ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FSN FSN X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FSN 270-00 FSN 270-00 X"

Transkript

1 FIN S ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FSN FSN X

2 Sisällys FIN 1 Turvallisuus ja ympäristö Turvallisuusohjeita... 3 Ympäristöasiat ja energiansäästö Laitteen kuvaus NO FROST: merkitys ja toiminta Ensiasennus Kädensijan kiinnittäminen... 7 Oven avautumissuunnan vaihto... 8 Laitteen asennus Sähköliitäntä Pakastimen käyttö Kaatumisesteen asennus Pakastettavat elintarvikkeet / valmispakasteet Pakastettavien elintarvikkeiden valmistelu Elintarvikkeiden pakastusopas Elintarvikkeiden sijoittelu pakastimeen Pikapakastus Pakasteiden sulatus Pakastimen automaattisulatus Laitteen säännöllinen hoito Laitteen puhdistus Lampun vaihto (mallin mukaan) Toimintahäiriöt Tavalliset käyntiäänet Häiriöt ja viat Näytön symbolit Tämä Pakastimen asennus- ja käyttöopas on laadittu monia eri malleja varten. Oman laitteesi ja oppaan kuvausten välillä voi olla pieniä eroja yksityiskohdissa ja varustelutasossa. Tämän ohjekirjan sivuilla käytetään erilaisia symboleita. Ne tarkoittavat seuraavaa: Turvallisuusohjeet, joita on ehdottomasti noudatettava Kaasun syttymisvaara Sähköiskun vaara Tärkeät neuvot ja tiedot 2

3 Turvallisuusohjeita FIN Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotona tapahtuvaan elintarvikkeiden säilöntään ja pakastamiseen. Noudata tarkasti seuraavia ohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa silloin, kun aineelliset vahingot tai henkilövahingot johtuvat näiden suositusten noudattamatta jättämisestä. - Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön eikä kokemattomien tai asiaan perehtymättömien henkilöiden käyttöön, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on tarjonnut mahdollisuuden laitteen käyttöön valvotusti tai antanut ennalta sen käyttöä koskevia ohjeita. - Laite on asennettava - tarvittaessa kiinnittämällä - paikalleen ja sitä on käytettävä tämän asennus- ja käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti, jotta laite ei vahingoitu eikä sen mahdollinen heiluminen tai väärä asennus aiheuta vahinkoja. Jos laitetta on kuljetettu vaakatasossa, nosta se pystyasentoon ja odota kaksi tuntia ennen sen kytkemistä verkkovirtaan. Jäähdytyskiertoon on voinut valua pieni määrä öljyä, jonka on annettava valua takaisin moottoriin, ennen kuin laite kytketään verkkovirtaan. Muuten laite voi vahingoittua. - Jos laitteessa on pyörät, muista, että ne on tarkoitettu laitteen siirtämiseen lyhyitä matkoja. Älä kuljeta laitetta pyörillä pitkiä matkoja. - Puhdista laite ennen sen kytkemistä verkkovirtaan (katso kohta "Laitteen asennus"). Irrota verkkojohto aina ennen laitteen puhdistusta. Älä vedä verkkojohdosta vaan ota aina kiinni pistorasiasta. - Älä laita pakastimeen koskaan pulloja tai astioita, joissa on nestettä enemmän kuin 2/3 niiden tilavuudesta: jäätyessään nesteet laajenevat, jolloin astia voi haljeta tai räjähtää. - Älä nopeuta huurteen sulamista millään muulla kuin tässä oppaassa suositellulla tavalla. - Älä käytä pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen tarkoitetuissa pakastimen lokeroissa mitään sähkölaitteita, ellei valmistaja ole tätä erikseen sallinut. Älä anna lasten leikkiä laitteella ja pidä kotieläimet loitolla. - Käytetyt kodinkoneet on tehtävä heti käyttökelvottomiksi. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja katkaise se kohdasta, jossa se tulee ulos laitteesta. Riko oven mekanismi tai mieluiten poista koko ovi, jottei esimerkiksi lapsi tai lemmikkieläin jää pakastimen sisään leikkiessään. - Jos laitteen toiminnassa ilmenee häiriöitä etkä onnistu ratkaisemaan niitä antamiemme ohjeiden avulla (katso kohta "Toimintahäiriöt"), käänny ainoastaan valtuutetun GRAMhoultoliikkeen ammattilaisen puoleen. Laitteen jäähdytyskierto sisältää jäähdyttävää isobutaania (R600a), joka on luonnollinen ja saastuttamaton kaasu. Se on kuitenkin tulenarkaa. Varmista laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana, ettei jäähdytyskierron mikään osa ole vahingoittunut. Jos vaurioita ilmenee, pidä laite kaukana avotulesta sekä lämmön- ja kipinälähteistä, ja tuuleta tila, jossa laite sijaitsee. 3

4 Ympäristöasiat ja energiansäästö FIN Laitteen sähkönkulutusta voidaan pienentää seuraavasti: - Asenna laite sopivaan paikkaan (katso kohta "Laitteen asennus"). - Pidä laitteen ovea auki mahdollisimman vähän aikaa. Älä laita laitteeseen lämpimiä elintarvikkeita, varsinkaan keittoja tai ruokia, joista haihtuu paljon höyryä. - Varmista laitteen taloudellinen toiminta puhdistamalla sen takana oleva lauhdutin säännöllisesti (katso kohta "Laitteen säännöllinen hoito"). - Tarkasta aika ajoin oven tiiviste ja varmista, että se sulkeutuu hyvin. Jollei näin ole, käänny huollon puoleen. Uusimpien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaisesti laite ei sisällä CFC: tä, vaan kierrossa käytetään R600a-nimistä jäähdytyskaasua. Laitteessa käytetyn kaasun tyyppi on ilmoitettu selväsanaisesti arvokilvessä, joka on laitteen sisällä, vasemmanpuoleisen sivuseinän alaosassa. R600a on saastuttamaton kaasu, joka ei tuhoa otsonikerrosta eikä pahenna juurikaan kasvihuoneilmiötä. LUONNONSUOJELU Tämän laitteen pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. Osallistut niiden kierrätykseen viemällä ne tähän tarkoitukseen varattuihin yleisiin keräilypisteisiin ja edistät samalla luonnonsuojelua. Myös itse laite sisältää useita kierrätettäviä materiaaleja. Oheinen merkintä tarkoittaa, ettei laiteromua saa laittaa muiden jätteiden sekaan Euroopan unionin maissa. Näin toteutetaan parhaiten valmistajan järjestämä laitteiden kierrätys sähkö- ja elektroniikkalaiteromua käsittelevän Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY vaatimusten mukaisesti. Ota yhteys kunnanvirastoon tai jälleenmyyjään saadaksesi lähimmän laiteromujen keräilypisteen osoitteen. Kiitämme yhteistyöstäsi luonnonsuojelun hyväksi. 4

5 Laitteen kuvaus FIN Jääpalalokero* Twist ice * Luukku Jäätelölokero* Jääpalarasiat* Maxi box - laatikko Oven säilytyslokero * Alalaatikko Säädettävät jalat Pakastimen laatikko Sokkeli * mallin mukaanl Tämä pakastimen asennus- ja käyttöopas on laadittu monia eri malleja varten. Oman laitteesi ja oppaan kuvausten välillä voi olla pieniä eroja yksityiskohdissa ja varustelutasossa. Lauhdutin Kompresori 5

6 NO FROST: merkitys ja toiminta FIN Tämä laite on suunniteltu sellaiseksi, ettei sen sisälle kerry huurretta. Huurre sulatetaan laitteen sisäisen järjestelmän avulla vedeksi. Sen jälkeen vesi poistuu haihduttimeen. Järjestelmän ansiosta pakastinta ei siis tarvitse sulattaa. 6

7 Kädensijan kiinnittäminen FIN Kun olet poistanut tuotteen pakkauksesta, kiinnitä kädensija oven vasempaan reunaan ruuveilla, jotka ovat tarvikepussissa. Kohdista kahvan kiinnitysreiät tarkasti oven reikiin ja ruuvaa 7

8 Oven avautumissuunnan vaihto FIN Ovi avataan yleensä vasemmalta (jolloin sarana on oikealla puolella). Jos haluat avata oven oikealta puolelta, voit vaihtaa oven avautumissuuntaa seuraavien ohjeiden mukaisesti. Noudata tarkasti ohjeita ja työvaiheiden järjestystä, jotta asennus sujuu oikein: 1. Aseta laite varovasti makaamaan takaseinäänsä vasten. Kuva R1 2. Nosta sokkeli paikaltaan vetämällä sen alaosassa olevia kielekkeitä A itseesi päin ja kääntämällä sokkelia ylöspäin, jolloin se irtoaa A A (kuva R1). Vedä suojus B aukostaan vasemmalta, ja aseta se oikeanpuoleiseen aukkoon A A (kuva R2). 3. Poista alasaranan tappi C ja irrota se pesästään. Ota talteen oven ja saranan välissä oleva tapin muovikiila. Ruuvaa irti alasarana D, ruuvaa tappi saranan vasempaan reikään (kuva R3). 4. Nosta laitteen ovi paikaltaan (kuva R3). 5. ** Ruuvaa irti metallipalkki Y (kuva R3), joka on kiinnitetty oven alaosaan oikealle. 6. ** Käännä metallipalkki Y (kuva R3) ja ruuvaa se oven alaosaan vasemmalle. 7. ** Poista vasemmanpuoleisen yläsaranan muovitappi F (kuva R4). 8. Nosta kiila ja tappi E yläsaranasta ja vedä ne pois oikeanpuoleisesta aukosta (kuva R4). 9. Ruuvaa tappi E paikalleen (kääntämällä sitä samalla 180 ) yläsaranan oikeanpuoleiseen reikään (kuva R4). 10. ** Ruuvaa muovitappi F oikeanpuoleiseen saranaan (kuva R4). 11. Työnnä laitteen ovi yläsaranaan, vasemmalle puolelle (kuva R4). 12. Työnnä alasarana D oveen ja tarkista samalla, että muovikiilat ovat hyvin paikoillaan tapeissa. 13. Ruuvaa alasarana D paikalleen. 14. Aseta sokkeli paikalleen ja nosta laite pystyasentoon. (** kohdat 5, 6, 7 ja 10: osat ovat vain tietyissä malleissa). Odota kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteeseen virran. D Kuva R2 B Kuva R3 Dessin R4 C Kuva R4 F E D E F Y 8

9 Oven avautumissuunnan vaihto FIN Kuva R5 Saranan säätö Yläoven ja reunan keskinäinen kohdistus ei aina ole täysin kohdallaan (kuva R5). Löysää tällöin hieman yläsaranan päällä olevan suojuksen kiinnitysruuvia (A). Sulje ovi ja aseta se samansuuntaiseksi reunan kanssa. Kiristä ruuvi ja tarkista, että tiiviste sulkeutuu täysin ilmatiiviisti. A Kädensijan paikan vaihtaminen Irrota kädensijan ruuvien suojana olevat tulpat sekä vastakkaisen sivun reikien peittona olevat tulpat. Ruuvaa kädensija irti ja sijoita se vastakkaiselle sivulle (kuva R6). Ruuvaa kädensija kiinni ja peitä ruuvit ja vastakkaisen sivun reiät tulpilla. Kuva R6 9

10 Laitteen asennus FIN Elintarvikkeet säilyvät parhaissa mahdollisissa olosuhteissa ja sähkönkulutus säilyy mahdollisimman alhaisena, kun laite asennetaan oikein eli tämän asennusja käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. - Sijoita laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun tilaan. - Älä sijoita sitä parvekkeelle, verannalle tai terassille: kesän kuumuus ja talven kylmyys voivat estää laitteen asianmukaisen toiminnan ja jopa vahingoittaa laitetta. - Älä sijoita laitetta lämmönlähteen (esim. uunin, lämpöpatterin) lähelle. - Laite on suunniteltu toimimaan parhaiten tietyssä ympäristön lämpötilassa. Tätä kutsutaan laitteen "ilmastoluokitukseksi". Ilmastoluokitus on merkitty laitteen sisälle, vasemmanpuoleisen sivuseinän alaosaan sijoitettuun arvokilpeen. Näiden lämpötila-alueiden ulkopuolella laitteen suorituskyky voi heikentyä. - Pidä laite aina tietyn vähimmäisetäisyyden päässä kalusteista: jätä laitteen sivuille tilaa 3-5 cm tai, jos laite on lähellä seinää, 10 cm. Varaa laitteen yläpuolelle 10 cm tilaa. Näin varmistat hyvän ilmankierron. - Aseta laite sopivalle etäisyydelle seinästä palojen avulla. Palat ovat mukana varustepussissa. Asenna palat laitteen taakse (katso kuva). Ilmastoluokitus Ympäristön lämpötila N +16 C to +32 C N-ST +16 C to +38 C N-T +16 C to +43 C SN +10 C to +32 C SN-ST +10 C to +38 C SN-T +10 C to +43 C ST +18 C to +38 C T +18 C to +43 C Kun laite on asennettu, säädä sen jalkoja niin, että se on hieman kallellaan taaksepäin. Näin ovi sulkeutuu paremmin. Ennen kuin laitat elintarvikkeita kaappiin, puhdista se sisältä ja ulkoa veteen liuotetulla natriumbikarbonaatilla (leivinjauheella): 1 ruokalusikallinen bikarbonaattia 4 litraan vettä. Älä käytä alkoholia, hankausjauheita tai pintoja vahingoittavia puhdistusaineita. Katso kohta "Laitteen puhdistus". 10

11 Kaatumisesteen asennus FIN Huomio! Laitteen vakaus on varmistettava ja kaatuminen on estettävä käyttämällä tarvikkeiden mukana toimitettuja kaatumisesteitä. Kaatumisesteiden asennus on selvitetty kuvissa A ja B. Esteet on kiinnitettävä jääkaapin takana o- levaan seinään kiinnitystapilla ja ruuvilla, joka jääkaapin käyttäjän on valittava seinän laadun perusteella (esim. laajeneva tappi). Kun olet kiinnittänyt kaatumisesteet seinään, työnnä laite pohjaan asti, metallipalkkien vasteeseen saakka (katso kohta "Laitteen asennus"). 11

12 Sähköliitäntä FIN Seuraavien ohjeiden noudattaminen on ehdottoman tärkeää oman turvallisuutesi vuoksi. Sähköasennuksen on oltava standardin NF C mukainen erityisesti maadoituksen osalta. Sähköjohto 3 x 2,5 mm2, yksivaiheinen, 230 V, kytkennät: - yksivaiheiseen energianmittariin 230 V, 50 Hz - differentiaalikatkaisijaan ja sulakkeeseen (10 tai 16 A mallin mukaan). GRAM ei ole vastuussa onnettomuuksista, jotka johtuvat väärästä sähköasennuksesta. Neuvoja laitteen sähköasennusta varten: - Älä käytä jatkojohtoja, adaptereita tai haaroituspistokkeita. - Älä poista koskaan maadoitusta. - Pistorasian täytyy olla helppopääsyisessä paikassa mutta lasten ulottumattomissa. Ota epävarmoissa tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan. Laite on seuraavien EU:n direktiivien ja niiden muutosten mukainen: 73/23/ETY (pienjännitedirektiivi), 89/336/ETY (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja 96/57/ETY (energiatehokkuus). Jos laite on kuljetettu kotiisi vaakatasossa, nosta se pystyasentoon ja odota kaksi tuntia ennen sen kytkemistä verkkovirtaan. Jäähdytyskiertoon on näet voinut valua pieni määrä öljyä, jonka on annettava valua takaisin moottoriin, ennen kuin laite kytketään verkkovirtaan. Muuten laite voi vahingoittua. Puhdista laite ennen sen kytkemistä verkkovirtaan (katso kohta "Laitteen asennus"). Irrota sähköjohto aina ennen puhdistusta ja huoltoa. Älä vedä verkkojohdosta vaan ota aina kiinni pistorasiasta. Vahingoittuneen sähköjohdon saa vaihtaa turvallisuussyistä ainoastaan valtuutettu GRAM-houltoliike. 12

13 Laitteen käyttöönotto ja säätö FIN Elektroniikan toiminta Laitteen yläreunassa sijaitsevan käyttötaulun osat ovat: - 1) Nestekidenäyttö - 2) Säädin: Valmiustila ja lämpötilan säätö - 3) Super Freeze -painike: pikapakastus - 4) Eco -painike: puolitäyttö - 5) Punainen merkkivalo: lämpötilahälytys ja ovi auki HUOMIO: Laitteen käynnistyksen yhteydessä näytössä näkyy hälytys A2. Katkaise se painamalla jotain painiketta 3 sekunnin ajan. Säädä sen jälkeen lämpötila säätimellä. Laite piippaa aina, kun vahvistat toiminnon tai kytket toiminnon pois. 13

14 Laitteen käyttöönotto ja säätö FIN Näyttöön ilmestyvien symbolien ja toimintojen merkitys Pakastimen lämpötilan säätö Halutun lämpötilan säätö asteen tarkkuudella välillä -26 C -16 C. HÄLYTYS Ice Cream -toiminto (mallin mukaan) Toiminnon avulla jäätelöt säilyvät (ilman pahvipakkausta) ihanteellisessa lämpötilassa, jotta ne ovat valmiita syötäviksi heti pakastimesta otettaessa. Kun toiminto on käytössä, lämpötilan sijaan näytöllä näkyy symboli «IC». Käynnistä toiminto kääntämällä käyttötaulussa oleva säädin (2) asentoon «IC». Pikapakastustoiminto Toiminnon avulla voidaan pakastaa suuri määrä tuoreita elintarvikkeita nopeasti. Suosittelemme toiminnon kytkemistä 24 h ennen pakastamisen aloittamista. Lämpötilanäytön sijaan näkyy symboli «SF», kun toiminto on käytössä. Voidaan kytkeä pois päältä käsin. Automaattinen poiskytkentä 52 tunnin kuluttua. Säästötoiminto Kun toiminto on käytössä, lämpötilan sijaan näytöllä näkyy symboli EC. Toiminnon avulla voit säästää energiaa (15 %), kun laite on vain puoliksi täytetty. Kun toiminto kytketään, suosittelemme sijoittamaan kaikki pakasteet viimeisen laatikon yläpuolella olevalle kahdelle tasolle. Lapsilukkotoiminto Ohjaustaulu lukitaan ja avataan painamalla yhtä aikaa painikkeita Super freeze ja Eco kolmen sekunnin ajan. Kun toiminto on kytkettynä, näytössä näkyy symboli «CS» viiden sekunnin ajan vuorotellen lämpötilanäytön tai muun toiminnon (pikapakastus jne.) kanssa. Säädin ja painikkeet eivät tällöin toimi. Ovi auki -hälytys Hälytys laukeaa, kun ovi jää auki yli minuutiksi. Merkkivalo syttyy ja äänimerkki kuuluu. Katkaise hälytys painamalla jotain painiketta. Lämpötilan hälytys Laitteesi ilmoittaa sähkökatkon jälkeen, voidaanko pakasteet: «SF» säilyttää : kun sähkökatko on lyhyt, laite käynnistää sen jälkeen automaattisesti pikapakastustoiminnon, jotta pakastin kylmenee nopeasti uudelleen. Näytössä näkyy lämpötilan sijaan symboli «SF». Elintarvikkeiden säilytystä voidaan jatkaa. «A1» kypsentää : kun tämä symboli näkyy näytössä lämpötilan sijaan, elintarvikkeet on ehdottomasti kypsennettävä ravinnoksi, koska ne ovat osittain sulaneet. «A2» viedä roskiin : kun tämä symboli näkyy näytössä lämpötilan sijaan, elintarvikkeet ovat sulaneet eikä niitä voi enää käyttää. Ne on vietävä roskiin. 14

15 Laitteen käyttöönotto ja säätö FIN Näyttöön ilmestyvien symbolien ja toimintojen merkitys HÄLYTYS Jos lämpötilan sijaan näytössä näkyy tämä merkki, kylmäanturissa on todennäköisesti vikaa. Laite toimii edelleen turvatoiminnon avulla, mutta sinun on ehdottomasti otettava yhteyttä huoltoon. Jos tämä kirjain näkyy lämpötilan sijaan, sähkövirran saannissa on ollut häiriö. Automaattinen testausjärjestelmä toimii 5 minuutin ajan, minkä jälkeen laite käy normaalisti. Jos lämpötilan sijaan näytössä näkyy tämä merkki, sulatusvastuksessa on todennäköisesti vikaa. Sinun on ehdottomasti otettava yhteyttä huoltoon. HUOMIO Laitteen sisälämpötila riippuu ympäristön lämpötilasta, oven avaustiheydestä sekä jääkaappiin laitettujen elintarvikkeiden määrästä ja lämpötilasta. Tarkista siis säännöllisesti lämpötilan ilmaisimen tila ja säädä lämpötilaa tarvittaessa. Näytössä näkyvä lämpötila vastaa haluttua lämpötilaa eikä kaapin todellista lämpötilaa. Laite on jännitteellinen, vaikka näyttö olisikin pimeänä. 15

16 Pakastettavat elintarvikkeet / valmispakasteet FIN Kotipakastimella voit pakastaa itse haluamiasi elintarvikkeita: pakastin jäähdyttää ne kauttaaltaan nopeasti, jolloin niiden säilyvyysaika pitenee. Elintarviketeollisuudessa pakasteet jäähdytetään vielä nopeammin ja tehokkaammin kuin kotipakastimessa. Kaupan pakasteet ovatkin tarkkaan ottaen "syväjäähdytettyjä". Pakastettavien elintarvikkeiden valmistelu Pakastaminen ei steriloi elintarvikkeita. Siksi on tärkeää, että pakastettava ruoka valmistellaan yksinkertaisten hygieniasääntöjen mukaisesti: pese kätesi, ennen kuin kosket ruokaan. Puhdista myös kaikki käytetyt keittiövälineet, ennen kuin käytät niitä uudelleen. Pakasta vain tuoreita, laadultaan esiluokkaisia elintarvikkeita. Katso taulukosta kohdasta "Elintarvikkeiden pakastusopas", mitä tuotteita voi pakastaa ja kuinka kauan ne säilyvät pakastimessa. Esikeitä hedelmät ja vihannekset ennen pakastusta, jotta niiden väri, aromit, maku ja vitamiinit säilyvät: upota ne hetkeksi kiehuvaan veteen. Jaa pakastettava ruoka yhdellä aterialla tarvittavan määrän sisältäviin yksittäispakkauksiin. Lisäksi pienet pakkaukset jäätyvät nopeammin kuin suuret. Pakkaa elintarvikkeet ilmatiiviisti, ettei niiden maku laimene ja etteivät ne kuivu. Käytä muovipusseja, polyetyleenikelmua, alumiinifoliota tai pakastusrasioita. Jos käytät muovipusseja, purista niistä ilma u- los, ennen kuin suljet ne ilmatiiviisti. Älä laita pakastimeen koskaan pulloja tai astioita, joissa on nestettä enemmän kuin 2/3 niiden tilavuudesta: jäätyessään nesteet laajenevat, jolloin astia voi haljeta tai räjähtää. Merkitse jokaiseen pakkaukseen: - pakastuspäivä - viimeinen käyttöpäivä - sisältö - annosmäärä. Jos ostat kaupasta pakasteita, poimi ne mukaan aina viimeiseksi. Tarkista pakasteista aina, - ettei niiden pakkaus ole vahingoittunut - ettei niiden pinnalla ole huurretta (se kertoo, että ne ovat osittain sulaneet). Pakkaa pakasteet kesällä kylmälaukkuun tai - kassiin tai sanomalehteen. Kuljeta ne nopeasti ja laita heti pakastimeen. 16

17 Elintarvikkeiden pakastusopas FIN Tuore liha Tuote Säilyvyys Lammas pieninä paloina 8 kk Porsaanpaisti 5 kk Porsaankyljykset 4 kk Naudan keittoliha, paahtopaisti 10 kk Naudanpihvit, entrecôte, kastikkeessa, vasikanpaisti 8 kk Vasikanpihvit, kotletit 10 kk Jauheliha 4 kk Sisäelimet 3 kk Makkarat 2 kk Liha on hyvä sulattaa kokonaan ennen paistamista, jotta se kypsyy sisältä ja reunoilta yhtä nopeasti. Pienet leivitetyt pihvit voit paistaa suoraan pienellä tai keskinkertaisella lämmöllä. Myös keittolihat voi valmistaa sulattamatta. Siipikarja ym. Valmistele kynimällä tai nylkemällä, poista sisälmykset. Pese ja pyyhi kuivaksi. Pieni tarvittaessa. Tuote Säilyvyys Ankka 4 kk Kani 6 kk Keittokana 7 kk Hanhi 4 kk Broileri 10 kk Kalkkuna 6 kk Sisäelimet 3 kk Riista Valmistele kynimällä tai nylkemällä, poista sisälmykset. Pese ja pyyhi kuivaksi. Pieni tarvittaessa. Tuote Säilyvyys Sorsa, lehtokurppa, fasaani 8 kk Jänis 6 kk Peltopyy, viiriäinen 8 kk Kala Tuote Säilyvyys Valmistelu Karppi Hauki Kampela Lohi Makrilli Suutari Rautu Kultaotsaahven Meriantura 2 kk Suomusta, perkaa, poista pää. Pese, kuivaa, pakasta 3 kk Suomusta, perkaa, poista pää. Pese aseta kylmään suolaveteen 30 sekunniksi, pyyhi ja pakasta. 17

18 Elintarvikkeiden pakastusopas FIN Valmiit ruoat Ruokalajien säilyvyysaika lyhenee, jos käytät niiden valmistuksessa paljon lihan omaa rasvaa tai esim. Tuote Säilyvyys Esivalmistus Kastike lihan paistinliemestä Keitä puolikypsäksi 3 kk Tomaattikastike Keitä kypsäksi Minestronekeitto 2 kk Älä lisää makaroneja Lasagne 4 kk Paista puolikypsäksi Paistit 2 kk Paista kypsäksi Vasikkarulla 1 kk Paista Lihat kastikkeessa 3 kk puolikypsäksi Haudutettu riista 2 kk Paista kypsäksi Vedessä keitetty kala, uunikala Lihatäytteiset paprikat, munakoisot, kesäkurpitsat Valmista 2 kk Valkosipulin ja persiljan kanssa paistetut sienet, paprikasose puolikypsäksi Keitetyt pinaatit Pizza 6 kk Keitä/paista valmiiksi Laita sulattamatta suoraan liedelle tai uuniin. Vihannekset Vihannekset on hyvä esikeittää nopeasti höyryssä, jotta niiden vitamiinit ja kivennäisaineet eivät liukene myöhemmin keitinveteen. Sinun ei tarvitse odottaa niiden kuivumista, vaan jäähtyminen riittää. Tuote Säilyvyys Valmistelu Esikeittoaika Parsa 12 kk Pese ja poista puiset osat 2 min Kaali, kukkakaali 6 kk Puhdista, paloittele 2 min (1) Latva-artisokka Poista uloimmat lehdet 6 min (1) Pavut Silvo 3 min Vihreät pavut Pese, poista kannat 4 min Sienet Puhdista 2 min (1) 12 kk Munakoisot Pese, leikkaa siivuiksi 4 min (2) Paprikat (3) Pese, leikkaa siivuiksi, poista siemenet Herneet, tomaatit (3) Silvo ja pakasta välittömästi vain yhtenä kerroksena, kääri sen jälkeen pakkaukseen Älä esikeitä Persilja, basilika 8 kk Pese Pinaatit 2 min Keittovihannekset (selleri, porkkana,lehtivihannekse, purjo jne.) 12 kk Pese, pieni, jaa annoksiin. Älä lisää perunoita, ne mustuvat. Älä esikeitä (1) Lisää hieman etikkaa ja sitruunaa keitinveteen (hapan vesi). (2) Suolaa ennen keittämistä. (3) DSulaessaan nämä vihannekset supistuvat soseeksi, koska ne sisältävät erittäin runsaasti vettä. Tuotteet kannattaa sulattaa vain, jos ne halutaan syödä keitettyinä. Vihannekset ovat yleensä parhaimmillaan, jos ne keitetään suoraan, sulattamatta. Lyhennä keittoaikaa sen mukaan, kauanko olet esikeittänyt vihanneksia ennen pakastusta. 18

19 Elintarvikkeiden pakastusopas FIN Hedelmät ja marjat Hedelmät on peitettävä sokerilla tai sokeriliemellä. Sokeria tarvitaan noin 250 g yhden hedelmä- tai marjakilon säilömiseen. Sokerilientä käytetään eri vahvuisena. Liemi tehdään keittämällä sokeria ja vettä. Eri sokeripitoisuudet ovat seuraavat: - 30 prosenttinen liuos: 450 g sokeria litraan vettä; - 40 prosenttinen liuos: 650 g sokeria litraan vettä; - 50 prosenttinen liuos: 800 g sokeria litraan vettä; Hedelmien tai marjojen väri ei muutu, kun upotat ne sitruunamehuun, ennen kuin kaadat sokeria niiden päälle, tai kun lisäät sitruunamehua sokeriliemeen. Pakastettavien hedelmien ja marjojen pakastusrasioita on pidettävä jääkaapissa tunti ennen niiden pakastimeen laittoa. Marjojen tai hedelmien on oltava kokonaan liemen peitossa. Tuote Säilyvyys Valmistelu Aprikoosit 8 kk Pese, poista kivet, 30% Ananas Kuori, leikkaa siivuiksi, 50% Appelsiini 10 kk Kuori, leikkaa siivuiksi, 30% Kirsikat Pese, poista kivet, peitä sokerilla tai liemellä 30% Mansikat Pese, poista kannat ja peitä sokerilla 12 kk Meloni Kuori, leikkaa siivuiksi, poista siemenet, peitä liemellä 30% Persikat 8 kk Kuori, poista kivet, leikkaa siivuiksi, peitä liemellä 50% Greippi 12 kk Kuori, leikkaa siivuiksi, 30% Sitrushedelmien mehut 10 kk Purista, poista siemenet, sokeroi maun mukaan Luumut Pese, poista kivet, peitä sokerilla tai liemellä 50% 12 kk Viinirypäleet Irrota rypäleet tertusta, pese, peitä sokerilla tai liemellä 30 % Mustikat, karhunvatukat, 10 kk viinimarjat, vadelmat Pese, poista rangat, peitä sokerilla Leipä Säilyvyys 2 kk. Sulata 50-asteisessa uunissa. Laita leipä kylmään uuniin. Voi ja juusto Pakasta voi ja juusto viikkoannoksiksi. Voit ja kovat juustot (parmesaani jne.) säilyvät 8 kk, muut juustot 4 kk. Sulatetaan jääkaapissa. Huomaa, että tuotteiden pinnalle voi tiivistyä vettä. 19

20 Elintarvikkeiden sijoittelu pakastimeen FIN Älä sijoita tuoreita elintarvikkeita aiemmin pakastettujen viereen, jottei vanhojen pakasteiden lämpötila nouse. Kiloina ilmoitettu enimmäismäärä, jonka voi pakastaa vuorokauden aikana, on merkitty laitteen arvokilpeen (joka sijaitsee pakastimen sisällä, vasemmanpuoleisen seinän alaosassa) seuraavan tekstin jälkeen: "CAPACITE DE CONGELATION / FREEZING CAPACITY (kg/24h)". Pikapakastus Pikapakastuksen eli Super Freeze -toiminnon avulla pakastimen lämpötila laskee nopeasti mahdollisimman kylmäksi, jolloin voit pakastaa nopeasti suuren määrän Tuoreita elintarvikkeita (katso kohta "Laitteen käyttöönotto ja säätö"). Lämpötilanäytön sijaan näkyy symboli SF, kun toiminto on käytössä. Toiminto voidaan kytkeä pois päältä käsin. Automaattinen poiskytkentä 52 tunnin kuluttua. Voit sijoittaa pakastettavat elintarvikkeet kaikkiin pakastimen lokeroihin, mutta huomaa silti, että : - elintarvikkeet pakastuvat nopeammin ensimmäisellä tai toisella hyllyllä. Näin hyödynnät pakastustehon mahdollisimman tehokkaasti. - Kun laitteessa on Twist Ice ja/tai jäätelölokero (toisella tasolla), pakastettavat elintarvikkeet on hyvä sijoittaa ensimmäiselle ja kolmannelle tasolle (katso kuva). Elintarvikkeet on pakastettava mahdollisimman nopeasti, jotta niiden vitamiinipitoisuus, ravintoarvo, ulkonäkö ja maku säilyvät

21 Pakasteiden sulatus FIN Voit sulattaa pakasteet viidellä eri tavalla: - sulattamalla niitä useita tunteja jääkaapissa - antamalla niiden sulaa hitaasti huoneenlämmössä - tavallisessa uunissa erittäin miedolla lämmöllä (40-50 C) - mikroaaltouunissa - kypsentämällä tuotteet sulattamatta. Jääkaapissa sulattaminen on hitain mutta turvallisin menetelmä. Älä koskaan pakasta uudelleen osittainkaan sulaneita elintarvikkeita, ennen kuin olet kypsentänyt ne. Älä syö heti pakastimesta juuri otettuja tuotteita (jäätelöitä, jääpaloja jne.): ne ovat hyvin kylmiä, ja voit saada niistä paleltumia. Vältä koskemasta pakastelta kostein käsin: kädet voivat tarttua kiinni. Pakasteet kannattaa sulattaa juuri ennen käyttöä. Pakastimen automaattisulatus Pakastimen sulatus on täysin automaattinen. Huurteesta sulanut vesi valuu kompressorin päällä olevaan keräilykaukaloon. Kompressorista hohkava lämpö haihduttaa veden kaukalosta. 21

22 Laitteen säännöllinen hoito FIN Irrota verkkojohto aina ennen laitteen puhdistusta. Älä vedä verkkojohdosta vaan ota aina kiinni pistorasiasta. Laitteen puhdistus Elintarvikkeiden säilymisen ja hygienian takia, pakastin on hyvä puhdistaa ja desinfioida aika ajoin. Tyhjennä pakastin kokonaan. Aseta pakasteet kylmälaukkuihin tai kääri ne sanomalehtipaperiin. Sijoita ne viileään paikkaan. Puhdista laite sisältä ja ulkoa veteen liuotetulla natriumbikarbonaatilla (leivinjauheella): 1 ruokalusikallinen bikarbonaattia 4 litraan vettä. Älä käytä alkoholia, hankausjauheita tai pintoja vahingoittavia puhdistusaineita. Älä käytä höyrypuhdistinta. Kuuma höyry voi vahingoittaa pintoja ja sähkölaitteita. Saatat altistua sähköiskuille. Huuhtele vedellä ja kuivaa rievulla. Lampun vaihto (mallin mukaan) Irrota laite sähköverkosta Laitteessa voi olla lamppu käyttötaulun reunuksen alapuolella. Lamppu vaihdetaan seuraavasti: - Poista suojaristikko vääntämällä terävällä esineellä (litteällä ruuvimeisselillä tai veitsellä) kielekettä (kuva R1). - Lamppu näkyy nyt. Kierrä se irti ja vaihda tilalle uusi (kuva R2). Aseta suojaristikko takaisin paikalleen vastakkaisella tavalla. kuva R1 Älä unohda puhdistaa laitteen takana sijaitsevaa lauhdutinta aika ajoin (katso kohta "Laitteen kuvaus"). Käytä kuivaa sutia tai mieluiten pölynimuria. Kytke laite takaisin verkkovirtaan ja säädä tarvittaessa lämpötilaa kohdan "Lämpötilan säätö" mukaisesti. Paina pikapakastuskytkin pohjaan. kuva R2 Odota 3-4 h., ennen kuin laitat pakasteet takaisin pakastimeen. Katkaise pikapakastus painamalla pikapakastuskytkintä uudelleen vuorokauden kuluttua. 22

23 Toimintahäiriöt FIN Tavalliset käyntiäänet Jotta pakastimeen säädetty lämpötila säilyy tasaisena, laitteen kompressori käynnistyy säännöllisin väliajoin. Siitä aiheutuu tavallisia käyntiääniä, jotka lakkaavat itsestään, kun pakastin on saavuttanut halutun lämpötilan. Äänet ovat seuraavanlaisia: ÄÄNI SYY Surina Aineutuu kompressorista Surina voi kuulua hetkittäin voimakkaammin, kun kompressori käynnistyy. Rahina tai hiljainen pulputus Aiheutuu jäähdytysnesteen kiertämisestä pakastimen putkistossa. Napsahdukset Kuuluvat, kun ohjauspiirikortti käynnistää tai pysäyttää moottorin. Hiljainen taustakohina Jos laitteessa (tietyissä malleissa) on kylmäpuhallin, pakastimen sisällä kiertävä ilma aiheuttaa hiljaisen taustakohinan. Häiriöt ja viat Laitteen käytön aikana voi ilmetä vikoja. Ennen kuin soitat huoltoon, tarkista seuraavien ohjeiden avulla, onko vika ehkä korjattavissa omin neuvoin. VIKA NEUVO - Tarkista laitteen jalkojen säätö ja vakaa asento. - Tarkista, ettei pakastin kosketa seinään. - Tarkista, että kaikki irrotettavat osat (lokerot, hyllyt jne.) ovat Poikkearia ääniä paikallaan. - Tarkista, etteivät pakastimeen sijoitetut pullot tai muut astiat kosketa toisiinsa. Pakastin ei ole tarpeeksi kylmä Pakastin ei kylmene lainkaan - Tarkista, että lämpötila on säädetty oikein, kuten kohdassa "Lämpötilan säätö" neuvotaan. - Jos olet laittanut pakastimeen hyvin suurin määrän tavaroita, säädä lämpötilaa, kuten kohdassa "Lämpötilan säätö" neuvotaan. - Älä avaa pakastimen ovea turhan usein ja tarkista, ettei se jää auki. - Tarkista, palaako laitteessa merkkivaloja. - Tarkista, onko laite kytketty oikein pistorasiaan. - Tarkista, ettei kotisi pääkytkin ole 0-asennossa ja ettei sulake ole palanut tai löysällä. 23

24 Toimintahäiriöt FIN VIKA Huurretta muodostuu laitteen sisään Ulkoseinät ovat kuumat Vesipisaroita laitteen ulkopinnalla Laitteen takaseinään muodostuu vesipisaroita tai jäätä Kaikki elintarvikkeet eivät jäädy kokonaan Pakastetussa lihassa on valkoisia viiruja Ovi on vaikea avata Pakastimen sisävalo* ei pala (* mallin mukaan) NEUVO - Älä avaa pakastimen ovea turhan usein ja tarkista, ettei se jää auki. - Ulkoseinien lämpeneminen on normaalia, se estää kosteuden tiivistymisen laitteen pinnalle. - Kun kodin sisäilma on kosteaa (esimerkiksi keväällä tai syksyllä) eikä lämmitys ole käytössä, kosteutta voi tiivistyä hieman laitteen ulkoseiniin. Se ei ole vaarallista, ja pakastin toimii aivan normaalisti. - Tilanne on aivan normaali. Koska kyseinen kohta on erityisen kylmä ja kostea, siihen tiivistyy vettä ja huurretta laitteen tavanomaisen toiminnan aikana. Huurre poistuu säännöllisesti pakastimen sulattaessa sen automaattisesti. - On normaalia, että paljon sokeria, rasvaa tai alkoholia sisältävät tuotteet eivät jäädy aivan kokonaan vaan säilyvät osin pehmeinä (jäätelöt, tuoremehut jne.) - Tarkista, onko pakastimen lämpötila oikein säädetty eikä pakastin ole liian kylmällä (katso kohta "Lämpötilan säätö"). - Tarkista kohdan "Elintarvikkeiden pakastusopas" taulukosta, ettet ole säilyttänyt lihaa liian pitkään pakastimessa. - On normaalia, että ovi on jonkin verran jäykkä avattaessa, varsinkin jos olet juuri sulkenut sen: laitteen sisään syntyy pieni alipaine, joka varmistaa oven tiiviin sulkeutumisen. Odota hetki, ennen kuin avaat oven uudelleen. - Tarkista, onko laite kytketty oikein pistorasiaan. - Tarkista, ettei kotisi pääkytkin ole 0-asennossa ja ettei sulake ole palanut tai löysällä. - Tarkista, ettei lamppu ole palanut, ja katso vaihto-ohjeet tarvittaessa kohdasta "Lampun vaihto". 24

25 Näytön symbolit NÄYTTÖ SF EC CS A1 A2 E ou A C DR FIN OHJE - Symboli SF osoittaa, että olet kytkenyt pikapakastustoiminnon. Symboli häviää, kun pakastus on päättynyt 52 tunnin kuluttua tai kun katkaiset toiminnon. - Symboli SF voi näkyä, vaikka et ole kytkenyt pikapakastustoimintoa. Laitteessa on hälytystoiminto, joka toimii sähkökatkon jälkeen ja kytkee pikapakastustoiminnon, jotta lämpötila laskee nopeasti. - Symboli EC tarkoittaa, että laite on virransäästötilassa. Poista toiminto käytöstä, jolloin laite palaa normaalin toimintatilaan. - Kun symboli CS näkyy näytössä vuorotellen muiden symbolien kanssa, se tarkoittaa, että lapsilukko on kytkettynä. Voit kytkeä lapsilukon pois painamalla yhtä aikaa painikkeita Super Freeze (3) ja Eco (4) muutaman sekunnin ajan. - Symboli A1 tarkoittaa, että laitteen hälytystoiminto on toiminut sähkökatkon jälkeen. Symboli osoittaa, että elintarvikkeet ovat osin sulaneet ja että ne on käytettävä pikimmiten. Katkaise hälytys painamalla jotain painiketta. - Symboli A2 tarkoittaa, että laitteen hälytystoiminto on toiminut sähkökatkon jälkeen. Symboli osoittaa, että elintarvikkeet ovat täysin sulaneet ja ettei niitä saa syödä. Ne on vietävä roskiin. Katkaise hälytys painamalla jotain painiketta. - Jos pakastimen lämpötilan sijaan näytössä näkyy tämä merkki, kylmäanturissa on todennäköisesti vikaa. Ota yhteyttä huoltoon. - Symboli osoittaa, että sähkövirran saannissa on ollut häiriö. Automaattinen testaus on meneillään. Laite alkaa toimia normaalisti 5 minuutin kuluttua. - Symboli tarkoittaa, että sulatusvastuksessa on todennäköisesti vikaa. Ota yhteyttä huoltoon. 25

26

27 Innehållsförteckning S 1 Säkerhet och miljö Säkerhetsföreskrifter Respekt för miljön och energibesparing Beskrivning av frysskåpet NO FROST: betydelse och funktion Hur du installerar det för första gången Handtagets infästning Vända dörrens öppningsriktning Installera frysskåpet Monteringsnormer Elanslutning Hur du använder ditt frysskåp Apparatens driftsättning och inställning Frysta / djupfrysta produkter Förberedelse av mat som ska frysas ner Guide för frysning av matvaror Förvaring av matvaror i frysskåpet Snabbfrysning Upptining av matvaror Automatisk avfrostning av frysskåpet Normalt underhåll av frysskåpet Rengöring av frysskåpet Byte av glödlampa (beroende på modeller) Funktionsfel Normala brus Problem eller incidenter Visningssymboler Frysskåpets installations- och bruksanvisning motsvarar flera modeller. Det kan finnas några skillnader på informationen och utrustningarna gällande ditt frysskåp och beskrivningarna som ges. Nedan finns en beskrivning av symbolerna som finns på sidorna i denna bruksanvisning: fara för gasantändning elfara viktiga råd och informationer säkerhetsföreskrifterna ska absolut iakttas 27

28 Säkerhetsföreskrifter S Detta frysskåp, endast för hushållsbruk, har tillverkats för att förvara och frysa ner matvaror. De följande instruktionerna ska absolut iakttas. Vi frånsäger oss allt ansvar och all garanti vid material- eller kroppsskador då dessa rekommendationer inte iakttagits. - Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, mental förmåga eller sinnesförmåga eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskaper, utom ifall dessa personer har fått föregående instruktioner om apparatens användning från en person ansvarig för deras säkerhet och som håller uppsikt över dem. - Flaskor eller skålar ska fyllas till 2/3 om de ska läggas i frysskåpet: vätskor utvidgar sig under frysningen och risken finns att behållaren exploderar. - Använd inget annat medel än de som rekommenderas i bruksanvisningen för att påskynda avfrostningen. - Ditt frysskåp ska installeras, och vid behov fästas, enligt anvisningarna i denna installations- och bruksanvisning för att undvika skador och risker som kan uppstå då det inte står stabilt eller installerats på fel sätt. Om frysskåpet har transporterats på horisontalt läge, ställ det vertikalt och vänta två timmar innan du kopplar det. En liten mängd olja kan rinna ut ur kylkretsen. För att undvika skada på frysskåpet måste oljan rinna tillbaka till motorn innan frysskåpet kopplas. - Om ditt frysskåp är utrustat med småhjul, kom ihåg att de endast är till för att underlätta korta förflyttningar. Flytta det inte med hjälp av småhjulen under långa streckor. - Utför den första rengöringen (se kapitel "Installera frysskåpet") innan du kopplar frysskåpet till elnätet. Koppla från frysskåpet innan något som helst underhåll. Dra inte i elsladden utan använd stickproppen. - Använd inte elektriska apparater inuti förvaringsfacken, förutom om detta rekommenderas av tillverkaren. Låt inte barn få leka med frysskåpet och håll husdjur på avstånd. - Begagnade frysskåp ska omedelbart göras obrukbara. Koppla från och kapa av elsladden jäms med frysskåpet. Gör dörrens låsanordning obrukbar, eller montera helst ner dörren för att undvika att till exempel lekande barn eller djur kan stängas in i frysskåpet. - Om incidenter uppstår och du inte kan lösa dem med de råd som vi ger dig (se kapitel "Funktionsfel"), kontakta endast auktoriserade kundtjänster eller en kompetent fackman. Kylkretsen i frysskåpet innehåller köldmediumet isobutan (R600a) som är icke miljöfarlig naturgas men dock antändbar. Kontrollera att inga komponenter i kylkretsen har skadats efter transporten och installationen av frysskåpet. Vid skada, håll frysskåpet på avstånd från eldlågor och alla slags värmekällor eller antändbara källor, och lufta rummet där det står. 28

29 Respekt för miljön och energibesparing S För att begränsa frysskåpets elförbrukning: - Installera det på lämplig plats (se kapitel "Installation av frysskåpet"). - Håll dörren öppen så lite som möjligt. Ställ inte in matvaror som fortfarande är varm i frysskåpet, speciellt om det är soppor eller maträtter som avger en stor mängd ånga. - Se till att frysskåpet fungerar så bra som möjligt genom att regelbundet göra rent kondensatorn (se kapitel "Underhåll av frysskåpet"). - Kontrollera regelbundet dörrlisten och se till att den alltid sluter till på korrekt sätt. Om detta inte är fallet, kontakta din kundtjänst. I överensstämmelse med senare lagliga miljöskyddsbestämmelser, innehåller inte frysskåpet C.F.C., utan en kylgas som kallas R600a. Den exakta typen av kylgas som används i frysskåpet anges klart på maskinskylten som sitter inuti frysskåpet, nere på vänster insida. R600a är en icke miljöfarlig gas som inte skadar ozonskiktet och vars påverkan på växthuseffekten är praktiskt taget obefintlig. MILJÖSKYDD Apparatens förpackning är återvinningsbar. Genom att använda de containers som kommunen tillhandahåller för återvinning bidrar du till att skydda miljön Apparaten innehåller också återvinningsbart material. Den är märkt med detta logo för att visa att i EU: s medlemsländer skall använda apparater inte blandas med övriga sopor. På så vis sker återvinningen av apparaterna som tillverkaren organiserar på bästa sätt och enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG som gäller för använda elektriska och elektroniska apparater. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för att få information om vilken uppsamlingsplats av använda apparater som ligger närmast din bostad. Vi tackar för att du medverkar till att skydda miljön. 29

30 Beskrivning av frysskåpet S Kontrollpanel Is * Lock Glassfack* Islådor* Låda Maxi box Inredd innerdörr* Undre låda Justerfötter Frysskåpets låda Sockel * beroende på modeller Frysskåpets installations- och bruksanvisning motsvarar flera modeller. Det kan finnas några skillnader på informationen och utrustningarna gällande ditt frysskåp och beskrivningarna som ges. Kondensator Kompressor 30

31 NO FROST: betydelse och funktion S Detta frysskåp har tillverkats för att undvika att rimfrost kan samlas invändigt. Ett invändigt system gör att rimfrosten smälter och omvandlas till vatten. Vattnet förs sedan till ett kylelement. Tack vare detta system behöver du inte frosta av frysskåpet. 31

32 Handtagets infästning S Efter att ha tagit produkten ut ur dess förpackning, fäst in handtaget på dörrens vänstersida med hjälp av medlevererade skruvar i tillbehörspåsen. Rikta in ordentligt handtagets fästskruvar med de hål som finns på dörren och skruva in. 32

33 Vända dörrens öppningsriktning S Dörren öppnas i normala fall åt vänster (höger gångjärn). Om du vill öppna dörren åt höger, kan du ändra öppningsriktningen genom att följa anvisningarna nedan. För en korrekt installation, följ noggrant anvisningarna och arbetsuppgifterna nedan: 1. Lägg försiktigt ner frysskåpet på baksidan. 2. Avlägsna sockeln genom att dra remsorna A, som sitter på den undre delen, mot dig och genom att vrida den uppåt för att lossa den Ritning R1 (ritning R1). Avlägsna skyddet B från sätet till A vänster och för in det i höger säte (ritning R2). A A A 3. Avlägsna stiftet på det nedre gångjärnet C och frigör det från sitt säte, ta vara på plastkilen som sitter mellan dörren och gångjärnet på Ritning R2 stiftet. Skruva loss det nedre gångjärnet D, skruva tillbaka stiftet i vänster öppning på B gångjärnet (ritning R3). 4. Avlägsna dörren (ritning R3). 5. ** Skruva loss distansstycket i metall Y (ritning R3) som fästs på den undre delen till höger på dörren. Ritning R3 6. ** Sätt tillbaka distansstycket i metall Y (ritning R3) och skruva fast det på den undre delen till vänster på dörren. 7. ** Ta ut plasttappen F ur övre vänstra gångjärnet (ritning R4). 8. Avlägsna kilen och stiftet E från det övre gångjärnet och ta bort det från höger säte (ritning R4). Dessin R4 9. Skruva tillbaka stiftet E (genom att vrida det i 180 ) i höger öppning på det övre gångjärnet (ritning R4). 10. ** Skruva tillbaka plasttappen F i övre högra Y gångjärnet (ritning R4). 11. Placera dörren i det övre gångjärnet, på vänster sida (ritning R4). Ritning R4 F 12. För in det nedre gångjärnet D i dörren och kontrollera att plastkilarna sitter korrekt på stiften. F 13. Skruva fast det undre gångjärnet D. 14. Sätt tillbaka sockeln och ställ frysskåpet i E vertikalt läge. E (** punkterna 5, 6, 7 och 10: förutses endast på vissa modeller). Vänta två timmar innan du sätter D påfrysskåpet. 33

34 Vända dörrens öppningsriktning S Justera gångjärnet Det händer ibland att dörrens övre del och listen inte är perfekt anpassade (ritning R5). I detta fall, skruva lätt loss skyddets fästskruv (A) på det övre gångjärnet. Stäng dörren och anpassa den med listen. Dra därefter åt skruven och kontrollera att packningen är lufttät. Ritning R5 A Vända handtaget Ta bort de pluggar som täcker handtagets skruvar och de på motsatta sidan som täcker hålen. Skruva loss handtaget och sätt in det på andra sidan (ritning R6). Skruva in handtaget och sätt tillbaka pluggarna som täcker skruvarna och hålen. Ritning R6 34

35 Installera frysskåpet S Endast en korrekt installation av frysskåpet enligt föreskrifterna som du erhållit i "installations- och bruksanvisningen" gör att du kan förvara matvarorna i lämpliga förhållanden och med en optimal energibesparing. - Placera frysskåpet i ett torrt och luftat område. - Undvik balkonger, verandor, terrasser: överdriven värme under sommaren och kyla under vintern kan förhindra en bra funktion av frysskåpet, och till och med skada det. - Placera det inte nära en värmekälla som en ugn eller ett element till exempel. - Ditt frysskåp har tillverkats för en optimal funktion i en viss omgivningstemperatur. Det har tillverkats för en specifik "klimatklass". Denna klimatklass anges klart och tydligt på maskinskylten inuti frysskåpet, nere till vänster på insidan. Utöver dessa temperaturer, kan frysskåpets prestanda minska. Klimatklass Omgivningstemperatur N från +16 C till +32 C N-ST från +16 C till +38 C N-T från +16 C till +43 C SN från +10 C till +32 C SN-ST från +10 C till +38 C SN-T från +10 C till +43 C ST från +18 C till +38 C T från +18 C till +43 C - Håll ett minimalt avstånd från 3 till 5 cm, på sidorna, mellan frysskåpet och andra möbler eller från 10 cm om frysskåpet står nära en vägg och 10 cm ovanför för en korrekt luftcirkulation runt frysskåpet. - Placera apparaten på ett lämpligt avstånd från väggen med hjälp av distansstyckena som erhålls i tillbehörspåsen. Du måste därför montera distansstyckena bak på frysskåpet (se ritningen). Efter att frysskåpet installerats, justera fötterna så att det lutar något bakåt: dörren kommer på så sätt att stängas lättar. Innan du lägger i matvaror, gör rent frysskåpet invändigt och utvändigt med bikarbonat som späds ut med vatten (1 matsked bikarbonat för 4 liter vatten). Använd inte alkohol, slipmedel eller rengöringsmedel som kan skada ytorna. Se kapitel "Rengöring av frysskåpet". 35

36 Monteringsnormer S Observera! För att garantera apparatens stabilitet och för att förekomma all tipprisk, bör man använda de tippskyddsfästen som levereras tillsammans med tillbehören. Hur dessa fästen ska monteras står förklarat på bilderna A och B: De ska fästas på väggen, bakom kylskåpet, med hjälp av en plugg och en skruv som ska väljas för varje enskild användare beroende på väggens beskaffenhet (till exempel: expansionsplugg). Efter att ha fäst tippskyddsfästena på väggen, ska apparatens skjutas mot väggen till mellanläggens stopp (se avsnitt "Apparatens montering"). 36

37 Elanslutning S Av säkerhetsskäl är det absolut nödvändigt att du iakttar anvisningarna som ges nedan. Elanslutningen måste överensstämma med standarden NF C , speciellt gällande jordningen. Ledning 3x2,5 mm2 mono 230V ansluten till: - en mätare mono 230V-50Hz - en differentialbrytare och en säkring (10 eller 16A beroende på modellen) GRAM kan inte hållas ansvariga för incidenter som orsakas på grund av en dålig elanslutning. Råd för frysskåpets elanslutning: - Använd inte en förlängning, en adapter eller ett grenuttag. - Avlägsna aldrig jordningen. - Strömuttaget måste lätt kommas åt men sitta utom räckhåll för barn. Vid tvivel, kontakta din installatör. Din apparat överensstämmer med de europeiska direktiven EEG/73/23 (om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser), EEG/89/336 (om elektromagnetisk kompatibilitet) och EEG/96/57 (energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar) och deras ändringar. Om frysskåpet har transporterats på horisontalt läge, ställ det vertikalt och vänta två timmar innan du kopplar det. En liten mängd olja kan rinna ut ur kylkretsen. För att undvika skada på frysskåpet måste oljan rinna tillbaka till motorn innan frysskåpet kopplas. Utför den första rengöringen (se kapitel "Installera frysskåpet") innan du ansluter frysskåpet till elnätet. Koppla från frysskåpet från elnätet innan något som helst underhåll. Dra inte i elsladden utan använd stickproppen. "Vid skada, ska matarkabeln bytas ut av den tekniska assistansavdelningen eller av någon som har samma befogenheter, för att undvika alla risker". 37

38 Apparatens driftsättning och inställning S Elektronikens funktionssätt Styrtavlan som finns på apparatens framsida är försedd med: - 1) LCD-skärm - 2) Väljare: Stand by och reglering av temperaturen - 3) Super Freeze-tangent: Super-nedkylning - 4) Eco-tangent: halvlast - 5) Röd kontrollampa: Larm för temperatur och öppen dörr OBSERVERA! Vid apparatens driftsättning visas larmsymbol A2 upp. Tryck på valfri tangent i 3 sekunder för att makulera. Ställ sedan in temperaturen med väljaren. Varje gång som du bekräftar eller avaktiverar en funktion, så hörs det ett pip. 38

39 Apparatens driftsättning och inställning S Förklaringar till symboler och funktioner som kan visas upp på skärmen LARM Frysskåpets temperaturinställning Inställning av begärd temperatur med en grads noggrannhet mellan -26 C och - 16 C. Ice cream-funktion (beroende på modell) Denna funktion ger möjlighet att förvara isglass (utan pappförpackning) vid optimal temperatur så att den blir ätfärdig. När denna funktion är aktiverad, visas IC-symbolen i stället för temperaturen. För att aktivera funktionen, vrid väljaren (2) till läge IC som finns på styrremsan. Funktion för snabb nedkylning Denna funktion ger möjlighet att mycket snabbt frysa ner en stor mängd färska livsmedel. Vi rekommenderar att koppla in denna funktion ett dygn innan. «SF» symbolen visas upp i stället för temperaturen när funktionen är inkopplad. Stoppas manuellt eller automatiskt efter 52 timmar. Eco-funktion När denna funktion är aktiverad, visas EC-symbolen på skärmen i stället för temperaturen. Denna funktion ger möjlighet att spara engergi (15%) när apparaten är lastad till hälften. När denna funktion är inkopplad, rekommenderar vi att förvara alla livsmedel på de två nivåer som finns ovanför sista lådan. Children safety funktion För att spärra styrremsan, håll tangenterna Super freeze och Eco intryckta samtidigt under 3 sekunder. När denna funktion är inkopplad, visas «CS» symbolen upp under 5 sekunder växelvis med temperaturvisning eller den eventuellt valda funktionen (Super freeze, osv.). Väljaren och tangenterna är då avaktiverade. Larm vid öppen dörr Larmet aktiveras när dörren förblir öppen under mer än 60 sekunder. Indikeringslampan lyser och ljudlarmet blir utlöst. För att stoppa larmet, tryck på valfri tangent. Temperaturlarm Efter ett strömavbrott, indikerar apparaten om de nedfrysta matvarorna ska: «SF» förvaras : om strömavbrottet är kortvarigt, kopplar apparaten automatiskt in funktionen Super freeze för att snabbt återställa rätt drifttemperatur. «SF» symbolen visas upp på skärmen i stället för temperaturen. Matvarorna kan förvaras. «A1» kokas : när denna symbol visas upp på skärmen i stället för temperaturen, så betyder det att matvarorna absolut måste kokas för de är delvis upptinade. «A2» kastas : när denna symbol visas upp på skärmen i stället för temperaturen, så betyder det att matvarorna har tinats upp och de att de inte längre kan förtäras. De måste kastas till soporna. 39

40 Apparatens driftsättning och inställning S Förklaringar till symboler och funktioner som kan visas upp på skärmen LARM Om en av dessa bokstäver visas upp i stället för temperaturen, så innebär det att temperatursonden troligen är felaktig. Om denna signal visas upp i stället för frysskåpets temperatur, så betyder att avfrostningsmotståndet troligen är felaktigt. Det är nödvändigt att tillkalla GRAM service. Denna symbol anger att det finns ett strömförsörjningsproblem. Ett självtest pågår. Efter 5 minuter återgår apparaten till normal drift. Denna symbol betyder att avfrostningsmotståndet troligen är felaktigt, Du måste kontakta GRAM service. OBSERVERA Temperaturen inuti apparaten är starkt beroende av omgivningstemperaturen, av hur ofta kylskåpsdörren öppnas, av temperaturen på varorna inlagda i kylskåpet och av deras mängd. Du bör alltså kontrollera temperaturindikatorns status med jämna mellanrum och justera inställningen vid behov. De temperaturer som visas upp på skärmen motsvarar temperaturbörvärden och inte den verkliga temperaturen. Även när skärmen är släckt, så är apparaten fortfarande spänningssatt. 40

41 Frysta / djupfrysta produkter S Frysskåpet för hushållsbruk gör att du kan frysa ner matvaror: det minskar temperaturen snabbt i kärnan av matvarorna och du kan på så vis förvara dem längre. Djupfrysningen är en snabbare och kraftigare industriell procedur än den för hushåll. Produkterna som du köper i handeln är djupfrysta. Förberedelse av mat som ska frysas ner Frysningen steriliserar inte. Det är därför viktigt att du förbereder matvarorna som ska frysas ner genom att följa några enkla hygienregler: Tvätta händerna innan du vidrör maten, gör rent köksredskapen som ska användas innan du använder dem igen. Frys endast ner färska matvaror av kvalitet. Se tabellen "Guide frysning av matvaror" för ytterligare information om vilka produkter som du kan frysa ner och hur lång tid de kan förvaras. Blanchera frukt och grönsaker innan du fryser ner dem så att de bevarar sin färg, doft, smak och vitaminer: lägg dem några ögonblick i kokande vatten. Fördela matvarorna som du vill frysa ner i små individuella portioner som motsvarar en måltid. Små portioner går snabbare att frysa ner till botten. Förpacka livsmedlen lufttätt för att undvika att de inte förlorar sin smak eller torkar ut. Använd platspåsar, plastfolie, aluminiumfolie eller lämpliga fryslådor. Om du använder plastpåsar, tryck ihop dem för att avlägsna luften innan du stänger dem lufttätt. Flaskor eller skålar ska fyllas till 2/3 om de ska läggas i frysskåpet: vätskor utvidgar sig under frysningen och risken finns att behållaren exploderar. Skriv följande på varje förpackning: - aktuellt datum - sista förbrukningsdatum - typen av mat - antalet portioner Om du köper djupfrysta produkter, ta dem alltid sist då du handlar. Kontrollera noggrant att: - förpackningen inte är trasig - det inte finns rimfrost på dem (vilket betyder att de har tinats upp till en del) Lägg ner dem i en fryspåse eller i tidningspapper, åk snabbt hem och lägg omedelbart in dem i frysskåpet. 41

42 Guide för frysning av matvaror S Färskt kött Produkt Lammkött i små bitar Fläsksteg Fläskkotletter Kokt oxkött, rostbiff Biffstekar, entrecote, i sås, kalvstek Kalvbiff, kalvkotletter Minces meat Inälvsmat Korvar Giltighet 8 månader 5 månader 4 månader 10 månader 8 månader 10 månader 4 månader 3 månader 2 månader Vi rekommenderar att tina upp köttet helt och hållet innan tillagning för att undvika att det steks snabbare utvändigt än invändigt, förutom för små panerade skivor som kan stekas direkt på låg till måttlig värme, samt kokt kött. Fjäderfä Förbered dem plockade/flådda, rensade, eventuellt i bitar, tvättade och torkade. Produkt Anka Kanin Höna för buljong Gås Kyckling Kalkon Inälvsmat Giltighet 4 månader 6 månader 7 månader 4 månader 10 månader 6 månader 3 månader Vilt Förbered det plockat/flått, rensat, eventuellt i bitar, tvättat och torkat. Produkt Giltighet Vildanka, morkulla, fasan 8 månader Hare 6 månader Rapphöna, vaktel 8 månader Fisk Produkt Giltighet Förberedning Karp Gädda Piggvar Lax 2 månader Fjälla, rensa, avlägsna huvudet. Tvätta, torka av och frys ner Makrill Sutare Forell Dorad Fjälla, rensa, avlägsna huvudet, tvätta av och lägg den under 30 sekunder i 3 månader Sjötunga kallt saltvatten, torka av och frys ner. 42

43 Guide för frysning av matvaror S Tillagade matvaror Varaktigheten för konserveringen av tillagade rätter minskar om du använder fläsk eller bacon för att ge smak åt rätterna. Produkt Giltighet Förberedande tillagning Köttfärssås tillagad till hälften 3 månader Tomatsås lagom tillagning Grönsakssoppa 2 månader utan pasta Lasagnes 4 månader tillagad till hälften Stekar 2 månader lagom tillagning Lårstycke kalv 1 månader Kött i sås 3 månader tillagad till hälften Ragu på vilt 2 månader lagom tillagning Ångkokt, ugnsstekt fisk Köttfyllda paprikor, auberginer, zucchini Svamp med vitlök och persilja, ratatouille med paprika 2 månader tillagad till hälften Ångkokt spenat Pizza 6 månader lagom tillagning Värm upp dem direkt på kokplattan eller i ugnen, utan upptining. Grönsaker Vi rekommenderar att du blancherar grönsakerna så att de inte förlorar sina vitaminer, mineralsalter i kokvattnet. På så sätt behöver de inte längre vara torra för att frysas ner, det räcker att vänta tills de kyls ner. Produkt Giltighet Förberedning Blancheringstid Sparris 12månader Tvätta och avlägsna trådarna 2 minuter Kål, blomkål 6 månader Tvätta, skär i bitar 2 minuter (1) Kronärtskocka Avlägsna de externa bladen 6 minuter (1) Bönor Sprita 3 minuter Brytbönor Tvätta, bryt av ändarna 4 minuter Svampar Tvätta av 2 minuter (1) 12månader Auberginer Tvätta, skär i bitar 4 minuter (2) Paprikor (3) Tvätta, skär i skivor, avlägsna kärnorna Ärtor, tomater (3) Sprita dem och kyl ner omedelbart genom att placera dem i ett skikt och sedan slå in dem 43 ska inte blancheras Persilja, basilika 8 månader Tvätta av Spenat 2 minuter Blandade grönsaker för grönsakssoppa (selleri, 12månader Tvätta, skär i bitar, dela upp i portioner. Lägg ska inte morötter,mangold,purjolk, inte till potatisen då den svartnar blancheras osv.) (1) Lägg till lite vinäger och citron i kokvattnet (syrligt vatten). (2) Lägg i saltlake innan tillagning. (3) Vid upptiningen mosas grönsakerna då de innehåller en stor mängd vatten. Vi rekommenderar därmed att de tinas upp endast om de ska ätas tillagade. I allmänhet är grönsakerna godare om de tillagas direkt utan att tinas upp. Minska tillagningstiden med hänsyn till blancheringen innan nedkylningen.

44 Guide för frysning av matvaror S Frukt Frukterna bör täckas med socker eller sockerlag, beroende på fall. Mängden socker för konserveringen motsvarar ungefär 250 g för 1 kg frukt. Sockerlagen används i växlande procentdelar och tillagas genom att koka vatten och socker. De olika koncentrationerna är de följande: - lösning på 30%, 450 g socker per liter vatten - lösning på 40%, 650 g socker per liter vatten - lösning på 50%, 800 g socker per liter vatten För att fruktens färg inte ska försämras, placera dem i citronsaft innan du täcker dem med socker eller häll citronsaften i sockerlagen. Fruktens behållare som ska frysas ner bör ställas en timma i kylskåpet innan de ställs i frysskåpet. Frukten bör helt och hållet täckas med sockerlag. Produkt Giltighet Förberedning Aprikoser 8 månader Tvätta av, kärna ur, sockerlag på 30% Ananas Skala, skär i skivor, sockerlag på 50% Apelsiner 10 månader Skala, skär i skivor, sockerlag på 30% Körsbär Tvätta av, kärna ur, täck med socker eller sockerlag på 30% Jordgubbar Tvätta, avlägsna stjälken och täck med socker 12 månader Melon Skala, skär i skivor, avlägsna kärnorna, täck med sockerlag på 30% Persicor 8 månader Skala, kärna ur, skär i skivor, täck med sockerlag på 50% Grapefrukt 12 månader Skala, skär i skivor, sockerlag på 30% Saft på citrusfrukter 10 månader Pressa, avlägsna kärnorna, sockra Plommon Tvätta av, kärna ur, täck med socker eller sockerlag på 50% 12 månader Vindruvor Avlägsna druvorna från klasarna, täck med socker eller sockerlag på 30% Blåbär, björnbär, svarta vinbär,hallon, vinbär 10 månader Tvätta, avlägsna stjälkarna och täck med socker Bröd Kan förvaras i 2 månader. Tina upp i ugnen i 50 C genom att sätta på ugnen efter att brödets lagts i. Smör och ost Dela upp smöret eller osten i bitar så att de kan förbrukas inom en vecka. Smör och hårda ostar (t.ex. parmesanost) förvaras i 8 månader och andra ostar i 4 månader. De ska tinas upp i kylskåpet och kondensen som bildas på produkterna ska kontrolleras. 44

45 Förvaring av matvaror i frysskåpet S Placera inte färska matvaror bredvid redan nedfrysta för att undvika att temperaturen på dessa ökar. Den maximala vikten på matvarorna som du kan frysa ner per dygn anges på maskinskylten (sitter inne i kylskåpet, nere på vänster insida) under benämningen: "CAPACITE DE CONGELATION /FREEZING CAPACITY (kg/24h)". Snabbfrysning Funktionen "Super Freeze" eller snabbfrysningen gör att temperaturen snabbt kan sänkas till maximum i kylskåpet för att snabbare frysa ner en stor mängd färska matvaror (se avsnittet "Start och inställning av frysskåpet"). SF-symbolen dyker up i stället för temperaturvärdet när funktionen är inkopplad. Stoppas manuellt eller automatiskt efter 52 timmar. Du kan placera matvarorna som ska frysas i alla fack i frysskåpet, men vi rekommenderar dock: - att matvarorna läggs på den första eller andra hyllan för en snabbare nedfrysning. På detta sätt drar du fördel av den maximala fryskapaciteten. - Då ditt frysskåp är utrustat med Twist Ice och/eller gräddglassfacket (på den andra hyllan), rekommenderar vi att du lägger matvarorna som ska frysas ned på den första och tredje hyllan (se ritningen). Matvarorna måste frysas ned till botten så snabbt som möjligt för att bevara deras vitaminer, näringsvärde, dess yttre och smak

KÄYTTÖOHJE MINIJÄÄKAAPPI SKS- 56A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE MINIJÄÄKAAPPI SKS- 56A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE MINIJÄÄKAAPPI SKS- 56A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. TEKNISET TIEDOT: (oikeudet muutoksiin pidätetään) Mitat:

Läs mer

KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011)

KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011) KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011) HYVÄ ASIAKAS Asennukseen tarvitaan useampi kuin yksi henkilö. Käytä suojakäsineitä, kun kokoat tämän yksikön metallirunko-osaa. Tuotteen metalliosat on käsitelty ruosteenestoaineella,

Läs mer

JÄÄKAAPPI SFJV-175MC JÄÄ/PAKASTINKAAPPI SFK-175MC PAKASTINKAAPPI SFPK-175MC KÄYTTÖOHJE

JÄÄKAAPPI SFJV-175MC JÄÄ/PAKASTINKAAPPI SFK-175MC PAKASTINKAAPPI SFPK-175MC KÄYTTÖOHJE JÄÄKAAPPI SFJV-175MC JÄÄ/PAKASTINKAAPPI SFK-175MC PAKASTINKAAPPI SFPK-175MC KÄYTTÖOHJE Onnittelut uuden kylmälaitteen valinnasta. Ennen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti läpi sekä tutustu samalla tuotteeseen.

Läs mer

MALLI KKJKA-150A+ Jääkaappi, automaattisulatuksella. Käyttöohje

MALLI KKJKA-150A+ Jääkaappi, automaattisulatuksella. Käyttöohje 1 MALLI KKJKA-150A+ Jääkaappi, automaattisulatuksella Käyttöohje 2 Onnittelut uuden kylmälaitteen valinnasta. Ennen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti läpi sekä tutustu samalla tuotteeseen. Säilytä

Läs mer

Bruksanvisning KSP 584-2

Bruksanvisning KSP 584-2 Bruksanvisning KSP 584-2 Innehåll: Innan du använder skåpet första gången... 2 Beskrivning av kyl/sval... 3 Så används kyl/sval... 4 Skötsel... 5 Installation... 6 Ändring av dörrhängning...8 Cylinda ljudguide...10

Läs mer

Kyl- och frysskåp Jääkaappi-Pakastin KF 2796S8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 SISÄLLYSLUETTELO 14 2223 012-34

Kyl- och frysskåp Jääkaappi-Pakastin KF 2796S8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 SISÄLLYSLUETTELO 14 2223 012-34 Kyl- och frysskåp Jääkaappi-Pakastin B R U K S A N V I S N I N G K Ä Y T T Ö O H J E KF 2796S8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 SISÄLLYSLUETTELO 14 2223 012-34 2 VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET Det är av största

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Hyonate vet 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

Type GKG 60-00 UMH B GKG 60-00 ELB B

Type GKG 60-00 UMH B GKG 60-00 ELB B Type GKG 60-00 UMH B GKG 60-00 ELB B FIN Käyttöohje 2 S Bruksanvisning 23 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FIN Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

Type IO 57-15 NTC X. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 22

Type IO 57-15 NTC X. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 22 Type IO 57-15 NTC X FI Käyttöohje SE Bruksanvisning FI Onnittelemme uuden GRAM-uunin omistajaa. Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa. Tutustu uuden uunin toimintaan ja sen toimintoihin

Läs mer

O C. Type KIP 6256-60 N KIP 6256-60 NX. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 37

O C. Type KIP 6256-60 N KIP 6256-60 NX. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 37 O C Type KIP 6256-60 N KIP 6256-60 NX FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 37 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE

SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE pro comfort PR-1273 Käyttöohje Tämä tuote vastaa terveydenhuollon laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY vaatimuksia. 2 Käyttöohje Toimituksen sisältö 4 Tekniset tiedot 4 Käytetyt

Läs mer

SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite

SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite Modell/Malli: MX-60 Nr/Nro: 36-1617 Vers: 001-200501 SE Översikt SIM-kort back-up En SIM-kortbackup gör det möjligt att lagra 2000

Läs mer

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos

Läs mer

Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Kylskåp Jääkaappi ERES35800 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Läs mer

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING 30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Type EKK 7650-60 X EKK 7650-60

Type EKK 7650-60 X EKK 7650-60 0 1 0 1 100 150 50 00 50 0 1 0 1 O C Type EKK 7650-60 X EKK 7650-60 FI Käyttöohje SE Bruksanvisning Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa. FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden

Läs mer

ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING KS KS X

ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING KS KS X FIN S ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING KS 370-00 KS 370-00 X Sisällys FIN 1 Turvallisuus ja ympäristö Turvallisuusohjeita... 3 Ympäristöasiat ja energiansäästö... 4 BIOCARE - Bakteerien

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote.

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. PAKKAUSSELOSTE Stellamune Mycoplasma vet injektioneste, emulsio Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN

Läs mer

Type IO 57-53 TSA IO 57-53 TSA RF

Type IO 57-53 TSA IO 57-53 TSA RF O C Type IO 57-53 TSA IO 57-53 TSA RF FIN Käyttöohje 2 S Bruksanvisning 26 FIN Onnittelemme uuden GRAM-uunin omistajaa. Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa. Tutustu uuden uunin

Läs mer

Type EKI 50-90. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 30

Type EKI 50-90. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 30 Type EKI 50-90 FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 30 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden lieden toimintaan ja

Läs mer

SHF62NOG. FIN Käyttöohjeet...2 SE Bruksanvisning...25

SHF62NOG. FIN Käyttöohjeet...2 SE Bruksanvisning...25 SHF62NOG FIN Käyttöohjeet...2 SE Bruksanvisning...25 Onnittelemme uuden keraamisen keittotason omistajaa Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen keraamisen keittotason käyttöönottoa. Tutustu keraamisen

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Thermozone AC 500 SE... 4 FR... 14 NO... 6 NL... 16 FI... 8 RU... 18 GB... 10 PL... 20 DE... 12

Thermozone AC 500 SE... 4 FR... 14 NO... 6 NL... 16 FI... 8 RU... 18 GB... 10 PL... 20 DE... 12 SE... 4 FR... 14 NO... 6 NL... 16 FI... 8 RU... 18 GB... 10 PL... 20 DE... 12 2 Thermozone AC 500 3 SE Användningsområde Frico Thermozone AC 500 är ett luftridåaggregat avsedda att användas som skydd för

Läs mer

ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING

ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING Krea tas senast 1 vecka före undersökningen och får vara högst

Läs mer

Type KI 610-60 N. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 31

Type KI 610-60 N. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 31 Type KI 610-60 N FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 31 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden lieden toimintaan

Läs mer

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING 63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

O C. Type EK 9654-90 F. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 32

O C. Type EK 9654-90 F. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 32 O C Type EK 9654-90 F FI Käyttöohje SE Bruksanvisning Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden lieden toimintaan

Läs mer

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning

Läs mer

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Package leaflet Page 1 of 6 PAKKAUSSELOSTE Nimi, vahvuus ja lääkemuoto CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Yksi kapseli sisältää: Vaikuttava aine: Tolfenaamihappo 100 mg tai 200 mg

Läs mer

Käyttöoppaasi. PHILIPS HB935 http://fi.yourpdfguides.com/dref/984270

Käyttöoppaasi. PHILIPS HB935 http://fi.yourpdfguides.com/dref/984270 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Läs mer

KÄYTTÖOHJE MINIPAKASTIN SFS-56 A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE MINIPAKASTIN SFS-56 A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE MINIPAKASTIN SFS-56 A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. TEKNISET TIEDOT: (oikeudet muutoksiin pidätetään) Mitat:

Läs mer

Type EK 1600-51 V EK 1600-51 VX EK 1610-51

Type EK 1600-51 V EK 1600-51 VX EK 1610-51 Type EK 1600-51 V EK 1600-51 VX EK 1610-51 FI Käyttöohje SE Bruksanvisning 9 Onnittelemme uuden GRAM-lieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Type EKK 2610-60 EKK 2610-60 X

Type EKK 2610-60 EKK 2610-60 X O C Type EKK 610-60 EKK 610-60 X FI Käyttöohje SE Bruksanvisning 9 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden lieden

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tila Lommö 257-440-1-10

Tila Lommö 257-440-1-10 EMÄTILATARKASTELU SEKÄ RANTAVIIVAMITTAUS JA -MUUNTO Tila Lommö 257-440-1-10 Emätilatarkastelu, rantaviivamittaus ja muunto Kirkkonummen kunnassa rakennusoikeuksien mitoituksen emätila-ajankohtana käytetään

Läs mer

Type EK 2610-30 EK 2610-30 X EK 2610-90 EK 2610-90 X

Type EK 2610-30 EK 2610-30 X EK 2610-90 EK 2610-90 X O C Type EK 610-0 EK 610-0 X EK 610-90 EK 610-90 X FI Käyttöohje SE Bruksanvisning 8 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

Läs mer

50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki. Printed in Germany 647G161 16 10.

50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki. Printed in Germany 647G161 16 10. 50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki Printed in Germany 647G161 16 10.03/1 OBIntern 1 2 3 4 Svenska 1 Användningsområde Rhizo Forsa Plus tumortos

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija Caballo B.V.,Leysendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Alankomaat

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija Caballo B.V.,Leysendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Alankomaat PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tärkeää tietoa Twinhip Vet.- pastasta. Lue se huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Jos olet epävarma valmisteen oikeasta käytöstä, ota yhteyttä eläinlääkäriisi

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille PAKKAUSSELOSTE Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE

Läs mer

Type GKG 50-03 EXE B. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 24

Type GKG 50-03 EXE B. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 24 Type GKG 50-03 EXE B FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 24 Onnittelemme uuden GRAM-lieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden lieden toimintaan

Läs mer

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Bruksanvisning DRINK-38/SE Viktiga anvisningar: De apparater som nämns i det här dokumentet är endast avsedda för förvaring och kylning av drycker i flaskor

Läs mer

Pärmbild - Kansikuva. www.katjauitto.fi

Pärmbild - Kansikuva. www.katjauitto.fi I dessa tider är det lugnande att vara kund i en bank som står på egna ben. Näinä aikoina on rauhoittavaa olla asiakkaana pankissa, joka pärjää omillaan. Som kund eller ägarkund hos andelsbanken kan du

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Beviplex vet. injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI VETOQUINOL S.A, B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 LURE

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X BRUKSANVISNING SE KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

Type EK 60-03 AF EK 60-02 GS EK 60-03 ELB BASIC EK 60-03 ELB RF BASIC EK 60-01 A EK 62-21 EK 62-21 RF. FIN Käyttöohje 2. S Bruksanvisning 28

Type EK 60-03 AF EK 60-02 GS EK 60-03 ELB BASIC EK 60-03 ELB RF BASIC EK 60-01 A EK 62-21 EK 62-21 RF. FIN Käyttöohje 2. S Bruksanvisning 28 3 2 0 1 3 2 0 1 100 150 50 200 250 3 2 0 1 3 2 0 1 Type EK 60-03 A EK 60-02 S EK 60-03 AF EK 60-03 ELB BASIC EK 60-03 ELB RF BASIC EK 60-01 A EK 62-21 EK 62-21 RF EK 60-02 GS FIN Käyttöohje 2 S Bruksanvisning

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Kit GXS-12 MKII Art.nr. 933029

Kit GXS-12 MKII Art.nr. 933029 Kit GXS-12 MKII Art.nr. 933029 GXS-12 MKII är en högtalare för dig som vill ha extremt bastryck hemma, men den passar även bra till disco, dubbla 12 basar kan flytta mängder med luft. Den är måttanpassad

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING JÄÄKAAPPI KYLSKÅP KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KC 1707 ELEKTRO HELIOS FI SE 200381986 S/Eh/44. (08.) FI Lue nämä varoitukset ja ohjeet huolellisesti, ennen kuin asennat tai otat kaapin käyttöön. Varmista,

Läs mer

ändringar efter 1.1. 2015

ändringar efter 1.1. 2015 www.slc. Stödrätter och arrendekontrakt ändringar efter 1.1. 2015 Mikaela Strömberg-Schalin /SLC 1 www.slc. Rättsliga utgångsläget, begrepp FAST EGENDOM = fastigheter, mark - Lantbruksarrenden - Köp av

Läs mer

FRYSSKÅP F170W HN 8508

FRYSSKÅP F170W HN 8508 FRYSSKÅP F170W HN 8508 Användarmanual RoHS 2011 65 EU INNEHÅLL Allmänt...2 Frysskåpets uppbyggnad...2 Innan frysskåpet tas i bruk...3 Miljöskydd...3 Allmänna säkerhetsanvisningar och rekommendationer...4

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio PAKKAUSSELOSTE Otita para vet korvatipat, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Läs mer

L 61260 TL L 61460 TL. FI Käyttöohje SV Bruksanvisning

L 61260 TL L 61460 TL. FI Käyttöohje SV Bruksanvisning L 61260 TL L 61460 TL FI Käyttöohje SV Bruksanvisning 2 24 2 www.aeg.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT....................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET......................................................

Läs mer

KKI 60-01 TF FIN S. Käyttöohjeet...2 Bruksanvisning...23

KKI 60-01 TF FIN S. Käyttöohjeet...2 Bruksanvisning...23 KKI 60-01 TF FIN S Käyttöohjeet...2 Bruksanvisning...23 YLEISTÄ Onnittelemme teitä GRAM induktiokeittotason ostamisesta! Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen kuin käytät keittotasoa. Tutki induktiokeittotason

Läs mer

gruppo incasso INSTRUKTIONSBOK OHJEKIRJA BRUKSANVISNING

gruppo incasso INSTRUKTIONSBOK OHJEKIRJA BRUKSANVISNING gruppo incasso INSTRUKTIONSBOK OHJEKIRJA BRUKSANVISNING GRUPPO INCASSO 100 800 m 3 /h 93 262 294 263 1017 780 150 1053 1029 259 min 12/max 20 319 FORATURA PER INCASSO / HOLE SIZES: 1029x262 GRUPPO INCASSO

Läs mer

Bruksanvisning Käyttöohje. kylskåp jääkaappi ERW 15001

Bruksanvisning Käyttöohje. kylskåp jääkaappi ERW 15001 Bruksanvisning Käyttöohje SE FI kylskåp jääkaappi ERW 15001 2 electrolux SE Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig

Läs mer

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion PEM1528 11.3.2014 240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-31-LS1940...FI Säädin 1-10V painonappitoiminnolla Dimmer 1-10V med tryckknappsfunktion FIN Käyttöohje

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 20

Handbok. Avfuktare Attack 20 Handbok Avfuktare Attack 20 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti joulukuu 2008 StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2009 mennessä TOIMEENTULOTUEN ENNAKKOTILASTO 1.1. 31.12.2008 Tällä

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

Type KK 6520-90 T. FIN Käyttöohjeet...2 SE. Bruksanvisning...22

Type KK 6520-90 T. FIN Käyttöohjeet...2 SE. Bruksanvisning...22 Type KK 6520-90 T FIN Käyttöohjeet...2 SE Bruksanvisning...22 Onnittelemme uuden keraamisen keittotason omistajaa Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen keraamisen keittotason käyttöönottoa. Tutustu keraamisen

Läs mer

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning ROBOTTI-IMURI ROBOTDAMMSUGARE AGAIT EC-01 Käyttöohje Bruksanvisning 21.07.2011 R.0 Suomi SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Turvallisuusohjeet Pakkauksen sisältö Tekniset tiedot Imurin osat Akun asennus

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG RL39EBSW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS SF6040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/831016

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS SF6040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/831016 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ELEKTRO HELIOS SF6040. Löydät kysymyksiisi vastaukset ELEKTRO HELIOS SF6040 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Läs mer

BRUKSANVISNING KS 344 56-01

BRUKSANVISNING KS 344 56-01 BRUKSANVISNING SE KS 344 56-01 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING 63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 N 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille

PAKKAUSSELOSTE. DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille PAKKAUSSELOSTE DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

Vi gratulerar dig till ditt köp av nya RollerMouse Free. RollerMouse Free välkomstguide

Vi gratulerar dig till ditt köp av nya RollerMouse Free. RollerMouse Free välkomstguide Svenska Svenska Vi gratulerar dig till ditt köp av nya RollerMouse Free RollerMouse Free låter dina händer och armar arbeta i den optimala arbetszonen framför tangentbordet. Risken för besvär och musarm

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD INNAN VINKYLEN ANVÄNDS Den produkt du har förvärvat är en wine cellar (en vinkyl), och det är en professionell maskin som endast skall användas för förvaring av viner. För att du skall få mesta möjliga

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX ERS1501FOW

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX ERS1501FOW Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer