 3). När virtuellt fokus befinner sig i en tabell så kan du prova att navigera med hjälp av följande kortkommandon: Vänster i tabell Höger i tabell Upp i tabell Ned i tabell Caps Lock Pil vänster Caps Lock Pil höger Caps Lock Pil upp Caps Lock Pil ned Tabellinformation Vänster Shift Numerisk 0 Läs tabellrubriker (x och y led) Numerisk 3 Tips: För att läsa radvis i en tabell kan du prova kortkommandot Numerisk 6 (Läs rad). Om Hal / Supernova trots det endast läser texten i den aktuella cellen måste du använda kortkommandot Caps Lock Pil höger / vänster om du vill förflytta dig radvis Labyrinten Data AB Sida 6 av 9

7 Markera text Internet Explorer erbjuder som bekant ingen insättningsmarkör som gör att du kan markera text från tangentbordet. Virtuellt fokus erbjuder som tur är en lösning även för detta problem. Om du vill kopiera en mening, ett stycke etc. från en Internetsida så kan du prova att följa punkterna nedan. 1. Positionera det virtuella fokuset på det första tecknet i din tänkta markering. Observera: det första tecknet är inte det samma som början på raden. Om du har flyttat till början på raden så ska du sedan flytta det virtuella fokuset med hjälp av pil höger tills det första tecknet annonseras av talsyntesen. 2. Tryck Höger Ctrl Home för att tala om för skärmläsaren var selektionen ska starta. 3. Flytta det virtuella fokuset med piltangenterna dit du önskar avsluta selektionen och tryck Höger Ctrl End. 4. Tryck Ctrl C för att kopiera markeringen till klippbordet. 5. Öppna applikationen du önskar klistra in texten i och tryck Ctrl V. Tips: En del applikationer rensar klippbordet i samband med att de startas upp. Om det händer så måste du se till så att du har startat applikationen i fråga innan du utför punkterna ovan. Macromedia Flash Macromedia Flash spelaren är en plug-in klient tillgänglig för de flesta webbläsare. Spelaren visar Flash-innehåll såsom grafik, animationer, video och ljud. Flash används populärt i annonser av olika slag. Din Dolphin skärmläsare annonserar Inbäddad Flash kontroll när det virtuella fokuset har hamnat på ett Macromedia Flash objekt. I detta läge ska du trycka på Mellanslag för att fokusera på själva Flash-objektet. Tryck sedan Caps Lock F. Nu kan du läsa innehållet I Flashkontrollen. Tryck Caps Lock F igen för att återgå till föregående fokustyp (normalt auto virtuellt fokus). Exempelsida: Applikationskommentarer En Atlasfil innehåller information som talar om för din Dolphin-skärmläsare hur den ska tolka objekten i den applikation du arbetar med. Applikationskommentarer finns inkluderade i alla Atlasfiler. Informationen i applikationskommentarerna författas av den som skapar Atlasfilen. Informationen består oftast av vilken eller vilka applikationer som Atlasfilen är kopplad samman med, samt hur Atlasfilen ska användas tillsammans med den aktuella applikationen. Om det finns några tips, begränsningar etc. för den aktuella applikationen står de oftast också nedskrivna i applikationskommentarerna. Gör så här för att öppna en dialogruta med applikationskommentarer för Internet Explorer: 1. Starta din Dolphin-skärmläsare och öppna Internet Explorer. 2. Tryck Höger Ctrl Höger Shift Streck. Streck (eller minus) är den tangent som finns till höger om punkt på ett tangentbord med svensk tangentbordslayout Labyrinten Data AB Sida 7 av 9

8 Mer navigeringskommandon Nedan listas mer avancerade navigeringskommandon som används i virtuellt fokus: Nästa / föregående text (hoppa över länkar) Första inskrivningsfältet (samt möjliggör inmatning) Nästa / föregående rubrik Nästa / föregående paragraf Nästa / föregående kontroll (knapp eller inskrivningsfält) Nästa / föregående ram Nästa / föregående länktext (hoppa över text) Nästa / föregående tabell Shift Ctrl Pil höger / vänster Shift Ctrl Home Caps Lock Delete / Insert Ctrl Pil ned / upp Ctrl Page Down / Up Shift Ctrl Page Down / Up Shift Ctrl Pil ned / upp Caps Lock End / Home Internet Explorer kommandon Nedan listas några av Internet Explorers egna kortkommandon: Föregående sida Nästa sida Uppdatera / ladda om sida Stoppa laddning av sida Öppna ny sida Öppna startsidan Flytta till adressfältet Ny flik (IE7) Navigera genom verktygsfält (IE7) Öppna snabbflikar (IE7) Visa fliklista (popup meny) (IE7) Flytta till sökfältet (IE7) Växla flik (IE7) Alt Pil vänster Alt Pil höger F5 Escape Ctrl O Alt Home Alt D Ctrl T F6 Ctrl Q Ctrl Shift Q Ctrl E Ctrl Tabb 2007 Labyrinten Data AB Sida 8 av 9

9 WebFormator Atlasfilen för Internet Explorer stödjer programvaran WebFormator v2.x från Frank Audiodata (www.webformator.de). WebFormator är ett populärt verktyg för personer med synnedsättning som använder Internet Explorer. Du behöver inte WebFormator för att läsa Internetsidor med Dolphins skärmläsare, men det kan vara ett trevligt komplement. Om du har tänkt använda WebFormator med Hal eller Supernova så rekommenderar vi dig att markera kryssrutan "select objects" i WebFormator. Detta för att länkar ska annonseras automatiskt då du förflyttar dig med Tabb eller Shift Tabb. F12 växlar mellan WebFormator och Internet Explorer. F1 i WebFormator startar hjälpen. Obs: Om du startar löpande läsning i WebFormator så läses endast den text som är visuellt synlig på skärmen Labyrinten Data AB Sida 9 av 9