Bankgiro Link. Handbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankgiro Link. Handbok"

Transkript

1 Handbok

2 Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero Bankgiro Link 4 Rekommenderat tillväga...(uppstart) 4 Programöversikt 9 Meny- och Verktygsraden 10 Menyraden 10 Verktygsraden 11 Sektioner 12 Sektion ett: Start 12 Sektion två: Skicka fil 13 Rekommenderat tillväga...(skicka filer) 15 Sektion tre: Bankgirot 17 Sektion fyra: Hämta fil 18 Sektion fem: Historik 19 Användare 21 Profiler 22 Kataloger 25 Namngivningsregel 28 Underhåll och säkerhet 30 Underhåll 30 Loggar 30 Säkerhet 30 Definitioner/Ordförklaringar 31

3 - Utvecklas och marknadsförs av Diamo AB Copyright 2007 Diamo AB Box Göteborg Kundtjänst: Support: Fax:

4 Läsanvisning Detta är en läsanvisning, med vilken vi hoppas göra det lättare att komma igång med Pagero Bankgiro Link. I denna handbok finns bland annat två avsnitt som hanterar rekommenderat tillvägagångssätt. Det ena finns under avsnittet Installation och start. Detta beskriver hur ni startar upp programmet. Det andra finns under avsnittet Sektion två skicka fil som beskriver hur ni överför information om önskade transaktioner. Båda dessa avsnitt är mycket bra för den nye användaren. Termer och ord som kan förbrylla en ny användare är förklarade i ett avsnitt i slutet av manualen som heter Definitioner/Ordförklaringar. Lycka till med ert användande av Pagero Bankgiro Link. Varumärke tillhörande DIAMO. Innehållet i denna programmanual kan ändras utan meddelande och representerar inte en förbindelse från Diamos sida. 11

5 Innan ni startar Vad är Pagero Bankgiro Link? Pagero Bankgiro Link är ett program för betalningskommunikation. Ett företag ska på ett säkert och enkelt sätt kunna överföra filer mellan sina egna system och exempelvis en bank. Support För våra kunder finns möjlighet till support på telefonnummer Du kan även nå Pagero Supportcenter med frågor och svar på de vanligaste frågorna på Hjälptext För att öppna Pagero Bankgiro Links hjälptexter, använd menyalternativet Hjälp Hjälp. Förutsättningar Windows Pagero Bankgiro Link kan installeras på datorer med Windows 2000/XP/Vista, med Internet Explorer 5.5 eller högre. Windows Terminal Services/Citrix Pagero BgCom har stöd för Windows Terminal Services/Citrix Metaframe miljö. Windows 2003 server rekommenderas. Skrivare Programmet använder Windows skrivarhantering. Hårdvara För att kunna använda Pagero Bankgiro Link krävs att du har en kortläsare och ett elektroniskt ID-kort. Kortläsare finns att beställa av Diamo, medan det elektroniska ID-kortet beställs via din Bank. 2

6 Installation och start Installation För att kunna börja använda programmet krävs att alla delar installeras korrekt. Börja med att installera din kortläsare. Se separat installationsanvisning för kortläsare. Installera därefter säkerhetsprogrammet Nexus Personal. Har du sedan tidigare Nexus Personal installerat eller en gammal version av SmartTrust, rekommenderar vi att du först avinstallerar den gamla versionen. Nexus Personal finns med på din CD-skiva. Installera till sist själva programvaran Pagero Bankgiro Link. Det som först visas vid installation av programvaran är en kort information. Gå vidare med Nästa. Välj sedan var programmet ska installeras. De val som görs nu gäller den lokala kopian, och även om ni ska använda Pagero Bankgiro Link på nätverk så skall varje dator ha en lokal installation av programmet. De filer som ska delas mellan de olika klienterna i nätverket pekas ut senare efter installationen. Man går vidare med Nästa och startar sedan installationen med att igen välja Nästa. Efter installationen Förvara installationsfilen till programmet Pagero Bankgiro Link på ett säkert ställe. Den kan behövas vid senare tillfällen. Radera installationen För att avinstallera Pagero Bankgiro Link går ni via Kontrollpanelen på din dator och välj Lägg till/ta bort program. Alla filer tillhörande Pagero Bankgiro Link tas inte bort de måste raderas manuellt från programkatalogen Pagero Internet. 3

7 Att börja med Pagero Bankgiro Link Rekommenderat tillvägagångssätt (uppstart) När Pagero Bankgiro Link har installerats finns det fortfarande en del saker att göra innan programmet kan tas i bruk bl.a. inställningar för att koppla upp sig mot bank. 1. Installation Pagero Bankgiro Link 2. Licensnyckel 3. Nätverk 5. Inloggning till Pagero Bankgiro Link 4. Skapa ny användare 1. Installation Installation, beskrivs ovan. 2. Licensnyckel Det första som möter en användare som inte har angett licensnyckel är formuläret där denna skall registreras. 4

8 För att kunna använda Pagero Bankgiro Link krävs en licensnyckel från Diamo AB. Ny licensnyckel erhålls vid leverans av programvaran. I rutan för företagsnamn skriver ni in ert företagsnamn. Företagsnamnet skall skrivas in exakt så som det är skrivet i licensnyckelanvisningen från Diamo. Det är viktigt att skilja på små och stora bokstäver. Licensnyckeln skriver ni in i den nedre rutan. Även här är det viktigt att skriva in det exakt som licensnyckelanvisningen säger. Observera att om ni vill använda Pagero Bankgiro Link på flera datorer krävs det en licens per installation av programvaran. Saknar ni licensnyckel kan ni kontakta Pagero Supportcenter via e-post: eller kundtjänst via telefon: Inloggning När programmet startas första gången skapas en standarddatabas i den gemensamma katlogen för applikationsdata ( vanligtvis C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Pagero Internet\ ) med namnet PiDatabas.mdb. 5

9 Om ni har en nätverkslicens skall ni börja med att ange vilken databas som skall användas. Detta möjliggör för er att kunna dela information mellan olika klientinstallationer. Det är viktigt att bestämma vilken databas ni ska använda innan användare skapas. Observera att det är bara relevant att ställa in nätverksinställningar om ni ska använda programmet från flera arbetsstationer. Observera att det är bara om ni har en fleranvändarlicens som knappen för nätverk är tillgänglig. I inloggningsbilden finns en knapp som heter Nätverk, den öppnar bilden Välj databas. I denna bild ställs sökvägen in till den databas som programmet ska använda. 6

10 Ni väljer den katalog där databasen skall sparas och anger det namn ni vill att databasen skall ha. Klicka därefter Öppna. Då skapas databasen. Observera, den valda nätverkskatalogen måste alltså vara en katalog som alla tänkta Pagero Bankgiro Link användare har tillgång till. 4. Skapa användare Sedan ska ni lägga upp användare. Klicka på knappen Användare i inloggningsdialogen. Den första användaren som skapas blir administratör. Det är bara administratören som kan skapa fler användare. När ni skapar en användare skall ni ge den ett valfritt namn och lösenord. Det användarnamn och lösenord som används vid inloggning påverkar inte kommunikationen med mottagaren, utan är endast till för att administrera inställningar i programmet. Lösenordet kan ändras i programmet via menyalternativet Arkiv - Byt Användarlösenord efter att ni har loggat in. Genom att klicka OK skapas användaren. Klickar ni Avbryt skapas ingen användare. Observera, ni kan även vid senare tillfälle skapa användare. 7

11 5. Skapa ny profil Nu är det möjligt att logga in efter vilket en användare möts av bilden som heter Skapa ny profil. Här väljer ni Bankgiro Link och knappen Fortsätt för att komma vidare till bilden Inställningar för kommunikationsprofil. I bilden Inställningar för kommunikationsprofil för ni in information som behövs för uppkoppling mot Bankgirot. Först ska ni ange ett valfritt profilnamn. Använd gärna ett namn som beskriver tjänsten, exempelvis Bankgiro Link. Profilnamnet får endast innehålla bokstäver och siffror. Ange sedan ett valfritt profillösenord. Ni skall ange ert kundnummer hos Bankgirot. Detta är ej det samma som bankgironummer. Till sist anger ni ert organisationsnummer. Välj sedan OK. Ni har nu kommit fram till bilden Profiladministration, markera er kommunikationsprofil, använd knappen Använd vilket resulterar i att den valda kommunikationsprofilen blir markerad med en bock istället för ett öppet hänglås. För att öppna programmet med valda inställningar väljs nu knappen Starta. Programmet Pagero Bankgiro Link är nu färdigt för användande. Rekommenderat användande fortsätter i avsnittet Rekommenderat tillvägagångssätt (skicka filer). 8

12 Programöversikt A. Överst, Meny- och verktygsraden, beskrivna mer ingående i ett separat avsnitt. B. Till vänster, programmets sektioner, detta påverkar huvudsakligen aktivitetsbilden (C). Ni kan bläddra mellan Start, Skicka, Hämta och Historik dessa är beskrivna mer ingående i ett separat avsnitt. C. I mitten, Aktivitetsbilden, här arbetar ni mot vald sektion. D. Nederst, Händelseloggen, en lista på aktiviteter i programmet. Via menyalternativet Visa Händelselogg kan detaljnivån bestämmas. 9

13 Meny- och Verktygsraden Menyraden Arkiv: Användarlösenord: Om ni vill ändra ert användarlösenord går ni in här. Ni kan endast ändra lösenordet på den användare som är inloggad. Lösenordet kommer inte att ändras förrän ni klickar OK. Avsluta: Klicka här för att stänga programmet. Kortkommando Ctrl+A Visa: Händelslogg: Händelseloggen visar loggmeddelanden från applikationen. Loggen kan ställas i tre nivåer: Avstängd - då visas ingen logginformation. Generell - då visas de meddelanden som hjälper er att verifiera dina manövrar i programmet. Detaljerad - då visas samtliga meddelanden från applikationen. Denna nivå kan vara bra att ha om du vill granska vad som händer steg för steg. Sektioner: Ni kan byta sektion via detta menyval. För mer information se avsnittettet Sektioner. Verktyg: Profiler: Öppnar dialogen för profiladministration. Kataloger: Öppnar dialogen för kataloginställningar. Alternativ: Öppnar dialogen för inställning av olika alternativval i programmet. Dessa alternativ styr hur programmet skall agera. De inställningar som görs är på profilnivå. Detta innebär att en ändring gäller för alla användare som använder profilen. Det är endast administratören som kan utföra ändringar. Hjälp: Hjälp: Visar hjälpfilen. Aktuell licensnyckel: Visar vilken licensnyckel som används för närvarande och vem denna licens gäller för. Ni kan även se vilka typer av tjänster som stöds av er licensnyckel. Licenser kan skilja sig åt på andra sätt exempelvis som enanvändareller nätverkslincens. Om: Visar information om Pagero Bankgiro Link. Här finns det aktuella versionsnumret. 10

14 Verktygsraden Koppla upp, Koppla ner Här kopplar du upp dig mot Bankgirot. För att koppla upp sig krävs att ID-kortet finns i kortläsaren. Välj certifikat, klicka Ok och ange därefter pinkoden till certifikatet. Profiler Formuläret för administration av profiler. Användare Formuläret för administration av användare och deras profilåtkomst. Kataloger Formuläret för val av kataloger. Uppdatera Laddar om den sektionen som används och visar aktuell information. 11

15 Sektioner Sektion ett: Start När ni loggar in på en profil startar programmet med startsidan öppen. När ni är uppkopplad mot Internet kommer denna sida att presentera aktuell information om Pagero Bankgiro Link och Diamo. Om ingen sida visas eller om ett felmeddelande ges beror det på problem med överföringen av information. Detta är inget som påverkar övrig funktionalitet i programmet, dock kan det vara ett tecken på att det är fel på er Internetuppkoppling, ni bör därför kontrollera er Internetuppkoppling. 12

16 Sektion två: Skicka fil Sektionen Skicka fil används för att sända filer till Bankgirot. I det vita fältet listas filer som ligger i kataloger som är angivna för att sökas igenom. Kataloger som kan innehålla filer som ska skickas läggs till/tas bort genom att klicka på ikonen Kataloger. Visas inga filer i listan har ni antingen inte angivit någon katalog för programmet att söka igenom eller så innehåller de angivna katalogerna inga filer. Den information som visas i listan är först filnamnet. Därefter kommer storleken angiven i enheten kilobyte (kb) följt av datum och tid då filen är skapad eller senast ändrad. Listan visar även vilken mapp filen ligger i och sist visas information om vem som har signerat filen. Är filen inte signerad visas ---. Genom att markera en fil i listan visas information, i fältet ovanför fillistan, om filens innehåll. Förutom namnet kan ni se filtypen. Dessutom kan ni få information om övrigt filinnehåll som finns tillgängligt för Pagero Bankgiro Link att beräkna. Denna funktionalitet är bra för er så ni kan säkerställa vilken fil det är ni kommer att skicka. Om ni markerar en fil som Pagero Bankgiro Link inte känner igen kommer inget filinnehåll att visas utan istället visas information om att Pagero inte kan identifiera filen. Det går dock att skicka filer även om programmet inte känner igen dem. När en fil har skickats skapas en kvittens på filen. Denna kvittens verifierar att filen har skickats. I kvittensen finns information om filnamn, filtyp och filens innehåll. Kvittensen visar även tidpunkt för sändningen samt vem som skickat filen. Information om vilka nycklar som har använts för signering och sändning visas också. Sektionen Skicka fil har sex funktionsknappar. Dessa hjälper er när ni skall skicka en fil. Det är också möjligt att komma åt de dessa funktionsknappar genom att markera en fil och högerklicka. 13

17 Bläddra: Ni kan välja att skicka en fil som inte listas i fillistan. Detta gör ni genom att klicka på knappen Bläddra. Ni får då möjlighet att söka upp en valfri fil på er dator. När ni väljer filen kommer information om den att visas som vanligt i fältet ovanför fillistan. Om ni väljer en fil från en katalog som inte redan genomsökts av Pagero Bankgiro Link efter filer att skicka kommer ni att bli tillfrågad om ni vill att programmet i fortsättningen skall söka igenom denna katalog. Om ni svarar ja på denna fråga kommer katalogen att läggas till i er lista med filer som genomsöks. Skicka: Genom att klicka på denna knapp kommer den fil som finns i det vita fältet att skickas. Visa: Vill ni se vilken fil ni har markerat klickar ni på knappen Visa. Då kommer hela filen att visas i en texteditor. Ni får här möjlighet att granska filen i detalj. Finns programmet Pagero Presentation installerat kommer en lättöverskådlig rapport av innehållet i filen att visas. Skriv ut: Ni kan skriva ut den markerade filen direkt genom att klicka på Skriv ut. Filen kommer då att skrivas ut på den standardskrivare som är installerad på datorn. Det går även att skriva ut den rapport som visas på filen i Pagero Presentation. Ta bort signeringar: Om en fil innehåller signeringar kan dessa tas bort med denna funktion. Originalfilen kommer inte att påverkas. Historik: Genom att klicka på denna knapp visas historiken för vald fil. 14

18 Rekommenderat tillvägagångssätt (Skicka filer) Innan första filsändning skall utföras måste antal signaturer som krävs för att godkänna betalfilen anges. Denna inställningen anges i Verktyg-Alternativ, under fliken Sändning. Observera att detta måste göras under varje profil. Ni har nu kommit så långt att ni kommit in i programmet. Nu ska ni skicka en fil till Bankgirot. 15

19 1. För att kunna skicka filer till Bankgirot måste ni koppla upp er. Detta görs via knappen Koppla upp i verktygsfältet. Se till att ID-kortet först sitter i kortläsaren. För uppkoppling ombeds ni att ange det certifikat som ska användas. Klicka därefter OK. Då skall pin-kod till certifikat anges. Därefter sker uppkoppling. 2. Därefter väljer ni den fil som skall skickas. Det finns två sätt att välja: Det första sättet är att välja en av de filer som visas i listan för filer att skicka. Denna lista söker i de kataloger ni angivit för Pagero Bankgiro Link. Visas ingen fil i listan beror det på att ni ej angett någon katalog eller att de angivna katalogerna saknar filer. Det andra sättet att hitta den fil ni vill skicka är att klicka på knappen märkt Bläddra. Då kan ni söka igenom datorn efter den fil ni vill skicka. När ni hittat den fil ni vill skicka klickar ni OK. Den fil ni har valt presenteras i fältet ovanför fillistan. Där kan ni se information om filen såsom filtyp och belopp. Har ni valt en fil som inte känns igen av Pagero Bankgiro Link kommer inget filinnehåll att visas utan istället visas information om att det är en okänd filtyp. Ni kan skicka filen även om den ej känns igen av programmet. 3. Om ni vill förvissa er om vilken information som kommer skickas kan ni klicka på knappen Visa. Då startas Pagero Presentation som för de flesta filer kan visa en snygg och överskådlig presentation av filens innehåll. 4. För att skicka iväg filen klickar ni på knappen märkt skicka. Då får ni välja om det är en testsändning eller normalsändning. Normalsändning kan väljas med eller utan signering. Vid sändning med signering utförs steg 5 automatiskt, men detta kräver att du har attesteringsrättigheter. Testsändning görs första gången för att få bekräftat att kommunikationen fungerar. Testsändning görs endast då banken talat om detta. Efter testsändningen kommer ni att få ett meddelande från Bankgirot om det gått bra. Det går även bra att ringa Bankgirot och fråga om resultatet av testsändningen. För att filen skall gå iväg krävs att man väljer certifikat och anger dess pin-kod. 5. När filen skickats får ni en bekräftelse på detta. Ni får även frågan om ni vill se en kvittens på överföringen och det ges möjlighet att skriva ut denna kvittens. När filen har skickats kommer en kopia av filen att skapas i den katalog som är angiven som backup 16

20 katalog. Vilken katalog detta är beror på inställningarna i dialogen för kataloginställningar. Information kommer även att visas i sektionen för Historik. 6. Efter att en fil har sänts kan ni byta till sektionen Bankgirot där filen kommer att dyka upp. Efter att filen har signerats kommer den sedan att processas. Status på filen indikerar om något har gått fel. Observera, genom att signera filen godkänner användaren filens innehåll, användaren bör därför försäkra sig om att filen är korrekt genom att titta på dess innehåll. Du signerar filen genom att klicka Signera. Programmet kommer då att be er välja certifikat. Klicka Ok. Då efterfrågas pin-kod till certifikatet. Sektion tre: Bankgirot I Sektionen märkt Bankgirot finns en spegling av de insända filer som finns hos Bankgirot. Informationen i denna lista hämtas från Bankgirot vilket innebär att alla filer som finns i listan verkligen finns hos Bankgirot. Här kan ni se vilken status en inskickad fil har. Om filen Väntar på signering måste filen signeras innan den går vidare för bearbetning hos Bankgirot. Innan signering är det dessutom möjligt att visa eller makulera filen. Här listas också vem som har signerat filen. 17

21 Sektion fyra: Hämta fil I Sektionen märkt Hämta fil finns funktionaliteten för att hämta filer från Bankgirot. Längst upp i sektionen finns en text som beskriver förloppet. Du kan ta bort denna text när du känner dig bekant med programmet genom att i menyn välja Visa - Visa instruktioner. Hämtar filer gör ni då ni beställt tjänster för elektronisk återrapportering från er bank. För att kunna hämta filer krävs att man är uppkopplad. Koppla upp dig genom att klicka på Koppla upp. Markera det certifikat som skall användas. Klicka Ok och ange därefter pin-kod till certifikatet. När du är uppkopplad visas en lista med de filer som finns tillgängliga för dig att hämta hos Bankgirot. Visas inga filer finns det inget att hämta. Markera den fil du vill hämta och klicka på knappen Hämta. 18

22 Sektion fem: Historik I Sektionen märkt Historik kan två saker visas. Historik över filer som skickats till Bankgirot och historik över hämtade filer. Längst upp i historiksektionen finns en hjälptext. Ni kan ta bort denna text när ni känner er bekant med programmet genom att i menyn välja Visa - Visa instruktioner. Ni växlar mellan skickade och hämtade filer via väljaren ovanför filinformationsrutan. Information om de filer som skickats med aktuell profil visas i fillistan. Här visas information om när filen skickades, dess namn, storlek och det datum då filen skapades eller senast ändrades. Det går även att se vilken katalog filen låg i när den skickades samt vilken katalog som var angiven som backupkatalog i kataloginställningarna. Filer som fortfarande finns kvar i datorn markeras med en ikon i början på raden. Om filen inte finns kvar lämnas ikonfältet tomt. Hur länge en fil skall lagras anges i menyn under Verktyg - Alternativ. Observera att filerna sparas i vanliga fall i 24 månader om inga ändringar i inställningar gjorts. Filer kan dock raderas från datorn om ni exempelvis återinstallerar ett operativsystem eller om någon manuellt tar bort filerna.. Hur mycket information som skall visas i historiken kan ni själv bestämma. När en ny profil skapas kommer alla filer som skickats med profilen att visas. När filerna är äldre än 36 månader kommer de inte längre att visas i historiken. Detta värde kan ni själv gå in och ändra under menyn Verktyg - Alternativ. 19

23 Genom att markera en fil får ni information om filtypen och dess innehåll i den gula listan ovanför fillistan. Om den valda filen är markerad med en ikon i fillistan kan den både visas och skrivas ut genom att ni klickar på respektive funktionsknapp. På samtliga filer i listan kan ni få se en kvittens på dess sändning. Detta gör ni genom att markera önskad fil och sedan klicka på Kvittens. Då visas en kvittens som sedan går att skriva ut, se avsnittet Kvittenser. 20

24 Användare I Pagero Bankgiro Link krävs att man loggar in med ett användarnamn. Lösenord är valfritt beroende på inställningar som sätts av administratör. För att överblicka eller hantera användare, klicka på knappen Användare i start sektionen. I denna dialog kan administratören skapa, ändra och ta bort användare. Skapa och Redigera Vid skapande och redigering av användare kan namn, lösenord och rättigheter sättas. Administratören har i detta läge även möjlighet att förenkla inloggningen för användare genom att låta dem slippa ange lösenord. För många är säkerheten inne i programmet mer än nog och ett inloggningslösenord kan därför vara överflödigt. Profilåtkomst I den nedre delen av fönstret listas alla profiler. Via bilden på hänglåset indikeras om den markerade användaren har tillgång till profilen eller inte. Administratören har alltså här möjlighet att kontrollera vilka profiler som olika användare har tillgång till. Historik Via knappen Historik kan administratören kontrollera allt en specifik användare har gjort i programmet. 21

25 Profiler En kommunikationsprofil innehåller information om en koppling till en mottagare. Kommunikationsprofilen innehåller alla inställningar för att kunna koppla upp sig mot en kommunikationspartner. Profilen håller också reda på vilka kataloger som skall användas för filer. En profil är knuten till en viss tjänstetyp, vilket innebär att profilen styr hur programmet skall visas och vilka funktioner som är tillgängliga. Första gången en användare använder programmet måste den välja en profil att arbeta med. När användaren loggar in visas dialogen för profiladministration. Markera en profil i listan och klicka på Använd. Klicka sedan Starta för att börja använda profilen och komma till huvudfönstret. Finns inga tidigare profiler kommer användaren istället att få skapa en kommunikationsprofil. Istället för profiladministrationsdialogen visas dialogen för att välja tjänstetyp. När ni kör programmet måste en profil vara vald. Programmet kommer ihåg vilken profil den inloggade användaren använde senast och startar programmet med den profilen när användaren loggar in. Pagero Bankgiro Link kan innehålla flera olika profiler. Profilerna kan delas mellan olika användare och ni kan även göra ändringar i profilinställningarna. För att kunna köra Pagero Bankgiro Link krävs att ni använder en profil. För att använda en profil markerar ni den i listan och klickar Använd. Det finns tre tillstånd på profiler: 1. Profilen markeras med ett låst hänglås. Detta innebär att den aktuella användaren inte har tillgång till profilen. En låst profil är inte synlig för en normal användare. Det är bara användare med administratörsbehörighet som kan skapa nya profiler. Initialt är en profil åtkomlig för alla användare, men en administratör kan neka andra normala användare åtkomst. Observera att en administratör inte kan neka an annan administratör profilåtkomst. 2. Profilen markeras med ett öppet hänglås. Detta innebär att den aktuella användaren har tillgång till profilen. 3. Profilen markeras med en bock. Detta visar vilken profil som används av användaren för tillfället. Det går inte att ta bort den profil ni för närvarande använder. Vill ni använda en ny profil markerar ni den och klickar stäng. 22

26 För att ändra i en profil markerar ni profilen och klickar Redigera. Ni får då se vilken information profilen innehåller och har där möjlighet att ändra denna information. För att ta bort en profil markerar ni profilen och klickar Ta Bort. Det går inte att ta bort en profil som någon annan användare har använt eller skapat. Det går heller inte att ta bort den profil ni för närvarande använder. För att skapa en ny profil klickar ni på knappen Skapa ny. När en kommunikationsprofil skall skapas börjar ni med att välja vilken typ av tjänst profilen skall stödja. Markera vilken tjänstetyp ni vill använda (Bankgiro Link) och klicka på Fortsätt. Ni kommer då till dialogen för profilinställningar. Här anger ni de inställningar som skall gälla för profilen. De inställningar ni väljer för profilen kommer att användas i programmets kommunikation med Bankgirot. Den information ni skall ange i dessa inställningar är ert kundnummer hos Bankgirot (OBS, detta är ej samma som ert bankgironummer) samt ert organisationsnummer. Ni skall även ange ett profilnamn. Du väljer själv vilket namn vill ge profilen. Namnet är helt valfritt och används för att identifiera profilen vid administration av kommunikationsprofiler. Tjänstetypen är fast och går inte att ändra. Vill ni använda en annan tjänstetyp får ni skapa en ny profil som använder den önskade tjänstetypen. Licensnyckeln styr vilka tjänstetyper som kan användas. 23

27 När ni angivit all information klickar ni OK för att skapa profilen. Dialogen stängs då ner och ni kommer till dialogen för profiladministration. När ni är klar med profiladministrationen återgår ni till programmet genom att klicka Stäng. Är det första gången ni använder programmet klickar ni på knappen Starta. För att avsluta klickar ni då på knappen Avbryt. (OBS dessa knappar är ej synliga på bilden ovan som visar dialogen för profiladministration så som den ser ut i vanliga fall.) Observera, för att skapa en kommunikationsprofil kan ni klicka på profilknappen i huvudfönstret. Då öppnas dialogen för profiladministration. Där klickar ni på knappen Skapa ny. 24

28 Kataloger I kataloginställningarna kan du välja var Pagero ska leta efter filer att skicka och var hämtade filer ska sparas och vad de ska heta. Alla kataloginställningar är kopplade till den aktuella profilen. För att komma till kataloginställningarna klickar du på knappen Kataloger bland verktygsknapparna. Kataloginställningarna är indelade i inställningar för sändning och inställningar för hämtning. Sändning Det finns två alternativ för var Pagero ska leta efter filer att skicka: 1. Filen som ska skickas har alltid samma filnamn Detta alternativ kan vara användbart om ditt ekonomisystem alltid skapar filer med exakt samma namn. Klicka på knappen Bläddra för att välja filnamn eller skriv in filnamnet manuellt. 2. Sök efter filer att skicka i följande kataloger Med detta alternativ ställer du in de kataloger där filerna som ska skickas finns. De filer som finns i de valda katalogerna kommer sedan att visas i Skicka fil-vyn. För att lägga till en katalog i listan, klicka på Lägg till. Sök därefter upp den katalog i din dator som du vill att Pagero Bankgiro Link ska söka igenom. Det går även bra att ta bort en katalog ur listan genom att markera önskad katalog och därefter klicka Ta bort. Katalogen kommer då inte att sökas igenom av programmet efter filer att skicka. Katalogen kommer inte att tas bort från datorn. 25

29 Finns ingen katalog i listan kommer programmet inte att söka efter filer att skicka utan du måste själv bläddra dig fram till vilken fil som ska skickas. Se mer om hur du skickar filer i avsnittet Tillvägagångssätt vid filsändning. Du kan dessutom välja att endast visa filer med vissa filändelser genom att kryssa i rutan Visa endast filer med följande filändelser. Endast filer som har någon av de angivna filändelserna i listan nedanför kommer då att visas. För att lägga till en filändelse i listan, skriv in en filändelse i rutan till vänsterom Lägg till -knappen och klicka på Lägg till. För att ta bort filändelser, markera en filändelse i listan och klicka på Ta bort. Hämtning Det finns två alternativ för hur Pagero ska spara hämtade filer: 1. Låt Pagero välja namn på hämtade filer. Med detta alternativ väljer Pagero vilka filnamn som hämtade filer får. Du kan dock själv bestämma i vilken katalog filerna ska hamna. Välj katalog genom att klicka på Bläddra eller skriv in katalogsökvägen manuellt. 2. Använd namngivningsmall för att namnge hämtade filer. Om du väljer detta alternativ kan du själv skapa egna regler för vilka filnamn hämtade filer ska få och var de ska sparas. Detta gör du genom att skapa namngivningsregler. En namngivningsregel innehåller information om vilka filer som berörs av regeln samt hur en fil som berörs av regeln ska namnges och var den ska sparas. 26

30 Om namngivningsregler används måste en standardkatalog för hämtade filer väljas. Här sparas alla filer som ej täcks in av någon av de skapade namngivningsreglerna. För att skapa en ny namngivningsregel, klicka på Ny regel. Du får då upp ett nytt fönster som beskrivs i nästa avsnitt, Namngivningsregel. För att ändra i en regel, markera regel och klicka på Redigera. För att ta bort en regel, markera en regel och klicka på Ta bort. Ladda upp hämtade filer till en ftp-adress Om denna rutan är ikryssad kommer hämtade filer att skickas till en ftp-server. Klicka på Ändra för att göra inställningar för ftp-kommunikationen. Skriv över existerande filer Om denna ruta är ikryssad kommer befintliga filer på din dator att skrivas över av filer som hämtas om de har samma filnamn. 27

31 Namngivningsregel I detta fönster kan du skapa eller ändra regler för hur hämtade filer namnges. Fönstret är indelat i tre delar: Inställningar för namngivningsregel Regelnamn Ange ett namn för regeln. När du väl har skapat en namngivningsregel kan du inte ändra dess namn. Spara filer i följande katalog Alla hämtade filer som berörs av namngivningsregeln kommer att sparas i denna katalog. Vilka filer som berörs av regeln I denna avdelning ställer du in vilka filer som ska beröras av namngivningsregeln. Det finns två alternativ: Filer av en viss filtyp Pagero kan automatiskt känna av vilken filtyp en hämtad fil har. Om du anger detta alternativ kommer bara de filer som har den angivna filtypen att beröras av namngivningsregeln. Filer med ett visst filnamn Alla hämtade filer som vid hämtning har det filnamn du anger kommer att beröras av regeln. Det är tillåtet att använda * i filnamnet. Om du exempelvis vill att alla filer som slutar på.txt ska beröras av regeln så anger du *.txt som filnamn. 28

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Vetdoc -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Innehåll Inledning... 4 Funktioner... 4 Att komma igång med programmet... 7 Allmänt om programmet...

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2 Mamut Lön Handbok del 1 och 2 Förord Mamut Lön Handbok är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer