Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling"

Transkript

1 Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling

2 Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon människor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär att cirka 15% av alla par som försöker skaffa barn inte blir gravida när de själ va vill det. Även om mannen och kvinnan är helt friska och inte har några fertilitetsproblem, är chansen att bli gravid bara 20-25% vid en ägglossning. Detta innebär att endast 85% av par med normal fortplantningsförmåga lyckas bli gravida under det första året klassades barnlöshet som en sjukdom av WHO. Orsakerna till ofrivillig barnlöshet kan vara många. I vissa fall kan orsaken till ofrivillig barnlöshet ligga uteslu tande hos den ena eller den andra partnern, men ofta är det fråga om en kombination av minskad fertilitet hos både mannen och kvinnan. Idag finns det flera metoder som gör det möj ligt för de ofrivilligt barnlösa att bli för äldrar. I Sverige utreder man bara ofrivillig barnlöshet i par förhållanden. Det är väldigt viktigt att båda parterna är motiverade och inställda på att ta de prover och göra de under sökningar som utredningen kräver. Innehåll Om kliniken... 4 Personalen...4 Kontaktuppgifter...4 IVF-behandling... 5 Före behandling... 5 Patientskolan på RMC...5 Första läkarbesöket...5 Klara för behandling...6 Hur går en IVF-behandling till?... 6 Nedreglering...6 Hormonstimulering...7 Ägguttagning...8 Spermaprov...9 Befruktning (in vitro-perioden)...10 Återförande av befruktat ägg (embryo)...12 Hormonbehandling och graviditetstest...12 Säkerhet Nedfrysning av befruktade ägg Resultat Biverkningar och risker Tobaksrökning Vikt Allmänna frågor Vad kan ni själva göra för att förbättra chanserna?...16 Hur många gånger kan man bli behandlad?...17 Vad händer om behandlingen inte lyckas när poängen är slut?...17 Kan partnern vara ett stöd under behandlingen?...17 Hur mycket ska man avstå från sitt arbete?...17 Är behandlingen psykiskt påfrestande?...18 Kan man ha sexuellt samliv efter behandlingen?...18 Vad är assisted hatching?...19 Vem kan vi kontakta om det blir problem?...19 Patientens rätt att välja vårdpersonal...19 Behov av tolk...20 Praktiska upplysningar Adressändring...20 Reseersättning...20 Forskning på Reproduktionsmedicinskt Centrum Samtycke Patientförening Litteratur Minilexikon

3 Om kliniken Reproduktionsmedicinskt Centrum, RMC, är en offentlig klinik som bildades 2007 och finns vid Skånes universitetssjukhus, SUS, i Malmö. Kliniken är unik i världen eftersom man har samlat all specialistkunskap in om fortplantningsområdet under sam ma tak. Vid RMC genomför vi in fer tilitetsutredningar och assisterad befruktning, samt arbetar inom andra reproduktionsmedicinska områden såsom gynekologi, andrologi och gynekologisk endokrinologi. Vi tycker det är vik tigt med en individuell behandling av patienterna och vi har erfarna, kompetenta med arbetare som tar emot er väl. Forskning och utveckling har en central plats i RMCs verksamhet. Kontaktuppgifter Telefon RMC Tel: , lyssna noggrant på valen som följer och gör det val som passar dig. Laboratoriet tel: Kurator tel: Fax: Adress Besöksadress: Skånes universitetssjukhus Jan Waldenströms gata 47 plan 3 Malmö Postadress: Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukhus Malmö Internet: IVF-behandling In vitro fertilisering IVF är allmänt känt som provrörsbefruktning. In vitro betyder i glas och fertilisering betyder befruktning. Därifrån kommer namnet provrörsbefruktning. IVF innebär att mogna ägg tas ut ur ägg stoc karna och befruktas med spermier utan för kroppen i laboratoriet. Befrukta de ägg som har börjat dela sig förs därefter tillbaka in i livmodern. IVF-behandling är en parbehandling som två personer går igenom tillsammans. Därför vill vi att partnern deltar så mycket som möjligt Före behandling Innan själva behandlingen kan påbörjas, ska blodproverna du fick besked om att ta i kallelsebrevet, vara tagna. Det ska ock så finnas svar på ett cellprov från livmodershalsen, som inte är äldre än tre år.. Första läkarbesöket Det första läkarbesöket ska ni båda två delta i. Det be står av ett samtal med en läkare som ger ordination, en vaginal ultraljudsundersökning, en gynekologisk undersökning, och eventu ellt ett spermaprov. Därefter följer ett samtal med en sjuksköterska som lär ut injektionsteknik och planerar behandlingen. Personalen På IVF-enheten på RMC arbetar läkare, sjuksköterskor och barnmorskor, biomedicinska analytiker, em bryologer, sekreterare, en donatorkoordinator, en informatör och en kurator. Ni kan också kontakta oss via webben, under tjänsten Mina Vårdkontakter. Där kan ni beställa eller av- eller ombo ka tid, begära intyg, beställa journalkopia, förlänga sjukskrivning, förnya recept och hjälpmedel samt be att få bli kon taktad. (Det sista gäller endast för patienter som varit på läkarbesök inför IVF). IVF-skolan För att ni ska förbereda er inför behandlingen, vill vi att ni ser på vår film, IVF-skolan, som går igenom behandlingens enskilda steg, risker och resultat. Filmen finns på vår hemsida på svenska, engelska, polska och arabiska. Om ni vill, kan ni också boka tid till vår patientskola på plats. Därefter kallas ni till det förs ta läkar besöket på RMC. 4 5

4 Vid kraf tigt nedsatt spermakvalitet kommer det också att göras en undersökning och ultra ljudsundersökning av testiklarna vid ett senare tillfälle. Klara för behandling På menstruationens första dag ringer ni för att få startdatum för er behandling. De kvinnor vars cykel styrs med hjälp av p-piller (hormontabletter), ska uppge sin första p-pillerdag när de ringer. Ring på telefon: , lyssna noggrant på valen som följer och gör det val som passar bäst. När ni pratar med sköterskan uppger ni namn, personnummer och datum för första blödningsdagen. Sköterskan kommer att ge er vidare instruktioner. Hur går en IVF-behandling till? 4. befruktning (in vitro-perioden) 5. återförande av befruktade ägg 6. hormonbehandling 7. graviditetstest Nedreglering Det första steget i en IVF-behandling är nedregleringen. Den består av injektioner eller nässpray som kvinnan ska börja ta 21 dagar efter menstruationens första dag eller enligt anvisning. Hormonets effekt upphör så fort man slutar att ta det. Hur länge man ska an vända nedregleringshormonet innan man påbörjar den hor monstimulering som får äggstockarna att bilda ägg, är olika i varje en skilt fall. Däremot är det viktigt att fort sätta med nedregleringen parallellt med hormonstimuleringen. Nedregleringen kan ge biverkningar som övergående värmevallningar, huvud värk, humörsvängningar, trötthet och torra slemhinnor. att gå igenom hur stimuleringen ska genomföras i ert fall. Ni kommer att få ett personligt behandlingsschema med instruktioner som ska följas från dag till dag. Cirka fem dagar efter hormonstimuleringens start tas ett blodprov (östradiol) på kvinnan för att kontrollera hormonvärdet och därav se om stimuleringen behöver ändras. Cirka åtta dagar efter hormonstimuleringens start görs det en vaginal ultraljudsundersökn ing för att kontrollera behandlingseffekten. Undersökningen visar hur många äggblåsor som har bildats och hur stora de är. Det är nödvändigt att noggrant utvärdera om man har IVF-behandlingen delas upp i sju olika faser: 1. nedreglering 2. hormonstimulering 3. ägguttagning (punktion) och spermaprov Nedregleringen innehåller ett hormon (GnRH) som blocke rar di na egna hormoner. Det gör det enklare att styra behandlingen och lättare att fastslå exakt tidpunkt för ägguttagningen. Hormonstimulering Nästa fas i behandlingen är hormonstimuleringen, som ska få äggstockarna att bilda ägg. Normalt mognar ett ägg i en naturlig menstruationscykel. För att öka chanserna att bli gravid vill vi ha möjligheten att kunna plocka ut flera ägg. Hormonstimuleringen är individuellt anpassad och när behandlingen på börjas kommer vi fått önskad utveckling, och därefter bestämma när ägguttagningen ska ske. För de flesta sker ägguttagningen 12 till 16 da gar efter påbörjad hormonstimulering. Exakt tidpunkt kan inte fastställas förrän två till tre dagar före. I några fall är tillväxten av äggblåsor otillfredsställande och eventuellt måste då be handlingen ändras eller till och med avbry 6 7

5 tas. I en ny behandlingscykel kan eventuellt doseringen av hormoner än dras eller så väljs en annan nedreglering/hormonstimulering. Ägguttagning När den största av äggblåsorna har en dia meter på cirka 18 mm och eventuella hormonprover visar en lämplig nivå, blir tidpunkten för ägguttagningen be stämd. 35 timmar före ägguttagningen, ges en särskild hormoninjektion som gör att äggen mognar. Det är viktigt att den tas på angiven tid. På ägguttagningsdagen ska både kvinnan och partnern komma till kliniken. Ägguttagningen utförs efter att kvinnan har fått en lugnande tab lett, smärtlindring samt lokalbedövning. De flesta är nog både spända och nervösa. Hur kommer det att gå? Hur många ägg kommer det att finnas? Kommer det att göra ont? Är spermakvaliteten bra nog? Många frågor dyker upp och det är helt naturligt att man är nervös för det okända. Men de flesta upplever ägguttagningen som helt odramatisk. Partnern är med hela tiden, det är dämpat ljus och musik och vi leder er igenom behandlingen. Ägguttagningen sker med hjälp av en ultraljudsledd kanyl som förs upp genom slid väggen direkt in i äggblåsan, varifrån äggblåsevätskan sugs ut. Det görs i båda ägg stockarna tills alla äggblåsorna är tom ma. Ni kan själva följa med i processen via en skärm och se de ägg som man hittar. Efter punktionen, som normalt tar cirka 15 minuter, ska kvinnan vila sig i en timme innan ni kan åka hem. Under tiden får ni båda en lättare frukost. Om partnern inte har möjlighet att vara med hela dagen och inte kan följa kvinnan från och till RMC måste någon annan vuxen följa med. Kvinnan får inte kö ra bil samma dag och ska helst inte vara ensam resten av dagen. Innan ni lämnar RMC kommer ni att få information om hur det har gått. Hur många ägg hittades? Hur är sperma kvaliteten? osv. Efter ägguttagningen är det normalt att få en liten blödning och menstruationsliknande smärtor. Smärtorna försvinner oftast genom att ta vanliga värktabletter, typ Panodil eller Alvedon. Om kvinnan mår dåligt, får starka smärtor eller kraftiga blödningar efter att ni har kommit hem måste ni kontakta RMC, tel: Utanför telefontid, kontakta jourläkare på din kvinnoklinik. Kom ihåg att ta med behandlingspapprena som ni har fått på IVF-enheten. Spermaprov På ägguttagningsdagen ska mannen lämna ett spermaprov som ska användas till befruktningen av äggen. Det är viktigt att snabbt skilja sädescellerna från sädesvätskan, eftersom sädesvätskan innehåller ämnen som kan försvåra befruktningen. Därför vill vi att spermaprovet ska göras på kliniken, om ni inte har mindre än en halvtimmes restid till kliniken. Mannen måste i så fall lämna provet personligen och kunna legitimera sig. Spermierna ska snabbt prepareras innan de blandas med äggen. Prepareringen är bland annat till för att välja ut de spermi er som rör sig bäst. Oftast placeras en del av sädesvätskan försiktigt på en vätska, vars tät het är cirka 10 % högre än sädes väts kan. Några spermier har en högre tät het än vätskan. Vid centrifugering kom mer de tyngsta spermierna att passe ra genom väts kan och skiljas ut. Det har vi sat sig att de tunga spermierna är rörli gast och de bästa för befruktning. Genom centrifugeringen isoleras de mest rör liga spermierna och används till inseminationen av äggen. För mannens del vet vi att sjukdom med feber kan ha negativ påverkan på spermakvaliteten. Ni ska därför meddela personalen på kliniken om mannen har haft en febersjukdom sex till åtta veckor före behandlingen. Likaså ska ni informera om eventuell medicinering. PESA/TESE Hos vissa män kan försämrad spermakvalitet visa sig genom att det inte finns sädesceller i spermaproven. Vid sådana problem kan vi göra en så kallad PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration)/TESE (Testicular Sperm Extrak- 8 9

6 tion). En sådan undersökning kan också vara ett led i utredningen av barnlöshetsproblemet, innan vi bestämmer vilken behandling vi kan erbjuda. Under undersökningen får mannen lokal bedövning i ljumsken och med hjälp av en mycket tunn kanyl hämtas små droppar av vätskan från bitestikeln och/eller ett litet vävnadsprov från själva testikeln ut. Proverna analyseras på labo ratoriet, där embryologen letar efter sädesceller. Ingreppet är ganska enkelt och mannen får stanna på kliniken cirka en timme efteråt. Befruktning (in vitro-perioden) Från varje patient tar man i genomsnitt ut åtta ägg. Ägggen förvaras i en näringsvätska och temperaturen hålls på 37 grader. Två till fem timmar efter att äggen är utplockade, är de klara för befruktning. Befruktningen kan göras på två sätt: 1. Vid vanlig insemination sätter man till cirka spermier till ägggen. En enda spermie hittar själv vägen in till äggget. Om äggen har blivit befruktade, så ser man detta som två kärnor i själva ägget (pronuclei), dagen efter ägg uttagningen. Den ena kärnan kom mer då från kvinnans ägg och den andra från mannens spermie. Pro nucleierna, som innehåller kromosomer, har ännu inte smält samman vilket de gör inom loppet av några timmar. Vid sammansmältningen avslutas befruktningen. I genomsnitt befruktas 60-70% av äggen. Dagen efter ägguttagningen ska ni ringa till laboratoriet på RMC för att få veta om några ägg har befruktats, och i så fall hur många. Ibland händer det att äggen är befruktade men inte delar sig el ler har stannat i sin utveckling. I dessa fall sker inget återförande av ägg. Mikroinjektion (ICSI) Om spermakvaliteten är starkt nedsatt, eller hos par med tidigare uteblivet återförande eller då lig befruktning vid vanlig IVF, erbjuds behandling med mikroinjektion. Detta innebär att man under mikro skop injicerar en en da spermie i varje en skild äggcell. För att kunna genomfö ra denna procedur krävs en viss mognad hos äggcellerna. Normalt är 80-90% av de utplockade äggen så pass mogna att de anses lämpliga för ICSI. För par som genomgår en behandling med ICSI, skiljer sig behandlingsförlop pet i princip inte åt från en vanlig IVF-be handling. Skillnaden ligger i laboratoriearbetet. Vid vanlig IVF väljs den enskilda sper mien ut av ägget själv; vid ICSI är det embryologens val, utifrån kriterier om att välja den till synes bästa spermien. Klinikens inställning är att reservera ICSI till de par där denna behandling är ytterst nöd vändig, och därmed inte in gri pa i det naturliga mer än nödvändigt. Detta kan med föra att vi till samma par erbjuder be hand ling av några ägg med ICSI och av and ra ägg med IVF när man kan anta att befruktningschansen är nedsatt. Detta görs för att slippa behandlingar som inte leder till ett lyckat resultat. En särskild grupp som erbjuds ICSI är par, oftast med oförklarlig 2. Vid mikroinjektion (ICSI) väljer man ut en en skild spermie, som förs in i ägget med hjälp av en tunn glaspipett

7 infertilitet, som har haft utebliven befruktning i första behandlingen med vanlig IVF-procedur. Vid återförandet väljs de bästa ägggen ut, oavsett om de är befruktade med ICSI eller med IVF. Jämförelser har visat att gravidi tets chansen för varje behandling är li ka stor vid ICSI som vid vanlig IVF-behandling. Genetiska undersökningar av barn som är födda efter ICSI-metoden vi sar att vissa av pojkarna kan få samma problem med spermakvaliteten som sina fäder, det vill säga att de kan ärva faderns infertilitet. Återförande av befruktat ägg (embryo) Återförandet av embryot sker två till fem dagar efter ägguttagningen. Den exakta tid punkten avtalas in dividuellt med varje en skilt par. Em bryot som ska återföras väljs ut i laboratoriet utifrån noga fastställda kvalitetskrav. Återförandet är oftast helt utan obe hag för kvinnan. Embryot förs in i själva livmodern genom livmodershalsen med hjälp av en tunn plast kateter. Kvinnan bör ha en full urinblåsa vid behandlingen för att underlätta återförandet. Vi för in ett embryo. I vissa situationer kan två embryon återföras. Eventuella res terande embryon kan frysas ned och bevaras frysta maximalt fem år. Hormonbehandling och graviditetstest När embryot är återfört i livmodern kan kvinnan åka hem. Under de närmaste tolv dagarna fortsätter behandlingen med hormonet progesteron för att skapa en optimal miljö för embryot att utveckla sig i och för att det ska fastna i livmoderslemhinnan. Därefter kan man avgöra om kvinnan är gravid. Det görs med hjälp av ett graviditetstest (blodprov). Tidpunkten för detta avtalas i samband med embryoåterförandet. Säkerhet IVF-enheten på RMC lägger stor vikt vid säkerhet. En lång rad åtgärder tas för att säkerställa att förväxling av ägg och spermier inte kan ske. Alla ägg och spermier blir markerade med etiketter med kvinnans och mannens namn och personnummer. Utöver detta har varje par en färgkod, som säkrar att det biologiska materialet inte förväxlas. Vid ägguttagning och återfö rande av embryo blir kvinnans identitet kontrollerad med namn och personnummer i journalen. Ni kan på så sätt vara helt säkra på att de befruktade äggen kommer från era ägg och spermier. Nedfrysning av befruktade ägg Vid en IVF-behandling blir det ibland befruktade ägg över. Cirka en tredjedel av alla IVF-behandlingar ger möjlighet till att frysa befruktade, delade ägg. Detta beror på att bara 60-70% av äggen befruktas och att alla befruktade ägg inte delar sig eller är av tillräckligt bra kvalitet för att nedfrysas. Befruktade ägg som ska frysas måste vara perfekta eftersom frysprocessen är belastande för dem. I 60 % av fallen där vi tinar upp befruktade ägg kan dessa återföras. Par som i samband med behandling får befruktade ägg som fryses in är själva ansvariga för att äggen används innan tiden har gått ut (fem år). För att vi ska kunna planera en eventuell behandling med nedfrusna, upptinade, befruktade ägg, ber vi er att kontakta oss senast tre månader innan frystidens slut. Resultat Resultaten vid IVF-behandlingar har förbättrats avsevärt de senaste åren. Generellt kan man säga att cirka 70-80% av paren lyckas med att få barn vid en till tre genomförda behandlingar. Precis som vid en normalt uppkommen graviditet kan kvinnan få missfall. En graviditet utanför livmodern kan också förekomma men bara i sällsynta fall. Biverkningar och risker All medicinsk behandling är förenat med någon form av risk. I sällsynta fall kan det vid IVF-behandlingar förekomma biverkningar/ komplikationer både i samband med stimulering, ägguttagning och eventuell graviditet. Gemensamt för alla dessa biverkningar är att om de är kraftiga bör man kontakta kliniken. Nedregleringsperioden: Under nedregleringen upplever en del kvinnor olika symptom i form av huvudvärk, värmevallningar, svettningar, torrhet i slidan, små 12 13

8 blödningar och humörsvängningar. Alla dessa symptom är helt normala och visar bara att behandlingen har önskad effekt. Stimuleringsperioden: Under den här perioden, och framför allt mot slutet, har många kvinnor en känsla av ökad mängd vätska i kroppen, vilket bl.a. kan visa sig som en viktökning, olika typer av smärtor i nedre delen av magen samt ökad mängd klara flytningar. Även dessa symptom är ett bevis på att stimuleringen fungerar. En bieffekt av de dagliga injektionerna kan vara små blåmärken, smärtor eller rodnad på injektionsstället. Om dessa är kraftiga, bör ni kontakta kliniken. Hormonbehandling efter återförande av embryo: Nu är en del av kvinnorna gravida, och har därför naturligt graviditetssymptom. Utöver detta kan man ha diarré och känna sig uppsvälld. Hormonbehandlingen i sig själv kan framkalla graviditetsliknande symptom utan att man är gravid. P-piller: Kvinnor med kraftigt oregelbundet blödningsmönster blir oftast förbehandlade med lågdoserade p- piller. Detta kräver att man är frisk och framför allt inte har problem med högt blodtryck eller har haft blodpropp eller ärftlighet för detta. Biverkningar vid lågdoserade p- piller förekommer inte ofta, men kan vara huvudvärk, illamående, spänningar i brösten och oregelbundna blödningar den första behandlingstiden. Östrogen: Vissa kvinnor blir behandlade med östrogen i samband med återförandet av nedfrysta, upptinade embryon. Det här preparatet kan ge upphov till illamående, spänningar i brösten, huvudvärk och vätskeansamling i kroppen. Överstimulering Det finns en viss risk för att hormonstimu leringen kan ge för kraftig respons. Några kvinnor rea gerar oväntat kraftigt på hormonstimuleringen och skapar för många äggblåsor. Dock är de flesta över stimuleringar lätta till måttfulla och har ett odramatiskt förlopp, även om de med för obehag för patienten. Finns det risk för överstimulering kan det vara nödvän digt med daglig blodprovstagning på kli ni ken en tid före och efter ägguttagningen. I sällsynta fall måste behandlingen avbrytas. I en eventuell ny behandling ändrar man då på stimuleringen. Symptom på överstimulering kommer in om en vecka efter återförandet av befruktade ägg, som smärtor i mage och underlivet, illamående, viktökning, diarré och, i mycket sällsynta fall, andnöd. Har du haft många äggblåsor vid ägguttagningen och får dessa symptom, måste du ringa till kliniken på telefon Lyssna på valen som följer och välj det som passar bäst. Utanför normal kontorstid vänder du dig till närmaste kvinnoklinik. Kom alltid ihåg att ta med dina behandlingspapper som ni har fått på kliniken. Tobaksrökning Det är med stor säkerhet bevisat att tobaks rökning påverkar resultatet av en IVF-behandling negativt. Rökning minskar fruktbar heten. Vi vill därför starkt rekommendera rökare att överväga ett rökstopp redan under väntetiden. Vi förväntar oss att ni följer rekommendationen då ett rökstopp fördubblar chansen att lyckas med behandlingen. Dessutom skadar ni inte ert ofödda barn. Rökfria föräldrar kom mer också att vara det bästa för det barn som, förhoppningsvis, blir resultatet av behandlingen. Vikt Vid första mottagningsbesöket kontrolleras kvinnans vikt. Detta för att eventuellt reglera vikten innan behandlingsstart. Det finns fle ra orsaker till att man kontrollerar vikten. Över vikt/undervikt kan påverka behandlingen negativt

9 Till exempel kan över vikt hindra att äggstockarna reagerar optimalt på hormonstimuleringen (får nedsatt respons). Likaså kan det gö ra ägguttagningen och återförandet besvärligare. Man vet också att övervikt med för ökad risk för missfall och komplikationer under graviditeten (förhöjt blodtryck, diabetes, havandeskapsförgiftning) och vid förlossningen. När vi bedömer vikten utgår vi från Världshälsoorganisationens (WHO) definition. Här används BMI (body mass in dex) för att dela in i olika viktkategorier: BMI = vikt längd x längd BMI < 20 = undervikt BMI = normalvikt BMI = övervikt BMI > 29 = fet Klinikens mål är att kvinnans BMI inte ska vara högre än 30 vid behandlingsstart. I vissa fall kan dock ett högre BMI accepteras, förutsatt att en avtalad viktminskning görs oftast med ca 10%. Sjuksköterskorna på kliniken kan hjälpa till med råd och vägledning i samband med en önskad viktminskning. Allmänna frågor Vad kan ni själva göra för att förbättra chanserna att få ett bra resultat? Det finns tyvärr inga mirakelkurer för att förbättra resultatet av en IVF-behandling. Dock är det med ganska stor säkerhet be visat att tobaksrökning och övervikt påverkar resultatet negativt och sätter ner fruktsamheten. Vi vill där för starkt rekommendera att rökare slutar röka, och att övervik tiga kvinnor uppnår ett BMI (body mass index) lägre än 30 innan behandlingsstart. Man bör mins ka sitt koffeinintag (kaffe, te och coca-cola). De första 14 dagarna efter återförandet av embryo bör också samlag, bassäng bad och havsbad und vikas. Utöver detta finns det under sök ningar som pekar på att en positiv in ställning till behandlingen har en gynnande effekt. Hur många gånger kan man bli behandlad? Alla par får en pott bestående av 6 poäng. Ur medicinsk synvinkel föredrar man att om möjligt använda upptinade, befruktade ägg som har varit nedfrusna, i stället för att utföra en behandling som inkluderar hormonstimulering. På så sätt minskas risken för biverkningar och komplikationer. Vid en behandling med hormonstimulering förbrukas 2 poäng. Vid en återföring av upptinat, befruktat ägg förbrukas 1 poäng. Nedfrysning av befruktade ägg är kostnadsfritt för paret. Om man får barn är eventuella kvarvarande poäng förbrukade, detta oavsett om paret har förbrukat 1 eller 6 poäng. Om man har nedfrusna embryon som man senare önskar få upptinade och återförda, medför detta en patientkostnad. Vad händer om behandlingen inte lyckas när poängen är slut? Det är bäst att vara förberedd på att behandlingen inte alltid ger önskat resultat. Ni måste kanske fundera på vilka val som finns framöver. Ni kan stå inför föl jande val: - att fortsätta med behandling på privatklinik eller privat behandling på RMC - att överväga adoption - att välja ett liv utan egna barn Kan partnern vara ett stöd under behandlingen? Partnern bör vara med un der alla de lar av behandlingen, och vi rekom menderar att han/hon del tar så mycket som möjligt ef tersom fertilitetsbehand ling är en parbehandling. Hur mycket ska man avstå från sitt arbete? Första läkar/sköterskebesöket: Detta varar cirka en och en halv timme. Blodprovstagning: Besöket hos sjuksköterskan tar cirka 10 minuter Ultraljudsundersökning: Undersökningen tar 15 minuter och därefter har man ett kort samtal med sjuksköterskan. Några patienter måste göra en ny ultraljudsundersökning re dan 1-2 dagar senare. Efter detta 16 17

10 be stäms det fortsatta stimule ringsförloppet. Ägguttagning: Kvinnan ska vara le dig he la dagen och mannen ska kom ma för sperma prov på morgonen. Vi rekommen de rar att partnern är på kliniken tills kvin nan kan åka hem. Äggåterföring: Besö ket varar cirka 15 minuter. Dessa tidsangivelser anger tiden för själva undersökningarna vissa dagar har vi myc ket att göra och det kan vara väntetid. Vi hoppas ni har förståelse för detta och ber er ta med detta i beräkningen. Är behandlingen psykiskt påfrestande? De flesta har många frågor i samband med en IVF-behandling. Förvänt ningarna är som regel mycket hö ga och besvikelserna ibland mån ga. Innan ni börjar med IVF-behandlingen bör ni vara förberedda på att det kan förekomma psykiska upp- och nedgångar, som kan vara jobbiga. Personalen på RMC strävar alltid ef ter att ta sig tid för en pratstund med er. Det är en viktig del av behandlingen och ni måste säga till om ni har behov för det. Det finns möjlighet att få kontakt med kurator för att samtala om just er situation och de känslor och tankar som kan dyka upp under behandlingens gång. Ni kan komma som par eller individuellt beroende på behov och önskemål. Kan man ha sexuellt samliv efter behandlingen? Vi rekommenderar att man avstår från samlag ca 10 dagar efter ägguttagningen. Vad är AHA (assisted hatching)? Vid assisted hatching (AHA) gör man ett litet hål i äggskalet innan det befruktade ägget återförs i kvinnans livmoder. Detta görs eftersom man anser att vissa befruktade ägg inte klarar att själv bryta skalet (kläcka), och utan en sådan kläckning kan ägget inte fastna i livmodersslemhinnan och utvecklas till en graviditet. I de allra flesta fall kan ägget klara denna kläckning själv, och assisted hatching är därför bara aktuellt i sällsynta fall vid tillfällen när äggskalet är tjockt. Hålet i äggskalet kan göras på flera sätt. Det vanligaste sättet är att man försiktigt etsar ett litet hål. Hålet kan också göras på mekanisk väg med en tunn glaspipett eller med hjälp av avancerad laserteknik. Resultaten med den här metoden är goda, men i vetenskapliga sammanhang är erfarenheterna och studierna begränsade. Metoden ingår som en del av klinikens standardprocedurer, men utförs bara vid ovanstående indikationer. Har ni invändningar mot denna behandling, ber vi er informera oss om det ta senast vid ägguttagning. Vem kan vi kontakta om det blir problem? På vardagar under telefontiden kan ni alltid ta kontakt direkt med Reproduktionsmedicinskt Centrum. Om det uppstår akuta problem vardagar under dagtid tar ni kontakt med RMC på telefon: Utanför normal kontorstid, kontaktar ni närmaste kvinnoklinik. Kom alltid ihåg att ta med behandlingspapprena. Patientens rätt att välja vårdpersonal Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården ges i samråd med patienten och det är sjukvårdspersonalens strävan att försöka tillgodose patienters specifika önskemål. Emellertid måste personalen ta hänsyn 18 19

11 till det faktiska vårdbehovet, tillgången på personal, kompetens, lokaler och utrustning m.m. när personalen prioriterar och avgör vilken vård som kan och ska erbjudas. Detta innebär således att sjukvården har det slutgiltiga ansvaret och beslutanderätten om vården, hur den ska utföras och av vem. Ditt medicinska tillstånd avgör vilken läkare och annan vårdpersonal som ska behandla dig. Du är alltid välkommen att framföra önskemål om, men du kan inte bestämma, vem som ska undersöka, vårda eller behandla dig. Du har rätt att tacka nej till den vård som erbjuds dig. All vård som ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen är frivillig. Behov av tolk Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, om undersökning och behandling. Därför har patienter med behov rätt till språktolk. Vid användning av tolk: anlitas i första hand auktoriserade tolkar får anlitad tolk inte ha familjeband med patienten Informera RMC eller remitterande läkare så snart som möjligt om du har behov av tolk. Praktiska upplysningar Adressändring Om ni flyttar, meddela det snarast till RMC så att vi kan ändra adressen. Detta med hänsyn till posten, samt räkningen för behandlingen som ska skickas till det landsting där ni bor. Reseersättning Du kan få ersättning för sjukresa till RMC enligt Regions Skånes riktlinjer. om du har remiss som du kan visa upp. När du reser med privatbil kan du ansöka om reseersättning i efterhand. När du reser med buss, tåg eller taxi subventionerar Region Skåne istället kost naden för resan redan när du betalar re san. Oavsett färdsätt betalar du alltid en egenavgift. Färdsätt Du kan få ersättning motsvarande det bil ligaste färdsätt som du kunnat välja med tanke på ditt hälsotillstånd och din möjlighet att åka med kollektivtrafiken. Till billigaste färdsätt räknas buss, tåg (andra klass) och privatbil. Forskning på Reproduktionsmedicinskt Centrum Sedan världens första provrörsbarn föd des 1978, har man arbetat mycket med att förbättra IVF-metoderna, med öns kan om att kunna erbjuda en ännu säk ra re behandling och att förbättra re sultaten av behandlingarna. Det har for s kats och forskas ständigt intensivt in om om rådet, bå de internationellt och nationellt, även på Reproduktionsmedicinskt Centrum. Målet är detsamma över allt: att så många som möjligt får med sig ett barn hem efter en avslutad och säker behandling. Under er kom mande behandling på kliniken kan ni få erbjudande om att delta i forskning, (studier). Det är viktigt för oss att poäng tera att: - studierna ska inte ses som försök, utan som utveckling av nuvarande behandlingar - deltagande är frivilligt - löfte om att medverka kan dras tillbaka när som helst - det är inte alla studier som får omedelbar konsekvens för er behandling Vi hoppas att ni uppfattar det som ett erbjudande om ni får möjlighet att delta i en studie. De goda resultat vi har idag är ett resultat av att IVF-behandlingarna har utvecklats och förbättrats, och patienter före er har bidragit till detta. För att kunna erbjuda framtida patienter en utvecklad och uppdaterad behandling, är vi beroende av nya bidrag till forskning

12 Samtycke Om ni inte samtycker till att det skickas brev till remitterande läkare/husläkare om behandlingen här på IVF-enheten, ber vi er meddela oss detta när ni kommer till första mottagningsbesöket. Patientförening 1985 bildades Barnlängtan (före detta IRIS), en förening för ofrivilligt barnlösa. Föreningen har en rad oli ka funktioner. De ger råd och vägled ning till par som har problem med barn lös het, ger ut ett nyhetsbrev, och arbetar för ett bättre behandlingutbud till barnlösa. Barnlängtan Telefon: Hemsida: Litteratur På biblioteket och hos bokhandlaren finns följande böcker som vi kan rekommendera: Britta Kignell: Nyfått barn Camilla Porsman och Paul S. L. Tseng: Förbättra din fertilitet Monica Adenor: Min väg till barn Prof. Ken Daniels, Nya Zeeland: Building a family with the assistans of donor insemination Lars Hamberger, Julius Hreinsson, och Thorir Haldarsson: Infertilitet, utredning och behandling Minilexikon AHA Assisted hatching (assisterad kläckning ) BMI Body Mass Index (kroppsindex) Cykel: Normal beteckning på en menstruationsperiod, som är tiden från en menstruations början till början av efterföljande menstruation Cystor: Vätskeblåsor, som t.ex. kan sitta i äggstockarna. Är vanligt och sällan ett hinder för IVF-behandling. Äggblåsor (folliklar) kallas ibland cystor. Endometrios: En sjukdom där det sitter livmodersslemhinnor på andra ställen än i livmodern, t.ex. vid äggledarna eller i äggstockarna. Kan vara orsak till barnlöshet. Embryon: Befruktade och delade ägg Follikel: Vätskefylld äggblåsa i äggstocken, innehåller som regel ett ägg FSH: Follikelstimulerande hormon, som skapas i hjärnan och stimulerar utvecklingen av ägg. Ges i samband med hormonstimulering och IVF. HCG: Humant Chorion Gonadtropin, ett graviditetshormon som produceras under graviditeten. Kan påvisas i ett graviditetstest. Kan också användas för att mogna ägg och ge ägglossning. HyCoSy: Hystero Contrast Sonography. Ultraljudsledd undersökning av livmoderhålan och passagen genom äggledarna. ICSI: Intracytoplasmatisk spermieinjektion, befruktning av ägg i laboratoriet via insprutning av en spermie i ägget Infertilitet: Barnlöshet Klamydia: Bakterie som kan ge underlivsinfektion hos kvinnor, och infektion i bitestiklarna hos män. Kan smitta vid samlag och vara orsak till barnlöshet. Laparoskopi: Titthålsundersökning, där man under utredningen tittar på livmodern, äggledarna och äggstockarna LH: Luteiniserande hormon som skapas i hjärnan och framkallar ägglossning Ovulation: Ägglossning PESA/TESE Uthämtning av spermier från bitestikel (PESA, Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) eller testikel (TESE, Testicular Sperm Extraktion) PCO: Polycystiskt ovarie, sjukdom med många små äggblåsor i äggstockarna som ger störningar i ägglossningsfunktionen Progesteron: Hormon som skapas av äggstockarna efter ägglossningen Prolaktin: Det mjölkbildande hormon som produceras i hjärnan Pronuclei: Bekräftelse av befruktning som kan ses i mikroskop timmar efter inseminationen Rubella: Röda hund 22 23

13

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggdonatorer Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggdonatorer Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma Om donation I Sverige är nästan en halv miljon män ni

Läs mer

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon människor

Läs mer

Fakta om provrörsbefruktning IVF

Fakta om provrörsbefruktning IVF Fakta om provrörsbefruktning IVF Provrörsbefruktning eller IVF (in-vitro fertilisering) är en framgångsrik metod för behandling av barnlöshet, oavsett om orsaken till barnlösheten ligger hos mannen eller

Läs mer

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling Boken till paret om ofrivillig barnlöshet och behandling Denna informationsbroschyr ingår som en del i MSDs service till patienter och personal inom ofrivillig barnlöshet och är framtagen och faktagranskad

Läs mer

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL En provrörsbefruktning (IVF, in vitrofertilisering) börjar med att kvinnans egna hormoner nedregleras, för att bättre kunna kontrollera ägglossningen och tidpunkten

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Äggfrys - en extra möjlighet

Äggfrys - en extra möjlighet Äggfrys - en extra möjlighet Innehåll Sida framtagen av Nordic IVF Center i te med Merck Serono Broschyr framtagen av Nordic IVF Center i samarbete med Merck Serono. Text av Dr Anna Lena Wennberg och Dr

Läs mer

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Informationen i den här broschyren har tagits fram av Assisted Conception Taskforce ACT en internationell grupp som tidigare också

Läs mer

Stockholms PGD-center

Stockholms PGD-center Stockholms PGD-center Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms PGD-center 1 2 Stockholms PGD-center Välkommen till Stockholms PGD-center Reproduktionsmedicin Karolinska och Klinisk genetik vid Karolinska

Läs mer

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) 1 (3) Ledningsstaben MISSIV Gunvor Rundqvist 2005-03-14 LiÖ 2005-247 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) Bakgrund RMC startade

Läs mer

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden.

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt

Läs mer

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Faktaansvarig: Överläkare Britt Friberg Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukvård 2014-01-13 Förord Vid offentligt finansierad assisterad

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken i Kvinnokliniken gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden. Orsaken finns hos kvinnan

Läs mer

Frysa dina äggceller?

Frysa dina äggceller? Frysa dina äggceller? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga flickor som på grund av behandling

Läs mer

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock.

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Äldre Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga som på grund av behandling mot cancer

Läs mer

Till dig som fått Cerazette förskrivet

Till dig som fått Cerazette förskrivet Till dig som fått Cerazette förskrivet 1 2 Cerazette är ett preventivmedel som bl a kan användas av dig som inte vill eller bör använda p-piller som innehåller östrogen. Cerazette ger ett bra skydd mot

Läs mer

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail.

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail. Infertilitet Innehåll Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling Vad kan/skall vi erbjuda? Utredning och behandling Information och förklaringar sex och samlevnad! Stöd något vackert och spännande

Läs mer

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats

Läs mer

Att göra barn på sjukhus

Att göra barn på sjukhus Att göra barn på sjukhus Jan Olofsson Överläkare Fertilitetscentrum NUS Även om den kittlande titeln kan leda tankarna till de populära sjukhussåporna i TV, torde beskrivningen Behandlingsmöjligheter vid

Läs mer

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF HSN 2008-09-02 p 4 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-08-07 HSN 0803-0508 Handläggare: Eva Lestner Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF Ärendet Förslag

Läs mer

Information om. Du kan beställa material om Qlaira via fax: 08-580 223 01 eller e-mail: order.scandinavia@bayerhealthcare.com

Information om. Du kan beställa material om Qlaira via fax: 08-580 223 01 eller e-mail: order.scandinavia@bayerhealthcare.com Bayer Schering Pharma är världsmarknadsledare inom området preventivmedel för kvinnor. Mer än 50 miljoner kvinnor runtom i världen använder idag våra preventivmedel. Preventivmedlen är ett resultat av

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Sammanfattande synpunkter I rapportens sammanfattning beskrivs att par som önskar genomgå

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1 REKOMMENDATION 2016-05-19 Bilaga 1 Vårt dnr: 16/01938 1 (7) Avdelningen för vård och omsorg Åsa Sandgren Åkerman Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad

Läs mer

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE.

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. MIN20130213PSE09 TILL DIG SOM TILLANVÄNDER DIG SOM MINI-PE, DET ÖSTROGENFRIA ANVÄNDER MINI-PE. P-PILLRET.. PATIENTINFORMATION 91493_Mini-Pe_patientinformation.indd 1 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa

Läs mer

Välkommen till Stork IVF Klinik A/S

Välkommen till Stork IVF Klinik A/S Välkommen till Stork IVF Klinik A/S - En fertilitetsklinik utan väntetid. Vi erbjuder alla former av fertilitetsbehandling under trygga och omsorgsfulla former. Nina Stork, klinikens grundare, som själv

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Behandla din barnlöshet

Behandla din barnlöshet Behandla din barnlöshet - med tre enkla punkter Hur du kan börja behandla din barnlöshet genom att massera tre zonterapipunkter på fötterna. Carin Hertnäs Hur du behandlar din barnlöshet genom att massera

Läs mer

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport 2015 gäller behandlingar utförda 2013 Resultat trender öppna jämförelser Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Ordlista 5 3 Allmänt 6 Tabell 1a. Antal startade IVF-behandlingar per klinik. Egna

Läs mer

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Klamydiainfektion Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Klamydia en mycket vanlig könssjukdom Infektion med klamydia är mycket vanligt. Klamydia smittar främst sexuellt. Klamydiainfektion

Läs mer

PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk

PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk Varför är det viktigt att behandla? För att du ska fungera i vardagen med skola, arbete och fritid. För

Läs mer

Manlig ofruktsamhet. Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS

Manlig ofruktsamhet. Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS Manlig ofruktsamhet Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS Jag har arbetat med urologi sedan snart 22 år och med manlig ofruktsamhet nästan lika länge. 1988 presenterade jag min avhandling,

Läs mer

TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD.

TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD. TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD. PATIENTINFORMATION 1 INNEHÅLL Depo-Provera ger dig skydd mot graviditeter i upp till tre månader...4 Depo-Provera har tre preventiva egenskaper...6

Läs mer

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg Du har fått denna broschyr eftersom du har fått p-pillret Cleonita från Actavis utskrivet åt dig. I den hittar du information om hur Cleonita fungerar och hur du ska ta det. Här finns också fakta om biverkningar

Läs mer

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen Menstruationscykeln I livmodern (uterus) finns livmoderslemhinnan (endometriet). Livmoderslemhinnan behövs för att ett befruktat ägg ska kunna fästa i livmoderväggen och ett embryo utvecklas. Livmoderslemhinnan

Läs mer

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE.

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats alltmer. Pfizer satsar mer resurser på forskning och utveckling

Läs mer

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Infomaterial Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Innehåll 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtalet... 4 1.2. Själva inseminationen... 5 1.3. Undersökningar... 6 1.3.1.

Läs mer

Resultat trender öppna jämförelser

Resultat trender öppna jämförelser Assisterad befruktning i Sverige Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport skapad 2014 Gäller behandlingar utförda 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ordlista 4 3 Allmänt 5 Tabell 1a. Antal

Läs mer

P- medel så funkar det

P- medel så funkar det P- medel så funkar det Allt du vill veta om olika p-medel Vad passar mig? Om jag glömmer? Måste jag göra uppehåll? Får jag akne? Blir jag tjock? Är jag för ung för p-piller? Blir jag steril av p-piller?

Läs mer

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Inledning Oavsett vad man tycker att livets mening är, är det tydligt att livet framstår som mindre meningsfullt för den som vill ha, men

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

L.SE.02.2015.1569 FWD 14637

L.SE.02.2015.1569 FWD 14637 P-piller ett tryggt val Du har valt att använda p-piller som preventivmedel. P-piller är ett av de tillförlitligaste sätten att skydda sig mot oönskad graviditet, förutsatt att du använder dem på rätt

Läs mer

Infertilitetsutredning Gäller för: Kvinnokliniken

Infertilitetsutredning Gäller för: Kvinnokliniken Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Gynekologi, öppenvård Giltig fr.o.m: 2016-11-23 Faktaägare: Tatjana Magnusson, Överläkare Gyn Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Gäller

Läs mer

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra.

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. Dela med dig av familjelyckan! bli donator Fertilitetsenheten, USÖ 2 Tänk att ge andra människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. 3 Det största och finaste någon

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen grundkrav för IVF i Sydöstra Verksamhetscheferna för kvinnosjukvård 2015-01-23 2017-04-01 i sydöstra Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra Regler för offentligt finansierad

Läs mer

Information om. Yasmin. 30 µg etinylöstradiol / 3 mg drospirenon. L.SE.01.2015.1509 FWD 14563 Jan 2015

Information om. Yasmin. 30 µg etinylöstradiol / 3 mg drospirenon. L.SE.01.2015.1509 FWD 14563 Jan 2015 Information om Yasmin 30 µg etinylöstradiol / 3 mg drospirenon Den här broschyren handlar om ditt nya p-piller Yasmin. Det är viktigt att du läser den innan du startar med din första p-pillerkarta. Mer

Läs mer

naturligt för de flesta

naturligt för de flesta Janssen-Cilag AB Box 7073 SE-192 07 Sollentuna Tel 08-626 50 00 Fax 08-626 51 00 www.janssen.se naturligt för de flesta Information om ditt p-piller Cilest 21 och 28 P-piller har använts av mer än 150

Läs mer

Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel

Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel Innehåll Sid Fördelarna med kombinerade p-piller 4 Skydd mot sjukdomar 4 Har Trionetta några biverkningar? 6 Något om hormonerna som styr din mens

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning BESLUTSUNDERLAG 1/4 Ledningsstaben Maria Funk 2016-09-07 Dnr: HSN 2016-363 Hälso- och sjukvårdsnämnden Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad

Läs mer

Information om ditt p-piller Cilest 21 och 28

Information om ditt p-piller Cilest 21 och 28 Information om ditt p-piller Cilest 21 och 28 Med denna broschyr vill vi hjälpa dig att räta ut dina frågetecken angående dina p-piller. Hur använder jag mina Cilest 21? Kartan består av 21 tabletter och

Läs mer

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras.

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras. , Patientinformation Det här är Jaydess Vi hoppas att denna broschyr ska ge dig svar på dina frågor och funderingar kring Jaydess. Vad är Jaydess? Jaydess är ett inlägg som består av en hormonkapsel som

Läs mer

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16. Infomaterial

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16. Infomaterial Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Infomaterial Innehåll 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtalet... 4 1.2. Själva inseminationen... 5 1.3. Undersökningar... 6 1.3.1.

Läs mer

Erbjudande om fosterdiagnostik

Erbjudande om fosterdiagnostik Erbjudande om fosterdiagnostik Landstingen i norra regionen det vill säga Jämtland, Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten har fattat beslut om ett enhetligt erbjudande till blivande föräldrar som

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal Till dig som har fått Nexplanon förskrivet Denna patientinformation delas ut av berörd sjukvårdspersonal Nexplanon skyddar dig från att bli gravid under tre år. Nexplanon är en liten hormonstav som placeras

Läs mer

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning Tjänsteskrivelse Ärende 10 1(1) Regionkontoret Linda Jonsson, utvecklare Hälso- och sjukvårdsutveckling Linda.M.Jonsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-11-27 RS140507, HSS140031 Regionstyrelsen

Läs mer

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden MISSIV Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab-sek Datum 2014-08-26 Referens Dnr 140358 Landstingsstyrelsen Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:110

Regeringens proposition 1997/98:110 Regeringens proposition 1997/98:110 Frysförvaring av befruktade ägg Prop. 1997/98:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen Stockholm den 5 mars 1998 (Socialdepartementet) Propositionens

Läs mer

anna bratt b o n n i e r fa k ta

anna bratt b o n n i e r fa k ta fertilitetshandboken Anna Bratt b o n n i e r Fa k ta I_Vanta pa barn_ek_cs6.indd 3 2013-02-19 16.00 I_Vanta pa barn_ek_cs6.indd 4 2013-02-19 16.00 kapitel 1 kapitel 2 kapitel 3 kapitel 4 kapitel 5 kapitel

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN JAYDESS 13,5 mg, intrauterint inlägg 5/2014, version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Jaydess

Läs mer

Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel

Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel P-piller - ett tryggt val Du har valt att använda p-piller som preventivmedel. P-piller är ett av de tillförlitligaste sätten att skydda sig mot

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Regional riktlinje för assisterad befruktning

Regional riktlinje för assisterad befruktning Regional riktlinje för assisterad befruktning Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-15 1 (3) HSN 1509-1116 Handläggare: Carl-Gustaf Elinder Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 7 Riktlinjer vid assisterad befruktning hos

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Rätten till barn en klassfråga?

Rätten till barn en klassfråga? av Annica Lindberg Rätten till barn en klassfråga? Många människor är idag ofrivilligt barnlösa och behöver hjälp för att bli föräldrar, genom så kallad IVF *. Trots landstingsfinansierade försök blir

Läs mer

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Berörda enheter Kuratorsenheterna vid sjukhusen i länet (Gällivare, Kalix, Kiruna,

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet Ofrivillig barnlöshet Enligt vanlig medicin och enligt traditionell kinesisk medicin Av: Frida Neumann Grupp 22 Akupunkturakademin 2013 frida.neumann@hotmail.com 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Att

Läs mer

Yngre. Yngre. Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen

Yngre. Yngre. Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen Yngre Yngre Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen Den här informationen riktar sig till de som erbjuds nedfrysning av sina spermier. Innehållsförteckning Varför ska jag frysa in mina spermier?

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska 20 april 2012 Claes Gottlieb IVF-gruppen vid Sophiahemmet Ofrivillig barnlöshet 15 % av alla par som vill ha barn Kvinnan 30% Mannen 30% Båda 30%

Läs mer

p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra

p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra Janssen-Cilag AB Box 7073 SE-192 07 Sollentuna Tel 08-626 50 00 Fax 08-626 51 00 www.janssen.se Praktisk guide om Janssens p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra PHSWE/WHE/0114/0001

Läs mer

P-PILLER P-RING P-PLÅSTER P-STAV P-SPRUTA SPIRAL DAGEN EFTER PILLER. Så funkar det

P-PILLER P-RING P-PLÅSTER P-STAV P-SPRUTA SPIRAL DAGEN EFTER PILLER. Så funkar det P-PILLER P-RING P-PLÅSTER P-STAV P-SPRUTA SPIRAL DAGEN EFTER PILLER Så funkar det Blir man steril av p-piller? Är jag för ung för p-piller? Vad passar mej?? Om jag glömmer? Måste man göra uppehåll? Blir

Läs mer

Till dig som ska börja med Zoely

Till dig som ska börja med Zoely Till dig som ska börja med Zoely nomegestrolacetat/estradiol Innehållsförteckning Introduktion till Zoely 3 Så förhindrar Zoely graviditet 4 Så använder du Zoely 5 Så startar du med Zoely 6 Om du glömt

Läs mer

Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen.

Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen. Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen. Innehållsförteckning Varför ska jag frysa in mina spermier? Var kan jag lämna spermaprovet? Den här informationen riktar sig till unga killar som

Läs mer

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen Fastställd i Förbundsdirektionen 2015-12-01 129 NRF Dnr 111/14 Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen 2015-09-22 Sida 2 av 8 1 Innehåll 2 Vårdprogram

Läs mer

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, länsstyrelser, kliniker med IVF-behandling. Juli 2005 Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Läs mer

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Den här broschyren handlar om ditt nya p-piller Yasminelle. Det är viktigt att du läser den innan du startar med din första p-pillerkarta. Mer information

Läs mer

Preventivmedel till dig som fött barn

Preventivmedel till dig som fött barn Preventivmedel till dig som fött barn Tiden efter förlossningen Tiden efter förlossningen kallas puerperiet och omfattar sex till åtta veckor. Under denna period sker hormonella förändringar som bland

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Broschyren är framtagen i samarbete med docent Viveca Odlind Kvinnokliniken, Karolinska sjukhuset, Stockholm och leg barnmorska Ingrid Ottenbring, Kvinnokliniken Akademiska sjukhuset,

Läs mer

Information om p-plåstret Evra

Information om p-plåstret Evra 20 µg etinylöstradiol/150 µg norelgestromin/24h Information om p-plåstret Evra Janssen-Cilag AB, Box 7073, 192 07 Sollentuna Tel. 08-626 50 00, www.janssen-cilag.se Tänk på vår miljö släng aldrig p-plåstret

Läs mer

rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim

rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim W at Information can expect rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim Levosert ingår i högkostnadsskyddet W at s Levosert och kan därmed delbetalas. and ow does t ork? Innehåll Om Levosert... 4 Så får du

Läs mer

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116)

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) Namn: Klass: 1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) 2. Vad kallas det med ett annat ord, då man rör sina egna könsorgan? (se sid 116) 3. Vad menas med att

Läs mer

SOSFS 2012:20 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:20 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:20 (M) Föreskrifter och allmänna råd Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

TILL DIG SOM BEHANDLAS INFÖR PROVRÖRSBEFRUKTNING MED SYNARELA. nafarelin. Synarela

TILL DIG SOM BEHANDLAS INFÖR PROVRÖRSBEFRUKTNING MED SYNARELA. nafarelin. Synarela TILL DIG SOM BEHANDLAS INFÖR PROVRÖRSBEFRUKTNING MED SYNARELA nafarelin Synarela 1 INNEHÅLL Detta är Synarela 4 Hormonbehandling i två steg 5 Vad händer i kroppen vid behandling med Synarela? 6 Kan Synarela

Läs mer

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som tio till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder

Läs mer

Trinovum. Information om ditt p-piller Trinovum eller Orthonett Novum

Trinovum. Information om ditt p-piller Trinovum eller Orthonett Novum Janssen-Cilag AB Box 7073 SE-192 07 Sollentuna Tel 08-626 50 00 Fax 08-626 51 00 www.janssen.se Trinovum Information om ditt p-piller Trinovum eller Orthonett Novum Janssen-Cilag AB Janssen-Cilag AB Trinovum

Läs mer

Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering

Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering U.U.D.M. Project Report 2008:17 Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering med ett frys-tinat embryo Elin Södersten Examensarbete i matematisk statistik, 30 hp Handledare: Lars Berglund

Läs mer

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall?

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? UppStART Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? Det tar några minuter och kan ge forskningen enorma möjligheter till att förbättra

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer