INTERNET EXPLORER HAL och SUPERNOVA version 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNET EXPLORER HAL och SUPERNOVA version 7"

Transkript

1 INTERNET EXPLORER HAL och SUPERNOVA version 7 Dokumentet är tillägnat användare av våra skärmläsningsprogramvaror Hal och Supernova version 7.01 och senare. Dokumentet fungerar även utmärkt som en guide för användare av version 6, men en del namn och funktioner finns endast i version 7 och senare. Dokumentet är att betrakta som en lathund och kompletterar endast skärmläsarens användarmanual. För att lyckas bra med ditt surfande så krävs till exempel att du åtminstone har grundkunskaper i vad virtuellt fokus är, hur man flyttar runt på skärmen med virtuellt fokus samt hur man interagerar med olika typer av kontroller med hjälp av virtuellt fokus, till exempel hur att klicka på länkar, hur att välja ett objekt i en listruta eller hur att mata in text i ett skrivfält. Dokumentet får användas fritt, förutsatt att det är relaterat till användning, demonstration eller utbildning av Dolphin-programvaror. Materialet får inte användas i kommersiella syften. Kontakta Labyrinten vid eventuella frågor. Är du i behov av teknisk support så ska du kontakta din hjälpmedelsleverantör. Dolphin-programvaror skiljer mellan den vänstra och den högra av tangenterna Ctrl och Shift. I detta dokument betyder Ctrl att du ska hålla nere den vänstra Ctrl-tangenten och Shift betyder att du ska hålla nere den vänstra Shift-tangenten. Internetsidor kan variera enormt mycket i utseende och användarvänlighet. En Internetsida du tidigare inte har besökt kan jämföras med problematiken det innebär att lära sig hantera en programvara du aldrig tidigare stött på. Tänk på det, och surfa lugnt! Innehållsförteckning... INTERNET EXPLORER HAL och SUPERNOVA version Internet Explorer Uppdatera dina Atlasfiler... 2 Felmeddelande... 2 ClearType... 2 Rekommenderade inställningar i Internet Explorer... 2 Rekommenderade inställningar i Hal/Supernova... 3 Auto virtuellt fokus... 3 Dokumentinställningar... 3 Framhäv fokus... 3 Klicka och läs löpande... 3 Tal- och punktnivåer... 4 Lär dig behärska virtuellt fokus... 4 Grundläggande navigeringskommandon... 4 Klicka-kommandon... 5 Formulär... 5 Formulärläge... 5 Läs etikett... 5 Sökfunktionen... 5 Listverktyget... 6 Tabeller... 6 Markera text... 7 Macromedia Flash... 7 Applikationskommentarer... 7 Mer navigeringskommandon... 8 Internet Explorer kommandon... 8 WebFormator Labyrinten Data AB Sida 1 av 9

2 Internet Explorer 7 För att kunna använda Internet Explorer 7 krävs Hal/Supernova version 6.53 eller senare version. Användare av Hal/Supernova 6.03 och tidigare rekommenderas att använda Internet Explorer 6. Uppdatera dina Atlasfiler Om du har version 6.5x eller 7.01 av Hal/Supernova så bör du först och främst hämta hem Atlasfilen för Internet Explorer 7. Det gör du via menyn "Atlas" och menyalternativet "Uppdatera från Internet" i Hal/Supernovas kontrollpanel. Felmeddelande Med version 7.01 av Hal/Supernova kan det uppstå en konflikt mellan två filer med samma namn; "PSAPI.DLL". Internet Explorer 7 installerar filen PSAPI.DLL till \WINDOWS\system32 katalogen. En äldre version av PSAPI.DLL finns i mappen där Hal/Supernova är installerad. Konflikten är inte allvarlig men kan orsaka att ett felmeddelande dyker upp i Internet Explorer 7. Om du får detta felmeddelande så kan du själv enkelt lösa problemet genom att radera filen PSAPI.DLL från mappen där Hal/Supernova är installerad. PSAPI.DLL i \WINDOWS\system32 katalogen ska du dock inte röra! Felet är åtgärdat i 7.03 av Hal/Supernova. ClearType För att undvika en oskarp bild, samt för att säkerställa att skärmläsarens detekteringssystem fungerar så som det är programmerat ska du avaktivera användning av "ClearType" i Internet Explorer 7. Du hittar denna inställning i menyn Verktyg, menyalternativet Internet alternativ och under fliken Avancerat. Rekommenderade inställningar i Internet Explorer För optimalt resultat rekommenderas Internet Explorer 6 eller senare version. Rekommendationerna nedan är endast rekommendationer och inte nödvändiga att utföra för att din Dolphin skärmläsare ska fungera tillsammans med Internet Explorer. Rekommendationerna kan dock innebära att sidor som innehåller mycket grafik, animeringar, flash etc. läses in snabbare av Hal/Supernova beroende på att detekteringssystemet i Hal/Supernova får mindre objekt på skärmen att behöva bry sig om. Genom att följa dessa rekommendationer garanteras också ett så snabbt och responsivt system som möjligt. Rekommendationer: Avaktivera funktionerna: Visa videoklipp i webbsidor (endast IE 6), Aktivera verktygsfältet Bild (endast IE 6) och Visa animeringar i webbsidor (IE 6 & IE 7). Vill du gå ett steg längre kan du även avaktivera Visa bilder. Dessa inställningar återfinns under fliken Avancerat i dialogrutan Internet-alternativ i Internet Explorer Labyrinten Data AB Sida 2 av 9

3 Rekommenderade inställningar i Hal/Supernova Auto virtuellt fokus Hal och Supernova aktiverar automatiskt virtuellt fokus när du startar Internet Explorer. Detta beror på att Dolphin förutsätter att du vill kunna navigera Internetsidor med hjälp av piltangenterna och övriga navigeringskommandon och få informationen på Internetsidan uppläst med en talsyntes. Bara lugn, du kan fortfarande i detta läge klicka på objekt, mata in text i skrivfält och mycket mera. Om du trots allt inte vill att virtuellt fokus automatiskt ska aktiveras så kan du trycka kortkommandot Vänster Ctrl 4. Skärmläsaren kommer ihåg ditt senaste val och kommer alltid att starta upp med samma inställning. Om du arbetar med tangentbordet så rekommenderar vi att låta denna funktion (Auto-VF) vara påslagen. Om du har Supernova och arbetar med hjälp av musen så rekommenderar vi att du stänger av Auto VF. Dokumentinställningar I kontrollpanelen i Hal/Supernova under menyn Tal finns menyalternativet Dokumentinställningar. Här finns inställningar som uteslutande påverkar hur skärmläsaren uppför sig i Internet Explorer. Standardinställningar är ofta gott nog, men du kanske hittar någon specifik inställning du vill ändra på. Vi tänker inte ta upp dessa inställningar i detta dokument utan hänvisar istället till respektive skärmläsares dokumentation. Följande kryssrutor finns i denna dialogruta: Vänta till sida är laddad, Expandera förkortningar, Expandera akronymer, Ignorera uppdatering av sidor, Ignorera uppdatering av ActiveX, Annonsera tabeller med kantlinjer, Annonsera tabeller med rubriker, Annonsera verktygstext hos kontroll, Annonsera etikett hos kontroll, Annonsera titel hos kontroll och Visa länkars URL i länklistan. Framhäv fokus Vi har gjort det enkelt för synsvaga och fullt seende personer genom att en färgad markering förtydligar var på bildskärmen talsyntesen för närvarande läser, det vill säga var positionen hos det virtuella fokuset är. Både Hal och Supernova rullar sidor nedåt och uppåt automatiskt. På det viset är aktuell information alltid synlig på bildskärmen, även det en stor fördel för personer som vill kunna följa med på bildskärmen. Om du vill avaktivera denna funktion eller ändra utseendet på den färgade markeringen (som standard är gul) öppnar du först Hal/Supernovas kontrollpanel. Öppna menyn Förstoring. Välj menyalternativet Framhäv fokus. Växla till fliken Virtuellt fokus. I den vänstra kolumnen finns inställningar som påverkar utseendet då du navigerar teckenvis framåt / bakåt (med pil vänster / höger). I den högra kolumnen bestämmer du hur den aktuella raden som är i fokus ska visas på skärmen då du navigerar uppåt / nedåt (med pil upp / ned). Klicka och läs löpande Musanvändare som använder Supernova kan finna funktionen Klicka och läs löpande mycket användbar. Istället för att använda tangentbordet för att navigera dit man vill läsa kan man klicka med musens mittknapp (mushjulet nedåt) och talsyntesen börjar läsa direkt från den position du klickade. Ett ytterligare klick på musens mittknapp och talsyntesen slutar att läsa. Kontrollera först att menyalternativet klicka och läs löpande är förbockat under menyn tal i Supernovas kontrollpanel. Om denna funktion inte är aktiverad så flyttas det virtuella fokuset till den position som du klickat på, men talsyntesen börjar inte läsa vidare nedåt på sidan Labyrinten Data AB Sida 3 av 9

4 Tal- och punktnivåer Om du tycker att du får för mycket eller för lite information från talsyntesen så kan du ändra detta genom att byta till en annan talnivå. En talnivå avgör mängden tal som ska annonseras. En låg talnivå gör kanske så att du inte får reda på att du har hamnat på en hyperlänk. För att växla talnivå tryck Caps Lock Plus. Börja gärna med en hög nivå, till exempel Hög. Om du anser att du får för mycket information så kan du sänka till Medium eller Låg. Mängen information som visas på punktdisplayen kan ställas in separat genom att växla punktnivå. För att växla punktnivå tryck Caps Lock Shift Plus. En inte allt för ovanlig inställning är en låg punktnivå, till exempel Låg eller Minimum och en hög talnivå, till exempel Medium. Tips: För den avancerade användaren så erbjuds möjligheten att ändra på befintliga tal- och punktnivåer samt att skapa helt egna individanpassade! Lär dig behärska virtuellt fokus Användare som har använt våra skärmläsare sedan lång tid tillbaka är vana vid att växla virtuellt fokus på / av genom att trycka på numerisk minus. Men på Internet ska man istället överlåta detta till skärmläsaren att avgöra när det behöver göras! Om du vill mata in text i ett skrivfält eller aktivera en kontroll (till exempel trycka på en länk eller en knapp) ska du använda något av de många kommandon som erbjuds i virtuellt fokus och som listas längre fram i detta dokument. De flesta kortkommando du använder för att flytta runt markören i till exempel ett ordbehandlingsprogram fungerar på samma sätt även i virtuellt fokus, till exempel Ctrl Home för att flytta till början av sidan och Ctrl Pil höger / vänster för att flytta ett ord framåt / bakåt. De flesta läskommandona i Hal/Supernova fungerar också på samma sätt då du befinner dig i virtuellt fokus, till exempel Numerisk 6 för att läsa rad och Num 0 för att annonsera fokus. För att lära sig behärska det virtuella fokuset ordentligt rekommenderar vi att studera kapitel 5.4 Virtuellt fokus i Supernovas manual (kapitel 4.4 i Hal manualen). Manualen finns i MS Wordformat i mappen docs där din Dolphin-programvara är installerad, till exempel C:\Program\Dolphin\snova\docs\Sno00046.doc (Hal00046.doc för Hal). Grundläggande navigeringskommandon Vänster / höger ett tecken Vänster / höger ett ord Rad upp / rad ned Början / slutet av rad Hoppa framåt Hoppa bakåt Sidans början Sidans slut Nästa objekt Föregående objekt Växla flik (fliksurfning i IE 7) Pil vänster / Pil höger Ctrl Pil vänster / Ctrl Pil höger Pil upp / Pil ned Home / End Ctrl Pil ned Ctrl Pil upp Ctrl Home Ctrl End Tabb Shift Tabb Ctrl Tabb 2007 Labyrinten Data AB Sida 4 av 9

5 Klicka-kommandon Vänsterklicka på en länk Vänsterklicka på en knapp, kryssruta eller alternativknapp Högerklicka Flytta muspekaren till virtuellt fokus Insert Retur Delete Höger Ctrl Delete Formulär Normalt sett så kan du inte mata in text då du befinner dig i virtuellt fokus. För att tala om för skärmläsaren att du vill mata in text i ett skrivfält så ska du då virtuellt fokus befinner sig på ett skrivfält trycka på Returtangenten så tangentbordet tillfälligt låses upp. När du är färdig så trycker du på Tabb-tangenten och skärmläsaren återgår till virtuellt fokus och omöjliggör vidare inmatning. Vid nästa eventuella skrivfält så gör du om denna procedur och så vidare. Formulärläge Om du befinner dig på en Internetsida med flera skrivfält i rad så kan det vara smidigt att slippa trycka på Retur varje gång du vill mata in text. När funktionen "Formulärläge" är aktiverad kommer din skärmläsare automatiskt möjliggöra inmatning i skrivfält, förutsatt att du har tabbat dig till skrivfältet. Formulärläge aktiveras med kommandot Caps Lock Retur. Samma kortkommando avaktiverar formulärläget. Läs etikett Nedanstående kommandon är bra i de fall skärmläsaren inte annonserar en tydlig beskrivning av det aktuella skrivfältet (om ingen tilläggstext läses upp). Det är ju en fördel att veta om det är telefonnummer eller förnamn man ska fylla i. Läs etikett ovanför Caps Lock Numerisk 8 Läs etikett till vänster Caps Lock Numerisk 7 Läs etikett till höger Läs etikett nedanför Ej fördefinierat* Ej fördefinierat* * Dessa kommandon är som standard inte kopplade till någon tangentkombination. Vill du göra det så finner du dem i kategorin Läskommandon under menyn Konfiguration och menyalternativet Kortkommandon i Hal/Supernovas kontrollpanel. Sökfunktionen En av de mest användbara funktionerna i virtuellt fokus är sökfunktionen. Med hjälp av sökfunktionen kan du söka efter valfri text på Internetsidor. Kommandot för att initiera sökfunktionen är F3. Talsyntesen bekräftar genom att annonsera ordet Sök. I detta skede syns inget skrivfält som indikerar att du ska mata in text, men bara lugn allt är i sin ordning. Skriv in texten du önskar söka efter. För att sedan starta sökningen trycker du på Retur. Sökfunktionen söker från aktuell position och nedåt på sidan. Även information som befinner sig långt ner på sidan och kanske inte ens är synlig på skärmen inkluderas i sökningen. Om din Dolphin-programvara hittar texten du har sökt efter så placeras det virtuella fokuset där och talsyntesen läser upp den aktuella raden som texten befinner sig på Labyrinten Data AB Sida 5 av 9

6 Du kan använda F2 för att söka efter samma text som du senast sökte efter, fast uppåt i dokumentet. F4 söker efter nästa förekomst av ditt sökkriteria längre ner i dokumentet. Ditt senaste sökkriteria sparas internt i en minnesbuffert ända tills du avslutar Windows eller stänger av din skärmläsare. Det innebär att du kan repetera föregående sökning på en helt ny Internetsida genom att bara trycka på F2 eller F4. Du kan avbryta en pågående sökningen genom att trycka på Escape. Tips: Vill du läsa upp vad du har skrivit i det osynliga sökfältet så kan du med fördel använda kommandot Läs rad Numerisk 6. Listverktyget Med hjälp av Listverktyget kan du snabbt få en lista över av en viss typ av objekt på den aktuella sidan. Du kan till exempel lista alla länkar på en sida. Objekten kan sorteras och olika åtgärder utföras för var och ett av objekten i listan. Du kan till exempel utföra ett klick på en av länkarna. Länklista Caps Lock 1 Rubriklista Caps Lock 2 Ramlista Caps Lock 3 Kontroller (t ex skrivfält, knappar) Caps Lock 5 Tabellista Caps Lock Shift 1 Tabeller Som standard måste tabeller ha synliga kantlinjer för att din Dolphin-programvara ska godkänna att det är en riktig tabell. Anledningen till detta är främst att tabeller som saknar kantlinjer oftast används för rena layoutändamål (för att positionera text), och är därför oftast inte av intresse. Om du av någon anledning önskar ändra på denna skärmläsarlogik - kanske just på grund av att tabeller du önskar navigera i saknar kantlinjer så kan du göra detta i dialogrutan Dokumentinställningar (se sidan 3). När virtuellt fokus befinner sig i en tabell så kan du prova att navigera med hjälp av följande kortkommandon: Vänster i tabell Höger i tabell Upp i tabell Ned i tabell Caps Lock Pil vänster Caps Lock Pil höger Caps Lock Pil upp Caps Lock Pil ned Tabellinformation Vänster Shift Numerisk 0 Läs tabellrubriker (x och y led) Numerisk 3 Tips: För att läsa radvis i en tabell kan du prova kortkommandot Numerisk 6 (Läs rad). Om Hal / Supernova trots det endast läser texten i den aktuella cellen måste du använda kortkommandot Caps Lock Pil höger / vänster om du vill förflytta dig radvis Labyrinten Data AB Sida 6 av 9

7 Markera text Internet Explorer erbjuder som bekant ingen insättningsmarkör som gör att du kan markera text från tangentbordet. Virtuellt fokus erbjuder som tur är en lösning även för detta problem. Om du vill kopiera en mening, ett stycke etc. från en Internetsida så kan du prova att följa punkterna nedan. 1. Positionera det virtuella fokuset på det första tecknet i din tänkta markering. Observera: det första tecknet är inte det samma som början på raden. Om du har flyttat till början på raden så ska du sedan flytta det virtuella fokuset med hjälp av pil höger tills det första tecknet annonseras av talsyntesen. 2. Tryck Höger Ctrl Home för att tala om för skärmläsaren var selektionen ska starta. 3. Flytta det virtuella fokuset med piltangenterna dit du önskar avsluta selektionen och tryck Höger Ctrl End. 4. Tryck Ctrl C för att kopiera markeringen till klippbordet. 5. Öppna applikationen du önskar klistra in texten i och tryck Ctrl V. Tips: En del applikationer rensar klippbordet i samband med att de startas upp. Om det händer så måste du se till så att du har startat applikationen i fråga innan du utför punkterna ovan. Macromedia Flash Macromedia Flash spelaren är en plug-in klient tillgänglig för de flesta webbläsare. Spelaren visar Flash-innehåll såsom grafik, animationer, video och ljud. Flash används populärt i annonser av olika slag. Din Dolphin skärmläsare annonserar Inbäddad Flash kontroll när det virtuella fokuset har hamnat på ett Macromedia Flash objekt. I detta läge ska du trycka på Mellanslag för att fokusera på själva Flash-objektet. Tryck sedan Caps Lock F. Nu kan du läsa innehållet I Flashkontrollen. Tryck Caps Lock F igen för att återgå till föregående fokustyp (normalt auto virtuellt fokus). Exempelsida: Applikationskommentarer En Atlasfil innehåller information som talar om för din Dolphin-skärmläsare hur den ska tolka objekten i den applikation du arbetar med. Applikationskommentarer finns inkluderade i alla Atlasfiler. Informationen i applikationskommentarerna författas av den som skapar Atlasfilen. Informationen består oftast av vilken eller vilka applikationer som Atlasfilen är kopplad samman med, samt hur Atlasfilen ska användas tillsammans med den aktuella applikationen. Om det finns några tips, begränsningar etc. för den aktuella applikationen står de oftast också nedskrivna i applikationskommentarerna. Gör så här för att öppna en dialogruta med applikationskommentarer för Internet Explorer: 1. Starta din Dolphin-skärmläsare och öppna Internet Explorer. 2. Tryck Höger Ctrl Höger Shift Streck. Streck (eller minus) är den tangent som finns till höger om punkt på ett tangentbord med svensk tangentbordslayout Labyrinten Data AB Sida 7 av 9

8 Mer navigeringskommandon Nedan listas mer avancerade navigeringskommandon som används i virtuellt fokus: Nästa / föregående text (hoppa över länkar) Första inskrivningsfältet (samt möjliggör inmatning) Nästa / föregående rubrik Nästa / föregående paragraf Nästa / föregående kontroll (knapp eller inskrivningsfält) Nästa / föregående ram Nästa / föregående länktext (hoppa över text) Nästa / föregående tabell Shift Ctrl Pil höger / vänster Shift Ctrl Home Caps Lock Delete / Insert Ctrl Pil ned / upp Ctrl Page Down / Up Shift Ctrl Page Down / Up Shift Ctrl Pil ned / upp Caps Lock End / Home Internet Explorer kommandon Nedan listas några av Internet Explorers egna kortkommandon: Föregående sida Nästa sida Uppdatera / ladda om sida Stoppa laddning av sida Öppna ny sida Öppna startsidan Flytta till adressfältet Ny flik (IE7) Navigera genom verktygsfält (IE7) Öppna snabbflikar (IE7) Visa fliklista (popup meny) (IE7) Flytta till sökfältet (IE7) Växla flik (IE7) Alt Pil vänster Alt Pil höger F5 Escape Ctrl O Alt Home Alt D Ctrl T F6 Ctrl Q Ctrl Shift Q Ctrl E Ctrl Tabb 2007 Labyrinten Data AB Sida 8 av 9

9 WebFormator Atlasfilen för Internet Explorer stödjer programvaran WebFormator v2.x från Frank Audiodata ( WebFormator är ett populärt verktyg för personer med synnedsättning som använder Internet Explorer. Du behöver inte WebFormator för att läsa Internetsidor med Dolphins skärmläsare, men det kan vara ett trevligt komplement. Om du har tänkt använda WebFormator med Hal eller Supernova så rekommenderar vi dig att markera kryssrutan "select objects" i WebFormator. Detta för att länkar ska annonseras automatiskt då du förflyttar dig med Tabb eller Shift Tabb. F12 växlar mellan WebFormator och Internet Explorer. F1 i WebFormator startar hjälpen. Obs: Om du startar löpande läsning i WebFormator så läses endast den text som är visuellt synlig på skärmen Labyrinten Data AB Sida 9 av 9

SuperNova Kortkommandoreferens

SuperNova Kortkommandoreferens SuperNova Kortkommandoreferens Kortkommandon för stationära och bärbara PC CAPS LOCK D O L P H + F1 I N H J Ä L P Denna information är tillgänglig i alternativa format på sidorna www.yourdolphin.com Introduktion

Läs mer

KKortkommandon för stationära datorer, portabla datorer och ryckskärmsenheter

KKortkommandon för stationära datorer, portabla datorer och ryckskärmsenheter SuperNova KKortkommandon för stationära datorer, portabla datorer och ryckskärmsenheter Kortkommandon för stationära och bärbara PC DOLPHIN HJÄLP CAPS LOCK + F1 Denna information är tillgänglig i alternativa

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Inställningstips Windows

Inställningstips Windows @ Inställningstips Windows 7 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Tryck på Windows knappen för att öppna Start menyn och skriv: mus i sökfältet. 2. Välj: Mus. Inställningstips - Windows 7 2(11) 3. Välj fliken:

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Supernova med Internet Explorer. (SuperNova version 13 eller senare)

Supernova med Internet Explorer. (SuperNova version 13 eller senare) Supernova med Internet Explorer (SuperNova version 13 eller senare) 1 Innehåll Supernova med Internet Explorer... 1 1 Inledning... 3 1.1 Läsmarkör Supernovas markör på hemsidor... 3 1.2 Varför navigering?...

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

ALVA BC640 Feature Pack

ALVA BC640 Feature Pack ALVA BC640 Feature Pack 2 Innehåll 1. ALVA BC640 Feature Pack... 4 1.1. Beskrivning av ovansidan... 4 1.2. Beskrivning av höger sida... 4 1.3. Beskrivning av vänster sida... 5 2. Att använda punkttangentbordet...

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Inställningstips Windows 10

Inställningstips Windows 10 @ Inställningstips Windows 10 2015-08-13 För att anpassa din dator med Windows 10. 1. Navigera till Skrivbordet (Windows+D) och höger-klicka med musen: 2. Tryck pil ner till Anpassa 3. Tryck Enter Inställningstips

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

SuperNova. Reader Magnifier. Version 12.0. Dolphin Computer Access

SuperNova. Reader Magnifier. Version 12.0. Dolphin Computer Access SuperNova Reader Magnifier Version 12.0 Dolphin Computer Access Copyright 1998-2011 Dolphin Computer Access Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Hal. Skärmläsningsprogram med punkt. Version 11.5. Dolphin Computer Access Utgivningsdatum: 19 January 2010 046HGUGPB50

Hal. Skärmläsningsprogram med punkt. Version 11.5. Dolphin Computer Access Utgivningsdatum: 19 January 2010 046HGUGPB50 Hal Skärmläsningsprogram med punkt Version 11.5 Dolphin Computer Access Utgivningsdatum: 19 January 2010 046HGUGPB50 Upphovsrätt 1998-2010 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program Kapitel 5 Inställningar-Program Inställningar finns för att styra hur ZoomTexts ska starta, avsluta och visas på skrivbordet när det är Igång. Du kan också aktivera automatisk uppdatering, vilket gör att

Läs mer

Snabbguide ALVA BC640 151214. Sida 1 av 12

Snabbguide ALVA BC640 151214. Sida 1 av 12 Snabbguide ALVA BC640 151214 Sida 1 av 12 Sida 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 Vad finns i Lådan?... 4 Snabböversikt av ALVA BC640... 4 Installation av ALVA BC640 skärmläsardrivrutiner...

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Dolphin Guide Dokument

Dolphin Guide Dokument Dolphin Guide Dokument Utgivare Syncentralens Datateam Stockholm 2015-07-13 Innehållsförteckning Skriva ett dokument... 3 Spara... 3 Avancerat sparande... 4 Spara ändringar i dokument... 5 Spara dokument

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 8.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 8.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 8.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

SuperNova. Magnifier. Version 12.0. Dolphin Computer Access

SuperNova. Magnifier. Version 12.0. Dolphin Computer Access SuperNova Magnifier Version 12.0 Dolphin Computer Access Copyright 1998-2011 Dolphin Computer Access Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905 754577

Läs mer

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation krävs. Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer

Datorn som Pedagogiskt Verktyg

Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lär dig koppla ihop Internet, MS Word och Paint Shop Pro 6.0 Sammanställd av Peter Essen

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Kortkommandon i COSMIC

Kortkommandon i COSMIC 1 (7) Utfärdare sdatum i COSMIC Cambio 2014-04-25 i COSMIC Cambio + Healthcare Systems AB Brigadgatan 14, 587 58 Linköping 013-20 03 00 Ringvägen 100, 118 60 Stockholm 08-691 49 00 www.cambio.se 2 (7)

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation.

Att använda talsyntes i en lässituation. Att använda talsyntes i en lässituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad syns

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

ZoomText. SnabbkommandoSnabbtangent. Flytta bilden åt vänster. Flytta bilden till mitten. Alt + Num Plus Öka förstoring. Flytta bilden längst ner

ZoomText. SnabbkommandoSnabbtangent. Flytta bilden åt vänster. Flytta bilden till mitten. Alt + Num Plus Öka förstoring. Flytta bilden längst ner SnabbkommandoSnabbtangent ZoomText Alt + Ins Förstoring på Alt + End Flytta bilden åt höger Alt + Del Förstoring av Alt + Num 5 Flytta bilden till mitten Alt + Num Plus Öka förstoring Alt + Num / Spara

Läs mer

Handbok till Oribi Speak for Chrome

Handbok till Oribi Speak for Chrome Handbok till Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome är ett tillägg (eng. extension) för webbläsaren Google Chrome och fungerar i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) och Linux. Oribi Speak

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

EasyProducer Kom igång guide

EasyProducer Kom igång guide EasyProducer Kom igång guide EasyProducer gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt förvandla ett Word dokument till en fullt synkroniserad digital talbok i DAISY-format (DTB). DTB skapade med EasyProducer

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm MS WORD 97 Microsoft Word 2013 Lathund för att arbeta med kortkommandon Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm 2013-01-19 Innehållsförteckning Öppna ett dokument.... 3 Öppna ett dokument från USB-minne....

Läs mer

BRUKSANVISNING. izoom 6

BRUKSANVISNING. izoom 6 BRUKSANVISNING izoom 6 2 Bruksanvisning izoom 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 INLEDNING... 4 2.0 INSTALLATION... 5 2.1 Starta izoom... 5 2.2 Avsluta izoom... 6 3.0 INSTÄLLNINGAR... 7 3.1 Aktivera / Inaktivera

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

WordRead Plus Mac Manual

WordRead Plus Mac Manual WordRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 15100 1 Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Viktigaste nyheterna i JAWS 7.1

Viktigaste nyheterna i JAWS 7.1 Viktigaste nyheterna i JAWS 7.1 Nytt installationsprogram Installationsprogrammet har ändrats till att använda Microsoft Windows installationsteknologi. Detta är framför allt för att i framtiden ge möjlighet

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

BRIGHT3. Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes V. 1.00.27

BRIGHT3. Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes V. 1.00.27 BRIGHT3 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes V. 1.00.27 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 26 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. ImageVault

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. ImageVault Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund ImageVault 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Imagevault 4 Ladda upp fil 5 Ladda upp fler än fyra bilder samtidigt 7 Snabbuppladda bildalbum 9 Beskrivning kortkommando via

Läs mer

Det virtuella tangentbordet

Det virtuella tangentbordet Kapitel tre Det virtuella tangentbordet I det här kapitlet ska vi titta närmare på tangentbordet i ipad och hur det används i olika sammanhang. Som du kanske har märkt öppnas tangentbordet automatiskt

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

WordRead Plus för Mac

WordRead Plus för Mac WordRead Plus för Mac Manual Artikelnummer: 3024018 www.icap.nu 1 Innehåll Välkommen till WordRead Plus... 3 WordRead Plus verktygsfält... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg... 7 Avstånd...

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1 för Windows 8. För grundinformation

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer