INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk. 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen. Årskurs 6 hösten Enhagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk. 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen. Årskurs 6 hösten 2015. Enhagen"

Transkript

1 Årskurs 6 hösten 2015 Enhagen INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen

2 Vårt motto Kunskap genom engagemang och kompetens

3 Vår vision Alla elever ska känna glädje och trygghet i sitt arbete Alla ska känna att de lyckas De elever som gått sin skoltid i Täby Friskola ska ha kunskaper så att de kan påverka både sina egna liv och samhällets utveckling i stort

4 Rektor Karin Välkomna till en av Sveriges absolut främsta grundskolor utvecklas på bästa möjliga sätt. På Täby Friskola har lärare och elever en nära relation som skapar en situation där läraren kan få fram det allra bästa hos varje elev. Skolverkets statistik för betyg gällande elever i årskurs nio våren 2014 visar att Täby Friskolas fick ett genomsnittligt meritvärde på poäng. Näst bästa skola i Täby har poäng. Det visar sig att Täby Friskola tillhör de 20 skolor i Sverige med högst meritvärde. Med tanke på att det finns drygt 5000 grundskolor känns det väldigt roligt! För att säkerställa att vår betygssättning ligger rätt samlar vi in betygen från gymnasiet, när eleverna avslutat det första året. Resultatet visar på en stor samstämmighet. I mitt arbete som rektor för Täby Friskola har jag en möjlighet att tillsammans med mina lärare och övrig personal skapa en riktigt bra skola som vilar på akademisk grund. Täby Friskola, som firar 20-års jubileum i år, är en fristående skola med drygt 800 elever fördelade på sex små enheter. Våra små skolor bidrar till en lugn miljö där alla elever blir sedda och där arbetsro råder. En mycket viktig del i mitt arbete är att se till att vi har de allra bästa lärarna anställda i skolan. Lärare med lång erfarenhet, god kompetens och det rätta engagemanget skapar rätt förutsättningar för att våra elever ska I Skolinspektionens senaste granskning av Täby Friskola var vi den enda skola i Täby kommun utan åtgärdskrav. Enkätundersökningar visar också att elever och föräldrar är mycket nöjda med skolan. Alla ämnen är viktiga i skolan men vi lägger stort fokus på det svenska språket och på matematik, som är två svåra men avgörande ämnen. Vi vill att våra elever ska ha bra betyg i matematik efter grundskolan men än viktigare är att de slutar skolan med en positiv inställning till ämnet. Goda kunskaper i svenska har visat sig ha en avgörande betydelse för elevers kunskapsutveckling i alla ämnen. Med dagens moderna teknik får eleverna engelska språket som ett naturligt inslag i vardagen. Däremot minskar elevers läs- och skrivförmåga i svenska vilket påverkar möjligheten till högre studier. Våra elever ska läsa och skriva mycket, på en hög nivå, för att nå goda resultat. Barn som börjar hos oss i förskoleklass har tio fantastiska år framför sig där vi lovar att de får den bästa möjliga förberedelsen för vidare studier i livet. Välkomna till vår fina skola! / Karin Järleby, rektor Arbetsro i årskurs 8 under % 90 % 80 % 70 % 60 % 89% 61% Fördelning skola/kommun Föräldrar med barn i årskurs 8. Täby Friskola 89 % Näsbydal 65 % Byängsskolan 70 % Skarpängsskolan 35 % Futuraskolan Bergtorp 48 % Mörbyskolan 64 % 50 % Täby Friskola Täby/Danderyd Täby kommun 61 % Danderyd 64 % Källa: Täby kommuns kundundersökning mars

5 Den lilla skolan i den stora Det här är Täby Friskola Täby Friskola är den lilla skolan i den stora. Totalt har vi drygt 800 elever fördelade på tre paralleller. I årskurs 6 samlas våra tre klasser i en egen del i Enhagen (ca 90 elever), Enhagsslingan 23 i Täby. Här har eleverna hemklassrum med bänkar och mellanstadielärare. Årskurs 7 9 går i Enhagen (ca 270 elever). Eleverna har en klassföreståndare, ämneslärare och skåp. Kom ihåg att göra en intresseanmälan till oss Vi tar in elever i köordning. Syskon har förtur. För att ställa sig i kö fyller ni i Intresseanmälan på hemsidan Gör ditt val till årskurs 6 senast 2 februari Täby kommun har flyttat det formella skolvalet till årskurs 7, men vill en elev byta skola inför högstadiet så tror vi det är bättre för eleven att göra det redan till årskurs 6. För de elever som vill byta skola efter årskurs 5 sker detta mellan 9 januari till 2 februari på Täby kommuns skolvalssida. Detta gäller både Täbyelever och elever från andra kommuner som vill byta till Täby Friskola. Många väljer att byta till Täby Friskola redan i årskurs 4 och troligen kommer endast ett mycket begränsat antal platser att finnas till skolvalet i årskurs 7. Vi träffar alla nya elever innan de börjar hos oss Innan en elev antas till Täby Friskola sker ett inskrivningssamtal där föräldrar, eleven och lärare träffas för att lära känna varandra. Täby Friskola har höga förväntningar på elever och deras föräldrar och det är viktig att få prata igenom det innan man börjar på skolan. Lär känna vår skola 18 november. Kom och träffa våra lärare på informationsträff, för skolstart i årskurs 6, i Enhagen den 18 nov kl 18.! Den 15 januari kommer vi att ha en andra informationskväll, för skolstart i årskurs 6 9, på Enhagen. Vi börjar kl. 18 och du hittar oss på Enhagsslingan 25 i Täby via ingång i C-Entrén, bakom huset. Välkomna! 5

6 Hemligheten bakom en bra utbildning Täby friskola är en unik grundskola Några av Sveriges mest kompetenta lärare tar hand om dina barn Erfarna, engagerade och ytterst kompetenta lärare är det absolut viktigaste för att ge barnen en bra undervisning i skolan. Täby Friskola har under alla år lagt ett stort arbete på att rekrytera och behålla de absolut bästa lärarna. Tack vare det möter elever på skolan lärare som verkligen brinner för sina ämnen och som alla har lång erfarenhet som ledande pedagoger. Matematik och svenska är viktigast för fortsatta studier Den bästa grunden vi kan ge eleverna som vill läsa vidare på högskola och universitet är en extra bra utbildning i matematik och svenska. Hos oss får eleven redan vid tidig ålder prova på avancerade uppgifter i matematik och får från starten en positiv inställning till ämnet. Som enda grundskola i Täby erbjuder vi en spetsutbildning i matematik på högstadiet, men än viktigare är det att samtliga elever får en positiv inställning till ämnet. Försteläraren i matematik, Anna Efremova, och hennes kollegor har flera år i rad visat att en hel klass i åttan kan bli bäst i Sverige och de rekryteringar skolan nyligen gjort visar att de mest kompetenta matematiklärarna vill arbeta på just Täby Friskola. Vi lägger extra tid på att utveckla eleverna i svenska redan när de går på lågstadiet. Att lära sig tala inför andra är ett exempel på hur försteläraren i svenska, Marie Kull Thelin, och hennes kollegor regelbundet arbetar med att stärka elevens hantering av det svenska språket. Rätt storlek på skolan ger eleverna de bästa förutsättningarna En skola får inte bli för stor. Varje barn är unikt och i en skola av rätt storlek ska alla elever bli sedda. Täby Friskola är enparallellig från förskoleklass till årskurs 5, vilket ger bra studiero och nära relationer mellan personal och elever. Från sexan till nian går det tre klasser i varje årskurs, vilket gör högstadiet till en inspirerande miljö som samtidigt behåller den unika kontakten mellan lärare och elever. På Täby Friskola ska alla känna sig trygga och kunna vara sig själva. 6

7 Cathrine Edholm Husebye berättar om högstadiet Det är viktigt med erfarna lärare På högstadiet ska varje elev komma så långt som möjligt i sin utveckling. Cathrine Edholm Husebye har arbetat på Enhagen sedan starten för 15 år sedan. Hon har faktiskt undervisat varenda elev som har gått hos oss! Att bygga förtroende är det viktigaste för att lyckas med en klass. Det är viktigt med erfarna lärare. Ju större erfarenhet man har desto enklare blir det att möta eleverna där de är i kunskaper och intresse och locka med dem vidare. På högstadiet i Täby Friskola har vi verkligen gott om erfarna lärare. Det unika med lärarna på högstadiet i Täby Friskola är att de verkligen försöker hitta vägar för att nå varje enskild elev. Varenda elev ska komma så långt som möjligt i sin egen utveckling. Vi anstränger oss för att väcka nyfikenhet och lust att lära. Det är viktigt med rätt storlek på en högstadie-skola tror jag. I och med att vi för att vara en högstadieskola ändå är lagom stor, ca 360 elever, så känner eleverna igen varandra och söker även kontakt med andra elever över åldersgrupperna. De flesta i personalen kan åtminstone förnamnet på de elever som de själva inte undervisar, vilket skapar trygghet och ro på skolan. Att bygga förtroende är det viktigaste för att lyckas med en klass. Om eleverna vet att jag menar det jag säger och är konsekvent så litar de på mig. Och då kan man komma långt! / Cathrine Edholm Husebye, Enhetschef och högstadielärare 7

8 Anna Efremova berättar om matematikundervisningen Alla elever gynnas av vår spetsutbildning i matematik Som enda grundskola i Täby kommun har Täby Friskola en spetsutbildning i matematik. Spetsutbildningen är ett kvitto på det gedigna arbete vi har lagt ned under många år på att utveckla matematiken på skolan. En fördel med spetsutbildningen är att den ger eleverna en chans att nå riktigt långt i ämnet redan på högstadiet. En större fördel är att alla våra elever får ta del av den ledande pedagogiken i ämnet och att skolan har lätt att attrahera nya lärare som vill jobba i ämnets framkant. Anna Efremova har arbetat på Täby Friskola i 12 år och är en av eldsjälarna bakom framgångarna i undervisningen. Anna älskar sitt ämne vilket smittar av sig på eleverna och hon visar med gester och uttryck hur roligt hon tycker att ämnet är. Hon ser skönheten i ämnet och förmedlar det. Anna lyckas visa eleverna hur mycket de betyder för henne och hon tror att de känner sig utvalda för något speciellt. Jag strävar medvetet efter att se vad som fungerar för var och en av eleverna och ser olikheten hos dem. Jag vill hitta nyckeln till varje elevs kunskapsutveckling. Tillsammans med de andra matematiklärarna på skolan väcker vi kärleken till matematik hos eleverna. På Täby Friskola är det status att vara duktig i matematik. Man får vara duktig hos oss. Tävlingarna vi deltar i väcker intresse och lust att lära sig mer. Eleverna vet själva vad de vill bli bättre på och det är ett bra tecken på att vår undervisning i matematik fungerar bra. / Anna Efremova Förstelärare i matematik 8

9 Marie Kull Thelin, berättar om svenskämnet Gedigna kunskaper i svenska lyfter eleven i samtliga ämnen Mitt ämnes status och betydelse är en käpphäst för lärarna i svenska på Täby Friskola, eftersom det finns ett tydligt samband mellan elevens kompetens i ämnet och prestationer i övriga ämnen. Modersmålets betydelse kan aldrig överskattas! På Täby Friskola får mitt ämne det erkännande det förtjänar och vi arbetar aktivt och intensivt med att utveckla oss i kollegiet. För andra året i rad finns författarverkstaden som ett valbart profilämne och det är mycket populärt hos eleverna. På Täby Friskola har undervisningen alltid satts främst, det är vårt viktigaste uppdrag och det är det som gett oss elever som går vidare i livet med goda kunskaper och en god förmåga att klara framtida studier. Som undervisande lärare i svenska måste jag brinna för mitt ämne och jag måste ständigt vara intresserad av min egen kompetensutveckling för att kunna tillgodose våra elevers behov och förväntan. Våra elever har höga förväntningar, de tycker om att lära sig! Då gäller det att kunna möta deras krav på god undervisning. Täby Friskola har växt under mina 6 år här, men trots skolans storlek har vi ändå lyckats behålla känslan av en liten, intim skola där varje elev blir sedd. Det är viktigt för framgången i klassrummet, speciellt i ämnet svenska. Mitt intresse för människor och hur de fungerar är en del av förklaringen till varför mina elever trivs och utvecklas. / Marie Kull Thelin Förstelärare i svenska 9

10 Emilio och skolmaten Barnen ska känna glädje när det är dags för lunch Vi satsar på skolmaten. Chefskocken Emilio lagar medelhavsinspirerad skolmat till barnen på Enhagen. Maten lagas alltid från grunden direkt från handplockade råvaror i vårt kök på skolan. En veckomeny repeteras aldrig under läsåret och Emilios vällagade riktiga mat är helt klart en av anledningarna till att eleverna lyckas väl i skolan. Emilio är född i Spanien och vill att barnen ska få uppleva nya saker när de går på Enhagen. Maten är svenskanpassad med inspiration från Medelhavet. Barnen får hela tiden möta tillbehör som t ex aioli, tomatsalsa, tapenade och sås verde. På fredagar vill Emilio bjuda på något extra så då blir det ofta elevernas favoritmat tacos eller fajitas. Det viktigaste för mig är atmosfären, det vänliga bemötandet och barn som trivs i matsalen. De ska känna glädje när det är dags för lunch. Allt som presenteras ska vara fräscht, nyskuret och se aptitligt ut. Jag älskar när eleverna kommer och pratar mat med mig, de ska känna att det finns en relation med den som lagar deras mat. / Emilio, stjärnkock, Enhagen tidigare Elever om enhagen Det jag kommer ihåg var att lärarna var oerhört pedagogiska och gav mig inspiration och gjorde mig mer motiverad i skolan. Jag känner att jag hade riktigt bra grundkunskaper när jag kom till gymnasiet, vilket ledde till att jag hade det ganska lätt för mig i början samt gav mig ett försprång i lärandet. Att jag idag har så bra relation till lärarna på gymnasiet beror nog på att jag tidigt på Täby Friskola lärt mig att respektera mina lärare, men samtidigt ha en trevlig relation till dem. Ibland kan jag till och med sakna att säga Godmorgon fröken stående, i början av dagen. Christopher Lin, Ellen Sperr och Elin Fossum 10

11 PASSIONEN FÖR UTVECKLING Passion för elevernas utveckling På enhagen vill vi att eleverna ska få nya utmaningar och hela tiden utvecklas som människor. Ett sätt att uppnå det är att arbeta med aktiviteter som ligger utanför den normala studieplanen. I årskurs 8 reser alla elever utomlands på skolans bekostnad. Utlandserfarenhet är viktigt både när det gäller språket, det egna ansvarstagandet och mötet med nya kulturer. Vi åker till Spanien, Frankrike eller Tyskland, där vi bland annat besöker vänskolor och utbyter erfarenheter. Under årskurs 9 kan eleverna på Enhagen välja att utmana sig lite extra genom ett snabbspår i matematik och engelska. Under cirka tio tillfällen i nian träffar eleverna en lärare från Tibble Gymnasium och arbetar med det första steget i kursen på gymnasiet. Under våren kan eleverna sedan skriva ett prov och få betyg i matematik, engelska eller både och. Det ger många elever en unik möjlighet att hoppa direkt till nivå två på gymnasiet och därmed nå längre i ämnet än man annars skulle ha gjort. Under alla åren på skolan arbetar vi konsekvent med att eleverna ska öva sig i att uttrycka sig. Som ett led i det arbetet har alla våra elever dans på schemat, något som också bidrar till de trygga relationerna eleverna emelllan. Ledningen Niklas Pålsson (VD) Karin Järleby (Rektor) Enhetschefer Carina Toppar (Enhagen) Cathrine Edholm Husebye (Enhagen) Eva Sörman (Lilla Gribbylund) Annica Lyngarth (Hägernäs) Ulrica Lagesson (Ljungmyr och Småskolan)

12 Välkommen till informationsträff För start årskurs november kl 18 i Enhagen.

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Kunskap och trivsel. Anders Johnson & Birgitta Rydell

Kunskap och trivsel. Anders Johnson & Birgitta Rydell Kunskap och trivsel Täby Friskola 20 år Anders Johnson & Birgitta Rydell Kunskap och trivsel Täby Friskola 20 år Kunskap och trivsel Anders Johnson & Birgitta Rydell Kunskap och trivsel Täby Friskola 20

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet

Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet 2 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby 08 52 28 27 00 info@tibble.nu Förord Den här publikationen föddes ur vår årsredovisning. Vi frågade oss själva: Vem är intresserad

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

VÅRA SKOLOR. Sofielundsskolan. modernast i Sverige? Sid 4. Plus för matten Sid 15 SÖDRA INNERSTADEN

VÅRA SKOLOR. Sofielundsskolan. modernast i Sverige? Sid 4. Plus för matten Sid 15 SÖDRA INNERSTADEN SÖDRA INNERSTADEN VÅRA SKOLOR Möllevångsskolan Sofielundsskolan Sorgenfriskolan Stenkulaskolan MAJ 2012 Sid 8 Sofielundsskolan modernast i Sverige? Sid 4 Plus för matten Sid 15 Sid 12 Sid 14 1 Rektorernas

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet , 2015 Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN gymnasieskola med gamla anor TE Teknikprogrammet EE El- och energiprogrammet Vår historia En modern gymnasieskola med gamla anor är Mikael Elias startade NTI-skolan

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen

Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen Attityder och metoder att få elever att vilja lära sig matematik Författare: Eva Friberg Artikel

Läs mer

Vad ska du bli när du blir stor?

Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Den frågan har du säkert fått höra ända sedan du var liten. Kanske visste du redan då. Kanske har du fortfarande ingen aning. Men oavsett om du så småningom väljer att

Läs mer

Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger?

Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger? Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger? Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå Kristina Wahlberg 2012-08-27 1. Inledning Många duktiga och talangfulla

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer