Plan för laddinfrastruktur. Stenungsunds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för laddinfrastruktur. Stenungsunds kommun"

Transkript

1 Plan för laddinfrastruktur Stenungsunds kommun

2 Typ av dokument Plan Beslut av Kommunfullmäktige Beslutsdatum Dnr 0428/15 Dokumentägare Sektorschef Samhällsbyggnad Giltighetstid Framtagen av Sektor Samhällsbyggnad Reviderad

3 Innehåll Bostadsförsörjningsprogram 1 för Stenungsunds kommun Plan för laddinfrastruktur Stenungsunds kommun 4 Bakgrund 4 Syfte 4 Vanliga begrepp 4 Läget i Sverige 5 Elbilen en viktig kugge 5 Snabb utveckling av laddstationer 7 Främst hemmaladdning men även snabbladdning behövs 7 Stenungsund nuläge 7 Ökat antal laddbara fordon 7 Kommunen har satsat på pendelparkeringar 8 Näringsliv på hugget med snabbladdare/laddare 8 Stenungsund som en del av en region 8 Stenungsund framöver 10 Ny teknik - nya behov 10 Ökat antal laddbara bilar 10 Publika laddstationer 11 Snabbladdare vid strategiska platser 11 Semisnabbladdare/normalladdare vid köpcentrum med mera 11 Normalladdare vid pendelparkeringar 11 Publik laddinfrastruktur i Stenungsund (2017) 12 Icke publika laddstationer 14 Arbetsplatser och hemmaladdning 14 Flerbostadshus 14 Kommunens egen verksamhet 15 Elbilar på gång 15 Laddare behövs 15 Transportpool 15 Sammanställning av planen i tabellform 16 3

4 Plan för laddinfrastruktur Stenungsunds kommun Bakgrund Kommunfullmäktige gav 2016 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en infrastrukturplan för laddstolpar. Sektor Samhällsbyggnad har arbetat med uppdraget och tagit fram en kommunal plan för laddinfrastruktur. För att få en bred bild av läget idag och vad som är på gång har samverkan skett mellan aktörer inom kommunen, det kommunala bostadbolaget Stenungsundshem AB, näringslivsrepresentanter, intresseföreningar samt regionala och kommunala planerare. Syfte Laddinfrastruktur är ett relativt nytt begrepp och behovet av en plan för laddinfrastruktur är också nytt. För att säkerställa att kommunen kan möta nuvarande och framtida behov av laddstationer för laddbara bilar som i en del av det nationella målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta behövs en plan för laddinfrastruktur. Syftet med planen är att kartlägga var det finns laddstationer i dagsläget, vad som är på gång och att identifiera kommande behov. Utvecklingen går fort, både gällande laddinfrastruktur lokalt och regionalt och med avseende på elfordonens kapacitet och räckvidd. Det är viktigt att följa utvecklingen, vara uppmärksam på förändrade behov och revidera planen om behov uppstår. Vanliga begrepp Elbil och laddhybrid En elbil är benämningen för ett fordon som använder en elmotor istället för en förbränningsmotor för framdrift. En laddhybrid använder sig av både elmotor och förbränningsmotor. Samlingsnamnet för elbilar och laddhybrider är laddbara fordon och gemensamt för dessa är att de laddar externt från elnätet. Laddstation laddare laddpunkt En laddstation är en geografisk plats där det går att ladda ett eller flera laddbara fordon. Vid varje laddstation kan det finnas en eller flera laddare och varje laddare kan ha en eller flera laddpunkter. Vid varje laddpunkt kan ett fordon ladda. Bilden nedan visar hur de olika orden definieras. Publika eller icke-publika laddstationer Offentliga laddstationer där vem som helst är välkommen att ladda benämns ofta som publika laddstationer. Icke-publika laddstationer är laddstationer som exempelvis finns i bostaden eller intill arbetsplatsen och som är till för ett begränsat antal personer. Definition av laddstation, laddare och laddpunkt (Power Circle) Snabbladdning eller normalladdning Laddningen delas vanligen in i tre kategorier: normalladdning, semisnabbladdning och snabbladdning. Det är viktigt att installera rätt typ av laddare på rätt plats för att laddinfrastrukturutbyggnaden ska bli så kostnadseffektiv som möjligt. Normalladdning - laddning med låga effekter (3,6 kw-7,4 kw) - att ladda en elbil från tomt till fullt batteri tar upp till åtta timmar. 4

5 Semisnabbladdning (ibland kallad normalladdning) (11kW-22 kw) att ladda en elbil från tomt till fullt batteri tar cirka två till tre timmar. Snabbladdning - laddning sker med höga effekter (>50 kw). En elbil kan ladda från tomt till 80 % batteri på cirka 30 minuter. Kontakter och uttag I dagsläget finns det ett antal olika kontakttyper på elbilarna. Asiatiska bilar normalladdas vid en så kallad Typ 1-kontakt och snabbladdas via CHAdeMO-kontakt. Resterande bilar normalladdas via en så kallad Typ 2-kontakt och snabbladdas via CCS-kontakt. När en aktör installerar en laddstation i Sverige bör man hålla sig till EU:s standarder. Enligt EU ska alla publika normal- och semisnabba laddstationer i Sverige bestå av minst Typ 2-kontakt och publika snabbladdare ska bestå av minst CCS-kontakt. Klimatklivet statligt stöd för bland annat laddstationer Klimatklivet är ett statligt stöd som regeringen tog fram 2015 och som syftar till att minska samhällets klimatpåverkan och ger stöd till investeringar där klimatnyttan per investerad krona är störst. Under året som Klimatklivet funnits har en stor andel ansökningar handlat om investeringsbidrag till laddstationer vilket har gett en rejäl skjuts till utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Genom klimatklivet kan aktörer få upp till 50 % ersättning i form av ekonomiskt stöd vid exempelvis etablering av laddstationer. CPEV - ett nationellt nyckeltal CPEV, Charging Points per Electric Vehicle, betyder antal laddpunkter per antal laddbara fordon. EU anger i sitt direktiv för infrastruktur för alternativa bränslen att nyckeltalet CPEV för varje medlemsnation bör vara minst 0,10. För varje tio laddbara bilar i Sverige bör det utifrån nyckeltalet finnas minst en publik laddpunkt. Som jämförelse och över tid kan talet vara relevant även på kommunal nivå. Läget i Sverige Elbilen en viktig kugge Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av energianvändningen i Sverige och en stor del av utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Enligt nationella mål ska Sverige vara klimatneutralt 2050 och ha en fossiloberoende fordonsflotta år Elfordon är en viktig del för att nå målen om en fossiloberoende fordonsflotta och för att minska utsläppen av växthusgaser, vid sidan av bland annat minskat bilberoende och ökad möjlighet för gång, cykel och kollektivtrafik. Enligt Power Circle fanns det år 2016 över laddbara bilar i Sverige och de senaste åren har tillväxten varit över 90 %. Elbilar har många fördelar jämfört med fossildrivna bilar. De är mer energieffektiva, har låga ljudemissioner och inga lokala utsläpp. Elbilar är även billigare i drift än konventionella bilar på grund av billigare bränsle och mindre underhållskrav. I dagsläget klarar de flesta elbilar att köra mellan mil men i framtiden kommer räckvidden att bli längre och priserna på elbilarna sjunka. Enligt prognos från Power Circle kommer Sverige att ha närmare en miljon laddbara fordon på vägarna år Som jämförelse finns det idag runt 4,7 miljoner bilar på de svenska vägarna. 5

6 Antalet elbilar har ökat exponentiellt sedan Prognos för Sverige uppskattar att det år 2030 finns en miljon laddbara bilar på vägarna. 6

7 Antalet publika laddpunkter i Sverige ökar för varje månad. Snabb utveckling av laddstationer Intresset för att sätta upp laddstationer har ökat kraftigt i samband med att allt fler elfordon och laddhybrider har kommit ut på marknaden. Naturvårdsverkets statliga stöd Klimatklivet från hösten 2015 visar att intresset för laddstationer är mycket högt. I slutet av 2016 fanns det i Sverige mer än publika laddpunkter fördelat på över 700 laddstationer. Om laddfordonen ska bli fler måste det finnas en väl fungerande laddinfrastruktur med både publika och icke-publika laddstationer. Laddstationen måste även utrustas med rätt laddeffekt för ändamålet. Främst hemmaladdning men även snabbladdning behövs Genom brukarundersökningar som Energimyndigheten redovisar från Norge och USA, som har fler elfordon än Sverige, kan viktiga strukturer och satsningar identifieras. Privatägda fordon står still ungefär 95 % av dygnet. Det är främst där bilarna står still under dagen eller natten, som den mesta laddningen sker, med det vill säga med icke publika laddare på arbetsplatsen eller hemma för privatägda bilar. Publika snabbladdare längs med till exempel motorvägar eller normalladdning/semisnabbladdning vid resecentrum och dylikt används inte i samma utsträckning. Samtidigt är det är viktigt att identifiera var olika sorters laddare bör placeras så att det finns en bra infrastruktur och tillförlitlighet. Först och främst är det alltså viktigt att ha god tillgång till laddinfrastruktur där fordonen mest står still såsom hemmaladdning och arbetsplatsladdning. Därefter är det viktigt att få regionala strukturer med mer publika laddstationer av olika slag. Stenungsund nuläge I Stenungsunds kommun finns ett antal publika laddplatser i kommunal respektive privat regi. Nedan specificeras dessa. Icke publika laddare finns inte i kommunal regi och har inte inventerats. Ökat antal laddbara fordon I Stenungsunds kommun fanns det år laddbara bilar. Av dessa var 24 rena elbilar och resterande 31 laddhybrider. Under 2016 ökade antal laddbara fordon i kommunen med 62 %. 7

8 Antalet laddbara fordon i Stenungsunds kommun ökar för varje månad. Kommunen har satsat på pendelparkeringar Under 2014 uppkom behovet av publika laddstationer och Stenungsunds kommun valde då att möta detta behov genom att placera ut sex normalladdare på tre pendelparkeringar. Dessa placerades vid Stenungsunds station samt vid Stora Höga och Jörlanda pendelparkeringar. Detta för att möjliggöra laddning av elfordon. Under hösten 2015 gjordes en inventering som visade att platserna den veckan inte användes mycket. I juni 2016 gjordes en ny inventering och den visade på högt nyttjande av platserna vid Stora Höga pendelparkering och lågt nyttjande vid Stenungsunds station och Jörlanda pendelparkering. Stenungsunds kommun ansökte i september 2016 om statligt stöd från Klimatklivet för fyra laddpunkter vid ny pendelparkering Nösnäs/ Stenungsund Arena. Kommunens ansökan blev inte beviljad. Vid det tillfället räckte inte klimatnyttan per investerad krona till för att få stöd. Om kommunen ser att klimatnyttan på en framtida placering kan värderas högre kommer kommunen att ansöka om stöd vid sådana projekt eller om trenden är att färre söker bidrag. Näringsliv på hugget med snabbladdare/laddare Näringslivet i Stenungsund har varit framåt gällande laddstationer. Under 2015 sattes det upp snabbladdare vid Burger King/Circle K vid Stora Högamotet. Förutom snabbladdare vid Stora Högamotet, södra infarten från E6:an planeras för laddare vid Stenungsundsmotet. Stenungsbaden har två publika normalladdare sedan 2015 och sedan hösten 2016 två publika semisnabba laddare specifika för Teslabilar. Sammantaget finns publika laddstationer för olika behov i Stenungsund. Stenungsund som en del av en region Gällande laddinfrastruktur är det viktigt att även se på kommunen ur ett regionalt perspektiv. Som det ser ut nu ser finns snabbladdare på flera håll i närheten av Stenungsund. Göteborg har flera snabbladdare, Kungälv har en snabbladdare nära E6 och på Orust finns snabbladdare i flera tätorter. Tjörn har påbörjat arbete med laddstationer. Sett till hela Västra Götalands län finns det idag över laddbara bilar. Enligt prognos från Power Circle finns det år 2030 över laddbara bilar i länet. 8

9 År 2030 kommer det enligt prognosen finnas över laddbara bilar i Västra Götalands län. Antalet laddpunkter i länet ökar för varje månad. I länet finns det idag över 300 publika laddpunkter fördelat på cirka 100 laddstationer. Av dessa 300 publika laddpunkter är cirka 40 snabbladdningspunkter. CPEV-nyckeltalet för Sverige låg i slutet av 2016 på 0,095. Som jämförelse låg Stenungsunds kommun på 0,24 och Västra Götalands län på 0,09. År 2016 hade 174 kommuner och åtta län ett CPEV-värde under 0,10. Sifforna är framtagna av Power Circle. Värdet tar inte hänsyn till vilken sorts laddpunkt det är. En snabbladdare täcker ett större behov än en normalladdare. Flera av laddpunkterna i både Stenungsunds kommun och Västra Götalandsregionen är snabbladdare. Den rekommenderade siffran från EU gäller endast på nationell nivå men det är ett bra mått att förhålla sig till och jämföra med, både kommunalt och regionalt, när antalet laddbara fordon och antalet laddpunkter ökar. Stenungsund har i dagsläget ett klart godkänt resultat utifrån detta mått. 9

10 Stenungsund framöver Ny teknik - nya behov Stenungsunds kommun vill verka för en fortsatt god utveckling av laddinfrastrukturen i kommunen och regionen. Det ska vara lätt att ladda sin elbil eller laddhybrid. Först och främst är det viktigast att ha god tillgång till laddare där fordonen mest står still till exempel nattetid. Därefter är det viktigt att få regionala strukturer med mer publika laddstationer av olika slag. Kommunen avser att förbereda för utökad laddinfrastruktur publikt på pendelparkeringar och främst satsa på laddare för kommunens egen fordonspark. Samtidigt händer det mycket på marknaden och det är oklart vad som ryms inom den kommunala kompetensen och var kommunens ambition bör ligga. Utvecklingen av elbilars prestanda är snabb och kommunen har ett aktivt näringsliv som ser möjligheter med att sätta upp laddare/snabbladdare. Kommunen planerar för att kunna sätta upp fler normalladdare på pendelparkeringar, sätta upp laddstationer för den egna fordonsparken först genom att se över möjlighet att byta ut motorvärmare till elfordonsladdare samt arbeta för att öka laddstationer för boenden i flerbostadshus. Stenungsunds kommun uppmuntrar icke-publika laddstationer och hemmaladdning. Det är viktigt att laddinfrastrukturen byggs ut i takt med att antalet laddbara fordon ökar i samhället, att följa utvecklingen och från kommunalt håll satsa rätt. I det arbetet kan exempelvis CPEV-nyckeltalet vara till hjälp. GR har startat upp ett samordningsnätverk i frågor gällande laddinfrastruktur med fokus på hemmaladdning i flerbostadshus. Nätverket ska även vara ett forum för idé och kunskapsutbyte och bidra till att deltagande kommuner ökar sin kunskap och kapacitet att fortsätta arbetet med laddinfrastrukturfrågor. Genom att vara en del av detta nätverk säkerställer kommunen att framtida prioriteringar och strukturer hamnar rätt. Stenungsunds kommun får även under 2017 och 2018 kostnadsfri rådgivning och hjälp med frågor och prognoser av intresseorganisationen Power Circle som en del i projektet nordiskt elbilssekretariat, som de driver och får EU-stöd för. Projektet har till syfte att öka kompetensen kring e-mobilitet i Öresund-Kattegatt-Skagerak-regionen genom assistans och rådgivning. Power Circle har lång erfarenhet i elbilsfrågor och har arbetat med frågan sedan Ökat antal laddbara bilar Enligt prognos från Power Circle kommer Stenungsunds kommun år 2030 ha laddbara bilar. Långtidsprognos för antalet laddbara bilar i Stenungsunds kommun. 10

11 Publika laddstationer Snabbladdare vid strategiska platser I februari 2017 fanns publika snabbladdare med tre laddpunkter vid Stora Högamotet, södra infarten till Stenungsund från E6:an. I mars 2017 planeras två nya snabbladdningsstationer att sättas upp vid norra infarten till Stenungsund i Munkeröd, Stenungsundsmotet. Med dessa snabbladdare täcks behovet av snabbladdare i kommunen väl för tillfället. Strategiskt placerade snabbladdare i kommunen är bra för att öka/behålla attraktionsgraden för kommunen/regionen och underlätta för elfordon som färdas längre sträckor. Elfordon tar sig allt längre per laddning och snabbladdare behövs inte överallt. Projektledare från Innovatum kring Hållbara transporter identifierade under hösten 2016 att det för Stenungsunds del främst är vid både södra och norra avfarten från E6:an som snabbladdare är strategiskt viktiga. Eventuell framtida strategisk placering av snabbladdare är centralt innan Stenungsöbron. Generellt är det ofta mer fördelaktigt att en laddstation vid behov utökas med fler laddpunkter, hellre än att bygga nya laddstationer, både ur kostnadsoch tillgänglighetsaspekter. Kommunen planerar inte att sätta upp snabbladdare i egen regi. Semisnabbladdare/normalladdare vid köpcentrum med mera Publika semisnabba laddare/normalladdare med högre effekt som laddar en elbil på tvåtre timmar är lämpliga där bilar står placerade kortare tid till exempel vid köpcentrum. Lite snabbare normalladdare/semisnabba laddare finns specifikt för Teslabilar vid Stenungsbaden som även har normalladdare för alla sorters bilar. Förvaltningen påbörjade under 2016 arbete med att se förutsättningar och prisbild för att sätta upp en semisnabb laddstation vid kommunhusets huvudentré för besökare. Det visade sig att bland annat befintlig eleffekt inte var tillräcklig för att enkelt sätta upp en sådan. Då utvecklingen kring laddinfrastruktur och laddbehov går fort och kommunen som sådan i dagsläget har bra laddmöjligheter, planerar inte Stenungsunds kommun att sätta upp publika semisnabba laddare i egen regi. Normalladdare vid pendelparkeringar Publika normalladdare med lägre effekt är bra vid pendelparkeringar där bilen normalt står längre än 3 timmar. Kommunen har redan idag laddstationer på tre pendelparkeringar. Inventering under 2015 och 2016 visade att trycket på dessa hittills är lågt, förutom på pendelparkeringen i Stora Höga. Här är det viktigt att följa nyttjandegraden av befintliga laddplatser och kunna lägga in en utökning av dessa om behov uppstår. Senast var Stora Höga mest nyttjad men inte överutnyttjad. I samband med ny pendelparkering vid Nösnäs/Stenungsund Arena kommer kommunen att förbereda för ett antal laddpunkter där. Pendelparkeringen Stora Höga som har hög nyttjandegrad är redan föreberedd för två nya laddstationer. Kommunen kommer att se över möjlighet att prioritera laddstationer på dessa pendelparkeringar Det finns standarder för hur en laddstation bör vara utformad på EU-nivå. I direktivet kring infrastruktur för alternativa drivmedel står det att en publik normalladdstation bör bestå av minst Typ 2-kontakt och en publik snabbladdare bör bestå av minst CCS-kontakt. Stenungsunds kommun kommer endast att installera Typ 2-kontakter på de egna publika laddstationerna enligt EU-standard. Det är också rekommenderat att kommunen tar betalt redan från början på aktuella laddstationer. Det är bland annat ett krav för ansökan till Klimatklivet att laddstationer är förberedda för betalning. Eventuellt nya kommunala laddstationer vid pendelparkeringar som köps in planeras vara förberedda för betalning men det är inte säkert att betalningssystemet används direkt. 11

12 Publik laddinfrastruktur i Stenungsunds kommun (2017) Plats Ägare Typ Antal laddpunkter 1 Stenungsunds station Stenungsunds kommun Kontakter Effekter Normalladdare 2 Schuko 3,6 kw 2 Stenungsbaden Privat Normalladdare 2 Schuko 3,6 kw 3 Stora Höga pendelparkering 4 Jörlanda pendelparkering 5* Burger King Munkeröd/ Stenungsundsmotet 6* Preem Stenungsundsmotet 7 Circle K Stora Högamotet Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun Normalladdare 2 Schuko 3,6 kw Normalladdare 2 Schuko 3,6 kw Privat Snabbladdare 2 CHAdeMO CS Privat Snabbladdare 2 CHAdeMO CS Privat Snabbladdare 3 CHAdeMO CCS Typ 2 8 Stenungsbaden Privat Semisnabb laddare (Tesla destination charger) * mars 2017 enligt plan 50 kw 50 kw 50 kw 50 kw 50 kw 50 kw 43 kw 2 Typ 2 11 kw

13 Laddstation vid Stenungsbaden. Snabbladdare vid Stora Högamotet. 13

14 Icke publika laddstationer Arbetsplatser och hemmaladdning Normalladdare med lägre effekt är bra vid arbetsplatser och vid hyreshus där bilen normalt står längre än 3 timmar. Hemmaladdning och arbetsplatsladdning för fordon kommer även fortsättningsvis utgöra den största delen av all laddning för elfordon. En gemomsnittlig bil står stilla ungefär 95 % av tiden och studier visar att det är här den största delen av elfordon laddas. Kommunen vill uppmuntra arbetsplatser att sätta upp laddare och påbörja omställning till fler elfordon i sina fordonsparker. Gällande hemmaladdning finns idag enkla laddboxar att installera för att möjliggöra snabb och säker elbilsladdning. Här planerar kommunen att informera om vikten av att anpassa sitt uttag efter elbil och inte använda sig av motorvärmaruttaget som kan leda till överhettning och brand. Stenungsunds kommun vill verka för att även icke-publika laddplatser etableras och kommer att lägga ut information på hemsidan. Flerbostadshus Tillgång till laddstationer i flerbostadhus är identifierat som ett prioriterat område för att förbättra laddinfrastrukturen i Sverige. Här passar normalladdare med lägre effekt då bilen normalt står längre än tre timmar. I Stenungsund planeras för laddstationer i flerbostadhus från olika håll. behov uppstår redan innan kartläggning är gjord. För Stenungsundshems kommande bostadsområden som till exempel Solgårdsterrassen är ambitionen att det redan från start ska finnas ett par laddstationer och att flera parkeringsplatser ska vara förberedda för framtida installation. Kommunen kommer att delta i ett samverkansnätverk under som GR har startat upp kring frågor gällande laddinfrastruktur med fokus på hemmaladdning i flerbostadshus och ta del av tips och satsningar. Bland annat har energirådgivningen Stockholm i ett projekt tagit fram tydliga checklistor för flerbostadshus som finns under fixaladdplats.se. Tips och goda exempel kommer bland annat att läggas ut på kommunens hemsida för större spridning. Intresset för laddare finns i samhället och en bostadsrättsförening i Stenungsund har under 2016 ansökt och fått beviljat statligt stöd för laddpunkter från Klimatklivet. Kommunen avser att ha med kapacitet/plan för laddning av ett visst antal elbilar med normalladdning nattetid som krav vid nybyggnation och markanvisning. För markanvisning och exploatering av kommunal mark finns möjlighet att ha med laddare för boende i kriterielistan. Detta är sätt att möta efterfrågan och säkerställa att det finns ett antal laddare att tillgå som vid behov kan byggas ut. Det kommunala bostadbolaget Stenungsundshem AB som äger en stor andel av lägenheterna i flerbostadshus (cirka 2 000) kommer att arbeta aktivt med frågan under Stenungsundshem planerar att under 2017 inventera alla parkeringsområden och se var det passar med laddare framöver och lägga upp en plan för igångsättande. Stenungsundshem kommer under 2017 att erbjuda laddning till hyresgäster som köper elbil och lösa det då 14

15 Kommunens egen verksamhet Elbilar på gång Stenungsunds kommun är en stor arbetsplats med många transporter med bil. Inom kommunen står hemtjänsten för många av bilarna/ transporterna och de flesta bilar har resrutter på mellan 7-12 mil per dag, även om vissa rutter är betydligt längre. 10 mil per dag är ofta en lämplig resrutt utifrån kapacitet på elbilar i dagsläget. Elbilar som köps in till specifik verksamhet behöver kunna laddas på arbetsplatsen samt ha en daglig resrutt som laddningen räcker till. En längre körsträcka gör elbilen mer kostnadseffektiv. Cirka hälften av hemtjänstens bilar byts ut 2017 och elbilar kommer att ingå i fordonsparken tidigast I samband med de nya bilarna blir statistik för resrutter betydligt enklare att följa och utgå ifrån. Förutsättningar för inköp av elbil/elbilar till hemtjänsten 2018 ska undersökas. På Strandvägen, där de flesta hemtjänstbilarna står, saknas laddstation eller befintliga motorvärmare som relativt lätt kan användas/konverteras till laddplatser. Hemsjukvård är annan verksamhet där elbil kan vara lämpligt i dagsläget. Förutsättningar att köpa in en elbil till hemsjukvården Tallåsen under 2017 ska undersökas då kommunen planerar att konvertera motorvärmare till laddplats där. Hemtjänsten i Kungälvs kommun kommer under våren 2017 att få tillgång till flera elbilar. Fordonssamordnare tar med sig erfarenheter därifrån när det blir aktuellt att köpa in elbilar och laddare till Stenungsunds kommun. Inventering av laddbehov och elkapacitet på plats behöver göras inför inköp liksom en noggrann inventering av resrutter. Laddare behövs Under 2017 planerar kommunen att se över möjlighet att installera normalladdare genom att byta ut motorvärmare mot laddare på två ställen: Kommunhusets parkering och vid Tallåsens särskilda boende. Dessa är prioriterade på grund av arbetsplatsens storlek och för att det kan gå att konvertera befintliga motorvärmaruttag till laddstationer. Laddstationer skapar förutsättningar att elbil lättare kan köpas in till verksamheterna. Stenungsunds kommun planerar vidare att under inventera alla kommunala arbetsplatser med avseende på el/effekt och identifiera var det framöver är mest lämpligt/möjligt att sätta upp fler laddstationer samt utifrån kartläggning av verksamheternas planerade elbilsinnehav. Nösnäsgymnasiet vid E-plan och Centralförrådet är andra stora arbetsplatser där det finns motorvärmare idag. Transportpool Kommunen samverkar med kommunerna Kungälv och Tjörn kring fordonssamverkan och det planeras för en bilpool/transportpool till Stenungsunds kommun. Projektansvarig fordonssamordnare planerar att byta ut verksamheternas bilar allt eftersom och starta upp transportpoolen med främst fossildrivna miljöbilar under kvartal två Under 2017 planeras minst en elbil att köpas in till transportpoolen. Att komplettera kommunens fordonsflotta med elbilar är aktuellt ur kommunens och regionens mål i arbetet med minskad klimatpåverkan och en fossiloberoende fordonsflotta. 15

16 Sammanställning av planen i tabellform Publika laddstationer Icke-publika laddstationer Pendelparkering Nösnäs/Stenungsund Arena Pendelparkering Stora Höga Pendelparkering Jörlanda Pendelparkering Stenungsunds station Hemmaladdning Flerbostadshus/ Arbetsplatser Parkeringsplatser avsedda för kommunens egen fordonspark Förebereda för möjlighet till laddstation (normalladdare) Inventera nyttjandegrad på befintlig laddstation Inventera nyttjandegrad på befintlig laddstation Inventera nyttjandegrad på befintlig laddstation Informationsinsatser av olika slag Informationsinsatser av olika slag Delta med tjänsteman i GR-nätverk Kapacitet/plan för laddning av ett visst antal elbilar ställs som krav vid nybyggnation och markanvisning Stenungsundshem inventerar förutsättningar för laddare på sina parkeringsplatser Stenungsundshem etablerar laddare om behov uppstår Påbörja inventering av förutsättningar för laddare på parkeringsplatser avsedda för kommunens fordon Etablering av laddstationer främst genom konvertering av motorvärmare till laddare, 2 stycken Kartläggning av behov utifrån kommunens fordonspark Ta ställning till eventuella inköp Ta ställning till eventuell komplettering Inventera nyttjandegrad på befintlig laddstation Inventera nyttjandegrad på befintlig laddstation Informationsinsatser av olika slag Informationsinsatser av olika slag Delta med tjänsteman i GR-nätverk Kapacitet/plan för laddning av ett visst antal elbilar ställs som krav vid nybyggnation och markanvisning Fortsatt inventering Stenungsundshem påbörjar etablering av laddstationer Fortsatt inventering Etablering av laddstationer främst genom konvertering av motorvärmare till laddare, 2 stycken Kartläggning av behov utifrån kommunens fordonspark Eventuellt köpa in och installera laddstation Eventuellt köpa in och installera laddstation Ta ställning till eventuell komplettering Ta ställning till eventuell komplettering Informationsinsatser av olika slag Informationsinsatser av olika slag Kapacitet/plan för laddning av ett visst antal elbilar ställs som krav vid nybyggnation och markanvisning Stenungsundshem etablerar fler laddstationer Etablering av fler laddstationer för kommunens elbilar utifrån kommunens fordonspark 16

17

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Laddinfrastrukturutredning

Laddinfrastrukturutredning Laddinfrastrukturutredning 2016 MILJÖKONTORET Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Kommunens egna mål...3 Laddstationen...4 Kontakter...4 Laddtyper...5 Fast eller lös kabel?...6 Laddbeteende...7 Laddning

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr Sida 1 (5) 2015-10-21 Handläggare Monica Fredriksson 08-508 262 18 Till Trafiknämnden 2015-12-10 Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Förslag

Läs mer

Vi laddar Sverige! 2

Vi laddar Sverige! 2 1 2 Vi laddar Sverige! Dagens seminarium Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden Vad säger Elsäkerhetsverket Vi laddar Sverige Vad kan vi erbjuda GARO standards teknik Laddkoll

Läs mer

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil Elbilar och laddning -För dig som funderar på att skaffa elbil Funderar du på att skaffa elbil? Laddfordon blir allt vanligare och har de senaste åren ökat exponentiellt. I dagsläget finns över 12 000

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

Tekniska verken/clever

Tekniska verken/clever Tekniska verken/clever Elbilsladdning Kunddag på MSE 8 november Tekniska verken Mikael Blom Key Account Manager CLEVER Sverige AB Affärsidé Skandinaviens ledande elbilsoperatör Grundades i Sverige 2015,

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer

Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer 1 (5) Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer Bakgrund Den 8e december 2015 beslutade tekniska nämnden att godkänna utredning kring laddstolpars placering i Järfälla, Dnr Ten 2015/549.

Läs mer

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Nanna Wikholm Tel: 010-698 14 02 Nanna.wikholm@naturvardsverket.se PM 2016-08-30 Ärendenr: NV-05824-15 Information om stödet till laddinfrastruktur

Läs mer

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Elfordon i samhället Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Vad styr elfordonsutvecklingen? Vilka är de starkaste drivkrafterna för elfordon nu? Styrmedel om ökad energieffektivitet,

Läs mer

Motion om laddinfrastruktur

Motion om laddinfrastruktur KF 28:1 KF 28:2 KF 28:3 KF 28:4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:517-034 2016-03-31 1/3 Motion om laddinfrastruktur Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. bifalla motionen,

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK Fastighetsmässan 2017-03-16 DAGENS SEMINARIUM Utvecklingen på marknaden Laddinfrastruktur Typ av laddare Viktigt att tänka på vid etablering Prismodeller Sammanfattning ANTALET

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö Tid: 2016-02-19 13:00-16:30 Plats: 9 RJL 2016/79 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Utbyggnad av infrastruktur för laddstolpar Beslut Nämnden

Läs mer

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Vi bygger ut stationär räckviddsförlängning i Sverige och gör

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

Laddinfrastruktur inom Klimatklivet. Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S

Laddinfrastruktur inom Klimatklivet. Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S Laddinfrastruktur inom Klimatklivet Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S 1 Innehållsförteckning 1 Laddning av personbilar... 1 1.1 Laddfordon...

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se 4 Lennart Östblom www.kommunanalys.se Utredningar Enkäter Analyser Rapporter i text och grafik Information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Elbilar och laddinfrastruktur Förbränningsmotorn betraktades

Läs mer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer LADDA DIN ELBIL Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer INNEHÅLL Vad kostar det att köra en elbil? s. 3 Laddningsalternativ s. 4-7 Leverantörer av laddare s. 8-9

Läs mer

Steg för steg-guide. som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Steg 6 Undersök intresse och förutsättningar

Steg för steg-guide. som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Steg 6 Undersök intresse och förutsättningar Fixa laddplats Steg för steg-guide Allt fler bostadsrättsföreningar installerar laddplatser för elbilar. Den bästa l addplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Att ladda vid hemmet är enkelt och bekvämt.

Läs mer

Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon. Eva Sunnerstedt Stockholms Stad

Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon. Eva Sunnerstedt Stockholms Stad Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon Eva Sunnerstedt Stockholms Stad eva.sunnerstedt@stockholm.se Antalet eldrivna bilar ökar i Sverige! 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2008 2009 2010

Läs mer

Fixa laddplats till din bostadsrättsförening!

Fixa laddplats till din bostadsrättsförening! www.cacharge.com Fixa laddplats till din bostadsrättsförening! CaCharge laddar många bilar till en mycket låg kostnad. Vår vision är att erbjuda kostnadseffektiv laddning åt alla för att möjliggöra en

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Sabine Täuber Miljöstrateg Sabine.Tauber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-21 Dnr 1701235 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden ERUF-projekt - Elbilslandet Syd, medfinansiering

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad

Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad Foto Stefan Nilsson, Miljöfordon Syd Version 1.0 2016-03-28 På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland. Rapporten

Läs mer

Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014 2015. Lägesrapport

Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014 2015. Lägesrapport Dnr M 2013-8217 T 2014-00526 Sida 1 (15) 2015-08-25 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Mats Fager Telefon: 08-508 26 298 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-09-22 Trafiknämnden 2015-09-24

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Dagens seminarium. Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden. Vad säger Elsäkerhetsverket. Midroc Electro Vad kan vi erbjuda

Dagens seminarium. Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden. Vad säger Elsäkerhetsverket. Midroc Electro Vad kan vi erbjuda 1 Välkomna! Dagens seminarium Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden Vad säger Elsäkerhetsverket Midroc Electro Vad kan vi erbjuda GARO standards teknik Laddkoll hur fungerar

Läs mer

Laddstationer för elfordon. Förslag på inriktning med sikte på 2030 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Antagen av fullmäktige

Laddstationer för elfordon. Förslag på inriktning med sikte på 2030 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Antagen av fullmäktige DIARIENUMMER KS 016.40 017-01-1 S T RATEGI SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 017 Laddstationer för elfordon Förslag på inriktning med sikte på 030 Antagen av fullmäktige 017-03-13 5 Laddstationer för elbilar

Läs mer

Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun.

Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun. Örebro kommun 2017-03-08 Ks 242/2017 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR LADDINFRASTRUKTUR I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM

Läs mer

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer?

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? Det talas mycket om elbilar och elektromobilitet i dagsläget. Det finns många olika elbilsmodeller på marknaden

Läs mer

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige Laddinfra Öst Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige Gordon Strömfelt, Engineering Force Sweden AB e-post: gordon@e4s.se telefon: 0761-729950 2016-04-08 Inledning Denna rapport syftar till att beskriva

Läs mer

Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N

Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N B E TA L N I N G S M O D E L L E R F Ö R E L- L A D D N I N G Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N Sätt att ta betalt för publik el-laddning

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Säker laddning av elfordon

Säker laddning av elfordon Säker laddning av elfordon Gustav Gustavsson, Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs

Läs mer

VAR MED OCH MINSKA UTSLÄPPEN! 700 MILJONER SKA INVESTERAS VARJE ÅR fram till år 2020

VAR MED OCH MINSKA UTSLÄPPEN! 700 MILJONER SKA INVESTERAS VARJE ÅR fram till år 2020 VAR MED OCH MINSKA UTSLÄPPEN! 700 MILJONER SKA INVESTERAS VARJE ÅR fram till år 2020 Därför behövs Klimatklivet Goda erfarenheter från tidigare satsningar. Efterlängtat från många delar av samhället. Klimatklivet

Läs mer

BETALNINGSMODELLER FÖR EL-LADDNING. 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

BETALNINGSMODELLER FÖR EL-LADDNING. 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BRF Haga i Solna Bostadsrättsföreningen Haga i Solna har installerat laddstationer på åtta av sina 118 garageplatser. De har tagit hjälp av

Läs mer

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland Projekttitel: Främjande av elbilar och dess infrastruktur Plats: Östergötland Submission date: 2016-01-

Läs mer

ANALYS AV EFFEKTER AV FRIFLYTANDE BILPOOLER

ANALYS AV EFFEKTER AV FRIFLYTANDE BILPOOLER ANALYS AV EFFEKTER AV FRIFLYTANDE BILPOOLER Projekttid 2015-12-01 2017-12-31 Finansierat med 2 273 793 kr av programmet Energieffektivisering i transportsektorn Research Institutes of Sweden RISE VIKTORIA

Läs mer

Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA

Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA Elbilarna blir fler - är vi redo? Antalet laddbara bilar ökar snabbt och allt fler behöver tillgång till säkra laddstationer både hemma, på arbetet och på resan. Behovet

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Elbilarna är här! Varför elbilar? Grön profil till organisationen Bidrar till en bättre miljö både globalt och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se LaddinfraÖst Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se Jakob.lagercrantz@equest.se FFF utredningen betonar mångfald 140 120 100 Energianvändning (TWh) 80 60 40 20 Trafiksnålt

Läs mer

Utredning kring laddstolpars placering i Järfälla

Utredning kring laddstolpars placering i Järfälla Utredning kring laddstolpars placering i Järfälla Erik Wässing 2 (15) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. SYFTE... 3 3. METOD... 3 4. RESULTAT OCH ANALYS... 4 4.1. Utvecklingen på elbilsmarknaden

Läs mer

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Ett av vår tids största miljöhot är global uppvärmning på grund av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Koldioxidutsläppen orsakas främst av förbränning

Läs mer

Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75

Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75 Sid 1(8) Rapport Ecoast Utvärdering och användning laddstationer Trollhättan och Kungälv 2014-12-08 Sid 2(8) Bakgrund Laddpunkten.se AB startades i juni 2013 som ett frö ur rapporten Infrastruktur för

Läs mer

Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland.

Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland. Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland. Förstudie inför framtida utbyggnad Stefan Svedhem, Innovatum AB Trollhättan, 2015-12-28 Studien är genomförd i samverkan

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 298 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 299 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. KS 2014-117 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E)

Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E) Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E) Power Circle inkommer här med kommentarer på utredningen Fossilfrihet på väg. Power Circle instämmer i utredningens

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer

Johannes Elamzon, Länsstyrelsen. Anders Lewald, Energimyndigheten. Britt Karlsson-Green, Region Skåne

Johannes Elamzon, Länsstyrelsen. Anders Lewald, Energimyndigheten. Britt Karlsson-Green, Region Skåne Program Hej och välkomna presentation av arrangörer Utvecklingen av laddinfrastruktur i Sverige och Skåne Elbilar & laddinfrastruktur: Nuläge och vägen framåt Hur bygger vi laddinfrastruktur? Flera fall

Läs mer

Motionssvar - Motion om laddinfrastruktur

Motionssvar - Motion om laddinfrastruktur MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-09-15 LS-LED16-0885-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S Motionssvar - Motion om laddinfrastruktur

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala Utkast 2011-06-30 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar

Läs mer

LADDINFRASTRUKTUR. sundrive.se SKHF Peter Bäckström

LADDINFRASTRUKTUR. sundrive.se SKHF Peter Bäckström LADDINFRASTRUKTUR SKHF 2017-04-05 Peter Bäckström sundrive.se Vi levererar laddlösningar 25 års erfarenhet Produkter: SunDrive representerar flera av Europas ledande tillverkare av laddboxar och tillbehör

Läs mer

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Lärdomar från den tredje enkätomgången 2017 Syftet med undersökningen Sverige har ett mål om minst 70 % minskning av växthusgasutsläpp från

Läs mer

Fixa laddplats steg för steg. Länk till filmen på youtube https://youtu.be/hhnotsxm8rc

Fixa laddplats steg för steg. Länk till filmen på youtube https://youtu.be/hhnotsxm8rc Fixa laddplats steg för steg Länk till filmen på youtube https://youtu.be/hhnotsxm8rc Varför fixa laddplats? Användandet av elbilar ökar, fler behöver ladda elbilen Ingen avancerad installation Statliga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-01-25 4 KS 507/15 Svar på motion (C) om laddstolpar för elbilar och elcyklar Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M).

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M). Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-02 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-05-17 p. 18 Laddstationer för elcyklar.

Läs mer

VAR MED OCH MINSKA UTSLÄPPEN! 600 MILJONER PER ÅR SKA INVESTERAS UNDER ÅR 2016, 2017 OCH 2018

VAR MED OCH MINSKA UTSLÄPPEN! 600 MILJONER PER ÅR SKA INVESTERAS UNDER ÅR 2016, 2017 OCH 2018 VAR MED OCH MINSKA UTSLÄPPEN! 600 MILJONER PER ÅR SKA INVESTERAS UNDER ÅR 2016, 2017 OCH 2018 Klimatklivet för ett klimatsmart samhälle Pengarna ges till klimatinvesteringar i kommuner, regioner, företag

Läs mer

LATHUND för dig som ska ansöka om bidrag till laddstationer för elfordon från Klimatklivet

LATHUND för dig som ska ansöka om bidrag till laddstationer för elfordon från Klimatklivet LATHUND för dig som ska ansöka om bidrag till laddstationer för elfordon från Klimatklivet Västerbotten behöver fler laddstationer för att fler ska våga köpa elbilar. Under 2017 finns ett investeringsstöd

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala 2011-08-17 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar Gedin Sid:

Läs mer

Dagens seminarium. Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden. Vad säger Elsäkerhetsverket. Midroc Electro Vad kan vi erbjuda

Dagens seminarium. Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden. Vad säger Elsäkerhetsverket. Midroc Electro Vad kan vi erbjuda 1 Dagens seminarium Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden Vad säger Elsäkerhetsverket Midroc Electro Vad kan vi erbjuda GARO standards teknik Laddkoll hur fungerar marknadsplatsen?

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Elbilslandet Gotland

Elbilslandet Gotland Mars 2016 Elbilslandet Gotland En barriärbrytande genväg till en fossiloberoende fordonsflotta Statusrapport 2015 Jon Malmsten Solkompaniet jon.malmsten@solkompaniet.se Sammanfattning Projektet Elbilslandet

Läs mer

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet s synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet Sammanfattning av synpunkter s medlemmar arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från transporter med ambitiösa

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg TN 85/10 TN 98/10 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2010-05-27 2010-06-17 Diarienummer 1046/10 Trafikant och ITS/Analys Camilla Pärlbäck Telefon 031-368 25 36 E-post: camilla.parlback@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

GreenCharge - Strategisk studie för placering av snabbladdare i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne

GreenCharge - Strategisk studie för placering av snabbladdare i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne GreenCharge - Strategisk studie för placering av snabbladdare i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne Slutlig version 2015-02-28 Författad av Gordon Strömfelt, emotion Technologies Sweden AB

Läs mer

Er partner för elbil-laddning

Er partner för elbil-laddning 1 Er partner för elbil-laddning Fortum som hållbar partner Vår vision the Solar Economy Fortum är experter inom effektiv och CO2-fri elektricitets- och värmeproduktion Vi erbjuder experter inom elbilladdning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

LADDINFRASTRUKTUR I STOCKHOLM. Långsiktigt mål

LADDINFRASTRUKTUR I STOCKHOLM. Långsiktigt mål LADDINFRASTRUKTUR I STOCKHOLM Långsiktigt mål 2016-09-14 LADDINFRASTRUKTUR I STOCKHOLM Långsiktigt mål KUND Stockholm stad, Trafikkontoret KONSULT WSP Analys & Strategi Box 574 20125 Malmö Besök: Jungmansgatan

Läs mer

Bilagor Handlingsplan för fossilfria fordon i Västerås

Bilagor Handlingsplan för fossilfria fordon i Västerås TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-08-26 Dnr: 2015/553-IFN-010 Per Erik Forsberg - SNSPF01 E-post: per.erik.forsberg@vasteras.se Kopia till Tekniska nämnden Individ-och familjenämnden

Läs mer

Strategi för laddinfrastruktur i Storumans kommun

Strategi för laddinfrastruktur i Storumans kommun Strategi för laddinfrastruktur i Storumans kommun - 2030 Storuman är Sveriges till ytan nionde största kommun och är nästan 25 mil på bredden, med en befolkning på cirka 6 000 invånare och en areal på

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-08-26 Dnr: 2015/141-NF-010 Per Erik Forsberg - SNSPF01 E-post: per.erik.forsberg@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-08-26 Dnr: 2015/141-NF-010 Per Erik Forsberg - SNSPF01 E-post: per.erik.forsberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-08-26 Dnr: 2015/141-NF-010 Per Erik Forsberg - SNSPF01 E-post: per.erik.forsberg@vasteras.se Kopia till Tekniska nämnden Nämnden för personer

Läs mer

Strategi för utbyggnad av laddstationer för elfordon 12 KS

Strategi för utbyggnad av laddstationer för elfordon 12 KS Strategi för utbyggnad av laddstationer för elfordon 12 KS 2016.402 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-02-20 21 Strategi för utbyggnad av laddstationer för elfordon (KS 2016.402)

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj

Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj Jonas Lööf Projektledare Miljöfordon Syd Green Charge Sydost Green Charge Sydost Kraftsamling för elfordon och laddinfrastruktur

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

LATHUND för dig som ska ansöka om bidrag till laddstationer för elfordon från Klimatklivet

LATHUND för dig som ska ansöka om bidrag till laddstationer för elfordon från Klimatklivet LATHUND för dig som ska ansöka om bidrag till laddstationer för elfordon från Klimatklivet Västernorrland behöver fler laddstationer för att fler ska våga köpa elbilar. I januari 2017 finns ett investeringsstöd

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Bilaga KS 2013/103/1 l (2) 2013-03-08 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp, Ink 2013 Oft O 9 Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären

Läs mer