Tips och idéer för Windows 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tips och idéer för Windows 8"

Transkript

1 Tips och idéer för Windows 8

2 Läs mer om it i lärandet på webben: Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas som pdf-dokument på myndighetens webbplats Manus: Stefan Bonn, Curt Ekstedt och Morgan Henricson Bilder: Microsoft Windows 8 Utgivningsår: 2014 ISBN: (pdf) Best. nr: (28)

3 Innehållsförteckning Förord... 4 Introduktion... 5 Liten ordlista... 6 Några funktioner i Windows Inställningar i Hjälpmedelscenter Använd datorn utan bildskärm Gör informationen lättare att se Använd dator utan mus eller tangentbord Gör musen mer lättanvänd Gör tangentbordet mer lättanvänt Använda text eller visuella alternativ för ljud Gör det lättare att fokusera på aktiviteter Gör det lättare att använda tryckgester och pekdatorer 27 3 (28)

4 Förord Med it kan du förenkla många vardagliga rutiner. För att göra it tillgängligt för alla, måste du ibland göra anpassningar för att möta den enskilde individens behov. För många människor kan en dator med rätt inställningar vara av avgörande betydelse för den upplevda livskvalitén. Individuella anpassningar av datorns inställningar kan vara en avgörande faktor vid användning av it. I skolarbetet har möjligheten till individuella inställningar i datormiljön stor betydelse för att åstadkomma likvärdighet och delaktighet. En tillgänglig it-miljö kan vara avgörande för om en elev har möjlighet att uppnå skolans kunskapskrav. I denna skrift beskriver vi ett urval inställningar och verktyg inbyggda i operativsystemet, Windows 8. Vi tydliggör några funktioner som gör en dator mer användbar för alla. Vår förhoppning är att skriften gör det enklare att nyttja de möjligheter till individuella anpassningar som Windows 8 erbjuder. Februari 2014 Berit Engberg Samordnare för it i lärandet Specialpedagogiska skolmyndigheten 4 (28)

5 Introduktion I Windows 8 finns flera sätt att göra inställningar för att göra personliga anpassningar av en dators funktioner. Flera av funktionerna vi beskriver kan du starta på olika sätt beroende på datorns eller pekplattans utrustning. I denna beskrivning använder vi i första hand tangentbordet för att komma åt olika inställningar. Skriften är tänkt att utgöra ett stöd vid personliga inställningar som utgår från Hjälpmedelscenter. Funktionerna i Hjälpmedelscenter för Windows 8 fungerar likadant i Windows 7. De flesta bilder i denna skrift är kopierade från Windows 8. 5 (28)

6 Liten ordlista Hjälpmedelscenter I Windows kan du göra personliga inställningar från funktioner i hjälpmedelscentret. Kontrollpanelen Avancerade inställningar når du genom kontrollpanelen. Kontrollpanelen har i Windows 8 samma funktion som i tidigare versioner av Windows. Startskärm Den bild du möter när du loggat in i Windows 8. 6 (28)

7 Skrivbordet På startskärmen finns en ikon varifrån du kan öppna skrivbordet. Ikonens utseende beror på vilken skrivbordsbild du har. Dialogruta I dialogrutor gör du olika inställningar av egenskaper eller funktioner. Denna skrift hanterar flera dialogrutor, till exempel Egenskaper för Mus. Ikon En ikon är en grafisk bild av en app eller programvara. Från ikonen kan du starta appen eller programvaran genom, musklick, fingertryck eller med hjälp av returtangenten (det sistnämnda kräver att du markerat ikonen). App (applikation) En app är ett program som du kan använda i datorn. I Windows 8 startar du appen från startskärmen. E-post och Musik är två exempel på programappar. Apparna ser du som ikoner på Windows Startskärm. App är en förkortning av applikation. 7 (28)

8 Win-tangenten Windowstangenten finns på ett tangentbord avsett för PC-datorer. Win-tangenten har olika funktioner, om du trycker enbart på den eller på den och en annan tangent samtidigt. Tangenten finns näst längst till vänster i den nedre tangentraden. Esc-tangenten Esc-tangenten finns längst upp till vänster på ett tangentbord av standardtyp för PC. Tangenten kallas ofta för ångratangenten. Du kan använda den för att återvända till föregående läge. 8 (28)

9 Några funktioner i Windows 8 Startskärm Windows 8 har en ikonbaserad startskärm. Programikonerna kan du aktivera på olika sätt: - Med hjälp av piltangenterna på tangentbordet och retur-tangenten. - Genom att klicka med musen. - Eller med direktpek om pekskärm ingår i utrustningen. För att återvända till startskärmen från en applikation trycker du på Win-tangenten. För att nå startskärmen kan du behöva logga in. Mellanslagstangenten kan du använda för att aktivera inloggningsskärmen. Applikationsvy Alla funktioner i en Windows 8 dator kan du också få presenterade i en applikations-vy. Denna vy kan du aktivera genom tangentbordskommandot Win + Z, därefter väljer du Visa appar. För att komma tillbaka till den normala startskärmen trycker du på Win-tangenten. 9 (28)

10 Skrivbordet Många program startar du från skrivbordsläget i en Windows 8-dator. Därifrån kan du också göra flera inställningar. Skrivbordet kan du aktivera på flera sätt. - Gå till ikonen Skrivbordet på startskärmen med piltangenterna och tryck på returtangenten. - Klicka eller peka på ikonen Skrivbordet på startskärmen. -Tryck Win + X och välj Skrivbordet i menyn. Kontrollpanelen Kontrollpanelen hanterar många olika funktioner i Windows. I Windows 8 kan du starta kontrollpanelen med tangentbordskommandot Win + X. I menylistan väljer du kontrollpanelen. TIPS! Du kan få fram alla funktioner i kontrollpanelen genom att välja Visa efter: Små ikoner uppe till höger i kontrollpanelens dialogruta. 10 (28)

11 Panel Windows 8 använder begreppet paneler. I panelen kan du hantera appar på startskärmen på olika sätt. Markera en ikon med piltangenterna. Högerklicka på musen eller på tangentbordet för att aktivera egenskapspanelen. Med Esc-tangenten stänger du panelen. Snabbknappar I Windows 8 finns en meny med snabbknappar för hantering av olika funktioner. Snabbknapparna når du genom att föra fingret, om du använder pekskärm, eller muspekaren till övre eller nedre höger skärmhörn. Snabbknapparna kan du också aktivera med kommandot Win + C. Med Esc-tangenten stänger du snabbknapparna. Inställningar Inställningsmenyn kan du nå via de snabbknappar som vi beskriver ovan. Välj alternativet Inställningar. Du kan också aktivera inställningsmenyn direkt från startskärmen med kommandot Win + I. I inställningsmenyn kan du bland annat stänga av datorn. Med Esc-tangenten stänger du Inställningsmenyn. 11 (28)

12 Datorinställningar Du kan aktivera fler inställningsmöjligheter genom ovanstående Inställningsmeny genom att välja Ändra datorinställningar. Avancerade funktioner Kommandot Win + X aktiverar en meny för att komma åt avancerade inställningsfunktioner i datorn, till exempel kontrollpanelen. Med Esc-tangenten stänger du menyn. Hjälpmedelscenter Hjälpmedelscenter innehåller flera funktioner för att göra datorn mer lättanvänd. I Hjälpmedelscenter kan du till exempel hantera tangentbordsinställningar och inställningar för hur musen ska fungera. Ett enkelt sätt att starta Hjälpmedelscenter är via tangentbordet med kommandot Win + U. Du kan också nå Hjälpmedelscenter från kontrollpanelen. 12 (28)

13 Inställningar i Hjälpmedelscenter Använd datorn utan bildskärm Användare med begränsade möjligheter att navigera med hjälp av mus och bildskärm kan använda skärmläsare. 1. Tryck Win + U för att öppna Hjälpmedelscenter. Om Hjälpmedelscenter redan är öppet kan du trycka Alt + Tabb. 2. Välj Använd datorn utan bildskärm. Här gör du inställningar för skärmläsaren som du kan starta från Vanliga verktyg. 3. När du har aktiverat skärmläsaren kommer datorn att återge händelser på bildskärmen med hjälp av tal. 4. Med funktionen ljudbeskrivning aktiverar du talfunktionen i filmer om filmerna har talfunktion. OBS! Svensk talsyntes måste du hämta från Microsofts hemsida. 13 (28)

14 Gör informationen lättare att se 1. Tryck Win + U för att öppna Hjälpmedelscenter. Om Hjälpmedelscenter redan är öppet kan du trycka Alt + Tabb. 2. Välj Gör informationen på skärmen lättare att se. I dialogrutan Gör informationen på skärmen lättare att se finns flera inställningar för att få ökad tydlighet av skärmens information. Du kan ställa in högkontrast så att du kan aktivera det genom ett kortkommando på tangentbordet (Alt + vänster Shift + Print Scrn). Du kan aktivera ett systemmeddelande och en ljudsignal så att användaren blir uppmärksam på vad som händer. 14 (28)

15 Högkontrast 1. Tryck Välj ett högkontrastschema. Du får ett antal förslag att välja bland. 2. Välj ett lämpligt högkontrastschema. 3. Tryck OK för att spara inställning. Göra objekt på skärmen större 1. Välj Ändra storlek på text och ikoner. 2. Välj medel för att förstora alla objekt på skärmen. 3. Tryck Verkställ för att spara. 15 (28)

16 4. Välj Alternativ för anpassad storlek där kan du skriva in vilken förstoringsgrad du vill ha. 5.Tryck OK för att spara. Ändra textstorlek 1. Välj Ändra bara textstorleken för att ändra teckenstorlek för valt objekt. 2. Tryck Verkställ för att spara. OBS! Denna inställning gäller i Windows 8 Aktivera förstoringsglas 1. Välj Aktivera förstoringsglas för att starta förstoringsglaset. 2. Tryck OK för att spara. Aktivera förstoringsglasets inställningsmeny genom att klicka på förstoringsglasets ikon. 16 (28)

17 I inställningsmenyn kan du välja förstoringsgrad och olika förstoringsvyer. Använd dator utan mus eller tangentbord 1. Tryck Win + U för att öppna Hjälpmedelscenter. Om Hjälpmedelscenter redan är öppet kan du trycka Alt + Tabb. 2. Välj Använd dator utan mus eller tangentbord 3. Aktivera Använd skärmtangentbord 4. Tryck OK för att spara. 17 (28)

18 Alternativa inställningar för skärmtangentbordets funktioner 1. Tryck tangent Alternativ på skärmtangentbordet för att ställa in tangentbordsfunktioner. 2. Aktivera de funktioner du vill använda på skärmtangentbordet. 3. Välj på vilket sätt tangenttryckningar ska fungera. - Klicka Du trycker på en tangent genom att klicka på tangent. - Hovra Du trycker på en tangent genom att föra pekaren över skärmtangentbordet och stanna på den tangent du vill klicka på. Du kan ställa in hur lång tid pekaren ska vara stilla över tangenten för att datorn ska uppfatta det som ett klick. - Söka Datorn söker automatiskt över skärmtangentbordet. 18 (28)

19 Under Välja tangent anger du hur du vill starta den automatiska genomsökningen. Här gör du också val av vilken tryckning som ska användas för att generera tangentbordsval. Gör musen mer lättanvänd Ändra till förprogrammerad pekare 1. Tryck Win + U för att öppna Hjälpmedelscenter. Om Hjälpmedelscenter redan är öppet kan du trycka Alt + Tabb. 2. Välj Gör musen mer lättanvänd. 3. Välj någon av de förprogrammerade pekarna. 19 (28)

20 Ändra till valfri pekare Längre ner på sidan Gör musen mer lättanvänd kan du välja Musinställningar. Du kan även nå dialogrutan för musinställningar, Egenskaper för Mus, från Kontrollpanelen. 1. Välj fliken Pekare i dialogrutan Egenskaper för muspekare. 2. Visa alla pekare med knappen Bläddra. 3. Markera lämplig pekare och tryck Öppna. OBS! Du kan installera en egen pekare för att få fler valmöjligheter. Datoransvarig på arbetsplatsen kan hjälpa dig med detta. 4. Tryck OK för att spara den valda pekaren. 20 (28)

21 Gör tangentbordet mer lättanvänt Tröga tangenter använder du för att vid kommandon då du ska trycka ned flera tangenter samtidigt, kunna trycka en tangent åt gången inom en bestämd tidsram. 1. Tryck Win + U för att öppna Hjälpmedelscenter. Om Hjälpmedelscenter redan är öppet kan du trycka Alt + Tabb. 2. Välj Gör tangentbordet mer lättanvänt. På sidan Gör tangentbordet mer lättanvänt finns flera inställningar som ändrar funktioner för tangentbordshanteringen. 3. Välj att markera rutan Aktivera Tröga tangenter. Tryck OK för att spara. Du kan anpassa funktionen ytterligare genom att aktivera Konfigurera Tröga tangenter. 21 (28)

22 5. Markera lämpliga alternativ. 6. Tryck OK för att spara ändringen och avsluta genom att i nästa dialogruta trycka OK om du har valt att aktivera tröga tangenter. Aktivera Filtertangenter Du använder filtertangenter när du vill att det bara ska gå att trycka en gång på en och samma tangent inom en tidsrymd som du själv väljer. Tangentbordfilter kan du aktivera i Hjälpmedelscenters dialogruta Gör tangentbordet mer lättanvänt Funktionen kallas filtertangenter och har många inställningar för individuell anpassning. Konfigurera filtertangenter 1. I dialogrutan Gör tangentbordet mer lättanvänt väljer du Konfigurera Filtertangenter. 22 (28)

23 2. Du kan ställa in så att du kan aktivera Filtertangenter via ett tangentbordskommando. 3. Du kan ställa in olika Filteralternativ och tider för acceptans av tangenttryckning. 4. Du kan göra ytterligare inställningar genom att välja Konfigurera Tangentrepetition och Långsamma tangenter. Med Ignorera upprepade tangenttryckningar stänger du av tangentbordsrepetitionen. OBS! Tangentrepetitionens funktioner i denna inställning fungerar bara när filtertangenter är aktiverade. Tangentbordsinställningar Inställning av fördröjning och repetitionshastighet Längre ner på sidan i Hjälpmedelscenter och Gör tangentbordet mer lättanvänt kan du aktivera Tangentbordsinställningar. Du kan även nå dialogrutan för tangentbordsinställningar, Egenskaper för Tangentbordet, från kontrollpanelen. 23 (28)

24 1. Välj fliken Hastighet. 2. Flytta reglagen för Fördröjning och Repetitionshastighet. Testa effekten i rutan nedanför reglagen. 3. Välj OK 24 (28)

25 Använda text eller visuella alternativ för ljud 1. Tryck Win + U för att öppna Hjälpmedelscenter. Om Hjälpmedelscenter redan är öppet kan du trycka Alt + Tabb. 2. Välj Använda text eller visuella alternativ för ljud. I dialogrutan Att använda text eller visuella alternativ för ljud finns flera olika alternativ. 25 (28)

26 Gör det lättare att fokusera på aktiviteter 1. Tryck Win + U för att öppna Hjälpmedelscenter. Om Hjälpmedelscenter redan är öppet kan du trycka Alt + Tabb. 2. Välj Gör det lättare att fokusera på aktiviteter. Följande funktioner används i dialogrutan för att lättare kunna hantera händelser och aktiviteter. Läsa Aktivera skärmläsaren Göra det enklare att skriva Tröga tangenter Låstangenter Tangentfilter Tidsgränser och blinkningar Fönsterhantering Talstyrning 26 (28)

27 Gör det lättare att använda tryckgester och pekdatorer 1. Tryck Win + U för att öppna Hjälpmedelscenter. Om Hjälpmedelscenter redan är öppet kan du trycka Alt + Tabb. 2. Välj Gör det lättare att använda tryckgester och pekdatorer. För att anpassa individuellt kan du välja att vissa verktyg ska vara aktiva vid start av Windows 8. Här Förstoringsglaset. Under rubriken Se även i dialogrutan ovan kan du göra ytterligare inställningar via länken Gör tryckgester lättare att använda 27 (28)

28 I dialogrutan Penna och pekskärm under fliken Penninställningar kan du justera inställningar för pennaktivitetet. Under fliken Pennsnärtningar kan du justera inställningar som hanterar pekskärmens funktioner och känslighet. Klicka på knappen Anpassa för att förändra kommandon kopplade till hanteringen. 28 (28)

Tips och idéer för Ipad

Tips och idéer för Ipad Tips och idéer för Ipad Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet 2 (23) Tips och idéer för Ipad Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Bruksanvisning. Flexiboard USB

Bruksanvisning. Flexiboard USB Bruksanvisning Flexiboard Bruksanvisning Flexiboard USB Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

JAWS for Windows. Snabbstart guide. Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C

JAWS for Windows. Snabbstart guide. Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C JAWS for Windows Snabbstart guide Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C Publicerad av Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Snabbguide. ZoomText v. 10. www.insyn.se

Snabbguide. ZoomText v. 10. www.insyn.se Snabbguide ZoomText v. 10 www.insyn.se Innehåll Välkommen till ZoomText 10 5 Systemkrav 5 Installation av ZoomText 6 Aktivera ZoomText 6 Starta ZoomText 7 ZoomText s kontrollpanel 8 Starta och stänga

Läs mer

ZoomText. Snabbguide. version

ZoomText. Snabbguide. version ZoomText Snabbguide version 10 Innehåll Välkommen till ZoomText 10... 2 Läsningsverktygsfält...35 Systemkrav... 3 Installation av ZoomText... 4 Aktivera ZoomText... 5 Starta ZoomText... 7 ZoomText s kontrollpanel...

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg...

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg... 1 Användarguide Om SpeakApp... 2 Använda SpeakApp... 3 Verktyg... 5 Inställningar... 6 Licenshantering... 20 Externa verktyg... 22 Rättstavning... 24 Hantera ordlistor... 26 Skrivfönstret... 28 Arkiv...

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Komma igång med grunderna

Komma igång med grunderna Komma igång med grunderna Komma igång Tobii Communicator Komma igång med grunden Gäller Tobii Communicator version 4.6 eller senare. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Anpassa Pyramids skrivbord

Anpassa Pyramids skrivbord Anpassa Pyramids skrivbord Pyramid Business Studio, från 3.40B Version 1.1 - (120125) Beskrivning av anpassning av skrivbordet i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Introduktion. Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Introduktion

Introduktion. Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Introduktion Innehåll Introduktion...3 Hur kan Class Server vara till hjälp för dig?... 3 Vem är den här guiden avsedd för?... 4 Innehållet i guiden... 4 Hur man använder guiden... 5 Konventioner som används i guiden...

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer