Nr Instruktörskursen har mjukstartat med en introduktionsträff i Rosersberg. Här är gänget under ledning av Lotta Castell och Helena Johansson:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 6 2009 Instruktörskursen har mjukstartat med en introduktionsträff i Rosersberg. Här är gänget under ledning av Lotta Castell och Helena Johansson:"

Transkript

1 Nr Instruktörskursen har mjukstartat med en introduktionsträff i Rosersberg. Här är gänget under ledning av Lotta Castell och Helena Johansson: Stående från vänster: Lotta Castell, Lars-Inge Persson, Helena Johansson, Anna Holter, Hans Stierna, Monika Eringskog, Mats Jonsson, Torbjörn Andersson Främre raden: Madeleine Olsen, Annika Traneus-Rowe, Linda Bjord MRT ett aktuellt diskussionsämne RI-uttagningarna är ett minne blott. I oktober arrangerades MRT för första gången. MRT (Mission Readiness Test) är en uttagning som följer anvisningarna från FN-organet INSARAG, och det är den form för uttagning till internationella styrkan som vi kommer att få leva med. Varför MRT? FN har kravet att de styrkor som sätts in vid katastrofer ska hålla en minsta gemensamma minimistandard och därför har INSARAG utfärdat anvisningar för alltsammans. Det som berör oss är anvisningarna för räddningshundarna, som ju är de viktigaste verktygen för att lokalisera nödställda. Godkänd vid MRT Ett godkännande gäller i tre år (hundar över 10 år måste dock göra MRT årligen). Om man underkänts kan man helt enkelt anmäla sig till nästa MRT. Funktionskontrollerna ska göras förstås, men det vi ju alla. MSB funderar på att slopa begreppen Prio 1 osv och bara ha godkänd eller inte godkänd vid MRT. De lär återkomma om det.

2 Kort om hur MRT går till Testen pågår under timmar och omfattar minst sju sökuppgifter på skilda områden, minst en nattetid. Tre eller fyra sökuppgifter ska göras i en följd med minimal vila emellan. Det ska finnas minimum 14 figuranter sammanlagt, mellan noll och fyra per område. De är begravda, några på mer än 1,5 m djup. Det förekommer naturligtvis många störningar, t.ex. mat, kläder, döda djur, buller, maskiner, rök, arrangerade åskådarhopar osv, allt för att efterlikna förhållandena på en katastrofplats. Dessutom görs teoretiskt och praktiskt test av Första Hjälpen för människa och hund. Föraren ska också kunna INSARAG:s märknings- och signalsystem. Här är INSARAG:s krav på hundarna... Tydliga markeringar fokuserat skall vid vittringsstället, eller rullmarkering. Röra sig med lätthet över rasmassor och visa hög motivation att söka och hitta. Visa intensivt intresse för vittringskällan. Kunna arbeta självständigt och följa förarens dirigering och kontroll. Kunna koppla av i vila och låta sig bäras och lyftas av okända personer.... och förarna Kunna göra en intervju för att avgöra lämplig sökstrategi. Bedöma sökområdet och planera söket. Dirigera hundens arbete och ha full kontroll på var den är. Kunna läsa sin hund, och kunna förmedla det till bedömaren. Kunna korrekt peka ut vittringsstället. Ha kontroll över hunden (t.ex. kunna sända den i en ny riktning eller kalla in den, eller beordra ett nödstopp för fokusering eller säkerhet). Få tillstånd av bedömaren att gå till sin hund och exakt peka ut vittringsstället. Ta god vård om sin hunds säkerhet och välbefinnande. Ha en grundläggande kunskap i Första Hjälpen för hund och människa. Kunna INSARAG:s märknings- och signalsystem. Oktober -09, första gången utvärdering och åsikter Huvudvikten vid bedömningen läggs vid sökmotivation, intensivt figurantintresse och markering i olika situationer. Något som slagit oss i C. RH-gruppen är de stora olikheterna mellan deltagarnas åsikter i MSB:s utvärdering. Här fanns allt från Den bästa uttagning som varit, väldigt lik verkligheten till missnöje med att det inte var mer arbete i grupp, liknade inte verkligheten samt uttalad misstro mot domarna (jo, faktiskt!). Däremot var omdömena från domarna mycket samstämmiga. Här är ett axplock: Om nivån: Jag tycker att den här uttagningen är den särklass bästa som genomförts både som deltagare och bedömare! Här tittade vi verkligen på hur ekipaget fungerar i en så verklig situation som möjligt, ingen station var den andra lik, det var olika svårigheter på varje station. Svårighetsgraden var vad man kan kräva av en färdig räddningshund. Positivt: Många bedömare ger en säkrare helhetsbedömning. Negativt: Det blev en låååååång lördag för oss som dömde på natten också. Om deltagarna: Största bristen är hundens markeringar. Många hundar klarar inte av att markera om de inte kommer tillräckligt nära figuranten. Varken hundförare eller domare kunde undgå att se att hunden hittat figurant men markering uteblev, vilket är trist. Hunden kan missa en figurant men absolut inte lämna figurant den hittat. Jag tror att det var en nyttig övning för ekipagen. Jag hoppas att de hade nytta av genomgången med positiv och negativ kritik som gavs. Det visade sig att de som har bra arbetslydnad och hunden i hand lyckades bra, de hundar som blev underkända hade stora problem att vara kvar och jobba sig fram till markering, de lämnar, söker vidare när det blir svårt med djup/avstånds-figuranter. Vad lär vi oss av detta? Domarna hade några timmars genomgång innan hundekipagen anlände, så det är inte så konstigt att de hade stor överensstämmelse i sin bedömning av söken.

3 Desto mer tydligt är det att våra hundförare behöver mer och bättre information om MRT och arbetssättet vid insatser. Det verkar som om flera hade förväntningar om annat än vad MRT:n innebär. MRT är till största delen en test av det enskilda ekipaget, anvisningarna är mycket tydliga, Vid en insats är det också fråga om enskilda sök och mycket väntan, allt enligt dem som var med i Turkiet och Algeriet. Samarbete efterlystes av några av förarna, men samarbete vid en insats innebär samarbete med hela USAR-styrkan. Samarbete i en hundgrupp kan givetvis förekomma, men i mycket begränsad omfattning. Därför förekommer det också i begränsad omfattning vid MRT. Precis som när man tar ut ett fotbollslag är det viktigaste att titta på de individuella kvaliteterna. Erfarenheter Det finns ett tydligt behov av information om MRT och INSARAG-anvisningarna, det bör det läggas arbete på i samband med RI-helgerna. På följande sidor finns INSARAGs anvisningar, de delar som berör hundförarna vid MRT. En fråga man kan ställa sig är om de som inte godkändes tränar rätt? Naturligtvis är vi alla olika, både förare och hundar, och alla har sin stil, sina metoder och sina problem. Ändå kan det inte hjälpas att man undrar om inte somliga förare lägger för lite fokus på att maximera figurantintresset och arbetsglädjen i den vanliga träningen hemmavid. Se till att hunden har oerhört kul, helt enkelt. En annan erfarenhet drar vi som arrangörer det behövs fler bedömare och figuranter för att dels ge dem rimligare arbetsuppgifter och dels ge alla möjligheten att bedömas av fler bedömare. Den här gången hade vi oturen att väldigt många av domarna var uppbundna av annat och tackade nej. Till MRT 2010 har vi fått datum redan, så det borde gå lättare. Vid årets MRT bedömdes alla av minst 6 bedömare, vårt mål är att det ska vara minst 8. MRT planeras två MRT, dels 23-25/4, och dels 22-24/10. Skriv in det i almanackan! Bästa hälsningar från oss i C. RH-gruppen gm Leif Sundberg

4 UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS Field Coordination Support Section (INSARAG Secretariat) INSARAG GUIDELINES & METHODOLOGY INSARAG Mission Readiness Evaluation MRT, anvisningar hund (9591 SDWG LOI and Annexes Draft, aug 2008) Översättning april 2009 Leif Sundberg

5 ANNEX I Kriterier för INSARAG Certified Mission Readiness Test 1. Målsättning Hundekipaget skall samarbeta i katastrofsök för att hitta överlevande. Föraren bedöms för sin förmåga att fungera som sökhundsspecialist. Hunden bedöms för sin förmåga att arbeta självständigt, hitta och tydligt markera överlevande för att föraren skall kunna visa ut vittringsstället. 2. Definitioner INSARAG Certifierat Hundekipage en (1) hund och en (1) förare som tillsammans godkänts vid en IC-MRT. Aggressivitet definieras här som ett försök eller verklig, oprovocerad attack mot en person eller annan hund. En hund kan också bedömas som aggressiv om den visar tydliga tecken på en förestående oprovocerad attack (morrande osv). Felmarkering varje gång en hundförare felaktigt pekar ut en plats för en levande person. 3. Grundregler Alla deltagare vid en IC-MRT skall följa INSARAG etiska regler. Hundföraren ansvarar hela tiden för tillsyn och säkerhet för sin hund. Hundföraren ansvarar för sin egen säkerhet (t.ex. tillräcklig personlig skyddsutrustning). Misshandel av hunden (fysisk eller verbal) accepteras aldrig. Hunden skall arbeta utan att något finns fästat på den (halsband, koppel, tjänstetecken etc. Tagghalsband, stryp eller elhalsband är förbjudna. (Undantag för svenska hundar: Vid ruinsök i Sverige på icke inhägnade områden tiden 1/3 20/8 skall tjänstetecken användas. Rullhund har särskilt halsband för rullen. Rullens halsband och ev. tjänstetecken skall ha utlösningsanordning. Kontrolleras av bedömare.) Inget tillträde till sökområdena när testen förberetts. Föraren skall ha kontroll över sin hund. Säkerhetsföreskrifter skall alltid följas. Aggression mot människor och/eller hundar accepteras aldrig. 4. Minimikrav Vid bedömning måste hundekipaget: Vara godkänt enligt de nationella certifikatreglerna. Föraren skall ha en ålder av minst 18 år och hunden minst 2 år. Hunden skall ha ett friskintyg från veterinär inom 2 månader före testen. Hunden skall ha giltig rabiesvaccinering och de ytterligare vaccineringar som det egna landet kräver, samt vara märkt med microchip. 5. USAR-organisationens ansvar Testen skall genomföras enligt INSARAG:s riktlinjer. INSARAG SDWG skall informeras minst sex (6) månader före IC-MRT. INSARAG SDWG skall tillsändas tidsprogram och deltagarförteckning senast två (2) månader före IC-MRT. USAR-organisationen kan delegera uppgiften att arrangera IC-MRT till en Räddningshundsorganisation och dess bedömare. 6. Testens organisation 6.1. Huvudbedömarens uppgifter: Delegera ansvar i den omfattning som behövs. Deltar inte själv i den praktiska bedömningen. Organiserar testen och väljer sökområden. Gör en deltagarlista och kontrollerar att deltagarna fyller nationella och INSARAG:s minimikrav. Ansvarar för att infrastrukturen organiseras. Väljer bedömare från listan över bedömare som är kvalificerade enligt INSARAG. Planerar sökområdena och briefar bedömarna och övrig personal om arrangemangen, tidsplaneringen, ordningsföljder, protokoll och annat som berör bedömningen.

6 Försäkrar sig om att medicinsk personal och veterinär finns tillgängliga. Om möjligt bör hundarna veterinärbesiktas före testen. Om veterinär inte finns på plats, måste det finnas en som snabbt går att nå per telefon. Övervaka bedömarna och säkerställa att alla bedömare håller fastställda testregler. Tillsammans med bedömarna lösa eventuella problem. Organisera och leda möten med bedömarna. Ta det slutgiltiga beslutet att utesluta ekipage från testen. Kontrollera alla resultat och ansvara för att allt pappersarbete är korrekt och komplett. Säkerställa att resultaten sänds till berörd USAR-organisation och berörda räddnings hundsorgansiationer. Övervaka och organisera observatörer i förekommande fall. 6.2 Bedömarnas ansvar: Skall vara kvalificerade enligt INSARAG:s anvisningar (Annex V). En bedömare får döma maximalt tjugo (20) ekipage per 24 timmar. En bedömare får döma maximalt två (2) sökuppgifter för samma ekipage under testen. Skall föra ett komplett protokoll för varje ekipage på varje sökområde. Måste vara tillgänglig för alla bedömarmöten. 7. Testens genomförande Testen skall pågå under timmar. Varje sökuppgift skall bedömas av minst två (2) bedömare. Det skall finnas sökuppgifter både dag- och nattetid. Det skall finnas minst sju (7) sökuppgifter om 20 minuter. - Tre (3) eller fyra (4) skall göras i följd på olika områden. - Hundekipaget skall beredas vila minuter mellan dessa områden. Denna tid kan behöva justeras uppåt beroende på hetta eller köld. - Ett område skall sökas i nattmörker, belysning rekommenderas. - Två (2) eller tre (3) andra områden (dag eller natt) kan läggas till bedömningen om huvudbedömaren så beslutar. Teoretisk och praktisk test av Första Hjälpen för människa och hund. 8. Sökområdena Under testen skall minst tre separata områden användas. - Varje område som används skall vara minst 500 m 2 och högst 2000 m 2 - Två av rasområdena skall ha en höjdskillnad på 1,5 m. Exempel på sökområden: - Stenbrott - Sammanrasade bostadshus av trä - Sammanrasade betongbyggnader - Bygg- eller betongtippar Minst 2/3 av sökområdena bör huvudsakligen bestå av betong eller en blandning av material, för att simulera komplexiteten i ett katastrofområde. 9. Figuranter Minst 14 figuranter skall finnas i de sju sökområdena. De fördelas av huvudbedömaren, mellan noll och fyra figuranter per område. Bara ett område får vara tomt. Minst två av figuranterna skall begravas minst 1,5 m djupt. Figuranternas placering avgörs av bedömarna tillsammans med huvudbedömaren. Alla figuranter skall vara osynliga för föraren och minst 90% av figurantrna skall vara osynliga för hunden. Minst 90% av figuranterna skall vara oåtkomliga för hunden. Figuranterna skall vara utplacerade minst 15 minuter innan hunden börjar sitt arbete. Det rekommenderas att en utbildad hund testar varje sökområde.

7 10. Störningar Huvudbedömaren avgör vilka störningar som skall användas vid varje område. Minst två av de sju områdena skall ha störningar. Exempel på störningar: Vittringsstörningar: Mat, kläder, döda djur. - Skall placeras så att bedömarna kan avgöra om hunden markerar en figurant eller en störning. - Skall vara osynliga och oåtkomliga för hunden. Bullerstörningar, t.ex. motorer, maskiner, räddningsverktyg etc. Inspelade ljud kan också användas. Rök från eld i lämpligt kärl. Åskådare för att efterlikna förhållandena på en katastrofplats. 11. Krav på hundekipaget 11.1 Hunden: Tydliga markeringar fokuserat skall vid vittringsstället, rullmarkering eller frimarkering. Röra sig med lätthet över rasmassor och visa hög motivation att söka och hitta. Visa intensivt intresse för vittringskällan. Kunna arbeta självständigt. Följa förarens dirigering och kontroll Föraren: Kunna göra en adekvat intervju för att avgöra lämplig sökstrategi. Bedöma sökområdet och planera söket. Dirigerar hundens arbete och ha kontroll på var den är. Kunna läsa och förstå sin hund, och kunna förmedla det till bedömaren. Kunna korrekt peka ut vittringsstället. Ha kontroll över hunden (t.ex. kunna sända den i en ny riktning eller kalla in den, eller beordra ett nödstopp för fokusering eller säkerhet). Informera bedömaren när hunden markerar. Få tillstånd av bedömaren att gå till sin hund och exakt peka ut vittringsstället. Ta god vård om sin hunds säkerhet och välbefinnande. Ha en grundläggande kunskap i Första Hjälpen för hund och människa. Kunna INSARAG:s märknings- och signalsystem. 12. Bedömning Ekipaget skall genomföra alla sökuppgifter och hitta minst 70% av utplacerad figuranter. Antal tillåtna felmarkeringar: 1 vid figuranter 2 vid figuranter 3 vid figuranter 13. Certifiering Huvudbedömarens beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas. Efter godkänt IC-MRT får hundekipaget ett certifikat. För att bibehålla certifieringen skall ekipaget träna regelbundet och uppfylla de nationella kraven och INSARAG:s normer. 14. Omcertifiering Efter godkännande vid IC-MRT skall hundekipaget omcertifieras inom tre år. Hundar som är 10 år eller äldre skall omcertifieras årligen.

8 Annex IV F10. Räddningshundar F10.1. Introduktion 1. Hundar har använts ofta och framgångsrikt i många typer av sök- och räddningsoperationer. Sökhundar och deras förare spelar en viktig roll i USAR för att snabbt hitta offer i sammanstörtade byggnader. En av de stora fördelarna med sökhundsekipagen är deras förmåga att söka stora områden i relativt kort tid och hjälpa USAR-styrkorna att lokalisera begravda eller instängda offer. 2. Varje INSARAG USAR-organisation måste försäkra sig om att insatta hundekipage har godkänts vid INSARAG MRT och har giltigt certifikat. F10.2. Beredskap 1. Ledningen för USAR-styrkan måste försäkra sig om att: 1.1. Alla insatta hundekipage har godkänts vid INSARAG MRT och har giltigt certifikat En uppdaterad lista över certifierade hundekipage alltid finns tillgänglig Hundförarna har erfarenhet som sökhundsförare (polis, SAR etc.) och erfarenhet av arbete i en sökhundsgrupp Hundförare och hundgruppledare har säkerhet i sökarbete med hund och kan avläsa hundarnas beteenden och rapportera resultaten Hundekipagen har möjlighet att träna tillsammans med övriga delar av USAR-styrkan (t.ex. tekniskt sök och räddning) Veterinära krav uppfylls: Giltig rabiesvaccination liksom annan vaccinering som hemlandet kräver Hälsokontroll hos veterinär årligen Parasitkontroll (t.ex. mask, löss, fästingar etc.) Alla insatta hundar är märkta med mikrochip enligt ISO-standard Hundförarna har kännedom om internationell gränskontroll för sökhundar. F10.3 Mobilisering 1. Ledningen för USAR-styrkan måste försäkra sig om: 1.1. Lämpliga burar för hundarna Att vaccinationshandlingar finns tillgängliga hos förarna hela tiden under uppdrag Att ISO-kompatibel chipläsare finns tillgänglig under uppdrag. F10.4 Insatser 1. Två (2) eller tre (3) hundekipage (ekipage = 1 hund och 1 förare) arbetar tillsammans i en grupp ledd av en hundgruppledare. Ekipagen arbetar tillsammans för att bekräfta en hunds indikationer som inte kan bekräftas på annat sätt (t.ex. akustiskt eller optiskt). 2. Minst två (2) hundgrupper behövs för att säkert genomföra 24-timmarssök på ett område, och fyra (4) hundgrupper behövs för att säkert genomföra 24-timmarssök på två (2) olika områden. Detta ger tillräckliga hundresurser för att fungera i 12-timmars skift och ger hund ekipagen tillräckliga viloperioder, vilket möjliggör för ekipagen att arbeta effektivt, säkert och kontinuerligt under längre tid. 3. Hundar och tekniskt sök kompletterar varandra och skall användas så. 4. Hundar som inte är i sökarbete skall vara under direkt kontroll av någon medlem av USAR-styrkan, och skall tydligt kunna identifieras som sökhund med ett tjänstetecken, väst eller liknande. 5. Föraren måste ständigt se till sin hund så att den får tillräcklig vila, sköta om skador, stress eller utmattning och rapportera varje brist, även svaga tecken på stress eller skada, till hundgruppledaren, och alltid ge hunden en säker och trygg plats. F10.5 Efter insats 1. Hundgruppen skall lämna en rapport om insatsen till sin USAR-styrka. 2. En veterinärkontroll efter insatsen rekommenderas.

MRT: Mission Readiness Test för hundekipage till INSARAGklassificerade

MRT: Mission Readiness Test för hundekipage till INSARAGklassificerade MSB-kriterier MRT 1 (6) Diarienr 2011-392-6 Aktivitet inom SWIFT USAR: MRT: Mission Readiness Test Ansvarig organisation: MSB Handläggare/enhet/avd: Robert Jonsson, SI-OP Aktivitet inom SWIFT USAR räddningshund

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund Svenska Brukshundklubben Räddningshund Tjänstehundsverksamhet Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Myndigheten för Samhällsskydd

Läs mer

Riktlinjer för Internationella räddningshundsekipage

Riktlinjer för Internationella räddningshundsekipage samhällsskydd och beredskap 1 (19) Enheten för insatspersonal Ida Johnsson 010-240 54 56 ida.johnsson@msb.se Dokumentet framtaget av: Kristina Dahlén, MSB Eva-Lena Demarin Dokumentet godkänt av: Björn

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

Sjöräddningshundutbildning i Svenska Brukshundklubben

Sjöräddningshundutbildning i Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Utskottet för samhällsnytta- utskottsgruppen för räddningshund Sjöräddningshundutbildning i Svenska Brukshundklubben Kursplan Ungefärligt antal kurstillfällen för varje område

Läs mer

HundAkutens kurschema för våren 2015

HundAkutens kurschema för våren 2015 HundAkutens Kurser, våren 2015 HundAkutens kurschema för våren 2015 Valp- och unghundskurs Den här kursen vänder sig till dig som har en valp eller unghund, 8 veckor 10 månader. Vi tar tillvara på den

Läs mer

Mondioring. Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson

Mondioring. Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson 2011 Mondioring Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson Vad är Mondioring Det finns ett stort antal olika former av skyddstävlingar. I Sverige har vi för närvarande Svenskskyddet

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH 2.1 Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet såsom testledare på MH. - god kunskap att bygga bana vid MH. - god kunskap att sköta

Läs mer

5 praktikpass, 1,5 timme per gång och en teorikväll på cirka 3 timmar. Kurspris: 1 500 kronor.

5 praktikpass, 1,5 timme per gång och en teorikväll på cirka 3 timmar. Kurspris: 1 500 kronor. Valp- och unghundskurs Den här kursen vänder sig till dig som har en valp eller unghund, 8 veckor 10 månader. Vi tar tillvara på den viktigaste tiden i en hunds liv, aldrig kommer din hund att bli mer

Läs mer

Erfarenheter Tester. Frivilligverksamhet och Yrkesutbildningar med Räddning Bevakning i stor skala

Erfarenheter Tester. Frivilligverksamhet och Yrkesutbildningar med Räddning Bevakning i stor skala Erfarenheter Tester Frivilligverksamhet och Yrkesutbildningar med Räddning Bevakning i stor skala Bakgrundsinformation till utvecklingsarbete Ämne är inte det viktiga Utbildningssteg kunskap Lärdom av

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV ÄLGSPÅRPROV För att möta samhällets krav på oss jägare måste vi visa att vi tar vårt ansvar och utbildar fullgoda eftersökshundar som kan spåra och ställa en skadad älg. I dag har vi i Sverige en kontaktmanna

Läs mer

DM & SM regler för tjänstehundar i bevakningshundgruppen

DM & SM regler för tjänstehundar i bevakningshundgruppen 1 (8) DM & SM regler för tjänstehundar i bevakningshundgruppen ALLMÄNNA ANVISNINGAR 1. Reglernas tillämplighet Regler fastställda av Centrala Tjänstehundsektorn. Reglerna skall tillämpas vid DM och SM

Läs mer

Anvisningar för Räddningshundsprov

Anvisningar för Räddningshundsprov Dokumentnamn Centrala RH-gruppen Anvisn_RHprov_1006.pdf Sidnr 1 (17) 1 (17) Anvisningar Räddningshundprov 2010 Centrala Räddningshundgruppen Filnamn Anvisn_RHprov_1006.pdf Upprättad av: Leif Sundberg Dokumentansvarig/Godkänd

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg.

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg. Nr 782 3833 Bilaga 1. TILLGÄNGLIGHET Hunden förs kopplad och försedd med munkorg genom en människogrupp till domaren. På hunden utförs kontroll av utrustningen och identifikationsmärkningen samt hundens

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling Guide till IceTest... 1 Före, under och efter tävling... 1 Före tävling... 1 Lottningen... 1 Dags att skapa databas för tävlingen... 2 Skapa ny gren... 2 Färger m. m.... 3 Importering i IceTest... 3 Kontroll

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

Licens för tävlande med skyddshundar

Licens för tävlande med skyddshundar Licens för tävlande med skyddshundar Bakgrund SBK:s kongress 2001 tog efter förslag från Förbundsstyrelsen beslut om krav på licens för tävlande med skyddshundar från och med år 2002. Detta krav införs

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Kan Du Hundspråk? En Frågesport

Kan Du Hundspråk? En Frågesport Kan Du Hundspråk? En Frågesport Hundar kommunicerar främst genom kroppsspråk, lukt och läten. Det är en bra idé att lära sig grunderna inom detta område för att kunna förstå hunden bättre. Testa att svara

Läs mer

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD 1 REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD Dessa regler har utarbetats av NKU:s Lydnadskommittè, bestående av representanter nominerade av DKK, FKK, NKK och SKK. Reglerna har fastställts vid NKU/AU möte

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2011:x Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom områdena betong-, trä- och stålkonstruktioner, geoteknik,

Läs mer

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna.

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna. Sverigeduvan 2011 Sverigeduvan 2011... 1 Inledning... 2 Arrangörsförmåner... 2 Tävling... 3 Skillnader mot Engelsk Sporting... 3 Tävlingsdagar... 3 Tävlingsgenomförande... 4 Banor/layouter... 4 Arrangör...

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

RoA. Råd och Anvisningar Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare

RoA. Råd och Anvisningar Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare RoA Råd och Anvisningar Working Test Retriever Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare Innehåll Syftet med RoA 3 1. ARRANGEMANG...3 1.1 Arrangörens ansvar under

Läs mer

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Att arrangera ett lajv är en stor process med mycket att tänka på och mycket som ska göras. Det är ofta ett antal personer inblandade och många arbetsområden

Läs mer

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org Vad är en grupp? Vilka grupper är du med i? Vilka behov fyller en grupp? Vilka normer finns i en grupp? Vilka sorters grupper finns det? Vilka roller finns det i en grupp? Vad påverkar de roller man får

Läs mer

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund Noomi Eriksson, CSAR Vi ska leverera hållbara sjövägar. LOTSNING FARLEDER SJÖGEOGRAFISK INFORMATION MÖJLIGGÖRA VINTERSJÖFART

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Mentalbeskrivning av EKHÖJDENS H-kull AfR LO VÄST Nossebro 2012-09-01

Mentalbeskrivning av EKHÖJDENS H-kull AfR LO VÄST Nossebro 2012-09-01 Hasso Harley Hero Hicke Hjalle Hundra Häxa Kull medel Mentalbeskrivning av EKHÖJDENS H-kull AfR LO VÄST Nossebro 2012-09-01 Moment Beteendereaktion Kontakt 1a Hälsning 4 4 4 4 4 4 4 4,0 1b Samarbete 3

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal 1. Inledning Följande avtal beträffande utbildningsformer inom byggnadsplåtslageri och ventilationsarbeten (nedan utbildningsavtalet ) har denna dag träffats mellan Plåtslageriernas Riksförbund (nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben BG Dressyrpolicy Staffan Thorman, Lotta Linusson och Jan Gyllensten Bakgrund: Översyn återkommer normalt Lagstiftning gjort viss del av den gällande policyn inaktuell. Varierande uppfattningar på sina

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet BESLUT 2010-07-01 1(3) Dnr Teknik1:7 2010/29 Institutionen för teknikvetenskaper Box 534 751 21 Uppsala Ångströmlaboratoriet 018-471 00 00 vx www.teknik.uu.se Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Manual Mapaz MZ - provtagare

Manual Mapaz MZ - provtagare Manual Mapaz MZ - provtagare Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support. support@mapaz.com, telefon: 08-551 142 01. Maskinkörkortet är framtaget av Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-,

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2009:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (1991:36) om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter;

Läs mer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

Personsök med rullmarkering

Personsök med rullmarkering Personsök med rullmarkering Personsök går ut på att hunden ska genomsöka ett område och markera ev personer som kan finnas där. Hunden skickas ut och då hon funnit en person ska hon på något vis berätta

Läs mer

Landskampsmoment. Kommando:Fot

Landskampsmoment. Kommando:Fot Landskampsmoment Moment 1: Fritt följ Kommando:Fot Momentet startar med hunden sittande på förarens vänstra sida, övningen startar från utgångs ställning efter order från tävlingsledaren. Hunden skall

Läs mer

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Fastlagd 4/11 2014 av inriktande nivån genom Regionala chefsgruppen Vad har

Läs mer

Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning,

Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning, Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning, återspegling m.m. I kommunikation med andra människor Studier

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering; BFS 2015:xx Utkom från trycket

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

UTBILDNINGSSCHEMA TORSÅS BRUKSHUNDKLUBB. Tävlingslydnad Agility Tävling. Rally lydnad Fortsättning. Allmänlydnad. Steg 1 viltspår Sök Spår

UTBILDNINGSSCHEMA TORSÅS BRUKSHUNDKLUBB. Tävlingslydnad Agility Tävling. Rally lydnad Fortsättning. Allmänlydnad. Steg 1 viltspår Sök Spår UTBILDNINGSSCHEMA TORSÅS BRUKSHUNDKLUBB Rally lydnad Mästarklass Tävlingslydnad Agility Tävling Rally lydnad Avancerad Agility Fortsättning Rally lydnad Fortsättning krav lös hund Allmänlydnad Agility

Läs mer

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

Mall & guide inför Ditt företags utvecklingssamtal

Mall & guide inför Ditt företags utvecklingssamtal Mall & guide inför Ditt företags utvecklingssamtal Mall och guide inför utvecklingssamtal Utvecklingssamtalet är det ett av dina bästa verktyg som chef och ledare att förbättra både verksamhetens och medarbetarens

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Ungdomens Hundmärke. Junior Handling Brons Brons Brons Brons Silver Silver Silver Silver Guld Guld Guld Guld Diamant Diamant Diamant Diamant

Ungdomens Hundmärke. Junior Handling Brons Brons Brons Brons Silver Silver Silver Silver Guld Guld Guld Guld Diamant Diamant Diamant Diamant Ungdomens Hundmärke Agility Lydnad Bruks Junior Handling Indelning Är en grundläggande nivå och märket ska kunna erövras efter de flesta av våra grundoch nybörjarkurser. är ett tygmärke. Är nybörjarnivån

Läs mer

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman installeras från det fönster, som automatiskt kommer upp, när CD-skivan sätts i datorn: Klicka till höger om INSTALLATION på flaggan för den version, som

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida

Läs mer

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur Frågor och svar Nya regler för att resa med sällskapsdjur i och utanför EU Inledning Den 29 december 2014 infördes nya EU-regler för att resa med sällskapsdjur och nya pass för djuren. Här kan du läsa

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN Sammanfattning Denna andra undersökning mot den så kallade näringslivspanelen, visar att den absoluta merparten av panelens medlemmar är mycket nöjda med det antal

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen.

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen. Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion tillsammans med Ljungby TKD ITF inbjuder alla föreningar som tränar ITF style Taekwon-Do och är anslutna till Svenska Taekwondoförbundet till Svenska Mästerskapen

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020 kmc_ra_6_2 26-1-9 Lokala katastrofkommittén Vrinnevisjukhuset i Norrköping Christer Liedgren Kopia: Eva Bengtsson LiÖ katastrofberedskap Redovisning utav övning i lokal sjukvårdsledning samt stabsmetodik

Läs mer

Forskning Jakthundar. Björnhundar. behöver bättre träning. Nr 2/3 2011 Svensk Jakt

Forskning Jakthundar. Björnhundar. behöver bättre träning. Nr 2/3 2011 Svensk Jakt Forskning Jakthundar Björnhundar behöver bättre träning 76 184 Eftersöksekipage på björn saknar den kompetens som är nödvändig för att spåra björn. Det visar ett examensarbete som är baserat på praktiska

Läs mer

Språkrevitalisering och ortografi

Språkrevitalisering och ortografi *!"#$%&'(#)"*+,-*'(#)"&."/+0+1$2*3450$1-.&.#*+,-*6&37/$/17#*%4#*($&.'73$'"7* 8#5.(0+1*9:*375*;

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Information till dig som har hund eller katt

Information till dig som har hund eller katt Information till dig som har hund eller katt Hörby Brukshundsklubb www.hbbk.se webmaster@hbbk.se 0415-153 12 Miljökontoret 2011 Hundar i naturen Viktiga datum Under tiden 1 mars - 20 augusti får inga hundar

Läs mer

Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet.

Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet. 1 2 3 Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet. Medlen kan sökas av idéburna organisationer, kommuner,

Läs mer

Protokoll: Medlemsmöte på Mälarö Brukshundklubb tisdagen den 7 oktober 2014 kl. 19.00

Protokoll: Medlemsmöte på Mälarö Brukshundklubb tisdagen den 7 oktober 2014 kl. 19.00 Protokoll: Medlemsmöte på Mälarö Brukshundklubb tisdagen den 7 oktober 2014 kl. 19.00 1) Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat. 2) Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. 3) Val av mötesordförande

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

BEHANDLING AV MEDDELANDEDAGBÖCKERNA 11.3.2003 Ver. 1.04b

BEHANDLING AV MEDDELANDEDAGBÖCKERNA 11.3.2003 Ver. 1.04b BEHANDLING AV MEDDELANDEDAGBÖCKERNA 11.3.2003 Ver. 1.04b ALLMÄNT Som botten för meddelandedagböckerna har vi använt den kommunikationsdagbok, som Räddningsinstitutet använder. Den ursprungliga blanketten

Läs mer

Gäller från 2012-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

Gäller från 2012-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH Gäller från 2012-01-01 Utförandebeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Moment 1 Främmande person...5 FAS 1 Möte med främmande person...5

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Domarkompendium för Ledhundsprov.

Domarkompendium för Ledhundsprov. SVENSA ÄLGHUNDLUBBEN Domarkompendium för Ledhundsprov. Bedömningsgrunder. Hunden skall föras i spårsele eller halsband av normalt utförande. Stryp eller tagghalsband är inte tillåtet. Hundens uppgift är

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Innehåll. Vad är kattstatus? s.4 Kastrering s.6 ID-märkning s.8 Vaccinering s.10 Försäkring s.12 Vår huskatt s.14

Innehåll. Vad är kattstatus? s.4 Kastrering s.6 ID-märkning s.8 Vaccinering s.10 Försäkring s.12 Vår huskatt s.14 www.kattstatus.se kattstatus@gmail.com Innehåll Vad är kattstatus? s.4 Kastrering s.6 ID-märkning s.8 Vaccinering s.10 Försäkring s.12 Vår huskatt s.14 Fotograf Linda Karlström - www.lkfoto.se Kattstatus

Läs mer

Gäller från 2014-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

Gäller från 2014-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH Gäller från 2014-01-01 Utförandebeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Främmande person...5 Materiel och miljö...5 Genomförande...5 Föremålslek...8

Läs mer

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet.

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. 1. Brands kydds policy I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. Brandskyddspolicyn fastställs av ledningen och ska vara känd av alla i organisationen. Exempel

Läs mer

Vi håller kurser året runt, både inom och utomhus.

Vi håller kurser året runt, både inom och utomhus. Sidan 1 av 6 Vi håller kurser året runt, både inom och utomhus. Valpkurs, för valpar mellan 9 v till ca 5 månader Har du skaffat en liten valp och vill träffa andra med valpar? Här får ni lära er hur ni

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Tjänstebeskrivning för certifiering av. Rekrytterare

Tjänstebeskrivning för certifiering av. Rekrytterare Tjänstebeskrivning för certifiering av Rekrytterare DNV GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. www.dnvgl.com Reviewed by: Valid for: Revision: No.: Victoria

Läs mer

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 För den klickerkloka hunden betyder klick som bekant två saker. För det första talar klicket om att belöning är

Läs mer