Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland."

Transkript

1 Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland. Förstudie inför framtida utbyggnad Stefan Svedhem, Innovatum AB Trollhättan, Studien är genomförd i samverkan av de sex Teknikparkerna inom Västra Götaland och har finansierats av Västra Götalandsregionen.

2 Innehåll Introduktion... 3 Olika tekniker för laddning... 4 Laddning av elfordon... 4 Normalladdning... 4 Snabbladdning... 4 Semi-snabbladdning... 5 Standarder och kommunikation vid laddning... 5 Kontakter och standarder för växelströmsladdning... 5 Säkerhetsnivåer vid laddning av elfordon... 7 Laddstationer för destinationsladdning... 8 Betalsystem... 8 Skyltning... 9 Laddplatser... 9 Sjukhus... 9 Besöksparkering:... 9 Personalparkering:... 9 Bilpoolparkering: Teknikparker Pendelparkeringar Utbyggnadstakt Ekonomisk kalkyl Parter för etablering

3 Introduktion För att möta utvecklingen mot regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 behöver respektive kommun och region känna till inom vilka områden större satsningar på elbilar och laddinfrastruktur bör göras. Dessa mål har även antagits av Västra Götalandsregionen. Till denna typ av mål måste aktiviteter knytas upp varav denna rapport speglar några av dessa målstyrningar. I Sverige finns nu ca laddbara fordon och ökningstakten höjs stadigt, under både oktober och november 2015 ökade vardera månad med fordon, ca 40 % mer än respektive månad 2014, totalt nära en fördubbling av antalet det senaste 12 månaderna. Även intresset för investeringar i infrastrukturen ökar tydligt. Det är dock inom området snabbladdning största uppmärksamheten sker idag. Denna utbyggnad är väsentlig för att ge trygghet åt elfordonsköparen men för att vardagen skall fungera krävs att destinationsladdning och/eller hemmaladdning och arbetsplatsladdning är väl genomtänkt och utbyggd. Inom Västra Götalandsregionens verksamhetsområde finns bland annat sjukhus där många människor rör sig dagligen. Läkare tillhör den grupp människor som ibland nämns ingå i gruppen early adopters, dvs de som antar ny teknik bland de första i samhället. Regionens teknikparker är ett annat område där just ny teknik utvecklas och både anställda och besökare i större utsträckning testar denna nya teknik. Därför anses just sådana platser vara av extra vikt för tidig utbyggnad av laddinfrastruktur för att på så sätt främja övergången till elfordon från dagens fossila fordon. För att också synliggöra viljan med fossiloberoende fordonsflotta krävs att investeringar görs på de allmänna platser vi här berört. Detta är ett ansvar som ligger på flertalet aktörer i samverkan för att det skall ge avsedd effekt och vara kostnadseffektivt. Typ av utrustning måste också vara framtidssäkrad och optimerad för sitt ändamål. Rent tekniskt eller praktiskt skiljer sig denna guide inte på något sett från behoven på andra platser än här nämnts. Således skall rekommendationerna kunna spridas även till kommuners utbyggnadsplaner för allmänparkering samt vid olika arbetsplatser med gemensamma parkeringar. 3

4 Olika tekniker för laddning (Följande avsnitt om laddtekniker är ett utdrag ur Rapport, Infrastruktur för snabbladdning av elfordon, utgiven av Länsstyrelsen i Västra Götaland 2014 och författad av Gordon Strömfelt, emotion Technologies Sweden AB) Laddning av elfordon Laddning av elbilar sker vanligtvis då de står parkerade över natten och ibland även på dagtid om det finns laddmöjlighet då bilen parkeras vid arbetsplatsen. Samtliga elbilar kan laddas i vanliga eluttag, som är standard i svenska hem och arbetsplatser, vilket kan ta allt mellan 6-10 timmar. Det är vanligt att nya elbilar även kan snabbladdas på ett eller annat sätt, vilket relativt enkelt ger möjlighet att utöka den dagliga körsträckan, en form av räckviddsförlängning. Tiden för laddning och det sätt som laddningen genomförs på har olika benämningar. Normalladdning Normalladdning innebär att en elbil laddas full på 6-10 timmar beroende på batteriets storlek och laddplatsens tillgängliga effekt, oftast 230V/10A men även 230V/16A förekommer. Vanligen sker den primära laddningen vid hemmet då elbilen står parkerad över natten, så kallad nattladdning. Vissa arbetsgivare erbjuder även laddning under arbetstid vilket kan förlänga den dagliga räckvidden upp till det dubbla. Destinationsladdning är den form av laddning som görs på platser som elbilsföraren besöker för att uträtta vissa ärenden. Genom att ladda vid ett restaurangbesök eller i samband med en shoppingrunda kan den dagliga räckvidden förlängas med ett par mil. Till skillnad mot att en vanlig fossilbilist åker till en bensinmack för att tanka vilket är en aktivitet i sig så laddar en elbilist sitt fordon då det inte används. Man laddar när man stannar, snarare än att man stannar för att ladda. Elbilisten kan istället ägna sig åt att arbeta, umgås med familjen, sova, äta eller handla under tiden bilen normalladdas. Snabbladdning Snabbladdare är främst tänkt att fungera som räckvidds-förlängare för rena elbilar vid tillfällen då det inte finns tid för normalladdning, ex vid längre resor eller frekvent användande inom tätort. Laddplatsen är endast avsedd för ett kort stopp för snabbladdning och är ej till för längre parkering eftersom platsen då blockerar möjligheten att snabbladda andra elbilar. Vid snabbladdning används vanligtvis en extern likströmsladdare (DC) som överför energi direkt till elbilens batteri med laddeffekt på upp till 50kW. Under ideala förhållanden är detta tillräckligt för att ladda upp batteriets kapacitet till 80% på minuter. Under nästa år kommer även enstaka bilmodeller med inbyggda växelströmsladdare (AC-laddare) på upp till 43kW (400V/63A) som då laddar en elbil lika snabbt som vid DC-laddning, d.v.s minuter. I motsats till normalladdning så är snabbladdning något som elbilisten tvingas göra i samband med att elbilen används för längre resor det blir en aktivitet som avbryter bilresan på liknande sätt som bilister som kör på fossila drivmedel stannar för att tanka. Skillnaden är dock att laddförloppet tar upp till 30 minuter vilket ger tid över till annat som exempelvis fika, snabblunch, toalettbesök eller distansarbete med dator över trådlöst nätverk. 4

5 Semi-snabbladdning En extern likströmsladdare med en effekt på endast 20kW är betydligt billigare i inköp och installation än en snabbladdare på 50kW. Att ladda en elbil till 80% batterikapacitet med en 20kWladdare tar minuter. Ladding upp till 80% batterikapacitet som tar mer än 40 minuter men inte mer än 1,5 timme brukar benämnas semi-snabbladdning och kräver då att det finns faciliteter på laddplatsen som erbjuder mer än bara mat och toalettbesök. Vissa elbilsmodeller är utrustade med en kraftfull växelströmsladdare som klarar laddeffekt på upp till 22kW (400V/32A) vilket laddar batteriet till 80% på minuter. Fördelen med denna lösning är att det inte krävs någon extern laddare vilket sänker kostnaden för laddstationen. Elbilar som stödjer forcerad AC-laddning upp till 22kW kan även laddas med lägre effekt. Med 11kW (400V/16A) laddas batteriet på 1,5 2 timmar och med 7,3kW (230V/32A) går samma laddning på 2 3 timmar. Laddning som tar mellan 40 minuter 1,5 timme är en form av forcerad destinationsladdning som passar bra vid tillfällen då elbilsföraren gör längre stopp vid exempelvis köpcentrum eller under biobesök och träning. Standarder och kommunikation vid laddning Det finns ett flertal kontaktdon avsedda för laddning av elfordon, som stödjer olika standarder och säkerhetsnivåer för överföring av laddeffekt och kommunikation mellan laddstolpe och bil. Laddkontakterna skiljer sig åt beroende på tillgänglig nätspänning och skillnader i standarder och säkerhetsföreskrifter mellan olika fordonstillverkare. Det sker en kontinuerlig utveckling av kontaktdon och gränssnitt för kommunikation som kommer leda till viss standardisering inom geografiska marknader. I följande kapitel redovisas de etablerade kontakter och säkerhetsstandarder som tillämpas för laddning och kommunikation med elbilar avsedda för Europamarknaden. Kontakter och standarder för växelströmsladdning För Sverige tillämpas två olika typer av kontaktdon för växelströmsladdning. För laddning med växelström består gränssnitt mot bil antingen av en Typ-1 eller Typ-2 kontakt och i motsatt ände av sladden som kopplas till elnätet är det vanligtvis en Schuko-kontakt alternativt Typ-2 kontakt. 5

6 Schuko är benämningen på kontakt enligt Svensk byggstandard för hushållsel i jordat eluttag och avsäkrat upp till 16A enfas. Dock rekommenderas inte kontinuerligt uttag av större effekt än 10A på grund av viss brandrisk, vilket är fallet vid laddning av elfordon. Schuko-kontakten är vanlig på den laddsladd som medföljer vid bilköpet, endast avsedd för tillfällig laddning i eluttag som egentligen inte är avsedda för laddning av elfordon. (ny info: från 2017 får ej publika laddplatser ha Schuko som laddsocket, då krävs att dessa byts ut mot Typ 2 nedan) Bild 1, Schuko kontakt Typ-1 är ursprungligen en Japansk kontakt som även kallas Yazaki eller SAE J1772. Typ-1 är avsedd för strömstyrkor upp till 32A enfas och används endast som kontakt mot bil. Bild 2, Typ-1 kontakt mot bil Typ-2 kallas även för Mennekes och är ursprungligen ett tysk kontaktdon för ström upp till 70A enfas eller 63A trefas. Typ-2 förekommer som kontakt både mot bil och laddstolpe. Bild 3, Typ-2 kontakt mot bil Samtliga etablerade kontaktdon avsedda för växelströmsladdning kan kombineras på flera olika sätt beroende på elbilens fabrikat och laddplatsens tillgängliga ladduttag. Bild 4, Flera olika kombinationer av kontaktdon för laddning av elfordon 6

7 Säkerhetsnivåer vid laddning av elfordon Vid laddning med växelström definieras tre olika kommunikationsnivåer och det finns ytterligare en nivå avsedd för likströmsladdning. Klassificeringen syftar till att definiera säkerhetsnivån vid olika laddförlopp. Alla laddningssätt, eller moder som de också kallas, kräver jordade eluttag men skiljer sig åt vad gäller effekt och kommunikation mellan elfordon och laddplats: Mode 1 är den enklaste typen av laddning från vanliga en-fas och tre-fas uttag med spänning upp till 16A. Inget informationsutbyte mellan bil och eluttag. Mode-1 tillämpas inte längre vid laddning av moderna elfordon. Mode 2 laddning sker främst med enfas Schuko men även trefas industriuttag kan förekomma. Säkerhetsnivån har höjts med hjälp av en kontrolldosa EVSE - monterad på laddningskabeln som kontinuerligt skickar data mellan bil och kontrolldosa och ger jordfelsskydd av både kabel och fordon. Maximal strömstyrka vid Mode 2-laddning är 32A. Vid Mode-2 laddning används Typ-1 eller Typ-2 kontakt mot bil. Mode 3 är den säkraste nivån för växelströmsladdning med både 230V och 400V. Laddning sker vid intelligent laddstolpe eller en s.k. Wall Box som kontinuerligt kommunicerar med fordonet under laddförloppet. Wall Box eller laddstolpen är utrustad med fast laddkabel med Typ-1 eller Typ-2 kontakt, alternativt så finns uttag för Typ-2 kontakt. Mode 3-laddning tillåter strömstyrkor upp till 63A vilket i kombination med trefas 400V är tillräckligt för att ladda ett tomt EV-batteri till 80% på 20 minuter som i praktiken innebär snabbladdning. För att kunna ladda med så hög effekt krävs det att bilens ombordladdare (OBC On Board Charger) kan tillgodogöra sig detta. Figur 1 Kommunikation och säkerhetsnivå vid laddning av elfordon 7

8 Laddstationer för destinationsladdning Vi fokuserar här på två typer av laddning som anpassar sig till de olika behoven för denna studie och dess specifika körmönster; normalladdning och semisnabb laddning. Normalladdning använder 16 A/230 V (3,6 kw) vilket schablonmässigt *) ger ca knappt 2 mil körsträcka per timma laddning. Semisnabb laddning använder 32 A/400 V (22 kw) vilket ger motsvarande *) ca 11 mil körsträcka per timma laddning. *) Gäller vid optimal laddning (temperaturer mm) och upp till ca 80 % laddnivå hos batteriet. Kontaktdon i laddenheten skall vara av Typ-2 (krav från 2017 för publika laddplatser i Europa). Betalsystem Till publika laddstationer i huvudsak men även för anställda vid arbetsplatser bör det förberedas för betalningsmöjlighet och/eller mätning av energiåtgång (finansieringsskäl samt skatteskäl för eventuell förmånsbeskattning). Vid försäljning av el per kwh krävs en godkänd klassad elmätare (som dessutom behöver kalibreras kontinuerligt) integrerad i laddstolpen, för övervakning och uppföljning räcker med enklare mätare som idag används regelmässigt för dessa stolpar. Rekommendationen här är att inkludera elförbrukningen i en helhetstaxa per tidsenhet vid ev betalning och därmed är den något enklare standardelmätaren fullt tillräcklig. Dessutom gäller att vid försäljning av el idag krävs energiskatt av den som levererar elen. Här pågår en diskussion mellan Svensk Energi och Finansdepartementet, om/hur detta kan ändras i lagen. Där betalning sker för parkering idag kan enkelt en högre avgift sättas för de platser med laddmöjlighet och därmed samma betalsystem som redan etablerats. För parkering utan avgifter bör laddstolpen förses med identifikationsmöjlighet (RFID, NFC, Kort, Telefonapp eller SMS). Detta bör vara med från början även om det inte avses att ta betalt från start. Denna lösning finns integrerad för ett flertal laddstolpar på marknaden idag. Idag finns ett antal olika aktörer för att hantera betalningen via bland annat molntjänster men dessa är helt fristående från varandra. På sikt kommer dessa att kunna kommunicera med varandra för en sk roamingfunktion där du som kund kan ladda hos olika aktörer men få en faktura och inte behöva vara medlem hos flera. Där samma fordon förväntas ladda på olika siter inom samma organisation är då rekommendationen att välja samma aktör för de olika siterna till en början. Som exempel för två sjukhus där läkare i poolbil transporterar sig mellan. 8

9 Skyltning Skyltar som anger laddplats för elfordon bör sättas upp vid laddplatserna för att inte dessa skall upptas av ej laddningsbara fordon. Dessutom är en markering i marken att rekommendera då skylten oftast bara finns centralt placerad. Hänsyn till eventuella regelverk för detta måste dock tas. Exempel på dessa skyltar nedan. För parkeringar utan betalningsrutiner bör skyltning kompletteras med tidsbegränsning för att möjliggöra att fler kan utnyttja laddplatserna i perioder med högt tryck. Figur 2 Exempel på skyltning och markering av laddplatser Laddplatser Sjukhus Tre olika typer av parkeringar finns representerade kring sjukhus i olika omfattning; Besöksparkering, Personalparkering och bilpoolsparkering. Dessa tre har något olika behov av laddinfrastruktur vilket beskrivs nedan. Besöksparkering: Besökande står här parkerade i väldigt olika tidsperioder. Minsta besökstid som också relateras till behov av att ladda sitt fordon kan bedömas till 2 timmar men flertalet platser kan räknas till längre tider upp mot 4 timmar och däröver. Detta innebär en blandning av två typer av möjliga laddstolpar 16 A/230 V (3,6 kw) för de längre tiderna och 32 A/400 V (22 kw) för den kortare tiden. För dessa olika platser kan parkeringsavgiften differentieras motsvarande för att undvika onödig uppbokning av den snabbare varianten. Personalparkering: Denna kategori bedöms vara fullt tillräcklig med den enklare laddtypen 16 A/230 V (3,6 kw) då vistelsen normalt är under längre tid. 9

10 Bilpoolparkering: För en optimal flexibilitet i en bilpool bör laddning ske relativt snabbt vilket då kräver 32 A/400 V (22 kw). Består resorna huvudsakligen av kortare resor där nattladdning klarar dagens behov räcker det med den enklare laddtypen 16 A/230 V (3,6 kw). Teknikparker Våra 6 teknikparker i regionen har lite olika förutsättningar och behov enligt ovan beskrivna tekniker. De 3 teknikparkerna i Göteborg (Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park, Sahlgrenska Science Park) samt Science Park Borås ligger belägna där det är ont om parkeringsyta och befintliga parkeringar är betalningsbelagda. Bristen på parkeringar gör att antalet laddplatser måste utvecklas i något långsammare takt då det inte kan låsas upp platser till elfordon där de ej nyttjas hela tiden. Alternativt måste nya innovativa signalsystem utvecklas så icke laddbara fordon kan nyttja dessa i viss omfattning då laddbehovet är lägre. De övriga 2, Innovatum AB (Trollhättan), Gothia Science Park (Skövde), har mer tillgänglig parkeringsyta och är avgiftsfri. Verksamheterna hos Lindholmen och Innovatum samt i viss mån Johanneberg kopplar direkt till utveckling av nya fordon där eldrift är ett starkt inslag. Detta fokusområde med de företagskontakter som det innebär skapar än större behov av att möjlig fordonsladdning vid besök på teknikparkerna. Även här förekommer (i något olika grad) samma parkeringskategorier som för sjukhus, besök, anställda samt poolbilar. Poolbilar hanteras dock ofta av extern aktör. För samtliga dessa platser bedöms kortare besök vara mest frekvent vilket kräver en semisnabb laddning 32 A/400 V (22 kw) för att kunna ta emot besökare från ett större geografiskt område. För anställda räcker dock normalladdning. Fördelning 80 % normalladdning och 20 % semisnabb laddning är en bra ansats. För betalparkeringar kan parkeringsavgiften differentieras motsvarande för att undvika onödig uppbokning av den snabbare varianten. För gratisparkeringar kan begränsning av tillåten parkeringstid sättas med hjälp av P-skiva, exempelvis 4 timmar för normalladdning och 2 timmar med semisnabb laddning. Dock skall stationerna här även förberedas för betalning/identifikation så det enkelt går att införa när behovet finns. Pendelparkeringar Vid en granskning om var pendelplatserna är lokaliserade och hur övrig laddinfrastruktur ser ut har bedömningen gjorts att laddning vid pendelparkeringar ej bör prioriteras i detta läge. De som kör elfordon till en pendelparkering har med största sannolikhet laddningsmöjlighet hemma och körning till en pendelparkering och tillbaka bedöms sällan vara större än normala 10

11 körsträckan för bilarna. I vissa fall kan laddhybrider inte klara denna sträcka men att bygga en laddinfrastruktur för endast dessa fordon med behov av max 3 timmar laddning bedöms ej försvarbart. Utbyggnadstakt Introduktionstakten av elfordon beror av många faktorer såsom batteripris, batteriprestanda, körsträcka samt tillgänglig laddinfrastruktur och olika incitament kopplat till dessa. Detta gör det svårt att förutse hur det verkligen blir men med en utbyggd infrastruktur är det helt säkert en hjälp att påskynda utbytet av fossildrivna fordon. Teknikutvecklingstakten kan också gå betydligt snabbare om olika faktorer samverkar. För att fylla dagens behov (fram till ca 2018) bedöms ca 10 % av parkeringarna ha laddmöjligheter. Efter 2020 bedöms ca 25 % kräva laddmöjligheter. Till den högre graden av tillgänglighet kommer dock smarta logiktjänster att behöva utvecklas (sk. effektbalansering) för att inte behöva säkra av systemet alltför högt vilket driver kostnaderna. Idag finns enkla medel för effektbalansering som styrs av logik i vissa laddstolpar men det pågår också arbeten med att utveckla smarta system för detta för större skala. För bilpooler krävs ett ladduttag per elfordon i poolen. Vid nyetablering av parkeringsytor bör alla platserna ha laddstolpe, eller åtminstone förberedas med tomrör och platsen avsäkras för motsvarande från början. Denna kostnad är ringa vid nyetablering men dominerande vid efterarbete. Andel semisnabb laddning respektive normal laddning kan skilja sig åt för olika platser beroende på andelen kortvarig parkering men fördelningen 20% semisnabb och 80% normal är idag ett bra riktmärke. Ekonomisk kalkyl För att få till stånd en hållbar utbyggnad av laddinfrastruktur måste hänsyn tas från början till vem som skall betala för utbyggnaden. Ett rimligt antagande är att detta måste betalas av användarna, dvs fordonsanvändarna. Initialt kan våra offentliga aktörer och större fastighetsägare stå för infrastrukturen för att hjälpa utbyggnaden att ta fart samt att stötta de pionjärer inom elfordonsförare som då gemensamt skapar en förutsättning till efterfrågan. Men även dessa installationer bör på sikt skapa en intäkt som motsvarar investeringen. Ett räkneexempel kan ge en fingervisning om hur detta kan åstadkommas. Självklart är den största delen av investeringen beroende på yttre förutsättningar såsom tillgänglig eleffekt och avstånd till denna i befintliga elskåp samt ytbeläggningstyper mm. Som alltid är det mest fördelaktigt att utföra denna installation redan vid etablering av nya parkeringar. Här har antagits ca 20 meter till tillgänglig effekt i ett befintligt elskåp och befintlig asfalterad parkeringsyta. 11

12 Förutsättningar: investeringskostnad på ca kr för ett dubbeluttag, avskrivning på 5 år, årlig kapitalkostnad baserat på 3% ränta, årlig servicekostnad på kr per uttag samt elförbrukning enligt beläggningsgraden För normalladdning tas en parkeringsavgift på 9 kr/h och för semisnabb laddning en avgift på 50 kr/h. (Motsvarar den kwh kostnad som tas ut av de större energibolagens snabbladdare) Brytpunkten för normalladdning går då vid 40% beläggningsgrad och för semisnabb laddning vid 15% beläggningsgrad. Dvs för beläggning av motsvarande parkeringsplats däröver ges ett överskott. Här antas 12 timmar av dygnet som beräkningsbar möjlig användning. Det får anses rimligt att uppnå denna grad relativt snart vid placering vid de platser vi tagit upp i denna studie. Vid placeringar nära bostäder kan vi dessutom räkna med att vissa boende nyttjar laddstationerna över natten vilket ger än bättre siffror. Kostnader för administration av betalningsrutiner kan tillkomma beroende på om denna tjänst köps till eller bara läggs till parkeringsautomaterna. Parter för etablering De aktörer som kan beröras vid en etablering är användaren av fordonen, markägaren för parkeringsytan, fastighetsägare av husen, lokalt elnätsbolag och lokalt energibolag. Idag ses detta ofta som en ren kostnad av de aktörer som bör vara de som beslutar om en etablering, därav den långsamma utbyggnadstakten. Samhällsnyttan och ansvaret hos de regionala, lokala och allmännyttiga verksamheterna bör få en större vikt för att få detta att hända och därmed skapa en efterfrågan hos de privata aktörerna då fordonen ökar i antal. Viktigt är att utse en driftsägare för laddstationen. Denna tjänst kan också köpas in men ska inte anses särskilt betungande för denna typ av laddstolpar då de är relativt driftsäkra. Figur 3 Potentiella parter för etablering av laddinfrastruktur vid teknikparkerna i regionen. För sjukhusen inom Västra Götaland har Västfastigheter rollen som fastighetsägare i samtliga fall. De tillsammans med lokalt elnätsbolag bör här bilda partnergrupp. 12

Laddinfrastrukturutredning

Laddinfrastrukturutredning Laddinfrastrukturutredning 2016 MILJÖKONTORET Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Kommunens egna mål...3 Laddstationen...4 Kontakter...4 Laddtyper...5 Fast eller lös kabel?...6 Laddbeteende...7 Laddning

Läs mer

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK Fastighetsmässan 2017-03-16 DAGENS SEMINARIUM Utvecklingen på marknaden Laddinfrastruktur Typ av laddare Viktigt att tänka på vid etablering Prismodeller Sammanfattning ANTALET

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö Tid: 2016-02-19 13:00-16:30 Plats: 9 RJL 2016/79 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Utbyggnad av infrastruktur för laddstolpar Beslut Nämnden

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad

Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad Foto Stefan Nilsson, Miljöfordon Syd Version 1.0 2016-03-28 På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland. Rapporten

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer LADDA DIN ELBIL Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer INNEHÅLL Vad kostar det att köra en elbil? s. 3 Laddningsalternativ s. 4-7 Leverantörer av laddare s. 8-9

Läs mer

Steg för steg-guide. som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Steg 6 Undersök intresse och förutsättningar

Steg för steg-guide. som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Steg 6 Undersök intresse och förutsättningar Fixa laddplats Steg för steg-guide Allt fler bostadsrättsföreningar installerar laddplatser för elbilar. Den bästa l addplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Att ladda vid hemmet är enkelt och bekvämt.

Läs mer

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige Laddinfra Öst Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige Gordon Strömfelt, Engineering Force Sweden AB e-post: gordon@e4s.se telefon: 0761-729950 2016-04-08 Inledning Denna rapport syftar till att beskriva

Läs mer

Säker laddning av elfordon

Säker laddning av elfordon Säker laddning av elfordon Gustav Gustavsson, Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr Sida 1 (5) 2015-10-21 Handläggare Monica Fredriksson 08-508 262 18 Till Trafiknämnden 2015-12-10 Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Förslag

Läs mer

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Vi bygger ut stationär räckviddsförlängning i Sverige och gör

Läs mer

Vi laddar Sverige! 2

Vi laddar Sverige! 2 1 2 Vi laddar Sverige! Dagens seminarium Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden Vad säger Elsäkerhetsverket Vi laddar Sverige Vad kan vi erbjuda GARO standards teknik Laddkoll

Läs mer

Tekniska verken/clever

Tekniska verken/clever Tekniska verken/clever Elbilsladdning Kunddag på MSE 8 november Tekniska verken Mikael Blom Key Account Manager CLEVER Sverige AB Affärsidé Skandinaviens ledande elbilsoperatör Grundades i Sverige 2015,

Läs mer

GreenCharge - Strategisk studie för placering av snabbladdare i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne

GreenCharge - Strategisk studie för placering av snabbladdare i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne GreenCharge - Strategisk studie för placering av snabbladdare i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne Slutlig version 2015-02-28 Författad av Gordon Strömfelt, emotion Technologies Sweden AB

Läs mer

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer?

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? Det talas mycket om elbilar och elektromobilitet i dagsläget. Det finns många olika elbilsmodeller på marknaden

Läs mer

Förord. Tillägg i samband med tryck av andra utgåvan

Förord. Tillägg i samband med tryck av andra utgåvan 1 Rapportnr: 2013:41 ISSN: 1403-168X Andra utgåvan januari 2014 Rapportansvarig: Rapport framtagen av emotion Technologies Sweden AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län inom ramen för projekten

Läs mer

Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N

Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N B E TA L N I N G S M O D E L L E R F Ö R E L- L A D D N I N G Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N Sätt att ta betalt för publik el-laddning

Läs mer

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M).

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M). Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-02 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-05-17 p. 18 Laddstationer för elcyklar.

Läs mer

Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014 2015. Lägesrapport

Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014 2015. Lägesrapport Dnr M 2013-8217 T 2014-00526 Sida 1 (15) 2015-08-25 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Mats Fager Telefon: 08-508 26 298 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-09-22 Trafiknämnden 2015-09-24

Läs mer

Rapport 2013:41. Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen

Rapport 2013:41. Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapport 2013:41 Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapportnr: 2013:41 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Rapport framtagen av HRM Engineering

Läs mer

Fixa laddplats till din bostadsrättsförening!

Fixa laddplats till din bostadsrättsförening! www.cacharge.com Fixa laddplats till din bostadsrättsförening! CaCharge laddar många bilar till en mycket låg kostnad. Vår vision är att erbjuda kostnadseffektiv laddning åt alla för att möjliggöra en

Läs mer

Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun.

Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun. Örebro kommun 2017-03-08 Ks 242/2017 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR LADDINFRASTRUKTUR I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM

Läs mer

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Elbilarna är här! Varför elbilar? Grön profil till organisationen Bidrar till en bättre miljö både globalt och

Läs mer

Er partner för elbil-laddning

Er partner för elbil-laddning 1 Er partner för elbil-laddning Fortum som hållbar partner Vår vision the Solar Economy Fortum är experter inom effektiv och CO2-fri elektricitets- och värmeproduktion Vi erbjuder experter inom elbilladdning

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

BETALNINGSMODELLER FÖR EL-LADDNING. 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

BETALNINGSMODELLER FÖR EL-LADDNING. 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BRF Haga i Solna Bostadsrättsföreningen Haga i Solna har installerat laddstationer på åtta av sina 118 garageplatser. De har tagit hjälp av

Läs mer

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil Elbilar och laddning -För dig som funderar på att skaffa elbil Funderar du på att skaffa elbil? Laddfordon blir allt vanligare och har de senaste åren ökat exponentiellt. I dagsläget finns över 12 000

Läs mer

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Ett av vår tids största miljöhot är global uppvärmning på grund av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Koldioxidutsläppen orsakas främst av förbränning

Läs mer

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Nanna Wikholm Tel: 010-698 14 02 Nanna.wikholm@naturvardsverket.se PM 2016-08-30 Ärendenr: NV-05824-15 Information om stödet till laddinfrastruktur

Läs mer

Utredning kring laddstolpars placering i Järfälla

Utredning kring laddstolpars placering i Järfälla Utredning kring laddstolpars placering i Järfälla Erik Wässing 2 (15) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. SYFTE... 3 3. METOD... 3 4. RESULTAT OCH ANALYS... 4 4.1. Utvecklingen på elbilsmarknaden

Läs mer

Plan för laddinfrastruktur. Stenungsunds kommun

Plan för laddinfrastruktur. Stenungsunds kommun Plan för laddinfrastruktur Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslut av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2017-05-22 100 Dnr 0428/15 Dokumentägare Sektorschef Samhällsbyggnad Giltighetstid 2017-2019

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala Utkast 2011-06-30 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar

Läs mer

Laddstationer för elfordon. Förslag på inriktning med sikte på 2030 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Antagen av fullmäktige

Laddstationer för elfordon. Förslag på inriktning med sikte på 2030 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Antagen av fullmäktige DIARIENUMMER KS 016.40 017-01-1 S T RATEGI SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 017 Laddstationer för elfordon Förslag på inriktning med sikte på 030 Antagen av fullmäktige 017-03-13 5 Laddstationer för elbilar

Läs mer

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se LaddinfraÖst Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se Jakob.lagercrantz@equest.se FFF utredningen betonar mångfald 140 120 100 Energianvändning (TWh) 80 60 40 20 Trafiksnålt

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå

Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå Investigation of suitable charging infrastructure for electric vehicles in Umeå Linn Björ EN1307 Examensarbete för civilingenjörsexamen

Läs mer

INSTRUKTION SNABBLADDNING

INSTRUKTION SNABBLADDNING INSTRUKTION SNABBLADDNING 2 (12) Display för användning av snabbladdaren Laddpistol 3 (12) Start Starta laddning Tryck på denna knapp för att byta Ä språk 4 (12) Välj språk Tryck på knapp vid valfri flagga

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala 2011-08-17 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar Gedin Sid:

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se 4 Lennart Östblom www.kommunanalys.se Utredningar Enkäter Analyser Rapporter i text och grafik Information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Elbilar och laddinfrastruktur Förbränningsmotorn betraktades

Läs mer

Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer

Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer 1 (5) Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer Bakgrund Den 8e december 2015 beslutade tekniska nämnden att godkänna utredning kring laddstolpars placering i Järfälla, Dnr Ten 2015/549.

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Dagens seminarium. Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden. Vad säger Elsäkerhetsverket. Midroc Electro Vad kan vi erbjuda

Dagens seminarium. Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden. Vad säger Elsäkerhetsverket. Midroc Electro Vad kan vi erbjuda 1 Välkomna! Dagens seminarium Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden Vad säger Elsäkerhetsverket Midroc Electro Vad kan vi erbjuda GARO standards teknik Laddkoll hur fungerar

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR. Dnr:14EV728

INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR. Dnr:14EV728 INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR Dnr:14EV728 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Per Höjevik Förord Förord I framtiden kommer troligtvis allt större andel av våra transporter

Läs mer

Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon. Eva Sunnerstedt Stockholms Stad

Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon. Eva Sunnerstedt Stockholms Stad Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon Eva Sunnerstedt Stockholms Stad eva.sunnerstedt@stockholm.se Antalet eldrivna bilar ökar i Sverige! 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2008 2009 2010

Läs mer

Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA

Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA Elbilarna blir fler - är vi redo? Antalet laddbara bilar ökar snabbt och allt fler behöver tillgång till säkra laddstationer både hemma, på arbetet och på resan. Behovet

Läs mer

LADDNING AV ELBILAR I BOSTADSRÄTTEN 1,0

LADDNING AV ELBILAR I BOSTADSRÄTTEN 1,0 20160430 LADDNING AV ELBILAR I BOSTADSRÄTTEN 1,0 Att tänka på vid installation och drift av elbilsladdning i bostadsrättsföreningen Sammanställt av Roland Jonsson, HSB Riksförbund 2016-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Bilaga KS 2013/103/1 l (2) 2013-03-08 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp, Ink 2013 Oft O 9 Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

Telefonparkering - var står vi idag?

Telefonparkering - var står vi idag? Telefonparkering - var står vi idag? Trafik- och Gatudagar 2014 2014-10-01 Undersökning varför? Telefonparkering sedan slutet på 1990-talet Flertalet privata aktörer (system) på marknaden Har telefonparkering

Läs mer

LADDSTATIONER K-L 13/05

LADDSTATIONER K-L 13/05 LADDSTATIONER K-L 13/05 LADDSTATIONER MER ÄN ETT VANLIGT UTTAG Allt fler elfordon börjar synas på bilsalongerna och på våra vägar. En ren batteribil, med en räckvidd på ca 10 12 mil, är ett bra val för

Läs mer

Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E)

Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E) Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E) Power Circle inkommer här med kommentarer på utredningen Fossilfrihet på väg. Power Circle instämmer i utredningens

Läs mer

LADDINFRASTRUKTUR I STOCKHOLM. Långsiktigt mål

LADDINFRASTRUKTUR I STOCKHOLM. Långsiktigt mål LADDINFRASTRUKTUR I STOCKHOLM Långsiktigt mål 2016-09-14 LADDINFRASTRUKTUR I STOCKHOLM Långsiktigt mål KUND Stockholm stad, Trafikkontoret KONSULT WSP Analys & Strategi Box 574 20125 Malmö Besök: Jungmansgatan

Läs mer

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg TN 85/10 TN 98/10 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2010-05-27 2010-06-17 Diarienummer 1046/10 Trafikant och ITS/Analys Camilla Pärlbäck Telefon 031-368 25 36 E-post: camilla.parlback@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förslag på utformning av grundläggande laddinfrastruktur för elfordon i Luleå. Björn Söderlund 2015

EXAMENSARBETE. Förslag på utformning av grundläggande laddinfrastruktur för elfordon i Luleå. Björn Söderlund 2015 EXAMENSARBETE Förslag på utformning av grundläggande laddinfrastruktur för elfordon i Luleå Björn Söderlund 2015 Högskoleingenjörsexamen Bilsystemteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap

Läs mer

LATHUND för dig som ska ansöka om bidrag till laddstationer för elfordon från Klimatklivet

LATHUND för dig som ska ansöka om bidrag till laddstationer för elfordon från Klimatklivet LATHUND för dig som ska ansöka om bidrag till laddstationer för elfordon från Klimatklivet Västerbotten behöver fler laddstationer för att fler ska våga köpa elbilar. Under 2017 finns ett investeringsstöd

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

RENAULT Snabbladdare med växelström. Fredrik Wigelius

RENAULT Snabbladdare med växelström. Fredrik Wigelius RENAULT Snabbladdare med växelström Fredrik Wigelius RENAULT EV FÖR ALLA BEHOV Mer än 30 000 elbilar på vägarna i Europa Stockholm Hamburg Flins LADDNING - VAD TALAR VI OM? Ström kw Snabbladdning Hastighet

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe andra versionen Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA om du vill sätta upp en laddstation... 4 Regler för att ansluta

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75

Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75 Sid 1(8) Rapport Ecoast Utvärdering och användning laddstationer Trollhättan och Kungälv 2014-12-08 Sid 2(8) Bakgrund Laddpunkten.se AB startades i juni 2013 som ett frö ur rapporten Infrastruktur för

Läs mer

Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj

Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj Jonas Lööf Projektledare Miljöfordon Syd Green Charge Sydost Green Charge Sydost Kraftsamling för elfordon och laddinfrastruktur

Läs mer

Laddinfrastruktur inom Klimatklivet. Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S

Laddinfrastruktur inom Klimatklivet. Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S Laddinfrastruktur inom Klimatklivet Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S 1 Innehållsförteckning 1 Laddning av personbilar... 1 1.1 Laddfordon...

Läs mer

LADDINFRASTRUKTUR. sundrive.se SKHF Peter Bäckström

LADDINFRASTRUKTUR. sundrive.se SKHF Peter Bäckström LADDINFRASTRUKTUR SKHF 2017-04-05 Peter Bäckström sundrive.se Vi levererar laddlösningar 25 års erfarenhet Produkter: SunDrive representerar flera av Europas ledande tillverkare av laddboxar och tillbehör

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

PASSION FÖR ATT GÖRA LADDNING ENKELT!

PASSION FÖR ATT GÖRA LADDNING ENKELT! CHARGING MADE EASY PASSION FÖR ATT GÖRA LADDNING ENKELT! Vi på Charge Amps brinner för att göra elbilsladdning enklare och effektivare. Vi är nämligen övertygade om att den bästa vägen till en hållbar

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe tredje versionen Innehåll ALLMÄNNA AVSNITT... 4 1. Vilka olika typer av laddsystem finns det?... 5 2. Vilken typ

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe tredje versionen Innehåll ALLMÄNNA AVSNITT... 4 1. Vilka olika typer av laddsystem finns det?... 5 2. Vilken typ

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

Uppladdning för framtidens fordon

Uppladdning för framtidens fordon EI R2010:20 Uppladdning för framtidens fordon Undantag från koncession för laddinfrastruktur Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:20 Författare: Erik

Läs mer

Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur

Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur och elfordon (2013-09-18) El och elfordon Hur mycket el behöver en elbil? Hur långt går en elbil? Hur mycket el en elbil drar beror på många faktorer,

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Johannes Elamzon, Länsstyrelsen. Anders Lewald, Energimyndigheten. Britt Karlsson-Green, Region Skåne

Johannes Elamzon, Länsstyrelsen. Anders Lewald, Energimyndigheten. Britt Karlsson-Green, Region Skåne Program Hej och välkomna presentation av arrangörer Utvecklingen av laddinfrastruktur i Sverige och Skåne Elbilar & laddinfrastruktur: Nuläge och vägen framåt Hur bygger vi laddinfrastruktur? Flera fall

Läs mer

Laddstolpa r till elbilar, o mvärldsbevakning och förslag till principer för lokalisering.

Laddstolpa r till elbilar, o mvärldsbevakning och förslag till principer för lokalisering. Tjänsteskrivelse 2016-11 - 25 Handläggare Patrik Stenberg Plan - och exploateringsenheten Diarienummer 2015TEN/0606 Tekniska nämnden Laddstolpa r till elbilar, o mvärldsbevakning och förslag till principer

Läs mer

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Elfordon i samhället Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Vad styr elfordonsutvecklingen? Vilka är de starkaste drivkrafterna för elfordon nu? Styrmedel om ökad energieffektivitet,

Läs mer

LATHUND för dig som ska ansöka om bidrag till laddstationer för elfordon från Klimatklivet

LATHUND för dig som ska ansöka om bidrag till laddstationer för elfordon från Klimatklivet LATHUND för dig som ska ansöka om bidrag till laddstationer för elfordon från Klimatklivet Västernorrland behöver fler laddstationer för att fler ska våga köpa elbilar. I januari 2017 finns ett investeringsstöd

Läs mer

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland Projekttitel: Främjande av elbilar och dess infrastruktur Plats: Östergötland Submission date: 2016-01-

Läs mer

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar Svenskarnas syn på smarta nät och och hur infrastrukturen den förändrats de för senaste laddplatser åren. Undersökning från TNS/Sifo juni Undersökning från TNS

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (B)

JIL Stockholms läns landsting i (B) JIL Stockholms läns landsting i (B) Tillväxt- och regionplanenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2016-02-09 TRN 2015-0183 Handläggare: Joel Edding Landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

LADDA OCH KÖRA ELBIL

LADDA OCH KÖRA ELBIL 1 Sveriges riksdag och regering Under det pågående klimatmötet COP21, 30 nov 11 dec 2015, höll klimat- och miljöminister Åsa Romson och finansmarkandsminister Per Bolund eg seminarium om inihahvet FossilfriG

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer

Redovisning av uppdrag - utreda utökat antal solcellspanelladdare för elbil. KS

Redovisning av uppdrag - utreda utökat antal solcellspanelladdare för elbil. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 360 Redovisning av uppdrag - utreda utökat antal solcellspanelladdare för elbil. KS 2014-117 KS Beslut

Läs mer

Inspektör Henrik Juslin

Inspektör Henrik Juslin PROTOKOLL Nummer 22 27.6.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Inspektör Henrik

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

ANALYS AV EFFEKTER AV FRIFLYTANDE BILPOOLER

ANALYS AV EFFEKTER AV FRIFLYTANDE BILPOOLER ANALYS AV EFFEKTER AV FRIFLYTANDE BILPOOLER Projekttid 2015-12-01 2017-12-31 Finansierat med 2 273 793 kr av programmet Energieffektivisering i transportsektorn Research Institutes of Sweden RISE VIKTORIA

Läs mer

AC-laddare för elfordon För hemmet och för privata och offentliga parkeringsplatser

AC-laddare för elfordon För hemmet och för privata och offentliga parkeringsplatser AC-laddare för elfordon För hemmet och för privata och offentliga parkeringsplatser Laddstationer för hemmet Väggmonterade laddstationer på 3,7 kw effekt är särskilt lämpade för daglig användning vid långvarig

Läs mer

Medborgarförslag om att utöka samt införa fler typer av laddstolpar för elbilar. KS

Medborgarförslag om att utöka samt införa fler typer av laddstolpar för elbilar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 365 Medborgarförslag om att utöka samt införa fler typer av laddstolpar för elbilar. KS 2016-305 KS,

Läs mer