Handbok. Pagero Internet för SEB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. Pagero Internet för SEB"

Transkript

1 Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken.

2 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad är Pagero Internet 5 Service och support 5 Hjälptext 5 Förutsättningar 5 Windows 5 Maskiner/Arbetsstationer/Hårdvara 5 Nätverk 5 Skrivare 5 Installation och start 6 Installation 6 Efter installationen 6 Radera installation 6 Att börja med Pagero Internet 6 Rekommenderat tillväga.. (uppstart) 6 Programöversikt 11 Meny- och Verktygsraden 12 Menyraden 12 Verktygsraden 13 Kortkommandon 14 Sektioner 15 Sektion ett : Start 15 Sektion två : Skicka fil 16 Rekommenderat tillväga..(skicka filer) 18 Sektion tre : Historik 20 Profiler 23 Kataloger 28

3 2 Underhåll och säkerhet 30 Underhåll 30 Säkerhet 30 Definitioner/Ordförklaringar 31

4 3 Läsanvisning Detta är en läsanvisning, med vilken vi hoppas att göra det lättare att komma igång med Pagero Internet 1. I denna handbok finns bland annat två avsnitt som hanterar rekommenderat tillvägagångssätt. Det ena finns under avsnittet Installation och start. Detta beskriver hur ni startar upp programmet. Det andra finns under avsnittet Sektion två skicka fil som beskriver hur ni överför information om önskade transaktioner. Båda dessa avsnitt är mycket bra för nya användare. Termer och ord som kan förbrylla en ny användare är förklarade i ett avsnitt i slutet av manualen som heter Definitioner/Ordförklaringar. Lycka till med ert användande av Pagero Internet. 1 Varumärke tillhörande DIAMO. Innehållet i denna programmanual kan ändras utan meddelande och representerar inte en förbindelse från Diamos sida.

5 4 Copyright 2004 Diamo AB Box Göteborg Kundtjänst: Support: Fax:

6 5 Innan ni startar Vad är Pagero Internet Pagero Internet är ett program för betalningskommunikation, där företag på ett säkert och enkelt sätt ska kunna överföra filer mellan sina egna system och exempelvis en bank. Support För våra kunder finns möjlighet till support på telefonnummer Du kan nå vårt supportcenter med frågor och svar på de vanligaste frågorna på Diamos hemsida: Hjälptext För att öppna Pagero Internets hjälptexter, använd menyalternativet Hjälp Hjälp. Förutsättningar Windows Pagero Internet kan arbeta med Windows 98, Windows NT, Windows ME, Windows 2000 eller Windows XP. Nätverk Pagero Internet kan köras i nätverk som fungerar i Windows. Som nätverk rekommenderas Windows NT, Windows 2000 eller Novell. Skrivare Programmet använder Windows skrivarhantering.

7 6 Installation och start Installation Om programvaran levererats på CD skall installationsprogrammet starta när du har stoppat in skivan i CD-spelaren. Har du laddat ner programvaran från Internet startar du installationen genom att dubbelklicka på filen du har laddat ner. Då startas en installationsguide. Följ anvisningarna i guiden under installationen. När installationen är klar startar du programmet genom att välja Pagero Internet under Startmenyn på skrivbordet. De val som görs nu gäller den lokala kopian, och även om ni ska använda Pagero Internet på nätverk så skall varje dator ha en lokal installation av programmet. De filer som ska delas mellan de olika klienterna i nätverket pekas ut senare efter installationen. Efter installationen Förvara installationsfilen till programmet Pagero Internet på ett säkert ställe. Den kan behövas vid senare tillfällen. Radera installationen För att avinstallera Pagero Internet går ni via Kontrollpanelen och väljer Lägg till/ta bort program. Alla filer tillhörande Pagero Internet tas inte bort de måste raderas manuellt från programkatalogen Pagero Internet. Att börja med Pagero Internet Rekommenderat tillvägagångssätt (uppstart) När Pagero Internet har installerats finns det fortfarande en del saker att göra innan programmet kan tas i bruk bl.a. inställningar för att koppla upp sig mot bank.

8 7 1. Installation Pagero Internet 2. Licensnyckel 3. Nätverk 5. Inloggning till Pagero Internet 4. Skapa ny användare 1. Installation, beskrivs ovan. 2. Det första som möter en användare som inte har angett licensnyckel är formuläret där denna skall registreras. För att kunna använda Pagero Internet krävs en licensnyckel från Diamo AB. Licensnyckel erhålls vid leverans av programvaran.

9 8 I rutan för företagsnamn skriver ni in ert företagsnamn. Företagsnamnet skall skrivas in exakt så som det är skrivet i licensnyckelanvisningen från Diamo. Det är viktigt att skilja på små och stora bokstäver. Licensnyckeln skriver ni in i den nedre rutan. Även här är det viktigt att skriva in det exakt som licensnyckelanvisningen säger. Observera att om ni vill Använda Pagero Internet på flera datorer krävs det en licens per installation av programvaran. Saknar ni en licensnyckel kan ni kontakta Diamo på eller tel: När licensnyckel är färdig, och ni kommit så långt som till inloggningsbilden, är det en bra idé att göra inställningar som gäller användning av Pagero Internet i Nätverk. Observera att det är bara relevant att ställa in nätverksinställningar om ni ska använda programmet från flera arbetsstationer. Observera att det är bara om ni har licens för användande i nätverk som knappen för nätverk är tillgänglig. I inloggningsbilden finns en knapp som heter Nätverk, den öppnar bilden Välj databas. I denna bild ställs sökvägen in till den databas som programmet ska använda. Ni väljer den katalog där databasen skall sparas och anger det namn ni vill att databasen skall ha. Klicka därefter Öppna. Då skapas databasen. Observera, den valda nätverkskatalogen måste alltså vara en katalog som alla tänkta Pagero Internet-användare har tillgång till. 4.

10 9 Sedan bör ni lägga upp användare. Klicka på knappen Användare i inloggningsdialogen. Den första användaren som skapas blir administratör. Det är endast administratören som kan skapa fler användare. Det går att skapa hur många användare som helst. När ni skapar en användare skall ni ge den ett valfritt namn och lösenord. Det användarnamn och lösenord som används vid inloggning påverkar inte kommunikationen med mottagaren, utan är endast till för att administrera inställningar i programmet. Det är möjligt att ändra lösenordet senare. Detta görs i programmet via menyalternativet Arkiv - Byt Användarlösenord efter att ni har loggat in. Genom att klicka OK skapas användaren. Klickar ni Avbryt skapas ingen användare. Observera, ni kan även vid senare tillfälle skapa användare. 5.

11 10 Nu är det möjligt att logga in efter vilket användaren möts av bilden Skapa ny profil. Här väljer ni SEB och knappen Fortsätt för att komma vidare till bilden Inställningar för kommunikationsprofil. Observera, det är endast administratören som kan skapa profiler. I bilden Inställningar för kommunikationsprofil för ni in information som behövs för uppkoppling mot bank. För en mer detaljerad beskrivning av vilken information som skall anges se avsnittet Profiler. Där beskrivs utförligt hur ni skapar en kommunikationsprofil. När informationen är angiven välj då OK. Observera, om ni är osäker på vilken information som skall anges när ni skapar en profil, kontakta IT-ansvarig hos er eller er kontakt på SEB. Det går även bra att kontakta Diamo supportcenter. Ni har nu kommit fram till bilden Profiladministration. Markera er kommunikationsprofil, använd knappen Använd vilket resulterar i att den valda kommunikationsprofilen blir markerad med en bock istället för ett öppet hänglås. För att öppna programmet med valda inställningar väljs nu knappen Starta. Programmet Pagero Internet är nu färdigt att använda. Rekommenderat användande fortsätter i avsnittet Rekommenderat tillvägagångssätt (skicka filer).

12 11 Programöversikt A. Meny- och verktygsraden, beskrivna mer ingående i ett separat avsnitt. B. Programmets sektioner, detta påverkar huvudsakligen aktivitetsbilden (C). Ni kan bläddra mellan Start, Skicka fil och Historik dessa är beskrivna mer ingående i ett separat avsnitt. C. Aktivitetsbilden, här arbetar ni mot vald sektion. D. Händelseloggen, en lista på aktiviteter i programmet. Via menyalternativet Visa Händelselogg kan detaljnivån bestämmas.

13 12 Meny- och Verktygsraden Menyraden Arkiv: Användarlösenord: För att ändra användarlösenord går ni in här. Ni kan endast ändra lösenordet på den användare som är inloggad. Lösenordet kommer inte att ändras förrän ni klickar OK. Avsluta: Klicka här för att stänga programmet. Kortkommando: <CTRL>+<A> Visa: Händelslogg: Händelseloggen visar loggmeddelanden från applikationen. Loggen kan ställas i tre nivåer: Avstängd - ingen logginformation visas. Generell - de meddelanden som hjälper er att verifiera era manövrar i programmet visas. Detaljerad - samtliga meddelanden från applikationen visas. Denna nivå kan vara bra att ha för att granska vad som händer steg för steg. Visa Instruktioner: Här väljs om programmet skall visa instruktionstexter i de olika sektionerna. Kortkommando: <CTRL>+<I>. Sektioner: Sektion byts via detta menyval. För mer information se avsnittet Sektioner.

14 13 Verktyg: Nycklar: Öppnar dialogen för nyckelhantering. Profiler: Öppnar dialogen för profiladministration. Kataloger: Öppnar dialogen för kataloginställningar. Alternativ: Öppnar dialogen för inställning av olika alternativval i programmet. Dessa alternativ styr hur programmet skall agera. De inställningar som görs är på profilnivå. Detta innebär att en ändring gäller för alla användare som använder profilen. Ändringarna kan endast göras av administratören. Hjälp: Hjälp: Visar hjälpfilen. Aktuell licensnyckel: Visar vilken licensnyckel som används för närvarande och vem denna licens gäller för. Ni kan även se vilka typer av tjänster som stöds av er licensnyckel. Licenser kan skilja sig åt på andra sätt - exempelvis som enanvändar- eller nätverkslincens. Om: Visar information om Pagero Internet. Här finns det aktuella versionsnumret. Verktygsraden Nycklar

15 14 Dialogen för val av nyckel. Denna används endast om SEB meddelar att ni skall byta ut deras publika nyckel. Ni erhåller då en nyckel från SEB som ni läser i med hjälp av nyckeldialogen. Profiler Dialogen för val av profil Kataloger Dialogen för val av kataloger Uppdatera Laddar om den sektionen som används och visar aktuell information. Kortkommandon <CTRL>+<A> Stänger av programmet och eventuell förbindelse <CTRL>+<I> Kopplar på och av om instruktioner ska visas i de olika sektionerna

16 15 Sektioner Sektion ett: Start När ni loggar in på en profil öppnas programmet med startsidan öppen. När ni är uppkopplad mot Internet kommer denna sida att presentera aktuell information om Pagero Internet och Diamo. Om ingen sida visas eller om ett felmeddelande ges beror det på problem med överföringen av information. Detta är inget som påverkar

17 16 övrig funktionalitet i programmet, dock kan det vara ett tecken på att det är fel på er Internetuppkoppling, ni bör därför kontrollera er Internetuppkoppling. Sektion två: Skicka fil Sektionen Skicka fil används för att sända filer till SEB. Längst upp i skicka-sektionen finns en text som beskriver hur ni ska bära er åt för att göra detta, om denna text ska visas är valbart genom att används menyalternativet Visa - Visa Instruktioner alternativt CTRL+I. I det vita fältet listas filer som ligger i kataloger som är angivna för att sökas igenom. Kataloger med filer som ska skickas läggs till/tas bort genom att klicka på ikonen Kataloger. Visas inga filer i listan har ni antingen inte angivit någon katalog för programmet att söka igenom eller så innehåller de angivna katalogerna inga filer. Den information som först visas i listan är filnamnet. Därefter kommer storleken angiven i enheten kilobyte (kb) följt av datum och tid då filen är skapad eller senast ändrad. Listan visar även vilken mapp filen ligger i. Sist visas status på filen som säger om den är signerad eller skickad.

18 17 Genom att markera en fil i listan visas information i ett gult fält ovanför om filens innehåll. Förutom namnet kan ni se filtypen. Dessutom kan ni få information om övrigt filinnehåll som finns tillgängligt för Pagero Internet att beräkna. Denna funktionalitet säkerställer vilken fil det är ni kommer att skicka. Om ni markerar en fil som Pagero Internet inte känner igen kommer information om att det är en okänd filtyp att visas. När en fil har skickats skapas en kvittens på filen. Denna kvittens verifierar att filen har skickats. I kvittensen finns information om filnamn, filtyp och filens innehåll. Kvittensen visar även tidpunkt för sändningen samt vem som skickat filen. Information om vilka nycklar som har använts för signering och sändning visas också. Sektionen Skicka fil har sex funktionsknappar. Dessa hjälper er när ni skall skicka en fil. Bläddra - Ni kan välja att skicka en fil som inte listas i fillistan. Detta gör ni genom att klicka på knappen Bläddra. Ni får då möjlighet att söka upp en valfri fil på er dator. När ni väljer filen kommer information om den att visas som vanligt i det gula fältet. Om ni väljer en fil från en katalog som inte redan genomsökts av Pagero Internet efter filer att skicka kommer ni att bli tillfrågad om ni vill att programmet i fortsättningen skall söka igenom denna katalog. Om ni svarar ja på denna fråga kommer katalogen att läggas till i er lista med kataloger som genomsöks. Skicka - Genom att klicka på denna knapp kommer den fil som finns i det gula fältet att skickas.

19 18 Signera - Genom att klicka här efterfrågas information för signering av filen. Signaturen skapas med er Digipass. Ange de värden programmet genererar i Digipassen. Ange sedan det resultat Digipassen visar i programmet. Ni skall även ange personnummer samt ert namn. Namnet används för att visa vem som har signerat filen. Visa - Vill ni se vilken fil ni har markerat klickar ni på knappen Visa. Då kommer hela filen att visas i en texteditor. Ni får här möjlighet att granska filen i detalj. Finns Pagero Presentation installerat på er dator används detta för att skapa en tydlig rapport över filen. Skriv ut - Ni kan skriva ut den markerade filen direkt genom att klicka på Skriv ut. Filen kommer då att skrivas ut på den standardskrivare som är installerad på datorn. Ta bort signeringar - Genom att klicka här raderas de signeringar som finns på vald fil. Rekommenderat tillvägagångssätt (Skicka filer) Innan filer kan skickas måste nycklar skapas. Dessa nycklar används för att hantera säkerheten i programmet. Detta görs via knappen Nycklar. Se mer om hur nycklarna skall hanteras i kapitlet Nycklar. 2. Välj fil att skicka 3. Signera 1. Kataloger 4. Skicka 5. Kvittens

20 Det finns två sätt att hitta den fil som ska skickas: Det första sättet är att välja en av de filer som visas i listan för filer att skicka. Denna lista söker i de kataloger ni angivit för Pagero Internet. Visas ingen fil i listan beror det på att ni ej angett någon katalog eller att de angivna katalogerna saknar filer. Se mer om hur ni väljer kataloger i kapitlet Kataloger. Det andra sättet att hitta den fil ni vill skicka är att klicka på knappen märkt Bläddra. Då kan ni söka igenom datorn efter den fil ni vill skicka. När ni hittat den fil ni vill skicka klickar ni OK. Ni får då frågan om ni vill att programmet skall söka igenom den katalog där filen ligger i fortsättningen. Om ni svarar ja kommer katalogen att läggas till er lista med kataloger som genomsöks. Den fil ni har valt presenteras i det gula fältet ovanför fillistan. Där kan ni se information om filtypen och beloppet i filen. Har ni valt en fil som inte känns igen av Pagero Internet kommer information om att det är en okänd filtyp att visas. Ni kan skicka filen även om den inte känns igen av programmet. 3. För att signera filen klicka Signera. Ange de två värden programmet genererar i er digipass. Det resultat digipassen genererar anges i programmet. Ange även ert personnummer samt ert namn. Notera att det eventuellt krävs att fler personer signerar filen innan den kan skickas. 4. För att skicka iväg filen klickar ni på knappen märkt Skicka. Välj om det är en testsändning eller en normal sändning. Då bekräftar ni att ni vill skicka iväg filen till SEB. 5. När filen skickats får ni en bekräftelse på detta. Ni får även frågan om ni vill se en kvittens på överföringen och det ges möjlighet att skriva ut denna kvittens. När filen har skickats kommer en kopia av filen att skapas i den katalog som är angiven som backupkatalog. Vilken katalog

21 20 detta är beror på inställningarna i dialogen för kataloginställningar. Information kommer även att visas i sektionen för Historik. Sektion tre: Historik I Sektionen märkt Historik visas historik över filer som skickats till SEB. Längst upp i historiksektionen finns en hjälptext. Ni kan ta bort denna text när ni känner er bekant med programmet genom att i menyn välja Visa / Visa instruktioner. Information om de filer som skickats med aktuell profil visas i fillistan. Här visas information om när filen skickades, dess namn, storlek och det datum då filen skapades eller senast ändrades. Det går även att sätta en status på filen. Till sist visas vilken katalog filen låg i när den skickades samt vilken katalog som var angiven som backupkatalog i kataloginställningarna. Status på filen sätter ni själva. Efter sändning ändrar ni statusen till Ej kvitterad. Detta görs genom att klicka på knappen Status och där välja rätt status. När kvittens mottagits från SEB ändrar ni status till

22 21 Godkänd. Kvittensen får ni i form av ett E-brev från SEB. Kvittensen kommer på den adress ni angivit i ert avtal med SEB. Skulle ni i kvittensen få meddelande om att filen inte blivit godkänd ändrar ni statusen till Felaktig. Genom att hålla vara noggrann med att sätta rätt status har ni alltid kontroll över vad som har hänt med era filer. Filer som fortfarande finns kvar i datorn markeras med en ikon i början på raden. Om filen inte finns kvar lämnas ikonfältet tomt. Hur länge en fil skall lagras anges i menyn under Verktyg - Alternativ. Observera att filerna i vanliga fall sparas i 24 månader om inga ändringar i inställningar gjorts. Filer kan dock raderas från datorn om ni exempelvis återinstallerar ett operativsystem eller om någon manuellt tar bort filerna. Hur mycket information som skall visas i historiken kan ni själv bestämma. När en ny profil skapas kommer alla filer som skickats med profilen att visas. När filerna är äldre än 36 månader kommer de inte längre att visas i historiken. Detta värde kan ni själv gå in och ändra under menyn Verktyg - Alternativ. Genom att markera en fil får ni information om filtypen och filens innehåll i den gula listan ovanför fillistan. Om den valda filen är markerad

23 22 med en ikon i fillistan kan den både visas och skrivas ut genom att ni klickar på respektive funktionsknapp. På samtliga filer i listan kan ni få se en kvittens på dess sändning. Detta gör ni genom att markera önskad fil och sedan klicka på Kvittens. Då visas en kvittens som sedan går att skriva ut, se avsnittet Kvittenser. Kvittensen visar endast information om när filen skickades från datorn och genereras av programmet vilket innebär att det ej är ett kvitto på att sändningen har gått bra och att filen mottagits av SEB. Via knappen Kvittera kan ni enkelt skapa en ny kopia av filen.

24 23 Profiler En kommunikationsprofil innehåller information om en koppling till en mottagare. Kommunikationsprofilen innehåller alla inställningar för att kunna koppla upp sig mot en kommunikationspartner. Profilen håller också reda på vilka kataloger som skall användas för filer. En profil är knuten till en viss tjänstetyp, vilket innebär att profilen styr hur programmet skall visas och vilka funktioner som är tillgängliga. Första gången en användare använder programmet måste den välja en profil att arbeta med. När användaren loggar in visas dialogen för profiladministration. Markera en profil i listan och klicka på Använd. Klicka sedan Starta för att börja använda profilen och komma till huvudfönstret. Finns inga tidigare profiler kommer användaren istället att få skapa en kommunikationsprofil. Istället för profiladministrationsdialogen visas dialogen för att välja tjänstetyp. När ni kör programmet måste en profil vara vald. Programmet kommer ihåg vilken profil den inloggade användaren använde senast och startar programmet med den profilen när användaren loggar in. Pagero Internet kan innehålla flera olika profiler. Profilerna kan delas mellan olika användare och ni kan även göra ändringar i profilinställningarna. För att kunna köra Pagero Internet krävs att ni använder en profil. För att använda en profil markerar ni den i listan och klickar Använd. Det finns tre tillstånd på profiler: Profilen markeras med ett låst hänglås - Detta innebär att den aktuella användaren inte har angivit något lösenord för profilen. Om användaren i detta läge vill göra något med profilen (d.v.s. använda, ändra eller ta bort) kommer ett lösenord att efterfrågas. Det lösenord som skall anges är det lösenord som väljs när profilen skapas.

25 24 Det är alltså bara den person som har skapat profilen som initialt känner till lösenordet (administratören). Lösenordet behöver bara anges en gång. Därefter kommer Pagero Internet ihåg det. Profilen markeras med ett öppet hänglås - Detta är en profil som den aktuella användaren redan angivit lösenordet till. Den person som skapar en profil behöver inte ange något lösenord. Profilen markeras med en bock - Detta visar vilken profil som används av användaren för tillfället. Det går inte att ta bort den profil ni för närvarande använder. Vill ni använda en ny profil markerar ni den och klickar Använd. För att ändra i en profil markerar ni profilen och klickar Ändra. Ni får då se vilken information profilen innehåller och har där möjlighet att ändra denna information. Detta kan endast utföras av administratören. För att ta bort en profil markerar ni profilen och klickar Ta Bort. Det går inte att ta bort en profil som någon annan användare har använt eller skapat. Det går heller inte att ta bort den profil ni för närvarande använder.

26 25 För att skapa en ny profil klickar ni på knappen Skapa ny. När en kommunikationsprofil skall skapas börjar ni med att välja vilken typ av tjänst profilen skall stödja. Markera vilken tjänstetyp ni vill använda (SEB) och klicka på Fortsätt. Ni kommer då till dialogen för profilinställningar. Här anger ni de inställningar som skall gälla för profilen. De inställningar ni väljer för profilen kommer att användas i programmets kommunikation med SEB. Ni väljer själva vilket namn och lösenord ni vill ge profilen. Det är viktigt att ni kommer ihåg vilket lösenord ni gett profilen då detta krävs om någon annan användare vill använda profilen. Namnet och lösenordet är helt valfria och de används för att identifiera profilen vid administration av kommunikationsprofiler. Tjänstetypen är fast och går inte att ändra. Vill ni använda en annan tjänstetyp får ni skapa en ny profil som använder den önskade tjänstetypen. Licensnyckeln styr vilka tjänstetyper som kan användas.

27 26 Det drift-id ni skall ange har ni fått från SEB. Är ni osäkra på vilket driftid som skall användas, kontakta SEB. (drift-id kan vara x-id) Den epost-server (SMTP) ni skall ange är den server varifrån er epost skickas. Ange även den epost-adress ni vill att filerna skall skickas ifrån. Om epost-servern kräver verifiering av användaren skall användarnamn och lösenord till servern anges. Är ni osäker på vilken information som skall anges bör ni kontakta ITansvarig på ert företag eller er internetleverantör. De bör veta vad som skall anges. Ni skall även ange ert organisationsnummer samt företagsnamn. När ni angivit all information klickar ni OK för att skapa profilen. Dialogen stängs då ner och ni kommer till dialogen för profiladministration. När ni är klar med profiladministrationen återgår ni till programmet genom att klicka Stäng.

28 27 Är det första gången ni använder programmet klickar ni på knappen Starta. För att avsluta klickar ni då på knappen Avbryt. Observera, för att skapa en kommunikationsprofil kan ni klicka på profilknappen i huvudfönstret. Då öppnas dialogen för profiladministration. Där klickar ni på knappen Skapa ny.

29 28 Kataloger Pagero Internet innehåller funktionalitet för att automatiskt söka i kataloger efter filer. För att komma till kataloginställningarna klickar ni på knappen Kataloger bland verktygsknapparna. Överst i kataloginställningsdialogen finns kataloger för filer att skicka. De kataloger som listas i denna ruta är de kataloger Pagero Internet går igenom när sektionen Skicka fil visas. För att lägga till en fil i listan klickar ni på Lägg till. Sök därefter upp den katalog i er dator som ni vill att Pagero Internet skall söka igenom. Det går även bra att ta bort en katalog ur listan genom att markera önskad katalog och därefter klicka Ta bort. Katalogen kommer då inte att sökas igenom av programmet efter filer att skicka. Katalogen kommer inte att tas bort från datorn. De kataloger som visas i listan är relaterade till den inloggade användaren. Detta innebär att om någon annan använder samma profil kommer denna inte att ha samma lista med kataloger.

30 29 Finns ingen katalog i listan kommer programmet inte att söka efter filer att skicka utan ni måste själv bläddra er fram till vilken fil som ska skickas. Se mer om hur ni skickar filer i avsnittet Tillvägagångssätt vid filsändning. Nederst i dialogen finns ett fält som visar vilken katalog Pagero Internet använder för att kopiera filer som har skickats. Detta kan ses som en backup av de filer ni har skickat. När filerna flyttas får de ett unikt namn så att ni kan skilja mellan flera filer som från början hade samma namn. Det nya namnformatet skrivs med formen: datum + tid + gammalt namn. Ni kan själv välja vilken katalog som skall användas genom att klicka på knappen Bläddra och därefter söka er fram till önskad katalog på datorn. Denna katalog är relaterad till profilen vilket innebär att den gäller för alla som använder den aktuella profilen. Ni får inte lämna detta fält tomt. Hur länge en fil finns kvar i backupkatalogen styrs av er inställning under menyn Verktyg Alternativ. Under sektionen Historik visas de skickade filerna. De filer som finns kvar i den angivna backupkatalogen markeras där med en ikon. Om ni byter backupkatalog flyttas filerna ej med till den nya katalogen utan det är endast nya filer som läggs i den nya katalogen.

31 30 Underhåll och säkerhet Underhåll Säkerhetskopior bör göras av databasen med jämna mellanrum. Om företaget har någon rutin för att säkerhetskopiera så rekommenderas att de även sparar undan eventuell gemensam databas på samma sätt. (Den aktuella filen heter *.PTE). Säkerhet Filer som skickas med Pagero Internet för SEB innehåller känslig information. Det är därför viktigt att säkerheten är på topp. Säkerhetskonceptet i programmet består av tre delar. Den första delen är användarhanteringen. Det finns två typer av användare. Administratör och normalanvändare. Det är endast administratören som kan utföra viktiga inställningar i programmet såsom att skapa och ändra profiler, skapa och ta bort användare samt ge användare tillgång till olika information. Den andra delen består i signeringarna. Alla filer som ska skickas måste signeras. Det går att ställa krav på att det är flera personer som signerar en fil innan den skickas. Signaturen borgar för att rätt person har tagit del av innehållet i filen och att det är korrekt. Signering utförs med samma Digipass som man även använder till SEBs övriga Internettjänster. Det sista steget är vid själva sändningen. När filerna skickas krypteras de. Det borgar för att ingen annan än SEB kan läsa innehållet i filerna. Eftersom filerna är signerade på personnivå kan inte heller någon skapa filer i annat företags namn. Vid sändning krypteras filen med en sk publik nyckel från SEB. Detta medför att ingen hemlig information finns lagrad i programmet. Det kan hända att SEB vill byta ut krypteringsnyckeln. I så fall får ni en nyckel skickad till er från SEB som en fil. Denna läser ni enkelt in i programmet via nyckeldialogen.

32 31 Definitioner/Ordförklaringar Kommunikationspartner Kvittens Licensnyckel Profil Verifikation Den ni vill kommunicera med. Ska ni skicka en fil så är er kommunikationspartner den organisation (eg. banken) som skall ta emot filen. I detta fall SEB. När en fil har skickats skapas en kvittens på filen. Denna kvittens verifierar att filen har skickats. I kvittensen finns information om filnamn, filtyp och filens innehåll. Kvittensen visar även tidpunkt för sändningen samt vem som skickat filen. Information om vilken nyckel som har använts för sändning visas också. Den kod som ni använder för att bekräfta för programmet att ni har licens till Pagero Internet. Är även kallad kommunikationsprofil, innehåller information och inställningar som används för kontakt med kommunikationspartner i detta fall SEB. Se kvittens.

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2 Mamut Lön Handbok del 1 och 2 Förord Mamut Lön Handbok är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

1 2 3 4 5 För att kunna installera och använda programmet krävs följande: En dator med Windows XP, Vista, Windows 7 eller Windows 8. En skrivare installerad under Windows. Sätt i Cd:n och kör installationsprogrammen

Läs mer

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Vetdoc -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Innehåll Inledning... 4 Funktioner... 4 Att komma igång med programmet... 7 Allmänt om programmet...

Läs mer

Venturi - Journalen 10

Venturi - Journalen 10 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68 CD Soft AB Apoteksgatan 18 360 73 Lenhovda Tel: 0474-209 00 Fax: 0474-209 33 Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post:

Läs mer