Hal Skärmläsare version 9.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hal Skärmläsare version 9.0"

Transkript

1 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Manual version 046HMANP901 03/03/2008

2

3 Innehåll 1. Introduktion Om denna manual Nyckelfunktioner Vad är nytt? Kortkommandon Installera Hal Komponenter Hal Synthesiser Access Manager (SAM) Dolphin Orpheus TTS Uppgradering från en tidigare version Installation av enanvändarlicens Installation - Windows XP Installation - Windows Vista Produktaktivering Avinstallation av enanvändarlicens Avinstallera - Windows XP Avinstallera - Windows Vista Kom igång Att starta Hal Hal kontrollpanel Kontrollpanelens utseende Att få hjälp med en viss kontroll Förändra inställningar Problemet med förgrundsfönster Grundläggande kortkommandon i Hal Talkommandon Ändra talnivå Arbeta med förstoring Framhäv fokus Arbeta med tal Taleko Läskommandon Löpande läsning Få mer information Avancerade talinställningar...40

4 3.6 Arbeta med punktdisplay Virtuellt fokus Listverktyget Listverktyget Använda kortkommandon Tangenthjälp Avsluta Hal Summering av kortkommandon Applikationer Allmänna tips Applikationskommentarer HTML-hjälp Windows-hjälp Internet Explorer Kortkommandon i IE Outlook Express Microsoft Office Microsoft Excel Microsoft Word Att använda Hal Tal Talkontroller Grundläggande kommandon Automatiskt tal Manuellt tal Löpande läsning Klicka och läs löpande Punkt Knappar Punktkontroller Navigera Markörförflyttning (cursor routing) Attribut Statusceller Utökad visning Litterär- och datorpunktskrift Punktlayout Tangentbordsinmatning Virtuellt fokus Konceptet med virtuellt fokus Växla mellan virtuellt- och normalt fokus Flytta runt i ett fönster...114

5 5.3.4 Använd läskommandon Flytta till andra fönster Utföra musoperationer Aktivera en kontroll Flytta till viss plats Sökfunktionen Interagera med kontroller Att flytta runt på en skärmbild som förändras Applikationsspecifika tangenter i virtuellt fokusläge Förstoringsinställningar Dialogrutan Framhäv fokus Listverktyget Lista över ikoner i systemfältet Anpassade listor Listan Sorteringsmetod Vänsterklick Högerklick Skicka VF till Dokumentläsaren Dokumentläsarens verktygsfält Inställningar för Dokumentläsaren Inställningsfiler Applikationsspecifika inställningar Atlas Hantering av inställningsfiler Inloggningsdialogen i Windows Tal vid inloggning och avslut av Windows Synthesiser Access Manager (SAM) Konfigurera SAM Konfigurera en SAM-drivrutin Detektera enheter Guider Inställningsfiler Använda tal- och punktnivåer Läsa HTML-innehåll Menysystemet i Hal Arkiv Skapa eller välj inställningsfil Återställ till standard Skapa eller välj situation Situationshantering Situationsinställningar Importera...173

6 6.1.7 Hantering av inställningsfiler Avsluta Hal Förstoring Framhäv fokus Globala inställningar Tal Tal på Tangentbordstal Talnivå Skärmbevakningar på Uppläsning Taleko Dokumentinställningar Klicka och läs löpande Egenskaper Konfigurera talnivå Val av språk och röst Egna röster Skärmbevakningar Punkt Punkt på Tecken Markör Layout Punktinmatning Statusceller Punktnivå Fasta punktområden på Punktfönster Egenskaper Fasta punktområden Tal och punktnivå Konfiguration Kortkommandon Windows-inställningar Kontrollpanel Diverse Talsyntes Punktdisplay SAM Tangentbord Dokumentläsaren Förstoringsmotor Globala detekteringsinställningar Atlas Applikationskommentarer...241

7 6.6.2 Skapa eller välj Atlasfil Återställ Atlasfil till standard Hantering av Atlasfiler Återställ alla Atlasfiler Importera Uppdatera från Internet Uppdatera automatiskt Hjälp Hjälp Programinformation Kortkommandon Förklaring till förkortningar Generella kommandon Listor Talsyntes Läskommandon Anpassade händelser Virtuellt fokus Textinmatning Punkt Kortkommandon för punktdisplayer Alva Baum Blazie Engineering Handy Tech Papenmeier Pulse Data TeleSensory Tieman Referens Nätverksinstallation Standard serverinstallation Installation på Terminal Server Produktaktivering för nätverksversion Installera Dolphin-pennan Tekniska kommentarer Allmänna tips för operativsystemet Allmänna tips Java-applikationer Adobe Reader Corel WordPerfect...332

8 8.4 Felsökning Installations- och inställningsproblem Talrelaterade problem Punktrelaterade problem Applikationsrelaterade problem Mjukvarulicens och support Licensavtal för slutanvändare Produktsupport Ditt serienummer Rekommenderad hårdvara Fungerande operativsystem Ordförklaringar Register 359

9 9 K APITEL 1 Introduktion Dolphin Computer Access har ett enkelt mål: att skapa programvaror som ger personer med synnedsättning möjlighet att använda informationsteknologi i dess ursprungliga form. Genom att använda samma produkter som seende människor kan personer med en synnedsättning behålla sin självständighet inom utbildning, arbetsliv och fritid. Företag, skolor, högskolor och universitet kan ta del av kunskaper, ideer och expertis från personer med synnedsättning. 1.1 Om denna manual Dokumentationen för Hal finns tillgänglig i svartskrift, i Microsoft Wordformat och som en HTML-hjälpfil. Manualen i svartskrift innehåller de fyra första kapitlen av manualen samt licensvillkoren och ett kapitel om felsökning och support. Microsoft Word dokumentet och HTML-hjälpen innehåller all dokumentation. Dessa filer finns tillgängliga när Hal har installerats. Manualen innehåller följande. 1. Introduktion. Detta kapitel tar upp några av de mest viktigaste funktionerna i Hal och beskriver strukturen i denna manual. Här finns också information om vad som är nytt i denna version av Hal. 2. Installera Hal. Detta kapitel innehåller information om hur du installerar en enanvändarlicens av Hal. För information om nätverksinstallation eller installation på Terminal Server eller Citrix-klient hänvisas till kapitlet Referens i den kompletta dokumentationen. Denna information finns även tillgänglig i HTML-format i mappen \Help på Hal CD-skiva.

10 10 Introduktion 3. Kom igång. Detta kapitel innehåller grundläggande information för att komma i gång med Hal. Grundläggande funktioner beskrivs kortfattat. 4. Applikationer. Detta kapitel ger användbara tips till vanligt förekommande applikationer och en introduktion ges till dessa. 5. Använda Hal. Detta kapitel innehåller en detaljerad användarbeskrivning för användning av de olika funktionerna i Hal. Kapitlet innehåller också ett antal handledningar, vilka alla tar upp olika egenskaper i Hal. 6. Menysystemet. Detta kapitel innehåller information om hur man ändrar inställningarna i menysystemet i Hal. För att du enkelt ska hitta är kapitlet strukturerat i samma ordning som i kontrollpanelen i Hal. 7. Kortkommandon. Detta kapitel innehåller en förteckning över samtliga av kortkommandona som finns i Hal. Dessa kortkommandon presenteras i ett antal tabeller. 8. Referens. Detta kapitel innehåller information om nätverksinstallation, tekniska noteringar för tredje parts applikationer och en felsökningsguide. 9. Mjukvarulicens och support. Detta kapitel innehåller information om mjukvarulicensen och information rörande teknisk support. Introduktion till Windows. Som ett tillägg till denna manual finns en separat guide med namnet "Introduktion till Windows". Guiden är främst tillägnad nybörjare i Windows

11 Introduktion 11 och ger en översikt av det grafiska gränssnittet. I guiden förklaras många av de termer som används i denna manual. Denna guide ger även grundläggande information om att använda Windows och förklarar en del andra funktioner i Hal. Om du vill kan du läsa "Introduktion till Windows" i HTML-Hjälp format via Startmenyn under gruppen Hal. 1.2 Nyckelfunktioner Tal Tal och punktstöd i Windows Terminal Server och Citrix MetaFrame sessioner. Tillgängligt via 'tjocka klienter' och klienter som fjärrkörs (tunna). Navigera utan problem på Internet och i andra Windows-applikationer med virtuellt fokus. Fungerar även i applikationer där det är svårt eller nästan omöjligt att arbeta bara med tangentbordet. Dokumentläsare för läsning av långa dokument. Dolphin-produkter rullar automatiskt skärmbilden i Excel, Word, WordPad, NotePad och Internet Explorer för att försäkra användare av skärmläsare att aktuell information alltid är synlig på bildskärmen. Navigera rad- eller kolumnvis i tabeller på Internet. Omfattande on-line- och kontextkänslig hjälp. Läser eller stavar all text på skärmen: dokument, menyer, Internetsidor, e-post. Läser ikoner och grafik på Internet och annonserar information om teckensnitt och teckenstil. Talar medan du skriver, tecken för tecken, ord för ord eller både och. Inkluderar två talsynteser: Dolphin Orpheus TTS och Microsofts MSAPI talsyntes. Fungerar även bra med andra SAPI-kompatibla talsynteser (SAPI 4 och 5). Välj mellan 12 Dolphin Orpheus TTS språk: Danska, Engelska (Brittisk och Amerikansk), Finska, Franska, Grekiska, Holländska, Italienska, Kantonesiska, Katalanska, Mandarin, Norska, Polska, Portugisiska, Spanska (Latin och Kastilianska) Svenska och Tyska. Nya språk utvecklas kontinuerligt. Välj mellan olika standardröster i Dolphin Orpheus TTS, eller skapa din egen personliga.

12 12 Introduktion Med hjälp av talnivåer kan du välja hur mycket information som Hal ska förse dig med. Dolphins listverktyg erbjuder ett enkelt sätt att lista upp länkar, ramar, kontroller och rubriker etc. Du kan också lista upp ikonerna i systemfältet. Punkt Snabb punktutmatning. Fungerar automatiskt med ett stort antal punktdisplayer och anteckningshjälpmedel (note takers). Riktig information om formatering, stil och fysisk layout. Programmerbara tangenter på punktdisplayen. Med hjälp av punktnivåer kan du ställa in mängden information som ska visas på punktdisplayen. 1.3 Vad är nytt? Hal 9.0 från Dolphin är utvecklad utefter våra kunders önskemål. Alla funktioner och inställningar har designats så att ditt hjälpmedelsprogram ska vara så användarvänligt som möjligt. Flera nya kraftfulla funktioner har lagts till för att försäkra dig om att du kan utnyttja din dators prestanda maximalt oavsett vilken form av synnedsättning du har. Vad är nytt i version 9.0? Internet Explorer Dolphin har skrivit om koden för Microsoft Internet Explorer Document Object Model (DOM). Detta innebär bland annat snabbare, mer konsekvent och tillförlitlig navigering när du läser Internetsidor med hjälp av det virtuella fokuset. Hal kommer ihåg positionen hos det virtuella fokuset även då du växlar mellan olika programvaror eller mellan olika flikar då du använder fliksurfning i Internet Explorer. Det innebär att du inte tvingas börja om att läsa från sidans topp bara för att fokus tillfälligt har flyttats från Internetsidan. Skärmläsaren behandlar nu länkar som enskilda objekt då du förflyttar det virtuella fokuset uppåt och nedåt radvis. Det innebär att du alltid kan aktivera en länk direkt utan att behöva flytta det virtuella fokuset med pil höger/vänster längs med den aktuella raden.

13 Introduktion 13 Kortkommandon för att snabbt hoppa mellan olika element på en Internetsida har justerats så det är enklare att komma ihåg de olika alternativen. Studera avsnittet "Kortkommandon i IE" i kapitlet "Applikationer" för mer information. Listverktyget Listverktyget har ändrat utseende och visar nu flera olika typer av objekt i ett och samma fönster. De olika objekten listas under flikar - en flik för varje typ av objekt. Under den första fliken "Summering" visas vilka olika typer och antal objekt som har detekterats. För att öppna listverktyget Tryck DOLPHIN-TANGENT + TABB. Skärmläsaren minns vilken flik du senast hade öppen och du hamnar automatiskt under den senast besökta fliken när du öppnar listverktyget, under förutsättning att du inte har avslutat och startat upp en ny session av programvaran. De traditionella kortkommandona DOLPHIN-TANGENT + 1, DOLPHIN- TANGENT + 2 och så vidare fungerar fortfarande. Trycker du exempelvis DOLPHIN-TANGENT + 1 för att lista länkar så öppnas listverktyget med

14 14 Introduktion fokus på fliken Länkar. Om du vill växla till en annan flik för att se vilka andra typer av objekt som har listats så trycker du KONTROLL + TABB. Listverktyget är tillgängligt i Microsoft Word, Microsoft Excel och Internet Explorer. Klippbordsannonsering Hal ger nu talstöd då klippbordsfunktioner används. Du informeras när text och objekt har kopierats, klippts ut och klistrats in. Inställningar för klippbordsannonsering finns under menyn "Tal" under menyalternativet "Egenskaper" i kontrollpanelen i Hal. Microsoft Word Stöd för Microsoft Word har finslipats. I Microsoft Word då mushjulet eller rullningslisten används för att rulla dokumentet så följer skärmläsaren med och detekterar fokus. Punktutmatningen har förbättrats vid tabellnavigering och då celler markeras inuti tabeller. Punktdisplayen visar på ett korrekt sätt de markerade cellerna när celler i en kolumn markeras. Punkttabeller Nya och uppdaterade punkttabeller har lagts till i Hal, bland annat för Franska, Svenska och Norska. 1.4 Kortkommandon Kortkommandon är en term som används i denna manual för att beteckna de tangenter eller tangentkombinationer på tangentbordet som du använder för att styra Hal. Alla kortkommandon i denna manual beskrivs på följande sätt: För att göra något: Tryck TANGENT A + TANGENT B. Detta betyder att du ska hålla ned TANGENT A och medan den är nedtryckt trycka på TANGENT B för att utföra funktionen. Till exempel:

15 Introduktion 15 För att öppna Hal kontrollpanel: Tryck VÄNSTER KONTROLL + MELLANSLAG. Detta betyder att du ska hålla ned den vänstra kontroll-tangenten (Ctrl) och medan den är nedtryckt trycka på mellanslags-tangenten. När ett kortkommando tryck så fångas det upp av Hal och skickas inte vidare till applikationen som du arbetar i. I denna dokumentation så förekommer uttrycket DOLPHIN-TANGENT. Precis som Kontroll, Shift och Alt är Dolphin-tangenten också en modifieringstangent och kan användas som en del av ett kortkommando. i kontrollpanelen i Hal kan du välja mellan ett antal tangenter som ska vara Dolphin-tangenten. Som standard är Dolphin-tangeten inställd på CAPS LOCK.

16

17 17 K APITEL 2 Installera Hal Detta kapitel innehåller information om hur du installerar en enanvändarlicens av Hal. För information om nätverksinstallation eller installation på Terminal Server eller Citrix-klient hänvisas till kapitlet Referens i den kompletta dokumentationen. Denna information finns även tillgänglig i HTML-format i mappen \Help på Hal CD-skiva. Att installera Hal är lätt! Installationsguiden kommer att vägleda dig genom installationen av ett antal enskilda komponenter som tillsammans bildar din hjälpmedelsprogramvara. Några av dessa komponenter är nödvändiga, andra rekommenderas att installeras men är inte nödvändiga för att programmet ska fungera. I följande sektion kommer vi att kortfattat beskriva varje komponents roll innan vi går vidare med att beskriva de steg som behövs för att installera Hal. Om du har köpt ett fullständigt datasystem (PC och programvara) direkt från din hjälpmedelsleverantör, är troligtvis Hal redan installerad och klar att använda, vilket betyder att detta kapitel kan förbises. 2.1 Komponenter Var och en av de komponenter som tillsammans bygger upp din programvara installeras i en bestämd ordning. En beskrivning av varje komponent uppgift följer nu Hal Hal är mjukvaran som ger dig information via talsyntesen och/eller punktdisplayen om vad som finns på bildskärmen. Hal måste installeras.

18 18 Installera Hal Synthesiser Access Manager (SAM) SAM ombesörjer för att det automatiska och intelligenta delandet av talsynteser och punktdisplayer mellan olika hjälpmedel fungerar. Man skulle kunna säga att SAM är själva nervsystemet i produkten som kontinuerligt skickar information till datorn om vad som ska konverteras till punkt till din punktdisplay och vad som ska matas ut i form av syntetiskt tal till din talsyntes. SAM innehåller egna drivrutiner för mängder av olika talsynteser och punktdisplayer, om inte dessa drivrutiner finns så kommer inte heller din talsyntes och/eller punktdisplay att fungera. SAM måste således installeras för att Hal ska kunna fungera Dolphin Orpheus TTS Att installera Orpheus är valfritt. Orpheus är en flerspråkig talsyntes som följer med din programvara. Orpheus är kompatibel med Dolphins Synthesiser Access Manager, SAM. Denna programmodul (SAM) tillåter delning av en talsyntesresurs mellan flera program med talstöd. Observera att installationen av Orpheus inte betyder att du måste använda Orpheus som din talsyntes i alla lägen. När som helst är det möjligt att på enkelt sätt skifta mellan alternativa talsynteser (och punktdisplayer). 2.2 Uppgradering från en tidigare version Om du redan har en tidigare version installerad på din dator så är det ändå bara att följa installationsinstruktionerna som om det var en ny installation. Du har möjlighet att välja om du vill skapa en ny installation och låta den gamla versionen ligga kvar orörd på hårddisken eller om du vill skriva över och ersätta den befintliga versionen med den nyare. Om du väljer att ersätta den gamla versionen kommer de flesta av de inställningar som du har gjort i din tidigare version att automatiskt importeras in i din nya version.

19 Installera Hal Installation av enanvändarlicens Med installation av enanvändarlicens menas att installera Hal till en dator som används av den individ som licensen är registrerad till. Hal måste installeras i samma konto/profil som den sedan ska köras i. En nätverksinstallation för en enanvändarlicens bör övervägas om: Användaren använder flera olika datorer. Användarens konto inte kan tilldelas temporära administrativa rättigheter under installationsförfarandet. Användaren saknar rättigheter att skriva till mappen "Program" inklusive undermappar. Om detta inte kan göras så kan inte Hal spara användarens inställningar. Om fler än en person vill använda Hal på olika datorer eller är i behov av olika profiler på en och samma dator. Observera licensvillkoren vad som gäller för fleranvändarlicenser. Om du installerar i ett nätverk så rekommenderar vi att du först läser igenom sektionen om nätverksinstallation som finns i programvarans online-hjälp under kapitlet "Referens" Installation - Windows XP Installationen av Hal i Windows XP kräver att du har hjälp av en systemadministratör eller en person med liknande rättigheter. För att kunna installera en nödvändig grafikmodul måste programmet ändra din dators hårdvaruinställningar som finns i registret i Windows XP. Installationsprogrammet från Dolphin kan inte ändra dessa inställningar om inte du har en systemadministratörs befogenheter. Om du inte har skapat en återställningspunkt rekommenderar vi att du skapar en sådan. Att upprätthålla en aktuell återställningspunkt är nästan lika viktigt som att göra regelbundna säkerhetskopior och bör ingå i det regelbundna underhållet av din dator. Följ dessa steg för en lyckad installation av Hal: 1. Starta datorn och starta upp Windows precis som du brukar göra. 2. Systemadministratören, eller någon med liknande rättigheter ska logga in och ge administratörsbefogenheter till den användare som kommer att använda Hal.

20 20 Installera Hal 3. Logga in som den användare som skall använda Hal. 4. Sätt i installationsskivan i din CD-enhet. Efter ett tag kommer installationsprogrammet automatiskt att starta. 5. När installationsprogrammet väl har startat blir du tillfrågad vilket språk du vill använda i den programvara som du vill installera. Sedan får du välja typ av installation; "Lokal" eller "Nätverk", "Lokal" är vald som standard. Om du vill installera en nätverksversion var vänlig och läs instruktionerna för nätverksinstallation. 6. En dialogruta med texten "Välkommen" som ger information om hur du ska använda installationsprogrammet visas. Var vänlig och följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja installationen av varje komponent. 7. Efter att installationsprogrammet har kopierat de nödvändiga filerna OCH om användaren arbetar under ett begränsat användarkonto så leta reda på och kör filen "dll_reg.cmd". Denna fil finns i mappen där Hal är installerad. Detta kommer att registrera vissa nödvändiga filer vilket innebär full funktionalitet. 8. Logga ut och starta om datorn. 9. Systemadministratören, eller någon annan med liknande rättigheter bör logga in och återställa användarens rättigheter till samma som de var tidigare. Installationen är nu fullständig. Du kan nu logga in som den registrerade användaren och starta Hal. Vi hänvisar till avsnittet om felsökning (sidan 332) om du har problem med installationen Installation - Windows Vista Installationen av Hal i Windows Vista kräver att du har hjälp av en systemadministratör eller en person med liknande rättigheter. För att kunna installera en nödvändig grafikmodul måste programmet ändra din dators hårdvaruinställningar som finns i registret i Windows Vista. Installationsprogrammet från Dolphin kan inte ändra dessa inställningar om inte du har en systemadministratörs befogenheter. VARNING: När installationsprogrammet startar kommer funktionen User Access Control (UAC) att be om din tillåtelse för att köra installationen. I detta steg erbjuds inget talstöd. Om talstöd krävs så rekommenderar vi att du använder Windows skärmläsaren. Windows skärmläsaren kan startas genom att trycka WINDOWS

21 Installera Hal 21 TANGENT + U (öppnar Windows Hjälpmedelscenter), och sedan ALT + K (eller genom att skriva "skärmläsaren" följt av Retur i Startmenyn). Följ dessa steg för en lyckad installation av Hal: 1. Starta datorn och starta upp Windows precis som du brukar göra. 2. Systemadministratören, eller någon med liknande rättigheter ska logga in och tilldela administratörsbefogenheter till den användare som kommer att använda Hal. 3. Logga in som den användare som skall använda Hal. 4. Sätt i installationsskivan i din CD-enhet. 5. Sök upp och kör filen "Setup.exe" på Hal CD-skivan. Du kan göra detta antingen med hjälp av Windows Utforskaren och sedan navigera till rätt fil, eller genom att trycka WINDOWS TANGENT + R så att "Kör" dialogrutan öppnas. I denna dialogruta ska du skriva "x:\setup.exe". Bokstaven "x" ersätter du så att det matchar enhetsbeteckningen för din CD-ROM läsare. Tryck sedan på Retur. 6. En Windows Vista UAC dialogruta öppnas med informationen "Ett oidentifierat program vill komma åt datorn..." och syftar på "ds.exe". Välj "Tillåt" (ALT + A) för att fortsätta installationen. 7. När installationsprogrammet väl har startat blir du tillfrågad vilket språk du vill använda i den programvara som du vill installera. Sedan får du välja typ av installation; "Lokal" eller "Nätverk", "Lokal" är vald som standard. Om du vill installera en nätverksversion var vänlig och läs instruktionerna för nätverksinstallation. 8. En dialogruta med texten "Välkommen" som ger information om hur du ska använda installationsprogrammet visas. Var vänlig och följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja installationen av varje komponent. 9. Logga ut och starta om datorn. 10. Systemadministratören, eller någon annan med liknande rättigheter bör logga in och återställa användarens rättigheter till samma som de var tidigare. Installationen är nu fullständig. Du kan nu logga in som den registrerade användaren och starta Hal. Vi hänvisar till avsnittet om felsökning (sidan 332) om du har problem med installationen.

22 22 Installera Hal 2.4 Produktaktivering För att erhålla en mjukvarulicens så måste Hal aktiveras efter det att den har installerats. Man har 30 dagar på sig att aktivera programmet. Under den här tiden fungerar programmet normalt men är tidsbegränsat. Efter 30 dagar kommer programmet upphöra att fungera. VARNING - Genom att aktivera Hal så godkänner du automatiskt användaravtalet. Aktiverar du inte mjukvaran kan du återlämna programmet där du köpte det och få pengarna tillbaka. Du har möjlighet att välja mellan "Aktivera nu" eller "Påminn mig senare". Aktivera nu. Om du har tillgång till Internet så är detta det absolut enklaste sättet att aktivera Hal på. Du kan även välja att aktivera manuellt om du saknar Internetanslutning. Att aktivera via Internet är en helautomatisk process, där du endast behöver trycka på en knapp. Manuell aktivering medför att du måste kontakta din Dolphin-återförsäljare och ange din produktnyckel. Din Dolphin-återförsäljare kan utifrån din produktnyckel ge dig en aktiveringskod med vilken du kan aktivera Hal med. Om du har en nätverks- eller fleranvändarlicens så ska du välja "Fleranvändarlicens" och sedan ange licenskoden som medföljde certifikatet tillhörande fleranvändarlicensen (studera instruktioner för nätverksinstallation i kapitlet "Referens" för ytterligare information). Aktivering via Internet. På detta vis erhåller du din mjukvarulicens genom att din Internetanslutning kopplar upp sig till Dolphins server. Om du har en Internetförbindelse är detta den snabbaste och enklaste metoden att använda. Manuell aktivering. Du måste kontakta din Dolphin-leverantör via telefon eller mail för att erhålla din mjukvarulicens i form av en aktiveringskod. Du kan också använda denna metod om du har tillgång till en dator med Internetförbindelse. Alternativt om du har tillgång till en dator med Internetanslutning så kan du följa dessa steg: 1. Välj "Manuell aktivering" och notera din produktnyckel.

23 Installera Hal Sätt i CD-skivan för Hal i datorn som har en Internetförbindelse. Håll nere SHIFT-tangenten för att undvika att installationsprogrammet startar upp automatiskt. 3. Leta reda på och kör filen "dol_activate.exe". Denna ska finnas i mappen "dol_auth" på CD-skivan. 4. Ange din produktnyckel och tryck på "Aktivera nu". Detta startar aktiveringsprocessen och som ansluter till Dolphins server och slutligen kommer din aktiveringskod att visas. 5. Notera din aktiveringskod och återgå till din dator där du ska ange aktiveringskoden som en del i steget av den manuella aktiveringsprocessen. Påminn mig senare. Om du väljer "Påminn mig senare" så kommer du informeras med jämna mellanrum att produkten inte är aktiverad. Du kommer även informeras om antalet återstående dagar innan Hal upphör att fungera. Om du vill aktivera Hal kan du göra det genom att starta om Hal eller genom att välja menyalternativet "Aktivera" från menyn "Hjälp" i Hals kontrollpanel. Om detta menyalternativ inte finns i hjälp-menyn betyder det att Hal redan är aktiverad. Om du avinstallerar eller ominstallerar Hal på samma dator så behöver du inte aktivera Hal igen. Om du behöver en ytterligare aktiveringsmöjlighet så ska du kontakta din Dolphin-leverantör så kan de hjälpa dig. Aktiveringsprocessen skickar ingen information till Dolphin, annat än Hal produktnyckel. 2.5 Avinstallation av enanvändarlicens Innan Hal kan avinstalleras så måste du först avsluta Hal. Gör så här för att avsluta Hal: 1. Tryck VÄNSTER KONTROLL+MELLANSLAG för att öppna kontrollpanelen. 2. Tryck ALT+F4 för att avsluta Hal. 3. En dialogruta frågar om du verkligen vill avsluta Hal. Bekräfta ditt val genom att trycka på Retur (eller tryck på Escape för att återgå till Hal kontrollpanel).

24 24 Installera Hal Ett alternativt sätt är att öppna kontrollpanelen och välja menyalternativet Avsluta Hal från menyn Arkiv Avinstallera - Windows XP 1. Logga in som systemadministratör, eller som någon med liknande behörighet och ge behörighet till den användare som har installerat programvaran. 2. Logga in som användaren av programvaran. 3. Tryck på WINDOWS-tangenten (eller på KONTROLL+ESCAPE) för att öppna startmenyn och använd sedan piltangenterna för att välja alternativet "Kör..." och tryck på RETUR. Skriv "c:\program\dolphin\snova\dolcfgnt" -r och tryck på RETUR. (Ersätt ev. sökvägen så den matchar din dator). Du bör få ett meddelande som lyder "Interception driver successfully removed". Om du får något annat meddelande har du förmodligen inte den behörighet som krävs för att utföra dessa åtgärder. Om användaren har ett begränsat användarkonto och om filen "dll_reg.cmd" kördes manuellt i samband med installationen så ska "dll_unreg.cmd" som finns där Hal är installerat köras. Detta kommer att avregistrera vissa filer som används av Hal. 4. Tryck på WINDOWS tangenten (eller på KONTROLL+ESCAPE) för att öppna startmenyn. 5. Tryck I för att välja alternativet "Inställningar". 6. Tryck K för att gå till alternativet "Kontrollpanelen" i undermenyn till inställningar. 7. Använd sedan piltangenterna för att välja alternativet "Lägg till/ta bort program" och tryck sedan på RETUR. 8. Tryck på TABB en gång för att förflytta dig in i listan som visar vilka programvaror som är installerade i datorn. 9. Förflytta dig ned till namnet på den programvara som du vill avinstallera. 10. Tryck TABB för att komma till knappen "Ändra/Ta bort" och tryck sedan på MELLANSLAG för att aktivera den. Om Du har SAM och Dolphin Orpheus TTS installerade på din PC så kan du avinstallera dem också förutsatt att de inte används av en annan produkt som är installerad i datorn, till exempel Cicero. 11. Logga ut och starta om datorn.

25 Installera Hal Logga in som systemadministratör eller som någon med liknande behörighet och återställ användarens behörighet så som de var innan. Observera: om inte ett standard utseende används i Windows XP så kan stegen skilja sig något åt vad det gäller att hitta alternativet Lägg till/ta bort program Avinstallera - Windows Vista 1. Logga in som systemadministratör, eller som någon med liknande behörighet och ge behörighet till den användare som har installerat programvaran. 2. Logga in som användaren av programvaran. 3. Tryck WINDOWS TANGENTEN + R för att öppna Kör-dialogrutan. 4. Skriv "c:\program\dolphin\snova\dolcfgnt" -r och tryck på RETUR. (Om det behövs, ersätt sökvägen så att den matchar den aktuella datorn). Du bör få ett meddelande som lyder "Modulen för grafikhantering har fysiskt avinstallerats". Om du får något annat meddelande har du förmodligen inte den behörighet som krävs för att utföra dessa åtgärder. 5. Öppna Windows Startmeny. 6. Skriv "kontrollpanelen" och tryck på Retur. 7. Tryck tabb till du hamnar på alternativet "Avinstallera ett program" och tryck på RETUR. 8. Tryck på piltangenterna tills du hamnar på den Dolphin-programvara du önskar att avinstallera och tryck på RETUR. Om Du har SAM och Dolphin Orpheus TTS installerade på din PC så kan du avinstallera dem också förutsatt att de inte används av en annan produkt som är installerad i datorn, till exempel Cicero. 9. Logga ut och starta om datorn. 10. Logga in som systemadministratör eller som någon med liknande behörighet och återställ användarens behörighet så som de var innan. Notera, tillvägagångssättet att avinstallera kan skilja sig något beroende på vilket tema och färgschema du använder i Windows. Ovanstående instruktioner passar då "Windows Vista" temat och färgschemat "Windows Vista Basic" används.

26

27 27 K APITEL 3 Kom igång Detta kapitel innehåller en introduktion till Hal. Meningen är att ge dig den mest grundläggande informationen först så att du snabbt kan komma igång och arbeta med dina programvaror och ha Hal körandes som en applikation i bakgrunden. Senare kapitel i manualen erbjuder mer detaljerad information om funktionerna i Hal. Informationen i detta avsnitt utgår från att Hal är nyinstallerad och att de applikationsspecifika inställningsfiler, Atlasfiler och skriptfiler som används är de originalfiler som distribuerats av Dolphin. Om du har ytterligare inställningsfiler eller om du har ändrat någon av inställningarna i Hal kanske inte denna manual längre stämmer överens med ditt system. En annan orsak till att manualen kanske ej stämmer med din installation kan även vara att du har uppgraderat från en tidigare version av Hal där du förändrat inställningarna (din nya programvara importerar de flesta inställningarna från den gamla). 3.1 Att starta Hal Viktigt: Se till att slå på din talsyntes och/eller punktdisplay innan du startar Hal. Hal kan startas på följande tre alternativa sätt: Automatiskt Vid en standardinstallation (om "Automatisk" valdes i samband med installationen) placerar installationsprogrammet en genväg till Hal i autostart-mappen. Hal kommer då att startas så fort Windows har laddats färdigt. Hal kommer inte startas automatiskt om du har installerat en demoversion av Hal och valt "Automatisk installation". En genväg till programmet läggs dock upp på skrivbordet.

28 28 Kom igång Kortkommando Installationsprogrammet skapar automatiskt ett kortkommando så att du lätt ska kunna starta Hal. Oberoende var i Windows du befinner dig kan du genom att trycka SHIFT + KONTROLL + H starta programmet. Från startmenyn Ett sista sätt är att starta Hal från startmenyn: 1. Tryck på WINDOWS-tangenten eller KONTROLL+ESCAPE för att öppna Startmenyn. 2. Tryck på P eller använd piltangenterna för att öppna Program. 3. Tryck PIL NED tills du når mappen "Dolphin". 4. Tryck PIL HÖGER för att öppna mappen "Dolphin". 5. Tryck PIL NED tills du når alternativet Hal. 6. Tryck på RETUR för att starta Hal. Viktigt: stäng aldrig av din talsyntes eller punktdisplay medan du kör Hal! Dolphin-Pen versionen av Hal. Om du har Dolphin-pen utgåvan av Hal så startas denna helt enkelt genom att du ansluter pennan till datorns USB-port. När pennan ansluts till USBporten så hörs en ljudsignal som indikerar att Dolphin-pennan är detekterad och att Hal startas upp. Om Dolphin-pennan är ansluten till datorns USB-port när datorn startas upp så kommer Hal att startas automatiskt. Observera: om du håller nere VÄNSTER SHIFT så kan du hindra Dolphin-pennan att starta automatiskt. 3.2 Hal kontrollpanel I denna manual avser Kontrollpanelen den dialogruta som innehåller alla inställningar för Hal. Förväxla ej detta med Windows kontrollpanel.

29 Kom igång 29 Kontrollpanelen är uppdelad i två delar: ett menysystem samt en grafisk del. Alla inställningar som finns tillgängliga i den grafiska delen av kontrollpanelen går också att nå i menysystemet. I menysystemet hittar du även andra inställningar, till exempel hur att skapa applikationsspecifika inställningar och hur att konfigurera kortkommandon. För att öppna kontrollpanelen: Tryck VÄNSTER KONTROLL + MELLANSLAG. eller klicka på programikonen i systemfältet. Om Kontrollpanelen redan är öppen kan du växla till den med ALT + TABB eller trycka VÄNSTER KONTROLL + MELLANSLAG. Kontrollpanelen finns även i ett format som kallas för "snabbmeny". Snabbmenyn innehåller alla alternativ du hittar i den normala kontrollpanelen fast i en popup-meny. För att öppna kontrollpanelens snabbmeny: Tryck DOLPHIN-TANGENT + MELLANSLAG. Som standard är DOLPHIN-TANGENTEN det samma som CAPS LOCK. För att stänga Kontrollpanelen, tryck på minimera-knappen eller tryck ESCAPE. När du stänger Kontrollpanelen fortsätter Hal att arbeta i bakgrunden. Om du trycker ALT + F4 i kontrollpanelen dyker ett meddelandefönster upp på skärmen som frågar om du vill avsluta. Tips Om du inte vill att kontrollpanelen ska visas på aktivitetsfältet efter du tryckt på minimera-knappen finns en inställning för det i kontrollpanelen; menyn "Konfiguration" > "Kontrollpanel" > "Visa inte kontrollpanelen i aktivitetsfältet" Kontrollpanelens utseende Kontrollpanelen består av en menyrad och ett antal flikblad. Menyraden erbjuder åtkomst till alla inställningar i Hal medan flikbladen endast innehåller de mest populära och frekvent använda inställningarna.

30 30 Kom igång För att växla mellan de olika flikbladen: Tryck KONTROLL+TABB. Alla fliksidorna har samma utseende. De grundläggande inställningarna finns direkt under flikbladen. På höger sida finns ett antal knappar som döljer mer avancerade inställningar. Menysystemet innehåller samtliga inställningar som finns i flikbladen, plus en del andra inställningar. Menysystemet aktiveras genom att du trycker på ALT-tangenten. Detta placerar fokus på den första menyn längst åt vänster. Flytta sedan mellan de olika menyerna med hjälp av PIL VÄNSTER och PIL HÖGER. För att öppna en markerad meny trycker du på RETUR eller PIL NED. Tips: Det är möjligt att ändra kontrollpanelens utseende. Under menyn Konfiguration och menyalternativet "Kontrollpanel" så kan du välja mellan "Klassiskt utseende", "Visa endast menyer" eller "Grafiskt utseende". Alla inställningar som finns i kontrollpanelen tas upp längre fram i denna dokumentation. Fliksidan Tal Under flikbladet Tal i kontrollpanelen i Hal kan du snabbt och enkelt komma åt de grundläggande inställningarna för talsystemet. Flikbladet Tal innehåller följande: Tal på. Denna kryssruta fungerar precis som en strömbrytare. Markerad ruta innebär att talsyntesen är inkopplad. När du tar bort krysset i rutan, stängs talet av helt och hållet, och talsyntesen förblir därefter tyst ända till dess du åter markerar kryssrutan. Talnivå. Välj önskad talnivå för den aktuella inställningsfilen (namnet på inställningsfilen syns på statusraden i kontrollpanelen i Hal). Talnivån bestämmer hur mycket tal som ska annonseras och hur informationen ska annonseras.

31 Kom igång 31 Skärmbevakningar. Denna kryssruta aktiverar / avaktiverar skärmbevakningar. Skärmbevakningar finns som en del i vissa Atlasfiler och ska finnas dokumenterade i applikationskommentarerna tillhörande aktuell Atlasfil. Ett exempel på en skärmbevakning är i Microsoft Word där Hal automatiskt talar om vilken sida du befinner dig på när markören hamnar på en ny sida. Volym. Listrutan för volym används för att justera volymen på rösten. Det intervall som volymen kan justeras inom är beroende av din talsyntes. Hastighet. Listrutan används för att styra talhastigheten. Intervallet skiljer mellan olika talsynteser. Fliksidan Punkt Under flikbladet Punkt i kontrollpanelen i Hal kan du snabbt och enkelt komma åt de grundläggande inställningarna för punktsystemet. Flikbladet Punkt innehåller följande: Punkt på. Denna kryssruta fungerar precis som en strömbrytare. Markerad ruta innebär att punktdisplayen är inkopplad. När du tar bort krysset i rutan, stängs punkten av helt och hållet, och ingen information visas på displayen ända till dess du åter markerar kryssrutan. Markör på. Denna kryssruta bestämmer om markören ska visas på punktdisplayen eller ej. Litterär punkt. Denna kryssruta slår på/av litterär punktskrift. Om litterär punktskrift ej är aktiverad används datorpunktskrift vilket är det vanligaste vi använder i Sverige. Utökad visning. Om denna kryssruta är markerad är funktionen "Utökad visning" aktiverad. Exakt vilka attribut som ska markeras på punktdisplayen styrs av

32 32 Kom igång inställningarna i dialogrutan "Tecken". Exempel på attribut som kan visas på punktdisplayen är fet, kursiv etc. Fasta punktområden. Den som skapar Atlasfiler kan välja att implementera fasta punktområden. Dessa har till uppgift att ständigt visa ett eller flera områden från bildskärmen på din punktdisplay. Om det finns fasta punktområden implementerade i Atlasfilen skall det stå beskrivet i applikationskommentarerna. Om kryssrutan "Fasta punktområden" är markerad kommer fasta punktområden vara aktiva i den aktuella inställningsfilen. Punktinmatning. Denna funktion låter dig mata in tecken med hjälp av sex eller åtta knappar på din punktdisplay. Knapparna som används för inmatning varierar beroende på vilken punktdisplay som används, och alla punktdisplayer stöder inte denna funktion. Inmatning med sex tangenter kan vara användbart om du vill mata in utan att flytta dina händer från punktdisplayen. Datapunktskrift används för denna typ av inmatning. Fysiskt läge. Denna kryssruta bestämmer om fysiskt eller logiskt läge ska användas. Om kryssrutan inte är markerad används logiskt läge, annars används fysiskt läge. Objektföljning. Denna kryssruta bestämmer om punktdisplayen ska följa fokus eller ej i fysiskt läge. Normalt är denna funktion aktiverad, men det finns undantag när det kan vara bra att stänga av den, till exempel om du vill övervaka en särskild del av skärmbilden utan att du ska förlora den informationen därför att aktuellt fokus har flyttats till en annan del av skärmbilden. Punktnivå. Listrutan "Punktnivå" visar vilken punktnivå som Hal använder i den aktuella inställningsfilen (visas på statusraden i Hal). Punktnivån påverkar mängden information som visas på din punktdisplay. Visa punktfönster på skärmen. Med kryssrutan "Visa punktfönster på skärmen" visas vad som står på punktdisplayen i ett litet fönster på bildskärmen. I punktfönstret visas två rader. Den nedre raden visar punktcellerna i punktskrift så som det ser ut på punktdisplayen. Den övre raden visar varje punktcell prydligt och snyggt

33 Kom igång 33 "översatt" till svartskrift. Med andra ord så är punktfönstret ett alldeles utmärkt hjälpmedel för en seende person som instruerar en punktanvändare. Uppdateringsmarginal. Denna inställning styr hur långt punktdisplayen ska flytta då du trycker knappen för att läsa framåt eller bakåt. Den används även för att tala om hur långt punktdisplayen ska rulla då markören förflyttas utanför läsraden. En vanlig inställning är att välja maxvärdet (på en punktdisplay med 40 celler bör uppdateringsmarginalen vara 40). Fliksidan Cicero Om du har Cicero version 3.02 eller senare installerad på din dator så är Cicero tillgänglig direkt från kontrollpanelen i Hal. Det innebär att du har direkt åtkomst till Cicero via Hal och du kan exempelvis starta en ny skanning. Dolphin Cicero är en programvara för att skanna in och läsa upp alla typer av tryckta textdokument - allt med en enda tangenttryckning! Att få hjälp med en viss kontroll Varje dialogruta i kontrollpanelen innehåller en hjälpknapp. En tryckning på denna knapp öppnar (beroende på var du befinner dig) ett lämpligt avsnitt i on-line hjälpen av denna manual. Du kan också få hjälp med en specifik inställning genom att tabulera till inställningen och sedan trycka F Förändra inställningar Medan du finjusterar Hal för att passa dina behov kan du låta Kontrollpanelen vara öppen. Ändra den inställning du önskar, tryck på knappen "Verkställ" och sedan ALT+TABB för att gå tillbaka till din applikation. Inställningarna börjar gälla direkt du tryckt "Verkställ". Hoppa fram och tillbaka med ALT+TABB mellan Kontrollpanelen och din applikation och prova olika inställningar tills du blir nöjd. Om du förändrar en inställning via ett kortkommando, till exempel ändrar volym eller förstoringsgrad, uppdateras motsvarande inställning automatiskt i Kontrollpanelen. Inställningar via kortkommandon har alltid högre prioritet än inställningar gjorda via en dialog. De börjar gälla direkt när kommandot är utfört.

34 34 Kom igång Problemet med förgrundsfönster Microsoft har introducerat en "spärr" i Windows som förhindrar applikationer (som till exempel Hal) att öppna fönster (till exempel Kontrollpanelen) i förgrunden. Trots att vi lyckats gå runt detta i de flesta fall, så finns det fortfarande situationer där Kontrollpanelen öppnas, men ej hamnar i förgrunden (blir aktiv). Det mest påtagliga fallet är när du har startmenyn öppen och försöker öppna Kontrollpanelen. När detta händer kan det vara nödvändigt att stänga den meny du har öppen och trycka ALT+TABB för att göra Kontrollpanelen aktiv. Tips: Detta nya funktionssätt påverkar även andra applikationer. Om du har gjort något som du förväntar ska öppna ett fönster och inget händer, prova då att trycka ALT + ESCAPE för att hoppa runt mellan alla öppna fönster. 3.3 Grundläggande kortkommandon i Hal Alla inställningar kan göras i kontrollpanelen, men de flesta av dessa finns åtkomliga direkt från tangentbordet via en tangentkombination - ett så kallat kortkommando. När du väl har lärt dig de mest grundläggande kortkommandona så märker du att det är mycket enklare och snabbare att arbeta med kortkommandon än att söka efter motsvarande inställning i kontrollpanelen Talkommandon Talutmatningen sker automatiskt då du använder din applikation och beskrivs mer i detalj längre fram i denna dokumentation. Det finns dock några kommandon som du kommer att ha glädje av. Dessa kan användas när du så önskar. För att växla tal på / av: Tryck VÄNSTER KONTROLL + 0 För att öka volymen: Tryck VÄNSTER KONTROLL + PLUS

35 Kom igång 35 För att minska volymen: Tryck VÄNSTER ALT + PLUS. Då du använder något av dessa kommandon förändras volymen ett steg i taget. Tänk på att det är en mjukvarumässig volym, många datorer har andra volymkontroller som även kan påverka volymen för rösten. Om volymen på rösten är för hög/låg kontrollera då om det finns en volymkontroll på dina högtalare, hårdvarutalsyntes eller bildskärm. För att öka talhastigheten: Tryck VÄNSTER KONTROLL + VÄNSTER SHIFT + PLUS För att minska talhastigheten: Tryck VÄNSTER KONTROLL + VÄNSTER ALT + PLUS För att tillfälligt tysta talet: Tryck VÄNSTER KONTROLL Detta "tystar" talsyntesen tills den får något nytt att säga. Om du har en flerspråkig talsyntes kan du när som helst byta språk. Observera att detta kommando inte växlar mellan till exempel två installerade SAPI-röster. För att byta språk: Tryck VÄNSTER KONTROLL + KOMMA för nästa språk och VÄNSTER KONTROLL + PUNKT för föregående språk Det finns många fler kortkommandon och inställningar för att finjustera parametrarna för talsyntesen. Dessa beskrivs i kapitlet "Använda Hal". För att växla talsyntes: Om du har flera talsynteser installerade så kan du växla mellan dem genom följande kortkommando:

36 36 Kom igång För att växla talsyntes: Tryck VÄNSTER KONTROLL + VÄNSTER ALT + Å för nästa talsyntes och VÄNSTER KONTROLL + VÄNSTER SHIFT + Å för föregående talsyntes. Om du vill kunna växla mellan två SAPI-röster så kan du prova att ställa in den första rösten som SAPI 4 i SAMs kontrollpanel och den andra rösten som SAPI 5 i SAMs kontrollpanel. Sedan kan du växla mellan de olika rösterna med hjälp av kortkommandona ovan Ändra talnivå Om du tycker att du får för mycket eller för lite information från talsyntesen så kan du ändra detta genom att byta till en annan talnivå. En talnivå avgör mängden tal som ska annonseras. Om du är nybörjare så kan en hög talnivå rekommenderas eftersom du då får mycket information. Om du är van vid Windows och Hal så kanske du önskar mindre information. För att växla talnivå: Tryck DOLPHIN-TANGENT + PLUS. Mängden information som visas på punktdisplayen kan ställas in separat genom att växla punktnivå. För att växla punktnivå: Tryck VÄNSTER SHIFT + DOLPHIN-TANGENT + PLUS. Som standard är DOLPHIN-TANGENTEN det samma som CAPS LOCK. 3.4 Arbeta med förstoring Hal erbjuder ett stort antal avancerade funktioner vilka underlättar ditt vardagliga användande i en uppförstorad miljö. Kantutjämning, färger, framhävning av fokus, rullning, läsrad och översiktsläge. I detta avsnitt tar vi kortfattat upp alla dessa funktioner.

37 Kom igång Framhäv fokus Med hjälp av funktionen "Framhäv fokus" kan du enklare hitta var någonstans på bildskärmen det aktuella fokuset befinner sig. Med hjälp av inställningarna i denna dialogruta kan du välja vilken fokustyp du vill framhäva och hur det framhävda fokuset ska se ut på bildskärmen. Exempel på fokustyper som går att framhäva extra tydligt på bildskärmen är muspekare och skrivmarkören. Dialogrutan innehåller ett antal flikblad - ett för varje fokustyp. Funktionen "Framhäv fokus" finns även tillgänglig i Dolphins skärmläsare Hal, detta på grund av att seende personer som sitter bredvid ska kunna följa med på skärmen. 3.5 Arbeta med tal Hal erbjuder ett stort antal avancerade funktioner vilka underlättar ditt vardagliga användande i Windows med hjälp av talsyntes. Taleko som annonserar vad du skriver, läskommandon som läser upp information från skärmen och en löpande-läsningsfunktion med vilken du kan läsa upp ett helt dokument via en enda tangenttryckning. En kort beskrivning av dessa funktioner följer i detta avsnitt Taleko Hal talar om för dig vad som händer medan du skriver. uppläsningen av vad du skriver in i ditt dokument brukar kallas taleko. Exakt vad som talas när du skriver beror på ett antal inställningar i Hal. Hit hör bl.a. inställningarna för taleko och annonsering av radbrytningar. Det finns fyra typer av taleko att välja mellan: Tecken - Varje tecken annonseras tillbaka till dig medan du skriver. Ord - Varje ord annonseras tillbaka till dig medan du skriver. Tecken och ord - Varje tecken och varje ord annonseras tillbaka till dig medan du skriver. Inget - Ingenting annonseras tillbaka till dig medan du skriver.

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 9.0

Lunar Förstoringsprogram Version 9.0 Lunar Förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

Supernova. Skärmläsare och förstoringsprogram. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Version 11.0

Supernova. Skärmläsare och förstoringsprogram. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Version 11.0 Supernova Skärmläsare och förstoringsprogram Version 11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Utgivningsdatum: 18 June 2009 Upphovsrätt 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West

Läs mer

INTERNET EXPLORER HAL och SUPERNOVA version 7

INTERNET EXPLORER HAL och SUPERNOVA version 7 INTERNET EXPLORER HAL och SUPERNOVA version 7 Dokumentet är tillägnat användare av våra skärmläsningsprogramvaror Hal och Supernova version 7.01 och senare. Dokumentet fungerar även utmärkt som en guide

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Dolphin EasyProducer Användarmanual

Dolphin EasyProducer Användarmanual Dolphin EasyProducer Användarmanual Upphovsrättigheter Copyright 2007 Dolphin Computer Access Ltd. Alla rättigheter reserverade. All teknisk dokumentation i tryckt eller elektronisk form, vilken gjorts

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301 WordRead 3 Manual Artikelnummer: 10301 1 Innehåll WordRead 3... 1 Manual... 1 Artikelnummer: 10301... 1 Välkommen till WordRead... 3 WordReads verktygsknappar... 3 Knapparna Spela och Stopp... 3 Knappen

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Lathund. Windows Alta Vista

Lathund. Windows Alta Vista Lathund Windows Alta Vista sv Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet i denna Lathund är enligt lagen om upphovsrätt av 1960-12-30 förbjudet

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Bruksanvisning MagniLink Read

Bruksanvisning MagniLink Read Bruksanvisning MagniLink Read LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Wordread 3 Manual. Artikel.nr. 10301

Wordread 3 Manual. Artikel.nr. 10301 Wordread 3 Manual Artikel.nr. 10301 1 Välkommen Detta program är skapat för att göra det enklare för dig att arbeta med din dator genom att få den att tala och göra det enklare att läsa. Det tillför kraftfulla

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1 för Windows 8. För grundinformation

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Handbok till Oribi Speak for Chrome

Handbok till Oribi Speak for Chrome Handbok till Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome är ett tillägg (eng. extension) för webbläsaren Google Chrome och fungerar i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) och Linux. Oribi Speak

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011 för Uppdaterad: våren 2011 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 Användarhandbok för användning med Windows-datorer Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 VIKTIGT: C-Pen 3.5 innehåller ett uppladdningsbart Lithium-jon-batteri. Denna batteri-typ bör inte ligga oladdad

Läs mer

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Pausit version 1.9 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Windows Vista Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Windows... 1 Operativsystem och program... 1 Mushantering... 2 Vänsterknappen... 2 Högerknappen... 2 Övriga knappar...

Läs mer

Tangentbord. Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll

Tangentbord. Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Fliken Hårdvara 4 2 Fliken Layouter 4 3 Fliken Avancerat 5 3 Den här modulen gör det möjligt att välja hur ditt tangentbord fungerar.

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand.

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. Innehållsförteckning Kontrollpanelen i kategoriläge. Frågor 2 Utforskaren, hantera filer och mappar.

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR WINDOWS -SYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR WINDOWS -SYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR WINDOWS -SYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?...

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... Backup It FAQ Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... 3 Är två Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram bättre

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Symbol for Windows Skriva dokument E-post

Symbol for Windows Skriva dokument E-post Handicom Symbol for Windows Skriva dokument E-post Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 INNEHÅLL INNEHÅLL...2 INLEDNING...3 INSTALLATION OCH LICENSER...4 1. INNAN DU KAN ANVÄNDA E-POST...6

Läs mer

WordRead Plus for Mac. User Guide!

WordRead Plus for Mac. User Guide! WordRead Plus for Mac User Guide! Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat med

Läs mer

Välkommen till snabbstartsguiden - Hjälpprogram

Välkommen till snabbstartsguiden - Hjälpprogram Välkommen till snabbstartsguiden - Hjälpprogram Table of Contents Välkommen till snabbstartsguiden - Hjälpprogram... 1 Performance Toolkit... 3 Komma igång med Performance Toolkit... 3 Installering...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

KAPITEL 5 Användbara program. Tillbehör. WordPad. Paint

KAPITEL 5 Användbara program. Tillbehör. WordPad. Paint KAPITEL 5 Användbara program Som jag nämnde i inledningen är Windows mycket mer än bara ett operativsystem. Det följer även med ett antal användbara program som är mycket användbara. Du har fått bekanta

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Kom igång med. WordFinder Snabbguide

FOR BETTER UNDERSTANDING. Kom igång med. WordFinder Snabbguide FOR BETTER UNDERSTANDING Kom igång med WordFinder Snabbguide Installationsanvisning 1 Sätt i programskivan i datorn. Installationsprogrammet startar automatiskt. En gemensam startbild för WordFinder Professional,

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer