Laddinfrastrukturutredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laddinfrastrukturutredning"

Transkript

1 Laddinfrastrukturutredning 2016 MILJÖKONTORET

2 Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Kommunens egna mål...3 Laddstationen...4 Kontakter...4 Laddtyper...5 Fast eller lös kabel?...6 Laddbeteende...7 Laddning av elfordon i framtiden...7 Omvärldsanalys...7 Skyltning och uppmärkning...8 Ekonomi...9 Klimatklivet...9 Kostnader för laddning...9 Betalningsmodeller Om man ska börja ta betalt, när i sådant fall? Service och underhåll Slutsatser förslag för kommunen Marknadsföring och kommunikation Typ av laddstation Placering Källor

3 Introduktion Följande utredning är framtagen i syfte att vara ett stöd för hur kommunen ska arbeta med laddinfrastruktur för elfordon framöver. Sverige ska enligt de mål som är antagna nationellt vara klimatneutralt 2050 och ha en fossilfri fordonsflotta år En tidigare satt ambition nationellt är att man år 2020 ska ha elfordon i landet. Det kommer man troligen inte att nå men antalet elfordon ökar snabbt, under det senaste året har antalet elfordon i Sverige ökat med över 100 procent och uppgår i nuläget till stycken i landet 1. Prognosen enligt intresseorganisationen för elkraftbranschen, Power Circle, är att det kommer vara runt elfordon i landet i slutet av år Idag är det priset på batterier som styr priset på elbilar, det har sjunkit snabbare än vad experterna har trott bl.a. p.g.a. av teknikutveckling. Man räknar med att batteripriserna kommer vara så pass låga år 2020 så att elbilar kommer vara prismässigt konkurrenskraftiga med fossila bilar. Bakgrund Kommunen har sedan tidigare en laddstolpe framför kommunhuset som är offentlig och en på baksidan av kommunhuset som används till de egna två elbilarna, dessa två bilar är de enda som är registrerade i kommunen. Antalet elfordon som rör sig i kommunen kommer högst troligen att öka, både genom att kommunen skaffar egna elfordon och att invånare gör det men också genom de elfordon som reser till eller igenom Åtvidaberg. Att sätta upp publika laddstationer i kommunen får flera positiva samhällsutvecklingseffekter; det blir lättare för kommuninvånare samt de som reser till eller igenom kommunen att skaffa och resa med elfordon, det är ett sätt att visa att kommunen är med i utvecklingen och att man visar framåtanda. Man gynnar omställningen till fler miljöfordon i samhället vilket gynnar klimatet. Det hjälper också det lokala näringslivet eftersom fler stannar till i kommunen för att ladda sitt elfordon och kan under tiden exempelvis handla eller fika. Kommunens egna mål I energiplanen antagen 2012 har man satt gällande minskad miljö- och klimatpåverkan från transporter för kommunens geografiska område samt kommunens egen verksamhet, dessa är: Verka för att andelen miljöbilar i Åtvidaberg uppgår till 10 % 2016 och 30 % till Mål för kommunens egna transporter internt: 15 % av bilparken är fossilfri 2020 (EES-mål). 10 % minskning av bränsleförbrukningen i kommunens fordonsflotta 2014 jämfört med 2009 (EES-mål). Det sista målet ovan har gått ut år 2014, dock kommer troligen något liknande mål att vara med i den nya energi- och klimatstrategin som tas fram under år Därav är målet relevant att nämna i denna text även fast det har gått ut. 1 Elbilsstatistik.se 3

4 Laddstationerna underlättar också för kommunens egna verksamheter att skaffa elfordon, vilket i sin tur bidrar till att uppfylla de mål som är satta för de interna transporterna. Laddstationen Att ladda en elbil från noll upp till 80 procent brukar man säga tar halva laddtiden, resterande hälft av tiden är från 80 till 100 procent laddning. Man kan ladda med antingen växelström (AC) eller likström (DC). Hur snabbt bilen laddas beror på hur mycket laddstationen är uppsäkrad, om det är enfas- eller trefasuttag (avgör hur många kilowattimmar samt volt som man kan få) och vad elbilen klarar att ta emot. Kontakter Det finns i princip fem kontakter som är relevanta när man pratar om laddning av elbilar; Schuko, Typ 1, Typ 2, CHAdeMO och CCS. Schuko är en vanlig hushållskontakt som man kan använda för att ladda bilen hemma eller i ett motorvärmaruttag. Oftast använder man en s.k. svärmorsladdare för att kunna ladda sin elbil från en vanlig schukokontakt. Rekommendationen är att använda dessa endast i nödfall då det finns en del säkerhetsrisker med att använda dem. En s.k. svärmorsladdare. Typ 1-kontakter är framtagna i främst Asien och är standard för semisnabbladdning i elbilar därifrån. Typ 2-kontakten är standard för semisnabbladdning hos främst Europeiska bilar. CHAdeMO är den Asiatiska standardkontakten för snabbladdning och CCS är den Europeiska motsvarigheten. 4

5 I EU har det beslutats att Typ 2 och CCS ska vara standard på alla bilar som nyregistreras. Därav kommer bilar med Typ 1 att fasas ut allteftersom, dock kan det dröja ett par år innan de är helt borta från den Europeiska marknaden. Typ 2, mode 2 & 3 3-fas 230v, 16-32A kw kw Olika kontakterna för semisnabb- och snabbladdning Laddtyper De finns tre olika kategoriseringar av laddtyper (se nedan) och 4 olika kommunikationssätt mellan laddstolpe och fordonet som laddar, dessa kommunikationssätt kallas för Mode. Mode 1 innebär att det inte finns någon kommunikation mellan laddstolpen och fordonet, man laddar då med ett vanligt Schukouttag. Mode 2 innebär att man använder en s.k. svärmorsladdare där det finns en viss kommunikation mellan dosan och fordonet. Standarden för vilken typ av kommunikation som man bör ha vid semisnabba laddstationer i EU är idag satt till Mode 3 som är säkrast vid semisnabbladdning. Fordonet kommunicerar då med laddstolpen vilket minskar risken för att något skulle bli fel under laddning i stolpe eller fordon. Mode 4 används för snabbladdning med likström, där är det viktigt att inget går fel eftersom det är väldigt starka strömmar i kablar mm. Därför är det väldigt noga att kommunikationen fungerar väl mellan laddstation och fordon i de fall då man snabbladdar. Sedan finns det tre sätt att ladda elbilar på, dessa delar man in efter hur snabbt ett elfordon laddas, dessa är: Normalladdning: sker oftast i hemmet under natten eller på arbetsplatsen under dagen. Det kan ta upp till flera timmar (upp till 11 timmar om batteriet är helt tomt) innan batteriet är fulladdat vilket är varför det passar på platser där man står parkerad under en längre tid. Vanligen sker denna laddning med enfas växelström. En laddbox för hemmaladdning eller på arbetsplatsen ligger runt till kronor i pris beroende på utförande. Till detta tillkommer installation av behörig elektriker. Semisnabbladdning: Är också kallat destinationsladdning eftersom man använder laddaren när man kommer fram eller laddar på vägen till en destination. Laddeffekten är ungefär tre till 5

6 fem gånger högre än normalladdning vilket innebär att laddtiden är runt en till tre timmar beroende på hur mycket man laddar och vilken bil man har osv. Denna typ av laddning passar bra i offentliga parkeringar exempelvis på torg eller vid köpcentrum där man stannar en stund men inte åtskilliga timmar. En semisnabb laddstation kostar mellan kronor till kronor beroende på utförande etc. Sedan tillkommer även kostnad för att dra fram nya elkablar osv. till stationen vilket gör att totalkostnaden kan uppgå till runt kronor till kronor beroende på hur mycket som behöver grävas mm. Snabbladdning: Det finns ingen exakt definition för vad snabbladdning innebär, men en riktlinje är att laddtiden inte bör överstiga 20 minuter. Oftast finns dessa laddstationer vid mackar längs med de större motorvägarna där man kan ha behov av att ladda på en kortare tid. Den här typen av laddstationer skiljer sig väldigt mycket i pris jämfört med normal- eller semisnabb laddning. Det totala priset för en laddstation kan ligga runt kronor och uppåt. Fast eller lös kabel? På en laddstation kan man antingen välja att ha en fast, permanent kabel eller att bara ha ett uttag där elbilsägaren får ha med en egen kabel för att kunna ladda. I det sista alternativet kan man ha kablar som man kan låna ut till de som inte har en egen kabel med sig (generellt sett brukar de flesta ha det). Det finns både för och nackdelar med att ha antingen en fast eller en lös kabel på laddstationen, dessa är: Fördelar med fast kabel: brukaren behöver inte ha med en egen kabel och bära på en tung sådan för att kunna ladda bilen. Stöldrisken av kabeln minskar, kabeln i sig är dyr. Nackdel: Kabeln kan utsättas för sabotage vilket innebär extra kostnader för reparation osv. Dock förekommer sabotage sällan i och med att man generellt sett är försiktig kring strömförande kablar och därmed inte vågar exempelvis kapa dem. Fördel utan kabel: Man kan ha en adapter på en lös kabel som man kan låna ut till de som inte har med sig egna kablar så att det går ladda med båda typer av kontakter (typ 1 eller typ 2) även fast uttaget på stolpen är av en typ. Mindre risk för vandalism. Nackdel: Om man har en kabel som man lånar ut så finns det alltid risk för att någon tar med sig kabeln eftersom den är dyr. Om man vidare vill ladda på udda tider och det är stängt i exempelvis receptionen där kabeln finns att låna så finns det en risk att man inte kan ladda sin bil som planerat vilket kan upplevas som negativt. 6

7 Laddstolpe med kabel, typ 1, mode 3-uttag Laddstolpe utan laddkabel med typ 2, mode 3-uttag. Laddbeteende Generellt sett brukar man säga att runt 90 procent av laddningen som man gör om man har en elbil sker vid hemmet eller på arbetsplatsen. Det innebär att offentliga laddstationer inte används så mycket till vardags utan främst på lite längre resor. Om du reser mer än fem mil enkel väg så vill man ha möjlighet att ladda sin elbil vid en laddstation när man kommer fram till sin destination. Alternativt kan du även använda en laddare när man tar en paus för att fika eller äta något, för att sedan kunna resa vidare till sin destination. Generellt sett brukar man då inte ladda fullt utan man vill ha lite extra laddning som ger några extra mil vilket gör att man känner sig trygg att komma fram till sin destination. Laddning av elfordon i framtiden Säkerheten kring laddning av elfordon i Europa kommer att höjas. Laddning med enbart schukokontakter Mode 1 kommer troligen att försvinna helt framöver. Typ 2 Mode 3 är idag redan standard och det kommer inte förändras på längre sikt som det ser ut i dagsläget. Bilarna kommer att kunna ta emot högre spänningar för att kunna laddas snabbare och batterierna blir allt större. Visa märken har i år ökat sin batterikapacitet med 30 procent även fast de har samma mängd batterier som tidigare, batterierna blir alltså mer och mer energitäta. Oavsett hur man väljer att ladda sin elbil så är det viktigaste att en certifierad elektriker går igenom elsystemet där man ska ladda sin bil. En elbil tar höga laster under längre tider vilket ett gammalt elsystem inte är anpassat till, vilket i sin tur ökar risken för brand. Omvärldsanalys Följande del har tagits fram genom att granska hur kommuner och företag arbetar med laddinfrastruktur i resten av landet. 7

8 Skyltning och uppmärkning Transportstyrelsens tilläggsskylt T24-Laddplats kan användas för att visa att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera på platsen. Det finns dock öppningar för tolkning i lagtexten, exempelvis möjlighet till extern laddning, en elbil behöver alltså inte ladda för att få stå på platsen 2. Många elbilsägare har upplevt problem med att parkeringsplatserna används av fossila bilar eftersom det är en P- skylt ovanför laddplatsskylten vilket de tolkar som att de får parkera på platsen, något som skapar irritation för de som behöver ladda sin bil. En del har valt att lägga till ytterligare en skylt under med text där det står något i stil med att Endast laddande elfordon om man vill undvika att elfordon eller fossila bilar parkerar på platsen utan att ladda sin bil. En sådan text gör också att man kan bötfälla en bil som inte laddar på parkeringsplatsen. Det kan också vara bra att begränsa parkeringstiden till ett par timmar så att inte en elbil står på platsen länge och hindrar att fler kan utnyttja laddningsmöjligheten. P-skylt med tilläggsskylten T24-Laddplats. Laddstation i Linköping med skyltning Sedan är det också viktigt att laddstationen står på en plats där den syns tydligt och man kan hitta den lätt. Att måla på asfalten är också ett sätt att förtydliga att laddplatsen endast är till för elfordon. Exempelvis kan man måla parkeringen grön eller skriva El på marken. 2 my7phcfg%3d%3d&_t_q=t24&_t_tags=language%3asv&_t_ip= &_t_hit.id=ts_externwebb_m odels_pages_roadsignpage/_aa9baf9c-96b6-41cc-ab16-e8a29a8610a4_sv&_t_hit.pos=5 8

9 Två olika exempel på hur man kan måla parkeringsplatsen. För att elfordonsägare ska hitta till laddplatsen så ska de vara inlagda på internettjänsten uppladdning.nu samt laddinfra.se. Ekonomi Klimatklivet Klimatklivet är ett statligt stöd som infördes i slutet av år 2015 för att gynna näringsliv och offentlig sektor som vill satsa på investeringar som gynnar klimatet. I stödet finns det tydligt uttalat att laddstationer för elfordon är en prioriterad åtgärd som ska få stöd. De riktlinjer som gäller för att man ska få stöd för en laddstation är enligt Naturvårdsverket följande: 1. Laddstation som avser att vara publik ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad. 2. Laddstationen som avser att vara publik ska utrustas med minst de uttag eller anslutningsdon för fordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN men de kan också ha andra anslutningsdon. 3. Laddstationen placeras så att den kan anses bidra till en ändamålsenlig fördelning av laddstationer i det aktuella området. 4. Laddstationen ska bara avse laddning för specifikt elfordon. 5. Publicering av offentliga laddstationer i informationstjänsterna uppladdning.nu och laddinfra.se. Laddstationen måste alltså vara publik och förbered med betalningslösning för att man ska kunna få stödet. Summan som man kan få per station är 50 procent av totalkostnaden eller max kronor. Kostnader för laddning I slutet av år 2014 (som är den senaste statistiken från SCB) så fanns det totalt 180 laddbara elfordon registrerade i Östergötland 3. I Kalmar län finns det 76 laddbara elfordon registrerade, några av dessa passerar troligen kommunen när de reser norrut. Därav är det i nuläget inget 3 9

10 stort tryck på de laddare som sätts upp. Om alla dessa bilar någon gång under ett år skulle passera kommunen och vilja ladda sin bil så är det alltså inte ens en bil per dag. De vanligaste elbilarna har idag ett batteri på cirka 30 kwh vilket innebär att om man har ett elpris på 1,20 kr så blir kostnaden för full laddning 36 kronor. De största elbilsbatterierna som finns på marknaden har en kapacitet på 86 kwh vilket blir en kostnad på 103,2 kronor per full laddning. Normalt sett är laddbeteendet att man sällan åker till en offentlig laddstation med ett totalt urladdat batteri och man laddar inte fullt utan oftast upp till 80 procent eller så mycket man behöver för att säkert veta att man kommer fram till sin destination. Batteristorleken på elfordonen ökar ständigt och utvecklingen har gått snabbare än vad många har förutspått och den fortsätter i snabb takt. Det är troligt att batteristorleken kommer att ligga mellan 30 kwh till 100 kwh de närmast åren, dock är detta endast en kvalificerad gissning. Sedan är det också svårt att förutspå elpriserna, men på sikt kommer de högst troligen att höjas allt eftersom kärnkraftverk stängs ner mm. Enligt en utredning gjord i Umeå 2013 kostade ett abonnemang för en 32A säkring runt 3900 kr per år 4. Om det inte redan finns en större säkring med abonnemang där man vill koppla in en laddstation så kostar det runt kronor att starta upp ett nytt sådant. Betalningsmodeller Idag finns det många olika sätt att ta betalt för laddning av elfordon, exempelvis genom RFID eller med mobiltelefoner via NFC (Near Field Communication), SMS eller applikation för Smartphones. Som nämnt ovan om klimatklivet så är det ett krav att laddstationen man sätter upp ska vara förberedd för att kunna betalningslösningar för att kunna få stöd via klimaklivet. Det vanligaste som används idag är att man kan betala med SMS eller en applikation på mobilen. Det har de flesta elbilsägare tillgång till vilket gör att det är relativt enkelt att betala. En betalningsmodell som har blivit vanlig i Norge är den s.k. Spotify -betalningsmodellen där man betalar ett fast månadspris och sedan får ladda sin bil så mycket man vill. Eftersom tekniken ständigt utvecklas och det troligen kommer dröja några år innan man tar betalt så är det svårt att avgöra vilket betalsystem man ska satsa på i framtiden. Det bästa är att ha en laddstation som är flexibel både hårdvaru- och mjukvarumässigt och så att den går att anpassa för framtida betallösningar. När det gäller snabbladdning så tar de flesta större företag så som exempelvis Vattenfall eller Fortum idag betalt per kilowattimme eller minut. Dock är detta mindre relevant eftersom snabbladdning inte är aktuellt för kommunen i dagsläget. 4 Björ, 2013 Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå 10

11 En kommun bör inte ta betalt per kilowattimme för laddning av elfordon eftersom man då anses vara en leverantör av el vilket innebär att energiskatt mm. tillkommer. Det man istället kan göra är att ta en parkeringsavgift utöver den eventuella vanliga avgiften. Rekommendation från försäljare av laddstationer är att man tar 8 kronor extra per timme om man har en laddstation säkrad till 16A och 16 kronor extra per timme om man har en laddstation säkrad till 32A. Detta kan dock ändras i och med att elpriser höjs. Det är något som man får beräkna när det är dags att börja ta betalt för laddning av elbilar. Om man ska börja ta betalt, när i sådant fall? Det är först och främst viktigt att man har god koll på hur mycket laddstationen används. Ingen av de kommuner som har kontaktats i samband med den här utredningen har angivit att de tar betalt för laddning av elfordon 5, man har dock förberett för att kunna ta betalt i framtiden. I Värnamo arbetar man just nu med att hitta en lösning för att kunna ta betalt inom en snarare framtid. I Lerums kommun är det gratis att ladda då det ser det som ett bidrag till en positiv samhällsutveckling, de kommer dock att börja ta betalt i framtiden. Samma gäller i Växjö kommun. Det är svårt att avgöra när det är lämpligt att börja ta betalt. Det viktigaste är att man, som nämnt ovan, har koll på hur mycket och ofta som laddstationen används. Detta kan man göra antingen genom att använda laddstationsföretagens övervakningssystem som oftast kostar att ha eller så kan man installera en elmätare för att se hur mycket el som används i stolpen. Fördelen med ett övervakningssystem är att det är enkelt att använda och man kan få ut mer än bara statistik, exempelvis se att stolpen fungerar som den ska. Nackdelen är att det kostar pengar att ha. Fördelen med en elmätare är att det är enkelt och en liten engångskostnad för att installera den via en elektriker. Nackdelen är att man inte får ut så mycket data och att det kan vara lite knöligare att läsa av. Ett sätt för att redan nu vänja elbilsägare vid betalning utan att ta betalt är att låta dem registrera sig via en applikation eller sms innan de kan börja ladda från laddstationen. Detta gör det enklare att senare införa betalning för laddning i och med att användarna redan är vana vid att registrera sin laddning. Dessutom får man kontaktuppgifter och statistik på vilka som använder laddstationen. Nackdelar med detta kan vara att systemet kostar extra att ha samt att det är mer teknik involverat vilket innebär en större risk för att något inte fungerar som det ska. Det finns två alternativ för när man ska fundera på om man ska börja ta betalt för laddning av elfordon vid kommunens laddstationer. Antingen är det när det är många som använder laddstationen, exempelvis minst en gång varannan dag eller antingen när det kommer företag till kommunen som sätter upp egna laddstationer och tar betalt för dem. Det är viktigt att bevaka användandet av stolpen samt marknaden för att kunna bedöma när det är dags att inte 5 Lerums kommun, Värnamo kommun samt Växjö kommun 11

12 längre erbjuda gratis laddning av elfordon. Kommer det företag som tar betalt för laddning av elfordon så kan en kommunal laddstation som är gratis att ladda ifrån missgynna näringslivet. Något som är ett enklare alternativ än att börja ta betalt för laddningen är att när man känner att det är dags att börja ta betalt så stänger man laddstationerna för det offentliga och använder den endast för gäster till kommunen samt kommunens egna fordon. Det kommer dock troligen dröja några år innan det är dags att ta ställning i den här frågan. Ytterligare alternativ är att sälja laddstationen till något företag som har intresse och användning för den. När marknaden är tillräckligt utvecklad och det finns ett större behov av att ladda sitt elfordon så är detta ett alternativ som man bör prioritera i första hand. Det kommer dock troligen dröja några år innan det är dags att ta ställning i den frågan. Service och underhåll Laddstationen för elbilar är en teknisk apparat som precis som allt annat kan gå sönder på något sätt. För en elbilsägare som har räknat med att ladda vid kommunens laddstation kan det vara frustrerande att komma fram och inse att stationen inte fungerar. Det kanske innebär att personen inte tar sig vidare till sin slutdestination vilket kan innebära negativ publicitet för kommunen. Det är viktigt att fundera på hur man gör om stationen går sönder exempelvis en helg och det inte finns någon som jobbar på kommunkontoret eller dyl. som kan hjälpa till. Ett alternativ kan vara att ha ett serviceavtal med elektriker som elbilsägaren kan kontakta om stationen inte fungerar som den ska. Eventuellt kan även företaget som säljer stationen erbjuda någon sådan tjänst. Detta är viktigt att kontrollera när man ska köpa in laddstationen. Väljer man att inte ha någon service på laddstationen under de tider när kommunkontoret är stängt så är det viktigt att informera om detta vid stationen och på det internetsidor som man kan använda för att hitta laddstationer. Slutsatser förslag för kommunen Eftersom det är så få elbilar i nuläget så är det viktigt att kommunen går före och möjliggör så att fler kan köra sin elbil längre sträckor. Det skapar också ett intresse vilket kan leda till att fler skaffar elbilar i kommunen. Detta görs genom att kommunen sätter upp fyra nya laddstationer till år Det bästa sättet som kommunen kan öka intresset för elbilar är att skaffa sådana till sina egna verksamheter så att personalen får prova att köra dem i tjänst. Detta gör att de förhoppningsvis inser hur enkla och bra elbilar är att köra så att de skaffar en elbil privat. Detta baserat på de goda resultaten vi fick när kommunen lånade fyra elbilar till några av verksamheterna under hösten Närmast undersöks om hemtjänsten kan byta några av sina fordon till elbilar, vidare även om fastighetsteknikerna kan byta ut sina fordon framöver. 12

13 Marknadsföring och kommunikation En viktig del i att sätta upp och ha laddstationer är att man kommunicerar och marknadsför att de sätts upp, hur det är tänkt att de ska användas och varför man sätter upp dem. Detta för att undvika eventuell negativ publicitet från de som inte tycker att kommunen ska sätta upp laddstationer för elfordon. Detta bör kombineras med informationsinsatser mot allmänhet och näringsliv av kommunens energi- och klimatrådgivningen. Man bör också trycka på vilka fördelar som finns för det lokala näringslivet om man har laddstationer i kommunen. Typ av laddstation En offentlig laddstation bör vara en semisnabb sådan, 32 A 22 kw är att föredra då det går snabbt att ladda elbilarna vilket gör att stationen används ofta. På så sätt har man en bra stolpe som även kan fungera i framtiden och hänga med i teknik- och batteriutvecklingen. Den ska följa de kriterier som är satta i Klimatklivet, dvs. att den ska vara förbered för betallösning, vara offentlig och upplagd på uppladning.nu samt laddinfra.se mm. Stationen bör ha typ 2 mode 3-uttag med möjlighet att låna laddkablar för de som inte har egna. En av lånekablarna bör ha en överföring till typ 1-uttag så att Asiatiska bilar kan använda stationen. Ska man skaffa laddstationer för internt bruk så behöver de inte nödvändigtvis ha lika kraftig strömförsörjning som de offentliga nämnda ovan. Detta eftersom bilarna som laddas via dem kan stå under natten och laddas upp. Man bör utreda hur laddstationen kommer att användas innan man sätter upp en som är främst till för internt bruk. Dessa kan dock vara öppna för användning av allmänheten så att det går att söka stöd via Klimatklivet för dem. Placering Laddstationen bör vara centralt med närhet till fik, restaurang mm. för att öka attraktiviteten och användandet av laddstationen. Det kan vara relevant att följa antalet elbilar i främst Kalmar och Östergötlands län eftersom det troligen är de som kommer att använda laddstationerna mest. Detta eftersom elfordon har en begränsad räckvidd (runt 15 till 20 mil) och främst används till kortare resor, exempelvis arbetspendling. Antalet laddbara elfordon i länen kan man följa genom den statistik som finns tillgänglig via SCB samt statistik på användning av den nuvarande laddstationen som finns framför hus. Det är viktigt att man som kommun inte hämmar eventuellt näringsliv som själva har ett ekonomiskt intresse att sätta upp laddstationer. Detta bör man ta hänsyn till innan man som kommun sätter upp laddstationer. Tekniska Verken i Linköping har sökt och fått bidrag för att sätta upp laddstationer i regionen längs motorvägar samt riksvägar, det är inte alls omöjligt att en av dessa kommer att installeras i kommunen. Man bör kontakta dem för att se vad deras planer är innan kommunen sätter upp fler egna laddstationer. 13

14 Källor Vägledning Laddinfrastruktur för elfordon Svensk Energi: astruktur%20uppdaterad%2026%20sept% pdf Green Highway: Vattenfall erbjuder att bistå med laddning: Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå Linn Björ, 2013, Umeå Universitet. Statistik från SCB, antalet elbilar i länet: 14

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer?

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? Det talas mycket om elbilar och elektromobilitet i dagsläget. Det finns många olika elbilsmodeller på marknaden

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö Tid: 2016-02-19 13:00-16:30 Plats: 9 RJL 2016/79 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Utbyggnad av infrastruktur för laddstolpar Beslut Nämnden

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil Elbilar och laddning -För dig som funderar på att skaffa elbil Funderar du på att skaffa elbil? Laddfordon blir allt vanligare och har de senaste åren ökat exponentiellt. I dagsläget finns över 12 000

Läs mer

Vi laddar Sverige! 2

Vi laddar Sverige! 2 1 2 Vi laddar Sverige! Dagens seminarium Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden Vad säger Elsäkerhetsverket Vi laddar Sverige Vad kan vi erbjuda GARO standards teknik Laddkoll

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

Er partner för elbil-laddning

Er partner för elbil-laddning 1 Er partner för elbil-laddning Fortum som hållbar partner Vår vision the Solar Economy Fortum är experter inom effektiv och CO2-fri elektricitets- och värmeproduktion Vi erbjuder experter inom elbilladdning

Läs mer

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK Fastighetsmässan 2017-03-16 DAGENS SEMINARIUM Utvecklingen på marknaden Laddinfrastruktur Typ av laddare Viktigt att tänka på vid etablering Prismodeller Sammanfattning ANTALET

Läs mer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer LADDA DIN ELBIL Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer INNEHÅLL Vad kostar det att köra en elbil? s. 3 Laddningsalternativ s. 4-7 Leverantörer av laddare s. 8-9

Läs mer

Steg för steg-guide. som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Steg 6 Undersök intresse och förutsättningar

Steg för steg-guide. som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Steg 6 Undersök intresse och förutsättningar Fixa laddplats Steg för steg-guide Allt fler bostadsrättsföreningar installerar laddplatser för elbilar. Den bästa l addplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Att ladda vid hemmet är enkelt och bekvämt.

Läs mer

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M).

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M). Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-02 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-05-17 p. 18 Laddstationer för elcyklar.

Läs mer

Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014 2015. Lägesrapport

Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014 2015. Lägesrapport Dnr M 2013-8217 T 2014-00526 Sida 1 (15) 2015-08-25 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Mats Fager Telefon: 08-508 26 298 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-09-22 Trafiknämnden 2015-09-24

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N

Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N B E TA L N I N G S M O D E L L E R F Ö R E L- L A D D N I N G Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N Sätt att ta betalt för publik el-laddning

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se 4 Lennart Östblom www.kommunanalys.se Utredningar Enkäter Analyser Rapporter i text och grafik Information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Elbilar och laddinfrastruktur Förbränningsmotorn betraktades

Läs mer

Säker laddning av elfordon

Säker laddning av elfordon Säker laddning av elfordon Gustav Gustavsson, Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

LADDA OCH KÖRA ELBIL

LADDA OCH KÖRA ELBIL 1 Sveriges riksdag och regering Under det pågående klimatmötet COP21, 30 nov 11 dec 2015, höll klimat- och miljöminister Åsa Romson och finansmarkandsminister Per Bolund eg seminarium om inihahvet FossilfriG

Läs mer

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Nanna Wikholm Tel: 010-698 14 02 Nanna.wikholm@naturvardsverket.se PM 2016-08-30 Ärendenr: NV-05824-15 Information om stödet till laddinfrastruktur

Läs mer

Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad

Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad Foto Stefan Nilsson, Miljöfordon Syd Version 1.0 2016-03-28 På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland. Rapporten

Läs mer

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se LaddinfraÖst Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se Jakob.lagercrantz@equest.se FFF utredningen betonar mångfald 140 120 100 Energianvändning (TWh) 80 60 40 20 Trafiksnålt

Läs mer

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige Laddinfra Öst Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige Gordon Strömfelt, Engineering Force Sweden AB e-post: gordon@e4s.se telefon: 0761-729950 2016-04-08 Inledning Denna rapport syftar till att beskriva

Läs mer

Laddstolpar PÅ JOBBET. Inom den offentliga HEMMA

Laddstolpar PÅ JOBBET. Inom den offentliga HEMMA Laddstolpar PÅ JOBBET Inom den offentliga HEMMA Europas största sortiment av lösningar för EV laddning Hemma På jobbet Inom den offentliga EC Nordic representerar Rolec Services Ltd, från Boston.Rolec

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland.

Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland. Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland. Förstudie inför framtida utbyggnad Stefan Svedhem, Innovatum AB Trollhättan, 2015-12-28 Studien är genomförd i samverkan

Läs mer

Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon. Eva Sunnerstedt Stockholms Stad

Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon. Eva Sunnerstedt Stockholms Stad Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon Eva Sunnerstedt Stockholms Stad eva.sunnerstedt@stockholm.se Antalet eldrivna bilar ökar i Sverige! 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2008 2009 2010

Läs mer

Laddinfrastruktur inom Klimatklivet. Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S

Laddinfrastruktur inom Klimatklivet. Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S Laddinfrastruktur inom Klimatklivet Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S 1 Innehållsförteckning 1 Laddning av personbilar... 1 1.1 Laddfordon...

Läs mer

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Så fungerar en elbil En renodlad elbil har inget avgasrör och ger inga utsläpp i gatumiljö.

Läs mer

Tekniska verken/clever

Tekniska verken/clever Tekniska verken/clever Elbilsladdning Kunddag på MSE 8 november Tekniska verken Mikael Blom Key Account Manager CLEVER Sverige AB Affärsidé Skandinaviens ledande elbilsoperatör Grundades i Sverige 2015,

Läs mer

Plan för laddinfrastruktur. Stenungsunds kommun

Plan för laddinfrastruktur. Stenungsunds kommun Plan för laddinfrastruktur Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslut av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2017-05-22 100 Dnr 0428/15 Dokumentägare Sektorschef Samhällsbyggnad Giltighetstid 2017-2019

Läs mer

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Elbilarna är här! Varför elbilar? Grön profil till organisationen Bidrar till en bättre miljö både globalt och

Läs mer

Motion om laddinfrastruktur

Motion om laddinfrastruktur KF 28:1 KF 28:2 KF 28:3 KF 28:4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:517-034 2016-03-31 1/3 Motion om laddinfrastruktur Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. bifalla motionen,

Läs mer

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Ett av vår tids största miljöhot är global uppvärmning på grund av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Koldioxidutsläppen orsakas främst av förbränning

Läs mer

Elbilslandet Gotland

Elbilslandet Gotland Mars 2016 Elbilslandet Gotland En barriärbrytande genväg till en fossiloberoende fordonsflotta Statusrapport 2015 Jon Malmsten Solkompaniet jon.malmsten@solkompaniet.se Sammanfattning Projektet Elbilslandet

Läs mer

Fixa laddplats till din bostadsrättsförening!

Fixa laddplats till din bostadsrättsförening! www.cacharge.com Fixa laddplats till din bostadsrättsförening! CaCharge laddar många bilar till en mycket låg kostnad. Vår vision är att erbjuda kostnadseffektiv laddning åt alla för att möjliggöra en

Läs mer

Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå

Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå Investigation of suitable charging infrastructure for electric vehicles in Umeå Linn Björ EN1307 Examensarbete för civilingenjörsexamen

Läs mer

Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj

Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj Jonas Lööf Projektledare Miljöfordon Syd Green Charge Sydost Green Charge Sydost Kraftsamling för elfordon och laddinfrastruktur

Läs mer

Dagens seminarium. Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden. Vad säger Elsäkerhetsverket. Midroc Electro Vad kan vi erbjuda

Dagens seminarium. Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden. Vad säger Elsäkerhetsverket. Midroc Electro Vad kan vi erbjuda 1 Välkomna! Dagens seminarium Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden Vad säger Elsäkerhetsverket Midroc Electro Vad kan vi erbjuda GARO standards teknik Laddkoll hur fungerar

Läs mer

Vi spände bågen det höll inte riktigt

Vi spände bågen det höll inte riktigt E.ON Elnät Mars 2016 Vi spände bågen det höll inte riktigt Jag vill passa på att tacka dig för det här året. Jul och nyår börjar närma sig och jag hoppas att du och dina nära får fina helgdagar. Jag tänker

Läs mer

ELHYBRID ÄR MODELLEN. Niina har gjort sitt val NR 04 2015. Fastpris mest populärt. Använd Din Sida. Dags att söka pengar SID 03 SID 06 SID 07

ELHYBRID ÄR MODELLEN. Niina har gjort sitt val NR 04 2015. Fastpris mest populärt. Använd Din Sida. Dags att söka pengar SID 03 SID 06 SID 07 DU & DinEl NR 04 2015 ELAVTAL Fastpris mest populärt SID 03 VANLIGA FRÅGOR Använd Din Sida SID 06 MILJÖFONDEN Dags att söka pengar SID 07 Niina har gjort sitt val ELHYBRID ÄR MODELLEN EN TIDNING FRÅN 02

Läs mer

LADDSTATIONER K-L 13/05

LADDSTATIONER K-L 13/05 LADDSTATIONER K-L 13/05 LADDSTATIONER MER ÄN ETT VANLIGT UTTAG Allt fler elfordon börjar synas på bilsalongerna och på våra vägar. En ren batteribil, med en räckvidd på ca 10 12 mil, är ett bra val för

Läs mer

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING DAGS FÖR LADDNING Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER VAR 4:E BIL, LADDBAR! 1

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA

Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA Elbilarna blir fler - är vi redo? Antalet laddbara bilar ökar snabbt och allt fler behöver tillgång till säkra laddstationer både hemma, på arbetet och på resan. Behovet

Läs mer

Varför är vi på Valbo Köpcentrum idag?

Varför är vi på Valbo Köpcentrum idag? Varför är vi på Valbo Köpcentrum idag? Varför är vi på Valbo Köpcentrum idag? Vi måste inse att: personbilarna är VÄLDIGT många! bilägarna känner stor frihet genom att kunna åka när man vill, vart man

Läs mer

Utredning kring laddstolpars placering i Järfälla

Utredning kring laddstolpars placering i Järfälla Utredning kring laddstolpars placering i Järfälla Erik Wässing 2 (15) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. SYFTE... 3 3. METOD... 3 4. RESULTAT OCH ANALYS... 4 4.1. Utvecklingen på elbilsmarknaden

Läs mer

BETALNINGSMODELLER FÖR EL-LADDNING. 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

BETALNINGSMODELLER FÖR EL-LADDNING. 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BRF Haga i Solna Bostadsrättsföreningen Haga i Solna har installerat laddstationer på åtta av sina 118 garageplatser. De har tagit hjälp av

Läs mer

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland Projekttitel: Främjande av elbilar och dess infrastruktur Plats: Östergötland Submission date: 2016-01-

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Bilaga KS 2013/103/1 l (2) 2013-03-08 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp, Ink 2013 Oft O 9 Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

LADDINFRASTRUKTUR. sundrive.se SKHF Peter Bäckström

LADDINFRASTRUKTUR. sundrive.se SKHF Peter Bäckström LADDINFRASTRUKTUR SKHF 2017-04-05 Peter Bäckström sundrive.se Vi levererar laddlösningar 25 års erfarenhet Produkter: SunDrive representerar flera av Europas ledande tillverkare av laddboxar och tillbehör

Läs mer

Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun.

Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun. Örebro kommun 2017-03-08 Ks 242/2017 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR LADDINFRASTRUKTUR I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM

Läs mer

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet s synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet Sammanfattning av synpunkter s medlemmar arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från transporter med ambitiösa

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

Investeringskostnaden per hus skulle då variera beroende på hur många hus som ansluts, enligt nedan:

Investeringskostnaden per hus skulle då variera beroende på hur många hus som ansluts, enligt nedan: 1 Lundby södra samfällighetsförening för värme Lundby November 2014 information Förslag från E.ON E.ON har nu presenterat sitt nya förslag muntligt och även tagit fram en karta över hur de skulle vilja

Läs mer

PASSION FÖR ATT GÖRA LADDNING ENKELT!

PASSION FÖR ATT GÖRA LADDNING ENKELT! CHARGING MADE EASY PASSION FÖR ATT GÖRA LADDNING ENKELT! Vi på Charge Amps brinner för att göra elbilsladdning enklare och effektivare. Vi är nämligen övertygade om att den bästa vägen till en hållbar

Läs mer

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2016-03-14 Ref: M2016/00374/R Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare-

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

RENAULT Snabbladdare med växelström. Fredrik Wigelius

RENAULT Snabbladdare med växelström. Fredrik Wigelius RENAULT Snabbladdare med växelström Fredrik Wigelius RENAULT EV FÖR ALLA BEHOV Mer än 30 000 elbilar på vägarna i Europa Stockholm Hamburg Flins LADDNING - VAD TALAR VI OM? Ström kw Snabbladdning Hastighet

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om julgranar och andra ljuskällor Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror

Läs mer

LADDSTATIONER K-L 16/05

LADDSTATIONER K-L 16/05 LADDSTATIONER K-L 16/05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om GARO...3 Allmän information...5 Snabbladdare...7 Publika laddare...11 Hemmaladdare/ laddbox...14 Lösningar för befintliga GARO system...17 WEB portal...18

Läs mer

Nu kommer solen 2014-03-31

Nu kommer solen 2014-03-31 Nu kommer solen 2014-03-31 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen har börjat och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

GreenCharge - Strategisk studie för placering av snabbladdare i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne

GreenCharge - Strategisk studie för placering av snabbladdare i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne GreenCharge - Strategisk studie för placering av snabbladdare i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne Slutlig version 2015-02-28 Författad av Gordon Strömfelt, emotion Technologies Sweden AB

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (B)

JIL Stockholms läns landsting i (B) JIL Stockholms läns landsting i (B) Tillväxt- och regionplanenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2016-02-09 TRN 2015-0183 Handläggare: Joel Edding Landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling

Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling Winner of the Future transport Award 2011 Presentation by Boh Westerlund CEO at Hybricon AB Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling Presentation

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Sammanställning resvaneundersökning

Sammanställning resvaneundersökning Sammanställning resvaneundersökning Syftet med resvaneundersökningen har varit att få en översiktlig bild av hur resandet ser ut kring Alvesta resecentrum med koppling till parkeringen på östra sidan.

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - +

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - + Föreläsning 1 Vad är en elektrisk spänning? Det finns två grundläggande fysikaliska begrepp som inte kan förklaras på ett enkelt sätt. Massa Elektrisk laddning Inom eltekniken börjar vi med elektrisk laddning.

Läs mer

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Vi bygger ut stationär räckviddsförlängning i Sverige och gör

Läs mer

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie stämma söndagen den 8 mars 2009 kl. 16.00 på Stenåsavägen 36 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Stämmans

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon.

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon. Miljöförvaltningen Miljöbilar i Stockholm Bilaga Tjänsteutlåtande Dnr 2015-8376 Sida 1 (8) 2015-06-02 Handläggare Per Erik Österlund Telefon: 08-508 28 819 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-16

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX INSTALLATIONSGUIDE FIBEKOAX 1 FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel HDMI-kabel Strömkabel med adapter TiVo-antennkabel med skruvkontakt Gå in på comhem.se/

Läs mer

Ett väldesignat & slimmat plånboksfodral från WE CHARGE. Tillverkat i konstskin. Snäpp i telefonen i det hårda skalet och låt plånboksfodralet skydda

Ett väldesignat & slimmat plånboksfodral från WE CHARGE. Tillverkat i konstskin. Snäpp i telefonen i det hårda skalet och låt plånboksfodralet skydda Ett väldesignat & slimmat plånboksfodral från WE CHARGE. Tillverkat i konstskin. Snäpp i telefonen i det hårda skalet och låt plånboksfodralet skydda både fram och baksida på telefonen mot skador. Plånboksfodralet

Läs mer

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr Sida 1 (5) 2015-10-21 Handläggare Monica Fredriksson 08-508 262 18 Till Trafiknämnden 2015-12-10 Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Förslag

Läs mer

Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E)

Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E) Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E) Power Circle inkommer här med kommentarer på utredningen Fossilfrihet på väg. Power Circle instämmer i utredningens

Läs mer

Nu kommer solen 2015-01-26

Nu kommer solen 2015-01-26 Nu kommer solen 2015-01-26 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen börjat i mars och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera årets solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Laddstolpa r till elbilar, o mvärldsbevakning och förslag till principer för lokalisering.

Laddstolpa r till elbilar, o mvärldsbevakning och förslag till principer för lokalisering. Tjänsteskrivelse 2016-11 - 25 Handläggare Patrik Stenberg Plan - och exploateringsenheten Diarienummer 2015TEN/0606 Tekniska nämnden Laddstolpa r till elbilar, o mvärldsbevakning och förslag till principer

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken?

Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken? Trafikutskottet Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken? Problemformulering Varje dag reser det cirka 700 000 resenärer med SL, 1 vilket innebär att 47 % av Stockholms

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förslag på utformning av grundläggande laddinfrastruktur för elfordon i Luleå. Björn Söderlund 2015

EXAMENSARBETE. Förslag på utformning av grundläggande laddinfrastruktur för elfordon i Luleå. Björn Söderlund 2015 EXAMENSARBETE Förslag på utformning av grundläggande laddinfrastruktur för elfordon i Luleå Björn Söderlund 2015 Högskoleingenjörsexamen Bilsystemteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer