Bankgiro Link. Handbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankgiro Link. Handbok"

Transkript

1 Handbok

2 Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero Bankgiro Link 4 Rekommenderat tillväga...(uppstart) 4 Programöversikt 9 Meny- och Verktygsraden 10 Menyraden 10 Verktygsraden 11 Sektioner 12 Sektion ett: Start 12 Sektion två: Skicka fil 13 Rekommenderat tillväga...(skicka filer) 15 Sektion tre: Bankgirot 17 Sektion fyra: Hämta fil 18 Sektion fem: Historik 19 Användare 21 Profiler 22 Kataloger 25 Namngivningsregel 28 Underhåll och säkerhet 30 Underhåll 30 Loggar 30 Säkerhet 30 Definitioner/Ordförklaringar 31

3 - Utvecklas och marknadsförs av Diamo AB Copyright 2007 Diamo AB Box Göteborg Kundtjänst: Support: Fax:

4 Läsanvisning Detta är en läsanvisning, med vilken vi hoppas göra det lättare att komma igång med Pagero Bankgiro Link. I denna handbok finns bland annat två avsnitt som hanterar rekommenderat tillvägagångssätt. Det ena finns under avsnittet Installation och start. Detta beskriver hur ni startar upp programmet. Det andra finns under avsnittet Sektion två skicka fil som beskriver hur ni överför information om önskade transaktioner. Båda dessa avsnitt är mycket bra för den nye användaren. Termer och ord som kan förbrylla en ny användare är förklarade i ett avsnitt i slutet av manualen som heter Definitioner/Ordförklaringar. Lycka till med ert användande av Pagero Bankgiro Link. Varumärke tillhörande DIAMO. Innehållet i denna programmanual kan ändras utan meddelande och representerar inte en förbindelse från Diamos sida. 11

5 Innan ni startar Vad är Pagero Bankgiro Link? Pagero Bankgiro Link är ett program för betalningskommunikation. Ett företag ska på ett säkert och enkelt sätt kunna överföra filer mellan sina egna system och exempelvis en bank. Support För våra kunder finns möjlighet till support på telefonnummer Du kan även nå Pagero Supportcenter med frågor och svar på de vanligaste frågorna på Hjälptext För att öppna Pagero Bankgiro Links hjälptexter, använd menyalternativet Hjälp Hjälp. Förutsättningar Windows Pagero Bankgiro Link kan installeras på datorer med Windows 2000/XP/Vista, med Internet Explorer 5.5 eller högre. Windows Terminal Services/Citrix Pagero BgCom har stöd för Windows Terminal Services/Citrix Metaframe miljö. Windows 2003 server rekommenderas. Skrivare Programmet använder Windows skrivarhantering. Hårdvara För att kunna använda Pagero Bankgiro Link krävs att du har en kortläsare och ett elektroniskt ID-kort. Kortläsare finns att beställa av Diamo, medan det elektroniska ID-kortet beställs via din Bank. 2

6 Installation och start Installation För att kunna börja använda programmet krävs att alla delar installeras korrekt. Börja med att installera din kortläsare. Se separat installationsanvisning för kortläsare. Installera därefter säkerhetsprogrammet Nexus Personal. Har du sedan tidigare Nexus Personal installerat eller en gammal version av SmartTrust, rekommenderar vi att du först avinstallerar den gamla versionen. Nexus Personal finns med på din CD-skiva. Installera till sist själva programvaran Pagero Bankgiro Link. Det som först visas vid installation av programvaran är en kort information. Gå vidare med Nästa. Välj sedan var programmet ska installeras. De val som görs nu gäller den lokala kopian, och även om ni ska använda Pagero Bankgiro Link på nätverk så skall varje dator ha en lokal installation av programmet. De filer som ska delas mellan de olika klienterna i nätverket pekas ut senare efter installationen. Man går vidare med Nästa och startar sedan installationen med att igen välja Nästa. Efter installationen Förvara installationsfilen till programmet Pagero Bankgiro Link på ett säkert ställe. Den kan behövas vid senare tillfällen. Radera installationen För att avinstallera Pagero Bankgiro Link går ni via Kontrollpanelen på din dator och välj Lägg till/ta bort program. Alla filer tillhörande Pagero Bankgiro Link tas inte bort de måste raderas manuellt från programkatalogen Pagero Internet. 3

7 Att börja med Pagero Bankgiro Link Rekommenderat tillvägagångssätt (uppstart) När Pagero Bankgiro Link har installerats finns det fortfarande en del saker att göra innan programmet kan tas i bruk bl.a. inställningar för att koppla upp sig mot bank. 1. Installation Pagero Bankgiro Link 2. Licensnyckel 3. Nätverk 5. Inloggning till Pagero Bankgiro Link 4. Skapa ny användare 1. Installation Installation, beskrivs ovan. 2. Licensnyckel Det första som möter en användare som inte har angett licensnyckel är formuläret där denna skall registreras. 4

8 För att kunna använda Pagero Bankgiro Link krävs en licensnyckel från Diamo AB. Ny licensnyckel erhålls vid leverans av programvaran. I rutan för företagsnamn skriver ni in ert företagsnamn. Företagsnamnet skall skrivas in exakt så som det är skrivet i licensnyckelanvisningen från Diamo. Det är viktigt att skilja på små och stora bokstäver. Licensnyckeln skriver ni in i den nedre rutan. Även här är det viktigt att skriva in det exakt som licensnyckelanvisningen säger. Observera att om ni vill använda Pagero Bankgiro Link på flera datorer krävs det en licens per installation av programvaran. Saknar ni licensnyckel kan ni kontakta Pagero Supportcenter via e-post: eller kundtjänst via telefon: Inloggning När programmet startas första gången skapas en standarddatabas i den gemensamma katlogen för applikationsdata ( vanligtvis C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Pagero Internet\ ) med namnet PiDatabas.mdb. 5

9 Om ni har en nätverkslicens skall ni börja med att ange vilken databas som skall användas. Detta möjliggör för er att kunna dela information mellan olika klientinstallationer. Det är viktigt att bestämma vilken databas ni ska använda innan användare skapas. Observera att det är bara relevant att ställa in nätverksinställningar om ni ska använda programmet från flera arbetsstationer. Observera att det är bara om ni har en fleranvändarlicens som knappen för nätverk är tillgänglig. I inloggningsbilden finns en knapp som heter Nätverk, den öppnar bilden Välj databas. I denna bild ställs sökvägen in till den databas som programmet ska använda. 6

10 Ni väljer den katalog där databasen skall sparas och anger det namn ni vill att databasen skall ha. Klicka därefter Öppna. Då skapas databasen. Observera, den valda nätverkskatalogen måste alltså vara en katalog som alla tänkta Pagero Bankgiro Link användare har tillgång till. 4. Skapa användare Sedan ska ni lägga upp användare. Klicka på knappen Användare i inloggningsdialogen. Den första användaren som skapas blir administratör. Det är bara administratören som kan skapa fler användare. När ni skapar en användare skall ni ge den ett valfritt namn och lösenord. Det användarnamn och lösenord som används vid inloggning påverkar inte kommunikationen med mottagaren, utan är endast till för att administrera inställningar i programmet. Lösenordet kan ändras i programmet via menyalternativet Arkiv - Byt Användarlösenord efter att ni har loggat in. Genom att klicka OK skapas användaren. Klickar ni Avbryt skapas ingen användare. Observera, ni kan även vid senare tillfälle skapa användare. 7

11 5. Skapa ny profil Nu är det möjligt att logga in efter vilket en användare möts av bilden som heter Skapa ny profil. Här väljer ni Bankgiro Link och knappen Fortsätt för att komma vidare till bilden Inställningar för kommunikationsprofil. I bilden Inställningar för kommunikationsprofil för ni in information som behövs för uppkoppling mot Bankgirot. Först ska ni ange ett valfritt profilnamn. Använd gärna ett namn som beskriver tjänsten, exempelvis Bankgiro Link. Profilnamnet får endast innehålla bokstäver och siffror. Ange sedan ett valfritt profillösenord. Ni skall ange ert kundnummer hos Bankgirot. Detta är ej det samma som bankgironummer. Till sist anger ni ert organisationsnummer. Välj sedan OK. Ni har nu kommit fram till bilden Profiladministration, markera er kommunikationsprofil, använd knappen Använd vilket resulterar i att den valda kommunikationsprofilen blir markerad med en bock istället för ett öppet hänglås. För att öppna programmet med valda inställningar väljs nu knappen Starta. Programmet Pagero Bankgiro Link är nu färdigt för användande. Rekommenderat användande fortsätter i avsnittet Rekommenderat tillvägagångssätt (skicka filer). 8

12 Programöversikt A. Överst, Meny- och verktygsraden, beskrivna mer ingående i ett separat avsnitt. B. Till vänster, programmets sektioner, detta påverkar huvudsakligen aktivitetsbilden (C). Ni kan bläddra mellan Start, Skicka, Hämta och Historik dessa är beskrivna mer ingående i ett separat avsnitt. C. I mitten, Aktivitetsbilden, här arbetar ni mot vald sektion. D. Nederst, Händelseloggen, en lista på aktiviteter i programmet. Via menyalternativet Visa Händelselogg kan detaljnivån bestämmas. 9

13 Meny- och Verktygsraden Menyraden Arkiv: Användarlösenord: Om ni vill ändra ert användarlösenord går ni in här. Ni kan endast ändra lösenordet på den användare som är inloggad. Lösenordet kommer inte att ändras förrän ni klickar OK. Avsluta: Klicka här för att stänga programmet. Kortkommando Ctrl+A Visa: Händelslogg: Händelseloggen visar loggmeddelanden från applikationen. Loggen kan ställas i tre nivåer: Avstängd - då visas ingen logginformation. Generell - då visas de meddelanden som hjälper er att verifiera dina manövrar i programmet. Detaljerad - då visas samtliga meddelanden från applikationen. Denna nivå kan vara bra att ha om du vill granska vad som händer steg för steg. Sektioner: Ni kan byta sektion via detta menyval. För mer information se avsnittettet Sektioner. Verktyg: Profiler: Öppnar dialogen för profiladministration. Kataloger: Öppnar dialogen för kataloginställningar. Alternativ: Öppnar dialogen för inställning av olika alternativval i programmet. Dessa alternativ styr hur programmet skall agera. De inställningar som görs är på profilnivå. Detta innebär att en ändring gäller för alla användare som använder profilen. Det är endast administratören som kan utföra ändringar. Hjälp: Hjälp: Visar hjälpfilen. Aktuell licensnyckel: Visar vilken licensnyckel som används för närvarande och vem denna licens gäller för. Ni kan även se vilka typer av tjänster som stöds av er licensnyckel. Licenser kan skilja sig åt på andra sätt exempelvis som enanvändareller nätverkslincens. Om: Visar information om Pagero Bankgiro Link. Här finns det aktuella versionsnumret. 10

14 Verktygsraden Koppla upp, Koppla ner Här kopplar du upp dig mot Bankgirot. För att koppla upp sig krävs att ID-kortet finns i kortläsaren. Välj certifikat, klicka Ok och ange därefter pinkoden till certifikatet. Profiler Formuläret för administration av profiler. Användare Formuläret för administration av användare och deras profilåtkomst. Kataloger Formuläret för val av kataloger. Uppdatera Laddar om den sektionen som används och visar aktuell information. 11

15 Sektioner Sektion ett: Start När ni loggar in på en profil startar programmet med startsidan öppen. När ni är uppkopplad mot Internet kommer denna sida att presentera aktuell information om Pagero Bankgiro Link och Diamo. Om ingen sida visas eller om ett felmeddelande ges beror det på problem med överföringen av information. Detta är inget som påverkar övrig funktionalitet i programmet, dock kan det vara ett tecken på att det är fel på er Internetuppkoppling, ni bör därför kontrollera er Internetuppkoppling. 12

16 Sektion två: Skicka fil Sektionen Skicka fil används för att sända filer till Bankgirot. I det vita fältet listas filer som ligger i kataloger som är angivna för att sökas igenom. Kataloger som kan innehålla filer som ska skickas läggs till/tas bort genom att klicka på ikonen Kataloger. Visas inga filer i listan har ni antingen inte angivit någon katalog för programmet att söka igenom eller så innehåller de angivna katalogerna inga filer. Den information som visas i listan är först filnamnet. Därefter kommer storleken angiven i enheten kilobyte (kb) följt av datum och tid då filen är skapad eller senast ändrad. Listan visar även vilken mapp filen ligger i och sist visas information om vem som har signerat filen. Är filen inte signerad visas ---. Genom att markera en fil i listan visas information, i fältet ovanför fillistan, om filens innehåll. Förutom namnet kan ni se filtypen. Dessutom kan ni få information om övrigt filinnehåll som finns tillgängligt för Pagero Bankgiro Link att beräkna. Denna funktionalitet är bra för er så ni kan säkerställa vilken fil det är ni kommer att skicka. Om ni markerar en fil som Pagero Bankgiro Link inte känner igen kommer inget filinnehåll att visas utan istället visas information om att Pagero inte kan identifiera filen. Det går dock att skicka filer även om programmet inte känner igen dem. När en fil har skickats skapas en kvittens på filen. Denna kvittens verifierar att filen har skickats. I kvittensen finns information om filnamn, filtyp och filens innehåll. Kvittensen visar även tidpunkt för sändningen samt vem som skickat filen. Information om vilka nycklar som har använts för signering och sändning visas också. Sektionen Skicka fil har sex funktionsknappar. Dessa hjälper er när ni skall skicka en fil. Det är också möjligt att komma åt de dessa funktionsknappar genom att markera en fil och högerklicka. 13

17 Bläddra: Ni kan välja att skicka en fil som inte listas i fillistan. Detta gör ni genom att klicka på knappen Bläddra. Ni får då möjlighet att söka upp en valfri fil på er dator. När ni väljer filen kommer information om den att visas som vanligt i fältet ovanför fillistan. Om ni väljer en fil från en katalog som inte redan genomsökts av Pagero Bankgiro Link efter filer att skicka kommer ni att bli tillfrågad om ni vill att programmet i fortsättningen skall söka igenom denna katalog. Om ni svarar ja på denna fråga kommer katalogen att läggas till i er lista med filer som genomsöks. Skicka: Genom att klicka på denna knapp kommer den fil som finns i det vita fältet att skickas. Visa: Vill ni se vilken fil ni har markerat klickar ni på knappen Visa. Då kommer hela filen att visas i en texteditor. Ni får här möjlighet att granska filen i detalj. Finns programmet Pagero Presentation installerat kommer en lättöverskådlig rapport av innehållet i filen att visas. Skriv ut: Ni kan skriva ut den markerade filen direkt genom att klicka på Skriv ut. Filen kommer då att skrivas ut på den standardskrivare som är installerad på datorn. Det går även att skriva ut den rapport som visas på filen i Pagero Presentation. Ta bort signeringar: Om en fil innehåller signeringar kan dessa tas bort med denna funktion. Originalfilen kommer inte att påverkas. Historik: Genom att klicka på denna knapp visas historiken för vald fil. 14

18 Rekommenderat tillvägagångssätt (Skicka filer) Innan första filsändning skall utföras måste antal signaturer som krävs för att godkänna betalfilen anges. Denna inställningen anges i Verktyg-Alternativ, under fliken Sändning. Observera att detta måste göras under varje profil. Ni har nu kommit så långt att ni kommit in i programmet. Nu ska ni skicka en fil till Bankgirot. 15

19 1. För att kunna skicka filer till Bankgirot måste ni koppla upp er. Detta görs via knappen Koppla upp i verktygsfältet. Se till att ID-kortet först sitter i kortläsaren. För uppkoppling ombeds ni att ange det certifikat som ska användas. Klicka därefter OK. Då skall pin-kod till certifikat anges. Därefter sker uppkoppling. 2. Därefter väljer ni den fil som skall skickas. Det finns två sätt att välja: Det första sättet är att välja en av de filer som visas i listan för filer att skicka. Denna lista söker i de kataloger ni angivit för Pagero Bankgiro Link. Visas ingen fil i listan beror det på att ni ej angett någon katalog eller att de angivna katalogerna saknar filer. Det andra sättet att hitta den fil ni vill skicka är att klicka på knappen märkt Bläddra. Då kan ni söka igenom datorn efter den fil ni vill skicka. När ni hittat den fil ni vill skicka klickar ni OK. Den fil ni har valt presenteras i fältet ovanför fillistan. Där kan ni se information om filen såsom filtyp och belopp. Har ni valt en fil som inte känns igen av Pagero Bankgiro Link kommer inget filinnehåll att visas utan istället visas information om att det är en okänd filtyp. Ni kan skicka filen även om den ej känns igen av programmet. 3. Om ni vill förvissa er om vilken information som kommer skickas kan ni klicka på knappen Visa. Då startas Pagero Presentation som för de flesta filer kan visa en snygg och överskådlig presentation av filens innehåll. 4. För att skicka iväg filen klickar ni på knappen märkt skicka. Då får ni välja om det är en testsändning eller normalsändning. Normalsändning kan väljas med eller utan signering. Vid sändning med signering utförs steg 5 automatiskt, men detta kräver att du har attesteringsrättigheter. Testsändning görs första gången för att få bekräftat att kommunikationen fungerar. Testsändning görs endast då banken talat om detta. Efter testsändningen kommer ni att få ett meddelande från Bankgirot om det gått bra. Det går även bra att ringa Bankgirot och fråga om resultatet av testsändningen. För att filen skall gå iväg krävs att man väljer certifikat och anger dess pin-kod. 5. När filen skickats får ni en bekräftelse på detta. Ni får även frågan om ni vill se en kvittens på överföringen och det ges möjlighet att skriva ut denna kvittens. När filen har skickats kommer en kopia av filen att skapas i den katalog som är angiven som backup 16

20 katalog. Vilken katalog detta är beror på inställningarna i dialogen för kataloginställningar. Information kommer även att visas i sektionen för Historik. 6. Efter att en fil har sänts kan ni byta till sektionen Bankgirot där filen kommer att dyka upp. Efter att filen har signerats kommer den sedan att processas. Status på filen indikerar om något har gått fel. Observera, genom att signera filen godkänner användaren filens innehåll, användaren bör därför försäkra sig om att filen är korrekt genom att titta på dess innehåll. Du signerar filen genom att klicka Signera. Programmet kommer då att be er välja certifikat. Klicka Ok. Då efterfrågas pin-kod till certifikatet. Sektion tre: Bankgirot I Sektionen märkt Bankgirot finns en spegling av de insända filer som finns hos Bankgirot. Informationen i denna lista hämtas från Bankgirot vilket innebär att alla filer som finns i listan verkligen finns hos Bankgirot. Här kan ni se vilken status en inskickad fil har. Om filen Väntar på signering måste filen signeras innan den går vidare för bearbetning hos Bankgirot. Innan signering är det dessutom möjligt att visa eller makulera filen. Här listas också vem som har signerat filen. 17

21 Sektion fyra: Hämta fil I Sektionen märkt Hämta fil finns funktionaliteten för att hämta filer från Bankgirot. Längst upp i sektionen finns en text som beskriver förloppet. Du kan ta bort denna text när du känner dig bekant med programmet genom att i menyn välja Visa - Visa instruktioner. Hämtar filer gör ni då ni beställt tjänster för elektronisk återrapportering från er bank. För att kunna hämta filer krävs att man är uppkopplad. Koppla upp dig genom att klicka på Koppla upp. Markera det certifikat som skall användas. Klicka Ok och ange därefter pin-kod till certifikatet. När du är uppkopplad visas en lista med de filer som finns tillgängliga för dig att hämta hos Bankgirot. Visas inga filer finns det inget att hämta. Markera den fil du vill hämta och klicka på knappen Hämta. 18

22 Sektion fem: Historik I Sektionen märkt Historik kan två saker visas. Historik över filer som skickats till Bankgirot och historik över hämtade filer. Längst upp i historiksektionen finns en hjälptext. Ni kan ta bort denna text när ni känner er bekant med programmet genom att i menyn välja Visa - Visa instruktioner. Ni växlar mellan skickade och hämtade filer via väljaren ovanför filinformationsrutan. Information om de filer som skickats med aktuell profil visas i fillistan. Här visas information om när filen skickades, dess namn, storlek och det datum då filen skapades eller senast ändrades. Det går även att se vilken katalog filen låg i när den skickades samt vilken katalog som var angiven som backupkatalog i kataloginställningarna. Filer som fortfarande finns kvar i datorn markeras med en ikon i början på raden. Om filen inte finns kvar lämnas ikonfältet tomt. Hur länge en fil skall lagras anges i menyn under Verktyg - Alternativ. Observera att filerna sparas i vanliga fall i 24 månader om inga ändringar i inställningar gjorts. Filer kan dock raderas från datorn om ni exempelvis återinstallerar ett operativsystem eller om någon manuellt tar bort filerna.. Hur mycket information som skall visas i historiken kan ni själv bestämma. När en ny profil skapas kommer alla filer som skickats med profilen att visas. När filerna är äldre än 36 månader kommer de inte längre att visas i historiken. Detta värde kan ni själv gå in och ändra under menyn Verktyg - Alternativ. 19

23 Genom att markera en fil får ni information om filtypen och dess innehåll i den gula listan ovanför fillistan. Om den valda filen är markerad med en ikon i fillistan kan den både visas och skrivas ut genom att ni klickar på respektive funktionsknapp. På samtliga filer i listan kan ni få se en kvittens på dess sändning. Detta gör ni genom att markera önskad fil och sedan klicka på Kvittens. Då visas en kvittens som sedan går att skriva ut, se avsnittet Kvittenser. 20

24 Användare I Pagero Bankgiro Link krävs att man loggar in med ett användarnamn. Lösenord är valfritt beroende på inställningar som sätts av administratör. För att överblicka eller hantera användare, klicka på knappen Användare i start sektionen. I denna dialog kan administratören skapa, ändra och ta bort användare. Skapa och Redigera Vid skapande och redigering av användare kan namn, lösenord och rättigheter sättas. Administratören har i detta läge även möjlighet att förenkla inloggningen för användare genom att låta dem slippa ange lösenord. För många är säkerheten inne i programmet mer än nog och ett inloggningslösenord kan därför vara överflödigt. Profilåtkomst I den nedre delen av fönstret listas alla profiler. Via bilden på hänglåset indikeras om den markerade användaren har tillgång till profilen eller inte. Administratören har alltså här möjlighet att kontrollera vilka profiler som olika användare har tillgång till. Historik Via knappen Historik kan administratören kontrollera allt en specifik användare har gjort i programmet. 21

25 Profiler En kommunikationsprofil innehåller information om en koppling till en mottagare. Kommunikationsprofilen innehåller alla inställningar för att kunna koppla upp sig mot en kommunikationspartner. Profilen håller också reda på vilka kataloger som skall användas för filer. En profil är knuten till en viss tjänstetyp, vilket innebär att profilen styr hur programmet skall visas och vilka funktioner som är tillgängliga. Första gången en användare använder programmet måste den välja en profil att arbeta med. När användaren loggar in visas dialogen för profiladministration. Markera en profil i listan och klicka på Använd. Klicka sedan Starta för att börja använda profilen och komma till huvudfönstret. Finns inga tidigare profiler kommer användaren istället att få skapa en kommunikationsprofil. Istället för profiladministrationsdialogen visas dialogen för att välja tjänstetyp. När ni kör programmet måste en profil vara vald. Programmet kommer ihåg vilken profil den inloggade användaren använde senast och startar programmet med den profilen när användaren loggar in. Pagero Bankgiro Link kan innehålla flera olika profiler. Profilerna kan delas mellan olika användare och ni kan även göra ändringar i profilinställningarna. För att kunna köra Pagero Bankgiro Link krävs att ni använder en profil. För att använda en profil markerar ni den i listan och klickar Använd. Det finns tre tillstånd på profiler: 1. Profilen markeras med ett låst hänglås. Detta innebär att den aktuella användaren inte har tillgång till profilen. En låst profil är inte synlig för en normal användare. Det är bara användare med administratörsbehörighet som kan skapa nya profiler. Initialt är en profil åtkomlig för alla användare, men en administratör kan neka andra normala användare åtkomst. Observera att en administratör inte kan neka an annan administratör profilåtkomst. 2. Profilen markeras med ett öppet hänglås. Detta innebär att den aktuella användaren har tillgång till profilen. 3. Profilen markeras med en bock. Detta visar vilken profil som används av användaren för tillfället. Det går inte att ta bort den profil ni för närvarande använder. Vill ni använda en ny profil markerar ni den och klickar stäng. 22

26 För att ändra i en profil markerar ni profilen och klickar Redigera. Ni får då se vilken information profilen innehåller och har där möjlighet att ändra denna information. För att ta bort en profil markerar ni profilen och klickar Ta Bort. Det går inte att ta bort en profil som någon annan användare har använt eller skapat. Det går heller inte att ta bort den profil ni för närvarande använder. För att skapa en ny profil klickar ni på knappen Skapa ny. När en kommunikationsprofil skall skapas börjar ni med att välja vilken typ av tjänst profilen skall stödja. Markera vilken tjänstetyp ni vill använda (Bankgiro Link) och klicka på Fortsätt. Ni kommer då till dialogen för profilinställningar. Här anger ni de inställningar som skall gälla för profilen. De inställningar ni väljer för profilen kommer att användas i programmets kommunikation med Bankgirot. Den information ni skall ange i dessa inställningar är ert kundnummer hos Bankgirot (OBS, detta är ej samma som ert bankgironummer) samt ert organisationsnummer. Ni skall även ange ett profilnamn. Du väljer själv vilket namn vill ge profilen. Namnet är helt valfritt och används för att identifiera profilen vid administration av kommunikationsprofiler. Tjänstetypen är fast och går inte att ändra. Vill ni använda en annan tjänstetyp får ni skapa en ny profil som använder den önskade tjänstetypen. Licensnyckeln styr vilka tjänstetyper som kan användas. 23

27 När ni angivit all information klickar ni OK för att skapa profilen. Dialogen stängs då ner och ni kommer till dialogen för profiladministration. När ni är klar med profiladministrationen återgår ni till programmet genom att klicka Stäng. Är det första gången ni använder programmet klickar ni på knappen Starta. För att avsluta klickar ni då på knappen Avbryt. (OBS dessa knappar är ej synliga på bilden ovan som visar dialogen för profiladministration så som den ser ut i vanliga fall.) Observera, för att skapa en kommunikationsprofil kan ni klicka på profilknappen i huvudfönstret. Då öppnas dialogen för profiladministration. Där klickar ni på knappen Skapa ny. 24

28 Kataloger I kataloginställningarna kan du välja var Pagero ska leta efter filer att skicka och var hämtade filer ska sparas och vad de ska heta. Alla kataloginställningar är kopplade till den aktuella profilen. För att komma till kataloginställningarna klickar du på knappen Kataloger bland verktygsknapparna. Kataloginställningarna är indelade i inställningar för sändning och inställningar för hämtning. Sändning Det finns två alternativ för var Pagero ska leta efter filer att skicka: 1. Filen som ska skickas har alltid samma filnamn Detta alternativ kan vara användbart om ditt ekonomisystem alltid skapar filer med exakt samma namn. Klicka på knappen Bläddra för att välja filnamn eller skriv in filnamnet manuellt. 2. Sök efter filer att skicka i följande kataloger Med detta alternativ ställer du in de kataloger där filerna som ska skickas finns. De filer som finns i de valda katalogerna kommer sedan att visas i Skicka fil-vyn. För att lägga till en katalog i listan, klicka på Lägg till. Sök därefter upp den katalog i din dator som du vill att Pagero Bankgiro Link ska söka igenom. Det går även bra att ta bort en katalog ur listan genom att markera önskad katalog och därefter klicka Ta bort. Katalogen kommer då inte att sökas igenom av programmet efter filer att skicka. Katalogen kommer inte att tas bort från datorn. 25

29 Finns ingen katalog i listan kommer programmet inte att söka efter filer att skicka utan du måste själv bläddra dig fram till vilken fil som ska skickas. Se mer om hur du skickar filer i avsnittet Tillvägagångssätt vid filsändning. Du kan dessutom välja att endast visa filer med vissa filändelser genom att kryssa i rutan Visa endast filer med följande filändelser. Endast filer som har någon av de angivna filändelserna i listan nedanför kommer då att visas. För att lägga till en filändelse i listan, skriv in en filändelse i rutan till vänsterom Lägg till -knappen och klicka på Lägg till. För att ta bort filändelser, markera en filändelse i listan och klicka på Ta bort. Hämtning Det finns två alternativ för hur Pagero ska spara hämtade filer: 1. Låt Pagero välja namn på hämtade filer. Med detta alternativ väljer Pagero vilka filnamn som hämtade filer får. Du kan dock själv bestämma i vilken katalog filerna ska hamna. Välj katalog genom att klicka på Bläddra eller skriv in katalogsökvägen manuellt. 2. Använd namngivningsmall för att namnge hämtade filer. Om du väljer detta alternativ kan du själv skapa egna regler för vilka filnamn hämtade filer ska få och var de ska sparas. Detta gör du genom att skapa namngivningsregler. En namngivningsregel innehåller information om vilka filer som berörs av regeln samt hur en fil som berörs av regeln ska namnges och var den ska sparas. 26

30 Om namngivningsregler används måste en standardkatalog för hämtade filer väljas. Här sparas alla filer som ej täcks in av någon av de skapade namngivningsreglerna. För att skapa en ny namngivningsregel, klicka på Ny regel. Du får då upp ett nytt fönster som beskrivs i nästa avsnitt, Namngivningsregel. För att ändra i en regel, markera regel och klicka på Redigera. För att ta bort en regel, markera en regel och klicka på Ta bort. Ladda upp hämtade filer till en ftp-adress Om denna rutan är ikryssad kommer hämtade filer att skickas till en ftp-server. Klicka på Ändra för att göra inställningar för ftp-kommunikationen. Skriv över existerande filer Om denna ruta är ikryssad kommer befintliga filer på din dator att skrivas över av filer som hämtas om de har samma filnamn. 27

31 Namngivningsregel I detta fönster kan du skapa eller ändra regler för hur hämtade filer namnges. Fönstret är indelat i tre delar: Inställningar för namngivningsregel Regelnamn Ange ett namn för regeln. När du väl har skapat en namngivningsregel kan du inte ändra dess namn. Spara filer i följande katalog Alla hämtade filer som berörs av namngivningsregeln kommer att sparas i denna katalog. Vilka filer som berörs av regeln I denna avdelning ställer du in vilka filer som ska beröras av namngivningsregeln. Det finns två alternativ: Filer av en viss filtyp Pagero kan automatiskt känna av vilken filtyp en hämtad fil har. Om du anger detta alternativ kommer bara de filer som har den angivna filtypen att beröras av namngivningsregeln. Filer med ett visst filnamn Alla hämtade filer som vid hämtning har det filnamn du anger kommer att beröras av regeln. Det är tillåtet att använda * i filnamnet. Om du exempelvis vill att alla filer som slutar på.txt ska beröras av regeln så anger du *.txt som filnamn. 28

Handbok. Pagero BgCom

Handbok. Pagero BgCom Handbok Pagero BgCom INNEHÅLL ÖVERSIKT 3 Om Pagero BgCom 3 Systemkrav 3 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR 3 ATT KOMMA IGÅNG 4 Installation 4 Ta bort installation 4 Uppstart 5 MENY OCH VERKTYG 8 Menyraden

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Kom igång med Hogia Bankgiro Link

Kom igång med Hogia Bankgiro Link Kom igång med Hogia Bankgiro Link Hogia Bankgiro Link är Bankgirots senaste kommunikationssätt; smidigt, flexibelt och utbyggbart för att kunna klara framtida teknikskiften. Det är ett mycket säkert kommunikationssätt

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt I Toppmenyn Filer har du möjlighet att bestämma var Business Online ska hämta de filer du sänder till banken, samt var

Läs mer

medrave4 Introduktionsmanual 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin

medrave4 Introduktionsmanual 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin medrave4 Introduktionsmanual För version 4.5.3.14727 Dr Per Stenström 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin MEDRAVE4 0 INTRODUKTIONSMANUAL 0 FÖRORD 2 INTRODUKTION TILL MEDRAVE4 3 KOMMA IGÅNG 3 LOGGA IN

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Uppstart Agda PS Hosting

Uppstart Agda PS Hosting Uppstart Agda PS Hosting Innehåll Sida 1. Installation och inloggning 1.1 Installation. 3 1.2 Inloggning Agda PS Hosting 4 1.3 Starta Agda PS... 5 2. Administration och rutiner för användning av Agda PS

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/9 Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Din manual NORDEA AXESS

Din manual NORDEA AXESS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NORDEA AXESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Kom igång med e-cm. Så gör du.

Kom igång med e-cm. Så gör du. Kom igång med e-cm. Så gör du. Välkommen till e-cm! Med e-cm får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner som underlättar både det dagliga arbetet

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 (14) Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 Inledning Denna guide beskriver hur du installerar programmet Junos Pulse på MAC OS X Junos Pulse är en klientprogramvara som används i tjänsten Telia

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer