Nr Instruktörskursen har mjukstartat med en introduktionsträff i Rosersberg. Här är gänget under ledning av Lotta Castell och Helena Johansson:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 6 2009 Instruktörskursen har mjukstartat med en introduktionsträff i Rosersberg. Här är gänget under ledning av Lotta Castell och Helena Johansson:"

Transkript

1 Nr Instruktörskursen har mjukstartat med en introduktionsträff i Rosersberg. Här är gänget under ledning av Lotta Castell och Helena Johansson: Stående från vänster: Lotta Castell, Lars-Inge Persson, Helena Johansson, Anna Holter, Hans Stierna, Monika Eringskog, Mats Jonsson, Torbjörn Andersson Främre raden: Madeleine Olsen, Annika Traneus-Rowe, Linda Bjord MRT ett aktuellt diskussionsämne RI-uttagningarna är ett minne blott. I oktober arrangerades MRT för första gången. MRT (Mission Readiness Test) är en uttagning som följer anvisningarna från FN-organet INSARAG, och det är den form för uttagning till internationella styrkan som vi kommer att få leva med. Varför MRT? FN har kravet att de styrkor som sätts in vid katastrofer ska hålla en minsta gemensamma minimistandard och därför har INSARAG utfärdat anvisningar för alltsammans. Det som berör oss är anvisningarna för räddningshundarna, som ju är de viktigaste verktygen för att lokalisera nödställda. Godkänd vid MRT Ett godkännande gäller i tre år (hundar över 10 år måste dock göra MRT årligen). Om man underkänts kan man helt enkelt anmäla sig till nästa MRT. Funktionskontrollerna ska göras förstås, men det vi ju alla. MSB funderar på att slopa begreppen Prio 1 osv och bara ha godkänd eller inte godkänd vid MRT. De lär återkomma om det.

2 Kort om hur MRT går till Testen pågår under timmar och omfattar minst sju sökuppgifter på skilda områden, minst en nattetid. Tre eller fyra sökuppgifter ska göras i en följd med minimal vila emellan. Det ska finnas minimum 14 figuranter sammanlagt, mellan noll och fyra per område. De är begravda, några på mer än 1,5 m djup. Det förekommer naturligtvis många störningar, t.ex. mat, kläder, döda djur, buller, maskiner, rök, arrangerade åskådarhopar osv, allt för att efterlikna förhållandena på en katastrofplats. Dessutom görs teoretiskt och praktiskt test av Första Hjälpen för människa och hund. Föraren ska också kunna INSARAG:s märknings- och signalsystem. Här är INSARAG:s krav på hundarna... Tydliga markeringar fokuserat skall vid vittringsstället, eller rullmarkering. Röra sig med lätthet över rasmassor och visa hög motivation att söka och hitta. Visa intensivt intresse för vittringskällan. Kunna arbeta självständigt och följa förarens dirigering och kontroll. Kunna koppla av i vila och låta sig bäras och lyftas av okända personer.... och förarna Kunna göra en intervju för att avgöra lämplig sökstrategi. Bedöma sökområdet och planera söket. Dirigera hundens arbete och ha full kontroll på var den är. Kunna läsa sin hund, och kunna förmedla det till bedömaren. Kunna korrekt peka ut vittringsstället. Ha kontroll över hunden (t.ex. kunna sända den i en ny riktning eller kalla in den, eller beordra ett nödstopp för fokusering eller säkerhet). Få tillstånd av bedömaren att gå till sin hund och exakt peka ut vittringsstället. Ta god vård om sin hunds säkerhet och välbefinnande. Ha en grundläggande kunskap i Första Hjälpen för hund och människa. Kunna INSARAG:s märknings- och signalsystem. Oktober -09, första gången utvärdering och åsikter Huvudvikten vid bedömningen läggs vid sökmotivation, intensivt figurantintresse och markering i olika situationer. Något som slagit oss i C. RH-gruppen är de stora olikheterna mellan deltagarnas åsikter i MSB:s utvärdering. Här fanns allt från Den bästa uttagning som varit, väldigt lik verkligheten till missnöje med att det inte var mer arbete i grupp, liknade inte verkligheten samt uttalad misstro mot domarna (jo, faktiskt!). Däremot var omdömena från domarna mycket samstämmiga. Här är ett axplock: Om nivån: Jag tycker att den här uttagningen är den särklass bästa som genomförts både som deltagare och bedömare! Här tittade vi verkligen på hur ekipaget fungerar i en så verklig situation som möjligt, ingen station var den andra lik, det var olika svårigheter på varje station. Svårighetsgraden var vad man kan kräva av en färdig räddningshund. Positivt: Många bedömare ger en säkrare helhetsbedömning. Negativt: Det blev en låååååång lördag för oss som dömde på natten också. Om deltagarna: Största bristen är hundens markeringar. Många hundar klarar inte av att markera om de inte kommer tillräckligt nära figuranten. Varken hundförare eller domare kunde undgå att se att hunden hittat figurant men markering uteblev, vilket är trist. Hunden kan missa en figurant men absolut inte lämna figurant den hittat. Jag tror att det var en nyttig övning för ekipagen. Jag hoppas att de hade nytta av genomgången med positiv och negativ kritik som gavs. Det visade sig att de som har bra arbetslydnad och hunden i hand lyckades bra, de hundar som blev underkända hade stora problem att vara kvar och jobba sig fram till markering, de lämnar, söker vidare när det blir svårt med djup/avstånds-figuranter. Vad lär vi oss av detta? Domarna hade några timmars genomgång innan hundekipagen anlände, så det är inte så konstigt att de hade stor överensstämmelse i sin bedömning av söken.

3 Desto mer tydligt är det att våra hundförare behöver mer och bättre information om MRT och arbetssättet vid insatser. Det verkar som om flera hade förväntningar om annat än vad MRT:n innebär. MRT är till största delen en test av det enskilda ekipaget, anvisningarna är mycket tydliga, Vid en insats är det också fråga om enskilda sök och mycket väntan, allt enligt dem som var med i Turkiet och Algeriet. Samarbete efterlystes av några av förarna, men samarbete vid en insats innebär samarbete med hela USAR-styrkan. Samarbete i en hundgrupp kan givetvis förekomma, men i mycket begränsad omfattning. Därför förekommer det också i begränsad omfattning vid MRT. Precis som när man tar ut ett fotbollslag är det viktigaste att titta på de individuella kvaliteterna. Erfarenheter Det finns ett tydligt behov av information om MRT och INSARAG-anvisningarna, det bör det läggas arbete på i samband med RI-helgerna. På följande sidor finns INSARAGs anvisningar, de delar som berör hundförarna vid MRT. En fråga man kan ställa sig är om de som inte godkändes tränar rätt? Naturligtvis är vi alla olika, både förare och hundar, och alla har sin stil, sina metoder och sina problem. Ändå kan det inte hjälpas att man undrar om inte somliga förare lägger för lite fokus på att maximera figurantintresset och arbetsglädjen i den vanliga träningen hemmavid. Se till att hunden har oerhört kul, helt enkelt. En annan erfarenhet drar vi som arrangörer det behövs fler bedömare och figuranter för att dels ge dem rimligare arbetsuppgifter och dels ge alla möjligheten att bedömas av fler bedömare. Den här gången hade vi oturen att väldigt många av domarna var uppbundna av annat och tackade nej. Till MRT 2010 har vi fått datum redan, så det borde gå lättare. Vid årets MRT bedömdes alla av minst 6 bedömare, vårt mål är att det ska vara minst 8. MRT planeras två MRT, dels 23-25/4, och dels 22-24/10. Skriv in det i almanackan! Bästa hälsningar från oss i C. RH-gruppen gm Leif Sundberg

4 UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS Field Coordination Support Section (INSARAG Secretariat) INSARAG GUIDELINES & METHODOLOGY INSARAG Mission Readiness Evaluation MRT, anvisningar hund (9591 SDWG LOI and Annexes Draft, aug 2008) Översättning april 2009 Leif Sundberg

5 ANNEX I Kriterier för INSARAG Certified Mission Readiness Test 1. Målsättning Hundekipaget skall samarbeta i katastrofsök för att hitta överlevande. Föraren bedöms för sin förmåga att fungera som sökhundsspecialist. Hunden bedöms för sin förmåga att arbeta självständigt, hitta och tydligt markera överlevande för att föraren skall kunna visa ut vittringsstället. 2. Definitioner INSARAG Certifierat Hundekipage en (1) hund och en (1) förare som tillsammans godkänts vid en IC-MRT. Aggressivitet definieras här som ett försök eller verklig, oprovocerad attack mot en person eller annan hund. En hund kan också bedömas som aggressiv om den visar tydliga tecken på en förestående oprovocerad attack (morrande osv). Felmarkering varje gång en hundförare felaktigt pekar ut en plats för en levande person. 3. Grundregler Alla deltagare vid en IC-MRT skall följa INSARAG etiska regler. Hundföraren ansvarar hela tiden för tillsyn och säkerhet för sin hund. Hundföraren ansvarar för sin egen säkerhet (t.ex. tillräcklig personlig skyddsutrustning). Misshandel av hunden (fysisk eller verbal) accepteras aldrig. Hunden skall arbeta utan att något finns fästat på den (halsband, koppel, tjänstetecken etc. Tagghalsband, stryp eller elhalsband är förbjudna. (Undantag för svenska hundar: Vid ruinsök i Sverige på icke inhägnade områden tiden 1/3 20/8 skall tjänstetecken användas. Rullhund har särskilt halsband för rullen. Rullens halsband och ev. tjänstetecken skall ha utlösningsanordning. Kontrolleras av bedömare.) Inget tillträde till sökområdena när testen förberetts. Föraren skall ha kontroll över sin hund. Säkerhetsföreskrifter skall alltid följas. Aggression mot människor och/eller hundar accepteras aldrig. 4. Minimikrav Vid bedömning måste hundekipaget: Vara godkänt enligt de nationella certifikatreglerna. Föraren skall ha en ålder av minst 18 år och hunden minst 2 år. Hunden skall ha ett friskintyg från veterinär inom 2 månader före testen. Hunden skall ha giltig rabiesvaccinering och de ytterligare vaccineringar som det egna landet kräver, samt vara märkt med microchip. 5. USAR-organisationens ansvar Testen skall genomföras enligt INSARAG:s riktlinjer. INSARAG SDWG skall informeras minst sex (6) månader före IC-MRT. INSARAG SDWG skall tillsändas tidsprogram och deltagarförteckning senast två (2) månader före IC-MRT. USAR-organisationen kan delegera uppgiften att arrangera IC-MRT till en Räddningshundsorganisation och dess bedömare. 6. Testens organisation 6.1. Huvudbedömarens uppgifter: Delegera ansvar i den omfattning som behövs. Deltar inte själv i den praktiska bedömningen. Organiserar testen och väljer sökområden. Gör en deltagarlista och kontrollerar att deltagarna fyller nationella och INSARAG:s minimikrav. Ansvarar för att infrastrukturen organiseras. Väljer bedömare från listan över bedömare som är kvalificerade enligt INSARAG. Planerar sökområdena och briefar bedömarna och övrig personal om arrangemangen, tidsplaneringen, ordningsföljder, protokoll och annat som berör bedömningen.

6 Försäkrar sig om att medicinsk personal och veterinär finns tillgängliga. Om möjligt bör hundarna veterinärbesiktas före testen. Om veterinär inte finns på plats, måste det finnas en som snabbt går att nå per telefon. Övervaka bedömarna och säkerställa att alla bedömare håller fastställda testregler. Tillsammans med bedömarna lösa eventuella problem. Organisera och leda möten med bedömarna. Ta det slutgiltiga beslutet att utesluta ekipage från testen. Kontrollera alla resultat och ansvara för att allt pappersarbete är korrekt och komplett. Säkerställa att resultaten sänds till berörd USAR-organisation och berörda räddnings hundsorgansiationer. Övervaka och organisera observatörer i förekommande fall. 6.2 Bedömarnas ansvar: Skall vara kvalificerade enligt INSARAG:s anvisningar (Annex V). En bedömare får döma maximalt tjugo (20) ekipage per 24 timmar. En bedömare får döma maximalt två (2) sökuppgifter för samma ekipage under testen. Skall föra ett komplett protokoll för varje ekipage på varje sökområde. Måste vara tillgänglig för alla bedömarmöten. 7. Testens genomförande Testen skall pågå under timmar. Varje sökuppgift skall bedömas av minst två (2) bedömare. Det skall finnas sökuppgifter både dag- och nattetid. Det skall finnas minst sju (7) sökuppgifter om 20 minuter. - Tre (3) eller fyra (4) skall göras i följd på olika områden. - Hundekipaget skall beredas vila minuter mellan dessa områden. Denna tid kan behöva justeras uppåt beroende på hetta eller köld. - Ett område skall sökas i nattmörker, belysning rekommenderas. - Två (2) eller tre (3) andra områden (dag eller natt) kan läggas till bedömningen om huvudbedömaren så beslutar. Teoretisk och praktisk test av Första Hjälpen för människa och hund. 8. Sökområdena Under testen skall minst tre separata områden användas. - Varje område som används skall vara minst 500 m 2 och högst 2000 m 2 - Två av rasområdena skall ha en höjdskillnad på 1,5 m. Exempel på sökområden: - Stenbrott - Sammanrasade bostadshus av trä - Sammanrasade betongbyggnader - Bygg- eller betongtippar Minst 2/3 av sökområdena bör huvudsakligen bestå av betong eller en blandning av material, för att simulera komplexiteten i ett katastrofområde. 9. Figuranter Minst 14 figuranter skall finnas i de sju sökområdena. De fördelas av huvudbedömaren, mellan noll och fyra figuranter per område. Bara ett område får vara tomt. Minst två av figuranterna skall begravas minst 1,5 m djupt. Figuranternas placering avgörs av bedömarna tillsammans med huvudbedömaren. Alla figuranter skall vara osynliga för föraren och minst 90% av figurantrna skall vara osynliga för hunden. Minst 90% av figuranterna skall vara oåtkomliga för hunden. Figuranterna skall vara utplacerade minst 15 minuter innan hunden börjar sitt arbete. Det rekommenderas att en utbildad hund testar varje sökområde.

7 10. Störningar Huvudbedömaren avgör vilka störningar som skall användas vid varje område. Minst två av de sju områdena skall ha störningar. Exempel på störningar: Vittringsstörningar: Mat, kläder, döda djur. - Skall placeras så att bedömarna kan avgöra om hunden markerar en figurant eller en störning. - Skall vara osynliga och oåtkomliga för hunden. Bullerstörningar, t.ex. motorer, maskiner, räddningsverktyg etc. Inspelade ljud kan också användas. Rök från eld i lämpligt kärl. Åskådare för att efterlikna förhållandena på en katastrofplats. 11. Krav på hundekipaget 11.1 Hunden: Tydliga markeringar fokuserat skall vid vittringsstället, rullmarkering eller frimarkering. Röra sig med lätthet över rasmassor och visa hög motivation att söka och hitta. Visa intensivt intresse för vittringskällan. Kunna arbeta självständigt. Följa förarens dirigering och kontroll Föraren: Kunna göra en adekvat intervju för att avgöra lämplig sökstrategi. Bedöma sökområdet och planera söket. Dirigerar hundens arbete och ha kontroll på var den är. Kunna läsa och förstå sin hund, och kunna förmedla det till bedömaren. Kunna korrekt peka ut vittringsstället. Ha kontroll över hunden (t.ex. kunna sända den i en ny riktning eller kalla in den, eller beordra ett nödstopp för fokusering eller säkerhet). Informera bedömaren när hunden markerar. Få tillstånd av bedömaren att gå till sin hund och exakt peka ut vittringsstället. Ta god vård om sin hunds säkerhet och välbefinnande. Ha en grundläggande kunskap i Första Hjälpen för hund och människa. Kunna INSARAG:s märknings- och signalsystem. 12. Bedömning Ekipaget skall genomföra alla sökuppgifter och hitta minst 70% av utplacerad figuranter. Antal tillåtna felmarkeringar: 1 vid figuranter 2 vid figuranter 3 vid figuranter 13. Certifiering Huvudbedömarens beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas. Efter godkänt IC-MRT får hundekipaget ett certifikat. För att bibehålla certifieringen skall ekipaget träna regelbundet och uppfylla de nationella kraven och INSARAG:s normer. 14. Omcertifiering Efter godkännande vid IC-MRT skall hundekipaget omcertifieras inom tre år. Hundar som är 10 år eller äldre skall omcertifieras årligen.

8 Annex IV F10. Räddningshundar F10.1. Introduktion 1. Hundar har använts ofta och framgångsrikt i många typer av sök- och räddningsoperationer. Sökhundar och deras förare spelar en viktig roll i USAR för att snabbt hitta offer i sammanstörtade byggnader. En av de stora fördelarna med sökhundsekipagen är deras förmåga att söka stora områden i relativt kort tid och hjälpa USAR-styrkorna att lokalisera begravda eller instängda offer. 2. Varje INSARAG USAR-organisation måste försäkra sig om att insatta hundekipage har godkänts vid INSARAG MRT och har giltigt certifikat. F10.2. Beredskap 1. Ledningen för USAR-styrkan måste försäkra sig om att: 1.1. Alla insatta hundekipage har godkänts vid INSARAG MRT och har giltigt certifikat En uppdaterad lista över certifierade hundekipage alltid finns tillgänglig Hundförarna har erfarenhet som sökhundsförare (polis, SAR etc.) och erfarenhet av arbete i en sökhundsgrupp Hundförare och hundgruppledare har säkerhet i sökarbete med hund och kan avläsa hundarnas beteenden och rapportera resultaten Hundekipagen har möjlighet att träna tillsammans med övriga delar av USAR-styrkan (t.ex. tekniskt sök och räddning) Veterinära krav uppfylls: Giltig rabiesvaccination liksom annan vaccinering som hemlandet kräver Hälsokontroll hos veterinär årligen Parasitkontroll (t.ex. mask, löss, fästingar etc.) Alla insatta hundar är märkta med mikrochip enligt ISO-standard Hundförarna har kännedom om internationell gränskontroll för sökhundar. F10.3 Mobilisering 1. Ledningen för USAR-styrkan måste försäkra sig om: 1.1. Lämpliga burar för hundarna Att vaccinationshandlingar finns tillgängliga hos förarna hela tiden under uppdrag Att ISO-kompatibel chipläsare finns tillgänglig under uppdrag. F10.4 Insatser 1. Två (2) eller tre (3) hundekipage (ekipage = 1 hund och 1 förare) arbetar tillsammans i en grupp ledd av en hundgruppledare. Ekipagen arbetar tillsammans för att bekräfta en hunds indikationer som inte kan bekräftas på annat sätt (t.ex. akustiskt eller optiskt). 2. Minst två (2) hundgrupper behövs för att säkert genomföra 24-timmarssök på ett område, och fyra (4) hundgrupper behövs för att säkert genomföra 24-timmarssök på två (2) olika områden. Detta ger tillräckliga hundresurser för att fungera i 12-timmars skift och ger hund ekipagen tillräckliga viloperioder, vilket möjliggör för ekipagen att arbeta effektivt, säkert och kontinuerligt under längre tid. 3. Hundar och tekniskt sök kompletterar varandra och skall användas så. 4. Hundar som inte är i sökarbete skall vara under direkt kontroll av någon medlem av USAR-styrkan, och skall tydligt kunna identifieras som sökhund med ett tjänstetecken, väst eller liknande. 5. Föraren måste ständigt se till sin hund så att den får tillräcklig vila, sköta om skador, stress eller utmattning och rapportera varje brist, även svaga tecken på stress eller skada, till hundgruppledaren, och alltid ge hunden en säker och trygg plats. F10.5 Efter insats 1. Hundgruppen skall lämna en rapport om insatsen till sin USAR-styrka. 2. En veterinärkontroll efter insatsen rekommenderas.

MRT: Mission Readiness Test för hundekipage till INSARAGklassificerade

MRT: Mission Readiness Test för hundekipage till INSARAGklassificerade MSB-kriterier MRT 1 (6) Diarienr 2011-392-6 Aktivitet inom SWIFT USAR: MRT: Mission Readiness Test Ansvarig organisation: MSB Handläggare/enhet/avd: Robert Jonsson, SI-OP Aktivitet inom SWIFT USAR räddningshund

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Fortsatt träning RI MRT SWIFT RI-träning - RI-träningar är träningshelger för internationella räddningshundsekipage som arrangeras och genomförs av SBK. De omfattar fortbildning

Läs mer

Viktigt från kansliet Det sista

Viktigt från kansliet Det sista Nr 5 2009 Året börjar lida mot sitt slut men räddningshundarna jobbar vidare med full fart! Året har varit fyllt av olika slags prov och tävlingar liksom kurser och träningshelger, men nu kvarstår inte

Läs mer

Funktionskontroll med bedömningskriterier och protokoll

Funktionskontroll med bedömningskriterier och protokoll (FM2015-10531) 2017-01-17 FM2015-10531:4 Sida 1 (6) Funktionskontroll med bedömningskriterier och protokoll Inledning Ekipaget bedöms mot målbilden samt beskrivning av ej önskvärt beteende. Ekipaget kan

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund Svenska Brukshundklubben Räddningshund Tjänstehundsverksamhet Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Myndigheten för Samhällsskydd

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Retriever Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare Innehåll 1 Ändamål...3 2 Organisation och godkännande...3 3 Rätt att delta...3 Lottning...3

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBENS. Svenska Hundklubben Stiftad 1912 Med hunden i centrum. Prövningsordning i personsök. Gäller from

SVENSKA HUNDKLUBBENS. Svenska Hundklubben Stiftad 1912 Med hunden i centrum. Prövningsordning i personsök. Gäller from Svenska Hundklubben Stiftad 1912 Med hunden i centrum SVENSKA HUNDKLUBBENS Prövningsordning i personsök Gäller from 2015-09-14 SHK ARBETSPROVSKOMMITTÉ www.svenskahundklubben.se Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

Kravprofil inom grundutbildning räddningshund, från Inträdesprov till Slutprov

Kravprofil inom grundutbildning räddningshund, från Inträdesprov till Slutprov 1 Svenska Brukshundklubben Kravprofil inom grundutbildning räddningshund, från Inträdesprov till Slutprov Bakgrund: SBK grundutbildning till tjänstehund räddning arrangeras och genomförs av SBK. Utbildningen

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund. Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund. Svenska Brukshundklubben Räddningshund Räddningshundgruppen: Ingrid Jansson,sammankallande, RI-ansvarig och MSB Mona Brantlind,utbildning, sjösök och MSB Christina Johansson, domarrådet och domare Anna Holter, administration,rhfu

Läs mer

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH 2.1 Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet såsom testledare på MH. - god kunskap att bygga bana vid MH. - god kunskap att sköta

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07

Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07 Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07 Apportering I 14 står det om hundens framförande: "Föraren avgör när hunden skall kommenderas in. Vid apporteringsmomenten

Läs mer

Riktlinjer för Internationella räddningshundsekipage

Riktlinjer för Internationella räddningshundsekipage samhällsskydd och beredskap 1 (19) Enheten för insatspersonal Ida Johnsson 010-240 54 56 ida.johnsson@msb.se Dokumentet framtaget av: Kristina Dahlén, MSB Eva-Lena Demarin Dokumentet godkänt av: Björn

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

Regeltolkningar lydnadsregler

Regeltolkningar lydnadsregler Uppdaterad 2016-05-12 Regeltolkningar lydnadsregler Apportering I 14 står det om hundens framförande: "Föraren avgör när hunden skall kommenderas in. Vid apporteringsmomenten står det: Om hunden avlämnar

Läs mer

IPO-R. Internationale PrüfungsOrdnung für Rettungshunde

IPO-R. Internationale PrüfungsOrdnung für Rettungshunde IPO-R Internationale PrüfungsOrdnung für Rettungshunde På det internationella planet Prov och tävlingar Nära samarbete FCI IRO INSARAG Prov, tävlingar, katastrofinsatser Katastrofinsatser Internationella

Läs mer

Räddningshund. Svenska Brukshundklubben

Räddningshund. Svenska Brukshundklubben Räddningshund Svenska Brukshundklubben Räddningshunden Söker du nya utmaningar i hundträningen och samtidigt vill göra en samhällsinsats? Som räddningshundförare finner du båda! Räddningshundens uppgift

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

Working Tests för spaniel

Working Tests för spaniel Working Tests för spaniel SSRK/Hs/CS 2002-07-07 Riktlinjer för Working Tests Målsättning Ett working test är en inofficiell tävling vars syfte är att bedöma de jaktliga anlagen hos de olika spanielraserna,

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m och tills vidare Riktlinjer för Working Test Retriever Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2014-04-12 och tills vidare Innehåll 1 Ändamål... 3 2 Organisation och godkännande... 3 3 Rätt att delta... 3

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter om prövning av fjällräddningshundar; beslutade den 23 februari 2000.

Läs mer

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV ÄLGSPÅRPROV För att möta samhällets krav på oss jägare måste vi visa att vi tar vårt ansvar och utbildar fullgoda eftersökshundar som kan spåra och ställa en skadad älg. I dag har vi i Sverige en kontaktmanna

Läs mer

UTBILDNING OCH BEHÖRIGHET SAMT VERKSAMHET FÖR PRISDOMARE OCH ÖVERDOMARE Godkänt i Kennelklubben 5.3.2013.

UTBILDNING OCH BEHÖRIGHET SAMT VERKSAMHET FÖR PRISDOMARE OCH ÖVERDOMARE Godkänt i Kennelklubben 5.3.2013. UTBILDNING OCH BEHÖRIGHET SAMT VERKSAMHET FÖR PRISDOMARE OCH ÖVERDOMARE Godkänt i Kennelklubben 5.3.2013. Detta direktiv är Kennelklubbens allmänna. Eventuella specifika direktiv för en viss provform hittas

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Mentalkunskapskurs 3 Mera mentalkunskap

Mentalkunskapskurs 3 Mera mentalkunskap Mentalkunskapskurs 3 Mera mentalkunskap Mål Förkunskap Kursarrangör Efter genomgången utbildning skall elev ha: - teoretisk och praktisk kunskap om definitioner som används för att beskriva hunds mentalitet.

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

Sjöräddningshundutbildning i Svenska Brukshundklubben

Sjöräddningshundutbildning i Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Utskottet för samhällsnytta- utskottsgruppen för räddningshund Sjöräddningshundutbildning i Svenska Brukshundklubben Kursplan Ungefärligt antal kurstillfällen för varje område

Läs mer

Mondioring. Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson

Mondioring. Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson 2011 Mondioring Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson Vad är Mondioring Det finns ett stort antal olika former av skyddstävlingar. I Sverige har vi för närvarande Svenskskyddet

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Spaniel. Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Spaniel. Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Spaniel Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Spaniel 2014 Målsättning Ett working test är en inofficiell tävling

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Månadens Tävlingsekipage Oktober 2012

Månadens Tävlingsekipage Oktober 2012 Månadens Tävlingsekipage Oktober 2012 Förare: Johan Haglund Hund/hundar: Cahppes Zissa och Bigwams Cesko Klubb: Veberöds Brukshundklubb När började du tävla och med vilken hund startade din tävlingskarriär?

Läs mer

Intervju. -------------- Start -------------- Du kommer från Småland, hur kom du in på detta med el- och ångkraft?

Intervju. -------------- Start -------------- Du kommer från Småland, hur kom du in på detta med el- och ångkraft? Intervju Intervju med: Eric Fornander () Intervjuare: Karl-Erik Adolfsson () Datum: 2008-12-03 Eric Fornander, f 1927, arbetade som maskinist i maskinhallen på Ångkraftverket i Västerås under åren 1956-1962.

Läs mer

Erfarenheter Tester. Frivilligverksamhet och Yrkesutbildningar med Räddning Bevakning i stor skala

Erfarenheter Tester. Frivilligverksamhet och Yrkesutbildningar med Räddning Bevakning i stor skala Erfarenheter Tester Frivilligverksamhet och Yrkesutbildningar med Räddning Bevakning i stor skala Bakgrundsinformation till utvecklingsarbete Ämne är inte det viktiga Utbildningssteg kunskap Lärdom av

Läs mer

Spanielprov. Vad är ett spanielprov

Spanielprov. Vad är ett spanielprov Spanielprov Råd och anvisningar, spanielprov (gäller från 2012-01-01) Dessa råd och anvisningar är avsedda att vara ett stöd för de funktionärer inom SSRK som på olika sätt deltar i planering och genomförande

Läs mer

PERSONLIG CERTIFIERING AV ACADEMIC TUTOR

PERSONLIG CERTIFIERING AV ACADEMIC TUTOR PERSONLIG CERTIFIERING AV ACADEMIC TUTOR Certifieringssystem som utvecklats inom PROCERTU projektet (Translation into Swedish from the original in English) Sida 1 till 7 INNEHÅLL INLEDNING DEL 1 - KRAV

Läs mer

Svenska Mästerskap för Räddningshundar

Svenska Mästerskap för Räddningshundar Svenska Mästerskap för Räddningshundar Regler och anvisningar för genomförande och bedömning Gäller fr o m 2012-01-01 ~ 1 ~ Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK

Läs mer

Examinering av alarmerande hund diabetes

Examinering av alarmerande hund diabetes typ Version Författare 2 CB, MF, VL Område Reviderad Datum Assistanshundar 2013 07 01 2013 07 01 Dokumentnamn Status Examinering av Fastställd 2013 04 02 1/9 diabeteshund Examinering av alarmerande hund

Läs mer

Svenska Hundklubbens lydnadsregler

Svenska Hundklubbens lydnadsregler Svenska Hundklubbens lydnadsregler Lydnadsklass I-III samt Veteran Svenska Hundklubbens anvisnings- och bedömningsschema gällande lydnadsklass på tävlingar och prov. Där annat ej anges åligger det föraren

Läs mer

Auktorisation Ventilationsföretag

Auktorisation Ventilationsföretag Auktorisation Ventilationsföretag Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande ventilationstekniska

Läs mer

Presentation av Tullverkets Hundverksamhet.

Presentation av Tullverkets Hundverksamhet. Presentation av Tullverkets Hundverksamhet www.youtube.com Sökhundar i Tullverket Narkotikasök sedan 1967 Nu: narkotika-, vapen & ammunitionssök Tullverkets uppdrag och mål Förenkla det legala Förhindra

Läs mer

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling Guide till IceTest... 1 Före, under och efter tävling... 1 Före tävling... 1 Lottningen... 1 Dags att skapa databas för tävlingen... 2 Skapa ny gren... 2 Färger m. m.... 3 Importering i IceTest... 3 Kontroll

Läs mer

LATHUND FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Sidan 1 av 10

LATHUND FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Sidan 1 av 10 Sidan 1 av 10 Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 1 INBJUDAN/PROPOSITIONER... 3 TIDSPROGRAM... 4 Tidtabell för uttagningar med flera ekipage och för finaler... 5 STARTLISTOR... 5 SEKRETARIATS- OCH DOMARBLANKETTER...

Läs mer

27. BEDÖMNINGSMOMENTEN och deras respektive koefficienter Moment Poängskala Koeff.

27. BEDÖMNINGSMOMENTEN och deras respektive koefficienter Moment Poängskala Koeff. Bestämmelser för jaktprov med älghundar Fastställda av SKK att gälla fr o m 07-06-30 REGLER FÖR ÄLGSPÅRPROV 26. BEDÖMININGSGRUNDER FÖR ÄLGSPÅRPROV 26.1 Ändamål Att pröva hundens vilja och förmåga att uthålligt

Läs mer

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom!

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom! ANTI-KOPPELDRAG KOPPELDRAG-SKOLAN En del av Hundskola.NU! 1.0 av Ingela Melinder Innan du börjar träna Anti-Koppeldrag Transportuppsättning Transportuppsättningen är hemligheten bakom anti-koppeldragträningen!

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Välkommen. till Svenska Brukshundklubben

Välkommen. till Svenska Brukshundklubben Välkommen till Svenska Brukshundklubben Välkommen till Svenska Brukshundklubben Välkommen i klubben! Som medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK) har du ungefär 55 000 andra hundintresserade föreningskamrater.

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Specsavers Recruitment Services (SRS)

Specsavers Recruitment Services (SRS) Specsavers Recruitment Services (SRS) SRS är Specsavers interna rekryteringsteam, som arbetar uteslutande med att attrahera och rekrytera kompetent optikpersonal till våra nordiska butiker. Vårt mål är

Läs mer

Vad är FRG? En organiserad grupp av frivilliga med särskild utbildning Samlar olika förmågor, kunskaper och erfarenheter Kommunen är uppdragsgivare

Vad är FRG? En organiserad grupp av frivilliga med särskild utbildning Samlar olika förmågor, kunskaper och erfarenheter Kommunen är uppdragsgivare Vad är FRG? En organiserad grupp av frivilliga med särskild utbildning Samlar olika förmågor, kunskaper och erfarenheter Kommunen är uppdragsgivare Varför bildas FRG? För att avlasta och stärka kommunen

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Eftersök av försvunnen person -ur hundförarens synvinkel

Eftersök av försvunnen person -ur hundförarens synvinkel Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 81 Eftersök av försvunnen person -ur hundförarens synvinkel Namn: Sammanfattning Syftet med detta fördjupningsarbete är att lyfta

Läs mer

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna.

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna. Sverigeduvan 2011 Sverigeduvan 2011... 1 Inledning... 2 Arrangörsförmåner... 2 Tävling... 3 Skillnader mot Engelsk Sporting... 3 Tävlingsdagar... 3 Tävlingsgenomförande... 4 Banor/layouter... 4 Arrangör...

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Svenska Hundklubbens prövningsordning i Personsök

Svenska Hundklubbens prövningsordning i Personsök Allänt Organisation Lokalavdelning eller till Svenska hundklubben associerad hundklubb äger rätt att arrangera ett sökprov. För att arrangera ett sökprov krävs att en överenskoelse finns ellan Jakträttsinnehavare

Läs mer

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD 1 REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD Dessa regler har utarbetats av NKU:s Lydnadskommittè, bestående av representanter nominerade av DKK, FKK, NKK och SKK. Reglerna har fastställts vid NKU/AU möte

Läs mer

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg.

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg. Nr 782 3833 Bilaga 1. TILLGÄNGLIGHET Hunden förs kopplad och försedd med munkorg genom en människogrupp till domaren. På hunden utförs kontroll av utrustningen och identifikationsmärkningen samt hundens

Läs mer

Följande avtal beträffande utbildningsformer inom byggnadsplåtslageri och. Plåt- & Ventföretagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (nedan

Följande avtal beträffande utbildningsformer inom byggnadsplåtslageri och. Plåt- & Ventföretagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (nedan Utbildningsavtal 1. Inledning Följande avtal beträffande utbildningsformer inom byggnadsplåtslageri och Plåt- & Ventföretagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (nedan Parterna är överens om att aktivt

Läs mer

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte?

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? FAQ Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? Grundtanken är att barn ska idrotta i sin närmiljö och i möjligaste mån slippa långa resor. Detta är i linje med Danssportförbundets

Läs mer

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal 1. Inledning Följande avtal beträffande utbildningsformer inom byggnadsplåtslageri och ventilationsarbeten (nedan utbildningsavtalet ) har denna dag träffats mellan Plåtslageriernas Riksförbund (nedan

Läs mer

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1 Robust fiber Kravspecifikation Robust fiber företagscertifikat anläggning Ver. 1.1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målgrupp... 3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Utfärdande... 3 1.5

Läs mer

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK Version 1.0 December 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 2 VAD ÄR NOSE WORK?... 2 SVENSKA NOSE WORK KLUBBEN (SNWK)... 2 ARRANGERA TÄVLING

Läs mer

Sök. Bilden visar Tulo, som just funnit figurant Fredrika.

Sök. Bilden visar Tulo, som just funnit figurant Fredrika. Sök Bilden visar Tulo, som just funnit figurant Fredrika. Här handlar det om att hunden ska leta upp människor. Din hund bör därför ha följande egenskaper; den ska vara social och tillgänglig, ha arbetslust

Läs mer

HundAkutens kurschema för våren 2015

HundAkutens kurschema för våren 2015 HundAkutens Kurser, våren 2015 HundAkutens kurschema för våren 2015 Valp- och unghundskurs Den här kursen vänder sig till dig som har en valp eller unghund, 8 veckor 10 månader. Vi tar tillvara på den

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

Vad är FRG? Varför bildas FRG?

Vad är FRG? Varför bildas FRG? Vad är FRG? En organiserad grupp av frivilliga med särskild utbildning Samlar olika förmågor, kunskaper och erfarenheter Kommunen är uppdragsgivare Varför bildas FRG? För att avlasta och stärka kommunen

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Djuretik. Vetenskap, politik, strategi. moralfrågan. Indirekta vs direkta skäl

Djuretik. Vetenskap, politik, strategi. moralfrågan. Indirekta vs direkta skäl Djuretik Henrik Ahlenius, Filosofiska institutionen LIME, Karolinska institutet Vetenskap, politik, strategi Vilken betydelse har djurförsök för vetenskapens framåtskridande? Vilka regler bör omgärda användningen

Läs mer

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org Vad är en grupp? Vilka grupper är du med i? Vilka behov fyller en grupp? Vilka normer finns i en grupp? Vilka sorters grupper finns det? Vilka roller finns det i en grupp? Vad påverkar de roller man får

Läs mer

UTBILDNINGSSCHEMA TORSÅS BRUKSHUNDKLUBB. Tävlingslydnad Agility Tävling. Rally lydnad Fortsättning. Allmänlydnad. Steg 1 viltspår Sök Spår

UTBILDNINGSSCHEMA TORSÅS BRUKSHUNDKLUBB. Tävlingslydnad Agility Tävling. Rally lydnad Fortsättning. Allmänlydnad. Steg 1 viltspår Sök Spår UTBILDNINGSSCHEMA TORSÅS BRUKSHUNDKLUBB Rally lydnad Mästarklass Tävlingslydnad Agility Tävling Rally lydnad Avancerad Agility Fortsättning Rally lydnad Fortsättning krav lös hund Allmänlydnad Agility

Läs mer

Hos oss är alla hundar Välkomna!

Hos oss är alla hundar Välkomna! Hos oss är alla hundar Välkomna! Vår Kurs verksamhet. Här hittar du aktuella kurser som vi arrangerar i klubbens regi. Om du vill gå en kurs hos oss, väljer du den som du tycker är intressant och passar

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter om prövning av vissa hundar för eftersök av försvunna personer; beslutade

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå.

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. 1(5) Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. Närvarande: Birgitta Forsberg (BF) ordf., Marcus Hjortsberg (MH) v. ordf., Margareta

Läs mer

HundAkutens kurser, hösten 2016

HundAkutens kurser, hösten 2016 HundAkutens kurser, hösten 2016 Anmäl dig till våra spännande kurser på: info@hundakuten.se eller 070-583 30 00 Valp- och unghundskurs Den här kursen vänder sig till dig som har en valp eller unghund,

Läs mer

Manual Mapaz MZ - provtagare

Manual Mapaz MZ - provtagare Manual Mapaz MZ - provtagare Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support. support@mapaz.com, telefon: 08-551 142 01. Maskinkörkortet är framtaget av Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-,

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

Ansvarsbeskrivning gällande utrymningssäkerhet och brandskyddsansvar i SLU:s samlingslokaler

Ansvarsbeskrivning gällande utrymningssäkerhet och brandskyddsansvar i SLU:s samlingslokaler 1(6) Avdelningen för Infrastruktur Torbjörn Alwehammar BESKRIVNING Säkerhet och informationssäkerhet Anvisning/Instruktion Beslutsdatum: 2014-08-01 Träder i kraft:2015-11-20 Giltighetstid: 2018-12-31 Bör

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR TÄVLINGSKOMMITTÉN Syfte Tävlingskommitténs syfte är att ansvara för de lydnads- och brukstävlingar som Svenska Rottweilerklubben/AfR arrangerar i samarbete med lokalområden och olika lokala brukshundklubbar.

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Nyttan av skvaller att förekomma

Nyttan av skvaller att förekomma Nyttan av skvaller att förekomma Med skvallerträning i olika form kan du inte bara förekomma bekymmer såsom utfall vid hundmöten utan även komma tillrätta med redan uppkomna sådana hos de allra flesta

Läs mer

www.hundraprocent.com

www.hundraprocent.com www.hundraprocent.com Enkätstudie bland tränande på gym i Stockholms län Andelen män som använt aas någon gång, senaste månaden, senaste 30 dagarna och blivit erbjudna att köpa/prova aas uppdelat på olika

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Bedömningsunderlag Oral Kirurgi 2 Allmänt förhållningssätt Patientomhändertagande

Bedömningsunderlag Oral Kirurgi 2 Allmänt förhållningssätt Patientomhändertagande Bedömningsunderlag Oral Kirurgi 2 Allmänt förhållningssätt Patientomhändertagande Godkänd Godkänd Underkänd Uppmärksam på signaler Är uppmärksam på både verbala och icke-verbala signaler från patienten

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-16 Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad 2016-06-30 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD 1 (10) Rinmnagymnasiet TELEFONLISTA Namn Telefonnummer SOS Ambulans/polis/brandkår/

Läs mer

En halv tusendels sekund!

En halv tusendels sekund! En halv tusendels sekund! Hur använder vi det vi lärt oss? Blockerade signaler från hjärnan till musklerna Stress Motivation Självförtroende Självbild Ledarskap Målsättningar Fysiologisk anspänning Uppmärksamhet

Läs mer

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna KUN 2007-11-08, p 14 1 (8) Konstenheten Handläggare: Göran Rosander Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna 1 Förslag till

Läs mer

TR I 2011 ÄNDRINGAR. Bengt Sånesson 1. Mom 110. Mom 111 p 4(e) Mom 122.1. Mom 124. Mom 123

TR I 2011 ÄNDRINGAR. Bengt Sånesson 1. Mom 110. Mom 111 p 4(e) Mom 122.1. Mom 124. Mom 123 Mom 110 TR I 2011 ÄNDRINGAR I de fall texten i grenspecifika TR avviker med texten i TR I,,gäller de grenspecifika reglerna. I de fall texten i grenspecifika TR avviker med texten i TR I, gäller TR I.

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

innehållet är att ge för den silvertejp kan en är i första dig även

innehållet är att ge för den silvertejp kan en är i första dig även Om innehållet Målsättningen med den här boken är att ge hundföraren en verktygslåda att ta till från de första spårövningarna till genomförandet av de mest avancerade uppdrag. För att nå det målet behövs

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser Kvalitetssäkring av Selectverksamhet Information från Svenska Ishockeyförbundet 1 Varför kvalitetssäkring? 2 Vad säger tävlingsbestämmelserna? 3 Auktorisationsbestämmelser 4 Ansökningsblankett för auktorisation

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Kursschema våren 2013

Kursschema våren 2013 Kursschema våren 2013 Anmälan: info@hundakuten.se Besök vår hemsida: www.hundakuten.se Valpen måste tidigt lära sig vad som förväntas av den i sin nya familj, och vilka regler som gäller. En fungerande

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) 1 Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer