Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland."

Transkript

1 Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland. Förstudie inför framtida utbyggnad Stefan Svedhem, Innovatum AB Trollhättan, Studien är genomförd i samverkan av de sex Teknikparkerna inom Västra Götaland och har finansierats av Västra Götalandsregionen.

2 Innehåll Introduktion... 3 Olika tekniker för laddning... 4 Laddning av elfordon... 4 Normalladdning... 4 Snabbladdning... 4 Semi-snabbladdning... 5 Standarder och kommunikation vid laddning... 5 Kontakter och standarder för växelströmsladdning... 5 Säkerhetsnivåer vid laddning av elfordon... 7 Laddstationer för destinationsladdning... 8 Betalsystem... 8 Skyltning... 9 Laddplatser... 9 Sjukhus... 9 Besöksparkering:... 9 Personalparkering:... 9 Bilpoolparkering: Teknikparker Pendelparkeringar Utbyggnadstakt Ekonomisk kalkyl Parter för etablering

3 Introduktion För att möta utvecklingen mot regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 behöver respektive kommun och region känna till inom vilka områden större satsningar på elbilar och laddinfrastruktur bör göras. Dessa mål har även antagits av Västra Götalandsregionen. Till denna typ av mål måste aktiviteter knytas upp varav denna rapport speglar några av dessa målstyrningar. I Sverige finns nu ca laddbara fordon och ökningstakten höjs stadigt, under både oktober och november 2015 ökade vardera månad med fordon, ca 40 % mer än respektive månad 2014, totalt nära en fördubbling av antalet det senaste 12 månaderna. Även intresset för investeringar i infrastrukturen ökar tydligt. Det är dock inom området snabbladdning största uppmärksamheten sker idag. Denna utbyggnad är väsentlig för att ge trygghet åt elfordonsköparen men för att vardagen skall fungera krävs att destinationsladdning och/eller hemmaladdning och arbetsplatsladdning är väl genomtänkt och utbyggd. Inom Västra Götalandsregionens verksamhetsområde finns bland annat sjukhus där många människor rör sig dagligen. Läkare tillhör den grupp människor som ibland nämns ingå i gruppen early adopters, dvs de som antar ny teknik bland de första i samhället. Regionens teknikparker är ett annat område där just ny teknik utvecklas och både anställda och besökare i större utsträckning testar denna nya teknik. Därför anses just sådana platser vara av extra vikt för tidig utbyggnad av laddinfrastruktur för att på så sätt främja övergången till elfordon från dagens fossila fordon. För att också synliggöra viljan med fossiloberoende fordonsflotta krävs att investeringar görs på de allmänna platser vi här berört. Detta är ett ansvar som ligger på flertalet aktörer i samverkan för att det skall ge avsedd effekt och vara kostnadseffektivt. Typ av utrustning måste också vara framtidssäkrad och optimerad för sitt ändamål. Rent tekniskt eller praktiskt skiljer sig denna guide inte på något sett från behoven på andra platser än här nämnts. Således skall rekommendationerna kunna spridas även till kommuners utbyggnadsplaner för allmänparkering samt vid olika arbetsplatser med gemensamma parkeringar. 3

4 Olika tekniker för laddning (Följande avsnitt om laddtekniker är ett utdrag ur Rapport, Infrastruktur för snabbladdning av elfordon, utgiven av Länsstyrelsen i Västra Götaland 2014 och författad av Gordon Strömfelt, emotion Technologies Sweden AB) Laddning av elfordon Laddning av elbilar sker vanligtvis då de står parkerade över natten och ibland även på dagtid om det finns laddmöjlighet då bilen parkeras vid arbetsplatsen. Samtliga elbilar kan laddas i vanliga eluttag, som är standard i svenska hem och arbetsplatser, vilket kan ta allt mellan 6-10 timmar. Det är vanligt att nya elbilar även kan snabbladdas på ett eller annat sätt, vilket relativt enkelt ger möjlighet att utöka den dagliga körsträckan, en form av räckviddsförlängning. Tiden för laddning och det sätt som laddningen genomförs på har olika benämningar. Normalladdning Normalladdning innebär att en elbil laddas full på 6-10 timmar beroende på batteriets storlek och laddplatsens tillgängliga effekt, oftast 230V/10A men även 230V/16A förekommer. Vanligen sker den primära laddningen vid hemmet då elbilen står parkerad över natten, så kallad nattladdning. Vissa arbetsgivare erbjuder även laddning under arbetstid vilket kan förlänga den dagliga räckvidden upp till det dubbla. Destinationsladdning är den form av laddning som görs på platser som elbilsföraren besöker för att uträtta vissa ärenden. Genom att ladda vid ett restaurangbesök eller i samband med en shoppingrunda kan den dagliga räckvidden förlängas med ett par mil. Till skillnad mot att en vanlig fossilbilist åker till en bensinmack för att tanka vilket är en aktivitet i sig så laddar en elbilist sitt fordon då det inte används. Man laddar när man stannar, snarare än att man stannar för att ladda. Elbilisten kan istället ägna sig åt att arbeta, umgås med familjen, sova, äta eller handla under tiden bilen normalladdas. Snabbladdning Snabbladdare är främst tänkt att fungera som räckvidds-förlängare för rena elbilar vid tillfällen då det inte finns tid för normalladdning, ex vid längre resor eller frekvent användande inom tätort. Laddplatsen är endast avsedd för ett kort stopp för snabbladdning och är ej till för längre parkering eftersom platsen då blockerar möjligheten att snabbladda andra elbilar. Vid snabbladdning används vanligtvis en extern likströmsladdare (DC) som överför energi direkt till elbilens batteri med laddeffekt på upp till 50kW. Under ideala förhållanden är detta tillräckligt för att ladda upp batteriets kapacitet till 80% på minuter. Under nästa år kommer även enstaka bilmodeller med inbyggda växelströmsladdare (AC-laddare) på upp till 43kW (400V/63A) som då laddar en elbil lika snabbt som vid DC-laddning, d.v.s minuter. I motsats till normalladdning så är snabbladdning något som elbilisten tvingas göra i samband med att elbilen används för längre resor det blir en aktivitet som avbryter bilresan på liknande sätt som bilister som kör på fossila drivmedel stannar för att tanka. Skillnaden är dock att laddförloppet tar upp till 30 minuter vilket ger tid över till annat som exempelvis fika, snabblunch, toalettbesök eller distansarbete med dator över trådlöst nätverk. 4

5 Semi-snabbladdning En extern likströmsladdare med en effekt på endast 20kW är betydligt billigare i inköp och installation än en snabbladdare på 50kW. Att ladda en elbil till 80% batterikapacitet med en 20kWladdare tar minuter. Ladding upp till 80% batterikapacitet som tar mer än 40 minuter men inte mer än 1,5 timme brukar benämnas semi-snabbladdning och kräver då att det finns faciliteter på laddplatsen som erbjuder mer än bara mat och toalettbesök. Vissa elbilsmodeller är utrustade med en kraftfull växelströmsladdare som klarar laddeffekt på upp till 22kW (400V/32A) vilket laddar batteriet till 80% på minuter. Fördelen med denna lösning är att det inte krävs någon extern laddare vilket sänker kostnaden för laddstationen. Elbilar som stödjer forcerad AC-laddning upp till 22kW kan även laddas med lägre effekt. Med 11kW (400V/16A) laddas batteriet på 1,5 2 timmar och med 7,3kW (230V/32A) går samma laddning på 2 3 timmar. Laddning som tar mellan 40 minuter 1,5 timme är en form av forcerad destinationsladdning som passar bra vid tillfällen då elbilsföraren gör längre stopp vid exempelvis köpcentrum eller under biobesök och träning. Standarder och kommunikation vid laddning Det finns ett flertal kontaktdon avsedda för laddning av elfordon, som stödjer olika standarder och säkerhetsnivåer för överföring av laddeffekt och kommunikation mellan laddstolpe och bil. Laddkontakterna skiljer sig åt beroende på tillgänglig nätspänning och skillnader i standarder och säkerhetsföreskrifter mellan olika fordonstillverkare. Det sker en kontinuerlig utveckling av kontaktdon och gränssnitt för kommunikation som kommer leda till viss standardisering inom geografiska marknader. I följande kapitel redovisas de etablerade kontakter och säkerhetsstandarder som tillämpas för laddning och kommunikation med elbilar avsedda för Europamarknaden. Kontakter och standarder för växelströmsladdning För Sverige tillämpas två olika typer av kontaktdon för växelströmsladdning. För laddning med växelström består gränssnitt mot bil antingen av en Typ-1 eller Typ-2 kontakt och i motsatt ände av sladden som kopplas till elnätet är det vanligtvis en Schuko-kontakt alternativt Typ-2 kontakt. 5

6 Schuko är benämningen på kontakt enligt Svensk byggstandard för hushållsel i jordat eluttag och avsäkrat upp till 16A enfas. Dock rekommenderas inte kontinuerligt uttag av större effekt än 10A på grund av viss brandrisk, vilket är fallet vid laddning av elfordon. Schuko-kontakten är vanlig på den laddsladd som medföljer vid bilköpet, endast avsedd för tillfällig laddning i eluttag som egentligen inte är avsedda för laddning av elfordon. (ny info: från 2017 får ej publika laddplatser ha Schuko som laddsocket, då krävs att dessa byts ut mot Typ 2 nedan) Bild 1, Schuko kontakt Typ-1 är ursprungligen en Japansk kontakt som även kallas Yazaki eller SAE J1772. Typ-1 är avsedd för strömstyrkor upp till 32A enfas och används endast som kontakt mot bil. Bild 2, Typ-1 kontakt mot bil Typ-2 kallas även för Mennekes och är ursprungligen ett tysk kontaktdon för ström upp till 70A enfas eller 63A trefas. Typ-2 förekommer som kontakt både mot bil och laddstolpe. Bild 3, Typ-2 kontakt mot bil Samtliga etablerade kontaktdon avsedda för växelströmsladdning kan kombineras på flera olika sätt beroende på elbilens fabrikat och laddplatsens tillgängliga ladduttag. Bild 4, Flera olika kombinationer av kontaktdon för laddning av elfordon 6

7 Säkerhetsnivåer vid laddning av elfordon Vid laddning med växelström definieras tre olika kommunikationsnivåer och det finns ytterligare en nivå avsedd för likströmsladdning. Klassificeringen syftar till att definiera säkerhetsnivån vid olika laddförlopp. Alla laddningssätt, eller moder som de också kallas, kräver jordade eluttag men skiljer sig åt vad gäller effekt och kommunikation mellan elfordon och laddplats: Mode 1 är den enklaste typen av laddning från vanliga en-fas och tre-fas uttag med spänning upp till 16A. Inget informationsutbyte mellan bil och eluttag. Mode-1 tillämpas inte längre vid laddning av moderna elfordon. Mode 2 laddning sker främst med enfas Schuko men även trefas industriuttag kan förekomma. Säkerhetsnivån har höjts med hjälp av en kontrolldosa EVSE - monterad på laddningskabeln som kontinuerligt skickar data mellan bil och kontrolldosa och ger jordfelsskydd av både kabel och fordon. Maximal strömstyrka vid Mode 2-laddning är 32A. Vid Mode-2 laddning används Typ-1 eller Typ-2 kontakt mot bil. Mode 3 är den säkraste nivån för växelströmsladdning med både 230V och 400V. Laddning sker vid intelligent laddstolpe eller en s.k. Wall Box som kontinuerligt kommunicerar med fordonet under laddförloppet. Wall Box eller laddstolpen är utrustad med fast laddkabel med Typ-1 eller Typ-2 kontakt, alternativt så finns uttag för Typ-2 kontakt. Mode 3-laddning tillåter strömstyrkor upp till 63A vilket i kombination med trefas 400V är tillräckligt för att ladda ett tomt EV-batteri till 80% på 20 minuter som i praktiken innebär snabbladdning. För att kunna ladda med så hög effekt krävs det att bilens ombordladdare (OBC On Board Charger) kan tillgodogöra sig detta. Figur 1 Kommunikation och säkerhetsnivå vid laddning av elfordon 7

8 Laddstationer för destinationsladdning Vi fokuserar här på två typer av laddning som anpassar sig till de olika behoven för denna studie och dess specifika körmönster; normalladdning och semisnabb laddning. Normalladdning använder 16 A/230 V (3,6 kw) vilket schablonmässigt *) ger ca knappt 2 mil körsträcka per timma laddning. Semisnabb laddning använder 32 A/400 V (22 kw) vilket ger motsvarande *) ca 11 mil körsträcka per timma laddning. *) Gäller vid optimal laddning (temperaturer mm) och upp till ca 80 % laddnivå hos batteriet. Kontaktdon i laddenheten skall vara av Typ-2 (krav från 2017 för publika laddplatser i Europa). Betalsystem Till publika laddstationer i huvudsak men även för anställda vid arbetsplatser bör det förberedas för betalningsmöjlighet och/eller mätning av energiåtgång (finansieringsskäl samt skatteskäl för eventuell förmånsbeskattning). Vid försäljning av el per kwh krävs en godkänd klassad elmätare (som dessutom behöver kalibreras kontinuerligt) integrerad i laddstolpen, för övervakning och uppföljning räcker med enklare mätare som idag används regelmässigt för dessa stolpar. Rekommendationen här är att inkludera elförbrukningen i en helhetstaxa per tidsenhet vid ev betalning och därmed är den något enklare standardelmätaren fullt tillräcklig. Dessutom gäller att vid försäljning av el idag krävs energiskatt av den som levererar elen. Här pågår en diskussion mellan Svensk Energi och Finansdepartementet, om/hur detta kan ändras i lagen. Där betalning sker för parkering idag kan enkelt en högre avgift sättas för de platser med laddmöjlighet och därmed samma betalsystem som redan etablerats. För parkering utan avgifter bör laddstolpen förses med identifikationsmöjlighet (RFID, NFC, Kort, Telefonapp eller SMS). Detta bör vara med från början även om det inte avses att ta betalt från start. Denna lösning finns integrerad för ett flertal laddstolpar på marknaden idag. Idag finns ett antal olika aktörer för att hantera betalningen via bland annat molntjänster men dessa är helt fristående från varandra. På sikt kommer dessa att kunna kommunicera med varandra för en sk roamingfunktion där du som kund kan ladda hos olika aktörer men få en faktura och inte behöva vara medlem hos flera. Där samma fordon förväntas ladda på olika siter inom samma organisation är då rekommendationen att välja samma aktör för de olika siterna till en början. Som exempel för två sjukhus där läkare i poolbil transporterar sig mellan. 8

9 Skyltning Skyltar som anger laddplats för elfordon bör sättas upp vid laddplatserna för att inte dessa skall upptas av ej laddningsbara fordon. Dessutom är en markering i marken att rekommendera då skylten oftast bara finns centralt placerad. Hänsyn till eventuella regelverk för detta måste dock tas. Exempel på dessa skyltar nedan. För parkeringar utan betalningsrutiner bör skyltning kompletteras med tidsbegränsning för att möjliggöra att fler kan utnyttja laddplatserna i perioder med högt tryck. Figur 2 Exempel på skyltning och markering av laddplatser Laddplatser Sjukhus Tre olika typer av parkeringar finns representerade kring sjukhus i olika omfattning; Besöksparkering, Personalparkering och bilpoolsparkering. Dessa tre har något olika behov av laddinfrastruktur vilket beskrivs nedan. Besöksparkering: Besökande står här parkerade i väldigt olika tidsperioder. Minsta besökstid som också relateras till behov av att ladda sitt fordon kan bedömas till 2 timmar men flertalet platser kan räknas till längre tider upp mot 4 timmar och däröver. Detta innebär en blandning av två typer av möjliga laddstolpar 16 A/230 V (3,6 kw) för de längre tiderna och 32 A/400 V (22 kw) för den kortare tiden. För dessa olika platser kan parkeringsavgiften differentieras motsvarande för att undvika onödig uppbokning av den snabbare varianten. Personalparkering: Denna kategori bedöms vara fullt tillräcklig med den enklare laddtypen 16 A/230 V (3,6 kw) då vistelsen normalt är under längre tid. 9

10 Bilpoolparkering: För en optimal flexibilitet i en bilpool bör laddning ske relativt snabbt vilket då kräver 32 A/400 V (22 kw). Består resorna huvudsakligen av kortare resor där nattladdning klarar dagens behov räcker det med den enklare laddtypen 16 A/230 V (3,6 kw). Teknikparker Våra 6 teknikparker i regionen har lite olika förutsättningar och behov enligt ovan beskrivna tekniker. De 3 teknikparkerna i Göteborg (Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park, Sahlgrenska Science Park) samt Science Park Borås ligger belägna där det är ont om parkeringsyta och befintliga parkeringar är betalningsbelagda. Bristen på parkeringar gör att antalet laddplatser måste utvecklas i något långsammare takt då det inte kan låsas upp platser till elfordon där de ej nyttjas hela tiden. Alternativt måste nya innovativa signalsystem utvecklas så icke laddbara fordon kan nyttja dessa i viss omfattning då laddbehovet är lägre. De övriga 2, Innovatum AB (Trollhättan), Gothia Science Park (Skövde), har mer tillgänglig parkeringsyta och är avgiftsfri. Verksamheterna hos Lindholmen och Innovatum samt i viss mån Johanneberg kopplar direkt till utveckling av nya fordon där eldrift är ett starkt inslag. Detta fokusområde med de företagskontakter som det innebär skapar än större behov av att möjlig fordonsladdning vid besök på teknikparkerna. Även här förekommer (i något olika grad) samma parkeringskategorier som för sjukhus, besök, anställda samt poolbilar. Poolbilar hanteras dock ofta av extern aktör. För samtliga dessa platser bedöms kortare besök vara mest frekvent vilket kräver en semisnabb laddning 32 A/400 V (22 kw) för att kunna ta emot besökare från ett större geografiskt område. För anställda räcker dock normalladdning. Fördelning 80 % normalladdning och 20 % semisnabb laddning är en bra ansats. För betalparkeringar kan parkeringsavgiften differentieras motsvarande för att undvika onödig uppbokning av den snabbare varianten. För gratisparkeringar kan begränsning av tillåten parkeringstid sättas med hjälp av P-skiva, exempelvis 4 timmar för normalladdning och 2 timmar med semisnabb laddning. Dock skall stationerna här även förberedas för betalning/identifikation så det enkelt går att införa när behovet finns. Pendelparkeringar Vid en granskning om var pendelplatserna är lokaliserade och hur övrig laddinfrastruktur ser ut har bedömningen gjorts att laddning vid pendelparkeringar ej bör prioriteras i detta läge. De som kör elfordon till en pendelparkering har med största sannolikhet laddningsmöjlighet hemma och körning till en pendelparkering och tillbaka bedöms sällan vara större än normala 10

11 körsträckan för bilarna. I vissa fall kan laddhybrider inte klara denna sträcka men att bygga en laddinfrastruktur för endast dessa fordon med behov av max 3 timmar laddning bedöms ej försvarbart. Utbyggnadstakt Introduktionstakten av elfordon beror av många faktorer såsom batteripris, batteriprestanda, körsträcka samt tillgänglig laddinfrastruktur och olika incitament kopplat till dessa. Detta gör det svårt att förutse hur det verkligen blir men med en utbyggd infrastruktur är det helt säkert en hjälp att påskynda utbytet av fossildrivna fordon. Teknikutvecklingstakten kan också gå betydligt snabbare om olika faktorer samverkar. För att fylla dagens behov (fram till ca 2018) bedöms ca 10 % av parkeringarna ha laddmöjligheter. Efter 2020 bedöms ca 25 % kräva laddmöjligheter. Till den högre graden av tillgänglighet kommer dock smarta logiktjänster att behöva utvecklas (sk. effektbalansering) för att inte behöva säkra av systemet alltför högt vilket driver kostnaderna. Idag finns enkla medel för effektbalansering som styrs av logik i vissa laddstolpar men det pågår också arbeten med att utveckla smarta system för detta för större skala. För bilpooler krävs ett ladduttag per elfordon i poolen. Vid nyetablering av parkeringsytor bör alla platserna ha laddstolpe, eller åtminstone förberedas med tomrör och platsen avsäkras för motsvarande från början. Denna kostnad är ringa vid nyetablering men dominerande vid efterarbete. Andel semisnabb laddning respektive normal laddning kan skilja sig åt för olika platser beroende på andelen kortvarig parkering men fördelningen 20% semisnabb och 80% normal är idag ett bra riktmärke. Ekonomisk kalkyl För att få till stånd en hållbar utbyggnad av laddinfrastruktur måste hänsyn tas från början till vem som skall betala för utbyggnaden. Ett rimligt antagande är att detta måste betalas av användarna, dvs fordonsanvändarna. Initialt kan våra offentliga aktörer och större fastighetsägare stå för infrastrukturen för att hjälpa utbyggnaden att ta fart samt att stötta de pionjärer inom elfordonsförare som då gemensamt skapar en förutsättning till efterfrågan. Men även dessa installationer bör på sikt skapa en intäkt som motsvarar investeringen. Ett räkneexempel kan ge en fingervisning om hur detta kan åstadkommas. Självklart är den största delen av investeringen beroende på yttre förutsättningar såsom tillgänglig eleffekt och avstånd till denna i befintliga elskåp samt ytbeläggningstyper mm. Som alltid är det mest fördelaktigt att utföra denna installation redan vid etablering av nya parkeringar. Här har antagits ca 20 meter till tillgänglig effekt i ett befintligt elskåp och befintlig asfalterad parkeringsyta. 11

12 Förutsättningar: investeringskostnad på ca kr för ett dubbeluttag, avskrivning på 5 år, årlig kapitalkostnad baserat på 3% ränta, årlig servicekostnad på kr per uttag samt elförbrukning enligt beläggningsgraden För normalladdning tas en parkeringsavgift på 9 kr/h och för semisnabb laddning en avgift på 50 kr/h. (Motsvarar den kwh kostnad som tas ut av de större energibolagens snabbladdare) Brytpunkten för normalladdning går då vid 40% beläggningsgrad och för semisnabb laddning vid 15% beläggningsgrad. Dvs för beläggning av motsvarande parkeringsplats däröver ges ett överskott. Här antas 12 timmar av dygnet som beräkningsbar möjlig användning. Det får anses rimligt att uppnå denna grad relativt snart vid placering vid de platser vi tagit upp i denna studie. Vid placeringar nära bostäder kan vi dessutom räkna med att vissa boende nyttjar laddstationerna över natten vilket ger än bättre siffror. Kostnader för administration av betalningsrutiner kan tillkomma beroende på om denna tjänst köps till eller bara läggs till parkeringsautomaterna. Parter för etablering De aktörer som kan beröras vid en etablering är användaren av fordonen, markägaren för parkeringsytan, fastighetsägare av husen, lokalt elnätsbolag och lokalt energibolag. Idag ses detta ofta som en ren kostnad av de aktörer som bör vara de som beslutar om en etablering, därav den långsamma utbyggnadstakten. Samhällsnyttan och ansvaret hos de regionala, lokala och allmännyttiga verksamheterna bör få en större vikt för att få detta att hända och därmed skapa en efterfrågan hos de privata aktörerna då fordonen ökar i antal. Viktigt är att utse en driftsägare för laddstationen. Denna tjänst kan också köpas in men ska inte anses särskilt betungande för denna typ av laddstolpar då de är relativt driftsäkra. Figur 3 Potentiella parter för etablering av laddinfrastruktur vid teknikparkerna i regionen. För sjukhusen inom Västra Götaland har Västfastigheter rollen som fastighetsägare i samtliga fall. De tillsammans med lokalt elnätsbolag bör här bilda partnergrupp. 12

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

Förord. Tillägg i samband med tryck av andra utgåvan

Förord. Tillägg i samband med tryck av andra utgåvan 1 Rapportnr: 2013:41 ISSN: 1403-168X Andra utgåvan januari 2014 Rapportansvarig: Rapport framtagen av emotion Technologies Sweden AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län inom ramen för projekten

Läs mer

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Vi bygger ut stationär räckviddsförlängning i Sverige och gör

Läs mer

Rapport 2013:41. Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen

Rapport 2013:41. Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapport 2013:41 Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapportnr: 2013:41 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Rapport framtagen av HRM Engineering

Läs mer

Säker laddning av elfordon

Säker laddning av elfordon Säker laddning av elfordon Gustav Gustavsson, Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

INSTRUKTION SNABBLADDNING

INSTRUKTION SNABBLADDNING INSTRUKTION SNABBLADDNING 2 (12) Display för användning av snabbladdaren Laddpistol 3 (12) Start Starta laddning Tryck på denna knapp för att byta Ä språk 4 (12) Välj språk Tryck på knapp vid valfri flagga

Läs mer

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil Elbilar och laddning -För dig som funderar på att skaffa elbil Funderar du på att skaffa elbil? Laddfordon blir allt vanligare och har de senaste åren ökat exponentiellt. I dagsläget finns över 12 000

Läs mer

Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå

Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå Investigation of suitable charging infrastructure for electric vehicles in Umeå Linn Björ EN1307 Examensarbete för civilingenjörsexamen

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR. Dnr:14EV728

INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR. Dnr:14EV728 INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR Dnr:14EV728 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Per Höjevik Förord Förord I framtiden kommer troligtvis allt större andel av våra transporter

Läs mer

Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E)

Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E) Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E) Power Circle inkommer här med kommentarer på utredningen Fossilfrihet på väg. Power Circle instämmer i utredningens

Läs mer

Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75

Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75 Sid 1(8) Rapport Ecoast Utvärdering och användning laddstationer Trollhättan och Kungälv 2014-12-08 Sid 2(8) Bakgrund Laddpunkten.se AB startades i juni 2013 som ett frö ur rapporten Infrastruktur för

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe andra versionen Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA om du vill sätta upp en laddstation... 4 Regler för att ansluta

Läs mer

LADDSTATIONER K-L 13/05

LADDSTATIONER K-L 13/05 LADDSTATIONER K-L 13/05 LADDSTATIONER MER ÄN ETT VANLIGT UTTAG Allt fler elfordon börjar synas på bilsalongerna och på våra vägar. En ren batteribil, med en räckvidd på ca 10 12 mil, är ett bra val för

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förslag på utformning av grundläggande laddinfrastruktur för elfordon i Luleå. Björn Söderlund 2015

EXAMENSARBETE. Förslag på utformning av grundläggande laddinfrastruktur för elfordon i Luleå. Björn Söderlund 2015 EXAMENSARBETE Förslag på utformning av grundläggande laddinfrastruktur för elfordon i Luleå Björn Söderlund 2015 Högskoleingenjörsexamen Bilsystemteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe tredje versionen Innehåll ALLMÄNNA AVSNITT... 4 1. Vilka olika typer av laddsystem finns det?... 5 2. Vilken typ

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe tredje versionen Innehåll ALLMÄNNA AVSNITT... 4 1. Vilka olika typer av laddsystem finns det?... 5 2. Vilken typ

Läs mer

Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur

Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur och elfordon (2013-09-18) El och elfordon Hur mycket el behöver en elbil? Hur långt går en elbil? Hur mycket el en elbil drar beror på många faktorer,

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala Utkast 2011-06-30 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar

Läs mer

RENAULT Snabbladdare med växelström. Fredrik Wigelius

RENAULT Snabbladdare med växelström. Fredrik Wigelius RENAULT Snabbladdare med växelström Fredrik Wigelius RENAULT EV FÖR ALLA BEHOV Mer än 30 000 elbilar på vägarna i Europa Stockholm Hamburg Flins LADDNING - VAD TALAR VI OM? Ström kw Snabbladdning Hastighet

Läs mer

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg TN 85/10 TN 98/10 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2010-05-27 2010-06-17 Diarienummer 1046/10 Trafikant och ITS/Analys Camilla Pärlbäck Telefon 031-368 25 36 E-post: camilla.parlback@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

Uppladdning för framtidens fordon

Uppladdning för framtidens fordon EI R2010:20 Uppladdning för framtidens fordon Undantag från koncession för laddinfrastruktur Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:20 Författare: Erik

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala 2011-08-17 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar Gedin Sid:

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Strategisk studie av infrastruktur för snabbladdning av elfordon i Halland och Skåne

Strategisk studie av infrastruktur för snabbladdning av elfordon i Halland och Skåne Strategisk studie av infrastruktur för snabbladdning av elfordon i Halland och Skåne Rapport framtagen av emotion Technologies Sweden på uppdrag av Region Skåne och Länsstyrelsen i Hallands län inom ramen

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Bilaga KS 2013/103/1 l (2) 2013-03-08 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp, Ink 2013 Oft O 9 Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

valt att låta sina elfordon skilja ut sig ordentligt i designen för att indikera att ägaren åker elbil. Bakom Renault-märket i fronten sitter

valt att låta sina elfordon skilja ut sig ordentligt i designen för att indikera att ägaren åker elbil. Bakom Renault-märket i fronten sitter 024.REPORTAGE utstrålar Självförtroende. Renault har valt att låta sina elfordon skilja ut sig ordentligt i designen för att indikera att ägaren åker elbil. Bakom Renault-märket i fronten sitter ladduttaget.

Läs mer

Telefonparkering - var står vi idag?

Telefonparkering - var står vi idag? Telefonparkering - var står vi idag? Trafik- och Gatudagar 2014 2014-10-01 Undersökning varför? Telefonparkering sedan slutet på 1990-talet Flertalet privata aktörer (system) på marknaden Har telefonparkering

Läs mer

Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras?

Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras? Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras? Per Kågeson IVA Vägval El 2015-04-14 Innebörden av elektrifiering Energiåtgången i fordonet reduceras med 50-75 % jämfört med en konventionell

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Jenny Miltell, 2013 ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Följ bilen: vilken bil och när? Vilken laddinfrastruktur krävs? Endast ACladdning (3 kw) AC halvsnabb laddning (6 10 kw) På

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

LADDSTATIONER K-L 15/04

LADDSTATIONER K-L 15/04 LADDSTATIONER K-L 15/04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om GARO...3 Allmän information...5 DC Laddare...7 Publika laddare, typ LS 3...10 Publika laddare, typ LS 2...15 Publika laddare, typ P100...16 Laddbox för väggmontage...17

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Svenska elbranschens förslag till styrmedel för en ökad eldrift i transportsektorn: - Laddstationer - Elfordon

Svenska elbranschens förslag till styrmedel för en ökad eldrift i transportsektorn: - Laddstationer - Elfordon SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (8) Datum 2013-08-30 Professor Thomas B. Johansson FFF-utredningen Svenska elbranschens

Läs mer

Elbilar inom offentlig förvaltning. Viktor Ekermo 2011-05-18

Elbilar inom offentlig förvaltning. Viktor Ekermo 2011-05-18 Elbilar inom offentlig förvaltning Viktor Ekermo 2011-05-18 Har elbilen en plats i offentlig förvaltning? En presentation av resultatet från ett års användning av elbilar i Ale kommun Viktor Ekermo, 2011-05-18

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon.

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. Dnr 2011-005082 Förord Den 10 augusti 2009 bestämde den dåvarande

Läs mer

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar Svenskarnas syn på smarta nät och och hur infrastrukturen den förändrats de för senaste laddplatser åren. Undersökning från TNS/Sifo juni Undersökning från TNS

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet

Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet www.elbilsupphandling.se Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 Elbilsupphandlingens aktörer

Läs mer

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG Förord Kära läsare! Du har fått inspirationskatalogen "Fler elbilar i Öresundsregionen". Katalogen innehåller ett antal förslag på hur svenska och

Läs mer

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Elektriska fordon i fokus 213-9-3 Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Martina Wikström Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser Elbilsupphandlingen Hösten

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010

Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010 Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010 Förord Vi har arbetat med elfordon sedan 1980-talet. Vi är övertygade om att el har en stor roll att spela i framtiden och att elfordon

Läs mer

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen E-mission presenterar Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Dokumentinformation Titel: Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Serie nr: 2013:36 Projektnr:

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

El framtiden för transportsektorn

El framtiden för transportsektorn El framtiden för transportsektorn Marie Fossum, Fortum Örebro, 12 May 2009 1 Fordonsrelaterade utsläpp ökar Antalet bilar i världen växer stadigt. samtidigt ökar utsläppen från transportsektorn kraftigt

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

SunDrive E-mobility Consulting

SunDrive E-mobility Consulting E-mobility Consulting Basutbildning E-mobility Projektledning för laddinfrastruktur Branschsupport Demonstrationsevents Training Basutbildning Emobility Halvdags utbildning inom Elbilar, Användande & Laddinfrastruktur

Läs mer

Perspektiv på eldrivna fordon

Perspektiv på eldrivna fordon Perspektiv på eldrivna fordon Perspek'v på elfordon Elbilens historia Varför är elfordon bra? Kommer vi kunna göra så många elfordon som vi vill? Elfordon och energiproduk'on Elfordon och infrastruktur

Läs mer

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Trafiknät Stockholm, den 11 juni 2012 Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global One of the world s highest profile examples of Sustainable

Läs mer

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Dag Lundblad 2012-09-19 Energikontoret Regionförbundet Örebro Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Bakgrund Transportsektorn i Sverige står för ca 40 procent av de klimatförstörande utsläppen. När fossilbränslen

Läs mer

Livet med en laddhybrid

Livet med en laddhybrid Livet med en laddhybrid Erfarenheter från Vattenfalls tester under 2010 2011-06-09, Skånes Energiting Sara-Linnéa Östervall, presenterat av Stefan Liljemark Vattenfall Power Consultant 1 Sara-Linnéa Östervall,

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Vänsterpartiet svar 100615 Mikael Gustafsson, trafikpolitisk sakkunnig 1. Vilket parti representerar du? SVAR: Vänsterpartiet 2.

Läs mer

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften STARKT ENGAGEMANG Över 80 organisationer och 200 personer har varit involverade AB Storstockholms

Läs mer

A C E. ACE gör att elbilar kan laddas snabbt och effektivt utan att riskera utlösta huvudsäkringar och maximerar energiuttaget.

A C E. ACE gör att elbilar kan laddas snabbt och effektivt utan att riskera utlösta huvudsäkringar och maximerar energiuttaget. Energiförbrukningen i fastigheter förändras hela tiden. Ny elutrustning ersätter gammal samtidigt som allt fler apparater hamnar i våra hem. Köksutrustning som tidigare belastat flera faser ansluts numera

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

Bilagor Handlingsplan för fossilfria fordon i Västerås

Bilagor Handlingsplan för fossilfria fordon i Västerås TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-08-26 Dnr: 2015/553-IFN-010 Per Erik Forsberg - SNSPF01 E-post: per.erik.forsberg@vasteras.se Kopia till Tekniska nämnden Individ-och familjenämnden

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

Remissvar på Utredningen om fossilfri fordonstrafik (N2014/7434/E)

Remissvar på Utredningen om fossilfri fordonstrafik (N2014/7434/E) SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se REMISSVAR 1 (6) Datum Beteckning 2014-05-16 004/2014 Näringsdepartementet

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan Vad tycker du om elbilar? En studie av och Handelshögskolan vid Umeå universitet I denna sammanställning redovisas data insamlat via webbenkät på s hemsida. Utformning av undersökningen är gjord av och

Läs mer

Förstudie Electric Car Region

Förstudie Electric Car Region Förstudie Electric Car Region Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Förstudieupplägg... 4 Inventering potential elbilar... 5 Miljöbilspolicy... 6 Infrastruktur laddning... 6 Långsam laddning...

Läs mer

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 I SAMARBETE MED

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 I SAMARBETE MED Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 Elbilsupphandlingens aktörer 2 MÅL för Elbilsupphandlingen Tillsammans med andra

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar PROMEMORIA 1(11) Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar 1. Sammanfattning Transportstyrelsen har efter beslut av regeringen den 18 februari 2010 fått i uppdrag att lämna förslag

Läs mer

Elbilsbäst i Sverige och påskyndar arbetet för avgasfri bilism

Elbilsbäst i Sverige och påskyndar arbetet för avgasfri bilism Så blir kommunen Elbilsbäst i Sverige och påskyndar arbetet för avgasfri bilism Maj-juli 2013 Jag Vill Veta! Är du också för klimatoch ursprungsmärkning av drivmedel? Var med och påverka skriv under Gröna

Läs mer

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Gatubolaget Företagsledning Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Vårt uppdrag Teknisk Service skall uppfylla och säkra Göteborgsregionens långsiktiga miljösatsning på fordon och posttransporter.

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) vice ordförande Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) vice ordförande Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-03-26 1 (13) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 8.00-10.45 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) vice ordförande

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 2015-05- 04 Dnr Fi2015/1733 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer