Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma"

Transkript

1 Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma

2 Om donation I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär att cirka 15% av alla par som försöker skaffa barn inte blir gravida när de själ va vill det. Även om mannen och kvinnan är helt friska och inte har några fertilitetsproblem, är chansen att bli gravid bara 20-25% vid en ägglossning. Detta innebär att endast 85% av par med normal fortplantningsförmåga lyckas bli gravida under det första året klassades barnlöshet som en sjukdom av WHO. Idag finns det flera metoder som gör det möj ligt för de ofrivilligt barnlösa att bli för äldrar. En metod är IVF-behandling med donerade spermier. Sverige är ett av de få länder i världen som endast tillåter IVF med donatorsperma med känd spermadonator. Bakgrunden till detta är att man ville försäkra det barn som tillkommit med hjälp av donatorsperma rätten att kunna söka sitt genetiska ursprung genom att vid mogen ålder kunna ta reda på vem donatorn är och inhämta uppgifter om honom. Innehåll Om kliniken... 4 Personalen...4 Kontaktuppgifter...4 IVF-behandling... 5 Före behandling... 5 Patientskolan på RMC...5 Första läkarbesöket...5 Klara för behandling...6 Hur går en IVF-behandling till?... 6 Nedreglering...6 Hormonstimulering...7 Ägguttagning...8 Befruktning (in vitro-perioden)...9 Återförande av befruktat ägg (embryo)...9 Hormonbehandling och graviditetstest...10 Säkerhet Nedfrysning av befruktade ägg Resultat Biverkningar och risker Vikt Tobaksrökning Allmänna frågor Vad kan ni själva göra för att förbättra chanserna?...14 Hur många gånger kan man bli behandlad?...14 Vad händer om behandlingen inte lyckas när poängen är slut?...14 Kan partnern vara ett stöd under behandlingen?...15 Hur mycket ska man avstå från sitt arbete?...15 Är behandlingen psykiskt påfrestande?...15 Kan man ha sexuellt samliv efter behandlingen?...16 Vad är assisted hatching?...16 Vem kan vi kontakta om det blir problem?...16 Patientens rätt att välja vårdpersonal...16 Behov av tolk...17 Praktiska upplysningar Adressändring...17 Reseersättning...17 Forskning på Reproduktionsmedicinskt Centrum Samtycke Patientförening Litteratur Minilexikon

3 Om kliniken Reproduktionsmedicinskt Centrum, RMC, är en offentlig klinik som bildades 2007 och finns vid Skånes universitetssjukhus, SUS, i Malmö. Kliniken är unik i världen eftersom man har samlat all specialistkunskap in om fortplantningsområdet under sam ma tak. Vid RMC genomför vi in fer tilitetsutredningar och assisterad befruktning, samt arbetar inom andra reproduktionsmedicinska områden såsom gynekologi, andrologi och gynekologisk endokrinologi. Vi tycker det är vik tigt med en individuell behandling av patienterna och vi har erfarna, kompetenta med arbetare som tar emot er väl. Forskning och utveckling har en central plats i RMCs verksamhet. Personalen På IVF-enheten på RMC arbetar läkare, sjuksköterskor och barnmorskor, biomedicinska analytiker, em bryologer, sekreterare, en donationskoordinator, en informatör och en kurator. Kontaktuppgifter Telefon RMC Tel: , lyssna noggrant på valen som följer och gör det val som passar dig. Laboratoriet tel: Donationskoordinator tel: må, ti, to kl , övrig tid finns telefonsvarare Kurator tel: Fax: Besöksadress: Skånes universitetssjukhus Jan Waldenströms gata 47 plan 3 Malmö Postadress: Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukhus Malmö Internet: Ni kan också kontakta oss via webben, under tjänsten Mina Vårdkontakter. Där kan ni beställa eller av- eller ombo ka tid, begära intyg, beställa journalkopia, förlänga sjukskrivning, förnya recept och hjälpmedel samt be att få bli kon taktad. (Det sista gäller endast för patienter som varit på läkarbesök inför IVF). IVF-behandling In vitro fertilisering IVF är allmänt känt som provrörsbefruktning. In vitro betyder i glas och fertilisering betyder befruktning. Därifrån kommer namnet provrörsbefruktning. IVF innebär att mogna ägg tas ut ur ägg stoc karna och befruktas med spermier utan för kroppen i laboratoriet. Befrukta de ägg som har börjat dela sig förs därefter tillbaka in i livmodern. IVF-behandling är en parbehandling som två personer går igenom tillsammans. Därför vill vi att partnern deltar så mycket som möjligt Före behandling Innan själva behandlingen kan påbörjas, ska blodproverna du fick besked om att ta i kallelsebrevet, vara tagna. Det ska ock så finnas svar på ett cellprov från livmodershalsen, som inte är äldre än tre år. IVF-skolan För att ni ska förbereda er inför behandlingen, vill vi att ni ser på vår film, IVF-skolan, som går igenom behandlingens enskilda steg, risker och resultat. Filmen finns på vår hemsida på svenska, engelska, polska och arabiska. Därefter kallas ni till det förs ta läkar besöket på RMC där ni även har möjlighet att ställa frågor. Första läkarbesöket Det första läkarbesöket ska ni båda två delta i. Det be står av ett samtal med en läkare som ger ordination och en vaginal ultraljudsundersökning. Därefter följer ett samtal med en donationskoordinator som bland annat lär ut injektionsteknik och planerar behandlingen, samt ett samtal med kurator. Klara för behandling På menstruationens första dag ringer ni till donationskoordinatorn för att få startdatum för er be 4 5

4 handling. De kvinnor vars cykel styrs med hjälp av p- piller (hormontabletter), ska uppge sin första p-pillerdag när de ringer. Hur går en IVF-behandling med donatorsperma till? IVF-behandlingen delas upp i sju olika faser: Nedreglering Det första steget i en IVF-behandling är nedregleringen. Den består av injektioner eller nässpray som kvinnan ska börja ta 21 dagar efter menstruationens första dag eller enligt anvisning. hormonet innan man påbörjar den hor monstimulering som får äggstockarna att bilda ägg, är olika i varje en skilt fall. Däremot är det viktigt att fort sätta med nedregleringen parallellt med hormonstimuleringen. Nedregleringen kan ge biverkningar som övergående värmevallningar, huvud värk, humörsvängningar, trötthet och torra slemhinnor. lingsschema med instruktioner som ska följas från dag till dag. Cirka fem dagar efter hormonstimuleringens start tas ett blodprov (östradiol) på kvinnan för att kontrollera hormonvärdet och därav se om stimuleringen behöver ändras. Cirka åtta dagar efter hormonstimuleringens start görs det en vaginal ultraljudsundersökn ing för att kontrollera behandlingseffekten. Undersökningen visar hur många äggblåsor som har bildats och hur stora de är. Det är nödvändigt att noggrant utvärdera om man har fått önskad utveckling, och därefter bestämma när ägguttagningen ska ske. 1. nedreglering 2. hormonstimulering 3. ägguttagning (punktion) 4. befruktning (in vitro-perioden) 5. återförande av befruktade ägg 6. hormonbehandling 7. graviditetstest Nedregleringen innehåller ett hormon (GnRH) som blocke rar di na egna hormoner. Det gör det enklare att styra behandlingen och lättare att fastslå exakt tidpunkt för ägguttagningen. Hormonets effekt upphör så fort man slutar att ta det. Hur länge man ska an vända nedreglerings Hormonstimulering Nästa fas i behandlingen är hormonstimuleringen, som ska få äggstockarna att bilda ägg. Normalt mognar ett ägg i en naturlig menstruationscykel. För att öka chanserna att bli gravid vill vi ha möjligheten att kunna plocka ut flera ägg. Hormonstimuleringen är individuellt anpassad och när behandlingen på börjas kommer vi att gå igenom hur stimuleringen ska genomföras i ert fall. Ni kommer att få ett personligt behand För de flesta sker ägguttagningen 12 till 16 da gar efter påbörjad hormonstimulering. Exakt tidpunkt kan inte fastställas förrän två till tre dagar före. I några fall är tillväxten av äggblåsor otillfredsställande och eventuellt måste då be handlingen ändras eller till och med avbrytas. I en ny behandlingscykel kan eventuellt doseringen av hormoner än dras eller så väljs en annan nedreglering/hormonstimulering. 6 7

5 Ägguttagning När den största av äggblåsorna har en dia meter på cirka 18 mm och eventuella hormonprover visar en lämplig nivå, blir tidpunkten för ägguttagningen be stämd. 35 timmar före ägguttagningen, ges en särskild hormoninjektion som gör att äggen mognar. Det är viktigt att den tas på angiven tid. På ägguttagningsdagen ska både kvinnan och partnern komma till kliniken. Ägguttagningen utförs efter att kvinnan har fått en lugnande tab lett, smärtlindring samt lokalbedövning. De flesta är nog både spända och nervösa. Hur kommer det att gå? Hur många ägg kommer det att finnas? Kommer det att göra ont? Många frågor dyker upp och det är helt naturligt att man är nervös för det okända. Men de flesta upplever ägguttagningen som helt odramatisk. Partnern är med hela tiden, det är dämpat ljus och musik och vi leder er igenom behandlingen. Ägguttagningen sker med hjälp av en ultraljudsledd kanyl som förs upp genom slid väggen direkt in i äggblåsan, varifrån äggblåsevätskan sugs ut. Det görs i båda ägg stockarna tills alla äggblåsorna är tom ma. Ni kan själva följa med i processen via en TV-skärm och se de ägg som man hittar. Efter punktionen, som normalt tar cirka 15 minuter, ska kvinnan vila sig i en timme innan ni kan åka hem. Under tiden får ni båda en lättare frukost. Vi utgår från att partnern är med hela dagen, men om det absolut inte går och han inte kan följa kvinnan från och till RMC måste någon annan vuxen följa med. Kvinnan får inte kö ra bil samma dag och ska helst inte vara ensam resten av dagen. Innan ni lämnar RMC kommer ni att få information om hur det har gått. Hur många ägg hittades? osv. Efter ägguttagningen är det normalt att få en liten blödning och menstruationsliknande smärtor. Smär torna försvinner oftast genom att ta vanliga värktabletter, typ Panodil eller Alvedon. Om kvinnan mår dåligt, får starka smärtor eller kraftiga blödningar efter att ni har kommit hem måste ni kontakta RMC, tel: Utanför telefontid, kontakta jourläkare på din kvinnoklinik. Kom ihåg att ta med behandlingspapprena som ni har fått på IVF-enheten. Befruktning (in vitro-perioden) Från varje patient tar man i genomsnitt ut åtta ägg. Äggen förvaras i en näringsvätska och temperaturen hålls på 37 grader. Två till fem timmar efter att äggen är utplockade, är de klara för befruktning. Befruktningen kan göras på två sätt: 1. Vid vanlig insemination sätter man till cirka spermier till äggen. En enda spermie hittar själv vägen in till ägget. 2. Vid mikroinjektion (ICSI) väljer man ut en enskild spermie, som förs in i ägget med hjälp av en tunn glaspipett. Om äggen har blivit befruktade, så ser man detta dagen efter ägguttagningen som två kärnor i själva ägget (pronuclei). Den ena kärnan kommer då från kvinnans ägg och den andra från donatorns spermie. Pronucleierna, som innehåller kromosomer, har ännu inte smält samman, vilket de gör inom loppet av några timmar. Vid sammansmältningen avslutas be fruktningen. I genomsnitt befruktas 60% av äggen. Dagen efter ägguttagningen ska ni ringa till laboratoriet på RMC för att få veta om några ägg har befruktats, och i så fall hur många. Ibland händer det att ägggen är befruktade men inte delar sig eller har stannat i sin utveckling. I dessa fall sker inget återförande av ägg. Vid återförandet väljs de bästa ägggen ut, oavsett om de är befruktade med ICSI eller IVF. Graviditetschansen för varje behandling har vid jämförelser visat sig vara lika stor vid ICSI som vid vanlig IVFbehandling. Återförande av befruktat ägg (embryo) Återförandet av embryot sker två till fem dagar efter ägguttagning 8 9

6 en. Den exakta tid punkten avtalas individuellt med varje en skilt par. Embryot som ska återföras väljs ut i laboratoriet utifrån noga fastställda kvalitetskrav. Återförandet är oftast helt utan obehag för kvinnan. Embryot förs in i själva livmodern genom livmodershalsen med hjälp av en tunn plastkateter. Kvinnan bör ha en full urinblåsa vid behandlingen för att underlätta återförandet. Vi för in ett embryo. I vissa situationer kan två embryon återföras. Eventuella resterande embryon kan frysas ned och bevaras frysta maximalt fem år. Hormonbehandling och graviditetstest När embryot är återfört i livmodern kan kvinnan åka hem. Säkerhet IVF-enheten på RMC lägger stor vikt vid säkerhet. En lång rad åtgärder tas för att säkerställa att förväxling av ägg och spermier inte kan ske. Alla ägg och spermier blir markerade med etiketter. Vid ägguttagning och återfö rande av embryo blir kvinnans identitet kontrollerad med namn och personnummer i journalen. Ni kan på så sätt vara helt säkra på att de befruktade äggen kommer från era ägg. Nedfrysning av befruktade ägg Vid en IVF-behandling blir det ibland befruktade ägg över. Cirka en tredjedel av alla IVF-behandlingar ger möjlighet till att frysa befruktade, delade ägg. Detta beror på att bara 60-70% av äggen befruktas och att alla befruktade ägg inte delar sig eller är av tillräckligt bra kvalitet för att nedfrysas. Befruktade ägg som ska frysas måste vara perfekta eftersom frysprocessen är belastande för dem. I 60 % av fallen där vi tinar upp befruktade ägg kan dessa återföras. Par som i samband med behandling får befruktade ägg som fryses in är själva ansvariga för att äggen används innan tiden har gått ut (fem år). För att vi ska kunna planera en eventuell behandling med nedfrusna, upptinade, befruktade ägg, ber vi er att kontakta oss senast tre månader innan frystidens slut. Biverkningar och risker All medicinsk behandling är förenat med någon form av risk. I sällsynta fall kan det vid IVF-behandlingar förekomma biverkningar/ komplikationer både i samband med stimulering, ägguttagning och eventuell graviditet. Gemensamt för alla dessa biverkningar är att om de är kraftiga, bör man kontakta kliniken. Nedregleringsperioden: Under nedregleringen upplever en del kvinnor olika symptom i form av huvudvärk, värmevallningar, svettningar, torrhet i slidan, små blödningar och humörsvängningar. Alla dessa symptom är helt normala och visar bara att behandlingen har önskad effekt. Under de närmsta 12 dagarna fortsätter behandlingen med hormonet progesteron för att skapa en optimal miljö för embryot att utveckla sig i och för att det ska fastna i livmoderslemhinnan. Därefter kan man avgöra om kvinnan är gravid. Det görs med hjälp av ett graviditetstest (blodprov). Tidpunkten för detta avtalas i samband med embryoåterförandet. Resultat Resultaten vid IVF-behandlingar har förbättrats avsevärt de senaste åren. Generellt kan man säga att cirka 70-80% av paren lyckas med att få barn vid en till tre genomförda behandlingar. Precis som vid en normalt uppkommen graviditet kan kvinnan få missfall. En graviditet utanför livmodern kan också förekomma men bara i sällsynta fall. Stimuleringsperioden: Under den här perioden, och framför allt mot slutet, har många kvinnor en känsla av ökad mängd vätska i kroppen, vilket bl.a. kan visa sig som en viktökning, olika typer av smärtor i nedre delen av magen samt ökad mängd klara flytningar. Även dessa symptom är ett bevis på att stimuleringen fungerar. En bieffekt av de dagliga injektionerna kan vara små blåmärken, smärtor eller rodnad på injektionsstället. Om dessa är kraftiga, bör ni kontakta kliniken

7 Hormonbehandling efter återförande av embryo: Nu är en del av kvinnorna gravida, och har därför naturligt graviditetssymptom. Utöver detta kan man ha diarré och känna sig uppsvälld. Hormonbehandlingen i sig själv kan framkalla graviditetsliknande symptom utan att man är gravid. P-piller: Kvinnor med kraftigt oregelbundet blödningsmönster blir oftast förbehandlade med lågdoserade p- piller. Detta kräver att man är frisk och framför allt inte har problem med högt blodtryck eller har haft blodpropp eller ärftlighet för detta. Biverkningar vid lågdoserade p- piller förekommer inte ofta, men kan vara huvudvärk, illamående, spänningar i brösten och oregelbundna blödningar den första behandlingstiden. Östrogen: Vissa kvinnor blir behandlade med östrogen i samband med återförandet av nedfrysta, upptinade embryon. Det här preparatet kan ge upphov till illamående, spänningar i brösten, huvudvärk och vätskeansamling i kroppen. Överstimulering Det finns en viss risk för att hormonstimu leringen kan ge för kraftig respons. Några kvinnor reagerar oväntat kraftigt på hormonstimuleringen och skapar för många äggblåsor. Dock är de flesta över stimuleringar lätta till måttfulla och har ett odramatiskt förlopp, även om de med för obehag för patienten. Finns det risk för överstimulering kan det vara nödvän digt med daglig blodprovstagning på kli ni ken en tid före och efter ägguttagningen. I sällsynta fall måste behandlingen avbrytas. I en eventuell ny behandling ändrar man då på stimuleringen. Symptom på överstimulering kommer inom en vecka efter återförandet av befruktade ägg, som smärtor i mage och underlivet, illa mående, viktökning, diarré och, i mycket sällsynta fall, andnöd. Har du haft många äggblåsor vid ägguttagningen och får dessa symptom, måste du ringa till kliniken på telefon Lyssna noggrant på valen som följer och gör det val som passar dig. Utanför normal kontorstid vänder du dig till närmaste kvinnoklinik. Kom alltid ihåg att ta med dina behandlingspapper som ni har fått på kliniken. Vikt Vid första mottagningsbesöket kontrolleras kvinnans vikt. Detta för att eventuellt reglera vikten innan behandlingsstart. Det finns fle ra orsaker till att man kontrollerar vikten. Över vikt/undervikt kan påverka behandlingen negativt. Till exempel kan över vikt hindra att äggstockarna reagerar optimalt på hormonstimuleringen (får nedsatt respons). Likaså kan det gö ra ägguttagningen och återförandet besvärligare. Man vet också att övervikt medför ökad risk för missfall och komplikationer under graviditeten (förhöjt blodtryck, diabetes, havandeskapsförgiftning) och vid förlossningen. När vi bedömer vik ten utgår vi från Världshälsoorganisationens (WHO) definition. Här används BMI (body mass in dex) för att dela in i olika viktkategorier: BMI = vikt längd x längd BMI < 20 = undervikt BMI = normalvikt BMI = övervikt BMI > 29 = fet Klinikens mål är att kvinnans BMI inte ska vara högre än 30 vid behandlingsstart. I vissa fall kan dock ett högre BMI accepteras, förutsatt att en avtalad viktminskning görs oftast med ca 10 %. Sjuksköterskorna på kliniken kan hjälpa till med råd och vägledning i samband med en önskad viktminskning. Tobaksrökning Det är med stor säkerhet bevisat att tobaks rökning påverkar resulta 12 13

8 tet av en IVF-behandling negativt. Rökning minskar fruktbar heten. Vi vill därför starkt rekommendera rökare att överväga ett rökstopp redan under väntetiden. Vi förväntar oss att ni följer rekommendationen då ett rökstopp fördubblar chansen att lyckas med behandlingen. Dessutom skadar ni inte ert ofödda barn. Rökfria föräldrar kom mer också att vara det bästa för det barn som, förhoppningsvis, blir resultatet av behandlingen. Allmänna frågor Vad kan ni själva göra för att förbättra chanserna att få ett bra resultat? Det finns tyvärr inga mirakelkurer för att förbättra resultatet av en IVF-behandling. Dock är det med ganska stor säkerhet be visat att tobaksrökning och övervikt påverkar resultatet negativt och sätter ner fruktsamheten. Vi vill där för starkt rekommendera att rökare slutar röka, och att övervik tiga kvinnor uppnår ett BMI (body mass index) lägre än 30 innan behandlingsstart. Man bör mins ka sitt koffeinintag (kaffe, te och coca-cola). De första 14 dagarna efter återförandet av embryo bör också samlag, bassäng bad och havsbad und vikas. Utöver detta finns det under sök ningar som pekar på att en positiv in ställning till behandlingen har en gynnande effekt. Hur många gånger kan man bli behandlad? Alla par som kommer via den offentliga väntelistan får en pott bestående av 6 poäng. Ur medicinsk synvinkel föredrar man att om möjligt använda upptinade, befruktade ägg som har varit nedfrusna, i stället för att utföra en behandling som inkluderar hormonstimulering. På så sätt minskas risken för biverkningar och komplikationer. Vid en behandling med hormonstimulering förbrukas 2 poäng. Vid en återföring av upptinat, befruktat ägg förbrukas 1 poäng. Nedfrysning av befruktade ägg är kostnadsfritt för paret. Om man får barn är eventuella kvarvarande poäng förbrukade, detta oavsett om paret har förbrukat 1 eller 6 poäng. Om man har nedfrusna embryon som man senare önskar få upptinade och återförda, medför detta en patientkostnad. Vad händer om behandlingen inte lyckas när poängen är slut? Det är bäst att vara förberedd på att behandlingen inte alltid ger önskat resultat. Ni måste kanske fundera på vilka val som finns framöver. Ni kan stå inför föl jande val: - att fortsätta med behandling på privatklinik eller privat behandling på RMC - att överväga adoption - att välja ett liv utan egna barn Kan partnern vara ett stöd under behandlingen? Partnern bör vara med un der alla de lar av behandlingen, och vi rekom menderar att han/hon del tar så mycket som möjligt ef tersom fertilitetsbehand ling är en parbehandling. Hur mycket ska man avstå från sitt arbete? Första besöket hos läkare, donationskoordinator och kurator: Detta varar cirka 2½-3 timmar. Blodprovstagning: Besöket hos sjuksköterskan tar cirka 10 minuter. Ultraljudsundersökning: Undersökningen tar 15 minuter och därefter har man ett kort samtal med sjuksköterskan. Några patienter måste göra en ny ultraljudsundersökning re dan 1-2 dagar senare. Efter detta be stäms det fortsatta stimule ringsförloppet. Ägguttagning: Kvinnan ska vara ledig hela dagen. Vi rekommenderar att partnern är på kliniken tills kvin nan kan åka hem. Äggåterföring: Besö ket varar cirka 15 minuter. Dessa tidsangivelser anger den för själva undersökningarna vissa dagar har vi myc ket att göra och det kan vara väntetid. Vi hoppas ni har förståelse för detta och ber er ta med detta i beräkningen. Är behandlingen psykiskt påfrestande? De flesta har många frågor i samband med en IVF-behandling med donatorsperma. Förväntningarna är som regel mycket hö ga och besvikelserna ibland mån ga. Innan ni börjar med IVF-behandlingen bör ni vara förberedda på att det kan förekomma psykiska upp- och nedgångar, som kan vara jobbiga. Personalen på RMC strävar alltid ef ter att ta sig tid för en pratstund med er. Det är en viktig del av behandlingen och ni måste säga till 14 15

9 om ni har behov för det. Det finns möjlighet att få kontakt med kurator för att samtala om just er situation och de känslor och tankar som kan dyka upp under behandlingens gång. Ni kan komma som par eller individuellt beroende på behov och önskemål. Kan man ha sexuellt samliv efter behandlingen? Vi rekommenderar att man avstår från samlag de första 14 dagarna efter ägguttagningen. Vad är AHA (assisted hatching)? Vid assisted hatching (AHA) gör man ett litet hål i äggskalet innan det befruktade ägget återförs i kvinnans livmoder. Detta görs eftersom man anser att vissa befruktade ägg inte klarar att själv bryta skalet (kläcka), och utan en sådan kläckning kan ägget inte fastna i livmodersslemhinnan och utvecklas till en graviditet. I de allra flesta fall kan ägget klara denna kläckning själv, och assisted hatching är därför bara aktuellt i sällsynta fall vid tillfällen när äggskalet är tjockt. Hålet i äggskalet kan göras på flera sätt. Det vanligaste sättet är att man försiktigt etsar ett litet hål. Hålet kan också göras på mekanisk väg med en tunn glaspipett eller med hjälp av avancerad laserteknik. Resultaten med den här metoden är goda, men i vetenskapliga sammanhang är erfarenheterna och studierna begränsade. Metoden ingår som en del av klinikens standardprocedurer, men utförs bara vid ovanstående indikationer. Har ni invändningar mot denna behandling, ber vi er informera oss om det ta senast vid ägguttagning. Vem kan vi kontakta om det blir problem? På vardagar under telefontiden kan ni alltid ta kontakt direkt med Reproduktionsmedicinskt Centrum. Om det uppstår akuta problem vardagar under dagtid tar ni kontakt med RMC på telefon: Utanför normal kontorstid, kontaktar ni närmaste kvinnoklinik. Kom alltid ihåg att ta med behandlingspapprena. Patientens rätt att välja vårdpersonal Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården ges i samråd med patienten och det är sjukvårdspersonalens strävan att försöka tillgodose patienters specifika önskemål. Emellertid måste personalen ta hänsyn till det faktiska vårdbehovet, tillgången på personal, kompetens, lokaler och utrustning m.m. när personalen prioriterar och avgör vilken vård som kan och ska erbjudas. Detta innebär således att sjukvården har det slutgiltiga ansvaret och beslutanderätten om vården, hur den ska utföras och av vem. Ditt medicinska tillstånd avgör vilken läkare och annan vårdpersonal som ska behandla dig. Du är alltid välkommen att framföra önskemål om, men du kan inte bestämma, vem som ska undersöka, vårda eller behandla dig. Du har rätt att tacka nej till den vård som erbjuds dig. All vård som ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen är frivillig. Behov av tolk Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, om undersökning och behandling. Därför har patienter med behov rätt till språktolk. Vid användning av tolk: anlitas i första hand auktoriserade tolkar får anlitad tolk inte ha familjeband med patienten Informera RMC eller remitterande läkare så snart som möjligt om du har behov av tolk. Praktiska upplysningar Adressändring Om ni flyttar, meddela det snarast till RMC så att vi kan ändra adressen. Detta med hänsyn till posten, samt räkningen för behandlingen som ska skickas till det landsting där ni bor. Reseersättning Du kan få ersättning för sjukresa till RMC enligt Regions Skånes riktlinjer. om du har remiss som du kan visa upp. När du reser med privatbil kan du ansöka om reseersättning i efterhand. När du reser med buss, tåg eller taxi subventionerar Region Skåne istället kost naden för resan redan när du betalar re san. Oavsett färdsätt betalar du alltid en egenavgift. Färdsätt Du kan få ersättning motsvarande det bil ligaste färdsätt som du kunnat välja med tanke på ditt hälsotillstånd och din möjlighet att åka med kollektivtrafiken. Till billigaste färdsätt räknas buss, tåg (andra klass) och privatbil. Forskning på RMC Sedan världens första provrörsbarn föd des 1978, har man arbe 16 17

10 tat mycket med att förbättra IVFme toderna, med öns kan om att kun na erbjuda en ännu säk ra re be handling och att förbättra re sul taten av behandlingarna. Det har for s kats och forskas ständigt intensivt inom området, både interna tio nellt och nationellt, även på RMC. Må let är detsamma överallt: att så många som möjligt får med sig ett barn hem efter en avslutad och säker behandling. Under er kom mande behandling på kliniken kan ni få erbjudande om att delta i forskning, (studier). Vi vill poäng tera att: studierna ska inte ses som försök, utan som utveckling av nuvarande behandlingar deltagande är frivilligt löfte om att medverka kan dras tillbaka när som helst det är inte alla studier som får omedelbar konsekvens för er behandling Vi hoppas att ni uppfattar det som ett erbjudande om ni får möjlighet att delta i en studie. De goda resultat vi har idag är ett resultat av att IVF-behandlingarna har utvecklats och förbättrats, och patienter fö re er har bidragit till detta. För att kunna erbjuda framtida patienter en utvecklad och uppdaterad behandling, är vi beroende av nya bidrag till forskning. Samtycke Om ni inte samtycker till att det skickas brev till remitterande läkare/husläkare om behandlingen här på IVF-enheten, ber vi er meddela oss detta när ni kommer till första mottagningsbesöket. Patientförening IRIS är en förening för ofrivilligt barnlösa som ger råd och vägledning till par som har problem med barn lös het, ger ut ett nyhetsbrev, och arbetar för ett bättre behandlingutbud till barnlösa. IRIS, Infertilas Riksförbund i Sverige Telefon: (information) Hemsida: Litteratur Britta Kignell: Nyfått barn Camilla Porsman och Paul S. L. Tseng: Förbättra din fertilitet Monica Adenor: Min väg till barn Prof. Ken Daniels, Nya Zeeland: Building a family with the assistans of donor insemination Lars Hamberger, Julius Hreinsson, och Thorir Haldarsson: Infertilitet, utredning och behandling Minilexikon AHA Assisted hatching (assisterad kläckning ) BMI Body Mass Index (kroppsindex) Cykel: Normal beteckning på en menstruationsperiod, som är tiden från en menstruations början till början av efterföljande menstruation Cystor: Vätskeblåsor, som t.ex. kan sitta i äggstockarna. Är vanligt och sällan ett hinder för IVF-behandling. Äggblåsor (folliklar) kallas ibland cystor. Endometrios: En sjukdom där det sitter livmodersslemhinnor på andra ställen än i livmodern, t.ex. vid äggledarna eller i äggstockarna. Kan vara orsak till barnlöshet. Embryon: Befruktade och delade ägg Follikel: Vätskefylld äggblåsa i äggstocken, innehåller som regel ett ägg FSH: Follikelstimulerande hormon, som skapas i hjärnan och stimulerar utvecklingen av ägg. Ges i samband med hormonstimulering och IVF. HCG: Humant Chorion Gonadtropin, ett graviditetshormon som produceras under graviditeten. Kan påvisas i ett graviditetstest. Kan också användas för att mogna ägg och ge ägglossning. HyCoSy: Hystero Contrast Sonography. Ultraljudsledd undersökning av livmoderhålan och passagen genom äggledarna. ICSI: Intracytoplasmatisk spermieinjektion, befruktning av ägg i laboratoriet via insprutning av en spermie i ägget Infertilitet: Barnlöshet Klamydia: Bakterie som kan ge underlivsinfektion hos kvinnor, och infektion i bitestiklarna hos män. Kan smitta vid samlag och vara orsak till barnlöshet. Laparoskopi: Titthålsundersökning, där man under utredningen tittar på livmodern, äggledarna och äggstockarna LH: Luteiniserande hormon som skapas i hjärnan och framkallar ägglossning Ovulation: Ägglossning PESA/TESE Uthämtning av spermier från bitestikel (PESA, Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) eller testikel (TESE, Testicular Sperm Extraktion) PCO: Polycystiskt ovarie, sjukdom med många små äggblåsor i äggstockarna som ger störningar i ägglossningsfunktionen Progesteron: Hormon som skapas av äggstockarna efter ägglossningen Prolaktin: Det mjölkbildande hormon som produceras i hjärnan Pronuclei: Bekräftelse av befruktning som kan ses i mikroskop timmar efter inseminationen Rubella: Röda hund 18 19

11

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggdonatorer Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggdonatorer Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon människor

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon människor

Läs mer

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport 2015 gäller behandlingar utförda 2013 Resultat trender öppna jämförelser Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Ordlista 5 3 Allmänt 6 Tabell 1a. Antal startade IVF-behandlingar per klinik. Egna

Läs mer

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling Boken till paret om ofrivillig barnlöshet och behandling Denna informationsbroschyr ingår som en del i MSDs service till patienter och personal inom ofrivillig barnlöshet och är framtagen och faktagranskad

Läs mer

Fakta om provrörsbefruktning IVF

Fakta om provrörsbefruktning IVF Fakta om provrörsbefruktning IVF Provrörsbefruktning eller IVF (in-vitro fertilisering) är en framgångsrik metod för behandling av barnlöshet, oavsett om orsaken till barnlösheten ligger hos mannen eller

Läs mer

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning Tjänsteskrivelse Ärende 10 1(1) Regionkontoret Linda Jonsson, utvecklare Hälso- och sjukvårdsutveckling Linda.M.Jonsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-11-27 RS140507, HSS140031 Regionstyrelsen

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:110

Regeringens proposition 1997/98:110 Regeringens proposition 1997/98:110 Frysförvaring av befruktade ägg Prop. 1997/98:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen Stockholm den 5 mars 1998 (Socialdepartementet) Propositionens

Läs mer

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-15 1 (3) HSN 1509-1116 Handläggare: Carl-Gustaf Elinder Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 7 Riktlinjer vid assisterad befruktning hos

Läs mer

p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra

p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra Janssen-Cilag AB Box 7073 SE-192 07 Sollentuna Tel 08-626 50 00 Fax 08-626 51 00 www.janssen.se Praktisk guide om Janssens p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra PHSWE/WHE/0114/0001

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL En provrörsbefruktning (IVF, in vitrofertilisering) börjar med att kvinnans egna hormoner nedregleras, för att bättre kunna kontrollera ägglossningen och tidpunkten

Läs mer

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall?

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? UppStART Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? Det tar några minuter och kan ge forskningen enorma möjligheter till att förbättra

Läs mer

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) 1 (3) Ledningsstaben MISSIV Gunvor Rundqvist 2005-03-14 LiÖ 2005-247 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) Bakgrund RMC startade

Läs mer

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som tio till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder

Läs mer

När du behöver frysa in dina ägg. Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in.

När du behöver frysa in dina ägg. Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in. När du behöver frysa in dina ägg Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in. Innehållsförteckning Varför ska jag frysa in mina ägg? Hur går det till? Hur tas en bit av

Läs mer

Äggfrys - en extra möjlighet

Äggfrys - en extra möjlighet Äggfrys - en extra möjlighet Innehåll Sida framtagen av Nordic IVF Center i te med Merck Serono Broschyr framtagen av Nordic IVF Center i samarbete med Merck Serono. Text av Dr Anna Lena Wennberg och Dr

Läs mer

Information till nära och kära

Information till nära och kära Information till nära och kära Vad är endometrios egentligen? Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar ca 10 % av alla personer födda med livmoder. Endometrios innebär att celler som

Läs mer

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Informationen i den här broschyren har tagits fram av Assisted Conception Taskforce ACT en internationell grupp som tidigare också

Läs mer

Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Dr Östen Överst

Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Dr Östen Överst Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Dr Östen Överst 19520202-0202 Inkontinens Och Prolaps 58 år Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel.

Läs mer

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden.

Läs mer

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Faktaansvarig: Överläkare Britt Friberg Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukvård 2014-01-13 Förord Vid offentligt finansierad assisterad

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt

Läs mer

Svar på remiss från SKL - Assisterad befruktning - uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Svar på remiss från SKL - Assisterad befruktning - uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden I II ~ Landstinget DALARNA %'llaga AU q (04 A BESLUTSUNDERLAG La n dsti ngsstyrelsens Datum 2014-08-25 1 (3) Enhet för Medicinsk kvalitet Dnr LD14/01747 Uppdnr 850 2014-08-25 Svar på remiss från SKL -

Läs mer

Historiskt Snoppar. Eunucker Kastratsångare Snoppstraff

Historiskt Snoppar. Eunucker Kastratsångare Snoppstraff SEX- och Samlevnad Historiskt Snoppar Eunucker Kastratsångare Snoppstraff Snoppar idag Testikelfestival Irezumi Allmänt om snoppen Hos de flesta är vänster testikel större än den högre och den hänger lite.

Läs mer

Information för dig i klimakteriet

Information för dig i klimakteriet kvinnokliniken Information för dig i klimakteriet Innehåll Vad är klimakteriet?... 3 Menstruationen blir oregelbunden... 3 Menopaus... 3 Symtom... 4 Benskörhet... 4 Inför klimakteriebehandling... 5 Klimakteriebehandling...

Läs mer

Vad får man och vad bör man?

Vad får man och vad bör man? Vad får man och vad bör man? Gisela Dahlquist Professor Institutionen för klinisk vetenskap Pediatrik Umeå Universitet Det är min uppgift i detta sammanhang att som barnläkare ge ett barnperspektiv på

Läs mer

Elonva patientinformation. Till dig som ska använda Elonva. korifollitropin alfa

Elonva patientinformation. Till dig som ska använda Elonva. korifollitropin alfa Elonva patientinformation Till dig som ska använda Elonva korifollitropin alfa Elonva Elonva är ett follikelstimulerande hormon (FSH) som används vid in vitro-fertilisering (IVF). Elonva är ett långverkande

Läs mer

Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation

Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation 45-årig kvinna Inför tumöroperation Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Mobil/övrig telefon...

Läs mer

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Sammanfattande synpunkter I rapportens sammanfattning beskrivs att par som önskar genomgå

Läs mer

Stockholms PGD-center

Stockholms PGD-center Stockholms PGD-center Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms PGD-center 1 2 Stockholms PGD-center Välkommen till Stockholms PGD-center Reproduktionsmedicin Karolinska och Klinisk genetik vid Karolinska

Läs mer

Frysa dina äggceller?

Frysa dina äggceller? Frysa dina äggceller? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga flickor som på grund av behandling

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:89

Regeringens proposition 2001/02:89 Regeringens proposition 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet Prop. 2001/02:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2002 Göran Persson Lars Engqvist

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Pregnyl 1 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Pregnyl 5 000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning humant koriongonadotropin Läs

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken i Kvinnokliniken gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden. Orsaken finns hos kvinnan

Läs mer

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock.

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Äldre Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga som på grund av behandling mot cancer

Läs mer

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Giltigt i 2 år från 2015-04-24 Sida 1 av 6 Bakgrund De blodbildande stamcellerna finns framför allt i benmärgen. En liten mängd cirkulerar

Läs mer

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF HSN 2008-09-02 p 4 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-08-07 HSN 0803-0508 Handläggare: Eva Lestner Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF Ärendet Förslag

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1 REKOMMENDATION 2016-05-19 Bilaga 1 Vårt dnr: 16/01938 1 (7) Avdelningen för vård och omsorg Åsa Sandgren Åkerman Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad

Läs mer

Översiktlig information om. Tidig Fosterdiagnostik

Översiktlig information om. Tidig Fosterdiagnostik Översiktlig information om Tidig Fosterdiagnostik Fosterdiagnostik är frivilligt Det är viktigt att betona att all fosterdiagnostik är frivillig och skall bara ske om den gravida kvinnan önskar genomgå

Läs mer

Infertilitetsutredning Gäller för: Kvinnokliniken

Infertilitetsutredning Gäller för: Kvinnokliniken Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Gynekologi, öppenvård Giltig fr.o.m: 2016-11-23 Faktaägare: Tatjana Magnusson, Överläkare Gyn Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Gäller

Läs mer

Svar på remiss angående Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

Svar på remiss angående Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Dnr 1.6 131/2014 2014-05-12 Handläggare Gunilla Olofsson Telefon: 08 508 25 605 Svar på remiss angående

Läs mer

Cleodette och Cleodette 28

Cleodette och Cleodette 28 Cleodette och Cleodette 28 Du har fått p-pillret Cleodette eller Cleodette 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-063

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-063 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-063 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom landstingskommunal verksamhet med uppdragssjukvård, fertilitetsbehandling på den allmänna

Läs mer

Livets celler. Informationspaket för anslutning till Stamcellsregistret

Livets celler. Informationspaket för anslutning till Stamcellsregistret Livets celler Informationspaket för anslutning till Stamcellsregistret Var vänlig, läs noggrant igenom informationen innan du ansluter dig till Stamcellsregistret. Du ansluter dig till registret på webbadressen

Läs mer

Huvudutbildningsmaterial EU. Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar

Huvudutbildningsmaterial EU. Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar Version Nr 2.0 Datum 08.12.2015 Ersätter version 1.0 Datum 03.09.2013 Ref. RMP Version nr 4.0 19-08-2013 Huvudutbildningsmaterial EU Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar 1 Innehåll 1. Läkarens

Läs mer

Rättslig analys av assisterad befruktning med donerade könsceller

Rättslig analys av assisterad befruktning med donerade könsceller JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Cecilia Wistrand Rättslig analys av assisterad befruktning med donerade könsceller LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng

Läs mer

Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering PRESSMEDDELANDE 2010-10-04 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin år 2010 tilldelas Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Läs mer

Vård och stöd under graviditet och förlossning. Behovsanalys 2008:5

Vård och stöd under graviditet och förlossning. Behovsanalys 2008:5 Vård och stöd under graviditet och förlossning Behovsanalys 2008:5 Mats Mellqvist Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2008 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning och genomförande... 6 Analys...

Läs mer

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail.

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail. Infertilitet Innehåll Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling Vad kan/skall vi erbjuda? Utredning och behandling Information och förklaringar sex och samlevnad! Stöd något vackert och spännande

Läs mer

Ds 2000:51 3. Förord

Ds 2000:51 3. Förord Ds 2000:51 3 Förord Statens medicinsk-etiska råd överlämnade år 1995 rapporten Assisterad befruktning synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning utanför kroppen. I rapporten föreslås bl.a. att

Läs mer

Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8

Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8 Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8 Innehållsansvarig: Maria Lagergren, Kurator, Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus (marfo39)

Läs mer

Resultat trender öppna jämförelser

Resultat trender öppna jämförelser Assisterad befruktning i Sverige Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport skapad 2014 Gäller behandlingar utförda 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ordlista 4 3 Allmänt 5 Tabell 1a. Antal

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Våga prata om dina erektionsproblem

Våga prata om dina erektionsproblem Våga prata om dina erektionsproblem Sexlivet är en viktig del för närheten och samhörigheten i en parrelation. Men för många män, och kanske också för dig, är ett vitalt sexliv inte någon självklarhet

Läs mer

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra.

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. Dela med dig av familjelyckan! bli donator Fertilitetsenheten, USÖ 2 Tänk att ge andra människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. 3 Det största och finaste någon

Läs mer

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt.

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt. Fallbeskrivning 1 Karl Andersson född 1980 Lilla gatan 32 i Nyköping Är provtagen för klamydia och är positiv. Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på

Läs mer

rfsu praktika för analsex

rfsu praktika för analsex 1 rfsu praktika för analsex Vad är analsex Analsex är all sorts sexuell stimulering i eller runt anus. Analsex kan vara olika saker: att man smeker, slickar eller pillar i eller runt ändtarmsöppningen

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Fertavid 200 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning follitropin beta

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Fertavid 200 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning follitropin beta BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Fertavid 200 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning follitropin beta Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information,

Läs mer

% Totalt (kg) Fetma >30.0 9 6-8 0.3

% Totalt (kg) Fetma >30.0 9 6-8 0.3 EN EPIDEMI AV ÖVERVIKT I Sverige och resten av världen sprider sig en epidemi av övervikt med en lång rad negativa hälsoeffekter på kort och lång sikt. Denna epidemi förklaras av livsstilsförändring i

Läs mer

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen grundkrav för IVF i Sydöstra Verksamhetscheferna för kvinnosjukvård 2015-01-23 2017-04-01 i sydöstra Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra Regler för offentligt finansierad

Läs mer

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen Fastställd i Förbundsdirektionen 2015-12-01 129 NRF Dnr 111/14 Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen 2015-09-22 Sida 2 av 8 1 Innehåll 2 Vårdprogram

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning BESLUTSUNDERLAG 1/4 Ledningsstaben Maria Funk 2016-09-07 Dnr: HSN 2016-363 Hälso- och sjukvårdsnämnden Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad

Läs mer

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Inledning Oavsett vad man tycker att livets mening är, är det tydligt att livet framstår som mindre meningsfullt för den som vill ha, men

Läs mer

Kriterier för kirurgisk behandling på Södersjukhuset

Kriterier för kirurgisk behandling på Södersjukhuset Verksamhetsområde Kirurgi Fetma Fetma hos en person orsakas av obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Man kan kalla tillståndet för en sjukdom som i sin tur ökar risken att utveckla diabetes

Läs mer

Att göra barn på sjukhus

Att göra barn på sjukhus Att göra barn på sjukhus Jan Olofsson Överläkare Fertilitetscentrum NUS Även om den kittlande titeln kan leda tankarna till de populära sjukhussåporna i TV, torde beskrivningen Behandlingsmöjligheter vid

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska 20 april 2012 Claes Gottlieb IVF-gruppen vid Sophiahemmet Ofrivillig barnlöshet 15 % av alla par som vill ha barn Kvinnan 30% Mannen 30% Båda 30%

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

mykofenolatmofetil Patientguide Information om risker för ofödda barn

mykofenolatmofetil Patientguide Information om risker för ofödda barn mykofenolatmofetil Patientguide Information om risker för ofödda barn Utfärdad den April 2016 Innehåll Inledning... 3 Vad är riskerna?... 4 Vilka är i riskzonen?... 4 Hur riskerna undviks... 5 Viktig information

Läs mer

Information inför operation höftprotes

Information inför operation höftprotes Information inför operation höftprotes Allmän information Du skall genomgå en operation på grund av artros (ledsvikt/ledbroskssjukdom) i din höftled. Du kommer att få en protes där ledskålen i bäckenet

Läs mer

Regional riktlinje för assisterad befruktning

Regional riktlinje för assisterad befruktning Regional riktlinje för assisterad befruktning Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

Din värdering av operationen (ca 8 veckor)

Din värdering av operationen (ca 8 veckor) Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 45-årig kvinna 8 veckor efter hysteroskopisk operation Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig telefon...

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2013-04-30 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: shantering Sida 2 (9) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Välkommen till oss. Barnmorska: Kontakta oss

Välkommen till oss. Barnmorska: Kontakta oss Vänta barn Välkommen till oss Att vänta barn är en av livets största upplevelser! Vi vill ge trygghet, kunskap och vara en nära kontakt under hela graviditeten. Välkommen till Kvinnohälsovården i Halland!

Läs mer

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen Menstruationscykeln I livmodern (uterus) finns livmoderslemhinnan (endometriet). Livmoderslemhinnan behövs för att ett befruktat ägg ska kunna fästa i livmoderväggen och ett embryo utvecklas. Livmoderslemhinnan

Läs mer

Information om EREKTIONSPROBLEM

Information om EREKTIONSPROBLEM 11-08-0780 SE Nedsatt erektionsförmåga? Många män drabbas någon gång av erektionsproblem. Enbart i Sverige beräknas cirka 500 000 män ha nedsatt erektionsförmåga i någon omfattning. Orsakerna till att

Läs mer

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Infomaterial Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Innehåll 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtalet... 4 1.2. Själva inseminationen... 5 1.3. Undersökningar... 6 1.3.1.

Läs mer

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker**

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker** Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2012 En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under

Läs mer

Några råd om hur man kommunicerar i relationen

Några råd om hur man kommunicerar i relationen Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Malena Pratar Potens! Se Malenas film Malena pratar potens och gör ett potenstest direkt i din smartphone eller gå in på www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel: 08-550 52

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-14 LS-LED14-619-3 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning

Läs mer

11 Sex och samlevnad. OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren

11 Sex och samlevnad. OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren 11 Sex och samlevnad 11.1 1 Vem är du? 2 Ensamhet på gott och ont 3 Diskutera om sex 4 Vad är kärlek? 5 Kär och galen? 6 Vem har du fått sexinformation ifrån? 7 Sexualitet och adoption 11.2 8 Våra könsorgan

Läs mer

Patientlagen och Patientdatalagen

Patientlagen och Patientdatalagen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Patientlagen och Patientdatalagen Några lagar som styr vårdadministratörens arbete Examensarbete 35 poäng Författare: Ann Ericsson Handledare:

Läs mer

Information om. Du kan beställa material om Qlaira via fax: 08-580 223 01 eller e-mail: order.scandinavia@bayerhealthcare.com

Information om. Du kan beställa material om Qlaira via fax: 08-580 223 01 eller e-mail: order.scandinavia@bayerhealthcare.com Bayer Schering Pharma är världsmarknadsledare inom området preventivmedel för kvinnor. Mer än 50 miljoner kvinnor runtom i världen använder idag våra preventivmedel. Preventivmedlen är ett resultat av

Läs mer

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Berörda enheter Kuratorsenheterna vid sjukhusen i länet (Gällivare, Kalix, Kiruna,

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 500 mg vaginalkapsel, mjuk och 1% vaginalkräm. Aktiv substans: klotrimazol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 500 mg vaginalkapsel, mjuk och 1% vaginalkräm. Aktiv substans: klotrimazol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Canesten 500 mg vaginalkapsel, mjuk och 1% vaginalkräm Läkemedelsverket 2013-12-19 Aktiv substans: klotrimazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-15 PVN16-0009-2 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Yttrande

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Hur påverkas fertilitet och resultaten av fertilitetsbehandling av övervikt och fetma?

Hur påverkas fertilitet och resultaten av fertilitetsbehandling av övervikt och fetma? Hur påverkas fertilitet och resultaten av fertilitetsbehandling av övervikt och fetma? Snorri Einarsson Gynekolog, subspecialist i Reproduktionsmedicin ART Medica Island / Sahlgrenska Akademin Innehåll

Läs mer