Innehållsförteckning. 09. s.2. Rikskriminalpolisen i korthet s.2. Chefen har ordet s.4. Grov organiserad brottslighet s.6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. 09. s.2. Rikskriminalpolisen i korthet s.2. Chefen har ordet s.4. Grov organiserad brottslighet s.6"

Transkript

1 Rikskrim

2 Innehållsförteckning 09. s.2 Rikskriminalpolisen i korthet s.2 Chefen har ordet s.4 Grov organiserad brottslighet s.6 Så arbetar Rikskriminalpolisen s.9 Nationell mobilisering mot grov organiserad brottslighet s.12 Kriminalpolisenheten s.15 Centrala gränskontrollenheten s.19 Enheten för internationellt polissamarbete s.21 Ordningspolisenheten s.25 Rikskriminalpolisen och Sveriges ordförandeskap i EU s.28 Ärenden i urval s.30 Operation Viking nordiskt tillslag mot barnpornografinätverk Operation Glattefisk tillslag mot narkotikanätverk Rånförsök i Umeå Rikskriminalpolisen steget före Utredningen av mordet på Carolin Stenvall Rikskriminalpolisens expertkompetens rycker in Rikskriminalpolisens medarbetare s.34 Rikskriminalpolisens ekonomi s.38 The National Criminal Police s.40 Index s.43 Denna skrift ger en inblick i Rikskriminalpolisens verksamhet under Årets upplaga fokuserar särskilt på den nya myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Även det svenska ordförandeskapet i EU lyfts fram eftersom planeringen av säkerheten och deltagandet i rådsarbetsgrupper innebar ett stort arbete för Rikskriminalpolisen. De inledande kapitlen ger en översikt över den grova organiserade brottsligheten, i Sverige och världen, och redogör för Rikskriminalpolisens arbetssätt och strategier. Därefter följer en genomgång av Rikskriminalpolisens enheter, som har olika inriktningar och expertkompetens, men som i det dagliga arbetet har ett nära samarbete. För att visa hur Rikskriminalpolisen arbetar i praktiken, presenteras i skriftens senare del fyra exempel på större brottsutredningar som varit aktuella under 2009.

3 Rikskriminalpolisen i korthet 2009 års verksamhet innehåller flera exempel på hur 09. Rikskriminalpolisen arbetar både strategiskt och operativt, liksom planlagt och händelsestyrt. Nedan följer några exempel på särskilt viktiga uppdrag och insatser. Banbrytande myndighetssamverkan Under 2009 inleddes ett unikt samarbete mellan Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Tillsammans ska myndigheterna skapa en mer fullständig bild av de kriminella konstellationerna och deras verksamheter och med gemen samma krafter bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Rikskriminalpolisen har haft en central roll, såväl i uppbyggandet som i genomförandet av denna banbrytande mobilisering. Läs mer om den nationella mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet på s. 12 Sveriges EU-ordförandeskap Under andra halvåret 2009 var Sverige ordförande i EU. Detta innebar ett stort ansvar för Rikskriminalpolisen, som hade det nationella samordningsansvaret av säkerheten kring ministermötena. Rikskriminalpolisen deltog även som ordförande och experter i EU:s rådsarbetsgrupper och i Europols styrelse. Arbetet med EU-ordförandeskapet involverade en mängd kompetensområden inom Rikskriminalpolisen. Läs mer om EU-ordförandeskapet på s. 28 Rikskriminalpolisen i korthet Rikskriminalpolisen bekämpar grov organiserad brottslighet i Sverige. Uppdraget Rikskriminalpolisens uppdrag består av tre delar: kampen mot grov organiserad brottslighet, internationellt polissamarbete och krisberedskap. Kampen mot grov organiserad brottslighet Rikskriminalpolisens främsta uppdrag är att såväl nationellt som internationellt bekämpa grov organiserad brottslighet och försvåra för de kriminella organisationerna att verka i Sverige. Kontaktpunkt för internationellt polissamarbete Rikskriminalpolisen är Sveriges nationella kontaktpunkt för internationell brottsbekämpning. Rikskriminalpolisen är även ansvarig för Polisens fredsfrämjande verksamhet, där svenska poliser deltar i uppdrag utomlands. Ansvar för krisberedskap I Rikskriminalpolisens uppdrag ingår att samordna Polisens insatser vid kriser och särskilda händelser av riksangelägenhet. Insatser mot grov organiserad brottslighet Rikskriminalpolisen ledde under året flera insatser mot grov organiserad brottslighet. I juni gjorde exempelvis nordisk polis ett samordnat tillslag mot närmare 80 Internetanvändare misstänkta för barnporno grafibrott. Ett annat exempel är den operation som drevs i nära samarbete med norsk och holländsk polis mot ett internationellt narkotikanätverk. Operationen ledde till att 255 kg narkotika beslagtogs i Sverige och till att 13 personer dömdes till sammanlagt över 100 års fängelse. Läs mer om operativa ärenden från 2009 på s.30 Uppmärksammat rån i Västberga I september 2009 genomfördes ett rån mot en värdedepå i Västberga i Stockholm. Rånarnas tillvägagångssätt fick omfattande medial uppmärksamhet och Polisens insats mottog inledningsvis skarp kritik. På nästa uppslag ger rikskriminalchefen sin tolkning av händelsen. 2 Rikskriminalpolisen 2009

4 Rikskriminalpolisen i korthet Verksamhet Inom uppdraget har Rikskriminalpolisen tre olika roller; ledning och samordning, expert samt biträde till landets polismyndigheter. Ledning och samordning genom den nationella överblicken och de internationella kontaktytorna har Rikskriminalpolisen lednings- och samordningsuppgifter inom en mängd områden. Några exempel är kriminalunderrättelseverksamhet, gränskontrollfrågor och kvalificerat person säkerhetsarbete. Som expert utvecklar Rikskriminalpolisen arbetssätt och metoder för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Genom utbildningar och samarbete tillför Rikskriminalpolisen kompetens till polismyndigheterna och andra brottsbekämpande myndigheter, som exempelvis Ekobrottsmyndigheten och Tullverket. Rikskriminalpolisen biträder landets polismyndigheter då dessa har behov av särskilda kompetenser och resurser i form av exempelvis Riksmordkommissionen eller Polisflyget. Organisation Rikskriminalpolisen ingår i Rikspolisstyrelsen och har sitt säte i Stockholm. Verksamheten leds av rikskriminalchefen som rapporterar direkt till rikspolischefen. Medarbetare Vid utgången av 2009 hade Rikskriminalpolisen 630 medarbetare jämfört med 588 föregående år. 72 procent av medarbetarna är poliser. Rikskriminalpolisen har flera specialister anställda, bland annat inom analys, IT, språk, juridik, psykologi, kommunikation, ekonomi och personalfrågor. Ekonomi Rikskriminalpolisens verksamhet finansieras i huvudsak inom ramen för polisorganisationens anslag och tilldelningen sker genom beslut av rikspolischefen. För 2009 uppgick det disponibla anslaget till ca 647 miljoner kronor. Organisation Centrala gränskontrollenheten Kriminalpolisenheten Spaningssektionen Underrättelsesektionen IT-brottssektionen Utredningssektionen Finanspolisen Sektionen för särskilda insatser Staben Sveriges Regering rikspolisstyrelsen rikskriminalpolisen Enheten för Internationellt polissamarbete Internationella sektionen Sambandsmannasektionen Ordningspolisenheten Polisflyget Nationella insatsstyrkan Rikskommunikationscentralen Polisens utlandssektion Polishundtjänsten Ordningspolisiära frågor Rikskriminalpolisen är en del av Rikspolisstyrelsen som är en myndighet under den svenska regeringen. Rikskriminalpolisen

5 Chefen har ordet Det spelar ingen roll hur många poliser vi har om vi inte samordnar våra krafter och arbetar efter en gemensam lägesbild. Chefen har ordet Samarbete och analysförmåga. Det är två nyckelord i vår verksamhet. Begreppsparet signalerar också att det gäller att förhålla sig till två dimensioner när brottssituationen i samhället ska belysas. Brottsbekämpning i en gränsoberoende värld Å ena sidan lever vi i ett land som i allt större utsträckning på verkas av brottslighetens ökande rörlighet; människohandel, vapensmuggling, narkotikatransaktioner, våldsbrott; allt som kan inträffa någonstans i Europa kan nu inträffa överallt i Europa. Både brottslingar och brott färdas över nationsgränserna på ett helt annat sätt än förr. Vår teknologi gör också att en brottslig verksamhet i Sverige nuförtiden kan styras från ett helt annat land. Den tid är sedan länge förbi när varje nation betraktade sig som en isolerad enhet. Bara i samarbete med våra internationella kollegor, och internationella organ som Interpol och Europol, kan vi komma åt den grova och organiserade brottsligheten. Sverige är i grunden ett tryggt land Samtidigt är det viktigt att inte av detta förledas dra slutsatsen att ett ökat internationellt tryck på Sverige innebär att tryggheten i landet har försämrats. Så är inte fallet. Sverige är fort- farande att tryggt land att leva i. Vi har en låg grad av känd korruption, vi har en hög allmän tilltro till rättssystemet, medborgarna har stort förtroende för sina myndigheter och såväl riksdag som regering ger tydliga signaler om att tryggheten och säkerheten är prioriterade rättspolitiska värden. Västbergarånet visar på förbättrad säkerhet Ett uppmärksammat fall under 2009 var det värdedepårån som genomfördes i september i Västberga i Stockholm. Jag vill invänta resultatet av brottsutredningen och den rättsliga prövningen innan jag går in närmare på händelsen, men redan nu kan rånet användas som exempel på utvecklingen inom såväl brott som brottsbekämpning. Alla brott är förvisso ett misslyckande. Men det så kallade helikopterrånet visar också något annat. Nämligen att det blivit svårare att genomföra rån och att säkerheten kring värdedepåer och värdetransporter ökat, inte tvärtom. De kriminella tvingas investera allt mer resurser och använda allt 4 Rikskriminalpolisen 2009

6 Chefen har ordet mer avancerade metoder för att begå den här typen av brott. Trots den kritik som riktades mot Polisen ser jag inte vårt arbete som ett misslyckande. Ingen skadades, vare sig rånare, allmänhet eller poliser, och inga större materiella skador uppstod. I skrivande stund sitter elva personer häktade och vi har goda förhoppningar om att utredningen kommer att leda till fällande domar. Lönsamheten i miljöbrotten lockar Ett av de områden där det finns anledning att vara särskilt vak sam på utvecklingen är miljöbrottsligheten. Här ser vi ett inträde av den grova organiserade brottsligheten. Fusk med ut släppsrätter är ett lukrativt brott, likaså att i stora containrar transportera uttjänta bilar och elektronikskrot till Afrika för att dumpa dem där och låta den kontinenten ta miljökostnaden för vårt välstånd. Kombinationen av snabba pengar och låg risk gör att den här brottsligheten riskerar att öka. Social otrygghet som grogrund för kriminalitet Andra brott som oroar mig är egendomsförstörelsen och det gängrelaterade våldet i storstädernas förorter. Den ekonomiska nedgången har ökat riskerna eftersom människors möjligheter och framtidshopp försämras. Förorternas unga män, det är just män det handlar om, sysslar kanske ännu inte med brottslighet som kan betecknas som grov och organiserad. Men risken för att de en dag hamnar där ska inte negligeras. De kriminella nätverken ser ungdomsgängen som en rekryteringsbas och ungdomarna lockas i sin tur av förväntningar om makt, pengar och kanske framför allt grupptillhörighet. Vi ska ta dessa problem på allvar och, tillsammans med andra myndigheter, hjälpa de unga att göra livsval som förhindrar att de dras in i kriminalitet. Med siktet inställt på näringslivet Nu ser vi också att den organiserade ekonomiska brottslighet som vi tidigare främst spårade till byggbranschen och restaurangbranschen har spridit sig till betydligt fler sektorer. Det finns i dag en gråzon mellan den organiserade brottsligheten och den vanliga företagsamheten. Vi har denna utveckling under nära uppsikt Finanspolisen gör ett beundransvärt jobb men vi behöver öka vår kunskap för att komma in på tidigare stadium och arbeta mer förebyggande. För att ytterligare utvecklas måste vi vässa vår förmåga att analysera de bredare trenderna i samhällsutvecklingen. Samarbete är nyckeln Det krävs en nära samverkan med andra myndigheter för att nå framgång. Det spelar ingen roll hur många poliser vi har om vi inte samordnar våra krafter och arbetar efter en gemensam lägesbild av den organiserade brottsligheten. Därför är det med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att det uppdrag vi fick från regeringen under 2008, om ett utvecklat samarbete med andra myndigheter, nu är sjösatt med bra resultat och stor potential. Samarbetet mellan Polisen, Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen, Kriminalvården och Kronofogdemyndigheten ger en samordnad analys och en tydligare lägesbild. Även Migrationsverket och Försäkringskassan bidrar med viktiga pusselbitar. Vårt samarbete har redan givit operativa resultat; gemensamma insatser som lett till tillslag och inledda förundersökningar. Detta nya samarbete ger en mer effektiv brottsbekämpning än någon myndighet skulle mäkta med på egen hand. Det sträcker sig över tre departements ansvarsområden justitiedepartementet, finansdepartementet och försvarsdepartementet och är banbrytande, i Europa och världen. Expertkompetens som levererar Jag vill avsluta med att uttrycka den stolthet jag känner över att leda en verksamhet med drygt 600 målmedvetna och professionella medarbetare, Rikskriminalpolisens experter. Vi är efterfrågade i hela landet och samarbetet med länspolismyndigheterna fungerar bra. Ett sådant exempel är vårt samarbete med Polisen i Umeå, som ledde till att Nationella insatsstyrkan i maj 2009 kunde avvärja ett väpnat rån mot en värdedepå. För att ytterligare utvecklas måste vi vässa vår förmåga att analysera de bredare trenderna i samhällsutvecklingen. Analysen pågår redan, inte minst inom ramen för den myndighetsgemensamma mobiliseringen, men vi måste frigöra mer tid för att kunna identifiera långsiktiga utmaningar och leverera effektiva lösningar. Hur påverkar IT-utvecklingen brottsligheten? Vad innebär den ekonomiska förskjutningen österut, mot Ryssland och Asien? Vilken bäring har de kriminella organisationerna i Sydeuropa och Balkan på vår brottsstrategi? Vi kan troligen aldrig utrota den grova organiserade brottsligheten. Men med vårt nya samarbete med andra myndigheter och en ännu vassare analys av omvärlden blir vi starkare än någonsin i denna kamp. Vi är fast beslutna att förhindra att Sverige blir en fristad för grov organiserad brottslighet. Så arbetar vi vidare. För allas trygghet. Therese Mattsson Rikskriminalchef Rikskriminalpolisen

7 Grov organiserad brottslighet Grov organiserad brottslighet Rikskriminalpolisen arbetar för att bekämpa grov organiserad brottslighet i Sverige. Upp draget förutsätter internationellt samarbete och kontinuerlig omvärldsanalys, såväl av den kriminella världen som av samhället i övrigt. Grov organiserad brottslighet Kan delas upp i tre typer av brott. Primärbrott Syftar till att skapa ekonomisk vinning och omfattar brott som narkotikahandel, annan smuggling och rån. Sekundärbrott Syftar till att försvara eller utöka grupperingarnas marknadsandelar eller våldsoch skrämselkapital. Till denna typ av brott hör våld, hot och korruption. Stödbrott Syftar till att möjliggöra primärbrott. Exempel på stödbrott är vapenstölder och penningtvätt. Med pengar som drivkraft Drivkraften i grov organiserad brottslighet är ekonomisk vinning. De kriminella strävar efter makt och status och de använder ofta våld och hot som verktyg men det är möjligheten att tjäna pengar som är den centrala drivkraften. Den organiserade brottsligheten parasiterar på samhället. De kriminella driver sin olagliga och destruktiva verksamhet, genom att sälja narkotika, smuggla vapen, dumpa miljöfarligt avfall eller genom människohandel. De ägnar sig åt olika typer av brottslighet, var helst det finns pengar att tjäna. Till exempel är narkotikasmugglare ofta även inblandade i vapenhandel eller människosmuggling. Om en ny möjlighet uppenbarar sig där de kriminella kan använda sina befintliga nätverk för transporter och försäljning, så är de inte sena att agera. Den organiserade brottsligheten ökar Den organiserade brottsligheten ökar, i Sverige såväl som internationellt. Antalet personer som ingår i kriminella grupperingar ökar. Den gränsöverskridande kriminaliteten växer och antalet fall av misstänkt penningtvätt stiger. Den största marknaden för den grova organiserade brottsligheten är fortfarande smuggling och försäljning av narkotika, följt av rån, grova stölder, människohandel samt människosmuggling. Samtidigt verkar de kriminella grupperingarna på långt fler marknader än så. Exempelvis uppskattas handeln med piratkopierade varor uppgå till 5-6 procent av världshandeln och är därmed den snabbast växande verksamhetsgrenen för den organiserade brottsligheten. Förutom den omfattande varumärkesförfalskningen av lyxvaror ökar också förfalskning av läkemedel, elektronik och matvaror med stora risker för konsumenter som följd. Global och flexibel brottslighet Den organiserade brottsligheten är global och flexibel. De kriminella utnyttjar nya möjligheter till ekonomisk vinning som uppstår på grund av globala och lokala förändringar i utbud och efterfrågan. Så har till exempel kriget i Irak lagt grund för uppemot 90 procent av flyktingsmugglingen till Sverige under de senaste åren. På liknande sätt har skärpta återvinningsregler och miljökrav inom EU lett till smuggling och dumpning av miljöfarligt avfall i Västafrika. 6 Rikskriminalpolisen 2009

8 Grov organiserad brottslighet Den organiserade brottsligheten ökar, i Sverige såväl som internationellt. Antalet personer som ingår i kriminella grupperingar ökar. Den gränsöverskridande kriminaliteten växer och antalet fall av misstänkt penningtvätt stiger. Kriminella grupperingar Den grova organiserade brottsligheten inkluderar en mängd olika samarbetsformer och konstellationer. Nedan följer en grov uppdelning av kriminella grupperingar som är aktiva i Sverige: n Imperiebyggarna är ofta affärsmän som tangerar och infiltrerar den legala sfären, men använder sig av kriminella metoder. Dessa grupper utgör en stor utmaning då de verkar i det tysta och är svåra att binda till specifika brott. n Kriminella MC-gäng är etablerade i Sverige och har övergått till en mer osynlig brottslighet. Det öppna våldsanvändandet överlåter de till sina supporterklubbar. n Förortsgäng har sällan långsiktiga strategier, men ägnar sig åt våldsutövande och annan grov brottslighet för att öka sitt skrämselkapital. n Smugglingsgrupperingar har ofta kopplingar till internationella nätverk med bas utanför Sverige. Personerna i Sverige ska kunna bytas ut när problem uppstår, vilket gör det svårt att följa dessa gruppers utveckling i storlek. Allt oftare samarbetar kriminella personer från olika organisationer för att begå specifika brott. En projektliknande konstellation sätts samman bestående av individer med de kompetenser och specialistförmågor som krävs för det aktuella brottet. Konstellationen kan vara verksam under kortare eller längre tid. Samhället som måltavla De kriminella nätverken är beroende av en fungerande marknad och en förutsägbar verklighet för att kunna begå sina brott. Den grova organiserade brottsligheten försöker därför inte bryta ner samhället utan strävar istället efter att påverka det i den riktning som gynnar de kriminella grupperingarnas intres- sen och underlättar deras primära verksamhet. Detta kan ske genom mutor för att påverka myndighetsbeslut, hot för att påverka en domare eller våld för att tysta ett vittne eller en journalist. Svenskt samhälle och svensk förvaltning kännetecknas av hög transparens och låg korruption. Det gör att möjligheten för kriminella grupperingar att genom mutor uppnå otillbör ligt inflytande i det svenska samhället är små. Detta ökar risken för att de istället använder sitt skrämselkapital eller tar till hot för att påverka offentliga beslutsfattare. Denna typ av brottslighet är fortfarande mycket ovanlig, men det finns all anledning att vara observant på varje försök från de kriminella nätverken att flytta fram sina positioner genom att påverka samhällsfunktionerna. Behov av finansiell infrastruktur Penningtvätt är liksom den systemhotande verksamheten en form av sekundärbrott; det vill säga brott som syftar till att understödja den primära och lönsamma brottsligheten. En stor del av de vinster som uppstår av illegal brottslighet används till konsumtion eller återinvesteras i den kriminella verksamheten. Men samtidigt finns ett behov, särskilt hos personer högre upp i den kriminella hierarkin, av att få in kapital i det legitima ekonomiska systemet och på så sätt öka pengarnas användbarhet. Penningtvätten syftar också till att förklara ett liv på en materiell nivå som annars skulle framstå som uppenbart orimlig utifrån personens lagliga inkomst. Genom att använda eller kontrollera till synes legala verksamheter kan kriminella, genom exempelvis valutaväxling eller betalningsförmedling, utföra penningtvätt i egen regi. Rikskriminalpolisens analyser visar även en ökad benägenhet hos kriminella att på olika sätt, som ägare eller långivare, söka sig till branscher med hög kontantomsättning. Rikskriminalpolisen

9 Grov organiserad brottslighet Kriminella nav i Europa De kriminella naven i Europa har olika funktioner men sammantaget är de en samlingsplats för kriminella varor, tjänster och handel med människor. Här visas de kriminella navens påverkan på Sverige. NORDÖSTRA NAVET (Estland, Lettland, Litauen) De baltiska länderna är en samlingsplats för varor och människohandel. Stöldligor med ursprung i Baltikum är vanliga i Sverige. NORDVÄSTRA NAVET (Nederländerna och Belgien) Är en central handelsplats för kriminella varor och människohandel. Nederländernas liberala syn på narkotika är en faktor i sammanhanget. SYDVÄSTRA NAVET (Spanien och Portugal) Genom detta nav smugglas kokain från Sydamerika (ibland har detta passerat Västafrika) och cannabis från Marocko. SÖDRA NAVET (Italien) Kontrolleras av den italienska maffian. Den del av narkotikan, förfalskade varor från Asien och människor som har destinationsland Sverige, passerar normalt sett det nordvästra navet innan de når Sverige. SYDÖSTRA NAVET (Balkan) Via Balkan från Turkiet passerar mycket av det heroin och opium som når resten av Europa. Människor, vapen och cigaretter är andra vanliga handelsvarorna. Vid sidan om dessa mer traditionella verktyg för penningtvätt erbjuder Internet ytterligare möjligheter. Det kan exempelvis handla om kontrollerade förluster i spel där en summa snabbt kan överföras från ett konto till ett annat. Synlighet som verktyg för hot För kriminella nätverk är det förväntade förhållningssättet att de vill undvika onödig uppmärksamhet. Samtidigt finns det tecken på att vissa aktörer på ett mycket medvetet sätt använder medierna för att nå sina syften. Det som vid första anblicken kan tyckas vara ett resultat av narcissism är förmodligen oftare ett utslag av strategiska överväganden. Genom att figurera i medierna förstärker de kriminella grupperingarna bilden av sin benägenhet att använda våld, vilket gör att det så kallade skrämselkapitalet växer. Att på ett effektivt sätt hota om våld är helt enkelt billigare och mindre riskabelt än faktisk våldsanvändning. De kriminella nätverken kan dessutom eftersöka medieuppmärksamhet för att underlätta rekrytering och expansion. Brottslighet utan gränser kräver gränsoberoende brottsbekämpning Sammanfattningsvis bekämpar Rikskriminalpolisen en komplex brottslighet, ofta med globala organisationer som är aktiva inom flera parallella verksamheter i flera länder. Med nationell och internationell överblick och expertkompetens i ständig utveckling fyller Rikskriminalpolisen en viktig funktion. Men ingen brottsbekämpande enhet kan isolerat angripa wdenna flexibla verksamhet. Internationellt samarbete och samverkan mellan myndigheter är därför en nödvändighet. Genom en samordnad och gränsoberoende brottsbekämpning minskar de kriminella nätverkens handlingsutrymme samtidigt som samhällets möjligheter att förhindra och bekämpa brott ökar. 8 Rikskriminalpolisen 2009

10 Så arbetar Rikskriminalpolisen Så arbetar Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen är Sveriges nationella operativa polis med huvuduppdrag att bekämpa grov organiserad brottslighet. Det övergripande målet är att försvåra för grov organiserad brottslighet att verka i Sverige. Rikskriminalpolisen är också nationell kontaktpunkt för internationellt polissamarbete. Vid kriser och särskilda händelser av riksangelägenhet har Rikskriminalpolisen ett uppdrag att samordna Polisens insatser. Rikskriminalpolisens roller Ledning och Samordning Rikskriminalpolisen leder och samordnar en rad verksamheter inom Polisen, till exempel inom områdena underrättelsetjänst och gränskontroll. Rikskriminalpolisen leder även aktionsgrupper och annan operativ verksamhet. Expert Som expertorgan utvecklar Rikskriminalpolisen arbetssätt och metoder för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. En viktig del av expertrollen är kompetensöverföring till samarbetspartners. Biträde Rikskriminalpolisen biträder landets polismyndigheter vid behov av särskilda kompetenser och resurser, exempelvis med Polisflyget, Nationella insatsstyrkan eller med utredningskompetens vid svårutredda mord. Mångfacetterad verksamhet Verksamheten vid Rikskriminalpolisen är mångfacetterad och samlar den främsta expertisen inom en mängd områden. Som expertorgan utvecklar Rikskriminalpolisen metoder och arbetssätt, bland annat genom att ta sig an och utreda nya brottsfenomen. Samtidigt som Rikskriminalpolisen bedriver egna operativa ärenden, bistår Rikskriminalpolisen landets polismyndigheter med expertkompetens. Det kan röra sig om stöd i utredningar med internationella kopplingar, spaningsarbete mot narkotikabrott och svårutredda mord. Rikskriminalpolisen upprätthåller även nationella resurser som Polisflyget, Nationella insatsstyrkan och Finanspolisen. Rikskriminalpolisen samlar expertkompetens och särskilt utvalda resurser. Ett exempel är Nationella fingeravtrycks avdelningen, vars huvuduppgift är att upprätthålla det nationella fingeravtryckssystemet (AFIS) och att identifiera brottslingar genom t.ex. brottsplatsspår. Underrättelsestyrd bekämpning av grov organiserad brottslighet I kampen mot grov organiserad brottslighet krävs välgrundade underrättelser. Nyckelpersonerna i kriminella nätverk är ofta svåra att knyta till enskilda brott. Enskilda kriminella nätverksmedlemmar ansvarar ofta för en isolerad del av brottet. Det ställer höga krav på Rikskriminalpolisens kunskap om nätverkens sammansättning, metoder och tillvägagångssätt. Detta kräver i sin tur uthållighet under lång tid. Rikskriminalpolisen arbetar med underrättelsestyrd verksamhet som tar sin utgångspunkt i strategisk och operativ analys. Den strategiska analysen kartlägger olika brottsfenomen och kriminella nätverk på en övergripande nivå. Den operativa analysen är inriktad på specifika individer och grupper, och deras brottsliga verksamhet. Rikskriminalpolisen

11 Så arbetar Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen arbetar både strategiskt och operativt för att kartlägga och lagföra nyckelpersoner inom grov organiserad brottslighet. Rikskriminalpolisen sammanställer årligen en strategisk lägesbild över den grova organiserade brottsligheten för Polisens räkning. Baserat på denna lägesbild beslutas inriktningen för kriminalunderrättelseverksamheten inom Polisen som helhet. Dessutom ligger lägesbilden till grund för inriktningarna för Rikskriminalpolisens operativa verksamhet. Inriktningarna används som underlag för prioritering av ärenden i den operativa ledningsgruppen. Vid Rikskriminalpolisen finns även det nationella underrättelsecentret, NUC, som sammanställer den myndighetsgemensamma lägesbilden för mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet. Rikskriminalpolisens inriktningar 2009 n Gäng: Organiserade kriminella som utnyttjar etablerat våldskapital och som begår grova brott, inte minst utpressning och systemhotande brottslighet. n Österled: Kriminella grupperingar och nätverk med knytningar till de östeuropeiska länderna inklusive Ryssland med inriktning på bland annat narkotikahandel. n Balkan: Kriminella grupperingar och nätverk som kommer från Balkanområdet och som bedriver grov varusmuggling, grova narkotikabrott och vapenbrott. n Västerled: Kriminella grupperingar inom narkotikahandel med koppling till Sydamerika, Västeuropa och Västafrika. n Människosmuggling med fokus på Mellanöstern och människohandel, främst för sexuella ändamål. Den operativa verksamhetens betydelse I en operativ insats samverkar olika kompetenser inom Rikskriminalpolisen. I insatser ingår ofta spanare, utredare, analytiker, och andra specialister. Dessutom medverkar ofta personer från andra polismyndigheter eller andra brottsbekämpande myndigheter i en insats. Syftet är att lagföra de identifierade nyckelpersonerna inom de kriminella nätverken för att därigenom försvaga och störa ut nätverken. Rikskriminalpolisen bidrar även i andra polismyndigheters insatser med expertkompetens, till exempel med avancerad spaning eller vid farliga ingripanden. De operativa och strategiska verksamheterna är starkt beroende av varandra och ger stora synergieffekter. På samma sätt som den strategiska verksamheten är viktig för planering och genomförande av operativa insatser, så är den operativa erfarenheten nödvändig för utveckling av nya metoder och upprätthållande av expertkompetensen. Myndigheter i samverkan mot grov organiserad brottslighet Samverkan på internationell, nationell, regional och lokal nivå är en förutsättning för framgångsrik brottsbekämpning. Lika viktigt är att dialog och samarbete sker över myndighets- och organisationsgränser. Rikskriminalpolisen har alltid haft ett nära samarbete med landets polismyndigheter, men nu vidareutvecklas samarbetet med andra myndigheter i rättskedjan. Under 2009 inleddes en ny form av ett myndighetsöverskridande samarbete för att stärka kampen mot den grova organiserade brottsligheten. De medverkande myndigheterna är Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Krono- 10 Rikskriminalpolisen 2009

12 Så arbetar Rikskriminalpolisen fogdemyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Syftet är att på ett effektivt sätt kunna utnyttja expertis och resurser från olika delar av samhället för att försvåra för de kriminella nätverken. Läs mer om mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet på s. 12 Fokus på pengaflöden En framgångsrik strategi i kampen mot grov organiserad brottslighet är att analysera flödet av de kriminella nätverkens kapital. Genom att fokusera på brottsvinster och pengaflöden skapas nya möjligheter att knyta kriminella individer och grupperingar till brott. Rent konkret handlar det om att kartlägga och hitta mönster i hanteringen av pengar för att kunna planera insatser mot nätverken. Genom att bedriva utredningar i syfte att återta brottsvinster kan de kriminellas ekonomiska bas för fortsatt brottslig verksamhet försvagas. Internationell överblick Rikskriminalpolisen är Sveriges nationella kontaktpunkt för utlandsrelaterade ärenden, både vad gäller förfrågningar från utlandet och från svensk polis. Förfrågningarna handlar exempelvis om underrättelser, utlämningar, efterlysningar och rättshjälp. Kontaktpunkten, som är bemannad dygnet runt, ansvarar för att ärendehanteringen sker rättssäkert, kvalitetssäkrat och i rätt internationell kanal, som till exempel Interpol eller Europol. En viktig del i arbetet är att förmedla underrättelser om gränsöverskridande brottslighet för att på så sätt bidra till välgrundade lägesbilder och trendanalyser. Läs mer om internationell brottsbekämpning på s. 21 Krisberedskap och särskilda händelser Rikskriminalpolisen har ansvaret för att förutse potentiella kriser, kommunicera lägesbilder och, när kriser inträffar, samordna och leda de nationella resurserna. Vid större planerade händelser av riksangelägenhet, som exempelvis möten under det svenska EU-ordförandeskapet, har Rikskriminalpolisen samordningsansvaret för säkerheten. Läs mer om Rikskriminalpolisens arbete under ordförandeskapet på s. 28 Rikskommunikationscentralen, RKC, är en viktig resurs i arbetet. RKC har planer, arbetssätt och personal för att kunna leda arbetet vid en allvarlig händelse eller kris. RKC har även kapacitet att arbeta uthålligt över tid om händelsen eller krisen blir långvarig. Detta sker då med stöd av det hundratal medarbetare vid Rikskriminalpolisen som har utbildning och erfarenhet av stabsarbete. Expertkompetens i ständig utveckling Rikskriminalpolisens uppdrag förutsätter förmåga att arbeta såväl minutoperativt vid kriser och särskilda händelser, som långsiktigt med exempelvis underrättelsearbete och omvärldsbevakning. Verksamheten ställer höga krav på organisationens flexibilitet för att snabbt kunna skifta fokus, både på kort och lång sikt. Lika lite som omvärlden är statisk kan Rikskriminalpolisens arbetssätt och metoder vara det. En kontinuerlig utveckling av såväl expertkompetens som utrustning är nödvändig för att kunna möta lokala och globala trender och tendenser. Det faktum att Rikskriminalpolisen är Sverige nationella operativa polis innebär att nya polisiära verksamheter som ska omhändertas på nationell nivå, generellt tillförs Rikskriminalpolisen. Exempel på nya uppdrag är samordning av gränskontroll och inrättande av Asset Recovery Office. Expertkompetens till nytta för hela Polisen Genom egna ärenden och biträde till polismyndigheter får Rikskriminalpolisens expertkompetens unik erfarenhet av kvalificerade insatser i skarpt läge. På bilden övar Nationella insatsstyrkan. Som expertorgan samlar Rikskriminalpolisen resurser och kompetenser, vars motsvarigheter ofta inte finns tillgängliga inom länspolismyndigheterna. Denna roll innebär ett ansvar att utveckla metoder och kunskap för att bekämpa grov organiserad brottslighet. Rikskriminalpolisen ansvarar också för att sprida denna expertkompetens inom hela Polisen. Detta sker bland annat genom kompetensöverföring i det löpande samarbetet med de lokala polismyndigheterna. Det kan också ske genom konkreta utbildningsinsatser där Rikskriminalpolisens arbetssätt lärs ut. Exempelvis har Gruppen mot sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott under 2009 utbildat utredare vid landets polismyndigheter i att klassificera barnpornografiskt material. Utredarna har sedan möjlighet att fördjupa sina kunskaper ytterligare genom praktikutbildning vid IT-brottssektionen. Rikskriminalpolisen

Rapport om den ekonomiska brottsligheten

Rapport om den ekonomiska brottsligheten Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2 Förord Förord Ekobrottsmyndigheten ska vart tredje år utarbeta en rapport till regeringen om den ekonomiska brottsligheten. Rapporten ska innehålla en redogörelse

Läs mer

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010 Rapport 2011:5 Finanspolisens årsrapport 2010 Utgivare Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr A-423-796/11 Foto: Sid 9 Scanpix, Magnus Hjalmarson Neideman, sid 13 överst Ragnar Lilliestierna,

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2011

Finanspolisens årsrapport 2011 Finanspolisens årsrapport 2011 Utgivare Produktion Beställning fler exemplar Rikspolisstyrelsen PVS / Informationsenheten Rikspolisstyrelsen Kundcentrum, tfn 114 14 Dnr A-423-706/12 Foto Kristoffer Thessman

Läs mer

Myndigheter i samverkan

Myndigheter i samverkan Redovisningen av resultatet av den särskilda satsningen mot den grova organiserade brottsligheten Myndigheter i samverkan 2013 mot den organiserade brottsligheten Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256,

Läs mer

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten RKP RAPPORT 2010:2 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten Finanspolisen Oktober 2010 Utgivare Rikskriminalpolisen Box 12256 102 26 Stockholm Telefon

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen

Finanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen Finanspolisens årsrapport 2012 Rikskriminalpolisen innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Annual Report 2012...7 Organisationsförändring för effektivare kamp mot penningtvätt...8 Finanspolisens organisation...8

Läs mer

Polisens rapport om organiserad brottslighet 2015. Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen, maj 2015

Polisens rapport om organiserad brottslighet 2015. Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen, maj 2015 Polisens rapport om organiserad brottslighet 2015 Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen, maj 2015 Utgivare: Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen, Box 12256, 102 26 Stockholm

Läs mer

Polisens lägesbild av grov organiserad brottslighet 2012

Polisens lägesbild av grov organiserad brottslighet 2012 Polisens lägesbild av grov organiserad brottslighet 2012 Rikskriminalpolisen November 2012 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 DE KRIMINELLA STRUKTURERNA... 3 STRUKTURER BASERADE PÅ MEDLEMSKAP... 4 STRUKTURER

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens underrättelsebild 2012- extern version. December 2012 Ekobrottskansliet C-KUT EBM K-2012/0114

Ekobrottsmyndighetens underrättelsebild 2012- extern version. December 2012 Ekobrottskansliet C-KUT EBM K-2012/0114 Ekobrottsmyndighetens underrättelsebild 2012- extern version December 2012 Ekobrottskansliet C-KUT 2 (23) SAMMANFATTNING Den nationella underrättelsebilden 2012 för Ekobrottsmyndigheten är en strategisk

Läs mer

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Polisens digitala årsredovisning

Polisens digitala årsredovisning Polisens digitala årsredovisning 2009 Polisens digitala årsredovisning 2009 är anpassad för att läsas på skärmen och skrivas ut i svartvitt. tips för läsning Söka och bläddra med hjälp av bokmärken Som

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens lägesbild 2014. September 2014 Ekobrottskansliet EBM A-2014/0435

Ekobrottsmyndighetens lägesbild 2014. September 2014 Ekobrottskansliet EBM A-2014/0435 Ekobrottsmyndighetens lägesbild 2014 September 2014 Ekobrottskansliet EBM A-2014/0435 1 1. SAMMANFATTNING Lägesbilden 2014 är en strategisk rapport som tagits fram av Ekobrottsmyndigheten. Syftet med lägesbilden

Läs mer

Rapport 2008:10. Tillgångsinriktad brottsbekämpning. Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott

Rapport 2008:10. Tillgångsinriktad brottsbekämpning. Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott Rapport 2008:10 Tillgångsinriktad brottsbekämpning Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott Tillgångsinriktad brottsbekämpning Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:73

Regeringens skrivelse 2011/12:73 Regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Skr. 2011/12:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

Polisens årsredovisning 2014

Polisens årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Polisens årsredovisning 2014 Produktion: Polismyndigheten Dnr: A001.274/2014, Saknr: 902 ISBN: 978-91-86791-34-6 Grafisk form och layout: Citat Foto: Lars Hedelin, Polismyndigheten

Läs mer

Storskaliga skattebrott

Storskaliga skattebrott Storskaliga skattebrott En kartläggning av skattebrottslingens kostnader Rapport 2011:7 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Rapport 2014:10. Gå på pengarna. Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning

Rapport 2014:10. Gå på pengarna. Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning Rapport 2014:10 Gå på pengarna Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning Gå på pengarna! Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning Rapport 2014:10 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet IDÉSKRIFT NR 18 OM LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Innehåll 1. Förord och inledning 4 Stefan Lundgren, kommunalråd i Sjöbo 8

Läs mer

Rapport 2015:15. Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet. Del 1: Tillstånd att bedriva verksamhet

Rapport 2015:15. Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet. Del 1: Tillstånd att bedriva verksamhet Rapport 2015:15 Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet Del 1: Tillstånd att bedriva verksamhet Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet Del 1: Tillstånd

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

Nationell hotbild. Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner. november 2012

Nationell hotbild. Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner. november 2012 Nationell hotbild Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner november 2012 Nationell hotbild Gob Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på

Läs mer

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00 Handel med kvinnor Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999 RKP KUT Rapport 2000:1 Dnr KUT/A-492-614/00 Rikskriminalpolisen Kriminalunderrättelsetjänsten Illegal invandring Innehåll 1 Inledning...1 2 Sammanfattning....2

Läs mer

Organiserad brottslighet lösa maskor eller fasta nätverk RAPPORT 2002:7

Organiserad brottslighet lösa maskor eller fasta nätverk RAPPORT 2002:7 Organiserad brottslighet lösa maskor eller fasta nätverk RAPPORT 2002:7 1 Produktion: Brottsförebyggande rådet, Information och förlag. Box 1386, 111 93 Stockholm Telefon 08 401 87 00. Fax 08 411 90 75.

Läs mer

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86)

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING... 3 Sammanfattning av måluppfyllelsen... 3 Övergripande mål... 9 Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner... 19 Verksamhetsgren

Läs mer

Polisens årsredovisning 2011

Polisens årsredovisning 2011 Årsredovisning 211 Polisens årsredovisning 211 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6475/1 ISBN: 13 978-91-89475-93-9 Grafisk form och layout: Citat Foto omslag: Dan Paulsen Foto kollage: Robert Blombäck

Läs mer

Vart tog alla pengarna vägen?

Vart tog alla pengarna vägen? Vart tog alla pengarna vägen? En studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering Rapport 2007:4 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att

Läs mer

Samhällstrender och krisberedskap. Kartläggning och analys av omvärldsbevakningen hos myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap

Samhällstrender och krisberedskap. Kartläggning och analys av omvärldsbevakningen hos myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap Samhällstrender och krisberedskap Kartläggning och analys av omvärldsbevakningen hos myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap 0705/2007 Titel: Samhällstrender och krisberedskap Kartläggning och

Läs mer