LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET"

Transkript

1 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET 177 Depå Luleå kommuns stadsarkiv

2 Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET 177 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET 177 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort Luleå Uppgifter om arkiv Arkivets namn LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET för arkivhandlingar Hyllmeter 0,00 Stora arkivet

3 Historik Arkivbildare Luleå kommuns stadsarkiv LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET 177 Den 26 mars 1917 beslöt stadsfullmäktige att byggnadskontoret skulle träda i verksamhet den 1 maj och den 14 maj antogs reglemente och instruktion. Från 1969 Tekniska Kontoret. Protokoll, protokollsbilagor, föredragningslistor, se Drätselkontoret och Stadsfullmäktiges arkiv.

4 Innehåll LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET Serie B 1 UTGÅENDE BREVKOPIOR C 1 DIARIEBÖCKER C 1 A REGISTER TILL DIARIUM C 2 KORTREGISTER TILL DIARIERNA C 3 KORTREGISTER TILL KONVOLUTEN C 4 KORTREGISTERDIARIUM D 1 INVENTARIEBÖCKER D 1 A VATTENVERKETS INVENTARIEBÖCKER D 2 MATERIALBÖCKER D 3 SERVICE- OCH ANMÄLNINGSMATRIKLAR D 4 AVLÖNINGSLIGGARE TJÄNSTEMÄN D 4 A MATRIKELKORT TJÄNSTEMÄN ABT D 5 TIDKORT D 5 A MATRIKELKORT ABK/GS D 6 ARBETSKORT GS-ANSTÄLLDA D 7 VATTENLEDNINGSVERKET D 8 VATTENVERKET E 1 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER E 2 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER E 2 A INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER (KONVOLUT) E 3 KORRESPONDENS E 4 RITNINGAR OCH ARBETSBESKRIVNINGAR STADENS FASTIGHETER E 5 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER, E 6 NEDERLULEÅ BYAR, VÄG- OCH VATTEN E 7 UTREDNINGAR F 1 VATTENSTÅND RESERVOAREN MJÖLKUDDSLAGET F 2 UTREDNING SALTHALT I VATTENLEDNINGSVATTNET F 3 PUMPSTATION OMBYGGNAD F 4 ÅNGFÄRJAN TRAFIK F 5 AVLÖNINGSKORT F 5 A AVLÖNINGSKORT F 5 B AVLÖNINGSKORT F 6 VEDAVVERKNING ARBETSLÖSHETSPROJEKT F 7 TRAFIKRÄKNINGAR F 8 ENTREPRENADKONTRAKT, GAMLA F 9 ÅNGPANNEBESIKTNINGAR F 10 BRÄDDAVLOPP BJÖRKSKATAN-ÖSTERMALM F 11 BERGNÄSBRON F 12 BELÄGGNINGSARBETEN F 13 VÄGAR F 14 PROGRAMHANDLINGAR (ANBUD) F 15 ARBETSPLANER F 16 ENTREPRENADKONTRAKT F 17 ANALYSBEVIS F 18 SOPFÖRBRÄNNINGSSTATION UDDEBOVERKET F 19 ANBUD KONTRAKTSHANDLINGAR

5 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET Serie F 20 INSTALLATION VATTEN OCH AVLOPP F 21 ANSLUTN INGSAVGIFT VA F 22 STADSINGENJÖRENS HANDLINGAR F 23 VATTENTAXOR OCH REGLEMENTEN G 1 AVRÄKNINGSBÖCKER GATUARBETEN G 2 VATTENLEDNINGENS INKOMST OCH UTGIFTSJOURNALER G 3 GATUARBETENAS UTGIFTSJOURNALER G 4 VATTENLEDNINGARNAS LITHERINGSJOURNALER G 5 BYGGNADSKONTORETS ÅRSRAPPORTER G 6 VATTENSKATTELÄNGDER J 1 VA-RITNINGAR K 1 FOTOGRAFISKA AVBILDNINGAR Ö 1 TIDNINGSURKLIPP

6 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET B 1 UTGÅENDE BREVKOPIOR 12: Pärm , inb , byggnadskontor, inb , gatuarbeten, inb.

7 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET C 1 DIARIEBÖCKER Serien i arkivkartong. 12: Pärm 12: Pärm 12: Pärm 12: Pärm 12: Pärm 1962, se även C1A. Från 1962 nya diariekort. Reg nr 1-9 med undergrupper. Se även C , diverse ansökningar, inb , diverse handlingar, inb , div handlingar med diarierapporter, inb , div handlingar med diarierapporter, inb , div handlingar med diarierapporter , div handlingar med diarierapporter , inkommande och utgående skrivelser , inkommande och utgående skrivelser , inkommande och utgående skrivelser. Finns förteckning i början på bandet i lösa blad på konvolutens innehåll, inb , inkommande skrivelser , utgående skrivelser, bunt , inkommande skrivelser, bunt , utgående skrivelser, bunt , inkommande och utgående skrivelser, , bunt.

8 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET C 1 A REGISTER TILL DIARIUM Serien i arkivkartong. Före 1962, se C1, Diarium, upplagt efter registreringnummer. 12: Pärm , sammanställning 12: Pärm : Pärm , sammanställning 12: Pärm : Pärm , sammanställning 12: Pärm : Pärm , sammanställning 12: Pärm : Pärm , sammanställning 12: Pärm : Pärm , sammanställning 12: Pärm : Pärm , sammanställning 13: Pärm

9 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET C 2 KORTREGISTER TILL DIARIERNA Kortregistret tillhör handlingar under grupp E1. Från 1933, se grupp C3. Serien i arkivkartong. 13: Pärm A - Ö 13: Pärm A - Ö 13: Pärm A - Ö

10 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET C 3 KORTREGISTER TILL KONVOLUTEN Handlingar finns förtecknade i grupp E2A. Från 1953, se C1:4-5. Uppgift, ärende, årtal, konvolutnummer, bokstavsordning. 13: Pärm 13: Pärm Serien i arkivkartong , A - Ö , A - D E - L 13: Pärm M - T 13: Pärm , U - Ö 1952, A - Ö

11 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET C 4 KORTREGISTERDIARIUM Serien i arkivkartong. 13: Pärm 13: Pärm 13: Pärm 13: Pärm

12 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET D 1 INVENTARIEBÖCKER Även kort. Se även D1A. 13: Pärm 13: Pärm 13: Pärm Serien i arkivkartong. Under Stadsbyggmästarens vård befintliga vattenledningsmaterial mm, 1904 Under Stadsbyggmästarens vård, möbler och expeditionsmaterial, redskap mm, (1912 ej fullständig inventering). Materialbok för Luleå Vattenledning på fördelare mm, Under Stadsbyggmästarens vård, material för stadens förråd, maskinrummet Stadshuset, Del 1, Inventariebok på material utlånat till enskilda personer, 1907 Del 2, inventariebok på förrådsmaterial Luleå Vattenledning, 1907 Del 3, 1907 Del 4, 1907 Del 5, 1908 Del 6, 1909 Del 7, 1910 Del 8, 1910 Del 9, 1911 Del 10, 1912 Del 11, 1912 Del 12, 1913 Del 13, 1914 Del 14, 1914 Del 15, 1915 Del 16, 1916 Del 1, inventariebok på förrådsmaterial Luleå Vattenledning, 1917 Del 2, 1918 Del 3, 1919 Del 4, 1920 Del 5, 1921 Del 6, 1922 Del 7, 1923 Del 8, Del 9, 1931 Del 10, inventariebok på avskrivning av marklösen. Brunnshus, maskinell utrustning, vattenreservoar, maskinhus, bostadshus, filter och grundvattentäkt, tryckledning och

13 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET D 1 INVENTARIEBÖCKER ledningsnät, : Pärm Del 11, Arbetsmaskiner, större verktyg, parkeringsmätare, Kontorsmaskiner mm, Inneliggande lager i förråd,

14 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET D 1 A VATTENVERKETS INVENTARIEBÖCKER Se även D1. Serien i arkivkartong. 13: Pärm Verktyg, maskiner, va-mätare. 13: Pärm Byggnader, anläggningar. 13: Pärm Verktyg, pumpar, mätare.

15 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET D 2 MATERIALBÖCKER Serien i arkivkartong. 13: Förrådsmaterial, Materialbok, gatuarbeten, : Materialbok, gatuarbeten, Materialbok, gatuarbeten, : Materialanskaffningslistor saknas 13: Gatuarbeten, förråd, , , : Vattenledningen, förråd, , 1948, : Vattenledningen, förråd, : Gatuarbeten, lagerkort Vattenledninge, lagerkort Gatuarbeten, lagerkort 13: I förrådet inneliggande lager 1962 saknas.

16 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET D 3 SERVICE- OCH ANMÄLNINGSMATRIKLAR 13: Arkivkartong Anmälningsmatrikel för indragning av vatten och avlopp, Servicematrikel för indragning, dimension på rör, ventiler mm,

17 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET D 4 AVLÖNINGSLIGGARE TJÄNSTEMÄN Serien i arkivkartong. Innehåller även semesterlistor. Från år 1961, se Lönekontorets arkiv, D2. 13: Innehåller 10 st häften, del Del 10 av år 1922 är särskilt häfte för semester och sjukdom. 13: Tjänstemän och ångfärjepersonal. 13: Tjänstemän.

18 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET D 4 A MATRIKELKORT TJÄNSTEMÄN ABT 13: Arkivkartong Anställningsår. Se även Lönekontorets arkiv. Namn, befattning, personnummer, anställningsår.

19 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET D 5 TIDKORT Korten innehåller uppgifter på år och timmar vid stadens olika verk och inrättningar. Se även D6, E4, F5 samt Lönekontorets arkiv, D2, E4, från och med Se även D5A. 13: Anställda på GS/ABK t o m A - K 13: Anställda på GS/ABK t o m L - Ö

20 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET D 5 A MATRIKELKORT ABK/GS Serien i arkivkartong. Årtalen varierar genom året för anställning. Se även D5 och Lönekontorets arkiv. 13: A - K Namn, personnummer, anställningsdatum, årstimmar 13: L - Ö Namn, personnummer, anställningsdatum, årstimmar

21 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET D 6 ARBETSKORT GS-ANSTÄLLDA Årtalen varierar genom nyanställning och avgångar. Uppgifter finns på åren och antal arbetsdagar per månad. 13: Arkivkartong Se även D5 och F5, samt i Lönekontorets arkiv från år 1961, D2 och E4. A - Ö

22 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET D 7 VATTENLEDNINGSVERKET Se D8, vattenverket.

23 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET D 8 VATTENVERKET Se även registret till diariet. 13: Arkivkartong Driftsrapporter Vattenverket Furunäset, Gäddvik Vattenabonenter med stor årsförbrukning av vatten samt uttaget industrivatten Utsatta och intagna mätare för vatten registrerade INNEHÅLLER ÄVEN Dagbok för Luleå Vattenledningsverk vid Notviken. Anteckningar angående data, , se D7.

24 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 1 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER Diariebok saknas för åren Serien i arkivkartong. 13: D nr Kontrakt mellan drätselkammaren och Luleå Renhållningsaktiebolag, Förslag till allmänna planteringar i Luleå stad, upprättad av länsträdgårdsmästare O F Holmsten, Örebro, : D nr

25 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 2 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER Serien i arkivkartong. 13: D nr 1-110, 1914 D nr 1-170, 1915 D nr 1-30, : D nr , 1916 D nr 1-410, : D nr : D nr , 1918 D nr 1-200, : D nr , 1919 D nr 1-130, : D nr , 1920 D nr 1-70, : D nr : D nr : D nr , 1922 samt statistik över tillkomna hus och lägenheter samt rivningar redovisat till Kungl Socialstyrelsen, D nr 1-150, : D nr : D nr , 1923 D nr 1-30, : D nr : D nr (223/24, trafikräkning Luleå-Gammelstad) 13: D nr : D nr : D nr : D nr : D nr (D nr 1/25, ritningsförslag till om- och tillbyggnad av gymnastikbyggnad, kv Lärkan) 13: D nr : D nr : D nr : D nr , 1927 D nr 1-100, : D nr

26 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 2 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER 13: D nr , 1928 D nr 1-80, : D nr : D nr , 1929 D nr 1-30, : D nr (D nr 60/30, nytt tullpackhus i Södra Hamnen) 13: D nr : D nr

27 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 2 A INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER (KONVOLUT) Serien i arkivkartong. 13: a/1 13: a/2-5a/7 13: b/1-7/4 13: /5-8b 13: a/3 13: a/4-18b/1 13: b/2-18c 13: : a/1-24/2 13: /3-26a/2 13: a/3-26a/8 13: a/ : e/2 13: e/3-30k 13: (34 saknas) 13: /1 (36 saknas) 13: a/1-42c/2 13: e/1-42 f 13: f - 42 i/4 13: i/5-42 l/5 13: l/ : a/1-45 a/3 13: a/3-45 b/1 13: b/2-46 b/1 13: b/2-49 a/2 13: a/ : a 13: /1-62/3 13: / : :

28 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 2 A INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER (KONVOLUT) 13: a/1-81/3 13: /4-81/6 13: /7-83/5 13: /4 (85,86 saknas) 13: /5-91/11 13: /12-94 (92 saknas) 13: /1-95/6 13: / : /2-106 a/3 (101, 103, 104 saknas) 13: a/4-106 b 13: c/1-107/1 13: /2-110/2 13: /2-113 b 13: c - 119/1 (118 saknas) 13: /2-122/4 (120 saknas) 13: (124 saknas) 13: (135 saknas) 13: / : a - 148/1 (147 a saknas) 13: /2-152/2 ( saknas) 13: a : a (164, 165 saknas) 13: b (170, 172 saknas) 13: a a/1 (187 saknas) 13: b ( saknas) 13: c c/2 13: c/3-211 (204, 205, 208, 209 saknas) 13: (214, 216, 218, 225 saknas)

29 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 3 KORRESPONDENS Serien i arkivkartong. 13: A - Ö 13: A - Ö 13: A - Ö 13: A - Ö 13: A - Ö 13: A - Ö 13: A - Ö 13: A - Ö, (1938, febr - maj) 13: A - Ö 13: A - Ö 13: A - Ö 13: , A - Ö samt skrivelser angående skadeanmälningar, A - Ö, : , försäkringshandlingar bilskador, vattenskador m m , vattenanalysprotokoll, sammanställning och provtagningar, kostnader för detsamma, se även F , sammanställning av offerter Verkstaden I Verkstaden II 13: , sammanställning av offerter Vattenverket Snickeriverkstaden Offerter från olika firmor , handlingar skadeanmälningar, A - Ö 13: , handlingar angående skadeanmälningar med försäkringsbolaget Nord-Europa , diverse meddelanden från chefen till personalen, bl a Vaktberedskapslistor från , vattenståndsmätning, rörbrunnar, Va-verket Furunäset.

30 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 4 RITNINGAR OCH ARBETSBESKRIVNINGAR STADENS FASTIGHETER Serien i arkivkartong. 13: Kv Geten 1, 3, 4, år 1900 Kv Simpan, fastigheten 232, 1927 Tullpackhusfrågan i Södra Hamn, 1930 Omändring, fastigheten 361, kv Kycklingen, Gamla Rådhuset, 1924 Reparationsarbeten i bibliotekslokalerna i Gamla Rådhuset, 1931 Reparationsarbeten i polishuset, Gamla Rådhuset, 1931 Inredning av polislokaler, Gamla Rådhuset, 1925 Reparationsarbeten Luleå stads fastigheter, Stadshuset mfl, Reparationsarbeten Luleå stads fastigheter, Göken 411 mfl, Reparationsarbeten Luleå stads fastigheter, Bocken 1 mfl, Reparationsarbeten Luleå stads fastigheter, Gladan 474 mfl, : Ritning å domprostgårdens bottenvåning, Ibisen 1. Vagnhall å brandstationstomten, Strutsen 7, 1925 Omändring av Bocken 7 till komministergård, 1925 Elverkets lokaler i brandstationen, Strutsen 7, 1926 El-installation i värmekamrarna i Domkyrkan, 1927 Reparationsarbeten till brandchefsbostaden, Strutsen 7, 1927 Omändring av lägenhet om kök med sovalkov till bostadsrum, Strutsen 7, 1928 Inredning av köttbesiktningslokaler i Saluhallen, 1929 Värmeledning i Saluhallen, 1929 Ändringsarbeten i köttbesiktningslokaler, Saluhallen, 1937 Arbetsbeskrivning av betongbjärklag å bårhuset å Kyrkogården, 1932 Inredning av expeditionslokaler för brandkåren, Strutsen 7, 1939 Reparationsarbeten i Hamnförvaltningsbyggnaden, kv Ripan 10, 1936 Tulllokaler i Hamnförvaltningsbyggnaden, kv Ripan 10, 1926 Ritning till vedskjul å kv Kommunalhemmet, 1936 Ritning och beskrivning å värmeledning, tvättstuga mm, kv Kommunalhemmet, 1930 Beskrivning å inredning av betjäningsrum å ålderdomshemmet, kv Kommunalhemmet, 1931 Ritning till paviljong vid ålderdomshemmet, kv Kommunalhemmet, 1928 Omändring av tvättstugebyggnad, annexet, kv Kommunalhemmet, 1930 Inredning av kassavalv, Allmänna Sparbankens lokaler, Kv Kalkonen 5, 1927 Omändring förrådsrum i stadshuset, kv Kalkonen 5, 1931 Reparationer i stadshotellet, kv Kalkonen 5, 1934 Sanitär installation i stadshuset, kv Kalkonen 5, 1937

31 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 4 RITNINGAR OCH ARBETSBESKRIVNINGAR STADENS FASTIGHETER Värmeledning, Tekniska skolan, kv Bocken 5, 1929 Reparationsarbeten å vreten , Mjölkudden, Erikslunds och Silverdals skolor, 1926 Invändiga reparationsarbeten, Svartöstadens skola, 1936 Tillbyggnad av Svartöstadens folkskola, 1937 Sanitär installation samt el stark- och svagströmsanläggningar i Svartöstadens folkskola, 1936 Reparationsarbeten å Karlsviks skola, : Reparation och underhåll Högre Allmänna Läroverkets gymnastiklokal, kv Lärkan, Hermelinskolan, 1925 Reparation och underhåll av Högre Allmänna Läroverkets byggnader, kv Lärkan, Hermelinskolan, 1926 Ritning till tvättbrygga, Gültzauudden, 1927 Inredning av skolkök, matsal, tvättstuga, VC i flickläroverket, kv Hjärpen, 1927 Ritningar Gamla läroverksbyggnaden, kv Lärkan, Hermelinskolan, 1928 Ritningar å bymnastikbyggnaden å läroverkstomten, kv Lärkan, 1928 Belysningsledningar i gymnastiklokal, kv Lärkan, ö1928 Garagebyggnad i kv Räven, Renhållningsbolaget, 1928 VC och tvättställ i epidemisjukhuset, kv Rönnen, 1929 Uthusbyggnad å kv Lejonet nr 1, 6, 1930 Uppförande av desinfektionsbyggnad å Pontusudden, 1931 Förrådsskjul å Pontusudden, 1931 Ändringsarbeten i flickläroverket, kv Hjärpen, 1932 Uppförande av transformatorhus, kv Furan, 1932, kv Hägern, 1929 samt Lasarettet, 1931 Staket å rågränsen mellan Hertsö by och Luleå stads ägor, 1934 Installation av värmeledning, Renhållningsbolaget, kv Räven 13, 1934 Ritning, kv Hönan 4, 1936 Ändringsarbeten, Högre Allmänna Läroverket, kv Lärkan, 1936, 1937, 1941 Ändringsarbeten bostadsbyggnad, stg 1628, Svartöstaden, 1938 Omändringsarbeten i bostadsbyggnaden, stg 1032, Skurholmen, 1938 Uppförande av toaletter å Gültzauudden, 1939 El-installationer, garagebyggnader kå Svartöstaden och Skurholmen, 1940 Målningsarbeten, stg 1341, Svartöstaden, 1942 Ventilations- och sanitetsanläggning mm å toaletter, Storgatan, Södra Hamnen och Kyrkogatan, : Värmeledningar, Östra Folkskolan, kv Kalven, 1925 VVS, Västra Folkskolan, kv Staren, 1928 Inredning av källarvåning, Västra Folkskolan, kv Staren, 1929 Div byggnadsarbeten, Östra skolan, kv Kalven, 1929 Inmontering av VC, Östra Folkskolan, kv Kalven, 1929 Inredning av slöjdsal, ritningar, Östra Folkskolan, kv Kalven, 1929

32 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 4 RITNINGAR OCH ARBETSBESKRIVNINGAR STADENS FASTIGHETER VC mm, Västra Folkskolan, kv Staren, 1930 Reparationer, Östra Folkskolan, kv Kalven, 1930 Inredning av jungfrukammare mm, Västra Folkskolan, kv Staren, 1933 Inredning av jungfrukammare, tambur och VC, Östra Folkskolan, kv Kalven, 1940 Rep arbeten å Stadens fastigheter, Gladan 424 mfl, 1936, 1937 Rep arbeten å Stadens fastigheter, Gladan 1 mfl, 1938 Rep arbeten å Stadens fastigheter, Gladan 1 mfl, 1939 Målningsarbeten i inspektör Bergs lägenhet, Östra Folkskolan, kv Kalven, 1941 Elektrisk installation, Nya Västra Skolan, kv Örnen 7, 1943 Planering av tomt, Östra skolan, kv Kalven, 1945 Iordningsställande av skoltomten, Västra Folkskolan, kv Örnen 7, : Skyddsrum, Strutsen 7, 1940 Skyddsrum, Sillen 8, 1940 Skyddsrum, Orren 6, 1940 Skyddsrum, Orren 3, 1940 Skyddsrum, Gösen 3,n 1940 Skyddsrum, Abborren 2, 1940 Skyddsrum, Laxen 13, 1940 Skyddsrum, Biet 4, 1940 Skyddsrum, Maskrosen 6, 1940 Skyddsrum, Storken 3, 1940 Skyddsrum, Sparven 12, 1940 Skyddsrum, Räven 14, 1940 Skyddsrum, Skurholmens och Svartöstadens skola, 1940 Skyddsrum, Östra Skolan, kv Kalven, 1940 Skyddsrum, Stadshuset, kv Kalkonen, 1940 Skyddsrum, Karlsviks Folkskola, 1940 Skyddsrum, Epidemisjukhuset, kv Rönnen, 1940 Skyddsrum, Mjölkuddens folkskola, 1942 Tillbyggnad av pensionärshem, kv Rönnen 7, 1942 Tillbyggnad av pensionärshem, kv Rönnen 7, del II, ö1942 Tillbyggnad av Charkuterifabrik, ritningar, 1943 Skyddsrum, HA Läroverket, kv Lärkan och Flickskolan, kv Hjärpen, 1943 Pensionärshem, kv Rönnen 7, 1943 Tillbyggnad av pensionärshem, kv Rönnen 7, : Utsatta gatuhöjder i Centrala Staden, vävritningar.

33 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 5 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER, Serien i arkivkartong. Före 1953, se E2A. Finns även diarieförda skrivelser från Se även nytt diarium från : Reg , Inventarier, maskiner, förbrukningsmaterial. Reg 131:1, Organisation, personalfrågor, tjänstereglemente, meddelanden mm. Reg 131:2, Ersättningar, övriga ekonomiska frågor, bilersättningar 13: Reg 131:2, Ersättningar, övriga ekonomiska frågor, bilersättningar. Reg 131:3, Anställningar, uppsägningar, betyg mm. 13: Reg 131:3, Anställningar, uppsägningar, betyg mm. Reg 131:4, Tjänstledigheter, sjukledigheter, semester mm. Reg 132:1, Beredskapsanställningar. Reg 132:3, Anställningar, uppsägningar m.m. Reg 132:4, Sjukledigheter, tjänstledigheter, olycksfall, värnpliktstjänstledighet, semester. Reg 132:5, Arbetarskydd 13: Reg 132:6, Beredskapsarbeten 13: Reg 132:6, Beredskapsarbeten, Pumpstation Mjölkudden mm. Reg 132:6, Beredskapsarbeten, Bensbyvägen, vägport mm. Reg 132:6, Beredskapsarbeten, huvudpumpstation i Luleå. 13: Reg 132:6, beredskapsarbeten Tunaparkens idrottsplats, avloppsledning, Kungsgatans avloppsreningsverk och sopförbränningsstation Uddebo mm. Reg 132:6, beredskapsarbeten Ny filterbyggnad Vattenverket samt avloppsreningsverk och sopförbränningsstation Uddebo. Reg 132:6, beredskapsarbeten Mjölkuddsvägen, del Tunavägen - väg 97 samt Kallkällevägen med vägport m.m. 13: Reg 132:6, beredskapsarbeten Anläggning oljelossningsbgygga samt rörstöd för inpumpningsledning, förlängning av djupkajen, Södra Hamnen. Reg 132:6, beredskapsarbeten Byggnadssammanträden, protokoll, AMS och Byggnadskontoret. Reg 132:6, beredskapsarbeten Utbyggnad av Skogsvallens idrottsplats, omändringsarbeten på campingplatsen, avloppspumpstation P4 i Bergviken, även yttre va-ledningar, industrispår Yttervikens industriområde, ny pumpstation industriområdet. 13: Reg 132:6, Samlingsledning Nederluleå stadsgräns - Notviken.

34 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 5 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER, Begravningsplats Hertsön Storarbetsplats i Luleå Huvudvattenledning delen Notviken - Luleå stads vattenverk Gäddvik va-ledning Sommarstigen, avloppspumpstation P11 Svartöstaden mm. Reg 132:6, Slutredovisning Ac BD 369 Brändövägen Stadens förrådsanläggning Kommunalhuskvarteret Järnväg samt vägar i Karlshäll, stickspår Va-ledningar innerstadens kyrkogård Va-ledningar Rundgatan - Västergatan. 13: Reg 132:6, SJ bangårdsområde, Örnäsets parkområde, Lekäng Burströmska Gärdan, Viadukt Uddebo, Örnäsets idrottsplats, Lulsundets badplats Reg 132:6, Korpfotbollsplaner Örnässlätten, Kallförråd Tunaparkens idrottsplats, Småbåtshamn Jämtöavan, Vatten och avlopp Råneå KCB BD 789, Gatuledningar Råneå 13: Reg 132:6, Dagvatten Dürangosvängen, VA och avlopp i Brändön, Gångväg Inre Stadsön, Mörön borrbrunn slamavskiljare, Lulnäsets fritidsområde, Uddebo grusindustri, Tennisbana Tunaparken, Klöverträsk, etapp 5, Svartövägen, Brändövägens och Brogatans anslutning. 13: Reg 132:6 Beredskapsarbete Kyrkogatan och Bensbyn Va-anläggning Holmen, Jämtön Ersnäsvall omklädning Förteckning av företag allmän regi Va och avlopp Smedsbyn Reg 132:6 Byggnads- och anläggningsverksamhet Antnäs, Bergnäset, Mjölkudden Gammelstad, etapp 15 Bergnäset etapp 13 Rutvik etapp I och II Björsbyn etapp I plan Byggnadskontoret Arbeten Knöppelåsen Halkbana Vitå etapp II Va-avlopp Gammelstads idrottsanläggning 13: Reg 132:6 Reningsverk Råneå Flottledningsarbeten Södra Sunderbyn Måttsundsbacken etapp II och III Inom stadens gator, vägar, grönområden Fiskehamn Storbrändön Ormbergets fritidsområde Slutavsyn kommunala beredskapsarbeten Råneå idrottsplats Råneå älv återställning Gammelstads barndaghem Pensionärshem i byarna

35 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 5 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER, Förrådet materialuppläggning Slutredovisning Bensbyn - Alvik m fl 13: Reg 132:6, Vattenverk i Råneå med ritningskopior Reg 132:6, Vattenverket Furunäset, Gäddvik, om- och tillbyggnad Reg 132:6, Uddebo oljehamn, väg - spår 13: Reg 132:6, Väg 596 Persön - Luleå gångtunnel - Svartövägen - Hertsövägen. 13: Reg 132:6, Väg 596 Persön - Luleå gångtunnel, Svartövägen - Hertsövägen. 13: Reg 132:7, Samarbetsnämndens protokoll och skrivelser Reg 132:8, Saneringskommitténs handlingar Reg 132:9, Trafiksäkerhetskommitténs protokoll och skrivelser. Reg 132:21, Avtalsfrågor och övriga ekonomiska frågor. 13: Reg 132:21, Avtalsfrågor och övriga ekonomiska frågor. Reg 132:22, Ackordsprislistor 13: Reg 132:22, Ackordsprislistor Reg 134, Säkerhetskampanj Reg 135:1, Meddelande till personalen Reg 135:1, Meddelande från arbetsstyrelsen Reg 136:1, Byggnadschefskonferenser Reg 136:2, Konferens med Televerket och Elverket angående samordning av arbeten. Reg 137, Allmänt om konsultuppdrag Reg 138:65, Ombyggnad av Bensbyvägen - Gammelstadsvägen - Björkskatavägen. 13: Reg 141, Beräkning av utredning angående stadens investering. Reg 141, Byggnadskontorets investeringar : Reg 142, Budgetfrågor 13: Reg 143, Transportpriser, maskinhyror, inlejda maskiner. 13: Reg 144, Revisionsskrivelser. Reg 145, Försäkringar Reg 145:1, Kostnad och skador på trafikskyltar mm. Reg 145, Försäkringsärenden 13: Reg 147:1, Markförvärv, försäljning Reg 147:2, Tomträtt beviljad Reg 147:3, Arrendeavtal Reg 148, Exploateringshandlingar 13: Reg 152, Industristatistik Reg 153, Borgmästarämbetet Reg 154, Statens Industrikommission m fl Reg 155, Löneutveckling mm. Reg 156, Svenska Kommunaltekniska föreningen Reg 157, Riksförsäkringsanstalten Reg 158, Uppgifter till och från andra städer. Reg 159, Länsarbetsnämnden.

36 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 5 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER, : Reg 160, Byggnadstillstånd, ansökan 13: Reg 160, Byggnadstillstånd, ansökan 13: Reg 160, Byggnadstillstånd, ansökan Reg 170, Arbetsplaner Reg 181, Befolkningsfrågor Reg 191, Förteckning av byggnadskontorets böcker Reg 192, Prenumererade tidskrifter, annonsering Reg 193, Lån litteratur 13: Reg 201, Vattenförsörjning, allmän Reg 202, Ledningsberäkningar Reg 203, Vattenanalyser Reg 204, Taxor va-avlopp, reglementen : Reg 204, Taxor, va-avlopp Reg 205, Anslutning vattenledningar Reg 206, Allmänna vattenkartor Reg 207, Skötsel, va-avloppsreningsverk Reg 208, Enskilda va-anläggningar, bl a Rinneln, Måttsund 13: Reg 208:2, Enskilda va-företag 13: Reg 208:2, Enskilda va-företag, : Reg 208:2, Enskilda va-företag, : Reg 209, Svenska vatten- och avloppsföreningen Reg 210, Vattenverk Furunäset, Gäddvik Rekognoseringsborrning, vattenförsörjning siktdiagram, situationsplan avjärningsanläggning, översiktskarta mm. Reg 220, Vattenverk Gäddvik, ritningskopior, principschema för renvattenpump, råvatten, grundvattenpump, kopplingsschema för KV 10 ställverk, tondoseringsrapport och omrörare 1 och 2 mm. Reg 221, Markfrågor, staket och servitut, grustäktundersökning, riktlinjer för ökad kapacitet. Teknisk beskrivning över utvidgning av vattenverket. 13: Reg 222, Infiltrationsundersökning och teknisk förundersökning, kartor finns. Reg 223:1, Gamla Pumpstationen, ritningar mm. Reg 224:1, Vattenverksbyggnad, beskrivning, ritningar, skrivelser. 13: Reg 224:1, Byggnadsritningar reningsverk. 13: Reg 224:1, Vattenverket, tillbyggnad filteranläggning. Reg 224:2, Vattenverket, rörinredningar, ritningskopior 13: Reg 224:3, Vattenverket, pumpar, motorer, utbyggnad avjärningsanläggning, planer, ritningskopior. 13: Reg 224:4, Snabbfilter, inredning tillbyggnad, ritningskopior. Reg 224:5, Kemikalieanläggning, beskrivning, ritningskopior, skötselinstruktion för ammoniakdoseringsapparat, typ ADPAV mm. fakturor. 13: Reg 224:5, Kemikalieanläggning, arbetsunderlag,

37 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 5 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER, ritningskopior, kemsilo, ombyggnadsplan, intyg från provningsanstalten mm. Reg 224:6, Vattenverket, elektriska anläggningen, ritningskopior, hög- och lågspänningsanläggningen, centraler mm. 13: Reg 224:6, Vattenverket, hög- och lågspänningsanläggningen, avgifter pumpstation mm. Reg 224:7, Vattenverket i Gäddvik, ombyggnadsritningar, förhandskopior. Reg 224:8, Vattenverket, råvattenstation med intagsledningar och övrig utrustning. 13: Reg 224:9, Infiltrationsanläggning Reg 224:10, VVS-installation Reg 224:11, Yttre Va-avloppsledning Reg 225, Inköp material, bly, packgam rör mm Reg 226, Allmänt om rörbrunnar, Vattenverk rörbrunnar, matarledningar, fakturor, kostnad borrning, protokoll, renoch råvatten. Reg 226:1, Rörbrunn nr 1, ritningar, situationsplan, protokoll vid provpumpning, anläggningsdata. Reg 226:2, Rörbrunn nr 2, ny, grusprover Reg 226:3, Rörbrunn nr 3, gemensamma handlingar, ritning anläggningsdata. 13: Reg 226:3, Rörbrunn nr 3, anläggningsdata Reg 226:4, Rörbrunn nr 4, anläggningsdata Reg 226:5, Rörbrunn nr 5, anläggningsdata Reg 226:6, Vattenverket, plåtkoppling till transformator Reg 226:7, Rörbrunn nr 7, anläggningsdata Entreprenadkontrakt, byggnads- målnings- till motorkam P7 - P8, ritningsdetaljer mm. 13: Reg 226:8,, Rörbrunn nr 8, anläggningsdata mm Reg 226:9, Rörbrunn nr 9, anläggningsdata, material mm Reg 226:10, Rörbrunn nr 10, anläggningsdata, fakturor mm Reg 226:11, Rörbrunn nr 11, handlingar anläggande av ny brunn, anläggningsdata Reg 226:12, Rörbrunn nr 12, anläggningsdata Reg 226:13, Rörbrunn nr 13, anläggningsdata Reg 226:14, Rörbrunn nr 14, anläggningsdata Reg 226:15, Rörbrunn nr 15, handlingar, material, sand- och grusprov Reg 226:16, Rörbrunn nr 16, anläggningsdata, offerter mm Reg 226:17, Rörbrunn nr 17, anläggningsdata Reg 226:18, Rörbrunn nr 18, anläggningsdata Reg 231, Bergnäset, Vattenverket Reg 231:8, Rörbrunnar nr 2, 3 och 4 13: Reg 232, Råneå Vattenverk, anläggningsdata, ritning, fasader, skyddsbestämmelser angående om- och tillbyggnad, besiktningar, driftjournal 1969 mm, protokoll elektriska installationer, Dom vattenuttag Reg 237, Vattenverk söder om Luleå älv Reg 237:1, Ale Reg 237:2, Alvik

38 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 5 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER, Reg 237:3, Antnäs Reg 237:4, Avan Reg 237:5, Bälinge Reg 237:6, Ersnäs Reg 237:7, Klöverträsk Reg 238, Vattenverk norr om Luleå älv Reg 238:1, Bensbyn Reg 238:5, Niemisel Reg 238:7, Rutvik Reg 238:11, Ängesbyn Reg 240, Högreservoar Svartöberget, ritningar, beräkningar, skriverlser mm. 13: Reg 23 och 24, Högreservoar Mjölkuddsberget, Svartöberget, anbudshandlingar, ritningskopior, protokoll, besiktningar, reservoar Mjölkuddsberget. Reg 251, Notviken, trycksregleringsstation Reg 252, Lövskatan, tryckregleringsstation Reg 253, Svartöstaden, tryckregleringsstation Reg 26, Huvudvattenledning, Vattenverket, Gäddvik Högreservoarer Mjölkuddsberget, även ritningar Föreslagen ledning Skurholmen - Svartöstaden mm. Reg 26, Huvudvattenledninge, förslag mellan Norrbottens Kraftverks område och Kontorsvägen, Notviken, kartor, korsningen Bodenvägen - Centrum - Mjölkudden. Vattenledning till högreservoar på Svartöberget. Regnvatten och dräneringsledningar, Svartön, Luleå mm. 13: Reg 26, Huvudvattenledning delen Notviken - Mjölkudden - Midgårdsvägen - Ålgatan. Provisorisk omläggning ledning till Svartöbergets högreservoar. Karta över omläggning vattenledning vid LKAB:s lossningsstation, material, rör mm. Reg 26, Huvudvattenledning. Omläggning vattenledning vid lossningsstation. Omläggning huvudvattenledning Svartöbergets reservoar, etapp II finns även fakturor, skrivelser mm, övrig ledningssträckning. Reg 26, Huvudvattenledning i Notviken, kartor, skrivelser, arbetsbeskrivningar mm. 13: Reg 26, Huvudvattenledning, projekt va-ledningar Notviken. Anslutning spillvattenledningar i Industrivägen Huvudvattenledning delen Notviken - vattenverket Gäddvik. Angående va-försäljning Prästgatan. Va-ledningar inom kv Valrossen. Reg 27, Pumpstation Uddebo, karta över del av Oljehamnsområdet Reg 28, Vattenfrågan på Sandön, förslag, kartor mm. Reg 29, Sommarvattenledningar i Karlsvik. Reg 311, Nederbördsmätare. Reg 312, Anläggning vatten och avlopp Björkskatan - Lulsundet mm. 13: Reg 312, Va-ledningar, Kallax flygstation Anläggning va-avlopp, Centrala staden och Hertsön Reg 313, Byggeriets avloppsledning Reg 314, Avloppstaxor

39 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 5 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER, Reg 315, Vattenvård Reg 316, Anslutning av Nederluleå avloppsnät till Luleå stads avloppsnät. 13: Reg 316, Gammelstadsfjärden, recipiertundersökning av 633/62. Reg 317, Bergnäsets avloppsnät anslutning till Luleå stads. Reg 318, Privata avloppsledningar Reg 319, Ersättningsskador genom uppdämning av avloppsledningar. Reg 320, Rening av avloppsvatten Reg 321, Reningsverk Uddebo, allmän utredning. 13: Reg 321, Reningsverk Uddebo, allmän utredning, fakturor. 13: Reg 321, Reningsverk Uddebo, allmän utredning, NJA, generalplan, fakturor Reg 321:1, Inlopp, galler, ritningskopior, sopförbränningsstation mm. 13: Reg 321:2, Sandfång och luftningssystem, kontrakt och ritningskopior. Reg 321:3, Sedimenteringsbassänger, kontraktshandlingar, ritningskopior mm. 13: Reg 321:3, Leverans Mannutpumpar mm, sedimenteringsanläggning, leverereat och monterat, sönderdel mm. Reg 321:4, Maskinhus, byggnadsentreprenad. 13: Reg 321:4, Ansökningar byggnadslov, teknisk beskrivning, ritningskopior, avlopp- och sopförbränningsstation, provningsprotokoll, handlingar slamavvattnare, anmälan om slutbesiktning mm. 13: Reg 321:4, Byggsammanträden Reg 321:5, Utloppsledning, utredning av strömmar i Svartösundet, vattenmängdmätare, montering mm. Reg 321:6, Slamtorkningsanläggning, ritningskopior. 13: Reg 321:6, Slamtorkningsanläggning, ritningskopior till avloppsreningsverket. Reg 321:7, Protokoll för anläggning av avloppsreningsverk, sopförbränningsstation och destruktionsanläggning. 13: Reg 321:8, Latrintömningsstation Reg 321:9, VVS-installationer med ritningskopior Reg 321:10, Elektrisk utrustning, avlopp renhållningsverk, sopförbränningsanläggning, ritningar. 13: Reg 321:10, Elektrisk utrustning avloppsverk, etapp I. Elutrustning, avloppsrening och sopförbränningsstation samt larmsystem. 13: Reg 321:11, Laboratiorieutrustning, avlopp sopförbränningsstation. Reg 322, Avskärande ledningar och pumpstation för Centrala Luleå, ritningskopior. Reg 322:1, Kungsgatan - Industrivägen. Reg 322:1, Kungsgatan - reningsverket.

40 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 5 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER, Reg 322:2, NJA - Reningsverket. 13: Reg 322:3, Stadsgränsen - pumpstationen Notviken. Reg 322:4, Karlsvik - Karlshäll - Notviken, finns översiktsplan. Reg 322:5, Avloppsledningar vid Haparandavägen. Reg 322:12, CC BD97, ledningsarbeten mot NJA - reningsverket. 13: Reg 322:12, CC BD497, ledningsarbeten Bangårdsgränd - Västra Brogatan. Reg 322:12, Program - handlingar, Bangårdsgränd - Västra Brogatan. Reg 323, Utredning rörande rening av stadens avloppsvatten. Reg 324, Utredning petroleumprodukter i spillvattenledning inom Bergnäset. 13: Reg 325, Reningsverk i Råneå, ansökan byggnad, ritningskopior. Reg 325:3, Råneå avloppsverk, maskinell utrustning. 13: Reg 330, Avloppspumpstation, förteckning P1-18, offert pumpar. Reg 330:1, P1, Kyrkogatan, ritningar m m Reg 330:1, P1, Kyrkogatan, el-anläggning. Reg 330:2, P2, Skeppsbrogatan. Grundundersökning, ritningskopior mm. 13: Reg 330:2, P2, Skeppsbrogatan. Leverans, montering pumpanläggning. Grundundersökning, skrivelser. Reg 330:3, P2, Skeppsbrogatan, besiktningsbevis, skrivelser mm. Reg 330:3, P3, Repslagargatan, ritningar silbehållare, skrivelser angående reservdelar mm. Reg 330:4, P3, Bergviken, ritningskopior, skrivelser mm. Reg 330:4, P4, Bergviken, Byggnads- och rörledningsarbeten, skrivelser mm. 13: Reg 330:4, P4, Bergviken, ventilations- och sanitetsteknisk anläggning. Reg 330:5, P5, Lulsundet. Beställning reservdelar, pumpmaskiner, elcentral Lulsundet och kommunalhemmet, skrivelser mm. Reg 330:6, P6, Kommunalhemmet, maskiner, pump, rörinredning mm. Anbud renskärare, skrivelser mm. Reg 330:7, P7, Malmudden, byggnadsritningar, el-ritn ingar, centraler, skrivelser. Reg 330:8, P8, Skurholmen, Malaria anläggningsdata, skrivelser, ritningskopior, ritningar pumpanläggning mm. 13: Reg 330:8, P8 Skurholmen, Malaria, skrivelser, reservelverket, kontrakt, ritningskopior, inkopplingsschema. Reg 330:8, Pi Skurholmen, reservelverk, teknisk data Reg 330:8, P8 Skurholmen. Kontrakt, leverans och montering avloppsanläggning, ritningar, skrivelser, leverans och montering av renskärare, anläggningsdata. Reg 330:8, P8 Skurholmen, ritningssektioner, fasader, detaljer, program, handlingar byggnadsarbeten.

41 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 5 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER, : Reg 330:8, P8 Skurholmen, provningsresultat, ritningskopior, sektioner armering, byggnadsarbeten, ventilationsanläggning. Reg 330:8, P8 Skurholmen, sanitetstekniska och elektriska anläggningar, skrivelser, ritningar. Reg 330:9, P9 Bredviken, byggnadslov, ritningar, skrivelser. Reg 330:10, Örnäset, Svartöviken, maskiner, renskärare, skrivelser m m. 13: Reg 330:11, P11 Svartöstaden, Byggnads- ventilations- och situationsplaner. Garantibesiktningsprotokoll, byggnads- och ledningsarbeten. Reg 330:11, P11 Svartöstaden. Programhandlingar för leverans och montering av avloppspumpsanläggning. Måttritningar, elektrisk utrustning, skrivelser mm. 13: Reg 330:12, P12 Mjölkudden. Programhandlingar, ritningskopior, sektioner, detaljer, fasader, skrivelser mm. Reg 330:12, P12 Mjölkudden. Grundundersökning, ritningar, sektioner, leverans och montering av pumpanläggning. 13: Reg 330:12, P12 Mjölkudden. Pumpar, renskärare, byggnadsarbeten, ventilationsanläggning, skrivelser mm. Reg 330:12, P12 Mjölkudden. Pumpar, ventilationer, anbud. Program, elektrisk utrustning med ritningar, skrivelser mm. Reg 330:13, P13 Notviken. Byggnadsbeskrivning med ritningskopior, elektriska anläggningar, besiktningsbevis, skrivelser. 13: Reg 330:14, P14 V Mjölkudden. Kontraktshandlingar, avloppspumpanläggningar, håltagningsritningar mm. Reg 330:14, P14 V Mjölkudden. Byggnads- och målningsarbeten, ritningar sektioner, detaljer. 13: Reg 330:14, P14 Mjölkudden. Ekonomiska rapporter, situationsplan, sektionsdetaljer, skrivelser, ritningar. Reg 330:15, P15 Björkskatan. Anläggningsdata, beskrivningar, skrivelser. Reg 330:16, Huvudpumpstation. Ventilationsteknisk anläggning, elektrisk utrustning. Anbud pumpanläggning, se E5:73 13: Reg 330:16, P16, Huvudpumpstation. Byggnadslovshandlingar, anbud pumpanläggningar, beskrivningar, ritningar sektioner, detaljer, skrivelser. Program handlingar, byggnads- och rörledningar, beskrivningar, ventilationsteknisk anläggning, skrivelser mm. 13: Reg 330:16, P16, Huvudpumpstation. Elektriska utrustningar. pumpanläggning, skrivelser fakturor. Reg 330:17, P17 Ytterviken. Byggnadslov, skrivelser mm. Reg 330:18, P18 Gültzauudden. Skrivelser, fakturor, utrustning. Reg 330:19, P19 Kantgatan, fakturor, utrustning. Reg 338, Programhandlingar, pumpanläggningar, renskärare, byggnadsarbetare. 13: Reg 341, Tryckledningar Bodenvägen, va-omläggning Svartön, skrivelser, kartor.

42 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 5 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER, Kulvert till Svartön, innehållsförteckning. 13: Reg 341, Tryckledningar, anbud va-avloppsledningar Svartön. Malmbangård, beräkningar. Tryckledningar Kantgatan, VA-ledningar Industrivägen. Reg 342, Yttorpsleden och bräddavloppsbrunnar. Reg 343, Privata avloppsledningar, 459/6 NJA anslutna. Reg 344, Ytvattenledning från Mjölkuddstjärnen. 13: Reg 41, Entreprenörsrättigheter. Reg 42, Installationsfrågor, serviceledning, väggbrandposter. 13: Reg 42, Installationsfrågor, serviceledning, väggbrandposter. 13: Reg 42, Installationsfrågor, serviceledningar, väggbrandposter. 13: Reg 43, Reglementen för installationer. Reg 44, Vattenabbonenter, ersättning, förbrukning, samt skrivelser. Reg 45, Begäran om extra avläsning av vattenmätare. Reg 46, Begäran om mätarprovning. Reg 47, Anslutningsavgifter, skrivelser mm. 13: Reg 48, Upptining av frusna vattenledningar, fakturor samt skrivelser. Reg 49, Brandposter med sammanställning. Reg 511, Trafikföreskrifter, belastningsföreskrifter, trafiktillstånd, skrivelser. 13: Reg 511, Trafikföreskrifter, belastningsföreskrifter, trafiktillstånd, skrivelser (num: vägnätet 1962) Trafikföreskrifter Hastighetsbegränsningar Transport av slagg Tillstånd transport svavelsyra Anvisningsmärken Vägvisare Parkeringsförbud Lokala trafikföreskrifter 1965 Trafikreglering Vägnamnsförteckning Hastighet E4 Bergnäsbron Traifkinskränkning Tillfällig hastighetsbegränsning mm Angående enkelriktning och parkeringsförbud Tilläggstavlor Nyaqnlagda vägar enligt markering Högertrafik Lokala trafikföreskrifter Reg 512, Trafikutredning, parkeringsplats, busstation mm. 13: Reg 512:1, Väghållning inom staden, uppdelning med kronan, bl a Bergnäsbron. Reg 512:2, Trafikräkningar, trafikutredningar. Reg 512:3, Parkeringsplatser 13: Reg 512:3, Parkeringsplatser, hållplatser

43 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 5 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER, Reg 512:4, Busshållplatser, karta busslinjenätet inom staden. Reg 512:5, Högertrafikutredning. 13: Reg 512:5, Högertrafikutredning Reg 512:6, Övergångsställen Övägen, Gammelstad. Nya övergångsställen Luleå stad med karta. Reg 513, Vägars byggande och underhåll, skrivelser. Reg 514, Investeringsplaner, vägnät mm. 13: Reg 515:1, Utredning statsbidrag, nybyggnadsföretag Reg 515:11, Utredning statsbidrag, nybyggnadsföretag Reg 515:12, Anvisningar kostnadsberäkningar, redovisning statsbidrag, nybyggnadsföretag Reg 515:13, Redogörelser av nedlagda kostnader av erhållna statsmedel. 13: Reg 515:14, Flerårsplaner, rikshuvudvägar mm. Reg 515:14, Förslag behovsplan angående huvudtrafikleder. Reg 515:15, Angående väghållning inom Luleå stad. Reg 516:1, Utredning statsbidrag, underhållskostnader (annuitetsbidrag). 13: Reg 516:1, Utredning statsbidrag, underhållskostnader (annuitetsbidrag). Reg 517, Gatukostnadsbidrag, gatumarksersättning Reg 518, Busstation, droskstation m fl. Reg 519, Parkeringsmätare Reg 520, Stadens gator, vägar samt ledningar och andra anläggningar i dessa gatunamn A - Ö. Reg 52, Gatunamnsförteckning 1962, beläggningsarbeten Reg 52, Banvägen, Borgmästargatan, Bastugatan, Höglundsområdet. 13: Reg 52, Bensbyvägen, del Gammelstadsvägen, Stadsvägen, Stadsgränsen 596. Reg 52, Bensbyvägen, ritningar, skrivelser, fakturor. 13: Reg 52, Bensbyvägen, ritningar mm. Reg 52, Björkgatan, ritningar, skrivelser mm. Reg 52, Blomqvistgatan, Backgatan, Bangårdsgränd, Bangatan, Batterivägen, Bergsgatan, Bergnäset - Granudden, Bergvikskurvan, Blomgatan, Björkskataområdet, Brandforsvägen, Björnmossevägen, Boggiegatan, Bolagsgatan, Boskatavägen, Båthamnsgatan, Bältesgatan. Reg 52, Bodenvägen, marklösen, kartor, skrivelser mm. 13: Reg 52, Bodenvägen, kartor, skrivelser mm. 13: Reg 52, Bredviksvägen, ritningar, skrivelser, fakturor mm. Reg 52, Brogatan, ritningar, skrivelser mm. Reg 52, Brändövägen, ritningar, skrivelser mm. Reg 52, Bullerhamnsvägen, väg till Börstskär, kartor, ritningar, skrivelser mm. 13: Reg 52, Bullerhamnsvägen, väg till Börstskär, kartor, ritningar, skrivelser mm. Reg 52, Dammgatan, ritningar, skrivelser mm, Dalagatan,

44 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 5 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER, Degerögatan, Edeforsgatan, Espensgränd, Erikslundsvägen, Delfingatan, Depåvägen. 13: Reg 52, Ritningar, skrivelser mm. Fallgatan, Framnäsgatan, Fiskargränd, Fjärdgatan, Flygvägen, Fredsgatan, Frejagatan, Furumovägen, Fagerlinsvägen, Fänriksgatan, Föreningsgatan, Gamla vägen, Gammelstadsvägen riksväg 97, Germandövägen. 13: Reg 52, Ritningar, skrivelser mm. Gråskälsvägen (gångbanor), Gäddviksvägen, E4 delen Gäddvik - Notviken, Hamnholmen (cykelväg), Hagaviksvägen, Hamnplan södra, Hertsövgäen, Hornsgatan, Hällbruksgatan, Hökargatan, Hamnplan Norra, utredningsplan för väg 593 inom Luleå stad del Prästgatan - Hertsöby, Hermelinsgatan, Höjdgatan, Hummergatan, Industrivägen, Isvägen, Josefinevägen, Jägarstigen, Järnvägsgatan, Västra och Östra Järnvägsesplanaden. 13: Reg 52, Ritningar, skrivelser mm. Kallkällevägen, Kajgatan, Kantgatan, Kapellgränd, väg Karlsvik-Gäddvik, Kluntgränd, Klyvargatan, Kontorsvägen, Kårvägen, Karlsvik (industrispår), Karlsviksvägen (del Gäddviksvägen-Karlsvik nr 591), Kappgränd, Krongårdsringen, Kyrkogatan, Källgatan, Köpmangatan, Kolkgatan. 13: Reg 52, Ritningar, skrivelser mm. Knöppelåsvägen, Kvarnbäcksområdet, Kungsgatan, Krongatan, Landsgatan, Laxgatan, Ljunggatan, Ljusterleden, Ljusterstigen, Lokstallsleden, Lotsvägen, Lokstallsleden och Bullerhamnsvägen. 13: Reg 52, Ritningar, skrivelser mm. Lokstallsleden och Bullerhamnsvägen, Logementsgatan, Långgatan, Länkgatan, Lövgatan, Lövskatavägen, Lulsundsgatan, Majvägen, Malmuddsvägen, Magasinsgatan. 13: Reg 52, Ritningar, skrivelser mm. Magasinsgatan, Majorsgatan, Malmgatan, Metargränd, Midgårdsvägen, Lulavan, Mjölkuddsvägen (delen Radiostationen Notviken), Munkebergsgatan, Mjölnarvägen, Mulögatan, Mjölkuddsvägen (byggnadslov). 13: Reg 52, Ritningar, skrivelser mm. Notviksvägen, Nordantillhedsvägen, Norrlandsgatan, Nygatan, Nätgatan, Ormbergsvägen, Ormgatan, Orrskärsgatan, Oskarsgatan, Ostrongatan, Parkvägen, Parkgatan, Patastigen, Pilgatan, Porsgränd, Prinsvägen, Prickgränd, Prästgatan, Privata vägar, Radiogränd, Rengatan, Repslagargatan, Robertsviksgatan samt enskilda vägar och skogsbilvägar. 13: Reg 52, Ritningar, skrivelser mm. Residensgatan, Ringgatan, Risögränd, Rodervägen, Rundgatan, Rågångsvägen, Rödkallensvägen, Rådstugatan, Sandviksgatan. 13: Reg 52, Ritningar, skrivelser mm.

45 LULEÅ STAD BYGGNADSKONTORET E 5 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER, Sandviksgatan, Sandövägen, Sandgatan, Segelvägen, Skyttegränd, Slipvägen, Sleipnergatan, Seminariegatan, Skidstuvägen, Sjöfartsgatan, Skjutbanevägen, Skogsgatan, Skomakargatan, Sjögatan, Skeppsbrogatan. 13: Reg 52, Ritningar, skrivelser mm. Skolvägen, Skotvägen, Skutviksvägen, Smedkroken, Sopplatsvägen, Spantgatan, Sprigränd, Spränggatan, Spannmålsvägen, Smedjegatan, Sommarstigen, Stakagränd, Stenkarsgränd, Stormyrvägen, Norra Strandgatan, Södra Strandgatan, Stångholmsgatan, Strandvägen, Sydvästgränd, Sörviksgatan, Styckjunkargatan, Stationsgatan, Storgatan. 13: Reg 52, Ritningar, skrivelser mm. Storgatan, Svartholmen, väg till LKAB, Svartövägen. 13: Reg 52, Ritningar, skrivelser mm. Svartholmen, väg till LKAB, Svartövägen samt delen Bensbyvägen - rondellen Hertsövägen. 13: Reg 52, Ritningar, skrivelser mm. Timmermansgatan, Torpslingan, Trumslagargatan, Trädgårdsgatan, Trysensvägen, Tunavägen, Tullgatan, Trumpetargränd, Tvärgatan, Truckvägen, NJA-Hamnen, Utmarksvägen, Uddebovägen. 13: Reg 52, Ritningar, skrivelser mm. Uddebovägen, väg, vägport Svartöstaden, planerad oljehamn Uddebo, angående ny väg och järnväg till Uddebo. Vattendomstolshandlingar. 13: Reg 52, Ritningar, skrivelser mm. Ny väg och järnväg till Uddebo. Vattendomstolshandlingar, Vattugatan, Verkstadsvägen, Videgatan, Villavägen, Vinkelgränd, Vintervägen, Vitmossevägen, Vretvägen, Västergatan, Vagngatan, Vithällegatan. 13: Reg 52, Ritningar, skrivelser mm. Varvsgatan, väg till Vattenverket, gator inom kv Vinkeln, Värjan och Trossen, Gymnasievägen, Gäddviksvägen, Grindgatan, Yrkesgatan, Ytterviksvägen, Älvgatan, Ålgatan, Ormbergsleden, Östergatan, ej namngivna gator Skurholmen och Örnäsområdet. Reg 531:1, Televerket, kartor, ritningar, skrivelser. 13: Reg 531:1, Televerket, kartor, ritningar, skrivelser. Reg 531:2, Norrbottens Kraftverk, ledningar mm Reg 531:3, Elverkets kablar Reg 531:4, Andra ärenden beträffande kablar Reg 532:1, Oljetankar, centralanläggning Reg 533:2, Bangårdsanordning, Bro Skurholmskanalen Reg 533:21, NJA Industribangård, ritningar Reg 533:22, Malmhamn och malmbangård, skrivelser. Reg 533:23, Planskild korsning, NJA Svartövägen. 13: Reg 533:11, Vägport Haparandavägen, ritningar Reg 533:12, Vägport Lulsundsgatan, ritningar, skrivelser Reg 533:13, Vägport Bensbyvägen, ritningar, skrivelser Reg 533:14, Vägport i Svartöstaden, utredningsplan

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN 56 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ

Läs mer

Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik

Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik Verkstyrelsens huvudsakliga ansvarsområden var, renhållning, vatten och avlopp, reningsverk och gatuförvaltning. Vid en omorganisation 1983 uppgick

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler

LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler 2016-01-22 INNEHÅLL SID Stadsvikens hälsocentral - Vårdcentral Norra hamn 3 Mjölkuddens hälsocentral - Gammelstads hälsocentral 4 Björkskatans hälsocentral - Porsöns hälsocentral

Läs mer

LULEÅ STAD BRANDKÅREN

LULEÅ STAD BRANDKÅREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BRANDKÅREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN 9 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll 1 1942-1952 Elverksstyrelsen 2 1943-1951 Drätselkammarens III:e avdelning 3 1952-1954 Styrelsen för tekniska verken 4 1955-1960 5 1961-1964 6 1965-1966 signum A2 Protokollsbilagor -

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5 Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn BARKERYD KOMMUN 5 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort 1863

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare NORRA SANDSJÖ KOMMUN 14 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn NORRA SANDSJÖ KOMMUN 14 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982

Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982 Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982 Ersattes 1983 av Tekniska nämnden 1983-1998. Innehållsförteckning A. PROTOKOLL 1. Tekniska nämndens protokoll 2. Renhållningsutskottets protokoll B. KONCEPT

Läs mer

Centrala byggnadskommittén (CBK) 1971-1982 Register över serierna

Centrala byggnadskommittén (CBK) 1971-1982 Register över serierna (CBK) 1971-1982 Register över serierna A1 F1A F1B F1C F1D Protokoll Byggnadshandlingar för servicehus och ålderdomshem Byggnadshandlingar för skolor Byggnadshandlingar för barnstugor och förskolor Byggnadshandlingar,

Läs mer

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige.

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1950-1970 Kommunalfullmäktige i Askers storkommun sammanträdde

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2013-12-31 75 383 Antal födda 2014 823 Antal döda 2014 713 Inflyttade 2014 3 859 Utflyttade 2014 3 386 FOLKMÄNGD

Läs mer

Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen.

Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen. 2010-06-22 Historik Verksamhetstid 1954-1970. Husbyggnadsavdelningen Drätselkammarens husbyggnadsavdelning bildades

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2001-12-31 Utveckling

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING För Gisshults stugområde bygger Nässjö Affärsverk AB(NAV) allmän VA-anläggning med så kallad LPSteknik. Ledningsarbetet i stugområdet

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2014-12-31 75 966 Antal födda 2015 737 Antal döda 2015 661 Inflyttade 2015 3 712 Utflyttade 2015 3 666 FOLKMÄNGD

Läs mer

Anslutning av tryckavlopp och vatten

Anslutning av tryckavlopp och vatten Anslutning av tryckavlopp och vatten Information till fastighetsägare. Vattenanslutning Tryckavloppsanslutning Ansluta kommunalt vatten och tryckavlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 26A:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 26A:1 26A:1 Fastigheter, som kopplats samman med en allmän va-anläggning under 1955 års lags giltighetstid, intogs senare inte i verksamhetsområdet som fastställdes enligt 1970 års va-lag. Fråga om engångsavgift

Läs mer

Luleåkommun Tekniska förvaltningen 2008-05-15 VA-PLAN 2050

Luleåkommun Tekniska förvaltningen 2008-05-15 VA-PLAN 2050 Luleåkommun Tekniska förvaltningen 2008-05-15 VA-PLAN 2050 MÅL, KRAV OCH ÖNSKEMÅL Enligt Vision 2015 skall befolkningen i Luleåkommun ha ökat till 80 000 personer Vi bör bygga 400 nya bostäder per år Önskemål/inriktning

Läs mer

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012 Information till dig som har fastighet i omvandlingsområdet Västra Sund-Kinna 2015-02-20 Rev. 15-03-06 Gäller fastigheter bildade före december 2012 Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden

Läs mer

Örebro stad. Säkerhetskommittén.

Örebro stad. Säkerhetskommittén. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Säkerhetskommittén. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1944-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1973 Säkerhetskommittén hade sitt första konstituerande

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//99:1. Utskriftsdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 99

KOMMUNFULLMÄKTIGE ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//99:1. Utskriftsdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING KOMMUNFULLMÄKTIGE Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Uppgifter

Läs mer

Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman

Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman Finansieras av VA-kollektivet = alla som är kopplade till allmänt vatten och avlopp Inte att förväxla med skattekollektivet Vamas: äger och driver den allmänna VA anläggningen.

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 69 1 Anmälan av delegationsbeslut Ändrad vidaredelegering rörande anmälan om efterbehandlingsåtgärder 2 010 2316 Allmän Administration Miljökontoret Beslut klagomål

Läs mer

LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN

LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN 80 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt

Läs mer

Magnus Dahlanders personarkiv.

Magnus Dahlanders personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Magnus Dahlanders personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1899-1914, handlingarna omfattar åren 1844-1934. Magnus Dahlander (1862-1951) var stadsarkitekt i Örebro

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

Askers storkommun. Byggnadsnämnden.

Askers storkommun. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Byggnadsnämnden. 2014-12-17 Historik Handlingar omfattar tiden 1951-1971, verksamhetstid 19552-1970. Askers storkommun bildades den 1 januari 1952

Läs mer

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 1 2012 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Jan-Bertil Hansson VA-chef INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. 2008-09-05 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. Du som är fastighetsägare och

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN

RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum 20150626 Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN 66 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare

Läs mer

Referensmärkning av leverantörsfakturor

Referensmärkning av leverantörsfakturor Referensmärkning av leverantörsfakturor Det finns många bolag inom Norrporten och därför behöver vi ha vissa rutiner för hanteringen av leverantörsfakturor. Här beskriver vi hur dessa fungerar. Genom att

Läs mer

DRIFTSÄTTNINGSPROTOKOLL

DRIFTSÄTTNINGSPROTOKOLL DRIFTSÄTTNINGSPROTOKOLL Punkterna 1-11 Kontrollpunkter LTA-pump och 12-13 Kontrollpunkter elinstallation fastighet/elskåp i detta protokoll ska vara kontrollerade och genomförda senast samma dag som driftsättning

Läs mer

Tekniska nämnden TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2007

Tekniska nämnden TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2007 TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2007 Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämnden ansvarar för planering och genomförande av byggnads- och anläggningsprojekt samt drift och underhållsarbeten avseende: Allmänna vägar,

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-12-02 1(20) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 13.30-17.50 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c) Håkan Gärdesmed (m) t o m

Läs mer

Innehåll. Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår i den allmänna va-anläggningen... 4 Va-installation... 4

Innehåll. Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår i den allmänna va-anläggningen... 4 Va-installation... 4 Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Lagar, författningar och föreskrifter... 3 Huvudman för den allmänna va-anläggningen... 3 Fastighetsägare... 3 Fastighet... 3 Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår

Läs mer

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund:

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund: Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA Bakgrund: Fastighetsägarna har ansvaret att utföra en del egna arbeten (arbeten på egen tomt), de arbeten som utförs där kan i viss mån påverka stamnätens funktion

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 23.01.2008 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 1 Kallelse och beslutförhet. 2. TN 2 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet.

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. 2014-10-03 Historik Handlingarna omfattar tiden 1799-1970 De äldsta handlingarna härrör från fattighuset och de arbeten

Läs mer

Örebro kommun. Brandförsvaret.

Örebro kommun. Brandförsvaret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Brandförsvaret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1997, handlingar omfattar tiden 1940-1997 1971-1973 Från Örebro kommuns bildande 1971 till 1973

Läs mer

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Datum 2013-08-20 Ärendenummer 2012-000854 Sida 1 av 9 Till fastighetsägare i Envikens verksamhetsområde för vatten och avlopp Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Här kommer

Läs mer

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor.

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1931-1969, handlingarna omfattar tiden 1908-1969. Högre allmänna läroverket för

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Cane Svekanski Gästrike Vatten Projektledare Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Rörberg Informationsmöte

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Anslutnings- och förbrukningsavgifter för den allmänna vatten-och avloppsanläggningen 2016

Anslutnings- och förbrukningsavgifter för den allmänna vatten-och avloppsanläggningen 2016 Anslutnings- och förbrukningsavgifter för den allmänna vatten-och avloppsanläggningen 2016 2 [12] Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Ordlista... 4 3. Anslutningsavgift... 5 Ändrade förhållanden

Läs mer

Vilja uppleva. Våra besöksmål. Viktiga principer för kommunen på lång sikt. 20 Program B: Rum för möten

Vilja uppleva. Våra besöksmål. Viktiga principer för kommunen på lång sikt. 20 Program B: Rum för möten Vilja uppleva Upplevelser och evenemang skapar engagemang och inbjuder människor till möten och gemenskap. Luleå erbjuder stadsliv med kulturupplevelser, folkliv och ett myller av möjligheter. Våra särpräglade

Läs mer

LULEÅ STAD DRÄTSELKAMMAREN

LULEÅ STAD DRÄTSELKAMMAREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD DRÄTSELKAMMAREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD DRÄTSELKAMMAREN 166 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//21:1. Utskriftsdatum 2015-06-25 BYGGNADSNÄMNDEN 21

BYGGNADSNÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//21:1. Utskriftsdatum 2015-06-25 BYGGNADSNÄMNDEN 21 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BYGGNADSNÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare BYGGNADSNÄMNDEN 21 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare BYGGNADSNÄMNDEN 21 Uppgifter

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar

Ekonomisk redovisning inom VA aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Ekonomisk redovisning inom VA aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-05-18 1 Projekt: Aktiv redovisning

Läs mer

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne.

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne. Gävle januari 2016 Fastighetsägare 1 Fastighetsägare 2 Adress Postnummer Ort Till våren är det dags för kommunalt vatten och avlopp! Vatten- och avloppsnätet där du bor blir färdigt under våren 2016. I

Läs mer

Laholmshem AB utbjuder till försäljning. Munkagård 1:21, g:a mellanskolan, Brödåkravägen 10, Ysby

Laholmshem AB utbjuder till försäljning. Munkagård 1:21, g:a mellanskolan, Brödåkravägen 10, Ysby Laholmshem AB utbjuder till försäljning Munkagård 1:21, g:a mellanskolan, Brödåkravägen 10, Ysby 2 Laholmshem AB utbjuder till försäljning Munkagård 1:21, g:a mellanskolan, Brödåkravägen 10, Ysby ett äldre

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5 KARLSTADS KOMMUN Ärende 5 Dnr KS-2011-712 Dpl72 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor Tjänsteskrivelse 2012-05-23 Olle Wikberg, 054-540 10 32 olle. wikberg@karlstad.se

Läs mer

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad 23 maj 2005 Dnr Plan 15/2004 Planavdelningen Emelie Grind Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad Med anledning av pågående planarbete för Årsta havsbad har

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser ..,;,..?,. L-J ' 9: ji, EDA wr, Tv,.m.Lpirk B. 1LN Allmänna bestämmelser /01 "r tc! it en _ = o c.: " - av. o - s ani a- g onin 0-ar A VA 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar

Läs mer

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB UDDEVALLA KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1351625000 Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄNERSBORG 2010-05-06 Sweco Environment AB Vänersborg

Läs mer

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun 2014-04-24 INNEHÅLL SID UPPTAGNINGSOMRÅDEN 3 Hertsön 3 Örnäset 4 Centrum 5 Bergnäset 6 Notviken 7 Björkskatan 8 Gammelstad 9 Sunderbyn 10 Råneå 11 2 01 Hertsön

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 82 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare BARN-

Läs mer

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1916 1954 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. Dagordningar Seriesignum: A 2 1917 1940 Serien i arkivkartong. Till årsmöten. Ingår i volym

Läs mer

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. PLAN INOM NUVARANDE VERKSAMHETSOMRÅDE... 4 2.1. Återkommande mindre investeringsprojekt... 6 2.2. Vatten... 6 2.3. Spillvatten...

Läs mer

TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2

TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2 sida 1(6) TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2 Anslag t.o.m 2011 som överförs till 2012 års investeringsbudget Campus IT-utrustning. Teknisk högskoleutbildning 2823 202 Upphandlingsnämnden

Läs mer

Vår referens. Minnesanteckningar samt svar på frågor som uppkom vid informationsmöte med fastighetsägare i Länsbodarna

Vår referens. Minnesanteckningar samt svar på frågor som uppkom vid informationsmöte med fastighetsägare i Länsbodarna MINNESANTECKNINGAR Sidan 1 av 2 Falu Energi & Vatten Handläggare, besöksadress Datum Beteckning/Version 2015-05-20 FEV13/0125 Vår referens Vatten Er referens/adressat Therese Carlsson Västermalmsvägen

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TE KNIS KA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TE KNIS KA NÄMNDEN TE KNIS KA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Onsdagen den 21.03.2012 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 9 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

Välkommen. Informationsmöte för fastighetsägare i Engeltofta, Storsand och Gröndal. Var så god att ta fika innan du sätter dig!

Välkommen. Informationsmöte för fastighetsägare i Engeltofta, Storsand och Gröndal. Var så god att ta fika innan du sätter dig! Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Engeltofta, Storsand och Gröndal Var så god att ta fika innan du sätter dig! Gästrike Vatten Kontaktpersoner Samhällsbyggnad Gävle Stefan Hedström, Projektledare

Läs mer

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo ORDNA OCH BEVARA - Så här bevarar vi vår historia i YLA - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo för enskilda, föreningar, företag Råd och anvisningar i skötsel av handlingar Föreningsarkiv Att ta hand

Läs mer

Informationshanteringsplan för tekniska nämnden

Informationshanteringsplan för tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-01-15 Dnr: TN 2016/9 Tekniska nämnden Informationshanteringsplan för tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner informationshanteringsplan

Läs mer

www.visualarkiv.se Introduktion till Visual Arkiv på nätet

www.visualarkiv.se Introduktion till Visual Arkiv på nätet Visual Arkiv på nätet www.visualarkiv.se Introduktion till Visual Arkiv på nätet Alla arkiv, som tex kommunarkiv, landstingsarkiv, föreningsarkiv mfl har förtecknat sina arkivbestånd. En arkivförteckning

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LULEÅ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LULEÅ KOMMUN 1 (4) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LULEÅ KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige den 27 november 1995 med kompletteringar den 28 maj 1996, 30 augusti 1999, 27 maj 2002 46, 2 maj 2007 92, 25 februari

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 18/10 1993 och fastställd av Ålands landskapsstyrelse den 21/6 1994. I avd. BESTÄMMELSER SOM GÄLLER HELA KOMMUNEN

Antagen av kommunfullmäktige den 18/10 1993 och fastställd av Ålands landskapsstyrelse den 21/6 1994. I avd. BESTÄMMELSER SOM GÄLLER HELA KOMMUNEN B Y G G N A D S O R D N I N G F Ö R F Ö G L Ö K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige den 18/10 1993 och fastställd av Ålands landskapsstyrelse den 21/6 1994. I avd. BESTÄMMELSER SOM GÄLLER HELA KOMMUNEN

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 31-44 16.5.2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 16.05.2013 kl.19.45 21.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Pär-Olof

Läs mer

VA-TAXAN fr.o.m. 1 januari 2016

VA-TAXAN fr.o.m. 1 januari 2016 VA-TAXAN fr.o.m. 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 23 november 2015. 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Ludvika kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar, ska ägare av fastighet inom

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Arkiv: 956 Linköpings Kvinnliga Bilkår Plats: 03. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Övriga protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 956 Linköpings Kvinnliga Bilkår Plats: 03. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Övriga protokoll Seriesignum: A 2 Mötes- och styrelseprotokoll A 1 1 1943 1948 Serien i arkivkartong. 1949 1954 Ingår i volym A1:1. 2 1955 1967 3 1968 1975 1975 1980 Ingår i volym A1:3. 4 1980 1985 1985 1993 Ingår i volym A1:4. Övriga

Läs mer

Register till diarier Register till fastighetsakter Diarieförda handlingar Fastighetsakter Akter reglerad gatumark

Register till diarier Register till fastighetsakter Diarieförda handlingar Fastighetsakter Akter reglerad gatumark 1983-1991 Register över serierna A1A A1B A2A A2B A3A A3B A4 C1A C1B D1 F1A F2AB F2AC F3A F3B F4A G1A J1A J2A Protokoll Protokollsbilagor Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokollsbilagor Byggnadsutskottets

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad. Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad. Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen Lathund för fribyggartomter i Helsingborgs stad Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen Lathund för FRIBYGGARTOMTER Innehåll 3 Kort om fribyggartomter 4 Fastighetsbildning

Läs mer

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit.

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit. Presentation Mikael Lindgren Projektledare VA Michael Johansson Arbetsledare, VA-planering Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas

Läs mer

Kommunens arkiv är slutarkiv för den nuvarande förvaltningens handlingar från de kommuner som gått upp i Krokoms kommun.

Kommunens arkiv är slutarkiv för den nuvarande förvaltningens handlingar från de kommuner som gått upp i Krokoms kommun. Arkivets innehåll Kommunens arkiv är slutarkiv för den nuvarande förvaltningens handlingar från de kommuner som gått upp i Krokoms kommun. * Alsens kommun 1863-1973 * Aspås kommun 1863-1951 * Föllinge

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Rapport och information från Samhällsbyggnadsförvaltningen del av maj och del av juni 2014

Rapport och information från Samhällsbyggnadsförvaltningen del av maj och del av juni 2014 Datum Tyresö kommun 2014-06-10 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Åke Skoglund Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Rapport och information från Samhällsbyggnadsförvaltningen del av maj och del av juni

Läs mer

STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER

STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER 1. LINKÖPINGS STAD Arkivbildare A. AV STADSFULLMÄKTIGE TILLSATTA KOMMITTÉER Verksamhetstid Kommittén för utredning av frågan om ny avlöningsstat för stadens ämbets- och tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-22 Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-22 Tekniska nämnden 1/3 Stadshuset, sammanträdesrum Madängsholm, 2015-10-22 kl 13:30-16.30 115-130 Beslutande Lennart Rehn (S) Håkan Daremark (KD) Othmar Fiala (S) Helena Qvick (S) Kent Persson (S) Bill Malm (M) Helena Gustafsson

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2010 09 16 56 1 Miljönämndens arbetsutskott 2010 09 09 55 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut om begäran om skyddsavstånd från gödselspridning till vattenväkt 2 010 0657 Årbyn 17:1 Beslut

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Information om bygglovshandlingar mm

Information om bygglovshandlingar mm 1 2010-05-07 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BYGG Information om bygglovshandlingar mm Bygglov Behöver du bygglov? Vi på byggavdelningen svarar gärna på dina frågor om vad som kräver bygglov. Du kan också

Läs mer

Nyhetsbrev november 2014

Nyhetsbrev november 2014 Information från Haninge kommun Om ditt brev ser konstigt ut i din e-post, klicka här. Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Nyhetsbrev november 2014 Arbete i Etapp 1 Arbetet i delar av etapp

Läs mer

Information om anslutning av vatten och avlopp Ny kustledning mellan Sjösa och Vålarö

Information om anslutning av vatten och avlopp Ny kustledning mellan Sjösa och Vålarö Dnr Information om anslutning av vatten och avlopp 2/15 Innehållsförteckning Allmänt...3 Alternativ 1 - Självfall...3 Alternativ 2 LTS-pump...4 Anslutning...4 Steg för steg: Alternativ 1 - självfall...5

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida TEKNISKA NÄMNDEN 2007-08-29 TEKNISKANÄMNDENS PRESIDIE 2007-09-10 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-11-14 2 TN 52 Dnr 2007.205-35 TN:s presidie 3 TN 53 Installation av slamavvattning med kringutrustningar vid Lessebo

Läs mer

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign VA-TEKNISKT UTLÅTANDE BOSTÄDER VID SKJUTBANEVÄGEN UTREDNING DP PERMANENTHUSOMRÅDE AVSEENDE FASTIGHETERNA BJÖRKFORS 1:29, 1:449, 1:593 OCH 1:626 - HEMAVAN, STORUMANS KOMMUN UPPRÄTTAD: 2015-12-15 Upprättad

Läs mer

Handbok Vatten och Avlopp. Riktlinjer för anslutning till den allmänna va-anläggningen

Handbok Vatten och Avlopp. Riktlinjer för anslutning till den allmänna va-anläggningen Handbok Vatten och Avlopp Riktlinjer för anslutning till den allmänna va-anläggningen 1 Grundläggande begrepp inom VA...1 2 Bygglovsprocessen kortfattat...3 3 Begäran om anslutning till den allmänna va-anläggningen...4

Läs mer

Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Företagsarkiv Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka företagsarkiv som finns deponerade eller donerade i Facettens arkiv, mellan

Läs mer

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning 1 (15) UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

Läs mer