Sjöräddningshundutbildning i Svenska Brukshundklubben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöräddningshundutbildning i Svenska Brukshundklubben"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubben Utskottet för samhällsnytta- utskottsgruppen för räddningshund Sjöräddningshundutbildning i Svenska Brukshundklubben Kursplan Ungefärligt antal kurstillfällen för varje område är angivet, uppgifterna är inte exakta utan måste anpassas till kursens deltagare (förkunskaper, erfarenheter och egenskaper). Ordningsföljden måste anpassas till vilken årstid kursen startas d v s hänsyn till t ex snö. Utbildningsområdena ska i någon utsträckning genomföras överlappande d v s då några träningstillfällen i grundläggande sökträning genomförts kan något tillfälle med fokus på miljöträning läggas in, därefter ett tillfälle med grundläggande sökträning igen osv. Efterhand som ekipagen får mer och mer färdigheter repeteras också tidigare övningar. Ett exempel kan vara att under ett träningspass i Sök & Markering lägga in några uppgifter i ren miljöträning för att utnyttja träningstillfället & områden där träningen genomförs. Utbildningen ska bedrivas genom såväl teori lektioner som praktiska övningar. Vissa träningstillfällen kan ledas av t ex hjälpinstruktör eller annan lämplig person med goda kunskaper inom det som ska tränas vid det aktuella träningstillfället. Kursdeltagarna förväntas bedriva egen träning mellan de instruktörsledda tillfällena. Kursgång: - Förträffar 4-5st för att välja ut ekipage (en dag på sjön) - Inträdesprov - Vindövningar och markeringsträning enligt kursplan med tillägg för långa vindövningar på ex äng, miljöträning på olika typer av båtar, vinda från båt, bil, släpkärra, söktaktik, lydnad (120kurstimmar) - Delprov 1 - Träning enligt kursplanen miljö, markeringsträning från båt, att dirigera båten i sökarbetet, sök över vatten, runt öar, info om sjöräddningen (180 kurstimmar) - Delprov 2. - Träna inför slutprov (90 kurstimmar) - Eftersöksprov och lydnadsprov - Slutprov, taktiskt upplägg för sök i område med öar, med en eller flera figuranter, sök på öar, när fig markerats från båt. Sök på brygga med dykare i vattnet, sök ifrån båt.

2 Utbildningsområde Träningsinnehåll kurstimmar Informationsträff Räddningshundens uppgift 1 tillfälle Utbildningens innehåll & upplägg Krav på förare & hund Träningsträffar före inträdesprov Miljö båt, buller, underlag, mörker, skott etc Hantering (förare och främmande person) Vindövning (hunden får ta upp och fullfölja i motvind) Uthållighetskontroll (t ex långpromenad på 8-10 km) 4 eller en kurs vars längd klubb/distrikt beslutat om Inträdesprov Se anvisningar 1 tillfälle Grundläggande timmar sökträning Miljöträning Belöningsformer/ Träning av olika typer av hundar (Mentalitetsboken; Mentalitet & Träning; I sökrutan) Vindmarkering från stig - uppföljning Hitta-övning motvind över ex öppen äng(långa avstånd) Hitta-övning medvind Sökslag Passivitet Promenad & Passivitet i olika miljöer; Mörker, eld/rök, buller, höjder, olika underlag t ex sprängsten, plåt, gallerdurk, bildäck, Distraktion hund & människa Hantering Skott Olika typer båtar i olika väder timmar Sök i miljö Hitta-övning i miljö timmar Markeringsträning Val av markeringssätt Inlärning av markering (Din Hund Söker; Övning 4) timmar Sök & Markering Sök, Markering & Miljö Söktaktik, förberedelse för Delprov 1 Teori Samordna sökslag & markering (Din Hund Söker; Övning 5) Koppelsök Samordna sök och markering i enklare miljö Upplägg likvärdigt delprov 1 Individuell återkoppling Räddningshundsekipagets uppgift Organisation & Utbildningsöversikt Mentala egenskaper & inlärning Söktaktik på land och vatten Summatimmar timmar 8-10timmar 8-12 timmar timmar Delprov 1 Se anvisningar 1 tillfälle Stegring markering Fast rulle Uthållighet i markering Snabbhet och precision Öppna figuranter (stående/sittande/liggande/ trånga utrymmen/mörker) Dolda figuranter (helt dolda/synliga oåtkomliga) timmar Dirigering & samarbete Sök i område där föraren inte får gå med Uthållighet, precision i markering Balans dirigering/eget initiativ Koppelsök Hantering 2

3 Transporter med lös hund Sjö arbete Vindövning från båt Markering från båt, släpkärra etc. Stegring miljö Mörker (även i kombination med 20-25timmar hinder/underlagssvårigheter) Svåra underlag t ex sjösten, klippor, sjögång eller liten båt Höjder Grundläggande Grundläggande genomgång av sökmetoder 10-16timmar eftersök lämpliga vid terrängsök Söktaktik & praktiskt Att ta emot en order 16-20timmar genomförande Taktiskt upplägg Sök över större område, både vatten och land Föraren vet inte figuranternas placering samt får reda på sökets omfattning kort före utförandet Lydnadsträning Genomgång och träning av lydnadsmoment 8-10 timmar Svåra markeringar Avstånd, att markera på långt håll timmar Figurant i vatten Svag vittring/stort vittringfält Olika väderförhållanden Uthållighetsträning Träningshelg där ekipagen får träna t ex miljö, 16-20timmar sök, markering, hantering och passivitet. Hunden är aktiv under en längre period än under övriga träningar. LABCDE / HLR Enligt utbildningsplan från Svenska Röda Korset 6 timmar Hundsjukvård 1:a hjälpen för hund 2-3 timmar (fokus på skador som kan uppstå i en räddningssituation) Orienteringsutbildning Olika typer av kartor, skala & karttecken, 8 timmar kompassriktning, praktisk träning med orienteringskontroller, sjökort Teori Söktaktik 12 timmar Problemlösning Info om sjöräddning Fystest Simma 200m klädsim 1 tillfälle Söktaktik, Upplägg likvärdigt delprov 2, riktat mot sök från 8-10timmar förberedelse för delprov 2 båt och på land Individuell återkoppling Summa timmar timmar Delprov 2 Riktat mot sjösök samt runinsök med dolda 1 tillfälle figuranter Vidareutveckling Vidareutveckling av ekipagets förmåga till sjöss timmar Taktik på sjön Uthållighetsträning Träningshelg där ekipagen får träna t ex miljö, timmar sök, markering, hantering, passivitet, sök i grupp/tillämpade sök. Hunden är aktiv under en längre period än under övriga träningar. Eftersök Prov 1 tillfälle Lydnadsprov Prov 1 tillfälle Orienteringsutbildning Praktisk träning med orienteringskontroller där 8 timmar kompasskurs måste användas Kunskap om sjökort Summa timmar timmar Slutprov Sök från brygga, fig i vatten, områdessök från båt 1 tillfälle med landsök på markerad ö, sök från båt i mörker Summa timmar Ca

4 Kursplan, tilläggsövningar: Fram till delprov 1 Vindövningar genomförs på ex en äng med motvind. Ekipaget patrullerar så att hunden upprepade gånger förs in och ut ur vindstuten samtidigt som man långsamt närmar sig figuranten. Här vill man se att hunden plockar vinden och vill in till figuranten och tydligt visar när man kommit ut ur vittringsstruten. Avståndet till figuranten varieras upp till 300m. Båtövning, att träna hunden att vistas på båtar och att stå i fören på båten under gång. Prova vinda från båt. Fram till delprov 2 Sök från bil, släpkärra, flakmoppe sker på enskilt område, ex ett grustag. Hund och förare sitter på flaket eller på passagerarsätet och någon kör SAKTA framåt (5-10km/timme). Används släpkärra är en med galler runt om att föredra, då föraren kan stå upp och hunden inte kan hoppa av. När hunden fångar vinden av figuranten uppmuntras den att markera och får sedan bilen stannat springa ut till figuranten som belönar. Här måste även tomträning läggas in. Grundläggande markering på avstånd tränas med fördel in vid vindstig. Har man inte tillgång till båt är detta ett komplement för att lära in avståndsmarkering, sökteknik samt för föraren att lära sig läsa hunden. Övningen kan också ske från liten båt eller kanot. Här lär man stegvis hundarna att markera först från båt, och sedan igen framme hos figuranten. Föraren måste lära sig läsa sin hund i den nya miljön och att arbeta från båt. Bra att i början låta hunden vara med och placera ut figuranten för att sedan stegra med förstärkningar som pop-upp när hunden kommer till markering. På så sätt får hunden direktbelöning. Hunden kan också få ligga kvar i vindstruten och skälla fram figurant eller skälla in båten till ön. Man bör vara noggrann med rullhundens grund och pekande i denna fas. Många rullhundar har svårt att ta rullen på håll i början, så grunden på land är viktig. Parallellt med detta är det viktigt att föraren själv tränar sin hund med t.ex. sök från bil eller egen båt för att se att hunden kan/är tyst och inte markerar där inte figurant finns, då man under träning med båt bjuder hunden figurant tidigt i söket i början. Figuranterna som används bör ha insikt i sökarbetet. Löpande instruktion ges om taktik, vindar, vattenförhållanden, hur öarnas form påverkar. Träna sök från större båtar och olika typer av båtar, där man lägger in tomsök, förarens egen taktik och upplägg för söket, resonemang med skeppare, val av hastighet och att kunna dirigera båten. Övningarna sker nu utan att föraren vet var figuranterna finns, och över ett större område. Vid uthållighetsträning, tomsök kan två hundar jobba samtidigt. Här kan man även utnyttja de personer som finns i skärgården för att få främmande figuranter. Lägg figuranterna på uddar, små öar och jobba in och ut ur vindstruten för att se att hunden orkar hålla i markeringen. Hunden får inte tröttna efter några gånger utan intensiteten i markeringen ska öka ju närmare källan man kommer. Här får föraren även träna sig i att dirigera båten så att man kommer till rätt ö. Mängdträning krävs för att få en säker hund och förare, ju fler erfarenheter de får på vart man kan hitta personer, ju säkrare bli både hund och förare. Fram till slutprov Person i vattnet: Träna på dykare, person i överlevnadsdräkt under bryggor, i vassruggar etc. När man tränar på dykare första gången är det bra att träna där man lätt kan få upp dykaren då hunden markerat. Det är fördelaktigt om detta inte sker för fort, då det verkar stegra hunden intresse. Viktigt att dykarna kommer upp med belöning och tar kontakt med hunden. Bra sätt att få hundarna att fatta att de ska söka i/över vattnet, inte bara på öar och fastland. Detsamma gäller för person som ligger och flyter ute på öppet vatten. Man kan även träna att någon ligger i vattnet 4

5 bakom en udde, så hunden får vittring, går iland och får söka ut i vattnet igen. Koppelsök längs med stranden där någon ligger en bit ut i vattnet är också bra träning. Olika väder: Sök i mörker, dimma, blåsigt väder, regn, sol etc för att lära föraren hur hunden reagerar i olika väderlek samt hur vinden påverkas. Föraren måste lära sig när hunden är ett verktyg och när den inte fungerar. Sök från rescuerunner/vattenskoter sker genom att föraren står bakpå runnen och hunden står i koppel. Här behöver hunden lära sig att stå kvar även när man kör nära land. Annat att öva är att ta sig upp på runnen om förare eller hund hamnar i vattnet och att simma in till land och söka upp figuranten. Om möjlighet finns kan man testa att vinscha förare till en helikopter för att sedan även vinsch förare med sin hund. Säkerhetsgenomgång med helikopterbesättningen krävs före vinschning. Hantera och lyfta hund mellan båtar. Parallellt med kursen sker träning inför eftersöksprovet enligt anvisningarna. Här ingår ett spårupptag, sök 100x400m i terräng samt ett lydnadsprov. Man kan också välja att träna enligt polisens FAP-prov om man vill ha avtal med polisen. Viktigt att ekipagen åker ut med sjöräddningens båtar för att pröva på att åka båt under olika förhållanden. Man måste bli sjövan och klara sig själv på båten så att man inte blir en belastning under ett skarpt läge. Föraren måste ha tid att delta i sjöräddningens verksamhet och genomgå de kurser skepparen kräver ex egen säkerhet. Förarna behöver ta med figuranter för att träningen ska flyta på smidigt. Mycket av träningen kräver skeppare från SSRS även om man kan göra en hel del träning från egen liten båt. Samarbetet med SSRS en grundförutsättning för att kursen ska lyckas och få ekipagen operativa. 5

Svenska Brukshundklubben. Försvarsmaktshund

Svenska Brukshundklubben. Försvarsmaktshund Svenska Brukshundklubben Försvarsmaktshund Svenska Brukshundklubben Mycket mer än Försvarsmaktshund Denna informationsbroschyr vill ge dig en första inblick i vad en Försvarsmaktshund innebär, hur den

Läs mer

Rallylydnad. Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34

Rallylydnad. Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34 Rallylydnad Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34 Sporten för alla Det här är en hundsport för alla, till skillnad från många andra hundsporter som passar bättre för vissa typer av hundar och deras

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 För en utförlig steg-för-steg-beskrivning, med bilder, läs vår bok Agility

Läs mer

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning Maria Brandel FRÅN VALP TILL STJÄRNA Del 1: Grundträning Maria Brandel Redaktörer: Lena Gunnarsson och Jenny Nyberg Från valp till stjärna Andra utgåvan Maria Brandel

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

Nr 6 2009 Instruktörskursen har mjukstartat med en introduktionsträff i Rosersberg. Här är gänget under ledning av Lotta Castell och Helena Johansson:

Nr 6 2009 Instruktörskursen har mjukstartat med en introduktionsträff i Rosersberg. Här är gänget under ledning av Lotta Castell och Helena Johansson: Nr 6 2009 Instruktörskursen har mjukstartat med en introduktionsträff i Rosersberg. Här är gänget under ledning av Lotta Castell och Helena Johansson: Stående från vänster: Lotta Castell, Lars-Inge Persson,

Läs mer

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Vad gör du om trots allt större lokal krävs? Vem ordnar/hyr lokalen? Vem ansvarar för att lösa t.ex. dubbelbokningar? Ta reda på detta innan.

Vad gör du om trots allt större lokal krävs? Vem ordnar/hyr lokalen? Vem ansvarar för att lösa t.ex. dubbelbokningar? Ta reda på detta innan. 1 Nybörjarkurser Materialet är sammanställt av Helle Bernhed, Marie Tjörnhed, Marianne Hjelm, redigerat 2007-09-16 av arbetsgruppen för klubbhandboken. Originaldokumentet finns att hämta på www.squaredans.se.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer