NORDPLUS NÄTVERK 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDPLUS NÄTVERK 2005"

Transkript

1 NORDPLUS NÄTVERK /2005 Jordbrug Jordbruksvetenskap 1.0 Jordbruksvetenskap Koordinerande högskola: Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Jens Thejsen: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Hämeen ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Sydväst LANDBUNADARHASKOLI ISLANDS Målsætning: Den overordnede målsætning for netværkssamarbejdet er, at så mange gartnerstuderende som muligt, i alle de nordiske lande, får glæde af det nordiske samarbejde. At samarbejdet fører til faglig og personlig udvikling af de studerende, så det nordiske samarbejde bliver en naturlig del af deres studieliv og senere deres arbejdsliv. En forudsætning for denne overordnede målsætning er: at lærere og administrativt personale, på de forskellige nordiske jordbrugsskoler/gartnerskoler, arbejder sammen på mange forskellige niveauer, fagligt, pædagogisk, planlægningsmæssigt m.m. Et mål for Jordbrug 2000 er, at få Norge inddraget tættere i dette samarbejde, ligeledes ønskes en bedre kontakt til jordbrugsinstitutioner og erhvervsliv i Sydvestgrønland og Færøerne. 1056/2005 NOVA-Nordplus 1.0 Jordbruksvetenskap Koordinerande högskola: NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE Haavard M. Reksten: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET DEN KGL.VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE 1

2 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE LANDBUNADARHASKOLI ISLANDS Helsingfors Universitet, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Helsingfors Universitet, Veterinärmedicinska fakulteten Intensivkurs/er Gemensamma studieprogram Andra aktiviteter Syv nordiske landbruks- og veterinæruniversiteter/fakulteter samarbeider i NOVAs Nordplusnettverk. Fagområdene omfatter jordbruk, skogbruk, hagebruk, landskapsarkitektur, matvitenskap, økonomi, natur- og miljøforvaltning samt veterinærmedisin. Nettverket har som formål å øke omfang og kvalitet av lærer- og studentmobiliteten mellom de deltagende institusjoner samt å utvikle og gjennomføre felles utdannelsesaktiviteter. Nettverket er tilknyttet NOVA University Network the Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network. 1153/2005 Jordbrugsteknolog-/Agrolog-/Lantmästar-/ och Högskoleutbildning i Norden 1.0 Jordbruksvetenskap Koordinerande högskola: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Växtvetenskap Allan Andersson TIETGENSKOLEN VEJLBY LANDBRUGSSKOLE Oulun seudun ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Sydväst HØGSKOLEN I HEDMARK LANDBUNADARHASKOLI ISLANDS Detta nätverkssamarbete på det lantbruksvetenskapliga området startade 1994 och omfattar 2 utbildningsinstitutioner i Danmark, 2 i Finland, 1 på Island, 1 i Norge och 1 i Sverige, totalt 7 nätverkspartner som alla ger undervisning och forskning i natur- och lantbruksvetenskap. Målet är att utveckla gemensamt undervisningsmaterial, ge kännedom om utbildningarna på det lantbruksvetenskapliga området i de övriga nordiska länderna. Nätverket genomför gemensamma intensivkurser för nätverkets studenter med deltagande av nätverkets lärare. Varje år genomförs 1-2 intensivkurser med dagars längd. Dessutom genomförs årligen ett lärarseminarium med olika tema, det har utvecklats gemensamt studiematerial och ett distansundervisningsprogram för nätverket, samt mobilitet för lärare och studenter. 2

3 1155/2005 NORDNATUR 1.0 Jordbruksvetenskap Koordinerande högskola: HØGSKOLEN I HEDMARK Skog- og Utmarksfag Barbara Zimmermann: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET DEN KGL.VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE Hämeen ammattikorkeakoulu Rovaniemen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Sydväst HÁSKÓLINN Á AKUREYRI HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE LANDBUNADARHASKOLI ISLANDS Nettverket NORDNATUR ønsker å samle institusjoner som tilbyr utdanningsprogrammer innen forvaltning av naturressurser. Nettverket legger vekt på utarbeiding av felles studieprogrammer innen bærekraftig økosystemforvaltning. I en første fase vil vi fokusere på økosystemer i skog, fjell og ferskvann med en mulig senere utvidelse til arktiske miljøer og marine økosystem. Nettverket søker om støtte til nettverksbygging, utarbeiding av felles utdanningsprogrammer, og til et begrenset antall mobilitetsstipend for lærere og studenter. 1203/2005 Nordiskt nätverk i lantbruk, skogsbruk och miljövård 1.0 Jordbruksvetenskap Koordinerande högskola: Yrkeshögskolan Sydväst Institutionen för naturbruk/lantbruksnäringarna Paul Riesinger: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET HØGSKOLEN I HEDMARK Målet för nätverket i lantbruk, skogsbruk och miljövård är att öka utbildningsutbudet för studerande, att tillvarata olika enheters särkompetens och att vidareutveckla skolornas kompetens. Formerna för samarbetet är förutom studerande- och lärarutbyten gemensamma intensivkurser. Även yrkespraktik har en viktig roll inom nätverket. 3

4 2.0 Arkitektur, stads- och lokalplanering 1094/2005 Nordisk Arkitekturakademi 2.0 Arkitektur, stads- och lokalplanering Koordinerande högskola: KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Arkitektur HannaSara Karlsson: CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET ARKITEKTSKOLEN I ÅRHUS DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMI Oulun yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Teknillinen korkeakoulu LISTAHASKOLI ISLANDS ARKITEKTHOGSKOLEN I OSLO BERGEN ARKITEKTSKOLE NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Andra aktiviteter Nordisk Arkitekturakademi Den nordiska traditionen inom arkitektur, restaurering, planläggning och design är enastående och respekterad över hela världen samt konkurrenskraftig på den internationella marknaden. Nätverket är upprättat mellan de 12 skolorna mot bakgrund av att samarbetet mellan de nordiska arkitekturskolorna bör stärkas om den positionen ska kunna bevaras och vidareutvecklas. I en värld med starkt ökad internationalisering är det viktigt att inge de studerande en förförståelse för den nordiska arkitekturens egenart och kvalitet. 1023/2005 Sibelius 3.2 Musik och musikvetenskap 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: NORGES MUSIKKHØGSKOLE Knut Myhre: GÖTEBORGS UNIVERSITET INGESUNDS MUSIKHÖGSKOLA KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ - LUNDS UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET DET FYNSKE MUSIKKKONSERVATORIUM 4

5 DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM DET KONGELIGE DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM NORDJYSK MUSIKKONSERVATORIUM VESTJYSK MUISKKONSERVATORIUM Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Jyväskylän ammattikorkeakoulu Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Sibelius-Akatemia Svenska Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu LISTAHASKOLI ISLANDS BARRATT DUES MUSIKKINSTITUTT HØGESKOLEN I AGDER UNIVERSITETET I STAVANGER HØGSKOLEN I TROMSØ NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETET I BERGEN Intensivkurs/er Andra aktiviteter Nettverket omfatter alle høgre musikkutdanningsinstitusjoner i Norden. Nettverket arbeider med alle områder innenfor NORDPLUS samarbeidet med unntak av studentmobilitet, som er blitt etablert som egen aktivitet i nettverket "ESPANSIVA", koordinert fra konservatoriet i København. P.g.a. nettverkets størrelse, 30 institusjoner, har arbeidsdeling vært nødvendig. Det er imidlertid de samme institusjoner som deltar i begge nettverk og det årlige nettverksmøte behandler alle aktiviteter innenfor de to nettverk. En arbeidsgruppe, med representanter fra hvert av de nordiske land, er etablert for å effektivisere samarbeidet. Det gjennomføres årlige intensivkurs. Sist år ble det gjennomført 42 lærerutvekslinger, hovedsaklig av en ukes varighet. Nettverket har egen hjemmeside hvor informasjon til institusjonene legges ut. 1038/2005 Nordicil 3.4 Fotografering, filmvetenskap Koordinerande högskola: DEN DANSKE FILMSKOLE Tina Sørensen: DRAMATISKA INSTITUTET GÖTEBORGS UNIVERSITET Taideteollinen korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 5

6 Intensivkurs/er Andra aktiviteter NORDICIL netværket blev dannet i 1991 gennem en samarbejdsaftale mellem filmskolerne i Danmark, Sverige og Finland, samt Statens Studiesenter for Film i Norge. Siden kom Skolen for fotografi og film, Gøteborg Sverige, Åbo i Finland samt den Norske filmkole med i netværket. 1062/2005 KUNO / Nordplus konst 3.1 Konst (måleri, bildhuggarkonst, litografi) Koordinerande högskola: GÖTEBORGS UNIVERSITET Konsthögskolan Valand Anna Holgén: KONSTFACK KONSTHÖGSKOLAN VALAND KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN LUNDS UNIVERSITET UMEÅ UNIVERSITET DET KGL. DANSKE KUNSTAKADEMI BILLEDKUNSTSKOLERNE Kuvataideakatemia LISTAHASKOLI ISLANDS KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN KUNSTHØGSKOLEN I OSLO NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Gemensamma studieprogram Andra aktiviteter KUNO (KonstUtbildningar i NOrden) är ett nätverk för samarbete mellan de nordiska och de baltiska konsthögskolorna. En mängd aktiviteter bedrivs inom KUNO, däribland märks student- och lärarmobilitet samt seminarier och workshops både för studenter och fack- och administrativ personal. KUNO fungerar också som forum för och pådrivande faktor i den akademiska diskussionen. 1096/2005 M.T.D. Network 3.2 Musik och musikvetenskap Koordinerande högskola: DANSHÖGSKOLAN Pedagogutbildningen Katarina Lundmark: KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ - LUNDS UNIVERSITET RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM SKOLEN FOR MODERNE DANS LISDANSSKOLI ISLANDS 6

7 TURKU POLYTECHNIC ARTS ACADEMY, DEPARTEMENT OF DANCE TURKU POLYTECHNIC ARTS ACADEMY, DEPARTEMENT OF MUSIC SAVONIA POLYTECHNIC, KUOPIO MUSIC AND DANCE DEPARTEMENT Levande musik, "live music", i den dagliga träningen är en fundamental del av dansares,danspedagogers och korografers utbildning. I nuvarande läge finns ingen formell kvalitativ högskoleutbildning som kan utbilda musiker inom dansområdet. The Musicians training for Dance/M.T.D. Network avser att utveckla ett nätverk för att klargöra och artikulera de pedagogiska och konstnärliga strukturer som krävs för att utbilda musiker för att spela till dans. M.T.D. Network, representerar olika institutioner för högre utbildning i Finland, Sverige, Danmark, Island, England, Holland och Portugal och är början till ett nätverk där de nordiska ländernas medverkan kan möjliggöras via medel från Nordplus. 1112/2005 No-MA-ds 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Egil Bakka: STOCKHOLMS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET Tampereen yliopisto Intensivkurs/er Gemensamma studieprogram No-MA-ds vil drive dansevitenskapelig fagutvikling og utvikle dansefaglig undervisningssamarbeid i Norden. I de to periodene nettverket har hatt støtte fra Nordplus har det utviklet og etablert en felles nordisk mastergrad som prøveprosjekt mellom universitetene i København, Stockholm og Trondheim. I skrivende stund er 2 semester gjennomført i samsvar med planen og ved utgangen av våren 2005 vil 3 av 4 semester være gjennomført. Det er en liten gruppe lærere som gjennom tett, idealistisk samarbeid har greidd å etablere et fullt ut felles studieprogram. Det bygger på et emnesmessig og pedagogisk utviklingsarbeid som har skapt nye nordiske perspektiver på faget, styrket arbeidsdeling og vakt interesse i den europeiske danseverdenen. I undervisningsåret blir hovedoppgavene: 1) å fullføre prøveprosjektet ved å føre det første kullet fram til endelig eksamen høsten ) å føre undervisningsopplegget videre med studentkull nr. 2, som opptas høsten ) å evaluere prøveprosjektet og videreutvikle den nordiske mastergraden slik at den kan få en fast etablert form fra tredje studentkull som planlegges opptatt høsten

8 1172/2005 Cirrus 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: Taideteollinen korkeakoulu Eija Salmi: Parners: KONSTFACK LUNDS UNIVERSITET UMEÅ UNIVERSITET ARKITEKTSKOLEN I ÅRHUS DANMARKS DESIGNSKOLE Lahden ammattikorkeakoulu Lapin yliopisto LISTAHASKOLI ISLANDS ARKITEKTHOGSKOLEN I OSLO Royal Danish Academy of Arts Designskolen Kolding Estonian Academy of Arts Art Academy of Latvia Vilnius Academy of Fine Arts Kunsthögskolen i Bergen Kunsthögskolen Oslo School of Design and Crafts HDK U. of Gothenburg Stenebyskolan U. of Gothenburg Intensivkurs/er Andra aktiviteter Cirrus är ett nätverk med 19 design och konstinstitutioner som partner. Cirrus representerar all fackområdena från design, ny media till konst. Nätverket har också som partner de Baltiska länderna. Cirrus erbjuder utbildning från BA, MA till doktorand examen. Det är möjligt hos många partner arbeta vidare inom forskning och post-doc områdena, besöka vidareutbildning och delta i det öppna högskolesystemet. Parner också sammanarbetar med samhället, firmor osv och påverkar samhället och business life med stort tryck. Cirrus har påverkat i utvecklingen av design politiska strategier inom olika länder i Norden och Baltikum. Cirrus representerar ett djupt kännedom av design och konst och ty påverka positivt för de här inom olika områdena av våt moderna samhälle - inte minst tex. kulturindustrin eller informationsteknologin av i dag och morgon. 1190/2005 CREATIVE TECHONOLOGY DANCE NETWORK/C.T.D.N. 3.9 Övrigt - konst och design Koordinerande högskola: Turun ammattikorkeakoulu Department of Dance, Arts Academy, Turku Polytechnic David Yoken: HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND STATENS TEATERSKOLE 8

9 Lapin yliopisto LISTAHASKOLI ISLANDS UNIVERSITETET I STAVANGER Gotland Interactive Park Greenland Home Rule Silamiut Theatre Company Gotland Interactive Park/GIP Intensivkurs/er The Creative Technology Dance Network (C.T.D.N.) is a Nordic structure that brings together dance institutes and media art institutes in Finland, Sweden, Iceland, Norway, Denmark, and Greenland for collaborative projects that explore new and innovative teaching practises and course curricula development that focus upon the creative use of new media technologies in the field of media performance and media education, dance performance and dance education. 1231/2005 Nordtrad 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: HØGSKOLEN I TELEMARK Institutt for folkekultur Frode Nyvold: GÖTEBORGS UNIVERSITET INGESUNDS MUSIKHÖGSKOLA KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ - LUNDS UNUVERSITET DET FYNSKE MUSIKKKONSERVATORIUM Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Sibelius-Akatemia HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND COLLEGE NORGES MUSIKKHØGSKOLE UNIVERSITETET I BERGEN Intensivkurs/er Nettverket "Folkemusikkutdanning" består av høgskoleutdanninger i folkemusikk innen Norden og Baltikum. Nettverket skal arbeide for økt samarbeid mellom disse utdanningene slik at den nordiske profilen innen folkemusikk blir styrket faglig og kunstnerisk innenfor de pedagogiske og vitenskapelige institusjonene og i kulturlivet generelt.i dette arbeidet inngår utveksling av studenter og lærere. Nettverket arrangerer hvert år et møte for lærere og studenter tilknyttet nettverket, der faglige drøftinger og kunstnerisk virksomhet står sentralt. 9

10 1249/2005 ESPANSIVA 3.2 Musik och musikvetenskap Koordinerande högskola: DET KONGELIGE DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM Marianne Løkke Jakobsen: GÖTEBORGS UNIVERSITET INGESUNDS MUSIKHÖGSKOLA KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ - LUNDS UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET DET FYNSKE MUSIKKKONSERVATORIUM DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM NORDJYSK MUSIKKONSERVATORIUM VESTJYSK MUISKKONSERVATORIUM Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Jyväskylän ammattikorkeakoulu Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Sibelius-Akatemia Svenska Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu LISTAHASKOLI ISLANDS BARRATT DUES MUSIKKINSTITUTT HØGESKOLEN I AGDER UNIVERSITETET I STAVANGER HØGSKOLEN I TROMSØ NORGES MUSIKKHØGSKOLE NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETET I BERGEN Netværket omfatter alle højere musikuddannelsesinstitutioner i Norden. Netværket arbejder særskilt med studentermobilitet. 1258/2005 NORDPULS 3.2 Musik och musikvetenskap Koordinerande högskola: KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN Internationella kontoret Johan Falk: GÖTEBORGS UNIVERSITET KARLSTAD UNIVERSITET LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET 10

11 DET FYNSKE MUSIKKKONSERVATORIUM DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM NORDJYSK MUSIKKONSERVATORIUM RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM VESTJYSK MUISKKONSERVATORIUM Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Sibelius-Akatemia HØGESKOLEN I AGDER UNIVERSITETET I STAVANGER NORGES MUSIKKHØGSKOLE NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET TÓNLISTARSKÓLI F.Í.H. Intensivkurs/er Nätverket omfattar alla jazz- rock- eller poputbildningar vid högre musikutbildningar i Norden. Nätverket bedriver utbytesverksamhet för studenter och lärare inom detta ämnesområde, anordnar intensivprojekt och samarbetar kring läroplansutveckling och att stärka jazz- rock- eller poputbildningarnas roll. Nätverket håller ett årligt möte för samtliga medlemmar i nätverket. En särskild arbetsgrupp med en representant från varje land är verkställande organ jämte nätverkskoordinatorn. På den egna hemsidan läggs information, inbjudningar, referat, etc. ut. En särskild informationsbroschyr ges ut. 1263/2005 Textilt nätverk 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: Yrkeshögskolan Sydväst Institutionen för kultur, formgivning och turism Maria Käld: Högskolan i Borås Högskolen i Oslo Skals Fagseminarium Andra aktiviteter Textilt nätverk verkar för att utbildningarna inom det textila hantverket och textil formgivning på högskolenivå i Norden kontinuerligt utvecklas och förnyar sig. I mötet mellan nätverkets parter har kring handvävningen utvecklats en verksamhet som berör textilens gränslöshet; material, struktur, uttryck och funktion. Genom att utnyttja den specialkompetens som finns inom utbildningarna i de skilda nordiska länderna breddas och fördjupas studenternas kunskaper och möjligheter till specialisering. Student- och 11

12 1276/2005 Skiss 3.1 Konst (måleri, bildhuggarkonst, litografi) lärarmobilitet, liksom gemensamma utbildningsmoduler, är det centrala i nätverkets verksamhet. Koordinerande högskola: Lahden ammattikorkeakoulu Taideinstituutti Kirsti Nenye: UMEÅ UNIVERSITET Svenska Yrkeshögskolan MYNDLISTASKOLINN Á AKUREYRI Århus Kunstakademi SKISS är ett nordiskt nätverk bildat av institutioner för bildkonst med syfte att främja pedagogiskt samarbete kring nordisk kultur och bildkonst. 1283/2005 NAN 3.4 Fotografering, filmvetenskap Koordinerande högskola: HØGSKULEN I VOLDA animasjon Andres Mand: DEN DANSKE FILMSKOLE Turun ammattikorkeakoulu The Animation Workshop (CVU Midt-Vest) Andra aktiviteter Det finnes få muligheter å studere animasjon på høgskolenivå i Norden Høgskulen i Volda, Åbo Yrkeshögskola, Animation Workshop i Viborg og Den Danske Filmskole, for å nevne de fleste. Gjennom utvekslingen av undervisningspersonalet og studenter kan vi bedre dra nytte av den samlede kompetansen skolene har. 1318/2005 Kunstvitenskap 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: UNIVERSITETET I TROMSØ Det humanistiske fakultet Anne Kjøsnes: KØBENHAVNS UNIVERSITET 12

13 Nettverket ble opprettet for søknadsåret 1995 innenfor rammeavtalen mellom Københavns universitet og Universitetet i Tromsø. Hensikten i første omgang er utveksling av studenter på fordypningsnivå i kunstvitenskap. På grunn av lærersituasjonen har vi foreløpig kun kapasitet til å tilby egen undervisning på fordypningsnivå ett semester per år. Vi ser klart et behov for nærmere faglig samarbeid med fagmiljø i de nordiske kunstsentra. På sikt ønsker vi å fortsette og utvide samarbeidet, slik at studentutveksling kan skje begge veier mellom institusjonene. I tillegg til nettverkskoordinator har Det humanistiske fakultet en fast kontaktperson med administrativt koordineringsansvar for NORDPLUS og andre utvekslingsprogram ved fakultetet. 1338/2005 Nordiskt nätverk i möbeldesign 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: Yrkeshögskolan Sydväst Institutionen för kultur, formgivning och turism Johan Keituri: DANMARKS DESIGNSKOLE SKIVE TEKNISKE SKOLE KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN Andra aktiviteter Nätverket består av fyra olika högskoleutbildningar inom möbeldesign från Finland, Danmark och Norge. Nätverksskolorna kompletterar varandra med sina olika tyngdpunkter och specifika styrkeområden och bildar en mångsidig gemensam kunskap. Genom att utnyttja den specialkompetens som finns inom utbildningarna i de nordiska länderna breddas och fördjupas studenternas och lärarnas möjligheter till specialisering. 1343/2005 free mover kymifin 3.5 Design (grafisk design, industridesign, mode, textil) Koordinerande högskola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Henrik Luikko: Freemover 1346/2005 Frimover 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: HÅNDARBEJDETS FREMMES SEMINARIUM Bente Bang: Ivanahelsinki 13

14 Samarbejde om praktik i uddannelsen Professionsbachelor i tekstile fag og formidling med firmaet Ivanahelsinki for at udveksle erfaring og øge fælles viden og kunnen inden for håndværksbetonet tekstildesign. 1385/2005 Folkekunstutdanning 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: HØGSKOLEN I TELEMARK Institutt for folkekultur Bodil Akselvoll: LINKÖPINGS UNIVERSITET FØROYA LÆRERSKÓLI SEMINARIET FOR KUNST OG HÅNDVÆRK HØGSKOLEN I BERGEN Det nordiske nettverket innan folkekunstutdanning består av høgskole/ universitetsutdanningar i Norden og Baltikum Nettverket skal arbeide for eit auka samarbeide om utdanning i folkekunst og handverk. Samarbeidet omfattar student og lærarutveksling, møte og workshop for lærarar, FoU.samarbeide og formidling, studieplansamarbeide. 4.0 Företagsekonomi och företagsledning 1057/2005 EkoTekNord 4.0 Företagsekonomi och företagsledning Koordinerande högskola: Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Internationella kontoret Tarja Hoyer: HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN I SKÖVDE MALMÖ HÖGSKOLA STIFTELSEN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING INGENIØRHØJSKOLEN I KØBENHAVN CVU NIELS BROCK, COPENHAGEN BISINESS SCHOOL TIETGENSKOLEN ARCADA - Nylands svenska yrkeshögskola Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia HÁSKÓLINN Á AKUREYRI TAEKNIHASKÓLI ÍSLANDS Högskolan på Åland 14

15 HØGSKOLEN I BUSKERUD HØGSKOLEN I OSLO HØGSKOLEN I ØSTFOLD C3L Centrum för livslångt lärande Faeroernes Handelsskole Intensivkurs/er Andra aktiviteter EkoTekNord-nätverket grundades år 1998, då ett antal gamla nordiska nätverk inom ekonomi och teknik sammanslogs. I EkoTekNord ingår idag också studieinriktningarna kommunikation och media. Antalet partner i nätverket är idag 19. Årets nya partner är Handelsskolan på Färöarna. Strategin är att växa kontrollerat och på sikt ha alla de nordiska länderna och de självstyrande områdena presenterade i nätverket, men hellre mera studieinriktningar som finns tillgängliga hos de nuvarande partnerhögskolorna än att ta med helt nya partner. Nätverket strävar till balans angående antalet partner mellan de olika nordiska länderna. Ett godkännande av en potentiell ny partner skall alltid accepteras av nätverket. EkoTekNords främsta mål är att främja student- och lärarmobilitet mellan de nordiska länderna och samtidigt erbjuda studenterna en extra dimension med tvärfackliga studier t.ex. inom ekonomi och ingenjörsvetenskap. För en tid sedan stärktes nätverket med partner som erbjuder studier i kommunikation och media vilka båda visat sig vara populära studieinriktningar för nätverkets studenter och lärare. Færœrnes Handelsskole är en ny partner i år. Skolans tilläggsvärde för nätverket är deras kunskap om Open & Distance Learning samt deras erfarenheter av internationella projekt tillsammans med företag. Deras internationella nätverk inom områden EkoTekNord är inte ännu aktivt. EkoTekNord öppnar dörrat för färingar, både studenter och lärare, till det övriga Norden och förstärker deras kontakter inom högre utbildning i synnerhet med Danmark och Island. Studentmobilitet inom nätverket har stadigt ökat. Under de senaste två avtalsperioderna har nätverket använt alla tillgängliga mobilitetsstipendierna. Framgången med mobilitet baserar sig på den allt intensivare marknadsföringen av nätverkets alla aktiviteter. Dock finns det fortfarande en obalans i mobilitet mellan länderna. Nätverket tänker ta hand om detta genom att engagera fler lärare inom respektive högskolor t.ex. med hjälp av korta besök. Samarbetet främjar det nordiska på olika nivåer vid högskolorna: inom administrationen, bland lärarna och studenterna. Ju fler lärare blir engagerade i nordiska projekt och lärarutbyten desto mer kommer också studenterna att dra nytta av detta samarbete i form av ett nordiskt element i sin hemundervisning. Dessutom ökar intresset för att studera en eller två terminer hos en partnerhögskola. Undervisningen av nordiska språk förstärker också kulturell förståelse. Nätverkets erfarenheter bevisar att ett sätt att bidra till ökad student- och lärarmobilitet är att utveckla gemensamma studiemoduler och implementera intesivkurser. Lärarna inom logistik och finans- och bankväsen har utvecklat sina moduler och nätverket har haft flera intensivveckor t.ex. inom logistik och interkulturell 15

16 kommunikation. Också år 2005 söker nätverket stöd för en ny intensivvecka. För att vidareutveckla nätverket siktar nätverket på att årligen inleda ett nytt projekt så att varje partner skulle ha möjligheten att delta i ett sådant samarbete, som högskolan är genuint intresserad av och därför ger högskolan den största möjliga nordiska nyttan. Inom EkoTekNord håller man med om att Internet är ett medium som dagens studenter flitigt anlitar när de söker information. Därför fortsätter nätverket att satsa på utbyggandet av sina hemsidor. De dokument som behövs för student- och lärarmobilitet samt dokument för administratörer finns redan i elektronisk form, 2005 fokuseras på att lägga till på web-sida en kort presentation av partnerhögskolorna och deras särskilda kompetens inom de olika fackområdena. CIMO och eventuella andra instanser har länk från nätverkets hemsida. C3L Tyresö Sverige har hand on web-sidans administration. Koordinatorn tilslammans med några partner ansvarar för innehållet. Nätverkets egen diskussionsforum via e-post används flitigt både av institutionsansvariga och lärare. Nätverkssamarbetet evalueras i samband med det årliga nätverksmötet. Till stöd av evalueringen får nätverket både studentoch lärarrapporter, sammanfattningar av gemensamma intensivveckor och eventuellla andra aktiviteter. Evalueringen omfattar också kommentarer ifrån representanter från företag som deltagit i nätverkets aktiviteter. De här diskussionerna förstärker dialogen mellan företag och högskola till nytta av studieinnehållet. 1117/2005 Nordiske Turistuddannelsesinstitutioners Netværk 4.4 Turism, storhushåll, hotelledning Koordinerande högskola: HANDELSSKOLEN I RANDERS Anton Christensen: KARLSTAD UNIVERSITET Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu HÁSKÓLINN Á AKUREYRI HØGSKOLEN I HARSTAD Netværket har eksisteret siden 2000 med det formål at samarbejde om forskellige opgaver indenfor turismeuddannelse. Vi har indtil dato udvekslet studerende og lærere. Vi har udarbejdet et fælles nordisk kursus indenfor turisme, som vi har afholdt 2 gange tidligere og med planlagt afholdelse i Finland i april Kurset er netbaseret og løber over 4 måneder. Der afsluttes med et intensivt kursus, hvor studerende fra de nordiske lande mødes og samarbejder om løsning af en konkret problemstilling. Netværket har endvidere bl.a. bevirket, at studerende fra Danmark har taget et ekstra år i Harstad og derved opnået en bachelorgrad. Det er vort håb, at vi på sigt kan skabe en fælles nordisk bacheloruddannelse. 1143/2005 NORDA2 4.0 Företagsekonomi och företagsledning 16

17 Koordinerande högskola: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Merja Ritola: INGENIØRHØJSKOLEN ODENSE TEKNIKUM Tampereen ammattikorkeakoulu HØGSKOLEN I TROMSØ Syftet med Nordplus-projektet NORDA2 (Nordisk affärsekonomi via innovativa metoder) är att få den nordiska dimensionen med i samarbetspartners undervisning. 1146/2005 Creating Nordic Capitalism 4.9 Annan företagsekonomi, företagsledning Koordinerande högskola: HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN Martin Iversen: HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Helsingin yliopisto HANDELSHØYSKOLEN BI Formålet med Creating Nordic Capitalism er dels at skabe et nyt fælles nordisk undervisningsmodul og dels at udarbejde en ny undervisningsbog. Kursets og bogens målsætninger er at undersøge den historiske baggrund for de succesrige nordiske kapitalistiske systemer - hvilke historiske faktorer kan forklare at samlige nordiske lande idag tilhører verdens 10 mest konkurrencedygige økonomier? Kan vi identificere historiske forskelle og/eller ligheder - og givetfald hvilke. Kurset og bogen henvender sig til såvel nordiske som ikke nordiske studerende, som er interesseret i en baggrundsforståelse af den nordiske kapitalisme. Kurset er planlagt til at finde sted første gang i efterårssemesteret og det vil blive undervist synkront på de største nordiske Handelshøjskoler med ivrig udveksling af nordiske undervisere og forfattere. 1154/2005 POLARIS - Inter-Nordic Cooperation Network for Business Studies 4.0 Företagsekonomi och företagsledning Koordinerande högskola: Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous, Tietoliikenne ja sähköinen kauppa Anne Uuttu: HÖGSKOLAN I KALMAR HÖGSKOLAN I SKÖVDE HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA MÄLARDALENS HÖGSKOLA ÖREBRO UNIVERSITET TAEKNIHASKÓLI ÍSLANDS UNIVERSITETET I STAVANGER 17

18 POLARIS nätverket utvecklar professionella kunskaper för nordiska studeranden i följande ämnesområden: företagsekonomi, turism och restaurangbranchen och informationsbehandling. Under utbyten har studeranden möjligheter att skapa internationella kontakter i deras egen studieinriktning. POLARIS nätverket erbjuder också möjlighet till lärarutbyte mellan partner. 1184/2005 A la carte 4.4 Turism, storhushåll, hotelledning Koordinerande högskola: Lahden ammattikorkeakoulu Institutionen för turism Annamaija Tolonen: ÖREBRO UNIVERSITET Jyväskylän ammattikorkeakoulu UNIVERSITETET I STAVANGER Nätet utvecklar utbildningen i turism- och restaurangbranschen vid universitetsnivå i Norden genom att byta kompetenta lärare inom branschen och ge ett tillfälle för studeranden att plugga en semester i de andra högskolorna i nätet. 1225/2005 NOREK 4.0 Företagsekonomi och företagsledning Koordinerande högskola: SYDDANSK UNIVERSITET Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Dorte Cohrt Nebel: GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM HÄLSOHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING LINKÖPINGS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET STOCKHOLMS UNIVERSITET UMEÅ UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS AALBORGS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET Åbo Akademi Helsingin kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto 18

19 Oulun yliopisto Svenska Handelshögskolan Tampereen yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Vaasan yliopisto HÁSKÓLI ÍSLANDS HANDELSHØYSKOLEN BI NORGES HANDELSHØGSKOLE UNIVERSITETET I BERGEN Gemensamma studieprogram NOREK, Nordplus-netværket for erhvervsøkonomisk uddannelse, har siden etableringen i 1994 arbejdet for at styrke det nordiske samarbejde indenfor de økonomisk uddannelser. NOREK omfatter pt. 26 universiteter fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som udbyder erhvervsøkonomisk uddannelse til og med PhDniveau. 1322/2005 Esbjerg-Linköping-Molde-Mikkeli 4.0 Företagsekonomi och företagsledning Koordinerande högskola: Mikkelin ammattikorkeakoulu Business and Services Tiina Tervaniemi: LINKÖPINGS UNIVERSITET SYDDANSK UNIVERSITET HØGSKOLEN I MOLDE Institutioner inom företags- och industriell ekonomi och informatik samarbetar inom nätverket ( student- och lärarutbyte) med syfte att dra nytta av varandras komletterande expertkunskaper. 1323/2005 Rusca (Russian Scandinavian Double Degree/Diploma) 4.1 Företagsekonomi med språk Koordinerande högskola: Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu (Porvoo/Borgå) Mervi Vuolama-Ristola: HÖGSKOLAN DALARNA UNIVERSITETET I STAVANGER 19

20 RUSCA-programmet (Russian Scandinavian Double Degree/Diploma Program) har två huvudsakliga mål. För det första ska de medverkande högskolorna ge möjlighet till sina studerande och lärare att ge mer kunskaper i deltagande ländernas språk, kultur, ekonomi och samhälle samt ge deltagarna möjlighet att internationalisera sig. För det andra har de deltagande studerande möjlighet att ta dubbelexamen (BBA/tradenom/ekonomie kandidat/filosofie kandidat/diploma i Ryssland). Programmet omfattar studieinriktningar i ekonomi och administration samt turism och hotellbransch. Högskolorna ger möjlighet att ta alla eller några kurser på engelska men det är önskvärt och möjligt att ta kurser på värdhögskolans eget språk. De medverkande högskolorna är Helia (Helsinki Business Polytechnic) i Finland, Högskolan Dalarna i Sverige, Universitetet i Stavanger i Norge och Saint Petersburg State University of Economics and Finance i Ryssland. De deltagande studerande har avlagt 120 ECTS vid sin egen högskola innan de börjar sina studier vid en annan högskola. Där studerar de tredje året och i regel avlägger 60 ECTS, inklusive ett gemensamt slutarbete helst gjort på uppdrag av företag. Programmet kommer att fortsätta utvecklandet av samarbetet i form av gemensamma delar av kurser, information och studiehandledning, där ett årligt möte med alla koordinatorer är viktigt. Man kommer att utveckla möjligheter att använda vidare IT-resurser samt utveckla möjligheter till arbetspraktik i ett annat deltagande land. Genom lärarutbyte tänker man skapa möjligheter att förverkliga gemensamma kurser och projekt. 1326/2005 Nordplus Företagsekonomi och företagsledning Koordinerande högskola: HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Ekonomi och Teknik Nils Ola Hessel: HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN I HERNING Satakunnan ammattikorkeakoulu Student- och lärarutbyte inom organisation och ledarskap. Intensivkurs Nordic Leadership utvecklas och erbjuds studenter hos samtliga tre partners f.r.o.m. år 2006/07. Seminarier kring forskning vid deltagande institutioner. 1330/2005 Nordiskt högskolesamarbete 4.0 Företagsekonomi och företagsledning Koordinerande högskola: Haaga-Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti Kirsi Lehtoviita: HÖGSKOLAN I GÄVLE KARLSTAD UNIVERSITET 20

NTNU deltar i 2005/2006 i følgende nettverk: ******************************************

NTNU deltar i 2005/2006 i følgende nettverk: ****************************************** NORDPLUSNETTVERK 2005 NTNU deltar i 2005/2006 i følgende nettverk: ****************************************** 1112/2005 No-MA-ds 3.0 Konst och design Koordinator: Egil Bakka: egil.bakka@hf.ntnu.no KØBENHAVNS

Läs mer

Kære NordFo-medlem! Valget vil finde sted på ovennævnte konference torsdag den 18. maj 2006. Med venlig hilsen. På valstyrelsens vegne

Kære NordFo-medlem! Valget vil finde sted på ovennævnte konference torsdag den 18. maj 2006. Med venlig hilsen. På valstyrelsens vegne Kære NordFo-medlem! NordFo afholder hvert tredje år en større faglig pædagogisk konference, ved hvilken organisationen samtidig afholder valg til sit præsidium. Sidste gang der afholdtes valg til NordFo

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER Hvilke muligheter for utdannelse av asfaltarbeidere finnes i landet? För asfaltbranschens arbetare (asfaltarbetare) har man ordnat skolning, som en del av markanläggningsbranschens

Läs mer

Ansökan Nordplus. Inlämnad 2006-jan-30. Senast ändrad 2006-jan-26, ansökt belopp är 60 436 EUR

Ansökan Nordplus. Inlämnad 2006-jan-30. Senast ändrad 2006-jan-26, ansökt belopp är 60 436 EUR Ansökan Nordplus Inlämnad 2006-jan-30 Senast ändrad 2006-jan-26, ansökt belopp är 60 436 EUR Ansökan är lagrad i NORDPLUS databas, men är inte giltig förrän CIMO har mottagit detta dokument signerat av

Läs mer

STUDERANDE, examensinriktad utbildning

STUDERANDE, examensinriktad utbildning 2 Yrkeshögskolorna AMMATTIKORKEAKOULUT Innehåll 4 Förord 6 Utbildningssystemet STUDERANDE, examensinriktad utbildning 8 Nybörjare, studerande och examina 1997-2003 10 Nybörjare, studerande och examina

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET En inblick i Öresundsklassrummet 2010 2014 VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET Öresundsklassrummet arbetar gränsöverskridande med hållbar utveckling inom skola och andra lärandemiljöer i Öresundsregionen.

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Nätverksseminarium Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Agenda NMR:s vision för samarbete Samarbetsprogram för MR-U NVL i Norden och på Färöarna Nytta av nätverkande

Läs mer

Utlysning av midler fra Nordisk ministerråd til etableringen av samarbeidsnettverk mellom kinesiske og nordiske høyere utdanningsinstitusjoner

Utlysning av midler fra Nordisk ministerråd til etableringen av samarbeidsnettverk mellom kinesiske og nordiske høyere utdanningsinstitusjoner U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Studieadministrativ avdeling Det humanistiske fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick 25/9-2015 Anders Ahlstrand Analys av ansökningar om Erasmus Charter for Higher

Läs mer

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp?

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Erfaringer fra undervisning i Second Life Demonstrasjon av Virtuelt Campus Høgskolen i Molde Högskolan i Kalmar Bjørn Jæger bjorn.jager@himolde.no www.himolde.no

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap 2004

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap 2004 Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap 2004 144 Grundutbildningar Danmark * Københavns Universitet Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Film- og Medievidenskab http://www.

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Nordplus APL utomlands

Nordplus APL utomlands Nordplus APL utomlands 2016-11-15 Universitets- och Högskolerådet Jessica Svedlund Internationella program Ett 20-tal program under 2015 och initiativ som erbjuder internationella utbyten och samarbeten

Läs mer

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla?

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Cecilia Ferm Thorgersen Professor i musikpedagogik Luleå Tekniska Universitet (Lektor i estetiska lärprocesser Uppsala Universitet) FN Artikel

Läs mer

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009.

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. UTLYSNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING Utviklingsmidler for Nordic Master Program Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. Det tildeles opp til 1 million

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Disposition - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan ansøger man? - Tre millioner kroner til kultur

Läs mer

DILE II me. Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017

DILE II me. Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017 DILE II me Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017 Arbetet med planeringen av projektet startade under våren 2017. Ansvarig institution är Högskolan i Halmstad. Projektledare är Lektor Anniqa

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning 2013

Yrkeshögskoleutbildning 2013 Utbildning 2014 Yrkeshögskoleutbildning 2013 Yrkeshögskoleexamina Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik för år 2013 avlades 24 800 examina vid yrkeshögskolor,

Läs mer

Nordplus Vuxen 2012-2016. www.nordplusonline.org www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Vuxen 2012-2016. www.nordplusonline.org www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Vuxen 2012-2016 www.nordplusonline.org www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus program Fem olika programme: Nordplus Junior Nordplus Högre utbildning Nordplus Vuxen Nordplus Horisontal Nordplus Nordiska

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Best Practice undervisningsforløb

Best Practice undervisningsforløb Best Practice undervisningsforløb I Smile- projektet er der udviklet over 80 undervisningsforløb og aktiviteter med elever gennem de sidste 3 år. Alle forløb offentliggøres i en e- book senere på året.

Läs mer

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Mats Benner, presentation för den norska produktivitetskommissionen, 20 augusti 2015 Byggd på två rapporter: Evaluation of The Kristian

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR UNIVERSITET &HÖGSKOLOR HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT 2003 TABELLBILAGA Innehållsförteckning sid Table of contents page Inledning 5 Introduction Definitioner av vissa begrepp 5 Definitions List of terms 6

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Nordplus Högre utbildning 2012-2016

Nordplus Högre utbildning 2012-2016 2012-2016 Presentationen bakgrund till beslutet om ny programperiod programmets målsättning aktiviteter budget och administration utvärderingskriterier Nordplus 2012-2016 Nordiska ministerrådets beslut

Läs mer

Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet Arni Bragason Det nordiska samarbetet Norden består av 5 självständiga länder (Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island) och 3 självständiga regioner (Färöarna, Åland och Grönland). Sammanlagt 25 miljoner

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Avhandling: Tillämpning av

Avhandling: Tillämpning av Avhandling: Tillämpning av video i distanskurser i högre utbildning Lena Dafgård Doktorand i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap Chalmers Göteborgs universitet Högskolepedagogisk

Läs mer

HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET FINLAND HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Land Universitet/högskola Enhet Administrativ (A) eller Forskningsenhet (F) Kontaktperson Specialkompetenser Kalevi Ekman, Maria Aalto-universitetet Design Factory F Clavert,

Läs mer

NOVA KUF möte Nr 14. Agenda. Pkt Innehåll 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av agenda 3 Föregående mötes protokoll Uppföljning av beslut (Paul Jensén)

NOVA KUF möte Nr 14. Agenda. Pkt Innehåll 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av agenda 3 Föregående mötes protokoll Uppföljning av beslut (Paul Jensén) NOVA KUF möte Nr 14 Den 19 april 2005 hålls KUF möte på KVL, kl. 10.00-16.00 (skandinavisk tid). Plats: Abiladgaardhuset, lokale 1, Bülowsvej 15 (det lille hus ved siden af Hovedbygningen). Agenda Pkt

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Nyhedsbrev #1, april 2009

Nyhedsbrev #1, april 2009 Øresundsregionen som Kreativ Metapol Nyhedsbrev #1, april 2009 Indhold: Hvad sker der lige nu i grupperne? Af Søren Buhl Hornskov, sbh@herlevbibliotek.dk I leken er det lättare att hitta kreativa svar.

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-58-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: P-O Norell Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Läs mer

FORSÍÐA. Vestnordens ökonomiske relationer til det övrige Norden og disses betydning for erhvervsudviklingen i Vestnorden.

FORSÍÐA. Vestnordens ökonomiske relationer til det övrige Norden og disses betydning for erhvervsudviklingen i Vestnorden. FORSÍÐA Vestnordens ökonomiske relationer til det övrige Norden og disses betydning for erhvervsudviklingen i Vestnorden. Arbetsplan, avgränsningar, metod Dr. Grétar Thór Eythórsson Bifröst Handelshögskola

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net NVL och nätverkande i Norden Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net Nordiskt samarbete inom LLL Policy NMR:s strategiplan (MR U 2011 13) Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

NORDPLUS JUNIOR Aktivt lärande i Norden och Baltikum

NORDPLUS JUNIOR Aktivt lärande i Norden och Baltikum NORDPLUS JUNIOR Aktivt lärande i Norden och Baltikum Aktivt lärande det är vad Nordplus Junior går ut på. Skolklasser som besöker varandra, utveckling av nya samarbetsprojekt, och lärarutbyten mellan skolor

Läs mer

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se Hav möter Land klimat vatten samhällsplanering tillsammans Projektledare: Ingela Isaksson Länsstyrelsen Västra Götalands län (lead partner) 1 september 2010 31 augusti 2013 Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Alla vinner på väl underbyggda val. Mikaela Zelmerlööw, Agnetha Kronqvist & Jan Lindblom 19 maj 2016

Alla vinner på väl underbyggda val. Mikaela Zelmerlööw, Agnetha Kronqvist & Jan Lindblom 19 maj 2016 Alla vinner på väl underbyggda val Mikaela Zelmerlööw, Agnetha Kronqvist & Jan Lindblom 19 maj 2016 3. Undervisning och samverkan Läraren bör i undervisningen - ge eleverna möjlighet att utveckla en

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige. Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015

Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige. Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015 Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015 Martin Börjeson Department of Social and Welfare Studies, Linköping University martin.borjeson@liu.se

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor Skr för erfarna sjuksköterskor

Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor Skr för erfarna sjuksköterskor Erbjuder svenska sjuksköterskor en meriterande karriärmöjlighet med Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling samt en lägsta lön på 25.000 Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor 30.000

Läs mer

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar erbjuder återigen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor

Läs mer

Nyhetsbrev sommaren 2016

Nyhetsbrev sommaren 2016 Nyhetsbrev sommaren 2016 «Et sentralt mål ved gjennomføring av museumsreformen og etableringen av det statlige museumsnettverket var å styrke samhandling og arbeidsdeling mellom museene. Arbeidet med felles

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service Bergen, Norge augusti 2007 Studenten i fokus

Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service Bergen, Norge augusti 2007 Studenten i fokus 1 OMMTJNNJMN mêçíçâçää Ñ êëíóêöêìéééåñ êaéíåçêçáëâ~ìåáîéêëáíéíë~çãáåáëíê~í êëë~ã~êäéíéíëã íé íáääë~ãã~åëãéççêçñ ê~åçéå~ñêéç~öéåçéåosçâíçäéêommtáüêüìëk aéäí~ö~êéw^åçéêëiìåçöêéåiqçîéhêáëíáåh~êäëéåi^åáí~káéãájfáä~üíáih~êáqçîé

Läs mer

Norden som kunskapsregion strategier och instrument

Norden som kunskapsregion strategier och instrument eller Norden som kunskapsregion strategier och instrument Internationaliseringskonferensen Bergen 7 mars 2013 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och

Läs mer

Internationellt utbyte

Internationellt utbyte Internationellt utbyte Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete - ABS Socionomprogrammet Oktober2009 INTERNATIONELLA ABS Under dina år på socionomutbildningen kommer du få många möjligheter

Läs mer

Bakgrunnen for styrets ønske var at det i muntlig orienteringssak ble informert om en økende

Bakgrunnen for styrets ønske var at det i muntlig orienteringssak ble informert om en økende Det kunstfaglige fakultet Arkivref: Dato: 27.11.14 Saksnr: O-SAK KF 17-14 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 05.12.2014 NOTAT OM REKRUTTERING Fakultetsstyret ba i møtet 10.10.2014 om å få framlagt en sak som

Läs mer

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Swedish universities carrying out exchange projects with one or more universitites in the countries

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE

Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE SKIP TO MAIN CONTENT Home 2015 Malmö SE Program Program Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE Mind the gaps - att skapa lika förutsättningar för alla unga *Programmet för Storstadens Hjärta och

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Dags för studier universitet och högskolor i centrum

Dags för studier universitet och högskolor i centrum Dags för studier universitet och högskolor i centrum Nordens Välfärdscenter Inspirationshefte Nordiska goda exempel på stöd till studenter med funktionsnedsättning under utbildningen och under övergången

Läs mer

Henrika Zilliacus-Tikkanen förklarade sig frivillig som sekreterare.

Henrika Zilliacus-Tikkanen förklarade sig frivillig som sekreterare. Den nordiska samarbetskommittén för akademiska journalistutbildningar Protokoll fört vid kommitténs möte i Roskilde den 3 november 2006. Plats: Roskilde Universitets center RUC. 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Ny lärarutbildning inlifjal

Ny lärarutbildning inlifjal Ny lärarutbildning 2011 Förskola Yrkeslärare Fritidshem grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Ämneslärare 7-9 Ämneslärare Gymn Göteborgs universitet JA JA JA JA JA JA JA Högskolan i Borås JA JA JA JA JA JA Högskolan

Läs mer

Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion Seminar: Elevernas välbefinnande Helsingsfors 27.9.2007 Avdelingschef Gard Titlestad Utdanning Forskning Arbeidsliv gt@norden.org Oversikt: Norden

Läs mer