Utredning kring laddstolpars placering i Järfälla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning kring laddstolpars placering i Järfälla"

Transkript

1 Utredning kring laddstolpars placering i Järfälla Erik Wässing

2 2 (15) Innehåll SAMMANFATTNING BAKGRUND SYFTE METOD RESULTAT OCH ANALYS Utvecklingen på elbilsmarknaden idag och framåt Laddbara bilar i Sverige Laddbara bilar i Stockholm län Laddbara bilar i Järfälla Försäljningsutvecklingen Typer av laddstolpar Laddinfrastruktur idag privata aktörer Befintliga laddstolpar Kommande laddstolpar från privata aktörer Hur tänker bostadsbolagen Vart är det bäst att sätta upp stolpar i Järfälla Allmänplatsmark Kvartersmark Lämpliga platser Framtida möjliga placeringar Mindre lämpliga platser Kostnader för att sätta upp stolpar Investeringskostnader för 4 st semisnabba laddstolpar Statligt stöd ansökan Drift och leverans av el Lärdomar från andra kommuner SLUTSATSER OCH FÖRSLAG LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR Kartbilaga över placering av laddstolpar... 15

3 3 (15) SAMMANFATTNING Elbilsmarknaden växer kraftigt dock från låga nivåer. På sikt kan den emellertid förväntas bli en viktig del av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Idag kan man inte säga att det finns en reell efterfrågan på en kraftigt utbyggd laddinfrastruktur i Järfälla, antalet elbilar är helt enkelt för litet. Beslut att sätta upp 2 st laddstolpar i Jakobsbergs centrum och 2 st stolpar i Barkarbystaden togs i Budget Med utgångpunkt i detta beslut och ovan förda resonemang kring lämpliga platser nedan skulle man kunna sätta upp stolparna i: st stolpar vid infartsparkeringen vid Jakobsberg st stolpar vid Karlslundsvägen 14, Barkarbystaden 1. BAKGRUND Det finns från koalitionens sida en vilja att påbörja utbyggnaden av laddstolpar. Att investera i laddstolpar för elbilar ses från politiskt håll som ett sätt att skapa goda möjligheter för en hållbar bilism. Det är också viktigt om Sverige ska bli världens första fossilfria samhälle som regeringen har slagit fast runt I budget 2015 fick därför tekniska nämnden medel för att genomföra en utredning kring laddstolpar. Innan utredningen var färdig beslutade fullmäktige i Budget att ge tekniska nämnden i uppdrag att uppföra minst två laddstolpar i Jakobsberg respektive i Barkarbystaden under Fokus för utredningen har därför kompletterats med en särskild fördjupning i att hitta lämpliga platser i Jakobsbergs centrum och Barkarbystaden. 2. SYFTE Det huvudsakliga syftet med utredningen är att identifiera lämpliga platser för laddstolpar i Järfälla. Utifrån uppdrag i Budget är delsyftet att identifiera specifika platser i Jakobsbergs centrum samt Barkarbystaden som lämpar sig att sätta upp minst 2 stycken laddstolpar på vartdera ställe. 3. METOD Utredningen bygger förutom generell research på området också på kvalitativa telefonintervjuer med aktörer som har bedömts tillföra relevant information kring laddstolpar och elbilar. Intervjuer har skett med representanter från Ikea, Barkarby Handelsplats, Saab, JHAB, HSB norra Stockholm, CityCon, Garo och nyckelpersoner inom bygg- och miljöförvaltningen.

4 4 (15) Kompletterande intervjuer hölls även med företrädare för Fortum, Eon och Vattenfall. Relevant material har också inhämtats vid nätverksträffar och seminarium med representanter från Länsstyrelsen i Stockholm samt ett flertal Stockholms kommuner. 4. RESULTAT OCH ANALYS 4.1. Utvecklingen på elbilsmarknaden idag och framåt I elbilsdebatten så klumpas ofta rena elbilar och laddhybrider ihop. Nedan kommer dessa dock att redovisas separat. Detta beror på att laddhybriden inte har samma behov av att laddas. De kan nyttja stolparna men de har även en förbränningsmotor som gör att de inte är lika utelämnade till enbart el. Den typen som kommer ha störst behov av en laddinfrastruktur är de rena elbilarna som enbart har en elmotor. En tredje variant är elhybridsbilar som Toyota Prius. Dessa går inte att ladda via en laddstolpe och har därför inget behov av laddstolpar överhuvudtaget. Det beror på att den typen av bil drivs av en kombination av en förbränningsmotor och elmotor. Elhybriden tankar med diesel eller bensin. Nedan kommer elbilar och laddhybrider klumpas ihop och kommer då beskrivas med samlingsnamnet laddbara bilar Laddbara bilar i Sverige Försäljningen av laddbara bilar i Sverige ökar markant, om än från väldigt låga nivåer. Den 30 september 2015 fanns det totalt laddbara bilar (4112 st, elbilar och 8134 st, laddhyrbider) i Sverige och de stod för 0,257 procent av totala fordonsparken. Totalt fanns det i slutet av september st personbilar i trafik i Sverige. 1 Andelen laddbara bilar är glädjande nog större bland nybilsförsäljningen och står för totalt 2 procent från januari till september. För enbart elbilarna låg den på 0.90 procent. Totalt nyregistrerades personbilar i Sverige från januari 2015 till september Laddbara bilar i Stockholm län Totalt nyregistrerades det st personbilar i Stockholms län under perioden januari till september Av dessa var andelen elbilar och laddhybrider 789 respektive 1301 st. Tillsammans stod de för 2,83 procent av den totala försäljningen. Elbilarnas andel stod för procent. 3 Den 30 september 2015 fanns det totalt 5861 st laddbara bilar (1582 st elbilar och 4279 st laddhybrider) i Stockholms län och de stod för 0.65 procent av totala fordonsparken. Totalt fanns det i slutet av september st personbilar i trafik i Stockholms län. 1 Statistik från Transportstyrelsen SCB Ibid

5 5 (15) Laddbara bilar i Järfälla Totalt nyregistrerades 974 personbilar i Järfälla mellan januari och september Av dessa var 12 elbilar och 8 st laddhybrider vilket betyder 2,05 procent av totalen procent var elbilar. Den 30 september 2015 fanns det totalt 60 st laddbara bilar (elbilar 21 st och laddhybrider 39 st) i Järfälla. De stod för 0.21 procent av totala fordonsparken. Totalt fanns det i slutet av september st personbilar i trafik i Järfälla. Under oktober månad nyregistrerades det 0 laddbara bilar i Järfälla Försäljningsutvecklingen Som det ser ut idag finns det väldigt få elbilar/laddhybrider på den svenska marknaden. Försäljningen prognostiseras dock att öka succesivt de kommande åren. Enligt prognos når vi elbilar/laddhybrider till slutet av Eftersom det är förhållandeviss låga nivåer det rör sig om är det svårt att göra någon säker prognos över tid. Det man med säkerhet kan säga är dock att laddbara bilar kommer utgöra en liten andel av den totala fordonsflotta under en lång tid framöver. Andelen av nybilsförsäljningen kan dock förväntas öka de kommande åren. Bland annat på grund av fler modellen från Volvo och en billigare Tesla modell och på grund av att elbilar generellt går ner i pris vilket gör dem mer attraktiva. För att ytterligare uppmuntra denna utveckling och göra så att fler väljer ett grönare alternativ kan kommunen också hjälpa till med att bygga ut infrastrukturen med laddstolpar. Innan stolpar kan börja sättas upp behöver man dock veta vilka alternativ det finns och vilka som passar för olika platser. 4 SCB

6 6 (15) 4.2. Typer av laddstolpar Det finns en stor mängd av olika laddstolpar, men idag finns det tre klart definierade kategorier. Nedan följer en kort redogörelse över dessa. Gemensamt för stolparna är att varje stolpe har två uttag. Normal laddstolpe En normal laddstolpe är på (16 A). Denna typ av stolpe passar bäst på platser där man står parkerad över längre tid, till exempel bostaden, arbetsplatsen eller infartsparkeringar. För normalladdning finns en EU-standard från årsskiftet 2014/2015: Mode 3 Typ 2. 6 Laddeffekten är cirka 2-3 kw och en timmes laddning ger en körsträcka på cirka 1 mil. Sverige använder redan idag denna standard. Enligt Fortum kostar en laddstolpe för normalladdning mellan kronor att installera. Det stora spannet beror på hur stora grävarbeten som krävs för att få dem inkopplad till elnätet. Semisnabba laddstolpar En semisnabb laddstolpe är på (32 A). Stolpen passar bäst att placera på platser där man står parkerad någon timme, till exempel köpcentrum och idrottsplatser. Flera olika tekniker finns och laddeffekten är mellan 7-22 kw, vilket skulle ge 3-10 mils körsträcka med en timmes laddning. Fulladdad på 2-3 timmar. I dagsläget kan inte alla elbilar dra nytta av den fulla effekten av semisnabbladdning men det blir vanligare och vanligare då bilarnas batterier blir kraftfullare och kraftfullare. Enligt Fortum kostar en semisnabb-laddare kronor att installera, se mer under 4.6 kring kostnader. Snabbladdare (Laddstation) En snabbladdstation (32A) passar bäst att placera där kunder stannar och gör kortare ärenden, till exempel snabbmatställen eller mackar. Även för snabbladdning finns flera tekniker och ännu har ingen överenskommelse skett internationellt om en viss standard. Olika elbilstillverkare har idag olika koncept. När man idag etablerar snabb-laddstationer bör de vara kompatibla med flera olika bilmärkens tekniker. Laddeffekten är cirka 50 kw. På cirka 30 minuter laddas batteriet till 80%. Enligt Fortum kostar en snabbladdare mellan kronor att installera beroende på vilka markarbeten som behövs. 6 Mode 3 laddning övervakas och felsäkras genom hela laddprocessen från uttaget in i bilen och är därmed den säkraste laddningstypen. "Intelligensen" sitter för Mode 3 i själva laddenheten. Mode 3-laddning kan också ske med högre strömstyrka.

7 7 (15) 4.3. Laddinfrastruktur idag privata aktörer Befintliga laddstolpar Idag finns det ingen nationell förteckning över hur många laddastolpar som finns utplacerade inom landets gränser. Dock finns det en interaktiv karta på där man som privat person kan peka ut var en laddstolpe eller laddstation finns. Enligt uppladdning.nu så finns det idag tre olika ställen att ladda din elbil i Järfälla. Ica Maxi Barkarby Här finns det 10 st 230V 16A Schuko uttag. 1 mils räckvidd tar 30 min att ladda. För att ladda kopplar man in sladden och så meddelar man kundtjänst så aktiverar de stolpen. Veddesta Handel - 2 st Mode-3, Type-2, med fast kabel. 22 kw 3-fas 32A. Laddar bilen på 1-,5 timmar - 2 st Mode-3, Type- 2 med fast kabel. 7,4kw 1-fas 32A. Laddar bilen på ca 6 timmar. - Laddstolparna är avsedda för kunder till CE-fastigheter i området, Willys och Biltema. NetOnNet Lagershop - 11st 230V 10A, laddtid 9 timmar - 1st 400V 16A, laddtid 1,5 till 2 timmar. - Tillgängligt för NetOnNets kunder Kommande laddstolpar från privata aktörer Utöver de redan befintliga laddstolparna finns det planer på att sättas upp stolpar på ytterligare platser i Järfälla: IKEA Barkarby IKEA planerar att i ett första steg stätta upp 10 st laddstolpar på sin parkering i Barkarby. Enligt varuhuschefen kommer det med stor sannolikhet bli fler de kommande åren. CityCon Väpnargaraget CityCon kommer att sätta upp 2 st stolpar i Väpnargaraget, Jakobsbergs centrum under De kommer inledningsvis inte att sätta upp stolpar på Riddarparkeringen och Torneparkeringen. Risken för vandalism och skadegörelse bedöms som alltför stor. Welcome Hotell Barkarby Hotellet kommer att sätta upp ett antal stolpar vid sin parkering. Stolpar kommer vara för hotellets kunder. Görvelns slot Tesla har fått tillstånd att sätta upp en stolpe vid parkeringen utanför slottet.

8 8 (15) 4.4. Hur tänker bostadsbolagen De allra flesta laddar sina bilar där de bor. De som bor i hus sköter sin egen laddning men frågan är hur möjligheterna är för de som bor i lägenhet. Nedan följer en redogörelse över hur de största aktörer på lägenhetsmarknaden tänker kring laddstolpar. JHAB JHAB som förvaltar hyreslägenheter och fordonsplatser har själva inte satt upp några laddstolpar. De funderar dock på att kunna erbjuda det vid parkeringar eller parkeringsgarage med normalladdare, 1-fas genom ombyggnad av motorvärmare. Ombyggnaden kommer att ske succesivt beroende på hur stor efterfrågan är. HSB Norra Stockholm HSB som är största förvaltaren av bostadsrätter i Järfälla med ca st lägenheter har än så länge inte satt upp några laddstolpar eftersom de inte har fått in några förfrågningar från sina föreningar. I Viksjö har man köpt laddstolpar men inte satt upp och de är redo då efterfrågan börjar komma. De boende kommer att få stå för kostnaden för elen. Det är bostadsrättsföreningen som är kund och måste efterfråga en uppgradering av motorvärmaren. Just nu ser de ingen direkt efterfrågan att ge motorvärmarna laddmöjligheter Vart är det bäst att sätta upp stolpar i Järfälla I trafiklagstiftningen finns laddplatser reglerade både vad avser anordnande och innebörd när det gäller allmän platsmark/gatumark. Det kan dock påstås att anordnandet i viss mån strider mot intentionerna i andra författningar om hur allmän platsmark ska användas. Mot den bakgrunden kan det vara säkrast att anordna laddplatser på kvartersmark/tomtmark där en betydligt friare ordning gäller. Nedan följer en kort redogörelse över de olika typerna av mark Allmänplatsmark På den allmänna platsmarken som kommunen äger får annan operatör än kommunen sälja el till den taxa som de finner är rimligt. Problemet är att kommunen inte får avvara specifika platser för just elbilar. Alla bilar behöver ha tillgång till dessa platser enligt lag. 7 Att sätta upp stolpar i egen regi och drifta dessa är med andra ord inte att rekommendera. Stolparna kommer inte kunna användas av enbart elfordon vilken gör det till en ineffektiv investering. Kommunen kan dock skriva på ett markupplåtelseavtal eller nyttjanderättsavtal med en elleverantör och på detta sätt göra det möjligt för extern part att drifta stolparna och ta betalt för elen. Exakt hur detta bör se ut faller utanför denna utredning och måste utredas vidare. 7 Enligt Lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. (KAL)

9 9 (15) Kvartersmark När det kommer till kvartersmark finns det möjlighet att avsätta parkeringsplatser som enbart får nyttjas av elbilar. Elen ska dock inte ingå i parkeringsavgiften eftersom vi då frångår kommunallagen och gynnar enskild, alltså gynnar de som har elbil framför de som kör på traditionella bränslen. Med andra ord bör det vara en taxa för parkeringen och en taxa för elen. Med tydliga instruktioner på parkeringsautomaten borde detta inte vara några problem. Hur man ska göra med parkeringsformen oavsett om det blir på kartersmark eller allmänplatsmark behöver utredas vidare. Sammanfattningsvis är det dock enklare om stolparna placeras på kvartersmark enligt förvaltningens trafikingenjörer Lämpliga platser Med bakgrund av diskussionen ovan kring allmänplatsmark och kvartersmark har ett par lämpliga platser identifierats. Även tidigare erfarenheter från Stockholm och tidigare rapporter har vägts in. 1. Infartsparkeringen Jakobsberg, Finns både platsmark och kvartersmark st semisnabba laddstolpar 2. Karlslundsvägen 14, Barkarbystaden, på ännu ej bebyggd gatumark/allmänplatsmark st semisnabba laddstolpar De som åker till infartsparkeringen i Jakobsberg laddar som alla andra elbilsägare sin elbil hemma över natten. Den övervägande majoriteten av resenärerna till parkeringen har mindre än 2 mil till stationen. Alla dagens elbilar klarar den sträckan tur och retur utan problem. Trots detta kan två stycken stolpar vid infartsparkeringen vara en bra idé eftersom det uppmuntrar till inköp av elbil. Placeringen är också förhållandevis nära Jakobsbergs centrum vilket betyder att målgruppen för stolparna blir större. Med tanke på att antalet elbilar i Järfälla är lågt samtidigt som efterfrågan på infartsparkingar är stor kan det vara lämpligt att börja med en semisnabb stolpe här. När det gäller Barkarbystaden så bör man titta på möjligheterna att sätta upp stolpar i samband med att utbyggnaden sker. Att gräva på de gator som redan är anlagda riskerar att bli onödigt dyrt med tanke på den komplexitivitet som finns under marken. Som ovant nämnts finns det även privata alternativ för laddning i Barkarby. Dels genom Ica och dels genom kommande utbyggnad på IKEAs parkering. Med detta i åtanke är det rimligt att 1-2 stolpar sätts upp. Gatumarken där det går att parkera är också begränsad vilket för att det kan räcka med 1 stolpe. Överlag kan det vara en god idé att i ett tidigt stadium få in placering av kommande laddstolpar i Barkarbystaden. Kommunen skulle till exempel redan i upphandlingsförfarandet ställa krav på att det minst ska finnas ett X antal laddmöjligheter i tex ett parkeringsgarage.

10 10 (15) Framtida möjliga placeringar Efter att utvärderingar har gjorts på de första stolparna är det möjligt att i en andra utbyggnadsfas börja överväga andra lämpliga platser för normal och semisnabba laddare:. 3. Idrottsplatsen vid Jakobsberg (finns både platsmark och kvartersmark) - 2 st semisnabba laddstolpar 4. Kallhällscentrum (Kvartersmark) - Semisnabb laddning 5. Viksjö centrum, (Kvartersmark) - Semisnabb laddning 6. Bolindervallen (Kvartersmark) - Semisnabb laddning Idrottsplatser är väl lämpade för laddstolpar. Många åker bil dit och man stannar inte längre än ett par timmar. 8 Genom att erbjuda möjligheten att kunna ladda sin elbil ökar sannolikheten att personer som rör sig mycket vid idrottsplatser kommer välja att köpa en elbil vid nästa bilköp. Här är det lämpligt att placera ut semisnabba laddstolpar. Centrumplatser kan vara lämpliga då människor oftast tar bilen ditt och handlar. Nämnda områden blir först aktuella in en senare utbyggnadsfas. När det kommer till snabbladdstationer så äger kommunen ingen mark som är lämplig. De mest naturliga platserna är på de bemannade mackarna. I en framtida utbyggnadsfas bör möjligheterna till ett sammarbete mellan elbolagen, Järfälla kommun och mackägare inledas. Om ett nät med snabbladdstationer skulle byggas blir det enklare för till exempel kommunen att ställa om till eldrift Mindre lämpliga platser Genom diskussioner med trafikplanerare och trafikingenjörer har ett antal platser valts bort. 7. Kvarnhuset (Kvartersmark) 8. Allmogevägen (Kvartersmark) 9. Riddarparkeringen och Tornéparkeringen Vid kvarnhuset är det visserligen kvartersmark men parkeringen är inte speciellt centralt placerad. Om kommunen sätter upp stolpar här riskerar de att stå oanvända i ganska hög utsträckning. Nära Jakobsberg centrum finns också Almogevägens parkering. En liten parkering som man inte får stå mer än 1 h och som det ska vara en hög omsättning av bilar på. Att sätta upp semisnabba laddare där skulle innebära att det finns en risk att parkeringen inte används till vad den är tänkt för då elbilarna i regel står och laddar längre än 1 timma. 8 WSP konsult rapport

11 11 (15) Med anledning att CityCon har börjat sätta upp egna stolpar vid sina parkeringsplatser vid Jakobsbergs centrum bör de själva utvärdera dessa för att se om det finns behov av att sätta upp fler stolpar. Ett framtida samarbete om stolpar vid de båda andra parkeringarna ska dock inte uteslutas Kostnader för att sätta upp stolpar Det kan variera relativt mycket att sätta upp laddstolpar beroende på hur mycket grävning som behöver genomföras. Som nämnt ovan kostar det mellan kr för en semisnabbladdare och för en normalladdare. Hur mycket grävning som behövs avgörs av var elen finns framdragen på den aktuella platsen. Eon som är nätverksägare har fått en förfrågan kring detta gällande de föreslagna platserna. Det beror också på hur man räknar på det, nedan listas ett räkneexempel där en helhetsbild ges kring olika kostnader Investeringskostnader för 4 st semisnabba laddstolpar Projektledning (4h á 1100 kr/h) 4400 kr Projektering/utredning (5 h á 1100kr/h) 5500 kr 55 Laddstation material ( per stolpe för 2 laddare) Laddstation installation per stolpe Matning el-central till stolpe genomsnitt plus anslutning (30000 kr per anslutning, 2 stolpar vid samma anslutning.) Elcentral Grävning Summa: Laddstolpe kr/st. Totalt: *4= kr kr 2000 kr kr kr kr kr 2000 kr kr Utveckligen av elbilar går hela tiden framåt och batterierna blir kraftfullare. Vid uppsättande av stolpar är det därför viktigt att man framtidssäkrar investeringen. Bland annat genom att lägga ner tjockare rör och grövre kablar än det som inledningsvis behövs. På detta sätt blir det mycket billigare att uppgradera när det behovet uppstår. Anledningen till att räkneexemplet ovan blivit dyrare än Fortums är förmodligen att Fortum inte räknat med projektledning och projektering.

12 12 (15) Statligt stöd ansökan Det finns genom satsningen Klimatklivet som är en del av regeringens vårbudget 2015 möjlighet att söka medel för klimatinvesteringar, bland annat för laddstolpar. Medlen fördelas via Naturvårdsverket. Under 2015 kommer stödet att uppgå till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade för 2016 till Som det ser ut just nu kommer det vara två ansökningsförfarande per år. Det senaste ansökningstillfället var den 15 november. Järfälla lämnade då in en ansökan gällande totalt 4 stolpar i enlighet med det politiska beslut som togs i budget Om beslut tas om totalt 2 stolpar så ska detta meddelas Naturvårdsverket. Totalt söktes det stöd för hälften av investeringskostnaden Drift och leverans av el De stora elbolagen, Fortum, Eon och Vattenfall erbjuder samtliga olika alternativ när det kommer till att drifta laddstolparna. Samtliga erbjuder online övervakade stolpar med kundtjänst som är öppen dygnet runt. I Fortums prisexempel skulle det kosta ca kr att drifta 4 st stolpar per år. Startavgiften på 8500 kr har slagits ut på 5 år som är en stolpes förväntade livslängd. Då ingår övervakning, larm och kundsupport. Elbolagens priser och betalningslösningar behöver jämföras ytterligare och frågan om eventuell upphandling behöver utredas vidare. Att Järfälla kommun i egen regi skulle drifta stolparna är det mycket som talar emot. Det är viktigt att stolparna driftas av en aktör som har erfarenhet och kunnande i frågan. Att bygga upp och behålla sådan kunskap inom kommunen skulle bli svårt. Tidigare erfarenheter från bland annat Göteborg har även visat på att det kan bli problem med service och ansvarsfördelning vid egen drift. Kommunen får heller inte sälja el. 9

13 13 (15) 4.8. Lärdomar från andra kommuner Det finns en del lärdomar att ta med sig från andra kommuners arbete med laddstolpar. En del är nämnda i texten men är värda att påminna om: Framtidssäkra stolpen, dvs möjliggör större kapacitet (kw), detta gäller både för själva stolpen och de kablar som grävs ner. Tänk på placeringen av stolpen, helst så nära elen som möjligt, extra grävning är dyrt Tänk på att stolpen/stationen klarar de viktigaste laddstandarderna Att göra stolpen uppkopplad mot internet är en förhållandeviss liten kostnad som lönar sig eftersom det blir lättare att utvärdera stolpen. Laddsolpen/laddstationen bör stå placerad så att fordonen parkerar med för eller akter mot laddstolpen. Positivt att samordna utbyggnaden med regionalt närliggande kommuner Infrastruktur för förnyelsebara bränslen, WSP, 2014

14 14 (15) 5. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG Beslut att sätta upp 2 st laddstolpar i Jakobsbergs centrum och 2 st stolpar i Barkarbystaden togs i Budget Med utgångpunkt i detta beslut och ovan förda resonemang kring lämpliga platser skulle man kunna sätta upp stolparna i: st stolpar vid infartsparkeringen vid Jakobsberg st stolpar vid Karlslundsvägen 14, Barkarbystaden, Som det ser ut idag så rekommenderas det inte att sätta upp fler stolpar. Framtida utbyggnad bör ske utifrån de identifierade platserna ovan. Elbilsmarknaden växer men från låga nivåer. Om kommunen sätter upp stolpar kan man också förvänta sig att medborgarna blir mer benägna att köpa en elbil. Varje ny elbil blir en besparing för miljön och klimatet och marknaden kan förväntas bli en viktig del av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Med det sagt kan man idag och i en nära framtid inte säga att det finns en reell efterfrågan på en kraftigt utbyggd laddinfrastruktur i Järfälla då antalet elbilar är helt enkelt för litet. Dessutom finns som nämnt ovan ett antal privata aktörer som har satt upp (ICA, NetONnet, Willys) stolpar eller planerar (IKEA) att sätta upp stolpar vilket minskar behovet av kommunala stolpar. Det är därför mycket som talar för att kommunen ska skynda långsamt. Det är viktigt att också utvärdera de första stolparna innan beslut tas om större utbyggnad liksom att ha en strategisk plan för utbyggnaden. En sådan plan kan med fördel ha ett regionalt perspektiv med samarbete med grannkommuner i och runt Stockholms län. Utöver själva placeringarna av stolparna görs följande rekommendationer i samband med en kommande eventuell utbyggnad: En mer strategisk analys behöver göras och en strategisk plan behöver tas fram kring en eventuell framtida utbyggnad. Planen kan göras i samband med utvärderingen av de första stolparna. Kommunen behöver stärka och samordna samarbetet med privata aktörer kring deras syn på laddstolpar. Kommunen ska uppmuntra till detta och eventuellt ingå sammarbetsaval kring stolpar på bland annat bensinstationer. I samband med detta behöver en analys göras i fall fler kommunalt finansierade stolpar behöver sättas upp med tanke på att de privata aktörerna har satt upp och planerar att sätta upp laddstolpar. Det är också viktigt att kommunen uppmuntrar bostadsrättsföringar till att söka statliga medel för att sätta upp laddstolpar. Krav vid upphandling på att parkeringsgarage ska ha ett minimiantal platser reserverade för elbilar. Regionalt samarbete bör inledas med grankommunerna om en gemensam laddinfrastruktur.

15 15 (15) 6. LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING Telefonintervju - Varuhuschef IKEA - Fastighetschef, SAAB. - Näringslivsstrateg, Järfälla kommun - VD Welcome Hotel - Säljare, Garo - Projektledare, Signalisten, Solna - Journalist på elbilstidning - Förvaltare på HSB norra Stockholm - Fastighetschef, JHAB - Statistiker, SCB - Statistiker Transportsstyrelsen - Miljöbilssamordnare, Stockholms stad - Miljösamordnare, Sundbybergsstad - Miljösamordnare, Danderyd kommun - Representant för CitiCon - Projektledare, Södertälje kommun - Säljare Vattenfall Samtalsintervjuer - Miljöstrateg, Järfälla kommun - Trafikstrateg, Järfälla kommun - Miljö och kvalite samordnare, Järfälla kommun - El ingenjör, Järfälla kommun - Fordonsansvarig, Järfälla kommun - Direktör, Bygg och miljöförvaltingen, Järfälla kommun - Avdelningschef, Kvalité och Strategi, BMF - Avdelningschef, Park och Gata, Järfälla kommun - Försäljnings och marknadschef för Charge and Drive, Fortum - Laddstolpsinfrastruktur ansvarig, EON Rapporter och hemsidor Infrastruktur för förnyelsebara bränslen, WSP, 2014 Tjänsteutlåtande, Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år , lägesrapport. Stockholms stad, 2015 Konsult på Trafik Teknik AB, Analys kring lagrum, BILAGOR Kartbilaga över placering av laddstolpar

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer

Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer 1 (5) Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer Bakgrund Den 8e december 2015 beslutade tekniska nämnden att godkänna utredning kring laddstolpars placering i Järfälla, Dnr Ten 2015/549.

Läs mer

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr Sida 1 (5) 2015-10-21 Handläggare Monica Fredriksson 08-508 262 18 Till Trafiknämnden 2015-12-10 Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Förslag

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö Tid: 2016-02-19 13:00-16:30 Plats: 9 RJL 2016/79 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Utbyggnad av infrastruktur för laddstolpar Beslut Nämnden

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Laddinfrastrukturutredning

Laddinfrastrukturutredning Laddinfrastrukturutredning 2016 MILJÖKONTORET Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Kommunens egna mål...3 Laddstationen...4 Kontakter...4 Laddtyper...5 Fast eller lös kabel?...6 Laddbeteende...7 Laddning

Läs mer

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M).

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M). Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-02 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-05-17 p. 18 Laddstationer för elcyklar.

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Steg för steg-guide. som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Steg 6 Undersök intresse och förutsättningar

Steg för steg-guide. som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Steg 6 Undersök intresse och förutsättningar Fixa laddplats Steg för steg-guide Allt fler bostadsrättsföreningar installerar laddplatser för elbilar. Den bästa l addplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Att ladda vid hemmet är enkelt och bekvämt.

Läs mer

Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014 2015. Lägesrapport

Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014 2015. Lägesrapport Dnr M 2013-8217 T 2014-00526 Sida 1 (15) 2015-08-25 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Mats Fager Telefon: 08-508 26 298 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-09-22 Trafiknämnden 2015-09-24

Läs mer

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK Fastighetsmässan 2017-03-16 DAGENS SEMINARIUM Utvecklingen på marknaden Laddinfrastruktur Typ av laddare Viktigt att tänka på vid etablering Prismodeller Sammanfattning ANTALET

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Nanna Wikholm Tel: 010-698 14 02 Nanna.wikholm@naturvardsverket.se PM 2016-08-30 Ärendenr: NV-05824-15 Information om stödet till laddinfrastruktur

Läs mer

Fixa laddplats till din bostadsrättsförening!

Fixa laddplats till din bostadsrättsförening! www.cacharge.com Fixa laddplats till din bostadsrättsförening! CaCharge laddar många bilar till en mycket låg kostnad. Vår vision är att erbjuda kostnadseffektiv laddning åt alla för att möjliggöra en

Läs mer

BETALNINGSMODELLER FÖR EL-LADDNING. 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

BETALNINGSMODELLER FÖR EL-LADDNING. 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BRF Haga i Solna Bostadsrättsföreningen Haga i Solna har installerat laddstationer på åtta av sina 118 garageplatser. De har tagit hjälp av

Läs mer

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se LaddinfraÖst Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se Jakob.lagercrantz@equest.se FFF utredningen betonar mångfald 140 120 100 Energianvändning (TWh) 80 60 40 20 Trafiksnålt

Läs mer

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Ett av vår tids största miljöhot är global uppvärmning på grund av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Koldioxidutsläppen orsakas främst av förbränning

Läs mer

Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun.

Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun. Örebro kommun 2017-03-08 Ks 242/2017 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR LADDINFRASTRUKTUR I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM

Läs mer

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer?

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? Det talas mycket om elbilar och elektromobilitet i dagsläget. Det finns många olika elbilsmodeller på marknaden

Läs mer

Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon. Eva Sunnerstedt Stockholms Stad

Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon. Eva Sunnerstedt Stockholms Stad Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon Eva Sunnerstedt Stockholms Stad eva.sunnerstedt@stockholm.se Antalet eldrivna bilar ökar i Sverige! 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2008 2009 2010

Läs mer

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Elbilarna är här! Varför elbilar? Grön profil till organisationen Bidrar till en bättre miljö både globalt och

Läs mer

Vi laddar Sverige! 2

Vi laddar Sverige! 2 1 2 Vi laddar Sverige! Dagens seminarium Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden Vad säger Elsäkerhetsverket Vi laddar Sverige Vad kan vi erbjuda GARO standards teknik Laddkoll

Läs mer

Plan för laddinfrastruktur. Stenungsunds kommun

Plan för laddinfrastruktur. Stenungsunds kommun Plan för laddinfrastruktur Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslut av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2017-05-22 100 Dnr 0428/15 Dokumentägare Sektorschef Samhällsbyggnad Giltighetstid 2017-2019

Läs mer

Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N

Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N B E TA L N I N G S M O D E L L E R F Ö R E L- L A D D N I N G Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N Sätt att ta betalt för publik el-laddning

Läs mer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer LADDA DIN ELBIL Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer INNEHÅLL Vad kostar det att köra en elbil? s. 3 Laddningsalternativ s. 4-7 Leverantörer av laddare s. 8-9

Läs mer

Tekniska verken/clever

Tekniska verken/clever Tekniska verken/clever Elbilsladdning Kunddag på MSE 8 november Tekniska verken Mikael Blom Key Account Manager CLEVER Sverige AB Affärsidé Skandinaviens ledande elbilsoperatör Grundades i Sverige 2015,

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se 4 Lennart Östblom www.kommunanalys.se Utredningar Enkäter Analyser Rapporter i text och grafik Information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Elbilar och laddinfrastruktur Förbränningsmotorn betraktades

Läs mer

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil Elbilar och laddning -För dig som funderar på att skaffa elbil Funderar du på att skaffa elbil? Laddfordon blir allt vanligare och har de senaste åren ökat exponentiellt. I dagsläget finns över 12 000

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Laddstationer för elfordon. Förslag på inriktning med sikte på 2030 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Antagen av fullmäktige

Laddstationer för elfordon. Förslag på inriktning med sikte på 2030 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Antagen av fullmäktige DIARIENUMMER KS 016.40 017-01-1 S T RATEGI SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 017 Laddstationer för elfordon Förslag på inriktning med sikte på 030 Antagen av fullmäktige 017-03-13 5 Laddstationer för elbilar

Läs mer

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Bilaga KS 2013/103/1 l (2) 2013-03-08 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp, Ink 2013 Oft O 9 Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Vi bygger ut stationär räckviddsförlängning i Sverige och gör

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

Motionssvar - Motion om laddinfrastruktur

Motionssvar - Motion om laddinfrastruktur MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-09-15 LS-LED16-0885-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S Motionssvar - Motion om laddinfrastruktur

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala Utkast 2011-06-30 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Eldrivna bussar i den moderna staden. så skapas en infrastruktur för laddning

Eldrivna bussar i den moderna staden. så skapas en infrastruktur för laddning Eldrivna bussar i den moderna staden så skapas en infrastruktur för laddning Rena Tysta Nära Eldrivna bussar den moderna staden Eldrivna bussar i städer ger många fördelar: du slipper avgaser och buller

Läs mer

Fixa laddplats steg för steg. Länk till filmen på youtube https://youtu.be/hhnotsxm8rc

Fixa laddplats steg för steg. Länk till filmen på youtube https://youtu.be/hhnotsxm8rc Fixa laddplats steg för steg Länk till filmen på youtube https://youtu.be/hhnotsxm8rc Varför fixa laddplats? Användandet av elbilar ökar, fler behöver ladda elbilen Ingen avancerad installation Statliga

Läs mer

Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA

Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA Elbilarna blir fler - är vi redo? Antalet laddbara bilar ökar snabbt och allt fler behöver tillgång till säkra laddstationer både hemma, på arbetet och på resan. Behovet

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 298 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala 2011-08-17 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar Gedin Sid:

Läs mer

Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland.

Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland. Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland. Förstudie inför framtida utbyggnad Stefan Svedhem, Innovatum AB Trollhättan, 2015-12-28 Studien är genomförd i samverkan

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad

Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad Foto Stefan Nilsson, Miljöfordon Syd Version 1.0 2016-03-28 På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland. Rapporten

Läs mer

Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj

Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj Jonas Lööf Projektledare Miljöfordon Syd Green Charge Sydost Green Charge Sydost Kraftsamling för elfordon och laddinfrastruktur

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Er partner för elbil-laddning

Er partner för elbil-laddning 1 Er partner för elbil-laddning Fortum som hållbar partner Vår vision the Solar Economy Fortum är experter inom effektiv och CO2-fri elektricitets- och värmeproduktion Vi erbjuder experter inom elbilladdning

Läs mer

Dagens seminarium. Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden. Vad säger Elsäkerhetsverket. Midroc Electro Vad kan vi erbjuda

Dagens seminarium. Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden. Vad säger Elsäkerhetsverket. Midroc Electro Vad kan vi erbjuda 1 Välkomna! Dagens seminarium Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden Vad säger Elsäkerhetsverket Midroc Electro Vad kan vi erbjuda GARO standards teknik Laddkoll hur fungerar

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 299 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. KS 2014-117 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

Nu gör vi om 2014 års succé!

Nu gör vi om 2014 års succé! GreenCharge Roadshow 2016 Nu gör vi om 2014 års succé! Vi börjar i Växjö 7 september Deltahuset, Framtidsvägen 16, 352 57 Växjö 2030 ska vi i Sverige ha en fordonsflotta som drivs utan bensin och diesel.

Läs mer

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige Laddinfra Öst Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige Gordon Strömfelt, Engineering Force Sweden AB e-post: gordon@e4s.se telefon: 0761-729950 2016-04-08 Inledning Denna rapport syftar till att beskriva

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland Projekttitel: Främjande av elbilar och dess infrastruktur Plats: Östergötland Submission date: 2016-01-

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Infrastrukturplan för utbyggnad av laddstationer för elfordon inom Östra Mellansverige Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200652 Sammanfattande beskrivning Projektet ska för att

Läs mer

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Lärdomar från den tredje enkätomgången 2017 Syftet med undersökningen Sverige har ett mål om minst 70 % minskning av växthusgasutsläpp från

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (B)

JIL Stockholms läns landsting i (B) JIL Stockholms läns landsting i (B) Tillväxt- och regionplanenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2016-02-09 TRN 2015-0183 Handläggare: Joel Edding Landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

Laddstolpa r till elbilar, o mvärldsbevakning och förslag till principer för lokalisering.

Laddstolpa r till elbilar, o mvärldsbevakning och förslag till principer för lokalisering. Tjänsteskrivelse 2016-11 - 25 Handläggare Patrik Stenberg Plan - och exploateringsenheten Diarienummer 2015TEN/0606 Tekniska nämnden Laddstolpa r till elbilar, o mvärldsbevakning och förslag till principer

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer

Säker laddning av elfordon

Säker laddning av elfordon Säker laddning av elfordon Gustav Gustavsson, Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs

Läs mer

VAR MED OCH MINSKA UTSLÄPPEN! 700 MILJONER SKA INVESTERAS VARJE ÅR fram till år 2020

VAR MED OCH MINSKA UTSLÄPPEN! 700 MILJONER SKA INVESTERAS VARJE ÅR fram till år 2020 VAR MED OCH MINSKA UTSLÄPPEN! 700 MILJONER SKA INVESTERAS VARJE ÅR fram till år 2020 Därför behövs Klimatklivet Goda erfarenheter från tidigare satsningar. Efterlängtat från många delar av samhället. Klimatklivet

Läs mer

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt!

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt! Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt! Hittills i år har supermiljöbilarna - elbilar, laddhybrider och vätgasbilar - en marknadsandel på 4.1 procent. Det är

Läs mer

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg TN 85/10 TN 98/10 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2010-05-27 2010-06-17 Diarienummer 1046/10 Trafikant och ITS/Analys Camilla Pärlbäck Telefon 031-368 25 36 E-post: camilla.parlback@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

LADDA OCH KÖRA ELBIL

LADDA OCH KÖRA ELBIL 1 Sveriges riksdag och regering Under det pågående klimatmötet COP21, 30 nov 11 dec 2015, höll klimat- och miljöminister Åsa Romson och finansmarkandsminister Per Bolund eg seminarium om inihahvet FossilfriG

Läs mer

Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende fördelar med elbilar i Malmö stad STK-2015-204

Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende fördelar med elbilar i Malmö stad STK-2015-204 SIGNERAD 2015-08-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-05 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

Premiär för Stockholms nya elbusslinje

Premiär för Stockholms nya elbusslinje Premiär för Stockholms nya elbusslinje publ icerat av U L O 1 6 MA RS 201 5 SID A F Ö R U TSKRIF T Kraften kommer från ovan. Två av Stockholms nya laddhybridbussar, Volvo Electric Hybrid, vid laddstationen

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Elfordon i samhället Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Vad styr elfordonsutvecklingen? Vilka är de starkaste drivkrafterna för elfordon nu? Styrmedel om ökad energieffektivitet,

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Deltagande i EU projektet EV-EXPAND

Deltagande i EU projektet EV-EXPAND Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-06-19 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-08-27 p.25 Förslag till beslut: Uppdra

Läs mer

Uppladdning för framtidens fordon

Uppladdning för framtidens fordon EI R2010:20 Uppladdning för framtidens fordon Undantag från koncession för laddinfrastruktur Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:20 Författare: Erik

Läs mer

Stockholmsbågen - från vision till verklighet

Stockholmsbågen - från vision till verklighet #stockholmsbågen Stockholmsbågen - från vision till verklighet Seminarium #4 27 mars 2015 Intern information Intern information Restid idag (inkl. 1-4 byten) Restid i Bågen (0 byten) Tidsskillnad Haninge

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Tjänsteutlåtande 0 Österåker S«Samhällsb/ggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-20 Dnr KS 2013/0103-410 Till Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Beslutsförslag

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

LADDINFRASTRUKTUR. sundrive.se SKHF Peter Bäckström

LADDINFRASTRUKTUR. sundrive.se SKHF Peter Bäckström LADDINFRASTRUKTUR SKHF 2017-04-05 Peter Bäckström sundrive.se Vi levererar laddlösningar 25 års erfarenhet Produkter: SunDrive representerar flera av Europas ledande tillverkare av laddboxar och tillbehör

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider.

Strategi för elbilar och laddhybrider. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN SID 1 (7) 2009-08-26 Handläggare: Mats Christenson Telefon: 08-508 12 201 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2009-09-17 Strategi för elbilar och laddhybrider.

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0142 Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfalla/Barkarby Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 å. AU 9:8 Dnr. KS 2013/0103-410 Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Laddinfrastruktur inom Klimatklivet. Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S

Laddinfrastruktur inom Klimatklivet. Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S Laddinfrastruktur inom Klimatklivet Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S 1 Innehållsförteckning 1 Laddning av personbilar... 1 1.1 Laddfordon...

Läs mer

Laddstolpar för elcyklar Motion (2015:82) av Bo Arkelsten (M)

Laddstolpar för elcyklar Motion (2015:82) av Bo Arkelsten (M) Utlåtande 2016:204 RVII (Dnr 106-1863/2015) Laddstolpar för elcyklar Motion (2015:82) av Bo Arkelsten (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:82) av Bo Arkelsten

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer