Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet"

Transkript

1 Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

2 Föreläsningens innehåll Vad är organiserad brottslighet? Lokalt arbete mot organiserad brottslighet- vad kan man göra? Lokala exempel Hur ska man göra? Att tänka på

3 Brå:s regeringsuppdrag Ju2008/6010/KRIM Brå ska medverka till att mobilisera de lokala aktörerna i arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Detta ska ske genom stöd till, utveckling och uppföljning av det lokala arbetet. Utåtriktad verksamhet, som föreläsningar och egna anordnade seminarier. Ekonomiskt stöd till nätverksträffar mellan kommun och polis som vill starta en samverkan mot organiserad brottslighet lokalt.

4 Vad är egentligen organiserad brottslighet? EU:s definition: 1, 3, 5 och 11 måste vara uppfyllda. Plus två andra Samverkan mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var och en. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden. Någon form av disciplin och kontroll. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar. Verksamhet på internationell nivå. Användande av våld eller andra metoder för hot. Användande av kommersiella eller affärsmässiga strukturer. Deltagande i penningtvätt. 10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller ekonomi. 11. Strävan efter vinning och/eller makt.

5 Brå:s definition: Nätverksbaserad vinstinriktad brottslig verksamhet i projektform där gärningspersonerna har förmåga och vilja att skydda brottsligheten genom otillåten påverkan. Inom projekten, som avlöser varandra, finns en arbetsordning och flexibilitet. Medarbetare går in och ut ur projekten. Verksamheten är som regel diskret men kan ta sig uttryck i symboler, utmanande beteende och maktanspråk.

6 Men vad betyder det i verkligheten? Smuggling och illegal försäljning av alkohol Narkotika Organiserat svartarbete och människohandel i arbetskraftssyfte Koppleri och människohandel för sexuella ändamål Otillåten påverkan Organiserade stölder och häleri, t.ex. stöldligor, skrot, diesel Illegala spel Utpressning

7

8 Lokalt arbete mot organiserad brottslighet Lokalt brottsförebyggande arbete mot organiserad brottslighet genomförs idag i tre olika faser runt om i landet. Fas 1: Lokalt arbete mot narkotika, dopning och mot att unga kvinnor hamnar i prostitution. Bedrivs i flertalet kommuner som grundläggande brottsförebyggande arbete. Fas 2: Kommuners mer aktiva arbete mot kriminella gäng, t.ex. med förköpsrätten och informationskampanjer kring vad köp av illegala varor innebär. Ett antal av kommunerna i landet. Fas 3: Mer organiserat och samlat arbete mot organiserad brottslighet i t.ex. Östergötland och Göteborg. Förutsättning för att även mer dold brottslighet ska upptäckas och kunna bearbetas.

9 Vad kan kommunen göra? Kommunen: Se till att den kommunala personalen har områdesrelevant kunskap om organiserad brottslighet! - Noggrant granska ansökningar om alkoholtillstånd och bygglov och de som vill hyra/köpa fastigheter/lokaler. - Regelbunden tillsyn av restauranger, samarbete med polisen. - Ställa andra krav vid upphandlingar- inte bara lägsta bud! Djupare granskningar av entreprenörerna. - Informera! lokala fastighetsägare, lokala krögare m.fl. om riskgrupper och indikatorer på organiserad brottslighet. - Slå mot marknaden! Informera mera. - Tillhandahålla fritidsgårdar och fritidsledare med adekvat utbildning.

10 Lokala exempel Östergötlands handlingsplan mot organiserad brottslighet 2008 tom Sprängningen i Åby upprinnelsen. Målet: Det ska inte finnas några kriminella mc-gäng i slutet av En metod för arbete mot organiserad brottslighet lokalt ska utarbetas. Samverkande parter: Länets 13 kommuner, Polisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Tullverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan. De samverkande parterna har i avtalsform beskrivit vad varje part ska göra och vilka de förväntade effekterna är. Nolltolerans! Kopierad av flera län runt om i Sverige. Utvärdering. 1 gäng kvar (av 2). Den nya myndighetsorganisationen med regionala underrättelsecentrumen som ett problem. Fortsätter med restaurangbranschen.

11 Eskilstuna kommun Västförbud på krogen i Eskilstuna kommun. Samverkan inom lokala Brå, där både närpolischefen och kommunalrådet sitter. Har lett till att man skrivit in i riktlinjerna till alkoholtillståndsgivningen att klädsel som signalerar kriminell tillhörighet är förbjuden på krogen. Beslutet är överklagat och kommunen förlorade i förvaltningsrätten. Kommunen överklagar, man måste testa lagstiftningen. Arbetar även genom polis-kommunavtal och har samtidigt en samverkansgrupp som arbetar med nolltolerans mot mcgängen, t.ex. vad gäller bygglov, tillstånd för skyltar, fester med mera.

12 Luleå och Haparanda kommuner Luleå kommuns förbud mot klädsel som signalerar kriminell tillhörighet i kommunens lokaler. Även när lokalerna hyrs ut till fester eller liknande. I praktiken innebär det att HA inte kan använda kommunens lokaler till sina fester och att de inte heller kan ha sina märken på sig vid Luleå Hockey-matcher i den kommunala arenan. Även Haparanda kommun har fattat samma beslut. JO-anmälda av bikeranknutna Frihetspartiet och överklagade av kommunmedborgare. Norrbotten har utarbetat en handlingsplan, liknande Östergötland, som fungerar som övergripande strategi.

13 Lokala exempel

14 Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborg Kunskapscentrum i Göteborg: samverkan mellan kommunen och lokala myndigheter i arbetet mot organiserad brottslighet. Fungerar som kunskapsstöd och samordnare för förvaltningen, kommunala bolag, föreningar. Har en styrgrupp där stadskansliet, länspolisen, länsstyrelsen, EBM, Skatteverket, Överåklagaren, kriminalvårdsdirektören, Försäkringskassan och Tullverket sitter med. Fattar de strategiska besluten. Fokus på avhoppare, samordnar avhopp från kriminella gäng, hjälper till med KRIS livsstilshus. Arbetar även med upphandlingsrutiner tillsammans med kommunens upphandlingsbolag.

15 SSPF-samverkan, 24-h regeln, traineeskola, drop-in för snattare, restaurangskola, ICAskola, värstingprojekt mm Ung och Trygg Göteborg Ung och Trygg Göteborg- arbete mot nyrekrytering till kriminella gäng. Göteborgs 20 stadsdelar, och grannkommunen Mölndal samverkar. Den kommunala bostadskoncernen Framtiden samordnar. Målen är: tidiga och snabba insatser när en ung person hamnar snett att skapa arbete och utbildningsmöjligheter att utveckla skolan och skolans samarbete med andra att stärka föräldrarna att tillsammans med andra myndigheter och organisationer öka det gemensamma agerandet inom stadsdelen

16 Hur ska man då göra det? Kommunen i samverkan med polisen Styrning: Viktigt att högsta ledningen sanktionerar arbetet. Dessutom viktigt att uppföljning sker från ledningshåll och att styrningen är kontinuerlig, inte bara finns där initialt. Struktur: Hur ska arbetet gå till? Viktigt att man inledningsvis förtydligar var de samverkande parterna har för mandat och resurser. Även viktigt att tänka på hur de olika budgetprocesserna ser ut. Skapa inte organisationer för organiserandets skull! Samsyn: Viktigt att börja med en gemensam problembild och enas kring gemensamma mål. Kartläggningsverktyg för kommunen.

17 kartläggningsinstrumentet

18

19 Säkerhet: Det är viktigt att informera handläggare m.fl. som man tänker sig ska arbeta aktivt mot organiserad brottslighet. -Enligt SÄPO ingen förhöjd hotbild mot kommunala handläggare. - Viktigt med välkända rutiner och att undvika att en person ensam frontar kommunen. Svårt i små kommuner där man kanske bara har en handläggare i varje fråga. Media: Det kan vara viktigt att ha en mediestrategi, se till så att media arbetar med er.

20 Viktigt att tänka på Anpassa arbetet efter de lokala förutsättningarna. Samverkan är ett medel, inte målet. Utgå från kunskap! Brå:s fortsatta arbete- handbok och seminarier 11/5 Malmö och 20/5 Stockholm

21 Tack för mig! Kajsa Eliasson

Minnesanteckningar från konferens i Luleå den 23 april 2009 om grov organiserad brottslighet

Minnesanteckningar från konferens i Luleå den 23 april 2009 om grov organiserad brottslighet Minnesanteckningar från konferens i Luleå den 23 april 2009 om grov organiserad brottslighet Inledning av länspolismästare Håkan Karlsson Finns det i Norrbotten ett hot från den grovt organiserade brottsligheten?

Läs mer

Minnesanteckningar från konferens i Luleå den 23 april 2009 om grov organiserad brottslighet

Minnesanteckningar från konferens i Luleå den 23 april 2009 om grov organiserad brottslighet Minnesanteckningar från konferens i Luleå den 23 april 2009 om grov organiserad brottslighet Inledning av länspolismästare Håkan Karlsson Finns det i Norrbotten ett hot från den grovt organiserade brottsligheten?

Läs mer

Kriminella nätverk inom den organiserade brottsligheten i Stockholm. Regionala underrättelsesektionen Stockholm

Kriminella nätverk inom den organiserade brottsligheten i Stockholm. Regionala underrättelsesektionen Stockholm Kriminella nätverk inom den organiserade brottsligheten i Stockholm Regionala underrättelsesektionen Stockholm Utgivare Polismyndigheten Dnr A216.613/2015 Produktion Regionala underrättelsesektionen, polisregion

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge - remissvar

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-28 SN-2014/794.173 1 (4) HANDLÄGGARE Gunnel Hartvig Egebark 08-535 376 04 gunnel.hartvig-egebark@huddinge.se Socialnämnden Strategisk

Läs mer

Lokal organiserad. brottslighet. en handbok om motåtgärder

Lokal organiserad. brottslighet. en handbok om motåtgärder Lokal organiserad brottslighet en handbok om motåtgärder Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-09 KS-2014/317.173 1 (13) HANDLÄGGARE Linda Lindblom Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Strategisk handlingsplan mot organiserad

Läs mer

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet IDÉSKRIFT NR 18 OM LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Innehåll 1. Förord och inledning 4 Stefan Lundgren, kommunalråd i Sjöbo 8

Läs mer

Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp

Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp Betänkande av Utredningen mot kriminella grupperingar Stockholm 2010 SOU 2010:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Råd för framtiden nr 10 VÄSTERÅS 21 22 SEPTEMBER 2009

Råd för framtiden nr 10 VÄSTERÅS 21 22 SEPTEMBER 2009 Råd för framtiden nr 10 VÄSTERÅS 21 22 SEPTEMBER 2009 FOTO: CLIFFORD SHIRLEY/VÄSTERÅS STAD REDAKTÖR Solveig Hollari TEXTFÖRFATTARE Solveig Hollari, Helene Parmbäck, Ia Röhl, Per Alvant FOTO Clifford Shirley,

Läs mer

Organiserad brottslighet inom ramen för MLG

Organiserad brottslighet inom ramen för MLG Organiserad brottslighet inom ramen för MLG Vad gör Linköpings kommun för att organiserad brottslighet inte ska få fotfäste i kommunen? Vilka andra aktörer och myndigheter kan bidra till kommunens mål?

Läs mer

Polisens rapport om organiserad brottslighet 2015. Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen, maj 2015

Polisens rapport om organiserad brottslighet 2015. Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen, maj 2015 Polisens rapport om organiserad brottslighet 2015 Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen, maj 2015 Utgivare: Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen, Box 12256, 102 26 Stockholm

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Polisens lägesbild över organiserad brottslighet 2013

Polisens lägesbild över organiserad brottslighet 2013 Polisens lägesbild över organiserad brottslighet 2013 Rikskriminalpolisen November 2013 Innehåll De kriminella nätverken...3 Typer av kriminella nätverk... 3 Beskrivning av de kriminella nätverken... 4

Läs mer

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m.

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Polisavdelningen Christina Kiernan 2011-05-31 Projektplan 2 (14) Projektplan INNEHÅLL 1 UPPDRAGET...3 1.1 Bakgrund och problembild...3 1.2 Syfte...4 1.3 Frågeställningar...4

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Brottsförebyggande rådet, 2014. URN: NBN: SE: BRA-538

Brottsförebyggande rådet, 2014. URN: NBN: SE: BRA-538 Verksamhetsplan 2014 Brottsförebyggande rådet, 2014. URN: NBN: SE: BRA-538 Innehåll Brås uppdrag... 5 Kunskapscentrum för rättsväsendet... 6 Brås mål och grundvärden... 7 Brås verksamhet... 8 Myndighetens

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten Verksamhetsplan 2014 Polismyndigheten i Norrbotten Utgivare: Polismyndigheten i Norrbotten, Box 50135, 973 24 Luleå Diarienummer: A266.465/2013 Foto: Roine Norström, Magnus Carlborg, Lars Hedelin, Elisabeth

Läs mer

Projektavslutsrapport

Projektavslutsrapport Projektnamn: Sociala insatsgrupper Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Styrgrupp: Förvaltningschef Kerstin Melén Gyllensten Närpolischef Patrik Isacsson Avdelningschef Jörgen Larsson Projektledare:

Läs mer

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor Stockholm 2015 SOU 2015:55

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tio lokala brottsförebyggande råd

Tio lokala brottsförebyggande råd Tio lokala brottsförebyggande råd LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE IDÉSKRIFT # 11 FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET RAPPORT 2003:13 DENNA RAPPORT KAN BESTÄLLAS HOS BOKHANDELN ELLER HOS FRITZES KUNDSERVICE,

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Samverkan Polis och kommun

Samverkan Polis och kommun 1 (1) Verksledningen/Staben Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Seppo Wuori 2008-01-29 PoA-480-5788/06 Samtliga polismyndigheter Samverkan Polis och kommun - för en lokalt förankrad polisverksamhet i

Läs mer

Från polisanmälan till stöd och hjälp

Från polisanmälan till stöd och hjälp samverkan mellan polis och socialtjänst vid brott i nära relation då målsägande är över 18 år Från polisanmälan till stöd och hjälp Handbok för införande av arbetsmetod grundad på Relationsvåldscentrum

Läs mer

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer