Nelson Mandelas Politiska Arv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nelson Mandelas Politiska Arv"

Transkript

1 Nelson Mandelas Politiska Arv Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Grupparbete i Internationell politik Handledare: Per Jansson Ht 2013 Av Martin Nyman, Erik Anveden, Jonatan Moroz, Charbel Malki och Alexander Wisenfeld 1

2 Inledning Disposition Bakgrund Syfte Frågeställning Metod Tillvägagångssätt Avgränsning Strategi Vem var Nelson Mandela? - En kort biografi En insperation till förändring av teori Nelson Mandela betydelse som aktör Mandela som en symbol och den långa vägen till frihet Resultat och sammanfattning Analys Slutsats Källkritik (och självkritik) Referenslista Litteratur Hemsidor och länkar

3 Inledning 1 Liberalismen är en politisk teori och en term som har många betydelser och dateras långt bakåt i tiden, den har lagt grunden för individens (mänskliga) rättigheter och är ofta relaterat till filosofin av de moderna väststaternas liberalism idag, inom den internationella politiken har man via en mer arbetad liberalism anpassat dess teori på samtida internationella relationer, med dess grundläggande tankar har man dock alltid haft individen i åtanke och dess intresse för rättigheter, frihet, progressiva tankegångar ligger kvar. En viktig aktör och kämpe för det liberala var Nelson Mandela, som under sina år har åstadkommit otroligt mycket i relation till både det liberala och kanske också det konstruktivistiska. Det finns inte många som tvivlar över det faktum att Nelson Mandela har haft stor betydelse för såväl internationell som sydafrikansk politik. Precis som med alla betydelsefulla och uppmärksammade personer möttes han dock inte helt sällan av kritik. Disposition 1.1 Strukturmässigt följer en bakgrundsbeskrivning till vårat intresse sedan syfte och frågeställning, därefter följer Metodavsnittet, här redogör vi för vårt metodologiska tillvägagångssätt. Därefter följer den empiriska redovisningen, Avslutningsvis följer avsnittet Analys där vi redogör för våra slutsatser samt egna reflektioner och slutligen slutsats Bakgrund 1.2 Vi vill få en större inblick i vilken påverkan som Nelson Mandela har haft på internationell och Sydafrikansk politik. Nelson Mandela är en person som berör och engagerar väldigt många människor. Hans död var en väldigt aktuell händelse och samtalet har förts världen över i både medier och andra politiska rum. Vi vill med denna bakgrund gräva oss djupare in i personen Nelson Mandela, om honom som aktör och symbol för mänskliga fri - och rättigheter. 3

4 Syfte 1.2 Vårt syfte är att få en mer ingripande syn på Nelson Mandelas liv inom ramen för hans påverkan på internationell politik samt också inom internationella relationer diskutera kring Nelson Mandelas politiska gärningar ur någon av de teoribildningar som presenteras i Devetak kapitel 1-8. Frågeställning 1.3 Frågeställningen följer: Vad är och vad kommer att bli arvet efter Nelson Mandela? Metod 1.4 I detta arbete använder vi oss framförallt av den kurslitteratur (An Introduction to International Relations, 2012) som vi har i samband med kursen internationell politik (733G20). Vi kommer även att använda oss av annan litteratur som t ex Nelson Mandelas bok Den långa vägen till frihet (Andra upplagan 1995 Rabén Prisma). Utöver detta använder vi oss även av flertalet internet sidor. Tillvägagångssätt 1.5 För att få en djupare förståelse för hur Mandela som aktör har påverkat internationell politik har vi valt att ta upp en del av hans livsverk samt använt oss av den teori vi har lärt oss under kursens gång och slutligen gjort en kortfattad analys om huruvida hans död kan komma att påverka den framtida politiken i framförallt Sydafrika. Avgränsning 1.6 Vi är medvetna om att Nelson Mandela som politisk aktör och symbol har bidragit med mycket till både den nationella och internationella politiken I Sydafrika samt världen, men har av uppgiftens begränsningar inom tid och längd valt att förhålla oss kortfattat till hans strävan efter rättvisa. Strategi 2.3 Valet vi gjort är att hålla oss till en kvalitativ forskningsstrategi, detta innebär att insamlandet av material görs av få enheter och vår metodologiska strategi baseras på kvalitativ analys av 4

5 text. Vi tar helt enkelt fram det väsentliga innehållet av en text genom noggrann läsning och tolkning av dess text, helhet samt kontext i vilken den ingår, detta åstadkommer vi genom att försöka ställa vår frågeställning till texten, detta för att komma fram till om vår frågeställning kan besvaras. Detta är en utmärkt metod eftersom att det är viktigt att hitta dolda budskap när man pratar om Mandela som symbol Vem var Nelson Mandela? En kort biografi 2 En inspiration till förändring av teori 2.1 Nelson Mandela var en del av den anti- apartheid rörelse som leddes av partiet ANC (African National Congress) och hade också en större roll inom partiet. Försöket att stoppa apartheid med fredliga metoder (inspirerade av bland annat Mahatma Gandhi och Martin Luther King) tycktes dock inte leda någonstans och efter Sharpevillemassakern där en stor andel medlemmar inom PAC (Panafrikanska kongressen) demonstrerade mot apartheid regimens nya passlagar och blev beskjutna av polis 1. Började ANC och PAC utföra attentat och väpnat motstånd mot regimen. Under den här tiden möttes både ANC och Nelson Mandela av stark kritik. Margaret Thatcher stämplade bland annat Nelson Mandela och ANC för terrorister tillsammans med flera andra internationella ledare och den Sydafrikanska regeringen. Nelson Mandela och ANC såg dock ingen annan utväg än att bemöta regimen med väpnad konflikt 2. Trots känslan av hopplöshet till det faktum att apartheid inte skulle komma att avskaffas på fredlig väg levde fredstanken och drömmen om ett enat Sydafrika vidare hos Mandela

6 Nelson Mandelas betydelse som aktör 2.2 Nelson Mandela har inte enbart satt en stark prägel på Sydafrikansk politik, utan har även på ett internationellt plan spelat en mycket viktig roll. Nelson Mandela och ANC:s idé om att ena det sydafrikanska folket och avskaffa apartheid med hjälp av ickevåld tycktes inte leda någonstans. Mandela tillsammans med övriga ANC medlemmar beslöt sig därför 1962 att skapa en väpnad front inom ANC (Nationens spjut) vars primära syfte var att svara på det våld som regimen utförde mot folket. Syftet var alltså enligt Mandela aldrig att skada civila utan huvudmålet var alltid militära och statliga anordningar och enbart ett svar på det våld som regimen redan utförde mot befolkningen 4. Nelson Mandela och ANC stämplades av den sydafrikanska regeringen som terrorister och Nelson Mandela levde på flykt undan myndigheterna. Den 5 augusti samma år som den väpnade grenen bildades och efter flera månaders flykt undan myndigheterna, greps Nelson Mandela och åtalades för att ha lämnat landet utan att ha tillstånd till det och för att ha fört arbetare i strejk, han blev dömd till livstidsfängelse. Följande år greps flertalet av ANC:s högre uppsatta medlemmar och åtalades tillsammans med Nelson Mandela för sabotage och diverse andra brott. Mandela som innan gripandet av ANC medlemmar hade befunnit sig, avtjänande livstidsstraff i Johannesburg Fort förflyttades nu till Robben Island där han fick tillbringa den större tiden av sina år i fängelse. Tiden i fängelset förhindrade dock inte Mandela att fortsätta hålla sig engagerad i politiken. Han höll ständigt kontakt med ANC och under den tiden av sitt fängelsestraff som han avtjänade på Pollsmoor Prison började han även att inleda vissa förhandlingar med regeringen framförallt via den dåvarande justitieministern Kobie Coetsee 5. Vilken senare spelade en viss roll för Mandelas frigivning valdes Fredrik Willem de Klerk till Sydafrikas president. Han jobbade intensivt med att försöka få ett slut på konflikterna och den 2 februari 1990 höll han ett tal i det sydafrikanska parlamentet om en frigivning av samtliga ANC medlemmar, däribland Nelson Mandela, utöver det såg han även till att ANC tillsammans med flertalet andra partier tilläts. Kort därefter (den 11 februari samma år) frigavs Nelson Mandela efter 27 år i fängelse. 4 Nelson Mandela: Den långa vägen till frihet (1995) s Nelson Mandela: Den långa vägen till frihet (1995): ex s

7 Mandela som en symbol och den långa vägen till frihet 2.3 Nelson Mandela har internationellt sett förmodligen betytt mest som en symbol för frihet och människors lika värde genom sitt brinnande engagemang för mänskliga rättigheter. Idén att ena ett tidigare splittrat Sydafrika under apartheidregimen var genomgående i Mandelas politik. När Mandela släpptes fri efter fängelsetiden kom han inte ut som en bitter man, utan som en man som var redo att vara med och ena ett delat Sydafrika 6. Den 10 maj 1994 tillträdde Nelson Mandela som president i Sydafrika. Han blev den första mörkhyade presidenten i Sydafrika. Som en del av försöket att ena folket såg han till att den tidigare presidenten Fredrik Willem de Klerk (som var president under hans frigivning) blev vice president. Året efter hans tillträde som president hölls världsmästerskapen i rugby i Sydafrika, Här hade Nelson Mandela återigen en stor möjlighet att visa den vita halvan av befolkningen att han menade allvar med försoning och inte var ute efter att försätta dem i ett liknande förtryck som apartheid. Det Sydafrikanska laget Springboks hade för den mörkhyade delen av befolkningen tidigare varit en symbol för apartheidregimens förtryck. Mandela lyckades förändra detta genom att öppet visa sitt stöd för laget. Till saken hör att värdlandet, Sydafrika lyckades vinna turneringen vilket förmodligen bidrog till att ett tidigare splittrat Sydafrika påbörjade processen att enas och identifiera sig som ett folk. Nelson Mandela har tveklöst som största avtryck blivit en symbol för frihet, demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter i Sydafrika och världen över 7. Resultat och sammanfattning 3 Nelson Mandela har inte bara haft en viktig roll som aktör utan som nämnt tidigare har han också haft en stor betydelse som symbol. Det är dock viktigt att poängtera att hans betydelse som aktör och symbol hänger ihop på ett väldigt väsentligt plan. Man kan inte separera hans betydelse som aktör från hans betydelse som symbol. Nelson Mandelas 6 mandela- var- en- symbol- for- godhet- 1/ 7 mandela- barack- obama- symbol- justice 7

8 och ANC:s strävan efter ett enat Sydafrika och om ett land bortom apartheid är en av de största aktionerna inom morden historia men har också ett högt liberalt symboliskt värde. Nelson Mandela trodde inte ytterst på våld som lösningen på de orättvisor som präglade Sydafrika under apartheidtiden. Tvärtom trodde han ytterst på en fredlig lösning. Han ansåg det nödvändigt att svara regimen med våld eftersom försöken till fredliga lösningar inte gav några resultat. Under tiden i fängelset fick han flera olika erbjudanden om att släppas fri men alla dessa hade en eller annan hake eller var ohederliga enligt Mandela. Mandela har som symbol betytt enormt mycket inte minst efter sin frigivning där han lämnade fängelset efter 27 år som en man redo till försoning. En stor del av det arv som Mandela tycks lämna efter sig handlar om att inte söka konflikt i de frågor där man förlorar mer på det än att komma till en konsensus. En analys skulle tänkas vara att om konflikterna och stridigheterna hade fortsatt hade kanske den Sydafrikanska befolkningen fortfarande levt under apartheids förtryck. Nelson Mandela kan även ses som en symbol för frihet, primärt kanske för det sydafrikanska folket men även på ett internationellt plan. I ett land där människor lever under förtryck och får sina friheter kränkta är det lät att man blir fängslad av bitterheten och aldrig blir helt fri. Mandela lät aldrig bitterheten få övertaget utan valde försoningens väg vilket tillät honom tillsammans med resten av det sydafrikanska folket att bli verkligt fria även i sinnet, den betydelse som detta har på individ nivå är förmodligen värt långt mycket mer än politiska reformer. Analys 4 Som symbol hade Nelson Mandela en essentiell del inom politisk liberalism relaterad till internationella relationer, de mest tydliga framkommer i att hans åsikter som kan kopplas till liberalistiska fundament, exempelvis nämner han i en ANC artikel om internationella affärer att Problematiken med mänskliga rättigheter är den centrala delen av internationella relationer och sträcker sig längre än politik, de omfamnar det ekonomiska, sociala samt det kulturella 8 Detta med flera andra punkter som till exempel handlar om att gynna demokrati i världen, vikten av att följa de internationella lagar som instiftats av FN stadgan för att förbättra relationer stater emellan, ekonomiska /12/13 8

9 givetvis är detta också hela ANC:s internationella agenda och ligger till grund för den politiska ideologin (Liberalism) de följer. Men alla dessa kan trots det kopplas till grundläggande internationella relationer inom ramen för liberalempiriska synsätt. Mandela stod för dessa liberala tankar oavsett sin egen situation, han lyfte fram att alla hade precis samma rätt i samhället. Ett exempel från ett känt tal där detta kan summeras och tolkas på så sätt är, och citatet följer: "I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal for which I hope to live for and to see realised. But, My Lord, if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die." 9. Detta citat, från ett tal han höll 64 bevisar också att hans ideologi låg honom nära, och att lämna den var uteslutet. Detta har oundvikligen betytt mycket för omvärlden där det finns flertalet hyllningar och exempel på stora ledare som hyllat honom som en symbol för liberalistiska fundament 10, om vi nu vedertar dessa aspekter och förhåller oss till den empiri vi har att han faktiskt är en så pass viktig del, och ser på vad som skett under begravningen av Mandela. Som i med sin betydelse för rättvisa och liberala fundament inom internationell politik faktiskt använts för att vända de närvarande staterna (Ledarna som representanter) till en mer vänskaplig politik, där Obama exempelvis väljer att hälsa vänligt på Kubas ledare och därav också en gammal kalla kriget (Givetvis refererar vi till kubakrisen) fiende 11. Detta och flera indikationer har genom en vedertagen realpolitisk och konstruktivistiskt synsätt hänvisat till att USA och Kuba som exempel kanske inlett en mer vänlig politik gentemot varandra 12 även om flertalet implikationer pekar på hur djupt problematiken kan sträcka sig här finns kanske en indikation på att staterna i fråga, och i som tidigare nämnt realpolitiska och /12/ han- far- mig- att- vilja- bli- en- battre- man 18/12/13 buck- stops- here/nelson- mandela- symbol- of- freedom/ /12/ det- historiska- handslaget_ svd 18/12/ SE/Ambassader/Havanna/Landfakta/Om- Kuba/USA- - - Kuba/ 19/12/13 9

10 konstruktivistiska syften där båda parter försökt att vara öppna gentemot varandra, och på så sätt i en form av Alter- casting 13 lett varandra närmare konsensus. Slutsats 5 Nelson Mandela har efter sig lämnat ett arv som inte bara rör sig kring hans politiska gärningar han har framförallt utmärkt sig som politisk aktör genom att sitt engagemang bli än mer en symbol än en aktör inom internationell politik. Under sitt liv med ett brinnande engagemang fick han naturligtvis mötas av starkt motstånd där kritiska röster bland annat har kallat honom för terrorist. Vad ordet terrorist innebär kan dock starkt ifrågasättas här. Nelson Mandela var ingen terrorist i den bemärkelsen som man vanligen lägger i ordet men att stämpla någon som terrorist i en konflikt kan vara ett mycket effektivt vapen. Det faktum att Mandela aldrig vek sig när det kom till sin starka tro på försoning i det delade Sydafrika har lämnat starka avtryck efter sig. Ur ett realistiskt synsätt skulle man kunna argumentera för att Nelson Mandela var något av en game- changer. Mandela, mannen som till en början av västerländska demokratier sågs som en terrorist fick i slutändan rätt och lyckades vända den allmänna opinionen. Han var ingen terrorist, han var en frihetskämpe. Idag finns det få människor som skulle försvara åsikten om att han skulle varit en terrorist och förvisso så skriver vinnaren historien men det var inte längesen som USA upphävde Nelson Mandelas terroriststämpel, så sent som 2008 tog USA genom George W Bush bort Mandela och partiet ANC från sin terroristlista, detta efter starka påtryckningar från den dåvarande utrikesministern Condoleezza Rice som uttryckte sig så här; "[Det är] rätt genant att behöva nonchalera min motpart, Sydafrikas utrikesminister, för att inte tala om Nelson Mandela" 14 Nelson Mandelas begravning har också engagerat människor och man skulle kunna diskutera för att begravningen i sig har blivit ett instrument, eller om man så vill, en 13 Devetak, Burke, George An Introduction to International Relations, Cambridge University press (second edition 2012) s. 114 (Alter- casting)

11 politisk arena. Flera av världens absolut starkaste och mäktigaste ledare samlas och visar sin uppskattning för en av världens mest politiskt inflytelserika personer. Frågan är om det hela handlar om sann vördnad inför denna man eller blott en charad. En sak är säker vi kommer alla att få ta del av arvet efter Nelson Mandela. Källkritik (och självkritik) 6 Vi har primärt utgått ifrån de teoribildningar som omnämns i kurslitteraturen (Devetak 2012) men vi har även använt oss av Nelson Mandelas egen bok Den långa vägen till frihet. Detta skulle man kunna kritisera för att vara någorlunda smalt, framförallt i användandet av Mandelas egna skrifter. Detta eftersom vi ger Mandela företräde på flera ställen. Vi har dock valt att använda oss av källan eftersom vi anser att Mandela bäst kan förklara sin egen ståndpunkt vid de tillfällen då denna källhänvisning ges. Vi tycker dock att vi kunde använt boken vid fler tillfällen. Utöver den litteratur som nämnts har vi även använt oss av flertalet artiklar skrivna av ANC eller Nelson Mandela, detta skulle också kunna kritiseras för kunskapsföreträde men dessa artiklar har precis som Den långa vägen till frihet varit högst relevanta vid de tillfällen de hänvisats till. Vi har även använt oss av internetsidor, däribland Wikipedia som inte allt för sällan kritiseras för att inte alltid stämma när det kommer till detaljer, vi argumenterar för att Wikipedia oftare än sällan har en relativt bra kunskapsbas med både korrekt och relevant fakta men har dock valt att använda oss av fakta från dessa internetsidor när det har gått att dubbelkolla. Flera av de Wikipedia artiklar som har använts när det kommer till fakta om ANC har dessutom dubbelkollats på ANC:s officiella hemsida som vi anser varit en tillförlitlig källa i de fall den används. Vi hade gärna velat gå in djupare på flertalet detaljer om Mandelas liv och hans gärningar och vi hade även velat fördjupa oss mer i frågan Mandelas och ANC:s terroriststämpel och koppla till kapitel 29 i kurslitteraturen (Devetak 2012) om global terrorism, dessvärre hade vi inte möjlighet att fördjupa oss ytterligare i dessa frågor inom ramen för arbetets avgränsningar. Vi har aldrig haft brist på material utan har istället varit tvungna att skära ner arbetet vilket vi ser som något positivt det har breddat oss och gett oss precis det vi villa ha, en djupare förståelse för Nelson Mandelas betydelse inom internationell politik. 11

12 Referenslista 7 Litteratur 7.1 Nelson Mandela Den långa vägen till frihet, Rabén Prisma (andra utgåvan 1995) Devetak, Burke, George An Introduction to International Relations, Cambridge University press (second edition 2012) Hemsidor och länkar

13 mandela- barack- obama- symbol- justice mandela- var- en- symbol- for- godhet- 1/ SE/Ambassader/Havanna/Landfakta/Om- Kuba/USA- - - Kuba/ buck- stops- here/nelson- mandela- symbol- of- freedom/ han- far- mig- att- vilja- bli- en- battre- man 13

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

Hemtentamen, politisk teori 2

Hemtentamen, politisk teori 2 Hemtentamen, politisk teori 2 Martin Nyman Bakgrund och syfte Privat sjukvård är ett ämne som har diskuterats flitigt den senaste tiden, det är också ett ämne som engagerar debatten otroligt mycket. Förmodligen

Läs mer

Konflikten i den Centralafrikanska republiken

Konflikten i den Centralafrikanska republiken IEI Statsvetenskap Internationell politik, 733G20 Linköpings universitet 2013-12- 22 Konflikten i den Centralafrikanska republiken En analys av Frankrikes val att intervenera Johanna Blixt Max Larsson

Läs mer

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja.

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Grupp 8 Internationell Politik 733G20 2012-05- 23 Jakob Holmin Fridell Anton Holmstedt Isabelle Holmstedt Martin Hjers Table of Contents Irans atomenergiprogram...

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare III, vt 2003. Katarina Westerlund, Teologiska institutionen Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Teologiämnet på teologiska institutionen

Läs mer

intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet

intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet politisk filosofi idag intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet 1. Vilka frågor anser du är de mest centrala inom den politiska filosofin? jag tror att det är bra

Läs mer

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen?

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? emma corkhill stegen och kuben Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? Problemet med modeller är att de riskerar att förenkla och kategorisera en komplicerad verklighet till den grad att

Läs mer

Anförande förbundsstämma 9 maj 2015

Anförande förbundsstämma 9 maj 2015 Anförande förbundsstämma 9 maj 2015 Det talade ordet gäller! Herr ordförande, stämmoombud och kära moderatvänner! Tack för förtroendet! Vårt parti är inte den ena eller andra personens privata lekstuga.

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?...

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?... Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Ungas politiska engagemang... 4 Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4 Vill unga engagera sig politiskt?... 4 Hur ser unga på de politiska ungdomsförbunden?...

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu.

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. När jag passerar Mossgruvparken, brukar jag stanna till, vid den sten

Läs mer

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader.

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader. Anf. 33 HILLEVI LARSSON (s): Fru talman! Detta år är det 30 år sedan sjukdomsklassificeringen av homosexualitet togs bort här i Sverige. Varje steg framåt mot diskriminering har varit mödosamt och tagit

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö?

Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2012-06-06 Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö? Patrik Klüft Handledare: Göran Lindblom Sammanfattning Efter att ha haft ett smärre huvudbry

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel Del 3 Vägen till försoning I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, atarerna och ireberna. Eleverna

Läs mer

En stad tre verkligheter

En stad tre verkligheter Uppsats i Historia1, Delkurs 1 Högskolan Dalarna, VT 2010 En stad tre verkligheter En uppsats om Sundsvallspressens bevakning av den stora strejken 1909 Rickard Björling Innehåll 1. Inledning. s. 2 1.1

Läs mer

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor:

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor: FRANCE RIDLEY IDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Nelson Mandela och hans liv. Mandela kämpade för de svartas rättigheter i ydafrika. I ydafrika fick svarta människor inte gå i

Läs mer

Jobba med gamla nyheter

Jobba med gamla nyheter ett material från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Jobba med gamla nyheter en serie lektioner Ämne: Samhällskunskap, SO, Svenska, SVA, SFI, Historia Årskurs: Vux, 4-6, 7-9 Lektionstyp:

Läs mer

Kopieringsunderlag Your place or mine? Frågor till avsnittet

Kopieringsunderlag Your place or mine? Frågor till avsnittet Your place or mine? Frågor till avsnittet Förståelsefrågor: nyhetsbyrån Reuters inte att ordet terrorist ska användas, utan självmordbombare, tänker du? den närmaste israeliska staden. Hur många raketer

Läs mer

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken gör en sammanfattning av Amerikas historia och bildandet av USA. Den berättar om viktiga personer och händelser,

Läs mer

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet.

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet. De nya scouterna 2006 enades våra fem scoutförbund om en gemensam strategi. Anledningen var en insikt om att scoutrörelsen i Sverige behövde ta gemensamma krafttag för att utvecklas positivt. Tillsammans

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

SVERIGE INFÖR UTLANDET

SVERIGE INFÖR UTLANDET SVERIGE INFÖR UTLANDET INSTALLNINGEN till Sveriges s. k. kulturpropaganda har under årens lopp i hög grad växla t. Kring det andra världskrigets slut rådde av allt att döma en viss oro för att vårt land

Läs mer

GRETHE V JERNÖ: av spanningen

GRETHE V JERNÖ: av spanningen GRETHE V JERNÖ: De mänskliga rättigheterna och. av spanningen Det är märkvärdigt svårt att få igång en diskussion om sammanhanget mellan mänskliga rättigheter ochfred i Europa, konstaterar Grethe V cernö.

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Allt är klätt i vitt denna vackra januaridag i Falköping, Sveriges hittills enda Slow City. Eller

Läs mer

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016 THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016 Nytt politiskt landskap efter historiskt val Partido Popular störst men svårt bilda regering Valet tvingar spanska politiker lära sig kohandla Intervju om

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Samhällskunsk ap. Martin Turesson. för grundläggande vuxenutbildning. Capensis förlag AB

Samhällskunsk ap. Martin Turesson. för grundläggande vuxenutbildning. Capensis förlag AB Samhällskunsk ap för grundläggande vuxenutbildning Martin Turesson Capensis förlag AB Språkgranskning Elin Herrmann Capensis förlag AB Falköping www.capensis.se e-postadress: info@capensis.se 2012 Capensis

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH SYFTE... 2 NÅGRA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE... 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH SYFTE... 2 NÅGRA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH SYFTE... 2 NÅGRA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE... 2 ATT VARA FYSISKT NÄRVARANDE ELLER LÄRA PÅ DISTANS... 3 Att vara fysiskt närvarande... 3 Att lära på distans... 3 EN SAMMANFATTANDE

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. a k i l o s n r a B r o k l l i v s v i l Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. Välkommen att arbeta med Rädda Barnens material som berör en av våra mest existentiella

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

Konsten att hitta balans i tillvaron

Konsten att hitta balans i tillvaron Aktuell forskare Konsten att hitta balans i tillvaron Annelie Johansson Sundler, leg sjuksköterska Filosofie doktor i vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. För att få veta mer om

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 11, A Sabbaten den 31 december 2011 Vayigash Steg fram vgæyiw" Torahtext: 1 Mos 44:18 47:27 Haftarah: Hes 37:15-28 Apostoliska skrifterna: Matt 23:1 25:46 Jag tänker om

Läs mer

case Raoul Wallenberg-kalendern / case sid 1/6

case Raoul Wallenberg-kalendern / case sid 1/6 Raoul wallenberg-kalendern case INLEDNING I Raoul Wallenberg-kalendern har vi samlat berättelser om inte mindre än 365 olika människor som alla har samma sak gemensamt viljan att göra någonting riskabelt

Läs mer

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Rapport 5 preliminär, version maj 2010 Fokusgrupper med coacher - En resultatsammanställning baserad på 2 fokusgrupper med sammanlagt 8 coacher. Bengt

Läs mer

För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång

För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Släpp kontrollen- Vinn friheten! För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Innehåll Inledning... 5 Att vara anhörig till en person med missbruksproblematik...10 Begreppet medberoende...18

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Anarkismen lever: Rojava.

Anarkismen lever: Rojava. Anarkismen lever: Rojava. Bravetheworld 2015/06702 Innehåll Anarkismen lever: Rojava. 3 2 Anarkismen lever: Rojava. 3 Det finns en plats där kön, religion och etnicitet inte splittrar. En plats där alla

Läs mer

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Tillgänglig minister

Tillgänglig minister 22 reflex #4 2013 PORTRÄTTET Tillgänglig minister Erik Ullenhag brinner för diskrimineringsfrågor. På NHR:s förbundskongress ska han ge sin syn på tillgänglighet och människovärde. Text & FOTO: HÅKAN SJUNNESSON

Läs mer

4.14 Ur Tukydides histora

4.14 Ur Tukydides histora Uppgift 12 Läs 4.14 Ur Tukydides histora Perikles tal över de stupade atenarna År 431 f.kr trängde spartanerna in i Attika och dess invånare flyttade innanför Atens murar. Efter första krigsåret beslöt

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut.

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut. Om skaparen Tomas vet exakt vad han pratar om eftersom allt han förmedlar är självupplevt. Å ena sidan Mr Destruktiv med droger, slagsmål, mobbing och självhat i bagaget. Å andra sidan en stark vilja att

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Barnkonventionens påverkan på Linköpings förskolor

Barnkonventionens påverkan på Linköpings förskolor Metoduppgift 4 Metod-PM Barnkonventionens påverkan på Linköpings förskolor en normativ studie Bakgrund Sverige har sedan 1990-talet skrivit under och ratificerat Förenta Nationernas konvention om barns

Läs mer

Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen

Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen Problem Sedan privatiseringen av landets apotek skedde för 3 år sedan är det många som hävdar att apoteken inte har utvecklats till det bättre,

Läs mer

1971 konfliktade akademikerna på nytt

1971 konfliktade akademikerna på nytt AKADEMIKERNA UTLÖSTE DEN FÖRSTA STREJKEN FÖR STATSTJÄNSTEMÄN marknadens organisationer. Någon lagstiftning i egentlig mening om vare sig löntagarnas organisationer eller arbetsgivarnas har vi inte och

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 636 Socialdemokratisk Europapolitik Maria Gussarsson, En socialdemokratisk Europapolitik. Den svenska socialdemokratins hållning till de brittiska, västtyska och

Läs mer

ETC 3&1035"(& 'SFEBH OPWFNCFS XXX FUD TF &O NBO UJUUBS Ql NBUDIFO NFMMBO (IBOB PDI 6SVHVBZ Ql FO CBS J,BQTUBEFO VM-FESTENS BAKSMÄLLA

ETC 3&1035(& 'SFEBH OPWFNCFS XXX FUD TF &O NBO UJUUBS Ql NBUDIFO NFMMBO (IBOB PDI 6SVHVBZ Ql FO CBS J,BQTUBEFO VM-FESTENS BAKSMÄLLA ETC VM-FESTENS ETC BILD: SCANPIX BAKSMÄLLA ETC Den 106 meter höga bågen över Moses Mabhida-stadion i Durban lyser i vitt och orange i den nedåtgående solen. Enligt arkitekten ska bågen symbolisera hur

Läs mer

Anföranden Torsdagen den 27 oktober 2011

Anföranden Torsdagen den 27 oktober 2011 116 Svenska kyrkan och Ship to Gaza MARGARETA SANDSTEDT: Fru ordförande, ledamöter och biskopar! Den här frågan om Svenska kyrkans stöd till märkliga utrikesengagemang som Ship to Gaza upphör aldrig att

Läs mer

Femte jobbskatteavdraget i medierna

Femte jobbskatteavdraget i medierna Femte jobbskatteavdraget i medierna December 2013 Daniel Löfstedt Innehåll 1. Inledning sid 3 2. Metod sid 3 3. Sammanfattning och analys sid 3 4. Jobbskattefrågan är huvudämne eller central för artikelns

Läs mer

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället?

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Samhällskunskap årskurs 8 Arbetsområde: Media År: XT 201X Medias inflytande Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Förmågor i fokus Reflektera över hur individer och samhällen

Läs mer

TALLINN RIGA VILNIUS WARSZAWA PRAG BRATISLAVA BUDAPEST LJUBLJANA ZAGREB BUKAREST SOFIA

TALLINN RIGA VILNIUS WARSZAWA PRAG BRATISLAVA BUDAPEST LJUBLJANA ZAGREB BUKAREST SOFIA TALLINN RIGA VILNIUS WARSZAWA PRAG BRATISLAVA BUDAPEST LJUBLJANA ZAGREB BUKAREST SOFIA UPPSTART: Hur globaliserad är du? Om du tittar dig runt i din vardag inser du ganska snart att du har väldigt många

Läs mer

känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under olika tider

känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under olika tider Ondska Ur skolverkets kursmål Eleven skall kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i / / skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren kunna delta i samtal och diskussioner

Läs mer

Fakta om Malala Yousafzai

Fakta om Malala Yousafzai SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Malala, den yngsta någonsin som har fått Nobels fredspris. I boken får vi veta hur Malala vuxit

Läs mer

Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia

Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia Målgrupp: 7-9 Tema: USA, historia, slaveri, västerländsk historieskrivning Sökord: USA, historia, slaveri, västerländsk

Läs mer

Jihad eller terrorism?

Jihad eller terrorism? Jihad eller terrorism? Islam är emot terrorism Islam och terrorism är motsatsen till varandra, som ljus och mörker, liv och död eller fred och krig. Islam tillåter inte krig eller att vålla andra religioner

Läs mer

Trygghet 9 Empati 6 Hänsyn 3 Bemötande 2 Tolerans 2 Förhållningssätt 2 Omsorg 2 Respekt 2 Kamrat 1 Ärlighet 1 Omtanke 1 Skyldighet 1 Rättighet 1

Trygghet 9 Empati 6 Hänsyn 3 Bemötande 2 Tolerans 2 Förhållningssätt 2 Omsorg 2 Respekt 2 Kamrat 1 Ärlighet 1 Omtanke 1 Skyldighet 1 Rättighet 1 Sammanställning värdegrundsbegrepp personal. Trygghet 9 Empati 6 Hänsyn 3 Bemötande 2 Tolerans 2 Förhållningssätt 2 Omsorg 2 Respekt 2 Kamrat 1 Ärlighet 1 Omtanke 1 Skyldighet 1 Rättighet 1 Begrepp som

Läs mer

Eftermiddag, Sveriges Radio P4 Örebro, 2015-08-19, inslag med en debatt om djurens rätt; fråga om mediets särskilda genomslagskraft och opartiskhet

Eftermiddag, Sveriges Radio P4 Örebro, 2015-08-19, inslag med en debatt om djurens rätt; fråga om mediets särskilda genomslagskraft och opartiskhet 1/6 BESLUT 2016-01-25 Dnr: 15/02169 SAKEN Eftermiddag, Sveriges Radio P4 Örebro, 2015-08-19, inslag med en debatt om djurens rätt; fråga om mediets särskilda genomslagskraft och opartiskhet BESLUT Inslaget

Läs mer

Grip tag i din Gudsberättelse

Grip tag i din Gudsberättelse Grip tag i din Gudsberättelse Gary Wilkerson April 18, 2011 Många kristna kämpar just nu med de största hindren i sina liv. I min egen församling står människor inför vad som tycks vara oöverstigliga berg.

Läs mer

SVARTA NEJLIKAN. En pojke! U U U A A A A. En pojke! Välj den du tycker om!

SVARTA NEJLIKAN. En pojke! U U U A A A A. En pojke! Välj den du tycker om! Text: Magnus Bergmar & Marlene Winberg SVARTA NEJLIKAN Teckningar: Jan-Åke Winqvist En tidig morgon den 18 juli 1918 i byn Mvezo i Transkei i Sydafrika föder Nosekeni en pojk. Det är jag. Min far heter

Läs mer

Tolknings övning Markusevangeliet 2:18-22. Bröllopsgästerna fastar inte

Tolknings övning Markusevangeliet 2:18-22. Bröllopsgästerna fastar inte Tolknings övning Markusevangeliet 2:18-22 Texten Bröllopsgästerna fastar inte 18Johannes lärjungar och fariséerna fastade. Då kom några och frågade honom: Varför fastar Johannes lärjungar och fariséernas,

Läs mer

FRIVILLIG ENGAGERAD UNG

FRIVILLIG ENGAGERAD UNG FRIVILLIG ENGAGERAD UNG Det är ord som beskriver Röda Korsets Ungdomsförbund. Men det är mest av allt ord som beskriver de som ÄR vår organisation, nämligen alla de fantastiska unga människor som lägger

Läs mer

Läsnyckel Orion På liv och död del 2 av Benni Bødker illustrationer av Peter Snejbjerg

Läsnyckel Orion På liv och död del 2 av Benni Bødker illustrationer av Peter Snejbjerg Läsnyckel Orion På liv och död del 2 av Benni Bødker illustrationer av Peter Snejbjerg Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna

Läs mer

Religion (Sidor: Vit bok: 3, 5-6, 8-9, 22-27, Lila bok: 128-135, 137-141 + A3 -dilemma)

Religion (Sidor: Vit bok: 3, 5-6, 8-9, 22-27, Lila bok: 128-135, 137-141 + A3 -dilemma) Kunskapskrav: Mänskliga rättigheter - humanism & etik Pilar med fet text är grunden som alla ska kunna och övriga pilar för att kunna nå högre nivåer. Religion (Sidor: Vit bok: 3, 5-6, 8-9, 22-27, Lila

Läs mer

Second Hand i Första Hand

Second Hand i Första Hand STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats 10 poäng Höstterminen 2005 Second Hand i Första Hand En undersökning om second handklädesmarknaden Författare: Gustaf Sporrong Sara

Läs mer

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg Läsår 2014/2015 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

Positiv särbehandling?

Positiv särbehandling? UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Fredrik Alm Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen Magisterexamen HT 2012 Positiv särbehandling? Next Time Jet (NextJet) Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Tror ej på storkonflikt i norr trots sovjetisk upprustning

Tror ej på storkonflikt i norr trots sovjetisk upprustning 1985 Bengt Gustavsson, tippad som nästa ÖB: Tror ej på storkonflikt i norr trots sovjetisk upprustning Boden (TT:s utsände): Jag förstår inte att Sovjet fortsätter med sina ubåtskränkningar, men de har

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

INTERPELLATION TILL STATSRÅD

INTERPELLATION TILL STATSRÅD Till statsrådet Gabriel Wikström (S) Från Riksdagsförvaltningen 2016-02-04 Besvaras senast 2016-02-25 2015/16:372 Utredning om dödshjälp Frågan om individens frihet att vid svåra lidanden i livets slutskede

Läs mer

Tillsammans för en rättvisare värld

Tillsammans för en rättvisare värld Tillsammans för en rättvisare värld 2 Inledning Den värld vi lever i är inte rättvis. Miljoner människor lider av fattigdom, sjukdomar, krig och konflikter. Mänskliga rättigheter kränks och för många är

Läs mer

Tema: Didaktiska undersökningar

Tema: Didaktiska undersökningar Utbildning & Demokrati 2008, vol 17, nr 3, 5 10 Tema: Didaktiska undersökningar Tema: Didaktiska undersökningar Generella frågor som rör undervisningens val brukas sägas tillhöra didaktikens område. Den

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

10. Reformering av kriminalvården

10. Reformering av kriminalvården 10. Reformering av kriminalvården 1970- och 1980-talen: Några aktuella årtal 1974 Brottsförebyggande rådet (Brå) inrättades. 1975 stängdes Långholmen efter 251 år. 1977 En arbetsgrupp inom Brå lämnade

Läs mer

Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft och vatten)

Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft och vatten) Miniprojekt, pedagogisk grundkurs IV, ht 2000. Andreas Gyllenhammar & Johan Persson, Institutionen för geovetenskaper Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft

Läs mer

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt 1 Lund 16/5 2014 Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig? För det första har humanistisk och samhällsvetenskaplig

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Julia Nilsson Talmanus Demonstration Avgå 20150915 FINAL Version

Julia Nilsson Talmanus Demonstration Avgå 20150915 FINAL Version Idag är vi samlade här i Stockholm för att visa vår regering i Sverige att vi inte tänker stå och se på när Sverige håller på att sjunka som ett skepp i ett djupt hav. Jag är djupt oroad över den utveckling

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Flera demonstrationer, i protest mot rivningen och kommunens hantering av frågan, följde och Ground 69 har en fortsatt politiskt laddad betydelse.

Flera demonstrationer, i protest mot rivningen och kommunens hantering av frågan, följde och Ground 69 har en fortsatt politiskt laddad betydelse. FilmCentrum och Tempo Dokumentärfestival presenterar tempo youth 2009 69 av Nikolaj Viborg Filmens kuliss Ungdomshuset på Jagtvej 69, även kallat Ungeren, låg på Nørrebro i Köpenhamn. Huset från 1897 var

Läs mer

Selma Lagerlöf, 1923. Foto: A. Rönngren & Co, Stockholm.

Selma Lagerlöf, 1923. Foto: A. Rönngren & Co, Stockholm. Selma Lagerlöf, 1923. Foto: A. Rönngren & Co, Stockholm. Selma dä ä mor min, dä! lär författaren Tage Aurell ha utropat, när några yngre kollegor på besök talade nedvärderande om Selma Lagerlöf och hennes

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar

Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar Jonas Frycklund Juni, 23 TEMO-undersökning om utlandsägda företags syn på eurons effekter 1 Innehåll Sid Sammanfattning 2 Inledning 3 Konsekvenser

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

Folkmordet i Rwanda och arbetet med den internationella Rwandatribunalen

Folkmordet i Rwanda och arbetet med den internationella Rwandatribunalen Linköpings Universitet FN i världspolitiken, del 2 Frida Karlsson 2012-08-20 Folkmordet i Rwanda och arbetet med den internationella Rwandatribunalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. INLEDNING 1.1 Inledning

Läs mer