Handbok. Pagero för Danske Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. Pagero för Danske Bank"

Transkript

1 Handbok Pagero för Danske Bank

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen 4 Radera installationen 4 Att börja använda Pagero för Danske Bank 4 MENY- OCH VERKTYGSRADEN 9 Menyraden 9 Verktygsraden 10 SEKTIONER 11 Sektion 1: Start 11 Sektion 2: Skicka fil 12 Sektion 3: Hämta fil 16 Sektion 4: Historik 16 ANVÄNDARE 18 Skapa och redigera 18 Profilåtkomst 18 Historik 19 PROFILER 19 KATALOGER 22 UNDERHÅLL OCH SÄKERHET 24 Underhåll 24 Loggar 24 Säkerhet 24 DEFINITIONER/ORDFÖRKLARINGAR 24 Pagero AB

3 INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET Vad är Pagero för Danske Bank? Pagero för Danske Bank är ett program för säker och enkel överföring av betalfiler mellan företagets egna system och banken. Hjälpsidor För att öppna Pagero för Danske Banks hjälptexter, använd menyalternativet Hjälp > Hjälp Index. På vår hemsida under Support > Nedladdningar finns FAQ med svar på de vanligast förekommande frågorna. Systemkrav Windows Pagero för Danske Bank kan installeras på datorer med Windows 98 och nyare, med Internet Explorer 5.5 eller högre. Nätverk Pagero för Danske Bank kan användas i nätverk som fungerar i Windows. Som nätverk rekommenderas Windows NT, Windows 2000, Windows 7 eller Novell. Skrivare Programmet använder Windows skrivarhantering. INSTALLATION OCH START Installation För att börja använda Pagero för Danske Bank krävs att alla delar installeras korrekt. Börja med att installera Danske Banks Business API. Det som först visas vid installationen av programvaran är en kort information. Gå vidare genom att klicka på Nästa. Sedan väljer du var programmet skall installeras. Pagero AB

4 De val som görs nu gäller den lokala kopian. Även om du skall använda Pagero för Danske Bank på nätverk så skall varje dator ha en lokal installation av programmet. De filer som ska delas mellan de olika klienterna i nätverket pekas ut senare, efter installationen. Gå vidare genom att klicka på Nästa och starta sedan installationen genom att välja Nästa igen. Efter installationen Förvara installationsfilen till programmet Pagero för Danske Bank på ett säkert ställe. Den kan behövas vid senare tillfälle. Radera installationen För att avinstallera Pagero för Danske Bank går du via kontrollpanelen på datorn och väljer Lägg till/ta bort program. Alla filer tillhörande Pagero för Danske Bank tas emellertid inte bort, de måste raderas manuellt från programkatalogen Pagero för Danske Bank. Att börja använda Pagero för Danske Bank Rekommenderat tillvägagångssätt vid uppstart När Pagero för Danske Bank har installerats finns det fortfarande en del saker att göra innan programmet kan tas i bruk, bland annat inställningar för att koppla upp sig mot bank. Rekommenderat tillvägagångssätt beskrivs nedan: 1. Installation Beskrivs ovan. 2. Licensnyckel För att kunna använda Pagero för Danske Bank krävs en licensnyckel från Pagero. Ny licensnyckel erhålls vid leverans av programvaran. Det första som möter en användare som inte har angett licensnyckel är formuläret där denna skall registreras. I rutan för företagsnamn skriver du in ditt företagsnamn. Företagsnamnet skall skrivas in exakt så som det är skrivet i licensnyckelanvisningen från Pagero. Det är viktigt att skilja på små och stora bokstäver. Licensnyckeln Pagero AB

5 skriver du in i den nedre rutan. Även här är det viktigt att skriva in exakt det som licensnyckelanvisningen säger. Observera att om du vill använda Pagero för Danske Bank på flera datorer krävs det en licens per installation av programvaran. Kontakta Pagero om du behöver ytterligare en licensnyckel. 3. Inloggning När programmet startas första gången skapas en databas i den gemensamma katalogen för applikationsdata (vanligtvis C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Diamo\Pagero Internet\) med namnet PiDatabas.mdb. Om du har en nätverkslicens skall du börja med att ange vilken databas som skall användas. Detta möjliggör för dig att kunna dela information mellan olika klientinstallationer. Det är viktigt att bestämma vilken databas du skall använda innan användare skapas. Pagero AB

6 Observera att det är bara relevant att ställa in nätverksinställningar om du skall använda programmet från flera arbetsstationer. Observera även att det bara är om du har en fleranvändarlicens som knappen för nätverk är tillgänglig. I inloggningsdialogrutan finns en knapp som heter Nätverk, den öppnar fönstret Välj databas. I detta fönster ställs sökvägen in till den databas som programmet skall använda. Du väljer den katalog där databasen skall sparas och anger det namn du vill att databasen skall ha. Klicka därefter på Öppna. Då skapas databasen. Observera att den valda nätverkskatalogen alltså måste vara en katalog som alla tänkta användare har tillgång till. 4. Skapa användare Nu är det dags att lägga upp användare. Klicka på Användare i inloggningsdialogrutan. Den första användaren som skapas blir administratör. Det är bara administratören som kan skapa fler användare. När du skapar en användare skall du ge den ett valfritt namn och lösenord. Det användarnamn och lösenord som används vid inloggning påverkar inte kommunikationen med mottagaren, utan är endast till för att administrera inställningar i programmet. Pagero AB

7 Lösenordet kan ändras i programmet via Arkiv > Byt Användarlösenord efter att du har loggat in. När du klickar på OK skapas användaren. Klickar du på Avbryt skapas ingen användare. Observera att ni även vid senare tillfälle kan skapa användare. 5. Skapa ny profil Nu är det möjligt att logga in. Användaren möts då av fönstret som heter Skapa ny profil. Här väljer du Danske Bank och Fortsätt för att komma vidare till fönstret Inställningar för kommunikationsprofil. I fönstret Inställningar för kommunikationsprofil skall du ange ett valfritt profilnamn. Använd gärna ett namn som beskriver tjänsten, exempelvis Danske Bank. Profilnamnet får endast innehålla bokstäver och siffror. Du kommer nu till dialogrutan Profiladministration. Markera din kommunika- Pagero AB

8 tionsprofil och klicka på Starta. Nyckeladministration Innan du kan skapa en nyckel i Pagero för Danske Bank behöver du ett användar-id och en PIN-kod. Är ni flera användare krävs ett användar-id och en PIN-kod för varje användare. Användar-ID är en 6-siffig kod som erhålls från banken. För att administrera de nycklar som skall användas i Pagero för Danske Bank, klicka på Nycklar bland verktygsknapparna. Nyckeladministrationen har två funktioner: skapa nyckel och uppdatera en redan existerande nyckel. - Skapa nyckel Om det inte finns någon nyckel skapar du denna genom att klicka på Skapa nyckel. Då visas följande dialogruta: Ange användar-id och lösenord. Användar-ID (sex siffror) har du fått av din bank. Lösenord väljer du själv. Det måste vara minst åtta tecken. Observera: Lösenordet du anger i denna dialogruta ska också användas i nästa dialogruta. Klicka på OK. Nu kommer dialogrutan Ny användare att visas. Pagero AB

9 I dialogrutan Ny användare, anger du användar-id igen och din engångs- PIN-kod (fyra siffror, denna PIN-kod har du fått av din bank). I fältet Nytt lösenord skall du ange det lösenord du valde i förra dialogrutan. Glöm inte att bekräfta lösenordet. Detta lösenord anges när du kopplar upp dig i Pagero för Danske Bank. När alla uppgifter är angivna klickar du på OK. Då skapas nyckeln. - Uppdatera nyckel Om du har en nyckel som inte har använts på över ett år eller om nyckeln bara används för att göra Extra attest (se Sektion 2: Skicka fil) kommer du att behöva uppdatera din nyckel. Ange användar-id och lösenord för den nyckel du önskar uppdatera. När alla uppgifter är angivna klickar du på OK. Då uppdateras nyckeln. Programmet Pagero för Danske Bank är nu färdigt att börja använda. MENY- OCH VERKTYGSRADEN Menyraden Arkiv Användarlösenord: Om du vill ändra ditt användarlösenord går du in här. Du kan endast ändra lösenordet för den användare som är inloggad. Lösenordet kommer inte att ändras förrän du klickar på OK. Avsluta: Klicka här för att stänga programmet. Kortkommando Ctrl+A. Visa Händelselogg: Händelseloggen visar loggmeddelanden från applikationen. Pagero AB

10 Loggen kan ställas i tre nivåer: - Avstängd Ingen logginformation visas. - Generell Meddelanden som hjälper dig att verifiera dina manövrar i programmet visas. - Detaljerad Samtliga meddelanden från applikationen visas. Denna nivå kan vara bra att ha om du vill granska vad som händer steg för steg. Sektioner: Du kan byta sektion via detta menyval. För mer information se avsnittet Sektioner. Verktyg Nycklar: Öppnar dialogrutan för nyckelhantering. Profiler: Öppnar dialogrutan för profiladministration. Kataloger: Öppnar dialogrutan för kataloginställningar. Alternativ: Öppnar dialogrutan för inställning av olika alternativval i programmet. Dessa alternativ styr hur programmet skall agera. De inställningar som görs är på profilnivå. Detta innebär att en ändring gäller för alla användare som använder profilen. Det är endast administratören som kan utföra ändringar. Hjälp: Visar hjälpfilen. Aktuell licensnyckel: Visar vilken licensnyckel som används för tillfället och vem denna licens gäller för. Du kan även se vilka typer av tjänster som stöds av din licensnyckel. Licenser kan skilja sig åt på andra sätt, exempelvis som enanvändar- eller nätverkslincens. Om: Visar information om Pagero för Danske Bank. Här finns det aktuella versionsnumret. Verktygsraden Koppla upp, Koppla ner Här kopplar du upp dig mot Danske Bank. För att du skall kunna koppla upp Pagero AB

11 dig krävs att ID-kortet sitter i kortläsaren. Välj certifikat, klicka på OK och ange därefter PIN-kod till certifikatet. Nycklar Här kan du uppdatera och skapa nycklar. För mer information se avsnittet Nyckeladministration. Profiler Formulär för administration av profiler. Användare Formulär för administration av användare och deras profilåtkomst. Kataloger Formuläret för val av kataloger. Uppdatera Uppdaterar den sektion som används och visar aktuell information. SEKTIONER Sektion 1: Start När du loggar in på en profil startar programmet med startsidan öppen. När du är uppkopplad mot Internet kommer denna sida att presentera aktuell information om Pagero för Danske Bank och Pagero. Om ingen sida visas eller om ett felmeddelande ges beror det på problem med överföringen av information. Detta är inget som påverkar övrig funktionalitet i programmet, dock kan det vara ett tecken på att det är fel på din Internetuppkoppling och du bör därför kontrollera den. Pagero AB

12 Sektion 2: Skicka fil Allmän information Sektionen Skicka fil används för att sända filer till Danske Bank. I det vita fältet listas filer som ligger i kataloger som är angivna för att sökas igenom. Vilka kataloger som ska sökas igenom ändrar du genom att klicka på ikonen Kataloger. Visas inga filer i listan har du antingen inte angivit någon katalog för programmet att söka igenom, eller så innehåller de angivna katalogerna inga filer. Den information som visas i listan är först filnamnet. Därefter kommer storleken angiven i enheten kilobyte (kb), följt av datum och tid då filen är skapad eller senast ändrad. Listan visar även vilken mapp filen ligger i. Om du markerar en fil i listan visas information om filens innehåll i fältet ovanför fillistan. Förutom namnet kan du se filtypen. Dessutom kan du få information om övrigt filinnehåll som finns tillgängligt. Denna funktionalitet är praktisk för att säkerställa att rätt fil skickas iväg. Om du markerar en fil som Pagero för Danske Bank inte känner igen kommer inget filinnehåll att visas. Istället visas information om att filen inte kan identifieras. Det går dock att skicka filer även om programmet inte känner igen dem. Pagero AB

13 När en fil har skickats skapas en kvittens på filen. Denna kvittens verifierar att filen har skickats. Sektionen Skicka fil har sju funktionsknappar. Dessa hjälper dig när du skall skicka en fil. Det går även att komma åt dessa funktionsknappar genom att markera en fil och högerklicka. De sju funktionsknapparna listas nedan: Bläddra Du kan välja att skicka en fil som inte listas i fillistan. Detta gör du genom att klicka på Bläddra. Du får då möjlighet att söka upp en valfri fil på din dator. När du väljer filen kommer information om den att visas i fältet ovanför fillistan. Om du väljer en fil från en katalog som inte redan genomsökts av Pagero för Danske Bank efter filer att skicka kommer du att bli tillfrågad om du vill att programmet i fortsättningen skall söka igenom denna katalog. Om du svarar ja på denna fråga kommer katalogen att läggas till i din lista med filer som genomsöks. Extra attest Denna knapp används om det krävs två attester för att skicka en fil. Den Pagero AB

14 användare som inte skickar iväg filen utan bara attesterar använder denna funktion. Skicka När du klickar på denna knapp kommer den valda filen att skickas. Filen kommer automatisk att attesteras av Pagero för Danske Bank med nyckeln för den användare som är inloggad. Visa Vill du se vilken fil du har markerat klickar du på Visa. Då kommer hela filen att visas i en texteditor. Du får här möjlighet att granska filen i detalj. Finns programmet Pagero Presentation installerat kommer en lättöverskådlig rapport av innehållet i filen att visas. Skriv ut Du kan skriva ut den markerade filen direkt genom att klicka på Skriv ut Filen kommer då att skrivas ut på den standardskrivare som är installerad på datorn. Det går även att skriva ut den rapport som visas på filen i Pagero Presentation. Ta bort signeringar Om en fil innehåller attester kan de tas bort med denna funktion. Originalfilen kommer inte att påverkas. Historik Om du klickar på denna knapp visas historiken för vald fil. Rekommenderat tillvägagångssätt för att skicka filer I detta avsnitt beskrivs ett normalt tillvägagångssätt för att skicka filer till Danske Bank. 1. För att kunna skicka filer till Danske Bank måste du koppla upp dig. Detta görs via knappen Koppla upp i verktygsfältet. För uppkoppling ombeds du att ange ditt användar-id samt lösenord. Klicka därefter på OK. Därefter sker uppkoppling. 2. Välj fil som skall skickas. Det finns två sätt att välja: Antingen väljer du en av de filer som visas i listan för filer att skicka. Denna lista söker i de kataloger du angivit för Pagero för Danske Bank. Visas ingen fil i listan beror Pagero AB

15 det på att du inte har angett någon katalog eller att de angivna katalogerna saknar filer. Det andra sättet att hitta den fil du vill skicka är att klicka på knappen Bläddra. Då kan du söka igenom datorn efter den fil du vill skicka. När du hittat den fil du vill skicka klickar du på OK. Den fil du har valt presenteras i fältet ovanför fillistan. Där kan du se information om filen såsom filtyp och belopp. Har du valt en fil som inte känns igen av Pagero för Danske Bank kommer inget filinnehåll att visas utan istället visas information om att det är en okänd filtyp. Du kan emellertid skicka filen även om den inte känns igen av programmet. Om du vill förvissa dig om vilken information som kommer skickas kan du klicka på Visa. Då startas Pagero Presentation som för de flesta filer kan visa en överskådlig presentation av filens innehåll. Om Pagero Presentation inte finns installerat visas filen i en vanlig texteditor. 3. Om det behövs två attester för att skicka en betalfil så skall filen först attesteras genom att du klickar på Extra attest. Observera: genom att attestera filen godkänner du filens innehåll. Du bör därför försäkra dig om att filen är korrekt genom att titta på dess innehåll. 4. För att skicka iväg filen klickar du på Skicka. Då får du välja om det är en testsändning eller normalsändning. Vid sändning signeras filen automatiskt med nyckeln till den användare som har kopplat upp sig mot Danske Bank. En testsändning bör göras första gången för att bekräfta att kommunikationen fungerar. 5. När filen skickats får du en bekräftelse på detta. Du kan även hämta en kvittens på överföringen genom att gå till sektionen Historik, markera den skickade filen och klicka på Kvittens. Observera att det kan ta en liten stund innan en kvittens har genererats av Danske Bank. Här ges även möjlighet att skriva ut kvittensen. När filen har skickats kommer en kopia av filen att skapas i den katalog som är angiven som backupkatalog. Vilken katalog detta är beror på inställningarna i dialogen för kataloginställningar. Information kommer även att visas i sektionen Historik. Pagero AB

16 Sektion 3: Hämta fil I Sektionen Hämta fil finns funktionalitet för att hämta filer från Danske Bank. Uppkoppling krävs för att kunna hämta filer. Om du inte redan är uppkopplad, koppla upp dig genom att klicka på Koppla upp. När du är uppkopplad visas en lista med de filer som finns tillgängliga för dig att hämta hos Danske Bank. Markera den fil du vill hämta och klicka på Hämta. Visas inga filer finns det inga filer att hämta. När filen hämtats till din dator får du ett meddelande om att hämtningen slutförts. Filen kan du hitta i sektionen för historik. Sektion 4: Historik I Sektionen Historik kan två saker visas: historik över filer som skickats till Danske Bank och historik över hämtade filer. Du växlar mellan skickade och hämtade filer via väljaren ovanför filinformationsrutan. Information om de filer som skickats med aktuell profil visas i fillistan. Här visas information om när filen skickades, dess namn, storlek och det datum då filen skapades eller senast ändrades. Det går även att se vilken katalog filen låg i när den skickades samt vilken katalog som var angiven som backupkatalog i Pagero AB

17 kataloginställningarna. Filer som fortfarande finns kvar i datorn markeras med en ikon i början på raden. Om filen inte finns kvar lämnas ikonfältet tomt. Hur länge en fil skall lagras anges i menyn under Verktyg > Alternativ. Observera att om inga ändringar i inställningarna gjorts sparas filerna i normala fall i 24 månader. Filer kan dock raderas från datorn om du exempelvis återinstallerar ett operativsystem eller om någon manuellt tar bort filerna. Hur mycket information som skall visas i historiken kan du själv bestämma. När en ny profil skapas kommer alla filer som skickats med profilen att visas. När filerna är äldre än 36 månader kommer de inte längre att visas i historiken. Detta värde kan du själv ändra under menyn Verktyg > Alternativ. Genom att markera en fil får du information om filtypen och dess innehåll i informationsfältet ovanför fillistan. Om den valda filen är markerad med en ikon i fillistan kan den både visas och skrivas ut genom att ni klickar på respektive funktionsknapp. Pagero AB

18 På samtliga filer i listan kan du få se en kvittens på dess sändning. Denna information visas om du markerar önskad fil och sedan klickar på Kvittens. Då visas en kvittens som också kan skrivas ut. ANVÄNDARE I Pagero för Danske Bank krävs inloggning med ett användarnamn. Lösenord är valfritt beroende på inställningar som sätts av administratör. För att överblicka eller hantera användare, klicka på Användare. I den dialogruta som visas kan administratören skapa, ändra och ta bort användare. Skapa och redigera Vid skapande och redigering av användare kan namn, lösenord och rättigheter sättas. Administratören har i detta läge även möjlighet att förenkla inloggningen för användare genom att låta dem slippa ange lösenord. För många är säkerheten inne i programmet mer än nog och ett inloggningslösenord kan därför vara överflödigt. Profilåtkomst I den nedre delen av fönstret listas alla profiler. Via bilden på hänglåset indike- Pagero AB

19 ras om den markerade användaren har tillgång till profilen eller inte. Administratören har alltså här möjlighet att kontrollera vilka profiler som olika användare har tillgång till. Historik Via Historik kan administratören kontrollera allt en specifik användare har gjort i programmet. PROFILER En kommunikationsprofil innehåller information om en koppling till en mottagare. Kommunikationsprofilen innehåller alla inställningar för att kunna koppla upp sig mot en kommunikationspartner. Profilen håller också reda på vilka kataloger som skall användas för filer. En profil är knuten till en viss tjänstetyp, vilket innebär att profilen styr hur programmet skall visas och vilka funktioner som är tillgängliga. Första gången en användare använder programmet måste en profil att arbeta med väljas. När användaren loggar in visas dialogen för profiladministration. Markera en profil i listan och klicka på Starta för att börja använda profilen och komma till huvudfönstret. Finns inga tidigare profiler kommer användaren istäl- Pagero AB

20 let att få skapa en kommunikationsprofil. Istället för profiladministrationsdialogrutan visas dialogen för att välja tjänstetyp. När du kör programmet måste en profil vara vald. Programmet kommer ihåg vilken profil den inloggade användaren använde senast och startar programmet med den profilen när användaren loggar in. Pagero för Danske Bank kan innehålla flera olika profiler. Profilerna kan delas mellan olika användare och det går även att göra ändringar i profilinställningarna. För att kunna köra Pagero för Danske Bank krävs att du använder en profil. För att använda en profil markerar du den i listan och klickar på Stäng. Det finns tre tillstånd på profiler: 1. Profilen markeras med ett låst hänglås. Detta innebär att den aktuella användaren inte har tillgång till profilen. En låst profil är inte synlig för en normal användare. Det är bara användare med administratörsbehörighet som kan skapa nya profiler. Initialt är en profil åtkomlig för alla användare, men en administratör kan neka andra normala användare åtkomst. Observera att en administratör inte kan neka en annan administratör profilåtkomst. 2. Profilen markeras med ett öppet hänglås. Detta innebär att den aktuella användaren har tillgång till profilen. 3. Profilen markeras med en bock. Detta visar vilken profil som används av användaren för tillfället. Det går inte att ta bort den profil du för närvarande använder. Vill du använda en ny profil markerar du den och klickar på Stäng. Pagero AB

21 För att ändra i en profil markerar du profilen och klickar på Redigera. Du får då se vilken information profilen innehåller och har där möjlighet att ändra denna information. För att ta bort en profil markerar du profilen och klickar på Ta Bort. Det går inte att ta bort en profil som någon annan användare har använt eller skapat. Det går heller inte att ta bort den profil du för närvarande använder. För att skapa en ny profil klickar du på Skapa ny. När en kommunikationsprofil skall skapas börjar du med att välja vilken typ av tjänst profilen skall stödja. Markera vilken tjänstetyp du vill använda (Danske Bank) och klicka på Fortsätt. Du kommer då till dialogrutan för profilinställningar. Här anger du ett profilnamn. Du väljer själv vilket namn du vill ge profilen. Namnet är helt valfritt och används för att identifiera profilen vid administration av kommunikationsprofiler. Tjänstetypen är fast och går inte att ändra. Vill du använda en annan tjänstetyp får du skapa en ny profil som använder den önskade tjänstetypen. Licensnyckeln styr vilka tjänstetyper som kan användas. När du har angivit all information klickar du på OK för att skapa profilen. Dialogrutan stängs då ner och du kommer till dialogrutan för profiladministration. När du är klar med profiladministrationen återgår du till programmet genom att klicka på Stäng. Är det första gången du använder programmet klickar du på Starta. För att avsluta klickar du på Avbryt (dessa knappar är ej synliga på bilden ovan som visar dialogen för profiladministration så som den ser ut i vanliga fall). För att skapa en kommunikationsprofil kan du klicka på profilknappen i huvudfönstret. Då öppnas dialogrutan för profiladministration. Där klickar du på Skapa ny. Pagero AB

22 KATALOGER Pagero för Danske Bank innehåller funktionalitet för att automatiskt söka i kataloger efter filer. För att komma till kataloginställningarna klickar du på Kataloger bland verktygsknapparna. Överst i kataloginställningsdialogen finns kataloger för filer att skicka. De kataloger som listas i denna ruta är de kataloger Pagero för Danske Bank går igenom när sektionen Skicka fil visas. För att lägga till en katalog i listan klickar du på Lägg till eller Lägg till FTP. Lägg till refererar till en katalog på din dator, eller i det lokala nätverket, som du vill att Pagero för Danske Bank skall söka igenom. Lägg till FTP refererar till kataloger på andra datorer som hämtas och skickas via FTP. Det går även bra att ta bort en katalog ur listan genom att markera önskad katalog och därefter klicka på Ta bort. Katalogen kommer då inte att sökas igenom av programmet efter filer att skicka. Katalogen kommer inte att tas bort från datorn. De kataloger som visas i listan är relaterade till den inloggade användaren, Pagero AB

23 vilket innebär att om någon annan använder samma profil kommer denna inte att ha samma lista med kataloger. Finns ingen katalog i listan kommer programmet inte att söka efter filer att skicka utan du måste själv bläddra dig fram till vilken fil som skall skickas. Se mer om hur du skickar filer i avsnittet Tillvägagångssätt vid filsändning. Det mellersta fältet anger var filer som hämtas från Danske Bank ska placeras. Du kan själv välja vilken katalog som skall användas genom att klicka på Bläddra och därefter söka dig fram till önskad katalog på datorn. Denna katalog är relaterad till användaren, vilket innebär att den endast gäller för den som är inloggad för närvarande. Du får inte lämna detta fält tomt. Nederst i dialogrutan finns ett fält som visar vilken katalog Pagero för Danske Bank använder för att kopiera filer som har skickats och hämtats. Detta kan ses som en backup av de filer du har skickat. När filerna flyttas får de ett unikt namn så att du kan skilja mellan flera filer som från början hade samma namn. Det nya namnformatet skrivs på formen: datum + tid + gammalt namn. Du kan själv välja vilken katalog som skall användas genom att klicka på Bläddra och därefter söka dig fram till önskad katalog på datorn. Denna katalog är relaterad till profilen, vilket innebär att den gäller för alla som använder den aktuella profilen. Du får inte lämna detta fält tomt. Hur länge en fil finns kvar i backupkatalogen styrs av inställningen under menyn Verktyg > Alternativ. Under sektionen Historik visas de skickade och hämtade filerna. De filer som finns kvar i den angivna backupkatalogen markeras där med en ikon. Om du byter backupkatalog flyttas filerna inte med till den nya katalogen utan det är endast nya filer som läggs i den nya katalogen. Pagero AB

24 UNDERHÅLL OCH SÄKERHET Underhåll Säkerhetskopior bör göras av databasen med jämna mellanrum. Om företaget har någon rutin för att säkerhetskopiera så rekommenderas att de även sparar eventuell gemensam databas på samma sätt. Loggar Programmet genererar loggfiler över allt som händer. De loggfiler som hanterar kommunikationen finns under användarens temp-katalog (normalt C:\ Documents and Settings\Användarnamn\Lokala inställningar\temp\pagero Internet). Det finns även en loggfil som hanterar klientens anrop till kommunikationsmodulen. Den finns under användarens temp-katalog (normalt C:\Documents and Settings\Användarnamn\Lokala inställningar\temp\pagero Internet). En ny fil skapas för varje veckodag. Säkerhet För att kunna använda Pagero för Danske Bank krävs en esec nyckel. Till din nyckel skall du ha fått ett användar-id och en PIN-kod. PIN-koden används endast vid skapandet av nyckeln. Därefter används ett lösenord som valts av användaren. DEFINITIONER/ORDFÖRKLARINGAR Kommunikationspartner Den du vill kommunicera med. Skall du skicka en fil så är din kommunikationspartner den organisation (bank) som skall ta emot filen. I detta fall Danske Bank. Kvittens När en fil har skickats skapas en kvittens på filen. Denna kvittens verifierar att filen har skickats. I kvittensen finns information om filnamn, filtyp och filens innehåll. Kvittensen visar även tidpunkt för sändningen samt vem som har Pagero AB

25 skickat filen. Information om vilka nycklar som har använts för signering och sändning visas också. Licensnyckel Den kod som du använder för att bekräfta för programmet att du har licens till Pagero för Danske Bank. Profil Kallas även kommunikationsprofil, innehåller information och inställningar som används för kontakt med kommunikationspartner i detta fall Danske Bank. Attestera Genom att attestera en fil försäkrar användaren att informationen i den attesterade filen är korrekt. Kontakta oss gärna om du har några frågor: Pagero Service Center Pagero AB

Handbok. Pagero BgCom

Handbok. Pagero BgCom Handbok Pagero BgCom INNEHÅLL ÖVERSIKT 3 Om Pagero BgCom 3 Systemkrav 3 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR 3 ATT KOMMA IGÅNG 4 Installation 4 Ta bort installation 4 Uppstart 5 MENY OCH VERKTYG 8 Menyraden

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Uppstart Agda PS Hosting

Uppstart Agda PS Hosting Uppstart Agda PS Hosting Innehåll Sida 1. Installation och inloggning 1.1 Installation. 3 1.2 Inloggning Agda PS Hosting 4 1.3 Starta Agda PS... 5 2. Administration och rutiner för användning av Agda PS

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/9 Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring

Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du behöver därför efter installationen är slutförd registrera ditt licensnummer

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Kom igång med e-cm. Så gör du.

Kom igång med e-cm. Så gör du. Kom igång med e-cm. Så gör du. Välkommen till e-cm! Med e-cm får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner som underlättar både det dagliga arbetet

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn. INSTALLATIONSANVISNING HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer