Användarhandledning för The Secure Channel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandledning för The Secure Channel"

Transkript

1 Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion av The Secure Channel. Användarhandledningen gäller för Windows 7 som är det rekommenderade operativsystemet. I Windows XP är utseendet lite annorlunda med det är ingen skillnad i programmets funktion. The Secure Channel är en programvara som kan användas för att skicka krypterade meddelanden mellan användare. För att använda programmet måste man först registrera ett konto på servern. 2 Syfte Det här dokumentet beskriver vad som är normal användning av programvaran och är riktat både till användare av programvaran och tekniker som vill lära sig mer om programmets funktioner. Mer detaljerade krav på säker användning finns i dokumentet handhavande och omgivande miljö. Dokumentet är också tänkt att vara ett stöd vid funktionella tester av systemet. 3 Klassificering Dokumentet har klassificerats som offentligt dokument (Klass A). Det finns därför inga restriktioner för hur dokumentet får spridas eller hanteras. 1

2 4 Innehåll 1 Inledning Syfte Klassificering Innehåll Installation Funktioner Aktivt konto Inkorg/utkorg Adressbok Passivt läge Slumptalsgenerering Adressboken Lägga till kontakter Radera kontakter Information om kontakt Uppdatera kontakt Meddelanden Skicka meddelanden Ta emot meddelanden Radera meddelanden Exportera meddelanden Återställa exporterade meddelanden Kontohantering Skapa återställningsfil Återställa konto från återställningsfil Radera konto från programmets databas Revokera (permanent radera) ett konto Skapa nytt konto Kontoinformationen Ändra adressen Ändra användarinformation Information om krypteringsnyckel Verifiering av digital signatur Avinstallation

3 5 Installation Installation av programvaran på ett målsystem sker med ett installationsprogram. Här följer detaljerad information om installationsstegen. Installationsprogrammet har namnet tsc_install_v161.exe och ska vara signerad1 av via DigiCert. Programvaran är utvecklad och testad för följande operativsystem: Windows XP SP3, Vindows Vista SP2 och samtliga versioner av Windows 7. Programvaran bör inte användas på andra operativsystem. När installationsprogrammet startar visas denna dialog. Börja med att välja Next >. 1 Information om hur du verifierar den digitala signaturen finns i ett senare stycke. 3

4 I nästa steg så ska man välja installationsmapp för programvaran. Klicka på Change... om du vill ändra den förvalda mappen, annars är det bara att fortsätta med Next >. Sedan kommer programmet visa information om den digitala signaturen som programmet är signerat med. Programmet ska vara utgivet av, annars bör installationen avbrytas omedelbart eftersom programvaran kan vara manipulerad. Om du misstänker att det förekommer manipulerad programvara bör du kontakta. Eftersom detta är ett säkerhetsprogram bör du även kontrollera att certifikatet för signaturen är korrekt. Välj Visa information och klicka sedan på "Visa information om den här utgivarens certifikat". 4

5 Du kommer då att få upp följande dialog. Kontrollera att signaturen är giltig och sökvägen ser ut om ovanför. Certifikatet för signaturen ska vara verifierad av DigiCert. Om certifikatet är utfärdat av någon annan än DigiCert kan signaturen vara felaktigt utgiven trotts att det är en korrekt signatur. Detta är ovanligt man kan förekomma och behöver därför kontrolleras. Set detta bra ut så fortsätt installationen med Next >. 5

6 Programmet kopieras sedan till datorn, nödvändiga filassociationer och genvägar skapas på systemet. Programmet är nu kopierat till datorn, tryck på knappen Finish för att fortsätta installationen och skapa ett konto på servern för användaren. Om ett användarkonto inte ska skapas direkt så välj bort alternativet Launch the program. Guiden kommer då istället starta när programmet körs nästa gång. 6

7 Guiden för att skapa ett konto startas sedan. För att skapa ett konto behöver du först en aktiveringskod. Skriv in din aktiveringskod i rutan. Välj sedan Nästa >>. Saknas aktiveringskoder så kontakta. I guidens andra steg ska användarvillkoren godkännas för att programvaran ska få användas. Villkoren är inte skrivna för att ska frånskriva sig från ansvar, utan snarare tvärt om. Användarvillkoren anger vad som gäller juridiskt mellan användare och. Läs igenom villkoren och välj antingen Acceptera för att acceptera villkoren eller Avbryt. 7

8 I det tredje steget ska du ange personlig information om dig som person, eller om kontot ska vara för ett företag eller annan organisation så är det detta som ska beskrivas. Informationen är till för att underlätta för andra användare inte ska blandar samman dig med någon annan person. Klicka sedan Nästa >>. I det fjärde steget ska du välja en lösenfras för att skydda din kontoinformation, meddelanden och adressbok när de lagras i programmets databas. Följ instruktionerna i dialogen. När du angett en giltig lösenfras så går det att trycka på knappen Nästa >>. 8

9 I det femte steget ska du generera den personliga krypteringsnyckel som ska användas av ditt konto för kryptering och signering. Rör muspekaren över dialogens yta i några sekunder, sedan startar genereringen automatiskt. I det sjätte steget kan du välja att skapa en återställningsfil för kontot. Återställningsfilen innehåller den kontoinformation som behövs för att använda kontot. Om kontoinformationen går förlorad kan du varken ta emot meddelanden som skickas till kontot eller inaktivera (revokera) kontot så att det försvinner från servern. Det är därför viktigt att du skapar en återställningsfil så kontoinformationen kan återställas om datorn kraschar eller blir stulen. Filen är krypterad med den lösenfras som du valde i tidigare steg och kan därför säkert lagras på ett externt lagringmedium som exempelvis ett USB-minne. Om du vill kan du välja att inte skapa en återställningsfil, du bör då skapa en återställningsfil senare. När du är klar välj Nästa >>. 9

10 I det sjunde steget ska programmet ansluta mot servern och skapa kontot. Kontroller därför att datorn är ansluten till internet och välj Skapa konto. När kontot är skapat så visas din mottagaradress. Skriv ned adressen och förmedla den till alla som ska kunna skicka meddelanden till dig. Välj sedan Stäng så avslutas denna guiden och programmet startar. Om aktiveringskoden inte accepteras av servern har den antagligen använts tidigare. Om tiden inte är korrekt på din dator kommer programmet visa ett felmeddelande. Ändra då tiden så att den stämmer med den verkliga tiden. 10

11 6 Funktioner Det här stycket beskriver programmets grundläggande funktioner. 6.1 Aktivt konto För att kunna använda programmet måste först ett konto väljas som aktivt. Detta görs med användarens lösenfras. Ett konto kan aktiveras på två vis, antingen när programmet startar eller via en dialog som nås via menyn när programmet har startat. Om det finns ett konto lagrat i programmets databas så visas dialogen ovanför när programmet startar. Skriv in lösenfras och välj ok. Om dialogen avbryts startar programmet utan något aktivt konto. När programmet redan är startat kan ett aktivt konto väljas med dialogen ovanför. Dialogen kan visas genom att välja alternativet Välj aktivt konto under Konton på menyn. I den här dialogen kan du också byta aktivt konto om det finns mer än ett konto lagras i programmets databas. 11

12 6.2 Inkorg/utkorg Alla meddelanden som lagras i programmet lagras antingen inkorgen eller utkorgen. Meddelanden som laddas ned till programmet placeras i inkorgen medan en kopia meddelanden som sänds via programmet lagras i utkorgen för att du i efterhand ska se vilka meddelanden du skickat. Om inkorg eller utkorg ska visas anges med de två stora knapparna på verktygsfältet. Klika på respektive knapp för att byta mellan inkorg och utkorg. Informationen som lagras i meddelandekorgar lagras krypterat i programmets databas skyddat med din lösenfras. Meddelanden som lagras i inkorgen är färgade efter status för den digitala signaturen som skyddar meddelandet under sändning. Om signaturen kunde verifieras korrekt visas meddelanden med grön färg. Om signaturen inte kunde verifieras visas de med gul färg, du får då inte se meddelandet förrän signaturen har kunnat utvärderas. Om signaturen är fel och ett meddelande har ändrats under sändning visas det som röd färg. Om signaturen är felaktig kommer meddelandets text aldrig visas av programmet. Meddelanden i utkorgen är alltid autentiska och markeras med vit färg. 12

13 6.3 Adressbok Innan det går att skicka meddelanden till en användare, eller ta emot meddelanden som skickats från en användare måste användaren först vara tillagd i din adressbok. 6.4 Passivt läge Programmet kan ligga kvar i passivt läge och vänta på nya meddelanden. Programmet hamnar automatiskt i passivt läge om ett konto är aktivt och programmet avslutas med kryssrutan. När programmet är i passivt läge kan det återställas till samma läge igen genom att klicka på programmets gröna ikonen på statusfältet. Medan programmet är i passivt läge söker det efter nya meddelanden. Om ett nytt meddelande dyker upp så visas programmet och de nya meddelanden. Programmet kan avslutas helt genom att välja att avsluta programmet via Avsluta under Arkiv på menyn och sedan välja Nej på frågan som visas om en användare är aktiv, är ingen användare aktiv så avslutas programmet direkt. Programmet kan även avslutas genom att högerklicka på statusikonen och välja att avsluta programmet. OBS! Så länge programmet ligger i passivt läge så måste det datorsystem där programmet används skyddas från obehöriga. 13

14 6.5 Slumptalsgenerering Programmet har en inbyggd slumptalsgenerator som samlar information får musparkens rörelser över programmets yta. Om programmet behöver slumptal och tillräcklig mängd med slumptal inte har samlats så visas dialogen för slumptalsgenerering. Om dialogen visas så rör muspekaren några sekunder över dialogen så försvinner den automatiskt, programmet fortsätter sedan med den operation som behövde slumptal. 14

15 7 Adressboken Det här stycket beskriver hur du använder adressboken. För att kunna skicka ett meddelande till en användare, eller för att ta emot ett användare från en mottagare måste användaren först vara tillagd som en kontakt i adressboken. 7.1 Lägga till kontakter Kontakter läggs till i adressboken genom att klicka på knappen Lägg till kontakt och ange en mottagaradress för en användare. När en kontakt läggs till i adressboken laddas den information som behövs om användaren ned från servern. Om kontakten inte hittas på systemet visas ett felmeddelande. När kontakten laddats ned måste kontakten sedan accepteras. 15

16 Välj det alternativ till höger som passar bäst in på hur du fick reda på kontaktens adress. Svara sedan på den frågan som följer efter det valet. OBS! Det är viktigt att förstå att informationen till vänster enbart är den informationen som angavs när kontot registrerades och alltså enbart är ett påstående. Det finns inget som garanterar att det verkligen är personen med denna identitet som använder kontot med denna adressen. Du måste därför kontrollera detta innan kontakten läggs till i adressboken. Annars riskerar du att kommunicera med en felaktig person. Om det finns instruktioner (enligt policydokumentation) att fingerprint för publik nyckel ska kontrollera måste detta värde kontrolleras innan mottagaren läggs till i adressboken. Detta är en extra säkerhetsfunktion som normalt sett inte behöver användas. Om värdet ska kontrollera måste hela värdet stämma överens, inte bara delar av det. 7.2 Radera kontakter En kontakt radera ut adressboken genom att den markeras och man trycker på knappen Radera kontakt. Kontakten raderas då säkert ur programmets databas genom överskrivning av all information om kontakten. 16

17 7.3 Information om kontakt Om du vill ha mer information om en kontakt kan du markera kontakten i adressboken och välja Info om kontakt. I dialogen som visas kan man också få information om användarens krypteringsnyckel som används för kryptering av meddelanden och verifiering av signaturer. 7.4 Uppdatera kontakt En kontakt i adressboken kan också uppdateras. Detta behöver normalt sett bara göras om man misstänker att kontakten har blivit inaktuell. Användarinformationen för kontakten uppdateras då mot informationen på servern. Om användaren har bytt mottagaradress eller revokerat kontot så raderas kontakten. 17

18 8 Meddelanden Det här stycket beskriver hur meddelanden kan skickas eller tas emot med programmet. Meddelanden som skickas med programvaran är alltid krypterade och signerade med en digital signatur. Om informationen ändras under sändning så visas inte informationen för mottagaren. Programmet erbjuder även leveransgaranti av meddelanden genom att alltid visa ett felmeddelande om meddelandet inte kunde placeras i mottagarens meddelandekorg på servern. Om någon obehörig försöker radera meddelandet under sändning kommer detta resultera i ett felmeddelande. Samma sak gäller när mottagaren laddar ned meddelandet från servern. 8.1 Skicka meddelanden Meddelanden skickas via dialogen Nytt meddelande. Dialogen kan visas antingen via menyn eller genom att klicka på den stora knappen på verktygsfältet. Det går utmärkt att skriva fler meddelanden på samma gång, eller att ändra kontakter i adressboken samtidigt som ett meddelande skrivs. En titel och meddelandetext måste alltid anges för ett meddelande. Sedan lägger man till en eller flera mottagare genom att välja dessa från droplistan och sedan trycka på knappen Lägg till. Ska en mottagare tas bort ur listan markeras först mottagarens i listan och man trycker sedan Ta bort. Droplistan visar kontakterna från adressboken. Om en tänkt mottagare inte är med i listan måste man först läggas till mottagaren som en kontakt i adressboken. Get går även att lägga till sig själv som mottagare för ett meddelande. 18

19 Man kan även lägga till filer som bilagor till meddelandet. Klicka på knappen Lägg till fil och välj vilken fil som ska läggas till. För att ta bort en bilaga ur listan så markeras den och tas bort med knappen Ta bort. När ett meddelande har skickats så placeras en kopia av det i utkorgen för att man i efterhand ska kunna se vilka meddelanden som har skickats. 8.2 Ta emot meddelanden Meddelanden laddas ned till inkorgen genom att antingen välja Uppdatera inkorg under Meddelanden på menyn, eller genom att använda den stora knappen Uppdatera inkorg på verktygsfältet. Om ett meddelande kommer från en okänd sändare som inte finns i din adressbok kan signaturen för meddelandet inte verifieras. Meddelandet markeras då som gult och du får då inte se meddelandet. Om sändaren läggs till i adressboken och signaturen är korrekt blir meddelandet grönt och kan då läsas. Om mottagna meddelanden innehåller filer så visas de i en lista till höger om meddelandet. Filerna sparas till datorn genom att dubbelklicka på dem och sedan välja vart det ska sparas. Alla meddelanden i inkorg/utkorg lagras krypterat i programmets databas. 8.3 Radera meddelanden Meddelanden raderas genom att markera det i inkorg/utkorg och välja Radera meddelande under Meddelanden på menyn, eller genom att använda knappen Del. Det går även att markera fler meddelanden samtidigt genom att hålla Ctrl knappen nedtryckt. Alla meddelanden som raderas tas bort säkert från programmets databas via överskrivning av informationen. 19

20 8.4 Exportera meddelanden För att undvika att meddelanden går förlorade om en dator kraschar eller blir stulen kan man exportera meddelanden som en säkerhetskopia. Detta kan göras via dialogen för att exportera meddelanden. Dialogen kan visas genom att välja Exportera meddelandekorg... under Arkiv på menyn. Meddelanden kan exporteras antingen med eller utan skydd av kryptering. Om kryptering används kan meddelanden lagras säkert på ett okrypterat lagringsmedium utan risk att informationen stjäls. Krypteringen sker med den privata krypteringsnyckeln och meddelanden kan därför återställas även om lösenfrasen för kontot byts ut. Om kontoinformationen går förlorad kan meddelanden däremot inte återställas, exempelvis genom att det inte har skapats någon återställningsfil och datorn kraschar, eller om lösenfrasen för kontot går förlorad. Det är därför rekommenderat att skapa en återställningsfil om exporterade meddelandekorgar ska skyddas med kryptering. Det går även att exportera meddelandekorgar i klartext utan kryptering. Om meddelanden exporteras utan kryptering bör informationen skyddas på annat vis, exempelvis med kryptering via ett annat program. Har man inte möjlighet att skydda säkerhetskopiorna bör man välja att använda kryptering. Välj om inkorg eller utkorg ska exporteras, välj också om kryptering ska användas och tryck sedan på Exportera. Du får då välj plats för att lagra meddelanden. 8.5 Återställa exporterade meddelanden Meddelanden från exporterade meddelandekorgar återställs genom att välja Importera meddelanden... under Arkiv på menyn. Du får då välja fil att återställa meddelanden från. 20

21 9 Kontohantering Dialogen för kontohantering visas genom att välja Hantera konton... under Konton på menyn. I den här dialogen kan de se en lista med vilka konton som lagras på den här datorn. Det går även att exportera ett konto som en återställningsfil, återställa konton från återställningsfiler, radera konto från programmets databas eller inaktivera (revokera) ett konto permanent på servern. 9.1 Skapa återställningsfil Om kontoinformationen går förlorad kan meddelanden som har skickats till kontot inte tas emot, det går inte heller att inaktivera (revokera) kontot på servern. Om en dator kraschar eller blir stulen är det därför viktigt att kunna återställa kontoinformationen så att den inte går förlorad. Kontoinformationen går därför att exportera som en återställningsfil. Återställningsfiler är alltid krypterade med din lösenfras och kan därför lagras säkert på exempelvis ett USB-minne utan övrig kryptering. Byter du lösenfras bör du skapa en ny återställningsfil skyddad med den nya lösenfrasen. För att skapa en återställningsfil så markerar du ett konto i listan och trycker på Skapa återställningsfil. Du kommer då få ange en lösenfrasen för kontot eftersom kontoinformationen ska exporteras ur programmet, därefter får du välja plats för återställningsfilen. 21

22 9.2 Återställa konto från återställningsfil Ett konto kan återställas från en återställningsfil. Tryck på Återställ från fil, du får då välja en fil att återställa kontoinformationen från. Om filen innehåller ett konto visas dialogen för återställning av konto. När ett konto återställs måste du ange den lösenfras som återställningsfilen är skyddad med. Du kan sedan om du vill välja att byta lösenfras för kontot, klicka då på Byt lösenfras och skriv in den nya lösenfrasen. Om du väljer att inte byta lösenfras kommer den tidigare lösenfrasen användas för skydda kontot. Lösenfrasen måste vara minst 20 tecken lång för att godkännas. 9.3 Radera konto från programmets databas Ett konto raderas från programmets databas genom att markera ett konto i listan och trycka på Radera konto. Kontoinformationen kommer då raderas säkert från programmets databas med överskrivning. Kontot raderas enbart från programmets databas och finns fortfarande kvar på servern. OBS! Om ett konto raderas så raderas även inkorg, utkorg och adressboken. Ska informationen vara kvar måste den säkerhetskopieras först. 9.4 Revokera (permanent radera) ett konto Revokering innebär att kontot raderas fullständigt och permanent från både programmets databas och server. Efter revokering av ett konto kan det inte längre ta emot meddelanden och kvarvarande meddelanden som ligger på servern raderas. 9.5 Skapa nytt konto Ett nytt konto kan skapas via den här dialogen. Guiden för att skapa ett konto startar då. För att skapa ett nytt konto behövs en ny aktiveringskod som inte använts tidigare. Behövs en ny aktiveringskod så kontakta. 22

23 10 Kontoinformationen Dialogen för att hantera kontoinformationen kan visas genom att välja Information om aktivt konto... under Konton på menyn. Informationen visas för det konto som är aktivt. Finns det inget aktivt konto så är alternativet gråmarkerat på menyn och kan ej väljas. I den här dialogen kan man byta sin adress, ändra användarinformationen eller visa information om krypteringsnyckeln Ändra adressen Om en användare får väldigt mycket skräppost till kontot kan adressen ändras istället för att att skapa ett nytt konto. Genom att byta adress kan ingen skicka meddelanden till dig förrän du ger dem den nya adressen. De första siffrorna i adressen är alltid samma, det som kan ändras är de fyra sista siffrorna i adressen. Tryck på Byt adress för att byta adressen. OBS! Byt bara adress om det verkligen behövs eftersom det kan leda till en hel del problem för andra användare att kontakta dig, speciellt svårt blir det om du byter väldigt ofta. 23

24 10.2 Ändra användarinformation Användarinformationen innehåller information för att identifiera dig som person och angavs då kontot skapades. I den här dialogen kan du ändra användarinfomrationen om den behöver ändras. Klicka på Ändra användarinfo för att visa dialogen för att ändra användarinformationen. Gör de ändringar som behöver göras och välj Spara ändringar så laddas ändringarna upp på servern. Användarinformationen lagras även i återställningsfiler så det kan vara bra att skapa en ny återställningsfil då informationen ändras här eftersom ändringarna annars försvinner i programmet då kontot återställs från filen. Notera att namnet på ett kontot som lagras i databasen väljs från förnamn och efternamn då ett kontot skrivs in i databasen. Namnet på kontot lokalt ändras inte om förnamn eller efternamn ändras här. För att byta namn på kontot måste det först raderas och sedan återställas från en återställningsfil. Ändringarna som görs förändrar informationen som ligger på servern och laddas ned då du läggs till i någon annans adressbok, men informationen som redan ligger i andras adressböcker ändras inte automatiskt. För att informationen ska ändras där måste kontakten uppdateras Information om krypteringsnyckel Om du vill se information om din egen krypteringsnyckel så tryck på Krypteringsnyckel och ange lösenfrasen för kontot. OBS! Informationen som visas inkluderar din privata krypteringsnyckel. Lämna aldrig ut denna informationen till någon annan person. 24

25 11 Verifiering av digital signatur Programvaran som har installerats på systemet har signerats med en digital signatur för att göra det möjligt att kontrollera om programvaran har manipulerats. Om man misstänker att programvaran kan ha manipulerats så bör den digitala signaturen kontrolleras. Öppna Utforskaren och bläddra till den mapp där programvaran installerades. Oftast installeras programvaran under sökvägen c:\program (x86)\the Secure Channel. Höger klicka på filen tsc.exe och välj Egenskaper. Följande dialog visas då. Välj fliken Digitala signaturer och välj signaturen i listan av signaturer och klicka på knappen Information. 25

26 Kontrollera att den digitala signaturen är korrekt och ser ut som bilden till vänster. Är den digitala signaturen ogiltig är det troligt att programmet har manipulerats av någon annan användare eller programvara. Är signaturen ogiltig så kontakta omedelbart. Om signaturen är korrekt bör du även kontrollera certifikatet som garanterar attt signaturens utgivare är korrekt. Klicka på knappen Visa certifikat. 26

27 Denna dialogen visas då. Kontrollera att sökvägen ser ut om ovanför. Certifikatet för signaturen ska vara verifierad av DigiCert. Om certifikatet är utfärdat av någon annan än DigiCert kan signaturen vara felaktigt utgiven trotts att det är en korrekt signatur. Detta är ovanligt man kan förekomma och behöver därför kontrolleras. Är certifikatet utgivet av någon annan än DigiCert och programversionen är samma som beskrivs i detta dokumentet, kontakta då omedelbart 256bit Security AB. Ser sökvägen ut som på bilden ovanför är signaturen korrekt och programvaran är autentisk. 27

28 12 Avinstallation Programmet avinstalleras via kontrollpananelen. Välj Avinstallera eller ändra ett program, välj sedan The Secure Channel i listan av installerade program och tryck sedan Avinstallera. Installationsprogrammet raderar alla installerade filer i datorsystemet. Programmet frågar sedan en sista gång om kontoinformationen ska raderas från datorn. Om du väljer att radera kontoinformationen raderas samtliga filer från programmets databas permanent med överskrivning, inklusive kvarvarande konton, meddelandekorgar och adressböcker. Denna operation går därför inte att ångra. Om kontoinformationen lämnas kvar på datorn kommer den gå att komma åt om programmet installeras igen. Om programmet inte längre tänkte användas på systemet bör kvarvarande användarinformation raderas från datorn. 28

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.3 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

256bit Security AB Offentligt dokument 2013-01-08

256bit Security AB Offentligt dokument 2013-01-08 Säkerhetsbeskrivning 1 Syfte Syftet med det här dokumentet är att översiktligt beskriva säkerhetsfunktionerna i The Secure Channel för att på så vis öka den offentliga förståelsen för hur systemet fungerar.

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Handhavande och omgivande miljö

Handhavande och omgivande miljö Handhavande och omgivande miljö 1 Syfte Oavsett hur säkert ett system är kan det alltid användas på ett sådant vis att det inte längre är säkert. Det här dokumentet beskriver dels de krav som ställs på

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Funktionella tester av Secure Backup

Funktionella tester av Secure Backup Funktionella tester av Secure Backup 1 Syfte Det här dokumentet beskriver de funktionella tester som ska utföras av Secure Backup inför ett offentliggörande av en ny version av programmet. De funktionella

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se Om MacElda Classic Denna version av Elda finns kvar av historiska skäl. Om du använder operativsystemet OSX, rekommenderas du att använda OSX-versionen av MacElda, EldaX. Skillnaderna mellan MacElda Classic

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text.

Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text. ANVÄNDARVILLKOR Köp- och användarvillkor för KOL Utbildningsprogram Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text. Programvara; står för

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok SIS Capture Station IIIIII Användarhandbok www.gemalto.com 1. En beställning i korthet 2. Huvudmenyn När du startar SIS Capture Station visas huvudmenyn. Från denna kan du välja att starta applikationen,

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

Installation av Kontek Lön vid datorbyte

Installation av Kontek Lön vid datorbyte Installation av Kontek Lön vid datorbyte 1 (10) Installation av Kontek Lön vid datorbyte Denna dokumentation är framtagen för att ni själva eller med hjälp av er IT-avdelning ska kunna flytta över Kontek

Läs mer

Sms&mms i datorn. För Microsoft Outlook. Användarmanual

Sms&mms i datorn. För Microsoft Outlook. Användarmanual Sms&mms i datorn För Microsoft Outlook Användarmanual Introduktion 1 Installation..1 Verktygsfältet i Outlook....2 Meddelandemappar..8 Sms-påminnelse...8 Klientuppdatering..8 Alternativ....9 Avinstallera..10

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE)

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (11) 2011-03-01 VERSION 0.1 Guide HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) I Live@edu kan du i Internetläsaren med Microsoft Webb Apps skapa, redigera och dela dokument

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer