Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden"

Transkript

1 Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

2 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur blivit påtaglig. Elfordonen har blivit tillgängliga för fler men utbyggnaden av laddinfrastruktur har inte hängt med. Att utbyggnaden i Sverige tar fart är en förutsättning för att staten och samhället ska få avkastning på de skattemedel som investeras i stöd för introduktionen av elfordon. redskap är vårt nätverk myndigheter, nationella och internationella företag, regeringsorgan, kommuner, finansiärer och naturligtvis våra partnerföretag. Vi använder vårt nätverk för att stimulera samverkan och skapa synergier. Ett stort hinder för utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige är att kunskapsnivån är låg, och att det saknas bra och lättillgänglig information anpassad för de aktörer som är instrumentella för utbyggnaden. Projektet Laddat för kunskap syftar till att ta fram och tillhandahålla just denna information. Framtaget material redovisas dels i denna skrift och dels på Detta är den kompletta guiden till dig som vill etablera en laddstation, vare sig det är hemma i ditt garage, i din bostadsrättsförening, i ett köpcentrum eller på en offentlig plats i kommunen. Med hjälp av den här guiden förenklas etableringen och du kan enkelt följa etableringsprocessen från idé till färdig laddstation. Projektet har möjliggjorts med hjälp av bidrag från Statens energimyndighet (STEM) och genomförts av Power Circle AB. Power Circle för framtidens el Power Circle är en intresseorganisation med syfte att stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik. Att synliggöra elens möjligheter i allmänhet och den svenska elkraftindustrins potential i synnerhet. Kort sagt vill vi stärka elkraftteknikens roll och ställning samt göra det möjligt för eltekniken att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi har många verktyg för att uppnå ett starkare Elsverige. Bland annat håller Power Circle varje år över 100 föredrag för partnerföretag, politiker, myndigheter, studenter och andra viktiga målgrupper runt om i landet. Vårt allra viktigaste 3

3 4 Innehållsförteckning Förord...2 Om Power Circle Att etablera en laddstation Inledande projektering Vem ska äga laddstationen? Vilken laddeffekt ska ni välja? Vilka kontakter ska finnas? Var ska laddstationen vara belägen? Hur ska laddstationen utformas? Ska laddstationen ha fast kabel? Vilka ska ha tillgång till laddstationen? Vad ska det kosta att ladda och parkera? Ska laddstationen vara uppkopplad? Vilken säkerhetsnivå ska användas? Upphandling Markägarens tillstånd Bygglov Elnät Upphandling Så mycket kostar det Installation Ledningsdragning Abonnemang Upphandla markjobbet

4 Montering Igångsättning Drift och Underhåll Kostnader vid drift Checklista för dig som vill etablera laddstation Kombinerad struktur Laddningsprocessen Laddning i hemmet Laddbox Installation av laddbox, så går det till Kostnad för laddbox Laddboxens användningsområden Laddning i befintliga motorvärmaruttag Vad säger EU? Case: Falu Energi & Vatten AB etablerar Sveriges första... snabbladdningsstation med både CCS- och CHAdeMO-kontakt Elbilen Definition av elbil Elbilens historia Varför elbil? Elbilens fördelar Elbilens frågetecken Elbilens egenskaper Ordlista Bakgrund Om projektet Om Power Circle Laddinfrastruktur Grunderna i elfordonsladdning Andra typer av laddning Elektriska vägar Batteribytesstation Laddinfrastruktur Olika typer av strukturer för laddinfrastruktur Korridorstruktur Klusterstruktur

5 8 1. Att etablera en laddstation 4 När du ska etablera en laddstation finns det en hel del parametrar att ta ställning till. Här går vi igenom installationen i fyra steg och berättar om allt du bör tänka på i samband med etableringen. 1.1 Inledande projektering Börja projekteringen med att fundera på följande frågeställningar, som beskrivs i detalj nedan. Vem ska äga laddstationen? Vilken laddeffekt ska du välja? Var ska laddstationen placeras? Hur ska laddstationen utformas? Ska laddstationen ha en fast kabel? Vilken eller vilka kontakter ska finnas? Vilka ska ha tillgång till laddstationen? Ska det kosta att parkera och ladda? Ska laddstationen vara uppkopplad mot nätet? Vilken säkerhetsnivå ska användas? Vem ska äga laddstationen? Ägarbilden för en laddstation kan se lite olika ut beroende på vilka aktörer som är inblandade. Ofta etableras en laddstation på till exempel en parkeringsplats vid ett köpcentrum. Då kan ägarförhållandena se ut som följer: kommunen äger marken, elnätsbolaget äger elnätet och ett privat företag äger själva laddstationen. Flera butiker i anknytning till köpcentret kan också vara inblandade i projektet. Utöver dessa aktörer finns det ofta ett parkeringsbolag som har hand om bevakning av parkeringsplatsen och är ansvarigt för parkeringsavgifter. Med andra ord måste en mängd aktörer ofta enas kring frågor som till exempel: 9

6 1 0 Vem ska betala för elen? Vilka ska finansiera laddstationen? Vem ska betala och sköta drift och underhåll av laddstationen? Det är viktigt att alla inblandade aktörer kommer överens om dessa frågor redan i projekteringsfasen. Annars kan konflikter uppstå senare i etableringen eller när laddstationen väl är i funktion Vilken laddeffekt ska ni välja? Laddning av elfordon kan ske med olika laddeffekter. Ju högre effekt, desto kortare blir laddningstiden för fordonet. Men högre effekt betyder också högre kostnader vid inköp och etablering av laddstationen. Laddning av elfordon delas vanligtvis in i tre huvudkategorier: Semisnabbladdning Semisnabbladdning är en typ av snabbare normalladdning. Semisnabbladdning kan ske med både enfas och trefas växelström, samt med likström. Att ladda en ren elbil från helt tomt till helt fullt batteri tar mellan 30 minuter och cirka två timmar, vilket gör semisnabbladdningen 3-5 gånger snabbare än normalladdning. Semisnabba laddstationer är lämpliga för offentliga laddplatser där parkeringstiden är mer än 30 minuter men mindre än två timmar. När man pratar om semisnabbladdning syftar man ofta på en likströmsladdstation med effekten 22kW eller växelströmsladdstation med effekter mellan 7kW och 22kW. Eftersom det kan ta någon timme att semisnabbladda sin bil upp till 80 procent är det viktigt att laddstationen är belägen i närheten av faciliteter såsom restauranger eller shoppingcenter. Exempel på semisnabbladdning kan vara Normalladdning Normalladdning är den vanligaste typen av elfordonsladdning och innebär att fordonet laddas med låg laddeffekt. Att ladda från helt tomt till helt fullt batteri i en ren elbil tar upp till åtta timmar. Normalladdning är den typ av laddning som exempelvis sker i hemmet över natten eller på arbetsplatsen under dagen. Normalladdning syftar ofta på laddning med enfas med effekter upp till 7,4kW. Typ Exempel på Normalladdning kan vara Spänning [V] Ström [A] Effekt [kw] Laddningstid för elbil, i timmar Laddningstid för laddhybrid, i timmar 1 fas växelström , fas växelström ,7 5 3 Typ Spänning [V] Ström [A] Effekt [kw] Laddningstid för elbil, i timmar Laddningstid för laddhybrid, i minuter 3 fas växelström fas växelström Snabbladdning Snabbladdning är, precis som namnet antyder, laddning som går snabbt med hög effekt. Laddtiden ligger runt minuter. Vid etablering av en snabbladdningsstation är det fördelaktigt att ha någon typ av facilitet på plats, till exempel toaletter, snabbmatsrestauranger eller fritt Wi-Fi. Snabbladdningsstationer bör kunna jämföras med bensinstationer där bilföraren enkelt kan köpa lättare mat, fika, tidningar och utföra enklare service för bilen. Det är också viktigt att reglera parkeringsplatsen så att det inte går att parkera i mer än 30 minuter detta för inte skapa onödiga köer för andra som vill snabbladda. 1 1

7 1 2 För snabbladdning finns det två huvudstandarder när det gäller kontakten på bilen, CHAdeMO som är den japanska standarden och CCS som är den europeiska/tyska. Exempel på två vanliga snabbladdningstyper Typ Spänning Ström [A] Effekt [kw] Laddningstid för elbil, i minuter 3 fas växelström Likström CHAdeMO/CCS Följande tabell visar hur många mil man kan åka efter att ha laddat en timme med olika laddeffekter: Så långt kan du åka Laddning, mil per timme Laddeffekt [kw] Antal mil Normalladdning (AC) 2,3 1,1 Normalladdning (AC) 3,7 1,85 Normalladdning (AC) 7,4 3,7 Semisnabbladdning (AC) 11 5,5 Semisnabbladdning (AC) Snabbladdning (AC) 43 21,5 e n a n n a n l a d d s t a n d a r d man bör känna till är Tesla Supercharger. Tesla är en amerikansk elbilstillverkare som revolutionerat elbilsmarknaden. Teslas elbilar har en egenutvecklad standard för snabbladdning. Dessa Superchargers tillverkas och installeras endast av Tesla själva, och går inte att köpa eller beställa. Det är Tesla själva som bestämmer var dessa ska etableras. Tesla Superchargers har en effekt på 120kW. I dag finns det cirka 50 Tesla Supercharger-stationer i Europa, varav flera i Sverige. Innan årsskiftet 2014/2015 kommer ett tjugotal supercharger-stationer att etableras i Sverige. k o m i h å g a t t ett elfordon aldrig kan laddas med för hög effekt. Om laddstationen kan ge 32A men bilen endast klarar 16A så kommer laddstationens kommunikationsenhet att kommunicera det. Bilen kommer då att laddas med 16A. Laddstationen anpassar alltså strömstyrkan till fordonet. Därför finns det ingen risk i att installera en laddstation med högre effekt, även om få bilar i nuläget klarar de höga effekterna. Fördelen med att installera en hög effekt redan i dag är att man inte senare behöver uppgradera laddstationen och betala extra kostnader för omgrävning och dylikt. f o r d o n a v m ä r k e t Tesla kan antingen normalladda i vanliga normalladdningsstationer eller snabbladda i Tesla Superchargers. Det finns också en godkänd adapter för att ladda Teslas bilar i en CHAdeMO-snabbladdningsstation Vilka kontakter ska finnas? Vilken eller vilka kontakter som ska erbjudas vid en laddstation är en viktig fråga som behöver planeras noggrant. I dag finns ett antal olika kontakter på marknaden. Man måste också skilja på vilken kontakt man egentligen menar en laddkabel kan ha olika kontakter i endera ändar. EU har uttryckt att Typ 2-kontakten skall vara standard i Europa för normalladdning. CCS-kontak- 1 3

8 1 4 ten är standard i USA och Europa för snabbladdning. Så länge man följer standarden har man gjort rätt! Men viktigt att komma ihåg är att många av de fordon som sålts hittills har Typ 1-kontakt på bilsidan. 1 5

9 1 6 Kontaktskolan Följande är de kontakter som kan förekomma i den ände av sladden som ska kopplas till fordonet: För normalladdning Typ 1, en enfaskontakt för max 32A som kommer från USA och används av alla asiatiska biltillverkare. Typ 2 (Mennekes), ett tyskt don som klarar max 70A enfas eller 63A trefas. Typ 2 är standard i Europa. T Y P T Y P 2 För snabbladdning CHAdeMO, japansk standard för snabbladdning med likström. Använder en grövre kontakt med upp till 50kW effekt. CCS (Combined Charging System), tyskutvecklad kontakt som följer den europeiska standarden med ett Typ 2-uttag för växelströmsladdning, men också har ett särskilt uttag för snabbladdning med likström upp till 100kW. Fordonet kan alltså med denna typ av kontakt både snabb- och normalladda i samma uttag på bilen. Tesla har sin egen kontakt och sina egna snabbladdningsstationer som är egenutvecklade och klarar effekter upp till 120kW. C H A d e M O C C S Kontakten i andra änden kan dels vara någon av de fyra kontakter som listats ovan. Men den kan också vara en jordad hushållskontakt, en så kallad Schuko-kontakt. Denna kontakt håller dock nu på att fasas ut och få nya elbilar har Schuko-kontakt som standard. s c h u k o För semisnabbladdning Även för semisnabbladdning kan alla fyra ovan nämnda kontakter användas. För semisnabbladdning med växelström används Typ 1- och Typ 2-kontakter. För semisnabbladdning med likström används istället CHAdeMO- och CCS-kontakter. 1 7

10 1 8 Nedan följer en tabell som visar vilka typer av kontakter som finns på elfordonen på den svenska marknaden idag. Vilka kontakter som kommer att dominera marknaden i framtiden är mycket svårt att uttala sig om. Bilmodell Vanliga elbilar och deras kontakter Kontakt, normalladdning Kontakt snabbladdning Trefas BMW i3 Typ 2 Typ 2/CCS 7,2 kw Kom ihåg! EU har uttalat sig om att Typ 2-kontakten ska vara standard i EU, samt att CCS-kontakten är STANDArd för snabbladdning. EU nämner också att CHAdeMO-kontakten bör erbjudas under en övergångsperiod. Följer man standarden så gör man rätt! Citroen Berlingo Electric Typ 1 CHAdeMO Citron C-Zero Typ 1 CHAdeMO Ford Focus Electric Typ 1 Nej 7,2 kw Kia Soul Electric Typ 1 CHAdeMO 7,2 kw Mercedes-Benz Vito E-Cell Typ 2 Nej Mitsubishi i-miev Typ 1 CHAdeMO Nissan e-nv200 Typ 1 CHAdeMO 6,6 kw Nissan Leaf Typ 1 ChAdeMO 6,6 kw Peugeot ion Typ 1 CHAdeMO Peugeot Partner Electric Typ 1 CHAdeMO Renault Kangoo Z.E Typ 2 Nej Renault Zoe Typ 2 Typ 2 44 kw (3-fas) Tesla Model S Typ 2 Tesla SC 22 kw (3-fas) Volkswagen e-up! Typ 2 Typ 2/CCS 7,2 kw Volkswagen e-golf Typ 2 Typ 2/CCS Volvo C30 Electric Typ 2 Nej Volvo C30 Electric Siemens 22 kw Typ 2 Typ 2 Version (3-fas) Chevrolet Volt Typ 1 Nej Fisker Karma Typ 1 Nej Mitsubishi Outlander Plug-inhybrid Typ1 CHAdeMO Opel Ampera Typ 1 Nej Toyota Prius Plug-inhybrid Typ 1 Nej Volvo V60 Plug-inhybrid Typ 2 Nej 1 9

11 2 0 h u r m å n g a e x e m p l a r av varje fordon som finns i just er region hittar du i statistiken Elbilen I Sverige (ELIS) som kan köpas av Power Circle genom att gå in på Här publiceras också g rundläggande information om det svenska beståndet av laddbara fordon månadsvis. man sällan kommer dit i en bil med ett helt tomt batteri. Det är fördelaktigt om elbilsföraren inte parkerar längre tid än nödvändigt detta för att möjliggöra laddning för andra elbilsägare. Lämpliga platser för snabbladdningsstationer kan vara snabbmatsrestauranger, fik, rastplatser längs med motorvägar och landsvägar, i anknytning till mindre butiker och vid servicestationer för fordon. Vid laddstationer för snabbladdning kan man också, om det är ekonomiskt och tekniskt möjligt, installera trådlöst internet så att elfordonsförare lättare kan surfa, kolla mail eller se på nyheterna under tiden Var ska laddstationen vara belägen? För att få så många som möjligt att använda en laddstation måste den placeras strategiskt. Den ska vara lättillgänglig, placeras på en attraktiv plats samt ha närhet till andra faciliteter. Användaren av laddstationen måste, under tiden som fordonet laddas, ha möjlighet att fördriva sin tid. Placeringen ska också väljas utifrån vilken laddstation ni väljer, och därmed hur lång tid det tar att ladda bilen. Normalladdning Eftersom en normalladdning kan ta upp till åtta timmar bör normalladdningsstationer etableras där bilar normalt parkerar under en längre tid exempelvis på arbetsplatser eller vid bostadsområden. Laddstationen kan också placeras på offentliga och attraktiva parkeringsplatser, exempelvis vid en flygplats eller vid en tåg- eller busstation där elbilsföraren kan ställa sin bil på laddning under en längre resa. Det är också viktigt att tänka på att placeringen av laddstationen är ett ställningstagande. Att placera laddstationen strategiskt rätt, exempelvis på de mest attraktiva parkeringsplatserna, visar att ägaren av laddstationen har ett miljöengagemang och vill öka andelen elfordon. Placering av snabbladdstationer bör ske på liknande sätt som placering av parkering för rörelsehindrade och familjeparkeringar, som ofta är placerade nära entrén och är extra breda. m å n g a g å n g e r f i n n s det bra statistik på trafikflöden inom staden hos Trafikverket och hos kommunens planeringsavdelning. Med hjälp av denna typ av information blir det lättare att se var det finns behov av snabbladdningsstationer. Semisnabbladdning Vid en semisnabb laddstation laddas bilen i cirka 1-2 timmar. Även här måste placeringen av laddstationen anpassas efter laddningstiden. Lämpliga platser kan vara vid större matvarubutiker, restauranger, fik eller platser med sevärdheter. Snabbladdning Placeringen av en snabbladdningsstation måste planeras väl. En snabbladdning tar cirka minuter, men i praktiken laddar elbilsägarna kortare tid än så eftersom 2 1

12 Hur ska laddstationen utformas? Utseendet på laddstationen är viktigt ur flera perspektiv. Dels måste den synas väl, och dels har den ett viktigt PR-värde för ägaren av laddstationen. I dag finns det flera olika återförsäljare och tillverkare av laddstationer och alla har sin egen utformning. Hos de flesta tillverkare har köparen dock möjlighet att påverka utseende till viss del, såsom färg, mönster och annat. Väderskydd De flesta laddstationerna på den svenska marknaden är vintertestade och IP55-klassade vilket innebär att de ska klara av regn, snö och fukt. Vid köp av laddstation är det viktigt att fråga tillverkaren vilken typ av klassning laddstationen har och om den är vintertestad. Laddstationer för elfordon ska klara sig utan något speciellt väderskydd. Men ska man installera en snabbladdningsstation bör man ändå fundera över någon slags väderskydd för säkerhets skull. Återförsäljaren kan ofta rekommendera tillverkare av väderskydd. Väderskyddet ökar också synligheten för laddstationen och är en bra yta för reklam och information. Skyltning En annan viktig aspekt är skyltning. Man måste kunna hitta till laddstationen på ett enkelt sätt. Om elfordonsparkeringen är en del av en större parkering bör man genom skyltning visa var på parkeringsplatsen elfordon kan parkera. Parkeringsrutorna för elfordon måste också skyltas så att enbart elfordon nyttjar platsen. För detta ändamål har Transportstyrelsen tagit fram en skylt som tydligt visar att parkeringsplatsen endast är till för elfordon. Vägmärket har benämning T24 och beskrivs så här i vägmärkesförordningen: Påkörningsskydd Man bör skydda laddstationen från yttre påverkan. Det finns en risk att laddstationen blir påkörd av ett fordon, exempelvis en traktor som röjer snö. Detta avhjälps enklast med ett påkörningsskydd, men det är inget måste. Många av de aktörer som etablerat laddstationer runt om i landet i dag har valt att inte installera ett påkörningsskydd. Tavlan anger en plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under märket E19, parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera. 2 3

13 2 4 När denna skylt finns monterad vid parkeringsplatsen innebär det att icke laddbara fordon kommer att få parkeringsböter om de parkerar på platsen. För att förtydliga ytterligare har vissa aktörer satt upp ännu en skylt med texten Endast fordon med pågående laddning. Det innebär att bilen endast får parkera på platsen i samband med laddning. Belysning Tänk också på att laddstationen bör vara belyst. Se över om det finns tillräckligt med allmänbelysning på plats. Om inte, fundera på att installera en lyktstolpe i närheten eller belysning i väderskyddet. Belysning kan dessutom minska risken för sabotage. Tillgänglighet Lagar och regler som berör tillgänglighet finns bland annat i regeringsformen, i kommunallagen, i plan- och bygglagen samt i lagen om offentlig upphandling. Därför är det av stor vikt att bygga och placera laddstationen på ett sätt som gör den tillgänglig för alla personer i samhället, inklusive människor med funktionshinder. laddstationen och koppla kabeln till sitt fordon utan att riskera sin hälsa. Föraren måste också kunna ta sig ur sitt fordon samt röra sig runt sitt fordon utan att skada närliggande bilar. Höjd på knappar och laddhandtag bör anpassas så att de nås från exempelvis rullstol. En tillgänglig laddstation Följ dessa regler när du utformar en laddstation som är tillgänglig för alla. Det bör finnas 90 cm fri bredd mellan fordon och laddstation så att en rullstol utan problem kan röra sig fritt runt fordonet. Knappar och display på laddstationen bör inte sitta högre upp än 120 cm från marken. Detsamma gäller kontakten. Funktionerna på laddstationen bör kunna manövreras med en hand. Lutningen på marken bör inte vara mer än 1:50. Inga höjdskillnader eller kantstenar bör finnas mellan fordon och laddstation. Längs med vägar bör parkeringsrutan vara längre så att fri yta skapas framför och bakom bilen. I dag finns det inga krav på att parkeringsplatser för elfordon ska göras tillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning. Men det är ändå rekommenderat att bygga parkeringen med det i åtanke. Kraven för parkering för rörelsehindrade är att parkeringsrutan bör vara fem meter bred, vilket är till fördel för alla, då fordonet har anslutningspunkt på olika ställen beroende på modell. Man bör se till att det inte finns någon kantsten eller höjdskillnad mellan fordon och laddstation. Föraren bör kunna ta sig fram till 2 5

14 Ska laddstationen ha fast kabel? De flesta återförsäljare av laddstationer kan i dag erbjuda två lösningar stationer med fast kabel eller stationer med eluttag där bilföraren kopplar in sin egen kontakt. Det finns i dag ingen uttalad standard för vilket av alternativen som bör användas, och båda har sina för- och nackdelar. Fördelar med fast laddkabel Bilägaren behöver inte ha med sig egen laddkabel. Ingen risk att elfordonsägaren blir av med sin sladd under laddningen genom stöld. Vid snö eller regn minimeras hanteringen av den eventuellt smutsiga kabeln Nackdelar med fast laddkabel Det ökar risken för sabotage eller stöld. En laddkabel är ännu en komponent som kan gå sönder. Det finns risk att kontakten inte passar det fordon som ska ladda. Det finns också flera alternativ som kombinerar dessa två grundutföranden: Det går att köpa laddstationer som både har fast kabel och ett eluttag med typ 2-kontakt. Därmed kan fordon med Typ 1-elintag använda Typ 2-uttaget på laddstationen istället för att använda en adapter till laddkabeln. Man kan välja att installera en laddstation med två fasta kablar, en med Typ 1-kontakt och en med Typ 2-kontakt. Du kan också etablera en laddstation med flera individuella laddare. En variant är då att sätta upp två laddare med fasta kablar, en laddare med Typ 1-kontakt och en laddare med Typ 2-kontakt. Skulle då behovet av laddare med Typ 1-kontakt minska kan man enkelt avinstallera denna eller byta ut den mot en Typ 2-kontakt Vilka ska ha tillgång till laddstationen? Tänk på att en snabbladdningsstation ALLTID har fast kabel. Vilka som ska ha tillgång till laddstationen är en viktig fråga som bör utredas innan en beställning görs, så att laddstationen kan utformas efter era önskemål. För publika laddstationer Publika laddstationer bör vara öppna för så många som möjligt oberoende av tid på dygnet. Den bästa lösningen för att få laddningen att starta är genom en sms-lösning, en app eller genom att dra sitt betalkort. Hör efter med återförsäljaren av laddstationen vad de kan erbjuda. 2 7

15 2 8 För icke-publika laddstationer För laddstationer som inte är publika utan som etableras på en arbetsplats eller för boende i ett område kan man välja att laddningen ska starta med hjälp av en nyckel eller en RFID-bricka. Därmed vet man precis vilka som har tillgång till laddstationen och obehöriga kan inte ladda sina fordon på platsen Vad ska det kosta att ladda och parkera? Frågan kring betalning för parkeringsplats och laddning bör tänkas igenom noggrant i projekteringsfasen. Beslut kring betalning bör tas innan laddstationen beställs eftersom betallösingarna kan byggas in i tillverkningen. Parkeringstaxa Om parkering av elfordon vid laddstationen ska vara kostnadsfri eller inte är en fråga som bör diskuteras mellan inblandade parter. Vilka riktlinjer gäller för denna parkeringsplats? Vad säger kommunen? Vad säger markägaren? Och vad säger parkeringsbolaget som ansvarar för parkeringsplatsen? Att erbjuda kostnadsfri parkering för alla elfordon är ett tydligt ställningstagande för miljöbilar och för elektrifiering av Sveriges fordonsflotta. Kostnadsfri parkering för elfordon är ett viktigt incitament för att öka försäljningen och användningen av elfordon i Sverige. Laddningstaxa Att ta betalt för laddning av elfordon görs i väldigt liten skala i Sverige. Däremot finns det olika metoder och beprövade betaltjänster i andra länder. Att ladda ett elfordon kostar dock inte många kronor per timme, det är inte en intäkt som kan betala av investeringskostnaden för laddstationen i nuläget. Däremot kan intäkten gott och väl räcka till service och drift. Allt eftersom antalet elfordon ökar kommer det att bli vanligare att ta betalt för laddning på offentlig plats. Man kan redan nu förbereda sin laddstation för framtida betalningar. I Sverige finns det ingen uttalad strategi för hur man ska ta betalt för elen i laddstationen. Det man bör tänka på vid val av betalningsmetod är att det måste vara enkelt för användaren, och det finns fler olika alternativ: En enkel metod för att ta betalt för laddning är genom att använda sig av betalkort. En kortterminal för betalkort installeras helt enkelt i eller bredvid laddstationen, precis som vid en vanlig bensinmack. En annan smidig lösning är betalning via SMS. Kostnaden för laddning kan antingen skickas separat via faktura eller läggas direkt på telefonens abonnemang. Abonnemangslösningar är ännu en metod, och den används till exempel i Norge. Hos en stor norsk leverantör får elfordonsanvändarna fri tillgång till snabbladdning för 350 SEK i månaden. Användarna kan också välja ett annat upplägg där de betalar 58 SEK per månad och därtill 120 SEK för varje laddningstillfälle. Se också över om betalning för parkering och laddning kan integreras. Att betala för parkering på ett sätt och för laddning på ett annat blir krångligt för kunden. Här är några sätt att lösa frågan om avgifter för parkering och laddning: Gratis laddning och gratis parkering På detta sätt visar man uppskattning mot dem som aktivt gjort ett ställningstagande för miljön genom att köpa ett elfordon. Betala för parkeringen men ladda gratis Även ett elfordon tar upp plats på parkeringen och det bolag som äger marken eller parkeringshuset behöver fortfarande intäkterna. Därför kan denna metod ibland vara den bästa. Fördelen är att inga nya betalsystem behövs. Det enda som behövs är den parkeringsautomat som troligen finns på plats sedan tidigare. 2 9

16 3 0 Betala för både laddning och parkering Med denna metod får ägaren av laddstationen en liten intäkt som kan räcka till underhåll och drift av laddstationen. Intäkterna för laddningen bör dock ses som ett sätt att minska kostnaderna för laddinfrastrukturen snarare än en affärsmöjlighet. Att ta betalt för både laddning och parkering kommer i framtiden att vara en självklarhet. Abonnemang på laddning Som vi tidigare nämnt finns det olika typer av abonnemang på elfordonsladdning. Abonnemangen betalas månadsvis och kan vara uppbyggda på flera olika sätt vad gäller fasta och rörliga avgifter. Flatrate-abonnemang kan också komma i fråga, vilket innebär att man betalar ett fast pris varje månad oavsett hur mycket man laddar. Vilken typ av laddning det gäller bör inverka på priset att snabbladda bör kosta mer än att normalladda. Ett alternativ är då att ta betalt för snabbladdning men att övrig laddning ingår i den fasta månadskostnaden. För denna typ av abonnemang krävs dock ett system för identifiering vilket medför administrativa kostnader. Det medför också att varje elbilsförare som vill ladda sitt fordon måste teckna ett abonnemang. trådlöst nätverk och kan skicka information via nätet till en databas. I databasen lagras all information om laddstationen och dess användning. Exempel på information som laddstation kan skicka är statistik kring laddning, information om laddstationens status och felmeddelanden. En uppkopplad laddstation är att föredra framför en icke-uppkopplad sådan. Idag finns en nationell databas över publika laddplatser i Sverige på Databasen samlar alla publika laddstationer i hela Sverige och skickar sedan information till en karttjänst, mobilapp eller en GPS i ett fordon så att elfordonsägare till exempel kan se om laddstationen är tillgänglig eller inte. När ni etablerar era laddstationer bör ni registrera dessa i denna databas. Det kan göras genom att besöka En uppkopplad laddstation kan dessutom fjärrövervakas och vissa fel kan åtgärdas på distans, vilket gör driften billigare. I det nya direktivet som EU har tagit fram för att främja infrastruktur för alternativa bränslen har man uttryckt att laddstationer ska använda smarta mätsystem om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt Vilken säkerhetsnivå ska användas? Så säger EU om laddningspriser EU-parlamentet har uttryckt att priser för laddning ska vara rimliga, tydliga och utformade för att kunna jämföras. De ska även vara transparenta och icke-diskriminerande. EU godkänner abonnemang där fordonsägaren blir kund hos ett företag och betalar en månadsavgift för att ladda. Men man säger också att alla publika laddstationer ska erbjuda tillfällig laddning även för dem som inte är kunder och/eller har tecknat ett abonnemang Ska laddstationen vara uppkopplad? En uppkopplad laddstation innehåller ett SIM-kort eller är uppkopplad via kabel/ För laddning av elfordon kan fyra säkerhetsnivåer användas. Dessa säkerhetsnivåer kallas modes på engelska och följande säkerhetsnivåer finns i dag: Mode 1-laddning: Den enklaste säkerhetsnivån för laddning av elfordon i ett vanligt eluttag. Mode 1 innebär ett helt vanligt eluttag med jordfelsbrytare, ingen annan kommunikation förekommer. Strömstyrkan är upp till 16A, enfas eller trefas, 230V eller 400V. Mode 2-laddning: Även denna säkerhetsnivå använder sig av ett standard-eluttag, men skillnaden mot Mode 1 är att säkerhetsnivån garanteras med hjälp av en kontrolldosa monterad på laddningskabeln. Denna kontrolldosa innehåller bland annat en jordfelsbrytare och andra komponenter som säkerställer en kontrolle- 3 1

17 3 2 rad laddning av elfordonet. Kontrolldosan kontrollerar bland annat att jordledaren är hel. Mode 2-laddning ger därför ett skydd av både kabel och fordon. Laddningen sker med enfas eller trefas med en nolledare och skyddsjord. Mode 3-laddning: Mode 3-laddning är ett steg säkrare än Mode 2-laddning. Mode 3-laddning kräver specifik utrustning både på fordonet och på laddstationen. Denna säkerhetsnivå innebär att kabeln mellan laddstation och fordon är strömlöst tills det att fordon och laddstation kommunicerat, sedan slås strömmen på i laddstationen. EU har beslutat att Mode 3 ska vara standard från och med år Mode 4-laddning: Denna säkerhetsnivå används vid likströmsladdning och är den högsta säkerhetsnivån som finns tillgänglig idag. Inom EU är det FASTSTÄLLT att Mode 3 ska vara STANDArd för normal- och semisnabbladdning samt att Mode 4 ska vara standard för SNABBLADDNING. Använd dessa standarder! 3 3

18 Upphandling Markägarens tillstånd Kontrollera först av allt vem som är markägare. Kom överens med markägaren om den tilltänkta platsen och få tillstånd att etablera en laddstation där Bygglov Ta reda på vad det står i detaljplanen för området där laddstationen ska etableras. Ta också reda på om kommunen har specifika bestämmelser kring bygglov för laddstationer. I de flesta fall behövs inget bygglov för en normalladdningsstation medan en snabbladdningsstation med tillhörande väderskydd eventuellt kräver ett förenklat bygglov. För att ansöka om bygglov fyller man i en bygglovsblankett som ofta finns på kommunens hemsida. Tänk på att handläggning för bygglovet kan ta allt från två veckor till flera månader men mindre bygglov brukar ta kortare tid. Var noggrann med att fylla i handlingarna korrekt, och skicka gärna med ritningar som gestaltar laddstationen på dess tänka plats - det underlättar för handläggarna och kan förkorta handläggningstiden Elnätet Ta reda på vem som äger elnätet på den tänkta platsen. Ta kontakt med elnätsbolaget för att se var det finns el i närheten. Elnätsbolaget undersöker om det befintliga elnätet kan användas eller om det behöver förstärkas upp Upphandling I Sveriges finns flera återförsäljare av laddinfrastruktur. Några företag har valt att specialisera sig på området, andra företag har i många år arbetat med elprodukter. Ta in offerter från flera återförsäljare för att kunna jämföra pris och utbud kan variera kraftigt. Det finns också företag som sköter både upphandling och installation. Därmed får du hjälp med allt från hårdvara till skyltning, väderskydd och driftsättning. 3 5

19 3 6 Kolla upp och jämför följande kriterier när du ska upphandla din laddstation: Nedan följer tre tabeller med exempel på kravspecifikationer för de tre olika laddhanstigehterna. Normalladdningsstation Område Krav Typ av laddning Mode 3, 16A, 230 V, Enfas Strömstyrkan i Ampere. Effekten i kilowatt. Matningen enfas eller trefas? Spänningen i Volt. Typ av anslutningar/kontakter, Typ 1, Typ 2, CHAdeMO eller CCS Typ av säkerhetsnivå, Mode 1-4 Hur enkelt är det att använda laddstationen? Hur tydliga är instruktionerna på skärmen? Måtten på laddstationen. Vilka luftfuktigheter och temperaturer klarar laddstationen? Är den testad i vinterklimat? Hur högt buller avger laddstationen? Vilken IP-klass är det på laddstationen? Vilken typ av kommunikationen klarar den av? Ethernet, Wi-Fi, GPRS, 3G är några av alternativen. Vilka typer av betallösningar finns tillgängliga? Vad ingår i priset? Betongplatta, montering, igångkörning och användarkurser är några av alternativen. Ingår service och garantier? Kabel Fast kabel, typ 2, för båda laddpunkterna (alternativt typ 2 + typ 1) Antal laddpunkter per laddstation 2 IP-klass IP55 Temperatur och luftfuktighet Från -25oC till +30oC, från 5% till 95% luftfuktighet Betallösning RFID samt annan metod, exempelvis SMS Kommunikation Ethernet, GPRS, 3G, OCPP semisnabb laddstation Område Krav Typ av laddning Mode 3, 32A, trefas AC Kabel Typ 2-uttag (ej fast kabel) Antal laddpunkter per laddstation 2 IP-klass IP55 Temperatur och luftfuktighet Från -25oC till +30oC, från 5% till 95% luftfuktighet Betallösning RFID samt annan metod, exempelvis SMS Kommunikation Ethernet, GPRS, 3G, OCPP 3 7

20 3 8 snabbladdningsstation Område Krav Typ av laddning CCS och/eller CHAdeMO, 50kW Kabel Fast kabel Antal laddpunkter per laddstation 1 CHAdeMO samt 1 CCS IP-klass IP55 Temperatur och luftfuktighet Från -25oC till +30oC, från 5% till 95% luftfuktighet Betallösning RFID samt annan metod, exempelvis SMS Kommunikation Ethernet, GPRS, 3G, OCPP Tänk på att en upphandling kan ta någon månad. Räkna med att några av tillverkarna inte svarar på alla frågor ni ställer och då kan kompletteringar behövas. När allt är klart och tillverkarna har lämnat prisförslag är det dags att välja en återförsäljare och beställa er laddstation Så mycket kostar det Att uppföra en laddstation för elfordon medför en del kostnader. Kostnaderna varierar beroende på vilken typ av laddstation man väljer. Andra parametrar som har stor betydelse för kostnaden är placering, närhet till elförsörjning och nätets kapacitet på platsen. Kostnad för semisnabb laddstation Vill man erbjuda snabbare laddning, men till lägre pris än riktig snabbladdning, bör man överväga en semisnabb laddstation. Dessa laddar elbilens batteri fullt på cirka 1-2 timmar, men är ändå relativt billiga jämfört med en fullstor snabbladdningsstation. Räkna med att de totala kostnaderna för en semisnabb laddstation ligger på kronor. Kostnad för snabbladdningsstation Kostnaden för en fullstor snabbladdningsstation kan variera kraftigt men de är klart dyrare än en semisnabb laddstation. Skillnaden i pris beror på att en snabbladdningsstation kostar mer i anslutnings- och abonnemangsavgift. För en snabbladdningsstation tillkommer också en hel del kostnader för kringutrustning och tillval. Genom att välja en strategiskt bra position för snabbladdningsstationen kan de höga kostnaderna undvikas. Man bör i samband med installationen också förbereda för fler laddare i framtiden. Nedan visas exempel på kostnader vid installation av en snabbladdningsstation: Snabbladdningsstation: kronor. Nätanslutning: kronor. Faciliteter: kronor. Kostnad för normalladdningsstation Normalladdstationer är den billigaste typen av laddstation. Vill man köpa en standardiserad normalladdningsstation med Typ 2-uttag och mode-3 laddning kostar det från cirka kronor i grundutförande. Därtill kommer kostnader för nedgrävning av betongfundamentet samt framdragning av el. Totalt kan man räkna med cirka kronor för denna typ av etablering. Man kan också välja till några extra funktioner till laddstationen, exempelvis betalsystem eller att laddstationen ska vara uppkopplad. I faciliteter ingår kostnader för till exempel driftövervakning, marknadsföring, väderskydd, skyltar och belysning. Som synes kan det kosta allt mellan och kronor att etablera en snabbladdningsstation, helt beroende på vilken typ av station man väljer och vilka typer av faciliteter och kringutrustning som är nödvändiga. 3 9

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

!"#$"%&''()*+"$*,-*.

!#$%&''()*+$*,-*. !"#$"%&''()*+"$*,-*. Utvärdering av Elbilsupphandlingens testflotta samt förslag på fortsatt utvärderingsplan Februari 2012 Martina Wikström Kungliga Tekniska högskolan Institutionen för Kemiteknik Avdelningen

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Compricer i samarbete med Newsfactory AB ANNONS DistribuerasiExpressenseptember2009 Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 Börja

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013 energismart Familjen Örtegren testar att leva i hållbart boende, där energikoll är i centrum. sidan 10 solenergi»energibranschen viktig för Sverige«Nordens största fasad av solceller ett av många projekt

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer