FEM TEXTER OM HEMUPPGIFTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FEM TEXTER OM HEMUPPGIFTER"

Transkript

1 presenterar FEM TEXTER OM HEMUPPGIFTER Ett häfte till dig som arbetar med kognitiv beteendeterapi Av: Niklas Laninge

2 INNEHÅLL 3. Hemuppgifter en given väg till förändring 7. Problem är regel snarare än undantag 11. De bästa sätten att mäta följsamhet till hemuppgifter 17. Så ökar du patientens följsamhet till hemuppgifter 22. Vanligaste hemuppgifterna 26. Efterord Häftet är skapat av Niklas Laninge från Hoa s Tool Shop, ett företag som gör applikationen Livvy. Appen av patienter som går i kognitiv beteendeterapi och är ett stöd i deras arbete med hemuppgifter. Läs mer på Livvy.com

3 HEMUPPGIFTER EN GIVEN VÄG TILL FÖRÄNDRING Sammanställning av en meta-analys om hemuppgifter i psykologisk behandling.

4 4 Så gott som alla former av kognitiv beteendeterapi använder sig av hemuppgifter. Faktum är att momentet är så vanligt att forskarna Thase och Callan hade följande att säga om hemuppgifter: We therefore suggest that clinicians who do not regularly utilize homework assignments should: 1) consider the possibility that they are not providing the most effective form of therapy for their patients and 2) should reconsider the appropriateness of calling themselves cognitive-behavior therapists! Definitionerna för hemuppgifter är många, men sammanfattningsvis kan man säga att de handlar om all aktivitet som sker utanför terapirummet som syftar till att öka de effekter man vill uppnå med behandlingen. Eller som Beck uttryckte det: Homework assignments are broadly defined as planned therapeutic activities that are discussed with therapists and completed by clients between scheduled sessions

5 5 Med hemuppgifter kan man med andra ord öka behandlingens omfattning från en timme i veckan till hela 168 timmar. Tre vanliga argument till varför man som psykolog ska arbeta med hemuppgifter är:»» Effektivisera behandlingen genom att utnyttja tiden mellan sessionerna i terapeutiskt syfte»» Öka antalet aktiviteter som leder till att målen med behandlingen lättare uppfylls»» Skapa förutsättningar att angripa problem bundna till specifika situationer eller tidpunkter utanför terapirummet Nikolaos Kazantzis är ett av de största namnen när det kommer till forskning på hemuppgifter. I en av hans studier konstaterar han att hemuppgifter används av så gott som alla terapeuter som arbetar med KBT. Kazantzis har också kunnat visa i en meta-analys från 2010 (46 studier, totalt 1072 deltagare) att 62 procent av patienter som gått i terapi som innehöll hemuppgifter blev friska, jämfört med 38 procent av de som gått i liknande behandling som inte

6 6 innehöll hemuppgifter. Att hemuppgifter är en central del av kognitiv beteendeterapi är svårt att ifrågasätta. Däremot så är det inte alltid det lättaste att få patienter att utföra hemuppgifter. I kommande inlägg ska vi fördjupa oss i just följsamhet och hur man kan mäta det. Här ser du ett exempel på hur det är att arbete med hemuppgiften aktivitetsregistrering i vår applikation Livvy.nytänkande eller han ifrågasätter så bra och är så noga med detaljer. Vi är snabba på att beskriva folk utifrån deras egenskaper. Även om vi tror att vi är specifika så är det väldigt svårt för andra att förstå vad personer som är inspirerande, öppna och ifrågasättande egentligen gör. Referenser Kazantzis, N., Whittington, C., & Dattilio, F. (2010). Meta- Analysis of Homework Effects in Cognitive and Behavioral Therapy: A Replication and Extension. Clinical Psychology: Science and Practice, 17(2),

7 HEMUPPGIFTER DÄR PROBLEM ÄR REGEL SNARARE ÄN UNDANTAG Hemuppgifter är viktigt men utmaningarna är många och problem vanligt

8 8 I artikeln Problems With Homework in Cbt: Rare Exception or Rather Frequent? från 2004 undersöker forskarna Helbig och Fehm vanliga problem och utmaningar som psykologer stöter på kopplat till just hemuppgifter. Tidigare studier har bland annat konstaterat att hela 60 procent av tillfrågade psykologer uppger att deras patienter modifierar de hemuppgifter psykologen gett dem. Hela 53 procent av de tillfrågade psykologerna uppgav att de stötte på problem med hemuppgifter. De vanligaste problemen var:»» Patienten tvivlar på sin förmåga att utföra hemuppgiften (57 % av fallen)»» Patienten oroar sig över att uppgiften är för svår (19 %)»» Patienten vägrade göra hemuppgifter (6,3 %) Vanligtvis brukade psykologerna besvara sådana problem genom att koppla hemuppgifterna till behandlingens mål samt i vissa fall revidera uppgiften genom att förenkla den.

9 9 Att just inte ha kopplat uppgifterna till behandlingsmål är en vanlig miss som många psykologer gör (Dattilio, 2011). Ibland förstår helt enkelt inte patienten varför psykologen ber hen att göra uppgiften. Här behöver psykologen hjälpa patienten att analysera sitt problem och eventuellt revidera hemuppgiften så att den känns meningsfull för patienten. Mer patientspecifika hinder kan vara:»» Att patienten har låg tilltro till behandlingen, kanske som en följd av tidigare erfarenheter av behandling.»» Att patienten är regelstyrd, det vill säga att hen gör hemuppgifter bara för att. Här finns det en risk att lärdomar inte generaliseras till resten av livet utan att de bara är något som skedde i terapin.»» Att patienten inte ser några framsteg, det vill säga att det finns en brist på feedback och förstärkning. Du som arbetar som psykolog eller som haft patienter under din utbildning känner givetvis till alla dessa problem. Vi tycker dock att det är bra att lyfta upp hur pass vanliga

10 10 de är så att man som psykolog inte låter sig nedslås när problem med hemuppgifter dyker upp. Forskningen kring följdsamhet kring hemuppgifter är otroligt intressant. I nästa kapitel ska vi förkovra oss i hur man mäter följsamhet i studier. Kapitlet är nördigt men förhoppningsvis lärorikt. Referens Helbig, S., & Fehm, L. (2004). Problems With Homework in Cbt: Rare Exception or Rather Frequent? Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 32(3), Dattilio, F. M., Kazantzis, N., Shinkfield, G., & Carr, A. G. (2011). A survey of homework use, experience of barriers to homework, and attitudes about the barriers to homework among couples and family therapists. Journal of Marital and Family Therapy, 37(2),

11 DE BÄSTA SÄTTEN ATT MÄTA FÖLJSAMHET TILL HEMUPPGIFTER Ett kapitel för dig som är intresserad av forskning kring hemuppgifter

12 12 Ok, här kommer ett nördigt och mer forskningsinriktat kapitel. Tidigare så har vi ju skrivit om hur viktigt det är med hemuppgifter samt om hur vanligt det är att stöta på problem när man som psykolog delar ut hemuppgifter. Under hösten 2014 kommer vi att utvärdera vår app Livvy för att se huruvida patienter som använder Livvy gör fler hemuppgifter, och blir friskare snabbare. När man dyker in i just följsamhetsforskning märker man hur många olika sätt det finns att mäta följsamhet på. Som tur är finns det en artikel som heter The relationship between homework compliance and therapy outcomes: An updated meta-analysis och som går igenom vilka metoder som är bäst. Studien har utvärderat 23 studier som totalt inkluderat 2183 pateinter. Fråga patient eller terapeut Det kan vara bra att använda både patienten och behandlaren som källa. Studier som mätte på detta vis uppvisade en högre effekt vad gäller följsamhet till hemuppgifter och behandlingsutfall än studier som använde oberoende observatörer. Det bör dock poängteras att den överlägset vanligaste källan är att fråga behandlaren. Elva studier av

13 13 23 använde behandlaren som källa jämfört med två som använde patienten. Fråga ofta eller vid avslutad behandling Att be patienten eller behandlaren att skatta följsamhet efter avslutad behandling hörde ihop med en högre korrelation mellan behandlingsutfall och följsamhet än de studier som mätte följsamhet kontinuerligt. Det är lätt att föreställa sig varför det såg ut så. Patienter som blivit friska tror säkert att de var mer följsamma än vad de egentligen var. Behandlarna kan säkert hamna i samma tankefälla, de som blev friska kanske antas ha följt behandlingen bättre. Eftersom vårt minne är högst påverkbart är det alltid en bra idé att mäta följsamhet vid varje session. Allt som krävs är att patienten eller psykologen svarar på en kort enkät om hur väl patienten utfört de senaste hemuppgifterna. Dikotom- eller likertskala, det är frågan Det visar sig att studier som mäter följsamhet på en likertskala ( skatta mellan 1 till 7 hur väl. ) uppvisar en högre

14 14 effektstorlek beträffande följsamhet till hemuppgifter och behandlingsutfall. Alltså när man jämförde med studier som mätte följsamhet utifrån hur många procent av en hemuppgift som patienten klarat av. Detta talar alltså för att man ska använda likertskala eftersom mätinstrumentet fångar in även de försök patienter gjort med att klara av hemuppgifterna. Att mäta mer diktomt, så som vid klarade/klarade inte, ger således patienten mindre credd för dennes ansträngningar. När man mäter hemuppgifter vill man både fånga in kvaliteten och kvantiteten, följande mått gör just detta (Cammin-Nowak et al., 2013): 1. Behandlaren skattar hur mycket av hemuppgifter som patienten utfört genom att markera: 0=utförde inte alls, 1=utförde mindre än vad som var planerat, 2=utförde hemuppgiften som planerat eller 3=utförde mer än planerat. 2. Kvalitet skattas sedan utifrån: 0=otillräckligt, 1=tillräcklig, 2=bra eller 3=helt perfekt

15 15 Sherlock Holmes-metoden Slutligen så tänkte vi presentera ett krångligt men lite finurligt sätt att mäta följsamhet på. Istället för att förlita sig på behandlaren och patientens svar så lät en studie dels en oberoende bedömare uppge hur följsam patienten varit. I denna studie så bestod en del av hemuppgifterna att patienterna skulle läsa olika texter till nästa behandlingtillfälle. Patienten fick sedan lämna in materialet. Det patienterna inte kände till var att forskarna bakom studien hade limmat fast vissa sidor så att de således kunde se om patienten läst dem. En rätt sneaky lösning eller hur? Värt att notera är att metoden är väldigt ovanligt.

16 16 Referenser Cammin-Nowak, S., Helbig-Lang, S., Lang, T., Gloster, A. T., Fehm, L., Gerlach, A. L., Wittchen, H. U. (2013). Specificity of Homework Compliance Effects on Treatment Outcome in CBT: Evidence from a Controlled Trial on Panic Disorder and Agoraphobia. Journal of Clinical Psychology, 69(6), Mausbach, B. T., Moore, R., Roesch, S., Cardenas, V., & Patterson, T. L. (2010). The relationship between homework compliance and therapy outcomes: An updated metaanalysis. Cognitive Therapy and Research, 34(5),

17 SÅ ÖKAR DU PATIENTENS FÖLJSAMHET TILL HEMUPPGIFTER Ett par snabba tips på hur du kan få dina patienter att göra sina hemuppgifter

18 18 I tidigare kapitel har vi etablerat att problem med hemuppgifter i mångt och mycket är en regel än ett undantag i kognitiv beteendeterapi. Som vi också kunnat konstatera så är behandlingar som innehåller hemuppgifter effektivare än liknande behandlingar som saknar hemuppgifter. Alltså: hemuppgifter, viktigt men svårt att få till. Som tur är finns det en artikel som heter Guidelines for enhancing homework compliance skriven av Tompkins. Och vet du vad som är ännu bättre? Vi har sammanfattat det viktigaste här nedan! Säkerställ att patienten förstått varför hemuppgiften är viktig En hemuppgift ska inte kännas som att den är tagen ur luften. Patienten måste vara väl införstodd i varför du som psykolog vill att hen ska utföra den. Så här kan du säkerställa det: 1. Summera vad ni talat om under sessionen. 2. Visa hur det ni avhandlat i denna session hänger ihop med sådant ni talat om i tidigare sessioner.

19 19 Genom att göra detta ökar du känslan av kontinuitet genom behandlingen. 3. Visa nu hur sessionssummeringen hänger ihop med veckans hemuppgift. Säg att ni pratat om patientens svårighet att käsloreglera. Då kan det ju vara passande att kartlägga i vilka situationer som patientens blir arg. Hemuppgiften situationsanalys känns förhoppningsvis mer begriplig för patienten. 4. Visa nu hur hemuppgiften ligger i linje med de behandlingsmål du och patienten satt upp. 5. Avsluta med att be patienten förklara varför hen ska utföra hemuppgiften. Fråga gärna om hur patienten tror att hemuppgiften kan hjälpa denne. Dela bara ut görbara hemuppgifter Det kan te sig som självklart, men en görbar hemuppgift är konkret och specifik och tar patientens nuvarande förmåga i aktning. Det är alltid lättare att utföra en konkret uppgift snarare än en vag. Tompkins ger följande exemel:

20 20 Sit down at your desk at 9 am Monday through Friday and write on your dissertation for 10 minutes each day; use pencil and paper, and disconnect the telephone before beginning to write; and, after you have written for 10 minutes, reward yourself by reading the sports section of the morning newspaper. In contrast, a vague assignment might read, Write on your dissertation sometime during the coming week. Se alltid till att ha med en back up-plan Lägg några minuter på att överväga eventuella hinder och skapa en plan för hur patienten övervinner dem. Att planera och tänka ut lösningar ökar sannolikheterna för att patienten ska utföra hemuppgiften. Fråga gärna patienten om denne ser några hinder och fråga också om hen har testat att göra något liknande tidigare. Var vaksam om patienten svarar för självsäkert så som det blir inga problem eller jag kommer att kunna hantera hinder som dyker upp. Träna på hemuppgiften i sessionen Detta är något du främst behöver göra om:

21 21»» Om patienten saknar nödvändiga färdigheter och kunskap för att klara av hemuppgiften.»» När patienten ska göra något för allra första gången»» När patienten ska utföra en hemuppgift samtidigt som den upplever en stark känsla. Gick det för fort? Tycker då att du ska kolla in Tompkins artikel, den innehåller massa tydliga exempel. Bör gå att ladda ner här.

22 VANLIGASTE HEMUPPGIFTERNA INOM KBT Det finns många sätt att aktivera patienten mellan sessionerna, här är de vanligaste

23 23 Hur man som psykolog använder sig av hemuppgifter är förstås i mångt och mycket en personlig preferens. Vi har tidigare konstaterat att de som arbetar med kognitiv beteendeterapi så gott som alltid använder sig av hemuppgifter. Däremot så finns det en variation i vilka hemuppgifter som används och för vilken typ av problematik de anävnds. Forskarna Nikolaos Kazantzis och Frank Dattilio (ofta omnämnda i våra texter) lät 827 psykologer svara på en enkät om hemuppgifter. Resultatet finns att hitta i artikeln Definitions of Homework, Types of Homework, and Ratings of the Importance of Homework Among Psychologists With Cognitive Behavior Therapy and Psychoanalytic Theoretical Orientations (behändigt namn va?). Vi tog oss friheten att sammanställa några av resultaten här nedan: Av de svarande så arbetade 41 procent med kognitiv beteendeterapi och 25 procent arbetade psykodynamiska, dessa två var de två stora grupperna. Majoriteten av de tillfrågade ansåg att hemuppgifter var något viktigt:

24 24 It was also noteworthy that the entire sample agreed that assigning homework is somewhat characteristic of enhanced client-therapist communication and represents a component of treatment manuals De minst vanliga hemupggifterna var monitorering av fysiologiska förändringar, mäta behandlingsutfall kontinuerligt samt testa och validera tankar och antaganden. Läsuppgifter, registrera beteenden, testa tankar och ta sig an nya beteenden var de mest populära hemuppgifterna för de som arbetade med KBT. Vad beträffar problematik så höll båda grupperna med om att hemuppgifter är mindre viktigt när man arbetar med utvecklingsrelaterade sjukdomar, psykos eller kognitiva problem. De var också överens om att hemuppgifter är viktigt när man arbetar med beroendeproblem och uppmärksamhetssvårigheter. De som arbetade med KBT ansåg dock att hemuppgifter var viktigt att använda sig av när man arbetar med ångest, humör- och relationsproblem.

25 25 Trots vissa skillnader så visar ändå ovannämnda studie att hemuppgifter är en viktig del i en behandling. Sen att olika psykologer använder dem på olika vis och vid olika typer av problem är en annan diskussion. Referens Kazantzis, N., & Dattilio, F. M. (2010). Definitions of Homework, Types of Homework, and Ratings of the Importance of Homework Among Psychologists With Cognitive Behavior Therapy and Psychoanalytic Theoretical Orientations, 66(7),

26 EFTERORD Tack för att du laddat hem vår korta e-bok! Hoppas att du haft användning av innehållet. Om du letar efter texter om hemuppgifter som riktar sig till personer som går i KBTbehandling så kan du besöka vår hemsida. Vi har tagit fram en mobilapplikation som du kan använda med dina patienter. Appen hjälper dem hålla koll på sina hemuppgifter. Vill du börja använda den så är det bara att besöka vår sajt. Tusen tack! Niklas Laninge & Team Hoa s Tool Shop

27 Tack! Hör gärna av dig!

bl e n de d t r e at m e n t

bl e n de d t r e at m e n t presenterar bl e n de d t r e at m e n t Fem texter om psykoterapi med smartphone-stöd Av: Niklas Laninge i n n e h å l l 3. Vad är blended treatment? 6. Blended treatment ett fält som växer 10. Hoas resa

Läs mer

Appar vs. papper och penna: en utforskande studie om patienters följsamhet till hemuppgifter

Appar vs. papper och penna: en utforskande studie om patienters följsamhet till hemuppgifter Appar vs. papper och penna: en utforskande studie om patienters följsamhet till hemuppgifter Niklas Laninge Handledare: Per Carlbring, Alexander Rozental & Hoa Ly PSYKOLOGEXAMENUPPSATS, 30 POÄNG VT 2015

Läs mer

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Psykologisk behandling vid depression och ångestsyndrom en presentation av KBT i klinisk praxis

Psykologisk behandling vid depression och ångestsyndrom en presentation av KBT i klinisk praxis Psykologisk behandling vid depression och ångestsyndrom en presentation av KBT i klinisk praxis Mars 2011 Anna Pardo, Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare, INM/ Kognio - Centrum för KBT KBT (cbt

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

ETT HÄFTE OM DIGITAL TERAPI

ETT HÄFTE OM DIGITAL TERAPI presenterar ETT HÄFTE OM DIGITAL TERAPI Åtta texter om hur terapi kan kompleteras med digitala hjälpmedel Sammanställt av Niklas Laninge INNEHÅLL 3. Förord 6. Nuläget för digitalt administrerad terapi

Läs mer

Om patienten själv får välja

Om patienten själv får välja Om patienten själv får välja Martin Svensson leg. psykolog, doktorand Thomas Nilsson leg. psykolog, doktorand Oldenburg Burnout Inventory, OLBI 120 utmattade patienter Gruppnivå vs individnivå Variationen

Läs mer

Vad är internetbehandling och vad säger forskningen?

Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se Upplägg Vad är internetbehandling? Hur ser effekterna

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

KBT- sömnbehandling på internet i NSÖ

KBT- sömnbehandling på internet i NSÖ - KBT- sömnbehandling på internet i NSÖ Informationsmaterial till personal på vårdcentraler i NSÖ. Uppdaterad januari 2012. Du hittar även information om projektet på www.susanneprojektet.info Hanna Tillgren

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Beskriv nuvarande besvär, inklusive emotionella, kognitiva, beteende- och fysiologiska symptom. Notera stressfaktorer i patientens liv.

Beskriv nuvarande besvär, inklusive emotionella, kognitiva, beteende- och fysiologiska symptom. Notera stressfaktorer i patientens liv. Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Fri omarbetning efter Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. Svensk översättning Skön I. Bakgrund (Förslagsvis: 500 ord) Allmänt:

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen!

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen! Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Utvecklad på Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. www.beckinstitute.org Svensk översättning Skön&Zuber&Nowak I. Bakgrund

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Psykiatrisk anamnes och tidigare behandlingar

Psykiatrisk anamnes och tidigare behandlingar Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Fri omarbetning efter Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. Svensk översättning Makower&Skön. Bearbetning Irena Makower.

Läs mer

Autentiskt Ledarskap

Autentiskt Ledarskap Autentiskt Ledarskap HEM / INLÄGG / OM / ATT LEDA MED AUTENTICITET / FORSKNING NI BEHÖVER INTE GILLA VARANDRA FÖR ATT SAMARBETA Ni behöver inte gilla varandra för att samarbeta Jobbade med en grupp unga

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Psykologisk behandling vid sexuella beteendeproblem

Psykologisk behandling vid sexuella beteendeproblem Psykologisk behandling vid sexuella beteendeproblem Psykologisk behandling vid sexuella beteendeproblem Hur vi arbetar med de mindre barnen Hur vi arbetar med tonåringarna Metoder, tekniker och bemötande

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Psykiatrisk anamnes och tidigare behandlingar

Psykiatrisk anamnes och tidigare behandlingar Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Fri omarbetning efter Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. Svensk översättning Makower&Skön. Bearbetning Irena Makower.

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

1 av 5 2009 09 17 21:18

1 av 5 2009 09 17 21:18 1 av 5 2009 09 17 21:18 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Gerhard Andersson, professor, leg psykolog, leg psykoterapeut Institutionen för

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

Psykologin som gör dig kreativ på beställning

Psykologin som gör dig kreativ på beställning Psykologin som gör dig kreativ på beställning 2 3 4 5 Agenda 1. Vad är kreativitet? 2. Hur blir man mer kreativ? 3. Hur kommer man på riktigt originella idéer? 6 Vad är kreativitet? 7 Kreativitet: något

Läs mer

FFT Funktionell familjeterapi

FFT Funktionell familjeterapi Texten nedan är hämtade från riktlinjerna för missbruk- och beroendevård som uppdaterats med en preliminär version 2014-03-31. FFT Funktionell familjeterapi Tillstånd: Användning, missbruk eller beroende

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem UtbilningarTerapeuterHandledareLitteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem UtbilningarTerapeuterHandledareLitteratur Arkiv Länkar 1 av 5 2009 09 17 21:21 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem UtbilningarTerapeuterHandledareLitteratur Arkiv Länkar Andreas Kihl & Filip Ekelund I sin examensuppsats på psykologprogrammet undersökte

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

E-hälsa med fokus på ångest och andra psykiatriska tillstånd inklusive beroende. Självhjälp på terapikartan

E-hälsa med fokus på ångest och andra psykiatriska tillstånd inklusive beroende. Självhjälp på terapikartan E-hälsa med fokus på ångest och andra psykiatriska tillstånd inklusive beroende Per Carlbring Leg Psykoterapeut Leg Psykolog Professor Självhjälp på terapikartan 1 2 3 1. Ren självhjälp 2. Väggledd självhjälp

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Del 2 Processkonsultation Edgar Schein

Del 2 Processkonsultation Edgar Schein Del 2 Processkonsultation Edgar Schein Grundläggande definitioner Tre varianter av att ge hjälp 1. EXPERT modellen: Har en föreställning av att kunna ge rätt hjälp och veta det rätta svaret. Har en föreställning

Läs mer

!!! De!humanistiska!psykoterapiernas!kunskapsbas!(evidensgrund).! Vad!är!humanistisk!psykoterapi?!! !!!!!

!!! De!humanistiska!psykoterapiernas!kunskapsbas!(evidensgrund).! Vad!är!humanistisk!psykoterapi?!! !!!!! 1 Bilagatill: Uppropförennyhumanistiskpsykoterapiutbildning. D.Stiwne,2014 Dehumanistiskapsykoterapiernaskunskapsbas(evidensgrund). Vadärhumanistiskpsykoterapi? Humanistisk+psykoterapi är,liksomkbtoch

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON!

Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON! Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON! Treatment of pneumonia Blood letting Purging No treatment Mortality

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

ILLNESS MANAGEMENT & RECOVERY (IMR)

ILLNESS MANAGEMENT & RECOVERY (IMR) ILLNESS MANAGEMENT & RECOVERY (IMR) Rickard Färdig, psykolog, PhD Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet PsykosR - Nationellt kvalitetsregister för psykossjukdomar rickard.fardig@neuro.uu.se

Läs mer

Sex strategier för effektivt lärande

Sex strategier för effektivt lärande SPRID I TID Sex strategier för effektivt lärande Alla dessa strategier är evidensbaserade och baseras på forskning inom kognitiv psykologi. Vi förklarar här hur varje strategi kan användas och vad som

Läs mer

Akut och långvarig smärta (JA)

Akut och långvarig smärta (JA) Akut och långvarig smärta (JA) Psykologiska faktorer vid långvarig smärta Gemensam förståelse: Smärta är en individuell upplevelse och kan inte jämföras mellan individer. Smärta kan klassificeras temporalt

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

INFORMATION OCH KURSPLAN

INFORMATION OCH KURSPLAN INFORMATION OCH KURSPLAN Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KBT för psykodynamiker Höstterminen 2015 vårterminen 2016 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjätte gången till en utbildning

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt

Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt Jenny van Odijk Leg. Dietist, Med dr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Referenser Codreanu F et al. A novel immunoassay

Läs mer

för lite utrymme för känslor, för mycket styrande förhållningssätt? (Sokraten ) Heléne Semb

för lite utrymme för känslor, för mycket styrande förhållningssätt? (Sokraten ) Heléne Semb 1 av 5 2009 09 17 21:10 för lite utrymme för känslor, för mycket styrande förhållningssätt? (Sokraten 2-2003) Heléne Semb Under en handledningssession kan en terapeut ta upp att hennes klient inte når

Läs mer

Självhjälps-KBT i Primärvården. Jonas Almlöv Psykolog Närsjukvården i Östergötland

Självhjälps-KBT i Primärvården. Jonas Almlöv Psykolog Närsjukvården i Östergötland Självhjälps-KBT i Primärvården Jonas Almlöv Psykolog Närsjukvården i Östergötland Syfte Att behandla patienter med egentlig depression Syfte Att behandla patienter med egentlig depression Med kognitiv

Läs mer

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2013

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2013 ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2013 Innehåll och syfte Delkursen innehåller en teoretisk

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Samtalsteman om alkohol

Samtalsteman om alkohol Samtalsteman om alkohol Sven Andréasson Överläkare RG1, Professor Socialmedicin, Karolinska Institutet Sven Wåhlin Specialist allmänmedicin/överläkare RG1 Anders Hammarberg Leg psykoterapeut, betendevetare,

Läs mer

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2011

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2011 ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2011 Innehåll och syfte Delkursen innehåller en teoretisk

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Psykosociala metoder och stöd

Psykosociala metoder och stöd Psykosociala metoder och stöd Länskonferens Karlstad 2 december 2016 Ann-Sofie Johansson ann-sofie,johansson@karlstad.se 054 540 5165 Centrala begrepp i detta sammanhang Behandling - systematiska och grundade

Läs mer

Behandlingsmetod och teknik, 6 hp PTU14

Behandlingsmetod och teknik, 6 hp PTU14 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet Anvisningar för delkurs inom Psykodynamiska teorier och metoder inom PDT: Behandlingsmetod och teknik, 6 hp PTU14 Undervisning

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Hur får man barn och föräldrar att ändra beteende?

Hur får man barn och föräldrar att ändra beteende? Hur får man barn och föräldrar att ändra beteende? Gunilla Morinder Specialistsjukgymnast, Med dr, teamledare Rikscentrum Barnobesitas Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Rikscentrum Barnobesitas

Läs mer

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening är ett helt fristående nyskrivet hörövningsmaterial. I materialet ingår 40 hörövningar, varav 8 är s.k. studiosamtal

Läs mer

13 nov -12 Shane MacDonald

13 nov -12 Shane MacDonald Steven J. Linton and Markus Jansson Fröjmark Smärta i rygg, axlar eller nacke Emotion Emotion (Känslor): ett mönster av kognitiva, fysiologiska och beteendemässiga reaktioner på händelser Viktiga adaptiva

Läs mer

Appendix 1. Swedish translation of the Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI)

Appendix 1. Swedish translation of the Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) Appendix 1. Swedish translation of the Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) Questionnaire 1. Hur ofta har du de senaste två veckorna haft buksmärtor? 2. Hur ofta har du under de senaste två veckorna

Läs mer

Effektiva insatser för barn med autism

Effektiva insatser för barn med autism Effektiva insatser för barn med autism -en fråga om kunskap, inställning och handledning? Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut Medicine doktor Certifierad beteendeanalytiker ulrika.langh@sll.se 2 Early Intensive

Läs mer

Course analysis DM3509 Learning Behavior, 7.5hp. Course analysis written Course given January 2015 June 2015.

Course analysis DM3509 Learning Behavior, 7.5hp. Course analysis written Course given January 2015 June 2015. Course analysis DM3509 Learning Behavior, 7.5hp. Course analysis written 2015-12-11. Course given January 2015 June 2015. The course had the following goals Describe a number of learning theories and how

Läs mer

Komorbiditet ur ett dyslexiperspektiv Jakob Åsberg Johnels

Komorbiditet ur ett dyslexiperspektiv Jakob Åsberg Johnels Komorbiditet ur ett dyslexiperspektiv Jakob Åsberg Johnels Vad är komorbiditet? Ur medicinskt-epidemiologiskt perspektiv definieras komorbiditet som samtidig förekomst av olika sjukdomar hos samma individ

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015

Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015 2015-10-06 1(6) Östersund 2016-04-24 Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015 Titeln på konferensen

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp

Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp 1 (6) Kursplan för: Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp Psychology MA, Psychological Treatment Interventions and Psychotherapy, 22,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD FRÅGOR OCH SVAR OM OCD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är OCD?... 1 Varför får man OCD?... 1 Vilka drabbas?... 2 Kan man bli frisk?... 2 Hur många lider av OCD?... 2 Hur behandlar man tvång?... 2 Finns det fler

Läs mer

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv Anna Hansen, NCK NCK The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB Ett forsknings- och utvecklingscentrum i skärningspunkten mellan

Läs mer

Behovet av att erbjuda patienter

Behovet av att erbjuda patienter Internetbehandling KBT-behandling med hjälp av datorn Behandling med hjälp av Kognitiv beteendeterapi (KBT) via Internet är ett lämpligt alternativ inom hälso- och sjukvården för att fler patienter ska

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2011 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering som sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Feedback för Förändring Kvalitetssäkring av psykiatrins behandlingsförlopp genom en feedback-modell med inbyggd alarmfunktion

Feedback för Förändring Kvalitetssäkring av psykiatrins behandlingsförlopp genom en feedback-modell med inbyggd alarmfunktion FORSKNINGSPROGRAM Feedback för Förändring Kvalitetssäkring av psykiatrins behandlingsförlopp genom en feedback-modell med inbyggd alarmfunktion Helena Hansson, Jenny Rundberg, Agneta Öjehagen och Mats

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Riktlinjer för ECT-behandling V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2012-06-01 V E R S I O N 2012:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 ECT-behandling 2 Information

Läs mer

Äldre som beslutsfattare. Pär Bjälkebring Doktorand, Psykologiska Institutionen Göteborgs Universitet

Äldre som beslutsfattare. Pär Bjälkebring Doktorand, Psykologiska Institutionen Göteborgs Universitet Äldre som beslutsfattare Pär Bjälkebring Doktorand, Psykologiska Institutionen Göteborgs Universitet Min forskning Lycka Hur förändras hur vi ser på lycka under våra liv? Beslutsfattande Hur skiljer sig

Läs mer

VAD BETYDER TERAPEUTEN FÖR BEHANDLINGSRESULTATET?

VAD BETYDER TERAPEUTEN FÖR BEHANDLINGSRESULTATET? VAD BETYDER TERAPEUTEN FÖR BEHANDLINGSRESULTATET? SVARET ÄR: MYCKET MEN VI VET INTE HUR DE FLESTA PATIENTER HAR NYTTA AV PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING UNGEFÄR 65% MEN NÅGRA FÅR INGEN HJÄLP KANSKE 30% OCH

Läs mer

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2012

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2012 ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2012 Innehåll och syfte Delkursen innehåller en teoretisk

Läs mer

Vässa verksamheten med ehälsa. Ulla Forsbeck Olsson Eva Pilsäter Faxner

Vässa verksamheten med ehälsa. Ulla Forsbeck Olsson Eva Pilsäter Faxner Vässa verksamheten med ehälsa Ulla Forsbeck Olsson Eva Pilsäter Faxner Förväntningar på ehälsa Användbar information Interaktivitet med vården för medborgare och patienter Beslutsstödssystem som effektiviserar

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Introduktion till CORE. Utbildningsdag CORE Webb Tommy Skjulsvik Carl-Johan Uckelstam 2014-05-26

Introduktion till CORE. Utbildningsdag CORE Webb Tommy Skjulsvik Carl-Johan Uckelstam 2014-05-26 Introduktion till CORE Utbildningsdag CORE Webb Tommy Skjulsvik Carl-Johan Uckelstam 2014-05-26 Agenda 10:00 Introduktion till CORE Uppkomst, användningsområde, exempel på internationell forskning Introduktion

Läs mer

Muskuloskeletal smärtrehabilitering

Muskuloskeletal smärtrehabilitering Muskuloskeletal smärtrehabilitering ETTÅRSUPPFÖLJNING AV AKTIVITETSFÖRMÅGA, PSYKOSOCIAL FUNKTION OCH FYSISK AKTIVITETSBEGRÄNSNING Elisabeth Persson Leg Arbetsterapeut, Dr Med vet Skånes Universitetssjukhus

Läs mer

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 VT 2012

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 VT 2012 ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 VT 2012 Innehåll och syfte Delkursen innehåller en teoretisk

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Teambehandling för barn och ungdomar med långvarig smärta

Teambehandling för barn och ungdomar med långvarig smärta Teambehandling för barn och ungdomar med långvarig smärta Malin Lanzinger, sjukgymnast Ulrika Ermedahl Bydairk, psykolog Barn- och ungdomssmärtenheten, Smärtrehab, Skånes Universitetssjukhus, Lund Vilka

Läs mer