Handbok. Pagero Internet för SEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. Pagero Internet för SEB"

Transkript

1 Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken.

2 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad är Pagero Internet 5 Service och support 5 Hjälptext 5 Förutsättningar 5 Windows 5 Maskiner/Arbetsstationer/Hårdvara 5 Nätverk 5 Skrivare 5 Installation och start 6 Installation 6 Efter installationen 6 Radera installation 6 Att börja med Pagero Internet 6 Rekommenderat tillväga.. (uppstart) 6 Programöversikt 11 Meny- och Verktygsraden 12 Menyraden 12 Verktygsraden 13 Kortkommandon 14 Sektioner 15 Sektion ett : Start 15 Sektion två : Skicka fil 16 Rekommenderat tillväga..(skicka filer) 18 Sektion tre : Historik 20 Profiler 23 Kataloger 28

3 2 Underhåll och säkerhet 30 Underhåll 30 Säkerhet 30 Definitioner/Ordförklaringar 31

4 3 Läsanvisning Detta är en läsanvisning, med vilken vi hoppas att göra det lättare att komma igång med Pagero Internet 1. I denna handbok finns bland annat två avsnitt som hanterar rekommenderat tillvägagångssätt. Det ena finns under avsnittet Installation och start. Detta beskriver hur ni startar upp programmet. Det andra finns under avsnittet Sektion två skicka fil som beskriver hur ni överför information om önskade transaktioner. Båda dessa avsnitt är mycket bra för nya användare. Termer och ord som kan förbrylla en ny användare är förklarade i ett avsnitt i slutet av manualen som heter Definitioner/Ordförklaringar. Lycka till med ert användande av Pagero Internet. 1 Varumärke tillhörande DIAMO. Innehållet i denna programmanual kan ändras utan meddelande och representerar inte en förbindelse från Diamos sida.

5 4 Copyright 2004 Diamo AB Box Göteborg Kundtjänst: Support: Fax:

6 5 Innan ni startar Vad är Pagero Internet Pagero Internet är ett program för betalningskommunikation, där företag på ett säkert och enkelt sätt ska kunna överföra filer mellan sina egna system och exempelvis en bank. Support För våra kunder finns möjlighet till support på telefonnummer Du kan nå vårt supportcenter med frågor och svar på de vanligaste frågorna på Diamos hemsida: Hjälptext För att öppna Pagero Internets hjälptexter, använd menyalternativet Hjälp Hjälp. Förutsättningar Windows Pagero Internet kan arbeta med Windows 98, Windows NT, Windows ME, Windows 2000 eller Windows XP. Nätverk Pagero Internet kan köras i nätverk som fungerar i Windows. Som nätverk rekommenderas Windows NT, Windows 2000 eller Novell. Skrivare Programmet använder Windows skrivarhantering.

7 6 Installation och start Installation Om programvaran levererats på CD skall installationsprogrammet starta när du har stoppat in skivan i CD-spelaren. Har du laddat ner programvaran från Internet startar du installationen genom att dubbelklicka på filen du har laddat ner. Då startas en installationsguide. Följ anvisningarna i guiden under installationen. När installationen är klar startar du programmet genom att välja Pagero Internet under Startmenyn på skrivbordet. De val som görs nu gäller den lokala kopian, och även om ni ska använda Pagero Internet på nätverk så skall varje dator ha en lokal installation av programmet. De filer som ska delas mellan de olika klienterna i nätverket pekas ut senare efter installationen. Efter installationen Förvara installationsfilen till programmet Pagero Internet på ett säkert ställe. Den kan behövas vid senare tillfällen. Radera installationen För att avinstallera Pagero Internet går ni via Kontrollpanelen och väljer Lägg till/ta bort program. Alla filer tillhörande Pagero Internet tas inte bort de måste raderas manuellt från programkatalogen Pagero Internet. Att börja med Pagero Internet Rekommenderat tillvägagångssätt (uppstart) När Pagero Internet har installerats finns det fortfarande en del saker att göra innan programmet kan tas i bruk bl.a. inställningar för att koppla upp sig mot bank.

8 7 1. Installation Pagero Internet 2. Licensnyckel 3. Nätverk 5. Inloggning till Pagero Internet 4. Skapa ny användare 1. Installation, beskrivs ovan. 2. Det första som möter en användare som inte har angett licensnyckel är formuläret där denna skall registreras. För att kunna använda Pagero Internet krävs en licensnyckel från Diamo AB. Licensnyckel erhålls vid leverans av programvaran.

9 8 I rutan för företagsnamn skriver ni in ert företagsnamn. Företagsnamnet skall skrivas in exakt så som det är skrivet i licensnyckelanvisningen från Diamo. Det är viktigt att skilja på små och stora bokstäver. Licensnyckeln skriver ni in i den nedre rutan. Även här är det viktigt att skriva in det exakt som licensnyckelanvisningen säger. Observera att om ni vill Använda Pagero Internet på flera datorer krävs det en licens per installation av programvaran. Saknar ni en licensnyckel kan ni kontakta Diamo på eller tel: När licensnyckel är färdig, och ni kommit så långt som till inloggningsbilden, är det en bra idé att göra inställningar som gäller användning av Pagero Internet i Nätverk. Observera att det är bara relevant att ställa in nätverksinställningar om ni ska använda programmet från flera arbetsstationer. Observera att det är bara om ni har licens för användande i nätverk som knappen för nätverk är tillgänglig. I inloggningsbilden finns en knapp som heter Nätverk, den öppnar bilden Välj databas. I denna bild ställs sökvägen in till den databas som programmet ska använda. Ni väljer den katalog där databasen skall sparas och anger det namn ni vill att databasen skall ha. Klicka därefter Öppna. Då skapas databasen. Observera, den valda nätverkskatalogen måste alltså vara en katalog som alla tänkta Pagero Internet-användare har tillgång till. 4.

10 9 Sedan bör ni lägga upp användare. Klicka på knappen Användare i inloggningsdialogen. Den första användaren som skapas blir administratör. Det är endast administratören som kan skapa fler användare. Det går att skapa hur många användare som helst. När ni skapar en användare skall ni ge den ett valfritt namn och lösenord. Det användarnamn och lösenord som används vid inloggning påverkar inte kommunikationen med mottagaren, utan är endast till för att administrera inställningar i programmet. Det är möjligt att ändra lösenordet senare. Detta görs i programmet via menyalternativet Arkiv - Byt Användarlösenord efter att ni har loggat in. Genom att klicka OK skapas användaren. Klickar ni Avbryt skapas ingen användare. Observera, ni kan även vid senare tillfälle skapa användare. 5.

11 10 Nu är det möjligt att logga in efter vilket användaren möts av bilden Skapa ny profil. Här väljer ni SEB och knappen Fortsätt för att komma vidare till bilden Inställningar för kommunikationsprofil. Observera, det är endast administratören som kan skapa profiler. I bilden Inställningar för kommunikationsprofil för ni in information som behövs för uppkoppling mot bank. För en mer detaljerad beskrivning av vilken information som skall anges se avsnittet Profiler. Där beskrivs utförligt hur ni skapar en kommunikationsprofil. När informationen är angiven välj då OK. Observera, om ni är osäker på vilken information som skall anges när ni skapar en profil, kontakta IT-ansvarig hos er eller er kontakt på SEB. Det går även bra att kontakta Diamo supportcenter. Ni har nu kommit fram till bilden Profiladministration. Markera er kommunikationsprofil, använd knappen Använd vilket resulterar i att den valda kommunikationsprofilen blir markerad med en bock istället för ett öppet hänglås. För att öppna programmet med valda inställningar väljs nu knappen Starta. Programmet Pagero Internet är nu färdigt att använda. Rekommenderat användande fortsätter i avsnittet Rekommenderat tillvägagångssätt (skicka filer).

12 11 Programöversikt A. Meny- och verktygsraden, beskrivna mer ingående i ett separat avsnitt. B. Programmets sektioner, detta påverkar huvudsakligen aktivitetsbilden (C). Ni kan bläddra mellan Start, Skicka fil och Historik dessa är beskrivna mer ingående i ett separat avsnitt. C. Aktivitetsbilden, här arbetar ni mot vald sektion. D. Händelseloggen, en lista på aktiviteter i programmet. Via menyalternativet Visa Händelselogg kan detaljnivån bestämmas.

13 12 Meny- och Verktygsraden Menyraden Arkiv: Användarlösenord: För att ändra användarlösenord går ni in här. Ni kan endast ändra lösenordet på den användare som är inloggad. Lösenordet kommer inte att ändras förrän ni klickar OK. Avsluta: Klicka här för att stänga programmet. Kortkommando: <CTRL>+<A> Visa: Händelslogg: Händelseloggen visar loggmeddelanden från applikationen. Loggen kan ställas i tre nivåer: Avstängd - ingen logginformation visas. Generell - de meddelanden som hjälper er att verifiera era manövrar i programmet visas. Detaljerad - samtliga meddelanden från applikationen visas. Denna nivå kan vara bra att ha för att granska vad som händer steg för steg. Visa Instruktioner: Här väljs om programmet skall visa instruktionstexter i de olika sektionerna. Kortkommando: <CTRL>+<I>. Sektioner: Sektion byts via detta menyval. För mer information se avsnittet Sektioner.

14 13 Verktyg: Nycklar: Öppnar dialogen för nyckelhantering. Profiler: Öppnar dialogen för profiladministration. Kataloger: Öppnar dialogen för kataloginställningar. Alternativ: Öppnar dialogen för inställning av olika alternativval i programmet. Dessa alternativ styr hur programmet skall agera. De inställningar som görs är på profilnivå. Detta innebär att en ändring gäller för alla användare som använder profilen. Ändringarna kan endast göras av administratören. Hjälp: Hjälp: Visar hjälpfilen. Aktuell licensnyckel: Visar vilken licensnyckel som används för närvarande och vem denna licens gäller för. Ni kan även se vilka typer av tjänster som stöds av er licensnyckel. Licenser kan skilja sig åt på andra sätt - exempelvis som enanvändar- eller nätverkslincens. Om: Visar information om Pagero Internet. Här finns det aktuella versionsnumret. Verktygsraden Nycklar

15 14 Dialogen för val av nyckel. Denna används endast om SEB meddelar att ni skall byta ut deras publika nyckel. Ni erhåller då en nyckel från SEB som ni läser i med hjälp av nyckeldialogen. Profiler Dialogen för val av profil Kataloger Dialogen för val av kataloger Uppdatera Laddar om den sektionen som används och visar aktuell information. Kortkommandon <CTRL>+<A> Stänger av programmet och eventuell förbindelse <CTRL>+<I> Kopplar på och av om instruktioner ska visas i de olika sektionerna

16 15 Sektioner Sektion ett: Start När ni loggar in på en profil öppnas programmet med startsidan öppen. När ni är uppkopplad mot Internet kommer denna sida att presentera aktuell information om Pagero Internet och Diamo. Om ingen sida visas eller om ett felmeddelande ges beror det på problem med överföringen av information. Detta är inget som påverkar

17 16 övrig funktionalitet i programmet, dock kan det vara ett tecken på att det är fel på er Internetuppkoppling, ni bör därför kontrollera er Internetuppkoppling. Sektion två: Skicka fil Sektionen Skicka fil används för att sända filer till SEB. Längst upp i skicka-sektionen finns en text som beskriver hur ni ska bära er åt för att göra detta, om denna text ska visas är valbart genom att används menyalternativet Visa - Visa Instruktioner alternativt CTRL+I. I det vita fältet listas filer som ligger i kataloger som är angivna för att sökas igenom. Kataloger med filer som ska skickas läggs till/tas bort genom att klicka på ikonen Kataloger. Visas inga filer i listan har ni antingen inte angivit någon katalog för programmet att söka igenom eller så innehåller de angivna katalogerna inga filer. Den information som först visas i listan är filnamnet. Därefter kommer storleken angiven i enheten kilobyte (kb) följt av datum och tid då filen är skapad eller senast ändrad. Listan visar även vilken mapp filen ligger i. Sist visas status på filen som säger om den är signerad eller skickad.

18 17 Genom att markera en fil i listan visas information i ett gult fält ovanför om filens innehåll. Förutom namnet kan ni se filtypen. Dessutom kan ni få information om övrigt filinnehåll som finns tillgängligt för Pagero Internet att beräkna. Denna funktionalitet säkerställer vilken fil det är ni kommer att skicka. Om ni markerar en fil som Pagero Internet inte känner igen kommer information om att det är en okänd filtyp att visas. När en fil har skickats skapas en kvittens på filen. Denna kvittens verifierar att filen har skickats. I kvittensen finns information om filnamn, filtyp och filens innehåll. Kvittensen visar även tidpunkt för sändningen samt vem som skickat filen. Information om vilka nycklar som har använts för signering och sändning visas också. Sektionen Skicka fil har sex funktionsknappar. Dessa hjälper er när ni skall skicka en fil. Bläddra - Ni kan välja att skicka en fil som inte listas i fillistan. Detta gör ni genom att klicka på knappen Bläddra. Ni får då möjlighet att söka upp en valfri fil på er dator. När ni väljer filen kommer information om den att visas som vanligt i det gula fältet. Om ni väljer en fil från en katalog som inte redan genomsökts av Pagero Internet efter filer att skicka kommer ni att bli tillfrågad om ni vill att programmet i fortsättningen skall söka igenom denna katalog. Om ni svarar ja på denna fråga kommer katalogen att läggas till i er lista med kataloger som genomsöks. Skicka - Genom att klicka på denna knapp kommer den fil som finns i det gula fältet att skickas.

19 18 Signera - Genom att klicka här efterfrågas information för signering av filen. Signaturen skapas med er Digipass. Ange de värden programmet genererar i Digipassen. Ange sedan det resultat Digipassen visar i programmet. Ni skall även ange personnummer samt ert namn. Namnet används för att visa vem som har signerat filen. Visa - Vill ni se vilken fil ni har markerat klickar ni på knappen Visa. Då kommer hela filen att visas i en texteditor. Ni får här möjlighet att granska filen i detalj. Finns Pagero Presentation installerat på er dator används detta för att skapa en tydlig rapport över filen. Skriv ut - Ni kan skriva ut den markerade filen direkt genom att klicka på Skriv ut. Filen kommer då att skrivas ut på den standardskrivare som är installerad på datorn. Ta bort signeringar - Genom att klicka här raderas de signeringar som finns på vald fil. Rekommenderat tillvägagångssätt (Skicka filer) Innan filer kan skickas måste nycklar skapas. Dessa nycklar används för att hantera säkerheten i programmet. Detta görs via knappen Nycklar. Se mer om hur nycklarna skall hanteras i kapitlet Nycklar. 2. Välj fil att skicka 3. Signera 1. Kataloger 4. Skicka 5. Kvittens

20 Det finns två sätt att hitta den fil som ska skickas: Det första sättet är att välja en av de filer som visas i listan för filer att skicka. Denna lista söker i de kataloger ni angivit för Pagero Internet. Visas ingen fil i listan beror det på att ni ej angett någon katalog eller att de angivna katalogerna saknar filer. Se mer om hur ni väljer kataloger i kapitlet Kataloger. Det andra sättet att hitta den fil ni vill skicka är att klicka på knappen märkt Bläddra. Då kan ni söka igenom datorn efter den fil ni vill skicka. När ni hittat den fil ni vill skicka klickar ni OK. Ni får då frågan om ni vill att programmet skall söka igenom den katalog där filen ligger i fortsättningen. Om ni svarar ja kommer katalogen att läggas till er lista med kataloger som genomsöks. Den fil ni har valt presenteras i det gula fältet ovanför fillistan. Där kan ni se information om filtypen och beloppet i filen. Har ni valt en fil som inte känns igen av Pagero Internet kommer information om att det är en okänd filtyp att visas. Ni kan skicka filen även om den inte känns igen av programmet. 3. För att signera filen klicka Signera. Ange de två värden programmet genererar i er digipass. Det resultat digipassen genererar anges i programmet. Ange även ert personnummer samt ert namn. Notera att det eventuellt krävs att fler personer signerar filen innan den kan skickas. 4. För att skicka iväg filen klickar ni på knappen märkt Skicka. Välj om det är en testsändning eller en normal sändning. Då bekräftar ni att ni vill skicka iväg filen till SEB. 5. När filen skickats får ni en bekräftelse på detta. Ni får även frågan om ni vill se en kvittens på överföringen och det ges möjlighet att skriva ut denna kvittens. När filen har skickats kommer en kopia av filen att skapas i den katalog som är angiven som backupkatalog. Vilken katalog

21 20 detta är beror på inställningarna i dialogen för kataloginställningar. Information kommer även att visas i sektionen för Historik. Sektion tre: Historik I Sektionen märkt Historik visas historik över filer som skickats till SEB. Längst upp i historiksektionen finns en hjälptext. Ni kan ta bort denna text när ni känner er bekant med programmet genom att i menyn välja Visa / Visa instruktioner. Information om de filer som skickats med aktuell profil visas i fillistan. Här visas information om när filen skickades, dess namn, storlek och det datum då filen skapades eller senast ändrades. Det går även att sätta en status på filen. Till sist visas vilken katalog filen låg i när den skickades samt vilken katalog som var angiven som backupkatalog i kataloginställningarna. Status på filen sätter ni själva. Efter sändning ändrar ni statusen till Ej kvitterad. Detta görs genom att klicka på knappen Status och där välja rätt status. När kvittens mottagits från SEB ändrar ni status till

22 21 Godkänd. Kvittensen får ni i form av ett E-brev från SEB. Kvittensen kommer på den adress ni angivit i ert avtal med SEB. Skulle ni i kvittensen få meddelande om att filen inte blivit godkänd ändrar ni statusen till Felaktig. Genom att hålla vara noggrann med att sätta rätt status har ni alltid kontroll över vad som har hänt med era filer. Filer som fortfarande finns kvar i datorn markeras med en ikon i början på raden. Om filen inte finns kvar lämnas ikonfältet tomt. Hur länge en fil skall lagras anges i menyn under Verktyg - Alternativ. Observera att filerna i vanliga fall sparas i 24 månader om inga ändringar i inställningar gjorts. Filer kan dock raderas från datorn om ni exempelvis återinstallerar ett operativsystem eller om någon manuellt tar bort filerna. Hur mycket information som skall visas i historiken kan ni själv bestämma. När en ny profil skapas kommer alla filer som skickats med profilen att visas. När filerna är äldre än 36 månader kommer de inte längre att visas i historiken. Detta värde kan ni själv gå in och ändra under menyn Verktyg - Alternativ. Genom att markera en fil får ni information om filtypen och filens innehåll i den gula listan ovanför fillistan. Om den valda filen är markerad

23 22 med en ikon i fillistan kan den både visas och skrivas ut genom att ni klickar på respektive funktionsknapp. På samtliga filer i listan kan ni få se en kvittens på dess sändning. Detta gör ni genom att markera önskad fil och sedan klicka på Kvittens. Då visas en kvittens som sedan går att skriva ut, se avsnittet Kvittenser. Kvittensen visar endast information om när filen skickades från datorn och genereras av programmet vilket innebär att det ej är ett kvitto på att sändningen har gått bra och att filen mottagits av SEB. Via knappen Kvittera kan ni enkelt skapa en ny kopia av filen.

24 23 Profiler En kommunikationsprofil innehåller information om en koppling till en mottagare. Kommunikationsprofilen innehåller alla inställningar för att kunna koppla upp sig mot en kommunikationspartner. Profilen håller också reda på vilka kataloger som skall användas för filer. En profil är knuten till en viss tjänstetyp, vilket innebär att profilen styr hur programmet skall visas och vilka funktioner som är tillgängliga. Första gången en användare använder programmet måste den välja en profil att arbeta med. När användaren loggar in visas dialogen för profiladministration. Markera en profil i listan och klicka på Använd. Klicka sedan Starta för att börja använda profilen och komma till huvudfönstret. Finns inga tidigare profiler kommer användaren istället att få skapa en kommunikationsprofil. Istället för profiladministrationsdialogen visas dialogen för att välja tjänstetyp. När ni kör programmet måste en profil vara vald. Programmet kommer ihåg vilken profil den inloggade användaren använde senast och startar programmet med den profilen när användaren loggar in. Pagero Internet kan innehålla flera olika profiler. Profilerna kan delas mellan olika användare och ni kan även göra ändringar i profilinställningarna. För att kunna köra Pagero Internet krävs att ni använder en profil. För att använda en profil markerar ni den i listan och klickar Använd. Det finns tre tillstånd på profiler: Profilen markeras med ett låst hänglås - Detta innebär att den aktuella användaren inte har angivit något lösenord för profilen. Om användaren i detta läge vill göra något med profilen (d.v.s. använda, ändra eller ta bort) kommer ett lösenord att efterfrågas. Det lösenord som skall anges är det lösenord som väljs när profilen skapas.

25 24 Det är alltså bara den person som har skapat profilen som initialt känner till lösenordet (administratören). Lösenordet behöver bara anges en gång. Därefter kommer Pagero Internet ihåg det. Profilen markeras med ett öppet hänglås - Detta är en profil som den aktuella användaren redan angivit lösenordet till. Den person som skapar en profil behöver inte ange något lösenord. Profilen markeras med en bock - Detta visar vilken profil som används av användaren för tillfället. Det går inte att ta bort den profil ni för närvarande använder. Vill ni använda en ny profil markerar ni den och klickar Använd. För att ändra i en profil markerar ni profilen och klickar Ändra. Ni får då se vilken information profilen innehåller och har där möjlighet att ändra denna information. Detta kan endast utföras av administratören. För att ta bort en profil markerar ni profilen och klickar Ta Bort. Det går inte att ta bort en profil som någon annan användare har använt eller skapat. Det går heller inte att ta bort den profil ni för närvarande använder.

26 25 För att skapa en ny profil klickar ni på knappen Skapa ny. När en kommunikationsprofil skall skapas börjar ni med att välja vilken typ av tjänst profilen skall stödja. Markera vilken tjänstetyp ni vill använda (SEB) och klicka på Fortsätt. Ni kommer då till dialogen för profilinställningar. Här anger ni de inställningar som skall gälla för profilen. De inställningar ni väljer för profilen kommer att användas i programmets kommunikation med SEB. Ni väljer själva vilket namn och lösenord ni vill ge profilen. Det är viktigt att ni kommer ihåg vilket lösenord ni gett profilen då detta krävs om någon annan användare vill använda profilen. Namnet och lösenordet är helt valfria och de används för att identifiera profilen vid administration av kommunikationsprofiler. Tjänstetypen är fast och går inte att ändra. Vill ni använda en annan tjänstetyp får ni skapa en ny profil som använder den önskade tjänstetypen. Licensnyckeln styr vilka tjänstetyper som kan användas.

27 26 Det drift-id ni skall ange har ni fått från SEB. Är ni osäkra på vilket driftid som skall användas, kontakta SEB. (drift-id kan vara x-id) Den epost-server (SMTP) ni skall ange är den server varifrån er epost skickas. Ange även den epost-adress ni vill att filerna skall skickas ifrån. Om epost-servern kräver verifiering av användaren skall användarnamn och lösenord till servern anges. Är ni osäker på vilken information som skall anges bör ni kontakta ITansvarig på ert företag eller er internetleverantör. De bör veta vad som skall anges. Ni skall även ange ert organisationsnummer samt företagsnamn. När ni angivit all information klickar ni OK för att skapa profilen. Dialogen stängs då ner och ni kommer till dialogen för profiladministration. När ni är klar med profiladministrationen återgår ni till programmet genom att klicka Stäng.

28 27 Är det första gången ni använder programmet klickar ni på knappen Starta. För att avsluta klickar ni då på knappen Avbryt. Observera, för att skapa en kommunikationsprofil kan ni klicka på profilknappen i huvudfönstret. Då öppnas dialogen för profiladministration. Där klickar ni på knappen Skapa ny.

29 28 Kataloger Pagero Internet innehåller funktionalitet för att automatiskt söka i kataloger efter filer. För att komma till kataloginställningarna klickar ni på knappen Kataloger bland verktygsknapparna. Överst i kataloginställningsdialogen finns kataloger för filer att skicka. De kataloger som listas i denna ruta är de kataloger Pagero Internet går igenom när sektionen Skicka fil visas. För att lägga till en fil i listan klickar ni på Lägg till. Sök därefter upp den katalog i er dator som ni vill att Pagero Internet skall söka igenom. Det går även bra att ta bort en katalog ur listan genom att markera önskad katalog och därefter klicka Ta bort. Katalogen kommer då inte att sökas igenom av programmet efter filer att skicka. Katalogen kommer inte att tas bort från datorn. De kataloger som visas i listan är relaterade till den inloggade användaren. Detta innebär att om någon annan använder samma profil kommer denna inte att ha samma lista med kataloger.

30 29 Finns ingen katalog i listan kommer programmet inte att söka efter filer att skicka utan ni måste själv bläddra er fram till vilken fil som ska skickas. Se mer om hur ni skickar filer i avsnittet Tillvägagångssätt vid filsändning. Nederst i dialogen finns ett fält som visar vilken katalog Pagero Internet använder för att kopiera filer som har skickats. Detta kan ses som en backup av de filer ni har skickat. När filerna flyttas får de ett unikt namn så att ni kan skilja mellan flera filer som från början hade samma namn. Det nya namnformatet skrivs med formen: datum + tid + gammalt namn. Ni kan själv välja vilken katalog som skall användas genom att klicka på knappen Bläddra och därefter söka er fram till önskad katalog på datorn. Denna katalog är relaterad till profilen vilket innebär att den gäller för alla som använder den aktuella profilen. Ni får inte lämna detta fält tomt. Hur länge en fil finns kvar i backupkatalogen styrs av er inställning under menyn Verktyg Alternativ. Under sektionen Historik visas de skickade filerna. De filer som finns kvar i den angivna backupkatalogen markeras där med en ikon. Om ni byter backupkatalog flyttas filerna ej med till den nya katalogen utan det är endast nya filer som läggs i den nya katalogen.

31 30 Underhåll och säkerhet Underhåll Säkerhetskopior bör göras av databasen med jämna mellanrum. Om företaget har någon rutin för att säkerhetskopiera så rekommenderas att de även sparar undan eventuell gemensam databas på samma sätt. (Den aktuella filen heter *.PTE). Säkerhet Filer som skickas med Pagero Internet för SEB innehåller känslig information. Det är därför viktigt att säkerheten är på topp. Säkerhetskonceptet i programmet består av tre delar. Den första delen är användarhanteringen. Det finns två typer av användare. Administratör och normalanvändare. Det är endast administratören som kan utföra viktiga inställningar i programmet såsom att skapa och ändra profiler, skapa och ta bort användare samt ge användare tillgång till olika information. Den andra delen består i signeringarna. Alla filer som ska skickas måste signeras. Det går att ställa krav på att det är flera personer som signerar en fil innan den skickas. Signaturen borgar för att rätt person har tagit del av innehållet i filen och att det är korrekt. Signering utförs med samma Digipass som man även använder till SEBs övriga Internettjänster. Det sista steget är vid själva sändningen. När filerna skickas krypteras de. Det borgar för att ingen annan än SEB kan läsa innehållet i filerna. Eftersom filerna är signerade på personnivå kan inte heller någon skapa filer i annat företags namn. Vid sändning krypteras filen med en sk publik nyckel från SEB. Detta medför att ingen hemlig information finns lagrad i programmet. Det kan hända att SEB vill byta ut krypteringsnyckeln. I så fall får ni en nyckel skickad till er från SEB som en fil. Denna läser ni enkelt in i programmet via nyckeldialogen.

32 31 Definitioner/Ordförklaringar Kommunikationspartner Kvittens Licensnyckel Profil Verifikation Den ni vill kommunicera med. Ska ni skicka en fil så är er kommunikationspartner den organisation (eg. banken) som skall ta emot filen. I detta fall SEB. När en fil har skickats skapas en kvittens på filen. Denna kvittens verifierar att filen har skickats. I kvittensen finns information om filnamn, filtyp och filens innehåll. Kvittensen visar även tidpunkt för sändningen samt vem som skickat filen. Information om vilken nyckel som har använts för sändning visas också. Den kod som ni använder för att bekräfta för programmet att ni har licens till Pagero Internet. Är även kallad kommunikationsprofil, innehåller information och inställningar som används för kontakt med kommunikationspartner i detta fall SEB. Se kvittens.

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok. Pagero BgCom

Handbok. Pagero BgCom Handbok Pagero BgCom INNEHÅLL ÖVERSIKT 3 Om Pagero BgCom 3 Systemkrav 3 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR 3 ATT KOMMA IGÅNG 4 Installation 4 Ta bort installation 4 Uppstart 5 MENY OCH VERKTYG 8 Menyraden

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/9 Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Uppstart Agda PS Hosting

Uppstart Agda PS Hosting Uppstart Agda PS Hosting Innehåll Sida 1. Installation och inloggning 1.1 Installation. 3 1.2 Inloggning Agda PS Hosting 4 1.3 Starta Agda PS... 5 2. Administration och rutiner för användning av Agda PS

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.1 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn. INSTALLATIONSANVISNING HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring

Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du behöver därför efter installationen är slutförd registrera ditt licensnummer

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator.

Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator. Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed Installera skrivaren Installationen fungerar för Windows, använder du MAC, kontakta vår support för separat instruktion, ring på 031-780 06 00 alternativt

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

LEMAN / Manual internetbokning

LEMAN / Manual internetbokning LEMAN / Manual internetbokning Välkommen till LEMAN Internetbokning. Manualen omfattar Login, inställningar och registreringsmöjligheter. Adress till internetbokning http://booking.leman.se eller via LEMANs

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

Din manual NORDEA AXESS

Din manual NORDEA AXESS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NORDEA AXESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer