Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden"

Transkript

1 Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

2 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur blivit påtaglig. Elfordonen har blivit tillgängliga för fler men utbyggnaden av laddinfrastruktur har inte hängt med. Att utbyggnaden i Sverige tar fart är en förutsättning för att staten och samhället ska få avkastning på de skattemedel som investeras i stöd för introduktionen av elfordon. redskap är vårt nätverk myndigheter, nationella och internationella företag, regeringsorgan, kommuner, finansiärer och naturligtvis våra partnerföretag. Vi använder vårt nätverk för att stimulera samverkan och skapa synergier. Ett stort hinder för utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige är att kunskapsnivån är låg, och att det saknas bra och lättillgänglig information anpassad för de aktörer som är instrumentella för utbyggnaden. Projektet Laddat för kunskap syftar till att ta fram och tillhandahålla just denna information. Framtaget material redovisas dels i denna skrift och dels på Detta är den kompletta guiden till dig som vill etablera en laddstation, vare sig det är hemma i ditt garage, i din bostadsrättsförening, i ett köpcentrum eller på en offentlig plats i kommunen. Med hjälp av den här guiden förenklas etableringen och du kan enkelt följa etableringsprocessen från idé till färdig laddstation. Projektet har möjliggjorts med hjälp av bidrag från Statens energimyndighet (STEM) och genomförts av Power Circle AB. Power Circle för framtidens el Power Circle är en intresseorganisation med syfte att stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik. Att synliggöra elens möjligheter i allmänhet och den svenska elkraftindustrins potential i synnerhet. Kort sagt vill vi stärka elkraftteknikens roll och ställning samt göra det möjligt för eltekniken att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi har många verktyg för att uppnå ett starkare Elsverige. Bland annat håller Power Circle varje år över 100 föredrag för partnerföretag, politiker, myndigheter, studenter och andra viktiga målgrupper runt om i landet. Vårt allra viktigaste 3

3 4 Innehållsförteckning Förord...2 Om Power Circle Att etablera en laddstation Inledande projektering Vem ska äga laddstationen? Vilken laddeffekt ska ni välja? Vilka kontakter ska finnas? Var ska laddstationen vara belägen? Hur ska laddstationen utformas? Ska laddstationen ha fast kabel? Vilka ska ha tillgång till laddstationen? Vad ska det kosta att ladda och parkera? Ska laddstationen vara uppkopplad? Vilken säkerhetsnivå ska användas? Upphandling Markägarens tillstånd Bygglov Elnät Upphandling Så mycket kostar det Installation Ledningsdragning Abonnemang Upphandla markjobbet

4 Montering Igångsättning Drift och Underhåll Kostnader vid drift Checklista för dig som vill etablera laddstation Kombinerad struktur Laddningsprocessen Laddning i hemmet Laddbox Installation av laddbox, så går det till Kostnad för laddbox Laddboxens användningsområden Laddning i befintliga motorvärmaruttag Vad säger EU? Case: Falu Energi & Vatten AB etablerar Sveriges första... snabbladdningsstation med både CCS- och CHAdeMO-kontakt Elbilen Definition av elbil Elbilens historia Varför elbil? Elbilens fördelar Elbilens frågetecken Elbilens egenskaper Ordlista Bakgrund Om projektet Om Power Circle Laddinfrastruktur Grunderna i elfordonsladdning Andra typer av laddning Elektriska vägar Batteribytesstation Laddinfrastruktur Olika typer av strukturer för laddinfrastruktur Korridorstruktur Klusterstruktur

5 8 1. Att etablera en laddstation 4 När du ska etablera en laddstation finns det en hel del parametrar att ta ställning till. Här går vi igenom installationen i fyra steg och berättar om allt du bör tänka på i samband med etableringen. 1.1 Inledande projektering Börja projekteringen med att fundera på följande frågeställningar, som beskrivs i detalj nedan. Vem ska äga laddstationen? Vilken laddeffekt ska du välja? Var ska laddstationen placeras? Hur ska laddstationen utformas? Ska laddstationen ha en fast kabel? Vilken eller vilka kontakter ska finnas? Vilka ska ha tillgång till laddstationen? Ska det kosta att parkera och ladda? Ska laddstationen vara uppkopplad mot nätet? Vilken säkerhetsnivå ska användas? Vem ska äga laddstationen? Ägarbilden för en laddstation kan se lite olika ut beroende på vilka aktörer som är inblandade. Ofta etableras en laddstation på till exempel en parkeringsplats vid ett köpcentrum. Då kan ägarförhållandena se ut som följer: kommunen äger marken, elnätsbolaget äger elnätet och ett privat företag äger själva laddstationen. Flera butiker i anknytning till köpcentret kan också vara inblandade i projektet. Utöver dessa aktörer finns det ofta ett parkeringsbolag som har hand om bevakning av parkeringsplatsen och är ansvarigt för parkeringsavgifter. Med andra ord måste en mängd aktörer ofta enas kring frågor som till exempel: 9

6 1 0 Vem ska betala för elen? Vilka ska finansiera laddstationen? Vem ska betala och sköta drift och underhåll av laddstationen? Det är viktigt att alla inblandade aktörer kommer överens om dessa frågor redan i projekteringsfasen. Annars kan konflikter uppstå senare i etableringen eller när laddstationen väl är i funktion Vilken laddeffekt ska ni välja? Laddning av elfordon kan ske med olika laddeffekter. Ju högre effekt, desto kortare blir laddningstiden för fordonet. Men högre effekt betyder också högre kostnader vid inköp och etablering av laddstationen. Laddning av elfordon delas vanligtvis in i tre huvudkategorier: Semisnabbladdning Semisnabbladdning är en typ av snabbare normalladdning. Semisnabbladdning kan ske med både enfas och trefas växelström, samt med likström. Att ladda en ren elbil från helt tomt till helt fullt batteri tar mellan 30 minuter och cirka två timmar, vilket gör semisnabbladdningen 3-5 gånger snabbare än normalladdning. Semisnabba laddstationer är lämpliga för offentliga laddplatser där parkeringstiden är mer än 30 minuter men mindre än två timmar. När man pratar om semisnabbladdning syftar man ofta på en likströmsladdstation med effekten 22kW eller växelströmsladdstation med effekter mellan 7kW och 22kW. Eftersom det kan ta någon timme att semisnabbladda sin bil upp till 80 procent är det viktigt att laddstationen är belägen i närheten av faciliteter såsom restauranger eller shoppingcenter. Exempel på semisnabbladdning kan vara Normalladdning Normalladdning är den vanligaste typen av elfordonsladdning och innebär att fordonet laddas med låg laddeffekt. Att ladda från helt tomt till helt fullt batteri i en ren elbil tar upp till åtta timmar. Normalladdning är den typ av laddning som exempelvis sker i hemmet över natten eller på arbetsplatsen under dagen. Normalladdning syftar ofta på laddning med enfas med effekter upp till 7,4kW. Typ Exempel på Normalladdning kan vara Spänning [V] Ström [A] Effekt [kw] Laddningstid för elbil, i timmar Laddningstid för laddhybrid, i timmar 1 fas växelström , fas växelström ,7 5 3 Typ Spänning [V] Ström [A] Effekt [kw] Laddningstid för elbil, i timmar Laddningstid för laddhybrid, i minuter 3 fas växelström fas växelström Snabbladdning Snabbladdning är, precis som namnet antyder, laddning som går snabbt med hög effekt. Laddtiden ligger runt minuter. Vid etablering av en snabbladdningsstation är det fördelaktigt att ha någon typ av facilitet på plats, till exempel toaletter, snabbmatsrestauranger eller fritt Wi-Fi. Snabbladdningsstationer bör kunna jämföras med bensinstationer där bilföraren enkelt kan köpa lättare mat, fika, tidningar och utföra enklare service för bilen. Det är också viktigt att reglera parkeringsplatsen så att det inte går att parkera i mer än 30 minuter detta för inte skapa onödiga köer för andra som vill snabbladda. 1 1

7 1 2 För snabbladdning finns det två huvudstandarder när det gäller kontakten på bilen, CHAdeMO som är den japanska standarden och CCS som är den europeiska/tyska. Exempel på två vanliga snabbladdningstyper Typ Spänning Ström [A] Effekt [kw] Laddningstid för elbil, i minuter 3 fas växelström Likström CHAdeMO/CCS Följande tabell visar hur många mil man kan åka efter att ha laddat en timme med olika laddeffekter: Så långt kan du åka Laddning, mil per timme Laddeffekt [kw] Antal mil Normalladdning (AC) 2,3 1,1 Normalladdning (AC) 3,7 1,85 Normalladdning (AC) 7,4 3,7 Semisnabbladdning (AC) 11 5,5 Semisnabbladdning (AC) Snabbladdning (AC) 43 21,5 e n a n n a n l a d d s t a n d a r d man bör känna till är Tesla Supercharger. Tesla är en amerikansk elbilstillverkare som revolutionerat elbilsmarknaden. Teslas elbilar har en egenutvecklad standard för snabbladdning. Dessa Superchargers tillverkas och installeras endast av Tesla själva, och går inte att köpa eller beställa. Det är Tesla själva som bestämmer var dessa ska etableras. Tesla Superchargers har en effekt på 120kW. I dag finns det cirka 50 Tesla Supercharger-stationer i Europa, varav flera i Sverige. Innan årsskiftet 2014/2015 kommer ett tjugotal supercharger-stationer att etableras i Sverige. k o m i h å g a t t ett elfordon aldrig kan laddas med för hög effekt. Om laddstationen kan ge 32A men bilen endast klarar 16A så kommer laddstationens kommunikationsenhet att kommunicera det. Bilen kommer då att laddas med 16A. Laddstationen anpassar alltså strömstyrkan till fordonet. Därför finns det ingen risk i att installera en laddstation med högre effekt, även om få bilar i nuläget klarar de höga effekterna. Fördelen med att installera en hög effekt redan i dag är att man inte senare behöver uppgradera laddstationen och betala extra kostnader för omgrävning och dylikt. f o r d o n a v m ä r k e t Tesla kan antingen normalladda i vanliga normalladdningsstationer eller snabbladda i Tesla Superchargers. Det finns också en godkänd adapter för att ladda Teslas bilar i en CHAdeMO-snabbladdningsstation Vilka kontakter ska finnas? Vilken eller vilka kontakter som ska erbjudas vid en laddstation är en viktig fråga som behöver planeras noggrant. I dag finns ett antal olika kontakter på marknaden. Man måste också skilja på vilken kontakt man egentligen menar en laddkabel kan ha olika kontakter i endera ändar. EU har uttryckt att Typ 2-kontakten skall vara standard i Europa för normalladdning. CCS-kontak- 1 3

8 1 4 ten är standard i USA och Europa för snabbladdning. Så länge man följer standarden har man gjort rätt! Men viktigt att komma ihåg är att många av de fordon som sålts hittills har Typ 1-kontakt på bilsidan. 1 5

9 1 6 Kontaktskolan Följande är de kontakter som kan förekomma i den ände av sladden som ska kopplas till fordonet: För normalladdning Typ 1, en enfaskontakt för max 32A som kommer från USA och används av alla asiatiska biltillverkare. Typ 2 (Mennekes), ett tyskt don som klarar max 70A enfas eller 63A trefas. Typ 2 är standard i Europa. T Y P T Y P 2 För snabbladdning CHAdeMO, japansk standard för snabbladdning med likström. Använder en grövre kontakt med upp till 50kW effekt. CCS (Combined Charging System), tyskutvecklad kontakt som följer den europeiska standarden med ett Typ 2-uttag för växelströmsladdning, men också har ett särskilt uttag för snabbladdning med likström upp till 100kW. Fordonet kan alltså med denna typ av kontakt både snabb- och normalladda i samma uttag på bilen. Tesla har sin egen kontakt och sina egna snabbladdningsstationer som är egenutvecklade och klarar effekter upp till 120kW. C H A d e M O C C S Kontakten i andra änden kan dels vara någon av de fyra kontakter som listats ovan. Men den kan också vara en jordad hushållskontakt, en så kallad Schuko-kontakt. Denna kontakt håller dock nu på att fasas ut och få nya elbilar har Schuko-kontakt som standard. s c h u k o För semisnabbladdning Även för semisnabbladdning kan alla fyra ovan nämnda kontakter användas. För semisnabbladdning med växelström används Typ 1- och Typ 2-kontakter. För semisnabbladdning med likström används istället CHAdeMO- och CCS-kontakter. 1 7

10 1 8 Nedan följer en tabell som visar vilka typer av kontakter som finns på elfordonen på den svenska marknaden idag. Vilka kontakter som kommer att dominera marknaden i framtiden är mycket svårt att uttala sig om. Bilmodell Vanliga elbilar och deras kontakter Kontakt, normalladdning Kontakt snabbladdning Trefas BMW i3 Typ 2 Typ 2/CCS 7,2 kw Kom ihåg! EU har uttalat sig om att Typ 2-kontakten ska vara standard i EU, samt att CCS-kontakten är STANDArd för snabbladdning. EU nämner också att CHAdeMO-kontakten bör erbjudas under en övergångsperiod. Följer man standarden så gör man rätt! Citroen Berlingo Electric Typ 1 CHAdeMO Citron C-Zero Typ 1 CHAdeMO Ford Focus Electric Typ 1 Nej 7,2 kw Kia Soul Electric Typ 1 CHAdeMO 7,2 kw Mercedes-Benz Vito E-Cell Typ 2 Nej Mitsubishi i-miev Typ 1 CHAdeMO Nissan e-nv200 Typ 1 CHAdeMO 6,6 kw Nissan Leaf Typ 1 ChAdeMO 6,6 kw Peugeot ion Typ 1 CHAdeMO Peugeot Partner Electric Typ 1 CHAdeMO Renault Kangoo Z.E Typ 2 Nej Renault Zoe Typ 2 Typ 2 44 kw (3-fas) Tesla Model S Typ 2 Tesla SC 22 kw (3-fas) Volkswagen e-up! Typ 2 Typ 2/CCS 7,2 kw Volkswagen e-golf Typ 2 Typ 2/CCS Volvo C30 Electric Typ 2 Nej Volvo C30 Electric Siemens 22 kw Typ 2 Typ 2 Version (3-fas) Chevrolet Volt Typ 1 Nej Fisker Karma Typ 1 Nej Mitsubishi Outlander Plug-inhybrid Typ1 CHAdeMO Opel Ampera Typ 1 Nej Toyota Prius Plug-inhybrid Typ 1 Nej Volvo V60 Plug-inhybrid Typ 2 Nej 1 9

11 2 0 h u r m å n g a e x e m p l a r av varje fordon som finns i just er region hittar du i statistiken Elbilen I Sverige (ELIS) som kan köpas av Power Circle genom att gå in på Här publiceras också g rundläggande information om det svenska beståndet av laddbara fordon månadsvis. man sällan kommer dit i en bil med ett helt tomt batteri. Det är fördelaktigt om elbilsföraren inte parkerar längre tid än nödvändigt detta för att möjliggöra laddning för andra elbilsägare. Lämpliga platser för snabbladdningsstationer kan vara snabbmatsrestauranger, fik, rastplatser längs med motorvägar och landsvägar, i anknytning till mindre butiker och vid servicestationer för fordon. Vid laddstationer för snabbladdning kan man också, om det är ekonomiskt och tekniskt möjligt, installera trådlöst internet så att elfordonsförare lättare kan surfa, kolla mail eller se på nyheterna under tiden Var ska laddstationen vara belägen? För att få så många som möjligt att använda en laddstation måste den placeras strategiskt. Den ska vara lättillgänglig, placeras på en attraktiv plats samt ha närhet till andra faciliteter. Användaren av laddstationen måste, under tiden som fordonet laddas, ha möjlighet att fördriva sin tid. Placeringen ska också väljas utifrån vilken laddstation ni väljer, och därmed hur lång tid det tar att ladda bilen. Normalladdning Eftersom en normalladdning kan ta upp till åtta timmar bör normalladdningsstationer etableras där bilar normalt parkerar under en längre tid exempelvis på arbetsplatser eller vid bostadsområden. Laddstationen kan också placeras på offentliga och attraktiva parkeringsplatser, exempelvis vid en flygplats eller vid en tåg- eller busstation där elbilsföraren kan ställa sin bil på laddning under en längre resa. Det är också viktigt att tänka på att placeringen av laddstationen är ett ställningstagande. Att placera laddstationen strategiskt rätt, exempelvis på de mest attraktiva parkeringsplatserna, visar att ägaren av laddstationen har ett miljöengagemang och vill öka andelen elfordon. Placering av snabbladdstationer bör ske på liknande sätt som placering av parkering för rörelsehindrade och familjeparkeringar, som ofta är placerade nära entrén och är extra breda. m å n g a g å n g e r f i n n s det bra statistik på trafikflöden inom staden hos Trafikverket och hos kommunens planeringsavdelning. Med hjälp av denna typ av information blir det lättare att se var det finns behov av snabbladdningsstationer. Semisnabbladdning Vid en semisnabb laddstation laddas bilen i cirka 1-2 timmar. Även här måste placeringen av laddstationen anpassas efter laddningstiden. Lämpliga platser kan vara vid större matvarubutiker, restauranger, fik eller platser med sevärdheter. Snabbladdning Placeringen av en snabbladdningsstation måste planeras väl. En snabbladdning tar cirka minuter, men i praktiken laddar elbilsägarna kortare tid än så eftersom 2 1

12 Hur ska laddstationen utformas? Utseendet på laddstationen är viktigt ur flera perspektiv. Dels måste den synas väl, och dels har den ett viktigt PR-värde för ägaren av laddstationen. I dag finns det flera olika återförsäljare och tillverkare av laddstationer och alla har sin egen utformning. Hos de flesta tillverkare har köparen dock möjlighet att påverka utseende till viss del, såsom färg, mönster och annat. Väderskydd De flesta laddstationerna på den svenska marknaden är vintertestade och IP55-klassade vilket innebär att de ska klara av regn, snö och fukt. Vid köp av laddstation är det viktigt att fråga tillverkaren vilken typ av klassning laddstationen har och om den är vintertestad. Laddstationer för elfordon ska klara sig utan något speciellt väderskydd. Men ska man installera en snabbladdningsstation bör man ändå fundera över någon slags väderskydd för säkerhets skull. Återförsäljaren kan ofta rekommendera tillverkare av väderskydd. Väderskyddet ökar också synligheten för laddstationen och är en bra yta för reklam och information. Skyltning En annan viktig aspekt är skyltning. Man måste kunna hitta till laddstationen på ett enkelt sätt. Om elfordonsparkeringen är en del av en större parkering bör man genom skyltning visa var på parkeringsplatsen elfordon kan parkera. Parkeringsrutorna för elfordon måste också skyltas så att enbart elfordon nyttjar platsen. För detta ändamål har Transportstyrelsen tagit fram en skylt som tydligt visar att parkeringsplatsen endast är till för elfordon. Vägmärket har benämning T24 och beskrivs så här i vägmärkesförordningen: Påkörningsskydd Man bör skydda laddstationen från yttre påverkan. Det finns en risk att laddstationen blir påkörd av ett fordon, exempelvis en traktor som röjer snö. Detta avhjälps enklast med ett påkörningsskydd, men det är inget måste. Många av de aktörer som etablerat laddstationer runt om i landet i dag har valt att inte installera ett påkörningsskydd. Tavlan anger en plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under märket E19, parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera. 2 3

13 2 4 När denna skylt finns monterad vid parkeringsplatsen innebär det att icke laddbara fordon kommer att få parkeringsböter om de parkerar på platsen. För att förtydliga ytterligare har vissa aktörer satt upp ännu en skylt med texten Endast fordon med pågående laddning. Det innebär att bilen endast får parkera på platsen i samband med laddning. Belysning Tänk också på att laddstationen bör vara belyst. Se över om det finns tillräckligt med allmänbelysning på plats. Om inte, fundera på att installera en lyktstolpe i närheten eller belysning i väderskyddet. Belysning kan dessutom minska risken för sabotage. Tillgänglighet Lagar och regler som berör tillgänglighet finns bland annat i regeringsformen, i kommunallagen, i plan- och bygglagen samt i lagen om offentlig upphandling. Därför är det av stor vikt att bygga och placera laddstationen på ett sätt som gör den tillgänglig för alla personer i samhället, inklusive människor med funktionshinder. laddstationen och koppla kabeln till sitt fordon utan att riskera sin hälsa. Föraren måste också kunna ta sig ur sitt fordon samt röra sig runt sitt fordon utan att skada närliggande bilar. Höjd på knappar och laddhandtag bör anpassas så att de nås från exempelvis rullstol. En tillgänglig laddstation Följ dessa regler när du utformar en laddstation som är tillgänglig för alla. Det bör finnas 90 cm fri bredd mellan fordon och laddstation så att en rullstol utan problem kan röra sig fritt runt fordonet. Knappar och display på laddstationen bör inte sitta högre upp än 120 cm från marken. Detsamma gäller kontakten. Funktionerna på laddstationen bör kunna manövreras med en hand. Lutningen på marken bör inte vara mer än 1:50. Inga höjdskillnader eller kantstenar bör finnas mellan fordon och laddstation. Längs med vägar bör parkeringsrutan vara längre så att fri yta skapas framför och bakom bilen. I dag finns det inga krav på att parkeringsplatser för elfordon ska göras tillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning. Men det är ändå rekommenderat att bygga parkeringen med det i åtanke. Kraven för parkering för rörelsehindrade är att parkeringsrutan bör vara fem meter bred, vilket är till fördel för alla, då fordonet har anslutningspunkt på olika ställen beroende på modell. Man bör se till att det inte finns någon kantsten eller höjdskillnad mellan fordon och laddstation. Föraren bör kunna ta sig fram till 2 5

14 Ska laddstationen ha fast kabel? De flesta återförsäljare av laddstationer kan i dag erbjuda två lösningar stationer med fast kabel eller stationer med eluttag där bilföraren kopplar in sin egen kontakt. Det finns i dag ingen uttalad standard för vilket av alternativen som bör användas, och båda har sina för- och nackdelar. Fördelar med fast laddkabel Bilägaren behöver inte ha med sig egen laddkabel. Ingen risk att elfordonsägaren blir av med sin sladd under laddningen genom stöld. Vid snö eller regn minimeras hanteringen av den eventuellt smutsiga kabeln Nackdelar med fast laddkabel Det ökar risken för sabotage eller stöld. En laddkabel är ännu en komponent som kan gå sönder. Det finns risk att kontakten inte passar det fordon som ska ladda. Det finns också flera alternativ som kombinerar dessa två grundutföranden: Det går att köpa laddstationer som både har fast kabel och ett eluttag med typ 2-kontakt. Därmed kan fordon med Typ 1-elintag använda Typ 2-uttaget på laddstationen istället för att använda en adapter till laddkabeln. Man kan välja att installera en laddstation med två fasta kablar, en med Typ 1-kontakt och en med Typ 2-kontakt. Du kan också etablera en laddstation med flera individuella laddare. En variant är då att sätta upp två laddare med fasta kablar, en laddare med Typ 1-kontakt och en laddare med Typ 2-kontakt. Skulle då behovet av laddare med Typ 1-kontakt minska kan man enkelt avinstallera denna eller byta ut den mot en Typ 2-kontakt Vilka ska ha tillgång till laddstationen? Tänk på att en snabbladdningsstation ALLTID har fast kabel. Vilka som ska ha tillgång till laddstationen är en viktig fråga som bör utredas innan en beställning görs, så att laddstationen kan utformas efter era önskemål. För publika laddstationer Publika laddstationer bör vara öppna för så många som möjligt oberoende av tid på dygnet. Den bästa lösningen för att få laddningen att starta är genom en sms-lösning, en app eller genom att dra sitt betalkort. Hör efter med återförsäljaren av laddstationen vad de kan erbjuda. 2 7

15 2 8 För icke-publika laddstationer För laddstationer som inte är publika utan som etableras på en arbetsplats eller för boende i ett område kan man välja att laddningen ska starta med hjälp av en nyckel eller en RFID-bricka. Därmed vet man precis vilka som har tillgång till laddstationen och obehöriga kan inte ladda sina fordon på platsen Vad ska det kosta att ladda och parkera? Frågan kring betalning för parkeringsplats och laddning bör tänkas igenom noggrant i projekteringsfasen. Beslut kring betalning bör tas innan laddstationen beställs eftersom betallösingarna kan byggas in i tillverkningen. Parkeringstaxa Om parkering av elfordon vid laddstationen ska vara kostnadsfri eller inte är en fråga som bör diskuteras mellan inblandade parter. Vilka riktlinjer gäller för denna parkeringsplats? Vad säger kommunen? Vad säger markägaren? Och vad säger parkeringsbolaget som ansvarar för parkeringsplatsen? Att erbjuda kostnadsfri parkering för alla elfordon är ett tydligt ställningstagande för miljöbilar och för elektrifiering av Sveriges fordonsflotta. Kostnadsfri parkering för elfordon är ett viktigt incitament för att öka försäljningen och användningen av elfordon i Sverige. Laddningstaxa Att ta betalt för laddning av elfordon görs i väldigt liten skala i Sverige. Däremot finns det olika metoder och beprövade betaltjänster i andra länder. Att ladda ett elfordon kostar dock inte många kronor per timme, det är inte en intäkt som kan betala av investeringskostnaden för laddstationen i nuläget. Däremot kan intäkten gott och väl räcka till service och drift. Allt eftersom antalet elfordon ökar kommer det att bli vanligare att ta betalt för laddning på offentlig plats. Man kan redan nu förbereda sin laddstation för framtida betalningar. I Sverige finns det ingen uttalad strategi för hur man ska ta betalt för elen i laddstationen. Det man bör tänka på vid val av betalningsmetod är att det måste vara enkelt för användaren, och det finns fler olika alternativ: En enkel metod för att ta betalt för laddning är genom att använda sig av betalkort. En kortterminal för betalkort installeras helt enkelt i eller bredvid laddstationen, precis som vid en vanlig bensinmack. En annan smidig lösning är betalning via SMS. Kostnaden för laddning kan antingen skickas separat via faktura eller läggas direkt på telefonens abonnemang. Abonnemangslösningar är ännu en metod, och den används till exempel i Norge. Hos en stor norsk leverantör får elfordonsanvändarna fri tillgång till snabbladdning för 350 SEK i månaden. Användarna kan också välja ett annat upplägg där de betalar 58 SEK per månad och därtill 120 SEK för varje laddningstillfälle. Se också över om betalning för parkering och laddning kan integreras. Att betala för parkering på ett sätt och för laddning på ett annat blir krångligt för kunden. Här är några sätt att lösa frågan om avgifter för parkering och laddning: Gratis laddning och gratis parkering På detta sätt visar man uppskattning mot dem som aktivt gjort ett ställningstagande för miljön genom att köpa ett elfordon. Betala för parkeringen men ladda gratis Även ett elfordon tar upp plats på parkeringen och det bolag som äger marken eller parkeringshuset behöver fortfarande intäkterna. Därför kan denna metod ibland vara den bästa. Fördelen är att inga nya betalsystem behövs. Det enda som behövs är den parkeringsautomat som troligen finns på plats sedan tidigare. 2 9

16 3 0 Betala för både laddning och parkering Med denna metod får ägaren av laddstationen en liten intäkt som kan räcka till underhåll och drift av laddstationen. Intäkterna för laddningen bör dock ses som ett sätt att minska kostnaderna för laddinfrastrukturen snarare än en affärsmöjlighet. Att ta betalt för både laddning och parkering kommer i framtiden att vara en självklarhet. Abonnemang på laddning Som vi tidigare nämnt finns det olika typer av abonnemang på elfordonsladdning. Abonnemangen betalas månadsvis och kan vara uppbyggda på flera olika sätt vad gäller fasta och rörliga avgifter. Flatrate-abonnemang kan också komma i fråga, vilket innebär att man betalar ett fast pris varje månad oavsett hur mycket man laddar. Vilken typ av laddning det gäller bör inverka på priset att snabbladda bör kosta mer än att normalladda. Ett alternativ är då att ta betalt för snabbladdning men att övrig laddning ingår i den fasta månadskostnaden. För denna typ av abonnemang krävs dock ett system för identifiering vilket medför administrativa kostnader. Det medför också att varje elbilsförare som vill ladda sitt fordon måste teckna ett abonnemang. trådlöst nätverk och kan skicka information via nätet till en databas. I databasen lagras all information om laddstationen och dess användning. Exempel på information som laddstation kan skicka är statistik kring laddning, information om laddstationens status och felmeddelanden. En uppkopplad laddstation är att föredra framför en icke-uppkopplad sådan. Idag finns en nationell databas över publika laddplatser i Sverige på Databasen samlar alla publika laddstationer i hela Sverige och skickar sedan information till en karttjänst, mobilapp eller en GPS i ett fordon så att elfordonsägare till exempel kan se om laddstationen är tillgänglig eller inte. När ni etablerar era laddstationer bör ni registrera dessa i denna databas. Det kan göras genom att besöka En uppkopplad laddstation kan dessutom fjärrövervakas och vissa fel kan åtgärdas på distans, vilket gör driften billigare. I det nya direktivet som EU har tagit fram för att främja infrastruktur för alternativa bränslen har man uttryckt att laddstationer ska använda smarta mätsystem om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt Vilken säkerhetsnivå ska användas? Så säger EU om laddningspriser EU-parlamentet har uttryckt att priser för laddning ska vara rimliga, tydliga och utformade för att kunna jämföras. De ska även vara transparenta och icke-diskriminerande. EU godkänner abonnemang där fordonsägaren blir kund hos ett företag och betalar en månadsavgift för att ladda. Men man säger också att alla publika laddstationer ska erbjuda tillfällig laddning även för dem som inte är kunder och/eller har tecknat ett abonnemang Ska laddstationen vara uppkopplad? En uppkopplad laddstation innehåller ett SIM-kort eller är uppkopplad via kabel/ För laddning av elfordon kan fyra säkerhetsnivåer användas. Dessa säkerhetsnivåer kallas modes på engelska och följande säkerhetsnivåer finns i dag: Mode 1-laddning: Den enklaste säkerhetsnivån för laddning av elfordon i ett vanligt eluttag. Mode 1 innebär ett helt vanligt eluttag med jordfelsbrytare, ingen annan kommunikation förekommer. Strömstyrkan är upp till 16A, enfas eller trefas, 230V eller 400V. Mode 2-laddning: Även denna säkerhetsnivå använder sig av ett standard-eluttag, men skillnaden mot Mode 1 är att säkerhetsnivån garanteras med hjälp av en kontrolldosa monterad på laddningskabeln. Denna kontrolldosa innehåller bland annat en jordfelsbrytare och andra komponenter som säkerställer en kontrolle- 3 1

17 3 2 rad laddning av elfordonet. Kontrolldosan kontrollerar bland annat att jordledaren är hel. Mode 2-laddning ger därför ett skydd av både kabel och fordon. Laddningen sker med enfas eller trefas med en nolledare och skyddsjord. Mode 3-laddning: Mode 3-laddning är ett steg säkrare än Mode 2-laddning. Mode 3-laddning kräver specifik utrustning både på fordonet och på laddstationen. Denna säkerhetsnivå innebär att kabeln mellan laddstation och fordon är strömlöst tills det att fordon och laddstation kommunicerat, sedan slås strömmen på i laddstationen. EU har beslutat att Mode 3 ska vara standard från och med år Mode 4-laddning: Denna säkerhetsnivå används vid likströmsladdning och är den högsta säkerhetsnivån som finns tillgänglig idag. Inom EU är det FASTSTÄLLT att Mode 3 ska vara STANDArd för normal- och semisnabbladdning samt att Mode 4 ska vara standard för SNABBLADDNING. Använd dessa standarder! 3 3

18 Upphandling Markägarens tillstånd Kontrollera först av allt vem som är markägare. Kom överens med markägaren om den tilltänkta platsen och få tillstånd att etablera en laddstation där Bygglov Ta reda på vad det står i detaljplanen för området där laddstationen ska etableras. Ta också reda på om kommunen har specifika bestämmelser kring bygglov för laddstationer. I de flesta fall behövs inget bygglov för en normalladdningsstation medan en snabbladdningsstation med tillhörande väderskydd eventuellt kräver ett förenklat bygglov. För att ansöka om bygglov fyller man i en bygglovsblankett som ofta finns på kommunens hemsida. Tänk på att handläggning för bygglovet kan ta allt från två veckor till flera månader men mindre bygglov brukar ta kortare tid. Var noggrann med att fylla i handlingarna korrekt, och skicka gärna med ritningar som gestaltar laddstationen på dess tänka plats - det underlättar för handläggarna och kan förkorta handläggningstiden Elnätet Ta reda på vem som äger elnätet på den tänkta platsen. Ta kontakt med elnätsbolaget för att se var det finns el i närheten. Elnätsbolaget undersöker om det befintliga elnätet kan användas eller om det behöver förstärkas upp Upphandling I Sveriges finns flera återförsäljare av laddinfrastruktur. Några företag har valt att specialisera sig på området, andra företag har i många år arbetat med elprodukter. Ta in offerter från flera återförsäljare för att kunna jämföra pris och utbud kan variera kraftigt. Det finns också företag som sköter både upphandling och installation. Därmed får du hjälp med allt från hårdvara till skyltning, väderskydd och driftsättning. 3 5

19 3 6 Kolla upp och jämför följande kriterier när du ska upphandla din laddstation: Nedan följer tre tabeller med exempel på kravspecifikationer för de tre olika laddhanstigehterna. Normalladdningsstation Område Krav Typ av laddning Mode 3, 16A, 230 V, Enfas Strömstyrkan i Ampere. Effekten i kilowatt. Matningen enfas eller trefas? Spänningen i Volt. Typ av anslutningar/kontakter, Typ 1, Typ 2, CHAdeMO eller CCS Typ av säkerhetsnivå, Mode 1-4 Hur enkelt är det att använda laddstationen? Hur tydliga är instruktionerna på skärmen? Måtten på laddstationen. Vilka luftfuktigheter och temperaturer klarar laddstationen? Är den testad i vinterklimat? Hur högt buller avger laddstationen? Vilken IP-klass är det på laddstationen? Vilken typ av kommunikationen klarar den av? Ethernet, Wi-Fi, GPRS, 3G är några av alternativen. Vilka typer av betallösningar finns tillgängliga? Vad ingår i priset? Betongplatta, montering, igångkörning och användarkurser är några av alternativen. Ingår service och garantier? Kabel Fast kabel, typ 2, för båda laddpunkterna (alternativt typ 2 + typ 1) Antal laddpunkter per laddstation 2 IP-klass IP55 Temperatur och luftfuktighet Från -25oC till +30oC, från 5% till 95% luftfuktighet Betallösning RFID samt annan metod, exempelvis SMS Kommunikation Ethernet, GPRS, 3G, OCPP semisnabb laddstation Område Krav Typ av laddning Mode 3, 32A, trefas AC Kabel Typ 2-uttag (ej fast kabel) Antal laddpunkter per laddstation 2 IP-klass IP55 Temperatur och luftfuktighet Från -25oC till +30oC, från 5% till 95% luftfuktighet Betallösning RFID samt annan metod, exempelvis SMS Kommunikation Ethernet, GPRS, 3G, OCPP 3 7

20 3 8 snabbladdningsstation Område Krav Typ av laddning CCS och/eller CHAdeMO, 50kW Kabel Fast kabel Antal laddpunkter per laddstation 1 CHAdeMO samt 1 CCS IP-klass IP55 Temperatur och luftfuktighet Från -25oC till +30oC, från 5% till 95% luftfuktighet Betallösning RFID samt annan metod, exempelvis SMS Kommunikation Ethernet, GPRS, 3G, OCPP Tänk på att en upphandling kan ta någon månad. Räkna med att några av tillverkarna inte svarar på alla frågor ni ställer och då kan kompletteringar behövas. När allt är klart och tillverkarna har lämnat prisförslag är det dags att välja en återförsäljare och beställa er laddstation Så mycket kostar det Att uppföra en laddstation för elfordon medför en del kostnader. Kostnaderna varierar beroende på vilken typ av laddstation man väljer. Andra parametrar som har stor betydelse för kostnaden är placering, närhet till elförsörjning och nätets kapacitet på platsen. Kostnad för semisnabb laddstation Vill man erbjuda snabbare laddning, men till lägre pris än riktig snabbladdning, bör man överväga en semisnabb laddstation. Dessa laddar elbilens batteri fullt på cirka 1-2 timmar, men är ändå relativt billiga jämfört med en fullstor snabbladdningsstation. Räkna med att de totala kostnaderna för en semisnabb laddstation ligger på kronor. Kostnad för snabbladdningsstation Kostnaden för en fullstor snabbladdningsstation kan variera kraftigt men de är klart dyrare än en semisnabb laddstation. Skillnaden i pris beror på att en snabbladdningsstation kostar mer i anslutnings- och abonnemangsavgift. För en snabbladdningsstation tillkommer också en hel del kostnader för kringutrustning och tillval. Genom att välja en strategiskt bra position för snabbladdningsstationen kan de höga kostnaderna undvikas. Man bör i samband med installationen också förbereda för fler laddare i framtiden. Nedan visas exempel på kostnader vid installation av en snabbladdningsstation: Snabbladdningsstation: kronor. Nätanslutning: kronor. Faciliteter: kronor. Kostnad för normalladdningsstation Normalladdstationer är den billigaste typen av laddstation. Vill man köpa en standardiserad normalladdningsstation med Typ 2-uttag och mode-3 laddning kostar det från cirka kronor i grundutförande. Därtill kommer kostnader för nedgrävning av betongfundamentet samt framdragning av el. Totalt kan man räkna med cirka kronor för denna typ av etablering. Man kan också välja till några extra funktioner till laddstationen, exempelvis betalsystem eller att laddstationen ska vara uppkopplad. I faciliteter ingår kostnader för till exempel driftövervakning, marknadsföring, väderskydd, skyltar och belysning. Som synes kan det kosta allt mellan och kronor att etablera en snabbladdningsstation, helt beroende på vilken typ av station man väljer och vilka typer av faciliteter och kringutrustning som är nödvändiga. 3 9

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Steg för steg-guide. som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Steg 6 Undersök intresse och förutsättningar

Steg för steg-guide. som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Steg 6 Undersök intresse och förutsättningar Fixa laddplats Steg för steg-guide Allt fler bostadsrättsföreningar installerar laddplatser för elbilar. Den bästa l addplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Att ladda vid hemmet är enkelt och bekvämt.

Läs mer

Laddinfrastrukturutredning

Laddinfrastrukturutredning Laddinfrastrukturutredning 2016 MILJÖKONTORET Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Kommunens egna mål...3 Laddstationen...4 Kontakter...4 Laddtyper...5 Fast eller lös kabel?...6 Laddbeteende...7 Laddning

Läs mer

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING DAGS FÖR LADDNING Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER VAR 4:E BIL, LADDBAR! 1

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Vi bygger ut stationär räckviddsförlängning i Sverige och gör

Läs mer

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Elbilarna är här! Varför elbilar? Grön profil till organisationen Bidrar till en bättre miljö både globalt och

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Ett av vår tids största miljöhot är global uppvärmning på grund av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Koldioxidutsläppen orsakas främst av förbränning

Läs mer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer LADDA DIN ELBIL Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer INNEHÅLL Vad kostar det att köra en elbil? s. 3 Laddningsalternativ s. 4-7 Leverantörer av laddare s. 8-9

Läs mer

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil Elbilar och laddning -För dig som funderar på att skaffa elbil Funderar du på att skaffa elbil? Laddfordon blir allt vanligare och har de senaste åren ökat exponentiellt. I dagsläget finns över 12 000

Läs mer

Vi laddar Sverige! 2

Vi laddar Sverige! 2 1 2 Vi laddar Sverige! Dagens seminarium Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden Vad säger Elsäkerhetsverket Vi laddar Sverige Vad kan vi erbjuda GARO standards teknik Laddkoll

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

GreenCharge - Strategisk studie för placering av snabbladdare i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne

GreenCharge - Strategisk studie för placering av snabbladdare i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne GreenCharge - Strategisk studie för placering av snabbladdare i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne Slutlig version 2015-02-28 Författad av Gordon Strömfelt, emotion Technologies Sweden AB

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se 4 Lennart Östblom www.kommunanalys.se Utredningar Enkäter Analyser Rapporter i text och grafik Information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Elbilar och laddinfrastruktur Förbränningsmotorn betraktades

Läs mer

Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014 2015. Lägesrapport

Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014 2015. Lägesrapport Dnr M 2013-8217 T 2014-00526 Sida 1 (15) 2015-08-25 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Mats Fager Telefon: 08-508 26 298 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-09-22 Trafiknämnden 2015-09-24

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö Tid: 2016-02-19 13:00-16:30 Plats: 9 RJL 2016/79 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Utbyggnad av infrastruktur för laddstolpar Beslut Nämnden

Läs mer

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige Laddinfra Öst Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige Gordon Strömfelt, Engineering Force Sweden AB e-post: gordon@e4s.se telefon: 0761-729950 2016-04-08 Inledning Denna rapport syftar till att beskriva

Läs mer

Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon. Eva Sunnerstedt Stockholms Stad

Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon. Eva Sunnerstedt Stockholms Stad Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon Eva Sunnerstedt Stockholms Stad eva.sunnerstedt@stockholm.se Antalet eldrivna bilar ökar i Sverige! 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2008 2009 2010

Läs mer

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer?

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? Det talas mycket om elbilar och elektromobilitet i dagsläget. Det finns många olika elbilsmodeller på marknaden

Läs mer

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK Fastighetsmässan 2017-03-16 DAGENS SEMINARIUM Utvecklingen på marknaden Laddinfrastruktur Typ av laddare Viktigt att tänka på vid etablering Prismodeller Sammanfattning ANTALET

Läs mer

Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA

Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA Elbilarna blir fler - är vi redo? Antalet laddbara bilar ökar snabbt och allt fler behöver tillgång till säkra laddstationer både hemma, på arbetet och på resan. Behovet

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Dagens seminarium. Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden. Vad säger Elsäkerhetsverket. Midroc Electro Vad kan vi erbjuda

Dagens seminarium. Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden. Vad säger Elsäkerhetsverket. Midroc Electro Vad kan vi erbjuda 1 Välkomna! Dagens seminarium Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden Vad säger Elsäkerhetsverket Midroc Electro Vad kan vi erbjuda GARO standards teknik Laddkoll hur fungerar

Läs mer

Säker laddning av elfordon

Säker laddning av elfordon Säker laddning av elfordon Gustav Gustavsson, Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs

Läs mer

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se LaddinfraÖst Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se Jakob.lagercrantz@equest.se FFF utredningen betonar mångfald 140 120 100 Energianvändning (TWh) 80 60 40 20 Trafiksnålt

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter Mazdak Haghanipour Sakkunnig e-mobility, Power Circle Fossilfritt Jämtland 2017-09-20 OM POWER CIRCLE En nationell intresseorganisation

Läs mer

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Nanna Wikholm Tel: 010-698 14 02 Nanna.wikholm@naturvardsverket.se PM 2016-08-30 Ärendenr: NV-05824-15 Information om stödet till laddinfrastruktur

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI

UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI ELEKTRIFIERING GER UNIKA MÖJLIGHETER! Energieffektivitet Inga/låga ljudemissioner Inga lokala utsläpp 3-4 ggr effektivare än diesel, fordonsgas, bränslecell

Läs mer

Fixa laddplats till din bostadsrättsförening!

Fixa laddplats till din bostadsrättsförening! www.cacharge.com Fixa laddplats till din bostadsrättsförening! CaCharge laddar många bilar till en mycket låg kostnad. Vår vision är att erbjuda kostnadseffektiv laddning åt alla för att möjliggöra en

Läs mer

Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå

Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå Investigation of suitable charging infrastructure for electric vehicles in Umeå Linn Björ EN1307 Examensarbete för civilingenjörsexamen

Läs mer

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Jenny Miltell, 2013 ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Följ bilen: vilken bil och när? Vilken laddinfrastruktur krävs? Endast ACladdning (3 kw) AC halvsnabb laddning (6 10 kw) På

Läs mer

Er partner för elbil-laddning

Er partner för elbil-laddning 1 Er partner för elbil-laddning Fortum som hållbar partner Vår vision the Solar Economy Fortum är experter inom effektiv och CO2-fri elektricitets- och värmeproduktion Vi erbjuder experter inom elbilladdning

Läs mer

Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad

Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad Foto Stefan Nilsson, Miljöfordon Syd Version 1.0 2016-03-28 På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland. Rapporten

Läs mer

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 en sammanställning av de bilmodeller som presenterades av billeverantörer på Vattenfalls och Stockholms stads elbilsseminarium 12 april 2010. Informationen i dokumentet

Läs mer

Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N

Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N B E TA L N I N G S M O D E L L E R F Ö R E L- L A D D N I N G Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N Sätt att ta betalt för publik el-laddning

Läs mer

LADDINFRASTRUKTUR. sundrive.se SKHF Peter Bäckström

LADDINFRASTRUKTUR. sundrive.se SKHF Peter Bäckström LADDINFRASTRUKTUR SKHF 2017-04-05 Peter Bäckström sundrive.se Vi levererar laddlösningar 25 års erfarenhet Produkter: SunDrive representerar flera av Europas ledande tillverkare av laddboxar och tillbehör

Läs mer

BETALNINGSMODELLER FÖR EL-LADDNING. 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

BETALNINGSMODELLER FÖR EL-LADDNING. 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BRF Haga i Solna Bostadsrättsföreningen Haga i Solna har installerat laddstationer på åtta av sina 118 garageplatser. De har tagit hjälp av

Läs mer

RENAULT Snabbladdare med växelström. Fredrik Wigelius

RENAULT Snabbladdare med växelström. Fredrik Wigelius RENAULT Snabbladdare med växelström Fredrik Wigelius RENAULT EV FÖR ALLA BEHOV Mer än 30 000 elbilar på vägarna i Europa Stockholm Hamburg Flins LADDNING - VAD TALAR VI OM? Ström kw Snabbladdning Hastighet

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

Tekniska verken/clever

Tekniska verken/clever Tekniska verken/clever Elbilsladdning Kunddag på MSE 8 november Tekniska verken Mikael Blom Key Account Manager CLEVER Sverige AB Affärsidé Skandinaviens ledande elbilsoperatör Grundades i Sverige 2015,

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Så fungerar en elbil En renodlad elbil har inget avgasrör och ger inga utsläpp i gatumiljö.

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

Elfordonsinfrastruktur - Hur fungerar laddning av elfordon och vad bör man tänka på vid installation

Elfordonsinfrastruktur - Hur fungerar laddning av elfordon och vad bör man tänka på vid installation Elfordonsinfrastruktur - Hur fungerar laddning av elfordon och vad bör man tänka på vid installation John Engdahl ABB Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Agenda

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer

Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer 1 (5) Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer Bakgrund Den 8e december 2015 beslutade tekniska nämnden att godkänna utredning kring laddstolpars placering i Järfälla, Dnr Ten 2015/549.

Läs mer

Fixa laddplats steg för steg. Länk till filmen på youtube https://youtu.be/hhnotsxm8rc

Fixa laddplats steg för steg. Länk till filmen på youtube https://youtu.be/hhnotsxm8rc Fixa laddplats steg för steg Länk till filmen på youtube https://youtu.be/hhnotsxm8rc Varför fixa laddplats? Användandet av elbilar ökar, fler behöver ladda elbilen Ingen avancerad installation Statliga

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer

PASSION FÖR ATT GÖRA LADDNING ENKELT!

PASSION FÖR ATT GÖRA LADDNING ENKELT! CHARGING MADE EASY PASSION FÖR ATT GÖRA LADDNING ENKELT! Vi på Charge Amps brinner för att göra elbilsladdning enklare och effektivare. Vi är nämligen övertygade om att den bästa vägen till en hållbar

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E)

Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E) Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E) Power Circle inkommer här med kommentarer på utredningen Fossilfrihet på väg. Power Circle instämmer i utredningens

Läs mer

LADDSTATIONER K-L 13/05

LADDSTATIONER K-L 13/05 LADDSTATIONER K-L 13/05 LADDSTATIONER MER ÄN ETT VANLIGT UTTAG Allt fler elfordon börjar synas på bilsalongerna och på våra vägar. En ren batteribil, med en räckvidd på ca 10 12 mil, är ett bra val för

Läs mer

INSTRUKTION SNABBLADDNING

INSTRUKTION SNABBLADDNING INSTRUKTION SNABBLADDNING 2 (12) Display för användning av snabbladdaren Laddpistol 3 (12) Start Starta laddning Tryck på denna knapp för att byta Ä språk 4 (12) Välj språk Tryck på knapp vid valfri flagga

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

Förord. Tillägg i samband med tryck av andra utgåvan

Förord. Tillägg i samband med tryck av andra utgåvan 1 Rapportnr: 2013:41 ISSN: 1403-168X Andra utgåvan januari 2014 Rapportansvarig: Rapport framtagen av emotion Technologies Sweden AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län inom ramen för projekten

Läs mer

LADDINFRASTRUKTUR I STOCKHOLM. Långsiktigt mål

LADDINFRASTRUKTUR I STOCKHOLM. Långsiktigt mål LADDINFRASTRUKTUR I STOCKHOLM Långsiktigt mål 2016-09-14 LADDINFRASTRUKTUR I STOCKHOLM Långsiktigt mål KUND Stockholm stad, Trafikkontoret KONSULT WSP Analys & Strategi Box 574 20125 Malmö Besök: Jungmansgatan

Läs mer

valt att låta sina elfordon skilja ut sig ordentligt i designen för att indikera att ägaren åker elbil. Bakom Renault-märket i fronten sitter

valt att låta sina elfordon skilja ut sig ordentligt i designen för att indikera att ägaren åker elbil. Bakom Renault-märket i fronten sitter 024.REPORTAGE utstrålar Självförtroende. Renault har valt att låta sina elfordon skilja ut sig ordentligt i designen för att indikera att ägaren åker elbil. Bakom Renault-märket i fronten sitter ladduttaget.

Läs mer

Plan för laddinfrastruktur. Stenungsunds kommun

Plan för laddinfrastruktur. Stenungsunds kommun Plan för laddinfrastruktur Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslut av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2017-05-22 100 Dnr 0428/15 Dokumentägare Sektorschef Samhällsbyggnad Giltighetstid 2017-2019

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Bilaga KS 2013/103/1 l (2) 2013-03-08 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp, Ink 2013 Oft O 9 Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland.

Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland. Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland. Förstudie inför framtida utbyggnad Stefan Svedhem, Innovatum AB Trollhättan, 2015-12-28 Studien är genomförd i samverkan

Läs mer

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M).

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M). Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-02 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-05-17 p. 18 Laddstationer för elcyklar.

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala Utkast 2011-06-30 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förslag på utformning av grundläggande laddinfrastruktur för elfordon i Luleå. Björn Söderlund 2015

EXAMENSARBETE. Förslag på utformning av grundläggande laddinfrastruktur för elfordon i Luleå. Björn Söderlund 2015 EXAMENSARBETE Förslag på utformning av grundläggande laddinfrastruktur för elfordon i Luleå Björn Söderlund 2015 Högskoleingenjörsexamen Bilsystemteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala 2011-08-17 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar Gedin Sid:

Läs mer

Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun.

Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för laddinfrastruktur i Örebro kommun. Örebro kommun 2017-03-08 Ks 242/2017 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR LADDINFRASTRUKTUR I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM

Läs mer

Rapport 2013:41. Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen

Rapport 2013:41. Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapport 2013:41 Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapportnr: 2013:41 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Rapport framtagen av HRM Engineering

Läs mer

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu Här hittar du de bilar som du kan gå in i en bilaffär och beställa nu. Vi har inte tagit med fordon som klassas som mopeder, arbetsredskap eller fyrhjuliga motorcyklar.

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur

Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur och elfordon (2013-09-18) El och elfordon Hur mycket el behöver en elbil? Hur långt går en elbil? Hur mycket el en elbil drar beror på många faktorer,

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

LADDA OCH KÖRA ELBIL

LADDA OCH KÖRA ELBIL 1 Sveriges riksdag och regering Under det pågående klimatmötet COP21, 30 nov 11 dec 2015, höll klimat- och miljöminister Åsa Romson och finansmarkandsminister Per Bolund eg seminarium om inihahvet FossilfriG

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Sverige får inte missa elbilarna

Sverige får inte missa elbilarna Sverige får inte missa elbilarna Agenda Bilen är här för att stanna hur löser vi utsläppen? Bokslut Elbilsvision 2030 Många olika samarbeten Elbilarna står inför sitt kommersiella genombrott Program för

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet

Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet www.elbilsupphandling.se Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 Elbilsupphandlingens aktörer

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

LADDSTATIONER K-L 15/04

LADDSTATIONER K-L 15/04 LADDSTATIONER K-L 15/04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om GARO...3 Allmän information...5 DC Laddare...7 Publika laddare, typ LS 3...10 Publika laddare, typ LS 2...15 Publika laddare, typ P100...16 Laddbox för väggmontage...17

Läs mer

Laddinfrastruktur inom Klimatklivet. Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S

Laddinfrastruktur inom Klimatklivet. Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S Laddinfrastruktur inom Klimatklivet Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S 1 Innehållsförteckning 1 Laddning av personbilar... 1 1.1 Laddfordon...

Läs mer

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Elfordon i samhället Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Vad styr elfordonsutvecklingen? Vilka är de starkaste drivkrafterna för elfordon nu? Styrmedel om ökad energieffektivitet,

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer